Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym P/N A-PL REV 1.0 ISS 19DEC12

2 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikacja Zgodność z przepisami FCC Zgodność z przepisami ACMA Kanada Dyrektywy Unii Europejskiej 2012 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Interlogix jest częścią UTC Climate Controls & Security oddziału firmy United Technologies Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwy i logo [Product] i Interlogix są znakami towarowymi firmy United Technologies. Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub sprzedawców. UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA , USA Autoryzowany przedstawiciel producenta na terenie Unii Europejskiej: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Holandia. N4131 Klasa A: Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy A zgodnie z częścią 15 norm FCC. Wartości graniczne określono w celu zapewnienia należytego zabezpieczenia przed powstawaniem szkodliwych zakłóceń w otoczeniu pracującego urządzenia. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może stanowić źródło promieniowania energii o częstotliwości radiowej; jeżeli nie zostanie więc zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, może stać się źródłem szkodliwych zakłóceń w komunikacji radiowej. Praca tego urządzenia w obszarze mieszkalnym może być powodem zakłóceń, a w takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do zneutralizowania zakłóceń na własny koszt. Uwaga! Niniejsze urządzenie jest produktem klasy A. W przypadku użycia wewnątrz budynków urządzenie może powodować zakłócenia radiowe. W takiej sytuacji użytkownik powinien podjąć odpowiednie środki zaradcze. Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy A spełnia wymogi normy kanadyjskiej ICES-003. Cet appareil numérique de la class A conforme à la norme NMB-003 du Canada. 2004/108/EC (dyrektywa EMC): Niniejszym firma UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc., deklaruje, że to urządzenie to jest zgodne z podstawowymi wymaganiami oraz innymi postanowieniami dyrektywy 2004/108/EC. 2002/96/EC (dyrektywa WEEE): Na obszarze Unii Europejskiej produktów oznaczonych tym znakiem nie wolno wyrzucać wraz z odpadami miejskimi. W celu zapewnienia prawidłowego recyklingu, produkt należy oddać lokalnemu sprzedawcy lub przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Informacje kontaktowe Informacje kontaktowe są dostępne na naszej stronie internetowej: lub

3 Spis treści Wstęp 2 Opis produktu 2 Funkcje 2 Instalacja 3 Warunki instalacji 3 Zawartość opakowania 3 Wymagania w zakresie okablowania 3 Konfigurowanie kamery 4 Opis kamery 5 Obiektywy 5 Montowanie kamery 5 Połączenia 6 Połączenie alarmowe 6 Podłączanie kabli wizyjnych 7 Ustawianie przełączników DIP kamery 7 Opis ustawień przełączników DIP 8 Konfiguracja systemu 10 Wymagania dotyczące oprogramowania 10 Użytkownicy systemu Windows Vista i Windows 7 10 Dostęp do kamery przez Internet 11 Przegląd monitorowania i konfigurowania systemu 11 Podgląd na żywo 12 Monitorowanie systemu 12 Konfigurowanie kamery i sieci 14 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym 1

4 Wstęp Opis produktu Urządzenie Kamera UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym wykorzystuje cyfrowy przetwornik sygnałów (DSP) do przetwarzania sygnału wideo. Kamera zawiera mikrokontroler, dzięki któremu dostarcza wysokiej jakości obrazy wiernie oddające kolor i ostry obraz. Kody produktu: UVC-IP-XP4DN-HR UVC-IP-XP4DN-HR-P Funkcje Poniżej przedstawiono funkcje kamery: Kompresja wideo H.264-SVC z możliwością przesyłania wielu strumieni Technologia Pixim Seawolf Najwyższa wydajność przy praktycznie dowolnym oświetleniu Obsługa rozdzielczości 4CIF (analogowa 540HTVL) Filtr dzień/noc (zdejmowany filtr przycinania podczerwieni) Długa żywotność i wysoka niezawodność Ustawienia kamery za pomocą przełączników DIP Zasilanie poprzez Ethernet (PoE) albo izolowany impulsowy zasilacz 12 VDC lub 24 VAC 2 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

5 Instalacja Warunki instalacji Podczas instalowania produktu należy rozważyć następujące czynniki: Parametry elektryczne: Instalacja okablowania elektrycznego powinna zostać wykonana starannie. Powinna zostać wykonana przez wykwalifikowany personel. W celu zasilania kamery należy zawsze używać odpowiedniego przełącznika PoE bądź zasilaczy 12 VDC lub 24 VAC klasy 2 uznawanych przez UL lub posiadających certyfikat CE. Nie należy przeciążać przewodu zasilającego ani rozgałęźnika. Wentylacja: Należy upewnić się, że miejsce planowanej instalacji kamery jest dobrze wentylowane. Temperatura: Nie wolno używać kamery w warunkach innych, niż podane (dotyczy to danych znamionowych temperatury, wilgotność i zasilania). Kamera działa w przedziale temperaturowym od -30 do +50 C. Wilgotność poniżej 90%. Wilgoć: Nie wolno narażać kamery na działanie wilgoci lub deszczu ani używać jej w wilgotnym obszarze. Jeśli kamera ulegnie zamoczeniu, należy natychmiast wyłączyć jej zasilanie i zlecić wykonanie czynności serwisowych wykwalifikowanemu personelowi. Wilgoć może uszkodzić kamerę, a także być przyczyną porażenia elektrycznego. Serwis: Nie należy próbować samodzielnie wykonywać czynności serwisowych. Wszelkie próby rozmontowania tego produktu lub zdjęcia z niego osłon spowodują utratę gwarancji, mogą także spowodować poważne obrażenia. Wszelkie czynności serwisowe należy zlecić specjaliście. OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem, należy chronić urządzenie przed działaniem deszczu i wilgoci oraz nie ściągać osłony ani tylnej części obudowy kamery. Zawartość opakowania Kamera jest dostarczana z następującymi elementami: Zestaw kamery 1-kanałowy pasywny nadajnik-odbiornik wideo Wtyk z wiązką przewodów zasilających Wtyk Jack z przewodem 150 mm Wymagania w zakresie okablowania Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie tego urządzenia, należy przestrzegać wymogów dotyczących okablowania i zasilania kamer. Zalecane jest Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym 3

6 okablowanie kategorii 5 lub lepsze. Wszelkie okablowanie sieciowe należy instalować w zgodzie z odpowiednimi kodeksami i regulacjami prawnymi. Umieszczona poniżej tab. 1 przedstawia wymagania dotyczące przewodów podłączanych do kamery. Tabela 1: Wymagania w zakresie okablowania Rodzaj kabla Wideo Zasilanie Wymagania Kabel koncentryczny RS omów ze złączami BNC 24 V, prąd zmienny Konfigurowanie kamery Uwaga: Jeżeli źródło światła w miejscu zainstalowania kamery wykazuje znaczące nagłe zmiany natężenia oświetlenia, kamera może nie działać w zamierzony sposób. Aby szybko uruchomić kamerę: 1. Przykręć obiektyw do kamery. 2. Przygotuj powierzchnię montażową i zamontuj kamerę na ścianie/suficie, wykorzystując odpowiednie wkręty. 3. Podłącz kable do kamery. 4. Podłącz do zestawu monitor CCTV, aby ustawić kamerę. 5. Ustaw przełączniki DIP kamery, które znajdują się na jej tyle. Patrz Ustawianie przełączników DIP kamery na stronie Skonfiguruj parametry sieciowe oraz przesyłania kamery, aby można ją było obsługiwać za pośrednictwem sieci. Patrz Dostęp do kamery przez Internet na stronie Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

7 Opis kamery Rysunek 1: Widok z boku kamery XP4 w obudowie tradycyjnej 1. Złącze do obiektywu z automatyczną przesłoną Złącze do obiektywu z automatyczną przesłoną sterowaną sygnałem wideo: A. Wideo (białe); B. zasilanie; C. NC; D. GND (czarne) Złącze do obiektywu typu DC z automatyczną przesłoną: A. Cewka napędzająca (+);B. Cewka tłumiąca (+); C. Cewka tłumiąca (-); D. Cewka napędzająca (-) 2. Kamera 3. Regulacja kompensacji efektu Back Focus 4. Obiektyw (prezentowany obiektyw z automatyczną przesłoną. Obiektyw ręczny nie ma kabla) Nie stanowi części zestawu 5. Tylna śruba blokująca nastawę ostrości 6. Kabel do obiektywu z automatyczną przesłoną Nie stanowi części zestawu Obiektywy Zamontuj obiektyw z ręczną przesłoną wykorzystujący automatyczną przesłonę elektroniczną (AES) albo podłącz obiektyw z automatyczną przesłoną (AI). Montowanie kamery Aby zainstalować kamerę, należy przytwierdzić ją do powierzchni montażu używając odpowiednich uchwytów. Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym 5

8 Połączenia Rysunek 2: Tylny panel kamery 1. Dioda LED zasilania. 2. Przycisk resetowania. Naciśnięcie resetuje kamerę do domyślnych ustawień fabrycznych. 3. Port Ethernet RJ45. Używany do łączenia z urządzeniami sieciowymi. 4. Przełączniki DIP. Pozwalają na skonfigurowanie ustawień kamery. 5. Wejście i wyjście alarmowe. 6. Zasilanie. Służy do podłączenia zasilania 12 VDC lub 24 VAC. 7. Wyjście wideo. Połączenie z monitorem CCTV. Połączenie alarmowe Rysunek 3: Okablowanie do wejścia i wyjścia alarmowego 1. OUT 2. GND 3. IN 4. GND Tabela 2: Opis połączeń alarmowych Wejście alarmowe Typ TTL. Napięcie wejściowe do 48 V. Typ złącza Końcówki zaciskane 6 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

9 Alarm output (Wyjście alarmowe) Typ Otwarty kolektor. Zgodny z zasilaniem zewnętrznym 48 V. Typ złącza Końcówki zaciskane Podłączanie kabli wizyjnych Do systemu należy podłączyć standardowy monitor CCTV, aby dokonać regulacji kamery i ustawień za pomocą przełączników DIP. Przełączniki DIP można także ustawiać po podłączeniu do systemu IP. Aby podłączyć kable: 1. Podłącz kabel koncentryczny pomiędzy złączem BNC kamery a złączem wideo monitora lub urządzenia rejestrującego wideo. 2. Podłącz przełącznik PoE albo zasilacz 12 VDC lub 24 VAC do wejścia zasilania. Nie podłączaj jednocześnie połączenia PoE i połączenia prądu stałego lub zmiennego. Ustawianie przełączników DIP kamery Za pomocą zestawu przełączników DIP z tyłu kamery można ustawić sześć funkcji kamery. Rysunek 4 poniżej przedstawia układ przełączników DIP. Więcej informacji o tych funkcjach można znaleźć w rozdziale Opis ustawień przełączników DIP na stronie 8. Rysunek 4: Układ przełączników DIP (tył kamery) OFF (wył.) Tabela 3: Funkcje przełączników DIP ON (wł.) Przełącznik Opis 1. White balance (Balans bieli) ON (WŁ.): tryb ATW; OFF (WYŁ.): tryb PTL 2. Kompensacja podświetlenia ON (WŁ.): kompensacja włączona; OFF (WYŁ.): kompensacja wyłączona 3. Ekspozycja AI/AE ON (WŁ.): tryb automatycznej ekspozycji (AE); OFF (WYŁ.): tryb automatycznej migawki (AI) 4. Ustawienie Dzień/Noc ON (WŁ.): tryb czarno-biały; OFF (WYŁ.): automatyczny tryb dzień/noc Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym 7

10 Przełącznik Opis 5. Wysoka/normalna rozdzielczość ON (WŁ.): wysoka rozdzielczość; OFF (WYŁ.): normalna rozdzielczość 6. Sterowanie redukcją migotania ON (WŁ.): redukcja migotania włączona; OFF (WYŁ.): Normal (Normalny) Opis ustawień przełączników DIP Balans bieli (WB) Parametr balansu bieli określa wygląd białego koloru. W oparciu o tą informację kamera będzie prawidłowo wyświetlać wszystkie pozostałe kolory. Istnieją dwa sposoby określenia balansu bieli: ATW (automatyczne śledzenie balansu bieli). Użyta wartość tego parametru zależy od wybranych warunków oświetlenia. Zapewnia ona właściwe odwzorowanie kolorów w przypadku częstej zmiany warunków oświetleniowych. PTL (push-to-lock) balans bieli blokowane naciśnięciem przycisku. Balans bieli zostaje zablokowany w momencie ustawienia przełącznika DIP w pozycji ON (WŁ.). Backlight compensation (BLC) (Kompensacja podświetlania (BLC)) Funkcja kompensacji podświetlenia umożliwia poprawienie jakości obrazu przy silnym oświetleniu tła. Dzięki tej funkcji obiekty w środku obrazu nie są zaciemniane. Ekspozycja AI/AE Za pomocą tego ustawienia można wybrać metodę, za pomocą której kamera dostosowuje się do różnych poziomów natężenia światła. Day/Night (Dzień/Noc) Ta funkcja umożliwia określenie, kiedy kamera przełącza się w tryb dzienny lub nocny. Kamera zapewnia wysokiej jakości kolorowy sygnał wideo w dzień lub w warunkach dobrego oświetlenia. W nocy lub w warunkach słabego oświetlenia przełącza się w tryb monochromatyczny i wyłącza filtr podczerwieni w celu poprawienia czułości w zakresie podczerwieni. Resolution (Rozdzielczość) Wysoka rozdzielczość zapewnia obrazy o wyższej jakości, ale powoduje zwiększenie wielkości plików obrazów wideo. Sterowanie redukcją migotania Funkcja sterowania redukcją migotania eliminuje migotanie spowodowane przez różnice między częstotliwościami migania żarówek fluorescencyjnych (60 Hz) a częstotliwością synchronizacji pionowej kamery (59,95 Hz). Choć różnica jest 8 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

11 bardzo mała, powoduje niewielkie migotanie na górze obrazu monitora, a w przypadku aplikacji wideo poprzez IP może zostać zinterpretowana jako ruch. Funkcja sterowania redukcją migotania pomaga zmniejszyć wielkość plików i zwiększyć szybkość transmisji skompresowanych obrazów wideo. Przycisk Reset Za pomocą tego przycisku przywraca się domyślne ustawienia fabryczne kamery (obejmują ustawienia kamery i sieci). Gdy kamera jest włączona, naciśnij czerwony przycisk resetowania na sekund. Czerwony wskaźnik LED będzie migał, jeżeli sygnał resetowania zostanie przyjęty. Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym 9

12 Konfiguracja systemu Ten rozdział wyjaśnia, jak skonfigurować kamerę za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Wymagania dotyczące oprogramowania Kamera UVC-IP ma następujące wymagania: Przeglądarka Microsoft Internet Explorer. Wtyczka ActiveX odtwarzacza VLC jest wymagana w celu odtwarzania obrazu wideo, kiedy do monitorowania kamery używana jest przeglądarka Internet Explorer. Rysunek 5: opcja wtyczki ActiveX Użytkownicy systemu Windows Vista i Windows 7 Program Internet Explorer w systemach Windows Vista i Windows 7 zawiera zwiększone środki bezpieczeństwa, pozwalające na uchronienie komputera przed instalacją złośliwego oprogramowania. Aby korzystać z pełnych funkcji interfejsu przeglądarki internetowej w systemach Windows Vista i Windows 7, należy wykonać następujące czynności: Uruchom na swojej stacji roboczej interfejs przeglądarki i aplikację odtwarzacza DVR z uprawnieniami administratora Dodaj adres IP kamery do listy zaufanych witryn w przeglądarce Aby dodać adres IP kamery do listy zaufanych witryn w przeglądarce: 1. Uruchom program Internet Explorer. 2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie Opcje internetowe. 10 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

13 3. Kliknij kartę Zabezpieczenia i wybierz ikonę Zaufane witryny. 4. Kliknij przycisk Witryny. 5. Usuń zaznaczenie pola wyboru Require server verification (https:) for all sites in this zone (Żądaj weryfikacji serwera (https:)) dla każdej witryny w tej strefie. 6. Podaj adres IP w polu Dodaj tę witrynę do strefy. 7. Kliknij Dodaj, a następnie Zamknij. 8. W oknie dialogowym Opcje internetowe kliknij OK. 9. Podłącz kamerę i korzystaj z pełnych funkcji przeglądarki. Dostęp do kamery przez Internet Kamerę można skonfigurować za pomocą przeglądarki internetowej, takiej jak Microsoft Internet Explorer (IE). Aby skonfigurować kamerę przez Internet, należy mieć uprawnienia administratora. Aby wyświetlać obrazy z kamery za pomocą sieciowego rejestratora wideo lub podobnego cyfrowego systemu wideo, należy zapoznać się z dokumentacją dołączoną do tego systemu. Aby uzyskać dostęp do kamery online: 1. Skonfiguruj komputer/laptop w tej samej podsieci, co domyślny adres IP kamery, np.: W przeglądarce internetowej podaj domyślny, stały adres IP kamery: Zostanie wyświetlone okno dialogowe logowania. 3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Nazwa użytkownika: admin Hasło: admin 4. Kliknij przycisk OK. Pojawi się strona główna Kamera UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym. Przegląd monitorowania i konfigurowania systemu Za pomocą paska menu widocznego u góry każdego ekranu możliwy jest dostęp do rozmaitych ekranów pozwalających na monitorowanie i konfigurowanie kamery. Dostępnych jest pięć opcji: Home (Strona główna): Powrót do strony głównej. Live view (Podgląd na żywo): Podgląd obrazów w trybie na żywo. Monitoring (Monitorowanie): Wyświetla informacje na temat stanu urządzenia, konfiguracji systemu, portów wideo i interfejsów sieciowych. Patrz Monitorowanie systemu na stronie 12. Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym 11

14 Administration (Administracja): Pozwala na określenie parametrów sieciowych, praw dostępu i formatów wideo. Patrz Konfigurowanie kamery i sieci na stronie 14. Restart: Ponowne uruchomienie urządzenia. Jest to wymagane do np. ponownego uruchomienia systemu w celu wprowadzenia zmian. Jeżeli jednak w wyniku dokonanych zmian konfiguracji dojdzie do utraty połączenia sieciowego, należy ponownie skonfigurować kamerę, naciskając przycisk Reset z tyłu kamery. Ustawienia powrócą do domyślnych wartości fabrycznych. Pasek menu z tymi opcjami jest dostępny na górze wszystkich ekranów, co zapewnia łatwy dostęp do niego. Podgląd na żywo Ta opcja menu pozwala na podgląd obrazów na żywo. Korzystając z myszki, kliknij opcję Live View na pasku menu. Kliknij przycisk Stop, aby zatrzymać podgląd na żywo, a następnie Play, aby go wznowić. W podglądzie na żywo można oglądać różne strumienie wideo. Należy je jednak najpierw skonfigurować w systemie VisioWave CSS. Monitorowanie systemu Za pomocą tej opcji menu można sprawdzić stan i konfigurację kamery oraz parametry sieciowe. Korzystając z myszki, kliknij opcję Monitoring na pasku menu. Na ekranie widocznych jest pięć ikon. Domyślnie pokazywany jest ekran Health Metrics (Wskaźniki diagnostyczne). Kliknięcie każdej ikony powoduje wyświetlenie poniżej odpowiednich wartości. Aby synchronizować datę i godzinę, należy ustawić datę i godzinę systemową za pomocą serwera NVR. Kliknij przycisk Refresh (Odśwież) u dołu ekranu, aby zaktualizować wyświetlane informacje. 12 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

15 Rysunek 6: Ekran Monitoring (widoczne Wskaźniki diagnostyczne) Tabela 4: Opis ekranu Monitoring Ikona Funkcja Opis Health Metrics (Wskaźniki diagnostyczne) Wyświetla stan kamery. Elementy widoczne na liście to: CPU temperature ( C) (Temperatura procesora ( C)) Core Voltage (Napięcie rdzenia) Power supply voltage +1.2 V (Napięcie zasilania +1,2 V) Power supply voltage +1.8 V (Napięcie zasilania +1,8 V) Power supply voltage +5 V (Napięcie zasilania +5 V) Power supply voltage +12 V (Napięcie zasilania +12 V) Free memory (Wolna pamięć) CPU usage (Wykorzystanie procesora) System data and time (Data i godzina systemowa). Czerwona wartość oznacza, że urządzenie nie jest zsynchronizowane z serwerem NTP. Uptime (Czas pracy od startu) Wartości wyświetlane zielonym kolorem to wartości normalne. Wartości wyświetlane kolorem czerwonym to wartości niewłaściwe. Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym 13

16 Ikona Funkcja Opis System configuration (Konfiguracja system) Wyświetla informacje o konfiguracji i stanie systemu. Elementy widoczne na liście to: Equipment name (Nazwa urządzenia) Serial number of the device (Numer seryjny urządzenia) Software revision (Wersja oprogramowania) U-boot revision (Wersja U-boot) Software recovery revision (Wersja recovery oprogramowania) Video Ports (Porty wideo) Wyświetla informacje o konfiguracji i stanie portów wideo. Elementy widoczne na liście to: Etykieta TCP Port (Port TCP) Format. Opcje to PAL lub NTCP Rozmiar FPS (Liczba klatek na sekundę) Prędkość nagrywania Przepustowość Status (Stan) Stan normalny wyświetlany jest w kolorze zielonym. Stan niewłaściwy wyświetlany jest w kolorze czerwonym. Network interfaces (Interfejsy sieciowe) Wyświetla informacje o konfiguracji i stanie sieci. Elementy widoczne na liście to: Typ IP/Mask (Adres IP/maska) Cable Status (Stan kabla) Tx packets (Pakiety Tx) Tx errors (Błędy Tx) MAC address (Adres MAC) Brama domyślna Ethernet Configuration (Konfiguracja Ethernet) Rx packets (Pakiety Rx) Rx errors (Błędy Rx) Konfigurowanie kamery i sieci Za pomocą tego menu można skonfigurować parametry kamery i sieci. Korzystając z myszki, kliknij opcję Administratiog na pasku menu. Na ekranie widocznych jest pięć ikon. Domyślnie pokazywany jest ekran Network Configuration (Konfiguracja sieciowa). Kliknięcie każdej z ikon wyświetla ekran pozwalający na konfigurowanie różnych parametrów. Patrz Rysunek 7 na stronie 15. System wyświetli monit o ponowne uruchomienie w celu zastosowania wprowadzonych zmian. Kliknij polecenie Restart na pasku narzędziowym, aby ponownie uruchomić system. 14 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

17 Rysunek 7: Okno konfiguracji sieci Tabela 5: Opis ekranu Administration Ikona Funkcja Opis Network configuration (Komfiguracja sieciowa) Określa parametry sieci. Można ręcznie lub automatycznie przypisać adres IP, wybierając jedną z poniższych opcji: DHCP. W celu instalacji automatycznej zaznacz pole DHCP Auto Configuration of IP Address (Automatyczna konfiguracja DHCP adresu IP). Opcja ta jest domyślnie wyłączona. lub Static IP. (Statyczne IP) W celu instalacji ręcznej należy podać adres IP, maskę sieciową, adres rozgłoszeniowy i adres bramy. Domyślny adres IP to Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym 15

18 Ikona Funkcja Opis Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać zmiany. Video port format (Format sygnału wideo) Change administrative password (Zmiana hasła administratora) File firmware update (Aktualizacja firmware z pliku) Configuration download (Pobieranie konfiguracji) Umożliwia wybranie systemu wideo (PAL lub NTSC). Zaznacz jedno z pól wyboru obok formatów. Kliknij OK, aby zapisać zmiany. Uwaga: Ten parametr jest niedostępny, jeśli kamera została skonfigurowana za pośrednictwem serwera Central Configuration Server albo systemu VisioWave Security Center. Określa hasło administracyjne pozwalające na dostęp do systemu. Domyślne hasło administratora to admin. Ze względów bezpieczeństwa zalecana jest jego zmiana. Uwaga: Hasło administratora należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku jego utracenia należy zresetować konfigurację kamery do ustawień domyślnych, naciskając przycisk Reset z tyłu kamery. W polu Enter old password (Podaj stare hasło) należy podać bieżące hasło administratora. W polu Enter new password (Podaj nowe hasło) należy podać nowe hasło administratora i potwierdzić je. Kliknij przycisk Change administrative password (Zmień hasło administracyjne), aby zapisać zmiany. Na pasku narzędzi należy kliknąć opcję Restart. Zostanie wyświetlony ekran Restart. Kliknij OK, aby ponownie uruchomić system w celu wprowadzenia zmian. Aktualizacja firmware. Oprogramowanie układowe kamery jest przechowywane w pamięci flash. Ta opcja pozwala na zapisanie firmware w pamięci flash. Po aktualizacji oprogramowania układowego istniejące ustawienia pozostaną bez zmian. Dodane zostaną tylko nowe funkcje z wartościami domyślnymi. Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), aby znaleźć zaktualizowane oprogramowanie firmware, po czym naciśnij Upload firmware file (Wczytaj plik firmware), aby rozpocząć aktualizację. Wyświetla wszystkie informacje o konfiguracji. Można je pobrać do komputera lub innej lokalizacji. Kliknij przycisk Save the configuration (Zapisz konfigurację), aby pobrać te informacje i podać miejsce, gdzie mają być pobrane. 16 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

19 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym 17

20 18 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert P/N 1072913A-PL REV 1.0 ISS 18DEC14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Informacje kontaktowe 2014 United Technologies Corporation.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Oprogramowanie układowe 5.0X P/N 1072665A-PL REV 1.0 ISS 27FEB14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe Pomoc techniczna 2014 United

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Podręcznik instalacji i obsługi Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Spis treści 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 2. Właściwości produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo

Bardziej szczegółowo

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 1.1 KAMERY SIECIOWE... 7 1.3 PRZEGLĄD MODELI... 8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 10 2.2 SYSTEM OPERACYJNY I OBSŁUGIWANE

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 1.1 KAMERY SIECIOWE...7 1.2 SIECIOWY SERWER VIDEO...8 1.3 PRZEGLĄD MODELI...8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE...10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...10 2.2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. 1. Właściwości produktu... 4

Spis Treści. 1. Właściwości produktu... 4 Instrukcja Obsługi Spis Treści 1. Właściwości produktu... 4 2. Uzyskiwanie dostępu do kamery... 7 2.1 Dostez Przeglądarki Sieciowej... 7 2.2 Dostęp do Kamery z Internetu... 7 2.3 Regulacja Obrazu i Ostrości....

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa Instrukcja obsługi

Kamera sieciowa Instrukcja obsługi SNC-B5368(P) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. W celu uzyskania pełniejszej obsługi odwiedź naszą witrynę. www.samsungsecurity.com Zgodność

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation

3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation 3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P 2005, Sony Corporation Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery. Prosimy

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Spis Treści Bezpieczeństwo i Normy... 4 1. Informacje ogólne 1.1 Kamera sieciowa IP oraz sieciowy serwer video z serii PRO...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji

Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji NetBotz Rack Monitor 200 NBRK0200 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

V-264, V-264-SD, V-264-W, V-264-WSD, V-264/IRD-5, VD-264/IRD-1, V-264-SPEED, V-264-PTZ, VD-264-SD/IRD-1, VD-264-WSD/IRD-1, VD-264-PWSD/IRD-1.

V-264, V-264-SD, V-264-W, V-264-WSD, V-264/IRD-5, VD-264/IRD-1, V-264-SPEED, V-264-PTZ, VD-264-SD/IRD-1, VD-264-WSD/IRD-1, VD-264-PWSD/IRD-1. Instrukcja obsługi Kamera IP 1 Instrukcja obsługi do kamer: V-264, V-264-SD, V-264-W, V-264-WSD, V-264/IRD-5, VD-264/IRD-1, V-264-SPEED, V-264-PTZ, VD-264-SD/IRD-1, VD-264-WSD/IRD-1, VD-264-PWSD/IRD-1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Model: FI8918/FI8918W Bezprzewodowa/przewodowa kamera IP OBSŁUGUJE TRYB NOCNY, ZDALNĄ ZMIANĘ POŁOŻENIA ORAZ TRANSMISJĘ DŹWIĘKU W OBU KIERUNKACH Instrukcja użytkownika Kolor czarny Kolor biały Spis treści

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI REJESTRATORA CYFROWEGO EV-8604 Janex Int. 02.07.2013 1 Środki ostrożności OSTROŻNIE ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Grandstream Networks, Inc. GXV3615WP_HD

Grandstream Networks, Inc. GXV3615WP_HD Grandstream Networks, Inc. GXV3615WP_HD Instrukcja Obsługi GXV3615WP_HD Wersja Firmware 1.0.1.68 www.grandstream.com http://esupport.grandstream.com SPIS TREŚCI Instrukcja Obsługi GXV3615WP_HD Zawartość

Bardziej szczegółowo

3-620-374-15 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 3.0. SNC-RZ30N SNC-RZ30P Wersja 2. 2006, Sony Corporation

3-620-374-15 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 3.0. SNC-RZ30N SNC-RZ30P Wersja 2. 2006, Sony Corporation 3-620-374-15 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 3.0 SNC-RZ30N SNC-RZ30P Wersja 2 2006, Sony Corporation Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery.

Bardziej szczegółowo

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Spis treści Moc poza konkurencją Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Instrukcja użytkowania iii Zachowaj niniejszą instrukcję Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki i

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Spis treści... 2 2. Informacje ogólne i ostrzeżenia...5 3. Zawartość opakowań rejestratorów...7 3.1. Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Wprowadzenie Niniejsza kamera internetowa jest produktem nowej generacji, łączącym zalety kamery analogowej z internetową technologią wizyjną. Oprócz wszystkich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 XR1601HV-IVS XR0801HV-IVS XR0401HV-IVS Graficzny Interfejs Użytkownika z Pełną Obsługą za Pomocą Myszki Proszę zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo