2. Serwerownia - Wydzielone pomieszczenie będące miejscem eksploatacji serwerów systemu informatycznego wraz z urządzeniami pomocniczymi,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Serwerownia - Wydzielone pomieszczenie będące miejscem eksploatacji serwerów systemu informatycznego wraz z urządzeniami pomocniczymi,"

Transkrypt

1 SŁOWNICZEK 1. Ośrodek Informatyczny - Zespół pomieszczeń będący wydzieloną strefą kontroli dostępu i przeciwpożarową, stanowiący siedzibę Oddziału Informatycznego Sądu Okręgowego w Lublinie, 2. Serwerownia - Wydzielone pomieszczenie będące miejscem eksploatacji serwerów systemu informatycznego wraz z urządzeniami pomocniczymi, 3. Urządzenie Sieciowe - Każde urządzenie informatyczne posiadające technologiczną możliwość wymiany danych za pomoc Sieci teleinformatycznej, 4. Sieć Dostępowa- Sieć teleinformatyczna łącząca Urządzenia Sieciowe w obrębie jednej strefy (np. jednostki organizacyjnej) 5. Punkt Dystrybucyjny - Podrzędny punkt danej Sieci Dostępowej, wszystkie Urządzania Sieciowe są z nim bezpośrednio połączone, 6. Sieć Szkieletowa - Wysokowydajna Sieć Informatyczna łącząca Serwerownię z Punktami Dystrybucyjnymi Sieci Dostępowej, 7. Serwer specjalizowany komputer przeznaczony do gromadzenia i przetwarzania danych, wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym, bazodanowym, a także innym oprogramowaniem aplikacyjnym, 8. Sieć teleinformatyczna/telekomunikacyjna medium transmisyjne (m.in. fizyczne okablowanie) łączące serwer ze stacjami umożliwiające wymianę danych i informacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu sieci teleinformatycznej dla Sądu Okręgowego w Lublinie 1. Wykonanie połączeń światłowodowych z 1 punktem dystrybucyjnym(3-cie piętro) z serwerownią na 2 piętrze budynku. 1.1 POŁĄCZENIA PKT. DYSTRYBUCYJNYCH Z SERWEROWNIĄ 1.1 Połączenie musi być zrealizowane światłowodem wielomodowym 24-włóknowym 9u/125um. Połączenia należy wykonać przy użyciu kabli uniwersalnych o konstrukcji luźnej tuby w powłoce zewnętrznej LSOH. Konstrukcja kabla musi zawierać wzmocnienie w postaci włókien szklanych które dodatkowo muszą zapewniać ochronę antygryzoniową. Włókna światłowodowe zostaną zakończone w technologii spawania złączami LC. 1.2 Transmisja powinna być realizowana z prędkością 10Gb/s (nie można stosować konwerterów) bezpośrednie połączenie światłowodów ze Switcham. (każdy Switch podpięty bezpośrednio zdublowanym światłowodem do serwerowni, brak stackówswitchy, 50% rezerwa na światłowodzie.) 1.3 Pkt. dystrybucyjny powinien znajduje się na trzecim piętrze objętym tą realizacja. Szafa serwerowa, 48U, 750/1050/2300 (szer./gł./wys.), obciążenie statyczne min.1300kg, kolor Czarny, drzwi przednie: 16 gauge, zamykane na klucz, umożliwiające otwieranie w obie strony, wyposażone w linki uziemiające,

2 montowane za pomocą wyciąganych bolców; osłony boczne:18 gauge, zamykane na klucz; osłona tylna: 18 gauge, otwierane, dzielone, odłączane, zamykane na klucz, wyposażone w linki uziemiające; osłona górna: 18 gauge, co najmniej 6 różnej wielkości przepustów kablowych. Chłodzenie: perforacja w drzwiach czołowych zapewniająca co najmniej 0,5 cm wolnego miejsca. Słupki pionowe mocujące: 14 gauge. Szyny mocujące EIA: 14 gauge. Stabilizacja: Nóżki poziomujące, zgodność z wymaganiami dla 4 strefy UBC. Dodatkowo: pionowa szyna mocująca musi mieć ponumerowane miejsca U, tylny kanał do zarządzania kablami, tylko kanał przystosowany do montażu listw PDU, obudowa musi być dostarczona w postaci całkowicie zamontowanej, montaż beż użycia narzędzi, kółka nastawne. Zgodność: EIA-310-D, Klasa ochrony: IP Kable światłowodowe należy terminować w światłowodowych metalowych panelach krosowych, wysuwanych o wysokości 1U, z gniazdami przepustowymi LC duplex. Należy zainstalować panele przystosowane do zakończenia maksymalnie 48 włókien. Panele światłowodowe metalowe, z wytłoczonymi w podstawie elementami do zgromadzenia zapasu włókien światłowodowych. Opisana konstrukcja nie wymaga zastosowania kaset na spawy światłowodowe, a jedynie uchwytów przytwierdzających osłony spawów bezpośrednio do konstrukcji panela. Złącza światłowodowe LC Duplex muszą mieć konstrukcję FrontClip. Konstrukcja taka zapewnia montaż złączy w płycie czołowej panelu bez użycia dodatkowych śrub montażowych lub wkrętów. Ponadto konstrukcja FrontClip umożliwia demontaż i serwisowanie złącza bez otwierania szuflady panela, a jedynie przez zwolnienie mechanizmu FrontClip. W celu wykonania tej czynności nie są wymagane żadne narzędzia. 1.5 Każde pomieszczenie powinno być oświetlone, klimatyzowane oraz monitorowane (wgląd z kamer oraz rejestracja z nich umieszczone w pok. Informatyków) wraz z rejestracją wejść i wyjść w pełni zintegrowaną z istniejącym już systemem rejestracji w serwerowni. Zabezpieczone przeciw pożarowe. System gaszenia gazem. 2. Wykonanie 300 PEL ver.1 (1 PEL = 2 punkty logiczne, 4 punkty elektryczne) sieć telekomunikacyjna ver.2 (1 PEL = 2 punkty logiczne) 2 WYMAGANIA OGÓLNE 2.1 Wszystkie elementy pasywne muszą pochodzić od jednego producenta. Szkielet sieci strukturalnej musi działać w topologii podwójnej gwiazdy. 2.2 System okablowania strukturalnego ma zapewnić warstwę fizyczną o parametrach klasy EA (kategorii 6A) ; wg standardów: ISO/IEC 1801:2002:2,TIA/EIA 568-B.2-1, orazen Dla zapewnienia elastyczności, system musi umożliwiać swobodną rozbudowę, oraz rekonfigurację. Wszystkie komponenty systemu okablowania muszą spełniać wymagania kategorii 6A w celu uzyskania odpowiednio dużych marginesów bezpieczeństwa parametrów transmisyjnych. 2.3 System okablowania strukturalnego powinien spełniać wymagania klasy EA wg normy ISO/IEC 11801:2002 zarówno w odniesieniu do zastosowanych poszczególnych komponentów (kategoria 6A)(za wyjątkiem kabla instalacyjnego kat. 6A) jak i do reszty systemu rozpatrywanego jako Channel oraz Permanent Link (rozumianych zgodnie z definicja ww. norm) co powinno zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Kanał złożony z elementów pasywnych w ramach oferowanego systemu okablowania musi spełniać (potwierdzone załączonym certyfikatem) parametry kat. 6A channel. 2.4 Całość oferowanej instalacji okablowania w każdej ze wskazanych lokalizacji

3 powinna posiadać możliwość dalszej rozbudowy w części logicznej i elektrycznej, tj. posiadać 30% zapas w przekroju kanałów elektroinstalacyjnych sieci komputerowej i dedykowanego zasilania elektrycznego, przy czym kanały muszą zapewnić położenie co najmniej 4 kabli logicznych i 2 elektrycznych przed rozbudową tej infrastruktury 2.4 W przypadku wykonania bądź rozbudowy sieci w budynkach wielopiętrowych należy wykonać okablowanie kolejnymi piętrami 2.5 Należy zapewnić jednolitość wzorniczą instalacji logicznej i elektrycznej 2.6 Sprawdzenie wydajności systemu okablowania w rozumieniu poszczególnych jego łączy stałych bądź kanałów polega na przeprowadzeniu badań wydajności zgodnie z normą ISO/IEC z zastosowaniem odpowiednich przyrządów określonej dokładności. Przy badaniu okablowania symetrycznego klasy F należy posłużyć się przyrządem pomiarowym poziomu IV. 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO ORAZ URZĄDZEŃ PASYWNYCH 3.1 PUNKT LOGICZNO ELEKTRYCZNY PEL Przez PEL ver.1 należy rozumieć punkt logiczno-elektryczny zawierający: 2 gniazda logiczne kat. 6A. Złącza RJ45, montowane w gniazdach przyłączeniowych, muszą spełniać wymagania norm ISO/IEC 11801:2002, TIA/EIA 568-B.2.1, EN 50173:2002 dla kategorii 6A. W celu zapewnienia minimalnego rozplotu skręconych par kabla, moduły RJ45 KM8 muszą być wyposażone w prowadnicę par (tzw. ang. cable manager). W celu zapewnienia optymalnego ułożenia par względem siebie, każdej parze należy zapewnić dedykowany otwór, przez który wprowadzana jest do prowadnicy. Takie rozwiązania znacząco poprawia parametry transmisyjne złącza, minimalizując przesłuchy międzyparowe. Należy zastosować moduły montowane beznarzędziowo (bez wykorzystania narzędzia uderzeniowego). Montaż musi odbywać się poprzez jednoczesne wciśnięcie wszystkich 8 żył kabla skrętkowego, rozprowadzonych w prowadnicy par, w kontakty LSA-PLUS. Zaciśnięcie prowadnicy z żyłami musi odbywać się przez nałożenie jednolitej kapsułki na złącze RJ45. Złącza IDC muszą być wykonane w technice kontaktów LSA-PLUS ułożonych pod kontem 45 w stosunku do osi montowanej żyły. Złącza LSA-PLUS muszą być wykonane z posrebrzanego mosiądzu. Piny złącza RJ45 muszą być wykonane z pozłacanego stopu niklu i miedzi. Na przedniej części modułu RJ45 musi znajdować się wytłoczona nazwa producenta oraz oznaczenie kategorii komponentu. Moduł RJ45 musi zapewnić kompensację sprzętową przesłuchów przy wysokich częstotliwościach. Każdy moduł musi być wykonany w technologii niezależnej płytki drukowanej PCB, w której zamontowane są piny złącza RJ45 oraz kontakty LSA-PLUS 45. Wymagane jest, aby element płytki drukowanej, każdego modułu RJ45 w procesie produkcji był strojony za pomocą promienia laserowego tzw. laser trimmer, w celu zapewnienia optymalnych parametrów transmisyjnych złącza. Moduł musi zapewnić możliwość zakończenia kabla skrętkowego typu drut oraz linka, ze średnicą zakańczanych żył 22 24AWG. Należy zapewnić złącza, w których skrętka jest montowana bezpośrednio w module RJ45, bez pośrednictwa wymiennych, rozłączalnych mechanicznie wkładek, wprowadzających dodatkowe miejsce styku w kanale transmisyjnym, pogarszając jego parametry. Moduł RJ45 musi zapewniać możliwość rozszycia kabla według schematu T568A i T568B. Złącze musi być wyposażone w niezależną metalową opaskę służącą do zaciśnięcia metalowej kapsułki ekranującej na ekranie kabla skrętkowego W celu montażu złączy w różnych systemach osprzętu elektroinstalacyjnego, złącza RJ45 muszą posiadać

4 standard mechanicznego montażu typu keystone. Złącza tego samego typu należy zastosować w panelach rozdzielczych. 4 dedykowane gniazda elektryczne 2x2P+Z/16A/230V, kodowane mechaniczne kluczem dostępowym (2 do podłączenia jednostki centralnej oraz monitora, oraz 2 pozostałe dla urządzeń peryferyjnych) Przez PEL ver.2 należy rozumieć punkt logiczno-elektryczny zawierający: 2 gniazda logiczne kat. 6A w osobnych puszkach Zasilanie telefonii poprzez użycie switchypoe PEL musi być opisany na gnieździe i w szafie dystrybucyjnej Należy zastosować metalowe panele rozdzielcze 19 kat. 6A o wysokości 1U oraz pojemności 32 portów, zorganizowanych w sposób modułowy, umożliwiając wypełnienie panela złączami RJ45 keystone w dowolnym stopniu. Takie rozwiązanie zapewni pełną skalowalność systemu. W tylnej części panela musi znajdować się demontowana, metalowa prowadnica kabla, dająca możliwość trwałego przytwierdzenia skrętkowych kabli instalacyjnych. Panel muszą zawierać złącza RJ45 tej samej konstrukcji jak w gniazdach przyłączeniowych. Panel rozdzielczy musi posiadać osłony na śruby montażowe za pomocą, których mocowany jest do stelaża szafy, osłony muszą posiadać logo producenta systemu okablowania strukturalnego. Aby zapewnić przejrzystość łączy zakończonych na panelu, musi on posiadać system etykiet opisujących porty RJ45; muszą one być zrealizowane w postaci papierowych pasków, umożliwiających dowolny nadruk, przytwierdzanych przezroczystą, plastikową osłoną zabezpieczającą nadruk. Producent okablowania łącznie z panelem rozdzielczym, w jednym opakowaniu, musi dostarczyć komplet śrub montażowych M6, materiał umożliwiający montaż kabli skrętkowych do prowadnicy kabli, komplet modułów RJ45 kat 6A STP, oraz instrukcję obsług. W celu zapewnienia odpowiednio wysokiej ochrony w czasie transportu i magazynowania panel rozdzielczy musi być zapakowany w bezpieczną folię bąbelkową oraz kartonowe opakowanie. 3.2 OKABLOWANIE STRUKTURALNE System okablowania strukturalnego powinien zapewniać modularną budowę. Zastosowane w gniazdach przyłączeniowych moduły kat. 6A powinny umożliwiać bezproblemowy ich montaż w popularnych oprawach gniazd przyłączeniowych zgodnych ze stosowanym w obiektach systemem osprzętu elektroinstalacyjnego. Jako kabel instalacyjny miedziany należy użyć skrętki czteroparowej S/FTP kategorii 7 w powłoce niepalnej bezhalogenowej (LSOH). 22 AWG 1200MHz, Kabel instalacyjny powinien posiadać znacznik metra. Należy zastosować kable krosowe ekranowane, kat. 6A, FTP ze świetlną identyfikacją połączeń. Kable krosowe powinny posiadać wtyk RJ-45 (WE8W) oraz być wykonane z kabla typu linka w powłace LSOH. Szerokość wtyku kabla krosowego powinna wynosić nie więcej niż 12,5mm. Należy zapewnić odpowiedniej długości osłonę wtyku kabla krosowego minimum 30mm oraz specjalny uchwyt do wpinania w moduł RJ45. Kable krosowe powinny być łatwo identyfikowalne za pomocą sygnalizatora świetlnego. W tym celu wraz z kablem miedzianym kat.6 muszą być zintegrowane plastykowe włókna światłowodowe. Za pomocą specjalnego oświetlacza łatwo możemy odnaleźć drugi koniec kabla krosowego (podświetlając jeden wtyk RJ45 zapala nam się wtyk na drugim końcu kabla), bez konieczności wypinania kabla z portów RJ45. Każdy kabel krosowy musi być zgodny z parametrami według normy ISO/IEC Jakość produktu ma zostać potwierdzona unikalnym raportem, który jest przechowywany w bazie danych u producenta. Kable krosowe muszą mieć możliwość oznaczenia za pomocą kolorowych klipsów, nakładanych na wtyki RJ45, w celu uniknięcia pomyłek przy połączeniu i ułatwienia zarządzania poszczególnymi usługami. W celu zabezpieczenia przed przypadkowym wypięciem wtyku, kolorowe klipsy

5 muszą również zapewniać blokadę noska zwalniającego wtyk RJ45. Ilość kabli krosowych musi być równa liczbie gniazd na przełączniku. Długość kabli krosowych powinna wynosić: dla 50% kabli 1,2 metra i 2,1 metra dla pozostałych 50% Producent okablowania musi posiadać w ofercie całą gamę fabrycznych kabli krosowych i przyłączeniowych zapewniających możliwość realizacji różnych połączeń. Producent okablowania musi posiadać w ofercie i mieć możliwość dostarczenia kabli krosowych z końcówkami RJ45 w wykonaniu ułatwiającym obsługę urządzeń z dużą gęstością upakowania portów np. identyfikacja świetlna, jak także w celu ułatwienia identyfikacji poszczególnych połączeń kable z końcówką RJ45 z wymiennymi kolorowymi klipsami Należy uwzględnić ograniczenia odległości od punktu dystrybucyjnego do gniazda przyłączeniowego (mierzona długość kabla nie powinna przekroczyć 90m) Producent zainstalowanego okablowania strukturalnego musi również posiadać w ofercie system inteligentnego zarządzania połączeniami w warstwie fizycznej. Dzięki temu w przyszłości będzie istniała możliwość rozbudowania systemu okablowania do tej funkcjonalności. 4 KANAŁY ELEKTROINSTALACYJNE 4.1 Koryta instalacyjne PVC muszą posiadać co najmniej dwie przestrzenie komory, w których będą oddzielnie prowadzone przewody logiczne i elektryczne. Przy wszelkich zmianach tras kanału PVC, jak również przy przepustach przez ściany należy stosować następujące elementy pomocnicze: Kąt wewnętrzny Kąt zewnętrzny Końcówka Kąt płaski Element T 4.2 Korytka metalowe należy stosować w przestrzeniach międzystropowych, podłogach technicznych i innych przebiegach, w których nie można stosować koryt PVC. Koryta metalowe należy mocować na odpowiednich konstrukcjach. Koryta metalowe mają być chronione przed korozją przez cynkowanie. Połączenia i zakończenia koryt metalowych wykonać przy użyciu łączników skręcanych śrubami i muszą one być wykonane w taki sposób, aby zapewniały zabezpieczenie ostrych krawędzi. W punktach dystrybucyjnych koryta metalowe mają być niezabudowane celem umożliwienia dołożenia kabli w przyszłości Koryta muszą zostać tak dobrane aby ich wielkość umożliwiała zwiększenie infrastruktury sieci komputerowej i dedykowanego zasilania elektrycznego zgodnie z pkt. B W celu zapewnienia estetycznego wyglądu pomieszczeń koryta metalowe należy zabudować konstrukcją wykonaną z płyt karton-gips. W konstrukcjach tych należy zastosować drzwiczki rewizyjne. 5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DEDYKOWANEGO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO 5.1 Zasady projektowania i wykonania instalacji eklektycznej muszą być zgodne z obowiązującymi normami, a w szczególności z norma PN-IEC Należy zastosować gniazda elektryczne z blokada mechaniczną, zapewniające stopień ochrony co najmniej IP 24, które będą posiadały świadectwo dopuszczenia do użytkowania w sieciach elektrycznych na terenie Polski oraz zostaną oznakowane w sposób jednoznacznie wskazujący na ich przeznaczenie wg ww. normy. Do każdego gniazdka elektrycznego z blokadą mechaniczną należy

6 dostarczyć 2 klucze umożliwiające podłączenie wtyczek 5.3 Gniazdka eklektyczne muszą być montowane w bezpośrednim sąsiedztwie gniazd logicznych. Należy zapewnić jednolitość wzorniczą instalacji logicznej i elektrycznej. 5.4 Obwody elektryczne instalacji dedykowanej muszą być wydzielone z ogólnej instalacji elektrycznej budynku, gdyż są one przeznaczone tylko do zasilania urządzeń teleinformatycznych 5.5 Rozgałęzienia obwodu elektrycznego należy wykonać w puszkach rozgałęźnych, zapewniających stopień ochrony co najmniej IP Wymaga się, aby na jeden obwód odbiorczy dedykowanej instalacji elektrycznej przypadło nie więcej niż 5 pojedynczych punktów logiczno-elektrycznych, przy czym jeden obwód elektryczny nie może obejmować więcej niż trzy sąsiadujące pokoje. 5.7 Oferowane rozwiązanie musi zapewnić wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej w następujący sposób: 1. Całkowicie przewodami miedzianami o znamionowym napięciu izolacji 750 V, wg. PN-93/E-90401, PN93/E-90400, PN93/E Trójprzewodowo lub pięcioprzewodowo zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i zgodnie z obowiązującą normą. 3. Zabezpieczonej instalacyjnymi wyłącznikami różnico prądowymi z członem nad prądowym o charakterystyce odpowiedniej dla urządzeń komputerowych zgodnie z obowiązującą normą. 4. Posiadającej kompletne układy ochrony przepięciowej w tablicach rozdzielczych lokalnych oraz w tablicy przyłącza 5. Skutecznie zabezpieczonej od zwarć i przepięć UWAGA: Instalacja musi być zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający podłączenie jej w przyszłości centralnego układu bezprzerwowego zasilania (centralny zasilacz UPS). UPS jest elementem niniejszego zamówienia (pkt.6) 5.8 W tablicy rozdzielczej powinna być zachowana 30% rezerwa umożliwiająca wykonanie dodatkowych obwodów w przypadku rozszerzania sieci elektrycznej. 5.9 Układ ochrony przepięciowej w tablicach rozdzielczych lokalnych oraz w tablicy przyłącza należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (minimum klasa B, C wg PN-IEC ) przy uwzględnieniu strefowej koncepcji ochrony odgromowej obiektów budowlanych. Nie należy stosować ochronników różnych klas w jednym module 5.10 W przypadku zasilania instalacji z wydzielonego pola rozdzielni głównej budynku maksymalne spadki napięć liczone od wyjścia z rozdzielni nie mogą przekraczać 3% 5.11 Przy projektowaniu i wykonaniu instalacji elektrycznej w sądach należy uwzględnić instalację urządzenia podtrzymujące zasilanie (UPS) dla komputerów wraz z dwoma monitorami znajdującymi się na salach rozpraw. UPS powinien zostać tak dobrany, aby można było bezpiecznie zamknąć pracę komputera na Sali rozpraw. Komputer przeznaczony na salę rozpraw nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia 5.12 Projekt wykonawczy powinien zawierać bilans mocy nowoprojektowanych odbiorników energii elektrycznej podłączonych do dedykowanej instalacji elektrycznej oraz stosowne obliczenia techniczne uwzględniające możliwość wzrostu obciążenia w przyszłości co najmniej o 30% 5.13 Wszystkie przepusty przez ściany i stropy muszą być wykonane z zastosowaniem wiertnic i założone muszą być rury odpowiednie dla danej średnicy przepustu. Przepusty w ciągu pionowych muszą zostać wykonane zgodnie z normami wymaganymi dla stref przeciwpożarowych. 6 CENTRALNY UPS 6.1 Projekt sieci elektrycznej powinien zawierać podłączenie całej sieci elektrycznejkomputerowej ( z wyłączeniem drukarek i skanerów) do centralnego UPS`a wg

7 pkt Sieć elektryczna dla urządzeń peryferyjnych nie może być podłączona do centralnego UPS`a 6.3 Centralny UPS powinien zapewnić możliwość pracy przy obciążeniu 500 szt. komputerów (komputery nie są częścią zamówienia) przez min. 15 min. (Jednostka + monitor = ok. 300W) 6.3 Pomieszczenie centralnego UPS`a powinno być klimatyzowane w taki sposób aby zapewnić stałą temperaturę pomieszczenia przez cały rok 7 Sieć Telekomunikacyjna 7.1 System telekomunikacyjny łączący w sobie technologie klasyczną i technologię VOIP. (Technologia klasyczna łącza w technologii PSTN jak również ISDN dostępu podstawowego tzw. BRA jak i dostępu szerokopasmowego PRA) 7.2 System musi umożliwić obsługę min. 150 abonentów stacjonarnych/użytkowników IP z możliwością łatwej rozbudowy. 7.3 System IP obsługujący standard SIP 7.4 Sieć brzprzewodowa na potrzeby telefoni IP (technologii IEEE a/b/g/n) pracujące z redundantnymi kontrolerami, punkty bezprzewodowe muszą dodatkowo umożliwiać lokalizację za pomocą kodów RFID. Należy zaprojektować dodatkowo sondy bezprzewodowe do wykrywania wrogich punktów bezprzewodowych. 7.5 Serwer telekomunikacyjny pracujący na bazie usługi serwera jak i klienta SIP 7.6 System telekomunikacyjny musi mieć możliwość pracy w strukturze rozproszonej pozwalając na komunikację w trybie IP z wykorzystaniem protokołu SIP 7.7 System telekomunikacyjny musi zawierać aplikacje zarządzającą siecią serwerów 7.8 Obsługa wyposażeń abonenckich: urządzenia abonenckie analogowe, urządzenia abonenckie cyfrowe na styku: Up0, S0 ( z obsługą protokołów: EDSS1,TN1R6,T1R6,STIMULUS) Uk0, urządzenia abonenckie cyfrowe bezprzewodowe na bazie systemu DECT, UpN. Stacje bazowe min 8 kanałowe, aparaty DECT (systemowe) z obsługą min języków polskiego/angielskiego/niemieckiego. Dostęp do własnej i systemowej książki telefonicznej urządzenia na bazie WLAN,VoWLAN (SIP) 7.9 Integracja Microsoft OCS Clic to call z uzyciem Microsoft Communicator i OCS Projekt powinien uwzględniać dostawę serwera w konfiguracji umożliwiającymi podpięcie odpowiedniej ilości i typu łączy miejskich a z drugiej strony urządzeń abonenckich (terminali IP, bezprzewodowych terminali IP bazujących na stacji VLAN, VoWLAN, obsługa języka polskiego) wraz z urządzeniami końcowymi 7.11 Centrala dla systemu VOIP powinna pozwalać na obsługę min 600 numerów operatora zewnętrznego 7.12 System telefonii IP, zbudowany jako w pełni redundantne rozwiązanie 2xCCM, 2xBramy głosowe 7.13 Serwer musi zapewnić możliwość integracji m.in z aplikacjami : CTI 3Part Audio/Web służącymi do zestawiania konferencji po sieci SIP Unified Messaging Solution 7.14 Sieć VOIP oparta wykonana w tej samej technologii co sieć teleinformatyczna. 8 Monitoring IP 8.1 System CCTV należy zaprojektować w oparciu o standard IP 8.2 Rejestracja obrazów z kamer ma być prowadzona w trybie ciągłym z zapisem

8 12kl/s dla większości obszarów, a w miejscach newralgicznych o dużej dynamice scen (np. wejście do budynku, wyjście z budynku, obszary sal rozpraw, wejścia/wyjścia do sekretariatów) nagrywanie powinno wynosić 24kl/s. Należy zaimplementować RAID System powinien umożliwiać przechowanie danych min. 1 miesiąc. System musi umożliwiać zapis danych na macierzy dyskowej oraz nośnikach optycznych (Blu-Ray, DVD, CD) Na salach rozpraw należy zaprojektować po dwie kamery systemu CCTV. Systemem wideodomofonu należy objąć wszystkie wejścia na posesję. Monitor należy przewidzieć w pomieszczeniu ochrony/monitoringu.

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach; Całość sprzętu musi być

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 1 / 14 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 4. Opis techniczny okablowanie strukturalne 5. Spis rysunków Plan zewnętrznych instalacji teletechnicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Branża: CPV: TELEINFORMATYCZNA 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Inwestycja: WYKONANIE INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO www.emiter.net.pl 1 Okablowanie strukturalne Charakterystyka systemu System okablowania strukturalnego Emiter Net obejmuje elementy kategorii 5e, 6 i 6A oraz kable kategorii

Bardziej szczegółowo

Projekt sieci komputerowej

Projekt sieci komputerowej AKADEMIA LOKALNA CISCO Projekt sieci komputerowej Wykonał: Wojciech Wilk login: wilk_w 1. Dane ogólne. 1.1 Podstawa opracowania dokumentacji. 1.2 Lokalizacja inwestycji. 2. Instalacja logiczna. 2.1 Normy

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO KOMPETENCJA ŁĄCZY. SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WYGODNE ZAKUPY ONLINE poprzez w sklepie aplikację internetowym LiVE-PHONE sklep.schrack.pl INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW w SCHRACK STORE z Centrum

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. załącznik nr 5 do siwz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. I. Zakres prac w ramach zamówienia Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 1 Okablowanie strukturalne Charakterystyka systemu System okablowania strukturalnego Emiter Net obejmuje elementy kategorii 5e, 6 i 6A oraz kable kategorii 7. Linie produktów

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY inwestycja BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR lokalizacja Kielce, ul. Stefana Żeromskiego 12 działka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego Warszawa, kwiecień 2015 Strona 1/17 SPIS TREŚCI 1. UWAGI WSTĘPNE... 3 2.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr postępowania 12/D-13/PIiZ2015/PN/2015/D 1. Tabela nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia (wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo