Anna Iksińska. Raport nt. Grupy ENERGA S.A. z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anna Iksińska. Raport nt. Grupy ENERGA S.A. z dnia 27 kwietnia 2012 r."

Transkrypt

1 Anna Iksińska Raport nt. Grupy ENERGA S.A. z dnia 27 kwietnia 2012 r.

2 Grupa Kapitałowa Energa Grupa Energa została utworzona w wyniku konsolidacji Koncernu Energetycznego Energa S.A. z Zespołem Elektrowni Ostrołęka S.A. Koncern Energetyczny Energa S.A. powstał 1 stycznia 2005 r. w wyniki konsolidacji spółek wchodzących w skład tzw. Grupy G-8 (ENERGA Gdańska Kompania Energetyczna S.A., Zakład Energetyczny Koszalin S.A., Zakład Energetyczny Słupsk S.A., Energetyka Kaliska S.A., Zakład Energetyczny Płock SA, Zakład Energetyczny Toruń S.A., Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A., Zakład Energetyczny S.A. w Olsztynie). Konsolidacja została dokonana w trybie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku przejmowanych spółek na spółkę przejmującą za akcje, która spółka przejmująca wydala akcjonariuszowi spółek przejmowanych. Minister Skarbu Państwa na spółkę przejmującą majątek spółek wchodzących w skład tzw. Grupy G-8 wyznaczył Energę Gdańską Kampanię Energetyczną S.A. 1. W strukturze Grupy Energa funkcjonuje: 46 spółek, z których najważniejsze to: Energa S.A. jednostka dominująca i spółka zarządzająca holdingiem energetycznym, Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. największy wytwórca energii elektrycznej i cieplnej w północnowschodniej Polsce, Energa-Operator S.A. przesyła łącznie ok. 16 TWh energii rocznie, eksploatuje 6,2 tysięcy km lini wysokiego napięcia, 64,5 tysiąca km średniego napięcia i 82 tysiące km niskiego napięcia, Energa-Obrót S.A. odpowiada za handel na rynku hurtowym oraz sprzedaż energii klientom indywidualnym i biznesowym, Energa Obsługa i Sprzedaż sp. z o.o. - obsługuje ponad 2,5 mln odbiorców indywidualnych oraz 300 tyś instytucjonalnych i biznesowych, Enega Invest S.A. zajmuje się budową gazowych źródeł wytwarzania energii 2, lider programu Energa Pro-Gaz 3, 5 spółek powiązanych; 11 spółek z udziałem mniejszościowym 4. 1 Historia [on-line] [dostęp 25 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: o_firmie/historia.xml. 2 M. Bieliński, Grupa kapitałowa ENERGA. Forbes [on-line] z dn r. [dostęp 25 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: 3 Informacja o Grupie ENERGA [on-line] [dostęp 25 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: 2

3 Działalność Grupy Energa obejmuje wytwarzanie, dystrybucję i obrót energii elektrycznej i cieplnej. Prowadzi również działalność związaną z oświetleniem ulicznym, projektowaniem, zaopatrzeniem materiałowym, wykonawstwem sieciowym i transportem specjalistycznym oraz usługami hotelowymi i informatycznymi 5. Energa dostarcza prąd do około 2,7 mln odbiorców, co stanowi 17-procentowy udział w rynku obrotu energii elektrycznej. Odziały znajdują się w Elblągu, Gdańsku, Kaliszu, Olsztynie, Płocku, Słupsku i Toruniu. Grupa Energa dostarcza energię elektryczną na obszarze północnej i środkowej Polski (blisko ¼ powierzchni kraju) Energa jest również sponsorem drużyn sportowych takich jak: Czarni Słupsk, Gedania Gdańsk Stoczniowiec Gdańsk, Lechia Gdańsk oraz Katarzynki Toruń 6. 4 Grupa ENERGA [on-line] [dostęp 25 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: grupa_energa.xml. 5 M. Bieliński, dz. cyt. 6 Energa. W: Wikipedia. Wolna Encyklopedia [on-line] [dostęp 25 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: 3

4 Zestawienie Przedmiotem badań były treści portali i serwisów informacyjnych, które zostały zwrócone przez wyszukiwarkę Google w odpowiedzi na zapytanie grupa energa i wyświetlone w zakładce Wiadomości. Wyniki zostały ponumerowane według pozycji zajmowanej w rankingu Google. Zanalizowano 20 rezultatów wyszukiwania zawierających słowo kluczowe grupa energa. Pominięto strony związane ze sportem i witryny pokrewne z adresem Celem badania była próba analizy treści stron internetowych zwróconych przez Google dnia 27 kwietnia 2012 r. 1. Tytuł artykułu: Grupa Energa miała 662 mln zysku w 2011 r. Data publikacji: Źródło: Portal finansowy Bankier.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: r html Informacje: W 2011 r. Grupa Energa zanotowała 661 mln zł zysku, to o 36 mln zł więcej niż rok wcześniej. Przychody w porównaniu z 2010 r. wzrosły o 11%, EBITDA (zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek np. od kredytów) wzrosła o 4%, z zysk o ok. 6%. W ubiegłym roku Energa poprawiła wskaźniki operacyjne: wytwarzanie energii elektrycznej, wzrosła też sprzedaż odbiorcom finalnym i dystrybucja energii elektrycznej. Ponadto, przeniesiono obsługę księgową, kadrowo-placową i administracyjną większości spółek do firmy Energa Centrum Usług Wspólnych, co przyniosło Grupie ponad 1 mln zł oszczędności miesięcznie. 2. Tytuł artykułu: Energa planuje wzrost EBITDA o ponad 9%, a przychodów ok. 3% w 2012 r. Data publikacji: Źródło: Portal finansowy Bankier.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: a-przychodow-o-ok-3-w-2012-r html Informacje: Grupa Energa w 2012 r. planuje kontynuację realizacji strategii. Przewiduje wzrost przychodów o blisko 3% oraz zwiększenia EBITDA o ponad 9%. Zakłada też wzrost nakładów na inwestycje o ponad 1 mld zł, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgód 4

5 korporacyjnych. Według spółki, tylko na budowę i rozwój sieci dystrybucyjnej przeznaczy ok. 1,4 mld zł. 3. Tytuł artykułu: Energa przewiduje wzrost przychodów o blisko 3 proc. Data publikacji: Źródło: Portal internetowy Interia.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: Informacje: Grupa Energa przewiduje w 2012 r. wzrost przychodów o blisko 3% i EBITDA o ponad 9% rdr. a planowany zysk netto będzie niższy rok do roku o ponad 6%. Spółka zakłada też, że produkcja spadnie o ok. 6% na skutek niższej produkcji w Elektrowni Ostrołęka B i w Elektrowni Wodnej w Włocławku, natomiast sprzedaż odbiorcom finalnym ma wzrosnąć o ponad 3%, a dystrybucja energii o ok. 1%. Spółka przewiduje, że nakłady inwestycyjne wzrosną w 2012 r. o ponad 1 mld zł z 1,439 mld w 2011 r. 4. Tytuł artykułu: Zysk netto Grupy Energa wyniósł w mln zł przy przychodach na poziomie 10,17 mld zł Data publikacji: Źródło: Portal internetowy Wirtualna Polska.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: mln-zl-przy-przychodach-na-poziomie-1017-mld-zl,wid, ,wiadomosc.html Informacje: Zysk netto Grupy Energa wzrósł w 2011 r. o 5,8% rdr do 661 mln zł, a EBITDA wzrosła o 4,3% do 1,469 mld zł. Natomiast EBIT Energii spadł o 0,7% rdr do 812 mln zł, a przychody w 2011 r. wyniosły 10,173 mln zł wobec 9,114 mld zł w 2010 r (wzrost o 11,6% rdr). Grupa podała, że wzrost przychodów wynikał ze wzrostu przychodów ze sprzedaży energii z usługi dystrybucyjnej. Wzrost przychodów ze sprzedaży energii do klientów końcowych wynika ze wzrostu wolumenu sprzedaży (o ok. 4,2%) i cen energii (o ok. 2,5%). Wzrosła również liczba klientów o 1% rdr do tys. 5. Tytuł artykułu: Energa: wyższy przychód, zysk i EBIDTA Data publikacji:

6 Źródło: Portal górniczy Nettg.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: Informacje: Grupa Energa przedstawiła skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2011 r. Kluczowe dane to: wzrost przychodów o 11%, wzrost EBITDA o 4% i wzrost zysku netto o niemal 6%. 6. Tytuł artykułu: R. Szyszko, Energa: staramy się intensywnie inwestować Data publikacji: Źródło: Portal gospodarczy Wirtualny Nowy Przemysł.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: Informacje: Według Romana Szyszko, wiceprezesa zarządu Energii ds. finansowych, nowe inwestycje Grupy Energa mogą w krótkim okresie obniżyć zysk, a w dłuższej perspektywie spłata zadłużenia doprowadzi do znaczącego wzrostu zysku. Wartość infrastrukturalnej firmy wynika z zysku w okresie dłuższym niż najbliższy rok. Energa, na 2012 r. w porównaniu z wielkościami osiągniętymi w 2011 r. zakłada dalsze zwiększenie sprzedaży energii elektrycznej i dystrybucji, ale prognozuje spadek produkcji energii o ok. 6%. Założenie spadku podyktowanie jest ostrożnością w planowaniu. Ponadto, Energa przewiduje wzrost przychodów o 3%, EBITDA o ponad 9% oraz spadek zysku netto o ponda 6%. 7. Tytuł artykułu: Energa-Operator mogłaby wejść na giełdę Data publikacji: Źródło: Serwis gospodarczy Ekonomia24.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: Informacje: Prezes koncernu energetycznego Energa, Mirosław Bieliński uważa, że obecny rok powinien być dla Energii lepszy od zeszłego w każdym obszarze działalności. Według prezesa restrukturyzacja Grupy, która pociągnęła za sobą duże wydatki, powoli się kończy i w związku z tym Energa może skupić się na kluczowych inwestycjach takich jak budowa: bloku węglowego w Ostrołęce, gazowej Elektrowni Grudziądz, elektrowni wiatrowej. Prezes uważa również, że możliwy jest giełdowy debiut spółki Energa-Operator, która jest w pełni przygotowana do samodzielnego funkcjonowania. 6

7 8. Tytuł artykułu: Energa zainwestuje w gazówki Data publikacji: Źródło: Serwis informacyjny Cire.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: Informacje: Energa, nie angażując się w proces poszukiwania gazu ze złóż łupkowych zamierza wspierać ten rynek, inwestując w budowę elektrowni gazowych i tworząc w ten sposób popyt na gaz. Według zapowiedzi prezesa Energii Mirosława Bielińskiego gdańska Grupa zamierza wybudować bloki gazowe w Grudziądzu, Gdańsku, Elblągu i Kaliszu. Grupa Energa planuje realizować inwestycję w dwóch etapach. Pierwszy blok o mocy 450 MW ma powstać do 2016 r. 9. Tytuł artykułu: Energa-Operator na GPW Data publikacji: Źródło: Serwis informacyjny Cire.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: Informacje: Według prezesa Energii M. Bielińskiego Energa-Operator po przeprowadzonej restrukturyzacji jest gotowa, aby zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jednocześnie prezes zastrzega, że ostateczna decyzja należy do przyszłego właściciela Energii. 10. Tytuł artykułu: Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 16 kwietnia Data publikacji: Źródło: Portal internetowy Wirtualna Polska.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: 3-kwietnia,wid, ,wiadomosc.html?ticaid=1e34c&_ticrsn=5 Informacje: Rzeczpospolita: Energa nie zamierza szukać gazu łupkowego, chce natomiast wykorzystać go do produkcji prądu. Parkiet: Mirosław Bieliński chce, by na GPW zadebiutowała spółka zależna Energa Operator. Puls Biznesu: Energa chce zainwestować kilkanaście miliardów złotych w ciągu kilku lat. Prezes M. Bieliński stwierdził, że w umowie PGE z resortem skarbu znajduje się zapis, że po zakupie wprowadzi Energe na giełdę a nawet jeśli nie kupi to i tak prawdopodobnie trafi na giełdę. 7

8 11. Tytuł artykułu: Gdańska Energa zbuduje w Grudziądzu dużą elektrownię gazową Data publikacji: Źródło: Portal internetowy Gazeta.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: zbuduje_ w_grudziadzu_duza_elektrownie.html Informacje: Spółka Energa Invest złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w sprawie budowy elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu. Elektrownia o mocy ok. 900 MW będzie gotowa na przełomie lat 2016/17. Będzie to największy i najnowocześniejszy tego typy projekt w Polsce. Inwestycja będzie miała duże znaczenie dla Grudziądza. Rozbudowana zostanie infrastruktura drogowa i powstanie ok. tysiąca miejsc pracy, a zamówienia otrzymają lokalne firmy budowlane, gastronomiczne oraz właściciele pensjonatów i hoteli. 12. Tytuł artykułu: Koniec wielkich zysków w polskiej energetyce Data publikacji: Źródło: Serwis prawny Gazeta prawna.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: polskiej _energetyce.html Informacje: Grupa Energa zarobiła na czysto 661 mln zł w 2011 r., poprawiając wynik sprzed roku o 5,8%. Wzrosty finansowych wskaźników zanotowały też pozostałe koncerny, w których rządzi skarb. Polska Grupa Energetyczna, Tauron, Enea i Energa zarobiły wspólnie 7,6 mld zl przy przychodach na poziomie 68,8 mld zł. Zdaniem ekspertów branża energetyczna w najbliższych latach nie powtórzy tych wyników z powodu coraz większych obciążeń inwestycyjnych. Koncerny, które mają największy udział energii wytworzonej przez współspalanie biomasy i stare elektrownie wodne stracą z powodu efektów ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). To m.in. dlatego Energa już w tym roku przewiduje spadek zysku o 6%. W dół mogą pójść też wyniki pozostałych grup. Poważnym obciążeniem będzie obowiązek zawiązywania odpisów na odprawy dla odchodzących pracowników w ramach uruchamianych programów dobrowolnych odejść (PDO). 8

9 13. Tytuł artykułu: Energa, ENEA i PGE na sprzedaż. Rząd liczy na 15 miliardów złotych Data publikacji: Źródło: Portal informacyjny Wprost24.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: Informacje: Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że działania prywatyzacyjne obejmą m.in. takie przedsiębiorstwa sektora energetycznego, jak: Energa SA, ENEA, PGE Polska Grupa Energetyczna. 14. Tytuł artykułu: Przychody z prywatyzacji w latach powinny wynieść ok. 15 mld zł Data publikacji: Źródło: Portal internetowy Wirtualna Polska.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: powinny-wyniesc-ok-15-mld-zl-CIR-opis,wid, ,wiadomosc.html Informacje: Minister Skarbu Państwa planuje całkowite wyjście z akcjonariatu/udziału w 85% nadzorowanych przez siebie spółek. W pozostałych 15 % spółek (o istotnym znaczeniu dla Skarbu Państwa) utrzymane zostaną pakiety większościowe lub pozwalające zachować władztwo korporacyjne. MSP poinformowało, że prywatyzacja obejmuje 12 spółek z sektora energetycznego m.in. Energa SA, ENEA SA, PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Zespól Elektrowni Pątnów Adamów Konin SA, Zespól Elektrowni Wodnych Niedzica SA. Dodano, że dla tych spółek preferowana będzie prywatyzacja przez GPW 15. Tytuł artykułu: Prywatyzacja: Minister chce zarobić na sprzedaży majątku narodowego15 mld zł Data publikacji: Źródło: Portal gospodarczy Hot Money.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: -majatku-15-mld-zl Informacje: Ministerstwo Skarbu Państwa zapowiada, że nie zwolni tępa prywatyzacji. W tym i przyszłym roku sprywatyzowanych zostanie 300 spółek 279 nadzorowanych przez 9

10 ministra skarbu i 21 przez innych ministrów. Rząd szacuje, że dzięki sprzedaży m.in. spółki Energa, ENEA, PGE Polska Grupa Energetyczna wzbogaci się o 15 mld zł. 16. Tytuł artykułu: Rząd przyjął plan prywatyzacji z przychodami ok. 15 mld zl w latach Data publikacji: Źródło: Portal finansowy Bankier.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: dami-ok-15-mld-zl-w-latach html Informacje: Rada Ministrów przyjęła plan prywatyzacji na lata i przewiduje uzyskanie przychodów w wysokości 15 mld zł. Sprywatyzowanych zostanie 300 spółek w tym Energę. 17. Tytuł artykułu: Rząd: przychody z prywatyzacji w latach ok. 15 mld zl Data publikacji: Źródło: Portal internetowy Gazeta.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: przychody_z_prywatyzacji_w_ latach_2012_13.html Informacje: Wśród przedsiębiorstw sektora energetycznego prywatyzacja ma objąć m.in. spółkę Energa. 18. Tytuł artykułu: Energa postawi elektrownie na działce wiceprezydenta Data publikacji: Źródło: Portal internetowy Gazeta.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: _dzialce_wiceprezydenta.html Informacje: Przedstawiciele spółki Energa Invest potwierdzili, że elektrownia gazowa o mocy 900 MW powstanie w Grudziądzu, na terenie, który w części należy do wiceprezydenta Marka Sikory. 10

11 19. Tytuł artykułu: Energa-Operator ogłasza przetarg na liczniki Data publikacji: Źródło: Serwis Puls Biznesu.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: Informacje: Energa-Operator ogłasza przetarg na 520 tys. inteligentnych liczników. Energa wdraża program inteligentnego opomiarowania klientów indywidualnych, który zamierza zakończyć w 2017 r. Celem jest m.in. obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną zwłaszcza w godzinach szczytu, redukcja strat bilansowych, wprowadzenie zautomatyzowanego odczytu zużycia energii w miejsce prognoz i optymalizacja pracy systemu dystrybucyjnego. Liczniki zdalnego odczytu są już zainstalowane w ponad 23 tys. firm, a obecnie prowadzi instalację 100 tys. liczników zdalnego oprogramowania u odbiorców indywidualnych. 20. Tytuł artykułu: Gdańsk Energa podwoiła zysk Data publikacji: Źródło: Portal finansowy Parkiet.com [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: Informacje: Gdańska spółka Energa wypracowała w 2011 r. 775 mln zysku netto, natomiast rok wcześniej zarobiła 348 mln. Energa nie podała, jakie osiągnęła przychody w 2011 r. Poinformowała, że główne przychody osiąga z działalności holdingowej w postaci dywidend oraz działalności finansowej odsetek i wzrostu wartości jednostek uczestnictwa w Sfio Energa Trading. Spółka dodatkowo osiągnęła w 2011 r. 36 mln zł zysku ze zbycia mniejszościowych pakietów akcji i udziałów. 11

12 Wnioski W wyniku wyszukiwania z zastosowaniem frazy grupa energa otrzymano 957 tys. rezultatów. Analizą objęto 20 pierwszych wyników wyświetlonych w rankingu Google a, a prezentujących informacje gospodarcze i biznesowe odnoszące się do badanej firmy. Pominięto strony firmy, definicje z Wikipedii oraz doniesienia sportowe, które finansowała ww. firma. Badanie przeprowadzono dnia 27 kwietnia 2012 r. Zasięg chronologiczny zgromadzonego materiału wyznaczyły daty 2 i 23 kwietnia (na ten okres datowane były opublikowane informacje). Najwięcej pozycji ukazało się dnia 16 kwietnia (5 pozycji), najmniej 4, 12, 22 kwietnia (po 1 artykule). Tab. 1. Liczba artykułów wg dat publikacji Data publikacji Liczba artykułów Źródło: Opracowanie własne. Dominującym źródłem informacji o Grupie Energa były portale gospodarcze i finansowe. Łącznie opublikowano w nich 9 informacji, z czego najwięcej (3 pozycje) w serwisie finansowym Bankier.pl. Pojedyncze artykuły (max. po 2) pochodziły z innych serwisów gospodarczych takich, jak: Puls Biznes.pl, Hot Money.pl, Parkiet.com, Ekonomia 24.pl, Nettg.pl, Wirtualny Nowy Przemysł. Z ogólnych serwisów informacyjnych wynotowano 6 informacji (Wirtualna Polska, Interia, Cire.pl). Kolejne 5 zamieszczono w elektronicznych wydaniach gazet, dzienników i tygodników (Gazeta.pl, Wprost.pl, Gazeta prawna.pl). 12

13 Wykres 1. Źródła danych Wirtualny Nowy Przemysł Puls Biznesu Wprost.pl Nettg.pl Hot Money.pl Bankier.pl Wirtualna Polska Gazeta prawna.pl Ekonomia24.pl Parkiet.pl Interia.pl Cire.pl Gazeta.pl Źródło: Opracowanie własne. Najczęściej poruszaną problematyką była prywatyzacja sektora energetycznego, w tym firmy Energa. Tego zagadnienia dotyczyło 5 artykułów. Równie dużo w kwietniu 2012 r. pisano o kluczowych inwestycjach firmy takich, jak budowa bloku węglowego w Ostrołęce, bloków gazowych w Grudziądzu, Gdańsku, Elblągu i Kaliszu oraz elektrowni wiatrowej (łącznie 5 artykułów). O zysku osiągniętym przez firmę w roku 2011 donosiły 4 informacje. zysk wypracowany przez firmę w roku Także 4 informacje dotyczyły kontynuacji realizacji strategii, rozpoczętej przez Energę w 2011 r. 2 artykuły zapewniały o gotowości Energii do zadebiutowania na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ze zgromadzonego materiału przebija pozytywny wizerunek firmy Grupa Energa S.A. W roku 2011 firma poprawiła wskaźniki operacyjne: wytwarzanie energii elektrycznej, wzrosła też sprzedaż odbiorcom finalnym i dystrybucja energii elektrycznej. Przedstawiciele firmy w roku 2012 przewidują wzrost przychodów o blisko 3% oraz zwiększenia EBITDA o ponad 9%. Zakładają też wzrost nakładów na inwestycje o ponad 1 mld zł oraz zwiększenie sprzedaży energii elektrycznej i dystrybucji. Jednocześnie przewidują spadek produkcji energii o ok. 6%. Zdaniem ekspertów branża energetyczna w najbliższych latach nie powtórzy dobrych wyników z roku 2011 z powodu coraz większych obciążeń inwestycyjnych. 13

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 75/IX/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ENERGA SA

Grupa Kapitałowa ENERGA SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r.

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. 44,6 TWh sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 61,7 miliarda CZK koszty inwestycyjne 22,4 % rentowność kapitału własnego 47,2 miliarda CZK zysk po opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku ENERGA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271591) Ubieganie się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja polskich firm z branży paliwowo-energetycznej na Giełdzie Papierów Wartościowych

Reprezentacja polskich firm z branży paliwowo-energetycznej na Giełdzie Papierów Wartościowych 46 UKD: 334.786(438): 338.246.025.28: 336.761: 658.15: 620.9: 662 (438) Reprezentacja polskich firm z branży paliwowo-energetycznej na Giełdzie Papierów Wartościowych Dr inż. Zbigniew Grudziński*) Treść:

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA A K T U A L I Z A C J A Z A Ł O Ż E Ń C OLUMBUS C AP ITAL S. A. 4 0-0 0 5 K A T O W I C E U L. M O N I U S Z K I 7 Autor Opracowania: Robert Jaruga

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku 1. Wprowadzenie informacja dotycząca jednostki dominującej Grupa kapitałowa Elektrim

Bardziej szczegółowo

POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH

POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH Zasoby energii i struktura rynku Energia w Polsce pochodzi głównie z paliw kopalnych. Opiera się w bardzo

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Wejdź na giełdę z ENERGĄ Listopad 2013

Wejdź na giełdę z ENERGĄ Listopad 2013 Draft nr 3[PL] Wejdź na giełdę z ENERGĄ Zastrzeżenia prawne: Zastrzeżenia prawne: Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK Warszawa, 19 lutego 2015 Spis rozdziałów: Spis rozdziałów:... 2 Rozdział I: Grupa Kapitałowa PGNiG... 5 1. Organizacja Grupy Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r. Agenda O DUON Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. Załączniki 2 Stable business model adapted to changes on the market O DUON infrastructure segment

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

polska Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych

polska Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych polska EnerGIA magazyn NR 9 (11) wrzesień 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych spis treści Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU

DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU NR 4 (78) KWIECIEŃ 2015 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET MAGAZYN GRUPY TAURON Biznes DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU CATALYST str. 8 str. 4 GOŚĆ NUMERU Paweł Tamborski Spółki energetyczne mocne na giełdzie

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 9/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY STYCZEŃ 2014 NR 1 (9) Portowi specjaliści 10 lat spółki INTER BALT s. 20 TO BYŁ UDANY ROK... Jerzy Podsiadło, prezes zarządu Węglokoks S.A. podsumowuje minione dwanaście miesięcy dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ

BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ ROK 2013, NUMER 1 MINISTER GOSPODARKI: GÓRNICTWO ZAMKNIE ROK ZYSKIEM RZĘDU 2 MLD ZŁ Polskie górnictwo powinno zamknąć 2012 rok zyskiem netto rzędu 2

Bardziej szczegółowo