CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4800

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4800"

Transkrypt

1 INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4800 Instrukcja Programowania IPE Edycja IV A ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH POLONALFA Spółka z o.o BYDGOSZCZ, ul. GLINKI 155, TELEFON (052) , FAX. (052)

2 2

3 Spis treści 1.OKREŚLENIA TABLICA SYGNALIZACYJNOOPERATORSKA TSO4800 (KONSOLA) Wygląd TSO Sygnalizatory optyczne LED Przyciski manipulacyjne Klawiatura numeryczna i przyciski edycyjne OGÓLNE ZASADY PROGRAMOWANIA Programowanie przy użyciu klawiatury komputerowej (PS/2) Programowanie z zastosowaniem czytnika kodów kreskowych POZIOMY DOSTĘPU Informacje ogólne Zmiana poziomu dostępu Zmiana kodu dostępu II stopnia Zmiana kodu dostępu III stopnia Zmiana kodu dostępu IV stopnia KONFIGURACJA CENTRALI Standardowa konfiguracja Deklaracja pakietów MSL (pakiety liniowe) Deklaracja pakietu MSI (pakiet sieciowy) Deklaracja central w sieci Deklaracja central w grupie Deklaracja portów szeregowych Deklaracja terminali TSR Ustawienia monitoringu PMC Monitoring przez port szeregowy RS Monitoring przez sieć Konfigurowanie elementów liniowych Konfiguracja automatyczna Konfiguracja z weryfikacją Konfiguracja ręczna Parametry elementów Tryb pracy elementu EKS Tryb pracy elementu SAL Tryb pracy elementu EWK Konfiguracja stref Komunikaty użytkownika dla stref Konfiguracja EKS Konfiguracja EWS Konfiguracja SAL Konfiguracja EWK Konfiguracja wyjść przekaźnikowych PK Konfiguracja wyjść potencjałowych LS (linii sygnałowych) Konfiguracja wejść kontrolnych LK (linii kontrolnych) Ustawienie czasów opóźnień alarmowania Ustawienie czasów automatycznej zmiany trybu na Personel Nieobecny Ustawienie czasu bieżącego i daty Regulacja kontrastu PAMIĘĆ ZDARZEŃ Odczyt pamięci zdarzeń Wydruk pamięci zdarzeń Kasowanie pamięci zdarzeń Deklaracja drukarki ODCZYT STANU CENTRALI Odczyt elementów liniowych zgłaszających alarm Odczyt numeru aktywnego procesora Odczyt poziomu zabrudzenia elementów Wykres zmian czynnika pożarowego ODCZYT KONFIGURACJI SYSTEMU

4 8.1.Odczyt ustawień pakietów MSL Odczyt ustawień pakietu MSI Odczyt central zadeklarowanych w sieci Odczyt central zadeklarowanych w grupie Odczyt ustawień portów szeregowych Odczyt ustawień terminali TSR Odczyt ustawień monitoringu PMC Odczyt ustawień zdalnej obsługi Odczyt parametrów zadeklarowanych elementów liniowych Odczyt parametrów stref Odczyt elementów przypisanych do stref Odczyt parametrów EKS Odczyt parametrów EWS Odczyt parametrów SAL Odczyt parametrów EWK Odczyt parametrów wyjść przekaźnikowych PK Odczyt parametrów wyjść potencjałowych LS (linii sygnałowych) Odczyt parametrów wejść kontrolnych LK (linii kontrolnych) Odczyt ustawień czasów opóźnień alarmowania Odczyt ustawień czasów automatycznej zmiany trybu na Personel Nieobecny Odczyt ustawień czasu bieżącego i daty BLOKOWANIE ELEMENTÓW SYSTEMU Zablokowanie / odblokowanie ostrzegaczy pożarowych Zablokowanie / odblokowanie strefy Zablokowanie / odblokowanie wyjść przekaźnikowych PK Zablokowanie / odblokowanie wyjść potencjałowych LS Zablokowanie / odblokowanie linii kontrolnej Zablokowanie / odblokowanie elementu logicznego EKS Zablokowanie / odblokowanie elementu logicznego EWS Zablokowanie / odblokowanie elementu logicznego SAL Zablokowanie / odblokowanie elementu logicznego EWK Zablokowanie / odblokowanie wyjść do urządzeń transmisji alarmu Odczyt zablokowanych elementów systemu TESTOWANIE ELEMENTÓW SYSTEMU Włączenie/wyłączenie testu elementów liniowych w strefie Włączenie testu sygnalizatorów centrali Lokalizacja elementów liniowych Włączenie/wyłączenie testu elementu logicznego EKS Włączenie/wyłączenie testu elementu logicznego EWS Włączenie/wyłączenie testu elementu logicznego SAL Odczyt testowanych elementów systemu WYBÓR CENTRALI (dotyczy pracy w sieci) ZDALNA OBSŁUGA CENTRALI Obsługa z innej centrali Konfiguracja z komputera Obsługa ze stacji monitoringu TRYBY PRACY PORTÓW SZEREGOWYCH TRYBY PRACY ELEMENTÓW LINIOWYCH WARIANTY ALARMOWANIA TYPY I WARIANTY WYJŚĆ WARIANTY WEJŚĆ KONTROLNYCH WARIANTY ZADZIAŁANIA WYJŚCIA EKS / EWS TYPY I WARIANTY ELEMENTÓW SAL WARIANTY KONTROLI WEJŚCIA EWK

5 1. OKREŚLENIA Linia dozorowa adresowalna linia dozorowa umożliwiająca włączenie elementów adresowalnych. Linia dozorowa boczna linia dozorowa dla ostrzegaczy pożarowych dwustanowych, nieadresowalnych, utworzona przez adapter ADC4001. Element adresowalny element pracujący w linii dozorowej adresowalnej, posiadający unikalny i niezmienny identyfikator w postaci numeru fabrycznego oraz nadawany w czasie konfiguracji numer elementu. Element adresowalny umożliwia dwukierunkową wymianę danych cyfrowych z centralą (nadawanie i odbiór). Element liniowy element instalowany na liniach dozorowych adresowalnej (element adresowalny) lub linii bocznej (element nieadresowalny). Numer fabryczny (adres fabryczny) niepowtarzalny, dwunastocyfrowy numer nadawany każdemu elementowi adresowalnemu w procesie produkcji. W numerze fabrycznym zawarty jest typ elementu adresowalnego identyfikowany przez centralę. Numer linii numer porządkowy z zakresu 1 8, nadany otwartym lub pętlowym liniom dozorowym. Numeracja linii związana jest z pakietem MSL1 (14) i MSL2 (58). Numer elementu numer porządkowy z zakresu nadawany elementowi adresowalnemu podczas konfigurowania linii dozorowej. W czasie normalnej pracy centrala komunikuje się za pomocą numeru elementu. Przestrzeń adresowa zbiór par liczb złożonych z numeru linii i numeru elementu, określający wszystkie możliwe programowe rozmieszczenia elementów w instalacji. Strefa wydzielona część obiektu chronionego, do której przyporządkowane są określone elementy liniowe. Uszkodzenie niemaskowalne uszkodzenie związane z elementami EKS4001 lub liniami kontrolnymi LK. Standardowa konfiguracja zbiór danych określający wyposażenie sprzętowe centrali oraz jej organizację pracy (np. deklarację elementów adresowalnych, przydział elementów do stref, warianty alarmowania), ustalony i wprowadzony do pamięci przez producenta. Komunikat (tekst) użytkownika informacja na wyświetlaczu tekstowym (tekst słowny o długości nie przekraczającej 64 znaków każdy), przypisywana podczas programowania elementom liniowym lub liniom konwencjonalnym, wykorzystywana przez użytkownika do identyfikacji miejsca ich zainstalowania. Stan dozorowania stan pracy, w którym centrala jest zasilana ze źródła energii elektrycznej, spełniającego określone wymagania i w którym nie jest sygnalizowany żaden inny stan pracy. Stan alarmowania (pożarowego) stan pracy, w który wchodzi centrala po odebraniu od ostrzegaczy pożarowych informacji o wykryciu pożaru. Stan blokowania stan pracy, w którym w centrali celowo zablokowane jest przyjmowanie sygnałów i wywoływanie alarmów od jakichkolwiek ostrzegaczy lub zablokowane jest wyjście z centrali i/lub tor transmisji do jakichkolwiek części składowych systemu sygnalizacji pożarowej, tworzących instalację alarmową. Stan testowania stan pracy, w którym centrala sygnalizuje sprawdzanie funkcji. Stan uszkodzenia stan pracy, w którym centrala sygnalizuje uszkodzenie własnych układów lub czegokolwiek w instalacji alarmowej. Stan alarmu technicznego stan pracy, w którym centrala sygnalizuje zadziałanie jakichkolwiek nadzorowanych urządzeń zewnętrznych lub stan serwisowy czujek pożarowych. 5

6 2. TABLICA SYGNALIZACYJNOOPERATORSKA TSO4800 (KONSOLA) 2.1. Wygląd TSO4800 WYŒWIETLACZ GRAFICZNY (320X240) G ÓWNY ZBIORCZY WSKA NIK ALARMU PO AROWEGO POLE OBS UGI SYGNALIZATORY OPTYCZNE LED PRZYCISKI MANIPULACYJNE SYGNALIZATORY OPTYCZNE LED Rys.1 Konsola sterująca centrali (płyta czołowa) 6

7 2.2. Sygnalizatory optyczne LED Rys. 2 Sygnalizatory optyczne LED 1 POTWIERDZENIE wskaźnik aktywnej funkcji potwierdzenia. 2 KASOWANIE wskaźnik aktywnej funkcji kasowania. 3 PERSONEL NIEOBECNY wskaźnik trybu Personel Nieobecny. 4 OPÓŹNIENIA WYŁĄCZONE wskaźnik wyłączenia opóźnień. 5 USZKODZENIE SYSTEMU wskaźnik uszkodzenia systemu. 6 ZASILANIE wskaźnik zasilania centrali: sygnalizacja ciągła centrala zasilana z sieci, brak uszkodzeń, sygnalizacja pulsująca jakiekolwiek uszkodzenie zasilania. 7 ALARM zbiorczy wskaźnik alarmu pożarowego: sygnalizacja ciągła alarm pożarowy potwierdzony, sygnalizacja pulsująca alarm pożarowy niepotwierdzony. 8 USZKODZENIE zbiorczy wskaźnik uszkodzenia: sygnalizacja ciągła uszkodzenie potwierdzone, sygnalizacja pulsująca uszkodzenie niepotwierdzone. 9 BLOKOWANIE zbiorczy wskaźnik blokowania: sygnalizacja ciągła blokowanie włączone, 10 TESTOWANIE zbiorczy wskaźnik testowania: sygnalizacja ciągła testowanie włączone, 11 ALARM TECHNICZNY zbiorczy wskaźnik alarmu technicznego: sygnalizacja ciągła alarm techniczny potwierdzony, sygnalizacja pulsująca alarm techniczny niepotwierdzony. 12 WYSTEROWANE (URZĄDZENIA ALARMOWE) wskaźnik wysterowania co najmniej jednego wyjścia alarmowego. 13 USZKODZONE (URZĄDZENIA ALARMOWE) wskaźnik uszkodzenia wyjść do urządzeń alarmowych. 14 BLOKOWANE (URZĄDZENIA ALARMOWE) wskaźnik zablokowania wyjść do urządzeń alarmowych: sygnalizacja ciągła wszystkie wyjścia zadeklarowane jako wyjście do urządzeń alarmowych są zablokowane, sygnalizacja pulsująca część wyjść zadeklarowanych jako wyjście do urządzeń 7

8 alarmowych jest zablokowana. 15 WYSTEROWANE (URZĄDZENIA TRANSMISJI ALARMU) wskaźnik wysterowania co najmniej jednego wyjścia transmisji alarmu. 16 USZKODZONE (URZĄDZENIA TRANSMISJI ALARMU) wskaźnik uszkodzenia wyjść do urządzeń transmisji alarmu. 17 BLOKOWANE (URZĄDZENIA TRANSMISJI ALARMU) wskaźnik zablokowania wyjść do urządzeń alarmowych: sygnalizacja ciągła wszystkie wyjścia zadeklarowane jako wyjście do urządzeń transmisji alarmu są zablokowane, sygnalizacja pulsująca część wyjść zadeklarowanych jako wyjście do urządzeń transmisji alarmu jest zablokowana Przyciski manipulacyjne Rys. 3 Przyciski manipulacyjne 1 POTWIERDZENIE przycisk do wyciszania sygnalizatora akustycznego w stanie alarmu pożarowego, alarmu technicznego oraz uszkodzenia; przy alarmowaniu dwustopniowym uruchamia czas T2. 2 KASOWANIE przycisk kasowania alarmu pożarowego. 3 PERSONEL NIEOBECNY przycisk włączania/wyłączania trybu Personel Nieobecny. 4 OPÓŹNIENIA WYŁĄCZONE przycisk włączania/wyłączania wszystkich czasów opóźnień (T1,T2,T3,Top). 5 ALARM przycisk szybkiego dostępu do komunikatów o alarmach pożarowych. 6 USZKODZENIE przycisk szybkiego dostępu do komunikatów o uszkodzeniach. 7 BLOKOWANIE przycisk szybkiego dostępu do komunikatów o blokowaniach. 8 TESTOWANIE przycisk szybkiego dostępu do komunikatów o testowaniach. 9 ALARM TECHNICZNY przycisk szybkiego dostępu do komunikatów o alarmach technicznych. 10 WYSTEROWANE (URZĄDZENIA ALARMOWE) przycisk włączania/wyłączania wszystkich wyjść zadeklarowanych jako wyjście do urządzeń alarmowych i spełniających kryterium zadziałania. 11 BLOKOWANE (URZĄDZENIA TRANSMISJI ALARMU) przycisk włączania/wyłączania wszystkich wyjść zadeklarowanych jako wyjście do urządzeń transmisji alarmu z wyjątkiem wyjść zablokowanych na stałe. 8

9 2.4. Klawiatura numeryczna i przyciski edycyjne Rys. 4 Klawiatura numeryczna i przyciski edycyjne 0 9 klawiatura numeryczna. MENU Esc Enter Tab Back Space Spacja wywołanie menu głównego centrali. anulowanie aktualnie wykonywanej operacji. zatwierdzanie wybranych opcji z menu oraz przemieszczenie kursora na początek następnej linii (podczas edycji komunikatów). przemieszczanie między oknami menu. kasowanie znaku przed kursorem i przesuniecie tekstu o jeden znak w lewo. wstawianie spacji w miejscu kursora.,kursory poruszanie się po menu, przewijanie wartości. Uwaga: Alternatywnie do klawiatury umieszczonej na drzwiach centrali można podłączyć klawiaturę komputerową poprzez gniazdo umieszczone na pakiecie MIK48. 9

10 3. OGÓLNE ZASADY PROGRAMOWANIA Całkowitą konfigurację centrali z wyjątkiem deklaracji komunikatów użytkownika można przeprowadzić przy użyciu konsoli sterującej centrali Programowanie przy użyciu klawiatury komputerowej (PS/2) Do centrali może być dołączona klawiatura komputerowa zgodna ze standardem PS/2. Na bocznej ściance centrali, na płytce MIK48, znajduje się złącze typu PS/2, do którego należy podłączyć klawiaturę komputera. Przy pomocy klawiatury komputerowej można wykonać wszystkie operacje związane z konfiguracją, oraz odczytem informacji z centrali. Wszystkie operacje wykonywane za pomocą klawiatury komputerowej są identycznie interpretowane jak w przypadku użycia konsoli sterującej. Tabela 1. Odpowiedniki przycisków konsoli sterującej na klawiaturze komputerowej. Odpowiedniki przycisków konsoli sterującej na klawiaturze komputerowej Konsola sterująca Klawiatura MENU F1 Esc Esc Enter Enter TAB TAB ( ) Back Space ( ) BackSpace Spacja Spacja (,,, ) kursory (,,, ) kursory Alarm F2 Uszkodzenie F3 Blokowanie F4 Testowanie F5 Alarm techniczny F6 Potwierdzenie F7 Kasowanie F8 Personel nieobecny F9 Opóźnienia wyłączone F10 Urządzenia alarmowe wysterowane F11 Urządzenia transmisji alarmu blokowane F Programowanie z zastosowaniem czytnika kodów kreskowych Centrala jest przystosowana do współpracy z czytnikiem kodów kreskowych.. Czytnik podłącza się do złącza poru szeregowego standardu RS232: PORT 3 umieszczonego na płytce MIK48. Przy pomocy czytnika kodów kreskowych można wczytywać numery fabryczne elementów liniowych podczas konfiguracji ręcznej elementu. Każdy element liniowy systemu 10

11 POLON4000 jest oznakowany jednoznacznie identyfikowalnym kodem kreskowym odpowiadającym numerowi fabrycznemu. Wymagania dotyczące czytnika kodów kreskowych: odczytywany standard kodu: Code 93 interfejs: RS232 / RS232C laserowy układ odczytu. 11

12 4. POZIOMY DOSTĘPU 4.1. Informacje ogólne Centrala POLON 4800 przystosowana jest do obsługi przez 4 grupy ludzi o różnym stopniu kwalifikacji. Zakres możliwych operacji podzielony jest na 4 poziomy. Dostęp na poszczególnych poziomach (za wyjątkiem poziomu I) uzyskuje się po wprowadzeniu kodu (od 4 do 8 cyfr). Kody dostępu na poziom II i III mogą być przez obsługę zmienione po uzyskaniu dostępu na poziom III, kod dostępu na poziomie IV może być zmieniony jedynie z IV poziomu. Przy wyższym poziomie dostępne są również opcje z niższego poziomu. W przypadku gdy kod dostępu zostanie zapomniany istnieje możliwość wczytania standardowych kodów dostępu (patrz p ). Lista funkcji z podziałem na poziom dostępu: POZIOM 1 Potwierdzenie alarmu pożarowego Potwierdzenie uszkodzenia Odczyt: uszkodzeń, alarmów, blokowań, testowań, alarmów technicznych POZIOM 2 Wszystkie funkcje dostępne na poziomie 1 Odczyt konfiguracji systemu Odczyt stanu systemu Kasowanie alarmu pożarowego Włączenie / wyłączenie wyjść do urządzeń alarmowych Włączanie / wyłączanie drukarki Blokowanie elementów systemu Testowanie elementów systemu Odczyt pamięci zdarzeń Funkcje odczytu konfiguracji systemu Funkcje odczytu stanu systemu Regulacja kontrastu POZIOM 3 Wszystkie funkcje dostępne na poziomie 2 Konfiguracja elementów liniowych Konfiguracja stref Konfiguracja EKS,EWS,EWK,SAL Konfiguracja przekaźników, linii kontrolnych, linii sygnałowych Konfiguracja czasów Zmiana kodu dostępu II i III stopnia POZIOM 4 Wszystkie funkcje dostępne na poziomie 3 Deklaracja pakietów MSL, MSI Deklaracja portów szeregowych Kasowane pamięci zdarzeń Zmiana kodu dostępu IV stopnia. 12

13 4.2. Zmiana poziomu dostępu Dostęp na poziomie 1 podaj kod naciśnij Enter w celu zatwierdzenia KODY DOSTĘPU ZMIANA POZIOMU DOSTĘPU UWAGA: W stanie dozorowania szybką metodą wywołania funkcji zmiany poziomu dostępu jest wyjście do poziomu wygaszenia wyświetlacza (kilkakrotne w zależności od aktualnego poziomu użycie klawisza Esc) i naciśnięcie dowolnego przycisku. W celu zredukowania poziomu dostępu do poziomu I należy ponownie wpisać kod odpowiadający aktualnemu poziomowi Zmiana kodu dostępu II stopnia Dostęp na poziomie 3 KODY DOSTĘPU ZMIANA KODU DOSTĘPU II STOPNIA podaj nowy kod minimum 4 cyfry naciśnij Enter podaj ponownie nowy kod w celu potwierdzenia naciśnij Enter jeśli kod będzie poprawnie powtórzony wyświetli się okno: KONFIGURACJA ZAPISANA 4.4. Zmiana kodu dostępu III stopnia Dostęp na poziomie 3 KODY DOSTĘPU ZMIANA KODU DOSTĘPU III STOPNIA 13

14 podaj nowy kod minimum 4 cyfry naciśnij Enter podaj ponownie nowy kod w celu potwierdzenia naciśnij Enter jeśli kod będzie poprawnie powtórzony wyświetli się okno: KONFIGURACJA ZAPISANA 4.5. Zmiana kodu dostępu IV stopnia Dostęp na poziomie 4 KODY DOSTĘPU ZMIANA KODU DOSTĘPU IV STOPNIA podaj nowy kod minimum 4 cyfry naciśnij Enter podaj ponownie nowy kod w celu potwierdzenia naciśnij Enter jeśli kod będzie poprawnie powtórzony wyświetli się okno: KONFIGURACJA ZAPISANA 14

15 5. KONFIGURACJA CENTRALI 5.1. Standardowa konfiguracja Centrala POLON 4800 dostarczana odbiorcy, ma wstępnie zaprogramowane przez producenta warunki pracy określane jako konfiguracja standardowa. Konfiguracja standardowa centrali oznacza, że: pakiety MSL1, MSL2 oraz MSI48 nie są zadeklarowane; wszystkie elementy adresowalne (w przestrzeni adresowej) mają zadeklarowany typ 0 (nie są przeglądane przez centralę); elementy adresowalne będące ostrzegaczami są przydzielone potencjalnie do stref o numerach zgodnych z numerami linii w których są zainstalowane, z zaprogramowaną grupą A; elementy adresolwalne typu EKS\EWS\SAL\EWK są przydzielone potencjalnie do numerów logicznych 0 wszystkim logicznym elementom typu EKS\EWS\SAL nie są przypisane elementy liniowe, nie ma przydzielonych stref (matryca strefowa pusta) oraz przypisany brak wariantów; wszystkie komunikaty użytkownika przypisane do numerów logicznych EKS\EWK standardowe; wszystkim strefom przyporządkowano wariant 2 (alarmowanie dwustopniowe); wszystkie komunikaty użytkownika przypisane do stref standardowe; centrala przełączona na pracę w trybie PERSONEL NIEOBECNY; centrala przełączona na pracę w trybie OPÓŹNIENIA WYŁĄCZONE; przekaźnik PK1 (oznaczony jako PU) na stałe zaprogramowany jako wyjście sygnalizujące uszkodzenie ogólne; przekaźnik wyjściowy PK2 zaprogramowany jako TYP 3 wariant 1, bez opóźnień (zadziałanie w przypadku alarmu I stopnia w centrali); przekaźnik wyjściowy PK3 zaprogramowany jako TYP 2 (wyjście monitoringu); pozostałe przekaźniki PK4PK16 oraz linie sygnałowe LS1LS8 zaprogramowane na TYP 0 (nieczynne); przekaźniki PK oraz linie sygnałowe LS potencjalnie bez współzależności strefowej (matryce stref puste); wszystkie linie kontrolne LK zaprogramowane na wariant 0 (nieczynne); wszystkie komunikaty użytkownika przypisane do linii kontrolnych standardowe; drukarka DR48 jest oddzielona; czas T1 (na potwierdzenie ALARMu I st.) ustalony na 30s; czas T2 (na rozpoznanie przed ALARMem II st.) ustalony na 1min; czas T3 opóźnienia sygnalizacji akustycznej ustalony na 0; czasy automatycznego przełączania trybu pracy PERSONEL OBECNY / PERSONEL NIEOBECNY nie zaprogramowane; fabryczny kod dostępu na poziomie II 2222; fabryczny kod dostępu na poziomie III 3333; fabryczny kod dostępu na poziomie IV 3112; pamięć zdarzeń jest skasowana. Zmiany konfiguracji, w celu dostosowania centrali do pracy wg projektu instalacji, należy dokonywać zgodnie z IP po uzyskaniu dostępu na poziomie III. Wprowadzone dane konfiguracyjne będą pamiętane również przy całkowitym braku zasilania centrali. Wczytanie standardowej konfiguracji, można dokonać wykonując na pakiecie PSC48 restart 15

16 mikroprocesora: up1 jeśli jest on mikroprocesorem aktywnym, przy włączonym kluczu K1 przełącznika SW1. up2 jeśli jest on mikroprocesorem aktywnym, przy włączonym kluczu K2 przełącznika SW1. Wczytanie fabrycznych kodów dostępu, można dokonać wykonując RESTART aktywnego mikroprocesora przy włączonym kluczu K3 przełącznika SW1 na pakiecie PSC48. Uwaga: Wczytanie standardowej konfiguracji może trwać około 2 minut. W tym czasie na wyświetlaczu pojawi się napis BRAK ŁĄCZNOŚCI z up1. Wczytanie standardowej konfiguracji lub standardowych kodów dostępu zostanie zarejestrowane w pamięci zdarzeń. Wczytanie standardowych kodów dostępu: Aby wczytać standardowe kody dostępu należy: 1. Przełączyć klucz 3 łącznika SW1 umieszczonego na pakiecie PSC48 w pozycję OFF; 2. Załączyć krótkotrwale mikroprzełącznik P1 na pakiecie PSC48 (zgasną wszystkie diody znajdujące się na górnej krawędzi pakietu PSC48); 3. Przełączyć klucz 3 łącznika SW1 w pozycję ON. UWAGA: Wczytanie standardowej konfiguracji lub standardowych kodów dostępu zostanie zarejestrowane w pamięci zdarzeń centrali Deklaracja pakietów MSL (pakiety liniowe) Dostęp na poziomie 4 KONFIGURACJA SYSTEMU USTAWIENIA CENTRALI DEKLARACJA SPRZĘTU DEKLARACJA PAKIETÓW MSL DEKLARACJA PAKIETÓW MSL PAKIET MSL_1 LINIA nr 1 LINIA nr 2 LINIA nr 3 LINIA nr 4 PAKIET MSL_2 LINIA nr 5 LINIA nr 6 LINIA nr 7 LINIA nr 8 : ZADEKLAROWANY : PĘTLOWA : PĘTLOWA : PROMIENIOWA : PROMIENIOWA : ODDEKLAROWANY : : : : ZAPIS KONFIGURACJI 16

17 1. Ustalić stan pakietu MSL1 lub MSL2: kursorami, przejść na pole PAKIET MSL1 lub PAKIET MSL2 kursorami, ustawić ZADEKLAROWANY lub ODDEKLAROWANY. 2. Ustalić typ linii : kursorami, wybrać pole ustawianej linii LINIA nr (1 8) kursorami, ustawić PĘTLOWA lub PROMIENIOWA 3. Zapisać konfigurację: klawiszem TAB przejść na pole ZAPIS KONFIGURACJI nacisnąć Enter wyświetli się okno: KONFIGURACJA ZAPISANA UWAGA: Typ linii można zmieniać tylko przy zadeklarowanym pakiecie Deklaracja pakietu MSI (pakiet sieciowy) Dostęp na poziomie 4 KONFIGURACJA SYSTEMU USTAWIENIA CENTRALI DEKLARACJA SPRZĘTU DEKLARACJA PAKIETU MSI DEKLARACJA PAKIETU MSI PAKIET MSI48 : CENTRALA 2 SLAVE DEKLARACJA CENTRAL W SIECI: > DEKLARACJA CENTRAL W GRUPIE : CENTRALA 1: CENTRALA 2: CENTRALA 3: CENTRALA 4: CENTRALA 5: CENTRALA 6: CENTRALA 7: CENTRALA 8: TAK TAK TAK CENTRALA 9: CENTRALA 10: CENTRALA 11: CENTRALA 12: CENTRALA 13: CENTRALA 14: CENTRALA 15: CENTRALA 16: TAK ZAPIS KONFIGURACJI UWAGI: Deklarowany numer pakietu MSI48 (centrali) musi być zgodny z numerem ustawionym na 8pozycyjnym kluczu pakietu MSI48 (opis w IDE opis pakietu sieciowego). Numer 1 jest zarezerwowany dla pakietu MSI48 (centrali) pracującej jako MASTER. Konfiguracje central pracujących w sieci można przeprowadzić tylko z centrali MASTER. 17

18 1. Ustalić numer pakietu MSI48 (będzie on odpowiadał numerowi centrali w sieci): kursorami, przejść na pole PAKIET MSI48 kursorami, ustawić ODDEKLAROWANY lub numer centrali (1 16) 2. Ustalić centrale zadeklarowane w sieci (tylko dla centrali MASTER) (patrz. p ). 3. Ustalić centrale przypisane do wspólnego obszaru dozorowego (grupy) (patrz. p ). 4. Zapisać konfigurację: klawiszem TAB przejść na pole ZAPIS KONFIGURACJI nacisnąć Enter wyświetli się okno: KONFIGURACJA ZAPISANA Deklaracja central w sieci Dostęp na poziomie 4 KONFIGURACJA SYSTEMU USTAWIENIA CENTRALI DEKLARACJA SPRZĘTU DEKLARACJA PAKIETU MSI DEKLARACJA CENTRAL W SIECI DEKLARACJA CENTRAL W SIECI PAKIET MSI48 : CENTRALA 1 SLAVE Deklaracja central w sieci: CENTRALA 1: CENTRALA 2: CENTRALA 3: CENTRALA 4: CENTRALA 5: CENTRALA 6: CENTRALA 7: CENTRALA 8: TAK TAK TAK TAK TAK CENTRALA 9: CENTRALA 10: CENTRALA 11: CENTRALA 12: CENTRALA 13: CENTRALA 14: CENTRALA 15: CENTRALA 16: TAK TAK TAK TAK TAK 1. Zadeklarować/oddeklarować centrale pracujące w sieci: kursorami, przejść na pole z wybraną centralą (CENTRALA 1 CENTRALA 16) kursorami, ustawić TAK centrala pracuje w sieci, lub centrala oddeklarowana. nacisnąć Enter, aby potwierdzić zmiany lub Esc, aby zrezygnować. 18

19 Deklaracja central w grupie Dostęp na poziomie 4 KONFIGURACJA SYSTEMU USTAWIENIA CENTRALI DEKLARACJA SPRZĘTU DEKLARACJA PAKIETU MSI DEKLARACJA PAKIETU MSI PAKIET MSI48 : CENTRALA 2 SLAVE DEKLARACJA CENTRAL W SIECI: > DEKLARACJA CENTRAL W GRUPIE : CENTRALA 1: CENTRALA 2: CENTRALA 3: CENTRALA 4: CENTRALA 5: CENTRALA 6: CENTRALA 7: CENTRALA 8: TAK TAK TAK CENTRALA 9: CENTRALA 10: CENTRALA 11: CENTRALA 12: CENTRALA 13: CENTRALA 14: CENTRALA 15: CENTRALA 16: TAK ZAPIS KONFIGURACJI 1. Zadeklarować/oddeklarować centrale pracujące w grupie: kursorami, przejść na pole z wybraną centralą (CENTRALA 1 CENTRALA 16) kursorami, ustawić TAK centrala pracuje w grupie, lub centrala oddeklarowana. 2. Zapisać konfigurację: klawiszem TAB przejść na pole ZAPIS KONFIGURACJI nacisnąć Enter wyświetli się okno: 5.4. Deklaracja portów szeregowych Dostęp na poziomie 4 KONFIGURACJA SYSTEMU USTAWIENIA CENTRALI DEKLARACJA SPRZĘTU DEKLARACJA PORTÓW SZEREGOWYCH 19

20 DEKLARACJA PORTÓW SZEREGOWYCH NUMER PORTU TYP PORTU KONFIGURACJA Z KOMPUTERA SZYBKOŚĆ TRANSMISJI : 9600 ZAPIS KONFIGURACJI 1. Ustalić numer portu szeregowego (1 3): kursorami, przejść na pole NUMER PORTU kursorami, wybrać numer portu 2. Ustalić typ portu szeregowego (typy i ich znaczenie są zamieszczone w Załączniku A: kursorami, przejść na pole TYP PORTU kursorami, wybrać typ portu 3. Ustalić szybkość transmisji portu szeregowego (dozwolone szybkości są zamieszczone w Załączniku A): kursorami, przejść na pole SZYBKOŚĆ TRANSMISJI kursorami, wybrać szybkość transmisji 4. Zapisać konfigurację: klawiszem TAB przejść na pole ZAPIS KONFIGURACJI nacisnąć Enter wyświetli się okno: KONFIGURACJA ZAPISANA 5.5. Deklaracja terminali TSR4000 Dostęp na poziomie 4 KONFIGURACJA SYSTEMU USTAWIENIA CENTRALI DEKLARACJA SPRZĘTU DEKLARACJA TERMINALI TSR

21 DEKLARACJA TERMINALI TSR4000 TERMINAL 1 : Z DOSTĘPEM TERMINAL 2 : BEZ DOSTĘPU TERMINAL 3 : BEZ DOSTĘPU TERMINAL 4 : BEZ DOSTĘPU TERMINAL 5 : BEZ DOSTĘPU TERMINAL 6 : BEZ DOSTĘPU TERMINAL 7 : NIEZADEKLAROWANY TERMINAL 8 : NIEZADEKLAROWANY TERMINAL 9 : NIEZADEKLAROWANY TERMINAL 10 : NIEZADEKLAROWANY TERMINAL 11 : NIEZADEKLAROWANY TERMINAL 12 : NIEZADEKLAROWANY TERMINAL 13 : NIEZADEKLAROWANY TERMINAL 14 : NIEZADEKLAROWANY TERMINAL 15 : NIEZADEKLAROWANY TERMINAL 16 : NIEZADEKLAROWANY ZAPIS KONFIGURACJI 1. Zadeklarować/oddeklarować terminale wyniesione: kursorami, przejść na pole z wybranym terminalem (TERMINAL 1 TERMINAL 16) kursorami, ustawić Z DOSTĘPEM zadeklarowany terminal, z którego możliwe jest potwierdzenie i kasowanie centrali, BEZ DOSTĘPU zadeklarowany terminal z którego niemożliwe jest potwierdzenie lub skasowanie cenrali; NIEZADEKLAROWANY terminal niezadeklarowany. 2. Zapisać konfigurację: klawiszem TAB przejść na pole ZAPIS KONFIGURACJI nacisnąć Enter wyświetli się okno: KONFIGURACJA ZAPISANA 5.6. Ustawienia monitoringu PMC4000 Dostęp na poziomie 4 KONFIGURACJA SYSTEMU USTAWIENIA CENTRALI MONITORING PMC4000 USTAWIENIA MONITORINGU PMC4000 MONITORING: WYŁĄCZONY ZAPIS KONFIGURACJI 21

22 1. Ustawić sposób realizacji monitoringu PMC4000 w centrali: kursorami, przejść na pole MONITORING kursorami, ustawić: WYŁĄCZONY monitoring wyłączony, przez RS232 (PORT 1) monitoring przez port szeregowy przez SIEĆ monitoring przez centralę pracującą w sieci 2. Zapisać konfigurację: klawiszem TAB przejść na pole ZAPIS KONFIGURACJI nacisnąć Enter wyświetli się okno: KONFIGURACJA ZAPISANA Monitoring przez port szeregowy RS232 Uwaga: W celu uzyskania połączenia pomiędzy centralą a stacją monitoringu należy zadeklarować port szeregowy numer 1 jako TYP2 monitoring POLON PMC4000 (patrz. p. 5.4). Uwaga: Preferowane jest podłączenie indywidualne przez port szeregowy każdej centrali pracującej w sieci. Wyboru pracy centrali w trybie monitoring przez port szeregowy dokonujemy w sposób opisany w punkcie 5.6. W przypadku pracy sieciowej central, istnieje możliwość przesyłania informacji z pozostałych central pracujących w sieci do stacji monitoringu. Wówczas należy ustalić od których central informacje będą odbierane: Dostęp na poziomie 4 KONFIGURACJA SYSTEMU USTAWIENIA CENTRALI MONITORING PMC4000 USTAWIENIA MONITORINGU PMC4000 MONITORING: przez RS232 ( PORT 1 ) MONITOROWANE CENTRALE: CENTRALA 1: CENTRALA 2: CENTRALA 3: CENTRALA 4: CENTRALA 5: CENTRALA 6: CENTRALA 7: CENTRALA 8: TAK TAK TAK CENTRALA 9: CENTRALA 10: CENTRALA 11: CENTRALA 12: CENTRALA 13: CENTRALA 14: CENTRALA 15: CENTRALA 16: TAK ZAPIS KONFIGURACJI 22

23 1. Ustawić sposób realizacji monitoringu PMC4000 w centrali na tryb przez port RS232: kursorami, przejść na pole MONITORING kursorami, ustawić: przez RS232 (PORT 1) monitoring przez port szeregowy 2. Zadeklarować/oddeklarować centrale monitorowane: kursorami, przejść na pole z wybraną centralą (CENTRALA 1 CENTRALA 16) kursorami, ustawić TAK centrala monitorowana, lub centrala nie monitorowana. 3. Zapisać konfigurację: klawiszem TAB przejść na pole ZAPIS KONFIGURACJI nacisnąć Enter wyświetli się okno: KONFIGURACJA ZAPISANA Uwaga: We wszystkich monitorowanych centralach należy ustawić monitoring na tryb przez sieć i wybrać centralę przez którą dane będą wysyłane do stacji monitoringu Monitoring przez sieć Uwaga: Preferowane jest podłączenie indywidualne przez port szeregowy każdej centrali pracującej w sieci. Wyboru pracy centrali w trybie monitoring przez sieć dokonujemy w sposób opisany w punkcie 5.6. W przypadku pracy sieciowej central, istnieje możliwość przesyłania informacji przez sieć do wybranej centrali połączonej ze stacją monitoringu. Wówczas należy ustalić przez którą centralę informacje będą przesyłane: Dostęp na poziomie 4 KONFIGURACJA SYSTEMU USTAWIENIA CENTRALI MONITORING PMC4000 USTAWIENIA MONITORINGU PMC4000 MONITORING: przez SIEĆ CENTRALA PRZESYŁOWA: 2 ZAPIS KONFIGURACJI 23

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON4900/POLON4500/POLON4200/POLON4100

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON4900/POLON4500/POLON4200/POLON4100 INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON4900/POLON4500/POLON4200/POLON4100 Instrukcja Programowania IP-E270-011 Edycja IIIA 2 IP-E270-011 IP-E270-011

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Centrala sygnalizacji pożarowej CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.00 csp-x_o_pl 05/13 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 Instrukcja obsługi Edycja IA 2 1 PRZEZNACZENIE Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 przeznaczona jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA Przeznaczenie centrali System sygnalizacji pożaru służy do zabezpieczenia obiektu oraz informowania o stanie zagrożenia pożarowego

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ KONWENCJONALNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS1240/ IGNIS1080/ IGNIS1030/ IGNIS1520M Instrukcja sprawdzenia prawidłowego działania centrali po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4800

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4800 INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4800 Dokumentacja Techniczno - Ruchowa Edycja IV ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH POLON-ALFA Spółka z o.o. 85-861

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4100

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4100 INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4100 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ID-E342-001 Edycja IB 2 ID-E342-001 Centrala sygnalizacji pożarowej POLON

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4900

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4900 INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4900 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ID-E270-011 Edycja IIF 2 ID-E270-011 Centrala sygnalizacji pożarowej POLON

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA Przeznaczenie centrali System sygnalizacji pożaru służy do zabezpieczenia obiektu oraz informowania o stanie zagrożenia pożarowego

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU MEDIANA

INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU MEDIANA INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU DOKUMENATACJA PROGRAMOWANIA nr DP020102E do wersji programu KONFMED 1.1.5 Wydanie 1A, Nowa Sarzyna, LIPIEC 2013r ORW - ELS Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

TERMINAL SYGNALIZACJI RÓWNOLEGŁEJ TSR-4000

TERMINAL SYGNALIZACJI RÓWNOLEGŁEJ TSR-4000 INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 TERMINAL SYGNALIZACJI RÓWNOLEGŁEJ TSR-4000 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ID-E305-001 Edycja VIA 2 ID-E305-001 Terminal sygnalizacji równoległej TSR-4000,

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4200

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4200 INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4200 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ID-E300-001 Edycja VF 2 ID-E300-001 Centrala sygnalizacji pożarowej POLON

Bardziej szczegółowo

POLON 6000 centrale o architekturze rozproszonej (część 2)

POLON 6000 centrale o architekturze rozproszonej (część 2) POLON 6000 centrale o architekturze rozproszonej (część 2) Przełomowa koncepcja ochrony przeciwpożarowej obiektów Mariusz Radoszewski W numerze 2/2014 Zabezpieczeń omówiona została ogólna koncepcja budowy

Bardziej szczegółowo

FC 330A - SYNOVA Instrukcja obsługi centrali FC 330A i FC 330A-ECO1

FC 330A - SYNOVA Instrukcja obsługi centrali FC 330A i FC 330A-ECO1 FC 330A - SYNOVA Instrukcja obsługi centrali FC 330A i FC 330A-ECO1 Opracował: Andrzej Obłój, Siemens Zatwierdził :... Siemens Sp. z o.o. Building Technologies Fire & Security Products 03-821 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4200

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4200 INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4200 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ID-E300-001 Edycja VG 2 ID-E300-001 Centrala sygnalizacji pożarowej POLON

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4900 Dokumentacja Techniczno - Ruchowa Edycja IIC POLON-ALFA ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH Spółka z o.o. 85-861

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4200

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4200 INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4200 Dokumentacja Techniczno - Ruchowa ID-E300-001 Edycja VC POLON-ALFA ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH Spółka

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

UCS A (1x8A)/MPW-60 Uniwersalna centrala sterująca, 1 strefa 8A - POLON-ALFA

UCS A (1x8A)/MPW-60 Uniwersalna centrala sterująca, 1 strefa 8A - POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl UCS-6000

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4100

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4100 INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4100 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ID-E342-001 Edycja ID Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4100, będąca

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem GENERATOR KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH INT-VMG int-vmg_pl 03/12 Moduł INT-VMG umożliwia głośne odtwarzanie nagranych uprzednio komunikatów w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Współpracuje z centralami

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura INSTRUKCJA OBSŁUGI Rys.1. Wyświetlacz Rys.2. Klawiatura Przycisk Funkcja PWR/MODE Dłuższe naciśnięcie włącza lub wyłącza skaner. Krótkie naciśnięcie przełącza tryby pracy skanera pomiędzy trybem VFO i

Bardziej szczegółowo

ARKUSZE PROGRAMOWANIA

ARKUSZE PROGRAMOWANIA CENTRALA ALARMOWA TCA-8 ARKUSZE PROGRAMOWANIA Wersja.0 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR TCA-8 arkusze programowania. Spis treści:. Spis treści:.... DANE SYSTEMU ALARMOWEGO..... Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 08/05 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Umożliwia obsługę central alarmowych z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej

System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej POLON 6000 Rozproszona architektura centrali Modułowa, oparta na nowoczesnej technologii budowa Optymalna, wg potrzeb możliwość skalowania

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU MEDIANA. INSTRUKCJA UŻYTKOWNANIA nr IU E

INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU MEDIANA. INSTRUKCJA UŻYTKOWNANIA nr IU E INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU INSTRUKCJA UŻYTKOWNANIA nr IU 020101E Wydanie 1A, Nowa Sarzyna, LIPIEC 2013r ORW - ELS Sp z.o.o Produkcja. Dystrybucja ul. Leśna 2 37-310

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC3000 wer. 7.71 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy

Bardziej szczegółowo

Kontroler wind ATS1260

Kontroler wind ATS1260 Kontroler wind ATS1260 Spis treści: Kontroler wind ATS1260...1 1.Opis funkcjonalny...2 1. Funkcje dodatkowe...2 2. Funkcje drzwi nie obsługiwane przez ATS1260...2 3.Koncepcja budowy systemu kontroli windy

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611-ZK

Kod produktu: MP01611-ZK ZAMEK BEZSTYKOWY RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi gotowy do zastosowania bezstykowy zamek pracujący w technologii RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, zastępujący z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Profesjonalny bezprzewodowy czytnik kodów HD2000

Instrukcja obsługi Profesjonalny bezprzewodowy czytnik kodów HD2000 Instrukcja obsługi Profesjonalny bezprzewodowy czytnik kodów HD2000 Specyfikacja: Źródło światła: 650nm Laser Materiał wykonania: ABS+PC / Aluminium Metoda skanowania: ręczne/ automatyczne Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

PPHU Janusz Janowski Nowy Sącz; ul. Franciszkańska 3 tel.(0-18) , fax. (0-18)

PPHU Janusz Janowski Nowy Sącz; ul. Franciszkańska 3 tel.(0-18) , fax. (0-18) Przeznaczenie i funkcje działania. Sterowanie EL1000 Jest to radiolinia czterokanałowa z systemem kontroli dostępu obsługującą 1000 sztuk nadajników typu 2k433 i 4k433 z kodem dynamicznie zmiennym oparty

Bardziej szczegółowo

Rejestrator zdarzeń FP2000REC do central sygnalizacji pożaru serii FP1200/FP2000 Instrukcja instalacji i obsługi.

Rejestrator zdarzeń FP2000REC do central sygnalizacji pożaru serii FP1200/FP2000 Instrukcja instalacji i obsługi. Rejestrator zdarzeń FP2000REC do central sygnalizacji pożaru serii FP1200/FP2000 Instrukcja instalacji i obsługi. Wyprodukowano dla: GE SECURITY POLSKA SP. Z O.O. Urządzenie jest dopuszczone do stosowania

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika int-tsg_u_pl 02/14 Manipulator INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.02 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika int-tsg_u_pl 10/13 Manipulator INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.00 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4900

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4900 INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4900 Instrukcja IO-E270-111 Edycja I Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900 będąca przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4100

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4100 INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4100 Instrukcja IO-E342-101 Edycja I Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4100, będąca przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4900

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4900 INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4900 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ID-E270-011 Edycja IIH 2 ID-E270-011 Centrala sygnalizacji pożarowej POLON

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC2550 wer. 1.3 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T OBSŁUGA CENTRALI

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca4v1_pl 03/02 Opis centrali. Centrala alarmowa CA-4V1 przeznaczona jest do małych systemów alarmowych. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

EM3XX są certyfikowane zgodnie z EN i EN UWAGA!

EM3XX są certyfikowane zgodnie z EN i EN UWAGA! EM3xx Moduł 4 wejść / 4 wyjść i adapter 2 linii bocznych EM3XX są certyfikowane zgodnie z EN 54-17 i EN 54-18. UWAGA! Opis produktu Moduł EMxx umożliwia komunikację central adresowalnych SmartLoop i SmartLight

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia Autonomiczny moduł kontroli przejścia PK-01 Wersja oprogramowania 1.00 pk-01_pl 05/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja)

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Opis urządzenia Pulpit DCK jest profesjonalnym urządzeniem do sterowania systemami CCTV. Umożliwia sterowanie urządzeniami zarządzającymi

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna. Temat: Integracja Polon 4000 I Polon 6000

Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna. Temat: Integracja Polon 4000 I Polon 6000 Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Integracja Polon 4000 I Polon 6000 Produkt: IFTER EQU Data wykonania: 2016 1 Oprogramowanie wizualizacyjne IFTER EQU... 3 2 Wizualizacja centrali Polon firmy

Bardziej szczegółowo

EH9160CWDG. Mi Mi

EH9160CWDG. Mi Mi Art. EH9160CTDG EH9160CWDG Mi 2349 Mi2349-1 - Instalacja 1. Zamontuj w ścianie uchwyt ścienny 9083 na wysokości około 1,5m od podłogi. 2. Odłącz złącza blokowe z wideomonitora. 3. Wykonaj połączenia zgodnie

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika.

Dokumentacja użytkownika. P L U S Spółka z o.o. Dokumentacja użytkownika. Panel sterujący SRG3100P - skrócony opis obsługi. Opracował: Grzegorz Żmuda R&G PLUS Spółka z o.o. Dział Konstrukcyjny 39-300 Mielec, ul.traugutta 7 tel.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA Instrukcja odnosi się do modułu w wersji CA64T v1.4 z oprogramowaniem v3.00. ca64ptsa_pl 06/04 Tablica synoptyczna z oprogramowaniem w wersji 3.00 może współpracować z centralą

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.7 17.06.2008 Spis treści SPIS TREŚCI...2 DANE

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

Opis uruchomienia i programowania

Opis uruchomienia i programowania Opis uruchomienia i programowania Uruchomienie 1. Przy wyłącznym terminalu wkładamy kartę SIM do złącza. 2. Jeśli karta SIM jest zabezpieczona kodem PIN to przed włożeniem do telefonu należy ten kod zmienić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F.

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Program nie obsługuje drukarek ELZAB OMEGA I generacji

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.2 23.12.2005 Spis treści SPIS TREŚCI... 2

Bardziej szczegółowo

Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych

Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych 44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl www: www.nivomer.pl fax./tel. (032) 234-50-06 0601-40-31-21 Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo

NOVA IV (RWR )

NOVA IV (RWR ) NOVA IV (RWR040868..) Instrukcja instalacji i obsługi PODSTAWY SZYBKIEJ INSTALACJI W celu szybkiej instalacji bezprzewodowego odbiornika RW-R04 postępuj zgodnie z poniższym opisem: Zamontuj odbiornik w

Bardziej szczegółowo

Więcej Opcji. Wycisz brzęczyk. Potwierdzenie. Kasowanie. Alarm natychmiastowy Obsługa obecna

Więcej Opcji. Wycisz brzęczyk. Potwierdzenie. Kasowanie. Alarm natychmiastowy Obsługa obecna www.siemens.com/buildingtechnologies Skrócona instrukcja obsługi FC72x FT7240 Konsola centrali sygnalizacji poŝaru Konsola wyniesiona Siemens Switzerland Ltd Industry Sector Building Technologies Division

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo