Wymagania pracodawców w najczęściej ogłaszanych internetowych ofertach pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania pracodawców w najczęściej ogłaszanych internetowych ofertach pracy"

Transkrypt

1 Wymagania pracodawców w najczęściej ogłaszanych internetowych ofertach pracy Na rynku pracy wśród specjalistów najbardziej poszukiwani i cenieni są specjaliści z branŝ: telekomunikacja i zaawansowane technologie; bankowość, finanse i ubezpieczenia; budownictwo i nieruchomości; przemysł cięŝki a takŝe IT, handlu i sprzedaŝy oraz przemysłu lekkiego. W ich przypadku nadal moŝna mówić o rynku pracownika. Z raportów Rynek pracy specjalistów opracowywanych kwartalnie przez pracuj.pl wynika, Ŝe w grupie specjalistów w II kwartale 2008 r. w największym stopniu poszukiwane były osoby z sektora handel i sprzedaŝ oraz bankowość, finanse i ubezpieczenia. RównieŜ łatwo moŝna było znaleźć pracę w budownictwie i nieruchomościach oraz w telekomunikacji i zaawansowanych technologiach. W porównaniu do I kwartału 2008 r. największy wzrost ofert pracy dotyczył branŝy FMCG, a największy spadek dotknął edukację, kształcenie i szkolenia oraz branŝę marketingową. Według działów w firmach liderem w zestawieniu jest dział handlowy. DuŜe zapotrzebowanie na pracowników widać było równieŝ w działach technologicznych, ale największy procentowy wzrost odnotowały działy księgowości. Największy spadek liczby ofert odnotowały natomiast działy tłumaczeń oraz marketingu, PR i reklamy. Pod względem województw na pierwszym miejscu pozostaje województwo mazowieckie, na drugim miejscu uplasowało się woj. dolnośląskie. Największym wzrostem moŝe pochwalić się województwo pomorskie, a największy spadek dotyczył ofert z zagranicy, co moŝe oznaczać początek końca masowych emigracji zarobkowych. PoniŜsze zestawienie opracowano wykorzystując klasyfikację Topjobs - powstałą na podstawie analiz ofert pracy zamieszczonych w portalu Pracuj.pl. W klasyfikacji znalazły się trzy najczęściej pojawiające się zawody typowe dla danej branŝy (Farmaceutyka/medycyna, FMCG, Marketing i reklama, Nowe technologie i IT, Przemysł, Sektor publiczny, SprzedaŜ, Telekomunikacja, Transport i logistyka, Finanse, Prawo) "Obowiązki" oraz "Wymagania" i "Wymagania dodatkowe" stanowią zestaw najczęściej powtarzających się elementów opisów poszczególnych stanowisk i oczekiwań pracodawców wobec kandydatów. Źródło: strony internetowe: Strona 1

2 Wykaz opisanych zawodów wg kolejności alfabetycznej: Administrator sieci/administrator systemu Doradca klienta/konsultant/handlowiec Doradca techniczno-handlowy Farmaceuta InŜynier ds. utrzymania ruchu/mistrz utrzymania ruchu Kierownik budowy Kierownik działu prawnego Kierownik magazynu Kierownik sklepu/kierownik działu Księgowy Logistyk/Specjalista ds. logistyki MenadŜer ds. klientów/ Account manager / Key account manager MenadŜer produktu/ Brand Manager/Product Manager MenedŜer projektu Merchandiser Prawnik/Associate Programista C++ Przedstawiciel medyczny / Reprezentant medyczny Radca prawny Regionalny kierownik sprzedaŝy/area Sales Manager Specjalista ds. audytu/specjalista ds. audytu wewnętrznego Specjalista ds. funduszy UE Specjalista ds. IT/Analityk IT Specjalista ds. marketingu Specjalista ds. sieci teleinformatycznych Specjalista ds. wsparcia technicznego/it Support Specialist Spedytor/Spedytor międzynarodowy Tester Źródło: strony internetowe: Strona 2

3 Źródło: strony internetowe: Strona 3 Administrator sieci/administrator systemu wykonywanie czynności związanych z budową, optymalizację i utrzymywaniem systemu/serwerów rozwijanie systemów i procedur bezpieczeństwa systemu udział w tworzeniu planów projektów informatycznych utrzymywanie i monitorowanie ciągłości pracy systemu informatycznego planowanie i zarządzanie zmianami opracowywanie dokumentacji i procedur wykształcenie wyŝsze informatyczne lub pokrewne biegła znajomość języka angielskiego 2-3 lata doświadczenia w zarządzaniu serwerami/systemami bardzo dobra znajomość technologii sieciowych TCP/IP, LAN/WAN/VPN dyspozycyjność samodzielność znajomość ITIL, baz danych Oracle, MS SQL, Lotus Notes gotowość do pracy zmianowej mobilność Doradca klienta/konsultant/handlowiec realizacja uzgodnionego planu przychodów i sprzedaŝy pozyskiwanie nowych i obsługa aktualnych klientów raportowanie dotyczące realizacji powierzanych zadań współpraca z działem marketingu doradztwo i sprzedaŝ produktów finansowych administrowanie powierzonym portfelem klientów przygotowywanie indywidualnych ofert dla klientów kształtowanie pozytywnego wizerunku banku/instytucji finansowej raportowanie wyników pracy dbałość o odpowiednią wizualizację oferty w punkcie sprzedaŝy doświadczenie w sprzedaŝy nastawienie na klienta minimum średnie wykształcenie znajomość branŝy, przede wszystkim produktów i usług komunikatywność i umiejętność prezentacji oferty prawo jazdy kat. B aktywne i odpowiedzialne podchodzenie do powierzonych obowiązków dobra organizacja pracy umiejętność dokonywania analizy i oceny zdolności kredytowej nastawienie na osiąganie celów i realizację planów sprzedaŝowych znajomość programów magazynowych umiejętność szybkiego uczenia się

4 gotowość do pracy zmianowej znajomość języka angielskiego bardzo dobra znajomość lokalnego rynku odbiorców produktów/usług finansowych umiejętność pracy w zespole doświadczenie zawodowe w branŝy finansowej kreatywność empatia i zdolności interpersonalne determinacja w realizacji celów profesjonalizm w obsłudze klienta Źródło: strony internetowe: Strona 4 Doradca techniczno-handlowy doradztwo techniczne w zakresie oferowanych produktów i usług realizowanie planów sprzedaŝowych pozyskiwanie nowych i utrzymywanie relacji z aktualnymi klientami opracowywanie ofert handlowych udział w realizacji działań promocyjnych i marketingowych wyŝsze wykształcenie techniczne doświadczenie w sektorze B2B bardzo dobra znajomość branŝy i otoczenia rynkowego firmy znajomość języka angielskiego lub niemieckiego umiejętności sprzedaŝowe bardzo dobra organizacja pracy prawo jazdy gotowość do częstych wyjazdów umiejętność analizy wyników i wyciągania wniosków doświadczenie w pracy w danej branŝy Farmaceuta pomoc i fachowa obsługa klientów apteki pozyskiwanie nowych dostawców (producentów farmaceutycznych) do współpracy negocjacje zakupu kalkulacja kosztów i cen renegocjacja kontraktów odnawialnych wykształcenie wyŝsze o profilu farmaceutycznym otwartość i chęć zdobywania nowych doświadczeń oraz poznawania innych kultur minimum roczne doświadczenie w aptece zaangaŝowanie, samodzielność wysokie zdolności komunikacyjne i interpersonalne umiejętność obsługi komputera wysoka kultura osobista znajomość j. angielskiego

5 InŜynier ds. utrzymania ruchu/mistrz utrzymania ruchu przestrzeganie procedur przy codziennym uruchamianiu produkcji i utrzymywanie ruchu nadzór nad działem utrzymania ruchu monitorowanie pracy urządzeń odpowiednie reagowanie na awarie i podejmowanie niezbędnych napraw utrzymywanie urządzeń produkcyjnych w odpowiednim stanie zapewnienie zgodności z procedurami i przepisami bhp uczestnictwo w analizowaniu i optymalizacji technologii linii współpraca z innymi działami produkcyjnymi wykształcenie wyŝsze, mechaniczne lub związane ściśle z branŝą, w której będzie pracować doświadczenie zawodowe w dziale utrzymania ruchu lub w dziale produkcyjnym znajomość języka angielskiego obowiązkowość systematyczność umiejętność pracy zespołowej umiejętności menadŝerskie znajomość programów i metod statystycznych Kierownik budowy nadzór nad realizacją budowy prowadzenie dokumentacji budowy wsparcie kierownika zarządzającego projektem współpraca z dostawcami, podwykonawcami oraz firmami projektowymi zapewnienie bezpieczeństwa pracy sporządzanie wycen i kosztorysów wykonywanie pewnych prac budowlano-montaŝowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami wykształcenie wyŝsze techniczne, preferowane: budownictwo uprawnienia budowlane doświadczenie w zakresie zarządzania budowami doświadczenie w zakresie wdraŝania projektów znajomość języka angielskiego lub niemieckiego gotowość do częstych i długich wyjazdów słuŝbowych Źródło: strony internetowe: Strona 5

6 Kierownik działu prawnego organizacja i koordynacja prac działu prawnego współudział w realizacji projektów biznesowych oraz bieŝącą obsługę prawną firmy przygotowywanie i opiniowanie projektów umów i innych dokumentów oraz sporządzanie opinii prawnych przygotowywanie dokumentów związanych z posiedzeniem zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej oraz zarządu współpracę z kancelariami prawnymi, notariuszami, sądami oraz innymi instytucjami nadzór nad dokumentacją wyŝsze wykształcenie prawnicze ukończona aplikacja radcowska kilkuletnie doświadczenie na stanowisku radcy prawnego w duŝej międzynarodowej firmie ekspercka wiedza, popartą doświadczeniem, w określonym obszarze doświadczenie we wsparciu złoŝonych projektów biznesowych bardzo dobra znajomość języka angielskiego umiejętność pracy w zespole wysokie poczucie odpowiedzialności doświadczenie menedŝerskie umiejętność twórczego podejścia do rozwiązywanych problemów oraz rozwinięte zdolności interpersonalne motywacja do osiągania celów bardzo dobra organizacja pracy odporność na stres komunikatywność dyspozycyjność, zaangaŝowanie Kierownik magazynu zarządzanie magazynem zarządzenie podległym personelem ustanowienie i egzekwowanie procedur funkcjonowania podległego magazynu zarządzanie działalnością operacyjną magazynu i kontrolowanie procesu przepływu towarów współpraca z kierownikami innych działów i magazynów kontrola dostaw i produktów nadzór nad wyposaŝeniem magazynu zapewnienie zgodności funkcjonowania magazynu z zasadami bhp kontrola i analiza kosztów funkcjonowania magazynu przygotowywanie i przeprowadzanie inwentaryzacji zapewnianie odpowiednich stanów magazynowych produktów wykształcenie wyŝsze, związane z logistyką doświadczenie w pracy w magazynie, na kierowniczym stanowisku bardzo dobra znajomość zasad gospodarki magazynowej znajomość języka angielskiego umiejętności menadŝerskie Źródło: strony internetowe: Strona 6

7 odporność na stres umiejętność szybkiego i sprawnego działania znajomość programu SAP Kierownik sklepu/kierownik działu Kierowanie bieŝącą działalnością sklepu Realizacja planów sprzedaŝy Tworzenie polityki handlowej sektora i realizacja jej załoŝeń Dostosowanie oferty handlowej do potrzeb rynku Rekrutacja, szkolenie i management pracowników Prowadzenie dokumentacji i raportowanie wyŝsze wykształcenie kilkuletnie doświadczenie w handlu 2 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem znajomość aktualnych trendów i doświadczenie na podobnym stanowisku umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji dynamizm w działaniu inicjatywa znajomość j. angielskiego umiejętności w zakresie organizacji pracy oraz znajomości technik handlowych, negocjacyjnych i marketingowych umiejętności interpersonalnych, analitycznych, sumienności, odpowiedzialności i zaangaŝowania w wykonywaną pracę prawo jazdy kat. B dyspozycyjność i odpowiedzialność doświadczenie w danej branŝy na stanowisku sprzedaŝowym lub kierowniczym Księgowy samodzielne prowadzenie kilku firm klientów w zakresie pełnej lub uproszczonej księgowości raportowanie zgodnie ze standardami firm klientów księgowanie dokumentów: faktury zakupu, faktury sprzedaŝy, wyciągi bankowe, dokumenty proste rozliczanie wyciągów bankowych przygotowywanie przelewów bankowych bieŝąca kontrola stanu zobowiązań wystawianie not korygujących księgowanie dokumentów walutowych (WNT, WDT, import usług) sporządzanie raportów, kalkulacji i analiz na potrzeby zarządu wsparcie działu w innych pracach księgowych pomoc przy sporządzaniu deklaracji VAT i CIT Źródło: strony internetowe: Strona 7

8 wykształcenie wyŝsze ekonomiczne 1-2-letnie doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości spółek znajomość przepisów z zakresu rachunkowości oraz prawa podatkowego doświadczenie w rozliczaniu gospodarki magazynowej dobra znajomość języka angielskiego samodzielność w działaniu nastawienie na współdziałanie i umiejętność pracy w zespole zdolności analityczne umiejętność obsługi komputera i programów księgowych dokładność, rzetelność i bardzo dobra organizacja czasu pracy licencja MF znajomość programu Symfonia praktyczna znajomość ustawy o podatku VAT znajomość SAP Logistyk/Specjalista ds. logistyki organizacja i kontrola procesów logistycznych optymalizacja działań i kosztów dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw kontrola terminowości realizacji zamówień klienta monitorowanie stanów magazynów rejestracja zamówień prowadzenie dokumentacji związanej ze sprzedaŝą i wydaniem towarów kontrola i rozliczanie podległych przewoźników przygotowywanie zestawień, sprawozdań i raportów dla dyrekcji wykształcenie wyŝsze, związane z logistyka dobra znajomość języka angielskiego doświadczenie w dziale logistycznym znajomość systemu ERP, zwłaszcza w zakresie planowania produkcji i nadzoru nad prawidłowym przepływem informacji) umiejętność planowania i realizacji harmonogramu zamówień u dostawców znajomość programów magazynowych samodzielność umiejętność pracy pod presją czasu komunikatywność, otwartość odpowiedzialność, obowiązkowość Źródło: strony internetowe: Strona 8

9 MenadŜer ds. Klientów/Account Manager/Key Account Manager Główne obowiązki rozwój współpracy i budowanie długofalowych relacji z kluczowymi klientami pozyskiwanie nowych klientów identyfikacja potrzeb u potencjalnych klientów w zakresie pracy tymczasowej i zatrudnienia zewnętrznego utrzymywanie regularnych kontaktów biznesowych z klientami przygotowywanie ofert i umów z klientem, prowadzenie dokumentacji sprzedaŝowej udział w realizacji międzynarodowych projektów sprzedaŝowo-marketingowych udział w lokalnych działaniach marketingowych skierowanych do klientów i partnerów firmy wyŝsze wykształcenie co najmniej dobra znajomość języka angielskiego doświadczenie w sprzedaŝy usług B2B, preferowane: w firmach np. FMCG doskonała orientacja w obszarach nowych inwestycji, trendów rozwojowych i kondycji przedsiębiorstw nastawienie na rezultat i rozumienie celów biznesowych bardzo wysoka kultura osobista i ukierunkowanie na najwyŝszą jakość obsługi klienta umiejętności negocjacyjne samodzielność i doskonała organizacja pracy wysokie zdolności interpersonalne znajomość technik sprzedaŝy i negocjacji umiejętność pracy w zespole MenadŜer ds. Produktu/Brand Manager/Product Manager Główne obowiązki tworzenie strategii rozwoju marki/produktu aktywne kreowanie wizerunku marki zwiększenie efektywności sprzedaŝy i rozpoznawalności marki planowanie i prowadzenie kampanii reklamowych i promocyjnych nadzór nad przygotowywaniem materiałów marketingowych i promocyjnych monitorowanie i analiza danych rynkowych oraz konkurencyjnych budowanie baz danych produktów monitorowanie i ocena danych rynkowych oraz konkurencji współpraca z działem sprzedaŝy wykształcenie wyŝsze, preferowane: ekonomia, zarządzanie, marketing doświadczenie w pracy w dziale marketingu lub sprzedaŝy bardzo dobra znajomość języka angielskiego znajomość branŝy znajomość nowoczesnych technik marketingowych orientacja w otoczeniu rynkowym doświadczenie w samodzielnej realizacji projektów Źródło: strony internetowe: Strona 9

10 doświadczenie we wprowadzaniu na rynek nowych produktów znajomość regulacji prawnych dotyczących danych produktów doświadczenie zawodowe w danym sektorze zdolności analityczne samodzielność umiejętność myślenia kreatywnego Źródło: strony internetowe: Strona 10 MenedŜer projektu pozyskiwanie klientów z sektora farmaceutycznego realizacja planów sprzedaŝowych utrzymywanie dobrych relacji z klientami budowanie sieci partnerów biznesowych opracowywanie budŝetów i prognoz organizacja działań marketingowych koordynacja pracy zespołu 3-6 lat doświadczenia w branŝy farmaceutycznej doświadczenie w pracy w zespole projektowym pod okiem project managera umiejętności szybkiego pozyskiwania i utrzymywania zaufania klientów oraz kolegów z pracy doskonałej znajomości języka angielskiego nastawienie na cel odpowiedzialność samodzielność zdolności organizacyjne prawo jazdy umiejętności negocjacji i rozwiązywania problemów zdolności przywódcze, przedsiębiorczości oraz determinacji wysoka motywacja i aktywność Merchandiser dbałość o ekspozycję produktów kontrolowanie zapasów w magazynach rozmieszczenie materiałów reklamowych udział w organizacji akcji promocyjnych przeprowadzanie akcji promocyjnych wspólnie z punktami sprzedaŝy analiza porównawcza polityki cenowej konkurencji doświadczenie w dziale sprzedaŝy lub marketingu znajomość standardów merchandisingu odpowiedzialność samodzielność dyspozycyjność komunikatywność

11 doświadczenie w merchandisingu znajomość branŝy Źródło: strony internetowe: Strona 11 Prawnik/Associate obsługa prawna spółki przygotowanie i sprawdzanie kontraktów i umów od strony prawnej przygotowanie uchwał i zarządzeń rady nadzorczej i zarządu prowadzenie rejestru umów, uchwał, zarządzeń przygotowanie regulaminów i wewnętrznych aktów prawnych przygotowanie propozycji rozwiązań zgodnych z przepisami prawa kontrola przestrzegania przepisów i procedur prawnych monitorowanie zmian ustaw i rozporządzeń utrzymywanie kontaktów z zewnętrzną firmą prawniczą tworzenie i opiniowanie umów oraz nowych produktów prowadzenie postępowań: sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych sporządzanie opinii prawnych czynności związane z profilem działalności spółki lub specjalizacja prawnika (obrót nieruchomości, prawo pracy, ubezpieczenia, itd.) wykształcenie wyŝsze prawnicze 2-3 lata doświadczenia bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, pracy, handlowego i konsumenckiego bardzo dobra znajomość języka angielskiego umiejętność samodzielnej organizacji pracy i rozwiązywania problemów umiejętność obsługi komputera umiejętność przygotowywania pism i umów zdolność szybkiego uczenia się znajomość języków: niemieckiego, francuskiego ukończona aplikacja (lub w trakcie) umiejętność organizowania pracy własnej i umiejętność pracy w zespole dyspozycyjność, pracowitość i odpowiedzialność zaangaŝowanie dokładność, komunikatywność Programista C++ tworzenie oprogramowania zgodnie z powierzoną specyfikacją projektowanie, implementowanie i testowanie aplikacji desktopowych, bibliotek i narzędzi opracowywanie dokumentacji techniczno-projektowej dla tworzonego oprogramowania bardzo dobra znajomość C++ bardzo dobra znajomość języka angielskiego bardzo dobra znajomość programowania w środowisku tekstowym

12 doświadczenie poparte stworzonym oprogramowaniem umiejętność tworzenia aplikacji wielowątkowych umiejętność pracy w zespole, komunikacji samodyscyplina bardzo dobra znajomość systemu CVS znajomość zagadnień związanych z programowaniem sieciowym bardzo dobra znajomość standardów multimedialnych znajomość MS Project znajomość metodyk wytwarzania programowania znajomość XML znajomość Visual Studio Przedstawiciel medyczny / Reprezentant medyczny rozwijanie sprzedaŝy produktów firmy na określonym terenie aktywna działalność informacyjna wśród lekarzy specjalistów organizacja spotkań i konferencji dla środowiska medycznego pozyskiwanie klientów z sektora medycznego (kliniki, szpitale) utrzymywanie dobrych relacji z klientami i dealerami dalszy rozwój istniejącej sieci sprzedaŝy opracowywanie budŝetów i prognoz organizacja działań marketingowych raportowanie wyników sprzedaŝy oraz działań konkurencji do regionalnego dyrektora sprzedaŝy wykształcenie wyŝsze medyczne, farmaceutyczne lub pokrewne zaangaŝowanie, samodzielność, determinacja w dąŝeniu do celu wysokie zdolności komunikacyjne i interpersonalne umiejętność obsługi komputera prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umiejętność prezentacji produktu, moŝliwość osiągania wyznaczonych celów na polu sprzedaŝy produktu zdolności negocjacyjne gotowość od odbywania częstych wyjazdów słuŝbowych wysoki poziom motywacji, samodzielność w działaniu znajomość środowiska sektora medycznego (szpitale, kliniki) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie farmaceutycznej Źródło: strony internetowe: Strona 12

13 Radca prawny doradztwo prawne w zakresie zleconym przez przełoŝonych reprezentacja klientów przed sądami doradztwo prawne oraz udzielanie opinii w sprawach związanych z działalnością pracodawcy opiniowanie pod względem prawnym przepisów wewnętrznych pracodawcy oraz zawieranych przez niego umów uczestnictwo w negocjacjach w sytuacjach wymagających konsultacji prawnej udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawnych odnoszących się do działalności pracodawcy reprezentowanie pracodawcy przed sądami i innymi organami orzekającymi, jak równieŝ opracowywanie pism procesowych związanych z postępowaniami w sprawach dotyczących pracodawcy wykształcenie wyŝsze prawnicze uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego min. 2-letni staŝ pracy w danej branŝy biegła znajomość języka angielskiego, w tym równieŝ prawniczego umiejętność reagowania na potrzeby rynku poprzez kreowanie indywidualnych rozwiązań prawnych dostosowanych do potrzeb klienta, a jednocześnie zabezpieczających odpowiednio interesy banku znajomość innego języka obcego mile widziana doświadczenie w kancelariach prawniczych umiejętności negocjacji umiejętności analitycznych odporności na stres komunikatywności umiejętności pracy w zespole kreatywności dyspozycyjności Regionalny kierownik sprzedaŝy/area Sales Manager Główne obowiązki zarządzanie sprzedaŝą utrzymywanie kontaktów handlowych rozwój sprzedaŝy produktów za pomocą zespołu zarządzanie operacyjne w podległym regionie realizacja polityki personalnej w zakresie zatrudniania i rozwoju pracowników prowadzenie oceny jakościowej salonów sprzedaŝy analiza konkurencji w regionie realizowanie planów sprzedaŝy w swoim regionie na poziomie 100% motywowanie podwładnych bieŝące wyznaczanie i realizacja celów prowadzenie spotkań i prezentacji zarządzanie siecią pośredników finansowych budowanie i rozwijanie relacji z pośrednikami, pracownikami i klientami pozyskiwanie nowych pośredników oraz rozwijanie sieci sprzedaŝy Źródło: strony internetowe: Strona 13

14 wykształcenie wyŝsze doświadczenie w aktywnej sprzedaŝy i obsłudze klienta minimum dwuletnie doświadczenie w aktywnej sprzedaŝy i obsłudze klienta doświadczenie w zarządzaniu sprzedaŝą znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym samodzielność i inicjatywa w działaniu umiejętność budowania profesjonalnych relacji z klientami wysokie umiejętności interpersonalne nastawienie na osiąganie celów bardzo dobra organizacja pracy predyspozycje do samodzielnego działania w ramach określonych zasad i procedur umiejętność osiągania oczekiwanych efektów w warunkach wysokiej konkurencji gotowość do odbywania częstych podróŝy umiejętność negocjacji i rozwiązywania problemów znajomość rynku pośrednictwa finansowego w regionie bardzo dobra znajomość produktów finansowych odpowiedzialność i dojrzałość Ŝyciowa wysoka kultura osobista odpowiedzialność i dojrzałość Ŝyciowa chęć rozwoju zawodowego doświadczenie w zarządzaniu strukturami sprzedaŝowymi doświadczenie w branŝy znajomość narzędzi oraz metod analizy konkurencji Specjalista ds. audytu/specjalista ds. audytu wewnętrznego przeprowadzanie zadań audytowych, w tym w miejscu realizacji badanych projektów przeprowadzanie kontroli wykonania wniosków z audytu przeprowadzanie analiz ryzyka projektów finansowych przygotowanie planów/harmonogramu audytów wewnętrznych wykształcenie wyŝsze, preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie, prawo, administracja zdany egzamin na audytora wewnętrznego doświadczenie w prowadzeniu zadań audytowych znajomość zasad audytu wewnętrznego gotowość poddania się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych umiejętność analitycznego myślenia umiejętność samodzielnej realizacji projektu znajomość prawa z zakresu finansów i zamówień publicznych znajomość programu MS Excel gotowość do wyjazdów słuŝbowych umiejętność pracy w zespole kreatywność, otwartość, odporność na stres umiejętność pracy pod presją czasu Źródło: strony internetowe: Strona 14

15 Specjalista ds. funduszy UE prowadzenie działań związanych z wdraŝaniem projektów unijnych badanie i weryfikacja dokumentów finansowych przedkładanych przez beneficjentów prowadzenie kontroli projektów sporządzanie raportów pokontrolnych przygotowywanie zestawień i informacji dotyczących zapewnienie wsparcia przy ewaluacji działania monitoring przebiegu wdraŝania projektów weryfikacja dokumentów dotyczących róŝnych aspektów związanych z wdraŝaniem projektów opiniowanie dokumentów i aktów prawnych dotyczących monitorowania realizacji projektów współfinansowanych przez UE wykształcenie wyŝsze, preferowane - ekonomiczne, prawnicze znajomość ustawy o finansach publicznych znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych znajomość języka angielskiego doświadczenie w kontroli inwestycji realizowanych ze środków unijnych doświadczenie w realizacji projektów unijnych wiedza o unijnych programach (EFS, Fundusz Spójności, ZPORR, itd.) studia podyplomowe z zakresu finansów, audytu, kontroli znajomość unijnych i krajowych strategicznych dokumentów planistycznych na lata wiedza o UE znajomość kodeksu postępowania administracyjnego odporność na stres bardzo dobra organizacja pracy wnikliwość Specjalista ds. IT/Analityk IT opracowywanie specyfikacji funkcjonalnej systemów portalowych udział w pracach normalizacyjnych normalizacyjnych dziedzinie informatyki oraz współpraca z organami administracji państwowej przygotowanie propozycji kierunków prac badawczo-rozwojowych w obszarze informatyki i telekomunikacji opracowywanie analiz i ekspertyz w zakresie wdraŝania nowych technologii informatycznych opracowywanie ekspertyz i prowadzenie studiów wykonalności systemów teleinformatycznych udział w pracach zwiększających bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w systemach elektronicznych udział w projektowaniu systemów informatycznych opracowywania i opiniowanie pod względem informatycznych projektów aktów normatywnych w obszarze działania instytucji Źródło: strony internetowe: Strona 15

16 wykształcenie wyŝsze, informatyczne lub pokrewne bardzo dobra znajomość języka angielskiego znajomość nowoczesnych standardów technologii informatycznych doświadczenie na stanowiskach związanych z projektowaniem i analizowaniem projektów informatycznych znajomość zagadnień związanych z budową i oceną dokumentacji projektowej doświadczenie w pracy w administracji publicznej studia podyplomowe lub kursy specjalistyczne związane z projektowaniem systemów informatycznych znajomość problematyki bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych znajomość rozporządzenia o homologacji systemów informatycznych umiejętność analizy i syntezy informacji doświadczenie w pracy metodą projektów Specjalista ds. marketingu kreowanie i wdraŝanie nowych rozwiązań marketingowych współpraca z agencjami zajmującymi się promocją marki, koordynacja przekazywanie i konsultowanie zawartości materiałów, informacji współpraca z firmami badającymi rynek analiza rynku pod kątem kształtowania nowych kierunków i trendów kształtowanie i realizacja polityki marketingowej firmy we współpracy z działem sprzedaŝy, realizacja zadań związanych z "product managementem" ścisła współpraca z kierownictwem firmy nadzór nad materiałami reklamowymi i promocyjnymi pozycjonowanie oferty na konkurencyjnym rynku analizowanie bazy klientów pod kątem segmentacji rynków docelowych monitoring rynku w zakresie marketingu ubezpieczeń grupowych wykształcenie wyŝsze: marketing, socjologia, zarządzanie, ekonomia minimum 2-3 lata doświadczenia w pracy w dziale marketingu bardzo dobra znajomość języka angielskiego praktyczna znajomość narzędzi marketingowych i promocyjnych bardzo dobra umiejętność organizacji czasu pracy umiejętność pracy w zespole kreatywność, inicjatywa, samodzielność i dynamizm w działaniu komunikatywność, wysoka kultura osobista znajomość Internetu inicjatywa, samodzielność i dynamizm w działaniu znajomość zasad przygotowania materiałów na potrzeby drukarni znajomość programów graficznych z pakietu Adobe CS, Corel umiejętność projektowanie materiałów marketingowych i nadzór nad ich produkcją ciekawe projekty w portfolio Źródło: strony internetowe: Strona 16

17 Specjalista ds. sieci teleinformatycznych rozwój, zarządzanie i administracja siecią TCP/IP monitorowanie wydajności i niezawodności sieci udział w projektach informatycznych udział w tworzeniu narzędzi informatycznych wspomagających planowanie i optymalizację sieci tworzenie dokumentacji i instrukcji wspomagających planowanie sieci oraz konfigurację elementów sieciowych wykształcenie informatyczne lub techniczne doświadczenie w administracji systemami sieciowymi doświadczenie komercyjne w planowaniu i konfiguracji sieci szkieletowych bardzo dobra znajomość protokołów Ethernet i TCP/IP znajomość protokołów routingu dynamicznego, oraz protokołu spannig tree znajomość protokołu Frame Relay znajomość protokołów teletransmisyjnych umiejętność i doświadczenie w konfiguracji urządzeń CISCO znajomość zasad działania i konfiguracji "zapór ogniowych" znajomość zasad tworzenia bezpiecznych, wirtualnych sieci prywatnych (VPN) znajomość zagadnień sprzętowych oraz bezpieczeństwa systemów sieciowych umiejętność diagnozowania problemów sieciowych umiejętności analizy logów systemowych wiedza na temat synchronizacji czasu w sieciach teletransmisyjnych, WAN i LAN komunikatywna znajomość języka angielskiego znajomość urządzeń sieciowych róŝnych producentów znajomość systemu Linux znajomość oprogramowania do monitorowania i zarządzania siecią doświadczenie w realizacji projektów informatycznych Źródło: strony internetowe: Strona 17 Specjalista ds. wsparcia technicznego/it Support Specialist obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego administrowanie siecią i kontami pocztowymi kontrola sieci i serwerów instalowanie oprogramowanie rozwiązywanie bieŝących problemów sieci i sprzętu uczestnictwo w projektach IT zapewnianie dostępności serwisów informatycznych utrzymywanie procedur technicznych i operacyjnych utrzymywanie wymaganego poziomu bezpieczeństwa danych znajomość systemów operacyjnych Win9x/2000/XP Professional znajomość aplikacji Office 2000/2003 podstawowa znajomość administracji serwerami

18 bardzo dobra znajomość języka angielskiego znajomość protokołu TCP/IP wykształcenie wyŝsze informatyczne lub pokrewne doświadczenie w pracy w help desku lub na podobnym stanowisku znajomość narzędzi: ASDL, Dial-up. Wireless, VPN, Pass znajomość aplikacji Lotus Notes znajomość systemów operacyjnych UNIX/LINUX Spedytor/Spedytor międzynarodowy przyjmowanie i realizacja zleceń spedycyjnych budowanie i utrzymywanie relacji z klientami i podwykonawcami pełna obsługa połączeń (drogowych, morskich, kolejowych, lotniczych) koordynacja przebiegu transportu organizacja przewozów sprzedaŝ usług spedycyjnych poszerzanie bazy podwykonawców zapewnienia optymalnej floty budowanie bazy ładunków powrotnych optymalizacja kosztów doświadczenie w pracy w dziale spedycji minimum średnie wykształcenie doświadczenie w obsłudze ładunków dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów duŝa samodzielność znajomość drugiego języka obcego (przede wszystkim: niemiecki, rosyjski) umiejętność pracy pod presją czasu umiejętność pracy w zespole wiedza na temat branŝy logistyczno-transportowej znajomość przepisów spedycyjnych umiejętności handlowe dobra znajomość lokalnego rynku przewozowego Źródło: strony internetowe: Strona 18

19 Tester monitorowanie i testowanie systemu telekomunikacyjnego rozwiązywanie komplikacji związanych z wprowadzaniem oprogramowania, ich analiza i raportowanie na temat wprowadzanych zmian integrowanie nowych rozwiązań i urządzeń z istniejącym systemem telekomunikacyjnym tworzenie dokumentacji technicznej planowanie i wykonywanie testów wyŝsze wykształcenie telekomunikacyjne lub pokrewne znajomość sprzętowych rozwiązań serwerowych i rozwiązań klastrowych bardzo dobra znajomość języka angielskiego znajomość protokołów TCP/IP wiedza z zakresu zagadnień telekomunikacyjnych znajomość baz danych znajomość systemu UNIX bardzo dobra znajomość jednego z języków programowania Źródło: strony internetowe: Strona 19

20 Wyjaśnienie pojęć: B2B - Business-to-Business to ogół relacji między firmą a partnerami, pośrednikami, dostawcami, dystrybutorami oraz punktami sprzedaŝy i świadczenia usług. Sieć producentów, hurtowników i dystrybutorów (stanowiących ogniwa w łańcuchu dostaw) moŝe rozrosnąć się do bardzo duŝych rozmiarów. Zarządzanie złoŝonym systemem dostaw moŝna znacznie ułatwić przez automatyzację przepływu odpowiednich informacji oraz integrację danych o sprzedaŝy i terminach dostaw. Trzeba zauwaŝyć, Ŝe ten łańcuch moŝe być jeszcze dłuŝszy np. prognozowanie, planowanie, zaopatrzenie, produkcja, magazynowanie, realizacja umów i kontraktów, sprzedaŝ, serwis itp. Im więcej procesów, tym większe moŝliwości ich usprawnienia poprzez zastosowanie technologii internetowych. Źródło: FMCG - określenie wykorzystywane w marketingu i sprzedaŝy, opisujące produkty szybko rotujące w punktach sprzedaŝy (skrót od ang. Fast Moving Consumer Goods - produkty szybko rotujące, szybko zbywalne), najczęściej codziennego uŝytku. NaleŜą do nich przede wszystkim: artykuły spoŝywcze, kosmetyki, chemia gospodarcza, drobne artykuły gospodarstwa domowego itp. Przyjmuje się, Ŝe większość produktów sprzedawanych w super- i hipermarketach klasyfikowana jest jako FMCG. Termin jest tłumaczony w polskiej nauce ekonomicznej na "dobra konsumenckie" lub "towary pierwszej potrzeby". Źródło: merchandising działalność marketingowa, której istotę stanowi stosowanie znaków towarowych, postaci, przedstawień, wizerunków i symboli kojarzonych przez odbiorców z jednym produktem najczęściej serialem telewizyjnym lub filmem - w celu poprawy efektów sprzedaŝy innego produktu, adresowanego do szerokich rzesz konsumentów, a oferowanego z zasady w sprzedaŝy detalicznej, sposoby wpływania na zachowania klientów poprzez wystrój pomieszczenia i sposób prezentacji towarów w celu zwiększenia sprzedaŝy, zainteresowania odbiorców a nawet zwiększeniu subiektywnej wartości towaru w oczach klienta. Źródło: strony internetowe: Strona 20

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie LEKSYKON ZAWODÓW

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie LEKSYKON ZAWODÓW LEKSYKON ZAWODÓW Art Director Art Director, dyrektor artystyczny, to osoba umiejąca pracować samodzielnie, ale zarazem potrafiąca realizować zadania w zespole oraz zarządzać grupą współpracowników. Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Przegląd Płac. Sprzedaż i Marketing. Polska 2013

Przegląd Płac. Sprzedaż i Marketing. Polska 2013 Przegląd Płac Sprzedaż i Marketing Polska 2013 Łatwiej niż sądzisz, Szybciej niż myślisz, Skuteczniej niż się spodziewasz, Więcej niż planujesz, Pewniej niż zakładasz. Więcej pod numerem infolinii: 0 800

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PŁAC 2014. Sprzedaż i Marketing. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl

PRZEGLĄD PŁAC 2014. Sprzedaż i Marketing. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl PRZEGLĄD PŁAC 2014 Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl sprawdzone rozwiązania rekrutacyjne Zadzwoń teraz i dowiedz się więcej! 022 323 89 00 www.monsterpolska.pl Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Raport Płacowy Adecco Poland

Raport Płacowy Adecco Poland Raport Płacowy Adecco Poland Stanowiska Biurowe 2013 Spis treści Wynagrodzenia dla stanowisk administracyjnych i biurowych czyli białych kołnierzyków we wszystkich branżach. Wstęp 3 Wsparcie biura 4 Sekretariat

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Fiat Services Polska WEJŚCIE E N G I N E E R I N G Kämmerer

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198100-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie

Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie "Ma-Ja" dostarcza swoim Klientom odpowiednio przygotowane miejsca na reklamę zewnętrzną. Są to przede wszystkim białe tablice umieszczone wzdłuż

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY hays.pl/raporty 2 Hays Polska Raport Placowy Trendy 2015 Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić najnowszy raport Hays Poland dotyczący wynagrodzeń i trendów

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW

POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW Publikacja opracowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w ramach projektu Pomorski barometr zawodowy diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Katowice, woj. śląskie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) są praktyczną szkołą prowadzenia biznesu dla startupów. AIP umożliwiają przetestowanie pomysłów

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY 2013 TRENDY NA RYNKU PRACY

RAPORT PŁACOWY 2013 TRENDY NA RYNKU PRACY RAPORT PŁACOWY 2013 TRENDY NA RYNKU PRACY SPIS TREŚCI Wprowadzenie 03 O Hays 04 Administracja 06 Bankowość 08 Budownictwo 10 Energetyka 12 Farmacja 14 Finanse i Księgowość 16 IT i Telekomunikacja 18 Marketing

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo