P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU"

Transkrypt

1 P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH 2014 r. POZNAŃ

2 Spis dziedzin 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy str Bibliotekarstwo str Broń palna str Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja str Ciepłownictwo ogrzewnictwo str Dzieła sztuki i rzemiosło artystyczne str Fotointerpretacja i fotogrametria zdjęć str Fryzjerstwo str Gazownictwo str Genetyka sądowa str Gospodarka mieszkaniowa str. 9 Czynsz str. 9 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi str Gospodarka rybacka i wodna str Grzyby uprawne str Handel i marketing str Hodowla zwierząt i weterynaria str Hydrogeologia str Hydrologia str Hydrotechnika str Instalacje sanitarne i gazowe str Instrumenty muzyczne str Językoznawstwo str Język migowy str Kosmetologia str Kosmetyka str Kryminalistyka str. 12 Kryminalistyka str. 12 Analiza kryminalna str. 15 Badania biologiczne str. 15 Grafologia str Leśnictwo i drzewnictwo str Lęgi drobiu str Lotnictwo str. 17

3 29. Meblarstwo i stolarstwo str Mechanika str. 18 Mechanika maszyny str. 18 Ogumienia samochodowe str. 20 Pojazdy mechaniczne str Medycyna str. 28 Alergologia str. 28 Choroby zakaźne str. 28 Choroby wewnętrzne (inaczej interna) str. 28 Chirurgia ogólna str. 29 Chirurgia onkologiczna str. 29 Diabetologia str. 29 Dermatologia str. 29 Endokrynologia str. 29 Gastroenterologia str. 30 Genetyka człowieka str. 30 Ginekologia - położnictwo str. 30 Implantologia stomatologiczna str. 30 Kardiologia str. 30 Laryngologia str. 30 Medycyna sądowa str. 31 Medycyna pracy str. 31 Neurochirurgia str. 31 Neurologia str. 31 Nefrologia str. 32 Okulistyka str. 32 Onkologia str. 32 Otolaryngologia str. 32 Ortopedia i chirurgia urazowa str. 32 Psychiatria str. 33 Pulmonologia str. 33 Reumatologia str. 33 Urologia str. 33 Wenerologia str Melioracje str Nauki ekonomiczne str. 34

4 Analiza ekonomiczna str. 34 Ekonomia str. 36 Bankowość i finanse str. 37 Księgowość, rachunkowość i finanse str. 38 Podatki str Nauki społeczne str. 43 Psychologia str. 43 Pedagogika str Nauki ścisłe str. 47 Bioinformatyka str. 47 Biotechnologia str. 47 Chemia str. 47 Fizyka str. 48 Fizykochemia str. 48 Przemysł chemiczny str Nieruchomość str. 48 Wycena i szacowanie nieruchomościami str. 48 Obrót nieruchomościami str. 55 Zarządzanie nieruchomościami str Numizmatyka str Nurkowanie str Obuwie str Ochrona środowiska str Ochrona własności przemysłowej str Odzieżownictwo str Ogrodnictwo sadownictwo str Piekarnictwo str Pirotechnika str Poligrafia str Posadzkarstwo str Pożarnictwo str Prasoznawstwo str Produkty naftowe str Przemysł spożywczy str Przedsiębiorstwo str Publiczny obrót papierami wartościowymi str. 63

5 54. Rolnictwo str Ruchomość str Strukturalne Fundusze Europejskie str Techniczne systemy zabezpieczeń osób i mienia str Technika str. 66 Akustyka str. 66 Architektura i urbanistyka str. 66 Budownictwo str. 67 Elektroenergetyka str. 72 Elektronika str. 72 Elektrotechnika str. 72 Elektryczność str. 73 Geodezja i kartografia str. 73 Informatyka str Telekomunikacja str Technologia szkła str Termografia str Toksykologia str Transport str Turystyka i rekreacja str Tworzywa sztuczne str Wypadki drogowe str Zamównia publiczne str Zoopsychologia zwierząt str. 84

6 1. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY mgr Jankowska Dorota kom bhp w przemyśle drzewnym dr inż. Kortylewski Bolesław kom bhp w przemyśle drzewnym /patrz: mechanika-maszyny, ruchomości/ mgr inż. Kosicki Marcin tel. sł kom minimalne wymagania BHP maszyn i urządzeń /patrz: mechanika maszyny, pojazdy mechaniczne, ruchomość, informatyka/ inż. Łucka Jarosław tel. dom tel. sł kom bezpieczeństwo i higiena pracy mgr inż. Mochnik Kazimierz tel. d kom bhp w leśnictwie i przemyśle drzewnym mgr inż. Nowak Jan tel. d kom kom bhp w przemyśle drzewnym inż. Ratajczak Aleksander kom bezpieczeństwo i higiena pracy przy utrzymaniu i budowie infrastruktury kolejowej mgr inż. Sobczak Włodzimierz kom bhp w budownictwie dr inż. Stawiarski Przemysław kom bhp przy wykonywaniu robót budowlanych /patrz: budownictwo/ mgr inż. Suchanek Andrzej kom bezpieczeństwo i higiena pracy Śmiatacz Eugeniusz kom bezpieczeństwo i higiena pracy

7 inż. Walkowiak Henryk tel. d kom techniczne bezpieczeństwo i higiena pracy 2. BIBLIOTEKARSTWO mgr Polarczyk Mariusz * bibliotekarstwo i informatyka naukowa 3. BROŃ PALNA mgr inż. Gogojewicz Stanisław kom badania broni i balistyka Maras Czesław wycena i ocena broni tel. sł * myśliwskiej kom * sportowej * gazowej i palnej krótkiej wykonywanie badań balistycznych mgr inż. Mazur Piotr kom badania broni balistyka Płk rez. dr Przyjemski Władysław kom broń balistyka amunicja 4. CHŁODNICTWO, KLIMATYZACJA I WENTYLACJA dr inż. Gaziński Bolesław kom kom instalacje budowlane, klimatyzacyjne i chłodnicze mgr inż. Górkowski Mariusz ogrzewnictwo - ciepłownictwo tel. dom / patrz: budownictwo/ kom CIEPŁOWNICTWO-OGRZEWNICTWO inż. Jedliński Zbigniew tel. sł kom ciepłownie, kotłownie, węzły i sieci cieplne /patrz: nieruchomość, gospodarka rybacka i wodna/ dr hab. inż. Michnikowski Paweł tel. sł (w godz. 8:00-15:00) kom pomiary zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody ze szczególnym uwzględnieniem na: * indywidualne rozliczenia kosztów ogrzewania * zużycie ciepłej wody * zużycie zimnej wody

8 dr inż. Mroczkowski Andrzej tel. d kom ciepłownictwo rozliczanie kosztów zużycia ciepła i wody Panas Artur kom odnawialne źródła energii-pompy ciepła z instalacjami towarzyszącymi 6. DZIEŁA SZTUKI I RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE dr Bednarczuk Arkadiusz kom wycena i ocena dzieł sztuki oraz rzemiosła artystycznego 7. FOTOINTERPRETACJA I FOTOGRAMETRIA ZDJĘĆ dr Kijowski Andrzej kom interpretacja zdjęć lotniczych dla potrzeb ustalenia granic działek ewidencyjnych wraz z opisem sytuacji w zakresie użytkowania terenów mgr inż. Łoś Brygida tel. d fotogrametria i fotointerpretacja zdjęć lotniczych oraz satelitarnych mjr mgr Smoluch Krzysztof tel. d kom fotointerpretacja i fotogrametria zdjęć Miedziak Barbara tel. d kom FRYZJERSTWO fryzjerstwo /patrz: kosmetyka/ 9. GAZOWNICTWO dr inż. Głowacki Piotr przemysł gazowniczy tel. d infrastruktura gazownicza kom wpływ branży gazowniczej na środowisko /patrz: elektroenergetyka, przemysł chemiczny/ 10. GENETYKA SĄDOWA mgr inż. Kułdo Tomasz kom mgr Wróblewska-Kabba Sylwia tel. sł wykonywanie opinii z badań genetycznych, w tym: ocena zabezpieczenia dowodów rzeczowych, typowania śladów do badań, wyboru metod badawczych, uzyskanych wyników oraz sformułowanych wniosków, analiz mieszanin DNA /patrz: kryminalistyka/ genetyczna analiza osobnicza ustalanie pokrewieństwa ustalanie ojcostwa

9 11. GOSPODARKA MIESZKANIOWA Czynsz mgr inż. Banaś Ewa tel. sł , kom mgr inż. Bukowski Damian Marek kom mgr inż. Poszyler Anna tel. sł kom mgr Szczechowiak Rafał tel. sł kom Turkowska Maria czynsze, w tym: określenie czynszów wolnorynkowych, określenie odszkodowań za lokale i nieruchomości samowolnie zajęte bez tytułu prawnego /patrz: nieruchomości/ czynsze, w tym: określenia czynszów wolnorynkowych oraz odszkodowania za zajmowanie nieruchomości bez tytułu prawnego. czynsze, w tym: określenie czynszów wolnorynkowych, określenie odszkodowań za lokale i nieruchomości samowolnie zajęte bez tytułu prawnego /patrz: nieruchomości/ ustalanie czynszów oraz odszkodowań za samowolnie zajęte lokale mieszkalne i nieruchomości bez tytułu prawnego /patrz: przedsiębiorstwo, ekonomia, księgowość, rachunkowość i finanse, podatki, nieruchomości, analiza ekonomiczna, gospodarka zasobami mieszkaniowymi/ ustalanie czynszów i odszkodowań za samowolnie zajęte mieszkania bez tytułu prawnego Gospodarka zasobami mieszkaniowymi mgr Szczechowiak Rafał tel. sł kom gospodarka zasobami mieszkaniowymi prawno-finansowe aspekty funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych i współwłasności zatwierdzenie sprawozdań z zarządu zarządców sądowych (przymusowych) /patrz: przedsiębiorstwo, ekonomia, czynsz, księgowość, rachunkowość i finanse, podatki, nieruchomości, analiza ekonomiczna/ 12. GOSPODARKA RYBACKA I WODNA dr inż. Błażek Marian tel. d kom wycena gospodarstw rybackich /patrz: rolnictwo, nieruchomości, przedsiębiorstwo, ogrodnictwo-sadownictwo/ inż. Jedliński Zbigniew tel. sł kom wycena wód i gospodarstw rybackich /patrz: nieruchomość, ciepłownictwo-ogrzewnictwo/

10 13. GRZYBY UPRAWNE prof. dr hab. Gapiński Marian tel. d grzyby uprawne grzybnia 14. HANDEL I MARKETING mgr Lis Markiewicz Przemysław kom zarządzanie sprzedażą pozyskiwanie klientów zarządzanie przedstawicielami handlowymi projektowanie wyrobów wdrażanie nowych wyrobów kompanie promocyjne /patrz: nauki ekonomiczne, przedsiębiorstwo, strukturalne fundusze europejskie/ 15. HODOWLA ZWIERZĄT I WETERYNARIA mgr inż. Bulińska Joanna tel. d kom dr inż. Gilewski Ryszard Adam kom hodowla i biologia koni użytkowanie rekreacyjne i sportowe koni /patrz: zoopsychologia zwierząt/ drobiarstwo dr inż. Łakota Paweł tel. d kom lęgi, żywienie i hodowla drobiu (kur, indyków, kaczek, przepiórek, bażantów i gęsi) mgr inż. Piepenborn Przemysław kom drobiarstwo dr inż. Pospiech Marek kom hodowla drobiu produkca drobiarska 16. HYDROGEOLOGIA mgr Hałuszczak Bogusław tel. d tel. sł kom budowa ujęć wód podziemnych tj. studni wierconych /patrz: budownictwo, hydrologia/

11 17. HYDROLOGIA mgr Hałuszczak Bogusław tel. d tel. sł kom zjawiska i prawa krążenia wody w przyrodzie /patrz: budownictwo, hydrogeologia/ 18. HYDROTECHNIKA mgr inż. Wrzeszczyński Andrzej tel. d kom budownictwo hydrotechniczne 19. INSTALACJE SANITARNE I GAZOWE inż. Libiszowski Szczęsny tel. d kom instalacje sanitarne wewnętrzne i sieci zewnętrzne wodno kanalizacyjne o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych /patrz: budownictwo/ mgr inż. Signetzki Roman tel. d kom instalacje wodno kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne centralne ogrzewanie instalacje gazowe i wentylacyjne /patrz: budownictwo/ 20. INSTRUMENTY MUZYCZNE Baranowski Mariusz tel. sł (centrala) kom elektryczne i klasyczne instrumenty muzyczne (z wyj. instrumentów lutniczych) sprzęt nagłaśniający i studyjny oświetlenie estradowe i sceniczne mgr Henglewski Romuald * instrumenty lutnicze Koczy Marek tel. d kom instrumenty muzyczne klawiszowe mgr Niewczyk Benedykt tel. sł kom instrumenty strunowe, smyczkowe i szarpane oraz smyczki 21. JĘZYKOZNAWSTWO dr Liberek Jarosław tel. d kom wszelkiego typu problemy związane ze współczesnym językiem polskim

12 mgr Moros Natalia kom gramatyka języka angielskiego dr Szczyszek Michał kom współczesny język polski plagiaty tekstów w języku polskim dr Szymański Leszek jązyk polski i język angielski 22. JĘZYK MIGOWY Adamska Tamara kom. sł język migowy Gano Ewa Maria* język migowy Lech Eunika kom język migowy Wujewska Paulina kom język migowy 23. KOSMETOLOGIA Bilińska-Fiałkowska Marzena kom kosmetyka lecznicza kosmetyka pielęgnacyjna kosmetyka upiększająca Miedziak Barbara tel. d kom KOSMETYKA kosmetyka /patrz: fryzjerstwo/ Kryminalistyka 25. KRYMINALISTYKA mgr Andrzejewska Bożena kom badania daktyloskopijne mgr inż. Augustyniak Piotr kom badania mechanoskopijne oznaczenia produkcyjne pojazdów

13 mgr Bielak Jan kom mgr inż. Błażejczak Sergiusz kom kryminalistyka badania dokumentów w zakresie badań identyfikacyjnych pisma ręcznego, podpisów, pisma maszynowego i pieczęci /patrz: grafologia/ badania chemiczne środków odurzających substancji psychotropowych i ich prekursorów mgr Budzyła Adam kom kryminalistyka rekonstrukcja wypadków drogowych mgr Jasinski Adam kom inż. Kaczmarkiewicz Andrzej kom badania identyfikacyjne i grafologiczne pisma ręcznego i podpisów /patrz: grafologia/ kryminalistyczne badania daktyloskopijne inż. Kamiński Czesław tel. d kom badania mechanoskopijne i traseologiczne identyfikacja pojazdów /patrz: pojazdy mechaniczne, wypadki drogowe/ mgr Kasprzyk Henryk badania daktyloskopijne i inne metody identyfikacji osób tel. d (automatyczna sekretarka) tel. kom mgr Koguciuk Urszula kom ujawnienie i wizualizacja śladów linii papilarnych w ramach dyscypliny badań daktyloskopijnych mgr Koźmiński Leszek kom strona internetowa: kryminalistyczne badania dokumentów mgr Królikowski Piotr tel. d kom biologia kryminalistyczna badanie śladów biologicznych w postaci krwi, nasienia, śliny i włosów mgr inż. Kułdo Tomasz badania biologiczne w zakresie identyfikacji kom metodami biologii molekularnej /patrz: genetyka sądowa/ Lange Lechosław kom badania daktyloskopijne badania śladów rękawiczek

14 mgr Lewandowski Wojciech kryminalistyczne badania pisma, podpisów tel. d i dokumentów kom /patrz: grafologia/ mgr inż. Łoza Jarosław tel. sł kom mechanoskopia i identyfikacja pojazdów inż. Marcinowski Marek tel. sł kom identyfikacja i ujawnianie śladów linii papilarnych mgr Matecki Adam kom analiza bilingów telefonicznych analiza przepływu środków finansowych pomiędzy rachunkami bankowymi analiza hierarchii i sposobu funkcjonowania grup przestępczych analiza bilingów telefonicznych analiza powiązań osobowo przedmiotowych analiza przepływu towarów analiza zawartości urządzeń mobilnych oraz nośników danych prof. dr hab. Owoc Mirosław tel. d tel. sł techniczne badania dokumentów /patrz: grafologia/ mgr inż. Pawlicki Marek kom badania daktyloskopijne mgr Pilarska Iwona kom badania chemiczne: badania śladów odurzających i substancji psychotropowych, badania alkoholi mgr Pilarska - Żabińska Katarzyna kom techniczne badanie dokumentów /patrz: grafologia/ mgr Pilarski Maciej kom badania dokumentów mgr inż. Polerowicz Jacek kom badania mechanoskopijne i identyfikacja pojazdów samochodowych

15 inż. Rybicki Ryszard tel.dom kom badanie identyfikacyjne pojazdów, mechanoskopia, /patrz: pojazdy mechaniczne, wypadki drogowe/ inż. Spieszalski Jacek kom badania mechanoskopijne identyfikacja pojazdów samochodowych inż. Stach Mariusz kom wizualizacja śladów daktyloskopijnych mgr Strabel Andrzej tel. d kom mgr Tomaszczak Waldemar kom kryminalistyczne badania daktyloskopijne badania mechanoskopijne identyfikacja pojzadów Analiza kryminalna mgr inż. Holdenmajer Dariusz kom Puk Tomasz Waldemar kom analiza bilingów telefonicznych, analiza finansowo ekonomiczna, analiza powiązań osobowo przedmiotowych, analiza przepływu towarów (np. narkotyki), analiza powiązań przestępczych, spraw i baz danych na podstawie akt sprawy w celu porównania i weryfikacji zebranych informacji analiza bilingów telefonicznych, analiza przepływu pieniędzy na rachunkach bankowych analiza przepływu towarów (np. narkotyki), analiza powiązań osobowo-przedmiotowych analiza działalności i struktury grup przestępczych analiza i weryfikacja przebiegu zdarzenia Badania biologiczne mgr inż. Laskowska Justyna kom identyfikacja metodami biologii molekularnej mgr Lis Arkadiusz kom identyfikacja metodami biologii molekularnej Grafologia mgr Babrzyńska Agnieszka kom badanie pisma ręcznego

16 mgr Bielak Jan kom mgr Jasinski Adam kom mgr Lewandowski Piotr kom kryminalistyka badania dokumentów w zakresie badań identyfikacyjnych pisma ręcznego, podpisów, pisma maszynowego i pieczęci /patrz: kryminalistyka/ badania grafologiczne pisma ręcznego i podpisów /patrz: kryminalistyka/ badanie pisma ręcznego badanie dokumentów mgr Lewandowski Wojciech kryminalistyczne badania pisma, podpisów tel. d i dokumentów kom /patrz: kryminalistyka/ home.pl mgr Lewicki Aleksander kom grafologia badanie techniczne dokumentów mgr Linkowska Katarzyna kom klasyczne badania dokumentów mgr Maćkowiak Zygfryd kom mgr Muślewska Katarzyna kom mgr Nowakowska Henryka kom badanie techniczne dokumentów badanie pisma ręcznego, podpisów i pieczęci klasyczne badania dokumentów badania odsłuchowe audiodokumentów badania fonoskopijne - badania odsłuchowe audiodokumentów grafologia badania techniczne dokumentów mgr Ochim Jarosław tel. sł kom grafologia badania techniczne dokumentów prof. dr hab. Owoc Mirosław tel. d tel. sł grafologia /patrz: kryminalistyka/ mgr Pilarska - Żabińska Katarzyna kom badanie pisma ręcznego i podpisów /patrz: kryminalistyka/

17 26. LEŚNICTWO I DRZEWNICTWO mgr inż. Domagalski Lech kom ekspertyza w zakresie gospodarki leśnej, w tym: wycena gospodarka leśna, inwentaryzacja, ocena stanu, urządzanie lasu, odszkodowania, opłaty, wyłączenie z produkcji /patrz: nieruchomość/ mgr inż. Flisykowski Jerzy tel. d tel. sł kom zasady klasyfikacji, normalizacji, wartościowania surowca drzewnego i drzewostanów mgr inż. Łachowski Artur Marian kom inż. Szczepanik Jacek tel. d kom hodowla lasu urządzanie drewna użytkowanie lasu leśnictwo wycena drzew, drzewostanów i gruntów 27. LĘGI DROBIU dr inż. Łakota Paweł tel. sł kom lęgi, żywienie i hodowla drobiu (kur, indyków, przepiórek, bażantów, kaczek i gęsi) 28. LOTNICTWO Pomietlak Artur tel. d kom spadochroniarstwo 29. MEBLARSTWO I STOLARSTWO inż. Cwityński Tomasz tel. sł kom dr inż. Mamet Andrzej tel. d. sł kom meblarstwo w technologii nowoczesnej oraz tradycyjnej wyroby z drewna, materiałów drewnopochodnych, drewnopodobnych ergonomia projektowa wystroju wnętrz w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności i poprawności konstrukcyjnej mebli drzewnictwo przemysł drzewny meblarstwo drzewnictwo przemysł drzewny

18 dr inż. Owczarzak Jerzy stolarka budowlana tel. d / patrz: budownictwo/ kom dr inż. Peretiatkowicz Erazm tel. d kom stolarka budowlana i meblarstwo mgr inż. Sroka Leonard tel. d kom przemysł drzewny meblarstwo wyroby z drewna 30. MECHANIKA Mechanika - maszyny Barszcz Daniel tel. d kom zabezpieczenia mechaniczne i służba kluczowa mgr inż. Brzozowski Witold tel. d kom komputerowe wspomaganie projektowania technologii konstrukcja maszyn i pojazdów inż. Gajda Andrzej budowa i wycena maszyn, urządzeń i wyposażenia tel. d. /fax zaliczanych do grup 3 do 8 według klasyfikacji kom środków trwałych dr inż. Galinowski Jan tel. d kom technologia maszyn i urządzeń, obrabiarek i narzędzi oraz ich wycena inż. Góral Jan tel. d kom maszyny rolnicze wózki widłowe inż. Halec Roman kom wycena wartości sprzętu, maszyn i urządzeń mgr inż. Januchta Piotr Sebastian kom wycena wartości maszyn budowlanych wycena wartości maszyn rolniczych i kosztów napraw mgr inż. Jurdziak Romuald kom mechanika maszyn /patrz: ochrona własności przemysłowej/

19 inż. Kandulski Jan tel. d kom wycena maszyn i urządzeń /patrz: nieruchomość/ dr inż. Kortylewski Bolesław kom obrabiarki i narzędzia /patrz: bhp, ruchomość/ mgr inż. Kosicki Marcin tel. sł kom ocena stanu technicznego, technologii, konstrukcji, eksploatacji, projektu, dokumentacji, wyceny części, detali, zespołów, produktów, narzędzi, wyposażenia dla maszyn, urządzeń i pojazdów minimalne wymagania BHP maszyn i urządzeń certyfikacja maszyn na znak CE dyrektywy i normy zharmonizowane Unii Europejskiej /patrz: pojazdy mechaniczne, ruchomość, bhp, informatyka/ mgr inż. Mojżeszewicz Jan tel. d tel. sł kom wycena maszyn, urządzeń i pojazdów mgr inż. Naparty Stanisław tel. d./fax kom e-mial: e-mial: budowa i eksploatacja maszyn /patrz : wypadki drogowe, pojazdy mechaniczne/ mgr inż. Opaliński Jędrzej kom mechanika ogólna maszyn przemysłowych /patrz: poligrafia/ mgr inż. Roszak de Tolkmitt Wojciech wycena maszyn i urządzeń technicznych tel. d (budowlanych) kom /patrz: budownictwo/ mgr inż. Stachowiak Andrzej * szacowanie maszyn i urządzeń mgr inż. Szułczyński Janusz tel. d kom wycena i szacowanie wartości maszyn i urządzeń technicznych /patrz: wypadki drogowe, pojazdy mechaniczne/

20 inż. Świerczyński Jerzy wycena maszyn i urządzeń : tel. d * rolniczych kom * w przetwórstwie rolno-spożywczym tel. sł ekspertyza i wycena pojazdów * ciągników rolniczych * przyczep wycen szkód w uprawach: * rolniczych * sadowniczo warzywniczych Wituski Maciej kom maszyny i urządzenia związane z gruntem /patrz: nieruchomość, przedsiębiorstwo/ mgr inż. Wnuk Kazimierz tel. d kom wycena maszyn i urządzeń technicznych /patrz: wypadki drogowe, pojazdy mechaniczne/ mgr inż. Wnuk Tomasz kom wycena pojazdów, maszyn i urządzeń /patrz: wypadki drogowe, pojazdy mechaniczne/ Wojdyło Wojciech kom maszyny i urządzenia związane z gruntem /patrz: nieruchomość, przedsiębiorstwo/ dr inż. Zajęcki Maciej kom wycena maszyn Ogumienia samochodowe prof. dr hab. inż. Dudziak Marian kom ogumienia pojazdów oraz przekładni mechanicznych /patrz: pojazdy mechaniczne, wypadki drogowe/ inż. Warszczyński Jerzy tel. sł kom badanie ogumienia pojazdów Pojazdy mechaniczne mgr inż. Anioła Marek kom mgr inż. Bąk Paweł kom wycena pojazdów i kalkulacja napraw inż. Bobrowski Łukasz kom wycena wartości, kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych

21 inż. Bobrowski Stefan kom mgr inż. Boś Konrad tel. dom kom mgr inż. Burdzy Paweł kom wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych ocena jakości napraw i obsługi pojazdów samochodowych wycena wartości pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń wycena kosztów napraw pojazdów samochodowych w systemie Audatex, Eurotax instalacje gazowe samochodowe - ocena jakości obsługi, serwisowania i montażu tachografy samochodowe - analiza zapisów na wykresówkach tachografów analogowych oraz na plikach cyfrach z tachografu cyfrowego oraz karty kierowcy instalacje alarmowe i zabezpieczenia antykradzieżowe samochodowe - ocena jakości montażu, poprawności działania wycena i kalkulacja napraw pojazdów mgr inż. Chęć Andrzej tel. d kom inż. Ciesielski Tomasz tel. d kom dr inż. Cieślik Maciej Gerard tel. d kom wycena wartości, kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych, kalkulacja warsztatowa i wycena pojazdów, analiza rachunków i kosztorysów w tym: Audatex i Eurotax. mgr inż. Dłużyński Dariusz kom mgr inż. Dudkiewicz Andrzej tel. sł kom inż. Dudkiewicz Michał kom eksploatacja pojazdów wycena pojazdów wycena kosztów napraw pojazdów w systemie Audatex i Eurotax identyfikacja pojazdów wycena pojazdów w systemie Info-Ekspert i Eurotax analiza uszkodzeń i kosztów napraw pojazdów w systemie Audatex i Eurotax

P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH 2014 r. POZNAŃ Spis dziedzin 1.Bezpieczeństwo i higiena pracy.... 6 2.Bibliotekarstwo.... 7 3.Broń palna.... 7 4.Chłodnictwo, klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH 2015r. POZNAŃ Spis dziedzin 1.Bezpieczeństwo i higiena pracy.... 6 2.Bibliotekarstwo.... 7 3.Broń palna.... 7 4.Chłodnictwo, klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH POZNAŃ, stan na dzień 31stycznia 2012 r. (aktualizacja 20.04.12r.) Spis dziedzin 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2. Bibliotekarstwo 3. Broń palna

Bardziej szczegółowo

P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu Dane podane na liście biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu mają charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu 2015r. POZNAŃ Spis dziedzin 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 5 2. Bibliotekarstwo...6 3. Broń palna....6

Bardziej szczegółowo

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH POZNAŃ, stan na dzień 18 lipca 2011 r. Strona 1 Spis dziedzin 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2. Bibliotekarstwo 3. Broń palna 4. Chłodnictwo,

Bardziej szczegółowo

P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH 2013 r. POZNAŃ Spis dziedzin 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2. Bibliotekarstwo 3. Broń palna 4. Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja

Bardziej szczegółowo

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH POZNAŃ, stan na dzień 29 października 2010 r. Strona 1 Spis dziedzin 1. Architektura krajobrazu 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy 3.Bibliotekarstwo

Bardziej szczegółowo

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH POZNAŃ, stan na dzień 9 MARCA 2010 r. Strona 1 ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 1 Engel Andreas rzeczoznawstwo kształtowania terenów zieleni tel. d. 061

Bardziej szczegółowo

Dziedziny w jakich ustanowieni są biegli sądowi przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu

Dziedziny w jakich ustanowieni są biegli sądowi przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu Dziedziny w jakich ustanowieni są biegli sądowi przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu I. BADANIA DOKUMENTÓW - klasyczne badania dokumentów - ekspertyza dokumentów - grafologia -psychografologia - badanie

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce stan na dzień 07.10.2015 r.

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce stan na dzień 07.10.2015 r. LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce stan na dzień 07.10. r. DZIEDZINY I. BUDOWNICTWO, SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI II. BROŃ I AMUNICJA III. EKSPERTYZA PISMA IV. FIZYKOCHEMIA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH stan na dzień 17 grudnia 2009 r. AKUSTYKA 1. mgr Kołaska Anna tel. d. 061 865-24-38 tel. sł. 061 827-05-05 e-mail: anna_kolaska@wp.pl akustyka

Bardziej szczegółowo

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH stan na dzień 12 listopada 2009 r. AKUSTYKA 1. mgr Kołaska Anna tel. d. 061 865-24-38 tel. sł. 061 827-05-05 e-mail: anna_kolaska@wp.pl akustyka

Bardziej szczegółowo

FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ, BANKOWOŚĆ

FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ, BANKOWOŚĆ 1. Bagiński Jan 45-349 Opole ul. Fabryczna 8 m.12 77 453 93 37 608 775 030 31.12.2019 r. rozliczenia czasu pracy 2. Bębas Elżbieta ul. Bobrza 44/31 54-220 Wrocław elzbietapraca@vp.pl 71 794 89 40 503 092

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 37 97 377; 515 80 33 11 Ważny od 08 październik 2014 r. Terminy przyjęć mogą ulec zmianie informacja@bonifratrzy.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 3797 390; 515 80 33 11 Aktualizacja z dniem 17.03.2016 r. Terminy przyjęć mogą ulec zmianie informacja@bonifratrzy.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01.

PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01. PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01.2011 DZIEDZINY PODSTAWOWE L.p. Dziedzina Data posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia Michał Kurek allergy@pum.edu.pl Zakład Alergologii PUM tel. (91) 466 16 46, 47 2. anestezjologia i intensywna terapia Prof.dr

Bardziej szczegółowo

Wydział Wojskowo- Lekarski

Wydział Wojskowo- Lekarski Wydział Wojskowo- Lekarski Kierunek Lekarski PROGRAM 2014/2015 IV ROK Semestr zimowy Semestr letni Wykłady Ćwiczenia 24 12 6 Zaliczenie ECTS Wykłady Ćwiczenia 24 12 6 Zaliczenie ECTS Ch. wewn. - choroby

Bardziej szczegółowo

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH. stan na dzień 16 marca 2009 r.

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH. stan na dzień 16 marca 2009 r. PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH stan na dzień 16 marca 2009 r. AKUSTYKA 1. mgr inż. Jacek Danielewski ** akustyka w architekturze dźwiękowe systemy ostrzegawcze alarmu przeciwpożarowego

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

http://192.168.2.15/harmonogramy/warzywna.html

http://192.168.2.15/harmonogramy/warzywna.html 1 z 6 2009-11-19 12:34 Lekarz Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3 Poradnia Harmonogram pracy pn wt śr cz pt BAĆ MICHAŁ PRACOWNIA FIZJOTERAPII 07:00-14:35 11:25-18:00 07:00-14:35 11:25-18:00

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

L.p Pan/Pani Tytuł Tyt. Imię Nazwisko Zawód Specjalizacja języki obce

L.p Pan/Pani Tytuł Tyt. Imię Nazwisko Zawód Specjalizacja języki obce L.p Pan/Pani Tytuł Tyt. Imię Nazwisko Zawód Specjalizacja języki obce 1 Pani radca prawny dr Krystyna Babiak radca prawny prawo pracy i gospodarcze 2 Pan radca prawny mgr Marek Bartkowiak radca prawny

Bardziej szczegółowo

Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3. Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA GINEKOLOGIA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - -

Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3. Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA GINEKOLOGIA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - - Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - - ADAMOWICZ KATARZYNA 08:00-14:00-14:00-17:00 - - BAJOR BARBARA DERMATOLOGIA 09:00-15:00 09:00-15:00 09:00-15:00 14:00-18:00

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE ORAZ PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE ODPŁATNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE ORAZ PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE ODPŁATNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE ORAZ PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE ODPŁATNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 3797 390; 515 80 33 11 Aktualizacja z dniem 8.12.2016 r. Terminy przyjęć

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE ORAZ PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE ODPŁATNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE ORAZ PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE ODPŁATNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE ORAZ PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE ODPŁATNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 3797 390; 515 80 33 11 Aktualizacja z dniem 13.01.2017 r. Terminy przyjęć

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU DYREKTOR SZKOŁY mgr Jarosław Kulhawik WICEDYREKTORZY mgr Dariusz Radziulewicz KIEROWNIK INTERNATU mgr Joanna Augustynowicz PEDAGOG

Bardziej szczegółowo

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Rzeszów, ul. Czackiego 2

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Rzeszów, ul. Czackiego 2 Nr Umowy z NFZ: 0901001602201101 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Czackiego 2 Specjalizacja i 1 DIABETOLOGICZNA Serewko Zbigniew Mazur Iwona Lekarz-Choroby wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZY KUJAWSKO-POMORSKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ

LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZY KUJAWSKO-POMORSKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZY KUJAWSKO-POMORSKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ wyroby odzieżowe Iwona Derezińska 13.08.2002r. Bydgoszcz (52) 343-68-84 608-718-091 wyroby

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE Wyniki_OKR01 Kandydaci na Radnego w Okręgu Nr 1 IDCZAK Mateusz Jakub WAGNER Jan BANASZYŃSKI Rajmund Wojciech PIĘTKA Arkadiusz Paweł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liczba kart nie 1 112 33 515 208 1 829 914 913

Bardziej szczegółowo

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Puławach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Puławy w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH sesja w terminie: 1-31.12.2012 DZIEDZINY PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY http://www.mechaniczny.p.lodz.pl. 20 min. 3300,00 zł 2 prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak

WYDZIAŁ MECHANICZNY http://www.mechaniczny.p.lodz.pl. 20 min. 3300,00 zł 2 prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak Szczegółowe informacje dotyczące oferty studiów podyplomowych na rok akademicki 2015/2016 znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Wydziałów naszej Uczelni Informacja na tej stronie nie jest

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII Studia pierwszego stopnia I ROK STUDIÓW w systemie dziennym 008/009 i seminaria i seminaria 1 8 9 Anatomia prawidłowa, funkcjonalna 1 i rentgenowska 1 1 10 prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz ECTS 8

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH sesja w terminie: 1.05.-30.06.2012 DZIEDZINY PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Górnictwa i Geoinżynierii. Eksploatacji złóż surowców mineralnych Przedmiot kierunkowy: Górnictwo

Górnictwa i Geoinżynierii. Eksploatacji złóż surowców mineralnych Przedmiot kierunkowy: Górnictwo Górnictwo i Geologia Eksploatacji złóż surowców mineralnych Górnictwo Przewodniczący: dr inż. Krzysztof BRODA, prodziekan WGIG z-ca Przew.: Sekretarz: Członkowie: dr inż. Dariusz Chlebowski dr inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 1. Nauki biologiczne: 1) specjalności naukowe w kierunku biologia: b) bioenergetyka, 2) specjalności

Bardziej szczegółowo

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, prof. Adamczuk Franciszek, Babczuk Arkadiusz, Bal Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Baurowicz- Fujak Hanna, Bąk Anzej prof. Bąk Melania,

Bardziej szczegółowo

Nr działek ewidecyjnych

Nr działek ewidecyjnych Załącznik nr 1 Lp. Nr działki ewidencyjnej Numer działki ewidencyjnej objętej wnioskiem - przewidzianej do przejęcia Nr działek ewidecyjnych Obręb ewidencyjny działki Własciciel 1 2861 Rawicz - miasto

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r.

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Nazwisko Imię E-mail Status Działanie Data podjęcia Laskowska Anna anna.laskowska@interia.eu z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. drogowa Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie 1 Anna Poznańska 2 Arkadiusz Cycoń 3 Cieciura Kinga Estera 4 Dziurbiel Lucyna Marianna 5 Gancarz Agnieszka Marta 6 Gurgul Alicja 7 Gurgul Adam 8 Miczulska Stanisława

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

pierwszy stopień X X X X X X X X dr hab. Beata Tarczydło X X X X X X X X X X X X X X dr inż. Marek Dudek X X X X X dr inż. Andrzej Jamróz X X X X X

pierwszy stopień X X X X X X X X dr hab. Beata Tarczydło X X X X X X X X X X X X X X dr inż. Marek Dudek X X X X X dr inż. Andrzej Jamróz X X X X X LISTA PROMOTORÓW - WYBÓR W SEM. LETNIM 2015/16 Termin zgłoszenia Promotorów przez studentów - 15 czerwca 2016 r. Dotyczy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych na studiach: pierwszego stopnia IiE,

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE UCZĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W PRUDNIKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. Hajdecki Sławomir DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNIC

NAUCZYCIELE UCZĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W PRUDNIKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. Hajdecki Sławomir DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNIC NAUCZYCIELE UCZĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W PRUDNIKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Hajdecki Sławomir DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNIC Wychowanie fizyczne Kijora-Mormul Małgorzata Wicedyrektor Biologia 1 /

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedstawicieli NRL do zespołu ekspertów do opracowania i aktualizowania programu specjalizacji w danej dziedzinie medycyny

Wykaz przedstawicieli NRL do zespołu ekspertów do opracowania i aktualizowania programu specjalizacji w danej dziedzinie medycyny Załącznik do uchwały nr 51/13/P-VI PNRL z dnia 8 marca 2013 r I. Wykaz specjalności lekarskich: Wykaz przedstawicieli NRL do zespołu ekspertów do opracowania i aktualizowania programu specjalizacji w danej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Specjalności podstawowe L.p. Dziedzina medycyny Imię i nazwisko, tytuł naukowy Adres Telefon Koniec kadencji 1. anestezjologia

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

b) konsultacje: piątek 9.00-11.00 e-mail: andrzej.bak@ue.wroc.pl a) dyżur: piątek 14.00-15.00

b) konsultacje: piątek 9.00-11.00 e-mail: andrzej.bak@ue.wroc.pl a) dyżur: piątek 14.00-15.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, Babczuk Arkadiusz, Bal-Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Katea / strona internetowa Katey Katea Gospodarki Regionalnej al/3486/katea_gospodarki_regio

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. bad bc2-9c62-2aaa a65-ae9e

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. bad bc2-9c62-2aaa a65-ae9e WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej Łasin sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Łasinie. I. Dla wyboru

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Szkolny wykaz programów nauczania zatwierdzony na rok szkolny 2012/2013

Szkolny wykaz programów nauczania zatwierdzony na rok szkolny 2012/2013 Lp. Szkolny wykaz programów nauczania zatwierdzony na rok szkolny 2012/2013 Nazwa przedmiotu 1 Biologia 2 Chemia 3 Historia 4 Historia i wiedza o społeczeństwie Imię i nazwisko nauczyciela Proponowany

Bardziej szczegółowo

Dni i godziny przyjęć. piątek 12.00-14.00. środa 15.00-17.00. środa. (po wcześniejszym uzgodnieniu telefoniczym) 15.00-17.00

Dni i godziny przyjęć. piątek 12.00-14.00. środa 15.00-17.00. środa. (po wcześniejszym uzgodnieniu telefoniczym) 15.00-17.00 1 2 3 4 3-800 Gostyń NZOZ "CETUS" ul. Przy Dworcu 4 tel. kom. 04535245 12.00-14.00 1. Wykaz lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń w celu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, chirurgia

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

2. BARAŃSKA Anna, lat 32, zam. Sierakowo zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4

2. BARAŃSKA Anna, lat 32, zam. Sierakowo zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Rawiczu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Gminy Rawicz w wyborach do rad gmin, rad powiatów i

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Dni i godziny przyjęć. środa 15.00 17.00. środa (po wcześniejszym. uzgodnieniu telefoniczym) poniedziałek 15.30 20.00. czwartek 15.30 20.

Dni i godziny przyjęć. środa 15.00 17.00. środa (po wcześniejszym. uzgodnieniu telefoniczym) poniedziałek 15.30 20.00. czwartek 15.30 20. Wykaz lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń w celu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania z powodu dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. 2. ODYNIEC Andrzej Stanisław, lat 47, zam. WŁODAWA zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

OBWIESZCZENIE. 2. ODYNIEC Andrzej Stanisław, lat 47, zam. WŁODAWA zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej we Włodawie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Włodawa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer REGON: 013076183 NIP: 952-17-54-367 KRS : 00008915

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer REGON: 013076183 NIP: 952-17-54-367 KRS : 00008915 SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-WAWER Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer REGON: 013076183 NIP: 952-17-54-367 KRS : 00008915

Bardziej szczegółowo

Sławomir Hajdecki- Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku

Sławomir Hajdecki- Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku Sławomir Hajdecki- Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku Elżbieta Zapała- Wicedyrektor ds. II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej Małgorzata Kijora- Mormul- Wicedyrektor ds. Technikum

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO. Termin upływu Kadencji. Zakres ustanowienia. Lp. Nazwisko i imię Adres Telefon. budownictwo ogólne szacowanie nieruchomości

BUDOWNICTWO. Termin upływu Kadencji. Zakres ustanowienia. Lp. Nazwisko i imię Adres Telefon. budownictwo ogólne szacowanie nieruchomości 1. Bublewicz Edward 2. Chabałowski Aleksander ul. Plebiscytowa 36/3 45-360 Opole aleksander.chabalowski@gmail.com 77 454 26 96 602 58 49 83 mykologia 3. Dąbrowski Andrzej ul. Grota Roweckiego 8c/15 45-256

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 13

SPIS TREŚCI. Wstęp 13 SPIS TREŚCI Wstęp 13 Rozdział 1 Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej 15 (Henryk Nowicki) Wprowadzenie 15 1.1. Przedsiębiorca, czyli kto może prowadzić działalność gospodarczą?

Bardziej szczegółowo

3. PIĄTEK Henryk Józef, lat 56, zam. Gorzyce zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7

3. PIĄTEK Henryk Józef, lat 56, zam. Gorzyce zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Gorzyce w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów. rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017

Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów. rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017 Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów I. Fundusz Promocji Mleka rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017 25.11.2013 r. Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje

Bardziej szczegółowo

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2 Nr Umowy z NFZ: 0901001602201201 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2 Nazwa Poradni wykonywania Telefon Imię i nazwisko lekarza specjalisty

Bardziej szczegółowo

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 31 sierpnia 2015 r. Spis treści Technikum - klasy I, II, III,IV - przedmioty ogólnokształcące... 3 Technikum

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Załącznik nr 2 WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Lp. Dane personalne Udział 1. Andrzejewska Celina; Rodzice: Eugeniusz, Eugenia ul. Dąbrowskiej 33/15; 39-400

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko lekarza specjalisty

Imię i nazwisko lekarza specjalisty Nr Umowy z NFZ: 09010016022008012 2008 rok Specjalizacja i Serewko Zbigniew Lekarz-Choroby wewnętrzne II Pon.,wt.,śr.,pt. 7.00-14.35 Czw. 10.00-17.35 1 DIABETOLOGICZNA Mazur Iwona Lekarz-Choroby wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko lekarza specjalisty. Prokopowicz Antoni. II stopień, kardiologia II stopień Wiśniowska Małgorzata. Skoczyńska Małgorzata

Imię i nazwisko lekarza specjalisty. Prokopowicz Antoni. II stopień, kardiologia II stopień Wiśniowska Małgorzata. Skoczyńska Małgorzata Nr Umowy z NFZ: 0901001602201001 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Rzeszów, ul. Czackiego 2 Nazwa Poradni 1 DIABETOLOGICZNA Imię i nazwisko lekarza specjalisty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 112/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 4 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 112/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

20. Mistrzostwa Europy Weteranów Arhus, DEN

20. Mistrzostwa Europy Weteranów Arhus, DEN 29.07 10.00 Dysk Duber Jerzy 57-05-08 M 60 Finał 10.00 Dysk Zwolski Edward 56-04-19 M 60 Finał 10.00 Trójskok Bartosik Ewa 51-03-15 W 65 Finał 10.30 100 m Tomczyk Emil 58-06-15 M 55 Półfinał 11.00 Kula

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Wykaz działek do zmiany sposobu użytkowania. Nazwa uzytku (rodzaj użytku)

Wykaz działek do zmiany sposobu użytkowania. Nazwa uzytku (rodzaj użytku) Wykaz działek do zmiany sposobu użytkowania Załącznik nr 8a Dane wg wypisów z rejestru gruntów Lp Powiat Gmina Nazwa obrębu Nazwa cieku Numer działki Pow. działki m2 Nazwa uzytku (rodzaj użytku) Właściciel

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU Start > Rzeczoznawcy > Lista rzeczoznawców > Lista rzeczoznawców Lista rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Członków Koła Łowieckiego Bóbr w Pasłęku z 2015 roku

Ewidencja Członków Koła Łowieckiego Bóbr w Pasłęku z 2015 roku Lp Imię i Nazwisko Ewidencja Członków Koła Łowieckiego Bóbr w Pasłęku z 2015 roku Rok przynal do PZŁ Funkcja w kole i PZŁ Posiadane uprawnienia Przynależność do koła i okręgu 1. Apanasowicz Mieczysław

Bardziej szczegółowo