PROCES INWESTYCYJNY. Metody wyceny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCES INWESTYCYJNY. Metody wyceny"

Transkrypt

1 PROCES INWESTYCYJNY Metody wyceny

2 CYKL PUBLIKACJI DOBRE PRAKTYKI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE POZYCJE: Wstępna selekcja projektów Due Diligence Metody wyceny Negocjacje i kwestie prawne Strategie wyjścia

3 WSTĘP Wycena projektu biznesowego stanowi duże wyzwanie zarówno dla pomysłodawców, jak i inwestorów. O ile w przypadku firm już działających (a więc posiadających przychody i historię finansową) można w stosunkowo prosty sposób wykorzystać analityczne metody wyceny spółek, to w przypadku start-upów lub przedsięwzięć w fazie seed jest to bardzo utrudnione. Wycena projektu przed transakcją jest niezwykle istotna, gdyż przekłada się bezpośrednio na podział udziałów w przyszłej spółce, a co za tym idzie na podział zysków w momencie zakończenia inwestycji. Podstawowe problemy przy wycenie projektów na wczesnych etapach wynikają z ich specyfiki. Są to: 1. Brak danych historycznych firmy nie istnieją na rynku wystarczająco długo, by móc przedstawić miarodajne dane finansowe. Jeżeli takie dane w ogóle istnieją, obejmują zbyt krótki okres (np. kwartał) i zazwyczaj nie mówią nic o zainteresowaniu rynku produktem / usługą (ten etap działalności jest kwestią przyszłości firmy). 2. Wysokie ryzyko upadłości dane z rynku amerykańskiego pokazują, że na 10 start-upów upada 5, a tylko 1 lub 2 z nich przynosi oczekiwany zwrot. 3. Duże ryzyko rynku w wielu przypadkach firmy tworzą innowacyjne projekty / usługi, na które nie ma jeszcze rynku. Wszystkie kalkulacje muszą więc opierać się na prognozach obarczonych dużym marginesem błędu. 4. Duże zapotrzebowanie na kapitał, skutkujące często wykorzystaniem wielu źródeł finansowania. Ma to przełożenie na strukturę udziałów w spółce, która może się dynamicznie zmieniać wraz z pozyskiwaniem kolejnych rund finansowania, jednak równocześnie utrudnia planowanie przyszłych przepływów pieniężnych. 5. Niska płynność udziałów sprawiająca, że trudno korzystać z benchmarku spółek rynku publicznego (a ich dane są najłatwiej dostępne). Z uwagi na powyższe czynniki mówi się, że wycena start-upów to bardziej sztuka niż nauka. Opiera się w większej mierze na doświadczeniu i wyczuciu niż na twardych danych.

4 Zdarzają się sytuacje, kiedy projekt otrzymuje diametralnie różne wyceny w zależności od tego, kto przeprowadzał oszacowanie (indywidualne doświadczenia) lub jaka metoda bądź benchmark zostały użyte. Mimo tych wszystkich zastrzeżeń w poniższej publikacji postaramy się przybliżyć czytelnikom metody wykorzystywane przez Anioły Biznesu do wyceniania projektów biznesowych. Niektóre bazują na wieloletnim doświadczeniu inwestorów, inne to adaptacja sposobów wyceny dojrzałych spółek do potrzeb inwestorów rynku early-stage. Zaczniemy od przedstawienia podstawowych pojęć wykorzystywanych w publikacji. Słowniczek pre-money valuation post-money valuation money terminal valuation (wycena końcowa) horyzont inwestycyjny target return IRR (Internal Rate of Return) ROI (Return on Investment) wartość firmy bezpośrednio przed inwestycją wartość firmy bezpośrednio po inwestycji wielkość inwestycji w danej rundzie finansowania wartość firmy na koniec horyzontu inwestycyjnego planowana długość inwestycji; w przypadku Aniołów Biznesu horyzont czasowy zazwyczaj jest zdefiniowany jako rok planowanego wyjścia z inwestycji (exit) oczekiwany zwrot z inwestycji wyrażony w IRR lub ROI wewnętrzna stopa zwrotu roczna stopa zwrotu z inwestycji zwrot z inwestycji dodatnie przepływy ROI = inwestycja

5 Oczekiwane ROI i IRR Oba pojęcia odnoszą się do oczekiwanego przez inwestora zwrotu z inwestycji: ROI określa oczekiwany zwrot z inwestycji. Jest to metoda prostsza, szybsza i łatwiejsza w użyciu, stąd często wybierana przez Anioły Biznesu. W tym przypadku inwestor mógłby określić swoje stanowisko przykładowym zdaniem Oczekuję 20X zwrotu z inwestycji. IRR jest oczekiwaną średnioroczną stopą % zwrotu z inwestycji. W odróżnieniu od ROI, IRR uwzględnia czynnik czasu, co jest zgodne z teorią finansów i dlatego część Aniołów preferuje właśnie IRR. W tym przypadku Anioł określa swoje stanowisko przykładowym zdaniem Oczekuję 30% zwrotu rocznie. Zależność pomiędzy ROI a IRR w czasie pokazuje poniższa tabela: ROI 3X 5X 7X 10X 15X 20X 4 32% 50% 63% 78% 97% 111% 5 25% 38% 48% 58% 72% 82% 6 20% 31% 38% 47% 57% 65% 7 17% 26% 32% 39% 47% 53% 8 15% 22% 28% 33% 40% 45% Lata IRR Tabela prezentuje IRR z przedziału %. Przykładowo ROI 20X przekłada się na 111% IRR w czwartym roku inwestycji, ale w szóstym roku stopa zwrotu spada do 65%.

6 METODY ANIOŁÓW BIZNESU Poniżej prezentujemy dwie metody powstałe na bazie doświadczeń amerykańskich Aniołów Biznesu Dave a Berkusa i Billa Payne a. Obaj działają aktywnie już od kilkudziesięciu lat i mają za sobą po kilkadziesiąt inwestycji. Wycena metodami Aniołów Biznesu pozwala na określenie wartości pre-money firmy i podjęcie decyzji, czy warto bliżej zainteresować się projektem. Metody mają zastosowanie do wszystkich projektów w fazie seed / start-up. Są szczególnie użyteczne dla młodych projektów, gdyż nie wymagają, by firma miała jakiekolwiek przychody. Pozwalają na wycenę projektu nawet bez przeprowadzenia dokładnej analizy due diligence, a co za tym idzie umożliwiają odsianie projektów, które nie mają szansy, aby zainteresować Anioła Biznesu, jeszcze zanim zainwestujemy czas i pieniądze potrzebne na przeprowadzenie due diligence. Zalety: Pozwalają na wycenę wartości firmy, która nie przynosi jeszcze zysku (a nawet nie ma jeszcze żadnych przychodów tzw. pre-revenue company). Pozwalają na wycenę pre-money. Nie opierają się na danych finansowych, a więc nie wymagają posiadania danych historycznych ani opierania się na prognozach (które zawsze są obarczone ryzykiem błędu). Umożliwiają szybką wycenę, bez konieczności analizowania wielu danych. Wycenę może przeprowadzić sam inwestor (bez konieczności zatrudniania ekspertów), już nawet podczas prezentacji inwestorskiej. Wady: Wymagają dużego doświadczenia i wyczucia. Wycena jest bardzo ogólna. Podstawowym założeniem jest górna granica pre-money valuation, na poziomie 3 mln $. Inwestorzy gotowi są zaakceptować ponadprzeciętne ryzyko związane z inwestycją w startupy, tylko jeśli wycena jest atrakcyjna i racjonalna. Projekty o wyższych wycenach mają mniejszą szansę zagwarantować pożądany zwrot z inwestycji (ze względu na niższe udziały przeznaczone dla inwestora).

7 Metoda Dave a Berkusa Metoda ta służy do wyceniania projektów nie przynoszących jeszcze przychodów (pre-revenue), które mają potencjał osiągnięcia sprzedaży na poziomie ponad 20 mln $ w piątym roku działalności. Metoda przestaje mieć zastosowanie, jeśli przedsięwzięcie przynosi już zyski. Wtedy wycena firmy oparta o dane o przychodach jest znacznie skuteczniejsza. Podstawą tej metody jest przypisanie określonych wartości do poszczególnych części składowych projektu. Ocenia się: zespół, pomysł, etap rozwoju produktu czy istnieje już prototyp? czy miały miejsce wdrożenia / sprzedaż? alianse strategiczne zawarte umowy, podpisane listy intencyjne z potencjalnymi podwykonawcami i odbiorcami usług Czynniki Dodatkowa wartość firmy Zespół zarządzający ½ mln 1 mln (minimalizacja ryzyka wykonania) Ciekawy pomysł ½ mln (wartość podstawowa) Prototyp ½ mln (ograniczenie ryzyka technologicznego) Alianse strategiczne ½ mln (obniżenie ryzyka rynkowego) Wdrożenie lub sprzedaż ½ mln (zmniejszenie ryzyka produkcji) Wartości przypisane poszczególnym pozycjom w tabeli należy traktować jako maksymalne jeżeli dany warunek spełniony jest tylko częściowo może być wyceniony niżej. Daje to maksymalną wycenę na poziomie 3 mln $. Jak widać oceniane są czynniki niematerialne i nie wymagane są projekcje finansowe. Pozwala to na przeprowadzenie pierwszej wyceny projektu już na podstawie informacji, które powinny być zawarte w prezentacji pitchingowej. To oznacza, że już po 15-minutowej prezentacji inwestor może sam ocenić wartość projektu i odnieść się do propozycji

8 finansowych pomysłodawcy. W jaki sposób oceniać składowe projektu, opisaliśmy w publikacji poświęconej due diligence. Dave Berkus koncentruje się na czynnikach ograniczających ryzyko projektu, zwiększających szansę powodzenia inwestycji. Wyeliminowanie kolejnych czynników ryzyka skutkuje podwyższeniem wyceny. Kolejna anielska metoda opiera się na ocenie podobnych czynników, jednak prezentuje znacznie szersze spojrzenie. Metoda Billa Payne a W tej metodzie przyjmuje się założenie, że idealna firma warta jest 3 mln $. Podobnie jak u Dave a Berkusa oceniane są poszczególne składowe projektu, którym jednak przypisano wartości procentowe. Osiągniętą przez projekt wartość procentową odnosi się do wartego 3 mln $ ideału wg poniższego wzoru: pre-money valuation = suma procentów x 3 mln $ Bill Payne zakłada, że dolną granicą dla inwestycji jest 1 mln $. Firmy, których wartość na podstawie powyższych wyliczeń jest mniejsza niż 1 mln $, nie są warte zainteresowania.

9 Waga Czynniki wpływające na wycenę 30% Zespół zarządzający Jakie jest doświadczenie założycieli? + Wieloletnie doświadczenie biznesowe ++ Doświadczenie w branży +++ Doświadczenie jako CEO ++ Doświadczenie jako COO, CTO, CFO + Doświadczenie jako product manager Doświadczenie tylko jako handlowiec Brak doświadczenia Czy założyciel jest gotów ustąpić miejsca nowemu CEO, jeśli będzie to potrzebne? punkt krytyczny Zdecydowanie przeciwny inwestycji Trudny do przekonania 0 Neutralny + Skłonny ++ Zakłada, że jest to częścią planu Czy założyciel jest otwarty na wiedzę i doświadczenie inwestora? 0 Tak punkt krytyczny Nie inwestycji Czy zespół jest odpowiednio skompletowany? W fazie tworzenia Niekompletny 0 Umożliwiający start + Raczej kompletny ++ Kompletny i doświadczony zespół zarządzający

10 Waga Czynniki wpływające na wycenę 0-25% Perspektywy rynku Jaki jest rozmiar rynku dla produktu / usługi firmy? punkt krytyczny <50 mln $ inwestycji mln $ ++ >500 mln $ Jaki jest potencjał przychodów w ciągu pięciu lat? punkt krytyczny <30 mln $ inwestycji 0 50 mln $ ++ >100 mln $ 0-15% Przewaga konkurencyjna Jaki jest status własności intelektualnej? 0 Tajemnica handlowa + Oczekiwanie na patent ++ Wydanie patentu +++ Pełna ochrona własności Jak silna jest konkurencja w tym segmencie rynku? Bardzo silna Silna 0 Rozdrobniona + Słaba ++ Bardzo słaba Jak silna jest bariera wejścia dla konkurencji? Bardzo słaba Słaba 0 Średnia + Wysoka ++ Bardzo wysoka

11 Waga Czynniki wpływające na wycenę 0-10% Kanały sprzedaży Jak zdefiniowane zostały kanały sprzedaży? Jeszcze nie rozważane Zidentyfikowano wiele możliwych 0 Zawężone do jednego, dwóch + Wstępnie zdefiniowane +++ Ustanowione 0-10% Etap rozwoju Na jakim etapie rozwoju znajduje się przedsięwzięcie? Tylko plan W fazie przygotowań 0 Gotowy produkt do oceny konsumentów ++ Zaakceptowany przez konsumentów / wersja beta +++ Wprowadzony do sprzedaży 0-10% Zapotrzebowanie na kapitał Jakie jest zapotrzebowanie na kapitał? tys. 750 tys. $ tys. 1 mln $ 0 1,5 mln 20 mln $ (w zależności od dostępności kapitału VC w regionie) Jak widzimy lista ocenianych czynników jest bardzo podobna do tej stworzonej na potrzeby screeningu (wstępnej oceny) projektów i analizy due diligence. Po raz kolejny potwierdza się teza, że dla Aniołów Biznesu najważniejszy jest zespół, rozmiar rynku i przewaga konkurencyjna, a pozostałe kryteria mają mniejsze znaczenie. Oczywiście dane na temat wielkości rynku i zapotrzebowania na kapitał odnoszą się do rynku amerykańskiego. Niestety nie istnieje prosty sposób przeliczenia na warunki polskie. W dużym uproszczeniu zakłada się, że kwoty pozostawia się takie same, zmieniając tylko walutę, co oznacza, że górna granica pre-money valuation to 3 mln zł. Jednak, o ile takie uproszczenie może być skuteczne dla zapotrzebowania na kapitał, to w przypadku rozmiaru rynku zupełnie nie zdaje egzaminu.

12 METODA OCZEKIWAŃ Punktem wyjścia dla tej metody jest zdefiniowanie oczekiwań Anioła Biznesu względem inwestycji. Należy określić ROI (lub IRR), jakiego oczekujemy od inwestycji w założonym horyzoncie czasowym. Będzie to tzw. target return. Zazwyczaj Aniołowie oczekują zwrotu na poziomie 20 30X. Dzięki zastosowaniu tej metody możliwe jest obliczenie postmoney valuation oraz liczby udziałów, jakie należy objąć w spółce. By móc wykorzystać tą metodę potrzebne jest oszacowanie wartości końcowej spółki. Do tego celu wykorzystuje się opisane w dalszej części metody mnożnikowe. Znając wartość końcową oraz oczekiwane IRR (lub ROI), oblicza się post-money valuation wg poniższego wzoru: post-money valuation Gdzie n oznacza liczbę lat = wartość końcowa (1+IRR) n lub jego uproszczonej wersji wykorzystującej ROI zamiast IRR: post-money wartość końcowa = valuation ROI Znając post-money valuation i wielkość inwestycji planowanej przez Anioła Biznesu, możemy łatwo obliczyć, ile udziałów powinien on objąć w nowej spółce: wielkość inwestycji = procent udziałów post-money valuation

13 Możemy również obliczyć pre-money valuation: Zalety: post-money valuation money (inwestycja) = pre-money valuation Pozwala, wychodząc od oczekiwanego zwrotu z inwestycji, określić liczbę udziałów, jakie inwestor powinien objąć. W przejrzysty sposób pokazuje zależności pomiędzy target return, wartością końcową, post-money valuation i liczbą udziałów w spółce. Wady: Do zastosowania konieczna jest znajomość wartości końcowej inwestycji Konieczne jest przyjęcie założenia, że w określonym horyzoncie czasowym nie nastąpi zmiana wielkości udziałów (np. w wyniku wejścia kolejnego inwestora) Przykład: 1. Spółka poszukuje inwestycji na poziomie 1,2 mln zł. 2. Prognozowana wartość spółki za 5 lat wynosi 45 mln zł. 3. Oczekiwany przez Anioła Biznesu zwrot z inwestycji ROI na poziomie 15X. 4. Jaka jest wycena spółki post-money? 5. Jaką wielkość udziałów będzie chciał uzyskać Anioł Biznesu? Inwestycja Wycena końcowa ROI post-money valuation = 1,2 mln zł = 45 mln zł = 15X 45 mln zł = 15 = 3 mln zł udział procentowy = 1,2 mln zł 3 mln zł = 40% pre-money valuation = 1,8 mln zł

14 Powyższe wzory pokazują, dlaczego Aniołowie kładą taki nacisk na skalowalność projektu. Tylko projekt o dużym potencjale skalowalności może przynieść oczekiwane IRR przy założeniu inwestycji na poziomie 300 tys. 1,5 mln zł. Jak widzimy metoda ta prezentuje diametralnie różne podejście niż to, które zostało zaprezentowane w rozdziale Metody Aniołów Biznesu. Tam punktem wyjścia była ocena poszczególnych składowych projektu. Tu nie analizujemy ich wcale, a operujemy danymi dostarczonymi przez prognozy finansowe (wartość końcowa). Warto jednak pamiętać, że prognozy finansowe powinny być traktowane jako skwantyfikowane przedstawienie założeń opisanych w biznesplanie i sprawdzonych podczas analizy (screening czy też due diligence) Wykorzystanie powyższych metod zaleca się również pomysłodawcom. Pozwoli to poznać oczekiwania potencjalnych inwestorów i odpowiednio przygotować ofertę. Kalkulacje mogą również szybko pokazać, że projekt biznesowy nie spełnia oczekiwań Aniołów Biznesu (lub potencjalny podział udziałów będzie nie do zaakceptowania dla pomysłodawców) i należy rozważyć inne formy finansowania.

15 METODA ZDYSKONTOWANYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (DCF) Metoda ta opiera się na założeniu, że wartość przedsiębiorstwa wiąże się ze zdyskontowaną sumą przepływów gotówki wygenerowanych przez firmę. Ponieważ rożne strumienie cashflow przypadają na rożne momenty czasowe, należy je skorygować, uwzględniając zmianę ich wartości wraz z upływem czasu (tzn. zdyskontować). Wycena wartości polega więc na prognozowaniu przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa i zdyskontowaniu ich za pomocą odpowiedniej stopy do wartości bieżącej. Wartość używanej stopy dyskontowej przeważnie odpowiada kosztowi kapitału i zawiera ocenę ryzyka dotyczącego przyszłych przepływów pieniężnych. Istotne jest to, że w naszym przypadku mówimy o przepływach gotówkowych z punktu widzenia inwestora, a nie firmy. Mówimy więc o dywidendach (które jednak bardzo rzadko występują w spółkach rozpoczynających działalność) i ewentualnych kolejnych rundach finansowania (jeśli Anioł podejmie taką decyzję, choć wtedy na nowo dokonuje się wyceny firmy). Stopą dyskontową jest natomiast oczekiwana roczna stopa zwrotu (IRR). Post-money valuation oblicza się za pomocą poniższego wzoru: t post-money CF = valuation Σ i wartość końcowa + (1+IRR) i=1 i (1+IRR) t CF i (cash flow) przepływy pieniężne t horyzont czasowy (rok w którym następuje exit) i rok, w którym ma miejsce dany przepływ Wzór ulega znacznemu uproszczeniu, jeśli w firmie nie ma dywidendy (w pierwszych latach nie ma na to wystarczających środków, a Anioł Biznesu woli zazwyczaj przeznaczać ewentualne nadwyżki finansowe na budowanie wartości spółki). Tak więc inwestor indywidualny oczekuje przepływów gotówkowych tylko przy wyjściu z inwestycji. Zatem wzór sprowadza się do: post-money valuation = wartość końcowa (1+IRR) t

16 A pamiętając że (1+IRR) t może zostać zastąpione przez ROI otrzymujemy jeszcze prostszy wzór, tożsamy z wzorem znanym z metody oczekiwań: post-money valuation = wartość końcowa Zalety: Pozwala na obliczenie post-money valuation. Stanowi standardową metodę wyceny spółek na rynkach kapitałowych. Wady: Wymaga oszacowania wartości końcowej przy pomocy innych metod. Opiera się na prognozach (przepływów pieniężnych), jest więc obarczona ryzykiem. Przykład: Dane: Spółka XYZ działa w branży aplikacji mobilnych (rynkowy współczynnik P/E wynosi 17,5) Przygotowane prognozy finansowe (w tys. zł): Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Przychody 457, , , , ,2 Koszty 1 059, , , , ,1 Zysk netto -601,8 0,3 303,2 758, ,1 ROI Potrzebna inwestycja: 1,5 mln zł za 35% udziałów Oczekiwany zwrot: IRR = 40% Nie przewiduje się wypłaty dywidend dla udziałowców firmy Czy inwestor powinien zainwestować w XYZ? 1. Przyjmujemy 5-letni horyzont czasowy. Wartość spółki w piątym roku (obliczona z wykorzystaniem opisanej dalej metody mnożnikowej): 1 578,1 tys. zł (zysk netto) x 17,5 (rynkowy współczynnik P/E) = ,75 tys. zł

17 2. post-money valuation: ,75 tys. zł (1+40%) 5 = 5 134,90 tys. zł 3. Minimalny procent udziałów, które inwestor powinien objąć = tys. zł 5 134,90 tys. zł = 29,2% Skoro propozycja inwestycyjna jest atrakcyjna (proponowane 35% udziałów to więcej niż konieczne minimum 29,2% ), to ekonomicznie decyzja o inwestycji jest uzasadniona. Szacunkowy zwrot dla inwestora to: 4. Wartość pakietu inwestora: ,75 tys. zł (wartość końcowa) x 35% (liczba udziałów inwestora) = 9 665,86 tys. zł 5. post-money valuation: 6. Co daje zwrot: a. IRR = 45% b. ROI = 6,44X 9 665,86 tys. zł (1 + 40%) 5 = 1 797,22 tys. zł

18 METODY SZACOWANIA WYCENY KOŃCOWEJ Przedstawione poniżej metody wykorzystywane są standardowo do wyceny dojrzałych spółek. Mają one ograniczone zastosowanie przy wycenach start-upów, jednak mogą być wykorzystane do oszacowania ich wartości końcowej. Model Gordona Jest to model zdyskontowanych przepływów pieniężnych, zakładający stały wzrost dywidendy w czasie. Pozwala obliczyć wartość przedsiębiorstwa na podstawie prognozowanej dywidendy. Choć w przypadku start-upów dywidenda jest rzadkością, to w dojrzałych spółkach funkcjonuje regularnie. Dlatego też tą metodą obliczamy wartość końcową, a nie teraźniejszą wartość nowopowstałej spółki. Wartość przedsiębiorstwa oblicza się za pomocą poniższego wzoru: D P = 1 r-g P wartość przedsiębiorstwa D 1 wartość najbliższej przyszłej dywidendy r stopa dyskontowa odzwierciedlająca koszt kapitału g stały współczynnik wzrostu dywidendy Współczynnik g można określić na dwa sposoby: na podstawie długoterminowej prognozy wzrostu gospodarczego w oparciu o wyniki firmy, przyjmując, że g = ROE x b gdzie ROE to zwrot generowany przez firmę na kapitale własnym, a b oznacza procent zysków pozostawionych w firmie (czyli b = 100% - procent zysków wypłaconych jako dywidenda) Zalety: Pozwala obliczyć wartość końcową firmy. Wady: Zakłada stały, równomierny wzrost. Wymaga określenia wysokości dywidendy (na podstawie prognoz finansowych) przykładowo w piątym szóstym roku działania firmy, co powoduje duże ryzyko błędu Wymogiem technicznym jest, by r było większe od g; w przypadku gdy g jest bliskie r, wystepuje bardzo duża zmienność wyceny spółki.

19 Przykład: Spółka itech jest notowana na GPW. Firma wyemitowała 1,2 mln akcji. W ostatnim czasie zarząd spółki poinformował rynek o planowanej wypłacie dywidendy w wysokości 2,5 zł. Wyniki finansowe spółki, jak i jej wartość rosną w tempie PKB (prognozy rynkowe 3% rocznie). Koszt kapitału własnego wynosi 15,5%. Jaka jest wartość spółki? P = D 1 r-g 2,5 zł P = (15,5%-3%) P=20 zł (i jest to cena akcji) A wartość całej spółki to 20 x 1,2 mln zł = 24 mln zł Metody mnożnikowe Choć metody mnożnikowe mają ograniczone zastosowanie przy wycenach start-upów, podobnie jak model Gordona mogą być skutecznie stosowane do szacowania wartości końcowej. Istotą metod mnożnikowych jest wycena firmy na podstawie rzeczywistych (rynkowych) notowań podobnych podmiotów. Firmy, wykorzystywane jako punkt odniesienia, powinny być możliwie zbliżone do wycenianego projektu. Powinny działać w tej samej (lub podobnej) branży, oferować podobne usługi / produkty w zbliżonym modelu biznesowym. Wycenę opiera się na określonym wskaźniku (mnożniku), który można obliczyć dla spółki będącej benchmarkiem (ponieważ istnieją odpowiednie dane). Mnożnikiem jest stosunek wartości spółki (będącej benchmarkiem) do jej wyników finansowych (np. zysk netto, EBIT, EBITDA, przychód) lub operacyjnych (np. ilość wdrożeń). Najczęściej stosowany jest wskaźnik P/E czyli cena rynkowa / zysk netto. Można także korzystać ze wskaźników wyliczonych dla określonych sektorów lub branż. Znając prognozy wyników finansowych na koniec horyzontu inwestycyjnego (przedstawione w biznesplanie i zweryfikowane podczas due diligence) oraz mnożnik (np. wyliczony dla spółki będącej benchmarkiem P/E), możemy obliczyć wartość końcową wycenianej spółki. Z punktu widzenia Aniołów Biznesu dużym wyzwaniem jest znalezienie dla transakcji odpowiednich benchmarków (i pozyskanie dotyczących ich danych). Dojrzałe firmy wycenia się

20 dzięki porównaniu do podobnych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie. Łatwo wtedy pozyskać wszystkie niezbędne dane (wartość, wyniki finansowe) i wyliczyć mnożnik. W przypadku startupów giełda nie jest idealnym punktem odniesienia ze względu na stopień rozwoju firmy. Możemy jednak założyć, że wyceniany projekt w określonym horyzoncie czasowym osiągnie rozmiar porównywalny do spółek giełdowych. Istnieje pokusa korzystania z danych firm notowanych na NewConnect, jednak należy pamiętać, że obecnie jest to rynek o niskiej płynności i wyceny spółek tam notowanych mogą znacznie odbiegać od ich rzeczywistej wartości. Punktem odniesienia mogą być także wyceny z rynku fuzji i przejęć (M&A), dotyczące aktualnych transakcji podobnych firm. Dane z rynku M&A są bardziej adekwatne, również dlatego że najczęstszym sposobem wyjścia Anioła z inwestycji jest sprzedaż firmy inwestorowi branżowemu, a nie wprowadzenie firmy na giełdę. Dostępność tych danych jest jednak dużo niższa od notowań giełdowych. Poszukując odpowiednich danych warto sięgnąć do portali o tematyce finansowej, które często prezentują podstawowe wskaźniki dla spółek bądź całych sektorów (branż). Aby obliczyć wartość końcową firmy metodą mnożnikową, należy: 1. Określić wartość porównywalnej spółki (kapitalizacja rynkowa, wartość transakcji). 2. Wybrać adekwatne wyniki finansowe (zysk netto, EBIT) lub operacyjne (ilość wdrożeń, użytkowników). 3. Wyliczyć wskaźnik (P/E, P/EBIT). 4. Oszacować (na bazie prognozy) wartość odpowiednich wyników finansowych i/lub operacyjnych na koniec horyzontu inwestycyjnego dla wycenianej firmy. 5. Przemnożyć wyliczony wskaźnik przez prognozowaną wartość odpowiednich wyników, otrzymując szacowaną wartość końcową spółki. 6. Część teoretyków zakłada, że wykorzystując jako benchmark spółki giełdowe, należy uwzględnić czynnik dyskonta (chociażby za brak płynności) np. obniżając otrzymaną wycenę o 30%. Jednak nie wiadomo, czy w okresie wyjścia z inwestycji firma nie będzie już notowana na giełdzie. Zalety: Pozwala na wyliczenie wartości końcowej, będącej kluczową daną dla obliczania postmoney valuation (w metodzie oczekiwanego zwrotu lub DCF). Prosta i szybka do zastosowania, nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Pozwala na powiązanie wyceny nowego projektu z realnymi danymi z rynku.

21 Wady: Opiera się na prognozach rozwoju firmy oraz prognozach dynamiki rynku. Obarczona jest więc ryzykiem związanym z niezrealizowaniem prognoz. Wyceniamy wartość końcową firmy, posługując się obecnymi wskaźnikami (do określenia, ile będzie warta firma np. za 5 lat, wykorzystujemy dzisiejszy mnożnik). Działamy więc w założeniu, że wskaźnik nie zmieni się w założonym horyzoncie czasowym. Zwiększa to margines błędu. Przykład Spółka AppBC działa na rynku aplikacji mobilnych i planuje wejść ze swoimi produktami na rynki globalne w czwartym roku funkcjonowania. Inwestor planuje wyjść z inwestycji w piątym roku. Planowane wyniki finansowe (w tys. zł) są następujące: Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Przychód EBIT Zysk netto Dane porównawcze z rynku: Źródło:

22 Mnożnik P/E dla spółek technologicznych wynosi 16,25, ale dla spółek zajmujących się aplikacjami 17,50. Jaka jest prognozowana wycena spółki w piątym roku? 1. Mnożnik P/E = 17,50 (dla sektora aplikacji) 2. Zysk netto w roku 5 = tys. zł 3. Wartość końcowa firmy to: tys. zł x 17,5 = tys. zł Wartość końcową spółki można, w dużym uproszczeniu, ocenić korzystając ze sposobu Billa Payne a. Na potrzeby wstępnych obliczeń można przyjąć, że wartość końcowa spółki równa się jej przychodom w piątym roku działalności (uznawanym umownie za rok, w którym następuje exit). Jak zminimalizować ryzyko błędu? 1. Wykorzystać więcej niż jeden wskaźnik (mnożnik). 2. Wykorzystać mnożniki wyliczone na przykładzie różnych firm. 3. Warto zastanowić się, na jakim rynku będziemy chcieli sprzedać nasza firmę i wykorzystać dane z tego właśnie kraju (czasami mogą się znacznie różnić). Tak jak wszystkie metody możliwe do zastosowania dla start-upów, ta również opiera się na prognozach. Jeżeli prognozy są źle oszacowane, to każda metoda zawiedzie (zgodnie z zasadą GIGO - garbage in garbage out). Dlatego tak istotne jest przeprowadzenie rzetelnej analizy due diligence, uwzględniającej stworzenie wiarygodnych i realnych prognoz finansowych.

23 PODSUMOWANIE Niezależnie którą z metod zastosujemy, musimy pamiętać, że każda z nich zawiera pewien margines błędu. Dlatego warto wycenić projekt, korzystając z więcej niż jednej metody oraz zastosować wyceny scenariuszowe. W tym wypadku zakładamy kilka różnych scenariuszy rozwoju firmy (od optymistycznego po pesymistyczny) i prowadzimy wyceny, opierając się o dane z każdego z nich. Uśredniając otrzymane wyniki, otrzymujemy możliwie realistyczną wycenę. Ważne również, by wyceniając przedsięwzięcie i określając podział udziałów, wziąć pod uwagę potencjalne kolejne rundy finansowania. Młode spółki zazwyczaj potrzebują więcej niż jednej rundy finansowania, by móc się dynamicznie rozwijać. Wejście do spółki nowych podmiotów (innych Aniołów, funduszy VC, inwestorów strategicznych) spowoduje zmniejszenie procentu udziałów inwestora, czyli tzw. rozwodnienie. Z jednej strony może to być traktowane jako zagrożenie dla pozycji inwestora, jednak z drugiej strony pozyskanie kolejnych środków przez spółkę przyczynia się do jej rozwoju, a co za tym idzie do wzrostu wartości. Istnieje duża szansa, że nawet zmniejszona procentowo liczba udziałów Anioła po wejściu kolejnego inwestora, będzie warta więcej niż na początku. Na zakończenie rozważań o wycenie pamiętać trzeba, że powodzenie transakcji Aniołów Biznesu opiera się na ludziach, którzy będą rozwijać firmę. Wycena projektu jest jednym z elementów negocjacji prowadzących do zawarcia transakcji i nie można traktować jej jako wartości ostatecznej. Czasem, w imię dobrej współpracy, warto obniżyć nieznacznie swoje oczekiwania finansowe w imię utrzymania motywacji pomysłodawcy i przyszłej współpracy. Należy również pamiętać o tym, że podział udziałów nie musi przekładać się automatycznie na podział zysków czy zakres kontroli i odpowiedzialności w przyszłej spółce. To również staje się przedmiotem negocjacji zakończonych podpisaniem umowy inwestycyjnej. Tą tematyką szerzej zajmiemy się w kolejnej publikacji cyklu.

24 Lewiatan Business Angels 2011 r. Wyślij darmowy SMS o treści FOTOKODY na nr Pobierz bezpłatną aplikację, zeskanuj kod i zobacz jak Anioły wspierają biznes! ISBN Egzemplarz bezpłatny

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa Wycena przedsiębiorstwa O usłudze: Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej teorii finansów. Zapotrzebowanie na ustalenie wartości udziałów czy akcji powstaje w związku

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe innowacji

Wsparcie finansowe innowacji Wsparcie finansowe innowacji Aniołowie Biznesu Fundusze kapitału zalążkowego 1 Poziom nakładó w Kapitał inwestycyjny problem luki kapitałowej w rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć Dolina śmierci (Powstawanie

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE Projekt Nakłady inwestycyjne, pożyczka + WACC Prognoza przychodów i kosztów Prognoza rachunku wyników Prognoza przepływów finansowych Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Wycena Firmy ile warte jest Twoje przedsiębiorstwo?

Wycena Firmy ile warte jest Twoje przedsiębiorstwo? Wycena Firmy ile warte jest Twoje przedsiębiorstwo? Marcin Majewski, Wiceprezes Zarządu Augeo Ventures Odwieczna zasada kupiecka mówi, że każdy towar jest wart tyle, ile ktoś jest gotowy za niego zapłacić.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

PROCES INWESTYCYJNY. Wstępna selekcja projektów

PROCES INWESTYCYJNY. Wstępna selekcja projektów PROCES INWESTYCYJNY Wstępna selekcja projektów n a d a j e m y k s z t a ł t Szanowni Państwo, Misją Lewiatan Business Angels jest propagowanie idei Aniołów Biznesu w Polsce oraz rozwijanie rynku start-upów.

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Jerzy T. Skrzypek 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Metody oceny projektów We współczesnej gospodarce rynkowej istnieje bardzo duża presja na właścicieli kapitałów. Są oni zmuszeni do ciągłego poszukiwania najefektywniejszych

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura

1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura 1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura kapitałowa. 3. Wskaźnik zysku zatrzymanego to iloraz przyrostu

Bardziej szczegółowo

Mex Polska S.A. - Zmiana prognozy wyników GPW informacje do komunikatu spółki (ESPI) Łódź, 28 sierpnia 2015 r.

Mex Polska S.A. - Zmiana prognozy wyników GPW informacje do komunikatu spółki (ESPI) Łódź, 28 sierpnia 2015 r. Mex Polska S.A. - Zmiana prognozy wyników GPW informacje do komunikatu spółki (ESPI) Łódź, 28 sierpnia 2015 r. Zarząd Mex Polska S.A. informuje, że dokonał analizy wyników spółek Grupy uzyskanych po pierwszym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. na przykładzie przedsiębiorstwa. z branży budowlanej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. na przykładzie przedsiębiorstwa. z branży budowlanej K. Kordecka Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowlanej Słowa klucz: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

Cash isking. Pułapki wyceny metodami dochodowymi na przykładzie spółek budowlanych i deweloperskich

Cash isking. Pułapki wyceny metodami dochodowymi na przykładzie spółek budowlanych i deweloperskich Cash isking Pułapki wyceny metodami dochodowymi na przykładzie spółek budowlanych i deweloperskich 1 Ograniczenia i niedoskonałości metody DCF DCF: najpopularniejsza i najczęściej wykorzystywana metoda

Bardziej szczegółowo

Dom maklerski KBC Securities

Dom maklerski KBC Securities Dom maklerski KBC Securities www.kbcmakler.pl Radom, 09.10.2012 2 Piotr Owdziej analityk spółek sektora TMT KBC Securities 3 Analiza fundamentalna Badanie wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na

Bardziej szczegółowo

Ocena technologii w praktyce biznesowej przedsiębiorstwa usługowego. Dr inż. Aleksander Buczacki

Ocena technologii w praktyce biznesowej przedsiębiorstwa usługowego. Dr inż. Aleksander Buczacki Ocena technologii w praktyce biznesowej przedsiębiorstwa usługowego Dr inż. Aleksander Buczacki Znaczenie oceny technologii Metody oceny technologii wspomagają procesy: - Podejmowania decyzji o kontynuacji

Bardziej szczegółowo

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 Szczegółowy program kursu ASM 603: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1 1. Zagadnienia ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Wykład 4 Prawda ekonomiczna Pieniądz, który mamy realnie w ręku, dziś jest wart więcej niż oczekiwana wartość tej samej

Bardziej szczegółowo

Wycena klienta i aktywów niematerialnych

Wycena klienta i aktywów niematerialnych Wycena klienta i aktywów niematerialnych Istota wpływu klienta na wartość spółki Strategie marketingowe i zarządzanie nimi Metryki zorientowane na klienta Podatność i zmienność klientów Łączna wartość

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki rynkowe: Szybkie wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe Metody oceny projektów inwestycyjnych TEORIA DECYZJE DŁUGOOKRESOWE Budżetowanie kapitałów to proces, który ma za zadanie określenie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Jest to proces identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5 Skonsolidowane prognozy wyników Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. dla działalności kontynuowanej w mln PLN Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Przychody ze sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

RYZYKO. Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych

RYZYKO. Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych RYZYKO Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych RYZYKO w PLANOWANIU BIZNESOWYM SYSTEMATYCZNE Oddziałuje na cały rynek Jest ryzykiem zewnętrznym Firma

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) to obecnie największa firma świata świadcząca usługi w zakresie finansów. Główna siedziba

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Piotr Kawala Co właściwie wyceniamy? Wyceniając firmę szacujemy zazwyczaj rynkową wartość kapitału własnego (wartość netto), W przypadku wyceny spółki akcyjnej szacujemy

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych British American Tobacco plc (BTI) - spółka notowana na giełdzie londyńskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych British American Tobacco plc (BTI) - spółka notowana na giełdzie londyńskiej. British American Tobacco plc (BTI) - spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Koncern British American Tobacco powstał w 1902 roku i działa w 180 krajach. Do portfela międzynarodowych marek należą: Kent,

Bardziej szczegółowo

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie?

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Danuta Palonek dpalonek@gddkia.gov.pl Czym jest analiza

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Korporacja TYCO istnieje we wszystkich regionach świata dostarczając szeroką gamę produktów i usług, wśród których można

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH Wells Fargo & Co. (WFC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wells Fargo & Co. (WFC) jest najbardziej zróżnicowaną firmą w zakresie oferowanych usług finansowych w USA. Główna siedziba banku

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki giełdowe wykorzystywane w tworzeniu portfeli inwestycyjnych

Podstawowe wskaźniki giełdowe wykorzystywane w tworzeniu portfeli inwestycyjnych Przy obliczaniu wskaźników giełdowych nie należy ograniczać się do wyliczenia ich wartości na daną chwilę, tylko przeanalizować zmiany, jakim dany wskaźnik dla danej spółki akcyjnej ulegał w czasie. Faza

Bardziej szczegółowo

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Fundusz kapitałowy jest inwestorem (grupą inwestorów) finansowym, który aktywnie uczestniczy w rozwoju przedsięwzięcia. Poza wkładem finansowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Modelowa prezentacja inwestorska wraz z pytaniami pomocniczymi ułatwiającymi Pomysłodawcy zestawianie informacji

Załącznik nr 1. Modelowa prezentacja inwestorska wraz z pytaniami pomocniczymi ułatwiającymi Pomysłodawcy zestawianie informacji Załącznik nr 1 Modelowa prezentacja inwestorska wraz z pytaniami pomocniczymi ułatwiającymi Pomysłodawcy zestawianie informacji Część 3 - Narzędzia służące rekrutacji i ocenie Pomysłodawców oraz pomysłów

Bardziej szczegółowo

z punktu widzenia inwestora

z punktu widzenia inwestora Wycena własności intelektualnej z punktu widzenia inwestora Mieszko Bisewski Z-ca Dyrektora Finansowego ds. Inwestycji Kapitałowych Agencja Rozwoju Pomorza SA Gdynia, 26 październik 2010 r. Fundusz Kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych

Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych Dynamiczne formuły oceny opłacalności inwestycji tonażowych są oparte na założeniu zmiennej (malejącej z upływem czasu) wartości pieniądza. Im

Bardziej szczegółowo

Przy ustalaniu ceny emisyjnej spółka posługuje się wyceną fundamentalną przygotowaną przez doradców finansowych lub analityków domu maklerskiego.

Przy ustalaniu ceny emisyjnej spółka posługuje się wyceną fundamentalną przygotowaną przez doradców finansowych lub analityków domu maklerskiego. Przy ustalaniu ceny emisyjnej spółka posługuje się wyceną fundamentalną przygotowaną przez doradców finansowych lub analityków domu maklerskiego. Sponsor emisji W trakcie przyjmowania zapisów na akcje,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.)

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.) Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.) Wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału dla całej branży PTE wynosi 16,3% rocznie. Wewnętrzna stopa zwrotu z

Bardziej szczegółowo

2013-12-05. Cykl rozwoju biznesu. Zysk Badanie Zasiew Rozwój Wdrożenie Wzrost Dojrzałość. Czas. - CFs

2013-12-05. Cykl rozwoju biznesu. Zysk Badanie Zasiew Rozwój Wdrożenie Wzrost Dojrzałość. Czas. - CFs Cykl rozwoju biznesu Zysk Badanie Zasiew Rozwój Wdrożenie Wzrost Dojrzałość Pomysł Seed Start - up Ekspansja + CFs 0 Czas - CFs 1 2013-12-05 Finansowanie Środki własne, rodzina, przyjaciele Inkubatory

Bardziej szczegółowo

Jak wycenić - choćby w przybliżeniu - ile faktycznie warta jest nasza firma i jaką mamy siłę przetargową w stosunku do naszych konkurentów?

Jak wycenić - choćby w przybliżeniu - ile faktycznie warta jest nasza firma i jaką mamy siłę przetargową w stosunku do naszych konkurentów? Jak wycenić - choćby w przybliżeniu - ile faktycznie warta jest nasza firma i jaką mamy siłę przetargową w stosunku do naszych konkurentów? Jedną z najważniejszych informacji o firmie - także dla właściciela

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych FedEx Corporation (FDX) - spółka notowana na giełdzie NYSE.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych FedEx Corporation (FDX) - spółka notowana na giełdzie NYSE. FedEx Corporation (FDX) - spółka notowana na giełdzie NYSE. FedEx Corporation (FDX) - jest największą na świecie firmą specjalizującą się w dziedzinie ekspresowych przesyłek kurierskich, głównie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski ANALIZA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Wykład 6 Trzy elementy budżetowania kapitałowego Proces analizy decyzji inwestycyjnych nazywamy budżetowaniem kapitałowym.

Bardziej szczegółowo

Micro świat na wyciągnięcie ręki

Micro świat na wyciągnięcie ręki Micro świat na wyciągnięcie ręki Robert Karbowiak MicroBioLab Sp. z o.o. Konferencja BioTech-IP Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Jak ugryźć 10 milionów III finansowanie badań

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

H. Sujka, Wroclaw University of Economics

H. Sujka, Wroclaw University of Economics H. Sujka, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie spółki z branży włókienniczej i tekstylnej Working paper Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Anioły Biznesu Finanse na start. V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia

Anioły Biznesu Finanse na start. V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia Anioły Biznesu Finanse na start V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia Anioł biznesu kto to jest? AniołBiznesu to osoba prywatna wspierająca firmy będące na wczesnych etapach

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W4 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Podstawy metodologiczne oceny efektywności inwestycji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego

Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego składanego w Otwartym Konkursie Ofert Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Plan operacyjny jest dokumentem zbiorczym, na który składają się następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich.

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Iwona Reszetar Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Dokument roboczy Working paper Wrocław 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Partner w komercjalizacji innowacji. POLSKA AULA 19 kwietnia 2006

Partner w komercjalizacji innowacji. POLSKA AULA 19 kwietnia 2006 Partner w komercjalizacji innowacji POLSKA AULA 19 kwietnia 2006 INWESTORZY Inwestorzy BAS budowali biznesy od fazy start-up i osiągnęli w tym zakresie jedne z najbardziej spektakularnych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Avon Products Inc. (AVP) światowa firma kosmetyczna zajmująca się produkcją i dystrybucją kosmetyków

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W8 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Wpływ stopy dyskonta na przepływ gotówki. Janusz Kotowicz

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA W START-UP

INWESTYCJA W START-UP INWESTYCJA W START-UP Jacek Bzdurski Kierownik Komitetu Inwestycyjnego KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4; tel.: (022) 63 09 668, 63 09 650; e-mail: kigmed@kig.pl; www.kig.pl AGENDA

Bardziej szczegółowo

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV)

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Wskaźnik cenadowartości księgowej (ang. price to book value ratio) jest bardzo popularnym w analizie fundamentalnej. Informuje on jaką cenę trzeba zapład za 1 złotówkę

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje.

Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Wypłata dywidendy Marcin Kwaśniewski, Dział Rozwoju Rynku Czym jest dywidenda? Dywidenda zwykła (łac. dividendum-rzecz do podziału) część zysku netto

Bardziej szczegółowo

Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne)

Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne) Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne) punkt 6 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 2 Wartość pieniądza w czasie

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Microsoft - na początku XXI wieku jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Gallaher Group plc (GLH)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Gallaher Group plc (GLH)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Gallaher Group plc (GLH)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Gallaher Group Plc - międzynarodowa firma zajmująca się produkcją i sprzedażą hurtową wyrobów tytoniowych, z siedzibą w Weybridge (Wielka

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (P&G, NYSE: PG) to globalna grupa kapitałowa mająca swoją siedzibę w Cincinnati, Ohio, USA. Wytwarza dobra konsumpcyjne,

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Walt Disney Co. (DIS) (znana po prostu jako Disney) jedna z największych na świecie korporacji medialnych i elektronicznych. Założona

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw. Metody dochodowe

Wycena przedsiębiorstw. Metody dochodowe Wycena przedsiębiorstw Metody dochodowe Rodzaje dochodu ekonomicznego DCF: FCFF FCFE Zyski (zysk netto lub zysk operacyjny EBIT) Dywidendy EVA Zalecenia dla metody DCF Wymagane jest dogłębne zrozumienie

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY Staranne przygotowanie do procesu, realna ocena szans powodzenia i możliwości osiągnięcia stawianych w procesie celów oraz zaangażowanie doświadczonych ekspertów, zwiększają szanse

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w przedsięwzięcia o duŝym potencjale wzrostu. Michał Olszewski Szef LBA

Inwestycje w przedsięwzięcia o duŝym potencjale wzrostu. Michał Olszewski Szef LBA Inwestycje w przedsięwzięcia o duŝym potencjale wzrostu Michał Olszewski Szef LBA AGENDA O LBA Kto moŝe skorzystać z inwestycji anioła biznesu? Biznes plan Wycena Aspekty prawne transakcji 2/17 Sponsorzy

Bardziej szczegółowo

Ramowe podejście MDDP do wyceny przedsiębiorstw metoda dochodową

Ramowe podejście MDDP do wyceny przedsiębiorstw metoda dochodową Ramowe podejście MDDP do wyceny przedsiębiorstw metoda dochodową Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Agenda_ Kim jesteśmy Nasza filozofia beyond capital_ Specyfika projektów na wczesnych etapach rozwoju Jak

Bardziej szczegółowo

STOPA DYSKONTOWA 1+ =

STOPA DYSKONTOWA 1+ = Piotr Cegielski, MAI, MRICS, CCIM STOPA DYSKONTOWA (Wybrane fragmenty artykułu opublikowanego w C.H. Beck Nieruchomości, numer 10 z 2011 r. Całość dostępna pod adresem internetowym: www.nieruchomosci.beck.pl)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY SPÓŁEK i PROCES INWESTYCYJNY

KRYTERIA OCENY SPÓŁEK i PROCES INWESTYCYJNY 2013 KRYTERIA OCENY SPÓŁEK i PROCES INWESTYCYJNY Marek Borzestowski Giza Polish Ventures Warszawa, 12.09.2013 CEL PREZENTACJI Prezentacja kierowana jest do przedsiębiorców i zespołów zarządzających innowacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach:

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Macierz BCG BCG Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Konkurowanie w branżach o szybkim tempie wzrostu wymaga

Bardziej szczegółowo

PROTEA DEVELOPMENT Sp. z o.o.

PROTEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. WYCIĄG Z RAPORTU WYCENY WARTOŚCI SPÓŁKI PROTEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2011 roku A. Dane identyfikujące Zamawiającego Nazwa Siedziba/Adres Zarządu Forma prawna Sąd rejonowy (rejestr

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45.

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Kamila Potasiak Justyna Frys Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Słowa kluczowe: analiza finansowa, planowanie finansowe, prognoza

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo