Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego."

Transkrypt

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a) I. Monitoring wizyjny terminala kontenerowego 1. Założenia projektowe Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego. 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest instalacja monitoringu wizyjnego. Niniejsza koncepcja obejmuje instalację monitoringu wizyjnego budynku umożliwiającą nadzór nad zdarzeniami oraz monitorowanie wydarzeń na terenie obiektu. 1.2 Podstawa opracowania Podstawę prawną stanowią: - Systemy Alarmowe, Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach Część 7: Wytyczne stosowania" PN EN : Systemy Alarmowe, Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach Część 5: Teletransmisja" PN EN : PN IEC :2002 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. - PN IEC :2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze. - Ustawa Prawo Telekomunikacyjne z 16 lipca 2004 roku. (Dz.U. nr. 171, poz. 1800) - Prawo budowlane Postępowanie dotyczące rozpoczęcia robót budowlanych art. 30 (Dz.U ) 2. Opis ogólny 2.1 Założenia ogólne Przyjęto następujące założenia ogólne dotyczące rozprowadzenia instalacji i standardów: Dla każdego z systemów dobrane zostały konkretne rozwiązanie techniczne. Wiąże się to z wymogiem, spełnienia konkretnych rozwiązań projektowych, projektant dopuszcza zastosowanie urządzeń i rozwiązań innych producentów jednak o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych. 1

2 Przed ewentualną zamianą parametrów technicznych urządzeń należy uzyskać pisemną zgodę projektanta i Inwestora. 2.2 Monitoring wizyjny Założenia Poniższy zakres stanowi koncepcja monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego. Na tym etapie planuje się montaż kamer dookoła placów postojowych oraz wzdłuż terminala, w celu kontroli i zapisu zaistniałych sytuacji. Montaż systemu ma na celu zminimalizowanie prób kradzieży, zniszczenia, włamania chronionych dóbr oraz nadzoru nad ruchem pojazdów. Celem nadrzędnym systemu jest bieżące wykrycie zagrożenia, jak również możliwość odtworzenia zaistniałych sytuacji. Kamery mają być zainstalowane na elewacji budynków, a także na słupach oświetleniowych zlokalizowanych na placach oraz terenie terminala. Planuje się montaż 5 kamer zewnętrznych w obudowach do identyfikacji tablic rejestracyjnych, 16 kamer do OCR kontenerów i naczep oraz rejestracji stanu technicznego kontenerów i naczep, 6 kamer zewnętrznych typu PTZ oraz 58 kamer zewnętrznych typu dome. Wszystkie zainstalowane kamery muszą być wyposażone w slot SFP umożliwiający bezpośrednie podłączenie modułu SFP do transmisji światłowodowej. Podczas projektowania systemu monitoringu wizyjnego przyjęto następujące założenia: - instalację rejestratorów wyposażonych w macierze dyskowe w szafie RACK, znajdującej się w pomieszczeniu serwerowni budynku sterowania i administracji - instalację kamer na terenie placów postojowych oraz terminala kontenerowego. - montaż stanowiska do obsługi i obserwacji systemu w budynku portierni - wszystkie nowe elementy zawierać mają wymagane aktualne certyfikaty - wykonanie okablowania wewnątrz podtynkowo lub natynkowo w plastikowych listwach/korytach maskujących - wykonanie okablowania na zewnątrz z zastosowaniem rur osłonowych - połączenia kamer należy zabezpieczyć ochronnikami przepięciowymi Założenia funkcjonalne dla systemu monitoringu System monitoringu wizyjnego należy wykonać w oparciu o technologię IP. Kamery typu dome winny posiadać rozdzielczość co najmniej 2 Mpix, minimalna rozdzielczość kamer PTZ to również 2 Mpix Kamery kompaktowe będą instalowane w obudowach IP66. Kamery PTZ oraz DOME posiadają stopień ochrony IP 66 oraz IK 10 Wszystkie kamery będą posiadały funkcję dzień/noc z czułością w zakresie podczerwieni dla trybu mono 2

3 Serwery rejestrujące platformy VMS obrazu mają umożliwiać implementację (poprzez licencje dostarczaną wraz z rejestratorem) zaawansowanej analizy obrazu pozwalającej na zdefiniowanie następujących algorytmów: Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych Rozpoznawanie twarzy o Obiekt w polu detekcja obiektu poruszającego się w obrębie określonego obszaru o Linia przecięcia przekroczenie jednej lub więcej wirtualnych linii w zdefiniowanym bądź dowolnym kierunku o Podejrzane zachowanie detekcja obiektu poruszającego się przez zdefiniowany czas w obrębie określonego obszaru o Sabotaż wykrycie zmiany źródła obrazu, zmiana względem obszaru odniesienia o Obiekt pozostawiony detekcja obiektu nieruchomego lub umieszczonego w pewnym obszarze o Wejście do pola detekcja obiektu przedostającego się na dany obszaru o Opuszczenie pola detekcja obiektu opuszczającego obszar W przypadku kamer szybkoobrotowych zewnętrznych, detekcja ruchu możliwa będzie do realizacji w zaprogramowanych prepozycjach kamer. System będzie pozwalał operatorom na wsteczną analizę materiału zarejestrowanego zgodnie z określonymi algorytmami Kamery będą pracowały w kompresji H.264 Kamery posiadały będą wbudowany slot karty SD dla lokalnego zapisu Kamery generowały będą 4 strumienie wizyjne umożliwiając oddzielne skonfigurowanie strumienia do rejestracji i do podglądu. System zarządzania monitoringiem zbudowany zostanie w architekturze klient serwer pozwalając na: o Indywidualne logowanie się użytkowników na stacjach operatorskich o Personalizowane uprawnienia użytkowników dla dostępu do kamer/nagrań/sterowania PTZ kamer o Programowalne priorytety pomiędzy użytkownikami (użytkownik o wyższym priorytecie może przejąć sterowanie kamerą do operatora o niższym priorytecie) System będzie umożliwiał rozbudowę do 500 kamer i 10 stanowisk roboczych System zapewni możliwość archiwizacji materiału wideo na potrzeby dowodowe. Archiwizacja odbywać się będzie formacie pozwalającym zweryfikować czy obraz był manipulowany cyfrowo. Interfejs użytkownika i konfiguracyjny systemu zarządzania będzie w języku polskim Dostęp do systemu będzie możliwy z urządzeń mobilnych Stacje robocze umożliwią podpięcie do 6 monitorów i ustawienie na nich dowolnej konfiguracji widoków z kamer Stacje robocze wyposażone będą w pulpit sterujący z joystickiem umożliwiając łatwe sterowanie funkcjami kamer obrotowych 3

4 Stacje robocze umożliwiały będą wizualizacje obiektu na mapach terenu z naniesioną alokacją kamer System obsługiwał będzie otwarty standard transmisji wideo ONVIF System rejestracji bazuje na wysokowydajnych macierzach,zapewniając bezpieczeństwo przechowywania danych (RAID-5). Pojemność rejestracji została założona dla następujących warunków rejestracji: - dla kamer stałych (dome) zapis ciągły przez 30 dni - dla kamer PTZ zapis ciągły przez 30 dni Istotnym składnikiem systemu monitoringu będzie zestaw urządzeń do automatycznej identyfikacji numerów rejestracyjnych oraz numerów kontenerów wjeżdżających i wyjeżdżających przez bramkę terminalu. System składał się będzie z kamer kompaktowych z obiektywem w obudowach. Za detekcję tablic rejestracyjnych i numerów kontenerów odpowiedzialny będzie rejestrator obrazu (serwer) wyposażony w odpowiednie licencje. Moduł rozpoznawania tablic odpowiedzialny będzie za: - odczyt numeru rejestracyjnego - odczyt numeru kontenera - przechowywanie numerów w formie tekstowej - weryfikacja numerów tablic i porównywanie z zaprogramowaną listą pojazdów upoważnionych celem automatycznego otwarcia szlabanów - obsługa zewnętrznych urządzeń automatyki wjazdu poprzez wyjście przekaźnikowe Moduł rozpoznawania tablic rejestracyjnych i numerów kontenerów jest integralną częścią systemu rejestracji i pozwala na wyszukiwanie przez operatora zdarzeń powiązanych z numerem rejestracyjnym Lokalizacja urządzeń Do monitorowania terenu obiektu należy użyć kamer kompaktowych, kamer typu PTZ oraz kamer kompaktowych z obiektywem w obudowach: K1, K48: Kamera typu PTZ, zlokalizowana na końcu ciągu terminala (wschodni koniec) umożliwiająca obserwację terenu montaż do latarni. K2 K47: Kamery kopułkowe stałopozycyjne do obserwacji obiektów znajdujących się na terenie placu załadunkowego montaż do latarni. 4

5 K49: Kamera typu PTZ umożliwiająca śledzenie wyjeżdżającego transportu oraz monitoring placu przed budynkiem sterowania i administracji montaż na latarni K50, K51, K52 : Kamery typu PTZ umożliwiające śledzenie ruchu samochodów na parkingu wewnętrznym, zewnętrznym i bramie wjazdowej montaż na latarni K54 K63: Kamery kopułkowe stałopozycyjne do obserwacji obiektów znajdujących się na parkingu wewnętrzny i zewnętrznym terminala kontenerowego montaż na latarni K55: Kamera kopułkowa stałopozycyjna do obserwacji terenu za budynkiem administracji montaż na budynku K64: Kamera kopułkowa stałopozycyjna do obserwacji wjazdu na plac załadunkowy terminala kontenerowego K65, K66: Kamery systemu zczytywania tablic rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających i opuszczających teren terminala. Dodatkowo, kamery te muszą posiadać funkcjonalność, pozwalającą na podstawie odczytanych numerów tablic, sterować automatyką wjazdu jak np. szlabany montaż na budynku portierni K67, K68 Kamery służące do OCR-owania kontenerów i naczep wjeżdżających i wyjeżdżających na teren terminala kontenerowego. K69, K70, K71 Kamery systemu zczytywania tablic rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających i opuszczających teren załadunkowy terminala. Dodatkowo, kamery te muszą posiadać funkcjonalność, pozwalającą na podstawie odczytanych numerów tablic, sterować automatyką wjazdu jak np. szlabany montaż na budynku portierni K72 K75 Kamery systemu rejestracji stanu technicznego kontenerów i naczep wjeżdżających i wyjeżdżających na wagonach montaż na latarni K76 K85 Kamery systemu rejestracji stanu technicznego kontenerów i naczep wjeżdżających i wyjeżdżających na ciągnikach na teren załadunkowy terminala kontenerowego montaż na latarni Należy przewidzieć dodatkowe punkty kamerowe które mogły zarejestrować (sfotografować) kontener wjeżdżający i wyjeżdżający przez bramkę terminalu, w celu analizy stanu fizycznego kontenera. Serwery rejestrujące platformy VMS z macierzami i przełączniki należy umieścić w szafie RACK w pomieszczeniu serwerowni w budynku sterowania i administracji. 5

6 Stację operatorską do podglądu i obsługi umieścić w budynku portierni Transmisja danych i zasilanie. System wykonać w technologii miedzianej sieci strukturalnej z wykorzystaniem TCP/IP w przypadku kamer oddalonych o mniej niż 100 m od przełącznika oraz przy pomocy połączeń światłowodowych przy odległości większej niż 100 m. Urządzenia typu kamery zasilić z przygotowanej sieci 230V z wykorzystaniem zasilaczy 230/24V. Stację roboczą zlokalizowaną w budynku portierni należy połączyć za pomocą światłowodu wielodomowego 50/125 z końcówkami SC ze switchem zlokalizowanym w serwerowni za pomocą modułów światłowodowych. Serwery rejestrujące platformy VMS z macierzami i przełączniki podłączyć do źródła w szafie RACK. W razie konieczności zastosować dodatkową listwę zasilającą Wymagane cechy systemu rejestracji obrazu Ogólne : - architektura pozwalająca na wydajną kosztowo rozbudowę o kolejne zasoby oraz modyfikację funkcjonalną w miarę powstawania nowych potrzeb w okresie eksploatacji - współpraca z kamerami analogowymi oraz kamerami IP wielu producentów - migracja funkcji analitycznych w obszarze zasobów systemu oznaczająca brak konieczności stosowania wyspecjalizowanych kamer dedykowanych do realizacji tejże analizy zawartości obrazu oraz możliwość wykorzystywania jednej kamery do wykonywania wielu analiz jednocześnie - analiza danych post factum pozwalająca na wykonanie analizy zawartości obrazu zarejestrowanego przez kamerę, dla której ta funkcja nie była wcześniej aktywna - baza danych zapewniająca szybkie wyszukiwanie archiwizowanych zdarzeń z wykorzystaniem do tego celu wielu kryteriów ( np. egzekucja makra, wskazanie regionu obrazu, zmiana kąta obserwacji kamery, skorelowany indywidualnie tekst, tablice rejestracyjne, twarze, zdefiniowane reguły ruchu ) definiowalnych dla wybranych zasobów we wskazanym okresie czasu - edytowalne reguły makr budowane w oparciu o instrukcje warunkowe aktywowane krzyżowo przez wszelkie zasoby oraz funkcjonalności systemu ( np. rozpoznanie tablicy rejestracyjnej z tzw. białej listy automatycznie aktywuje przełączenie widoku na ekranie monitora oraz odtworzenie komunikatu głosowego ) 6

7 - współpraca z innymi systemami branżowymi takimi jak kontrola dostępu, sygnalizacja włamania i napadu za pomocą otwartych standardów wymiany informacji udostępnionych w stosownym SDK Wyświetlanie : - wsparcie dla 6 monitorów o dowolnej przekątnej ekranu w ramach każdego stanowiska operatorskiego, w tym wirtualnego kontrolera z matrycą dotykową oraz klawiaturą numeryczną - definiowanie widoków ( wyświetlanie na pojedynczym monitorze ) oraz multi widoków ( wyświetlanie na wielu monitorach ) o różnej zawartości poszczególnych paneli ( np. obraz na żywo, odtwarzanie, zegar, adres URL, lista zdarzeń, przycisk funkcyjny, mapa obiektu, sterowanie PTZ ), dowolnym rozmiarze oraz położeniu w ekranie monitora - obsługa funkcji tzw. video wall z możliwością zdalnego delegowania zawartości poszczególnych paneli widoku wyświetlanego na ekranach monitorów - obsługa protokołu RTSP pozwalająca na szybkie przechwytywanie obrazu z większości kamer IP - zbliżenie cyfrowe wybranego fragmentu obrazu bez utraty podglądu na pierwotny zakres obserwowanej sceny - funkcja OSD z możliwością zmiany koloru tekstu aktywowana dla wybranych przez użytkownika systemu, źródeł sygnału wideo - wybór kamery do aktualnego podglądu przez przeciągniecie ikony kamery z mapy synoptycznej Rejestracja / Odtwarzanie : - wskazanie materiału blokowanego przed nadpisaniem - rozpoczęcie nagrywania po detekcji ruchu definiowanej dla dowolnego obszaru kamery - zmiana atrybutów zapisu przypisana do aktywnego profilu - odtwarzanie ostatnich kilkunastu sekund nagrania bezpośrednio z widoku kamery będącej aktualnie w trybie podglądu bieżącego obrazu - dynamiczna zmian trybów, parametrów nagrywanie poprzez makra jako reakcja na dowolne zdefiniowane przez użytkownika zdarzenie w systemie - zmiana parametrów nagrywaniu w oparciu o kalendarz tygodniowy lub roczny dedykowane szczególnie dla wydarzeń niepowtarzalnych w terminarzu jak imprezy masowe - eksport materiału z wielu serwerów jednocześnie do jednego pliku z materiałem archiwalnym 7

8 - wybór kamery do podglądu archiwalnego przez przeciągniecie ikony kamery z mapy synoptycznej - wsparcie dla technologii DAS oraz NAS Analiza obrazu Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych Algorytm skanuje tablice rejestracyjne wprost z bieżącego strumienia wideo i klasyfikuje znalezioną tablicę przypisując ją do kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany. Znalezione tablice mogą być porównywane z tzw. czarną i białą listą dostępową w wyniku czego generowane są zdarzenia z automatycznym przypisaniem reguły odpowiednich makr np. moduł I/O aktywuje otwarcie szlabanu po wykryciu przez system obecności pojazdu uprawnionego do wjazdu na teren chronionego obiektu. Aktywacja profilu wykrywającego pojazdy opuszczające parking w zdefiniowanym okresie czasu pozwala na wspomaganie procesu zarządzania wolnymi miejscami. Rozpoznawanie twarzy Algorytm wyodrębnia z bieżącego obrazu wideo twarze obserwowanych osób przekształcając je do postaci tzw. meta danych. Analizie podlegają punkty nanoszone na brwi, oczy, nos oraz usta. Każda rozpoznana twarz jest porównywana ze wzorcem przechowywanym w bazie danych i na tej podstawie automatycznie klasyfikowana do tzw. czarnej lub białej listy ściśle powiązanej z uprawnieniami dostępu do zasobów obiektu osób, których twarz podlega analizie. Na podstawie wyników tejże analizy, system aktywuje odpowiednią regułę makr. Aktywacja dedykowanego profilu pozwala na weryfikowanie obecności osób we wskazanym miejscu obiektu z podaniem okresu czasu. Tworzenie bazy danych twarzy odbywa się również z wykorzystaniem importu zdjęć. Rozpoznawanie reguł ruchu Predefiniowane reguły ruchu izolują i klasyfikują obiekty wprost z bieżącego strumienia wideo. Aktywacja zdarzenia następuje automatycznie w przypadku naruszenia zdefiniowanej reguły. Funkcja pozwala na definiowanie przekroczenia linii, detekcji pozostawionego lub zabranego przedmiotu, przebywania w wyznaczonej strefie z określeniem dozwolonego okresu czasu. Zdarzenie jest korelowane z aktywacją odpowiedniego makra systemowego wyzwalając lawinowo dalsze, powiązane scenariusze systemowe. Dostępne reguły mogą również służyć do budowania systemu zliczania osób oraz innych statystyk ruchu. Sabotaż punktu kamerowego Funkcje analizy obrazu są wspomagane ciągłym monitorowaniem zakresu obserwowanej przez kamerę sceny. W przypadku zmiany kąta obserwacji, zakrycia obiektywu lub rozmycia obrazu system automatycznie informuje o tym fakcie operatora co jest gwarantem poprawnego działania poszczególnych algorytmów wideo identyfikacji oraz wideo detekcji. Profile transmisji : 8

9 Unicast - nagrywanie i podgląd z wykorzystaniem jednego strumienia ( cała transmisja przez serwer ) - nagrywanie i podgląd z wykorzystaniem dwóch niezależnych strumieni (cały transmisja przez serwer) Multicast - nagrywanie i podgląd z wykorzystaniem jednego strumienia ( niezależna transmisja do operatora oraz serwera ) Inne - nagrywanie i podgląd z wykorzystaniem dwóch niezależnych strumieni ( transmisja unicast do serwera oraz multicast do operatora ) - dopasowanie strumieni wideo pomiędzy serwerem, a stacją operatora do dostępnego dla nich pasma transmisji * aktualna lista kamer wspierających transmisję multicast oraz dual stream dostępna pod adresem : https://divasecurity.com/en/support/compatibility/devices/ *obsługa transmisji multicast wymaga systemu operacyjnego Windows 7 lub wyższego. Pozostałe niezbędne funkcjonalności : - w pełni edytowalne ( rozmiar, opis, wyzwalane makro ) przyciski ekranowe rozmieszczane w dowolnym miejscu poszczególnych widoków - aktywowanie presetów kamer PTZ po kliknięciu kursorem myszy na predefiniowany, wyświetlany przez powiązaną kamerę stacjonarną, transparentny region obrazu - monitorowanie wydajności serwera, w tym wykorzystania procesora, pamięci, prędkości zapisu na dyskach oraz aktualnej konsumpcji zasobów poszczególnych interfejsów sieciowych - wsparcie dla kontrolera USB z joystickiem do kontrolowania funkcji PTZ ruchomych punktów kamerowych - obsługa cyfrowych modułów I/O aktywowanych z poziomu dedykowanych przycisków ekranowych lub automatycznie przez egzekucję reguł makr - redundancja systemu na wypadek awarii któregokolwiek z serwerów realizowana w oparciu o monitorowanie interfejsów sieciowych jak również stabilności warstwy aplikacyjnej, przełączenie zasobów na serwer zapasowy w czasie nie dłuższym niż 90 sekund 9

10 - jednoczesny dostęp do 4 bieżących ( w tym sterowanie funkcjami PTZ ) lub nagranych obrazów z poziomu przeglądarki internetowej - dostęp do serwerów z poziomu urządzeń mobilnych ( ios, Android ) pozwalający na oglądanie bieżących widoków z kamer, sterowanie funkcjami PTZ oraz przechwytywanie zdjęć ze wskazanych momentów obserwowanego obrazu - system odczytu opisu kontenera w oparciu o kamerę inteligentną. W celu przeprowadzenia analizy obrazu kamera inteligentna z wbudowaną dedykowaną analizą treści będzie wykonywała akwizycję obrazu bazując na diagramach przepływu danych i rozbudowanej bibliotece gotowych filtrów analizy obrazów. Środowisko to ma cechować się prostą integracją za pomocą nowoczesnego trybu programowania typu drag and drop, dodatkowo ma być możliwość podglądu pracy programisty oraz tworzenia interfejsu panelu operatorskiego. Kamera musi analizować wystąpienie scenariusza przewozu jednego lub dwóch kontenerów na jednym pojeździe. Odczytany numer kontenera wraz z powiązanym numerem tablicy rejestracyjnej pojazdu przewożącego dany kontener musi stanowić jeden wpis w bazie danych w raz z przypisanym znacznikiem czasowym oraz materiałem video. Ma to na celu łatwość wyszukiwania danych na bazie podania numeru kontenera lub tablicy oraz danie możliwości weryfikacji wizyjnej stanu pojazdu oraz kontenera zapisanego w skorelowanym materiałem video. - zapewnienie programistycznego interfejsu integracyjnego umożliwiającego zsynchronizowanie systemu CCTV z dowolnym istniejącym na obiekcie systemem IT w celu zapewnienia możliwości pobieranie zdjęć do systemów zewnętrznych poprzez wskazanie wymaganego materiału na bazie znacznika czasowego, numeru kamery, numery kontenera, numeru tablicy rejestracyjnej. - system musi zapewnić funkcjonalność analizy numerów kontenerów przewożonych przez tabor kolejowy oraz obsługiwanych przez podnośniki kontenerowe. Konta użytkowników : - swobodne nadawanie przez administratora systemu hierarchicznych uprawnień każdemu operatorowi lub grupie operatorów korzystających z odpowiednich dla nich zasobów systemu - każdy operator może korzystać z dowolnej wersji językowej oprogramowania, która jest mu dynamicznie przydzielana w procesie logowania bez konieczności każdorazowego reinstalowania aplikacji przypisanej do konkretnego stanowiska operatorskiego - pełna kontrola zakresu dostępu poszczególnych grup użytkowników do urządzeń, funkcjonalności urządzeń, widoków, reguł makr - wyświetlanie domyślnego dla wybranej grupy operatorów widoku / multi widoku automatycznie po zalogowaniu do systemu 10

11 - hierarchiczny dostęp do kontroli kamer PTZ Administracja kamerami : - autodetekcja wszystkich kamer znajdujących się w lokalnym środowisku sieciowym - wskazanie nieprawidłowej konfiguracji parametrów sieciowych poszczególnych urządzeń - indywidualna kontrola wszystkich urządzeń oraz ich parametrów z poziomu listy kontrolnej - wysyłanie ustawień do wielu kamer jednocześnie - tworzenie kopii ustawień parametrów wszystkich kamer lub koderów - monitorowanie aktualnych parametrów transmisji z poszczególnych urządzeń - jednoczesna aktualizacja oprogramowania systemowego dla wybranej grupy kamer lub koderów 3. Wykaz sprzętu 3.1. Kamery PTZ 6 szt. Kamera Przetwornik obrazu Elektroniczna migawka Minimalne oświetlenie sceny Ogniskowa Tryb ostrości 1/2.8" Progressive scan CMOS 1/1~1/10000 s 0.5 lux kolor, lux (b/w), 1/30 s migawka, 30IRE, F to 129 mm Automatyczna/ ręczna Obrót/pochylenie Obrót 360 ciągły Pochylenie -10 ~190 Prędkość w presetach 5 ~400 /s Prędkość manualna 0.5 ~90 /s Liczba presetów 256 Trasa 8 Sekwencja 8 Funkcja autopan 4 Powiazanie prędkości obrotu od zoom Wł/Wył. Wznowienie pracy po spadku mocy Tak Funkcja główna Ustawienie, Sekwencja, Auto Pan, cruise Automatyczne przełączanie - Autoflip Mechaniczne / Wył. Funkcje Maski prywatności 16 Obrót obrazu Normalny, Flip, lustro, 180 Wyświetlacz na ekranie Data, godzina i tytuł (20 znaków) Zapis lokalny Ciągły, zaplanowany, alarm Detekcja ruchu Wł/Wył.; Wykrywanie w do 4 stref Kontrola obrazu Szeroki zakres dynamiki Wł/Wył. WDR >96 db Kompensacja tylnego oświetlenia Wł/Wył. Balans bieli Auto / wewnątrz / na zewnątrz / ATW / ręczny Ikontrola RIS automatyczny / ręczny Ostrość 15 poziomów 11

12 Image stabiliser Wł/Wył. Redukcja szumów 2D Wł/Wył. Redukcja szumów 3D Wł/Wył. Automatyczna regulacja wzmocnienia Automatyczny/ręczny Dzień / noc (filtr IR-cut) Automatyczny/włączony/wyłączony Zoom cyfrowy 12x Zoom optyczny 30x Video Ilość strumieni wideo 4x H.264 lub 3x H x MJPEG Liczba strumieni wyjściowych Do 20 (RTSP) Algorytm sprężania (y) H.264 MP (ISO/IEC ), MJPEG Enkoder bitowy - tempo sterowania Stała przepływność (CBR), zmienna (VBR) Przepływność wyjściowa (na strumień H.264) Do 8192 kbit/s Liczba klatek na sekundę 1-25 kl/s (PAL), 1-30 kl/s (NTSC) Moc całkowita szybkość transmisji danych Do 32 Mbit/s Rodzaje strumieni H p30 H H p30 H.264 H.264 H.264 H p15 H p H p15 MJPEG 1080p H p15 H p30 H H p15 H p15 H p15 H.264 H p15 H.264 H.264 H.264 H p30 H p30 H MJPEG 1080p Wyjście analogowe BNC (1.0 Vpp) Standardy wideo PAL/NTSC Audio Dwukierunkowe audio G.711,8 khz, A-law, g-law, 64 kbit/s; G.726, 8 khz, 40 kbit/s Parametry wejść / wyjść Wejścia 2x wejście 0-5 Vt (10 kq pull-up) Wyjścia 2x przekaźnik, no/nc (30 4 A or A) Sieć Interfejs (y) Protokoły Rodzaj złącza Parametry przechowywania danych Opcje przechowywania Zasilanie Pobór mocy Moc Ochrona środowiska Temperatura pracy - 24 V Ciągły Temperatura pracy - PoE + Stopień ochrony Mechaniczne Wymiary Waga Obudowa Kolor Osłona Bubble 10/100 Mb Ethernet (RJ-45) 100 Mb Ethernet (SFP) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, IEEE 802.1x, QoS, ONVIF Profile S RJ-45 or SFP Karta Micro SD, 64 GB 24 W; 59 W z grzałką Vac (24 Vac nominal +/- 20%); 802.3at Power-over-Ethernet (PoE+) -40 C to +50 C (-40 F to +122 F) 0 C to +40 C (+32 F to +104 F) IP66 Ø mm (Ø in) 2.3 kg (5.1 lbs) Aluminium RAL 9003 (biały sygnał) ABS / poliwęglanowa mieszanka Optycznie przezroczysty 12

13 3.2. Kamery kopułkowe 58 szt. a. Rozdzielczość 1080p/720p b. Funkcja dzień / noc z filtrem IR c. Przetwornik 1/2.7 typu CMOS d. Podwójny kodek H.264 / MJPEG e. Automatyczny obiektyw 3,0 9 mm f. Promiennik IR ( wersja FD820M1-IR ) g. Zgodność z ONVIF h. Dwukierunkowa transmisja dźwięku i. Zasilanie 24VAC/12VDC/802.3af PoE j. Klasa szczelności IP66 k. Interfejs SFP 3.3. Kamery do rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz dokumentacji stanu technicznego kontenerów 21 szt. Cechy: a. Rozdzielczość 1080p/720p b. Funkcja dzień / noc z filtrem IR c. Przetwornik 1/2.7 typu CMOS d. Podwójny kodek H.264 / MJPEG e. Zgodność z ONVIF f. Dwukierunkowa transmisja dźwięku g. Zasilanie 24VAC/12VDC/802.3af PoE h. Interfejs SFP 3.4. Serwer, macierz dyskowa 3.5. Stacja operatorska Procesor Liczba rdzeni: 4 Liczba wątków: 8 Szybkość zegara: 3.4 GHz Max. częstotliwość turbo: 3.8 GHz Intel Smart Cache 8 MB Zestaw instrukcji: 64-bit Maksymalny rozmiar pamięci (w zależności od typu): 32 GB Maksymalna przepustowość pamięci: 21 GB/s 13

14 Płyta główna Gniazdo LGA gniazda 240-pin DDR3 SDRAM DIMM Wsparcie dla max 32 GB DDR / 1333 MHz DIMM Złacza dual DVI-I oraz Display Port 2 interfejsy sieciowy (10/100/1000 Mb/s) 2 porty SATA 6.0 Gb/s 3 porty SATA 3.0 Gb/s 1 port kompatybilny z rozszerzeniem esata 1 port esata 3.0 Gb/s 2 porty USB portów USB 2.0, 6 na tylnym panelu oraz dodatkowe 8 poprzez 4 wewnętrzne złącza 1 dyskretne złącze karty graficznej PCI Express 2.0 x 16 2 złącza PCI Express 2.0 x 1 3 złącza PCI Pamięć 8GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM Dysk SSD 1x SSD (Solid State Disk) SATA III Multi-level cell (MLC) 525 Mbps (odczyt) 475Mbps (zapis) Obudowa Micro-ATX Wymiary: 300(D) x 90(W) x 326(H) mm Karta graficzna opcjonalna NVH-QUAD Dodatkowe wymagania: Opis zakresu prac związanych z dostawą, instalacją i konfiguracją. Zamawiający w ramach instalacji i konfiguracji sprzętu wymaga od Wykonawcy wykonania następujących prac: a) opracowanie projektu wdrożenia oferowanego sprzętu i oprogramowania oraz uzyskanie dla projektu akceptacji Zamawiającego, b) dostarczenie oferowanego sprzętu do siedziby Zamawiającego montaż i podłączenie sprzętu w pomieszczeniu technicznym i innych miejscach wskazanych przez Zamawiającego, c) skonfigurowanie OCR d) przeprowadzenie szkoleń wdrożeniowych z obsługi dostarczonych urządzeń wyznaczonych osób przez Zamawiającego. Informacja o terminie szkolenia powinna być dostarczona z 14 dniowym wyprzedzeniem. 14

Inteligentna Platforma CCTV IP

Inteligentna Platforma CCTV IP Inteligentna Platforma CCTV IP Oprogramowanie do zarządzania obrazem Digital Video Intelligent Architecture ( DIVA ) to rozwiązanie do zarządzania obrazem dedykowane dla urządzeń IP. Oferuje wbudowaną

Bardziej szczegółowo

HSD820H3-E Kamera zewnętrzna szybkoobrotowa FullHD z obudową IP66/IK10 zoom 30x

HSD820H3-E Kamera zewnętrzna szybkoobrotowa FullHD z obudową IP66/IK10 zoom 30x HSD820H3E Kamera zewnętrzna szybkoobrotowa FullHD z obudową IP66/IK10 zoom 30x Siqura HSD820H3E to szybka zewnętrzna kamera PTZ z wyjątkowymi kontrolami obrazowania zapewnia wysokiej rozdzielczości (1080p)

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych Siqura HSD820H1-EP jest kamerą szybkoobrotową, pracującą w wysokiej rozdzielczości (1080p). Kamera nadaje się idealnie do szczegółowego

Bardziej szczegółowo

VDG Sense inteligentna platforma zarządzania obrazem. Inteligentna Platforma CCTV IP

VDG Sense inteligentna platforma zarządzania obrazem. Inteligentna Platforma CCTV IP VDG Sense inteligentna platforma zarządzania obrazem Talent twórców platformy DIVA firmy VDG Security w połączeniu z doświadczeniem sieci partnerów z całego świata pozwoliły stworzyć nową zaawansowaną

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do zarządzania obrazem. Inteligentna Platforma CCTV IP

Oprogramowanie do zarządzania obrazem. Inteligentna Platforma CCTV IP Oprogramowanie do zarządzania obrazem Digital Video Intelligent Architecture ( DIVA ) to rozwiązanie do zarządzania obrazem dedykowane dla urządzeń IP. Oferuje wbudowaną inteligencję ( VCA ) włączając

Bardziej szczegółowo

HSD820H1-EP Kamera szybkoobrotowa Full HD z obudową IP66

HSD820H1-EP Kamera szybkoobrotowa Full HD z obudową IP66 HSD820H1-EP Kamera szybkoobrotowa Full HD z obudową IP66 Siqura HSD820H1-EP jest zewnętrzną kamerą szybkoobrotową, pracującą w wysokiej rozdzielczości (1080p). Kamera nadaje się idealnie do szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ Vision Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ-MP1328MD-IR to niewielka kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 10m. Zastosowany przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS pozwala

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 marzec 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > szybkoobro Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 2MP PS Exmor CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja:

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 marzec 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx [1080p] > Po Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 2MP PS Sony Exmor CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T + 802.3at kompresja:

Bardziej szczegółowo

NVIP-5DN5001C-1P NOVUS

NVIP-5DN5001C-1P NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 5Mpix > Model : - Producent : NOVUS kamera IP kompaktowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/2.5 (4:3), mechaniczny filtr podczerwieni,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > MOTOZOOM IR Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. FD820M1/IR-SFP Stacjonarna kamera kopułkowa Full HD z funkcją D&N

Inteligentna platforma CCTV. FD820M1/IR-SFP Stacjonarna kamera kopułkowa Full HD z funkcją D&N FD820M1/IR-SFP Stacjonarna kamera kopułkowa Full HD z funkcją D&N Inteligentna platforma CCTV Siqura FD820 jest sieciową, stacjonarną kamerą kopułkową, umieszczoną w odpornej na zniszczenia obudowie. Modułowa

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 3MP PS Aptina CMOS wysokowydajny procesor DSP AMBARELLA rozdzielczość: 2048x1536 / 20kl/s interfejs: Ethernet 10/100

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 24 październik 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 24 październik 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 czerwiec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 czerwiec 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > WDR P Model : - Producent : Dahua Przetwornik 1/3 3 Megapixel progressive scan CMOS Kompresja H.264&MJPEG dual codec Ilość klatek 20fps 3Mp(2304x1296), & 25/30fps

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM

Inteligentna platforma CCTV. BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM Siqura BC820H1 jest stacjonarną kamerą sieciową, pracującą w rozdzielczości Full HD. Dzięki funkcjom 18-krotnego zbliżenia optycznego

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy MONITORING IP > kamery IP > kamery 1.3Mpx > Model : Producent : BCS Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx [1080p] > W Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2" 2MP PS Sony Exmor CMOS wysokowydajny procesor DSP TI rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx [1080p] > Model : - Producent : BCS Przetwornik 1/1.9" 2Megapixel PS CMOS Kompresja video H.264 i obrazu JPEG Obsługa trzech strumienia kodowania 50kl/s przy rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.

elshop NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > NVIP-TDN3401H/IR/MPX2. Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > Model : - Producent : NOVUS Kamera dzień/noc w obudowie IP 66 z oświetlaczem IR, 2.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość Full HD 1600x1200

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 marzec 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 1.3Mpx [720p] > Model : - Producent : BCS Przetwornik 1/3" 1,3 Megapixel PS Aptina CMOS Wysoko wydajny procesor DSP serii Ambarella A5S Kompresja video H.264 i obrazu

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKOM. Kamera IP kopułowa Hikvision DS-2CD2122FWD-I (2 MPix, 4mm, 0.01 lx, IK08, IR do 30m, WDR)

ELEKTRONIKOM. Kamera IP kopułowa Hikvision DS-2CD2122FWD-I (2 MPix, 4mm, 0.01 lx, IK08, IR do 30m, WDR) Utworzono 25-01-2017 Kamera IP kopułowa Hikvision DS-2CD2122FWD-I (2 MPix, 4mm, 0.01 lx, IK08, IR do 30m, WDR) Cena : 922,50 zł Nr katalogowy : K17366 Producent : Hikvision Dostępność : Dostępność - 3

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : ReviZOOM Kamera IP XWB-201V kompaktowa zewnętrzna z podświetleniem w podczerwieni 2Mpx 3,3-12mm 1/2,8" Exmor CMOS progressive scan TDN IR

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. BC820MP5 Kamera sieciowa 5 Mpix z funkcją D&N

Inteligentna platforma CCTV. BC820MP5 Kamera sieciowa 5 Mpix z funkcją D&N BC820MP5 Kamera sieciowa 5 Mpix z funkcją D&N Siqura BC820MP5 jest stacjonarną kamerą sieciową, rejestrującą obrazy w wysokiej jakości lub standardzie HD. Obsługa megapikselowa lub obsługa wielu strumieni

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

AAT Holding sp. z o.o.

AAT Holding sp. z o.o. AAT Holding sp. z o.o. Zobrazowanie strumieni wideo Dwa niezależne okna wideo Jednoczesne wyświetlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczości od VGA do 2MPX Włączanie/wyłączanie, zagnieżdżanie,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 01 grudzień 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 01 grudzień 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx [1080p] > 30 Model : - Producent : BCS Kamera szybkoobrotowa 1/1.9" CMOS 2Mpix progressive scan, H.264 & obsługa trzech strumieni kodowania, Max. 25 kl/s@1080p,

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator HQ-NVR6408 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-02-2017 Rejestrator HQ-NVR6408

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR32082M-RH : Ilość kanałów video : do 32, Bitrate : wej./wyj. 192/192 Mbits, Ilość dysków: 8 szt (max. 32TB), RAID 0, RAID

Bardziej szczegółowo

0,3 / 0,2 lux (F1.2; 50 IRE; AGC HIGH) / 0 lux (zał. promiennik) Stosunek sygnał / szum: Wbudowany obiektyw: Funkcja kompensacji

0,3 / 0,2 lux (F1.2; 50 IRE; AGC HIGH) / 0 lux (zał. promiennik) Stosunek sygnał / szum: Wbudowany obiektyw: Funkcja kompensacji Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna kamer: Kamera typ 1: Obudowa : Efektywność pikseli: Czułość: kopułkowa, wandaloodporna 1/2,7'' CMOS 1920x1080 (2 Mpix) 0,3 / 0,2 lux (F1.2; 50 IRE; AGC HIGH) / 0

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN7018CZ-2P Cena : 3.199,00 zł (netto) 3.934,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Rejestrator DVS-3104E Cena : Chwilowy brak ceny Producent : Dahua Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 03-07-2017 Rejestrator DVS-3104E Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1. Model : - Producent : NOVUS kamera IP kupułkowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/4, mechaniczny filtr podczerwieni, wbudowany oświetlacz podczerwieni - 18 diod LED (15 m), 1.0 megapiksela, 1 lx/f=1.2

Bardziej szczegółowo

HQ Vision. Kamera szybko-obrotowa IP HQ-SDIP1320L-IR. Strona 1 z 6

HQ Vision. Kamera szybko-obrotowa IP HQ-SDIP1320L-IR. Strona 1 z 6 HQ Vision Kamera szybko-obrotowa IP HQ-SDIP1320L-IR Strona 1 z 6 Szybkoobrotowa kamera sieciowa HQ-SDIP1320L-IR została wyposażona w przetwornik obrazu 1/2.8" CMOS Progresive Scan zapewniający wysoką jakość

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN3000H/IR-1P Cena : 899,00 zł (netto) 1.105,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera HikVision DS-2CD2120F-I Cena : 548,00 zł (netto) 674,04 zł (brutto) Producent : HikVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MONITORING WIDEO

CYFROWY MONITORING WIDEO CYFROWY MONITORING WIDEO LINIA boost 2.0 Program iuvs umożliwia podgląd obrazu na urządzeniach mobilnych KAMERY I REJESTRATORY WRAZ Z SYSTEMEM CMS DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO CyfrowY MONITORING WIDEO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

KAMERING / MONITORING IP. Kamery IP kopułkowe

KAMERING / MONITORING IP. Kamery IP kopułkowe Kamery IP kopułkowe GV-MDR120 Mpix GV-FE4301 GV-VD1530 GV-FE2301 Mpix Geovision GV-EFD2100-0F Przetwornik: 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym, Rozdzielczość [Mpix]: 1,3, Wielkość obrazu [px]: 1280 x

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. BL820M1IR Kamera IP Full HD IR Bullet

Inteligentna platforma CCTV. BL820M1IR Kamera IP Full HD IR Bullet BL820M1IR Kamera IP Full HD IR Bullet Siqura BL820M1IR jest kamerą HD typu bullet z wbudowanym promiennikiem IR. Model ten pozwala na rejestrację wyraźnych obrazów, niezależnie od warunków oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0816vh

Rejestrator i7-h0816vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0816vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo

HQ Vision. Kamera szybko-obrotowa IP HQ-SDIP2030L-E-IR. Strona 1 z 6

HQ Vision. Kamera szybko-obrotowa IP HQ-SDIP2030L-E-IR. Strona 1 z 6 HQ Vision Kamera szybko-obrotowa IP HQ-SDIP2030L-E-IR Strona 1 z 6 Szybkoobrotowa kamera sieciowa HQ-SDIP2030L-E -IR została wyposażona w przetwornik obrazu 1/2.8" CMOS Progresive Scan zapewniający wysoką

Bardziej szczegółowo

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Kamery IP kuliste

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Kamery IP kuliste MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Kamera IP, 2.0 Mpx, 1920 x 1080, 1080p, ONVIF 2.0, H.264, MJPEG, PoE, obiektyw

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP

Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP MBS Systems Stanislawa Sulimy 1/227 82-300 Elblag tel. 55 619 30 05 kom. 509 963 841 kom. 530 013 083 CENNIK IP EKONOMICZNY,

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 www.alles24.com Cena netto Rejestratory sieciowe NVR Rejestratory sieciowe 32 kanałowe NVR77 DS-7732NI-E4/16P Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps,

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732

REJESTRATOR SIECIOWY EURA PRO NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE

Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE WYMAGANIA DLA PUNKTÓW KAMER KOLOROWYCH SZYBKOOBROTOWYCH DALEKIEGO ZASIĘGU 1. Zintegrowana kamera szybkoobrotowa w obudowie

Bardziej szczegółowo

Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego.

Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego. Czym się zajmujemy? Projektowanie, budowa i utrzymanie: kablowych sieci telewizji

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > rejestratory IP > 64 kanałowe > Model : - Producent : BCS Ilość kanałów video: do 64 Bitrate: wej. / wyj. 192 / 192 Mb/s Ilość dysków: 8 szt. (max. 32 TB), RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID

Bardziej szczegółowo

Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP

Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP CENNIK IP EKONOMICZNY, AKTUALIZACJA 04-12-2015 1,23 Zdjęcie Opis Ilość kanałów Model Cena Netto Cena Brutto REJESTRATORY

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik nr 8 do siwz i formularza ofertowego 1. Serwer NAS Liczba sztuk: 2 Oferowany model:.. Producent:..... L.p. Wymagania minimalne Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 2.0MP PS Exmor CMOS wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS Symbol Opis Cena netto SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS KAMERY STANDARDOWE Cena brutto Gr. rabat Uwagi Zdjęcia IN-IP3-1.3MP-S Kamera sieciowa 1.3MP w obudowie standardowej, przetwornik CMOS 1/3, skanowanie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 8Mpx [4k] > Model : - Producent : BCS metrów) Przetwornik 1/2,3" 8 Megapixel PS CMOS Wysoko wydajny procesor AMBARELLA A5S Kompresja video H.264 i obrazu JPEG Obsługa

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR0401X5ME: Rejestrator sieciowy IP - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 4 kamer IP@5Mpx,

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Kamera szybkoobrotowa 540/660 linii, DZIEŃ/NOC, 23 X ZOOM, oświetlacz IR 6 diod o zasięgu do 80 m, HQ-SD5423-IR

Kamera szybkoobrotowa 540/660 linii, DZIEŃ/NOC, 23 X ZOOM, oświetlacz IR 6 diod o zasięgu do 80 m, HQ-SD5423-IR MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Kamera szybkoobrotowa 540/660 linii, DZIEŃ/NOC, 23 X ZOOM, oświetlacz IR 6 diod

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanych urządzeń i sprzętu

Opis oferowanych urządzeń i sprzętu Załącznik nr 4 do oferty Opis oferowanych urządzeń i sprzętu Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń monitoringu wizyjnego dla 4 obiektów Nadleśnictwa. I. Siedziba Nadleśnictwa Jawor

Bardziej szczegółowo

ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV

ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

MONITORING DZIAŁKI FULL HD 2 KAMERY KOPUŁKOWE Z IR

MONITORING DZIAŁKI FULL HD 2 KAMERY KOPUŁKOWE Z IR MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MONITORING DZIAŁKI FULL HD 2 KAMERY KOPUŁKOWE Z IR Produkt z kategorii: Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm)

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm) Zestaw promocyjny nr 2 1080 PIKSELI Rejestrator INTERNEC i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH + 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T- IRM W skład zestawu promocyjnego wchodzi: Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Montaż, dostawa i uruchomienie urządzeń zabezpieczająco-ochronnych i instalacji wewnętrznych dla Sądu Rejonowego w Żarach ul.

Montaż, dostawa i uruchomienie urządzeń zabezpieczająco-ochronnych i instalacji wewnętrznych dla Sądu Rejonowego w Żarach ul. Zad. C pkt. A Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr. 3 A Montaż, dostawa i uruchomienie urządzeń zabezpieczająco-ochronnych i instalacji wewnętrznych dla Sądu Rejonowego w Żarach ul. Spokojna 20 System

Bardziej szczegółowo

HQ Vision. Kamera szybko-obrotowa IP HQ-SDIP2020-IR. Strona 1 z 6

HQ Vision. Kamera szybko-obrotowa IP HQ-SDIP2020-IR. Strona 1 z 6 HQ Vision Kamera szybko-obrotowa IP HQ-SDIP2020-IR Strona 1 z 6 Szybkoobrotowa kamera sieciowa HQ-SDIP2020IR została wyposażona w przetwornik obrazu 1/2.8" CMOS Progresive Scan zapewniający wysoką jakość

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla systemu Monitoringu wizyjnego Załącznik nr 9c. warunków CMOS formatu 1/2.8 ze skanowaniem przetwornik obrazu: 2.

Formularz cenowy dla systemu Monitoringu wizyjnego Załącznik nr 9c. warunków CMOS formatu 1/2.8 ze skanowaniem przetwornik obrazu: 2. Formularz cenowy dla systemu Monitoringu wizyjnego Załącznik nr 9c 1. Kamera zewnętrzna typu Bullet 2 MP Wymagane parametry kamer typu Bullet 2 MP Parametry proponowanego Spełnienie 1. urządzenia CMOS

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center

Avigilon Control Center Avigilon Control Center Najwyższej klasy system VMS Video Management System Otwarta platforma Intuicyjny interfejs Architektura klient-serwer Przejrzyste opłaty Dostępny w wersji polskiej Współpraca ACC

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016 Model : - Producent : BCS Obrotowa kamera kopułowa 2 megapixelowa FULL HD, z obiektywem zmienno ogniskowym i automatyczną ostrością. Obiektyw o ogniskowej 4,3 mm~129mm pozwala w dużym zakresie regulować

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR16015ME : Ilość kanałów video : 16 Ilość dysków : 1 szt esata : BRAK Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5MPx, 3Mpx, 1080p,

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Kamera HQ-SDIP2030L-E-IR Cena : 4.710,00 zł (netto) 5.793,30 zł (brutto) Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 06-02-2017

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Platforma CCTV IP inteligentna analiza obrazu. Inteligentna Platforma CCTV IP. CarR analiza tablic rejestracyjnych

Inteligentna Platforma CCTV IP inteligentna analiza obrazu. Inteligentna Platforma CCTV IP. CarR analiza tablic rejestracyjnych Inteligentna Platforma CCTV IP CarR analiza tablic rejestracyjnych Kamery, które są używane do rozpoznawania tablic rejestracyjnych wymagają dobrego pozycjonowania oraz właściwego pole widzenia dla najlepszej

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY. www.tiandy.pl

CENNIK DETALICZNY. www.tiandy.pl CENNIK DETALICZNY www.tiandy.pl Zawartość cennika 1. Kamery IP... 3 1.1. Kamery IP tubowe... 3 1.2. Kamery IP kopułkowe... 4 1.3. Kamery IP szybkoobrotowe PTZ...5 2. Rejestratory IP... 6 2.1. Rejestratory

Bardziej szczegółowo

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP Strona 1 MDHSYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.814446285 lub kom.693865235 e mail: info@mdhsystem.pl ZESTAW DO MONITORINGU "EURA PRO" MSP09C5, 1 X KAMERA PTZ CEA41C5 (2MPX), 1 X KAMERA CDA02C5 (1MPX),

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Kamera HQ-SDIP2030L-E Cena : 3.410,00 zł (netto) 4.194,30 zł (brutto) Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 06-02-2017 Kamera

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > +16-PORTOW Model : - Producent : BCS BCS-NVR16045ME-P: Ilość kanałów video : do 16, obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P,

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-X2 Cena : 499,00 zł (netto) 613,77 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 11-01-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Ksenos - kompletny systemem monitoringu IP

Ksenos - kompletny systemem monitoringu IP Ksenos - kompletny systemem monitoringu IP Główne cechy Do 96 kamer konwencjonalnych lub IP w dowolnej konfiguracji (wersja programu Ksenos) Do 32 jednoczesnych dostępów przez programy klienckie (program

Bardziej szczegółowo

Rejestrator DS-7604NI-S

Rejestrator DS-7604NI-S Informacje ogólne Ekonomiczna seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. DS-7604NI-S jest zbudowany na dedykowanej platformie sprzętowej (ang. embedded), pracuje

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

Kamera IP obrotowa, Wi-Fi, 1280x720, H264, ONVIF, P2P, DZIEŃ/NOC ( 12 diod IR), CZUJNIK RUCHU PIR, AXP/PANDA/PIR/P2PS

Kamera IP obrotowa, Wi-Fi, 1280x720, H264, ONVIF, P2P, DZIEŃ/NOC ( 12 diod IR), CZUJNIK RUCHU PIR, AXP/PANDA/PIR/P2PS MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Kamera IP obrotowa, Wi-Fi, 1280x720, H264, ONVIF, P2P, DZIEŃ/NOC ( 12 diod IR),

Bardziej szczegółowo

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl ZESTAW DO MONITORINGU "EURA PRO" MSP-08C5 (1MPX) 2 X KAMERA CBA-03C5, 2 KAMERA CDA-02C5, REJESTRATOR,

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Kamera HikVision DS-2CD2412F-I(W) Cena : 670,00 zł (netto) 824,10 zł (brutto) Producent : HikVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak

Bardziej szczegółowo

Kamera VIVOTEK IP 8361

Kamera VIVOTEK IP 8361 Kamera VIVOTEK IP 8361 Vivotek IP8361 to 2-megapikselowa zewnętrzna kamera IP pozwalająca uzyskać doskonałą jakość obrazu i wyjątkową przepustowość. Kamera może przechwytywać większą powierzchnię sceny

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Kamera HikVision DS-2CD2010F-I Cena : 364,00 zł (netto) 447,72 zł (brutto) Producent : HikVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA

Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA Produkt z kategorii: Zestawy

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo