LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA"

Transkrypt

1 LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA

2 Nazwa przedmiotu: Techniki multimedialne i zasady tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych warsztaty, kurs e-learningowy, inne): Wykłady Laboratoria inne Liczba godzin I Zaliczenie z oceną 1. Zapoznanie się z narzędziami i środkami informatycznymi do przygotowania materiałów multimedialnych o charakterze edukacyjnym, miedzy innymi do przygotowania prezentacji multimedialnych; 2. Zapoznanie się z programami serwisowymi do nagrania i obróbki filmów, plików dźwiękowych, konwersji różnych typów plików i ich kompresji. 3. Kształtowanie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie projektowania lekcji z informatyki z wykorzystaniem programów multimedialnych i zasobów edukacyjnych sieci Internet. 4. Zapoznanie się z metodycznymi aspektami projektowania i opracowania multimedialnych, interaktywnych programów edukacyjnych z informatyki i innych przedmiotów szkolnych. 1. Narzędzia i środki informatyczne do przygotowania materiałów multimedialnych o charakterze edukacyjnym, miedzy innymi do przygotowania prezentacji multimedialnych; 2. Przegląd i praca z programami serwisowymi do nagrania i obróbki filmów, plików dźwiękowych, konwersji różnych typów plików i ich kompresji. 3. Pakiet programów Hot Potatoes do opracowania testów multimedialnych. Kreatorzy: JQuiz, JCloze, JCross, JMatch, JMix. 4. Metodyczne aspekty projektowania i opracowania multimedialnych, interaktywnych programów edukacyjnych z informatyki i innych przedmiotów szkolnych. 5. Projektowanie lekcji z informatyki z wykorzystaniem programów multimedialnych i zasobów edukacyjnych sieci Internet. praca pisemna, prezentacja na wybrany temat, udział w kursie e-learningowym, opracowanie kursu e-learningowego, projekt interaktywny multimedialny itp.) 1. Opracowanie projektu multimedialnego na jeden z tematów, zaproponowanych przez wykładowcę lub wybranego przez siebie po uzgodnieniu z wykładowcą. 2

3 2. Opracowanie pakietu testów o charakterze edukacyjnym za pomocą kreatorów pakietu Hot Potatoes 1. Smyrnova-Trybulska E. Podstawy wykorzystania komputera. WSZiM, Sosnowiec, Technologia Informacyjna praca zbiorowa pod red. Z. Wróbla, Wyd. UŚ, Tanaś M. Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym. Wyd. Mikom Gurbiel E., Hardt-Olejniczak G., Kołczyk E., Krupicka H., Sysło M. Technologia Informacyjna. WSiP Multimedia w dydaktyce, pod. Red. J.Bednarza, Gliwice, Kana, Wrotek W. Informatyka Europejczyka. Technologia Informacyjna. Wyd. Helion Materiały on-line 1. Sala komputerowa z dostępem do sieci Internet, projektor multimedialny 2. Program MS Power Point, 3. Pakiet Hot Potatoes. Nazwa przedmiotu: Grafika komputerowa warsztaty, kurs e-learningowy, inne): Wykłady Laboratoria inne Liczba godzin I Zaliczenie z oceną W ramach zajęć student ma zdobyć podstawową wiedzy z zakresu tworzenia grafiki komputerowej. Podstawy grafiki komputerowej Przegląd oprogramowania Obróbka zdjęć Przygotowanie grafiki do publikacji Aktywna obecność na zajęciach Wykonanie pracy zaliczeniowej 3

4 Gajda W., Gimp. Praktyczne projekty, Helion Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe warsztaty, kurs e-learningowy, inne): Wykłady Laboratoria inne Liczba godzin 15 0 I Zaliczenie, egazmin Na zajęciach studenci zapoznają się z podstawowymi informacjami z zakresu historii sieci komputerowych, modelu ISO-OSI, rodzajów mediów transmisyjnych i okablowania. Sieć Ethernet protokoły z rodziny TCP/IP. Podstawy adresacji w sieciach komputerowych. Poznają także usługi sieciowe i sposoby ich zabezpieczania. 1. Wprowadzenie. 2. Media. 3. Ethernet. 4. Protokoły warstwy internetowej. 5. Adresacja. 6. Usługi sieciowe. 7. Zabezpieczanie danych w sieci. Aktywna obecność na zajęciach Wykonanie pracy zaliczeniowej 1. D. Comer: Sieci komputerowe TCP/IP, tom 1, WNT 2. D. Comer: Sieci komputerowe i intersieci, WNT 3. C. Hunt: TCP/IP. Administracja sieci. O Reilly & ReadMe 4. A. Frisch: Unix. Administracja systemu, O Reilly & ReadMe 4

5 Sala komputerowa z dostępem do sieci Internet, Projektor multimedialny E-learning w pracy nauczyciela Nazwa przedmiotu: Programy użytkowe (edytor tekstu, arkuszy kalkulacyjne) warsztaty, kurs e-learningowy, inne): Wykłady Laboratoria inne Liczba godzin I Zaliczenie z oceną Kształtowanie umiejętności u studentów studiów podyplomowych wykorzystania edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego w swojej pracy zawodowej do opracowania materiałów dydaktycznych i metodycznych. Student powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z tworzeniem, formatowaniem, drukowaniem dokumentów i przygotowaniem ich do rozpowszechnienia. Powinien umieć kopiować i przenosić fragmenty tekstu w obrębie jednego dokumentu i pomiędzy otwartymi dokumentami. Powinien ponadto posiadać umiejętność stosowania niektórych funkcji zaawansowanych związanych z tworzeniem standardowych tabel, umieszczaniem w tekście obrazów i grafik, a także powinien umieć tworzyć korespondencję seryjną. Student powinien zrozumieć i umieć wykonać zadania związane z tworzeniem, formatowaniem, modyfikacją i zastosowaniem arkusza w wybranych obszarach zastosowania. Powinien także umieć tworzyć standardowe formuły matematyczne i logiczne, używając podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych. Powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami tworzenia i formatowania wykresów. 1. Przegląd dostępnych edytorów tekstu 2. Praca z edytorem tekstu WORD 3. Edycja 3.1 Tekst 3.2 Akapit 4. Układ dokumentu 4.1 Spis treści 4.2 Sekcje 4.3 Kolumny 5. Organizacja dokumentu 5.1 Referencje, odwołania 5.2 Stopki i przypisy końcowe 5.3 Zabezpieczanie dokumentu 6. Elementy składowe dokumentu 5

6 6.1 Tabele 6.2 Pola tekstowe 6.3 Arkusze danych 6.4 Ilustracje, rysowanie 7. Narzędzia specjalne 7.1 Korespondencja seryjna 8. Przygotowanie wydruku 8.1 Ustawienia 8.2 Sprawdzenie dokumentu i drukowanie 9. Ogólne informacje dotyczące pracy z arkuszem kalkulacyjnym EXCEL 10. Komórki 10.1 Wprowadzanie, zaznaczanie 10.2 Edytowanie i sortowanie zawartości komórki 10.3 Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie zawartości komórki 11. Zarządzanie arkuszami 11.1 Wiersze i kolumny 11.2 Zamiana, wstawianie, usuwanie arkusza 11.3 Kopiowanie, przesuwanie, zmiana nazwy arkusza wewnątrz jednego skoroszytu 12. Reguły i funkcje 12.1 Reguły arytmetyczne 12.2 Funkcje 13. Formatowanie 13.1 Liczby/daty 13.2 Zawartości komórek 13.3 Wyrównanie, obramowanie komórek 14. Wykresy 14.1 Tworzenie 14.2 Edycja 15. Formatowanie arkusza 15.1 Ustawienia 15.2 Sprawdzenie i drukowanie 1. Na podstawie udziału w zajęciach (90% obecności) 2. Udział w kursie e-learningowym 3. Wykonać opracowanie w edytorze tekstu na zadany temat 4. Wykonać zadania w arkuszu kalkulacyjnym na zadany temat 1. E. Smyrnova Trybulska Podstawy wykorzystania komputera, Wydawnictwo WSZiM, Sosnowiec, A. Mazur Przetwarzanie tekstów, Wydawnictwo KISS, M. Kopertowska Przetwarzanie tekstów, Wydawnictwo naukowe PWN SA, R. Lenert Arkusze kalkulacyjne, Wydawnictwo KISS, M. Kopertowska Arkusze kalkulacyjne, Wydawnictwo naukowe PWN SA, M. Langer Po prostu Excel 2002/XP PL, Helion, Gliwice, S. Sagman Po prostu Office XP PL, Helion, Gliwice

7 8. Dwutygodnik Komputer świat 9. Miesięczniki: PC Format, PC World Komputer 1. Edytor tekstu WORD 2. Arkusz kalkulacyjny EXCEL Nazwa przedmiotu: Bazy danych warsztaty, kurs e-learningowy, inne): Wykłady Laboratoria inne Liczba godzin I Zaliczenie z oceną Na zajęciach studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi BD architekturą BD oraz modelami BD relacyjnym i obiektowym. Przedstawione zostaną środowiska sprzętowo-programowe BD. Języki zapytań stosowane w BD W ramach przedmiotu omówione zostanie projektowanie i eksploatacja BD wraz z narzędziami wspomagającymi budowę administracje oraz dostęp do BD. Na przykładzie aplikacji internetowej zaprezentowane zostanie Projektowanie BD z zastosowaniem narzędzi wspomagających Zastosowanie BD w aplikacjach internetowych dostęp do BD i administracja. Aktywna obecność na zajęciach Wykonanie pracy zaliczeniowej Ullman J.D., Widom J.: Podstawowy wykład z systemów baz danych. WNT, W-wa

8 Nazwa przedmiotu: Systemy informatyczne zarządzania treścią (CMS) warsztaty, kurs e-learningowy, inne): Wykłady Laboratoria inne Liczba godzin II Zaliczenie z oceną Przegląd i zapoznanie się z systemami CMS Mambo, Joomla!, Drupal. W wyniku procesu kształcenia student/studentka powinien/powinna umieć: skonfigurować stronę frontową CMS Mambo; używać szablonów standardowych; zaprojektować własny szablon; zainstalować i usunąć moduł; pozycjonować i konfigurować moduł; zarządzać banerami i innymi dodatkami; zainstalować pakiet językowy; zainstalować, ustawić parametry oraz wypełnić forum; zarządzać dokumentami. 1. Instalacja Mambo i konfiguracja strony frontowej. 2. Interfejs administratora podstawowe funkcje: edycja list, edycja elementów, podgląd. 3. Szablony instalacja, edycja, przełączanie się pomiędzy szablonami. 4. Szablony tworzenie własnych szablonów. 5. Instalowanie, usuwanie modułów. Administrowanie modułami. 6. Instalacja i konfiguracja komponentów. 7. Instalacja i konfiguracja Mambel Fish oraz pakietów językowych. 8. Ustawianie i wypełnianie forum. praca pisemna, prezentacja na wybrany temat, udział w kursie e-learningowym, opracowanie kursu e-learningowego, projekt interaktywny multimedialny itp.) 1. Wykonanie witryny opartej o CMS Mambo na dowolny temat z listy prowadzącego Hause T., Wenz Ch.: Mambo Tworzenie wydajnych serwisów internetowych 1. CMS Mambo, Joomla, Drupal. 2. Pracownia komputerowa. 3. Wolne miejsce na serwerze uczelnianym www wraz z dostępem do bazy danych. 8

9 MySQL Nazwa przedmiotu: Systemy kształcenia na odległość (CLMS) warsztaty, kurs e-learningowy, inne): Wykłady Laboratoria inne Liczba godzin II Zaliczenie z oceną W wyniku procesu kształcenia student/studentka powinien/powinna umieć: instalować i konfigurować CLMS Moodle; tworzyć strukturę witryny nauczania oraz ; tworzyć i konfigurować kursy; dodawać podstawowe zasoby do kursu; tworzyć zasoby interaktywne; dodawać do kursu elementy społecznościowe; wykorzystywać narzędzia nauczyciela. 9. Konfiguracja i instalacja CLMS MOODLE. 10. Tworzenie założeń kursu, organizacja kursu na platformie. 11. Tworzenie i dodawanie podstawowych zasobów do kursu. 12. Tworzenie zasobów interaktywnych. Lekcje. 13. Quizy, zadania. Warsztaty. 14. Fora. 15. Wykorzystanie narzędzi nauczyciela. praca pisemna, prezentacja na wybrany temat, udział w kursie-learningowym, opracowanie kursu e-learningowego, projekt interaktywny multimedialny itp.) 2. Wykonanie kursu na dowolny temat z listy prowadzącego Rice W.: Tworzenie serwisów internetowych z MOODLE 1.9. Helion Pracownia komputerowa. 5. Zainstalowany CLMS Moodle na serwerze uczelnianym z przypisanymi rolami 9

10 kreatora kursu dla studentów. Nazwa przedmiotu: Tworzenie dydaktycznych serwisów WWW. Podstawy Web- Design. warsztaty, kurs e-learningowy): Wykłady Laboratoria inne Liczba godzin II Zaliczenie nabycie umiejętności w projektowaniu witryn internetowych, poznanie składni języka HTML, formatowanie tekstu, tabel, wstawianie grafiki, definiowanie formularzy, tworzenie kaskadowych arkuszy stylów, zarządzanie witryną internetową, poznanie różnych edytorów i narzędzi do tworzenia stron WWW (hypertekstu). Budowa dokumentu i jego deskryptory (metaznaczniki) Sposoby formatowania tekstu Budowa i formatowanie tabel Grafika w dokumencie hipertekstowym Tworzenie i budowa formularzy CSS zasady tworzenia arkuszy styli Edytory stron internetowych Zarządzanie witryną internetową Aktywna obecność na zajęciach Wykonanie pracy zaliczeniowej Bartosz Danowski, :Tworzenie stron WWW w praktyce. Helion

11 Nazwa przedmiotu: Architektura komputera warsztaty, kurs e-learningowy, inne): Wykłady Laboratoria inne Liczba godzin I Zaliczenie, egzamin W wyniku procesu kształcenia student/studentka powinien/powinna umieć: posłużyć się binarnym systemem liczenia przedstawić przeznaczenie podstawowych układów cyfrowych wyjaśnić zasadę pracy procesora wyjaśnić modułową budowę komputera i zasady pracy oraz współpracy poszczególnych urządzeń scharakteryzować przeznaczenie i parametry złącz montowanych na płytach głównych wyjaśnić organizację i zarządzanie pamięcią operacyjną oraz rozróżniać rodzaje pamięci scharakteryzować zasady zapisu i odczytu informacji na nośnikach magnetycznych i optycznych opisać karty graficzne oraz ich funkcje scharakteryzować przeznaczenie interfejsów peryferyjnych 16. Systemy zapisu liczb: dziesiętny, dwójkowy, ósemkowy, szesnastkowy oraz podstawowe działania arytmetyczne na tych systemach. Zapis liczb ze znakiem w systemie dwójkowym oraz podstawowe operacje na tych liczbach 17. Podstawowe układy cyfrowe. 18. Przerzutniki i układy z pamięcią. Liczniki, rejestry 19. Procesory i zasada ich działania. Płyty główne, chipsety i rodzaje złącz 20. Pamięć operacyjna. Rodzaje pamięci. Rozpoznawanie rodzajów pamięci. 21. Dyski twarde. Rozpoznawanie elementów mechanizmów pamięci dyskowej. CD-ROM. Budowa i działanie 22. Karty graficzne oraz ich funkcje. Rozpoznawanie kart. Charakteryzowanie parametrów kart. 23. Interfejsy peryferyjne. Rozpoznawanie i charakteryzowanie interfejsów. praca pisemna, prezentacja na wybrany temat, udział w kursie-learningowym, opracowanie kursu e-learningowego, projekt interaktywny multimedialny itp.) 3. Prezentacja na wybrany temat spośród propozycji przedstawionych przez prowadzącego Wojtuszkiewicz K: Urządzenia techniki komputerowej. Wydawnictwo Naukowe PWN 11

12 S.A Rzutnik lub projektor wraz z komputerem Nazwa przedmiotu: Narzędzia statystyczne w pomiarach dydaktycznych i ewaluacyjnych w kształceniu na odległość warsztaty): Wykłady Ćwiczenia inne Liczba godzin III Forma zaliczenia: Zaliczenie, egzamin Program przedmiotu ma na celu przećwiczenie i rozwinięcie podstawowych technik statystycznych dotyczących analizy współzależności zmiennych omówionych w ramach podstawowego kursu Statystyki klasycznej (pozycje literaturowe 2 i 3 poniżej). W kursie zostaną wykorzystane procedury statystyczne zawarte w programach typu Excel oraz MATLAB. Zakres przedmiotu obejmuje: 1) Analizę współzależności zmiennych metodą regresji z wykorzystaniem testów klasycznych oraz klasyczne kryteria doboru modeli: Test braku dopasowania modelu, regresja wieloraka, statystyka częściowa F p. 2) Analizę współzależności zmiennych metodą (jednoczynnikowej) analizy wariancji (ANOVA): a) Ogólny poziom istotności i metoda LSD. Nierówność Bonferroni ego. b) Czynnik ustalony i losowy. c) Testy szczegółowe. Kontrast i metoda Scheffe go. d) Zmienne kierunkowe i model regresji dla ANOVA. Sposoby oceny pracy studenta: 1. udział w zajęciach (80% obecności) 2. projekt studencki obejmujący analizę regresji oraz metodę ANOVA. 3. zaproponowanie własnego programu nauki przedmiotu Teoria prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna wspomagane komputerowo dla Liceum Ogólnokształcącego (z uzasadnieniem) lub Przeprowadzenie minibadań i analizy ich rezultatów z wykorzystaniem narzędzi statystyki matematycznej, dot. efektywności nauczania wybranego przez siebie tematu informatycznego z wykorzystaniem konwencjonalnych i zdalnych form nauczania. Literatura podręcznikowa: 1. J. Koronacki, J. Mielniczuk, Statystyka (dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych), wyd. drugie, WNT, Warszawa, J. Jóźwiak, J. Podgórski, Statystyka od Podstaw, PWN, M. Maliński, Statystyka matematyczna wspomagana komputerowo, Wyd. Politechniki Śl., Gliwice

13 Trzy tablice do pisania na wykładzie i ćwiczeniach oraz dostęp do komputerów. Nazwa przedmiotu: Etyczno-prawne, socjalne, kulturowe aspekty wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji i nauczaniu na odległość. warsztaty, kurs e-learningowy): Wykłady Ćwiczenia inne Liczba godzin II Zaliczenie Celem zajęć jest przygotowanie studentów do nabycia kompetencji w zakresie informacyjnomedialnym, wyrażającym się umiejętnością posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu przedmiotu (prowadzeniu zajęć) z uwzględnieniem etyczno-prawnych, socjalnych i kulturowych aspektów stosowania technologii informacyjnokomunikacyjnej w procesie nauczania na odległość. 1. Aspekty humanistyczne, etyczno-prawne oraz społeczne w dostępie i korzystaniu z technologii informacyjnej w edukacji i nauczaniu na odległość. 2. Wpływ przemian cywilizacyjnych spowodowanych rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnej na edukację i nauczanie na odległość. 3. Wpływ swobodnego dostępu do informacji oraz nieskrępowanej komunikacji na zachowania społeczne oraz związane z tym zagrożenia. 4. Wpływ istnienia sieci na zjawiska społeczne. 5. Normy prawne i etyczne korzystania z informacji źródłowej. 6. Humanistyczne, etyczno-prawne i społeczne aspekty korzystania z technologii informacyjnej. 7. Zasady etyki w korzystaniu z mediów. 8. Etyczne i prawne zagrożenia niewłaściwego posługiwania się komputerami, oprogramowaniem oraz źródłami informacji i skuteczne im przeciwdziałanie. 9. Zagrożenia psychiczne i fizyczne dla zdrowia wynikające z niewłaściwego korzystania ze środków technologii informacyjnej i sposoby ochrony przed nimi. 10. Przygotowanie uczniów do właściwego korzystania z technologii informacyjnej, aktywnego uczenia się i kreatywności. 11. Wpływ technologii informacyjnej na zachowania, działania i funkcjonowanie społeczne uczniów. 12. Społeczna, edukacyjna, kulturalna oraz gospodarcza polityka państwa a rozwój społeczeństwa informacyjnego. 13

14 13. Społeczne, psychologiczne, cywilizacyjno-kulturowe kompetencje nauczyciela i ucznia w edukacji na odległość. 14. Prawne aspekty wykorzystania Internetu w procesie nauczania z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. 15. Uwarunkowania prawne miejsce kształcenia zdalnego w polskim systemie kształcenia. Na podstawie udziału w zajęciach (90%obecności) oraz pozytywnego wyniku uzyskanego z prezentacji na wybrany temat. Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa Giddens A., Socjologia. PWN, Warszawa Goban-Klass T., Media i komunikowanie masowe. PWN, Warszawa Goban-Klass T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów szanse i zagrożenia. Wydawnictwo UŚ, Katowice Kerckhove D., Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego. MIKOM, Warszawa Kerckhove D., Powłoka kultury. MIKOM, Warszawa Kieras A., Szczepański M.S., Żydek-Bednarczuk U., Internet społeczeństwo informacyjne kultura. Ślaskie Wydawnictwo Naukowe WSZiNS w Tychach, Tychy Lewowicki T., Przemiany oświaty. Wydawnictwo Żak, Warszawa Wódz K., Wieczorek T.(red.), Społeczeństwo informacyjne. WSB w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza Zając M., W. Zawisza, Kompetencje i standardy przygotowania nauczycieli prowadzących zajęcia w trybie online, [w:] J. Migdałek, M. Zając (red.), Informatyczne przygotowanie nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków Zając M., Standardy kształcenia online - próby, przykłady, osiągnięcia, [w:] B. Kędzierska, j. Migdałek (red.), Informatyczne Przygotowanie Nauczycieli - Internet w procesie kształcenia, Wydawnictwo Rabid, Kraków rzutnik multimedialny Nazwa przedmiotu: Organizacyjne formy kształcenia i nauczania na odległość Wykłady Laboratoria inne warsztaty, kurs e-learningowy, inne): 14

15 Liczba godzin III Zaliczenie 1. Zapoznanie się z organizacyjnymi aspektami komunikowania się w zespole wirtualnym. 2. Zapoznanie się z formami organizacji nauki zdalnej: typy, schematy, struktura, przykłady. 3. Kształtowanie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zastosowania synchronicznej formy nauczania Chat, Programy-komunikatory (Skype, ICQ, NetMeeting, Gadu-Gadu, Yahoo Messager) 4. Kształtowanie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zastosowania asynchronicznej formy nauczania Forum, Wewnętrzny System Wymiany Wiadomości w CLMS MOODLE 5. Konfiguracja kursu zdalnego pod względem rozmaitości form nauki. 6. Udział w dowolnym kursie zdalnym, prowadzenie kursu e-learningowego, pełniąc funkcje tutora i tworząc grupy wirtualne po przeprowadzeniu wstępnego ankietowania 1. Organizacyjne aspekty komunikowania się w zespole wirtualnym. 2. Formy organizacji nauki zdalnej: a. typy, b. schematy, c. struktura, d. przykłady. 3. Synchroniczne formy nauczania Chat, Programy-komunikatory (Skype, ICQ, NetMeeting, Gadu-Gadu, Yahoo Messager) 4. Asynchroniczne formy nauczania Forum, Wewnętrzny System Wymiany Wiadomości w CLMS MOODLE 5. Konfiguracja kursu zdalnego pod względem rozmaitości form nauki. 6. Udział w dowolnym kursie zdalnym, prowadzenie kursu e-learningowego, pełniąc funkcje tutora i tworząc grupy wirtualne po przeprowadzeniu wstępnego ankietowania 4. Udział w zajęciach tradycyjnych i zdalnych 5. Udział w dowolnym kursie zdalnym, prowadzenie kursu e-learningowego, pełniąc funkcje tutora i tworząc grupy wirtualne po przeprowadzeniu wstępnego ankietowania Smyrnova-Trybulska E. O niektórych psychologiczno-pedagogicznych i organizacyjnych aspektach komunikowania się w zespole wirtualnym. [w:] Zbiór prac naukowych Komunikowanie się a jakość życia człowieka. Perspektywa pedagogiczna. Redakcja naukowa Adam Musioł. PWSZ w Raciborzu, Racibórz 2009, s Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning. Collection of Scholarly 15

16 Paper. Scientific Editor: E.Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Cieszyn 2009, 308 P. Juszczyk S. : Edukacja na odległość, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002 Polat E. (red.) Teoria i praktyka nauczania na odległość. Podręcznik akademicki, Moskwa: wyd. Akademicus, Sala komputerowa z dostępem do sieci Internet, projektor multimedialny Nazwa przedmiotu: Psychologiczno-pedagogiczne podstawy nauczania na odległość warsztaty, kurs e-learningowy): Wykłady Ćwiczenia inne Liczba godzin II Zaliczenie Celem zajęć dydaktycznych jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi problematyki z zakresu psychologiczno-pedagogicznych aspektów nauczania na odległość. Zajęcia mają ułatwić studentom zrozumienie zagadnień z zakresu dydaktyki kształcenia zdalnego oraz rozwoju nowoczesnych metod nauczania, które z uwagi na fakt szybkiego rozwoju cywilizacyjnego oraz kształtowania się społeczeństwa informacyjnego wydają się być nieodzownym elementem dynamiki przekształcania się metodyki nauczania. 1. Psychologiczny oraz pedagogiczny kontekst kształcenia na odległość wprowadzenie w problematykę. 2. Koncepcje psychologiczne wspierające kształcenia na odległość. 3. Poznawcze aspekty nauczania na odległość. 4. Społeczne aspekty nauczania na odległość. 5. Motywacja w nauczaniu na odległość. 6. Komunikacja w nauczaniu na odległość. 7. Podstawy psychologiczno-pedagogicznego testowania studentów. 8. Osobowościowe oraz temperamentalne wyznaczniki różnic indywidualnych w określaniu psychologicznego profilu studenta. 9. Psychologiczne mechanizmy funkcjonowania grup oraz zespołów. 10. Konflikty i radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych. 11. Klimat i kultura pracy zespołowej. 12. Psychologiczne aspekty uczenia i nauczania. 13. Elementarne rodzaje uczenia się warunkowanie klasyczne Pawłowa, warunkowanie instrumentalne, warunkowanie sprawcze. 16

17 14. Rola wzmocnień pozytywnych oraz negatywnych w uczeniu się. 15. Rola cech osobowych ucznia i nauczyciela w procesie kształcenia na odległość. 16. Stres i frustracja a uczenie się w kształceniu na odległość. 17. Nauczanie i wychowanie w edukacji zdalnej. 18. Uczenie się w systemie edukacji na odległość. 19. Dokształcanie, doskonalenie oraz samokształcenie na odległość. 20. Rola i funkcje nauczyciela w kształceniu zdalnym. 21. Zagrożenia związane z nauczaniem na odległość. Na podstawie udziału w zajęciach (90%obecności) oraz pozytywnego wyniku uzyskanego z prezentacji na wybrany temat. Aronson, Wilson, Akert, Psychologia społeczna serce i umysł. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Bednarek J., Lubina E., Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki. Wydawnictwo Naukowe PWN/MIKOM, Warszawa Gajda J., Media w edukacji. Impuls, Kraków Galloway Ch., Psychologia uczenia się i nauczania. PWN, Warszawa Goban-Klass T., Media i komunikowanie masowe. Wydawnictwo PWN, Warszawa Łaciak B. (red.), Dziecko we współczesnej kulturze medialnej. Wydawnictwo Instytut Spraw Publicznych Warszawa, Milewska H., Sztuka porozumiewania się. Rola mediów Mitas A. (red.), Media i edukacja w aspekcie globalizacji. Wydawnictwo UŚ, Cieszyn Siemieniecki B. (red.), Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki. GWSP, Gdańsk Winterhoff Spurk P., Psychologia mediów. Wydawnictwo WAM, Kraków Włodarski, Sankała, Nauczanie i wychowanie jako stymulacja rozwoju człowieka. 6. rzutnik multimedialny Nazwa przedmiotu: Technologie pedagogiczne kształcenia na odległość warsztaty, kurs e-learningowy): Wykłady Ćwiczenia inne Liczba godzin II 17

18 Zaliczenie Uświadomienie studentom praktycznej przydatności pedagogiki w procesie organizacji struktur edukacyjnych. Przybliżenie i poznanie nowych koncepcji pedagogicznych służy wprowadzeniu przyszłych nauczycieli wychowawców w problematykę wielości i różnorodności edukacyjnych poglądów, wizji, koncepcji i rozwiązań metodycznych, mających istotne znaczenie dla teorii i praktyki wychowania, a także ma na celu przygotowanie ich do nabycia kompetencji przydatnych w funkcjonowaniu w określonej rzeczywistości społeczno-kulturowej. 1. Poznanie współczesnych teorii pedagogicznych oraz możliwości ich wykorzystywania w praktyce (od interakcjonizmu symbolicznego po teorie kognitywistyczne i konstruktywistyczne). 2. Teorie nauczania czynnościowego w pracy nauczyciela budowanie warsztatu pracy nauczyciela innowatora. 3. Metody nauczania sprzyjające aktywizowaniu uczniów. 4. Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej 5. Wykorzystanie technologii informacyjnej we współczesnej edukacji zalety i wady. 6. Projektowanie działań praktycznych z zastosowaniem poznanej wiedzy Udział w zajęciach, projektowanie zajęć z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej uzyskanej w trakcie kursu Blumer H. (2007), Interakcjonizm symboliczny, Nomos, Kraków. Dokąd zmierza technologia kształcenia (1993), red. W. Strykowski, W. Skrzydlewski, UAM, Poznań. Dylak S. (2000), Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa w kształceniu nauczycieli, w: Współczesność a kształcenie nauczycieli, red. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak, WSP ZNP, Warszawa. Klus-Stańska D. (2000), Konstruowanie wiedzy w szkole, UWM, Olsztyn. Niemierko B. (2007), Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa. Piaget J. (1966), Narodziny inteligencji dziecka, PWN, Warszawa. Piaget J. (1977), Dokąd zmierza edukacja, PWN, Warszawa. Siwek H. (1998), Czynnościowe nauczanie matematyki, WSiP, Warszawa. 7. Projektor multimedialny, materiały papiernicze 18

19 Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania na odległość filozofii i wiedzy o społeczeństwie warsztaty, kurs e-learningowy, inne): Wykłady Ćwiczenia inne Liczba godzin III Zaliczenie - student zna aktualne wymagania (podstawę programową i standardy egzaminu maturalnego) stawiane nauczaniu filozofii i wiedzy o społeczeństwie, - student zna współczesną problematykę metodyki nauczania filozofii i wiedzy o społeczeństwie, - student potrafi stosować różne metody nauczania i aktywizowania uczniów na zajęciach lekcyjnych, - student wykazuje umiejętność pisania rozkładów materiału, scenariuszy lekcji, wykonywania pomocy dydaktycznych, projektów multimedialnych, - student dostrzega ważność i aktualność współczesnej problematyki filozoficzno-społecznej dla budowania społeczeństwa obywatelskiego. Przedmiot prowadzony jest zgodnie z treściami zawartymi w nowej podstawie programowej nauczania filozofii i nauk społecznych oraz standardami egzaminu maturalnego z tych przedmiotów w szkole średniej. Przygotowując przyszłego nauczyciela filozofii i nauk społecznych przedstawia się następujące treści merytoryczne związane z: metodami nauczania, aktywizowaniem i aktywnością młodzieży na zajęciach, organizacją wielostronnego kształcenia na zajęciach, taksonomią celów nauczania, operacjonalizacją celów nauczania, zasadami nauczania, rozkładem materiału oraz konspektem lekcji, tokami: podającym, problemowym, eksponującym, praktycznym, mieszanym i właściwymi dla nich metodami nauczania, kontrolą i oceną pracy ucznia na zajęciach, filozoficznymi uwarunkowania metody dialogu i interpretacji tekstu oraz ewaluacją nauczycielskiego systemu kształcenia. Na ćwiczeniach w sposób praktyczny student zapoznaje się z doborem metod nauczania do problematyki lekcji, pomiarem dydaktycznym, ewaluacją osiągnięć ucznia i nauczyciela, rodzajami testów, konstrukcją zadań testowych, wykorzystaniem środków dydaktycznych na lekcji oraz multimedialnym prowadzenie zajęć. Prowadzenie ćwiczenia z częstym wchodzeniem w dialog ze słuchaczami umożliwia wstępną ocenę zdobywanych przez studenta kompetencji, umiejętności i stopnia opanowywanej wiedzy metodycznej. Praca studenta jest oceniana na każdym ćwiczeniu; brana jest pod uwagę jego: aktywność na zajęciach, umiejętność rozwiązywania omawianych problemów metodycznych (wiedza bezpośrednio związana z podejmowanymi działaniami nauczyciela w przygotowywaniu zajęć lekcyjnych). Student nieobecny na ćwiczeniu zobowiązany jest do wykonania zadania podejmowanego na zajęciach (np. wykonanie pomocy dydaktycznej, napisania konspektu lekcji, opracowania multimedialnego określonego zakresu treści nauczania). Po zdobyciu pozytywnej oceny z wszystkich ćwiczeń oraz przedstawienia projektu prezentacji 19

20 multimedialnych na zajęciach z filozofii student uzyskuje ocenę zaliczeniową. K. Kruszewski, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, PWN, Warszawa 1994; M. Śnieżyński, Nauczanie wychowujące, PAT, Kraków 1995; Z. Sareła, Etyka w szkole. Jak nauczać, Wyd ATK, Warszawa 1997; M. Śnieżyński, Zarys dydaktyki dialogu, PAT, Kraków 1997; J. Kruk, Filozoficznopedagogiczne aspekty rozumienia tekstu, Impuls, Kraków 1998; B. Niemierko, Pomiar wyników kształcenia, WSiP, Warszawa 1999; B. Bulikowski, W. Słomski, Filozofia w szkole, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce-Warszawa 2000; K. Śleziński, Zarys dydaktyki filozofii, Impuls, Kraków 2000; U. Ostrowska, Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym, Impuls, Kraków 2000; G. Koralewska, Ścieżki edukacyjne dla klas I-III gimnazjum. Podręcznik dla nauczycieli, Wyd. Arka, Poznań 2001; Derek J. (zespół red.), Słownik myśli społeczno-politycznej, Wyd. Park, Bielsko- Biała 2008; M. Gajewska, K. Sobczyk, Edukacja filozoficzna. Ścieżka edukacyjna, Wyd. Operon, Gdynia 2008; oraz aktualne podstawy programowe nauczania filozofii i nauk społecznych wraz ze standardami egzaminu maturalnego przyjmowane przez MEN. 1. Aktualne podręczniki do nauczania filozofii i wiedzy o społeczeństwie 2. Dostęp do sieci Internetu 3. Dostęp do komputera osobistego Nazwa przedmiotu: E-learning w kształceniu osób niepełnosprawnych warsztaty, kurs e-learningowy): Wykłady Ćwiczenia inne Liczba godzin III Zaliczenie - rozwinięcie i pogłębienie wiedzy na temat niepełnosprawności - kształtowanie umiejętności stosowania E-learningu w pracy z osobami niepełnosprawnymi - rozwijanie umiejętności przygotowywania materiałów użytecznych w procesie kształcenia na odległość osób niepełnosprawnych 3. Aktualne koncepcje niepełnosprawności, mechanizmy uczenia się osób z różnymi typami ograniczeń funkcjonalnych. 4. Możliwości i ograniczenia E-learningu w procesie kształcenia (także ustawicznego) osób niepełnosprawnych. 5. Przegląd programów oraz kursów E - learningowych umieszczonych na platformie 6. Praca nad projektem własnym. 20

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska.

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska Information Technology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki, Prof. UP Zespół dydaktyczny Dr

Bardziej szczegółowo

st. wykł. Mariusz Baranowski Podstawowa znajomość obsługi komputera w środowisku Windows.

st. wykł. Mariusz Baranowski Podstawowa znajomość obsługi komputera w środowisku Windows. AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Multimedialne środki nauczania Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Marek Lipiec Punkty ECTS: 2 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Techniki informatyczne

KARTA KURSU. Techniki informatyczne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Techniki informatyczne Information technology Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Jacek Migdałek Zespół dydaktyczny: Prof. dr hab. Jacek Migdałek Opis kursu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZATORZY KONKURSU

REGULAMIN ORGANIZATORZY KONKURSU LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU ORGANIZUJE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 XI REGIONALNY KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM @LGORYTM REGULAMIN ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu matematyki

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I INFORMATYKA W SZKOLE

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I INFORMATYKA W SZKOLE LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I INFORMATYKA W SZKOLE TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I INFORMATYKA W SZKOLE Nazwa przedmiotu: Teoria prawdopodobieństwa

Bardziej szczegółowo

I. Formy doskonalenia zaplanowane w okresie 1 września 2014 do 30 czerwca 2015

I. Formy doskonalenia zaplanowane w okresie 1 września 2014 do 30 czerwca 2015 I. Formy doskonalenia zaplanowane w okresie 1 września 2014 do 30 czerwca 2015 Lp. Temat Termin Forma zajęć Adresaci Uwagi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kurs e-learningowy: Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Prawa i Administracji Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych, w szczególności Khan Academy

Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych, w szczególności Khan Academy Numer i nazwa obszaru: 10 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Technologia Informacyjna Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,7 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,7 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Nazwa w języku angielskim: INFORMATION TECHNOLOGY Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZATORZY KONKURSU

REGULAMIN ORGANIZATORZY KONKURSU LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU ORGANIZUJE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 IX REGIONALNEGY KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM @LGORYTM REGULAMIN ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania)

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania) Rozkład materiału dla przedmiotu: Informatyka zakres podstawowy realizowanego według podręcznika: E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło, Informatyka to podstawa, WSiP, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne SYLABUS A. Informacje ogólne

Technologie informacyjne SYLABUS A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Technologie informacyjne SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE WYDZ. II, III, V

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE WYDZ. II, III, V AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE WYDZ. II, III, V Moduł/Przedmiot: Multimedialne środki nauczania Kod modułu: xxx Koordynator modułu: mgr Mariusz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce Spis treści Wstęp...3 Zadania szkoły...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Media w edukacji 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Media in Education 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII Rok akademicki 2013/2014, PLAN ZAJĘĆ DODATKOWY MODUŁ KSZTAŁCENIA DO SIATKI PROGRAMOWEJ XIV EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ODNAWIALNE ZASOBY

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa specjalności)

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa specjalności) KARTA KURSU (realizowanego w module ) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Badanie mediów z analizą danych statystycznych Media research and analysis of statistical data

Bardziej szczegółowo

KONKURS INFORMATYCZNY GIMNAZJUM

KONKURS INFORMATYCZNY GIMNAZJUM KONKURS INFORMATYCZNY GIMNAZJUM Wymagania konkursowe Wiadomości I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; II. Komunikowanie się za pomocą komputera

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Regina Klukowska mgr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Regina Klukowska mgr SYLLABUS na rok akademicki 0/0 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 1. Wymagania wstępne Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: psychologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaliczenie dwóch

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rok akademicki: 2013/2014 Kod: HKL-1-204-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Turystyka i Rekreacja SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu opracowanie: mgr inż. Sławomir Gurdała mgr Zbigniew Mikurenda kurs: wprowadzenie do e-kształcenia (20 godzin) Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

Liczba TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU (przedmiotu) godzin Semestr I 30 Konteksty kształcenia szkolnego Szkoła w cyfrowym uścisku, izolacja szkoły

Liczba TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU (przedmiotu) godzin Semestr I 30 Konteksty kształcenia szkolnego Szkoła w cyfrowym uścisku, izolacja szkoły A OGÓLNAAKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Dydaktyka ogólna Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Marek Lipiec Punkty ECTS: 1 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Relacyjne Bazy Danych Relational Databases Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kod przedmiotu: ZIP.GD5.03 Rodzaj przedmiotu: Przedmiot Specjalnościowy na kierunku ZIP dla specjalności

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej

Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej Dr Violetta Julkowska Zakład Dydaktyki Historii Instytutu Historii UAM Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej Wykład V rok studiów niestacjonarnych Rok akademicki 2007/2008 20 godzin Kontakt:

Bardziej szczegółowo

312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE. Szczegółowe cele kształcenia

312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE. Szczegółowe cele kształcenia 312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - zastosować zasady

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW Hypertext languages and web page design Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Marcin Piekarczyk Zespół dydaktyczny: dr inż.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się

IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się IwD M 07 Zdal ne na uczanie uczeni e się IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się 101 IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się Ewa Lubina Część II I nte rnet w dydakty ce po gram szk olenia curriculum Warunki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Dydaktyka medyczna Kod podmiotu IP NS4/DM Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WSTI w Katowicach, kierunek Informatyka opis modułu Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych

WSTI w Katowicach, kierunek Informatyka opis modułu Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych Kod przedmiotu: TTS Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Dydaktyka informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MEI-2-205-EI-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Technologie informacyjne w edukacji 1100-PW11TI-SP. Pedagogiki i Psychologii. Pedagogiki. Pedagogika wczesnoszkolna.

OPIS PRZEDMIOTU. Technologie informacyjne w edukacji 1100-PW11TI-SP. Pedagogiki i Psychologii. Pedagogiki. Pedagogika wczesnoszkolna. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2011/2012 Rektora UKW z dnia 10 lutego 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Kod Technologie informacyjne w edukacji 1100-PW11TI-SP Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

24.11.1976, Ostrowiec Świętokrzyski

24.11.1976, Ostrowiec Świętokrzyski Agnieszka Heba, Ph.D. Curriculum Vitae Dane osobowe E-mail www Data i miejsce ur. agnieszka_heba@o2.pl agnieszka.heba@gmail.com www.agnieszkaheba.pl 24.11.1976, Ostrowiec Świętokrzyski Telefon 0 665 564

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW PROGRAM AUTORSKI. Spis treści ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO INFORMATYCZNE

Tworzenie stron WWW PROGRAM AUTORSKI. Spis treści ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO INFORMATYCZNE Jadwiga Tumidajewicz nauczyciel mianowany Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II Gliwice ul. Okrzei 16 PROGRAM AUTORSKI ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO INFORMATYCZNE Tworzenie stron WWW Spis treści 1 I.

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Komputerowa obróbka tekstu rosyjskiego - opis przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Komputerowa obróbka tekstu rosyjskiego - opis przedmiotu Przedmiot do wyboru: Komputerowa obróbka tekstu rosyjskiego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Komputerowa obróbka tekstu rosyjskiego Kod przedmiotu 11.3-WH-FRSP-KOTR-K-S15_pNadGen8ZBY0

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno - Społeczny

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. rozpoznać prawidłową deklarację tablicy; podać odwołanie do określonego elementu tablicy.

Scenariusz lekcji. rozpoznać prawidłową deklarację tablicy; podać odwołanie do określonego elementu tablicy. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Zmienne tablicowe 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: podać definicję tablicy; podać definicję indeksu; wymienić cechy tablicy w VB.NET; podać postać deklaracji

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Semestr 2 Przedmiot Liczba godzin W K L ECTS Psychologia 30 30 2,0 Semestr 3 Pedagogika

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: wymienić narzędzia do tworzenia strony Zainstalować

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Methods and Techniques of Quality Management Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studentów kierunku mechatronika Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 7 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia

Numer i nazwa obszaru: 7 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia Numer i nazwa obszaru: 7 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie 1 Formularz F509 Strona 1/9

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

Program koła informatycznego

Program koła informatycznego Program koła informatycznego dla uczniów gimnazjum do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych w klasach I III Autorzy: Beata Matias-Smęt Piotr Urbaniak 1. CELE EDUKACYJNE podnoszenie poziomu kultury technicznej

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 23 marca 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA Nowy Sącz, 2012

Bardziej szczegółowo

Zrzut ekranu z wykorzystanej podczas zajęć prezentacji

Zrzut ekranu z wykorzystanej podczas zajęć prezentacji Zrzut ekranu z wykorzystanej podczas zajęć prezentacji Ludzie mają nawyk zdobywania szeroko pojętej wiedzy, opanowują sztukę czytania, pisania. W podobnym zakresie powinni również zdobywać wiedzę na temat

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru:7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu języka polskiego

Numer obszaru:7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu języka polskiego Numer obszaru:7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu języka polskiego

Bardziej szczegółowo

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli Łódź, marzec 2007 Kierownik studiów: dr Halina Waniak-Michalak Katedra/adres: Katedra

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Systemy operacyjne

KARTA KURSU. Systemy operacyjne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Systemy operacyjne Operating systems Kod Punktacja ECTS* 5 Koordynator dr inż. Grzegorz Sokal Zespół dydaktyczny: prof. dr hab. Bartłomiej Pokrzywka dr inż. Muchacki Mateusz

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC 1.1. Elementy budowy fizycznej mikrokomputera 1.1.1. Jednostka centralna 1.1.2. Urządzenia wejściowe 1.1.3. Urządzenia wyjściowe 1.2.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Rocznik studiów 2012/13 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.4013/12 (projekt) Uchwała Nr./12 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 12 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Nauczyciel przyrody

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo