SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 EGZ. NR 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT: LOKALIZACJA: TEMAT: INWESTOR: ZAKŁAD NASIENNO-ROLNY TEREN ZAKŁADU DANKO HODOWLA ROŚLIN SP. Z O.O. SOBIEJUCHY ŻNIN SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO TERENU ZAKŁADU NASIENNO-ROLNEGO DANKO HODOWLA ROŚLIN SP. Z O.O. SOBIEJUCHY ŻNIN OPRACOWAŁ: DATA OPRACOWANIA: r.

2 1 WSTĘP PRZEDMIOT STWIOR ZAKRES STOSOWANIA STWIOR ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIOR WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ OKREŚLENIA PODSTAWOWE OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT MONITORING CCTV OKREŚLENIA AKCEPTACJA WYROBÓW WERYFIKACJA PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW DANE ZNAMIONOWE WYTWÓRCY PARAMETRY TECHNICZNE KAMERY ZEWNĘTRZNE REJESTRATOR SIECIOWY TRANSMISJA DANYCH WYKONANIE ROBÓT WYMAGANIE OGÓLNE WARUNKI SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW KONTROLA I BADANIA W TRAKCIE ROBÓT BADANIA I POMIARY POMONTAŻOWE CZYNNOŚCI POMONTAŻOWE OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PŁATNOŚĆ Strona 2 z 11

3 1 WSTĘP 1.1 PRZEDMIOT STWIOR Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót /STWiOR/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem systemu monitoringu wizyjnego terenu zakładu należącego do Zamawiającego. 1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIOR Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem instalacji monitoringu. Specyfikacja obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykonaniem robót instalacyjnych. 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIOR Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji monitoringu wizyjnego dla zadania określonego w punkcie 1.1 zgodnie z Dokumentacją Projektową. Opis techniczny i rysunki obejmują: opis projektowanego systemu CCTV, montaż systemu CCTV oraz sieci LAN dla budynku numer 1 - Pałac, montaż systemu CCTV oraz sieci LAN dla budynku numer 1H - Administracja Hodowli, montaż systemu CCTV oraz sieci LAN dla budynku numer 2H - Magazyn Hodowlany montaż systemu CCTV oraz sieci LAN dla budynku numer 6 - Magazyn zbożowo-nasienny, montaż systemu CCTV oraz sieci LAN dla budynku numer 7 - Budynek magazynowo-garażowy, montaż systemu CCTV oraz sieci LAN dla budynku numer 10 - Hala magazynowa, montaż systemu CCTV oraz sieci LAN dla budynku numer 14 - Budynek warsztatowo-magazynowy, wykonanie systemu transmisji bezprzewodowej pomiędzy budynkami, wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami 1 i 1H, wykonanie stanowiska podglądu dla ochrony obiektu. Strona 3 z 11

4 1.4 WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ Urządzenia do nadzoru wideo Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalacje niskiego napięcia Sieci komunikacyjne 1.5 OKREŚLENIA PODSTAWOWE normami. Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 1.6 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiOR, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 2 MATERIAŁY Wszystkie materiały użyte do wykonania robót instalacyjnych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom oraz powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia wartości eksploatacyjnej. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych i prefabrykacji wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. Wszystkie materiały i prefabrykaty pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Zamiana materiałów może być dokonana po spełnieniu ww. warunków oraz po uzyskaniu zgody Inwestora. 3 SPRZĘT Prace związane z wykonaniem instalacji będą wykonane ręcznie i przy użyciu narzędzi zmechanizowanych takich jak: wiertarki, spawarki, młoty elektryczne obrotowo-udarowe. Sprzęt powinien być jak określony w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie przez inspektora nadzoru. Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do jakości i wytrzymałości. Powinien mieć ustalone parametry techniczne i być stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Sprzęt można uruchomić po zbadaniu stanu technicznego. Urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Strona 4 z 11

5 4 TRANSPORT Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. W czasie transportu i przechowywania materiałów należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń i zastrzeżone przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń teletechnicznych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. Środki transportu przewidziane do stosowania: samochód dostawczy Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez inspektora nadzoru. 5 MONITORING CCTV 5.1 OKREŚLENIA CCTV - instalacja telewizji przemysłowej 5.2 AKCEPTACJA WYROBÓW WERYFIKACJA PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW Każdorazowo Inwestor przeprowadzi weryfikację producentów i dostawców DANE ZNAMIONOWE Dane znamionowe powinny dotyczyć kamer, obudów, kabli światłowodowych. Dane należy zestawić w sposób uporządkowany według przeznaczenia poszczególnych elementów. Dane powinny zawierać: 1. Szkice pokazujące zasadnicze elementy. 2. Dane techniczne podane przez producenta. 5.3 WYTWÓRCY Można stosować elementy wymienione w zestawieniu materiałów oraz w legendzie znajdującej się w części rysunkowej. Dopuszczalne są również inne elementy spełniające wymagania specyfikacji technicznej; zastosowanie za zgodą Inwestora. Strona 5 z 11

6 5.4 PARAMETRY TECHNICZNE KAMERY ZEWNĘTRZNE Przewidziano zastosowanie kamer cylindrycznych oferujących 3-megapikselową jakość obrazu i wyposażona w szereg funkcji i funkcjonalności zwiększających zakres jej zastosowań: obiektyw 2,8-12mm, oświetlacz IR (30m),redukcję szumów 3D oraz cyfrowy WDR. Konstrukcja kamery umożliwia montaż w dowolnej pozycji (obrotowy uchwyt). Kamera winna posiadać gniazdo karty microsd umożliwiającej rejestrację obrazu bezpośrednio w kamerze. Parametry techniczne kamery zewnętrznej: Przetwornik 1/3 " (CMOS progresywny) Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny Czułość 0,1 Lux (F1.2) Czułość cz-b 0.0 Lux (F1.2, oświetlacz IR) Montaż obiektywu Wbudowany Obiektyw w komplecie 2,8-12 mm (przysłona DC) Regulacja ostrości Ręczna Oświetlacz IR Wbudowany (zasięg 30m) AGC - Tak Prędkość elektronicznej migawki ELC 1/25-1/ s Kompensacja światła tylnego - Tak Funkcja Sens-Up - Nie WDR - Szeroki zakres dynamiki Tak (cyfrowy WDR), BLC (prawo/lewo/góra/dół/środek) Redukcja szumów Tak (3D) Kompresja wizji H.264 Maksymalna rozdzielczość obrazu 2048x1536 pikseli Maksymalna ilość transmitowanych obrazów 20 kl./s (H.264) (2048x1536) Inne obsługiwane rozdzielczości 1920x1080, 1280x720 pikseli (25kl./s), 1920x1080,1280x720 (30kl/s, 60Hz) Ilość jednoczesnych strumieni IP-6 Detekcja sabotażu -Tak Detekcja ruchu - Tak Analiza video - Nie Tor audio - Nie Wbudowany mikrofon/głośnik - Nie Obsługiwane protokoły sieciowe TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS Interfejs Ethernet 10/100 Mbps Interfejs bezprzewodowy - Nie Rejestracja na kartę pamięci microsd (32GB) Klasa szczelności IP66 Zasilanie DC 12 V Zasilanie PoE -Tak (klasa 3) Pobór mocy 9 W Temperatura pracy C Strona 6 z 11

7 5.4.2 REJESTRATOR SIECIOWY Przewidziano zastosowanie sprzętowego rejestratora dla 32 kamer IP z wyjściami monitorowymi HDMI, VGA i CVBS. Rejestrator winien obsługiwać kamery IP zgodne z ONVIF i RTSP. Maksymalna rozdzielczość kamer do 5MP. Rejestrator wyposażony jest w interfejs sieciowy Gb Ethernet i może obsłużyć do 4 dysków SATA (do 4TB każdy) lub 2 dyski + DVD-R/W. Rejestrator posiada 16 niezależnych wejść alarmowych i 4 wyjścia przekaźnikowe, które mogą być wykorzystywane do prostej integracji IP CCTV z innymi systemami bezpieczeństwa. Posiada możliwość podłączenia klawiatury sterującej nim lokalnie po przez RS485. Parametry techniczne rejestratora: Ilość obsługiwanych kamer IP 32 szt. Rejestracja audio z kamer IP Tak Wyjścia video 2 (HDMI, VGA lub BNC) Wyjścia audio 2 (dodatkowy kanał dwukierunkowy) Interfejsy sieciowe Gb 1 szt. Wydajność rejestracji 160 Mbps Ilość obsługiwanych HDD 4 szt., lub 2 x HDD + DVD-R/W Interfejs esata 1 szt. Wydajność sieciowa 160 Mbps (128 strumieni) Interfejs USB 3 szt. (2.0) Interfejs RS485 dla klawiatury 1 szt. Interfejs RS szt. Wejścia alarmowe 16 NC/NO Wyjścia alarmowe 4 (przekaźnikowe - 24VAC/1A) Zasilanie 230 V AC Pobór mocy 45 W (bez dysków) Montaż - do szafy RACK 19" Temperatura pracy C TRANSMISJA DANYCH W obrębie pomieszczeń wewnętrznych obiektów sygnały z kamer i SM będą przesyłane przez kablową siec strukturalną kablami ekranowanymi kategorii 5e. W celu połączenia części produkcyjnej zakładu z budynkiem Dyrekcji ( Pałac) przewidziano połączenie budynków nr 1H z budynkiem nr 1 za pomocą kabla światłowodowego OM2-6 włókien. Połączenie pozostałych obiektów tj. 1H z budynkami 6,7,2H, 10, 14 przewidziano za pomocą Bridga radiowego PMP pracującego w paśmie 5,4GHz-5,7GHz. Parametry techniczne mostka: Warstwa fizyczna PHY 2x2 MIMO/OFDM Ethernet interface 100 BaseT, Cambium PoE Zastosowane protokoły IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, SNMPv2c, HTTPs, FTP Zarządzanie siecią HTTPs, FTP, SNMPv2c VLAN 802.1Q with 802.1p priority Arq tak Nominalna czułość odbioru (W/ MCS1 = -90 dbm to MCS15 = -62 dbm 20MHz Nominalna czułość odbioru (W/ MCS1 = -87 dbm to MCS15 = -59 dbm 40MHz Poziomy modulacji (ADAPTACYJNE) MCS1 (QPSK 1/2) to MCS15 (64QAM 5/6) Strona 7 z 11

8 Opóżnienie (nominalne, roundtrip) 6 ms (Flexible Frame Mode), 17 ms (GPS Sync Mode) Quality of service Trzy poziomy priorytetu (Voice, High, Low) Z klasyfikacją pakietów przez DSCP, COS, VLAN ID, IP & MAC Address, Broadcast, Multicast and Station Priority Zakres mocy nadajnika -17 to +30 dbm (zgodnie z lokalnymi limitami EIRP ) Antenna integrated gain 5 GHz: zintegrowana 2.4 GHz: zintegrowana Maksymalna moc nadawania 2.4/5 GHz : 30 dbm (zgodnie z lokalnymi limitami ) Podłączenie anteny Zintegrowana antena Ochrona od przepięć 1 Joule, ochronnik zintegrowany Stopień ochrony IP55 Temperatura -30 C to +60 C (-22 F to +140 F) Odporność na wiatr 145 km/h z anteną Pobór mocy 7 W Max, 5 W średnio Napięcie wejściowe 10 do 30 V Szyfrowanie 128-bit AES (CCMP mode) Certyfikacja 5GHz: EN v GHz: EN v1.7.1 Parametry techniczne anteny sektorowej stacji bazowej: Antena sektorowa stopni Zakres częstotliwości MHz Typ anteny- Access Point Sector (AP) Wzmocnienie 15 dbi dla 90 stopni, 14 dbi dla 120 stopni VSWR 1.6:1 MAX dla 90 stopni, 1.7:1 MAX dla 120 stopni Izolacja port - PORT 25 db Szerokość wiązki 6dB - AZYMUT - 90, 120 Szerokość wiazki 3dB - AZYMUT 65 dla anteny 90 stopni, 90 dla anteny 120 Szerokość wiazki 3dB - ELEWACJA- 8 dla anteny 90 stopni, 12 dla anteny 120 Polaryzacja - Liniowa dualna, H / V Maksymalna moc wejściowa - 5 W Impedancja wejściowa - 50 Ohm Współczynnik front-tył > 32 db Złącze anteny - 2 x małe RP-SMA Odporność na wiatr km/h Strona 8 z 11

9 6 WYKONANIE ROBÓT 6.1 WYMAGANIE OGÓLNE Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez inspektora nadzoru. 6.2 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT Instalacje elektryczne oraz sieci LAN układać: w tynku, w rurach osłonowych PVC, przewody układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp. Jako zasadę w układaniu instalacji przyjęto, że mają być kryte i wymienne. We wszystkich instalacjach zasilania stosować przewody z izolacją na napięcie 450/750V. Dla łatwej i bezpiecznej obsługi instalacji w czasie eksploatacji zaleca się wykonanie poszczególnych instalacji o zróżnicowanych kolorach wg podziału jak niżej: kolor niebieski- przewód neutralny, kolor czarny- instalacja fazowe prądu przemiennego, kolor zielono-żółty- instalacje ochronne (PE). Po wykonaniu instalacji dokonać odbioru z udziałem użytkownika. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz pod nadzorem osób uprawnionych. 7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. 7.1 KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW Urządzenia oraz przewody powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR. 7.2 KONTROLA I BADANIA W TRAKCIE ROBÓT zgodności z dokumentacją i przepisami, poprawnego montażu, kompletności wyposażenia, poprawności oznaczenia, braku widocznych uszkodzeń, należytego stanu izolacji, skuteczności ochrony od porażeń. Strona 9 z 11

10 7.3 BADANIA I POMIARY POMONTAŻOWE Po zakończeniu robót należy wykonać następujące badania i pomiary: próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, ciągłości żył roboczych, skuteczności ochrony od porażeń, pomiary sieci LAN, pomiary kabla światłowodowgo. 7.4 CZYNNOŚCI POMONTAŻOWE Po wykonaniu instalacji należy: wykonać dokumentacje powykonawczą, sporządzić protokoły z pomiarów i prób, dokonać wpisów do dziennika budowy, zachować atesty zastosowanych materiałów, zgłosić gotowość do odbioru końcowego. 8 OBMIAR ROBÓT Jednostką obmiaru jest: szt. puszek osprzętowych, gniazd zasilających, łączników instalacyjnych, wyłączników, opraw oświetleniowych, aparaty w rozdzielniach i tablicach rozdzielczych, końcówki kablowe, złącza kontrolne, wsporniki, mb przewodów, koryt kablowych, rur elektro-instalacyjnych, przewodów uziemiających (drut, bednarka), kpl szafy IT. 9 ODBIÓR ROBÓT Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: dokumentacja projektowa z naniesionymi w trakcie wykonywania robót zmianami i uzupełnieniami, dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych, protokoły pomiarów i badań, świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów, dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń. Strona 10 z 11

11 10 PŁATNOŚĆ Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w p niniejszej Specyfikacji. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: wykonanie robót montażowych, roboty przygotowawcze i trasowanie robót, przygotowanie podłoża, wykonanie otworów w ścianach i stropach dla przeprowadzenia kabli lub osadzenia instalacji, zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce wbudowania, wykonanie robót montażowych, wykonanie podłączenia i przełączeń urządzeń, wykonanie pomiarów i koniecznych badań, koszty uruchomienia, regulacji aparatów i urządzeń, wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej, protokołów pomiarów, odbiorów, prace porządkowe. Strona 11 z 11

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIE DYDAKTYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2. Adres: ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański Inwestor: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne 1.1 Zadanie Zasilanie rezerwowe dla serwerowni i pomieszczeń biurowych na poziomie +11,484 w budynku przy ul. Namysłowskiej

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 do SIWZ Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH 1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1.1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów.

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo