Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie"

Transkrypt

1 Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie Inwestor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, Leszno Obiekt: Stadion im. Alfreda Smoczyka w Lesznie Wykonawca: Dolnośląskie Centrum Informatyki Sp. z o.o., ul. Legnicka 52, Wrocław Wrocław, Listopad 2011 Niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

2 SPIS TREŚCI 1. Część ogólna Przedmiot opracowania Zakres opracowania Podstawa opracowania Ogólne założenia systemu Stan obecny przedmiotu opracowania Część techniczna Lokalizacja kamer Ring wewnętrzny Ring zewnętrzny Kasy od strony ul. 17 Stycznia Kasy od strony ul. Strzeleckiej Punkty kamerowe PTZ i stacjonarne Bilans mocy Punkt rejestracji Oprogramowanie Pomieszczenie nadzoru Okablowanie zasilające i światłowody Kable elektryczne Układanie kabli Kable światłowodowe Układanie kabli światłowodowych Parametry połączeń światłowodowych Wtyki i adaptery światłowodowe Przygotowanie wykopów Ułożenie kabli wewnątrz szafy sterowniczej Wykaz urządzeń i materiałów Dokumentacja fotograficzna Dokumentacja rysunkowa Karty katalogowe Strona 1

3 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji monitoringu telewizji dozorowej CCTV, na terenie stadionu żużlowego im. Alfreda Smoczyka, przy ul. Strzeleckiej 7 w Lesznie, zgodny z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz.504) oraz Rozporządzaniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z dnia 24 stycznia 2011 r.) ZAKRES OPRACOWANIA. Opracowanie obejmuje: 1. Opis i koncepcja systemu, 2. Plan sytuacyjny i rozmieszczenie urządzeń, 3. Rysunki techniczne, 4. Dokumentacja fotograficzna PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie następujących elementów: 1. Umowa z inwestorem. 2. Mapa geodezyjna do celów opiniodawczych. 3. Wizja lokalna. 4. Karty katalogowe i dane techniczne producenta. 5. Rozporządzanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z dnia 24 stycznia 2011 r.). 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz U. Nr 121 poz. 820 z późn. Zmianami). 7. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz.504). 8. Normy: ISO/IEC Information technology. Generic cabling for customer premises. EN Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements. ANSI/TIA/EIA 568-B.2 Commercial Building Telecommunications Cabling Standards Part 2. PN-EN Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część I: Wymagania ogólne.. PN-EN Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część I: Specyfikacja i zapewnienie jakości. Norma zawiera informacje, którymi należy się kierować aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sieci okablowania. Określa rodzaje kabli i złącz oraz miejsce ich stosowania dla zapewnienia najwyższej trwałości budowlanej siedzi. Wprowadza ona Strona 2

4 zalecenia odnośnie planowania i instalowania sieci, oznaczenia testów oraz napraw eksploracyjnych. PN-EN Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część II: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. Norma zawiera szczegółowe opisy dotyczące planowania oraz instalacji ekranowego i nieekranowego okablowania strukturalnego miedzianego oraz światłowodowego. Zalecane sposoby zapewnienia właściwych parametrów elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemień oraz zabezpieczeń przepięciowych. Norma szczegółowo omawia sposoby zakańczania i prowadzenia kabli światłowodowych. EN 50346:2002 Information technology. Cabling installation- testing of installed cabling. PN-EN :2002 (U) Systemy alarmowe- Systemy dozorowe CCTV stosowanie w zabezpieczeniach- Część V: Teletransmisja. PN-EN :2002 (U) Systemy alarmowe- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach- Część VII: Wytyczne stosowania, PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwpożarowa. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia przewody ochronne., PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochronnych w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. Pozostałe arkusze normy PN-IEC dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. PN-88/E Instalacje elektryczne na napięcie nieprzekraczające 1000 V w obiektach budowlanych OGÓLNE ZAŁOŻENIA SYSTEMU. Wykonany system powinien posiadać możliwość integracji z systemami: kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, sygnalizacji włamania i napadu, ochrony przeciwpożarowej, automatyki przemysłowej. Dodatkowo powinien posiadać Strona 3

5 możliwość korzystania z funkcji API oraz korzystania z Attached Storage) oraz SAN (Storage Area Network). urządzeń NAS (Network STAN OBECNY PRZEDMIOTU OPRACOWANIA. Obszar, który jest przedmiotem wykonania projektu technicznego, zajmuje teren 13,5 arów. Na opisanym terenie znajduje się stadion żużlowy im. Alfreda Smoczyka, w skład którego wchodzi: boisko piłkarskie o wymiarach 91,50 x 57,50 m, tor żużlowy długości 330 m, widownia, wieża sędziowska oraz kasy biletowe od strony ul. 17 stycznia i od strony ul. Strzeleckiej. Trybuny stadionu od strony północy mają wysokość 10 metrów natomiast od strony południa 6 metrów. Na stadionie odbywają się wyścigi żużlowe, mecze piłkarskie oraz wszelkiego rodzaju imprezy rozrywkowe. Pojemność docelowa obiektu: osób. Strona 4

6 2. CZĘŚĆ TECHNICZNA. Uwaga: Dokumentacja techniczna została wykonana w oparciu o urządzenia monitoringu firmy SANYO oraz oprogramowanie firmy SeeTec. Dopuszcza się stosowanie innych zamiennych urządzeń i oprogramowania o parametrach nie gorszych od podanych w przedmiotowej specyfikacji i dopuszczonych do obrotu i stosowania na terytorium RP LOKALIZACJA KAMER. Schemat rozmieszczenia kamer znajduje się na rysunku nr 1. Kamery zostały podzielone na 4 grupy RING WEWNĘTRZNY. Grupa kamer należących do ringu wewnętrznego, to kamery PTZ zlokalizowane wokół toru żużlowego. Należy je umieścić na masztach przytwierdzonych do betonowych elementów trybun. Aby instalacja monitoringu nie przeszkadzała widzom podczas imprez masowych, maszty należy instalować tuż przed ciągiem komunikacyjnym trybun, czyli przed schodami. Kamery powinny być zawieszona na masztach na wysokości ok. 5.5m i w odległości ok. 3m od pierwszego rzędu trybun. Zapewni to optymalne warunki pracy do spełnienia wymogów rejestracji obrazu w kategorii I, w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. Schemat montażu kamer na masztach przedstawia rysunek nr 7. Szczegóły połączeń elektrycznych i komunikacyjnych pojedynczej kamery PTZ przedstawia rysunek nr 4. Projekt zakłada połączenie ich wszystkich za pomocą kabla światłowodowego tworzącego ring wokół toru żużlowego zaczynającego i kończącego się w centrum monitoringu RING ZEWNĘTRZNY. Grupa kamer należących do ringu zewnętrznego, to kamery stacjonarne zlokalizowane na koronie stadionu. Projekt zakłada, że większość z nich będzie zamontowana na istniejących słupach reklamowych. W myśl rozporządzenia mają one monitorować bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej, a także drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne. Kamery w ringu zewnętrznym mają służyć do rejestracji obrazu w kategorii III. Szczegóły połączeń elektrycznych i komunikacyjnych kamer w ringu zewnętrznym przedstawiają rysunki nr 9 (maszt z zainstalowaną jedną kamerą stacjonarną) i nr 10 (maszt z zainstalowanymi dwiema kamerami stacjonarnymi). W części fotograficznej niniejszej dokumentacji na zdjęciach 10, 12, 14, 16, 20, 26, 29, 31, 33 oraz 36 przedstawione są przykładowe widoki z kamer w ringu zewnętrznym, monitorujących wejście na koronę stadionu. Na zdjęciach 11, 13, 15, 17, 21, 27, 30, 34, 35 widoczne są istniejące maszty reklamowe, na których instalowane będą kamery KASY OD STRONY UL. 17 STYCZNIA. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy Strona 5

7 masowej, kasy biletowe na terenie imprezy masowej podlegają obowiązkowej rejestracji obrazu. Kasy od strony ul. 17 Stycznia posiadają 8 punktów obsługi klienta. Aby spełnić wymogi rozporządzenia zaprojektowano tam 4 punkty kamerowe stacjonarne. Ich lokalizacja widoczna jest na rysunku nr 2. W części fotograficznej na zdjęciu nr 6 przedstawiono przykładowy widok z kamer instalowanych w pobliżu kas KASY OD STRONY UL. STRZELECKIEJ. Kasy od strony ul. Strzeleckiej posiadają 6 punktów obsługi klienta. Aby spełnić wymogi rozporządzenia zaprojektowano tam 3 punkty kamerowe stacjonarne. Ich lokalizacja widoczna jest na rysunku nr 3. W części fotograficznej na zdjęciu nr 43 przedstawiono przykładowy widok z kamer instalowanych w pobliżu kas PUNKTY KAMEROWE PTZ I STACJONARNE. Za punkt kamerowy PTZ przyjmuje się zintegrowaną kamerę szybkoobrotową, zasilaną energią elektryczną, wykorzystującą do transmisji obrazu i sterowania łącze światłowodowe, zamontowaną na dedykowanym maszcie lub elementach konstrukcyjnych budynku. SNC-ER580 OUTDOOR to zewnętrzna kamera szybkoobrotowa IP, oferująca obraz w jakości Full HD 1080p (częstotliwość odświeżania 30 kl./s), 20-krotny zoom optyczny oraz najwyższej klasy funkcje panoramowania, przechylania i powiększania (Pan/Tilt/Zoom). Ze względu na swoje cechy użytkowe, kamera doskonale nadaje się do nadzorowania rozległych obszarów, w których zachodzi konieczność identyfikacji osób, informacji alfanumerycznych oraz wideoweryfikacji zdarzeń alarmowych. Za generowanie pozbawionego szumów obrazu z bardzo dużą ilością detali oraz wiernie odwzorowaną kolorystyką jest odpowiedzialny zaawansowany Exmor CMOS. W kamerze zastosowano optyczną funkcję Dzień/Noc, która poprzez automatyczne przełączanie trybów pracy (kolorowy dzień / monochromatyczny noc), zapewnia skuteczny nadzór wideo w trybie całodobowym. Dodatkowym atutem omawianego produktu jest technologia Wide-D, która poszerza zakres dynamiki kamery w celu zwiększenia widoczności obrazów o wysokim lub niskim kontraście. Zwiększoną skuteczność działania systemów monitoringu IP budowanych na bazie kamery PTZ SNC-ER580 zapewnia system inteligentnej analizy obrazu DEPA. Specyfikacja techniczna: Przetwornik 1/2.8 " (3.27Mpix, progresywny) Czułość 1.7 Lux (kolor), 0,07 Lux (B/W) Obiektyw 4,7-94 mm (autofocus) F1.6 - F3.5 Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny Funkcje kamery WDR 86dB, AGC, ELC (do 1/10000), redukcja szumu Zoom optyczny x20 Zoom cyfrowy x12 Zakres obrotu poziomo: 360 stopni, pionowo: 210 stopni Strona 6

8 Prędkość obrotu PAN/TILT 300 /s Presety 256 szt. Tury presetów 5 z harmonogramem uruchamiania tur Kompresja wizji H.264/MPEG-4/MJPEG Obsługiwane rozdzielczości 1920x1080 i niższe Ilość transmitowanych obrazów 30 kl./s 1920x1080 w H.264 Ilość jednoczesnych strumieni 5 (2 niezależne profile video) IP Dwukierunkowa transmisja audio Kompresja audio G.711/G.726 Obsługiwane protokoły sieciowe Detekcja Ruchu IPv4/IPv6/TCP/UDP/ICMP/IGMP/HTTP/HTTPS/FTP/SMTP/ DHCP/DNS/NTP/SNMP/RTP/RTCP/RTSP oraz 802.1x Inteligenta analiza obrazu Detekcja sabotażu kamery Sieć komputerowa Ethernet 10/100M Rejestracja na kartę SD/SDHC Wejścia alarmowe 2 szt. Wyjścia alarmowe 1 szt. Zasilanie 24VAC/hPoE (klasa at) Pobór mocy 25 W Temperatura pracy -29 ~ 55 stopni C Waga 1,7 kg Obudowa Wandaloodporna IP66 Wymiary w obudowie zewnętrznej 261 mm x 380 mm Gwarancja 36 miesięcy Za punkt kamerowy stacjonarny przyjmuje się zintegrowaną kamerę stałopozycyjną, zasilaną energią elektryczną, wykorzystującą do transmisji obrazu i sterowania łącze światłowodowe, zamontowaną na dedykowanym maszcie lub elementach konstrukcyjnych budynku. Parametry kamer stałopozycyjnych: Kamera megapikselowa PXB-2080Z03 w zintegrowanych wandaloodporanych obudowach zewnętrznych o stopniu ochrony IP68 ze zintegrowanym promiennikiem IR. Specyfikacja techniczna: Przetwornik Tryb dzień/noc Rozdzielczość 1/3 CMOS Mechanicznie przesuwany filtr IR 1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9), 320x176 (16:9), 160x96 (16:9) Strona 7

9 Liczba strumieni obrazowych Liczba klatek na sekundę Promiennik IR Format kompresji Obiektyw (kąt widzenia) 2 generowane symultanicznie 30 kl./s 4 wysokiej mocy diody LED 855nm, H.264, MJPEG 3-9 mm z 3x zoomem optycznym, oraz funkcją auto focus Czułość Audio Detekcja ruchu WDR BLC/HLC/ strefy prywatności kolor / cz./b.: 0,5/0,1 luksa dwukierunkowe z możliwością zdefiniowania 3 różnych stref o różnej wielkości, położeniu i czułości, tryb WDR z 2D i 3D redukcją szumów Funkcja DEFOG poprawiająca widoczność przy dużym zamgleniu Obsługa kart pamięci flash Typ obudowy Wymiary Klasa szczelności Zasilanie Temperatura pracy Wejścia/wyjścia alarmowe Gwarancja slot na karty SD Zewnętrzna, wadnaloodporna, wyposażona w wentylator, z funkcją odmrażania szybki Długość obudowy 190mm IP68 POE, 12V DC, 24V AC -40 C ~ +50 C miesięcy Sprzęt wykorzystany przy tworzeniu punktów kamerowych został dobrany w taki sposób, aby jego wszystkie parametry i funkcje były zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, w tym: 9. Parametry zarejestrowanego podczas imprezy masowej obrazu dla przedmiotu o wysokości 50 cm wynoszą odpowiednio: 1) przy rejestracji obrazu I kategorii - wysokość co najmniej 500 pikseli; 2) przy rejestracji obrazu II kategorii - wysokość co najmniej 250 pikseli; 3) przy rejestracji obrazu III kategorii - wysokość co najmniej 50 pikseli; 4) przy rejestracji obrazu IV kategorii - wysokość co najmniej 12 pikseli; Strona 8

10 oraz 10. Urządzenia rejestrujące dźwięk podczas imprezy masowej powinny umożliwić zrozumienie treści nagranych haseł i okrzyków oraz określenie sposobu zachowywania się uczestników imprezy masowej. Parametry tych urządzeń powinny zapewniać rejestrację sygnału akustycznego w paśmie częstotliwości od 300 Hz do 4000 Hz, przy minimalnej dynamice 50 db. Kamery stacjonarne muszą posiadać funkcję automatycznej regulacji ostrości poprzez dostępne oprogramowanie, bez konieczności ingerencji fizycznej. Minimalne parametry switcha w punktach kamerowych pracujących w ringu: 7-Portów 10/100TX + 3-Porty 10/100/1000T z możliwością zastosowania modułów 100/1000M SFP, Obsługa wyjść/wejść cyfrowych DIDO (Digital input / output), Zakres pracy temperatur co najmniej -20 C~60 C, 5 lat gwarancji, Zgodny ze standardami: IEEE Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z Gigabit fiber, IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure, IEEE 802.1p Class of Service, Zgodny z EMI i EMS: FCC Class A, CE EN (ESD), CE EN (RS), CE EN (EFT), CE EN (Surge), CE EN (CS), CE EN , CE EN ,, CE EN , CE EN , Zgodny z testami stabilności: IEC (Free fall), IEC (Shock), IEC (Vibration), Architektura przełączania Back-plane (Switching Fabric): 7.4Gbps (co najmniej) BILANS MOCY. Punkty kamerowe będą zasilane centralnie z centrum monitoringu za pomocą dedykowanej instalacji elektrycznej. Dedykowana instalacja elektryczna powinna zostać poprowadzona od centrum monitoringu do każdego punktu kamerowego wraz z medium transmisyjnym. W centrum monitoringu należy zbudować system zasilania awaryjnego, pozwalający na niezakłóconą jego pracę przez co najmniej 15 minut po zaniku zasilania lub po awarii w wyniku wyładowań atmosferycznych. Z uwagi na to, że bezobsługowe akumulatory żelowe, używane do systemów zasilania awaryjnego, z biegiem czasu tracą swoje parametry, system zasilania awaryjnego powinien być zaprojektowany z ok % zapasem mocy. Pozwoli to na prawidłowe działanie systemu także po kilku latach eksploatacji. Bilans mocy i system zasilania awaryjnego powinny być obliczone na warunki skrajnie niekorzystne, tj. powinny uwzględniać możliwość włączenia wewnętrznej grzałki i wentylatora w każdym punkcie kamerowym nawet w sezonie letnim. System zasilania awaryjnego powinien pracować w trybie OnLine lub AVR. Ze względu na wrażliwość kamer IP na warunki zasilania, niedopuszczalne jest zasilanie ich zasilaczami typu OffLine. Strona 9

11 Jeżeli z uwagi na specyfikę projektu należy zastosować zasilacze pośrednie należy wziąć pod uwagę ich sprawność energetyczną i odpowiednio skorygować zapas mocy. Obliczony bilans mocy dla całego systemu przedstawia poniższa tabela L.p. Nazwa urządzenia Model Serwer rejestrujący Dell PowerEdge R410 Switch zarządzalny 24xUTP + 4xSFP Macierz dyskowa na 16 HDD Moc jednostkowa (W) Ilość Moc razem (W) Dell PowerEdge R , ,00 LGS , ,90 VessRaid 1840I 900, ,00 4 Pulpit DCZ DCZ 6, ,00 5 Stacja robocza Dell WorkStation 500, ,00 6 Monitor Sanyo 42'' PID-42AE1 210, ,00 7 Głowica uchylnoobrotowa Ulisse Maxi 100, ,00 8 Media konwerter IEC-0101FT 3,00 2 6,00 9 Monitor Iiyama 22'' E2210 HDS 24, ,00 10 Kamera SONY SNC-ER580 Outdoor SNC-ER580 Outdoor 25, ,00 11 Kamera stacjonarna VCC-HD2500 7, ,50 12 Switch JetNet 3010G 3010G 11, ,50 Razem: 4762, PUNKT REJESTRACJI. Rejestracja obrazu będzie się odbywać za pomocą dedykowanej maszyny serwerowej pracującej na oprogramowaniu SeeTec Enterprise. Pomieszczenie, w którym będzie się znajdować punkt rejestracji powinno być wyposażone w odpowiednie zasilanie awaryjne. Punkt rejestracji ( serwerownia) będzie się mieścił w wieży sędziowskiej. System powinien zapewnić zapis obrazu ze wszystkich kamer zainstalowanych w obiekcie. Serwer musi posiadać redundantne zasilanie. Ponadto serwer zapisu, pamięć masowa oraz stacje robocza administratora muszą posiadać parametry techniczne odpowiadające lub wyższe od zalecanej przez producenta oprogramowania konfiguracji sprzętowej. Każda stacja robocza powinna być wyposażona w monitory LCD 42 FullHD i 22 FullHD. System musi posiadać pamięć masową o pojemności co najmniej 32TB przeznaczoną jedynie do archiwizacji zapisów. Minimalne parametry serwera: Typ obudowy serwera: Rack (1U), Ilość zainstalowanych procesorów: 2, Strona 10

12 Typ zainstalowanych procesorów: czterordzeniowy procesor zaprojektowany do pracy serwerowej, Pamięć RAM: minimum 8GB Pojemność systemowego dysku twardego: min. 30GB, Sterownik RAID 0/ 1/10/5/50/6/60, System operacyjny: fabrycznie zainstalowany 64-bitowy system operacyjny dedykowany dla serwerów, Karta sieciowa: dwuportowa karta sieciowa Gigabit Ethernet, Dysk twardy typu hot-swap zaprojektowany do pracy serwerowej, Urządzenie optyczne: 16x DVD-RW SATA, Moc zasilacza min. 350W. Gwarancja 3 lata. Minimalne parametry switcha centralnego: Switch 24 porty 10/100/ porty 1000SFP SNMP, Obsługa Spanning Tree / Rapid Spanning Tree, Obsługa IGMP Snooping v1, v2, Zarządzanie SNMP v1/web/telnet/cli, Obsługa: Taggowanie VLAN, Port Trunk z LACP, Obsługa Ramek Jumbo - 10K, 8K Tabela Adresów MAC, Architektura przełączania Store-and-Forward, Przełączanie w trybie non-blocking, SNMP v1,v2, Obsługiwane standardy: IEEE BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z Gigabit Fiber, IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure, IEEE 802.1d Spanning Tree, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, IEEE 802.3ad Port trunk with LACP, Bezpieczeńśtwo: UL, cul, CE/ EN , EMI: FCC Class A, CE. Zasilacz awaryjny UPS oraz rejestrator powinien zostać umiejscowiony w szafie RACK dostosowanej parametrami do montowanych urządzeń. Parametry sprzętu komputerowego zostały dobrane stosownie do wymagań oprogramowania pełniącego rolę sieciowego systemu rejestrującego OPROGRAMOWANIE. Oprogramowanie (sieciowy system rejestrujący) musi posiadać: co najmniej 65 licencji na kamery pozwalające korzystać z dwóch strumieni każdej kamery jednocześnie, 1 licencję administratora systemu, 2 licencje standardowego użytkownika systemu i 1 licencję użytkownika systemu mającego tylko prawo do podglądu w trybie na żywo. Strona 11

13 Całą instalację należy wykonać w technologii IP w systemie modułowym umożliwiającym dowolne skalowanie, bazującej na architekturze klient-serwer. System należy wykonać tak, aby stanowił kombinację konstrukcji modułowej i sieciowej transmisji danych, w którym wszystkie funkcje zgrupowano w formie modułów zadaniowych, a w celu komunikacji pomiędzy nimi wykorzystano protokół TCP/IP. Szeroka gama własności i uprawnień wizualizacyjnych zostanie zdefiniowana w formie profili, które będą przyporządkowane poszczególnym użytkownikom lub ich grupom. Przy każdorazowym uruchomieniu oprogramowania klienckiego zostanie automatycznie załadowany profil odpowiadający uprawnieniom danego operatora, co umożliwi sterowanie uprawnieniami, liczbą dostępnych do obsługi kamer, pozycjonowaniem obrazów alarmowych oraz możliwościami wywołania tras programowanych niezależnie dla każdego obszaru roboczego, użytkowników lub ich grup. W systemie zostaną stworzone schematy alarmowe służące do szczegółowego określenia, w jaki sposób ma być sterowany system zewnętrzny oraz jakiego rodzaju akcję powinny zostać uruchomione w przypadku określonych rodzajów zdarzeń alarmowych, np. załączenie systemu alarmowego, przeciwpożarowego itp. Wymagane funkcje oprogramowania: Możliwość indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji oraz prędkości zapisu dla każdego strumienia obrazowego, rożnych dla trybu wizualizacji i zapisu alarmowego, zapis 2500 obrazów/ sek. dla pojedynczego serwera, Aplikacja 64-bitowa, Obsługa systemów wieloprocesorowych, Możliwość rozbudowy dzięki architekturze umożliwiającej dystrybucję i skalowalność systemu, Intuicyjny interfejs użytkownika, Zdalna obsługa podłączonych urządzeń, Tryb wielomonitorowy, Równoległa wizualizacja dowolnej liczby kamer, Równoczesne wyświetlanie na jednym monitorze obrazu w podziale z kamer oraz map, Zarządzanie autoryzacjami umożliwiające, dla każdego z użytkowników z osobna, przyporządkowywanie szczegółowych uprawnień dotyczących dostępu do wyświetlania obrazu z określonych kamer, sterowania, obsługi map i przycisków itp., Możliwość konfiguracji prędkości transmisji niezależnie dla każdej stacji klienckiej i każdego użytkownika, pozwalające na wyświetlanie obrazu z tej samej kamery z rożnymi prędkościami dla rożnych użytkowników, Obsługa sieciowych modułów I/O (wejść/wyjść) wykorzystywanych do integracji alarmów pochodzących z systemów zewnętrznych, Obsługa jedno i dwukierunkowej transmisji dźwięku, Tworzenie wirtualnych przycisków umożliwiających sterowanie wyjściami w kamerach i zewnętrznych modułach I/O, oraz wywoływanie zdefiniowanych scenariuszy alarmowych, Strona 12

14 Integracja map, na których aktywne elementy systemu wyświetlane są w formie ikon możliwych do wybrania przez jednokrotne kliknięcie myszy, a w przypadku pojawienia się detekcji ruchu lub zdarzenia alarmowego obiekt zostaje oznaczony kolorem czerwonym, Możliwość dowolnego rozmieszczania na mapach: kamer, widoków, wejść alarmowych, przycisków wirtualnych, oraz map (możliwość tworzenia map wielopoziomowych), Płynne skalowanie wielkości obiektów nanoszonych na mapy, oraz płynna regulacja kąta ich ustawienia (360 ), Możliwość wykrywania ruchu w obrazie, Obsługa sprzętowej detekcji ruchu w kamerach, Otwartą platformę dla integracji kamer IP wiodących na rynku dostawców, Oprogramowanie serwerowe współpracujące w rożnymi platformami systemowymi, Schematy alarmowe służące do szczegółowego określenia w jaki sposób ma być sterowany system i jakiego rodzaju akcje powinny zostać uruchomione w przypadku określonych rodzajów zdarzeń alarmowych, Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej ilości kamer w przypadku pojawienia się alarmu oraz możliwość zdefiniowania trybu pracy urządzeń zewnętrznych, Monitorowanie wszystkich zdarzeń oraz akcji w systemie, takich jak potwierdzenia alarmów, aktywacja przycisków, otwarcie blokad drzwi, itp. oraz ich zapis w dzienniku zdarzeń przyporządkowanym do określonego operatora, Sterowanie kamerami PTZ z wykorzystaniem pulpitu sterującego z manipulatorem 3D, Obsługa systemu z pulpitu sterującego: możliwość zmiany trybu pracy, wybór kamer oraz podziałów, przeglądanie zapisanego materiału, wywoływania scenariuszy alarmowych, potwierdzanie alarmów, możliwość korzystania z funkcji API, System operacyjny oraz aplikacje mają pracować na osobnych dyskach twardych serwera POMIESZCZENIE NADZORU. Pomieszczenie nadzoru zostanie umieszczone w wieży sędziowskiej. Stanowisko nadzoru zostanie wyposażone w następujące elementy: Monitory LCD (4 sztuki), Stacja robocza, Pulpit sterowniczy (2 sztuki), Zasilacz UPS. Zastosowany sprzęt umożliwi stałą obserwację monitorowanego terenu. Obsługa systemu z pulpitu sterowniczego zagwarantuje: możliwość zmiany trybu pracy, wybór kamer oraz podziałów, przeglądanie zapisanego materiału. Strona 13

15 Na 42 monitorach głównych będą wyświetlane kamery w zdefiniowanych podziałach. W celu ułatwienia obsługi w trakcie imprez masowych na jednym z monitorów pomocniczych zostanie stworzona interaktywna mapa obiektu. Wybranie konkretnego sektora lub jego części na mapie wysteruję najbliżej położone kamery szybkoobrotowych oraz głowice PTZ na wybrany sektor. Po zakończeniu imprezy masowej materiał zarejestrowany w trakcie imprezy zostanie przekazany organizatorowi na zewnętrznym dysku HDD. Na dysk zostanie automatycznie naniesiony program umożliwiający odtwarzanie zapisanego materiału. Eksportowany materiał zostanie zabezpieczony hasłem co uniemożliwi jego odtworzenie przez osoby to tego nieupoważnione OKABLOWANIE ZASILAJĄCE I ŚWIATŁOWODY. Okablowanie zasilające powinno spełniać następujące warunki: Przekrój poprzeczny przewodów powinien zapewniać dostateczny zapas mocy dla projektowanego obciążenia, Jeżeli będzie układane w czasie ciepłych pór roku powinno zostać poprowadzone w taki sposób, aby po zmianie temperatur nie nastąpiło zbytnie naciągnięcie kabli w wyniku kurczenia się ciał stałych. W praktyce, ZAWSZE należy układać okablowanie z 10% zapasem aby kable mogły się swobodnie kurczyć i rozszerzać bez tworzenia zbędnych naprężeń pod wpływem zmian temperatury. Dotyczy to zwłaszcza miejsc, w których kable są narażone na szczególne naprężenia studzienki, zakręty, ciasne przeciski, Jeżeli okablowanie wymaga wykonania połączeń galwanicznych, należy zapewnić odpowiednią ich jakość, a także należycie zabezpieczyć te połączenia, zwłaszcza przed wpływem wilgoci i wody. Należy to zrobić pod kątem trwałości połączenia, a także pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Szczegółowy schemat okablowania zasilającego znajduje się na rysunkach: Nr 9 Schemat połączeń w punkcie kamerowym z jedną kamerą, Nr 10 Schemat połączeń w punkcie kamerowym z dwiema kamerami, Nr 4 Schemat połączeń w punkcie PTZ KABLE ELEKTRYCZNE. W trakcie transportu, składowania lub układania oba końce kabli powinny zostać zabezpieczone taśmą dielektryczną. Umożliwi to zabezpieczenie przed utlenianiem poszczególnych żył oraz ochroni kable przed zanieczyszczeniami. Dodatkowo taśma pełni funkcję ochronną w przypadku omyłkowego podłączenia kabli do instalacji zasilającej UKŁADANIE KABLI. Kable zasilające należy układać w ziemi w rowie o głębokości od 40 do 60cm. Jeżeli kable są układane w bruzdach w betonie, minimalna głębokość wynosi 10cm. W każdym przypadku kabel powinien zostać umieszczony w rurze HDPE, chyba że Strona 14

16 producent wyraźnie tego nie wymaga. Jej rozmiar zależy od długości pojedynczego odcinka kabla i od środowiska w jakim jest układany. Należy zwrócić szczególną uwagę na odcinki narażone na inne oddziaływania: Kable układane w ciasnych przeciskach muszą mieć możliwość swobodnego układania się pod wpływem zmian temperatur, Kable układane bezpośrednio pod jezdniami i drogami muszą być dodatkowo ułożone w stalowej rurze o odpowiedniej średnicy chroniącej kabel przed oddziaływaniami pojazdów, a także przed obsunięciami gruntu wynikającego z nieodpowiedniego zagęszczenia środowiska po instalacji okablowania, W każdym przypadku należy wziąć pod uwagę poziom przemarzania gruntu, inny w każdym rejonie Europy. Układanie kabli powyżej poziomu przemarzania gruntu powinno być szczególnie dobrze przemyślane z uwagi na poziom wód i możliwość i zamarznięcia w sezonie zimowym, W każdym przypadku układania kabli w ziemi należy ułożyć bezpośrednio nad nim plastikową taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim (dla kabli zasilających) lub pomarańczowym (dla kabli teletransmisyjnych) na głębokości ok. 20cm, Po ułożeniu kabli w ziemi, każdorazowo należy zmierzyć ich rezystancję, impedancję, a także upływność. Ma to kluczowe znaczenie ze względu na bezpieczeństwo ppoż, bilans mocy i inne parmetry. Kabel zanurzony w wodzie może znacząco pogorszyć parametry sieci zasilającej KABLE ŚWIATŁOWODOWE. Parametry włókien światłowodowych w kablach powinny umożliwiać prowadzenie transmisji 10Gb/s w magistrali sieci oraz transmisje 1Gb/s w warstwach niższych. W szczególności parametry włókien powinny odpowiadać minimalnym zaleceniom standardu ITU-T G.652D odpowiednim dla danego rodzaju włókna. Zalecanym standardem włókien jest włókno jednomodowe 9/125 typu ITU-T G.652D (włókno jednomodowe z usuniętym pikiem wodnym). Z uwagi na możliwe wykorzystanie technik zwielokrotnienia falowego CWDM/DWDM w celach ewentualnej rozbudowy włókna jednomodowe typu ITU-T G.652D powinny być projektowane w całej strukturze sieci, również w warstwach dostępowych. Każdy element składający się na system okablowania światłowodowego powinien posiadać certyfikat od tego samego producenta okablowania oraz pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system elementów światłowodowych. Dostarczone kable muszą być fabrycznie nowe oraz pochodzić z bieżącej produkcji, wolne od widocznych śladów uszkodzeń powłoki. Końce kabla powinny być zabezpieczone przed dostaniem się wilgoci i zamocowane na bębnie w sposób umożliwiający dostęp do nich do badań własności transmisyjnych. Podczas przechowywania kable powinny być stale chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i uderzeniami oraz przed środkami szkodliwie oddziałującymi na kable, a także przed promieniowaniem słonecznym i opadami atmosferycznymi UKŁADANIE KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH. Przy montażu należy pamiętać, że kable światłowodowe muszą zostać zabezpieczone mechanicznie. Dodatkowo, wtyczki światłowodowe należy utrzymywać Strona 15

17 w czystości. Mechanizmy zabezpieczeń są takie same jak dla kabli miedzianych, jednak wytyczne odnośnie kąta gięcia i siły rozciągu mogą być inne. Technologia zaciągania mikrokabli do mikrokanalizacji powinna zapewnić ułożenie kabli bez uszkodzeń i naruszania zewnętrznych osłon ochronnych oraz musi być zgodna z zaleceniami producenta i typem kabla. Przy układaniu linii światłowodowych powinno się używać dielektryczne kable kanałowe w powłoce PE posiadające konstrukcję wielotubową z luźną tubą wypełnioną żelem hydrofobowym i ośrodkiem suchym typu Z-XOTKtsdD z osłoną z postaci włókien szklanych zapobiegającą uszkodzenia spowodowanym przez gryzonie. Instalacja kabla kanałowego powinna się odbywać przy naciągu instalacyjnym o mocy min. 270 N. Maksymalna dopuszczalna średnica kabla to 10,5 mm. Podstawowe elementy wytrzymałościowe dielektryczne powinny zostać wyprodukowane na bazie włókna szklanego modyfikowanego lub włókna aramidowego, impregnowanego żywicą poliestrową, epoksydową lub z innych materiałów o nie gorszych własnościach. W celu umożliwienia swobodnego przemieszczania się światłowodów wewnątrz tuby ścianki powinny być równe i gładkie. Minimalna średnica tuby to 2.4 mm ewentualnie w przypadku tub wykonywanych z poliestru (PBT) dopuszcza się jej zmniejszenie do 2.0mm Nienaciągnięta tuba, nacięta ostrym narzędziem, powinna móc się złamać bez uszkodzenia światłowodów. Kable podziemne instaluje się w kanałach ziemnych lub bezpośrednio w ziemi. Głębokość zakopanego kabla wynosi minimum 40 cm pod powierzchnią gruntu. W miejscach, w których może wystąpić przymarzanie gruntu lub na obszarach o bardzo dużym natężeniu ruchu drogowego kable należy umieszczać głębiej. Wymiary kanałów zależą od ilości kabli. Zawsze jednak należy uwzględniać 50% zapasu, żeby zapewnić miejsce na ewentualne zmiany. Szczegółowy schemat przekroju wykopów znajduje się na rysunku nr 11. Do układania bezpośrednio w ziemi stosuje się kabel zbrojony położony w rurze HDPE na głębokości min. 40 cm na podsypce piaskowej o grubości min. 10 cm. Nad kablem umieszcza się warstwę piasku i na niej pomarańczową lub niebieską taśmę ostrzegawczą. Kabel powinien być wyprowadzony z budynku uszczelnioną na końcach rurą o gładkiej powierzchni wewnętrznej. Metalowe wzmocnienie kabla zbrojonego należy uziemić. Strona 16

18 Rysunek 1 Prezentacja przykładowej taśmy ostrzegawczej w kolorze niebieskim i pomarańczowym PARAMETRY POŁĄCZEŃ ŚWIATŁOWODOWYCH. Parametry rozłączalnych złączy światłowodowych: Parametr średnia tłumienność złącza maksymalna wartości tłumienia złącza dla światłowodów jednomodowych maksymalnym wzrostem tłumienności po 1000 połączeń reflektancja złączy światłowodowych Wartość 0,3 db 0,5 db 0,2 db 35 db WTYKI I ADAPTERY ŚWIATŁOWODOWE. Złącza jednomodowe (wtyków i adapterów) światłowodowe: Miejsce zastosowania Standard Opcja warstwa magistralna adapter i wtyk LC/APC 8 o adapter i wtyk LC/APC 8 o Adaptery linii magistralnych muszą mieć na wyposażeniu wbudowaną klapę, służącą do zabezpieczania przed omyłkowym promieniowaniem laserowym. Wtyki światłowodowe stosowane do zakańczania kabli stacyjnych, wtyki patchcordów i pigtaili powinny odpowiadać przyjętym standardom stosowanym oraz powinny zapewniać zgodność kolorystyczną obudowy wtyku ze standardem PRZYGOTOWANIE WYKOPÓW. Wykopy powinny być przygotowane w sposób spełniający normy BN-73/ Ściany wykopów należy wykonać w taki sposób oby były pochyłe. Przed przystąpieniem do układania kanalizacji dno wykopu należy wyrównać i ukształtować ze spadkiem. Głębokość wykopów powinna odpowiadać wartościom podanym w tablicy nr 3 normy BN-73/ Przykładowe rozmieszczenie ziemi z wykopów, rur oraz materiałów i narzędzi, wskazano na rysunku nr 2. Strona 17

19 Rysunek 2. Rozmieszczenie ziemi z wykopów, rur oraz materiałów i narzędzi a) grunt kat. IV, b) grunt kat. III W czasie wykonywania wykopów napotkane w nich rurociągi, kable i złącza należy tylko podwiesić. Jeżeli przy pracach związanych z wykopami pracownicy napotkają nieprzewidziane kable elektroenergetycze, telekomunikacyje lub rurociągi powinni niezwłocznie zaprzestać wykonywać roboty danym miejscu i zaprojektować zabezpieczenie urządzeń w miejscu skrzyżowania UŁOŻENIE KABLI WEWNĄTRZ SZAFY STEROWNICZEJ. Minimalna odległość pomiędzy kablami powinna być zbliżona do kabli prowadzonych w szafie sterowniczej. W przypadku konieczności położenia kabli w pozycji przecinającej się należy to zrobić pod kątem prostym. Jeżeli odległość jest zbyt mała przez co nie ma możliwości zachowania odpowiedniej odległości, należy poprowadzić kabel w oddzielnym metalowym korytku. W jednym korytku mogą się znajdować kable tylko i wyłącznie jednej kategorii. W razie konieczności zastosowania większej ilości korytek, można je ustawiać jedno obok drugiego, przykręcając je go szafy lub jej obudowy w odległości ok. 50 cm. W przypadku pracy z pomalowaną lub powlekaną szafą, należy dokonać jej oczyszczenia poprzez usunięcie farby/powłoki. Kable wszystkich ekranów muszą zostać uziemione w miejscu wchodzenia do szafy. Ekran powinien zostać połączony z uziemieniem szafy na maksymalnej możliwej powierzchni, wykorzystując przy tym objemki montażowe. Aby zapobiec mechanicznemu zniszczeniu kabla, należy przymocować kabel również nad i pod objemką uziemienia. Strona 18

20 W trakcie układania kabli powinno się przepustach kablowych. stosować gwintowane dławiki przy Okablowanie zostanie ułożone w istniejących ciągach kablowych lub rurkach PCV. Instalację układaną w przestrzeni ogólnodostępnej poniżej 3,5 m należy wykonać podtynkowo w rurkach PCV. Instalacja video dla systemu CCTV wykonana zostanie w postaci okablowania miedzianego dla kamer wewnętrznych i kabli światłowodowych dla kamer zewnętrznych. Instalacja zostanie wykonana w ramach okablowania strukturalnego. Przewody dostarczające zasilanie do sprzętu nagrywającego zostaną ułożone w korytach elektrycznych lub rurkach PCV przy zachowaniu optymalnych odstępów od przewodów okablowania strukturalnego. Przewody odpowiadające za zasilanie i wizję zostaną ułożone blisko siebie w odległości nie większej niż 35 cm. Strona 19

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY inwestycja BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR lokalizacja Kielce, ul. Stefana Żeromskiego 12 działka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych SPIS TREŚCI Wewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-3911 FISHEYE Zewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-5211 E AirLive POE-501 0HD 5 Mpix kamera IP TRENDnet TV-IP51 2WN - Kamera IP WiFi TRENDnet TV-IP31 2WN - Kamera

Bardziej szczegółowo

TABELE ZGODNOŚCI. Tabela nr 1 Tabela oceny zgodności zaoferowanej konfiguracji urządzeń radiowych stacji bazowych BSU1 i BSU2

TABELE ZGODNOŚCI. Tabela nr 1 Tabela oceny zgodności zaoferowanej konfiguracji urządzeń radiowych stacji bazowych BSU1 i BSU2 ZAŁĄCZNIK NR 8 TABELE ZGODNOŚCI Tabela nr 1 Tabela oceny zgodności zaoferowanej konfiguracji urządzeń radiowych stacji bazowych BSU1 i BSU2 Nr sektora Ilość kart radiowych/sektorów radiowych Rodzaj anten

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL Lublin, luty 2009 1 Zawartość Zawartość...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo