Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie"

Transkrypt

1 Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie Inwestor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, Leszno Obiekt: Stadion im. Alfreda Smoczyka w Lesznie Wykonawca: Dolnośląskie Centrum Informatyki Sp. z o.o., ul. Legnicka 52, Wrocław Wrocław, Listopad 2011 Niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

2 SPIS TREŚCI 1. Część ogólna Przedmiot opracowania Zakres opracowania Podstawa opracowania Ogólne założenia systemu Stan obecny przedmiotu opracowania Część techniczna Lokalizacja kamer Ring wewnętrzny Ring zewnętrzny Kasy od strony ul. 17 Stycznia Kasy od strony ul. Strzeleckiej Punkty kamerowe PTZ i stacjonarne Bilans mocy Punkt rejestracji Oprogramowanie Pomieszczenie nadzoru Okablowanie zasilające i światłowody Kable elektryczne Układanie kabli Kable światłowodowe Układanie kabli światłowodowych Parametry połączeń światłowodowych Wtyki i adaptery światłowodowe Przygotowanie wykopów Ułożenie kabli wewnątrz szafy sterowniczej Wykaz urządzeń i materiałów Dokumentacja fotograficzna Dokumentacja rysunkowa Karty katalogowe Strona 1

3 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji monitoringu telewizji dozorowej CCTV, na terenie stadionu żużlowego im. Alfreda Smoczyka, przy ul. Strzeleckiej 7 w Lesznie, zgodny z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz.504) oraz Rozporządzaniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z dnia 24 stycznia 2011 r.) ZAKRES OPRACOWANIA. Opracowanie obejmuje: 1. Opis i koncepcja systemu, 2. Plan sytuacyjny i rozmieszczenie urządzeń, 3. Rysunki techniczne, 4. Dokumentacja fotograficzna PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie następujących elementów: 1. Umowa z inwestorem. 2. Mapa geodezyjna do celów opiniodawczych. 3. Wizja lokalna. 4. Karty katalogowe i dane techniczne producenta. 5. Rozporządzanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z dnia 24 stycznia 2011 r.). 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz U. Nr 121 poz. 820 z późn. Zmianami). 7. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz.504). 8. Normy: ISO/IEC Information technology. Generic cabling for customer premises. EN Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements. ANSI/TIA/EIA 568-B.2 Commercial Building Telecommunications Cabling Standards Part 2. PN-EN Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część I: Wymagania ogólne.. PN-EN Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część I: Specyfikacja i zapewnienie jakości. Norma zawiera informacje, którymi należy się kierować aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sieci okablowania. Określa rodzaje kabli i złącz oraz miejsce ich stosowania dla zapewnienia najwyższej trwałości budowlanej siedzi. Wprowadza ona Strona 2

4 zalecenia odnośnie planowania i instalowania sieci, oznaczenia testów oraz napraw eksploracyjnych. PN-EN Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część II: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. Norma zawiera szczegółowe opisy dotyczące planowania oraz instalacji ekranowego i nieekranowego okablowania strukturalnego miedzianego oraz światłowodowego. Zalecane sposoby zapewnienia właściwych parametrów elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemień oraz zabezpieczeń przepięciowych. Norma szczegółowo omawia sposoby zakańczania i prowadzenia kabli światłowodowych. EN 50346:2002 Information technology. Cabling installation- testing of installed cabling. PN-EN :2002 (U) Systemy alarmowe- Systemy dozorowe CCTV stosowanie w zabezpieczeniach- Część V: Teletransmisja. PN-EN :2002 (U) Systemy alarmowe- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach- Część VII: Wytyczne stosowania, PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwpożarowa. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia przewody ochronne., PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochronnych w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. Pozostałe arkusze normy PN-IEC dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. PN-88/E Instalacje elektryczne na napięcie nieprzekraczające 1000 V w obiektach budowlanych OGÓLNE ZAŁOŻENIA SYSTEMU. Wykonany system powinien posiadać możliwość integracji z systemami: kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, sygnalizacji włamania i napadu, ochrony przeciwpożarowej, automatyki przemysłowej. Dodatkowo powinien posiadać Strona 3

5 możliwość korzystania z funkcji API oraz korzystania z Attached Storage) oraz SAN (Storage Area Network). urządzeń NAS (Network STAN OBECNY PRZEDMIOTU OPRACOWANIA. Obszar, który jest przedmiotem wykonania projektu technicznego, zajmuje teren 13,5 arów. Na opisanym terenie znajduje się stadion żużlowy im. Alfreda Smoczyka, w skład którego wchodzi: boisko piłkarskie o wymiarach 91,50 x 57,50 m, tor żużlowy długości 330 m, widownia, wieża sędziowska oraz kasy biletowe od strony ul. 17 stycznia i od strony ul. Strzeleckiej. Trybuny stadionu od strony północy mają wysokość 10 metrów natomiast od strony południa 6 metrów. Na stadionie odbywają się wyścigi żużlowe, mecze piłkarskie oraz wszelkiego rodzaju imprezy rozrywkowe. Pojemność docelowa obiektu: osób. Strona 4

6 2. CZĘŚĆ TECHNICZNA. Uwaga: Dokumentacja techniczna została wykonana w oparciu o urządzenia monitoringu firmy SANYO oraz oprogramowanie firmy SeeTec. Dopuszcza się stosowanie innych zamiennych urządzeń i oprogramowania o parametrach nie gorszych od podanych w przedmiotowej specyfikacji i dopuszczonych do obrotu i stosowania na terytorium RP LOKALIZACJA KAMER. Schemat rozmieszczenia kamer znajduje się na rysunku nr 1. Kamery zostały podzielone na 4 grupy RING WEWNĘTRZNY. Grupa kamer należących do ringu wewnętrznego, to kamery PTZ zlokalizowane wokół toru żużlowego. Należy je umieścić na masztach przytwierdzonych do betonowych elementów trybun. Aby instalacja monitoringu nie przeszkadzała widzom podczas imprez masowych, maszty należy instalować tuż przed ciągiem komunikacyjnym trybun, czyli przed schodami. Kamery powinny być zawieszona na masztach na wysokości ok. 5.5m i w odległości ok. 3m od pierwszego rzędu trybun. Zapewni to optymalne warunki pracy do spełnienia wymogów rejestracji obrazu w kategorii I, w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. Schemat montażu kamer na masztach przedstawia rysunek nr 7. Szczegóły połączeń elektrycznych i komunikacyjnych pojedynczej kamery PTZ przedstawia rysunek nr 4. Projekt zakłada połączenie ich wszystkich za pomocą kabla światłowodowego tworzącego ring wokół toru żużlowego zaczynającego i kończącego się w centrum monitoringu RING ZEWNĘTRZNY. Grupa kamer należących do ringu zewnętrznego, to kamery stacjonarne zlokalizowane na koronie stadionu. Projekt zakłada, że większość z nich będzie zamontowana na istniejących słupach reklamowych. W myśl rozporządzenia mają one monitorować bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej, a także drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne. Kamery w ringu zewnętrznym mają służyć do rejestracji obrazu w kategorii III. Szczegóły połączeń elektrycznych i komunikacyjnych kamer w ringu zewnętrznym przedstawiają rysunki nr 9 (maszt z zainstalowaną jedną kamerą stacjonarną) i nr 10 (maszt z zainstalowanymi dwiema kamerami stacjonarnymi). W części fotograficznej niniejszej dokumentacji na zdjęciach 10, 12, 14, 16, 20, 26, 29, 31, 33 oraz 36 przedstawione są przykładowe widoki z kamer w ringu zewnętrznym, monitorujących wejście na koronę stadionu. Na zdjęciach 11, 13, 15, 17, 21, 27, 30, 34, 35 widoczne są istniejące maszty reklamowe, na których instalowane będą kamery KASY OD STRONY UL. 17 STYCZNIA. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy Strona 5

7 masowej, kasy biletowe na terenie imprezy masowej podlegają obowiązkowej rejestracji obrazu. Kasy od strony ul. 17 Stycznia posiadają 8 punktów obsługi klienta. Aby spełnić wymogi rozporządzenia zaprojektowano tam 4 punkty kamerowe stacjonarne. Ich lokalizacja widoczna jest na rysunku nr 2. W części fotograficznej na zdjęciu nr 6 przedstawiono przykładowy widok z kamer instalowanych w pobliżu kas KASY OD STRONY UL. STRZELECKIEJ. Kasy od strony ul. Strzeleckiej posiadają 6 punktów obsługi klienta. Aby spełnić wymogi rozporządzenia zaprojektowano tam 3 punkty kamerowe stacjonarne. Ich lokalizacja widoczna jest na rysunku nr 3. W części fotograficznej na zdjęciu nr 43 przedstawiono przykładowy widok z kamer instalowanych w pobliżu kas PUNKTY KAMEROWE PTZ I STACJONARNE. Za punkt kamerowy PTZ przyjmuje się zintegrowaną kamerę szybkoobrotową, zasilaną energią elektryczną, wykorzystującą do transmisji obrazu i sterowania łącze światłowodowe, zamontowaną na dedykowanym maszcie lub elementach konstrukcyjnych budynku. SNC-ER580 OUTDOOR to zewnętrzna kamera szybkoobrotowa IP, oferująca obraz w jakości Full HD 1080p (częstotliwość odświeżania 30 kl./s), 20-krotny zoom optyczny oraz najwyższej klasy funkcje panoramowania, przechylania i powiększania (Pan/Tilt/Zoom). Ze względu na swoje cechy użytkowe, kamera doskonale nadaje się do nadzorowania rozległych obszarów, w których zachodzi konieczność identyfikacji osób, informacji alfanumerycznych oraz wideoweryfikacji zdarzeń alarmowych. Za generowanie pozbawionego szumów obrazu z bardzo dużą ilością detali oraz wiernie odwzorowaną kolorystyką jest odpowiedzialny zaawansowany Exmor CMOS. W kamerze zastosowano optyczną funkcję Dzień/Noc, która poprzez automatyczne przełączanie trybów pracy (kolorowy dzień / monochromatyczny noc), zapewnia skuteczny nadzór wideo w trybie całodobowym. Dodatkowym atutem omawianego produktu jest technologia Wide-D, która poszerza zakres dynamiki kamery w celu zwiększenia widoczności obrazów o wysokim lub niskim kontraście. Zwiększoną skuteczność działania systemów monitoringu IP budowanych na bazie kamery PTZ SNC-ER580 zapewnia system inteligentnej analizy obrazu DEPA. Specyfikacja techniczna: Przetwornik 1/2.8 " (3.27Mpix, progresywny) Czułość 1.7 Lux (kolor), 0,07 Lux (B/W) Obiektyw 4,7-94 mm (autofocus) F1.6 - F3.5 Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny Funkcje kamery WDR 86dB, AGC, ELC (do 1/10000), redukcja szumu Zoom optyczny x20 Zoom cyfrowy x12 Zakres obrotu poziomo: 360 stopni, pionowo: 210 stopni Strona 6

8 Prędkość obrotu PAN/TILT 300 /s Presety 256 szt. Tury presetów 5 z harmonogramem uruchamiania tur Kompresja wizji H.264/MPEG-4/MJPEG Obsługiwane rozdzielczości 1920x1080 i niższe Ilość transmitowanych obrazów 30 kl./s 1920x1080 w H.264 Ilość jednoczesnych strumieni 5 (2 niezależne profile video) IP Dwukierunkowa transmisja audio Kompresja audio G.711/G.726 Obsługiwane protokoły sieciowe Detekcja Ruchu IPv4/IPv6/TCP/UDP/ICMP/IGMP/HTTP/HTTPS/FTP/SMTP/ DHCP/DNS/NTP/SNMP/RTP/RTCP/RTSP oraz 802.1x Inteligenta analiza obrazu Detekcja sabotażu kamery Sieć komputerowa Ethernet 10/100M Rejestracja na kartę SD/SDHC Wejścia alarmowe 2 szt. Wyjścia alarmowe 1 szt. Zasilanie 24VAC/hPoE (klasa at) Pobór mocy 25 W Temperatura pracy -29 ~ 55 stopni C Waga 1,7 kg Obudowa Wandaloodporna IP66 Wymiary w obudowie zewnętrznej 261 mm x 380 mm Gwarancja 36 miesięcy Za punkt kamerowy stacjonarny przyjmuje się zintegrowaną kamerę stałopozycyjną, zasilaną energią elektryczną, wykorzystującą do transmisji obrazu i sterowania łącze światłowodowe, zamontowaną na dedykowanym maszcie lub elementach konstrukcyjnych budynku. Parametry kamer stałopozycyjnych: Kamera megapikselowa PXB-2080Z03 w zintegrowanych wandaloodporanych obudowach zewnętrznych o stopniu ochrony IP68 ze zintegrowanym promiennikiem IR. Specyfikacja techniczna: Przetwornik Tryb dzień/noc Rozdzielczość 1/3 CMOS Mechanicznie przesuwany filtr IR 1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9), 320x176 (16:9), 160x96 (16:9) Strona 7

9 Liczba strumieni obrazowych Liczba klatek na sekundę Promiennik IR Format kompresji Obiektyw (kąt widzenia) 2 generowane symultanicznie 30 kl./s 4 wysokiej mocy diody LED 855nm, H.264, MJPEG 3-9 mm z 3x zoomem optycznym, oraz funkcją auto focus Czułość Audio Detekcja ruchu WDR BLC/HLC/ strefy prywatności kolor / cz./b.: 0,5/0,1 luksa dwukierunkowe z możliwością zdefiniowania 3 różnych stref o różnej wielkości, położeniu i czułości, tryb WDR z 2D i 3D redukcją szumów Funkcja DEFOG poprawiająca widoczność przy dużym zamgleniu Obsługa kart pamięci flash Typ obudowy Wymiary Klasa szczelności Zasilanie Temperatura pracy Wejścia/wyjścia alarmowe Gwarancja slot na karty SD Zewnętrzna, wadnaloodporna, wyposażona w wentylator, z funkcją odmrażania szybki Długość obudowy 190mm IP68 POE, 12V DC, 24V AC -40 C ~ +50 C miesięcy Sprzęt wykorzystany przy tworzeniu punktów kamerowych został dobrany w taki sposób, aby jego wszystkie parametry i funkcje były zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, w tym: 9. Parametry zarejestrowanego podczas imprezy masowej obrazu dla przedmiotu o wysokości 50 cm wynoszą odpowiednio: 1) przy rejestracji obrazu I kategorii - wysokość co najmniej 500 pikseli; 2) przy rejestracji obrazu II kategorii - wysokość co najmniej 250 pikseli; 3) przy rejestracji obrazu III kategorii - wysokość co najmniej 50 pikseli; 4) przy rejestracji obrazu IV kategorii - wysokość co najmniej 12 pikseli; Strona 8

10 oraz 10. Urządzenia rejestrujące dźwięk podczas imprezy masowej powinny umożliwić zrozumienie treści nagranych haseł i okrzyków oraz określenie sposobu zachowywania się uczestników imprezy masowej. Parametry tych urządzeń powinny zapewniać rejestrację sygnału akustycznego w paśmie częstotliwości od 300 Hz do 4000 Hz, przy minimalnej dynamice 50 db. Kamery stacjonarne muszą posiadać funkcję automatycznej regulacji ostrości poprzez dostępne oprogramowanie, bez konieczności ingerencji fizycznej. Minimalne parametry switcha w punktach kamerowych pracujących w ringu: 7-Portów 10/100TX + 3-Porty 10/100/1000T z możliwością zastosowania modułów 100/1000M SFP, Obsługa wyjść/wejść cyfrowych DIDO (Digital input / output), Zakres pracy temperatur co najmniej -20 C~60 C, 5 lat gwarancji, Zgodny ze standardami: IEEE Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z Gigabit fiber, IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure, IEEE 802.1p Class of Service, Zgodny z EMI i EMS: FCC Class A, CE EN (ESD), CE EN (RS), CE EN (EFT), CE EN (Surge), CE EN (CS), CE EN , CE EN ,, CE EN , CE EN , Zgodny z testami stabilności: IEC (Free fall), IEC (Shock), IEC (Vibration), Architektura przełączania Back-plane (Switching Fabric): 7.4Gbps (co najmniej) BILANS MOCY. Punkty kamerowe będą zasilane centralnie z centrum monitoringu za pomocą dedykowanej instalacji elektrycznej. Dedykowana instalacja elektryczna powinna zostać poprowadzona od centrum monitoringu do każdego punktu kamerowego wraz z medium transmisyjnym. W centrum monitoringu należy zbudować system zasilania awaryjnego, pozwalający na niezakłóconą jego pracę przez co najmniej 15 minut po zaniku zasilania lub po awarii w wyniku wyładowań atmosferycznych. Z uwagi na to, że bezobsługowe akumulatory żelowe, używane do systemów zasilania awaryjnego, z biegiem czasu tracą swoje parametry, system zasilania awaryjnego powinien być zaprojektowany z ok % zapasem mocy. Pozwoli to na prawidłowe działanie systemu także po kilku latach eksploatacji. Bilans mocy i system zasilania awaryjnego powinny być obliczone na warunki skrajnie niekorzystne, tj. powinny uwzględniać możliwość włączenia wewnętrznej grzałki i wentylatora w każdym punkcie kamerowym nawet w sezonie letnim. System zasilania awaryjnego powinien pracować w trybie OnLine lub AVR. Ze względu na wrażliwość kamer IP na warunki zasilania, niedopuszczalne jest zasilanie ich zasilaczami typu OffLine. Strona 9

11 Jeżeli z uwagi na specyfikę projektu należy zastosować zasilacze pośrednie należy wziąć pod uwagę ich sprawność energetyczną i odpowiednio skorygować zapas mocy. Obliczony bilans mocy dla całego systemu przedstawia poniższa tabela L.p. Nazwa urządzenia Model Serwer rejestrujący Dell PowerEdge R410 Switch zarządzalny 24xUTP + 4xSFP Macierz dyskowa na 16 HDD Moc jednostkowa (W) Ilość Moc razem (W) Dell PowerEdge R , ,00 LGS , ,90 VessRaid 1840I 900, ,00 4 Pulpit DCZ DCZ 6, ,00 5 Stacja robocza Dell WorkStation 500, ,00 6 Monitor Sanyo 42'' PID-42AE1 210, ,00 7 Głowica uchylnoobrotowa Ulisse Maxi 100, ,00 8 Media konwerter IEC-0101FT 3,00 2 6,00 9 Monitor Iiyama 22'' E2210 HDS 24, ,00 10 Kamera SONY SNC-ER580 Outdoor SNC-ER580 Outdoor 25, ,00 11 Kamera stacjonarna VCC-HD2500 7, ,50 12 Switch JetNet 3010G 3010G 11, ,50 Razem: 4762, PUNKT REJESTRACJI. Rejestracja obrazu będzie się odbywać za pomocą dedykowanej maszyny serwerowej pracującej na oprogramowaniu SeeTec Enterprise. Pomieszczenie, w którym będzie się znajdować punkt rejestracji powinno być wyposażone w odpowiednie zasilanie awaryjne. Punkt rejestracji ( serwerownia) będzie się mieścił w wieży sędziowskiej. System powinien zapewnić zapis obrazu ze wszystkich kamer zainstalowanych w obiekcie. Serwer musi posiadać redundantne zasilanie. Ponadto serwer zapisu, pamięć masowa oraz stacje robocza administratora muszą posiadać parametry techniczne odpowiadające lub wyższe od zalecanej przez producenta oprogramowania konfiguracji sprzętowej. Każda stacja robocza powinna być wyposażona w monitory LCD 42 FullHD i 22 FullHD. System musi posiadać pamięć masową o pojemności co najmniej 32TB przeznaczoną jedynie do archiwizacji zapisów. Minimalne parametry serwera: Typ obudowy serwera: Rack (1U), Ilość zainstalowanych procesorów: 2, Strona 10

12 Typ zainstalowanych procesorów: czterordzeniowy procesor zaprojektowany do pracy serwerowej, Pamięć RAM: minimum 8GB Pojemność systemowego dysku twardego: min. 30GB, Sterownik RAID 0/ 1/10/5/50/6/60, System operacyjny: fabrycznie zainstalowany 64-bitowy system operacyjny dedykowany dla serwerów, Karta sieciowa: dwuportowa karta sieciowa Gigabit Ethernet, Dysk twardy typu hot-swap zaprojektowany do pracy serwerowej, Urządzenie optyczne: 16x DVD-RW SATA, Moc zasilacza min. 350W. Gwarancja 3 lata. Minimalne parametry switcha centralnego: Switch 24 porty 10/100/ porty 1000SFP SNMP, Obsługa Spanning Tree / Rapid Spanning Tree, Obsługa IGMP Snooping v1, v2, Zarządzanie SNMP v1/web/telnet/cli, Obsługa: Taggowanie VLAN, Port Trunk z LACP, Obsługa Ramek Jumbo - 10K, 8K Tabela Adresów MAC, Architektura przełączania Store-and-Forward, Przełączanie w trybie non-blocking, SNMP v1,v2, Obsługiwane standardy: IEEE BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z Gigabit Fiber, IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure, IEEE 802.1d Spanning Tree, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, IEEE 802.3ad Port trunk with LACP, Bezpieczeńśtwo: UL, cul, CE/ EN , EMI: FCC Class A, CE. Zasilacz awaryjny UPS oraz rejestrator powinien zostać umiejscowiony w szafie RACK dostosowanej parametrami do montowanych urządzeń. Parametry sprzętu komputerowego zostały dobrane stosownie do wymagań oprogramowania pełniącego rolę sieciowego systemu rejestrującego OPROGRAMOWANIE. Oprogramowanie (sieciowy system rejestrujący) musi posiadać: co najmniej 65 licencji na kamery pozwalające korzystać z dwóch strumieni każdej kamery jednocześnie, 1 licencję administratora systemu, 2 licencje standardowego użytkownika systemu i 1 licencję użytkownika systemu mającego tylko prawo do podglądu w trybie na żywo. Strona 11

13 Całą instalację należy wykonać w technologii IP w systemie modułowym umożliwiającym dowolne skalowanie, bazującej na architekturze klient-serwer. System należy wykonać tak, aby stanowił kombinację konstrukcji modułowej i sieciowej transmisji danych, w którym wszystkie funkcje zgrupowano w formie modułów zadaniowych, a w celu komunikacji pomiędzy nimi wykorzystano protokół TCP/IP. Szeroka gama własności i uprawnień wizualizacyjnych zostanie zdefiniowana w formie profili, które będą przyporządkowane poszczególnym użytkownikom lub ich grupom. Przy każdorazowym uruchomieniu oprogramowania klienckiego zostanie automatycznie załadowany profil odpowiadający uprawnieniom danego operatora, co umożliwi sterowanie uprawnieniami, liczbą dostępnych do obsługi kamer, pozycjonowaniem obrazów alarmowych oraz możliwościami wywołania tras programowanych niezależnie dla każdego obszaru roboczego, użytkowników lub ich grup. W systemie zostaną stworzone schematy alarmowe służące do szczegółowego określenia, w jaki sposób ma być sterowany system zewnętrzny oraz jakiego rodzaju akcję powinny zostać uruchomione w przypadku określonych rodzajów zdarzeń alarmowych, np. załączenie systemu alarmowego, przeciwpożarowego itp. Wymagane funkcje oprogramowania: Możliwość indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji oraz prędkości zapisu dla każdego strumienia obrazowego, rożnych dla trybu wizualizacji i zapisu alarmowego, zapis 2500 obrazów/ sek. dla pojedynczego serwera, Aplikacja 64-bitowa, Obsługa systemów wieloprocesorowych, Możliwość rozbudowy dzięki architekturze umożliwiającej dystrybucję i skalowalność systemu, Intuicyjny interfejs użytkownika, Zdalna obsługa podłączonych urządzeń, Tryb wielomonitorowy, Równoległa wizualizacja dowolnej liczby kamer, Równoczesne wyświetlanie na jednym monitorze obrazu w podziale z kamer oraz map, Zarządzanie autoryzacjami umożliwiające, dla każdego z użytkowników z osobna, przyporządkowywanie szczegółowych uprawnień dotyczących dostępu do wyświetlania obrazu z określonych kamer, sterowania, obsługi map i przycisków itp., Możliwość konfiguracji prędkości transmisji niezależnie dla każdej stacji klienckiej i każdego użytkownika, pozwalające na wyświetlanie obrazu z tej samej kamery z rożnymi prędkościami dla rożnych użytkowników, Obsługa sieciowych modułów I/O (wejść/wyjść) wykorzystywanych do integracji alarmów pochodzących z systemów zewnętrznych, Obsługa jedno i dwukierunkowej transmisji dźwięku, Tworzenie wirtualnych przycisków umożliwiających sterowanie wyjściami w kamerach i zewnętrznych modułach I/O, oraz wywoływanie zdefiniowanych scenariuszy alarmowych, Strona 12

14 Integracja map, na których aktywne elementy systemu wyświetlane są w formie ikon możliwych do wybrania przez jednokrotne kliknięcie myszy, a w przypadku pojawienia się detekcji ruchu lub zdarzenia alarmowego obiekt zostaje oznaczony kolorem czerwonym, Możliwość dowolnego rozmieszczania na mapach: kamer, widoków, wejść alarmowych, przycisków wirtualnych, oraz map (możliwość tworzenia map wielopoziomowych), Płynne skalowanie wielkości obiektów nanoszonych na mapy, oraz płynna regulacja kąta ich ustawienia (360 ), Możliwość wykrywania ruchu w obrazie, Obsługa sprzętowej detekcji ruchu w kamerach, Otwartą platformę dla integracji kamer IP wiodących na rynku dostawców, Oprogramowanie serwerowe współpracujące w rożnymi platformami systemowymi, Schematy alarmowe służące do szczegółowego określenia w jaki sposób ma być sterowany system i jakiego rodzaju akcje powinny zostać uruchomione w przypadku określonych rodzajów zdarzeń alarmowych, Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej ilości kamer w przypadku pojawienia się alarmu oraz możliwość zdefiniowania trybu pracy urządzeń zewnętrznych, Monitorowanie wszystkich zdarzeń oraz akcji w systemie, takich jak potwierdzenia alarmów, aktywacja przycisków, otwarcie blokad drzwi, itp. oraz ich zapis w dzienniku zdarzeń przyporządkowanym do określonego operatora, Sterowanie kamerami PTZ z wykorzystaniem pulpitu sterującego z manipulatorem 3D, Obsługa systemu z pulpitu sterującego: możliwość zmiany trybu pracy, wybór kamer oraz podziałów, przeglądanie zapisanego materiału, wywoływania scenariuszy alarmowych, potwierdzanie alarmów, możliwość korzystania z funkcji API, System operacyjny oraz aplikacje mają pracować na osobnych dyskach twardych serwera POMIESZCZENIE NADZORU. Pomieszczenie nadzoru zostanie umieszczone w wieży sędziowskiej. Stanowisko nadzoru zostanie wyposażone w następujące elementy: Monitory LCD (4 sztuki), Stacja robocza, Pulpit sterowniczy (2 sztuki), Zasilacz UPS. Zastosowany sprzęt umożliwi stałą obserwację monitorowanego terenu. Obsługa systemu z pulpitu sterowniczego zagwarantuje: możliwość zmiany trybu pracy, wybór kamer oraz podziałów, przeglądanie zapisanego materiału. Strona 13

15 Na 42 monitorach głównych będą wyświetlane kamery w zdefiniowanych podziałach. W celu ułatwienia obsługi w trakcie imprez masowych na jednym z monitorów pomocniczych zostanie stworzona interaktywna mapa obiektu. Wybranie konkretnego sektora lub jego części na mapie wysteruję najbliżej położone kamery szybkoobrotowych oraz głowice PTZ na wybrany sektor. Po zakończeniu imprezy masowej materiał zarejestrowany w trakcie imprezy zostanie przekazany organizatorowi na zewnętrznym dysku HDD. Na dysk zostanie automatycznie naniesiony program umożliwiający odtwarzanie zapisanego materiału. Eksportowany materiał zostanie zabezpieczony hasłem co uniemożliwi jego odtworzenie przez osoby to tego nieupoważnione OKABLOWANIE ZASILAJĄCE I ŚWIATŁOWODY. Okablowanie zasilające powinno spełniać następujące warunki: Przekrój poprzeczny przewodów powinien zapewniać dostateczny zapas mocy dla projektowanego obciążenia, Jeżeli będzie układane w czasie ciepłych pór roku powinno zostać poprowadzone w taki sposób, aby po zmianie temperatur nie nastąpiło zbytnie naciągnięcie kabli w wyniku kurczenia się ciał stałych. W praktyce, ZAWSZE należy układać okablowanie z 10% zapasem aby kable mogły się swobodnie kurczyć i rozszerzać bez tworzenia zbędnych naprężeń pod wpływem zmian temperatury. Dotyczy to zwłaszcza miejsc, w których kable są narażone na szczególne naprężenia studzienki, zakręty, ciasne przeciski, Jeżeli okablowanie wymaga wykonania połączeń galwanicznych, należy zapewnić odpowiednią ich jakość, a także należycie zabezpieczyć te połączenia, zwłaszcza przed wpływem wilgoci i wody. Należy to zrobić pod kątem trwałości połączenia, a także pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Szczegółowy schemat okablowania zasilającego znajduje się na rysunkach: Nr 9 Schemat połączeń w punkcie kamerowym z jedną kamerą, Nr 10 Schemat połączeń w punkcie kamerowym z dwiema kamerami, Nr 4 Schemat połączeń w punkcie PTZ KABLE ELEKTRYCZNE. W trakcie transportu, składowania lub układania oba końce kabli powinny zostać zabezpieczone taśmą dielektryczną. Umożliwi to zabezpieczenie przed utlenianiem poszczególnych żył oraz ochroni kable przed zanieczyszczeniami. Dodatkowo taśma pełni funkcję ochronną w przypadku omyłkowego podłączenia kabli do instalacji zasilającej UKŁADANIE KABLI. Kable zasilające należy układać w ziemi w rowie o głębokości od 40 do 60cm. Jeżeli kable są układane w bruzdach w betonie, minimalna głębokość wynosi 10cm. W każdym przypadku kabel powinien zostać umieszczony w rurze HDPE, chyba że Strona 14

16 producent wyraźnie tego nie wymaga. Jej rozmiar zależy od długości pojedynczego odcinka kabla i od środowiska w jakim jest układany. Należy zwrócić szczególną uwagę na odcinki narażone na inne oddziaływania: Kable układane w ciasnych przeciskach muszą mieć możliwość swobodnego układania się pod wpływem zmian temperatur, Kable układane bezpośrednio pod jezdniami i drogami muszą być dodatkowo ułożone w stalowej rurze o odpowiedniej średnicy chroniącej kabel przed oddziaływaniami pojazdów, a także przed obsunięciami gruntu wynikającego z nieodpowiedniego zagęszczenia środowiska po instalacji okablowania, W każdym przypadku należy wziąć pod uwagę poziom przemarzania gruntu, inny w każdym rejonie Europy. Układanie kabli powyżej poziomu przemarzania gruntu powinno być szczególnie dobrze przemyślane z uwagi na poziom wód i możliwość i zamarznięcia w sezonie zimowym, W każdym przypadku układania kabli w ziemi należy ułożyć bezpośrednio nad nim plastikową taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim (dla kabli zasilających) lub pomarańczowym (dla kabli teletransmisyjnych) na głębokości ok. 20cm, Po ułożeniu kabli w ziemi, każdorazowo należy zmierzyć ich rezystancję, impedancję, a także upływność. Ma to kluczowe znaczenie ze względu na bezpieczeństwo ppoż, bilans mocy i inne parmetry. Kabel zanurzony w wodzie może znacząco pogorszyć parametry sieci zasilającej KABLE ŚWIATŁOWODOWE. Parametry włókien światłowodowych w kablach powinny umożliwiać prowadzenie transmisji 10Gb/s w magistrali sieci oraz transmisje 1Gb/s w warstwach niższych. W szczególności parametry włókien powinny odpowiadać minimalnym zaleceniom standardu ITU-T G.652D odpowiednim dla danego rodzaju włókna. Zalecanym standardem włókien jest włókno jednomodowe 9/125 typu ITU-T G.652D (włókno jednomodowe z usuniętym pikiem wodnym). Z uwagi na możliwe wykorzystanie technik zwielokrotnienia falowego CWDM/DWDM w celach ewentualnej rozbudowy włókna jednomodowe typu ITU-T G.652D powinny być projektowane w całej strukturze sieci, również w warstwach dostępowych. Każdy element składający się na system okablowania światłowodowego powinien posiadać certyfikat od tego samego producenta okablowania oraz pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system elementów światłowodowych. Dostarczone kable muszą być fabrycznie nowe oraz pochodzić z bieżącej produkcji, wolne od widocznych śladów uszkodzeń powłoki. Końce kabla powinny być zabezpieczone przed dostaniem się wilgoci i zamocowane na bębnie w sposób umożliwiający dostęp do nich do badań własności transmisyjnych. Podczas przechowywania kable powinny być stale chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i uderzeniami oraz przed środkami szkodliwie oddziałującymi na kable, a także przed promieniowaniem słonecznym i opadami atmosferycznymi UKŁADANIE KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH. Przy montażu należy pamiętać, że kable światłowodowe muszą zostać zabezpieczone mechanicznie. Dodatkowo, wtyczki światłowodowe należy utrzymywać Strona 15

17 w czystości. Mechanizmy zabezpieczeń są takie same jak dla kabli miedzianych, jednak wytyczne odnośnie kąta gięcia i siły rozciągu mogą być inne. Technologia zaciągania mikrokabli do mikrokanalizacji powinna zapewnić ułożenie kabli bez uszkodzeń i naruszania zewnętrznych osłon ochronnych oraz musi być zgodna z zaleceniami producenta i typem kabla. Przy układaniu linii światłowodowych powinno się używać dielektryczne kable kanałowe w powłoce PE posiadające konstrukcję wielotubową z luźną tubą wypełnioną żelem hydrofobowym i ośrodkiem suchym typu Z-XOTKtsdD z osłoną z postaci włókien szklanych zapobiegającą uszkodzenia spowodowanym przez gryzonie. Instalacja kabla kanałowego powinna się odbywać przy naciągu instalacyjnym o mocy min. 270 N. Maksymalna dopuszczalna średnica kabla to 10,5 mm. Podstawowe elementy wytrzymałościowe dielektryczne powinny zostać wyprodukowane na bazie włókna szklanego modyfikowanego lub włókna aramidowego, impregnowanego żywicą poliestrową, epoksydową lub z innych materiałów o nie gorszych własnościach. W celu umożliwienia swobodnego przemieszczania się światłowodów wewnątrz tuby ścianki powinny być równe i gładkie. Minimalna średnica tuby to 2.4 mm ewentualnie w przypadku tub wykonywanych z poliestru (PBT) dopuszcza się jej zmniejszenie do 2.0mm Nienaciągnięta tuba, nacięta ostrym narzędziem, powinna móc się złamać bez uszkodzenia światłowodów. Kable podziemne instaluje się w kanałach ziemnych lub bezpośrednio w ziemi. Głębokość zakopanego kabla wynosi minimum 40 cm pod powierzchnią gruntu. W miejscach, w których może wystąpić przymarzanie gruntu lub na obszarach o bardzo dużym natężeniu ruchu drogowego kable należy umieszczać głębiej. Wymiary kanałów zależą od ilości kabli. Zawsze jednak należy uwzględniać 50% zapasu, żeby zapewnić miejsce na ewentualne zmiany. Szczegółowy schemat przekroju wykopów znajduje się na rysunku nr 11. Do układania bezpośrednio w ziemi stosuje się kabel zbrojony położony w rurze HDPE na głębokości min. 40 cm na podsypce piaskowej o grubości min. 10 cm. Nad kablem umieszcza się warstwę piasku i na niej pomarańczową lub niebieską taśmę ostrzegawczą. Kabel powinien być wyprowadzony z budynku uszczelnioną na końcach rurą o gładkiej powierzchni wewnętrznej. Metalowe wzmocnienie kabla zbrojonego należy uziemić. Strona 16

18 Rysunek 1 Prezentacja przykładowej taśmy ostrzegawczej w kolorze niebieskim i pomarańczowym PARAMETRY POŁĄCZEŃ ŚWIATŁOWODOWYCH. Parametry rozłączalnych złączy światłowodowych: Parametr średnia tłumienność złącza maksymalna wartości tłumienia złącza dla światłowodów jednomodowych maksymalnym wzrostem tłumienności po 1000 połączeń reflektancja złączy światłowodowych Wartość 0,3 db 0,5 db 0,2 db 35 db WTYKI I ADAPTERY ŚWIATŁOWODOWE. Złącza jednomodowe (wtyków i adapterów) światłowodowe: Miejsce zastosowania Standard Opcja warstwa magistralna adapter i wtyk LC/APC 8 o adapter i wtyk LC/APC 8 o Adaptery linii magistralnych muszą mieć na wyposażeniu wbudowaną klapę, służącą do zabezpieczania przed omyłkowym promieniowaniem laserowym. Wtyki światłowodowe stosowane do zakańczania kabli stacyjnych, wtyki patchcordów i pigtaili powinny odpowiadać przyjętym standardom stosowanym oraz powinny zapewniać zgodność kolorystyczną obudowy wtyku ze standardem PRZYGOTOWANIE WYKOPÓW. Wykopy powinny być przygotowane w sposób spełniający normy BN-73/ Ściany wykopów należy wykonać w taki sposób oby były pochyłe. Przed przystąpieniem do układania kanalizacji dno wykopu należy wyrównać i ukształtować ze spadkiem. Głębokość wykopów powinna odpowiadać wartościom podanym w tablicy nr 3 normy BN-73/ Przykładowe rozmieszczenie ziemi z wykopów, rur oraz materiałów i narzędzi, wskazano na rysunku nr 2. Strona 17

19 Rysunek 2. Rozmieszczenie ziemi z wykopów, rur oraz materiałów i narzędzi a) grunt kat. IV, b) grunt kat. III W czasie wykonywania wykopów napotkane w nich rurociągi, kable i złącza należy tylko podwiesić. Jeżeli przy pracach związanych z wykopami pracownicy napotkają nieprzewidziane kable elektroenergetycze, telekomunikacyje lub rurociągi powinni niezwłocznie zaprzestać wykonywać roboty danym miejscu i zaprojektować zabezpieczenie urządzeń w miejscu skrzyżowania UŁOŻENIE KABLI WEWNĄTRZ SZAFY STEROWNICZEJ. Minimalna odległość pomiędzy kablami powinna być zbliżona do kabli prowadzonych w szafie sterowniczej. W przypadku konieczności położenia kabli w pozycji przecinającej się należy to zrobić pod kątem prostym. Jeżeli odległość jest zbyt mała przez co nie ma możliwości zachowania odpowiedniej odległości, należy poprowadzić kabel w oddzielnym metalowym korytku. W jednym korytku mogą się znajdować kable tylko i wyłącznie jednej kategorii. W razie konieczności zastosowania większej ilości korytek, można je ustawiać jedno obok drugiego, przykręcając je go szafy lub jej obudowy w odległości ok. 50 cm. W przypadku pracy z pomalowaną lub powlekaną szafą, należy dokonać jej oczyszczenia poprzez usunięcie farby/powłoki. Kable wszystkich ekranów muszą zostać uziemione w miejscu wchodzenia do szafy. Ekran powinien zostać połączony z uziemieniem szafy na maksymalnej możliwej powierzchni, wykorzystując przy tym objemki montażowe. Aby zapobiec mechanicznemu zniszczeniu kabla, należy przymocować kabel również nad i pod objemką uziemienia. Strona 18

20 W trakcie układania kabli powinno się przepustach kablowych. stosować gwintowane dławiki przy Okablowanie zostanie ułożone w istniejących ciągach kablowych lub rurkach PCV. Instalację układaną w przestrzeni ogólnodostępnej poniżej 3,5 m należy wykonać podtynkowo w rurkach PCV. Instalacja video dla systemu CCTV wykonana zostanie w postaci okablowania miedzianego dla kamer wewnętrznych i kabli światłowodowych dla kamer zewnętrznych. Instalacja zostanie wykonana w ramach okablowania strukturalnego. Przewody dostarczające zasilanie do sprzętu nagrywającego zostaną ułożone w korytach elektrycznych lub rurkach PCV przy zachowaniu optymalnych odstępów od przewodów okablowania strukturalnego. Przewody odpowiadające za zasilanie i wizję zostaną ułożone blisko siebie w odległości nie większej niż 35 cm. Strona 19

Przedmiar robót systemu telewizji dozorowej na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie

Przedmiar robót systemu telewizji dozorowej na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie Przediar robót systeu telewizji dozorowej na stadionie i. Alfreda Soczyka w Lesznie Inwestor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno Obiekt: Stadion i. Alfreda Soczyka w Lesznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 04-692 Warszawa ul. Ułanów Krechowieckich 10 www.mrsystem.com.pl Telefon. 22-424-73-12 Fax. e-mail: 22-812-43-46 wew.100 marek.lipowski@mrsystem.com.pl PROJEKT KONCEPCYJNY

Bardziej szczegółowo

AAT Holding sp. z o.o.

AAT Holding sp. z o.o. AAT Holding sp. z o.o. Zobrazowanie strumieni wideo Dwa niezależne okna wideo Jednoczesne wyświetlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczości od VGA do 2MPX Włączanie/wyłączanie, zagnieżdżanie,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS Symbol Opis Cena netto SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS KAMERY STANDARDOWE Cena brutto Gr. rabat Uwagi Zdjęcia IN-IP3-1.3MP-S Kamera sieciowa 1.3MP w obudowie standardowej, przetwornik CMOS 1/3, skanowanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ Vision Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ-MP1328MD-IR to niewielka kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 10m. Zastosowany przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS pozwala

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie systemu telewizji dozorowej IPCCTV w siedzibie Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ/ Załącznik nr do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie systemu telewizji dozorowej IPCCTV w siedzibie Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN3000H/IR-1P Cena : 899,00 zł (netto) 1.105,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 www.alles24.com Cena netto Rejestratory sieciowe NVR Rejestratory sieciowe 32 kanałowe NVR77 DS-7732NI-E4/16P Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ PROFESJONALNY ZESTAW DO MONITORINGU 4 KAMERY WANDALOODPORNE KONIG - SOLIDNA OBUDOWA W skład zestawu wchodzi: - REJESTRATOR CYFROWY DVS-0404DR (nr kat. 9342) 4 kanałowy cyfrowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych Siqura HSD820H1-EP jest kamerą szybkoobrotową, pracującą w wysokiej rozdzielczości (1080p). Kamera nadaje się idealnie do szczegółowego

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 3MP PS Aptina CMOS wysokowydajny procesor DSP AMBARELLA rozdzielczość: 2048x1536 / 20kl/s interfejs: Ethernet 10/100

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla systemu Monitoringu wizyjnego Załącznik nr 9c. warunków CMOS formatu 1/2.8 ze skanowaniem przetwornik obrazu: 2.

Formularz cenowy dla systemu Monitoringu wizyjnego Załącznik nr 9c. warunków CMOS formatu 1/2.8 ze skanowaniem przetwornik obrazu: 2. Formularz cenowy dla systemu Monitoringu wizyjnego Załącznik nr 9c 1. Kamera zewnętrzna typu Bullet 2 MP Wymagane parametry kamer typu Bullet 2 MP Parametry proponowanego Spełnienie 1. urządzenia CMOS

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : ReviZOOM Kamera IP XWB-201V kompaktowa zewnętrzna z podświetleniem w podczerwieni 2Mpx 3,3-12mm 1/2,8" Exmor CMOS progressive scan TDN IR

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016 Model : - Producent : BCS Obrotowa kamera kopułowa 2 megapixelowa FULL HD, z obiektywem zmienno ogniskowym i automatyczną ostrością. Obiektyw o ogniskowej 4,3 mm~129mm pozwala w dużym zakresie regulować

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center

Avigilon Control Center Avigilon Control Center Najwyższej klasy system VMS Video Management System Otwarta platforma Intuicyjny interfejs Architektura klient-serwer Przejrzyste opłaty Dostępny w wersji polskiej Współpraca ACC

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy MONITORING IP > kamery IP > kamery 1.3Mpx > Model : Producent : BCS Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Katalog FEN NVR. Samsung Security Manager. rejestratorów. przeznaczonych do współpracy z oprogramowaniem

Katalog FEN NVR. Samsung Security Manager. rejestratorów. przeznaczonych do współpracy z oprogramowaniem Katalog rejestratorów FEN NVR przeznaczonych do współpracy z oprogramowaniem Samsung Security Manager S - Entry NVR Model Entry NVR to podstawowy serwer przeznaczony do rejestracji* obrazu z 16 kamer IP.

Bardziej szczegółowo

Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP

Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP CENNIK IP EKONOMICZNY, AKTUALIZACJA 04-12-2015 1,23 Zdjęcie Opis Ilość kanałów Model Cena Netto Cena Brutto REJESTRATORY

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE I MONITORING

OŚWIETLENIE I MONITORING OŚWIETLENIE I MONITORING STREFA AKTYWNOŚCI RODZINNEJ W PARKU PRZY UL. M. KONOPNICKIEJ W BĘDZINIE OBIEKT: INWESTOR: BIURO PROJEKTOWE: STREFA AKTYWNOŚCI RODZINNEJ W PARKU PRZY UL. M.KONOPNICKIEJ W BĘDZINIE

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1. Model : - Producent : NOVUS kamera IP kupułkowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/4, mechaniczny filtr podczerwieni, wbudowany oświetlacz podczerwieni - 18 diod LED (15 m), 1.0 megapiksela, 1 lx/f=1.2

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT POWYKONAWCZY część techniczna. Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego

PROJEKT POWYKONAWCZY część techniczna. Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego IMAGE SENSING SYSTEMS EUROPE LIMITED sp. z o. o. Oddział w Polsce 31-431 Kraków, ul. Czerwonego Prądnika 6 Tel: + 48 12 410 11 40 Fax: + 48 12 410 11 41 www.autoscope.pl PROJEKT POWYKONAWCZY część techniczna

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > MOTOZOOM IR Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej

Bardziej szczegółowo

Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP

Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP MBS Systems Stanislawa Sulimy 1/227 82-300 Elblag tel. 55 619 30 05 kom. 509 963 841 kom. 530 013 083 CENNIK IP EKONOMICZNY,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Seria KGC-320-HP Cechy kluczowe: ź Konwersja sygnału miedzianego o potrujnej prędkości 10/100/1000Mbps

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EMV1200 Producent : Everfocus Cyfrowy rejestrator mobilny EMV1200 umożliwia nagrywanie obrazu z 12 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 12 źródeł audio

Bardziej szczegółowo

KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20)

KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20) KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20) Kamera wandaloodporna v-cam 430 M10754 wyposażona jest w bardzo dobry przetwornik 1/3" Super HAD CCD II, który charakteryzuje wysoka rozdzielczość 600

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe NVR

Rejestratory sieciowe NVR 1 2 3 Rejestratory sieciowe NVR Rejestratory sieciowe 32 kanałowe NVR77 7732 NI-E4/16P Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie 6: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu cyfrowego IP

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie 6: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu cyfrowego IP REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 6: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu cyfrowego IP Opracował mgr inż. Artur Kłosek

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx [1080p] > W Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2" 2MP PS Sony Exmor CMOS wysokowydajny procesor DSP TI rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet

Bardziej szczegółowo

System kamer przemysłowych. Oferta nr 55/12/15 dla ROD MILENIUM. Łódź, dnia 22.12.2015r.

System kamer przemysłowych. Oferta nr 55/12/15 dla ROD MILENIUM. Łódź, dnia 22.12.2015r. Łódź, dnia 22.12.2015r. ABV Technology 90-608 Łódź Ul. Wólczańska 55/59 NIP 728-235-80-28 System kamer przemysłowych Oferta nr 55/12/15 dla ROD MILENIUM Nasza firma posiada: Koncesje Ministerstwa Spraw

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 Zgodna z oryginałem: odporna na warunki atmosferyczne, solidny następca dualnej kamery MOBOTIX. Oferuje

Bardziej szczegółowo

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm)

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm) Zestaw promocyjny nr 2 1080 PIKSELI Rejestrator INTERNEC i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH + 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T- IRM W skład zestawu promocyjnego wchodzi: Rejestrator

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile UWAGI I OSTRZEŻENIA Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne dla NMS Serwer UWAGA! POWIELANIE

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera D-Max DMC-20DVC Cena : 1.060,00 zł (netto) 1.303,80 zł (brutto) Producent : D-max Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono

Bardziej szczegółowo

Montaż, dostawa i uruchomienie urządzeń zabezpieczająco-ochronnych i instalacji wewnętrznych dla Sądu Rejonowego w Żarach ul.

Montaż, dostawa i uruchomienie urządzeń zabezpieczająco-ochronnych i instalacji wewnętrznych dla Sądu Rejonowego w Żarach ul. Zad. C pkt. A Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr. 3 A Montaż, dostawa i uruchomienie urządzeń zabezpieczająco-ochronnych i instalacji wewnętrznych dla Sądu Rejonowego w Żarach ul. Spokojna 20 System

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA i NAPADU, KONTROLA DOSTĘPU 1. Centrala alarmowa główna typu master ; z obudową stalową, kartą sieciową, zasilaczem buforowym; 16 linii dozorowych na płycie; interfejs

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 czerwiec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 czerwiec 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > WDR P Model : - Producent : Dahua Przetwornik 1/3 3 Megapixel progressive scan CMOS Kompresja H.264&MJPEG dual codec Ilość klatek 20fps 3Mp(2304x1296), & 25/30fps

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator Samsung SRD-1670D Cena : 7.960,00 zł (netto) 9.790,80 zł (brutto) Producent : Samsung Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 10-07-2016

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV Opracował mgr inż. Artur

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY. Sunell IRC13/40ZMDN

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY. Sunell IRC13/40ZMDN INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY Sunell IRC13/40ZMDN OSTRZEŻENIE: Urządzenie powinno być instalowane przez fachowy personel posiadający uprawnienia do pracy z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi oraz wiedzę

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY Luty 2016

CENNIK DETALICZNY Luty 2016 CENNIK DETALICZNY Luty 2016 Cennik obowiązuje do czasu wydania następnego. 3 LATA GWARANCJI www.tiandy.pl Zawartość cennika 1. Kamery IP... 3 1.1. Kamery IP 1.3 Mpix... 3 1.2. Kamery IP 2.0 Mpix... 3 1.3.

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > +16-PORTOW Model : - Producent : BCS BCS-NVR16045ME-P: Ilość kanałów video : do 16, obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P,

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Kamera Sunell SN-FXP59/21UIR Cena : 382,00 zł (netto) 469,86 zł (brutto) Producent : Sunell Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 27-09-2016 Kamera

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732

REJESTRATOR SIECIOWY EURA PRO NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA Wykonawca SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100

Bardziej szczegółowo

Dane szczegółowe - system monitoringu ADM. I. Informacje ogólne

Dane szczegółowe - system monitoringu ADM. I. Informacje ogólne I. Informacje ogólne Monitoring CCTV będzie obejmował wszystkie budynki, będące siedzibami Spółki, czyli: 1. Śniadeckich 1 (Siedziba Główna- SG) 2. Paderewskiego 15 - (Dział Egzekucji -ZEG) 3. Techników

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. Baza produkcyjna. Sala wystawowa. Linia SMT. Laboratorium testowe. Sala spotkań Recepcja Biura

Profil firmy. Baza produkcyjna. Sala wystawowa. Linia SMT. Laboratorium testowe. Sala spotkań Recepcja Biura Profil firmy Siedziba główna Centrum Badawczo-Rozwojowe Baza produkcyjna TIANJIN TIANDY DIGITAL TECHNOLOGY CO., Ltd jest jednym z wiodących producentów. Według rankingów zaliczany jest do pierwszej 10

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU Wersje systemu Kontrolery autonomiczne, zintegrowane typu: KZ-400, 500, 600, 700, KZC-300, KZC-800, KZC-900 KaDe Lite - struktura systemu oparta na konrolerach zintegrowanych KZ-1000

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 4x hybrydowych (HDCVI, ANALOG); 2x hybrydowych (HDCVI,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji. VONT-SP11xx

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji. VONT-SP11xx Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji Switche PoE VONT-SP11xx (VONT-SP1104, VONT-SP1108, VONT-SP1124) Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Ksenos - kompletny systemem monitoringu IP

Ksenos - kompletny systemem monitoringu IP Ksenos - kompletny systemem monitoringu IP Główne cechy Do 96 kamer konwencjonalnych lub IP w dowolnej konfiguracji (wersja programu Ksenos) Do 32 jednoczesnych dostępów przez programy klienckie (program

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego.

Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego. Czym się zajmujemy? Projektowanie, budowa i utrzymanie: kablowych sieci telewizji

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY. www.tiandy.pl

CENNIK DETALICZNY. www.tiandy.pl CENNIK DETALICZNY www.tiandy.pl Zawartość cennika 1. Kamery IP... 3 1.1. Kamery IP tubowe... 3 1.2. Kamery IP kopułkowe... 4 1.3. Kamery IP szybkoobrotowe PTZ...5 2. Rejestratory IP... 6 2.1. Rejestratory

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. System telewizji przemysłowej CCTV

PROJEKT WYKONAWCZY. System telewizji przemysłowej CCTV "DF-STUDIO PROJEKTOWE" S.C. Sławomir Maksim owicz, Mir osław Snarski 1 5-5 6 5 B i a ł y s t ok, ul. D oj l i d y F a b r y c z n e 2 3 tel./fax (085) 7417091, tel.(085) 740 6070 kom. 0 607 635 941, 0601

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM

Inteligentna platforma CCTV. BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM Siqura BC820H1 jest stacjonarną kamerą sieciową, pracującą w rozdzielczości Full HD. Dzięki funkcjom 18-krotnego zbliżenia optycznego

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY Luty 2016

CENNIK DETALICZNY Luty 2016 CENNIK DETALICZNY Luty 2016 Cennik obowiązuje do czasu wydania następnego. 3 LATA GWARANCJI www.tiandy.pl Zawartość cennika 1. Kamery IP... 3 1.1. Kamery IP 1.3 Mpix... 3 1.2. Kamery IP 2.0 Mpix... 3 1.3.

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN7018CZ-2P Cena : 3.199,00 zł (netto) 3.934,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo