Anna Iksińska. Raport nt. Grupy ENERGA S.A. z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anna Iksińska. Raport nt. Grupy ENERGA S.A. z dnia 27 kwietnia 2012 r."

Transkrypt

1 Anna Iksińska Raport nt. Grupy ENERGA S.A. z dnia 27 kwietnia 2012 r.

2 Grupa Kapitałowa Energa Grupa Energa została utworzona w wyniku konsolidacji Koncernu Energetycznego Energa S.A. z Zespołem Elektrowni Ostrołęka S.A. Koncern Energetyczny Energa S.A. powstał 1 stycznia 2005 r. w wyniki konsolidacji spółek wchodzących w skład tzw. Grupy G-8 (ENERGA Gdańska Kompania Energetyczna S.A., Zakład Energetyczny Koszalin S.A., Zakład Energetyczny Słupsk S.A., Energetyka Kaliska S.A., Zakład Energetyczny Płock SA, Zakład Energetyczny Toruń S.A., Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A., Zakład Energetyczny S.A. w Olsztynie). Konsolidacja została dokonana w trybie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku przejmowanych spółek na spółkę przejmującą za akcje, która spółka przejmująca wydala akcjonariuszowi spółek przejmowanych. Minister Skarbu Państwa na spółkę przejmującą majątek spółek wchodzących w skład tzw. Grupy G-8 wyznaczył Energę Gdańską Kampanię Energetyczną S.A. 1. W strukturze Grupy Energa funkcjonuje: 46 spółek, z których najważniejsze to: Energa S.A. jednostka dominująca i spółka zarządzająca holdingiem energetycznym, Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. największy wytwórca energii elektrycznej i cieplnej w północnowschodniej Polsce, Energa-Operator S.A. przesyła łącznie ok. 16 TWh energii rocznie, eksploatuje 6,2 tysięcy km lini wysokiego napięcia, 64,5 tysiąca km średniego napięcia i 82 tysiące km niskiego napięcia, Energa-Obrót S.A. odpowiada za handel na rynku hurtowym oraz sprzedaż energii klientom indywidualnym i biznesowym, Energa Obsługa i Sprzedaż sp. z o.o. - obsługuje ponad 2,5 mln odbiorców indywidualnych oraz 300 tyś instytucjonalnych i biznesowych, Enega Invest S.A. zajmuje się budową gazowych źródeł wytwarzania energii 2, lider programu Energa Pro-Gaz 3, 5 spółek powiązanych; 11 spółek z udziałem mniejszościowym 4. 1 Historia [on-line] [dostęp 25 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: o_firmie/historia.xml. 2 M. Bieliński, Grupa kapitałowa ENERGA. Forbes [on-line] z dn r. [dostęp 25 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: 3 Informacja o Grupie ENERGA [on-line] [dostęp 25 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: 2

3 Działalność Grupy Energa obejmuje wytwarzanie, dystrybucję i obrót energii elektrycznej i cieplnej. Prowadzi również działalność związaną z oświetleniem ulicznym, projektowaniem, zaopatrzeniem materiałowym, wykonawstwem sieciowym i transportem specjalistycznym oraz usługami hotelowymi i informatycznymi 5. Energa dostarcza prąd do około 2,7 mln odbiorców, co stanowi 17-procentowy udział w rynku obrotu energii elektrycznej. Odziały znajdują się w Elblągu, Gdańsku, Kaliszu, Olsztynie, Płocku, Słupsku i Toruniu. Grupa Energa dostarcza energię elektryczną na obszarze północnej i środkowej Polski (blisko ¼ powierzchni kraju) Energa jest również sponsorem drużyn sportowych takich jak: Czarni Słupsk, Gedania Gdańsk Stoczniowiec Gdańsk, Lechia Gdańsk oraz Katarzynki Toruń 6. 4 Grupa ENERGA [on-line] [dostęp 25 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: grupa_energa.xml. 5 M. Bieliński, dz. cyt. 6 Energa. W: Wikipedia. Wolna Encyklopedia [on-line] [dostęp 25 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: 3

4 Zestawienie Przedmiotem badań były treści portali i serwisów informacyjnych, które zostały zwrócone przez wyszukiwarkę Google w odpowiedzi na zapytanie grupa energa i wyświetlone w zakładce Wiadomości. Wyniki zostały ponumerowane według pozycji zajmowanej w rankingu Google. Zanalizowano 20 rezultatów wyszukiwania zawierających słowo kluczowe grupa energa. Pominięto strony związane ze sportem i witryny pokrewne z adresem Celem badania była próba analizy treści stron internetowych zwróconych przez Google dnia 27 kwietnia 2012 r. 1. Tytuł artykułu: Grupa Energa miała 662 mln zysku w 2011 r. Data publikacji: Źródło: Portal finansowy Bankier.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: r html Informacje: W 2011 r. Grupa Energa zanotowała 661 mln zł zysku, to o 36 mln zł więcej niż rok wcześniej. Przychody w porównaniu z 2010 r. wzrosły o 11%, EBITDA (zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek np. od kredytów) wzrosła o 4%, z zysk o ok. 6%. W ubiegłym roku Energa poprawiła wskaźniki operacyjne: wytwarzanie energii elektrycznej, wzrosła też sprzedaż odbiorcom finalnym i dystrybucja energii elektrycznej. Ponadto, przeniesiono obsługę księgową, kadrowo-placową i administracyjną większości spółek do firmy Energa Centrum Usług Wspólnych, co przyniosło Grupie ponad 1 mln zł oszczędności miesięcznie. 2. Tytuł artykułu: Energa planuje wzrost EBITDA o ponad 9%, a przychodów ok. 3% w 2012 r. Data publikacji: Źródło: Portal finansowy Bankier.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: a-przychodow-o-ok-3-w-2012-r html Informacje: Grupa Energa w 2012 r. planuje kontynuację realizacji strategii. Przewiduje wzrost przychodów o blisko 3% oraz zwiększenia EBITDA o ponad 9%. Zakłada też wzrost nakładów na inwestycje o ponad 1 mld zł, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgód 4

5 korporacyjnych. Według spółki, tylko na budowę i rozwój sieci dystrybucyjnej przeznaczy ok. 1,4 mld zł. 3. Tytuł artykułu: Energa przewiduje wzrost przychodów o blisko 3 proc. Data publikacji: Źródło: Portal internetowy Interia.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: Informacje: Grupa Energa przewiduje w 2012 r. wzrost przychodów o blisko 3% i EBITDA o ponad 9% rdr. a planowany zysk netto będzie niższy rok do roku o ponad 6%. Spółka zakłada też, że produkcja spadnie o ok. 6% na skutek niższej produkcji w Elektrowni Ostrołęka B i w Elektrowni Wodnej w Włocławku, natomiast sprzedaż odbiorcom finalnym ma wzrosnąć o ponad 3%, a dystrybucja energii o ok. 1%. Spółka przewiduje, że nakłady inwestycyjne wzrosną w 2012 r. o ponad 1 mld zł z 1,439 mld w 2011 r. 4. Tytuł artykułu: Zysk netto Grupy Energa wyniósł w mln zł przy przychodach na poziomie 10,17 mld zł Data publikacji: Źródło: Portal internetowy Wirtualna Polska.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: mln-zl-przy-przychodach-na-poziomie-1017-mld-zl,wid, ,wiadomosc.html Informacje: Zysk netto Grupy Energa wzrósł w 2011 r. o 5,8% rdr do 661 mln zł, a EBITDA wzrosła o 4,3% do 1,469 mld zł. Natomiast EBIT Energii spadł o 0,7% rdr do 812 mln zł, a przychody w 2011 r. wyniosły 10,173 mln zł wobec 9,114 mld zł w 2010 r (wzrost o 11,6% rdr). Grupa podała, że wzrost przychodów wynikał ze wzrostu przychodów ze sprzedaży energii z usługi dystrybucyjnej. Wzrost przychodów ze sprzedaży energii do klientów końcowych wynika ze wzrostu wolumenu sprzedaży (o ok. 4,2%) i cen energii (o ok. 2,5%). Wzrosła również liczba klientów o 1% rdr do tys. 5. Tytuł artykułu: Energa: wyższy przychód, zysk i EBIDTA Data publikacji:

6 Źródło: Portal górniczy Nettg.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: Informacje: Grupa Energa przedstawiła skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2011 r. Kluczowe dane to: wzrost przychodów o 11%, wzrost EBITDA o 4% i wzrost zysku netto o niemal 6%. 6. Tytuł artykułu: R. Szyszko, Energa: staramy się intensywnie inwestować Data publikacji: Źródło: Portal gospodarczy Wirtualny Nowy Przemysł.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: Informacje: Według Romana Szyszko, wiceprezesa zarządu Energii ds. finansowych, nowe inwestycje Grupy Energa mogą w krótkim okresie obniżyć zysk, a w dłuższej perspektywie spłata zadłużenia doprowadzi do znaczącego wzrostu zysku. Wartość infrastrukturalnej firmy wynika z zysku w okresie dłuższym niż najbliższy rok. Energa, na 2012 r. w porównaniu z wielkościami osiągniętymi w 2011 r. zakłada dalsze zwiększenie sprzedaży energii elektrycznej i dystrybucji, ale prognozuje spadek produkcji energii o ok. 6%. Założenie spadku podyktowanie jest ostrożnością w planowaniu. Ponadto, Energa przewiduje wzrost przychodów o 3%, EBITDA o ponad 9% oraz spadek zysku netto o ponda 6%. 7. Tytuł artykułu: Energa-Operator mogłaby wejść na giełdę Data publikacji: Źródło: Serwis gospodarczy Ekonomia24.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: Informacje: Prezes koncernu energetycznego Energa, Mirosław Bieliński uważa, że obecny rok powinien być dla Energii lepszy od zeszłego w każdym obszarze działalności. Według prezesa restrukturyzacja Grupy, która pociągnęła za sobą duże wydatki, powoli się kończy i w związku z tym Energa może skupić się na kluczowych inwestycjach takich jak budowa: bloku węglowego w Ostrołęce, gazowej Elektrowni Grudziądz, elektrowni wiatrowej. Prezes uważa również, że możliwy jest giełdowy debiut spółki Energa-Operator, która jest w pełni przygotowana do samodzielnego funkcjonowania. 6

7 8. Tytuł artykułu: Energa zainwestuje w gazówki Data publikacji: Źródło: Serwis informacyjny Cire.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: Informacje: Energa, nie angażując się w proces poszukiwania gazu ze złóż łupkowych zamierza wspierać ten rynek, inwestując w budowę elektrowni gazowych i tworząc w ten sposób popyt na gaz. Według zapowiedzi prezesa Energii Mirosława Bielińskiego gdańska Grupa zamierza wybudować bloki gazowe w Grudziądzu, Gdańsku, Elblągu i Kaliszu. Grupa Energa planuje realizować inwestycję w dwóch etapach. Pierwszy blok o mocy 450 MW ma powstać do 2016 r. 9. Tytuł artykułu: Energa-Operator na GPW Data publikacji: Źródło: Serwis informacyjny Cire.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: Informacje: Według prezesa Energii M. Bielińskiego Energa-Operator po przeprowadzonej restrukturyzacji jest gotowa, aby zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jednocześnie prezes zastrzega, że ostateczna decyzja należy do przyszłego właściciela Energii. 10. Tytuł artykułu: Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 16 kwietnia Data publikacji: Źródło: Portal internetowy Wirtualna Polska.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: 3-kwietnia,wid, ,wiadomosc.html?ticaid=1e34c&_ticrsn=5 Informacje: Rzeczpospolita: Energa nie zamierza szukać gazu łupkowego, chce natomiast wykorzystać go do produkcji prądu. Parkiet: Mirosław Bieliński chce, by na GPW zadebiutowała spółka zależna Energa Operator. Puls Biznesu: Energa chce zainwestować kilkanaście miliardów złotych w ciągu kilku lat. Prezes M. Bieliński stwierdził, że w umowie PGE z resortem skarbu znajduje się zapis, że po zakupie wprowadzi Energe na giełdę a nawet jeśli nie kupi to i tak prawdopodobnie trafi na giełdę. 7

8 11. Tytuł artykułu: Gdańska Energa zbuduje w Grudziądzu dużą elektrownię gazową Data publikacji: Źródło: Portal internetowy Gazeta.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: zbuduje_ w_grudziadzu_duza_elektrownie.html Informacje: Spółka Energa Invest złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w sprawie budowy elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu. Elektrownia o mocy ok. 900 MW będzie gotowa na przełomie lat 2016/17. Będzie to największy i najnowocześniejszy tego typy projekt w Polsce. Inwestycja będzie miała duże znaczenie dla Grudziądza. Rozbudowana zostanie infrastruktura drogowa i powstanie ok. tysiąca miejsc pracy, a zamówienia otrzymają lokalne firmy budowlane, gastronomiczne oraz właściciele pensjonatów i hoteli. 12. Tytuł artykułu: Koniec wielkich zysków w polskiej energetyce Data publikacji: Źródło: Serwis prawny Gazeta prawna.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: polskiej _energetyce.html Informacje: Grupa Energa zarobiła na czysto 661 mln zł w 2011 r., poprawiając wynik sprzed roku o 5,8%. Wzrosty finansowych wskaźników zanotowały też pozostałe koncerny, w których rządzi skarb. Polska Grupa Energetyczna, Tauron, Enea i Energa zarobiły wspólnie 7,6 mld zl przy przychodach na poziomie 68,8 mld zł. Zdaniem ekspertów branża energetyczna w najbliższych latach nie powtórzy tych wyników z powodu coraz większych obciążeń inwestycyjnych. Koncerny, które mają największy udział energii wytworzonej przez współspalanie biomasy i stare elektrownie wodne stracą z powodu efektów ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). To m.in. dlatego Energa już w tym roku przewiduje spadek zysku o 6%. W dół mogą pójść też wyniki pozostałych grup. Poważnym obciążeniem będzie obowiązek zawiązywania odpisów na odprawy dla odchodzących pracowników w ramach uruchamianych programów dobrowolnych odejść (PDO). 8

9 13. Tytuł artykułu: Energa, ENEA i PGE na sprzedaż. Rząd liczy na 15 miliardów złotych Data publikacji: Źródło: Portal informacyjny Wprost24.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: Informacje: Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że działania prywatyzacyjne obejmą m.in. takie przedsiębiorstwa sektora energetycznego, jak: Energa SA, ENEA, PGE Polska Grupa Energetyczna. 14. Tytuł artykułu: Przychody z prywatyzacji w latach powinny wynieść ok. 15 mld zł Data publikacji: Źródło: Portal internetowy Wirtualna Polska.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: powinny-wyniesc-ok-15-mld-zl-CIR-opis,wid, ,wiadomosc.html Informacje: Minister Skarbu Państwa planuje całkowite wyjście z akcjonariatu/udziału w 85% nadzorowanych przez siebie spółek. W pozostałych 15 % spółek (o istotnym znaczeniu dla Skarbu Państwa) utrzymane zostaną pakiety większościowe lub pozwalające zachować władztwo korporacyjne. MSP poinformowało, że prywatyzacja obejmuje 12 spółek z sektora energetycznego m.in. Energa SA, ENEA SA, PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Zespól Elektrowni Pątnów Adamów Konin SA, Zespól Elektrowni Wodnych Niedzica SA. Dodano, że dla tych spółek preferowana będzie prywatyzacja przez GPW 15. Tytuł artykułu: Prywatyzacja: Minister chce zarobić na sprzedaży majątku narodowego15 mld zł Data publikacji: Źródło: Portal gospodarczy Hot Money.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: -majatku-15-mld-zl Informacje: Ministerstwo Skarbu Państwa zapowiada, że nie zwolni tępa prywatyzacji. W tym i przyszłym roku sprywatyzowanych zostanie 300 spółek 279 nadzorowanych przez 9

10 ministra skarbu i 21 przez innych ministrów. Rząd szacuje, że dzięki sprzedaży m.in. spółki Energa, ENEA, PGE Polska Grupa Energetyczna wzbogaci się o 15 mld zł. 16. Tytuł artykułu: Rząd przyjął plan prywatyzacji z przychodami ok. 15 mld zl w latach Data publikacji: Źródło: Portal finansowy Bankier.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: dami-ok-15-mld-zl-w-latach html Informacje: Rada Ministrów przyjęła plan prywatyzacji na lata i przewiduje uzyskanie przychodów w wysokości 15 mld zł. Sprywatyzowanych zostanie 300 spółek w tym Energę. 17. Tytuł artykułu: Rząd: przychody z prywatyzacji w latach ok. 15 mld zl Data publikacji: Źródło: Portal internetowy Gazeta.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: przychody_z_prywatyzacji_w_ latach_2012_13.html Informacje: Wśród przedsiębiorstw sektora energetycznego prywatyzacja ma objąć m.in. spółkę Energa. 18. Tytuł artykułu: Energa postawi elektrownie na działce wiceprezydenta Data publikacji: Źródło: Portal internetowy Gazeta.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: _dzialce_wiceprezydenta.html Informacje: Przedstawiciele spółki Energa Invest potwierdzili, że elektrownia gazowa o mocy 900 MW powstanie w Grudziądzu, na terenie, który w części należy do wiceprezydenta Marka Sikory. 10

11 19. Tytuł artykułu: Energa-Operator ogłasza przetarg na liczniki Data publikacji: Źródło: Serwis Puls Biznesu.pl [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: Informacje: Energa-Operator ogłasza przetarg na 520 tys. inteligentnych liczników. Energa wdraża program inteligentnego opomiarowania klientów indywidualnych, który zamierza zakończyć w 2017 r. Celem jest m.in. obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną zwłaszcza w godzinach szczytu, redukcja strat bilansowych, wprowadzenie zautomatyzowanego odczytu zużycia energii w miejsce prognoz i optymalizacja pracy systemu dystrybucyjnego. Liczniki zdalnego odczytu są już zainstalowane w ponad 23 tys. firm, a obecnie prowadzi instalację 100 tys. liczników zdalnego oprogramowania u odbiorców indywidualnych. 20. Tytuł artykułu: Gdańsk Energa podwoiła zysk Data publikacji: Źródło: Portal finansowy Parkiet.com [on-line] [dostęp 27 kwietnia 2012], dostępny w Internecie: Informacje: Gdańska spółka Energa wypracowała w 2011 r. 775 mln zysku netto, natomiast rok wcześniej zarobiła 348 mln. Energa nie podała, jakie osiągnęła przychody w 2011 r. Poinformowała, że główne przychody osiąga z działalności holdingowej w postaci dywidend oraz działalności finansowej odsetek i wzrostu wartości jednostek uczestnictwa w Sfio Energa Trading. Spółka dodatkowo osiągnęła w 2011 r. 36 mln zł zysku ze zbycia mniejszościowych pakietów akcji i udziałów. 11

12 Wnioski W wyniku wyszukiwania z zastosowaniem frazy grupa energa otrzymano 957 tys. rezultatów. Analizą objęto 20 pierwszych wyników wyświetlonych w rankingu Google a, a prezentujących informacje gospodarcze i biznesowe odnoszące się do badanej firmy. Pominięto strony firmy, definicje z Wikipedii oraz doniesienia sportowe, które finansowała ww. firma. Badanie przeprowadzono dnia 27 kwietnia 2012 r. Zasięg chronologiczny zgromadzonego materiału wyznaczyły daty 2 i 23 kwietnia (na ten okres datowane były opublikowane informacje). Najwięcej pozycji ukazało się dnia 16 kwietnia (5 pozycji), najmniej 4, 12, 22 kwietnia (po 1 artykule). Tab. 1. Liczba artykułów wg dat publikacji Data publikacji Liczba artykułów Źródło: Opracowanie własne. Dominującym źródłem informacji o Grupie Energa były portale gospodarcze i finansowe. Łącznie opublikowano w nich 9 informacji, z czego najwięcej (3 pozycje) w serwisie finansowym Bankier.pl. Pojedyncze artykuły (max. po 2) pochodziły z innych serwisów gospodarczych takich, jak: Puls Biznes.pl, Hot Money.pl, Parkiet.com, Ekonomia 24.pl, Nettg.pl, Wirtualny Nowy Przemysł. Z ogólnych serwisów informacyjnych wynotowano 6 informacji (Wirtualna Polska, Interia, Cire.pl). Kolejne 5 zamieszczono w elektronicznych wydaniach gazet, dzienników i tygodników (Gazeta.pl, Wprost.pl, Gazeta prawna.pl). 12

13 Wykres 1. Źródła danych Wirtualny Nowy Przemysł Puls Biznesu Wprost.pl Nettg.pl Hot Money.pl Bankier.pl Wirtualna Polska Gazeta prawna.pl Ekonomia24.pl Parkiet.pl Interia.pl Cire.pl Gazeta.pl Źródło: Opracowanie własne. Najczęściej poruszaną problematyką była prywatyzacja sektora energetycznego, w tym firmy Energa. Tego zagadnienia dotyczyło 5 artykułów. Równie dużo w kwietniu 2012 r. pisano o kluczowych inwestycjach firmy takich, jak budowa bloku węglowego w Ostrołęce, bloków gazowych w Grudziądzu, Gdańsku, Elblągu i Kaliszu oraz elektrowni wiatrowej (łącznie 5 artykułów). O zysku osiągniętym przez firmę w roku 2011 donosiły 4 informacje. zysk wypracowany przez firmę w roku Także 4 informacje dotyczyły kontynuacji realizacji strategii, rozpoczętej przez Energę w 2011 r. 2 artykuły zapewniały o gotowości Energii do zadebiutowania na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ze zgromadzonego materiału przebija pozytywny wizerunek firmy Grupa Energa S.A. W roku 2011 firma poprawiła wskaźniki operacyjne: wytwarzanie energii elektrycznej, wzrosła też sprzedaż odbiorcom finalnym i dystrybucja energii elektrycznej. Przedstawiciele firmy w roku 2012 przewidują wzrost przychodów o blisko 3% oraz zwiększenia EBITDA o ponad 9%. Zakładają też wzrost nakładów na inwestycje o ponad 1 mld zł oraz zwiększenie sprzedaży energii elektrycznej i dystrybucji. Jednocześnie przewidują spadek produkcji energii o ok. 6%. Zdaniem ekspertów branża energetyczna w najbliższych latach nie powtórzy dobrych wyników z roku 2011 z powodu coraz większych obciążeń inwestycyjnych. 13

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA Grupa ENERGA jest Na dzień 30 czerwca 2012 15,82% Jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce Obszar działalności dystrybucyjnej obejmuje ¼

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? dr Zbigniew Mirkowski Katowice, 29.09.15 Zużycie energii pierwotnej - świat 98 bln $ [10 15 Btu] 49 bln $ 13 bln $ 27 bln $ 7,02 mld 6,12 mld 4,45 mld 5,30

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

16 listopada 2016 r. 1

16 listopada 2016 r. 1 16 listopada 2016 r. 1 Przesłanki dla aktualizacji Strategii Grupy ENERGA Rynek energii ulega DYNAMICZNYM ZMIANOM Utrzymanie pozycji wymaga dostosowania modelu do zachodzących zmian 2 Przesłanki dla aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, 29 kwietnia 2015 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A.... 3

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

ENERGA gotowa na Euro 2012

ENERGA gotowa na Euro 2012 ENERGA gotowa na Euro 2012 Gdańsk, czerwiec 2011 ENERGA-OPERATOR SA miejsce w Grupie ENERGA Gdańsk, czerwiec 2011 Grupa ENERGA Jeden z czterech polskich holdingów elektroenergetycznych (PGE, Tauron, Enea,

Bardziej szczegółowo

Program poprawy efektywności kosztowej w Grupie TAURON perspektywa 2013-2015. 15 stycznia 2013 r.

Program poprawy efektywności kosztowej w Grupie TAURON perspektywa 2013-2015. 15 stycznia 2013 r. kosztowej w Grupie TAURON 15 stycznia 2013 r. Rozkład planowanych oszczędności w nowym programie poprawy efektywności Ponad 90% Obszary Dystrybucji i Wytwarzania Około 50% Obszar Dystrybucji Największe

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce VII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2011 Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce Piotr Piela Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Potrzeby inwestycyjne polskiej elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka na GPW (wyniki 2014 roku)

Elektroenergetyka na GPW (wyniki 2014 roku) Elektroenergetyka na GPW (wyniki 2014 roku) Autor: Dorota Zaborska - Główny Specjalista ds. Ekonomicznych ARE S.A. 21 marca 2015 EC Będzin SA jako ostatnia ze spółek energetycznych notowanych na GPW opublikowała

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Elektroenergetyka w Polsce 2014. Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Autor: Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - czerwiec 2014) Na sytuację elektroenergetyki w Polsce w decydujący

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Urząd Regulacji Energetyki Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: ure@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 63 02, fax (+48 22) 661

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 20 marca 2014 KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA,

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Kluczowe osiągnięcia kwartału Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu 1 Kluczowe wyniki finansowe w II kwartale 2013 r. Przychody

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 3 marca 2014 r. Prezentacja wyników po IV kwartale 2013 r.

Warszawa, 3 marca 2014 r. Prezentacja wyników po IV kwartale 2013 r. Warszawa, 3 marca 2014 r. Prezentacja wyników po IV kwartale 2013 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY PALIWA ENERGIA GAZ SPIS TREŚCI 3 KIM JESTEŚMY Kim jesteśmy 3 Kadra zarządzająca 4 Struktura Grupy, akcjonariat 5 Obszar działalności 6 Zakres działalności 7 Otoczenie rynkowe 8-12 Spółka w liczbach 13

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupy ENERGA I kwartał 2014 roku

Prezentacja wynikowa Grupy ENERGA I kwartał 2014 roku Prezentacja wynikowa Grupy ENERGA I kwartał 2014 roku 12 maja 2014 EBITDA Grupy ENERGA Wykres obrazuje udział poszczególnych segmentów biznesowych w skorygowanej EBITDA Grupy w I kw. 2014 r. 2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok lutego 2017

Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok lutego 2017 Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok 2016 10 lutego 2017 Zastrzeżenie: dane szacunkowe Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej Spółka lub PGE ) zastrzega, że prezentowane wielkości mają

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Kliknij, aby edytować styl Prezentacja Grupy Kapitałowej Bowim 1 Sosnowiec, maj 215 Władze Spółki Lp. Nazwisko i Imię Funkcja Zakres odpowiedzialności 1. Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu Ekonomia, Finanse

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA PREZESÓW ZARZĄDU W SPÓŁKACH

WYNAGRODZENIA PREZESÓW ZARZĄDU W SPÓŁKACH 05.11.2015 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl WYNAGRODZENIA PREZESÓW ZARZĄDU W SPÓŁKACH Z BRANŻY

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2008 r. 14 maja 2008

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2008 r. 14 maja 2008 Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 28 r. 14 maja 28 1 Najważniejsze wydarzenia I kwartał 28 r. Dominik Libicki, Prezes Zarządu 2 Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. Grudzień Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

RAPORT MIESIĘCZNY. Grudzień Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] RAPORT MIESIĘCZNY Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 150,00 140,00 średni kurs ważony obrotem kurs max kurs min Grudzień 2003 130,00 120,00 110,00 100,00

Bardziej szczegółowo

Wyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010

Wyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010 Wyniki I kwartał 2010 Warszawa, 04.05.2010 Wyniki skonsolidowane po I kwartale 2010 Spadek przychodów do 67,4 mln zł, wobec 84,65 mln zł w I kwartale 2009 roku, spowodowany mniejszym portfelem zamówień

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Spadek globalnego zużycia jawnego stali. Zużycie jawne w 2009r: Świat: - 7 % Polska: - 29% + 9 % + 10 % + 25 % NAFTA EU-27 WNP Am. Łac. Reszta Europy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Wyniki I-IIIQ 2009. Warszawa, 02.11.2009

Wyniki I-IIIQ 2009. Warszawa, 02.11.2009 Wyniki I-IIIQ 2009 Warszawa, 02.11.2009 Wyniki skonsolidowane po trzech kwartałach 2009 Przychody (w mln zł) Wzrost przychodów do 300,9 mln zł po trzech kwartałach 2009 roku, t.j. o 36% r./r. 220,7 300,9

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 2014 roku. Maj 2014

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 2014 roku. Maj 2014 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 214 roku Maj 214 Komentarz do sytuacji w I kwartale 214 Czynniki rynkowe w I kwartale Zmiany na rynku Popyt na wyroby Spółki w I kwartale

Bardziej szczegółowo

Grupa PBG publikuje wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2013 r.

Grupa PBG publikuje wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2013 r. Wysogotowo, 2 września 2013 r. Grupa PBG publikuje wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2013 r. SPÓŁKA PBG: Przychody PBG wyniosły 215 mln zł i były aż o 184 mln zł wyższe w porównaniu do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Spółka ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej 472, Gdańsk

O G Ł O S Z E N I E. Spółka ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej 472, Gdańsk O G Ł O S Z E N I E Spółka ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie: 1) badania

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za 2013 rok przez Grupę Kapitałową PBG

Publikacja wyników finansowych za 2013 rok przez Grupę Kapitałową PBG Wysogotowo, 21 marca 2013 r. Publikacja wyników finansowych za 2013 rok przez Grupę Kapitałową PBG W 2012 roku na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PBG zdecydowany wpływ miało wiele zdarzeń jednorazowych,

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Warszawa, 6 lipca 2012 Otoczenie rynkowe oczekuje istotnych zmian w sposobie funkcjonowania sieci dystrybucyjnej Główne wyzwania stojące przed dystrybutorami energii

Bardziej szczegółowo

Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa.

Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa. Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa, a debiut PGE na GPW Debiut giełdowy akcji spółki PGE zbliża się wielkimi krokami. Będzie to wielkie wydarzenie w historii Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc lipiec 2015. 11 sierpnia 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc lipiec 2015. 11 sierpnia 2015 za miesiąc lipiec 2015 3 11 sierpnia 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 2014 rok 16 marca 2015 r. Rok 2014 najlepsze wyniki w historii Grupy ENERGA EBITDA 2,3 mld zł (+17% r/r) Marża EBITDA 22% ( 5 p.p.) Zysk netto Grupy ponad 1 mld zł (+35%

Bardziej szczegółowo

Jaromir Falandysz Wiceprezes Zarządu ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Piotr Meler Prezes Zarządu

Jaromir Falandysz Wiceprezes Zarządu ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Piotr Meler Prezes Zarządu ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. jest firmą z Grupy ENERGA wyspecjalizowaną w kompleksowej usłudze oświetleniowej. Spółka istnieje od 1996 r. i kontynuuje ponad czterdziestoletnie tradycje w dziedzinie oświetlenia.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PBG za pierwsze półrocze 2014 r. (komentarz)

Wyniki finansowe Grupy PBG za pierwsze półrocze 2014 r. (komentarz) Wysogotowo, 1 września 2014 r. Wyniki finansowe Grupy PBG za pierwsze półrocze 2014 r. (komentarz) SPÓŁKA PBG: Przychody PBG wyniosły 123 mln zł i były o 92 mln zł niŝsze w porównaniu do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA Departament Strategii Spis treści 1. Strategiczny kontekst transakcji 2. Uwarunkowania rynku gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Konferencja Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze

Konferencja Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze Konferencja Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze Rozwiązanie KDT a rozwój konkurencji na rynku energii elektrycznej Halina Bownik - Trymucha Departament Promowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, maj 2013 roku

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, maj 2013 roku Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, maj 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

Prezentacja FITEN S.A. Debiut na rynku NewConnect

Prezentacja FITEN S.A. Debiut na rynku NewConnect Prezentacja FITEN S.A. Debiut na rynku NewConnect 19.12.2011 Podstawowe dane o spółce Emitent: Firma: Fiten Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice Regon: 240547273 NIP: 634-262-23-28

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY

KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY Rola i wpływ energetyki na gospodarkę Wraz z efektem mnożnikowym energetyka tworzy 7,9% wartości dodanej; 612 tys. miejsc pracy bezpośrednio i w sektorach powiązanych;

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln- luty Różnica kapitalizacji w porównaniu do

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Na otwarciu sesji w dniu debiutu kurs akcji Tauronu wyniósł 5,13 zł, a na zamknięciu 5,05 zł.

Na otwarciu sesji w dniu debiutu kurs akcji Tauronu wyniósł 5,13 zł, a na zamknięciu 5,05 zł. Na otwarciu sesji w dniu debiutu kurs akcji Tauronu wyniósł 5,13 zł, a na zamknięciu 5,05 zł. W dniu 17 czerwca br. na rynku głównym GPW zadebiutowała spółka ABC Data SA. Był to dziesiąty debiut w tym

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU Kazimierz Dolny, maj 2011

SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU Kazimierz Dolny, maj 2011 SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU 2010 Kazimierz Dolny, maj 2011 ZAKRES PREZENTACJI 1. Zapotrzebowanie na energię (rynek detaliczny i hurtowy) 2. Ceny energii (rynek hurtowy i detaliczny)

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU Polska kraj na rozdrożu Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju Sytuacja w ochrony klimatu w Polsce emisja gazów cieplarnianych spadła o 32 % w stosunku do roku 1988 (rok bazowy dla Polski) jednak

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5 Skonsolidowane prognozy wyników Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. dla działalności kontynuowanej w mln PLN Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Przychody ze sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Czat internautów z Mirosławem Tarasem, prezesem Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka" S.A.

Czat internautów z Mirosławem Tarasem, prezesem Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Czat internautów z Mirosławem Tarasem, prezesem Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka" S.A. Plany spółki na najbliższe lata, obecna sytuacja w polskiej branży węglowej oraz szczegóły planowanych inwestycji były

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia lipca 2010 r. MSP/DNWiP3/WP/3226/EK/10. Pan Jan Wyrowiński Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP

Warszawa, dnia lipca 2010 r. MSP/DNWiP3/WP/3226/EK/10. Pan Jan Wyrowiński Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP MSP/DNWiP3/WP/3226/EK/10 Warszawa, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Wyrowiński Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 23 lipca 2010 r., znak: BPS/KGN-034/253/10

Bardziej szczegółowo

Grupa PSW Holding S.A.

Grupa PSW Holding S.A. Prognoza wyników finansowych Emitenta na rok 2010. Grupa PSW Holding S.A. Ul. Rzymowskiego 53 lok. 350 02-697 Warszawa NIP 566-18-92-914 Spis treści: I. PROGNOZA FINANSOWA EMITENTA...2 1) Prognozowane

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce

Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce III edycja raportu ING Bank Śląskiego i na temat finansowania inwestycji energetycznych Maj 2013 Jeszcze niedawno ulegaliśmy magii

Bardziej szczegółowo

ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2010 WSTĘPNE OCENY ROKU

ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2010 WSTĘPNE OCENY ROKU ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2010 WSTĘPNE OCENY ROKU Autor: Herbert Leopold Gabryś ( Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 12/2010) Oceniając 2010 rok w wynikach elektroenergetyki w Polsce wstępnie, bo na te

Bardziej szczegółowo

FIRMY WIATROWE INWESTUJĄ W POLSCE:

FIRMY WIATROWE INWESTUJĄ W POLSCE: FIRMY WIATROWE INWESTUJĄ W POLSCE: Na chwilę obecną firmy wiatrowe zainwestowały w Polsce niespełna 18 mld zł. Tym, co uniemożliwia dalsze inwestycje jest przede wszystkim brak odpowiedniej ustawy mówiącej

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe cele europejskiej polityki energetycznej do 2020

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu do raportu

Komentarz Zarządu do raportu Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. Komentarz Zarządu do raportu za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 14 maja 2015 roku Spis treści Część I 1. Wynik finansowy 3 2. Istotne

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku Warszawa, 20 kwietnia 2011 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku Raport bieżący nr 61/2011 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) podaje

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo