P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU"

Transkrypt

1 P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH 2014 r. POZNAŃ

2 Spis dziedzin 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy str Bibliotekarstwo str Broń palna str Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja str Ciepłownictwo ogrzewnictwo str Dzieła sztuki i rzemiosło artystyczne str Fotointerpretacja i fotogrametria zdjęć str Fryzjerstwo str Gazownictwo str Genetyka sądowa str Gospodarka mieszkaniowa str. 9 Czynsz str. 9 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi str Gospodarka rybacka i wodna str Grzyby uprawne str Handel i marketing str Hodowla zwierząt i weterynaria str Hydrogeologia str Hydrologia str Hydrotechnika str Instalacje sanitarne i gazowe str Instrumenty muzyczne str Językoznawstwo str Język migowy str Kosmetologia str Kosmetyka str Kryminalistyka str. 12 Kryminalistyka str. 12 Analiza kryminalna str. 15 Badania biologiczne str. 15 Grafologia str Leśnictwo i drzewnictwo str Lęgi drobiu str Lotnictwo str. 17

3 29. Meblarstwo i stolarstwo str Mechanika str. 18 Mechanika maszyny str. 18 Ogumienia samochodowe str. 20 Pojazdy mechaniczne str Medycyna str. 28 Alergologia str. 28 Choroby zakaźne str. 28 Choroby wewnętrzne (inaczej interna) str. 28 Chirurgia ogólna str. 29 Chirurgia onkologiczna str. 29 Diabetologia str. 29 Dermatologia str. 29 Endokrynologia str. 29 Gastroenterologia str. 30 Genetyka człowieka str. 30 Ginekologia - położnictwo str. 30 Implantologia stomatologiczna str. 30 Kardiologia str. 30 Laryngologia str. 30 Medycyna sądowa str. 31 Medycyna pracy str. 31 Neurochirurgia str. 31 Neurologia str. 31 Nefrologia str. 32 Okulistyka str. 32 Onkologia str. 32 Otolaryngologia str. 32 Ortopedia i chirurgia urazowa str. 32 Psychiatria str. 33 Pulmonologia str. 33 Reumatologia str. 33 Urologia str. 33 Wenerologia str Melioracje str Nauki ekonomiczne str. 34

4 Analiza ekonomiczna str. 34 Ekonomia str. 36 Bankowość i finanse str. 37 Księgowość, rachunkowość i finanse str. 38 Podatki str Nauki społeczne str. 43 Psychologia str. 43 Pedagogika str Nauki ścisłe str. 47 Bioinformatyka str. 47 Biotechnologia str. 47 Chemia str. 47 Fizyka str. 48 Fizykochemia str. 48 Przemysł chemiczny str Nieruchomość str. 48 Wycena i szacowanie nieruchomościami str. 48 Obrót nieruchomościami str. 55 Zarządzanie nieruchomościami str Numizmatyka str Nurkowanie str Obuwie str Ochrona środowiska str Ochrona własności przemysłowej str Odzieżownictwo str Ogrodnictwo sadownictwo str Piekarnictwo str Pirotechnika str Poligrafia str Posadzkarstwo str Pożarnictwo str Prasoznawstwo str Produkty naftowe str Przemysł spożywczy str Przedsiębiorstwo str Publiczny obrót papierami wartościowymi str. 63

5 54. Rolnictwo str Ruchomość str Strukturalne Fundusze Europejskie str Techniczne systemy zabezpieczeń osób i mienia str Technika str. 66 Akustyka str. 66 Architektura i urbanistyka str. 66 Budownictwo str. 67 Elektroenergetyka str. 72 Elektronika str. 72 Elektrotechnika str. 72 Elektryczność str. 73 Geodezja i kartografia str. 73 Informatyka str Telekomunikacja str Technologia szkła str Termografia str Toksykologia str Transport str Turystyka i rekreacja str Tworzywa sztuczne str Wypadki drogowe str Zamównia publiczne str Zoopsychologia zwierząt str. 84

6 1. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY mgr Jankowska Dorota kom bhp w przemyśle drzewnym dr inż. Kortylewski Bolesław kom bhp w przemyśle drzewnym /patrz: mechanika-maszyny, ruchomości/ mgr inż. Kosicki Marcin tel. sł kom minimalne wymagania BHP maszyn i urządzeń /patrz: mechanika maszyny, pojazdy mechaniczne, ruchomość, informatyka/ inż. Łucka Jarosław tel. dom tel. sł kom bezpieczeństwo i higiena pracy mgr inż. Mochnik Kazimierz tel. d kom bhp w leśnictwie i przemyśle drzewnym mgr inż. Nowak Jan tel. d kom kom bhp w przemyśle drzewnym inż. Ratajczak Aleksander kom bezpieczeństwo i higiena pracy przy utrzymaniu i budowie infrastruktury kolejowej mgr inż. Sobczak Włodzimierz kom bhp w budownictwie dr inż. Stawiarski Przemysław kom bhp przy wykonywaniu robót budowlanych /patrz: budownictwo/ mgr inż. Suchanek Andrzej kom bezpieczeństwo i higiena pracy Śmiatacz Eugeniusz kom bezpieczeństwo i higiena pracy

7 inż. Walkowiak Henryk tel. d kom techniczne bezpieczeństwo i higiena pracy 2. BIBLIOTEKARSTWO mgr Polarczyk Mariusz * bibliotekarstwo i informatyka naukowa 3. BROŃ PALNA mgr inż. Gogojewicz Stanisław kom badania broni i balistyka Maras Czesław wycena i ocena broni tel. sł * myśliwskiej kom * sportowej * gazowej i palnej krótkiej wykonywanie badań balistycznych mgr inż. Mazur Piotr kom badania broni balistyka Płk rez. dr Przyjemski Władysław kom broń balistyka amunicja 4. CHŁODNICTWO, KLIMATYZACJA I WENTYLACJA dr inż. Gaziński Bolesław kom kom instalacje budowlane, klimatyzacyjne i chłodnicze mgr inż. Górkowski Mariusz ogrzewnictwo - ciepłownictwo tel. dom / patrz: budownictwo/ kom CIEPŁOWNICTWO-OGRZEWNICTWO inż. Jedliński Zbigniew tel. sł kom ciepłownie, kotłownie, węzły i sieci cieplne /patrz: nieruchomość, gospodarka rybacka i wodna/ dr hab. inż. Michnikowski Paweł tel. sł (w godz. 8:00-15:00) kom pomiary zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody ze szczególnym uwzględnieniem na: * indywidualne rozliczenia kosztów ogrzewania * zużycie ciepłej wody * zużycie zimnej wody

8 dr inż. Mroczkowski Andrzej tel. d kom ciepłownictwo rozliczanie kosztów zużycia ciepła i wody Panas Artur kom odnawialne źródła energii-pompy ciepła z instalacjami towarzyszącymi 6. DZIEŁA SZTUKI I RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE dr Bednarczuk Arkadiusz kom wycena i ocena dzieł sztuki oraz rzemiosła artystycznego 7. FOTOINTERPRETACJA I FOTOGRAMETRIA ZDJĘĆ dr Kijowski Andrzej kom interpretacja zdjęć lotniczych dla potrzeb ustalenia granic działek ewidencyjnych wraz z opisem sytuacji w zakresie użytkowania terenów mgr inż. Łoś Brygida tel. d fotogrametria i fotointerpretacja zdjęć lotniczych oraz satelitarnych mjr mgr Smoluch Krzysztof tel. d kom fotointerpretacja i fotogrametria zdjęć Miedziak Barbara tel. d kom FRYZJERSTWO fryzjerstwo /patrz: kosmetyka/ 9. GAZOWNICTWO dr inż. Głowacki Piotr przemysł gazowniczy tel. d infrastruktura gazownicza kom wpływ branży gazowniczej na środowisko /patrz: elektroenergetyka, przemysł chemiczny/ 10. GENETYKA SĄDOWA mgr inż. Kułdo Tomasz kom mgr Wróblewska-Kabba Sylwia tel. sł wykonywanie opinii z badań genetycznych, w tym: ocena zabezpieczenia dowodów rzeczowych, typowania śladów do badań, wyboru metod badawczych, uzyskanych wyników oraz sformułowanych wniosków, analiz mieszanin DNA /patrz: kryminalistyka/ genetyczna analiza osobnicza ustalanie pokrewieństwa ustalanie ojcostwa

9 11. GOSPODARKA MIESZKANIOWA Czynsz mgr inż. Banaś Ewa tel. sł , kom mgr inż. Bukowski Damian Marek kom mgr inż. Poszyler Anna tel. sł kom mgr Szczechowiak Rafał tel. sł kom Turkowska Maria czynsze, w tym: określenie czynszów wolnorynkowych, określenie odszkodowań za lokale i nieruchomości samowolnie zajęte bez tytułu prawnego /patrz: nieruchomości/ czynsze, w tym: określenia czynszów wolnorynkowych oraz odszkodowania za zajmowanie nieruchomości bez tytułu prawnego. czynsze, w tym: określenie czynszów wolnorynkowych, określenie odszkodowań za lokale i nieruchomości samowolnie zajęte bez tytułu prawnego /patrz: nieruchomości/ ustalanie czynszów oraz odszkodowań za samowolnie zajęte lokale mieszkalne i nieruchomości bez tytułu prawnego /patrz: przedsiębiorstwo, ekonomia, księgowość, rachunkowość i finanse, podatki, nieruchomości, analiza ekonomiczna, gospodarka zasobami mieszkaniowymi/ ustalanie czynszów i odszkodowań za samowolnie zajęte mieszkania bez tytułu prawnego Gospodarka zasobami mieszkaniowymi mgr Szczechowiak Rafał tel. sł kom gospodarka zasobami mieszkaniowymi prawno-finansowe aspekty funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych i współwłasności zatwierdzenie sprawozdań z zarządu zarządców sądowych (przymusowych) /patrz: przedsiębiorstwo, ekonomia, czynsz, księgowość, rachunkowość i finanse, podatki, nieruchomości, analiza ekonomiczna/ 12. GOSPODARKA RYBACKA I WODNA dr inż. Błażek Marian tel. d kom wycena gospodarstw rybackich /patrz: rolnictwo, nieruchomości, przedsiębiorstwo, ogrodnictwo-sadownictwo/ inż. Jedliński Zbigniew tel. sł kom wycena wód i gospodarstw rybackich /patrz: nieruchomość, ciepłownictwo-ogrzewnictwo/

10 13. GRZYBY UPRAWNE prof. dr hab. Gapiński Marian tel. d grzyby uprawne grzybnia 14. HANDEL I MARKETING mgr Lis Markiewicz Przemysław kom zarządzanie sprzedażą pozyskiwanie klientów zarządzanie przedstawicielami handlowymi projektowanie wyrobów wdrażanie nowych wyrobów kompanie promocyjne /patrz: nauki ekonomiczne, przedsiębiorstwo, strukturalne fundusze europejskie/ 15. HODOWLA ZWIERZĄT I WETERYNARIA mgr inż. Bulińska Joanna tel. d kom dr inż. Gilewski Ryszard Adam kom hodowla i biologia koni użytkowanie rekreacyjne i sportowe koni /patrz: zoopsychologia zwierząt/ drobiarstwo dr inż. Łakota Paweł tel. d kom lęgi, żywienie i hodowla drobiu (kur, indyków, kaczek, przepiórek, bażantów i gęsi) mgr inż. Piepenborn Przemysław kom drobiarstwo dr inż. Pospiech Marek kom hodowla drobiu produkca drobiarska 16. HYDROGEOLOGIA mgr Hałuszczak Bogusław tel. d tel. sł kom budowa ujęć wód podziemnych tj. studni wierconych /patrz: budownictwo, hydrologia/

11 17. HYDROLOGIA mgr Hałuszczak Bogusław tel. d tel. sł kom zjawiska i prawa krążenia wody w przyrodzie /patrz: budownictwo, hydrogeologia/ 18. HYDROTECHNIKA mgr inż. Wrzeszczyński Andrzej tel. d kom budownictwo hydrotechniczne 19. INSTALACJE SANITARNE I GAZOWE inż. Libiszowski Szczęsny tel. d kom instalacje sanitarne wewnętrzne i sieci zewnętrzne wodno kanalizacyjne o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych /patrz: budownictwo/ mgr inż. Signetzki Roman tel. d kom instalacje wodno kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne centralne ogrzewanie instalacje gazowe i wentylacyjne /patrz: budownictwo/ 20. INSTRUMENTY MUZYCZNE Baranowski Mariusz tel. sł (centrala) kom elektryczne i klasyczne instrumenty muzyczne (z wyj. instrumentów lutniczych) sprzęt nagłaśniający i studyjny oświetlenie estradowe i sceniczne mgr Henglewski Romuald * instrumenty lutnicze Koczy Marek tel. d kom instrumenty muzyczne klawiszowe mgr Niewczyk Benedykt tel. sł kom instrumenty strunowe, smyczkowe i szarpane oraz smyczki 21. JĘZYKOZNAWSTWO dr Liberek Jarosław tel. d kom wszelkiego typu problemy związane ze współczesnym językiem polskim

12 mgr Moros Natalia kom gramatyka języka angielskiego dr Szczyszek Michał kom współczesny język polski plagiaty tekstów w języku polskim dr Szymański Leszek jązyk polski i język angielski 22. JĘZYK MIGOWY Adamska Tamara kom. sł język migowy Gano Ewa Maria* język migowy Lech Eunika kom język migowy Wujewska Paulina kom język migowy 23. KOSMETOLOGIA Bilińska-Fiałkowska Marzena kom kosmetyka lecznicza kosmetyka pielęgnacyjna kosmetyka upiększająca Miedziak Barbara tel. d kom KOSMETYKA kosmetyka /patrz: fryzjerstwo/ Kryminalistyka 25. KRYMINALISTYKA mgr Andrzejewska Bożena kom badania daktyloskopijne mgr inż. Augustyniak Piotr kom badania mechanoskopijne oznaczenia produkcyjne pojazdów

13 mgr Bielak Jan kom mgr inż. Błażejczak Sergiusz kom kryminalistyka badania dokumentów w zakresie badań identyfikacyjnych pisma ręcznego, podpisów, pisma maszynowego i pieczęci /patrz: grafologia/ badania chemiczne środków odurzających substancji psychotropowych i ich prekursorów mgr Budzyła Adam kom kryminalistyka rekonstrukcja wypadków drogowych mgr Jasinski Adam kom inż. Kaczmarkiewicz Andrzej kom badania identyfikacyjne i grafologiczne pisma ręcznego i podpisów /patrz: grafologia/ kryminalistyczne badania daktyloskopijne inż. Kamiński Czesław tel. d kom badania mechanoskopijne i traseologiczne identyfikacja pojazdów /patrz: pojazdy mechaniczne, wypadki drogowe/ mgr Kasprzyk Henryk badania daktyloskopijne i inne metody identyfikacji osób tel. d (automatyczna sekretarka) tel. kom mgr Koguciuk Urszula kom ujawnienie i wizualizacja śladów linii papilarnych w ramach dyscypliny badań daktyloskopijnych mgr Koźmiński Leszek kom strona internetowa: kryminalistyczne badania dokumentów mgr Królikowski Piotr tel. d kom biologia kryminalistyczna badanie śladów biologicznych w postaci krwi, nasienia, śliny i włosów mgr inż. Kułdo Tomasz badania biologiczne w zakresie identyfikacji kom metodami biologii molekularnej /patrz: genetyka sądowa/ Lange Lechosław kom badania daktyloskopijne badania śladów rękawiczek

14 mgr Lewandowski Wojciech kryminalistyczne badania pisma, podpisów tel. d i dokumentów kom /patrz: grafologia/ mgr inż. Łoza Jarosław tel. sł kom mechanoskopia i identyfikacja pojazdów inż. Marcinowski Marek tel. sł kom identyfikacja i ujawnianie śladów linii papilarnych mgr Matecki Adam kom analiza bilingów telefonicznych analiza przepływu środków finansowych pomiędzy rachunkami bankowymi analiza hierarchii i sposobu funkcjonowania grup przestępczych analiza bilingów telefonicznych analiza powiązań osobowo przedmiotowych analiza przepływu towarów analiza zawartości urządzeń mobilnych oraz nośników danych prof. dr hab. Owoc Mirosław tel. d tel. sł techniczne badania dokumentów /patrz: grafologia/ mgr inż. Pawlicki Marek kom badania daktyloskopijne mgr Pilarska Iwona kom badania chemiczne: badania śladów odurzających i substancji psychotropowych, badania alkoholi mgr Pilarska - Żabińska Katarzyna kom techniczne badanie dokumentów /patrz: grafologia/ mgr Pilarski Maciej kom badania dokumentów mgr inż. Polerowicz Jacek kom badania mechanoskopijne i identyfikacja pojazdów samochodowych

15 inż. Rybicki Ryszard tel.dom kom badanie identyfikacyjne pojazdów, mechanoskopia, /patrz: pojazdy mechaniczne, wypadki drogowe/ inż. Spieszalski Jacek kom badania mechanoskopijne identyfikacja pojazdów samochodowych inż. Stach Mariusz kom wizualizacja śladów daktyloskopijnych mgr Strabel Andrzej tel. d kom mgr Tomaszczak Waldemar kom kryminalistyczne badania daktyloskopijne badania mechanoskopijne identyfikacja pojzadów Analiza kryminalna mgr inż. Holdenmajer Dariusz kom Puk Tomasz Waldemar kom analiza bilingów telefonicznych, analiza finansowo ekonomiczna, analiza powiązań osobowo przedmiotowych, analiza przepływu towarów (np. narkotyki), analiza powiązań przestępczych, spraw i baz danych na podstawie akt sprawy w celu porównania i weryfikacji zebranych informacji analiza bilingów telefonicznych, analiza przepływu pieniędzy na rachunkach bankowych analiza przepływu towarów (np. narkotyki), analiza powiązań osobowo-przedmiotowych analiza działalności i struktury grup przestępczych analiza i weryfikacja przebiegu zdarzenia Badania biologiczne mgr inż. Laskowska Justyna kom identyfikacja metodami biologii molekularnej mgr Lis Arkadiusz kom identyfikacja metodami biologii molekularnej Grafologia mgr Babrzyńska Agnieszka kom badanie pisma ręcznego

16 mgr Bielak Jan kom mgr Jasinski Adam kom mgr Lewandowski Piotr kom kryminalistyka badania dokumentów w zakresie badań identyfikacyjnych pisma ręcznego, podpisów, pisma maszynowego i pieczęci /patrz: kryminalistyka/ badania grafologiczne pisma ręcznego i podpisów /patrz: kryminalistyka/ badanie pisma ręcznego badanie dokumentów mgr Lewandowski Wojciech kryminalistyczne badania pisma, podpisów tel. d i dokumentów kom /patrz: kryminalistyka/ home.pl mgr Lewicki Aleksander kom grafologia badanie techniczne dokumentów mgr Linkowska Katarzyna kom klasyczne badania dokumentów mgr Maćkowiak Zygfryd kom mgr Muślewska Katarzyna kom mgr Nowakowska Henryka kom badanie techniczne dokumentów badanie pisma ręcznego, podpisów i pieczęci klasyczne badania dokumentów badania odsłuchowe audiodokumentów badania fonoskopijne - badania odsłuchowe audiodokumentów grafologia badania techniczne dokumentów mgr Ochim Jarosław tel. sł kom grafologia badania techniczne dokumentów prof. dr hab. Owoc Mirosław tel. d tel. sł grafologia /patrz: kryminalistyka/ mgr Pilarska - Żabińska Katarzyna kom badanie pisma ręcznego i podpisów /patrz: kryminalistyka/

17 26. LEŚNICTWO I DRZEWNICTWO mgr inż. Domagalski Lech kom ekspertyza w zakresie gospodarki leśnej, w tym: wycena gospodarka leśna, inwentaryzacja, ocena stanu, urządzanie lasu, odszkodowania, opłaty, wyłączenie z produkcji /patrz: nieruchomość/ mgr inż. Flisykowski Jerzy tel. d tel. sł kom zasady klasyfikacji, normalizacji, wartościowania surowca drzewnego i drzewostanów mgr inż. Łachowski Artur Marian kom inż. Szczepanik Jacek tel. d kom hodowla lasu urządzanie drewna użytkowanie lasu leśnictwo wycena drzew, drzewostanów i gruntów 27. LĘGI DROBIU dr inż. Łakota Paweł tel. sł kom lęgi, żywienie i hodowla drobiu (kur, indyków, przepiórek, bażantów, kaczek i gęsi) 28. LOTNICTWO Pomietlak Artur tel. d kom spadochroniarstwo 29. MEBLARSTWO I STOLARSTWO inż. Cwityński Tomasz tel. sł kom dr inż. Mamet Andrzej tel. d. sł kom meblarstwo w technologii nowoczesnej oraz tradycyjnej wyroby z drewna, materiałów drewnopochodnych, drewnopodobnych ergonomia projektowa wystroju wnętrz w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności i poprawności konstrukcyjnej mebli drzewnictwo przemysł drzewny meblarstwo drzewnictwo przemysł drzewny

18 dr inż. Owczarzak Jerzy stolarka budowlana tel. d / patrz: budownictwo/ kom dr inż. Peretiatkowicz Erazm tel. d kom stolarka budowlana i meblarstwo mgr inż. Sroka Leonard tel. d kom przemysł drzewny meblarstwo wyroby z drewna 30. MECHANIKA Mechanika - maszyny Barszcz Daniel tel. d kom zabezpieczenia mechaniczne i służba kluczowa mgr inż. Brzozowski Witold tel. d kom komputerowe wspomaganie projektowania technologii konstrukcja maszyn i pojazdów inż. Gajda Andrzej budowa i wycena maszyn, urządzeń i wyposażenia tel. d. /fax zaliczanych do grup 3 do 8 według klasyfikacji kom środków trwałych dr inż. Galinowski Jan tel. d kom technologia maszyn i urządzeń, obrabiarek i narzędzi oraz ich wycena inż. Góral Jan tel. d kom maszyny rolnicze wózki widłowe inż. Halec Roman kom wycena wartości sprzętu, maszyn i urządzeń mgr inż. Januchta Piotr Sebastian kom wycena wartości maszyn budowlanych wycena wartości maszyn rolniczych i kosztów napraw mgr inż. Jurdziak Romuald kom mechanika maszyn /patrz: ochrona własności przemysłowej/

19 inż. Kandulski Jan tel. d kom wycena maszyn i urządzeń /patrz: nieruchomość/ dr inż. Kortylewski Bolesław kom obrabiarki i narzędzia /patrz: bhp, ruchomość/ mgr inż. Kosicki Marcin tel. sł kom ocena stanu technicznego, technologii, konstrukcji, eksploatacji, projektu, dokumentacji, wyceny części, detali, zespołów, produktów, narzędzi, wyposażenia dla maszyn, urządzeń i pojazdów minimalne wymagania BHP maszyn i urządzeń certyfikacja maszyn na znak CE dyrektywy i normy zharmonizowane Unii Europejskiej /patrz: pojazdy mechaniczne, ruchomość, bhp, informatyka/ mgr inż. Mojżeszewicz Jan tel. d tel. sł kom wycena maszyn, urządzeń i pojazdów mgr inż. Naparty Stanisław tel. d./fax kom e-mial: e-mial: budowa i eksploatacja maszyn /patrz : wypadki drogowe, pojazdy mechaniczne/ mgr inż. Opaliński Jędrzej kom mechanika ogólna maszyn przemysłowych /patrz: poligrafia/ mgr inż. Roszak de Tolkmitt Wojciech wycena maszyn i urządzeń technicznych tel. d (budowlanych) kom /patrz: budownictwo/ mgr inż. Stachowiak Andrzej * szacowanie maszyn i urządzeń mgr inż. Szułczyński Janusz tel. d kom wycena i szacowanie wartości maszyn i urządzeń technicznych /patrz: wypadki drogowe, pojazdy mechaniczne/

20 inż. Świerczyński Jerzy wycena maszyn i urządzeń : tel. d * rolniczych kom * w przetwórstwie rolno-spożywczym tel. sł ekspertyza i wycena pojazdów * ciągników rolniczych * przyczep wycen szkód w uprawach: * rolniczych * sadowniczo warzywniczych Wituski Maciej kom maszyny i urządzenia związane z gruntem /patrz: nieruchomość, przedsiębiorstwo/ mgr inż. Wnuk Kazimierz tel. d kom wycena maszyn i urządzeń technicznych /patrz: wypadki drogowe, pojazdy mechaniczne/ mgr inż. Wnuk Tomasz kom wycena pojazdów, maszyn i urządzeń /patrz: wypadki drogowe, pojazdy mechaniczne/ Wojdyło Wojciech kom maszyny i urządzenia związane z gruntem /patrz: nieruchomość, przedsiębiorstwo/ dr inż. Zajęcki Maciej kom wycena maszyn Ogumienia samochodowe prof. dr hab. inż. Dudziak Marian kom ogumienia pojazdów oraz przekładni mechanicznych /patrz: pojazdy mechaniczne, wypadki drogowe/ inż. Warszczyński Jerzy tel. sł kom badanie ogumienia pojazdów Pojazdy mechaniczne mgr inż. Anioła Marek kom mgr inż. Bąk Paweł kom wycena pojazdów i kalkulacja napraw inż. Bobrowski Łukasz kom wycena wartości, kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych

21 inż. Bobrowski Stefan kom mgr inż. Boś Konrad tel. dom kom mgr inż. Burdzy Paweł kom wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych ocena jakości napraw i obsługi pojazdów samochodowych wycena wartości pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń wycena kosztów napraw pojazdów samochodowych w systemie Audatex, Eurotax instalacje gazowe samochodowe - ocena jakości obsługi, serwisowania i montażu tachografy samochodowe - analiza zapisów na wykresówkach tachografów analogowych oraz na plikach cyfrach z tachografu cyfrowego oraz karty kierowcy instalacje alarmowe i zabezpieczenia antykradzieżowe samochodowe - ocena jakości montażu, poprawności działania wycena i kalkulacja napraw pojazdów mgr inż. Chęć Andrzej tel. d kom inż. Ciesielski Tomasz tel. d kom dr inż. Cieślik Maciej Gerard tel. d kom wycena wartości, kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych, kalkulacja warsztatowa i wycena pojazdów, analiza rachunków i kosztorysów w tym: Audatex i Eurotax. mgr inż. Dłużyński Dariusz kom mgr inż. Dudkiewicz Andrzej tel. sł kom inż. Dudkiewicz Michał kom eksploatacja pojazdów wycena pojazdów wycena kosztów napraw pojazdów w systemie Audatex i Eurotax identyfikacja pojazdów wycena pojazdów w systemie Info-Ekspert i Eurotax analiza uszkodzeń i kosztów napraw pojazdów w systemie Audatex i Eurotax

P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH 2013 r. POZNAŃ Spis dziedzin 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2. Bibliotekarstwo 3. Broń palna 4. Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja

Bardziej szczegółowo

Lista biegłych sądowych ustanowionych. przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na lata 2013 2017. Stan na dzień 15 kwietnia 2015 r.

Lista biegłych sądowych ustanowionych. przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na lata 2013 2017. Stan na dzień 15 kwietnia 2015 r. Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na lata 2013 2017 Stan na dzień 15 kwietnia 2015 r. Spis dziedzin specjalności 1. Akustyka 1 2. Analiza czasu pracy kierowców 1 3.

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH 2015 r. (stan na dzień 05.02. 2015 roku)

LISTA BIEGŁYCH 2015 r. (stan na dzień 05.02. 2015 roku) Dz. U. Nr 15 poz. 133 z 24.01.2005 r. LISTA BIEGŁYCH 2015 r. (stan na dzień 05.02. 2015 roku) I. Budownictwo, kosztorysowanie, architektura II. Bezpieczeństwo i higiena pracy, urządzenia sanitarne III.

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 9 kwietnia 2014 roku

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 9 kwietnia 2014 roku 1 LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWAPRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 9 kwietnia 2014 roku LP Nazwisko i imię Adres Numery telefonów ARCHITEKTURA Borowski Sławomir 2 mgr inż. Cybulski Waldemar

Bardziej szczegółowo

NAUKI TECHNICZNE I INNE

NAUKI TECHNICZNE I INNE LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH USTANOWIONYCH PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM W SIERADZU NAUKI TECHNICZNE I INNE BANKOWOŚĆ 1. mgr Jerzy Bubel 607-370-705 jerzy.bubel@wp.pl! działalność zawieszona do 31.12.2016r. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 24 marca 2015 roku

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 24 marca 2015 roku LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 24 marca 2015 roku stopień naukowy nazwisko imię adres dziedzina zakres informacje dodatowe dr nauk med. Carewicz Romuald

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Lp. Imię studenta Nazwisko studenta Rodzaj studiów Specjalność Temat pracy Data obrony Imię promotora Nazwisko promotora 1 Roman Dziuba 1-go stopnia

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wykaz tytułów prac dyplomowych Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, 71-065 Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Prawa i Administracji, prawo, 2001, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor Unieważnienie małżeństwa 1 Alma Chwat

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ujednolicony tekst załącznika do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku w kwocie 908.567.666 zł wydatkowano kwotę 791.338.060,23 zł, co stanowi 87,10%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Zarządzania dla gospodarki Bydgoszcz 2014 Bezpłatny materiał informacyjny Spis treści

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2006 WROCŁAW 2007 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Innowacje procesowe i produktowe w firmie TOMTEX

Innowacje procesowe i produktowe w firmie TOMTEX ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl Informacja na temat projektów złożonych, w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 31.10.2012r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo