euro euro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5 492 880 euro. 4 626 448 euro"

Transkrypt

1 Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

2 Łączny koszt projektu euro Dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG w wysokości euro Czas realizacji Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

3 Projekt realizowany pod merytorycznym nadzorem Głównego Geodety Kraju, zgodnie z polityką państwa w zakresie geodezji i kartografii przy zastosowaniu norm ISO przez: Głównego Geodetę Kraju, Prezydenta Miasta Płocka, Starostę Powiatu Piaseczyńskiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego przy współpracy ze strony The Norwegian Mapping and Cadastre Authority Prawo własności do metodyki, linii technologicznej oraz oprogramowania przynależeć będzie do Głównego Geodety Kraju Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

4 Cele projektu Założenia i cele projektu związane są z: wypracowaniem standardów technicznych, kompetencyjnych i organizacyjnych w zakresie funkcjonowania polskiej służby geodezyjnej i kartograficznej, zapewnieniem wiarygodnych i aktualnych danych georeferencyjnych stanowiących część infrastruktury informacji przestrzennej budowanej zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, normami ISO zapewnieniem powszechnego dostępu do tych danych i usług świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną, techniką internetową. podniesieniem jakości usług administracji publicznej, redukcją kosztów tworzenia i udostępniania danych, eliminacją redundancji i niespójności pomiędzy danymi, wspieraniem lepszego rozwoju i wykorzystania potencjału Polski, w tym łatwiejszej lokalizacji inwestycji, uaktywnienia rezerw terenowych, ułatwienia inwestorom dostępu do infrastruktury oraz zapewnienia możliwość stworzenia spójnego systemu ofert i promocji terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą. Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

5 Działania realizowane w ramach projektu przeprowadzenie prac mających na celu określenie i wdrożenie standardów organizacyjnych, kompetencyjnych w ramach polskiej służby geodezyjnej i kartograficznej oraz standardów technicznych dotyczących danych przestrzennych i współdziałania baz danych krajowego systemu informacji o terenie tj. katastru nieruchomości, mapy zasadniczej oraz Bazy Danych Topograficznych, konwersja do postaci cyfrowej oraz integracja baz danych mapy katastralnej, mapy zasadniczej oraz Bazy Danych Topograficznych (TBD), stanowiących część obligatoryjną krajowego systemu informacji o terenie oraz podstawę budowy i funkcjonowania innych baz danych tematycznych funkcjonujących w obszarze administracji publicznej, tworzenie i wykorzystywanie metadanych tj. informacji o dostępnych zbiorach danych, organizowanie systemu dostępu do zintegrowanych informatycznych baz danych zgodnie z założeniami społeczeństwa informacyjnego z wykorzystaniem sieci Internet oraz wdrożenie podpisu elektronicznego, prowadzenie szkoleń, w tym szkoleń opartych na nowoczesnych platformach edukacyjnych z wykorzystaniem platform elektronicznych oraz e-learningu. Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

6 Spodziewane efekty organizacyjne i funkcjonalne opracowanie zintegrowanego modelu danych katastralnych, mapy zasadniczej i rejestru cen i wartości nieruchomości oraz Bazy Danych Topograficznych wypracowanie standardów technicznych, w tym zasad klasyfikacji i kodowania danych, zasad generalizacji obiektów, procedur integracji danych oraz przyjmowania obiektów pochodzących z rejestrów gromadzonych na poziomie powiatowym do Bazy Danych Topograficznych (ISO serii 19100) opracowanie niezbędnych rekomendacji do aktów prawnych z zakresu geodezji i kartografii poprawa jakości danych udostępnianie danych georeferencyjnych i usług świadczonych przez Służbę edukacja wzmocnienie możliwości tworzenia wartości dodanej Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

7 Spodziewane efekty techniczne konwersja mapy zasadniczej dla powiatu piaseczyńskiego oraz miasta Płocka założenie rejestru cen i wartości nieruchomości dla powiatu piaseczyńskiego oraz miasta Płocka budowa zintegrowanej bazy danych na poziomie powiatu (dane egib, mapy zasadniczej i rejestru cen i wartości nieruchomości) dla powiatu piaseczyńskiego oraz miasta Płocka budowa baz metadanych dla powiatu piaseczyńskiego oraz miasta Płocka wykonanie oprogramowania aplikacyjnego do prowadzenia zintegrowanej bazy danych katastralnych, mapy zasadniczej oraz rejestru cen i wartości nieruchomości wykonanie oprogramowania aplikacyjnego do aktualizacji Bazy Danych Topograficznych obiektami pochodzącymi z rejestrów gromadzonych na poziomie powiatowym opracowanie i wdrożenie internetowego systemu udostępniania danych i usług zgodnie z modelem społeczeństwa informacyjnego zakup sprzętu i oprogramowania narzędziowego uruchomienie komunikacji sieciowej Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

8 Harmonogram realizacji Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

9 Harmonogram realizacji Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

10 Harmonogram realizacji Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

11 Zadania do realizacji w 2007r. 1. Prace eksperckie mające na celu opracowanie zintegrowanego modelu danych katastralnych oraz mapy zasadniczej, zaprojektowanie struktury bazy danych według przyjętego modelu danych, określenie niezbędnych standardów technicznych dla projektu, opracowanie zasad aktualizacji Bazy Danych Topograficznych danymi zawartymi w zintegrowanej bazie danych planowany termin uruchomienia postępowania o zamówienie publiczne kwiecień 2007r. 2. Zakup skanera wraz ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem w tym oprogramowaniem do automatycznego lub półautomatycznego przetwarzania rastrów oraz uruchomienie centrum skanowania planowany termin uruchomienia postępowania o zamówienie publiczne marzec/kwiecień 2007r. 3. Informacja i promocja projektu planowany termin uruchomienia postępowania o zamówienie publiczne marzec 2007r. Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

12 Na przełomie 2007r. i 2008r. planowane jest uruchomienie postępowań o zamówienie publiczne na: konwersję map katastralnych, konwersję mapy zasadniczej, stworzenie rejestru cen i wartości nieruchomości wykonanie aplikacji z zakresu zasilania, przetwarzania, aktualizacji oraz udostępniania danych ze zintegrowanej bazy danych Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

13 Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa Projekt Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

14 Umowa o dofinansowanie projektu 21 września 2006 r. została podpisana umowa nr Z/2.14/I/1.5/1885/05/U/33/06 pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie Projektu Z/2.14/I/1.5/1885/05 Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa Projekt Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

15 Beneficjenci WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE POWIAT MIŃSKI POWIAT PŁOCKI POWIAT RADOMSKI POWIAT GRODZKI OSTROŁĘKA MIASTO MŁAWA GMINA MROZY GMINA JEDLIŃSK Projekt Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

16 Cele projektu Stworzenie warunków technicznych, administracyjnych i prawnych sprzyjających udostępnianiu i efektywnemu stosowaniu informacji przestrzennej w regionie mazowieckim. Upowszechnienie usług i danych przestrzennych w regionie mazowieckim przez zastosowanie nowoczesnych technologii geomatycznych i teleinformatycznych przyczyniających się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Usprawnienie przepływu danych przestrzennych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi działającymi na poziomie województwa, powiatu i gminy oraz zwiększenie efektywności ich pracy, w tym jakości podejmowanych decyzji. Wprowadzenie elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów w urzędach gmin i powiatów oraz w Urzędzie Marszałkowskim, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów zawierających dane przestrzenne. Usprawnienie kontaktów urząd obywatel przez rozwój elektronicznych usług dla ludności, ze szczególnym uwzględnieniem usług dotyczących danych przestrzennych. Projekt Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

17 Rozstrzygnięte postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Opracowanie strategii budowy i rozwoju Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP-GPW), oraz opracowanie zasad korzystania z zasobów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP-GPW). KONSORCJUM Prof. dr hab. Tadeusz Chrobak, ul. Wąsowicza 3/44, Kraków Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 10, Kraków Projekt Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

18 Rozstrzygnięte postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przygotowanie dokumentacji przetargów, przygotowanie porozumień z partnerami zewnętrznymi oraz koordynację prac związanych z ich realizacją w ramach realizacji projektu: Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa. KONSORCJUM InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J., ul. Urzędnicza 24/1, Kraków; Nizielski & Borys Consulting Sp. J., ul. Astrów 10, Katowice CADExpert Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 94c, Łódź Projekt Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

19 Kolejne przetargi Opracowanie Bazy Danych Topograficznych (TBD), jako element zadania Integrowanie i harmonizacja danych georeferencyjnych na poziomie województwa Ogłoszenie: styczeń 2007 Terminy realizacji: obiekt I, obiekt II etap I, obiekt III etap I r. obiekt II etap II, obiekt III etap II r. Projekt Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

20 Opracowanie baz georeferencyjnych poziomu powiatowego, z uwzględnieniem oczekiwań uczestniczących w projekcie samorządów gminnych jako element zadania Integrowanie i harmonizacja danych georeferencyjnych na poziomie powiatu i gminy Ogłoszenie: styczeń/luty 2007 Termin realizacji: listopad 2007 Zakres prac: Kolejne przetargi POWIAT MIŃSKI - opracowanie mapy zasadniczej; założenie ewidencji budynków; POWIAT RADOMSKI - uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków; opracowanie mapy zasadniczej; POWIAT GRODZKI OSTROŁĘKA - opracowanie mapy zasadniczej; założenie ewidencji budynków; POWIAT PŁOCKI - opracowanie mapy zasadniczej; Projekt Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

21 Kolejne przetargi Prace projektowe Ogłoszenie: styczeń/luty 2007 Termin realizacji: marzec 2007 Zakres prac: opracowanie specyfikacji funkcjonalnej MSIP GPW opracowanie specyfikacji standardów dla metadanych, danych i usług opracowanie wzorów dokumentów, raportów i sprawozdań dla GPW określenie podstaw technicznych oraz trybu integrowania danych w MSIP określenie użytkowników MSIP GPW oraz zakresu udostępniania danych określenie zasad aktualizacji zasobów opracowanie zasad autoryzacji użytkowników, praw dostępu i zabezpieczeń opracowanie dokumentacji projektowej Projekt Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

22 Opracowanie baz tematycznych dla gminy, powiatu, województwa Ogłoszenie: marzec/kwiecień 2007 (po zakończeniu prac projektowych) Termin realizacji: luty 2008 Zakres prac GMINA Kolejne przetargi tematyczne dane przestrzenne, ze szczególnym uwzględnieniem: 1) planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, 2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu, 3) planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, 4) ewidencji dróg i mostów, 5) obwodów szkolnych, 6) walorów kulturowych, 7) walorów przyrodniczych, turystyki i rekreacji. dane dotyczące ewidencji i rejestrów, ze szczególnym uwzględnieniem: 1) urodzin, małżeństw i zgonów, 2) działalności gospodarczej, 3) numeracji nieruchomości, 4) nazewnictwa ulic i placów, 6) zabytków, 7) dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków, 8) zezwoleń na sprzedaż alkoholu, 9) zezwoleń na uprawę maku i konopi, 10) mienia komunalnego, 11) przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, 12) dróg gminnych i obiektów mostowych, 13) oznakowania drogowego, 14) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Projekt Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

23 Kolejne przetargi Opracowanie baz tematycznych dla gminy, powiatu, województwa Ogłoszenie: marzec/kwiecień 2007 (po zakończeniu prac projektowych) Termin realizacji: luty 2008 Zakres prac POWIAT tematyczne dane przestrzenne ze szczególnym uwzględnieniem: 1) monitoringu stanu środowiska, w tym hałasu, 2) podmiotów korzystających ze środowiska, 3) dróg i obiektów mostowych, 4) gruntów skarbu państwa, 5) gruntów komunalnych, 6) gruntów wymagających rekultywacji, 7) gospodarki lasami, 8) walorów kulturowych, 9) walorów przyrodniczych, 10) turystyki i rekreacji. dane dotyczące ewidencji i rejestrów, ze szczególnym uwzględnieniem: 1) nieruchomości stanowiących własność powiatu lub skarbu państwa, 2) wniosków i decyzji o pozwolenie na budowę, 3) podmiotów korzystających ze środowiska, 4) pozwoleń środowiskowych na: wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, emitowanie hałasu, emitowanie pól elektromagnetycznych, 5) pozwoleń wodnoprawnych, 6) zezwoleń na wytwarzanie odpadów, 7) działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów, 8) terenów, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby, 9) placówek oświatowych, 10) placówek służby zdrowia, Projekt Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

24 Kolejne przetargi Opracowanie baz tematycznych dla gminy, powiatu, województwa Ogłoszenie: marzec/kwiecień 2007 (po zakończeniu prac projektowych) Termin realizacji: luty 2008 Zakres prac WOJEWÓDZTWO tematyczne dane przestrzenne dotyczące: 1) środowiska, 2) rolnictwa, 3) infrastruktury, 4) podziałów terenu, 5) podmiotów gospodarczych, 6) ludności, 7) szkolnictwa, 8) sportu, 9) dziedzictwa kulturowego, 10) turystyki, 11) zdrowia, 12) bezpieczeństwa. dane objęte ewidencjami i rejestrami dotyczącymi w szczególności: 1) osób prawnych, 2) środowiska. Projekt Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

25 Kolejne przetargi Zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu, zakup oprogramowania narzędziowego i aplikacyjnego Ogłoszenie: kwiecień 2007 Termin realizacji: maj - grudzień 2007 Promocja projektu Ogłoszenie: kwiecień 2007 Termin realizacji: czerwiec maj 2008 Szkolenia Ogłoszenie: lipiec 2007 Termin realizacji: październik maj 2008 Projekt Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

26 Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim 24 stycznia 2007 r.

27 Umowa W dniu 21 września 2006 r. między Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim 24 stycznia 2007 r.

28 Infrastruktura Projektowana infrastruktura użytkowa systemu pozycjonowania satelitarnego ASG/EUPOS wykorzystuje funkcjonalność aktywnego systemu opartego o naziemne stacje odniesienia i satelity globalnego systemu pozycjonowania GPS, a w przyszłości - także europejskiego systemu GALILEO. Zasadnicze cele projektu skupiają się na: - zagęszczeniu sieci stacji referencyjnych na terenie aglomeracji warszawskiej, - opracowaniu mapy nawigacyjnej województwa mazowieckiego, - budowie systemu dyspozytorskiego wspierającego działania stacji ratownictwa medycznego, który będzie wykorzystywał nawigacyjne funkcje satelitarnego systemu pozycjonowania. Budowa Budowa infrastruktury infrastruktury użytkowej użytkowej systemu systemu pozycjonowania pozycjonowania satelitarnego satelitarnego w województwie w województwie mazowieckim mazowieckim 24 stycznia 2007 r. 24 stycznia 2007 r.

29 Beneficjenci Beneficjentem końcowym przedmiotowego projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, który koordynuje prace nad projektem przy pomocy: Geodety Województwa Mazowieckiego oraz Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim 24 stycznia 2007 r.

30 Spodziewane efekty Budowa infrastruktury użytkowej w centrum dyspozytorskim WSPR została oparta o nawigacyjne funkcje satelitarnego systemu pozycjonowania ASG/EUPOS Przyjęty scenariusz realizacji projektu gwarantuje: -ciągły dostęp do usług pozycjonowania i nawigacji w technologii GPS, niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych, -wysoką dokładność wyznaczania pozycji, w pełni zaspokajającą potrzeby nawigacji pojazdów ratownictwa medycznego, - zgodność ze światowymi standardami w zakresie pozycjonowania i nawigacji oraz wykorzystanie stacji referencyjnych GPS funkcjonujących na obszarze województwa, -długą trwałość technologiczną projektu oraz umiarkowane koszty eksploatacyjne. Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim 24 stycznia 2007 r.

31 Infrastruktura stacje referencyjne: objęte przedmiotowym projektem objęte projektem GUGiK funkcjonujące projektowane Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim 24 stycznia 2007 r.

32 Infrastruktura stacje objęte projektem stacje pozostałe Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim 24 stycznia 2007 r.

33 Partnerzy Podmioty zaangażowane w realizację projektu wraz z Samorządem Województwa Mazowieckiego: Główny Geodeta Kraju, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, Powiat Nowodworski, na którego terenie powstanie nowa stacja referencyjna, oraz jednostki zarządzające funkcjonującymi stacjami referencyjnymi (w tym także modernizowanymi w ramach projektu) Instytut Geodezji i Kartografii, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna. Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim 24 stycznia 2007 r.

34 Terminy - koszt Termin rozpoczęcia realizacji projektu sierpień 2006 r. Planowany termin zakończenia inwestycji wrzesień 2007 r. Koszt realizacji projektu poniżej 2 mln zł Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim 24 stycznia 2007 r.

35 Przetargi Projekt jest realizowany zgodnie z ustawą: Prawo zamówień publicznych. Planowane są 4 kontrakty: Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim 24 stycznia 2007 r.

36 Przetargi 1. Budowa stacji referencyjnej (Nowy Dwór Mazowiecki) oraz modernizacja istniejących stacji referencyjnych (WAT, CBK): Stacja referencyjna (PODGiK w Nowym Dworze Mazowieckim): - zakup i instalacja 1 odbiornika GNSS wraz z anteną, - zakup i instalacja urządzeń zasilających i urządzeń transmisji danych (serwer stacji), - wykonanie instalacji odgromowej, - wyposażenie stacji i adaptacja pomieszczenia, -sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Stacje referencyjne w Warszawie (CBK i WAT): - modernizacja infrastruktury i zakup oprogramowania dla 2 stacji referencyjnych, - wykonanie testów poprawności działania stacji zmodernizowanych, - dostosowanie łączy sieciowych do wymagań transmisji danych korekcyjnych RTK. Oprogramowanie sterujące stacji referencyjnych (3 licencje) 2. Testowanie infrastruktury podstawowej systemu: - zakup komputera serwisowego i oprogramowania użytkowego do testowania i obsługi serwisowej, - wykonanie pomiarów testowych i ocena działania poszczególnych elementów infrastruktury podstawowej systemu. Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim 24 stycznia 2007 r.

37 Przetargi 3. Budowa infrastruktury użytkowej systemu w WSPR. Centrum dyspozytorskie: - zakup sprzętu komputerowego, - zakup zintegrowanego oprogramowania dyspozytorskiego i nawigacyjnego (z modułami wizualizacyjnym, rejestracyjnym i archiwizacyjnym), - instalacja łączy CPR z podstacjami i miejscami wyczekiwania (16 bazami wyjazdowymi położonymi na terenie miasta Warszawy). Wyposażenie baz terenowych (podstacji i miejsc wyczekiwania). : - print serwery, - drukarki laserowe, -wyświetlacze sygnalizacyjne, - instalacja łączy wewnętrznych. Pojazdy ratownictwa medycznego: - odbiornik GNSS z zewnętrzną anteną na dachu pojazdu, - rejestrator statusów, -moduł do transmisji cyfrowej i fonicznej, - radiotelefon. Opracowanie mapy nawigacyjnej województwa mazowieckiego. 4. Testowanie operacyjne systemu oraz szkolenia użytkowników. Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim 24 stycznia 2007 r.

38 Funkcjonalność systemu Podstawowe funkcje realizowane przez infrastrukturę użytkową systemu: - lokalizacja pojazdów zespołów ratowniczych techniką GPS na podkładzie mapy elektronicznej województwa (kontrola pozycji w czasie rzeczywistym metodą wizualizacji, wymiana informacji między pojazdem a centralą w kanałach transmisji danych), - szybką lokalizację poszukiwanego punktu i wyznaczenie najszybszej trasy dojazdu, przydzielanie zadań załogom będącym najbliżej miejsca zdarzenia, korygowanie ilości środków ruchomych przy akcjach ratowniczych, lokalizowanie w szybkim tempie jednostek wzywających pomocy. - precyzyjne wyznaczanie w geodezji i kartografii jednolitego i bardzo dokładnego układu odniesień przestrzennych z dokładnością poziomą w granicach 2 cm; System stacji referencyjnych, stanowiących infrastrukturę podstawową systemu, w założeniu ma spełniać również funkcje podstawowej, szczegółowej i pomiarowej osnowy geodezyjnej służącej wykonawcom pomiarów geodezyjnych związanych z wykonywaniem mapy zasadniczej oraz do celów katastralnych związanych z aktualizacją, modernizacją czy odnowieniem ewidencji gruntów. Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim 24 stycznia 2007 r.

39 Obecny stan realizacji projektu - przeprowadzono procedurę przetargową obejmującą budowę stacji referencyjnej (Nowy Dwór Mazowiecki) oraz modernizację wyposażenia istniejących stacji referencyjnych (WAT, CBK) w wyniku oprotestowania przetargu i przedłużania się procedur przetarg unieważniono (został przekroczony termin realizacji zadań), - rozpoczęto nową procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania obejmującego budowę stacji referencyjnej oraz modernizację wyposażenia istniejących stacji referencyjnych. - ze względów funkcjonalnych włączono opracowanie mapy nawigacyjnej do przetargu dot. budowy infrastruktury użytkowej w WSPR; obecnie przedstawiciele WSPR są na etapie finalnym uzgadniania treści SIWZ przetarg będzie ogłoszony w styczniu br., Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim 24 stycznia 2007 r.

40 Dziękuję za uwagę Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim 24 stycznia 2007 r.

41 PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI w okresie programowania

42 PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI w okresie programowania PROJEKTY ZGŁOSZONE DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO JAKO PROPOZYCJE PROJEKTÓW KLUCZOWYCH - PO WPISANIU DO RPO REALIZACJA BEZ PROCEDUR KONKURSOWYCH PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZEZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA

43 PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZEZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU CELE PROJEKTU: Zbudowanie jednolitych, zharmonizowanych i zgodnych z rzeczywistością podstaw informacyjnych z wykorzystaniem założeń społeczeństwa informacyjnego, dla wzmocnienia konkurencyjnej pozycji województwa, zarówno dla podniesienia wskaźników charakteryzujących Warszawę, jak również dla miast - subregionów Mazowsza oraz pozostałych obszarów zagrożonych wykluczeniem informacyjnym

44 PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZEZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU Beneficjenci: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE MIASTO WARSZAWA MIASTO RADOM POWIAT OTWOCKI POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT PŁOCKI POWIAT PRZASNYSKI POWIAT PUŁTUSKI POWIAT SIEDLECKI POWIAT SOCHACZEWSKI POWIAT ZWOLEŃSKI POWIAT ŻYRARDOWSKI INNE POWIATY POLITECHNIKA WARSZAWSKA

45 PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZEZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU FINANSOWANIE: Szacunkowy ogólny koszt projektu PLN Źródła finansowania: budżet Samorządu Województwa WFGZGiK Budżety powiatowe Budżety gminne Budżet Politechniki Warszawskiej dofinansowanie EFRR

46 ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA CELE PROJEKTU: Wdrożenie mechanizmów wzajemnej wymiany i integracji danych. Zapewnienie powszechnego dostępu do danych oraz usług przez Internet dla wszystkich zainteresowanych. Przeprowadzenie akcji szkoleniowo informacyjnej dotyczącej możliwości wykorzystania rezultatów projektu

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Streszczenie Zadania nałożone

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Rola administracji geodezyjnej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rosnówko 19-21.11.2008

Rola administracji geodezyjnej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rosnówko 19-21.11.2008 W tym roku mija 20 lat od momentu powstania firmy SYSTHERM. Zarejestrowana przez trzech pracowników Politechniki Poznańskiej jako spółka z ograniczoną działalnością miała w założeniu być jednostką projektową

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006 opracowany został przez zespół ekspertów

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i bazy danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo