Jacek Owczarek. Business plan pro forma jako podstawa wyceny na podstawie próby wrogiego przejęcia Emperia Holding przez Eurocash SA w 2010 r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jacek Owczarek. Business plan pro forma jako podstawa wyceny na podstawie próby wrogiego przejęcia Emperia Holding przez Eurocash SA w 2010 r"

Transkrypt

1 1 Business plan pro forma jako podstawa wyceny na podstawie próby wrogiego przejęcia Emperia Holding przez Eurocash SA w 2010 r Jacek Owczarek Eurocash S.A. Dyrektor Finansowy Grupy

2 Business plan pro forma jako podstawa wyceny. Na podstawie próby wrogiego przejęcia Emperia Holding przez Eurocash SA w 2010 r. Jacek Owczarek, Dyrektor Finansowy Grupy Eurocash Poznań, 6 grudnia 2011

3 Business plan pro forma jako podstawa wyceny. Na podstawie próby wrogiego przejęcia Emperia Holding przez Eurocash SA w 2010 r. 1. Co to jest wrogie przejęcie? 2. Dlaczego zaproponowaliśmy fuzję? 3. Dlaczego się nie udało?

4 Wrogie przejęcie Przejęcie bez udziału strony kupowanej lub też z jej czynnym oporem. Zasady przejęć są regulowane: - progi kontroli 33% i 66% - wezwanie za gotówkę na określonych zasadach min cena to 6M średnia ważona - cena zapłacona podczas wezwania jest minimalną ceną w kolejnych 12 M jeśli kupujący zwiększa swoje udziały

5 Propozycja Eurocash Założenia: - akcjonariusze Emperii będą zainteresowani akcjami, a nie gotówką - akcjonariusze Emperii będą zainteresowani większą płynnością Emisja akcji na podstawie prospektu emisyjnego Na określonym parytecie wymiany

6 Eurocash i Emperia propozycja połączenia Rynek tradycyjnego handlu detalicznego potrzebuje silnego partnera, aby skutecznie stawić czoła nowoczesnym sieciom detalicznym, w szczególności hipermarketów, supermarketów i dyskontów Eurocash proponuje połączenie z Emperią. Celem transakcji jest stworzenie wiodącego podmiotu na rynku dystrybucji artykułów żywnościowych w Polsce, skupionego na wspieraniu niezależnych sklepów detalicznych

7 Rynek hurtowy jest bardzo rozdrobniony Wielu małych hurtowników (obsługujących lokalne sklepy) 3 głównych graczy ma 24% udział w rynku Nawet po proponowanym przejęciu 3 największych hurtowników będzie miało jedynie ok. 27% rynku Eurocash 11.5% Emperia 5.8% Makro-FMCG 5.8% Pozostałe ok małych podmiotów dystrybucji hurtowej 63.9% Selgros 3.9% Ruch 3.2% Lekkerland (art. tytoniowe) 3.5% Kolporter Service (art. tytoniowe) 2.5% Źródło: informacje własne, Home & Market, prognozy Eurocash:. Założenia: Makro C&C stanowi 60% obrotu Makro, Ruch- prognozy, Lekkerland na rok 2008

8 % Spadające udziały rynkowe tradycyjnych sklepów detalicznych Przez ostatnie 14 lat lokalne sklepy regularnie traciły rynek 100 Lokalne sklepy straciły 41% swojego udziału w rynku Źródło: GFK

9 Spada liczba sklepów detalicznych Od 2005 r. zamknięto 17% lokalnych sklepów Liczba zamknięć podwoiła się w ciągu 2 ostatnich lat Zamknięto lokalnych sklepów Źródło: Nielsen

10 Rośnie konkurencja - dynamiczny rozwój sieci dyskontów W ciągu 4 lat liczba sklepów dyskontowych podwoiła się osiągając liczbę ponad W ciągu 4 lat liczba dyskontów podwoiła się Aldi Netto Lidl Biedronka Źródło: GFK

11 Czas na zmiany na rynku Silny dystrybutor hurtowy ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności niezależnych detalistów Silny dystrybutor hurtowy zwiększa efektywność producentów Silny dystrybutor hurtowy przyczyni się do zwiększenia konkurencji na rynku dystrybucji artykułów żywnościowych Eurocash proponuje połączenie z Emperią

12 Dlaczego warto połączyć obie spółki? Połączenie Eurocash i Emperii to wiele korzyści dla akcjonariuszy i klientów obu firm 1 Wyjątkowa szansa dla klientów i akcjonariuszy obu spółek Połączenie wzmocni tradycyjny handel detaliczny poprzez zapewnienie efektywnej dystrybucji hurtowej odpowiedź na ekspansję dużych sieci Eurocash i Emperia wspólnie stworzą: Największego hurtowego dystrybutora FMCG w Polsce ze sprzedażą ponad 14 mld PLN Drugi największy podmiot na polskim rynku FMCG (po Jeronimo Martins) Największego dystrybutora produktów markowych FMCG w Polsce Jedną z 10 największych firm w Polsce pod względem przychodów 2 Synergie Fuzja obu firm przyniesie znaczące korzyści dzięki: Lepszym warunkom zakupu towarów Optymalizacji kapitału obrotowego Wykorzystaniu potencjału tzw. cross-selling Optymalizacji logistyki na terenie całego kraju Optymalizacji liczby posiadanych marek detalicznych 3 Doświadczona kadra zarządzająca Wysoka efektywność połączonego podmiotu dzięki doświadczeniu kadry zarządzającej obu podmiotów

13 Synergie Przewidywane, wymierne efekty synergii (1) Warunki zakupu (4) Cross-selling (2) Kapitał obrotowy (3) Integracja i koncentracja

14 Dlaczego Eurocash? Kurs akcji Eurocash zyskał znacznie więcej od momentu debiutu w 2005 r. niż WIG20 Kursy akcji od momentu wejścia Eurocash na giełdę (z wyłączeniem dywidend) 700% 600% Eurocash Emperia WIG CAGR 40.9% CAGR 14.3% CAGR 4.9% 582.2% 500% 400% 300% 200% 100% 111.7% 0% (100%) Feb-05 Aug-05 Feb-06 Aug-06 Feb-07 Aug-07 Feb-08 Aug-08 Feb-09 Aug-09 Feb-10 Aug % Przychody Eurocash (PLN mln) (zmiana rok do roku) % 92% 46% 30% 45% Źródło: Bloomberg; Uwaga: procentowe zmiany cen akcji, 1 pro-forma 2009, uwzględniające Premium Distributors (nieaudytowane)

15 Dlaczego Eurocash? Zwrot z akcji oraz dynamika wzrostu przychodów od debiutu Eurocash na GPW Zwrot z akcji 2005-do dzisiaj (wraz z dywidendą) 700% 600% 624% Emperia Eurocash WIG20 Zysk netto (PLN mln) Średnioroczny wzrost zysku netto na rozwodnioną liczbę akcji Eurocash 37.3% 117 Emperia 5.1% 500% 400% 300% 341% % 100% 0% (100%) 124% 28% 172% (6% ) 3% 200% 99% (25% ) (26% ) (46% ) 53% 115% 2005-YTD 2006-YTD 2007-YTD 2008-YTD 2009-YTD 2010-YTD Każdego roku, od momentu wejścia spółki na giełdę, Eurocash generował dla akcjonariuszy dodatni zwrot z inwestycji (narastająco) 34% (1% ) 41% 3% Emperia Eurocash Średnioroczny wzrost Eurocash 37.7% zysku netto Emperia 29.1% Źródło: Bloomberg; Uwaga: 2010-YTD = 1-stycznia września 2010, 1pro-forma 2009, uwzględniające Premium Distributors (nieaudytowane)

16 Fuzja będzie opierała się na warunkach rynkowych Zaproponowany parytet wymiany akcji ustalony na poziomie 3,76 akcji Eurocash za 1 akcję Emperii 3-miesięczny wynik akcji, do (%) Parytet wymiany bazujący na 3-miesięcznych kursach akcji, do Eurocash Emperia 4.30x 4.20x Parytet rynkowy rynkowy Średnia 3M 3M x x 3.90x x 3.76x x 3.71x x 3.50x 90 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep x Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Źródło: Bloomberg; GPW; 1 parytet rynkowy wg. cen zamknięcia oraz średnie ceny rynkowe (3M, 6M) ważone wolumenem transakcji wg GPW

17 Rynkowy parytet wymiany Rekomendacje analityków z ostatnich 3 miesięcy wskazują na parytet wymiany na poziomie 3,50 Rekomendacje analityków Dom maklerski Analityk Eurocash (włączając przejęcie Premium Distributors) Emperia Rekomendacja Cena docelowa Data Rekomendacja Cena docelowa Data Parytet Deutsche Bank Lukasz Wachełko Buy Apr Sell Mar 2.81 DM IDMSA Jakub Viscardi Hold Jul Hold Jul 3.87 Erste Bank Marek Czachor Hold May Sell May 2.55 KBC Securities Kamil Szlaga Hold May Buy May 4.19 UniCredit Michał Potyra Hold Jul Hold Aug 3.63 Ipopema Magdalena Komaracka Buy 25,20 9-Sep Buy 100,00 1-Sep 3.97 Consensus ( średnia) Max Min Źródło: raporty analityczne

18 Cel transakcji: przejęcie kontroli nad Emperią Celem oferty jest nabycie przez Eurocash akcji Emperii zapewniających przejecie kontroli nad Emperią Oferta publiczna do akcji nowej emisji serii K ( Oferta Publiczna ) skierowana do akcjonariuszy Emperii Ewentualna oferta kwalifikowana do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia, każdy jednej akcji nowej emisji serii L ( Oferta Kwalifikowana ) skierowana do wybranych akcjonariuszy Emperii będących inwestorami kwalifikowanymi Akcje w Ofercie Publicznej i Kwalifikowanej będą obejmowane w zamian za akcje Emperii na podstawie ustalonego parytetu 3,76 Akcji Eurocash za jedną akcje Emperii ( Parytet Wymiany )

19 Warunki rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na przejęcie Emperii przez Eurocash Rejestracja przez sąd rejestrowy uchwały w sprawie zmiany statutu Eurocash pozwalającej na obniżenie progu dającego prawo spółce Politra B.V. do powoływania większości członków Rady Nadzorczej Eurocash do 30% akcji w kapitale zakładowym Eurocash Rejestracja przez sąd rejestrowy uchwały w sprawie Oferty Kwalifikowanej (warunkowe podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do warrantów subskrypcyjnych Eurocash uprawniających do objęcia nie więcej niż akcji serii L Podjęcie przez Zarząd Eurocash uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji oraz wyrażenie przez Radę Nadzorczą Eurocash zgody na cenę emisyjną zaproponowaną przez Zarząd Eurocash 1 Uwaga: 1 Zarząd Eurocash w uzgodnieniu z Unicredit CAIB Poland S.A. (Oferujący) może podjąć decyzję o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje pomimo niespełnienia się warunku 2 oraz 3

20 Przewidywany harmonogram Oferty 25 października 2010 do 9 listopada 2010 do 15 listopada 2010 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie oferty kwalifikowanej oraz w sprawie zmiany statutu Uzyskanie zgody Prezesa UOKiK an koncentrację, rejestracja zmian statutu wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ustalenie i opublikowanie informacji o cenie emisyjnej listopada 2010 Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane 3 grudnia 2010 Przydział akcji oferowanych ok. 13 grudnia 2010 Pierwszy dzień notowania praw do akcji na GPW Powyższy harmonogram może ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, które zostały w nim przedstawione, są niezależne od Eurocash, w szczególności termin uzyskania zgody Prezesa UOKiK na koncentrację i terminy rejestracji ewentualnych zmian statutu przez sąd rejestrowy.

21 Jak to się kończyło?

22 Szczegóły transakcji Przejęcie Grupy Dystrybucyjnej Tradis Eurocash podpisał umowę inwestycyjną na podstawie której przejmie od Emperia Holding Grupę Dystrybucyjną Tradis. Finalizacja transakcji uzależniona jedynie od zgody Prezesa UOKiK. Grupa Dystrybucyjna Tradis (działalność hurtowa i sieci franczyzowe) Przychody 2010P: 5,2 mld PLN, EBITDA 109 mln PLN 1 Emisja nowych akcji Eurocash: do 14% kapitału zakładowego po podwyższeniu (21,3 mln akcji). Cena emisyjna 22,21 PLN za akcję. Gotówka dla Emperia: ok. 453,7 mln PLN, przy założeniu EBITDA Grupy Tradis w 2010 r. na poziomie 109 mln 1 Źródło: raport bieżący Emperia nr 43 z dnia 21 września 2010, włączając sprzedaż do działalności detalicznej Emperia; EBITDA i wartość transakcji uzależnione od wyników procesu due diligence i innych korekt

23 Pozostałe założenia transakcji Finalne zamknięcie transakcji wymaga zgody Prezesa UOKiK Ostateczna cena może się różnić w zależności do wartości EBITDA i zobowiązań 2010 ustalone w ramach procesu due diligence Emisja do 2 mln akcji Eurocash dla Emperia po cenie nominalnej (1 PLN), jeśli spełnią się odpowiednie cele operacyjno-finansowe w latach Zysk netto przejmowanych spółek za okres od 1 stycznia 2011 do momentu zamknięcia transakcji będzie podzielony równo pomiędzy strony transakcji Do podpisania umowa dystrybucyjna na zaopatrzenie sieci detalicznej Emperia przez Tradis

24 Dystrybucja obejmująca wszystkie segmenty rynku FMCG Fuzja pozwoli na optymalizację form sprzedaży hurtowej oraz posiadanych marek, a także rozwój silnych sieci franczyzowych Cash&Carry/Aktywna dystryb. Tradis, DEF Niezależne sklepy Delikatesy Centrum Lewiatan, Groszek, abc Sieci franczyzowe Eurocash Dystrybucja Stacje benzynowe Sklepy typu convenience Eurocash Gastronomia Pol Cater HoReCa Alcohol & papierosy

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Zapraszamy na

26 26 Business plan pro forma jako podstawa wyceny na podstawie próby wrogiego przejęcia Emperia Holding przez Eurocash SA w 2010 r Jacek Owczarek Eurocash S.A. Dyrektor Finansowy Grupy

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej.

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej. EUROCASH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach k. Poznania w Polsce i adresem przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765)

Bardziej szczegółowo

Grupa Eurocash. Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2012

Grupa Eurocash. Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2012 Grupa Eurocash Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2012 SPIS TREŚCI część A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROCASH S.A. część B. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE część C.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta 1.1. Ogólna charakterystyka działalności Eurocash Emitent prowadzi pod marką Eurocash największą pod względem liczby

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.)

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: publiczną subskrypcją 2 500 000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

Press presentation June 2015

Press presentation June 2015 Press presentation June 2015 Prezentacja prasowa czerwiec 2015 Nie należy upubliczniać, publikować ani rozpowszechniać niniejszego dokumentu w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie i Japonii. Creation

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Działkowej 115, 02-234 Warszawa wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000051757 UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 31 października 2013 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 31 października 2013 roku PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN ANALITYCZNY RYNKU KAPITAŁOWEGO NR

MAGAZYN ANALITYCZNY RYNKU KAPITAŁOWEGO NR MAGAZYN ANALITYCZNY RYNKU KAPITAŁOWEGO NR 1(15)/2014 Plan na rozwój, plan na debiut giełdowy Piotr Białowąs, INC S.A. INTERIOR wesprze finansowo innowacyjne pomysły Łukasz Rut, PARK TECHNOLOGICZNY INTERIOR,

Bardziej szczegółowo