Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie"

Transkrypt

1 Rok akademicki 2015/2016 Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie

2 KADRA DYDAKTYCZNA Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan Marketingowych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Katedra Podstaw Marketingu Katedra Zarządzania Marketingowego Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Katedra Zarządzania Strategicznego

3 ZARZADZANIE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE dla wszystkich specjalności: Etyka w zarządzaniu Logistyka Marketing międzynarodowy Metody badan naukowych w zarządzaniu Prawo handlowe Przedsiębiorczość Rachunkowość zarządcza System informacji marketingowej Zarządzanie inwestycjami Zarządzanie procesami Zarządzanie strategiczne na wybranych specjalnościach: E-biznes Elementy prawa administracyjnego Marketing usług Psychologia zachowań konsumenckich Symulacje biznesowe Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

4 OFERTA SPECJALNOŚCI Specjalności oferowane na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Komunikacja korporacyjna i public relations Konsulting strategiczny Lean management Logistyka w biznesie Marketing internetowy i E-commerce Marketing w biznesie i organizacjach non profit Menedżer badań i analiz marketingowych Zarządzanie i finanse w jednostkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej Zarządzanie zasobami ludzkimi

5 Specjalność KOMUNIKACJA KORPORACYJNA I PUBLIC RELATIONS

6 KOMUNIKACJA KORPORACYJNA I PUBLIC RELATIONS Profil Absolwenta Absolwent posiada wiedzę na temat mechanizmów i modeli komunikacji korporacyjnej oraz public relations Absolwent dysponuje wiedzą na temat metod i narzędzi komunikacji korporacyjnej i public relations dostosowanych do charakteru podmiotu rynku i sytuacji rynkowej oraz umiejętność jej stosowania w praktyce Absolwent ma umiejętność formułowania strategii wizerunkowej danej organizacji oraz sprawnego komunikowania się z różnymi podmiotami otoczenia organizacji

7 KOMUNIKACJA KORPORACYJNA I PUBLIC RELATIONS Najważniejsze efekty kształcenia WIEDZA Posiadanie kompleksowej i pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu różnych obszarów komunikacji korporacyjnej i public relations z uwzględnieniem najnowszych koncepcji, metod i narzędzi Znajomość problemów decyzyjnych o charakterze strategicznym i operacyjnym oraz metod podejmowania decyzji w zakresie różnych obszarów komunikacji korporacyjnej i public relations Dysponowanie zaawansowaną wiedzą o technikach komunikacji korporacyjnej i public relations wraz ze specyfiką ich stosowania w różnych typach przedsiębiorstw, organizacji i instytucji

8 KOMUNIKACJA KORPORACYJNA I PUBLIC RELATIONS Najważniejsze efekty kształcenia UMIEJĘTNOŚCI Umiejętność krytycznego rozumienia i integrowania wiedzy z różnych dziedzin, umożliwiającej identyfikację i interpretację procesów występujących w ramach komunikacji korporacyjnej i public relations Prawidłowe rozumienie i wyjaśnianie pojęć związanych ze współczesną komunikacją korporacyjną i public relations. Sprawne posługiwanie się terminologią i swobodne jej stosowanie do opisu różnych obszarów dyscypliny Umiejętność identyfikacji, krytycznej oceny i interpretacji zjawisk zachodzących we współczesnej komunikacji korporacyjnej i public relations Umiejętność analizy współczesnych mediów i innych grup opinii. Dysponowanie umiejętnością prowadzenia wystąpień i prezentacji publicznych i wszechstronnego przygotowania się do nich

9 KOMUNIKACJA KORPORACYJNA I PUBLIC RELATIONS Najważniejsze efekty kształcenia KOMPETENCJE Zdolność rozumienia potrzeby ustawicznego uczenia się i pogłębiania wiedzy z zakresu tak dynamicznej dziedziny jak komunikacja korporacyjna i public relations Przygotowanie do pełnienia funkcji samodzielnych i kierowniczych w zakresie komunikacji korporacyjnej i public relations Zdolność realizowania projektów z zakresu komunikacji korporacyjnej i public relations Zdolność wystąpień publicznych, prowadzenia debat, pokazów i szkoleń, umiejętność stosowania aktywnych form przekazu wiedzy

10 KOMUNIKACJA KORPORACYJNA I PUBLIC RELATIONS Przedmioty specjalizacyjne Corporate identity Media relations i rynek mediów Prezentacje i wystąpienia publiczne Relacje inwestorskie Komunikacja wewnętrzna i budowanie wizerunku pracodawcy Programy i kampanie społeczne Komunikacja korporacyjna w Internecie Public relations w instytucjach publicznych i organizacjach non profit Sponsoring, organizacja wydarzeń i lobbing Product placement

11 KOMUNIKACJA KORPORACYJNA I PUBLIC RELATIONS Praca po studiach na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem komunikacją korporacyjną i sferą public relations w różnego typu przedsiębiorstwach i organizacjach (w tym również w instytucjach publicznych i organizacjach niedochodowych) na stanowiskach menedżerów do spraw komunikacji i public relations, specjalistów od kontaktów z mediami, w zakresie sponsoringu i lobbingu, specjalistów w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi w agencjach public relations lub konsultingowych, w instytutach badawczych w zakresie organizacji i prowadzenia własnej firmy public relations

12 KOMUNIKACJA KORPORACYJNA I PUBLIC RELATIONS Opiekun specjalności Dr Paweł Waniowski Instytut Marketingu ul. Komandorska 118/120, bud. O, pok Wrocław tel.: (sekretariat) fax:

13 Specjalność KONSULTING STRATEGICZNY

14 KONSULTING STRATEGICZNY Profil Absolwenta Absolwent specjalności Konsulting strategiczny jest przygotowany do: Podjęcia pracy doradcy w firmie konsultingowej lub we własnej firmie doradczej Prowadzenia analiz strategicznych, usprawniania procesów i doskonalenia organizacji, w ramach pracy konsultanta lub specjalisty wewnątrz firmy

15 KONSULTING STRATEGICZNY Najważniejsze efekty kształcenia WIEDZA Wiedza na temat prowadzenia procesów doradczych: pozyskiwania i analizy informacji, definiowania i rozwiązywania problemów, diagnozy organizacji i prezentowania wniosków Wiedza z zakresu zarządzania strategicznego: analizy strategicznej, wyborów strategii, usprawniania procesów, zarządzania w sytuacjach kryzysowych i wprowadzania zmian w organizacji

16 KONSULTING STRATEGICZNY Najważniejsze efekty kształcenia UMIEJĘTNOŚCI Umiejętność definiowania i rozwiązywania problemów strategicznych organizacji: umiejętność analizy i oceny sytuacji firmy na postawie danych, formułowania wyzwań, argumentowania i prezentowania opcji rozwojowch Umiejętność współpracy z klientami doradczymi: budowania zaufania w relacjach z klientem, negocjacji, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i pokonywania oporu wobec zmian

17 KONSULTING STRATEGICZNY Najważniejsze efekty kształcenia KOMPETENCJE Otwartość i umiejętność współpracy: zdolność do pracy w różnych zespołach, umiejętność przyjmowania roli coacha i mentora Doskonała komunikacja: umiejętności negocjacyjne i jasnego wyrażania myśli Odporność na stres: inteligencja emocjonalna, zdolność podejmowania decyzji w sytuacji presji i niepewności

18 KONSULTING STRATEGICZNY Przedmioty specjalizacyjne Konsulting w biznesie Myślenie strategiczne Przedsiębiorstwo przyszłości Zarządzanie kryzysem w organizacji Strategia organizacji case study Diagnoza organizacji Zmiany strategiczne Coaching i mentoring Zarządzanie zespołem

19 KONSULTING STRATEGICZNY Praca po studiach Firmy doradcze (konsultingowe) Działy zajmujące się analizami (zwłaszcza strategicznymi) oraz usprawnianiem procesów i doskonaleniem zarządzania (np. wewnętrzne doradztwo organizacyjne, kontrola procesów, rozwój organizacyjny) Własna działalność doradcza

20 KONSULTING STRATEGICZNY Opiekun specjalności Prof. dr hab. Andrzej Kaleta Katedra Zarządzania Strategicznego ul. Komandorska 118/120, bud. B, pok Wrocław tel.: (sekretariat) fax:

21 Specjalność LEAN MANAGEMENT

22 LEAN MANAGEMENT Profil Absolwenta absolwent posiada nowoczesną, przekrojową i użyteczną wiedzę oraz umiejętności praktyczne i kompetencje z zakresu Lean Management absolwent zostaje przygotowany do objęcia funkcji: Lean Managera, kierownika kaizen, specjalisty LM, lidera zmian, członka zespołu wdrożeniowego, konsultanta LM itp. w różnych typach przedsiębiorstw oraz innych instytucjach absolwent potrafi przygotować, wdrożyć i stosować koncepcję LM oraz wykorzystywać jej narzędzia Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

23 LEAN MANAGEMENT Najważniejsze efekty kształcenia WIEDZA posiadanie kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej koncepcji Lean Management (zajęcia współprowadzone przez praktyków biznesu, wizyty studyjne i warsztaty w przedsiębiorstwach m.in. Toyota, 3M, Volvo) posiadanie specjalistycznej wiedzy na temat filozofii i kultury lean oraz metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w koncepcji LM znajomość przebiegu oraz uwarunkowań procesu przygotowania, wdrożenia i stosowania podejścia lean Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

24 LEAN MANAGEMENT Najważniejsze efekty kształcenia UMIEJĘTNOŚCI określanie przesłanek, korzyści i warunków wdrożenia LM diagnozowanie i rozwiązywanie problemów organizacyjnych (koszty, czas realizacji, marnotrawstwo) z wykorzystaniem koncepcji LM znajomość zasad i stosowanie w praktyce Lean Thinking dobór oraz wykorzystanie technik Lean Management (5S, VSM, TPM, SMED, standaryzacja, Poka Yoke, wizualizacje itd.) możliwość odbycia staży i praktyk we współpracujących przedsiębiorstwach Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

25 LEAN MANAGEMENT Najważniejsze efekty kształcenia KOMPETENCJE zdolność przygotowywania i realizowania projektów wdrożeniowych Lean Management, zdolność objęcia samodzielnego stanowiska Lean Managera, Kierownika kaizen, Business Excellence Managera, Lean & CI Managera, Lean Project Leadera zrozumienie potrzeby ciągłego doskonalenia w organizacji (kaizen) oraz pogłębiania wiedzy z zakresu LM zdolność komunikowania się ze współpracownikami i podwładnymi, argumentacji, uzasadniania podjętych decyzji, perswazji i negocjowania oraz publicznego występowania Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

26 LEAN MANAGEMENT Przedmioty specjalizacyjne Geneza i ewolucja Lean Management LM w praktyce przedsiębiorstw Zarządzanie działalnością operacyjną E-comerce jako kanał dystrybucji odchudzonego przedsiębiorstwa Podstawowe narzędzia LM np. 5S, definiowanie i identyfikacja 3M (muda, mura i muri), Poka Yoke, VSM, SMED, TPM, 5xWhy itd. Koncepcja lean w pracy biurowej (5S, arkusze A-3, metoda TWI) Społeczne aspekty Lean Management LM jako zmiana organizacyjna Architektura systemu zarządzania przedsiębiorstwem a LM Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

27 LEAN MANAGEMENT Praca po studiach Praca na stanowiskach kierowniczych (np. Lean Manager, kierownik kaizen) oraz specjalistów z zakresu LM w przedsiębiorstwach różnych typów i branż: motoryzacyjna, AGD, elektroniczna, medyczna, spożywcza, biur i usług (Lean Office, Lean Banking, Lean IT), w służbie zdrowia (Lean Healthcare) w sektorze publicznym (Lean Government) Praca w charakterze członka zespołu wdrożeniowego LM Praca w charakterze doradcy i konsultanta LM Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

28 LEAN MANAGEMENT Opiekun specjalności dr Małgorzata Trenkner Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa ul. Komandorska 118/120, bud. D, pok Wrocław tel.: (sekretariat) fax: Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

29 Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE

30 LOGISTYKA W BIZNESIE Profil Absolwenta zna podstawowe pojęcia, metody i techniki z zakresu logistyki potrafi identyfikować, analizować i diagnozować istniejące rozwiązania oraz projektować i uzasadniać nowe rozwiązania logistyczne wewnątrz przedsiębiorstw, ale także w łańcuchach przedsiębiorstw potrafi wykorzystywać specjalistyczne narzędzia informatyczne do analizowania, oceniania i projektowania (modelowania) procesów logistycznych dysponuje zdolnością skutecznego porozumiewania się (komunikowania), w zakresie problematyki dotyczącej logistyki jest przygotowany do pracy w zespole, tworzenia zespołu i kierowania nim oraz przejmowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje potrafi samodzielnie doskonalić wiedzę i umiejętności w zakresie logistyki

31 LOGISTYKA W BIZNESIE Najważniejsze efekty kształcenia WIEDZA Znajomość podstawowej terminologii w obszarze instrumentów logistyki w biznesie Znajomość metod i narzędzi zarządzania logistyką w przedsiębiorstwach oraz w łańcuchach i sieciach logistycznych Posiadanie wiedzy w zakresie sposobów i korzyści zastosowania zasad, metod i narzędzi logistyki w biznesie oraz rozwiązywania logistycznych problemów decyzyjnych

32 LOGISTYKA W BIZNESIE Najważniejsze efekty kształcenia UMIEJĘTNOŚCI Identyfikacji, klasyfikacji i charakterystyki procesów logistycznych w przedsiębiorstwach (organizacjach biznesowych) Analizy problemów i zdarzeń w obszarze logistyki oraz stosowania w praktyce metod i narzędzi logistyki Projektowania i usprawniania procesów logistycznych (transportu, magazynowania, zaopatrzenia, dystrybucji itd.) w przedsiębiorstwach i łańcuchach logistycznych

33 LOGISTYKA W BIZNESIE Najważniejsze efekty kształcenia KOMPETENCJE Organizowanie zespołu, kierowanie nim i pracowanie w nim, Skuteczne komunikowanie się i przekazywanie swojej wiedzy, Ukierunkowanie na zmiany i pomysły, Zaangażowanie się w proces organizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie i łańcuchu logistycznego Aktywność w organizacji procesów przepływu Dociekliwość i kreatywność w analizowaniu problemów w obszarze logistyki w organizacjach biznesowych

34 LOGISTYKA W BIZNESIE Przedmioty specjalizacyjne Logistyka zakupów Logistyczna obsługa klienta Logistyka w projektach Koncepcje wyszczuplania logistyki Mobilny menedżer w logistyce Informatyczne narzędzia zarządzania projektami logistycznymi (MsProject) Informatyczne wsparcie zarządzania procesami logistycznymi Projektowanie i doskonalenie procesów logistycznych Projektowanie łańcuchów logistycznych Kompetencje społeczne logistyka

35 LOGISTYKA W BIZNESIE Praca po studiach Menedżer w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, w różnych obszarach (zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, obsługa klienta, zwroty) Menedżer, koordynator łańcucha logistycznego Menedżer w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne (firmy spedycyjno-transportowe, centra usług logistycznych, logistyczne centra dystrybucji, nowoczesne magazyny, firmy cateringowe, zaopatrzeniowe i dystrybucyjne) Możliwość pełnienia funkcji doradczych i konsultanckich w firmach konsultingowych Prowadzenie własnej działalności

36 LOGISTYKA W BIZNESIE Opiekun specjalności Dr Grzegorz Jokiel Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi ul. Komandorska 118/120, bud. D Wrocław tel.: (sekretariat) fax: (sekretariat)

37 Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE

38 MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Profil Absolwenta - studenci są przygotowani do: pełnienia funkcji menedżerskich i budowania przewagi konkurencyjnej firmy w oparciu o zastosowanie modeli e-commerce, rozwijanie e-usług i prowadzenie nowoczesnych działań marketingowych w środowisku wirtualnym formułowania strategii marketingowej firmy w Internecie innowacyjnego wykorzystywania Internetu w procesach kreowania marek oraz dystrybucji produktów planowania i realizacji kampanii promocyjnych w Internecie wykorzystywania mediów społecznościowych w tworzeniu oraz pogłębianiu relacji z klientami i innymi podmiotami otoczenia

39 MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Najważniejsze efekty kształcenia WIEDZA dotycząca specyfiki i uwarunkowań prowadzenia działań marketingowych w Internecie i modeli e-commerce pozwalająca na rozwiązywanie problemów decyzyjnych o charakterze strategicznym i operacyjnym występujących w obszarze marketingu internetowego i handlu elektronicznego w zakresie możliwości zastosowań Internetu na poszczególnych etapach procesu zarządzania wartością dla klienta, tj. na etapie kreowania, komunikowania i dostarczania wartości nabywcom

40 MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Najważniejsze efekty kształcenia UMIEJĘTNOŚCI planowania, organizowania i realizowania działań z zakresu marketingu internetowego oraz handlu elektronicznego, a także dokonywania oceny ich skuteczności zarządzania produkcją multimedialną, a w tym serwisem internetowym kształtowania relacji z różnymi podmiotami z wykorzystaniem nowych mediów i instrumentów, a w tym reklamy oraz działań z zakresu public relations w Internecie

41 MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Najważniejsze efekty kształcenia UMIEJĘTNOŚCI komunikowania dokonań i zamierzeń firmy oraz innych organizacji z zastosowaniem Internetu, mediów społecznościowych projektowania siatek stron internetowych określania zestawu wartości oferowanych przez firmy społecznościom internetowym

42 MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Najważniejsze efekty kształcenia KOMPETENCJE SPOŁECZNE W ZAKRESIE : pełnienia funkcji menedżerskich oraz roli przedsiębiorcy wdrażającego innowacje w zakresie marketingu internetowego oraz handlu elektronicznego kierowania zespołem i wykorzystywania indywidualnej kreatywności podwyższania umiejętności zawodowych w warunkach rozwoju społeczeństwa informacyjnego otwartości na potrzeby i oczekiwania klientów

43 MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Przedmioty specjalizacyjne Instrumenty konkurowania w przestrzeni wirtualnej Kreowanie elastyczności przedsiębiorstw internetowych Marketing produktów sieciowych Usługi w społeczeństwie informacyjnym /E-usługi Strony internetowe jako narzędzie marketingu i e-commerce Planowanie i realizacja kampanii reklamowych w Internecie Public relations w Internecie Blogosfera i społeczności internetowe marketing

44 MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Praca po studiach - specjalność przygotowuje do pracy: na stanowiskach menedżerskich w różnego typu przedsiębiorstwach i innych podmiotach rynku w działach marketingu przedsiębiorstw różnych branż na stanowiskach specjalistów ds. marketingu internetowego na stanowiskach ds. handlu elektronicznego w agencjach interaktywnych w agencjach reklamowych w przedsiębiorstwach internetowych, portalach i wortalach w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej

45 MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Opiekun specjalności dr Magdalena Sobocińska Instytut Marketingu Katedra Badań Marketingowych ul. Komandorska 118/120, bud. O Wrocław tel.: (sekretariat) fax:

46 Specjalność MARKETING W BIZNESIE I ORGANIZACJACH NON PROFIT

47 MARKETING W BIZNESIE I ORGANIZACJACH NON PROFIT Profil Absolwenta Absolwent jest wyposażony w nowoczesną i użyteczną wiedzę na temat zarządzania przedsiębiorstwem, w szczególności w zakresie zadań marketingowych jednostek biznesowych oraz organizacji non-profit. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w strukturach zarządczych podmiotów gospodarczych, a także organizacji społecznych i publicznych oraz podejmowania strategicznych i taktycznych decyzji marketingowych tych podmiotów. Absolwent posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności wykorzystania w praktyce nowoczesnych narzędzi analitycznych i zarządczych uwzględniając specyfikę rynku i współczesne trendy w rozwoju wiedzy marketingowej.

48 MARKETING W BIZNESIE I ORGANIZACJACH NON PROFIT Najważniejsze efekty kształcenia WIEDZA posiadanie nowoczesnej wiedzy na temat procesów zarządczych i narzędzi wykorzystywanych w marketingu oraz współczesnych trendów w nauce i praktyce gospodarczej w tym zakresie; znajomość specyfiki działalności marketingowej w obszarach działalności gospodarczej, publicznej i społecznej; posiadanie pogłębionej wiedzy w zakresie współczesnego marketingu z uwzględnieniem specyfiki działalności gospodarczej w różnych branżach i sektorach gospodarki.

49 MARKETING W BIZNESIE I ORGANIZACJACH NON PROFIT Najważniejsze efekty kształcenia UMIEJĘTNOŚCI umiejętność definiowania problemów decyzyjnych i podejmowania decyzji o charakterze strategicznym i operacyjnym dotyczących funkcji organizacji zaangażowanych w działalność marketingową podmiotów gospodarczych i non-profit. umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, metod i narzędzi do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w rożnych branżach gospodarki.

50 MARKETING W BIZNESIE I ORGANIZACJACH NON PROFIT Najważniejsze efekty kształcenia KOMPETENCJE przygotowanie do pracy w grupie z możliwością przyjmowania w niej różnych ról decyzyjnych jak i wykonawczych.

51 MARKETING W BIZNESIE I ORGANIZACJACH NON PROFIT Przedmioty specjalizacyjne Zarządzanie marketingowe w organizacjach społecznych i publicznych Marketing terytorialny Marketing na rynku dóbr inwestycyjnych Design w marketingu Marketing usług finansowych Zarządzanie marką korporacyjną Fundraising i wolontariat Marketing w turystyce Marketing wydarzeń Marketing społeczny

52 MARKETING W BIZNESIE I ORGANIZACJACH NON PROFIT Praca po studiach w działach marketingu, sprzedaży, planowania biznesowego lub w innych jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych lub usługowych na stanowiskach menedżerskich wyższego szczebla oraz na stanowiskach specjalistów lub kierowników w organizacjach społecznych, fundacjach, podmiotach sektora publicznego czy samorządach, na średnich i wyższych stanowiskach menedżerskich w agencjach konsultingowych, marketingowych lub badawczych

53 MARKETING W BIZNESIE I ORGANIZACJACH NON PROFIT Opiekun specjalności dr Anetta Pukas Instytut Marketingu ul. Komandorska 118/120, bud. O, pok Wrocław tel.: (sekretariat) fax:

54 Specjalność MENEDŻER BADAŃ I ANALIZ MARKETINGOWYCH

55 MENEDŻER BADAŃ I ANALIZ MARKETINGOWYCH Profil Absolwenta Absolwent specjalności Menedżer Badań i Analiz Marketingowych posiadać będzie wiedzę teoretyczną o ilościowych i jakościowych metodach badawczych oraz posiądzie praktyczne umiejętności, przydatne na każdym etapie procesu badawczego od przygotowania narzędzi badawczych, stosowanych w badaniach rynkowych, poprzez analizę danych i ich interpretację, do przygotowania raportu i prezentacji multimedialnej wyników badań. Uczestnicy specjalizacji będą mieli możliwość m.in. opracowania badań na potrzeby strategii marketingowych, poznają tajniki realizacji skutecznych badań marketingowych w Internecie oraz badań satysfakcji i lojalności przy wykorzystaniu formy warsztatu. Dzięki realizacji takich przedmiotów jak m.in. metody analizy danych marketingowych i rynkowych, badania i analizy wizerunkowe, badania jakości usług, badania marketingowe rynków zagranicznych, raportowanie i prezentacja wyników z elementami wizualizacji absolwenci będą mogli rozumieć m.in. determinanty funkcjonowania konsumenta na rynku, mechanizmy oddziaływania na niego przez przedsiębiorstwa i instytucje i ich konteksty kulturowe.

56 MENEDŻER BADAŃ I ANALIZ MARKETINGOWYCH Najważniejsze efekty kształcenia WIEDZA Posiada kompleksową i pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą specyfiki i uwarunkowań prowadzenia badań i opracowywania analiz marketingowych Dysponuje nowoczesną i specjalistyczną wiedzą o procesie badawczym, metodach i technikach badawczych stosowanych we współczesnych badaniach rynku, opinii publicznej oraz w sporządzaniu analiz marketingowych Posiada wiedzę na temat tworzenia narzędzi badawczych i opracowywania analiz służących pozyskiwaniu informacji na potrzeby działań z zakresu marketingu Wykazuje się wiedzą dotyczącą wpływu badań marketingowych i analiz na procesy decyzyjne konsumentów

57 MENEDŻER BADAŃ I ANALIZ MARKETINGOWYCH Najważniejsze efekty kształcenia UMIEJĘTNOŚCI Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w realizacji badań i opracowywaniu analiz marketingowych Potrafi planować i organizować przebieg badania marketingowego i opracowania analizy marketingowej Posiada umiejętność definiowania celów badań i przygotowania narzędzi badawczych do wybranych badań i analiz marketingowych Umie dokonywać oceny skuteczności procesów badawczych i realizacji analiz marketingowych w strategiach marketingowych Potrafi komunikować wyniki badań i analiz z różnymi podmiotami przy wykorzystaniu narzędzi multimedialnych

58 MENEDŻER BADAŃ I ANALIZ MARKETINGOWYCH Najważniejsze efekty kształcenia KOMPETENCJE Potrafi diagnozować i zaspokajać potrzeby i oczekiwania różnych grup podmiotów otoczenia Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy, w szczególności z zakresu badań i analiz marketingowych Posiada predyspozycje do pełnienia roli menedżera badań bądź analityka/eksperta marketingu Ma umiejętność kierowania i współdziałania w zespole badawczym i oraz potrafi zarządzać jego pracą

59 MENEDŻER BADAŃ I ANALIZ MARKETINGOWYCH Przedmioty specjalizacyjne Badania i ekspertyzy w strategiach marketingowych Metody analizy danych marketingowych i rynkowych Badania marketingowe w Internecie Badania i analizy wizerunkowe Badania pojemności i chłonności rynku Badania jakości usług Badania marketingowe rynków zagranicznych Badania lojalności i satysfakcji Semiotyka marketingowa Raportowanie i prezentacja wyników z elementami wizualizacji

60 MENEDŻER BADAŃ I ANALIZ MARKETINGOWYCH Praca po studiach Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy na następujących stanowiskach: specjalista ds. marketingu w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, New Business Manager w firmach badawczych, badacza w agencjach badawczych, Project Manager w firmach badawczych, specjalista ds. badań we wszystkich typach przedsiębiorstw i instytucji, analityka w agencji badań marketingowych. Jednocześnie studia na specjalności Menedżer Badań i Analiz Marketingowych przygotowują do prowadzenia własnej firmy.

61 MENEDŻER BADAŃ I ANALIZ MARKETINGOWYCH Opiekun specjalności dr Marcin Haberla Katedra Badań Marketingowych Instytut Marketingu ul. Komandorska 118/120, bud. O Wrocław tel.: (sekretariat) fax: (sekretariat)

62 Specjalność ZARZĄDZANIE I FINANSE W JEDNOSTKACH OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ

63 ZARZĄDZANIE I FINANSE W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ Profil Absolwenta Absolwenci są wyposażeni w nowoczesną, teoretyczną i użyteczną wiedzę oraz kompetencje społeczne i praktyczne w zakresie zarządzania i finansów w jednostkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej Absolwenci są przygotowani do pełnienia funkcji menedżerskich w jednostkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej o różnych formach własności i zorganizowania. Absolwentów cechuje umiejętność podejmowania odpowiedzialności za decyzje i wskazane rozwiązania mające skutki dla pozycji, wizerunku i rozwoju podmiotów na rynku ochrony zdrowia i pomocy społecznej

64 ZARZĄDZANIE I FINANSE W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ Najważniejsze efekty kształcenia WIEDZA o procesach zarządczych w praktyce gospodarczej w tym w podmiotach sektora ochrony zdrowia i pomocy społecznej o specyfice zarządzania organizacją i finansami w podmiotach komercyjnych i publicznych ochrony zdrowia i pomocy społecznej o metodach i instrumentach zarządzania nowoczesnymi jednostkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej o różnych formach organizacyjnych i własnościowych

65 ZARZĄDZANIE I FINANSE W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ Najważniejsze efekty kształcenia UMIEJĘTNOŚCI formułowania problemów decyzyjnych i podejmowania decyzji o charakterze strategicznym i operacyjnym dotyczących zarządzania podmiotami ochrony zdrowia i opieki społecznej o różnych formach własności. posługiwania się metodami i instrumentami z zakresu zarządzania i finansów w rozwiązywaniu operacyjnych i strategicznych problemów zarządczych nowoczesnych jednostek ochrony zdrowia i pomocy społecznej

66 ZARZĄDZANIE I FINANSE W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ Najważniejsze efekty kształcenia KOMPETENCJE przygotowanie do pełnienia funkcji menedżerskich w podmiotach ochrony zdrowia i pomocy społecznej umiejętność pracy w zespole, z możliwością przyjmowania w niej różnych ról decyzyjnych i wykonawczych. umiejętność komunikowania się ze współpracownikami i podwładnymi oraz podmiotami otoczenia, rozwiązywania ich problemów, a także uzasadniania podjętych decyzji

67 ZARZĄDZANIE I FINANSE W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ Przedmioty specjalizacyjne Badania marketingowe i statystyka medyczna Jakość i standardy obsługi pacjentów Kontraktowania świadczeń zdrowotnych na świecie i w Polsce Marketing i promocja zdrowia Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce na tle innych krajów europejskich Opieka długoterminowa w systemie ochrony zdrowia i pomocy społecznej Organizacja sytemu opieki zdrowotnej i społecznej w Polsce Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych i pomocy społecznej Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej Zmiany pomocy społecznej w Polsce jako kraju członkowskim UE

68 ZARZĄDZANIE I FINANSE W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ Praca po studiach Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w podmiotach gospodarczych i społecznych, ale głównie w placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej o różnych formach organizacyjnych i własnościowych Absolwenci mają rozbudzone zainteresowania poznawcze oraz ambicje podnoszenia kwalifikacji i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich)

69 ZARZĄDZANIE I FINANSE W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ Opiekun specjalności Prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz Rak Katedra Podstaw Marketingu ul. Komandorska 118/120, bud. O Wrocław tel.: (sekretariat) fax:

70 Specjalność ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

71 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Profil Absolwenta Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych wszystkich rodzajów organizacji, zarówno tych o charakterze biznesowym, jak i należących do sektora publicznego. Mogą z powodzeniem wykonywać zawód doradcy i konsultanta w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Posiadają wiedzę z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników i kadry kierowniczej przedsiębiorstw, banków i innych instytucji życia gospodarczego i publicznego oraz wiedzę z obszaru prawa pracy i elastycznych form organizacji pracy i zatrudnienia. Posiadają umiejętność wykorzystywania metod, technik i instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętność wykorzystywania wyników analizy zasobów pracy w przyszłej pracy zawodowej. Potrafią rozpoznawać i diagnozować personalne, kulturowe i organizacyjne problemy towarzyszące zarządzaniu organizacjami w warunkach zmian. Są przygotowani do zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach ryzyka i niepewności, umiędzynarodowienia działalności gospodarczej oraz różnic kulturowych. Posiadają też rozbudzone zainteresowania poznawcze i badawcze, co przygotowuje ich do podjęcia studiów III stopnia (studiów doktoranckich).

72 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Najważniejsze efekty kształcenia WIEDZA Dysponuje zaawansowaną i ugruntowaną, nowoczesną i użyteczną wiedzą z zakresu strategicznego i operacyjnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawa pracy i elastycznych form zatrudniania i organizacji pracy w przedsiębiorstwach i podmiotach sektora publicznego. Zna współczesne koncepcje i metody i narzędzia z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia oraz rozwoju pracowników i menedżerów, prawa pracy oraz elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy.

73 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Najważniejsze efekty kształcenia UMIEJĘTNOŚCI Potrafi stosować w pracy i w nauce zaawansowaną wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania strategicznych decyzji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przy wykorzystaniu zaawansowanych metod i narzędzi kadrowych, wspomagających te procesy. Posiada umiejętność projektowania i wdrażania systemów doboru, oceniania, motywowania i rozwoju pracowników i menedżerów.

74 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Najważniejsze efekty kształcenia KOMPETENCJE Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz profesjonalnych umiejętności i wykorzystywania jej do pełnienia różnorodnych ról zawodowych i życiowych. Potrafi kierować złożonymi zespołami interdyscyplinarnymi w środowisku zawodowym i poza-zawodowym. Jest przygotowany do podejmowania samodzielnych decyzji w sytuacjach konfliktu społecznego oraz innych sytuacjach kryzysowych.

75 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Przedmioty specjalizacyjne Dobór pracowników i formy ich zatrudnienia Systemy okresowych ocen pracowniczych Dylematy, paradoksy i błędy w kierowaniu ludźmi Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze pracowniczym Motywowanie w biznesie Zachowania ludzi w procesie zmian Narzędzia informatyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi Programowanie rozwoju pracowników z elementami coachingu i mentoringu Kultura organizacyjna - diagnoza i projektowanie zmian Podstawy psychologii zarządzania zasobami ludzkimi Controlling personalny

76 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Praca po studiach Na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych wszystkich rodzajów organizacji, zarówno tych o charakterze biznesowym, jak i należących do sektora publicznego. Na stanowiskach specjalisty i menedżera zarządzania zasobami ludzkimi. Na stanowisku doradcy i konsultanta w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

77 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Opiekun specjalności dr inż. Dominika Bąk-Grabowska Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa ul. Komandorska 118/120, bud. D, pok Wrocław tel.: (sekretariat) fax:

78 Do zobaczenia na zajęciach Studia na WNE to szansa na lepszą pracę i wyższe zarobki!

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Specjalność LEAN MANAGEMENT W BIZNESIE I SEKTORZE PUBLICZNYM

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Specjalność LEAN MANAGEMENT W BIZNESIE I SEKTORZE PUBLICZNYM Specjalność LEAN MANAGEMENT W BIZNESIE I SEKTORZE PUBLICZNYM Profil Absolwenta Absolwent posiada nowoczesną, przekrojową i użyteczną wiedzę oraz umiejętności praktyczne i kompetencje z zakresu Lean Management

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia stacjonarne II stopnia Kierunek Zarządzanie Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia stacjonarne II stopnia Kierunek Zarządzanie Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE Kierunek Zarządzanie Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE Profil Absolwenta zna podstawowe pojęcia, metody i techniki z zakresu logistyki potrafi identyfikować, analizować i diagnozować istniejące rozwiązania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Profil Absolwenta - studenci są przygotowani do: pełnienia funkcji menedżerskich i budowania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność LEAN MANAGEMENT

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność LEAN MANAGEMENT Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność LEAN MANAGEMENT Profil Absolwenta absolwent posiada nowoczesną, przekrojową i użyteczną wiedzę oraz umiejętności i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING W BIZNESIE I ORGANIZACJACH NON PROFIT

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING W BIZNESIE I ORGANIZACJACH NON PROFIT Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING W BIZNESIE Profil Absolwenta Absolwent jest wyposażony w nowoczesną i użyteczną wiedzę na temat zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność LEAN MANAGEMENT

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność LEAN MANAGEMENT Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność LEAN MANAGEMENT Profil Absolwenta absolwent posiada nowoczesną, przekrojową i użyteczną wiedzę oraz umiejętności i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Profil Absolwenta Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerów

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie

Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie Studia stacjonarne II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie KIERUNEK ZARZĄDZANIE: PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Wszystkie specjalności: Etyka w zarządzaniu Koncepcje zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ Profil Absolwenta SALES MANAGER kierownik/dyrektor sprzedaży opracowywanie strategii sprzedażowych kierowanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATION MANAGER menedżer/ekspert/doradca w zakresie komunikacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta Absolwenci specjalności są przygotowani do: pracy na stanowiskach menedżerów i

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA Profil Absolwenta Absolwenci specjalności Logistyka Międzynarodowa są przygotowani

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie

Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie KADRA DYDAKTYCZNA Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan Marketingowych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Profil Absolwenta Jest przygotowany do pełnienia funkcji kierownika projektu, jak i bycia efektywnym

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie

Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie Studia I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie KIERUNEK ZARZĄDZANIE: PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Wszystkie specjalności: Badania marketingowe Controlling Informatyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ WŁASNEJ FIRMY

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ WŁASNEJ FIRMY Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ WŁASNEJ FIRMY Profil Absolwenta Studenci są przygotowywani do prowadzenia własnej firmy i zarządzania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATIONS MANAGER MENEDŻER D.S. KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ opracowanie i wdrażanie innowacyjnych strategii komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie

Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie KIERUNEK ZARZĄDZANIE: OFERTA SPECJALNOŚCI Komunikacja Marketingowa Menedżer Biznesu Zarządzanie Marką Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje pozwalające im

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (Wydział

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ KOMUNIKACJA MARKETINGOWA KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ KOMUNIKACJA MARKETINGOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA MARKETINGOWA ZAKRES PRZEDMIOTOWY MENEDŻER D.S. KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ ZINTEGROWANY SYSTEM KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Przedmioty kierunkowe prowadzą pracownicy Katedr: Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Katedry Gospodarki Regionalnej Katedry

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla Podyplomowych Studiów Menedżerskich prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ ZAKRES PRZEDMIOTOWY MENEDŻER ds. SPRZEDAŻY ZARZĄDZANIE DYSTRYBUCJĄ ZARZĄDZANIE DZIAŁEM SPRZEDAŻY ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Specjalność STRATEGIE ROZWOJU REGIONALNEGO

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Specjalność STRATEGIE ROZWOJU REGIONALNEGO Kierunek Gospodarka Przestrzenna Specjalność STRATEGIE ROZWOJU REGIONALNEGO Profil Absolwenta Absolwent specjalności zostanie wyposażony w interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Procesy gospodarcze Projekty gospodarcze PiPL Logistyka Definicja procesu Proces

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.)

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.) 1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) Kulturowe i społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi Style kierowania Menedżer a przywódca Ewolucja koncepcji przywództwa Zachowania

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność INNOWACJE W BIZNESIE projektowanie i wdrażanie

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność INNOWACJE W BIZNESIE projektowanie i wdrażanie Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność INNOWACJE W BIZNESIE projektowanie i wdrażanie Istota specjalności ODPOWIEDŹ na pytanie: Jak tworzyć i skutecznie wdrażać

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 67 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka na poziomie pierwszego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność Biznes międzynarodowy

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność Biznes międzynarodowy Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność Biznes międzynarodowy Opis specjalności Kształcenie w ramach specjalności biznes międzynarodowy kładzie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Gospodarka Przestrzenna Specjalność Rynek nieruchomości

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Gospodarka Przestrzenna Specjalność Rynek nieruchomości Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Gospodarka Przestrzenna Specjalność Rynek nieruchomości Profil Absolwenta Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne dla specjalistów

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia LOGISTYKA Koncepcja kształcenia Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka powstała pod wpływem potrzeb rynku pracy, wskazówek praktyków gospodarczych oraz po szczegółowej analizie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Gospodarka Przestrzenna Specjalność Planowanie rozwoju przestrzeni zurbanizowanych

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Gospodarka Przestrzenna Specjalność Planowanie rozwoju przestrzeni zurbanizowanych Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Gospodarka Przestrzenna Specjalność Planowanie rozwoju przestrzeni zurbanizowanych Profil Absolwenta Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Studia niestacjonarne II stopnia Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI Absolwent specjalności jest w stanie: rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz konkurować na rynku europejskim,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Studia II stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości Studia II stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości 7 Zarzadzanie nieruchomościami 5 Z 52 26 26 RAZEM 30 3 229 149 80 4 Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa Opiekun specjalności: Prof. dr hab. inż. Marian Hopej Absolwent Specjalności Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa jest przygotowany do pełnienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Gospodarka Przestrzenna Specjalność Planowanie rozwoju przestrzeni zurbanizowanych

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Gospodarka Przestrzenna Specjalność Planowanie rozwoju przestrzeni zurbanizowanych Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Gospodarka Przestrzenna Specjalność Planowanie rozwoju przestrzeni zurbanizowanych Profil Absolwenta Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność RYNKI EUROPEJSKIE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność RYNKI EUROPEJSKIE Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność RYNKI EUROPEJSKIE Profil Absolwenta Posiada wiedzę na temat zasad zarządzania projektami i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Specjalność stanowi zbiór 5 przedmiotów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie zarządzania marketingiem

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Cele kształcenia Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA obowiązuje od roku akad. 2017/18

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA obowiązuje od roku akad. 2017/18 AD/ 13 RW w dniu 29.06.2017 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA obowiązuje od roku akad. 2017/18 STUDIA MAGISTERSKIE -------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Karta monitorowania wzmacniania umiejętności i kompetencji Praktycznych w obszarze zarządzanie zasobami ludzkimi

Karta monitorowania wzmacniania umiejętności i kompetencji Praktycznych w obszarze zarządzanie zasobami ludzkimi KZ_U01 Obserwacji, KZ_U01 Dokonywania interpretacji i wyjaśniania obserwacji zjawisk i zjawisk społecznych oraz procesów w zakresie wzajemnych relacji między zarządzania personelem zjawiskami społecznymi

Bardziej szczegółowo

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12 EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU GOSPODARKA TURYSTYCZNA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA GT1_W01

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02 Ekonomia Studia stacjonarne pierwszego stopnia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Studia trwają trzy lata (sześć semestrów).

Bardziej szczegółowo

Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu

Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu MODUŁ MARKETINGOWY Jaki j e s t cel k s z t a ł c e n i a na m o d u l e? Naszym celem jest przekazanie studentom specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1 Język obcy I, II, III, IV, V, VI Wychowanie fizyczne I, II, III, IV Matematyka Mikroekonomia Organizacja i zarządzanie Technologie informacyjne Towaroznawstwo Bezpieczeństwo i higiena pracy Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

Specjalność Nowoczesny marketing

Specjalność Nowoczesny marketing Specjalność Nowoczesny marketing Zajęcia na specjalności Nowoczesny marketing prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu Lp. Nazwa przedmiotu Razem godzin Wykład Ćwiczenia 1. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Logistyka biznesu

Studia II stopnia Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Logistyka biznesu Studia II stopnia Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Logistyka biznesu 26.06.2017 Zarządzanie Logistyka Biznesu Spis treści Dlaczego Logistyka Biznesu? Co oferujemy? Systemy informatyczne Co po studiach?

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG (Wydział

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 142/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 8 marca 2011 r.

UCHWAŁA Nr 142/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 8 marca 2011 r. UCHWAŁA Nr 142/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie nowych specjalności studiów na kierunku zarządzanie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo