CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4800

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4800"

Transkrypt

1 INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4800 Instrukcja Programowania IPE Edycja IV A ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH POLONALFA Spółka z o.o BYDGOSZCZ, ul. GLINKI 155, TELEFON (052) , FAX. (052)

2 2

3 Spis treści 1.OKREŚLENIA TABLICA SYGNALIZACYJNOOPERATORSKA TSO4800 (KONSOLA) Wygląd TSO Sygnalizatory optyczne LED Przyciski manipulacyjne Klawiatura numeryczna i przyciski edycyjne OGÓLNE ZASADY PROGRAMOWANIA Programowanie przy użyciu klawiatury komputerowej (PS/2) Programowanie z zastosowaniem czytnika kodów kreskowych POZIOMY DOSTĘPU Informacje ogólne Zmiana poziomu dostępu Zmiana kodu dostępu II stopnia Zmiana kodu dostępu III stopnia Zmiana kodu dostępu IV stopnia KONFIGURACJA CENTRALI Standardowa konfiguracja Deklaracja pakietów MSL (pakiety liniowe) Deklaracja pakietu MSI (pakiet sieciowy) Deklaracja central w sieci Deklaracja central w grupie Deklaracja portów szeregowych Deklaracja terminali TSR Ustawienia monitoringu PMC Monitoring przez port szeregowy RS Monitoring przez sieć Konfigurowanie elementów liniowych Konfiguracja automatyczna Konfiguracja z weryfikacją Konfiguracja ręczna Parametry elementów Tryb pracy elementu EKS Tryb pracy elementu SAL Tryb pracy elementu EWK Konfiguracja stref Komunikaty użytkownika dla stref Konfiguracja EKS Konfiguracja EWS Konfiguracja SAL Konfiguracja EWK Konfiguracja wyjść przekaźnikowych PK Konfiguracja wyjść potencjałowych LS (linii sygnałowych) Konfiguracja wejść kontrolnych LK (linii kontrolnych) Ustawienie czasów opóźnień alarmowania Ustawienie czasów automatycznej zmiany trybu na Personel Nieobecny Ustawienie czasu bieżącego i daty Regulacja kontrastu PAMIĘĆ ZDARZEŃ Odczyt pamięci zdarzeń Wydruk pamięci zdarzeń Kasowanie pamięci zdarzeń Deklaracja drukarki ODCZYT STANU CENTRALI Odczyt elementów liniowych zgłaszających alarm Odczyt numeru aktywnego procesora Odczyt poziomu zabrudzenia elementów Wykres zmian czynnika pożarowego ODCZYT KONFIGURACJI SYSTEMU

4 8.1.Odczyt ustawień pakietów MSL Odczyt ustawień pakietu MSI Odczyt central zadeklarowanych w sieci Odczyt central zadeklarowanych w grupie Odczyt ustawień portów szeregowych Odczyt ustawień terminali TSR Odczyt ustawień monitoringu PMC Odczyt ustawień zdalnej obsługi Odczyt parametrów zadeklarowanych elementów liniowych Odczyt parametrów stref Odczyt elementów przypisanych do stref Odczyt parametrów EKS Odczyt parametrów EWS Odczyt parametrów SAL Odczyt parametrów EWK Odczyt parametrów wyjść przekaźnikowych PK Odczyt parametrów wyjść potencjałowych LS (linii sygnałowych) Odczyt parametrów wejść kontrolnych LK (linii kontrolnych) Odczyt ustawień czasów opóźnień alarmowania Odczyt ustawień czasów automatycznej zmiany trybu na Personel Nieobecny Odczyt ustawień czasu bieżącego i daty BLOKOWANIE ELEMENTÓW SYSTEMU Zablokowanie / odblokowanie ostrzegaczy pożarowych Zablokowanie / odblokowanie strefy Zablokowanie / odblokowanie wyjść przekaźnikowych PK Zablokowanie / odblokowanie wyjść potencjałowych LS Zablokowanie / odblokowanie linii kontrolnej Zablokowanie / odblokowanie elementu logicznego EKS Zablokowanie / odblokowanie elementu logicznego EWS Zablokowanie / odblokowanie elementu logicznego SAL Zablokowanie / odblokowanie elementu logicznego EWK Zablokowanie / odblokowanie wyjść do urządzeń transmisji alarmu Odczyt zablokowanych elementów systemu TESTOWANIE ELEMENTÓW SYSTEMU Włączenie/wyłączenie testu elementów liniowych w strefie Włączenie testu sygnalizatorów centrali Lokalizacja elementów liniowych Włączenie/wyłączenie testu elementu logicznego EKS Włączenie/wyłączenie testu elementu logicznego EWS Włączenie/wyłączenie testu elementu logicznego SAL Odczyt testowanych elementów systemu WYBÓR CENTRALI (dotyczy pracy w sieci) ZDALNA OBSŁUGA CENTRALI Obsługa z innej centrali Konfiguracja z komputera Obsługa ze stacji monitoringu TRYBY PRACY PORTÓW SZEREGOWYCH TRYBY PRACY ELEMENTÓW LINIOWYCH WARIANTY ALARMOWANIA TYPY I WARIANTY WYJŚĆ WARIANTY WEJŚĆ KONTROLNYCH WARIANTY ZADZIAŁANIA WYJŚCIA EKS / EWS TYPY I WARIANTY ELEMENTÓW SAL WARIANTY KONTROLI WEJŚCIA EWK

5 1. OKREŚLENIA Linia dozorowa adresowalna linia dozorowa umożliwiająca włączenie elementów adresowalnych. Linia dozorowa boczna linia dozorowa dla ostrzegaczy pożarowych dwustanowych, nieadresowalnych, utworzona przez adapter ADC4001. Element adresowalny element pracujący w linii dozorowej adresowalnej, posiadający unikalny i niezmienny identyfikator w postaci numeru fabrycznego oraz nadawany w czasie konfiguracji numer elementu. Element adresowalny umożliwia dwukierunkową wymianę danych cyfrowych z centralą (nadawanie i odbiór). Element liniowy element instalowany na liniach dozorowych adresowalnej (element adresowalny) lub linii bocznej (element nieadresowalny). Numer fabryczny (adres fabryczny) niepowtarzalny, dwunastocyfrowy numer nadawany każdemu elementowi adresowalnemu w procesie produkcji. W numerze fabrycznym zawarty jest typ elementu adresowalnego identyfikowany przez centralę. Numer linii numer porządkowy z zakresu 1 8, nadany otwartym lub pętlowym liniom dozorowym. Numeracja linii związana jest z pakietem MSL1 (14) i MSL2 (58). Numer elementu numer porządkowy z zakresu nadawany elementowi adresowalnemu podczas konfigurowania linii dozorowej. W czasie normalnej pracy centrala komunikuje się za pomocą numeru elementu. Przestrzeń adresowa zbiór par liczb złożonych z numeru linii i numeru elementu, określający wszystkie możliwe programowe rozmieszczenia elementów w instalacji. Strefa wydzielona część obiektu chronionego, do której przyporządkowane są określone elementy liniowe. Uszkodzenie niemaskowalne uszkodzenie związane z elementami EKS4001 lub liniami kontrolnymi LK. Standardowa konfiguracja zbiór danych określający wyposażenie sprzętowe centrali oraz jej organizację pracy (np. deklarację elementów adresowalnych, przydział elementów do stref, warianty alarmowania), ustalony i wprowadzony do pamięci przez producenta. Komunikat (tekst) użytkownika informacja na wyświetlaczu tekstowym (tekst słowny o długości nie przekraczającej 64 znaków każdy), przypisywana podczas programowania elementom liniowym lub liniom konwencjonalnym, wykorzystywana przez użytkownika do identyfikacji miejsca ich zainstalowania. Stan dozorowania stan pracy, w którym centrala jest zasilana ze źródła energii elektrycznej, spełniającego określone wymagania i w którym nie jest sygnalizowany żaden inny stan pracy. Stan alarmowania (pożarowego) stan pracy, w który wchodzi centrala po odebraniu od ostrzegaczy pożarowych informacji o wykryciu pożaru. Stan blokowania stan pracy, w którym w centrali celowo zablokowane jest przyjmowanie sygnałów i wywoływanie alarmów od jakichkolwiek ostrzegaczy lub zablokowane jest wyjście z centrali i/lub tor transmisji do jakichkolwiek części składowych systemu sygnalizacji pożarowej, tworzących instalację alarmową. Stan testowania stan pracy, w którym centrala sygnalizuje sprawdzanie funkcji. Stan uszkodzenia stan pracy, w którym centrala sygnalizuje uszkodzenie własnych układów lub czegokolwiek w instalacji alarmowej. Stan alarmu technicznego stan pracy, w którym centrala sygnalizuje zadziałanie jakichkolwiek nadzorowanych urządzeń zewnętrznych lub stan serwisowy czujek pożarowych. 5

6 2. TABLICA SYGNALIZACYJNOOPERATORSKA TSO4800 (KONSOLA) 2.1. Wygląd TSO4800 WYŒWIETLACZ GRAFICZNY (320X240) G ÓWNY ZBIORCZY WSKA NIK ALARMU PO AROWEGO POLE OBS UGI SYGNALIZATORY OPTYCZNE LED PRZYCISKI MANIPULACYJNE SYGNALIZATORY OPTYCZNE LED Rys.1 Konsola sterująca centrali (płyta czołowa) 6

7 2.2. Sygnalizatory optyczne LED Rys. 2 Sygnalizatory optyczne LED 1 POTWIERDZENIE wskaźnik aktywnej funkcji potwierdzenia. 2 KASOWANIE wskaźnik aktywnej funkcji kasowania. 3 PERSONEL NIEOBECNY wskaźnik trybu Personel Nieobecny. 4 OPÓŹNIENIA WYŁĄCZONE wskaźnik wyłączenia opóźnień. 5 USZKODZENIE SYSTEMU wskaźnik uszkodzenia systemu. 6 ZASILANIE wskaźnik zasilania centrali: sygnalizacja ciągła centrala zasilana z sieci, brak uszkodzeń, sygnalizacja pulsująca jakiekolwiek uszkodzenie zasilania. 7 ALARM zbiorczy wskaźnik alarmu pożarowego: sygnalizacja ciągła alarm pożarowy potwierdzony, sygnalizacja pulsująca alarm pożarowy niepotwierdzony. 8 USZKODZENIE zbiorczy wskaźnik uszkodzenia: sygnalizacja ciągła uszkodzenie potwierdzone, sygnalizacja pulsująca uszkodzenie niepotwierdzone. 9 BLOKOWANIE zbiorczy wskaźnik blokowania: sygnalizacja ciągła blokowanie włączone, 10 TESTOWANIE zbiorczy wskaźnik testowania: sygnalizacja ciągła testowanie włączone, 11 ALARM TECHNICZNY zbiorczy wskaźnik alarmu technicznego: sygnalizacja ciągła alarm techniczny potwierdzony, sygnalizacja pulsująca alarm techniczny niepotwierdzony. 12 WYSTEROWANE (URZĄDZENIA ALARMOWE) wskaźnik wysterowania co najmniej jednego wyjścia alarmowego. 13 USZKODZONE (URZĄDZENIA ALARMOWE) wskaźnik uszkodzenia wyjść do urządzeń alarmowych. 14 BLOKOWANE (URZĄDZENIA ALARMOWE) wskaźnik zablokowania wyjść do urządzeń alarmowych: sygnalizacja ciągła wszystkie wyjścia zadeklarowane jako wyjście do urządzeń alarmowych są zablokowane, sygnalizacja pulsująca część wyjść zadeklarowanych jako wyjście do urządzeń 7

8 alarmowych jest zablokowana. 15 WYSTEROWANE (URZĄDZENIA TRANSMISJI ALARMU) wskaźnik wysterowania co najmniej jednego wyjścia transmisji alarmu. 16 USZKODZONE (URZĄDZENIA TRANSMISJI ALARMU) wskaźnik uszkodzenia wyjść do urządzeń transmisji alarmu. 17 BLOKOWANE (URZĄDZENIA TRANSMISJI ALARMU) wskaźnik zablokowania wyjść do urządzeń alarmowych: sygnalizacja ciągła wszystkie wyjścia zadeklarowane jako wyjście do urządzeń transmisji alarmu są zablokowane, sygnalizacja pulsująca część wyjść zadeklarowanych jako wyjście do urządzeń transmisji alarmu jest zablokowana Przyciski manipulacyjne Rys. 3 Przyciski manipulacyjne 1 POTWIERDZENIE przycisk do wyciszania sygnalizatora akustycznego w stanie alarmu pożarowego, alarmu technicznego oraz uszkodzenia; przy alarmowaniu dwustopniowym uruchamia czas T2. 2 KASOWANIE przycisk kasowania alarmu pożarowego. 3 PERSONEL NIEOBECNY przycisk włączania/wyłączania trybu Personel Nieobecny. 4 OPÓŹNIENIA WYŁĄCZONE przycisk włączania/wyłączania wszystkich czasów opóźnień (T1,T2,T3,Top). 5 ALARM przycisk szybkiego dostępu do komunikatów o alarmach pożarowych. 6 USZKODZENIE przycisk szybkiego dostępu do komunikatów o uszkodzeniach. 7 BLOKOWANIE przycisk szybkiego dostępu do komunikatów o blokowaniach. 8 TESTOWANIE przycisk szybkiego dostępu do komunikatów o testowaniach. 9 ALARM TECHNICZNY przycisk szybkiego dostępu do komunikatów o alarmach technicznych. 10 WYSTEROWANE (URZĄDZENIA ALARMOWE) przycisk włączania/wyłączania wszystkich wyjść zadeklarowanych jako wyjście do urządzeń alarmowych i spełniających kryterium zadziałania. 11 BLOKOWANE (URZĄDZENIA TRANSMISJI ALARMU) przycisk włączania/wyłączania wszystkich wyjść zadeklarowanych jako wyjście do urządzeń transmisji alarmu z wyjątkiem wyjść zablokowanych na stałe. 8

9 2.4. Klawiatura numeryczna i przyciski edycyjne Rys. 4 Klawiatura numeryczna i przyciski edycyjne 0 9 klawiatura numeryczna. MENU Esc Enter Tab Back Space Spacja wywołanie menu głównego centrali. anulowanie aktualnie wykonywanej operacji. zatwierdzanie wybranych opcji z menu oraz przemieszczenie kursora na początek następnej linii (podczas edycji komunikatów). przemieszczanie między oknami menu. kasowanie znaku przed kursorem i przesuniecie tekstu o jeden znak w lewo. wstawianie spacji w miejscu kursora.,kursory poruszanie się po menu, przewijanie wartości. Uwaga: Alternatywnie do klawiatury umieszczonej na drzwiach centrali można podłączyć klawiaturę komputerową poprzez gniazdo umieszczone na pakiecie MIK48. 9

10 3. OGÓLNE ZASADY PROGRAMOWANIA Całkowitą konfigurację centrali z wyjątkiem deklaracji komunikatów użytkownika można przeprowadzić przy użyciu konsoli sterującej centrali Programowanie przy użyciu klawiatury komputerowej (PS/2) Do centrali może być dołączona klawiatura komputerowa zgodna ze standardem PS/2. Na bocznej ściance centrali, na płytce MIK48, znajduje się złącze typu PS/2, do którego należy podłączyć klawiaturę komputera. Przy pomocy klawiatury komputerowej można wykonać wszystkie operacje związane z konfiguracją, oraz odczytem informacji z centrali. Wszystkie operacje wykonywane za pomocą klawiatury komputerowej są identycznie interpretowane jak w przypadku użycia konsoli sterującej. Tabela 1. Odpowiedniki przycisków konsoli sterującej na klawiaturze komputerowej. Odpowiedniki przycisków konsoli sterującej na klawiaturze komputerowej Konsola sterująca Klawiatura MENU F1 Esc Esc Enter Enter TAB TAB ( ) Back Space ( ) BackSpace Spacja Spacja (,,, ) kursory (,,, ) kursory Alarm F2 Uszkodzenie F3 Blokowanie F4 Testowanie F5 Alarm techniczny F6 Potwierdzenie F7 Kasowanie F8 Personel nieobecny F9 Opóźnienia wyłączone F10 Urządzenia alarmowe wysterowane F11 Urządzenia transmisji alarmu blokowane F Programowanie z zastosowaniem czytnika kodów kreskowych Centrala jest przystosowana do współpracy z czytnikiem kodów kreskowych.. Czytnik podłącza się do złącza poru szeregowego standardu RS232: PORT 3 umieszczonego na płytce MIK48. Przy pomocy czytnika kodów kreskowych można wczytywać numery fabryczne elementów liniowych podczas konfiguracji ręcznej elementu. Każdy element liniowy systemu 10

11 POLON4000 jest oznakowany jednoznacznie identyfikowalnym kodem kreskowym odpowiadającym numerowi fabrycznemu. Wymagania dotyczące czytnika kodów kreskowych: odczytywany standard kodu: Code 93 interfejs: RS232 / RS232C laserowy układ odczytu. 11

12 4. POZIOMY DOSTĘPU 4.1. Informacje ogólne Centrala POLON 4800 przystosowana jest do obsługi przez 4 grupy ludzi o różnym stopniu kwalifikacji. Zakres możliwych operacji podzielony jest na 4 poziomy. Dostęp na poszczególnych poziomach (za wyjątkiem poziomu I) uzyskuje się po wprowadzeniu kodu (od 4 do 8 cyfr). Kody dostępu na poziom II i III mogą być przez obsługę zmienione po uzyskaniu dostępu na poziom III, kod dostępu na poziomie IV może być zmieniony jedynie z IV poziomu. Przy wyższym poziomie dostępne są również opcje z niższego poziomu. W przypadku gdy kod dostępu zostanie zapomniany istnieje możliwość wczytania standardowych kodów dostępu (patrz p ). Lista funkcji z podziałem na poziom dostępu: POZIOM 1 Potwierdzenie alarmu pożarowego Potwierdzenie uszkodzenia Odczyt: uszkodzeń, alarmów, blokowań, testowań, alarmów technicznych POZIOM 2 Wszystkie funkcje dostępne na poziomie 1 Odczyt konfiguracji systemu Odczyt stanu systemu Kasowanie alarmu pożarowego Włączenie / wyłączenie wyjść do urządzeń alarmowych Włączanie / wyłączanie drukarki Blokowanie elementów systemu Testowanie elementów systemu Odczyt pamięci zdarzeń Funkcje odczytu konfiguracji systemu Funkcje odczytu stanu systemu Regulacja kontrastu POZIOM 3 Wszystkie funkcje dostępne na poziomie 2 Konfiguracja elementów liniowych Konfiguracja stref Konfiguracja EKS,EWS,EWK,SAL Konfiguracja przekaźników, linii kontrolnych, linii sygnałowych Konfiguracja czasów Zmiana kodu dostępu II i III stopnia POZIOM 4 Wszystkie funkcje dostępne na poziomie 3 Deklaracja pakietów MSL, MSI Deklaracja portów szeregowych Kasowane pamięci zdarzeń Zmiana kodu dostępu IV stopnia. 12

13 4.2. Zmiana poziomu dostępu Dostęp na poziomie 1 podaj kod naciśnij Enter w celu zatwierdzenia KODY DOSTĘPU ZMIANA POZIOMU DOSTĘPU UWAGA: W stanie dozorowania szybką metodą wywołania funkcji zmiany poziomu dostępu jest wyjście do poziomu wygaszenia wyświetlacza (kilkakrotne w zależności od aktualnego poziomu użycie klawisza Esc) i naciśnięcie dowolnego przycisku. W celu zredukowania poziomu dostępu do poziomu I należy ponownie wpisać kod odpowiadający aktualnemu poziomowi Zmiana kodu dostępu II stopnia Dostęp na poziomie 3 KODY DOSTĘPU ZMIANA KODU DOSTĘPU II STOPNIA podaj nowy kod minimum 4 cyfry naciśnij Enter podaj ponownie nowy kod w celu potwierdzenia naciśnij Enter jeśli kod będzie poprawnie powtórzony wyświetli się okno: KONFIGURACJA ZAPISANA 4.4. Zmiana kodu dostępu III stopnia Dostęp na poziomie 3 KODY DOSTĘPU ZMIANA KODU DOSTĘPU III STOPNIA 13

14 podaj nowy kod minimum 4 cyfry naciśnij Enter podaj ponownie nowy kod w celu potwierdzenia naciśnij Enter jeśli kod będzie poprawnie powtórzony wyświetli się okno: KONFIGURACJA ZAPISANA 4.5. Zmiana kodu dostępu IV stopnia Dostęp na poziomie 4 KODY DOSTĘPU ZMIANA KODU DOSTĘPU IV STOPNIA podaj nowy kod minimum 4 cyfry naciśnij Enter podaj ponownie nowy kod w celu potwierdzenia naciśnij Enter jeśli kod będzie poprawnie powtórzony wyświetli się okno: KONFIGURACJA ZAPISANA 14

15 5. KONFIGURACJA CENTRALI 5.1. Standardowa konfiguracja Centrala POLON 4800 dostarczana odbiorcy, ma wstępnie zaprogramowane przez producenta warunki pracy określane jako konfiguracja standardowa. Konfiguracja standardowa centrali oznacza, że: pakiety MSL1, MSL2 oraz MSI48 nie są zadeklarowane; wszystkie elementy adresowalne (w przestrzeni adresowej) mają zadeklarowany typ 0 (nie są przeglądane przez centralę); elementy adresowalne będące ostrzegaczami są przydzielone potencjalnie do stref o numerach zgodnych z numerami linii w których są zainstalowane, z zaprogramowaną grupą A; elementy adresolwalne typu EKS\EWS\SAL\EWK są przydzielone potencjalnie do numerów logicznych 0 wszystkim logicznym elementom typu EKS\EWS\SAL nie są przypisane elementy liniowe, nie ma przydzielonych stref (matryca strefowa pusta) oraz przypisany brak wariantów; wszystkie komunikaty użytkownika przypisane do numerów logicznych EKS\EWK standardowe; wszystkim strefom przyporządkowano wariant 2 (alarmowanie dwustopniowe); wszystkie komunikaty użytkownika przypisane do stref standardowe; centrala przełączona na pracę w trybie PERSONEL NIEOBECNY; centrala przełączona na pracę w trybie OPÓŹNIENIA WYŁĄCZONE; przekaźnik PK1 (oznaczony jako PU) na stałe zaprogramowany jako wyjście sygnalizujące uszkodzenie ogólne; przekaźnik wyjściowy PK2 zaprogramowany jako TYP 3 wariant 1, bez opóźnień (zadziałanie w przypadku alarmu I stopnia w centrali); przekaźnik wyjściowy PK3 zaprogramowany jako TYP 2 (wyjście monitoringu); pozostałe przekaźniki PK4PK16 oraz linie sygnałowe LS1LS8 zaprogramowane na TYP 0 (nieczynne); przekaźniki PK oraz linie sygnałowe LS potencjalnie bez współzależności strefowej (matryce stref puste); wszystkie linie kontrolne LK zaprogramowane na wariant 0 (nieczynne); wszystkie komunikaty użytkownika przypisane do linii kontrolnych standardowe; drukarka DR48 jest oddzielona; czas T1 (na potwierdzenie ALARMu I st.) ustalony na 30s; czas T2 (na rozpoznanie przed ALARMem II st.) ustalony na 1min; czas T3 opóźnienia sygnalizacji akustycznej ustalony na 0; czasy automatycznego przełączania trybu pracy PERSONEL OBECNY / PERSONEL NIEOBECNY nie zaprogramowane; fabryczny kod dostępu na poziomie II 2222; fabryczny kod dostępu na poziomie III 3333; fabryczny kod dostępu na poziomie IV 3112; pamięć zdarzeń jest skasowana. Zmiany konfiguracji, w celu dostosowania centrali do pracy wg projektu instalacji, należy dokonywać zgodnie z IP po uzyskaniu dostępu na poziomie III. Wprowadzone dane konfiguracyjne będą pamiętane również przy całkowitym braku zasilania centrali. Wczytanie standardowej konfiguracji, można dokonać wykonując na pakiecie PSC48 restart 15

16 mikroprocesora: up1 jeśli jest on mikroprocesorem aktywnym, przy włączonym kluczu K1 przełącznika SW1. up2 jeśli jest on mikroprocesorem aktywnym, przy włączonym kluczu K2 przełącznika SW1. Wczytanie fabrycznych kodów dostępu, można dokonać wykonując RESTART aktywnego mikroprocesora przy włączonym kluczu K3 przełącznika SW1 na pakiecie PSC48. Uwaga: Wczytanie standardowej konfiguracji może trwać około 2 minut. W tym czasie na wyświetlaczu pojawi się napis BRAK ŁĄCZNOŚCI z up1. Wczytanie standardowej konfiguracji lub standardowych kodów dostępu zostanie zarejestrowane w pamięci zdarzeń. Wczytanie standardowych kodów dostępu: Aby wczytać standardowe kody dostępu należy: 1. Przełączyć klucz 3 łącznika SW1 umieszczonego na pakiecie PSC48 w pozycję OFF; 2. Załączyć krótkotrwale mikroprzełącznik P1 na pakiecie PSC48 (zgasną wszystkie diody znajdujące się na górnej krawędzi pakietu PSC48); 3. Przełączyć klucz 3 łącznika SW1 w pozycję ON. UWAGA: Wczytanie standardowej konfiguracji lub standardowych kodów dostępu zostanie zarejestrowane w pamięci zdarzeń centrali Deklaracja pakietów MSL (pakiety liniowe) Dostęp na poziomie 4 KONFIGURACJA SYSTEMU USTAWIENIA CENTRALI DEKLARACJA SPRZĘTU DEKLARACJA PAKIETÓW MSL DEKLARACJA PAKIETÓW MSL PAKIET MSL_1 LINIA nr 1 LINIA nr 2 LINIA nr 3 LINIA nr 4 PAKIET MSL_2 LINIA nr 5 LINIA nr 6 LINIA nr 7 LINIA nr 8 : ZADEKLAROWANY : PĘTLOWA : PĘTLOWA : PROMIENIOWA : PROMIENIOWA : ODDEKLAROWANY : : : : ZAPIS KONFIGURACJI 16

17 1. Ustalić stan pakietu MSL1 lub MSL2: kursorami, przejść na pole PAKIET MSL1 lub PAKIET MSL2 kursorami, ustawić ZADEKLAROWANY lub ODDEKLAROWANY. 2. Ustalić typ linii : kursorami, wybrać pole ustawianej linii LINIA nr (1 8) kursorami, ustawić PĘTLOWA lub PROMIENIOWA 3. Zapisać konfigurację: klawiszem TAB przejść na pole ZAPIS KONFIGURACJI nacisnąć Enter wyświetli się okno: KONFIGURACJA ZAPISANA UWAGA: Typ linii można zmieniać tylko przy zadeklarowanym pakiecie Deklaracja pakietu MSI (pakiet sieciowy) Dostęp na poziomie 4 KONFIGURACJA SYSTEMU USTAWIENIA CENTRALI DEKLARACJA SPRZĘTU DEKLARACJA PAKIETU MSI DEKLARACJA PAKIETU MSI PAKIET MSI48 : CENTRALA 2 SLAVE DEKLARACJA CENTRAL W SIECI: > DEKLARACJA CENTRAL W GRUPIE : CENTRALA 1: CENTRALA 2: CENTRALA 3: CENTRALA 4: CENTRALA 5: CENTRALA 6: CENTRALA 7: CENTRALA 8: TAK TAK TAK CENTRALA 9: CENTRALA 10: CENTRALA 11: CENTRALA 12: CENTRALA 13: CENTRALA 14: CENTRALA 15: CENTRALA 16: TAK ZAPIS KONFIGURACJI UWAGI: Deklarowany numer pakietu MSI48 (centrali) musi być zgodny z numerem ustawionym na 8pozycyjnym kluczu pakietu MSI48 (opis w IDE opis pakietu sieciowego). Numer 1 jest zarezerwowany dla pakietu MSI48 (centrali) pracującej jako MASTER. Konfiguracje central pracujących w sieci można przeprowadzić tylko z centrali MASTER. 17

18 1. Ustalić numer pakietu MSI48 (będzie on odpowiadał numerowi centrali w sieci): kursorami, przejść na pole PAKIET MSI48 kursorami, ustawić ODDEKLAROWANY lub numer centrali (1 16) 2. Ustalić centrale zadeklarowane w sieci (tylko dla centrali MASTER) (patrz. p ). 3. Ustalić centrale przypisane do wspólnego obszaru dozorowego (grupy) (patrz. p ). 4. Zapisać konfigurację: klawiszem TAB przejść na pole ZAPIS KONFIGURACJI nacisnąć Enter wyświetli się okno: KONFIGURACJA ZAPISANA Deklaracja central w sieci Dostęp na poziomie 4 KONFIGURACJA SYSTEMU USTAWIENIA CENTRALI DEKLARACJA SPRZĘTU DEKLARACJA PAKIETU MSI DEKLARACJA CENTRAL W SIECI DEKLARACJA CENTRAL W SIECI PAKIET MSI48 : CENTRALA 1 SLAVE Deklaracja central w sieci: CENTRALA 1: CENTRALA 2: CENTRALA 3: CENTRALA 4: CENTRALA 5: CENTRALA 6: CENTRALA 7: CENTRALA 8: TAK TAK TAK TAK TAK CENTRALA 9: CENTRALA 10: CENTRALA 11: CENTRALA 12: CENTRALA 13: CENTRALA 14: CENTRALA 15: CENTRALA 16: TAK TAK TAK TAK TAK 1. Zadeklarować/oddeklarować centrale pracujące w sieci: kursorami, przejść na pole z wybraną centralą (CENTRALA 1 CENTRALA 16) kursorami, ustawić TAK centrala pracuje w sieci, lub centrala oddeklarowana. nacisnąć Enter, aby potwierdzić zmiany lub Esc, aby zrezygnować. 18

19 Deklaracja central w grupie Dostęp na poziomie 4 KONFIGURACJA SYSTEMU USTAWIENIA CENTRALI DEKLARACJA SPRZĘTU DEKLARACJA PAKIETU MSI DEKLARACJA PAKIETU MSI PAKIET MSI48 : CENTRALA 2 SLAVE DEKLARACJA CENTRAL W SIECI: > DEKLARACJA CENTRAL W GRUPIE : CENTRALA 1: CENTRALA 2: CENTRALA 3: CENTRALA 4: CENTRALA 5: CENTRALA 6: CENTRALA 7: CENTRALA 8: TAK TAK TAK CENTRALA 9: CENTRALA 10: CENTRALA 11: CENTRALA 12: CENTRALA 13: CENTRALA 14: CENTRALA 15: CENTRALA 16: TAK ZAPIS KONFIGURACJI 1. Zadeklarować/oddeklarować centrale pracujące w grupie: kursorami, przejść na pole z wybraną centralą (CENTRALA 1 CENTRALA 16) kursorami, ustawić TAK centrala pracuje w grupie, lub centrala oddeklarowana. 2. Zapisać konfigurację: klawiszem TAB przejść na pole ZAPIS KONFIGURACJI nacisnąć Enter wyświetli się okno: 5.4. Deklaracja portów szeregowych Dostęp na poziomie 4 KONFIGURACJA SYSTEMU USTAWIENIA CENTRALI DEKLARACJA SPRZĘTU DEKLARACJA PORTÓW SZEREGOWYCH 19

20 DEKLARACJA PORTÓW SZEREGOWYCH NUMER PORTU TYP PORTU KONFIGURACJA Z KOMPUTERA SZYBKOŚĆ TRANSMISJI : 9600 ZAPIS KONFIGURACJI 1. Ustalić numer portu szeregowego (1 3): kursorami, przejść na pole NUMER PORTU kursorami, wybrać numer portu 2. Ustalić typ portu szeregowego (typy i ich znaczenie są zamieszczone w Załączniku A: kursorami, przejść na pole TYP PORTU kursorami, wybrać typ portu 3. Ustalić szybkość transmisji portu szeregowego (dozwolone szybkości są zamieszczone w Załączniku A): kursorami, przejść na pole SZYBKOŚĆ TRANSMISJI kursorami, wybrać szybkość transmisji 4. Zapisać konfigurację: klawiszem TAB przejść na pole ZAPIS KONFIGURACJI nacisnąć Enter wyświetli się okno: KONFIGURACJA ZAPISANA 5.5. Deklaracja terminali TSR4000 Dostęp na poziomie 4 KONFIGURACJA SYSTEMU USTAWIENIA CENTRALI DEKLARACJA SPRZĘTU DEKLARACJA TERMINALI TSR

21 DEKLARACJA TERMINALI TSR4000 TERMINAL 1 : Z DOSTĘPEM TERMINAL 2 : BEZ DOSTĘPU TERMINAL 3 : BEZ DOSTĘPU TERMINAL 4 : BEZ DOSTĘPU TERMINAL 5 : BEZ DOSTĘPU TERMINAL 6 : BEZ DOSTĘPU TERMINAL 7 : NIEZADEKLAROWANY TERMINAL 8 : NIEZADEKLAROWANY TERMINAL 9 : NIEZADEKLAROWANY TERMINAL 10 : NIEZADEKLAROWANY TERMINAL 11 : NIEZADEKLAROWANY TERMINAL 12 : NIEZADEKLAROWANY TERMINAL 13 : NIEZADEKLAROWANY TERMINAL 14 : NIEZADEKLAROWANY TERMINAL 15 : NIEZADEKLAROWANY TERMINAL 16 : NIEZADEKLAROWANY ZAPIS KONFIGURACJI 1. Zadeklarować/oddeklarować terminale wyniesione: kursorami, przejść na pole z wybranym terminalem (TERMINAL 1 TERMINAL 16) kursorami, ustawić Z DOSTĘPEM zadeklarowany terminal, z którego możliwe jest potwierdzenie i kasowanie centrali, BEZ DOSTĘPU zadeklarowany terminal z którego niemożliwe jest potwierdzenie lub skasowanie cenrali; NIEZADEKLAROWANY terminal niezadeklarowany. 2. Zapisać konfigurację: klawiszem TAB przejść na pole ZAPIS KONFIGURACJI nacisnąć Enter wyświetli się okno: KONFIGURACJA ZAPISANA 5.6. Ustawienia monitoringu PMC4000 Dostęp na poziomie 4 KONFIGURACJA SYSTEMU USTAWIENIA CENTRALI MONITORING PMC4000 USTAWIENIA MONITORINGU PMC4000 MONITORING: WYŁĄCZONY ZAPIS KONFIGURACJI 21

22 1. Ustawić sposób realizacji monitoringu PMC4000 w centrali: kursorami, przejść na pole MONITORING kursorami, ustawić: WYŁĄCZONY monitoring wyłączony, przez RS232 (PORT 1) monitoring przez port szeregowy przez SIEĆ monitoring przez centralę pracującą w sieci 2. Zapisać konfigurację: klawiszem TAB przejść na pole ZAPIS KONFIGURACJI nacisnąć Enter wyświetli się okno: KONFIGURACJA ZAPISANA Monitoring przez port szeregowy RS232 Uwaga: W celu uzyskania połączenia pomiędzy centralą a stacją monitoringu należy zadeklarować port szeregowy numer 1 jako TYP2 monitoring POLON PMC4000 (patrz. p. 5.4). Uwaga: Preferowane jest podłączenie indywidualne przez port szeregowy każdej centrali pracującej w sieci. Wyboru pracy centrali w trybie monitoring przez port szeregowy dokonujemy w sposób opisany w punkcie 5.6. W przypadku pracy sieciowej central, istnieje możliwość przesyłania informacji z pozostałych central pracujących w sieci do stacji monitoringu. Wówczas należy ustalić od których central informacje będą odbierane: Dostęp na poziomie 4 KONFIGURACJA SYSTEMU USTAWIENIA CENTRALI MONITORING PMC4000 USTAWIENIA MONITORINGU PMC4000 MONITORING: przez RS232 ( PORT 1 ) MONITOROWANE CENTRALE: CENTRALA 1: CENTRALA 2: CENTRALA 3: CENTRALA 4: CENTRALA 5: CENTRALA 6: CENTRALA 7: CENTRALA 8: TAK TAK TAK CENTRALA 9: CENTRALA 10: CENTRALA 11: CENTRALA 12: CENTRALA 13: CENTRALA 14: CENTRALA 15: CENTRALA 16: TAK ZAPIS KONFIGURACJI 22

23 1. Ustawić sposób realizacji monitoringu PMC4000 w centrali na tryb przez port RS232: kursorami, przejść na pole MONITORING kursorami, ustawić: przez RS232 (PORT 1) monitoring przez port szeregowy 2. Zadeklarować/oddeklarować centrale monitorowane: kursorami, przejść na pole z wybraną centralą (CENTRALA 1 CENTRALA 16) kursorami, ustawić TAK centrala monitorowana, lub centrala nie monitorowana. 3. Zapisać konfigurację: klawiszem TAB przejść na pole ZAPIS KONFIGURACJI nacisnąć Enter wyświetli się okno: KONFIGURACJA ZAPISANA Uwaga: We wszystkich monitorowanych centralach należy ustawić monitoring na tryb przez sieć i wybrać centralę przez którą dane będą wysyłane do stacji monitoringu Monitoring przez sieć Uwaga: Preferowane jest podłączenie indywidualne przez port szeregowy każdej centrali pracującej w sieci. Wyboru pracy centrali w trybie monitoring przez sieć dokonujemy w sposób opisany w punkcie 5.6. W przypadku pracy sieciowej central, istnieje możliwość przesyłania informacji przez sieć do wybranej centrali połączonej ze stacją monitoringu. Wówczas należy ustalić przez którą centralę informacje będą przesyłane: Dostęp na poziomie 4 KONFIGURACJA SYSTEMU USTAWIENIA CENTRALI MONITORING PMC4000 USTAWIENIA MONITORINGU PMC4000 MONITORING: przez SIEĆ CENTRALA PRZESYŁOWA: 2 ZAPIS KONFIGURACJI 23

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie

Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie Roger Access Control System Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie Wersja dokumentu: Rev.E Dokument dotyczy następujących typów urządzeń: PR311SE, PR311SE-BK, PR611, PR621, PR621-CH,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

bibinet SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Instalacji 1.10.7.5

bibinet SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Instalacji 1.10.7.5 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp. j. 64-920 PIŁA, ul. Wieniawskiego 16 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16

Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16 Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16 Firma MIKROTEL zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian technicznych i programowych związanych z rozwojem oferowanych produktów.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Opis ogólny 5

Rozdział 1 - Opis ogólny 5 Redakcja 1.1 Spis treści Rozdział 1 - Opis ogólny 5 1 Charakterystyka kasy 5 2 Zawartość opakowania 6 3 Budowa kasy 7 4 Panel kasjera 9 5 Opis symboli graficznych 9 Rozdział 2 - Obsługa 11 1 Włączenie

Bardziej szczegółowo

drukarka fiskalna INNOVA DF-1

drukarka fiskalna INNOVA DF-1 drukarka fiskalna INNOVA DF-1 INNOVA SA, Izabelin 2009 Instrukcja obsługi drukarki INNOVA DF-1 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy INNOVA PRESTO 2/121 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV wersja oprogramowania 02.1 kwiecień 2010 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach prosimy kierować na adres wdobraczynski@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Posnet Polska SA; ul Municypalna 33; 02-28 Warszawa wwwposnetcom; bezpłatna infolinia: 080020322 wersja tekstu: 0 Spis treści Ważne zalecenia4 2 Wprowadzenie6 2 Korzystanie z niniejszego

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul.

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VI NOVITUS

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04 Centrala alarmowa CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 10/04 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EURO. Marzec 2009 wersja dokumentu 1.02

Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EURO. Marzec 2009 wersja dokumentu 1.02 Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EURO Marzec 2009 wersja dokumentu 1.02 Usuwanie zużytych urządzeń Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno wyrzucać drukarki traktując ją jako normalne odpady

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2 MOBILE Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; wwwposnetcom; posnet@posnetcom bezpłatna infolinia:

Bardziej szczegółowo

System GaH Program GH-POS

System GaH Program GH-POS System GaH Program GH-POS Instrukcja użytkownika Warszawa, 999-2008 Program kasowy GH-POS Instrukcja użytkownika P.P.W. "GiP" Sp. z o.o. Program GH-POS jest elementem systemu GaH. Może być uruchamiany

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ. wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ. wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009 Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach prosimy kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo