Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego."

Transkrypt

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a) I. Monitoring wizyjny terminala kontenerowego 1. Założenia projektowe Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego. 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest instalacja monitoringu wizyjnego. Niniejsza koncepcja obejmuje instalację monitoringu wizyjnego budynku umożliwiającą nadzór nad zdarzeniami oraz monitorowanie wydarzeń na terenie obiektu. 1.2 Podstawa opracowania Podstawę prawną stanowią: - Systemy Alarmowe, Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach Część 7: Wytyczne stosowania" PN EN : Systemy Alarmowe, Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach Część 5: Teletransmisja" PN EN : PN IEC :2002 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. - PN IEC :2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze. - Ustawa Prawo Telekomunikacyjne z 16 lipca 2004 roku. (Dz.U. nr. 171, poz. 1800) - Prawo budowlane Postępowanie dotyczące rozpoczęcia robót budowlanych art. 30 (Dz.U ) 2. Opis ogólny 2.1 Założenia ogólne Przyjęto następujące założenia ogólne dotyczące rozprowadzenia instalacji i standardów: Dla każdego z systemów dobrane zostały konkretne rozwiązanie techniczne. Wiąże się to z wymogiem, spełnienia konkretnych rozwiązań projektowych, projektant dopuszcza zastosowanie urządzeń i rozwiązań innych producentów jednak o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych. 1

2 Przed ewentualną zamianą parametrów technicznych urządzeń należy uzyskać pisemną zgodę projektanta i Inwestora. 2.2 Monitoring wizyjny Założenia Poniższy zakres stanowi koncepcja monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego. Na tym etapie planuje się montaż kamer dookoła placów postojowych oraz wzdłuż terminala, w celu kontroli i zapisu zaistniałych sytuacji. Montaż systemu ma na celu zminimalizowanie prób kradzieży, zniszczenia, włamania chronionych dóbr oraz nadzoru nad ruchem pojazdów. Celem nadrzędnym systemu jest bieżące wykrycie zagrożenia, jak również możliwość odtworzenia zaistniałych sytuacji. Kamery mają być zainstalowane na elewacji budynków, a także na słupach oświetleniowych zlokalizowanych na placach oraz terenie terminala. Planuje się montaż 5 kamer zewnętrznych w obudowach do identyfikacji tablic rejestracyjnych, 16 kamer do OCR kontenerów i naczep oraz rejestracji stanu technicznego kontenerów i naczep, 6 kamer zewnętrznych typu PTZ oraz 58 kamer zewnętrznych typu dome. Wszystkie zainstalowane kamery muszą być wyposażone w slot SFP umożliwiający bezpośrednie podłączenie modułu SFP do transmisji światłowodowej. Podczas projektowania systemu monitoringu wizyjnego przyjęto następujące założenia: - instalację rejestratorów wyposażonych w macierze dyskowe w szafie RACK, znajdującej się w pomieszczeniu serwerowni budynku sterowania i administracji - instalację kamer na terenie placów postojowych oraz terminala kontenerowego. - montaż stanowiska do obsługi i obserwacji systemu w budynku portierni - wszystkie nowe elementy zawierać mają wymagane aktualne certyfikaty - wykonanie okablowania wewnątrz podtynkowo lub natynkowo w plastikowych listwach/korytach maskujących - wykonanie okablowania na zewnątrz z zastosowaniem rur osłonowych - połączenia kamer należy zabezpieczyć ochronnikami przepięciowymi Założenia funkcjonalne dla systemu monitoringu System monitoringu wizyjnego należy wykonać w oparciu o technologię IP. Kamery typu dome winny posiadać rozdzielczość co najmniej 2 Mpix, minimalna rozdzielczość kamer PTZ to również 2 Mpix Kamery kompaktowe będą instalowane w obudowach IP66. Kamery PTZ oraz DOME posiadają stopień ochrony IP 66 oraz IK 10 Wszystkie kamery będą posiadały funkcję dzień/noc z czułością w zakresie podczerwieni dla trybu mono 2

3 Serwery rejestrujące platformy VMS obrazu mają umożliwiać implementację (poprzez licencje dostarczaną wraz z rejestratorem) zaawansowanej analizy obrazu pozwalającej na zdefiniowanie następujących algorytmów: Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych Rozpoznawanie twarzy o Obiekt w polu detekcja obiektu poruszającego się w obrębie określonego obszaru o Linia przecięcia przekroczenie jednej lub więcej wirtualnych linii w zdefiniowanym bądź dowolnym kierunku o Podejrzane zachowanie detekcja obiektu poruszającego się przez zdefiniowany czas w obrębie określonego obszaru o Sabotaż wykrycie zmiany źródła obrazu, zmiana względem obszaru odniesienia o Obiekt pozostawiony detekcja obiektu nieruchomego lub umieszczonego w pewnym obszarze o Wejście do pola detekcja obiektu przedostającego się na dany obszaru o Opuszczenie pola detekcja obiektu opuszczającego obszar W przypadku kamer szybkoobrotowych zewnętrznych, detekcja ruchu możliwa będzie do realizacji w zaprogramowanych prepozycjach kamer. System będzie pozwalał operatorom na wsteczną analizę materiału zarejestrowanego zgodnie z określonymi algorytmami Kamery będą pracowały w kompresji H.264 Kamery posiadały będą wbudowany slot karty SD dla lokalnego zapisu Kamery generowały będą 4 strumienie wizyjne umożliwiając oddzielne skonfigurowanie strumienia do rejestracji i do podglądu. System zarządzania monitoringiem zbudowany zostanie w architekturze klient serwer pozwalając na: o Indywidualne logowanie się użytkowników na stacjach operatorskich o Personalizowane uprawnienia użytkowników dla dostępu do kamer/nagrań/sterowania PTZ kamer o Programowalne priorytety pomiędzy użytkownikami (użytkownik o wyższym priorytecie może przejąć sterowanie kamerą do operatora o niższym priorytecie) System będzie umożliwiał rozbudowę do 500 kamer i 10 stanowisk roboczych System zapewni możliwość archiwizacji materiału wideo na potrzeby dowodowe. Archiwizacja odbywać się będzie formacie pozwalającym zweryfikować czy obraz był manipulowany cyfrowo. Interfejs użytkownika i konfiguracyjny systemu zarządzania będzie w języku polskim Dostęp do systemu będzie możliwy z urządzeń mobilnych Stacje robocze umożliwią podpięcie do 6 monitorów i ustawienie na nich dowolnej konfiguracji widoków z kamer Stacje robocze wyposażone będą w pulpit sterujący z joystickiem umożliwiając łatwe sterowanie funkcjami kamer obrotowych 3

4 Stacje robocze umożliwiały będą wizualizacje obiektu na mapach terenu z naniesioną alokacją kamer System obsługiwał będzie otwarty standard transmisji wideo ONVIF System rejestracji bazuje na wysokowydajnych macierzach,zapewniając bezpieczeństwo przechowywania danych (RAID-5). Pojemność rejestracji została założona dla następujących warunków rejestracji: - dla kamer stałych (dome) zapis ciągły przez 30 dni - dla kamer PTZ zapis ciągły przez 30 dni Istotnym składnikiem systemu monitoringu będzie zestaw urządzeń do automatycznej identyfikacji numerów rejestracyjnych oraz numerów kontenerów wjeżdżających i wyjeżdżających przez bramkę terminalu. System składał się będzie z kamer kompaktowych z obiektywem w obudowach. Za detekcję tablic rejestracyjnych i numerów kontenerów odpowiedzialny będzie rejestrator obrazu (serwer) wyposażony w odpowiednie licencje. Moduł rozpoznawania tablic odpowiedzialny będzie za: - odczyt numeru rejestracyjnego - odczyt numeru kontenera - przechowywanie numerów w formie tekstowej - weryfikacja numerów tablic i porównywanie z zaprogramowaną listą pojazdów upoważnionych celem automatycznego otwarcia szlabanów - obsługa zewnętrznych urządzeń automatyki wjazdu poprzez wyjście przekaźnikowe Moduł rozpoznawania tablic rejestracyjnych i numerów kontenerów jest integralną częścią systemu rejestracji i pozwala na wyszukiwanie przez operatora zdarzeń powiązanych z numerem rejestracyjnym Lokalizacja urządzeń Do monitorowania terenu obiektu należy użyć kamer kompaktowych, kamer typu PTZ oraz kamer kompaktowych z obiektywem w obudowach: K1, K48: Kamera typu PTZ, zlokalizowana na końcu ciągu terminala (wschodni koniec) umożliwiająca obserwację terenu montaż do latarni. K2 K47: Kamery kopułkowe stałopozycyjne do obserwacji obiektów znajdujących się na terenie placu załadunkowego montaż do latarni. 4

5 K49: Kamera typu PTZ umożliwiająca śledzenie wyjeżdżającego transportu oraz monitoring placu przed budynkiem sterowania i administracji montaż na latarni K50, K51, K52 : Kamery typu PTZ umożliwiające śledzenie ruchu samochodów na parkingu wewnętrznym, zewnętrznym i bramie wjazdowej montaż na latarni K54 K63: Kamery kopułkowe stałopozycyjne do obserwacji obiektów znajdujących się na parkingu wewnętrzny i zewnętrznym terminala kontenerowego montaż na latarni K55: Kamera kopułkowa stałopozycyjna do obserwacji terenu za budynkiem administracji montaż na budynku K64: Kamera kopułkowa stałopozycyjna do obserwacji wjazdu na plac załadunkowy terminala kontenerowego K65, K66: Kamery systemu zczytywania tablic rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających i opuszczających teren terminala. Dodatkowo, kamery te muszą posiadać funkcjonalność, pozwalającą na podstawie odczytanych numerów tablic, sterować automatyką wjazdu jak np. szlabany montaż na budynku portierni K67, K68 Kamery służące do OCR-owania kontenerów i naczep wjeżdżających i wyjeżdżających na teren terminala kontenerowego. K69, K70, K71 Kamery systemu zczytywania tablic rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających i opuszczających teren załadunkowy terminala. Dodatkowo, kamery te muszą posiadać funkcjonalność, pozwalającą na podstawie odczytanych numerów tablic, sterować automatyką wjazdu jak np. szlabany montaż na budynku portierni K72 K75 Kamery systemu rejestracji stanu technicznego kontenerów i naczep wjeżdżających i wyjeżdżających na wagonach montaż na latarni K76 K85 Kamery systemu rejestracji stanu technicznego kontenerów i naczep wjeżdżających i wyjeżdżających na ciągnikach na teren załadunkowy terminala kontenerowego montaż na latarni Należy przewidzieć dodatkowe punkty kamerowe które mogły zarejestrować (sfotografować) kontener wjeżdżający i wyjeżdżający przez bramkę terminalu, w celu analizy stanu fizycznego kontenera. Serwery rejestrujące platformy VMS z macierzami i przełączniki należy umieścić w szafie RACK w pomieszczeniu serwerowni w budynku sterowania i administracji. 5

6 Stację operatorską do podglądu i obsługi umieścić w budynku portierni Transmisja danych i zasilanie. System wykonać w technologii miedzianej sieci strukturalnej z wykorzystaniem TCP/IP w przypadku kamer oddalonych o mniej niż 100 m od przełącznika oraz przy pomocy połączeń światłowodowych przy odległości większej niż 100 m. Urządzenia typu kamery zasilić z przygotowanej sieci 230V z wykorzystaniem zasilaczy 230/24V. Stację roboczą zlokalizowaną w budynku portierni należy połączyć za pomocą światłowodu wielodomowego 50/125 z końcówkami SC ze switchem zlokalizowanym w serwerowni za pomocą modułów światłowodowych. Serwery rejestrujące platformy VMS z macierzami i przełączniki podłączyć do źródła w szafie RACK. W razie konieczności zastosować dodatkową listwę zasilającą Wymagane cechy systemu rejestracji obrazu Ogólne : - architektura pozwalająca na wydajną kosztowo rozbudowę o kolejne zasoby oraz modyfikację funkcjonalną w miarę powstawania nowych potrzeb w okresie eksploatacji - współpraca z kamerami analogowymi oraz kamerami IP wielu producentów - migracja funkcji analitycznych w obszarze zasobów systemu oznaczająca brak konieczności stosowania wyspecjalizowanych kamer dedykowanych do realizacji tejże analizy zawartości obrazu oraz możliwość wykorzystywania jednej kamery do wykonywania wielu analiz jednocześnie - analiza danych post factum pozwalająca na wykonanie analizy zawartości obrazu zarejestrowanego przez kamerę, dla której ta funkcja nie była wcześniej aktywna - baza danych zapewniająca szybkie wyszukiwanie archiwizowanych zdarzeń z wykorzystaniem do tego celu wielu kryteriów ( np. egzekucja makra, wskazanie regionu obrazu, zmiana kąta obserwacji kamery, skorelowany indywidualnie tekst, tablice rejestracyjne, twarze, zdefiniowane reguły ruchu ) definiowalnych dla wybranych zasobów we wskazanym okresie czasu - edytowalne reguły makr budowane w oparciu o instrukcje warunkowe aktywowane krzyżowo przez wszelkie zasoby oraz funkcjonalności systemu ( np. rozpoznanie tablicy rejestracyjnej z tzw. białej listy automatycznie aktywuje przełączenie widoku na ekranie monitora oraz odtworzenie komunikatu głosowego ) 6

7 - współpraca z innymi systemami branżowymi takimi jak kontrola dostępu, sygnalizacja włamania i napadu za pomocą otwartych standardów wymiany informacji udostępnionych w stosownym SDK Wyświetlanie : - wsparcie dla 6 monitorów o dowolnej przekątnej ekranu w ramach każdego stanowiska operatorskiego, w tym wirtualnego kontrolera z matrycą dotykową oraz klawiaturą numeryczną - definiowanie widoków ( wyświetlanie na pojedynczym monitorze ) oraz multi widoków ( wyświetlanie na wielu monitorach ) o różnej zawartości poszczególnych paneli ( np. obraz na żywo, odtwarzanie, zegar, adres URL, lista zdarzeń, przycisk funkcyjny, mapa obiektu, sterowanie PTZ ), dowolnym rozmiarze oraz położeniu w ekranie monitora - obsługa funkcji tzw. video wall z możliwością zdalnego delegowania zawartości poszczególnych paneli widoku wyświetlanego na ekranach monitorów - obsługa protokołu RTSP pozwalająca na szybkie przechwytywanie obrazu z większości kamer IP - zbliżenie cyfrowe wybranego fragmentu obrazu bez utraty podglądu na pierwotny zakres obserwowanej sceny - funkcja OSD z możliwością zmiany koloru tekstu aktywowana dla wybranych przez użytkownika systemu, źródeł sygnału wideo - wybór kamery do aktualnego podglądu przez przeciągniecie ikony kamery z mapy synoptycznej Rejestracja / Odtwarzanie : - wskazanie materiału blokowanego przed nadpisaniem - rozpoczęcie nagrywania po detekcji ruchu definiowanej dla dowolnego obszaru kamery - zmiana atrybutów zapisu przypisana do aktywnego profilu - odtwarzanie ostatnich kilkunastu sekund nagrania bezpośrednio z widoku kamery będącej aktualnie w trybie podglądu bieżącego obrazu - dynamiczna zmian trybów, parametrów nagrywanie poprzez makra jako reakcja na dowolne zdefiniowane przez użytkownika zdarzenie w systemie - zmiana parametrów nagrywaniu w oparciu o kalendarz tygodniowy lub roczny dedykowane szczególnie dla wydarzeń niepowtarzalnych w terminarzu jak imprezy masowe - eksport materiału z wielu serwerów jednocześnie do jednego pliku z materiałem archiwalnym 7

8 - wybór kamery do podglądu archiwalnego przez przeciągniecie ikony kamery z mapy synoptycznej - wsparcie dla technologii DAS oraz NAS Analiza obrazu Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych Algorytm skanuje tablice rejestracyjne wprost z bieżącego strumienia wideo i klasyfikuje znalezioną tablicę przypisując ją do kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany. Znalezione tablice mogą być porównywane z tzw. czarną i białą listą dostępową w wyniku czego generowane są zdarzenia z automatycznym przypisaniem reguły odpowiednich makr np. moduł I/O aktywuje otwarcie szlabanu po wykryciu przez system obecności pojazdu uprawnionego do wjazdu na teren chronionego obiektu. Aktywacja profilu wykrywającego pojazdy opuszczające parking w zdefiniowanym okresie czasu pozwala na wspomaganie procesu zarządzania wolnymi miejscami. Rozpoznawanie twarzy Algorytm wyodrębnia z bieżącego obrazu wideo twarze obserwowanych osób przekształcając je do postaci tzw. meta danych. Analizie podlegają punkty nanoszone na brwi, oczy, nos oraz usta. Każda rozpoznana twarz jest porównywana ze wzorcem przechowywanym w bazie danych i na tej podstawie automatycznie klasyfikowana do tzw. czarnej lub białej listy ściśle powiązanej z uprawnieniami dostępu do zasobów obiektu osób, których twarz podlega analizie. Na podstawie wyników tejże analizy, system aktywuje odpowiednią regułę makr. Aktywacja dedykowanego profilu pozwala na weryfikowanie obecności osób we wskazanym miejscu obiektu z podaniem okresu czasu. Tworzenie bazy danych twarzy odbywa się również z wykorzystaniem importu zdjęć. Rozpoznawanie reguł ruchu Predefiniowane reguły ruchu izolują i klasyfikują obiekty wprost z bieżącego strumienia wideo. Aktywacja zdarzenia następuje automatycznie w przypadku naruszenia zdefiniowanej reguły. Funkcja pozwala na definiowanie przekroczenia linii, detekcji pozostawionego lub zabranego przedmiotu, przebywania w wyznaczonej strefie z określeniem dozwolonego okresu czasu. Zdarzenie jest korelowane z aktywacją odpowiedniego makra systemowego wyzwalając lawinowo dalsze, powiązane scenariusze systemowe. Dostępne reguły mogą również służyć do budowania systemu zliczania osób oraz innych statystyk ruchu. Sabotaż punktu kamerowego Funkcje analizy obrazu są wspomagane ciągłym monitorowaniem zakresu obserwowanej przez kamerę sceny. W przypadku zmiany kąta obserwacji, zakrycia obiektywu lub rozmycia obrazu system automatycznie informuje o tym fakcie operatora co jest gwarantem poprawnego działania poszczególnych algorytmów wideo identyfikacji oraz wideo detekcji. Profile transmisji : 8

9 Unicast - nagrywanie i podgląd z wykorzystaniem jednego strumienia ( cała transmisja przez serwer ) - nagrywanie i podgląd z wykorzystaniem dwóch niezależnych strumieni (cały transmisja przez serwer) Multicast - nagrywanie i podgląd z wykorzystaniem jednego strumienia ( niezależna transmisja do operatora oraz serwera ) Inne - nagrywanie i podgląd z wykorzystaniem dwóch niezależnych strumieni ( transmisja unicast do serwera oraz multicast do operatora ) - dopasowanie strumieni wideo pomiędzy serwerem, a stacją operatora do dostępnego dla nich pasma transmisji * aktualna lista kamer wspierających transmisję multicast oraz dual stream dostępna pod adresem : https://divasecurity.com/en/support/compatibility/devices/ *obsługa transmisji multicast wymaga systemu operacyjnego Windows 7 lub wyższego. Pozostałe niezbędne funkcjonalności : - w pełni edytowalne ( rozmiar, opis, wyzwalane makro ) przyciski ekranowe rozmieszczane w dowolnym miejscu poszczególnych widoków - aktywowanie presetów kamer PTZ po kliknięciu kursorem myszy na predefiniowany, wyświetlany przez powiązaną kamerę stacjonarną, transparentny region obrazu - monitorowanie wydajności serwera, w tym wykorzystania procesora, pamięci, prędkości zapisu na dyskach oraz aktualnej konsumpcji zasobów poszczególnych interfejsów sieciowych - wsparcie dla kontrolera USB z joystickiem do kontrolowania funkcji PTZ ruchomych punktów kamerowych - obsługa cyfrowych modułów I/O aktywowanych z poziomu dedykowanych przycisków ekranowych lub automatycznie przez egzekucję reguł makr - redundancja systemu na wypadek awarii któregokolwiek z serwerów realizowana w oparciu o monitorowanie interfejsów sieciowych jak również stabilności warstwy aplikacyjnej, przełączenie zasobów na serwer zapasowy w czasie nie dłuższym niż 90 sekund 9

10 - jednoczesny dostęp do 4 bieżących ( w tym sterowanie funkcjami PTZ ) lub nagranych obrazów z poziomu przeglądarki internetowej - dostęp do serwerów z poziomu urządzeń mobilnych ( ios, Android ) pozwalający na oglądanie bieżących widoków z kamer, sterowanie funkcjami PTZ oraz przechwytywanie zdjęć ze wskazanych momentów obserwowanego obrazu - system odczytu opisu kontenera w oparciu o kamerę inteligentną. W celu przeprowadzenia analizy obrazu kamera inteligentna z wbudowaną dedykowaną analizą treści będzie wykonywała akwizycję obrazu bazując na diagramach przepływu danych i rozbudowanej bibliotece gotowych filtrów analizy obrazów. Środowisko to ma cechować się prostą integracją za pomocą nowoczesnego trybu programowania typu drag and drop, dodatkowo ma być możliwość podglądu pracy programisty oraz tworzenia interfejsu panelu operatorskiego. Kamera musi analizować wystąpienie scenariusza przewozu jednego lub dwóch kontenerów na jednym pojeździe. Odczytany numer kontenera wraz z powiązanym numerem tablicy rejestracyjnej pojazdu przewożącego dany kontener musi stanowić jeden wpis w bazie danych w raz z przypisanym znacznikiem czasowym oraz materiałem video. Ma to na celu łatwość wyszukiwania danych na bazie podania numeru kontenera lub tablicy oraz danie możliwości weryfikacji wizyjnej stanu pojazdu oraz kontenera zapisanego w skorelowanym materiałem video. - zapewnienie programistycznego interfejsu integracyjnego umożliwiającego zsynchronizowanie systemu CCTV z dowolnym istniejącym na obiekcie systemem IT w celu zapewnienia możliwości pobieranie zdjęć do systemów zewnętrznych poprzez wskazanie wymaganego materiału na bazie znacznika czasowego, numeru kamery, numery kontenera, numeru tablicy rejestracyjnej. - system musi zapewnić funkcjonalność analizy numerów kontenerów przewożonych przez tabor kolejowy oraz obsługiwanych przez podnośniki kontenerowe. Konta użytkowników : - swobodne nadawanie przez administratora systemu hierarchicznych uprawnień każdemu operatorowi lub grupie operatorów korzystających z odpowiednich dla nich zasobów systemu - każdy operator może korzystać z dowolnej wersji językowej oprogramowania, która jest mu dynamicznie przydzielana w procesie logowania bez konieczności każdorazowego reinstalowania aplikacji przypisanej do konkretnego stanowiska operatorskiego - pełna kontrola zakresu dostępu poszczególnych grup użytkowników do urządzeń, funkcjonalności urządzeń, widoków, reguł makr - wyświetlanie domyślnego dla wybranej grupy operatorów widoku / multi widoku automatycznie po zalogowaniu do systemu 10

11 - hierarchiczny dostęp do kontroli kamer PTZ Administracja kamerami : - autodetekcja wszystkich kamer znajdujących się w lokalnym środowisku sieciowym - wskazanie nieprawidłowej konfiguracji parametrów sieciowych poszczególnych urządzeń - indywidualna kontrola wszystkich urządzeń oraz ich parametrów z poziomu listy kontrolnej - wysyłanie ustawień do wielu kamer jednocześnie - tworzenie kopii ustawień parametrów wszystkich kamer lub koderów - monitorowanie aktualnych parametrów transmisji z poszczególnych urządzeń - jednoczesna aktualizacja oprogramowania systemowego dla wybranej grupy kamer lub koderów 3. Wykaz sprzętu 3.1. Kamery PTZ 6 szt. Kamera Przetwornik obrazu Elektroniczna migawka Minimalne oświetlenie sceny Ogniskowa Tryb ostrości 1/2.8" Progressive scan CMOS 1/1~1/10000 s 0.5 lux kolor, lux (b/w), 1/30 s migawka, 30IRE, F to 129 mm Automatyczna/ ręczna Obrót/pochylenie Obrót 360 ciągły Pochylenie -10 ~190 Prędkość w presetach 5 ~400 /s Prędkość manualna 0.5 ~90 /s Liczba presetów 256 Trasa 8 Sekwencja 8 Funkcja autopan 4 Powiazanie prędkości obrotu od zoom Wł/Wył. Wznowienie pracy po spadku mocy Tak Funkcja główna Ustawienie, Sekwencja, Auto Pan, cruise Automatyczne przełączanie - Autoflip Mechaniczne / Wył. Funkcje Maski prywatności 16 Obrót obrazu Normalny, Flip, lustro, 180 Wyświetlacz na ekranie Data, godzina i tytuł (20 znaków) Zapis lokalny Ciągły, zaplanowany, alarm Detekcja ruchu Wł/Wył.; Wykrywanie w do 4 stref Kontrola obrazu Szeroki zakres dynamiki Wł/Wył. WDR >96 db Kompensacja tylnego oświetlenia Wł/Wył. Balans bieli Auto / wewnątrz / na zewnątrz / ATW / ręczny Ikontrola RIS automatyczny / ręczny Ostrość 15 poziomów 11

12 Image stabiliser Wł/Wył. Redukcja szumów 2D Wł/Wył. Redukcja szumów 3D Wł/Wył. Automatyczna regulacja wzmocnienia Automatyczny/ręczny Dzień / noc (filtr IR-cut) Automatyczny/włączony/wyłączony Zoom cyfrowy 12x Zoom optyczny 30x Video Ilość strumieni wideo 4x H.264 lub 3x H x MJPEG Liczba strumieni wyjściowych Do 20 (RTSP) Algorytm sprężania (y) H.264 MP (ISO/IEC ), MJPEG Enkoder bitowy - tempo sterowania Stała przepływność (CBR), zmienna (VBR) Przepływność wyjściowa (na strumień H.264) Do 8192 kbit/s Liczba klatek na sekundę 1-25 kl/s (PAL), 1-30 kl/s (NTSC) Moc całkowita szybkość transmisji danych Do 32 Mbit/s Rodzaje strumieni H p30 H H p30 H.264 H.264 H.264 H p15 H p H p15 MJPEG 1080p H p15 H p30 H H p15 H p15 H p15 H.264 H p15 H.264 H.264 H.264 H p30 H p30 H MJPEG 1080p Wyjście analogowe BNC (1.0 Vpp) Standardy wideo PAL/NTSC Audio Dwukierunkowe audio G.711,8 khz, A-law, g-law, 64 kbit/s; G.726, 8 khz, 40 kbit/s Parametry wejść / wyjść Wejścia 2x wejście 0-5 Vt (10 kq pull-up) Wyjścia 2x przekaźnik, no/nc (30 4 A or A) Sieć Interfejs (y) Protokoły Rodzaj złącza Parametry przechowywania danych Opcje przechowywania Zasilanie Pobór mocy Moc Ochrona środowiska Temperatura pracy - 24 V Ciągły Temperatura pracy - PoE + Stopień ochrony Mechaniczne Wymiary Waga Obudowa Kolor Osłona Bubble 10/100 Mb Ethernet (RJ-45) 100 Mb Ethernet (SFP) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, IEEE 802.1x, QoS, ONVIF Profile S RJ-45 or SFP Karta Micro SD, 64 GB 24 W; 59 W z grzałką Vac (24 Vac nominal +/- 20%); 802.3at Power-over-Ethernet (PoE+) -40 C to +50 C (-40 F to +122 F) 0 C to +40 C (+32 F to +104 F) IP66 Ø mm (Ø in) 2.3 kg (5.1 lbs) Aluminium RAL 9003 (biały sygnał) ABS / poliwęglanowa mieszanka Optycznie przezroczysty 12

13 3.2. Kamery kopułkowe 58 szt. a. Rozdzielczość 1080p/720p b. Funkcja dzień / noc z filtrem IR c. Przetwornik 1/2.7 typu CMOS d. Podwójny kodek H.264 / MJPEG e. Automatyczny obiektyw 3,0 9 mm f. Promiennik IR ( wersja FD820M1-IR ) g. Zgodność z ONVIF h. Dwukierunkowa transmisja dźwięku i. Zasilanie 24VAC/12VDC/802.3af PoE j. Klasa szczelności IP66 k. Interfejs SFP 3.3. Kamery do rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz dokumentacji stanu technicznego kontenerów 21 szt. Cechy: a. Rozdzielczość 1080p/720p b. Funkcja dzień / noc z filtrem IR c. Przetwornik 1/2.7 typu CMOS d. Podwójny kodek H.264 / MJPEG e. Zgodność z ONVIF f. Dwukierunkowa transmisja dźwięku g. Zasilanie 24VAC/12VDC/802.3af PoE h. Interfejs SFP 3.4. Serwer, macierz dyskowa 3.5. Stacja operatorska Procesor Liczba rdzeni: 4 Liczba wątków: 8 Szybkość zegara: 3.4 GHz Max. częstotliwość turbo: 3.8 GHz Intel Smart Cache 8 MB Zestaw instrukcji: 64-bit Maksymalny rozmiar pamięci (w zależności od typu): 32 GB Maksymalna przepustowość pamięci: 21 GB/s 13

14 Płyta główna Gniazdo LGA gniazda 240-pin DDR3 SDRAM DIMM Wsparcie dla max 32 GB DDR / 1333 MHz DIMM Złacza dual DVI-I oraz Display Port 2 interfejsy sieciowy (10/100/1000 Mb/s) 2 porty SATA 6.0 Gb/s 3 porty SATA 3.0 Gb/s 1 port kompatybilny z rozszerzeniem esata 1 port esata 3.0 Gb/s 2 porty USB portów USB 2.0, 6 na tylnym panelu oraz dodatkowe 8 poprzez 4 wewnętrzne złącza 1 dyskretne złącze karty graficznej PCI Express 2.0 x 16 2 złącza PCI Express 2.0 x 1 3 złącza PCI Pamięć 8GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM Dysk SSD 1x SSD (Solid State Disk) SATA III Multi-level cell (MLC) 525 Mbps (odczyt) 475Mbps (zapis) Obudowa Micro-ATX Wymiary: 300(D) x 90(W) x 326(H) mm Karta graficzna opcjonalna NVH-QUAD Dodatkowe wymagania: Opis zakresu prac związanych z dostawą, instalacją i konfiguracją. Zamawiający w ramach instalacji i konfiguracji sprzętu wymaga od Wykonawcy wykonania następujących prac: a) opracowanie projektu wdrożenia oferowanego sprzętu i oprogramowania oraz uzyskanie dla projektu akceptacji Zamawiającego, b) dostarczenie oferowanego sprzętu do siedziby Zamawiającego montaż i podłączenie sprzętu w pomieszczeniu technicznym i innych miejscach wskazanych przez Zamawiającego, c) skonfigurowanie OCR d) przeprowadzenie szkoleń wdrożeniowych z obsługi dostarczonych urządzeń wyznaczonych osób przez Zamawiającego. Informacja o terminie szkolenia powinna być dostarczona z 14 dniowym wyprzedzeniem. 14

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych SPIS TREŚCI Wewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-3911 FISHEYE Zewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-5211 E AirLive POE-501 0HD 5 Mpix kamera IP TRENDnet TV-IP51 2WN - Kamera IP WiFi TRENDnet TV-IP31 2WN - Kamera

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego Założenia Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wyposażenia serwerowni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

1.Komputer dla ucznia - 22 szt.

1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ.. ( pieczęć adresowa wykonawcy) CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO SPRZĘTU OFERTA WYKONAWCY 1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do rejestratorów serii EVR UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Spis treści... 2 2. Informacje ogólne i ostrzeżenia...5 3. Zawartość opakowań rejestratorów...7 3.1. Podstawowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Competence in Video Security. Katalog 2 011

Competence in Video Security. Katalog 2 011 Competence in Video Security compe ence Katalog 2 011 GEUTEBRÜCK Katalog 2011 PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANA JEST NA PRZESZŁOŚCI* Praktycznie codziennie rynek zalewany jest nowymi produktami. Nasz nowy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Załącznik Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Dębe Wielkie z wiedzą przez świat Rozdział

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Część 3: dostawa komputerów, urządzeń biurowych i sprzętu audio-video

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 12 1.1 Wyszukiwanie informacji 12 1.2 Drukowanie Pomocy 13 2

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA , Działanie 1.4 : Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, Schemat I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw Numer sprawy: FEIWNT 1/5/2015 ZAKRES RZECZOWY

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo