LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA"

Transkrypt

1 LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA

2 Nazwa przedmiotu: Techniki multimedialne i zasady tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych warsztaty, kurs e-learningowy, inne): Wykłady Laboratoria inne Liczba godzin I Zaliczenie z oceną 1. Zapoznanie się z narzędziami i środkami informatycznymi do przygotowania materiałów multimedialnych o charakterze edukacyjnym, miedzy innymi do przygotowania prezentacji multimedialnych; 2. Zapoznanie się z programami serwisowymi do nagrania i obróbki filmów, plików dźwiękowych, konwersji różnych typów plików i ich kompresji. 3. Kształtowanie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie projektowania lekcji z informatyki z wykorzystaniem programów multimedialnych i zasobów edukacyjnych sieci Internet. 4. Zapoznanie się z metodycznymi aspektami projektowania i opracowania multimedialnych, interaktywnych programów edukacyjnych z informatyki i innych przedmiotów szkolnych. 1. Narzędzia i środki informatyczne do przygotowania materiałów multimedialnych o charakterze edukacyjnym, miedzy innymi do przygotowania prezentacji multimedialnych; 2. Przegląd i praca z programami serwisowymi do nagrania i obróbki filmów, plików dźwiękowych, konwersji różnych typów plików i ich kompresji. 3. Pakiet programów Hot Potatoes do opracowania testów multimedialnych. Kreatorzy: JQuiz, JCloze, JCross, JMatch, JMix. 4. Metodyczne aspekty projektowania i opracowania multimedialnych, interaktywnych programów edukacyjnych z informatyki i innych przedmiotów szkolnych. 5. Projektowanie lekcji z informatyki z wykorzystaniem programów multimedialnych i zasobów edukacyjnych sieci Internet. praca pisemna, prezentacja na wybrany temat, udział w kursie e-learningowym, opracowanie kursu e-learningowego, projekt interaktywny multimedialny itp.) 1. Opracowanie projektu multimedialnego na jeden z tematów, zaproponowanych przez wykładowcę lub wybranego przez siebie po uzgodnieniu z wykładowcą. 2

3 2. Opracowanie pakietu testów o charakterze edukacyjnym za pomocą kreatorów pakietu Hot Potatoes 1. Smyrnova-Trybulska E. Podstawy wykorzystania komputera. WSZiM, Sosnowiec, Technologia Informacyjna praca zbiorowa pod red. Z. Wróbla, Wyd. UŚ, Tanaś M. Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym. Wyd. Mikom Gurbiel E., Hardt-Olejniczak G., Kołczyk E., Krupicka H., Sysło M. Technologia Informacyjna. WSiP Multimedia w dydaktyce, pod. Red. J.Bednarza, Gliwice, Kana, Wrotek W. Informatyka Europejczyka. Technologia Informacyjna. Wyd. Helion Materiały on-line 1. Sala komputerowa z dostępem do sieci Internet, projektor multimedialny 2. Program MS Power Point, 3. Pakiet Hot Potatoes. Nazwa przedmiotu: Grafika komputerowa warsztaty, kurs e-learningowy, inne): Wykłady Laboratoria inne Liczba godzin I Zaliczenie z oceną W ramach zajęć student ma zdobyć podstawową wiedzy z zakresu tworzenia grafiki komputerowej. Podstawy grafiki komputerowej Przegląd oprogramowania Obróbka zdjęć Przygotowanie grafiki do publikacji Aktywna obecność na zajęciach Wykonanie pracy zaliczeniowej 3

4 Gajda W., Gimp. Praktyczne projekty, Helion Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe warsztaty, kurs e-learningowy, inne): Wykłady Laboratoria inne Liczba godzin 15 0 I Zaliczenie, egazmin Na zajęciach studenci zapoznają się z podstawowymi informacjami z zakresu historii sieci komputerowych, modelu ISO-OSI, rodzajów mediów transmisyjnych i okablowania. Sieć Ethernet protokoły z rodziny TCP/IP. Podstawy adresacji w sieciach komputerowych. Poznają także usługi sieciowe i sposoby ich zabezpieczania. 1. Wprowadzenie. 2. Media. 3. Ethernet. 4. Protokoły warstwy internetowej. 5. Adresacja. 6. Usługi sieciowe. 7. Zabezpieczanie danych w sieci. Aktywna obecność na zajęciach Wykonanie pracy zaliczeniowej 1. D. Comer: Sieci komputerowe TCP/IP, tom 1, WNT 2. D. Comer: Sieci komputerowe i intersieci, WNT 3. C. Hunt: TCP/IP. Administracja sieci. O Reilly & ReadMe 4. A. Frisch: Unix. Administracja systemu, O Reilly & ReadMe 4

5 Sala komputerowa z dostępem do sieci Internet, Projektor multimedialny E-learning w pracy nauczyciela Nazwa przedmiotu: Programy użytkowe (edytor tekstu, arkuszy kalkulacyjne) warsztaty, kurs e-learningowy, inne): Wykłady Laboratoria inne Liczba godzin I Zaliczenie z oceną Kształtowanie umiejętności u studentów studiów podyplomowych wykorzystania edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego w swojej pracy zawodowej do opracowania materiałów dydaktycznych i metodycznych. Student powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z tworzeniem, formatowaniem, drukowaniem dokumentów i przygotowaniem ich do rozpowszechnienia. Powinien umieć kopiować i przenosić fragmenty tekstu w obrębie jednego dokumentu i pomiędzy otwartymi dokumentami. Powinien ponadto posiadać umiejętność stosowania niektórych funkcji zaawansowanych związanych z tworzeniem standardowych tabel, umieszczaniem w tekście obrazów i grafik, a także powinien umieć tworzyć korespondencję seryjną. Student powinien zrozumieć i umieć wykonać zadania związane z tworzeniem, formatowaniem, modyfikacją i zastosowaniem arkusza w wybranych obszarach zastosowania. Powinien także umieć tworzyć standardowe formuły matematyczne i logiczne, używając podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych. Powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami tworzenia i formatowania wykresów. 1. Przegląd dostępnych edytorów tekstu 2. Praca z edytorem tekstu WORD 3. Edycja 3.1 Tekst 3.2 Akapit 4. Układ dokumentu 4.1 Spis treści 4.2 Sekcje 4.3 Kolumny 5. Organizacja dokumentu 5.1 Referencje, odwołania 5.2 Stopki i przypisy końcowe 5.3 Zabezpieczanie dokumentu 6. Elementy składowe dokumentu 5

6 6.1 Tabele 6.2 Pola tekstowe 6.3 Arkusze danych 6.4 Ilustracje, rysowanie 7. Narzędzia specjalne 7.1 Korespondencja seryjna 8. Przygotowanie wydruku 8.1 Ustawienia 8.2 Sprawdzenie dokumentu i drukowanie 9. Ogólne informacje dotyczące pracy z arkuszem kalkulacyjnym EXCEL 10. Komórki 10.1 Wprowadzanie, zaznaczanie 10.2 Edytowanie i sortowanie zawartości komórki 10.3 Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie zawartości komórki 11. Zarządzanie arkuszami 11.1 Wiersze i kolumny 11.2 Zamiana, wstawianie, usuwanie arkusza 11.3 Kopiowanie, przesuwanie, zmiana nazwy arkusza wewnątrz jednego skoroszytu 12. Reguły i funkcje 12.1 Reguły arytmetyczne 12.2 Funkcje 13. Formatowanie 13.1 Liczby/daty 13.2 Zawartości komórek 13.3 Wyrównanie, obramowanie komórek 14. Wykresy 14.1 Tworzenie 14.2 Edycja 15. Formatowanie arkusza 15.1 Ustawienia 15.2 Sprawdzenie i drukowanie 1. Na podstawie udziału w zajęciach (90% obecności) 2. Udział w kursie e-learningowym 3. Wykonać opracowanie w edytorze tekstu na zadany temat 4. Wykonać zadania w arkuszu kalkulacyjnym na zadany temat 1. E. Smyrnova Trybulska Podstawy wykorzystania komputera, Wydawnictwo WSZiM, Sosnowiec, A. Mazur Przetwarzanie tekstów, Wydawnictwo KISS, M. Kopertowska Przetwarzanie tekstów, Wydawnictwo naukowe PWN SA, R. Lenert Arkusze kalkulacyjne, Wydawnictwo KISS, M. Kopertowska Arkusze kalkulacyjne, Wydawnictwo naukowe PWN SA, M. Langer Po prostu Excel 2002/XP PL, Helion, Gliwice, S. Sagman Po prostu Office XP PL, Helion, Gliwice

7 8. Dwutygodnik Komputer świat 9. Miesięczniki: PC Format, PC World Komputer 1. Edytor tekstu WORD 2. Arkusz kalkulacyjny EXCEL Nazwa przedmiotu: Bazy danych warsztaty, kurs e-learningowy, inne): Wykłady Laboratoria inne Liczba godzin I Zaliczenie z oceną Na zajęciach studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi BD architekturą BD oraz modelami BD relacyjnym i obiektowym. Przedstawione zostaną środowiska sprzętowo-programowe BD. Języki zapytań stosowane w BD W ramach przedmiotu omówione zostanie projektowanie i eksploatacja BD wraz z narzędziami wspomagającymi budowę administracje oraz dostęp do BD. Na przykładzie aplikacji internetowej zaprezentowane zostanie Projektowanie BD z zastosowaniem narzędzi wspomagających Zastosowanie BD w aplikacjach internetowych dostęp do BD i administracja. Aktywna obecność na zajęciach Wykonanie pracy zaliczeniowej Ullman J.D., Widom J.: Podstawowy wykład z systemów baz danych. WNT, W-wa

8 Nazwa przedmiotu: Systemy informatyczne zarządzania treścią (CMS) warsztaty, kurs e-learningowy, inne): Wykłady Laboratoria inne Liczba godzin II Zaliczenie z oceną Przegląd i zapoznanie się z systemami CMS Mambo, Joomla!, Drupal. W wyniku procesu kształcenia student/studentka powinien/powinna umieć: skonfigurować stronę frontową CMS Mambo; używać szablonów standardowych; zaprojektować własny szablon; zainstalować i usunąć moduł; pozycjonować i konfigurować moduł; zarządzać banerami i innymi dodatkami; zainstalować pakiet językowy; zainstalować, ustawić parametry oraz wypełnić forum; zarządzać dokumentami. 1. Instalacja Mambo i konfiguracja strony frontowej. 2. Interfejs administratora podstawowe funkcje: edycja list, edycja elementów, podgląd. 3. Szablony instalacja, edycja, przełączanie się pomiędzy szablonami. 4. Szablony tworzenie własnych szablonów. 5. Instalowanie, usuwanie modułów. Administrowanie modułami. 6. Instalacja i konfiguracja komponentów. 7. Instalacja i konfiguracja Mambel Fish oraz pakietów językowych. 8. Ustawianie i wypełnianie forum. praca pisemna, prezentacja na wybrany temat, udział w kursie e-learningowym, opracowanie kursu e-learningowego, projekt interaktywny multimedialny itp.) 1. Wykonanie witryny opartej o CMS Mambo na dowolny temat z listy prowadzącego Hause T., Wenz Ch.: Mambo Tworzenie wydajnych serwisów internetowych 1. CMS Mambo, Joomla, Drupal. 2. Pracownia komputerowa. 3. Wolne miejsce na serwerze uczelnianym www wraz z dostępem do bazy danych. 8

9 MySQL Nazwa przedmiotu: Systemy kształcenia na odległość (CLMS) warsztaty, kurs e-learningowy, inne): Wykłady Laboratoria inne Liczba godzin II Zaliczenie z oceną W wyniku procesu kształcenia student/studentka powinien/powinna umieć: instalować i konfigurować CLMS Moodle; tworzyć strukturę witryny nauczania oraz ; tworzyć i konfigurować kursy; dodawać podstawowe zasoby do kursu; tworzyć zasoby interaktywne; dodawać do kursu elementy społecznościowe; wykorzystywać narzędzia nauczyciela. 9. Konfiguracja i instalacja CLMS MOODLE. 10. Tworzenie założeń kursu, organizacja kursu na platformie. 11. Tworzenie i dodawanie podstawowych zasobów do kursu. 12. Tworzenie zasobów interaktywnych. Lekcje. 13. Quizy, zadania. Warsztaty. 14. Fora. 15. Wykorzystanie narzędzi nauczyciela. praca pisemna, prezentacja na wybrany temat, udział w kursie-learningowym, opracowanie kursu e-learningowego, projekt interaktywny multimedialny itp.) 2. Wykonanie kursu na dowolny temat z listy prowadzącego Rice W.: Tworzenie serwisów internetowych z MOODLE 1.9. Helion Pracownia komputerowa. 5. Zainstalowany CLMS Moodle na serwerze uczelnianym z przypisanymi rolami 9

10 kreatora kursu dla studentów. Nazwa przedmiotu: Tworzenie dydaktycznych serwisów WWW. Podstawy Web- Design. warsztaty, kurs e-learningowy): Wykłady Laboratoria inne Liczba godzin II Zaliczenie nabycie umiejętności w projektowaniu witryn internetowych, poznanie składni języka HTML, formatowanie tekstu, tabel, wstawianie grafiki, definiowanie formularzy, tworzenie kaskadowych arkuszy stylów, zarządzanie witryną internetową, poznanie różnych edytorów i narzędzi do tworzenia stron WWW (hypertekstu). Budowa dokumentu i jego deskryptory (metaznaczniki) Sposoby formatowania tekstu Budowa i formatowanie tabel Grafika w dokumencie hipertekstowym Tworzenie i budowa formularzy CSS zasady tworzenia arkuszy styli Edytory stron internetowych Zarządzanie witryną internetową Aktywna obecność na zajęciach Wykonanie pracy zaliczeniowej Bartosz Danowski, :Tworzenie stron WWW w praktyce. Helion

11 Nazwa przedmiotu: Architektura komputera warsztaty, kurs e-learningowy, inne): Wykłady Laboratoria inne Liczba godzin I Zaliczenie, egzamin W wyniku procesu kształcenia student/studentka powinien/powinna umieć: posłużyć się binarnym systemem liczenia przedstawić przeznaczenie podstawowych układów cyfrowych wyjaśnić zasadę pracy procesora wyjaśnić modułową budowę komputera i zasady pracy oraz współpracy poszczególnych urządzeń scharakteryzować przeznaczenie i parametry złącz montowanych na płytach głównych wyjaśnić organizację i zarządzanie pamięcią operacyjną oraz rozróżniać rodzaje pamięci scharakteryzować zasady zapisu i odczytu informacji na nośnikach magnetycznych i optycznych opisać karty graficzne oraz ich funkcje scharakteryzować przeznaczenie interfejsów peryferyjnych 16. Systemy zapisu liczb: dziesiętny, dwójkowy, ósemkowy, szesnastkowy oraz podstawowe działania arytmetyczne na tych systemach. Zapis liczb ze znakiem w systemie dwójkowym oraz podstawowe operacje na tych liczbach 17. Podstawowe układy cyfrowe. 18. Przerzutniki i układy z pamięcią. Liczniki, rejestry 19. Procesory i zasada ich działania. Płyty główne, chipsety i rodzaje złącz 20. Pamięć operacyjna. Rodzaje pamięci. Rozpoznawanie rodzajów pamięci. 21. Dyski twarde. Rozpoznawanie elementów mechanizmów pamięci dyskowej. CD-ROM. Budowa i działanie 22. Karty graficzne oraz ich funkcje. Rozpoznawanie kart. Charakteryzowanie parametrów kart. 23. Interfejsy peryferyjne. Rozpoznawanie i charakteryzowanie interfejsów. praca pisemna, prezentacja na wybrany temat, udział w kursie-learningowym, opracowanie kursu e-learningowego, projekt interaktywny multimedialny itp.) 3. Prezentacja na wybrany temat spośród propozycji przedstawionych przez prowadzącego Wojtuszkiewicz K: Urządzenia techniki komputerowej. Wydawnictwo Naukowe PWN 11

12 S.A Rzutnik lub projektor wraz z komputerem Nazwa przedmiotu: Narzędzia statystyczne w pomiarach dydaktycznych i ewaluacyjnych w kształceniu na odległość warsztaty): Wykłady Ćwiczenia inne Liczba godzin III Forma zaliczenia: Zaliczenie, egzamin Program przedmiotu ma na celu przećwiczenie i rozwinięcie podstawowych technik statystycznych dotyczących analizy współzależności zmiennych omówionych w ramach podstawowego kursu Statystyki klasycznej (pozycje literaturowe 2 i 3 poniżej). W kursie zostaną wykorzystane procedury statystyczne zawarte w programach typu Excel oraz MATLAB. Zakres przedmiotu obejmuje: 1) Analizę współzależności zmiennych metodą regresji z wykorzystaniem testów klasycznych oraz klasyczne kryteria doboru modeli: Test braku dopasowania modelu, regresja wieloraka, statystyka częściowa F p. 2) Analizę współzależności zmiennych metodą (jednoczynnikowej) analizy wariancji (ANOVA): a) Ogólny poziom istotności i metoda LSD. Nierówność Bonferroni ego. b) Czynnik ustalony i losowy. c) Testy szczegółowe. Kontrast i metoda Scheffe go. d) Zmienne kierunkowe i model regresji dla ANOVA. Sposoby oceny pracy studenta: 1. udział w zajęciach (80% obecności) 2. projekt studencki obejmujący analizę regresji oraz metodę ANOVA. 3. zaproponowanie własnego programu nauki przedmiotu Teoria prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna wspomagane komputerowo dla Liceum Ogólnokształcącego (z uzasadnieniem) lub Przeprowadzenie minibadań i analizy ich rezultatów z wykorzystaniem narzędzi statystyki matematycznej, dot. efektywności nauczania wybranego przez siebie tematu informatycznego z wykorzystaniem konwencjonalnych i zdalnych form nauczania. Literatura podręcznikowa: 1. J. Koronacki, J. Mielniczuk, Statystyka (dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych), wyd. drugie, WNT, Warszawa, J. Jóźwiak, J. Podgórski, Statystyka od Podstaw, PWN, M. Maliński, Statystyka matematyczna wspomagana komputerowo, Wyd. Politechniki Śl., Gliwice

13 Trzy tablice do pisania na wykładzie i ćwiczeniach oraz dostęp do komputerów. Nazwa przedmiotu: Etyczno-prawne, socjalne, kulturowe aspekty wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji i nauczaniu na odległość. warsztaty, kurs e-learningowy): Wykłady Ćwiczenia inne Liczba godzin II Zaliczenie Celem zajęć jest przygotowanie studentów do nabycia kompetencji w zakresie informacyjnomedialnym, wyrażającym się umiejętnością posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu przedmiotu (prowadzeniu zajęć) z uwzględnieniem etyczno-prawnych, socjalnych i kulturowych aspektów stosowania technologii informacyjnokomunikacyjnej w procesie nauczania na odległość. 1. Aspekty humanistyczne, etyczno-prawne oraz społeczne w dostępie i korzystaniu z technologii informacyjnej w edukacji i nauczaniu na odległość. 2. Wpływ przemian cywilizacyjnych spowodowanych rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnej na edukację i nauczanie na odległość. 3. Wpływ swobodnego dostępu do informacji oraz nieskrępowanej komunikacji na zachowania społeczne oraz związane z tym zagrożenia. 4. Wpływ istnienia sieci na zjawiska społeczne. 5. Normy prawne i etyczne korzystania z informacji źródłowej. 6. Humanistyczne, etyczno-prawne i społeczne aspekty korzystania z technologii informacyjnej. 7. Zasady etyki w korzystaniu z mediów. 8. Etyczne i prawne zagrożenia niewłaściwego posługiwania się komputerami, oprogramowaniem oraz źródłami informacji i skuteczne im przeciwdziałanie. 9. Zagrożenia psychiczne i fizyczne dla zdrowia wynikające z niewłaściwego korzystania ze środków technologii informacyjnej i sposoby ochrony przed nimi. 10. Przygotowanie uczniów do właściwego korzystania z technologii informacyjnej, aktywnego uczenia się i kreatywności. 11. Wpływ technologii informacyjnej na zachowania, działania i funkcjonowanie społeczne uczniów. 12. Społeczna, edukacyjna, kulturalna oraz gospodarcza polityka państwa a rozwój społeczeństwa informacyjnego. 13

14 13. Społeczne, psychologiczne, cywilizacyjno-kulturowe kompetencje nauczyciela i ucznia w edukacji na odległość. 14. Prawne aspekty wykorzystania Internetu w procesie nauczania z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. 15. Uwarunkowania prawne miejsce kształcenia zdalnego w polskim systemie kształcenia. Na podstawie udziału w zajęciach (90%obecności) oraz pozytywnego wyniku uzyskanego z prezentacji na wybrany temat. Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa Giddens A., Socjologia. PWN, Warszawa Goban-Klass T., Media i komunikowanie masowe. PWN, Warszawa Goban-Klass T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów szanse i zagrożenia. Wydawnictwo UŚ, Katowice Kerckhove D., Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego. MIKOM, Warszawa Kerckhove D., Powłoka kultury. MIKOM, Warszawa Kieras A., Szczepański M.S., Żydek-Bednarczuk U., Internet społeczeństwo informacyjne kultura. Ślaskie Wydawnictwo Naukowe WSZiNS w Tychach, Tychy Lewowicki T., Przemiany oświaty. Wydawnictwo Żak, Warszawa Wódz K., Wieczorek T.(red.), Społeczeństwo informacyjne. WSB w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza Zając M., W. Zawisza, Kompetencje i standardy przygotowania nauczycieli prowadzących zajęcia w trybie online, [w:] J. Migdałek, M. Zając (red.), Informatyczne przygotowanie nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków Zając M., Standardy kształcenia online - próby, przykłady, osiągnięcia, [w:] B. Kędzierska, j. Migdałek (red.), Informatyczne Przygotowanie Nauczycieli - Internet w procesie kształcenia, Wydawnictwo Rabid, Kraków rzutnik multimedialny Nazwa przedmiotu: Organizacyjne formy kształcenia i nauczania na odległość Wykłady Laboratoria inne warsztaty, kurs e-learningowy, inne): 14

15 Liczba godzin III Zaliczenie 1. Zapoznanie się z organizacyjnymi aspektami komunikowania się w zespole wirtualnym. 2. Zapoznanie się z formami organizacji nauki zdalnej: typy, schematy, struktura, przykłady. 3. Kształtowanie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zastosowania synchronicznej formy nauczania Chat, Programy-komunikatory (Skype, ICQ, NetMeeting, Gadu-Gadu, Yahoo Messager) 4. Kształtowanie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zastosowania asynchronicznej formy nauczania Forum, Wewnętrzny System Wymiany Wiadomości w CLMS MOODLE 5. Konfiguracja kursu zdalnego pod względem rozmaitości form nauki. 6. Udział w dowolnym kursie zdalnym, prowadzenie kursu e-learningowego, pełniąc funkcje tutora i tworząc grupy wirtualne po przeprowadzeniu wstępnego ankietowania 1. Organizacyjne aspekty komunikowania się w zespole wirtualnym. 2. Formy organizacji nauki zdalnej: a. typy, b. schematy, c. struktura, d. przykłady. 3. Synchroniczne formy nauczania Chat, Programy-komunikatory (Skype, ICQ, NetMeeting, Gadu-Gadu, Yahoo Messager) 4. Asynchroniczne formy nauczania Forum, Wewnętrzny System Wymiany Wiadomości w CLMS MOODLE 5. Konfiguracja kursu zdalnego pod względem rozmaitości form nauki. 6. Udział w dowolnym kursie zdalnym, prowadzenie kursu e-learningowego, pełniąc funkcje tutora i tworząc grupy wirtualne po przeprowadzeniu wstępnego ankietowania 4. Udział w zajęciach tradycyjnych i zdalnych 5. Udział w dowolnym kursie zdalnym, prowadzenie kursu e-learningowego, pełniąc funkcje tutora i tworząc grupy wirtualne po przeprowadzeniu wstępnego ankietowania Smyrnova-Trybulska E. O niektórych psychologiczno-pedagogicznych i organizacyjnych aspektach komunikowania się w zespole wirtualnym. [w:] Zbiór prac naukowych Komunikowanie się a jakość życia człowieka. Perspektywa pedagogiczna. Redakcja naukowa Adam Musioł. PWSZ w Raciborzu, Racibórz 2009, s Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning. Collection of Scholarly 15

16 Paper. Scientific Editor: E.Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Cieszyn 2009, 308 P. Juszczyk S. : Edukacja na odległość, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002 Polat E. (red.) Teoria i praktyka nauczania na odległość. Podręcznik akademicki, Moskwa: wyd. Akademicus, Sala komputerowa z dostępem do sieci Internet, projektor multimedialny Nazwa przedmiotu: Psychologiczno-pedagogiczne podstawy nauczania na odległość warsztaty, kurs e-learningowy): Wykłady Ćwiczenia inne Liczba godzin II Zaliczenie Celem zajęć dydaktycznych jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi problematyki z zakresu psychologiczno-pedagogicznych aspektów nauczania na odległość. Zajęcia mają ułatwić studentom zrozumienie zagadnień z zakresu dydaktyki kształcenia zdalnego oraz rozwoju nowoczesnych metod nauczania, które z uwagi na fakt szybkiego rozwoju cywilizacyjnego oraz kształtowania się społeczeństwa informacyjnego wydają się być nieodzownym elementem dynamiki przekształcania się metodyki nauczania. 1. Psychologiczny oraz pedagogiczny kontekst kształcenia na odległość wprowadzenie w problematykę. 2. Koncepcje psychologiczne wspierające kształcenia na odległość. 3. Poznawcze aspekty nauczania na odległość. 4. Społeczne aspekty nauczania na odległość. 5. Motywacja w nauczaniu na odległość. 6. Komunikacja w nauczaniu na odległość. 7. Podstawy psychologiczno-pedagogicznego testowania studentów. 8. Osobowościowe oraz temperamentalne wyznaczniki różnic indywidualnych w określaniu psychologicznego profilu studenta. 9. Psychologiczne mechanizmy funkcjonowania grup oraz zespołów. 10. Konflikty i radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych. 11. Klimat i kultura pracy zespołowej. 12. Psychologiczne aspekty uczenia i nauczania. 13. Elementarne rodzaje uczenia się warunkowanie klasyczne Pawłowa, warunkowanie instrumentalne, warunkowanie sprawcze. 16

17 14. Rola wzmocnień pozytywnych oraz negatywnych w uczeniu się. 15. Rola cech osobowych ucznia i nauczyciela w procesie kształcenia na odległość. 16. Stres i frustracja a uczenie się w kształceniu na odległość. 17. Nauczanie i wychowanie w edukacji zdalnej. 18. Uczenie się w systemie edukacji na odległość. 19. Dokształcanie, doskonalenie oraz samokształcenie na odległość. 20. Rola i funkcje nauczyciela w kształceniu zdalnym. 21. Zagrożenia związane z nauczaniem na odległość. Na podstawie udziału w zajęciach (90%obecności) oraz pozytywnego wyniku uzyskanego z prezentacji na wybrany temat. Aronson, Wilson, Akert, Psychologia społeczna serce i umysł. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Bednarek J., Lubina E., Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki. Wydawnictwo Naukowe PWN/MIKOM, Warszawa Gajda J., Media w edukacji. Impuls, Kraków Galloway Ch., Psychologia uczenia się i nauczania. PWN, Warszawa Goban-Klass T., Media i komunikowanie masowe. Wydawnictwo PWN, Warszawa Łaciak B. (red.), Dziecko we współczesnej kulturze medialnej. Wydawnictwo Instytut Spraw Publicznych Warszawa, Milewska H., Sztuka porozumiewania się. Rola mediów Mitas A. (red.), Media i edukacja w aspekcie globalizacji. Wydawnictwo UŚ, Cieszyn Siemieniecki B. (red.), Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki. GWSP, Gdańsk Winterhoff Spurk P., Psychologia mediów. Wydawnictwo WAM, Kraków Włodarski, Sankała, Nauczanie i wychowanie jako stymulacja rozwoju człowieka. 6. rzutnik multimedialny Nazwa przedmiotu: Technologie pedagogiczne kształcenia na odległość warsztaty, kurs e-learningowy): Wykłady Ćwiczenia inne Liczba godzin II 17

18 Zaliczenie Uświadomienie studentom praktycznej przydatności pedagogiki w procesie organizacji struktur edukacyjnych. Przybliżenie i poznanie nowych koncepcji pedagogicznych służy wprowadzeniu przyszłych nauczycieli wychowawców w problematykę wielości i różnorodności edukacyjnych poglądów, wizji, koncepcji i rozwiązań metodycznych, mających istotne znaczenie dla teorii i praktyki wychowania, a także ma na celu przygotowanie ich do nabycia kompetencji przydatnych w funkcjonowaniu w określonej rzeczywistości społeczno-kulturowej. 1. Poznanie współczesnych teorii pedagogicznych oraz możliwości ich wykorzystywania w praktyce (od interakcjonizmu symbolicznego po teorie kognitywistyczne i konstruktywistyczne). 2. Teorie nauczania czynnościowego w pracy nauczyciela budowanie warsztatu pracy nauczyciela innowatora. 3. Metody nauczania sprzyjające aktywizowaniu uczniów. 4. Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej 5. Wykorzystanie technologii informacyjnej we współczesnej edukacji zalety i wady. 6. Projektowanie działań praktycznych z zastosowaniem poznanej wiedzy Udział w zajęciach, projektowanie zajęć z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej uzyskanej w trakcie kursu Blumer H. (2007), Interakcjonizm symboliczny, Nomos, Kraków. Dokąd zmierza technologia kształcenia (1993), red. W. Strykowski, W. Skrzydlewski, UAM, Poznań. Dylak S. (2000), Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa w kształceniu nauczycieli, w: Współczesność a kształcenie nauczycieli, red. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak, WSP ZNP, Warszawa. Klus-Stańska D. (2000), Konstruowanie wiedzy w szkole, UWM, Olsztyn. Niemierko B. (2007), Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa. Piaget J. (1966), Narodziny inteligencji dziecka, PWN, Warszawa. Piaget J. (1977), Dokąd zmierza edukacja, PWN, Warszawa. Siwek H. (1998), Czynnościowe nauczanie matematyki, WSiP, Warszawa. 7. Projektor multimedialny, materiały papiernicze 18

19 Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania na odległość filozofii i wiedzy o społeczeństwie warsztaty, kurs e-learningowy, inne): Wykłady Ćwiczenia inne Liczba godzin III Zaliczenie - student zna aktualne wymagania (podstawę programową i standardy egzaminu maturalnego) stawiane nauczaniu filozofii i wiedzy o społeczeństwie, - student zna współczesną problematykę metodyki nauczania filozofii i wiedzy o społeczeństwie, - student potrafi stosować różne metody nauczania i aktywizowania uczniów na zajęciach lekcyjnych, - student wykazuje umiejętność pisania rozkładów materiału, scenariuszy lekcji, wykonywania pomocy dydaktycznych, projektów multimedialnych, - student dostrzega ważność i aktualność współczesnej problematyki filozoficzno-społecznej dla budowania społeczeństwa obywatelskiego. Przedmiot prowadzony jest zgodnie z treściami zawartymi w nowej podstawie programowej nauczania filozofii i nauk społecznych oraz standardami egzaminu maturalnego z tych przedmiotów w szkole średniej. Przygotowując przyszłego nauczyciela filozofii i nauk społecznych przedstawia się następujące treści merytoryczne związane z: metodami nauczania, aktywizowaniem i aktywnością młodzieży na zajęciach, organizacją wielostronnego kształcenia na zajęciach, taksonomią celów nauczania, operacjonalizacją celów nauczania, zasadami nauczania, rozkładem materiału oraz konspektem lekcji, tokami: podającym, problemowym, eksponującym, praktycznym, mieszanym i właściwymi dla nich metodami nauczania, kontrolą i oceną pracy ucznia na zajęciach, filozoficznymi uwarunkowania metody dialogu i interpretacji tekstu oraz ewaluacją nauczycielskiego systemu kształcenia. Na ćwiczeniach w sposób praktyczny student zapoznaje się z doborem metod nauczania do problematyki lekcji, pomiarem dydaktycznym, ewaluacją osiągnięć ucznia i nauczyciela, rodzajami testów, konstrukcją zadań testowych, wykorzystaniem środków dydaktycznych na lekcji oraz multimedialnym prowadzenie zajęć. Prowadzenie ćwiczenia z częstym wchodzeniem w dialog ze słuchaczami umożliwia wstępną ocenę zdobywanych przez studenta kompetencji, umiejętności i stopnia opanowywanej wiedzy metodycznej. Praca studenta jest oceniana na każdym ćwiczeniu; brana jest pod uwagę jego: aktywność na zajęciach, umiejętność rozwiązywania omawianych problemów metodycznych (wiedza bezpośrednio związana z podejmowanymi działaniami nauczyciela w przygotowywaniu zajęć lekcyjnych). Student nieobecny na ćwiczeniu zobowiązany jest do wykonania zadania podejmowanego na zajęciach (np. wykonanie pomocy dydaktycznej, napisania konspektu lekcji, opracowania multimedialnego określonego zakresu treści nauczania). Po zdobyciu pozytywnej oceny z wszystkich ćwiczeń oraz przedstawienia projektu prezentacji 19

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Marek Szafraniec Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Wprowadzenie W raporcie Edukacja. Jest w niej ukryty skarb 1 wskazano na cztery filary współczesnej edukacji:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych KP Nr albumu: 007 Tworzenie i publikowanie strony internetowej w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA TECHNOLOGII CYFROWYCH W FORMOWANIU KOMPETENCJI POROZUMIEWANIA SIE W JEZYKACH OBCYCH

FUNKCJA TECHNOLOGII CYFROWYCH W FORMOWANIU KOMPETENCJI POROZUMIEWANIA SIE W JEZYKACH OBCYCH Beata Stelter Wyzsza Szkola Humanistyczna TWP w Szczecinie FUNKCJA TECHNOLOGII CYFROWYCH W FORMOWANIU KOMPETENCJI POROZUMIEWANIA SIE W JEZYKACH OBCYCH Function of Digital Technologies in the formation

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo