msp.krakow.pl 34 ISSN X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW czerwiec 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "msp.krakow.pl 34 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW czerwiec 2008"

Transkrypt

1 msp.krakow.pl 34 czerwiec 2008 ISSN X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

2 Wydział Podatków i Opłat Renta a prowadzenie działalności gospodarczej 34 czerwiec 2008 msp.krakow.pl SPIS TREŚCI ELEMANTARZ PRZEDSIEBIORCY Wprowadzenie w zagadnienie innowacyjności dla MSP...37 INSTRUMENTY WSPARCIA FINANSOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Fundusz Mikro...8 PUNKT OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY Laureat IV edycji konkursu Wzorcowy Urząd w Małopolsce...9 WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU MIASTA URZĄD MIASTA KRAKOWA Organizacje przedsiębiorców Inkubatory przedsiębiorczości w Krakowie WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT URZĄD MIASTA KRAKOWA Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych część II GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE Stan i struktura osób bezrobotnych zarejestrowanych w GUP ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Co lepsze umowa o pracę, czy umowa-zlecenie?...19 REDAKCJA Informator dla Przedsiębiorców msp.krakow.pl Referat ds. Rozwoju Przedsiębiorczości Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urząd Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3/ Kraków tel.: (012) , Sekretarz redakcji: Anna Brydniak Opracowanie graficzne, skład, łamanie tekstu: mygraf grafika użytkowa URZĄD STATYSTYCZNY Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa małopolskiego w kwietniu 2008 r Wybrane wskaźniki ogólnopolskie...22

3 Innowacyjność dla MSP Wprowadzenie w zagadnienie innowacyjności dla MSP Istnieją słowa-hasła, słowa-klucze, które spotykamy co krok i które wedle obietnic mają otwierać nam drzwi do lepszego jutra: ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej, przyspieszyć rozwój firmy itd. itp. Z biegiem czasu z nowinek przekształcają się w element prowadzenia działalności, bez którego żyć nie sposób. Jednym z takich słów jest obecnie: innowacyjność. Od dłuższego czasu eksperci wskazują, że polskie przedsiębiorstwa są zbyt mało innowacyjne na tle przedsiębiorstw europejskich, że innowacyjność stanowi klucz do sukcesu. Obecnie, przedsiębiorcy mogą brać udział w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. By móc skorzystać z jego dobrodziejstw warto przyjrzeć się wspomnianemu Programowi, ale także a może przede wszystkim samemu pojęciu innowacyjności i związanym z nim zagadnieniom. 2 października 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 30 października 2007 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia PO Innowacyjna Gospodarka. POIG ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach POIG będzie obejmowała zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. PO IG ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Ale - co to jest innowacyjność i jak się przejawia? Pojęcie innowacji, w klasycznym ujęciu, oznacza podejmowanie nowej działalności gospodarczej lub świadczenie nowych usług poprzez nowe kombinacje czynników produkcji, nowe wyroby, sposoby dystrybucji dóbr i usług (za raportem PARP Innowacyjność 2006). W opracowaniu GUS z 1999 roku: Definicje z zakresu statystyki nauki i techniki znajduje się rozszerzenie powyższej definicji. Znaleźć w nim można stwierdzenie, iż nowoczesne podejście podkreśla złożoność procesu innowacyjnego i niepewność jego wyników, stwarzającą często konieczność powrotu do jego wcześniejszych etapów. Dla sukcesu innowacyjnego konieczne jest ciągłe oddziaływanie i sprzężenia zwrotne szczególnie pomiędzy etapem marketingu oraz etapem opracowania wynalazku. Działalność innowacyjna obejmuje zmiany sposobu organizacji przedsiębiorstwa oraz zmiany na etapie marketingu wyrobów. Raport PARP Innowacyjność 2006, prezentujący wyniki badań nad innowacyjnością wśród polskich przedsiębiorców, przede wszystkim w latach , wyróżnił następujące typy innowacyjności: Innowacje produktowe polegają na wprowadzeniu dobra lub usługi, która jest nowa bądź znacząco ulepszona. Obejmuje ona znaczące ulepszenia parametrów technicznych, komponentów i materiałów oraz funkcjonalności. Innowacja produktowa nie obejmuje: zmian drugorzędnych, rutynowych ulepszeń, regularnych sezonowych zmian (takich jak dla linii odzieży), przystosowywania dla pojedynczych klientów, które nie zawiera znacząco różnych cech w porównaniu do produktów wyprodukowanych dla innych klientów, zmian, które nie zmieniają funkcji, sposobu użycia lub parametrów technicznych dobra albo usługi, ELEMENTARZ PRZEDSIĘBIORCY

4 Innowacyjność dla MSP ELEMENTARZ PRZEDSIĘBIORCY prostej odsprzedaży nowych dóbr i usługi nabytych od innych firm. Przykłady innowacji produktowych: 1. Dobra zastępowanie materiałów komponentami o podwyższonych parametrach (np. przyjazne dla środowiska plastiki), globalne systemy określenia położenia (GPS) w wyposażeniu środków transportowych, aparaty fotograficzne w telefonach komórkowych, wbudowana sieć bezprzewodowa w laptopach, produkty żywnościowe z nowymi funkcjonalnymi cechami (margaryna, która zmniejsza poziom cholesterolu we krwi, jogurty z żywymi kulturami bakterii), produkty ze znacząco zmniejszonym zużyciem energii (energooszczędne lodówki), znaczące zmiany w produktach, związane z dostosowaniem do standardów ochrony środowiska, programowalne grzejniki i termostaty, telefony z wbudowanym IP ( protokół internetowy), nowe leki o znacząco ulepszonym działaniu. 2. Usługi nowe usługi, które znacząco ulepszają dostęp klientów do dóbr i usług, takie jak dowóz do domu, video na żądanie poprzez szerokopasmowy Internet, usługi internetowe takie jak bankowość, albo systemy płatności rachunków. nowe formy gwarancji, takie jak przedłużony termin gwarancji na nowe lub używane wyroby, nowe typy pożyczek, na przykład pożyczki o zmiennej stopie procentowej, tworzenie stron internetowych, na których zawarto informacje m.in. o produktach i różnych usługach około sprzedażowych, jakie mogą zostać bezpłatnie zaoferowane dla klientów, wprowadzenie kart magnetycznych i plasti- kowych kart wielorakiego użytku, nowe, samoobsługowe banki, oferowanie klientom nowego system kontroli zapasu, który pozwala klientom sprawdzić, czy dostawy spełniają ich oczekiwania. Innowacje procesowe polegają m.in. na zakupie urządzeń do automatyzacji procesów produkcyjnych. Wyposażenie w środki automatyzacji produkcji odzwierciedla zaawansowanie technologiczne firm. Innowacje procesowe nie zawierają: zmian drugorzędnych, wzrostu zdolności produkcyjnych albo usługowych uzyskanego dzięki dodaniu procesów produkcji albo systemów logistycznych, które są bardzo podobne do obecnie stosowanych. Przykłady innowacji procesowych: 1. Dobra instalacja nowej albo ulepszonej technologii produkcyjnej, takiej jak wyposażenie automatyzacji albo sensory czasu rzeczywistego, które mogą lepiej dostosować procesy do potrzeb, nowe wyposażenie związane z produkcją nowych lub ulepszonych produktów, laserowo tnące narzędzia, zautomatyzowane pakowanie, wspomagany komputerowo rozwój produktu, skomputeryzowane wyposażenie do kontroli jakości produkcji, ulepszone testowanie wyposażenia do monitorowania produkcji, 2. Dostawa i operacje przenośne skanery / komputery do rejestrowania dóbr, wprowadzenie kodowanie kreskowego lub chipów radiowej identyfikacji (RFID), w celu śledzenia materiałów przepływających przez łańcuch dostaw, namierzający system GPS w wyposażenia transportowym,

5 Innowacyjność dla MSP wprowadzenie oprogramowania, w celu zidentyfikowania optymalnych tras dostaw. Nowe bądź ulepszone oprogramowanie, procedury do zakupów, księgowości, magazynowania, wprowadzenie elektronicznych systemów rozliczeniowych, wprowadzenie systemu do automatycznego sterowania głosem, wprowadzenie elektronicznego systemu metkującego, nowe narzędzia i oprogramowanie, które projektuje poprawę przepływu strumieni zapasów, nowe albo znacząco poprawione sieci komputerowe. Innowacje organizacyjne w przypadku MSP, polegają głównie na wdrożeniu nowych lub ulepszonych sposobów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Tego typu innowacje są istotnym elementem maksymalizującym wykorzystanie potencjału pracowników umożliwiają bowiem m.in. lepszą wymianę doświadczeń zarówno w formie skodyfikowanej przez odpowiednie gromadzenie i zapisywanie wiedzy powstającej w firmie, jak i tzw. cichej powstającej wyniku spotkań osób np. przy pracy zespołowej. Innowacje organizacyjne mogą też dotyczyć istotnych zmian w relacjach z podmiotami zewnętrznymi jak inne przedsiębiorstwa, czy instytucje publiczne. Taką innowacją może być współpraca z innymi firmami na zasadzie sieci innowacyjnych, czy włączenie się w działalność grona przedsiębiorczości o danym profilu. Innowacje organizacyjne mogą odnieść się do jakiejś metody w biznesowych praktykach firmy, organizacji miejsca pracy albo zewnętrznych relacjach tak długo jak to jest pierwsze zastosowanie metody przez daną firmę. Innowacje organizacyjne nie obejmują: zmiany w praktykach biznesu, organizacji miejsca pracy albo zewnętrznych relacjach, które są oparte na metodach już stosowanych przez firmę, zmian w strategii zarządzania, chyba, że to- warzyszy im wprowadzenie nowej metody organizacyjnej, połączenia i nabywania innych firm. Przykłady innowacji organizacyjnych: 1. Praktyki biznesowe zakładanie nowej bazy danych najlepszych praktyk, lekcji i innej wiedzy, aby była ona łatwiej dostępna dla innych osób, wprowadzenie zintegrowanego systemu kontroli działalności firmy (produkcja, finanse, strategia, marketing), pierwsze wprowadzenie systemów zarządzania do podstawowej produkcji albo operacji dostawy, takich, jak zarządzanie łańcuchem dostaw, reinżynieria biznesu, wyszczuplanie produkcji, system zarządzania jakością, pierwsze wprowadzenie programów szkoleniowych, w celu utworzenia skutecznego i funkcjonalnego zespołu, który integruje pracowników różnych działów i obszarów odpowiedzialności. 2. Organizacja miejsca pracy pierwsze wprowadzenie decentralizacji odpowiedzialności pracy dla pracowników firmy, takiej jak przekazanie większej kontroli i odpowiedzialności dla pracowników działu produkcji, dystrybucji lub sprzedaży, pierwsze ustanowienie formalnych albo nieformalnych zespołów pracy, w celu ulepszenia dostępu i dzielenia się wiedzą pracowników z różnych działów, takich jak marketing, badania i produkcja. 3. Zewnętrzne relacje pierwsze wprowadzenie standardów kontroli jakości dla dostawców i podwykonawców, pierwsze użycie outsourcingu badań lub produkcji, pierwsza współpraca z uniwersytetami albo innymi organizacjami badawczymi. Innowacje marketingowe mogą dotyczyć m.in. zmian w wyglądzie produktów, np. zmian opakowań, może to ELEMENTARZ PRZEDSIĘBIORCY

6 Innowacyjność dla MSP ELEMENTARZ PRZEDSIĘBIORCY być nowa strategia promocyjna, czy nowy rodzaj sprzedaży. Innowacje marketingowe mogą odnieść się do jakiejś metody marketingu (projektowanie produktu lub opakowania, plasowanie, ceny, promocja) tak długo, dopóki jest to pierwsze zastosowanie dla firmy. Innowacje marketingowe nie obejmują: zmian w projektowaniu produktu i opakowania, plasowaniu produktu, promocji produktu i strategii cenowej dokonywanych w oparciu o metody, które wcześniej były stosowane przez firmę, sezonowych, regularnych i inne rutynowych zmian instrumentów marketingowych, użycia już zastosowanych metod marketingowych, w celu zdobycia nowych geograficznie rynków albo nowych rynkowych segmentów. Przykłady innowacji marketingowych: 1. Projekt i opakowanie wprowadzenie znaczącej zmiany w projektowaniu linii mebli, takiej by dało to nowe spojrzenie i rozszerzyło jej zastosowanie, wprowadzanie zasadniczo nowego projektowania np. butelek balsamu do ciała, tak, aby nadało to produktowi ekskluzywny wygląd. 2. Dystrybucja ( kanały sprzedaży) pierwsze zastosowanie licencjonowania produktów, pierwsze zastosowanie sprzedaży bezpośredniej lub dystrybucyjnych kanałów ekskluzywnych, wprowadzanie nowej koncepcji prezentacji produktu takiej, jak sale sprzedaży mebli, w których meble są oglądane przez klientów w pełni ozdobionych pokojach, wprowadzanie spersonifikowanego systemu informacyjnego, m.in. kart lojalnościowych. 3. Strategia cen wprowadzenie nowej metody, która pozwala klientom wybrać produkty o pożądanych specyfikacjach na stronie internetowej firmy z kalkulatorem indywidualnej ceny produktu, pierwsze użycie metody różnicowania cen dobra lub usługi w zależności od popytu na nie, pierwsze zastosowanie specjalnej oferty sklepu, która jest dostępna tylko dla właścicieli karty lojalnościowej sklepu.. Promocja pierwsze zastosowanie znaków towarowych, pierwsze zastosowanie pozycjonowania produktu w filmach albo programach telewizyjnych, wprowadzenie zasadniczo nowego symbolu marki produktów, które firma zamierza umieścić na nowym rynku, pierwsze zastosowanie promowania produktu przez liderów opinii, sławy albo szczególne modnych grup, które wyznaczają trendy. Innowacyjność a MSP Przywołany już raport podaje, że w sektorze małych i średnich firm w Polsce mniej jest zazwyczaj przedsiębiorstw wprowadzających innowacje niż w gronie przedsiębiorstw dużych. Zdaniem autorów raportu wynika to z samego zakresu działania małych przedsiębiorstw, które częściej opierają się na jednym rodzaju produktu czy usługi, w związku z czym prawdopodobieństwo wprowadzania zmian jest tam mniejsze niż w przedsiębiorstwach większych. Wśród małych firm przemysłowych objętych badaniem przez GUS 17% wdrożyło innowacje w latach , w grupie średnich było to 40%, zaś dużych aż 67%. Głównego problemu polskiego systemu innowacji autorzy raportu upatrują w drastycznie niskich nakładach na działalność B+R (badawczo-rozwojowo) przedsiębiorstw. Małe i średnie firmy rzadziej prowadzą prace badawczo-rozwojowe, ze względu na ich duże ryzyko oraz długotrwałość zwiększającą kosztowność. Nic więc dziwnego, że z badań wynikało, iż najważniejszymi czynnikami utrudniającymi procesy innowacyjne były czynniki ekonomiczne takie jak: brak środków finansowych, zbyt wysokie koszty innowacji i brak

7 Innowacyjność dla MSP zewnętrznych źródeł finansowania wskazywało na nie przeciętnie w Polsce od 50% do 60% firm. Drugą co do istotności kategorię czynników utrudniających procesy innowacyjne stanowiły czynniki rynkowe, tj. niepewny popyt i opanowanie rynku przez dominujące przedsiębiorstwo. Za istotne bariery uznawała je co trzecia firma. Pierwszą i najpoważniejszą z wymienionych barier pomóc ma przezwyciężyć właśnie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działania w ramach PO IG będą obejmowały zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, jak również wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. W ramach PO IG wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. W ramach PO IG wspierane będą projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Natomiast projekty, które są innowacyjne w skali regionu, wspierane będą w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Wsparcie przewidziane w ramach PO IG udzielane będzie niezależnie od sektora czy branży, której dotyczy (przy ograniczeniach wynikających z zakresu interwencji EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz regulacji dotyczących pomocy publicznej). Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata (PO IG) jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, Wzrost konkurencyjności polskiej nauki, Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy, Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. Cele te program realizuje, przeznaczając ponad 90 proc. funduszy na działania w obszarach badania + rozwój (B+R), innowacje, technologie informacyjne i komunikacyjne. POIG jest programem w największym stopniu wpisującym się w realizację Strategii Lizbońskiej. Szczegółowe informacje na temat PO IG, w tym. m. in. omówienie osi priorytetowych, znaleźć można za pośrednictwem strony: Na stronie tej znaleźć też można cytowany tu raport PARP Innowacyjność Omówienie Regionalnego Programu Operacyjnego znajdą Państwo w następnym numerze biuletynu msp.krakow.pl. Powyższy materiał na podstawie materiałów PARP, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji. Paweł Majka Wydział Strategii i Rozwoju Miasta ELEMENTARZ PRZEDSIĘBIORCY

8 Fundusz Mikro wsparcie finansowe Fundusz Mikro został założony w 1994 roku przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, by promować rozwój małych przedsiębiorstw w Polsce. Jest wiodącym przedsięwzięciem w zakresie mikrofinansowania w Polsce i największym w Europie Środkowej. Zadaniem Funduszu jest udostępnianie kapitału w formie pożyczek, a także wspieranie rozwoju małych przedsiębiorstw. Współpraca z mikroprzedsiębiorcami oparta jest na zasadach wzajemnego zaufania. Procedury i formalności związane z przyznawaniem pożyczek ograniczone są do minimum, a decyzje o ich przyznaniu zapadają w ciągu dwóch dni. Podczas czternastu lat swojej działalności, Fundusz udzielił łącznie ponad 110 tys. pożyczek na rozwój ponad 50 tys. małych firm, których właściciele nie mogli skorzystać z oferty innych komercyjnych instytucji. Większość z pożyczkobiorców Funduszu Mikro zatrudnia maksymalnie 5 osób. Największą grupę partnerów Funduszu stanowią właściciele firm handlowych takich, jak kioski, sklepy i małe hurtownie. Drugą pod względem liczebności grupą są właściciele firm usługowych. Najmniejszą grupę stanowią producenci. Sumy udzielanych pożyczek dopasowywane są do konkretnych potrzeb, a także możliwości danego pożyczkobiorcy. Kwota średniej pożyczki udzielanej przez Fundusz Mikro to ok zł. Ponad połowa aktywnych klientów decyduje się na kolejne pożyczki. Dzięki stałemu dostępowi do kapitału większość z nich stale rozwija swoje firmy i tworzy nowe miejsca pracy. Liczba, oraz wartość udzielonych pożyczek stale wzrasta. Obecnie Fundusz Mikro może pochwalić się posiadaniem ponad 14 tys. czynnych klientów i wartością udzielonych pożyczek na poziomie blisko 887 mln zł. Oddziały firmy znajdują się w 38 największych miastach Polski i liczba otwieranych placówek stale wzrasta, dzięki czemu Doradcy Klienta mają możliwość dotarcia z ofertą produktową do coraz większego kręgu drobnych przedsiębiorców. Czy jesteśmy wiarygodni? klientów udzielonych pożyczek 887 mln złotych kwota wypłaconych pożyczek lider w rankingu udzielonych pożyczek (dane: Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych) Jakie korzyści mają klienci Funduszu Mikro? Dostęp do kapitału na korzystnych warunkach Minimum formalności Szybka decyzja o przyznaniu pożyczki Bez wymogów stawianych przez banki Oferta stałego dostępu do finansowania zewnętrznego Warunki współpracy Aby skorzystać z oferty Funduszu Mikro należy skontaktować się z doradcą klienta. Procedury Funduszu są proste, nie wymagamy, zaświadczeń z ZUS i urzędu skarbowego, opieramy się na oświadczeniach. Aby skrócić do minimum czas oczekiwania na środki finansowe, na spotkanie z doradcą należy przygotować wypełniony własnoręcznie wniosek oraz następujące dokumenty: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, Regon. Koszt pożyczki Koszt pożyczki uzależniony jest od kwoty pożyczki, okresu na jaki zostaje przyznana oraz liczby ewentualnych poręczycieli. Dlatego w celu szczegółowego określenia kosztu konieczne jest spotkanie z doradcą. Oddział Funduszu Mikro w Krakowie ul. Starowiślna 97, Kraków tel: (12) , fax: (12)

9 Wzorcowy Urząd w Małopolsce Punkt Obsługi Przedsiębiorcy laureatem IV edycji konkursu Wzorcowy Urząd w Małopolsce. Udało się!! No może nie całkiem się udało, bo jednak by zostać zgłoszonym do konkursu wszyscy wykonaliśmy olbrzymią ilość pracy. Celem Konkursu realizowanego wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji było m.in. promowanie wzorca przyjaznej administracji, zapewniającej przejrzystość działania i doskonalszą obsługę klientów. Jak zapewniają organizatorzy jest to konkurs dla ambitnych, twórczych i kreatywnych. Do tegorocznej edycji przystąpiło 10 instytucji, zgłaszając aplikacje będące opisem innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych w 2007 roku. Urząd Miasta Krakowa przedstawił w konkursie uruchomiony jako pierwszy w Polsce system obsługi przedsiębiorców zwany Jednym Okienkiem. Przypomnijmy, że dzięki zawartym przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego porozumieniom z dyr. Urzędu Statystycznego w Krakowie, dyr. Izby Skarbowej w Krakowie, dyr. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Okręgowym Inspektorem Pracy krakowscy przedsiębiorcy w jednym miejscu, w komfortowych warunkach (od lipca 2007 r. Punkt Obsługi Przedsiębiorcy mieści się w nowej siedzibie przy ul. Wielickiej 28 A) mogą załatwić wszystkie, czynności ewidencyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, bez konieczności udawania się do innych urzędów i instytucji. To rozwiązanie sprawdza się świetnie w praktyce. Z anonimowej ankiety przeprowadzanej wśród osób odwiedzających POP wynika, że ponad 86 % interesantów jest zadowolonych z jego pracy i uważa, że ułatwił on przedsiębiorcom dostęp do informacji, pomógł w rejestracji firmy oraz znacznie skrócił czas potrzebny na załatwienie spraw urzędowych. Spośród zgłoszonych rozwiązań Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. Mirosława Steca wyłoniła czwórkę laureatów, którzy rzeczywiście tworzą nową jakość w funkcjonowaniu administracji samorządowej. Miło nam donieść, że jednym z tej czwórki zostało Jedno okienko w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa. Nagrody zostały wręczone przez Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawarę w czasie Święta Samorządu Terytorialnego 31 maja 2008 roku w Ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Uroczystość odbyła się w towarzystwie znamienitych gości Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Jerzego Stępnia, Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera i wielu innych znanych postaci wywodzących się z kręgów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. W imieniu prezydenta miasta Krakowa nagrodę odbierał zastępca prezydenta Tadeusz Trzmiel oraz niżej podpisany kierownik Oddziału Obsługi Przedsiębiorcy. Otrzymane wyróżnienie jest tym większe, gdyż zdaniem organizatorów służyć ono będzie nie tylko upowszechnianiu dobrych praktyk, ale też inicjowaniu swoistej rywalizacji której pozytywne skutki powinni odczuć mieszkańcy w codziennych kontaktach z urzędami gmin i powiatów. Jest też swoistym dowodem poszukiwania i wdrażania w życie przez Urząd Miasta Krakowa nowych rozwiązań mających na celu poprawę skuteczności i efektywności świadczenia usług publicznych. Wojciech Łaptaś PUNKT OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY

10 Organizacje przedsiębiorców WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU 10 Kraków posiada 26 organizacji skupiających na zasadzie dobrowolności przedsiębiorców. Według udostępnionych danych organizacje te skupiają ok. 1,5 tys. członków, co stanowi zaledwie 1,5% ogółu przedsiębiorców na terenie Krakowa. Cechy Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych zrzesza zakłady wykonujące rzemiosło w zakresie usług, wytwarzania części zamiennych i akcesoriów związanych z motoryzacją. Prowadzi takie działania jak: autoryzację warsztatów, certyifikację zakładów, akredytację do szkoleń, naukę zawodu, szkolenia młodocianych, szkolenia techniczne, promocję warsztatów, kalkulację napraw. Cech Rzemiosł Spożywczych zrzesza sekcje piekarzy, cukierników i masarzy. Z kolei Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych gromadzi rzemieślników z pięciu grup zawodowych: budowlanej, instalatorów, malarzy, blacharzy, kominiarzy i kamieniarzy. Izby Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie liczy sobie 188 członków. Jest to zrzeszenie odpowiadające za promocję firm członkowskich w kraju i za granicą, a także za reprezentację ich interesów gospodarczych wobec władz administracji państwowej, samorządowej oraz innych instytucji. Zajmuje się także współtworzeniem oraz współrealizacją regionalnej polityki gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu małopolskiego. Izba w Krakowie należy do Izby Przemysłowo Handlowej w Polsce, która ma również swoje oddziały w Wielkopolsce, na Śląsku i Mazowszu. Organizacje przedsiębiorców Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości to społeczno zawodowa i gospodarcza organizacja zrzeszająca dobrowolnie cechy i spółdzielnie rzemieślnicze, jak również pośrednio samych rzemieślników. Organizacja skupia 24 cechy i 10 spółdzielni rzemieślniczych. Szczególną organizacją przedsiębiorców jest Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, która ma za zadanie wspieranie rozwoju i kontaktów gospodarczych pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Krakowska Izba Budowlana reprezentuje interesy gospododarcze zrzeszonych w niej podmiotów wobec organów państwowych i lokalnych. Członkami Izby są firmy zajmujące się produkcją materiałów budowlanych i ich obrotem, biura projektowe, przedsiębiorstwa budowlane wykonawcze oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Krakowska Izba Turystyki jako organizacja samorządu gospodarczego utworzona została w kwietniu 1992 roku i zrzesza na zasadach dobrowolności 114 podmiotów gospodarczych działających w zakresie obsługi ruchu turystycznego w Małopolsce. Odlewnicza Izba Gospodarcza jest jedyną ogólnopolską, samorządową organizacją sektora odlewniczego. Dobrowolnymi członkami tej organizacji są przodujące odlewnie, przedsiębiorstwa i instytucje pracujące dla odlewnictwa. Izba reprezentuje ten sektor przemysłu przed władzami państwowymi, innymi instytucjami samorządowymi a także przed podobnymi organizacjami zagranicznymi. Izba opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących funkcjonowania gospodarki i uczestniczy w procesie legislacyjnym. Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy zrzesza osoby podmioty gospodarcze, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie gastronomii i hotelarstwa. Ponadto członkiem honorowym Izby może zostać osoba szczególnie zasłużona dla gastronomii i hotelarstwa.

11 Organizacjami skupiającymi przedsiębiorców w Krakowie są również zrzeszenia kupieckie takie jak: Krakowska Kongregacja Kupiecka i Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców. Pierwsza z wymienionych instytucji założona została już w 1410 roku przez króla Władysława Jagiełłę. Jest to apolityczna organizacja samorządu zawodowego przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi polskiego handlu, usług i wytwórczości, wytwarzanie atmosfery szacunku i zaufania dla rodzimej przedsiębiorczości, upowszechnianie lokalnych inicjatyw, a także przyczynianie się do rozwoju gospodarczego Polski i poszczególnych regionów oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania. Stowarzyszenia Ostatnią grupą zrzeszeń przedsiębiorców są: Polskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta Krakowa BIZNES KLUB, Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości, Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego. Polskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców ma za zadanie współpracować na arenie międzynarodowej ze wszystkimi stowarzyszeniami krajowymi zrzeszonymi w UNIAPAC 1, jak również z innymi organizacjami i instytucjami rządowymi i pozarządowymi w Polsce i za granicą. Ponadto jest związkiem pracodawców i występuje w obronie praw oraz reprezentuje interesy zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organizacji samorządu terytorialnego. Z kolei podstawowym zadaniem Polskiego Stowa- 1 Międzynarodowa Chrześcijańska Unia Urzędników Biznesu Organizacje przedsiębiorców rzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego jest szeroko rozumiana współpraca i wzajemna pomoc w obrębie działalności członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zajmuje się wymianą doświadczeń, organizacją szkoleń i seminariów specjalistycznych. Ponadto realizuje program promocji polskiego przemysłu sitodrukowego i druku cyfrowego w świecie poprzez organizację targów branżowych. Celem Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości jest dążenie do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków, stwarzanie jednolitych reguł działalności i postępowania zarządców poprzez ustalenie, a następnie nadzór nad przestrzeganiem standardów i zasad etyki zawodowej. Loża Małopolska BCC jest jedną z największych lóż regionalnych BCC. Skupia ona 60 firm członkowskich. Członkowie Loży uczestniczą między innymi w obradach Porozumienia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Regionalnego Komitetu Sterującego, pełniącego rolę opiniodawczo doradczą w sprawach związanych z programowaniem, realizacją i oceną polityki rozwoju województwa małopolskiego. Business Centre Club jest największą w kraju instytucją organizacją pracodawców indywidualnych, zrzeszając w swoich szeregach ponad 1200 firm, reprezentowanych przez 2 tys. przedsiębiorców, które z kolei obracają kapitałem o wartości 200 mld zł, zatrudniając 600 tys. pracowników. Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe jest to instytucja, której celem jest propagowanie aktywności gospodarczej wśród obywateli oraz zasad gospodarki rynkowej, jak również kultywowanie cnót uczciwości w działalności gospodarczej i w handlu oraz budzenie poczucia odpowiedzialności i aktywności w sprawach lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych w powyższym zakresie. Poniżej przedstawiono tabelę obrazującą ilość członków organizacji przedsiębiorców w Krakowie: WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU 11

12 Organizacje przedsiębiorców WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU NAZWA Tabela 25. Organizacje przedsiębiorców w Krakowie i ilość ich członków LICZBA CZŁONKÓW Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie 188 Business Centre Club Loża Małopolska 60 Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych 24 cechy i 10 spółdzielni rzemieślniczych (liczba członków organizacji b.d.) 111 Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego 63 Krakowska Izba Turystyki 114 Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych 110 Cech Rzemiosł Spożywczych 252 Małopolski Związek Pracodawców 97 Odlewnicza Izba Gospodarcza 90 Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy 38 Polskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców 15 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie 70 Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości 200 Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe 23 Brytyjsko-Polska Izba Handlowa 27 Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań 37 Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców 30 Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, dane teleadresowe i opis organizacji na stronie Jarosław Mąsior 12

13 Inkubatory przedsiębiorczości w Krakowie Inkubatory przedsiębiorczości w Krakowie Inkubator przedsiębiorczości to zorganizowany kompleks gospodarczy obejmujący grupę wyodrębnionych i opartych na nieruchomości ośrodków, posiadających ofertę lokalową oraz ofertę usług wspierających małe i średnie firmy. Jego głównym celem jest pomoc nowopowstałej firmie w osiągnięciu zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Jego szczególną formę stanowi akademicki inkubator przedsiębiorczości. Ta instytucja jest przedłużeniem procesu dydaktycznego, tworzone w otoczeniu szkół wyższych inkubatory są ofertą wsparcia studentów i pracowników naukowych w praktycznych działaniach rynkowych. Takich akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w Krakowie mamy 3 1. Pierwszym z nich jest inkubator zarządzany przez Jagiellońskie Centrum Innowacji. Rozpoczął swoją działalność 8 maja 2006 roku. Inkubator świadczy kompleksowe usługi wobec przedsiębiorców, poczynając od wynajmu pomieszczeń (udostępnianie sal konferencyjnych, korzystanie z rzutnika), usług biurowych (obsługa sekretarska, odbiór i łączenie rozmów, obsługa urządzeń, niszczenie dokumentacji) aż po umożliwienie dostępu do internetu, udzielania informacji na temat firm znajdujących się na terenie inkubatora. Powierzchnia inkubatora wynosi 375 m 2. Oferta inkubatora jest skierowana do początkujących firm oraz osób zainteresowanych podjęciem własnej działaności gospodarczej, w tym pracowników, studentów i absolwentów krakowskich uczelni. Do dzisiaj z oferty inkubatora przedsiębiorczości skorzystało 28 beneficjentów. Obecnie inkubowanych jest 15 przedsiębiorstw. Maksymalnie w inkubatorze może działać 20 beneficjentów. 1 Pełne informacje o inkubatorach przedsiębiorczości, w tym dane teleadresowe znajdują się na stronie Drugim akademickim inkubatorem przedsiębiorczości jest instytucja zarządzana przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Inkubator został powołany w kwietniu 2005 roku, a rozpoczął działalność w lutym 2006, aby pomagać osobom w wieku do 30 lat przy starcie w biznesie, założeniu przez nich działalności gospodarczej oraz by ograniczać koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Na usługi świadczone przez inkubator składają się: pokrycie kosztów opłat ZUS za pierwsze dwa lata prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc przy rejestracji firmy, obsługa księgowa, obsługa prawna firmy, doradztwo z zakresu działań przedsiębiorczych, doradztwo z zakresu pozyskiwania środów unijnych, doradztwo z zakresu działań finansowych, pomoc w reklamie firmy i świadczeniu usług promocyjnych. Do dzisiaj, z usług inkubatora skorzystało 60 beneficjentów, wdrażających innowacyjne pomysły biznesowe. Obecnie inkubowane są 43 firmy. Równocześnie na terenie inkubatora może działać 100 firm. Ostatnim z akademickich inkubatorów przedsiębiorczości jest instytucja zarządzana przez Akademię Górniczo Hutniczą. Powołano go 2 lata temu, a rozpoczął działalność w kwietniu 2007 roku. Promuje ideę przedsiębiorczości w środowisku akademickim w Krakowie, w tym działalność wspomagającą rozwój gospodarki, wspiera pracowników, doktorantów i studentów i absolwentów krakowskich uczelni przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej oraz współpracuje z akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości na innych uczelniach. Wśród usług świadczonych przez inkubator można wyróżnić: inkubację (wynajem pomieszczeń biurowych i profesjonalna obsługa sekretarska, doradztwo w zakresie tworzenia własnej firmy, pomoc w pozyskaniu funduszy na inwestycje, pomoc w promocji i reklamie, pomoc administracyjno prawna, szkolenia tematyczne oraz Wydział STRATEGII I ROZWOJU 13

14 Wydział STRATEGII I ROZWOJU Inkubatory przedsiębiorczości w Krakowie doradztwo indywidualne, pomoc w nawiązaniu współpracy gospodarczej, poszukiwaniu partnerów gospodarczych), możliwość rejestracji firmy na terenie inkubatora, usługi dodatkowe (księgowość prowadzona przez biura rachunkowe, możliwość stworzenia strony internetowej oraz udostępnienia przestrzeni serwerowej). Obecnie z usług inkubatora korzysta 9 beneficjentów. Jedynym, funkcjonującym dziś inkubatorem przedsiębiorczości nie będącym akademickim inkubatorem jest Inkubator Przedsiębiorczości w Krakowie Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego. Został powołany w 1992, a rozpoczął swoją działalność w czerwcu 1993 roku. Celem działania inkubatora jest ułatwienie działalności gospodarczej dla nowotworzonych firm sektora MSP, a w szczególności dla osób bezrobotnych tworzących nowe podmioty gospodarcze poprzez udostępnienie na preferencyjnych warunkach powierzchni do : biurowej, magazynowej i produkcyjnej usług okołobiznesowych. Inkubowani mogą korzystać z pożyczek oferowanych przez Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości. Od momentu rozpoczęcia działalności Inkubatora pomógł on 190 firmom, tworząc 856 miejsc pracy, z czego 42% stanowiły osoby bezrobotne. W 80% beneficjentami są mikroprzedsiębiorcy, 20% to małe firmy. Maksymalnie na obszarze inkubatora może być inkubowanych 40 firm. Należy również wspomnieć o powstającym Technoinkubatorze przy Krakowskim Parku Technologicznym. Niedawno rozpoczęto uruchamianie preinkubatora technologicznego, który jest formą wsparcia dla młodych przedsiębiorstw na początkowym etapie tworzenia firmy. W ramach preinkubatora nowe projekty biznesowe mogą liczyć na wsparcie doradcze, a także możliwe jest uzyskanie adresu na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego. Następnym etapem będzie zbudowanie inkubatora technologicznego, który będzie wspierać rozwój nowo tworzonych i młodych firm w sektorze zaawansowanych technologii, przede wszystkim w obszarze informatyki, telekomunikacji i inżynierii. Dane na temat inkubatorów przedsiębiorczości obrazuje następująca tabela: Nazwa Adres Strona internetowa Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp.z.o.o. Gronostajowa 7, Inkubator Przedsiębiorczości w Krakowie Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Krakowie Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Technoinkubator (w budowie) Krakowski Park Technologiczny Sp.z.o.o. Mrozowa 20 a, Świętokrzyska 12, Jana Pawła II 37, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Akademia Górniczo Hutnicza Reymonta 17, Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Jarosław Mąsior 14

15 Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, cz. II Ulgi stanowiące pomoc publiczną Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiące pomoc publiczną mogą być udzielane: w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia, w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym, w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim, w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty, jako rekompensata za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów, na szkolenia, na zatrudnienie, na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, na restrukturyzację, na ochronę środowiska, na prace badawczo-rozwojowe, jako pomoc regionalna, na inne przeznaczenia określone przez Radę Ministrów w drodze rozporządzeń. Artykuł 67 b 5 ustawy Ordynacja podatkowa zawiera delegację ustawową dla Rady Ministrów do wydania rozporządzeń zawierających szczegółowe warunki udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną. W chwili obecnej obowiązują następujące rozporządzenia Rady Ministrów regulujące udzielanie pomocy publicznej: Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, cz. II Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatko- wych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia (Dz. U. Nr 93, poz. 622), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 110, poz. 758), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie (Dz. U. Nr 158, poz. 1106). W przypadku ubiegania się o inną pomoc niż de minimis podatnik prowadzący działalność gospodarczą zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej jest zobowiązany do przedstawienia informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61, poz. 413). W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą warunkiem udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w formach wynikających z art. 67a 1 ustawy Ordynacja podatkowa jest spełnienie ustawowych przesłanek (ważny interes podatnika lub interes publiczny) oraz spełnienie szczegółowych warunków (określonych we właściwym rozporządzeniu Rady Ministrów lub w innych aktach prawnych) dla danego przeznaczenia pomocy publicznej. Opisana procedura ma również zastosowanie w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej. Sam fakt zawieszenia działalności nie powoduje utraty statusu przedsiębiorcy. Udzielenie takiemu podatnikowi ulgi np. w formie Wydział Podatków i Opłat 15

16 Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, cz. II Wydział Podatków i Opłat umorzenia istniejących zaległości podatkowych może umożliwić wznowienie zawieszonej działalności gospodarczej w związku z tym wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych rozpatrywany jest z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Informacje o udzielonych ulgach w spłacie zobowiązań podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami podawane są do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 maja roku następnego, po roku w którym zostały przyznane. Art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz z późn. zm.) nakłada obowiązek podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia jak również wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej. Zasady w tym zakresie obowiązujące w Gminie Miejskiej Kraków reguluje Zarządzenie nr 1200/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zasad i sposobu podawania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej. Powyższe informacje publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip. krakow.p). Marzena Radzikowska 16

17 Stan i struktura osób bezrobotnych w GUP Stan i struktura osób bezrobotnych zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie 1. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych uległa dużemu spadkowi; na koniec 2007 roku wynosiła osób, natomiast na koniec maja 2008 roku wynosiła osób. W tym okresie z rejestrów GUP ubyło 969 osób. 2. Stopa bezrobocia w Krakowie uległa minimalnie obniżeniu o 0,1 punktu procentowego tj. z wartości 3,8 w końcu 2007 roku do wartości 3,7 w kwietniu 2008 roku. 3. W populacji osób bezrobotnych przeważają kobiety, których udział do ogółu zarejestrowanych w końcu maja 2008 roku wynosił 58,1%, i jest to mniej o 1,7 punktu procentowego w odniesieniu do końca 2007 roku. 4. Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych na koniec 2007 roku wynosiła 1072 osoby natomiast w konicu maja 2008 roku 947 osób spadek o 125 osób. 5. Struktura osób bezrobotnych według wieku w okresie objętym badaniem uległa zmianie tj.: zwiększył się minimalnie udział osób bezrobotnych do 24 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych z 10,4% w 2007 roku do 10,5% w 2007 roku, natomiast udział osób bezrobotnych w wieku lata w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się z 27,8% w 2007 roku do 28,0% w końcu maja 2008 roku oraz minimalnie zwiększył się udział osób bezrobotnych w wieku lata w ogólnej liczbie bezrobotnych z 18,5% w 2007 roku do 18,6% w końcu maja 2008 roku, w wieku lata w ogólnej liczbie bezrobotnych z 31,0% w 2007 roku do 30,1% w końcu maja 2008 roku; w wieku lat z 10,4% w 2007 roku na 10,7% w maju 2008 roku oraz udział osób bezrobotnych w wieku lata z 1,9% w 2007 roku na 2,0% w maju 2008 roku. 6. Struktura osób bezrobotnych według wykształcenia w okresie objętym badaniem także uległa zmianie tj.: zmniejszyła się populacja osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym z 17,6% w 2007 roku na 17,3% w maju 2008 roku do ogółu zarejestrowanych, z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym z 25,9% w 2007 roku na 25,8% w maju 2008 roku: natomiast z wykształceniem średnim ogólnokształcącym zwiększyła się populacja osób bezrobotnych z 12,1% w 2007 roku na 12,7% w maju 2008 roku do ogółu zarejestrowanych, zmniejszył się udział osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym z 19,4% w 2007 roku na 19,2% w maju 2008 roku do ogółu zarejestrowanych, udział osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej zwiększył się zaledwie o 0,1% w maju 2008 rok. 7. Obecnie 33,8% wszystkich zarejestrowanych osób bezrobotnych pozostaje bez pracy powyżej 24 miesięcy przy 34,2% udziale w końcu 2007 roku. 8. Udział osób pobierających zasiłki dla bezrobotnych stanowił 13,0% ogółu zarejestrowanych w maju 2008 roku wobec 14,2% w końcu 2007 roku. 9. W 2007 roku napływ (średnia miesięczna) wyniósł 1743 osoby rejestrujące się i 2235 osób bezrobotnych, którzy zostali wyrejestrowani natomiast w maju 2008 roku napływ (średnia miesięczna) uległ zmniejszeniu i wyniósł 1666 osób bezrobotnych, w odpływie również nastąpił spadek i średnia miesięczna wyniosła 1845 osób. GRODZKI URZĄD PRACY 17

18 Stan i struktura osób bezrobotnych w GUP GRODZKI URZĄD PRACY 10. Odpływ z rejestrów GUP z tytułu podjęcia pracy w badanym okresie minimalnie zmniejszył się o 0,2% z 39,3% w 2007 roku do 39,1% w maju 2008 roku. Awizacja zwolnień grupowych. Na terenie Krakowa na przestrzeni ostatnich lat zaznaczył się spadek w stosunku do lat ubiegłych liczby podmiotów zwalniających grupowo z przyczyn zakładu pracy. Biorąc pod uwagę wcześniejsze lata, zauważalna jest znaczna tendencja spadkowa zarówno w ilości zakładów, które zgłaszały zamiar zwolnień jak i w liczbie osób przewidzianych do zwolnienia. Wynika z tego jednoznacznie, że większość krakowskich zakładów pracy proces restrukturyzacji zatrudnienia ma już za sobą. W 2007 roku do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 15 zakładów pracy zgłosiło zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych natomiast w okresie od IV 2008 roku były to 4 zakłady pracy. ZAŁĄCZNIK NR 1 Lic zb a be zro botn y c h w g s ta n u na dzie ń i rok u X II 2007 r. V 2008 r. ZAŁĄCZNIK NR 2 Stopa bezrobocia (%) Wyszczególnienie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Miasto Kraków ,5 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,5 4,4 4,3 4,0 3,9 3, ,9 3,9 3,8 3,7 x x x x x x x x Woj. małopolskie Polska ,6 11,4 10,9 10,4 9,8 9,4 9,2 9,1 9,0 8,7 8,8 8, ,1 8,9 8,6 8,1 x x x x x x x x ,1 14,8 14,3 13,6 12,9 12,3 12,1 11,9 11,6 11,3 11,2 11, ,7 11,5 11,1 10,5 x x x x x x x x 18 Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

19 Umowa o pracę, czy umowa-zlecenie? Co lepsze umowa o pracę, czy umowa-zlecenie? Wiele się mówi i pisze o stosunkowo wysokich kosztach pracy w Polsce. Nierzadko więc pracodawcy decydują się na tańszą formę zatrudnienia i zamiast podpisywać z pracownikiem umowę o pracę, zawierają z nim umowę agencyjną, umowę-zlecenie bądź też inny rodzaj umowy o podobnym charakterze. Warto przypomnieć, kiedy są one zwolnione z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku umowy o dzieło nie płacimy żadnych składek z wyjątkiem umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą, a to po to, by zapobiec fikcyjnemu zwalnianiu pracownika i podpisywaniu z nim umów o dzieło wyjaśnia Andrzej Okułowicz z centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Inaczej sprawa ma się z umową-zleceniem, w tym przypadku składki na ubezpieczenie społeczne muszą być odprowadzane z wyjątkiem, kiedy zleceniobiorcą jest uczeń lub student, który nie ukończył jeszcze 26 lat. W takim wypadku nie odprowadza się żadnych składek na ubezpieczenia. A co z osobami, które dorabiają do etatu? Jeśli ktoś już jest pracownikiem w innej firmie, osiągając z tego zatrudnienia przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia i wykonuje zlecenie na rzecz drugiej firmy, to z tego tytułu zazwyczaj składek na ubezpieczenia społeczne także nie płaci. Taka osoba płaci jedynie drugą składkę na ubezpieczenia zdrowotne. Umowę-zlecenie, czy umowę o dzieło można zawrzeć na krótki okres i właściwie rozstać się ze zleceniobiorcą bez żadnych problemów co w przypadku pracownika zatrudnionego na umowę o pracę nie jest takie proste. Na pewno dla pracowników jest to rozwiązanie mniej korzystne, ale jeśli patrzeć na to w inny sposób, to może to być też dobre rozwiązanie dla obu stron. Jeśli pracownik będzie miał alternatywę: umowa-zlecenie lub umowa o dzieło, albo żadnej umowy i brak pracy, to wybierze to pierwsze rozwiązanie. Jest to też korzystne dla budżetu państwa, bo gdyby nie było tej możliwości, a pracodawcy nie byłoby stać zatrudnić pracownika na umowę o pracę, to zatrudnił by go na czarno i budżet państwa nie miałby z tego tytułu żadnych dochodów wyjaśnia Zbigniew Biskupski, ekspert podatkowy. Andrzej Okułowicz z centrali ZUS w Warszawie przypomina o jeszcze jednej ważnej sprawie dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne przy umowie-zleceniu. Za emerytów i rencistów zawierających umowy-zlecenia także trzeba opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na tych samych zasadach jak w przypadku zatrudniania każdej innej osoby wyjaśnia Andrzej Okułowicz. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowiel ZUS 19

20 Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej URZĄD STATYSTYCZNY 20 Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w kwietniu 2008 r. W kwietniu br. sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie małopolskim w porównaniu z analogicznym okresem 2007 roku przedstawiała się następująco: Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu br. ukształtowało się na poziomie 403,2 tys. osób, czyli wzrosło w ujęciu rocznym o 3,3% (w Polsce o 5,6%). W sektorze publicznym zatrudnionych było 48,9 tys. osób, tj. o 0,9% mniej niż w kwietniu ub. roku, natomiast w sektorze prywatnym, skupiającym 87,9% ogółu (przed rokiem 87,4%), zatrudnienie zwiększyło się o 3,9% osiągając poziom 354,3 tys. osób. Od początku roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 400,4 tys. osób, czyli było o 3,6% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (w kraju o 5,8%). W sektorze prywatnym zatrudnionych było o 4,3% więcej osób, a w publicznym o 1,1% mniej. Według stanu w końcu kwietnia br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wyniosła 104,0 tys. osób, tj. obniżyła się zarówno w skali roku, jak i miesiąca, odpowiednio o: 21,7% i 5,1%. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła zarówno w skali roku, jak i w porównaniu z poprzednim miesiącem, odpowiednio o: 6,1% i 12,5% do poziomu 10,7 tys. osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu br. ukształtowała się na poziomie 8,1% (rok wcześniej wynosiła 10,4%, a w marcu br. 8,6%). Wśród województw Małopolska plasowała się nadal na drugim miejscu, za Wielkopolską (7,0%). W kraju stopa bezrobocia wyniosła 10,5%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie małopolskim wyniosło w kwietniu br. 2861,84 zł (91,2% średniej krajowej) i było wyższe w skali roku o 14,4%. Średnia płaca w Polsce wzrosła w stosunku rocznym o 12,6% do 3137,74 zł. Wynagrodzenie wyższe od średniego w województwie odnotowano w większości sekcji. Najwyższe płace otrzymali pracownicy zatrudnieni w: górnictwie (3981,11 zł), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, wodę (3659,28 zł), oraz w obsłudze nieruchomości i firm (3152,08 zł), a najniższe w hotelach i restauracjach (1942,32 zł), jak również w handlu i naprawach (2570,34 zł). Według wstępnych danych w kwietniu br. w województwie małopolskim oddano do użytkowania 897 nowych mieszkań, czyli 7,5% mieszkań wybudowanych w Polsce. W skali roku liczba nowych realizacji wzrosła o 5,7% (w kraju zanotowano wzrost o 36,7%). Inwestorzy indywidualni przekazali do użytkowania 549 mieszkań (61,2% ogółu), a deweloperzy budujący na sprzedaż lub wynajem 347 (38,7%). Ponadto, w omawianym okresie przekazano pod klucz 1 mieszkanie komunalne. Starostwa powiatowe wydały pozwolenia na budowę 1990 mieszkań (o 30,2% mniej niż przed rokiem), z których większość, bo 55,0% (1095) otrzymali inwestorzy indywidualni (w kwietniu ub. roku 937). W omawianym miesiącu rozpoczęto budowę 2290 mieszkań, tj. o 3,9% mniej niż rok wcześniej, realizowanych głównie w budownictwie indywidualnym (1729 mieszkań 75,5%) oraz na sprzedaż lub wynajem (560). Przychody ze sprzedaży produkcji uzyskane przez jednostki prowadzące działalność przemysłową w województwie małopolskim w kwietniu br. wyniosły 4779,4 mln zł, czyli więcej o 16,9% w skali roku i o 0,4% w stosunku do marca br. Podobnie w kraju, produkcja sprzedana wzrosła odpowiednio o: 14,9% i 4,0%.

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec grudnia 2012r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W minionym roku

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu.

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. Załącznik do uchwały nr VI/78/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. (za okres od 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Instytucje otoczenia biznesu w subregionie krakowskim L.p. Instytucja Adres www Rodzaje oferowany usług 1. Agencja Rozwoju Miasta S.A. www.arm.krakow.pl ul. Floriańska 31 31-019 Kraków 12/ 429-25-13 12/

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka O FRRR Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

pomoc indywidualna pomoc indywidualna na restrukturyzację

pomoc indywidualna pomoc indywidualna na restrukturyzację POMOC PUBLICZNA Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktacie, wszelka pomoc przyznana przez Państwo Członkowskie

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami. Misja i cele.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami. Misja i cele. Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami. Misja i cele. Arkadiusz Borek Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Krajowa Izba Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Województwo łódzkie. Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2011 235

Województwo łódzkie. Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2011 235 Województwo łódzkie Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2011 235 Tabela 1 Dane statystyczne POLSKA ŁÓDZKIE Łódzki Miasto Łódź Piotrkowski Sieradzki Skierniewicki PKB na 1 mieszkańca

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja o mikro- i małych przedsiębiorstwach

Informacja o mikro- i małych przedsiębiorstwach Warszawa, dnia 15 kwietnia 2010 r. Informacja o mikro- i małych przedsiębiorstwach I. Dane statystyczne Mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób). Liczba na koniec 2008 r. 1.787.909, w tym: jednoosobowych

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Tomasz Strojecki

ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Tomasz Strojecki ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Tomasz Strojecki Fundacja AIP powstała w 2004 roku w Warszawie Powołanie sieci Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r.

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r. A Ł A I B I O C O Ś K T S O 1 S L Z A E C BI MI IOR B Ę I S D E Z R P Katowice, 12 listopada 2007 r. Bielsko-Biała to miasto ludzi przedsiębiorczych, czego potwierdzeniem jest wysoki odsetek zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec styczeń 2012 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W styczniu bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2015 r. Województwo pomorskie październik 2015 r. listopad 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH Klimat gospodarczy w województwie śląskim. Współpraca praca instytucji otoczenia biznesu z administracją na rzecz rozwoju przedsiębiorczo biorczości. ci. Tadeusz Donocik Prezes RIG w Katowicach Łódź,,

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

przepis aktu wykonawczego decyzja/uchwała/umowa symbol przepis ustawy

przepis aktu wykonawczego decyzja/uchwała/umowa symbol przepis ustawy Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów 1. Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) - należy podać dzień

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA Wg stanu z 1 lipca 2010 r. Lp. Podstawa prawna Forma Beneficjenci PROMOCJA, SZKOLENIA, BAZY DANYCH (14) 1. Portal promocji eksportu PAIiIZ OK. 2. Serwis

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce 2010 Aneta Wilmańska zastępca prezesa PARP Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce Zarządzanie innowacjami: ekonomiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa od 8 lipca br., w ramach złożonego w 2004 r. Wniosku do Krajowej Izby Gospodarczej, uczestniczy w profesjonalnym projekcie pt: KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Miasto Krosno Klimat gospodarczy 46 934 Mieszkańcy 112 064 6,7% Bezrobocie 16,3% 5

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Projekt Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki RapoRt o stanie miasta 2010 Suwałki Sierpień 2011 RAPORT O STANIE MIASTA 2 3 SUWAŁKI 2010 RAPORT O STANIE MIASTA 4 SUWAŁKI 2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu drugi Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje październik Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2016 r. Województwo pomorskie wrzesień 2016 r. październik 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Szanowni Państwo, w gminach Godów, Gorzyce i Krzyżanowice od 2008 roku funkcjonuje Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota będąca lokalnym partnerstwem na rzecz aktywizowania mieszkańców i stymulowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Analiza wykorzystania środków unijnych przez podmioty sektora publicznego w latach 2007-2011 Oszacowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo