Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym P/N A-PL REV 1.0 ISS 19DEC12

2 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikacja Zgodność z przepisami FCC Zgodność z przepisami ACMA Kanada Dyrektywy Unii Europejskiej 2012 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Interlogix jest częścią UTC Climate Controls & Security oddziału firmy United Technologies Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwy i logo [Product] i Interlogix są znakami towarowymi firmy United Technologies. Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub sprzedawców. UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA , USA Autoryzowany przedstawiciel producenta na terenie Unii Europejskiej: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Holandia. N4131 Klasa A: Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy A zgodnie z częścią 15 norm FCC. Wartości graniczne określono w celu zapewnienia należytego zabezpieczenia przed powstawaniem szkodliwych zakłóceń w otoczeniu pracującego urządzenia. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może stanowić źródło promieniowania energii o częstotliwości radiowej; jeżeli nie zostanie więc zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, może stać się źródłem szkodliwych zakłóceń w komunikacji radiowej. Praca tego urządzenia w obszarze mieszkalnym może być powodem zakłóceń, a w takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do zneutralizowania zakłóceń na własny koszt. Uwaga! Niniejsze urządzenie jest produktem klasy A. W przypadku użycia wewnątrz budynków urządzenie może powodować zakłócenia radiowe. W takiej sytuacji użytkownik powinien podjąć odpowiednie środki zaradcze. Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy A spełnia wymogi normy kanadyjskiej ICES-003. Cet appareil numérique de la class A conforme à la norme NMB-003 du Canada. 2004/108/EC (dyrektywa EMC): Niniejszym firma UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc., deklaruje, że to urządzenie to jest zgodne z podstawowymi wymaganiami oraz innymi postanowieniami dyrektywy 2004/108/EC. 2002/96/EC (dyrektywa WEEE): Na obszarze Unii Europejskiej produktów oznaczonych tym znakiem nie wolno wyrzucać wraz z odpadami miejskimi. W celu zapewnienia prawidłowego recyklingu, produkt należy oddać lokalnemu sprzedawcy lub przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Informacje kontaktowe Informacje kontaktowe są dostępne na naszej stronie internetowej: lub

3 Spis treści Wstęp 2 Opis produktu 2 Funkcje 2 Instalacja 3 Warunki instalacji 3 Zawartość opakowania 3 Wymagania w zakresie okablowania 3 Konfigurowanie kamery 4 Opis kamery 5 Obiektywy 5 Montowanie kamery 5 Połączenia 6 Połączenie alarmowe 6 Podłączanie kabli wizyjnych 7 Ustawianie przełączników DIP kamery 7 Opis ustawień przełączników DIP 8 Konfiguracja systemu 10 Wymagania dotyczące oprogramowania 10 Użytkownicy systemu Windows Vista i Windows 7 10 Dostęp do kamery przez Internet 11 Przegląd monitorowania i konfigurowania systemu 11 Podgląd na żywo 12 Monitorowanie systemu 12 Konfigurowanie kamery i sieci 14 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym 1

4 Wstęp Opis produktu Urządzenie Kamera UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym wykorzystuje cyfrowy przetwornik sygnałów (DSP) do przetwarzania sygnału wideo. Kamera zawiera mikrokontroler, dzięki któremu dostarcza wysokiej jakości obrazy wiernie oddające kolor i ostry obraz. Kody produktu: UVC-IP-XP4DN-HR UVC-IP-XP4DN-HR-P Funkcje Poniżej przedstawiono funkcje kamery: Kompresja wideo H.264-SVC z możliwością przesyłania wielu strumieni Technologia Pixim Seawolf Najwyższa wydajność przy praktycznie dowolnym oświetleniu Obsługa rozdzielczości 4CIF (analogowa 540HTVL) Filtr dzień/noc (zdejmowany filtr przycinania podczerwieni) Długa żywotność i wysoka niezawodność Ustawienia kamery za pomocą przełączników DIP Zasilanie poprzez Ethernet (PoE) albo izolowany impulsowy zasilacz 12 VDC lub 24 VAC 2 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

5 Instalacja Warunki instalacji Podczas instalowania produktu należy rozważyć następujące czynniki: Parametry elektryczne: Instalacja okablowania elektrycznego powinna zostać wykonana starannie. Powinna zostać wykonana przez wykwalifikowany personel. W celu zasilania kamery należy zawsze używać odpowiedniego przełącznika PoE bądź zasilaczy 12 VDC lub 24 VAC klasy 2 uznawanych przez UL lub posiadających certyfikat CE. Nie należy przeciążać przewodu zasilającego ani rozgałęźnika. Wentylacja: Należy upewnić się, że miejsce planowanej instalacji kamery jest dobrze wentylowane. Temperatura: Nie wolno używać kamery w warunkach innych, niż podane (dotyczy to danych znamionowych temperatury, wilgotność i zasilania). Kamera działa w przedziale temperaturowym od -30 do +50 C. Wilgotność poniżej 90%. Wilgoć: Nie wolno narażać kamery na działanie wilgoci lub deszczu ani używać jej w wilgotnym obszarze. Jeśli kamera ulegnie zamoczeniu, należy natychmiast wyłączyć jej zasilanie i zlecić wykonanie czynności serwisowych wykwalifikowanemu personelowi. Wilgoć może uszkodzić kamerę, a także być przyczyną porażenia elektrycznego. Serwis: Nie należy próbować samodzielnie wykonywać czynności serwisowych. Wszelkie próby rozmontowania tego produktu lub zdjęcia z niego osłon spowodują utratę gwarancji, mogą także spowodować poważne obrażenia. Wszelkie czynności serwisowe należy zlecić specjaliście. OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem, należy chronić urządzenie przed działaniem deszczu i wilgoci oraz nie ściągać osłony ani tylnej części obudowy kamery. Zawartość opakowania Kamera jest dostarczana z następującymi elementami: Zestaw kamery 1-kanałowy pasywny nadajnik-odbiornik wideo Wtyk z wiązką przewodów zasilających Wtyk Jack z przewodem 150 mm Wymagania w zakresie okablowania Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie tego urządzenia, należy przestrzegać wymogów dotyczących okablowania i zasilania kamer. Zalecane jest Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym 3

6 okablowanie kategorii 5 lub lepsze. Wszelkie okablowanie sieciowe należy instalować w zgodzie z odpowiednimi kodeksami i regulacjami prawnymi. Umieszczona poniżej tab. 1 przedstawia wymagania dotyczące przewodów podłączanych do kamery. Tabela 1: Wymagania w zakresie okablowania Rodzaj kabla Wideo Zasilanie Wymagania Kabel koncentryczny RS omów ze złączami BNC 24 V, prąd zmienny Konfigurowanie kamery Uwaga: Jeżeli źródło światła w miejscu zainstalowania kamery wykazuje znaczące nagłe zmiany natężenia oświetlenia, kamera może nie działać w zamierzony sposób. Aby szybko uruchomić kamerę: 1. Przykręć obiektyw do kamery. 2. Przygotuj powierzchnię montażową i zamontuj kamerę na ścianie/suficie, wykorzystując odpowiednie wkręty. 3. Podłącz kable do kamery. 4. Podłącz do zestawu monitor CCTV, aby ustawić kamerę. 5. Ustaw przełączniki DIP kamery, które znajdują się na jej tyle. Patrz Ustawianie przełączników DIP kamery na stronie Skonfiguruj parametry sieciowe oraz przesyłania kamery, aby można ją było obsługiwać za pośrednictwem sieci. Patrz Dostęp do kamery przez Internet na stronie Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

7 Opis kamery Rysunek 1: Widok z boku kamery XP4 w obudowie tradycyjnej 1. Złącze do obiektywu z automatyczną przesłoną Złącze do obiektywu z automatyczną przesłoną sterowaną sygnałem wideo: A. Wideo (białe); B. zasilanie; C. NC; D. GND (czarne) Złącze do obiektywu typu DC z automatyczną przesłoną: A. Cewka napędzająca (+);B. Cewka tłumiąca (+); C. Cewka tłumiąca (-); D. Cewka napędzająca (-) 2. Kamera 3. Regulacja kompensacji efektu Back Focus 4. Obiektyw (prezentowany obiektyw z automatyczną przesłoną. Obiektyw ręczny nie ma kabla) Nie stanowi części zestawu 5. Tylna śruba blokująca nastawę ostrości 6. Kabel do obiektywu z automatyczną przesłoną Nie stanowi części zestawu Obiektywy Zamontuj obiektyw z ręczną przesłoną wykorzystujący automatyczną przesłonę elektroniczną (AES) albo podłącz obiektyw z automatyczną przesłoną (AI). Montowanie kamery Aby zainstalować kamerę, należy przytwierdzić ją do powierzchni montażu używając odpowiednich uchwytów. Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym 5

8 Połączenia Rysunek 2: Tylny panel kamery 1. Dioda LED zasilania. 2. Przycisk resetowania. Naciśnięcie resetuje kamerę do domyślnych ustawień fabrycznych. 3. Port Ethernet RJ45. Używany do łączenia z urządzeniami sieciowymi. 4. Przełączniki DIP. Pozwalają na skonfigurowanie ustawień kamery. 5. Wejście i wyjście alarmowe. 6. Zasilanie. Służy do podłączenia zasilania 12 VDC lub 24 VAC. 7. Wyjście wideo. Połączenie z monitorem CCTV. Połączenie alarmowe Rysunek 3: Okablowanie do wejścia i wyjścia alarmowego 1. OUT 2. GND 3. IN 4. GND Tabela 2: Opis połączeń alarmowych Wejście alarmowe Typ TTL. Napięcie wejściowe do 48 V. Typ złącza Końcówki zaciskane 6 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

9 Alarm output (Wyjście alarmowe) Typ Otwarty kolektor. Zgodny z zasilaniem zewnętrznym 48 V. Typ złącza Końcówki zaciskane Podłączanie kabli wizyjnych Do systemu należy podłączyć standardowy monitor CCTV, aby dokonać regulacji kamery i ustawień za pomocą przełączników DIP. Przełączniki DIP można także ustawiać po podłączeniu do systemu IP. Aby podłączyć kable: 1. Podłącz kabel koncentryczny pomiędzy złączem BNC kamery a złączem wideo monitora lub urządzenia rejestrującego wideo. 2. Podłącz przełącznik PoE albo zasilacz 12 VDC lub 24 VAC do wejścia zasilania. Nie podłączaj jednocześnie połączenia PoE i połączenia prądu stałego lub zmiennego. Ustawianie przełączników DIP kamery Za pomocą zestawu przełączników DIP z tyłu kamery można ustawić sześć funkcji kamery. Rysunek 4 poniżej przedstawia układ przełączników DIP. Więcej informacji o tych funkcjach można znaleźć w rozdziale Opis ustawień przełączników DIP na stronie 8. Rysunek 4: Układ przełączników DIP (tył kamery) OFF (wył.) Tabela 3: Funkcje przełączników DIP ON (wł.) Przełącznik Opis 1. White balance (Balans bieli) ON (WŁ.): tryb ATW; OFF (WYŁ.): tryb PTL 2. Kompensacja podświetlenia ON (WŁ.): kompensacja włączona; OFF (WYŁ.): kompensacja wyłączona 3. Ekspozycja AI/AE ON (WŁ.): tryb automatycznej ekspozycji (AE); OFF (WYŁ.): tryb automatycznej migawki (AI) 4. Ustawienie Dzień/Noc ON (WŁ.): tryb czarno-biały; OFF (WYŁ.): automatyczny tryb dzień/noc Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym 7

10 Przełącznik Opis 5. Wysoka/normalna rozdzielczość ON (WŁ.): wysoka rozdzielczość; OFF (WYŁ.): normalna rozdzielczość 6. Sterowanie redukcją migotania ON (WŁ.): redukcja migotania włączona; OFF (WYŁ.): Normal (Normalny) Opis ustawień przełączników DIP Balans bieli (WB) Parametr balansu bieli określa wygląd białego koloru. W oparciu o tą informację kamera będzie prawidłowo wyświetlać wszystkie pozostałe kolory. Istnieją dwa sposoby określenia balansu bieli: ATW (automatyczne śledzenie balansu bieli). Użyta wartość tego parametru zależy od wybranych warunków oświetlenia. Zapewnia ona właściwe odwzorowanie kolorów w przypadku częstej zmiany warunków oświetleniowych. PTL (push-to-lock) balans bieli blokowane naciśnięciem przycisku. Balans bieli zostaje zablokowany w momencie ustawienia przełącznika DIP w pozycji ON (WŁ.). Backlight compensation (BLC) (Kompensacja podświetlania (BLC)) Funkcja kompensacji podświetlenia umożliwia poprawienie jakości obrazu przy silnym oświetleniu tła. Dzięki tej funkcji obiekty w środku obrazu nie są zaciemniane. Ekspozycja AI/AE Za pomocą tego ustawienia można wybrać metodę, za pomocą której kamera dostosowuje się do różnych poziomów natężenia światła. Day/Night (Dzień/Noc) Ta funkcja umożliwia określenie, kiedy kamera przełącza się w tryb dzienny lub nocny. Kamera zapewnia wysokiej jakości kolorowy sygnał wideo w dzień lub w warunkach dobrego oświetlenia. W nocy lub w warunkach słabego oświetlenia przełącza się w tryb monochromatyczny i wyłącza filtr podczerwieni w celu poprawienia czułości w zakresie podczerwieni. Resolution (Rozdzielczość) Wysoka rozdzielczość zapewnia obrazy o wyższej jakości, ale powoduje zwiększenie wielkości plików obrazów wideo. Sterowanie redukcją migotania Funkcja sterowania redukcją migotania eliminuje migotanie spowodowane przez różnice między częstotliwościami migania żarówek fluorescencyjnych (60 Hz) a częstotliwością synchronizacji pionowej kamery (59,95 Hz). Choć różnica jest 8 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

11 bardzo mała, powoduje niewielkie migotanie na górze obrazu monitora, a w przypadku aplikacji wideo poprzez IP może zostać zinterpretowana jako ruch. Funkcja sterowania redukcją migotania pomaga zmniejszyć wielkość plików i zwiększyć szybkość transmisji skompresowanych obrazów wideo. Przycisk Reset Za pomocą tego przycisku przywraca się domyślne ustawienia fabryczne kamery (obejmują ustawienia kamery i sieci). Gdy kamera jest włączona, naciśnij czerwony przycisk resetowania na sekund. Czerwony wskaźnik LED będzie migał, jeżeli sygnał resetowania zostanie przyjęty. Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym 9

12 Konfiguracja systemu Ten rozdział wyjaśnia, jak skonfigurować kamerę za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Wymagania dotyczące oprogramowania Kamera UVC-IP ma następujące wymagania: Przeglądarka Microsoft Internet Explorer. Wtyczka ActiveX odtwarzacza VLC jest wymagana w celu odtwarzania obrazu wideo, kiedy do monitorowania kamery używana jest przeglądarka Internet Explorer. Rysunek 5: opcja wtyczki ActiveX Użytkownicy systemu Windows Vista i Windows 7 Program Internet Explorer w systemach Windows Vista i Windows 7 zawiera zwiększone środki bezpieczeństwa, pozwalające na uchronienie komputera przed instalacją złośliwego oprogramowania. Aby korzystać z pełnych funkcji interfejsu przeglądarki internetowej w systemach Windows Vista i Windows 7, należy wykonać następujące czynności: Uruchom na swojej stacji roboczej interfejs przeglądarki i aplikację odtwarzacza DVR z uprawnieniami administratora Dodaj adres IP kamery do listy zaufanych witryn w przeglądarce Aby dodać adres IP kamery do listy zaufanych witryn w przeglądarce: 1. Uruchom program Internet Explorer. 2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie Opcje internetowe. 10 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

13 3. Kliknij kartę Zabezpieczenia i wybierz ikonę Zaufane witryny. 4. Kliknij przycisk Witryny. 5. Usuń zaznaczenie pola wyboru Require server verification (https:) for all sites in this zone (Żądaj weryfikacji serwera (https:)) dla każdej witryny w tej strefie. 6. Podaj adres IP w polu Dodaj tę witrynę do strefy. 7. Kliknij Dodaj, a następnie Zamknij. 8. W oknie dialogowym Opcje internetowe kliknij OK. 9. Podłącz kamerę i korzystaj z pełnych funkcji przeglądarki. Dostęp do kamery przez Internet Kamerę można skonfigurować za pomocą przeglądarki internetowej, takiej jak Microsoft Internet Explorer (IE). Aby skonfigurować kamerę przez Internet, należy mieć uprawnienia administratora. Aby wyświetlać obrazy z kamery za pomocą sieciowego rejestratora wideo lub podobnego cyfrowego systemu wideo, należy zapoznać się z dokumentacją dołączoną do tego systemu. Aby uzyskać dostęp do kamery online: 1. Skonfiguruj komputer/laptop w tej samej podsieci, co domyślny adres IP kamery, np.: W przeglądarce internetowej podaj domyślny, stały adres IP kamery: Zostanie wyświetlone okno dialogowe logowania. 3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Nazwa użytkownika: admin Hasło: admin 4. Kliknij przycisk OK. Pojawi się strona główna Kamera UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym. Przegląd monitorowania i konfigurowania systemu Za pomocą paska menu widocznego u góry każdego ekranu możliwy jest dostęp do rozmaitych ekranów pozwalających na monitorowanie i konfigurowanie kamery. Dostępnych jest pięć opcji: Home (Strona główna): Powrót do strony głównej. Live view (Podgląd na żywo): Podgląd obrazów w trybie na żywo. Monitoring (Monitorowanie): Wyświetla informacje na temat stanu urządzenia, konfiguracji systemu, portów wideo i interfejsów sieciowych. Patrz Monitorowanie systemu na stronie 12. Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym 11

14 Administration (Administracja): Pozwala na określenie parametrów sieciowych, praw dostępu i formatów wideo. Patrz Konfigurowanie kamery i sieci na stronie 14. Restart: Ponowne uruchomienie urządzenia. Jest to wymagane do np. ponownego uruchomienia systemu w celu wprowadzenia zmian. Jeżeli jednak w wyniku dokonanych zmian konfiguracji dojdzie do utraty połączenia sieciowego, należy ponownie skonfigurować kamerę, naciskając przycisk Reset z tyłu kamery. Ustawienia powrócą do domyślnych wartości fabrycznych. Pasek menu z tymi opcjami jest dostępny na górze wszystkich ekranów, co zapewnia łatwy dostęp do niego. Podgląd na żywo Ta opcja menu pozwala na podgląd obrazów na żywo. Korzystając z myszki, kliknij opcję Live View na pasku menu. Kliknij przycisk Stop, aby zatrzymać podgląd na żywo, a następnie Play, aby go wznowić. W podglądzie na żywo można oglądać różne strumienie wideo. Należy je jednak najpierw skonfigurować w systemie VisioWave CSS. Monitorowanie systemu Za pomocą tej opcji menu można sprawdzić stan i konfigurację kamery oraz parametry sieciowe. Korzystając z myszki, kliknij opcję Monitoring na pasku menu. Na ekranie widocznych jest pięć ikon. Domyślnie pokazywany jest ekran Health Metrics (Wskaźniki diagnostyczne). Kliknięcie każdej ikony powoduje wyświetlenie poniżej odpowiednich wartości. Aby synchronizować datę i godzinę, należy ustawić datę i godzinę systemową za pomocą serwera NVR. Kliknij przycisk Refresh (Odśwież) u dołu ekranu, aby zaktualizować wyświetlane informacje. 12 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

15 Rysunek 6: Ekran Monitoring (widoczne Wskaźniki diagnostyczne) Tabela 4: Opis ekranu Monitoring Ikona Funkcja Opis Health Metrics (Wskaźniki diagnostyczne) Wyświetla stan kamery. Elementy widoczne na liście to: CPU temperature ( C) (Temperatura procesora ( C)) Core Voltage (Napięcie rdzenia) Power supply voltage +1.2 V (Napięcie zasilania +1,2 V) Power supply voltage +1.8 V (Napięcie zasilania +1,8 V) Power supply voltage +5 V (Napięcie zasilania +5 V) Power supply voltage +12 V (Napięcie zasilania +12 V) Free memory (Wolna pamięć) CPU usage (Wykorzystanie procesora) System data and time (Data i godzina systemowa). Czerwona wartość oznacza, że urządzenie nie jest zsynchronizowane z serwerem NTP. Uptime (Czas pracy od startu) Wartości wyświetlane zielonym kolorem to wartości normalne. Wartości wyświetlane kolorem czerwonym to wartości niewłaściwe. Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym 13

16 Ikona Funkcja Opis System configuration (Konfiguracja system) Wyświetla informacje o konfiguracji i stanie systemu. Elementy widoczne na liście to: Equipment name (Nazwa urządzenia) Serial number of the device (Numer seryjny urządzenia) Software revision (Wersja oprogramowania) U-boot revision (Wersja U-boot) Software recovery revision (Wersja recovery oprogramowania) Video Ports (Porty wideo) Wyświetla informacje o konfiguracji i stanie portów wideo. Elementy widoczne na liście to: Etykieta TCP Port (Port TCP) Format. Opcje to PAL lub NTCP Rozmiar FPS (Liczba klatek na sekundę) Prędkość nagrywania Przepustowość Status (Stan) Stan normalny wyświetlany jest w kolorze zielonym. Stan niewłaściwy wyświetlany jest w kolorze czerwonym. Network interfaces (Interfejsy sieciowe) Wyświetla informacje o konfiguracji i stanie sieci. Elementy widoczne na liście to: Typ IP/Mask (Adres IP/maska) Cable Status (Stan kabla) Tx packets (Pakiety Tx) Tx errors (Błędy Tx) MAC address (Adres MAC) Brama domyślna Ethernet Configuration (Konfiguracja Ethernet) Rx packets (Pakiety Rx) Rx errors (Błędy Rx) Konfigurowanie kamery i sieci Za pomocą tego menu można skonfigurować parametry kamery i sieci. Korzystając z myszki, kliknij opcję Administratiog na pasku menu. Na ekranie widocznych jest pięć ikon. Domyślnie pokazywany jest ekran Network Configuration (Konfiguracja sieciowa). Kliknięcie każdej z ikon wyświetla ekran pozwalający na konfigurowanie różnych parametrów. Patrz Rysunek 7 na stronie 15. System wyświetli monit o ponowne uruchomienie w celu zastosowania wprowadzonych zmian. Kliknij polecenie Restart na pasku narzędziowym, aby ponownie uruchomić system. 14 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

17 Rysunek 7: Okno konfiguracji sieci Tabela 5: Opis ekranu Administration Ikona Funkcja Opis Network configuration (Komfiguracja sieciowa) Określa parametry sieci. Można ręcznie lub automatycznie przypisać adres IP, wybierając jedną z poniższych opcji: DHCP. W celu instalacji automatycznej zaznacz pole DHCP Auto Configuration of IP Address (Automatyczna konfiguracja DHCP adresu IP). Opcja ta jest domyślnie wyłączona. lub Static IP. (Statyczne IP) W celu instalacji ręcznej należy podać adres IP, maskę sieciową, adres rozgłoszeniowy i adres bramy. Domyślny adres IP to Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym 15

18 Ikona Funkcja Opis Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać zmiany. Video port format (Format sygnału wideo) Change administrative password (Zmiana hasła administratora) File firmware update (Aktualizacja firmware z pliku) Configuration download (Pobieranie konfiguracji) Umożliwia wybranie systemu wideo (PAL lub NTSC). Zaznacz jedno z pól wyboru obok formatów. Kliknij OK, aby zapisać zmiany. Uwaga: Ten parametr jest niedostępny, jeśli kamera została skonfigurowana za pośrednictwem serwera Central Configuration Server albo systemu VisioWave Security Center. Określa hasło administracyjne pozwalające na dostęp do systemu. Domyślne hasło administratora to admin. Ze względów bezpieczeństwa zalecana jest jego zmiana. Uwaga: Hasło administratora należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku jego utracenia należy zresetować konfigurację kamery do ustawień domyślnych, naciskając przycisk Reset z tyłu kamery. W polu Enter old password (Podaj stare hasło) należy podać bieżące hasło administratora. W polu Enter new password (Podaj nowe hasło) należy podać nowe hasło administratora i potwierdzić je. Kliknij przycisk Change administrative password (Zmień hasło administracyjne), aby zapisać zmiany. Na pasku narzędzi należy kliknąć opcję Restart. Zostanie wyświetlony ekran Restart. Kliknij OK, aby ponownie uruchomić system w celu wprowadzenia zmian. Aktualizacja firmware. Oprogramowanie układowe kamery jest przechowywane w pamięci flash. Ta opcja pozwala na zapisanie firmware w pamięci flash. Po aktualizacji oprogramowania układowego istniejące ustawienia pozostaną bez zmian. Dodane zostaną tylko nowe funkcje z wartościami domyślnymi. Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), aby znaleźć zaktualizowane oprogramowanie firmware, po czym naciśnij Upload firmware file (Wczytaj plik firmware), aby rozpocząć aktualizację. Wyświetla wszystkie informacje o konfiguracji. Można je pobrać do komputera lub innej lokalizacji. Kliknij przycisk Save the configuration (Zapisz konfigurację), aby pobrać te informacje i podać miejsce, gdzie mają być pobrane. 16 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

19 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym 17

20 18 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

Kamera IP UltraView dzień/noc w obudowie tradycyjnej skrócona instrukcja obsługi

Kamera IP UltraView dzień/noc w obudowie tradycyjnej skrócona instrukcja obsługi Kamera IP UltraView dzień/noc w obudowie tradycyjnej skrócona instrukcja obsługi P/N 1070141-PL REV 1.0 ISS 28JAN11 Copyright 2011 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i patenty

Bardziej szczegółowo

Kamera IP UltraView XP3 dzień/noc w obudowie tradycyjnej instrukcja obsługi

Kamera IP UltraView XP3 dzień/noc w obudowie tradycyjnej instrukcja obsługi Kamera IP UltraView XP3 dzień/noc w obudowie tradycyjnej instrukcja obsługi P/N 1070299-EN REV B ISS 28JAN11 Copyright Znaki towarowe i patenty 2011 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kamera IP UltraView dzień/noc w obudowie tradycyjnej instrukcja obsługi

Kamera IP UltraView dzień/noc w obudowie tradycyjnej instrukcja obsługi Kamera IP UltraView dzień/noc w obudowie tradycyjnej instrukcja obsługi P/N 1070140-PL REV B ISS 01MAY11 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent 2011 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi

Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi P/N 1070143-PL REV 2.0 ISS 04NOV10 Copyright 2010 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i patenty Informacje kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Ukryta kamera sieciowa Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Cube Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I (W) UD.6L0201B1273A01EU 1 Kamera sieciowa Cube

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji TVRMobile 2.0

Instrukcja obsługi aplikacji TVRMobile 2.0 Instrukcja obsługi aplikacji TVRMobile 2.0 P/N 1070644A-PL REV 1.0 ISS 14OCT13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe 2013 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Interlogix

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Video Serwer ACD-2100 Ver. 070206 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ACD-2100 Zasilacz sieciowy (Opcjonalnie) CD produktu Blok złączy i wkręty Karta gwarancyjna 1.2 OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4212F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4212FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4224F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD. Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.6L0201B1268A01EU 1 Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2112-(I), DS-2CD2132-(I) UD.6L0201B1254A01EU 1 Kamera sieciowa Dome Skrócona

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I),

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10 GE Security Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Konfiguracja rejestratora TVR 10 1 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

2006 GeoVision, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. GeoVision, Inc.

2006 GeoVision, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. GeoVision, Inc. 2006 GeoVision, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik jest chroniony prawami autorskimi i nie może być kopiowany, również częściowo, bez pisemnej zgody firmy GeoVision. Firma Geovision dołożyła starań,

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji. DS-2CD2xxx-I

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji. DS-2CD2xxx-I Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji Kamery IP DS-2CD2xxx-I (DS-2CD2012-I, DS-2CD2112-I, DS-2CD2032-I, DS-2CD2132-I) Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji TVRMobile HD 2.0

Instrukcja obsługi aplikacji TVRMobile HD 2.0 Instrukcja obsługi aplikacji TVRMobile HD 2.0 P/N 1072645A-PL REV 1.0 ISS 14OCT13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe 2013 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 P/N 1072767B-PL REV 1.0 ISS 17OCT14 Copyright 2014 United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Building & INdustrial Systems oddziału

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji kamery IP TruVision

Instrukcja instalacji kamery IP TruVision Instrukcja instalacji kamery IP TruVision P/N 1072668B-PL REV 1.0 ISS 25FEB14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC 2014 United Technologies Corporation. Interlogix

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Serwer Wydruku z moŝliwością podpięcia dysku USB CHDDLANU Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 1. Dostęp przez stronę www. Podpiąć zasilacz wchodzący w skład zestawu - DC 12V DC Podpiąć szeregowo lub za pośrednictwem switcha rejestartor do komputera PC (karta

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

NWA1300-NJ. Skrócona instrukcja obsługi. Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie

NWA1300-NJ. Skrócona instrukcja obsługi. Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie NWA1300-NJ Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie Domyślne dane logowania: Nazwa użytkownika: admin Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Firmware v1.00 Wydanie 1, 03/2011 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji MegaPixel IP Outdoor IR Bullet Camera (z DC 12V / PoE / AC24V) ACM-1230 series Ver. 080122 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ACM-1230 series (DC12V / PoE / AC24V) Zasilacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji kamery PTZ IP TruVision

Instrukcja instalacji kamery PTZ IP TruVision Instrukcja instalacji kamery PTZ IP TruVision P/N 1072666B-PL REV 1,0 ISS 25FEB14 Copyright 2014 United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Climate Controls & Security oddziału firmy

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001 Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001 Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN Szybkie uruchamianie NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Wprowadzenie Dziękujemy za zakup modemu podróżnego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201 Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201 Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wzmacniacz sygnału sieci WiFi, Edycja Powerline (XAVNB2001) Podręcznik instalacji

Uniwersalny wzmacniacz sygnału sieci WiFi, Edycja Powerline (XAVNB2001) Podręcznik instalacji Uniwersalny wzmacniacz sygnału sieci WiFi, Edycja Powerline (XAVNB2001) Podręcznik instalacji Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo