Wymagania pracodawców w najczęściej ogłaszanych internetowych ofertach pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania pracodawców w najczęściej ogłaszanych internetowych ofertach pracy"

Transkrypt

1 Wymagania pracodawców w najczęściej ogłaszanych internetowych ofertach pracy Na rynku pracy wśród specjalistów najbardziej poszukiwani i cenieni są specjaliści z branŝ: telekomunikacja i zaawansowane technologie; bankowość, finanse i ubezpieczenia; budownictwo i nieruchomości; przemysł cięŝki a takŝe IT, handlu i sprzedaŝy oraz przemysłu lekkiego. W ich przypadku nadal moŝna mówić o rynku pracownika. Z raportów Rynek pracy specjalistów opracowywanych kwartalnie przez pracuj.pl wynika, Ŝe w grupie specjalistów w II kwartale 2008 r. w największym stopniu poszukiwane były osoby z sektora handel i sprzedaŝ oraz bankowość, finanse i ubezpieczenia. RównieŜ łatwo moŝna było znaleźć pracę w budownictwie i nieruchomościach oraz w telekomunikacji i zaawansowanych technologiach. W porównaniu do I kwartału 2008 r. największy wzrost ofert pracy dotyczył branŝy FMCG, a największy spadek dotknął edukację, kształcenie i szkolenia oraz branŝę marketingową. Według działów w firmach liderem w zestawieniu jest dział handlowy. DuŜe zapotrzebowanie na pracowników widać było równieŝ w działach technologicznych, ale największy procentowy wzrost odnotowały działy księgowości. Największy spadek liczby ofert odnotowały natomiast działy tłumaczeń oraz marketingu, PR i reklamy. Pod względem województw na pierwszym miejscu pozostaje województwo mazowieckie, na drugim miejscu uplasowało się woj. dolnośląskie. Największym wzrostem moŝe pochwalić się województwo pomorskie, a największy spadek dotyczył ofert z zagranicy, co moŝe oznaczać początek końca masowych emigracji zarobkowych. PoniŜsze zestawienie opracowano wykorzystując klasyfikację Topjobs - powstałą na podstawie analiz ofert pracy zamieszczonych w portalu Pracuj.pl. W klasyfikacji znalazły się trzy najczęściej pojawiające się zawody typowe dla danej branŝy (Farmaceutyka/medycyna, FMCG, Marketing i reklama, Nowe technologie i IT, Przemysł, Sektor publiczny, SprzedaŜ, Telekomunikacja, Transport i logistyka, Finanse, Prawo) "Obowiązki" oraz "Wymagania" i "Wymagania dodatkowe" stanowią zestaw najczęściej powtarzających się elementów opisów poszczególnych stanowisk i oczekiwań pracodawców wobec kandydatów. Źródło: strony internetowe: Strona 1

2 Wykaz opisanych zawodów wg kolejności alfabetycznej: Administrator sieci/administrator systemu Doradca klienta/konsultant/handlowiec Doradca techniczno-handlowy Farmaceuta InŜynier ds. utrzymania ruchu/mistrz utrzymania ruchu Kierownik budowy Kierownik działu prawnego Kierownik magazynu Kierownik sklepu/kierownik działu Księgowy Logistyk/Specjalista ds. logistyki MenadŜer ds. klientów/ Account manager / Key account manager MenadŜer produktu/ Brand Manager/Product Manager MenedŜer projektu Merchandiser Prawnik/Associate Programista C++ Przedstawiciel medyczny / Reprezentant medyczny Radca prawny Regionalny kierownik sprzedaŝy/area Sales Manager Specjalista ds. audytu/specjalista ds. audytu wewnętrznego Specjalista ds. funduszy UE Specjalista ds. IT/Analityk IT Specjalista ds. marketingu Specjalista ds. sieci teleinformatycznych Specjalista ds. wsparcia technicznego/it Support Specialist Spedytor/Spedytor międzynarodowy Tester Źródło: strony internetowe: Strona 2

3 Źródło: strony internetowe: Strona 3 Administrator sieci/administrator systemu wykonywanie czynności związanych z budową, optymalizację i utrzymywaniem systemu/serwerów rozwijanie systemów i procedur bezpieczeństwa systemu udział w tworzeniu planów projektów informatycznych utrzymywanie i monitorowanie ciągłości pracy systemu informatycznego planowanie i zarządzanie zmianami opracowywanie dokumentacji i procedur wykształcenie wyŝsze informatyczne lub pokrewne biegła znajomość języka angielskiego 2-3 lata doświadczenia w zarządzaniu serwerami/systemami bardzo dobra znajomość technologii sieciowych TCP/IP, LAN/WAN/VPN dyspozycyjność samodzielność znajomość ITIL, baz danych Oracle, MS SQL, Lotus Notes gotowość do pracy zmianowej mobilność Doradca klienta/konsultant/handlowiec realizacja uzgodnionego planu przychodów i sprzedaŝy pozyskiwanie nowych i obsługa aktualnych klientów raportowanie dotyczące realizacji powierzanych zadań współpraca z działem marketingu doradztwo i sprzedaŝ produktów finansowych administrowanie powierzonym portfelem klientów przygotowywanie indywidualnych ofert dla klientów kształtowanie pozytywnego wizerunku banku/instytucji finansowej raportowanie wyników pracy dbałość o odpowiednią wizualizację oferty w punkcie sprzedaŝy doświadczenie w sprzedaŝy nastawienie na klienta minimum średnie wykształcenie znajomość branŝy, przede wszystkim produktów i usług komunikatywność i umiejętność prezentacji oferty prawo jazdy kat. B aktywne i odpowiedzialne podchodzenie do powierzonych obowiązków dobra organizacja pracy umiejętność dokonywania analizy i oceny zdolności kredytowej nastawienie na osiąganie celów i realizację planów sprzedaŝowych znajomość programów magazynowych umiejętność szybkiego uczenia się

4 gotowość do pracy zmianowej znajomość języka angielskiego bardzo dobra znajomość lokalnego rynku odbiorców produktów/usług finansowych umiejętność pracy w zespole doświadczenie zawodowe w branŝy finansowej kreatywność empatia i zdolności interpersonalne determinacja w realizacji celów profesjonalizm w obsłudze klienta Źródło: strony internetowe: Strona 4 Doradca techniczno-handlowy doradztwo techniczne w zakresie oferowanych produktów i usług realizowanie planów sprzedaŝowych pozyskiwanie nowych i utrzymywanie relacji z aktualnymi klientami opracowywanie ofert handlowych udział w realizacji działań promocyjnych i marketingowych wyŝsze wykształcenie techniczne doświadczenie w sektorze B2B bardzo dobra znajomość branŝy i otoczenia rynkowego firmy znajomość języka angielskiego lub niemieckiego umiejętności sprzedaŝowe bardzo dobra organizacja pracy prawo jazdy gotowość do częstych wyjazdów umiejętność analizy wyników i wyciągania wniosków doświadczenie w pracy w danej branŝy Farmaceuta pomoc i fachowa obsługa klientów apteki pozyskiwanie nowych dostawców (producentów farmaceutycznych) do współpracy negocjacje zakupu kalkulacja kosztów i cen renegocjacja kontraktów odnawialnych wykształcenie wyŝsze o profilu farmaceutycznym otwartość i chęć zdobywania nowych doświadczeń oraz poznawania innych kultur minimum roczne doświadczenie w aptece zaangaŝowanie, samodzielność wysokie zdolności komunikacyjne i interpersonalne umiejętność obsługi komputera wysoka kultura osobista znajomość j. angielskiego

5 InŜynier ds. utrzymania ruchu/mistrz utrzymania ruchu przestrzeganie procedur przy codziennym uruchamianiu produkcji i utrzymywanie ruchu nadzór nad działem utrzymania ruchu monitorowanie pracy urządzeń odpowiednie reagowanie na awarie i podejmowanie niezbędnych napraw utrzymywanie urządzeń produkcyjnych w odpowiednim stanie zapewnienie zgodności z procedurami i przepisami bhp uczestnictwo w analizowaniu i optymalizacji technologii linii współpraca z innymi działami produkcyjnymi wykształcenie wyŝsze, mechaniczne lub związane ściśle z branŝą, w której będzie pracować doświadczenie zawodowe w dziale utrzymania ruchu lub w dziale produkcyjnym znajomość języka angielskiego obowiązkowość systematyczność umiejętność pracy zespołowej umiejętności menadŝerskie znajomość programów i metod statystycznych Kierownik budowy nadzór nad realizacją budowy prowadzenie dokumentacji budowy wsparcie kierownika zarządzającego projektem współpraca z dostawcami, podwykonawcami oraz firmami projektowymi zapewnienie bezpieczeństwa pracy sporządzanie wycen i kosztorysów wykonywanie pewnych prac budowlano-montaŝowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami wykształcenie wyŝsze techniczne, preferowane: budownictwo uprawnienia budowlane doświadczenie w zakresie zarządzania budowami doświadczenie w zakresie wdraŝania projektów znajomość języka angielskiego lub niemieckiego gotowość do częstych i długich wyjazdów słuŝbowych Źródło: strony internetowe: Strona 5

6 Kierownik działu prawnego organizacja i koordynacja prac działu prawnego współudział w realizacji projektów biznesowych oraz bieŝącą obsługę prawną firmy przygotowywanie i opiniowanie projektów umów i innych dokumentów oraz sporządzanie opinii prawnych przygotowywanie dokumentów związanych z posiedzeniem zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej oraz zarządu współpracę z kancelariami prawnymi, notariuszami, sądami oraz innymi instytucjami nadzór nad dokumentacją wyŝsze wykształcenie prawnicze ukończona aplikacja radcowska kilkuletnie doświadczenie na stanowisku radcy prawnego w duŝej międzynarodowej firmie ekspercka wiedza, popartą doświadczeniem, w określonym obszarze doświadczenie we wsparciu złoŝonych projektów biznesowych bardzo dobra znajomość języka angielskiego umiejętność pracy w zespole wysokie poczucie odpowiedzialności doświadczenie menedŝerskie umiejętność twórczego podejścia do rozwiązywanych problemów oraz rozwinięte zdolności interpersonalne motywacja do osiągania celów bardzo dobra organizacja pracy odporność na stres komunikatywność dyspozycyjność, zaangaŝowanie Kierownik magazynu zarządzanie magazynem zarządzenie podległym personelem ustanowienie i egzekwowanie procedur funkcjonowania podległego magazynu zarządzanie działalnością operacyjną magazynu i kontrolowanie procesu przepływu towarów współpraca z kierownikami innych działów i magazynów kontrola dostaw i produktów nadzór nad wyposaŝeniem magazynu zapewnienie zgodności funkcjonowania magazynu z zasadami bhp kontrola i analiza kosztów funkcjonowania magazynu przygotowywanie i przeprowadzanie inwentaryzacji zapewnianie odpowiednich stanów magazynowych produktów wykształcenie wyŝsze, związane z logistyką doświadczenie w pracy w magazynie, na kierowniczym stanowisku bardzo dobra znajomość zasad gospodarki magazynowej znajomość języka angielskiego umiejętności menadŝerskie Źródło: strony internetowe: Strona 6

7 odporność na stres umiejętność szybkiego i sprawnego działania znajomość programu SAP Kierownik sklepu/kierownik działu Kierowanie bieŝącą działalnością sklepu Realizacja planów sprzedaŝy Tworzenie polityki handlowej sektora i realizacja jej załoŝeń Dostosowanie oferty handlowej do potrzeb rynku Rekrutacja, szkolenie i management pracowników Prowadzenie dokumentacji i raportowanie wyŝsze wykształcenie kilkuletnie doświadczenie w handlu 2 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem znajomość aktualnych trendów i doświadczenie na podobnym stanowisku umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji dynamizm w działaniu inicjatywa znajomość j. angielskiego umiejętności w zakresie organizacji pracy oraz znajomości technik handlowych, negocjacyjnych i marketingowych umiejętności interpersonalnych, analitycznych, sumienności, odpowiedzialności i zaangaŝowania w wykonywaną pracę prawo jazdy kat. B dyspozycyjność i odpowiedzialność doświadczenie w danej branŝy na stanowisku sprzedaŝowym lub kierowniczym Księgowy samodzielne prowadzenie kilku firm klientów w zakresie pełnej lub uproszczonej księgowości raportowanie zgodnie ze standardami firm klientów księgowanie dokumentów: faktury zakupu, faktury sprzedaŝy, wyciągi bankowe, dokumenty proste rozliczanie wyciągów bankowych przygotowywanie przelewów bankowych bieŝąca kontrola stanu zobowiązań wystawianie not korygujących księgowanie dokumentów walutowych (WNT, WDT, import usług) sporządzanie raportów, kalkulacji i analiz na potrzeby zarządu wsparcie działu w innych pracach księgowych pomoc przy sporządzaniu deklaracji VAT i CIT Źródło: strony internetowe: Strona 7

8 wykształcenie wyŝsze ekonomiczne 1-2-letnie doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości spółek znajomość przepisów z zakresu rachunkowości oraz prawa podatkowego doświadczenie w rozliczaniu gospodarki magazynowej dobra znajomość języka angielskiego samodzielność w działaniu nastawienie na współdziałanie i umiejętność pracy w zespole zdolności analityczne umiejętność obsługi komputera i programów księgowych dokładność, rzetelność i bardzo dobra organizacja czasu pracy licencja MF znajomość programu Symfonia praktyczna znajomość ustawy o podatku VAT znajomość SAP Logistyk/Specjalista ds. logistyki organizacja i kontrola procesów logistycznych optymalizacja działań i kosztów dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw kontrola terminowości realizacji zamówień klienta monitorowanie stanów magazynów rejestracja zamówień prowadzenie dokumentacji związanej ze sprzedaŝą i wydaniem towarów kontrola i rozliczanie podległych przewoźników przygotowywanie zestawień, sprawozdań i raportów dla dyrekcji wykształcenie wyŝsze, związane z logistyka dobra znajomość języka angielskiego doświadczenie w dziale logistycznym znajomość systemu ERP, zwłaszcza w zakresie planowania produkcji i nadzoru nad prawidłowym przepływem informacji) umiejętność planowania i realizacji harmonogramu zamówień u dostawców znajomość programów magazynowych samodzielność umiejętność pracy pod presją czasu komunikatywność, otwartość odpowiedzialność, obowiązkowość Źródło: strony internetowe: Strona 8

9 MenadŜer ds. Klientów/Account Manager/Key Account Manager Główne obowiązki rozwój współpracy i budowanie długofalowych relacji z kluczowymi klientami pozyskiwanie nowych klientów identyfikacja potrzeb u potencjalnych klientów w zakresie pracy tymczasowej i zatrudnienia zewnętrznego utrzymywanie regularnych kontaktów biznesowych z klientami przygotowywanie ofert i umów z klientem, prowadzenie dokumentacji sprzedaŝowej udział w realizacji międzynarodowych projektów sprzedaŝowo-marketingowych udział w lokalnych działaniach marketingowych skierowanych do klientów i partnerów firmy wyŝsze wykształcenie co najmniej dobra znajomość języka angielskiego doświadczenie w sprzedaŝy usług B2B, preferowane: w firmach np. FMCG doskonała orientacja w obszarach nowych inwestycji, trendów rozwojowych i kondycji przedsiębiorstw nastawienie na rezultat i rozumienie celów biznesowych bardzo wysoka kultura osobista i ukierunkowanie na najwyŝszą jakość obsługi klienta umiejętności negocjacyjne samodzielność i doskonała organizacja pracy wysokie zdolności interpersonalne znajomość technik sprzedaŝy i negocjacji umiejętność pracy w zespole MenadŜer ds. Produktu/Brand Manager/Product Manager Główne obowiązki tworzenie strategii rozwoju marki/produktu aktywne kreowanie wizerunku marki zwiększenie efektywności sprzedaŝy i rozpoznawalności marki planowanie i prowadzenie kampanii reklamowych i promocyjnych nadzór nad przygotowywaniem materiałów marketingowych i promocyjnych monitorowanie i analiza danych rynkowych oraz konkurencyjnych budowanie baz danych produktów monitorowanie i ocena danych rynkowych oraz konkurencji współpraca z działem sprzedaŝy wykształcenie wyŝsze, preferowane: ekonomia, zarządzanie, marketing doświadczenie w pracy w dziale marketingu lub sprzedaŝy bardzo dobra znajomość języka angielskiego znajomość branŝy znajomość nowoczesnych technik marketingowych orientacja w otoczeniu rynkowym doświadczenie w samodzielnej realizacji projektów Źródło: strony internetowe: Strona 9

10 doświadczenie we wprowadzaniu na rynek nowych produktów znajomość regulacji prawnych dotyczących danych produktów doświadczenie zawodowe w danym sektorze zdolności analityczne samodzielność umiejętność myślenia kreatywnego Źródło: strony internetowe: Strona 10 MenedŜer projektu pozyskiwanie klientów z sektora farmaceutycznego realizacja planów sprzedaŝowych utrzymywanie dobrych relacji z klientami budowanie sieci partnerów biznesowych opracowywanie budŝetów i prognoz organizacja działań marketingowych koordynacja pracy zespołu 3-6 lat doświadczenia w branŝy farmaceutycznej doświadczenie w pracy w zespole projektowym pod okiem project managera umiejętności szybkiego pozyskiwania i utrzymywania zaufania klientów oraz kolegów z pracy doskonałej znajomości języka angielskiego nastawienie na cel odpowiedzialność samodzielność zdolności organizacyjne prawo jazdy umiejętności negocjacji i rozwiązywania problemów zdolności przywódcze, przedsiębiorczości oraz determinacji wysoka motywacja i aktywność Merchandiser dbałość o ekspozycję produktów kontrolowanie zapasów w magazynach rozmieszczenie materiałów reklamowych udział w organizacji akcji promocyjnych przeprowadzanie akcji promocyjnych wspólnie z punktami sprzedaŝy analiza porównawcza polityki cenowej konkurencji doświadczenie w dziale sprzedaŝy lub marketingu znajomość standardów merchandisingu odpowiedzialność samodzielność dyspozycyjność komunikatywność

11 doświadczenie w merchandisingu znajomość branŝy Źródło: strony internetowe: Strona 11 Prawnik/Associate obsługa prawna spółki przygotowanie i sprawdzanie kontraktów i umów od strony prawnej przygotowanie uchwał i zarządzeń rady nadzorczej i zarządu prowadzenie rejestru umów, uchwał, zarządzeń przygotowanie regulaminów i wewnętrznych aktów prawnych przygotowanie propozycji rozwiązań zgodnych z przepisami prawa kontrola przestrzegania przepisów i procedur prawnych monitorowanie zmian ustaw i rozporządzeń utrzymywanie kontaktów z zewnętrzną firmą prawniczą tworzenie i opiniowanie umów oraz nowych produktów prowadzenie postępowań: sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych sporządzanie opinii prawnych czynności związane z profilem działalności spółki lub specjalizacja prawnika (obrót nieruchomości, prawo pracy, ubezpieczenia, itd.) wykształcenie wyŝsze prawnicze 2-3 lata doświadczenia bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, pracy, handlowego i konsumenckiego bardzo dobra znajomość języka angielskiego umiejętność samodzielnej organizacji pracy i rozwiązywania problemów umiejętność obsługi komputera umiejętność przygotowywania pism i umów zdolność szybkiego uczenia się znajomość języków: niemieckiego, francuskiego ukończona aplikacja (lub w trakcie) umiejętność organizowania pracy własnej i umiejętność pracy w zespole dyspozycyjność, pracowitość i odpowiedzialność zaangaŝowanie dokładność, komunikatywność Programista C++ tworzenie oprogramowania zgodnie z powierzoną specyfikacją projektowanie, implementowanie i testowanie aplikacji desktopowych, bibliotek i narzędzi opracowywanie dokumentacji techniczno-projektowej dla tworzonego oprogramowania bardzo dobra znajomość C++ bardzo dobra znajomość języka angielskiego bardzo dobra znajomość programowania w środowisku tekstowym

12 doświadczenie poparte stworzonym oprogramowaniem umiejętność tworzenia aplikacji wielowątkowych umiejętność pracy w zespole, komunikacji samodyscyplina bardzo dobra znajomość systemu CVS znajomość zagadnień związanych z programowaniem sieciowym bardzo dobra znajomość standardów multimedialnych znajomość MS Project znajomość metodyk wytwarzania programowania znajomość XML znajomość Visual Studio Przedstawiciel medyczny / Reprezentant medyczny rozwijanie sprzedaŝy produktów firmy na określonym terenie aktywna działalność informacyjna wśród lekarzy specjalistów organizacja spotkań i konferencji dla środowiska medycznego pozyskiwanie klientów z sektora medycznego (kliniki, szpitale) utrzymywanie dobrych relacji z klientami i dealerami dalszy rozwój istniejącej sieci sprzedaŝy opracowywanie budŝetów i prognoz organizacja działań marketingowych raportowanie wyników sprzedaŝy oraz działań konkurencji do regionalnego dyrektora sprzedaŝy wykształcenie wyŝsze medyczne, farmaceutyczne lub pokrewne zaangaŝowanie, samodzielność, determinacja w dąŝeniu do celu wysokie zdolności komunikacyjne i interpersonalne umiejętność obsługi komputera prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umiejętność prezentacji produktu, moŝliwość osiągania wyznaczonych celów na polu sprzedaŝy produktu zdolności negocjacyjne gotowość od odbywania częstych wyjazdów słuŝbowych wysoki poziom motywacji, samodzielność w działaniu znajomość środowiska sektora medycznego (szpitale, kliniki) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie farmaceutycznej Źródło: strony internetowe: Strona 12

13 Radca prawny doradztwo prawne w zakresie zleconym przez przełoŝonych reprezentacja klientów przed sądami doradztwo prawne oraz udzielanie opinii w sprawach związanych z działalnością pracodawcy opiniowanie pod względem prawnym przepisów wewnętrznych pracodawcy oraz zawieranych przez niego umów uczestnictwo w negocjacjach w sytuacjach wymagających konsultacji prawnej udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawnych odnoszących się do działalności pracodawcy reprezentowanie pracodawcy przed sądami i innymi organami orzekającymi, jak równieŝ opracowywanie pism procesowych związanych z postępowaniami w sprawach dotyczących pracodawcy wykształcenie wyŝsze prawnicze uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego min. 2-letni staŝ pracy w danej branŝy biegła znajomość języka angielskiego, w tym równieŝ prawniczego umiejętność reagowania na potrzeby rynku poprzez kreowanie indywidualnych rozwiązań prawnych dostosowanych do potrzeb klienta, a jednocześnie zabezpieczających odpowiednio interesy banku znajomość innego języka obcego mile widziana doświadczenie w kancelariach prawniczych umiejętności negocjacji umiejętności analitycznych odporności na stres komunikatywności umiejętności pracy w zespole kreatywności dyspozycyjności Regionalny kierownik sprzedaŝy/area Sales Manager Główne obowiązki zarządzanie sprzedaŝą utrzymywanie kontaktów handlowych rozwój sprzedaŝy produktów za pomocą zespołu zarządzanie operacyjne w podległym regionie realizacja polityki personalnej w zakresie zatrudniania i rozwoju pracowników prowadzenie oceny jakościowej salonów sprzedaŝy analiza konkurencji w regionie realizowanie planów sprzedaŝy w swoim regionie na poziomie 100% motywowanie podwładnych bieŝące wyznaczanie i realizacja celów prowadzenie spotkań i prezentacji zarządzanie siecią pośredników finansowych budowanie i rozwijanie relacji z pośrednikami, pracownikami i klientami pozyskiwanie nowych pośredników oraz rozwijanie sieci sprzedaŝy Źródło: strony internetowe: Strona 13

14 wykształcenie wyŝsze doświadczenie w aktywnej sprzedaŝy i obsłudze klienta minimum dwuletnie doświadczenie w aktywnej sprzedaŝy i obsłudze klienta doświadczenie w zarządzaniu sprzedaŝą znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym samodzielność i inicjatywa w działaniu umiejętność budowania profesjonalnych relacji z klientami wysokie umiejętności interpersonalne nastawienie na osiąganie celów bardzo dobra organizacja pracy predyspozycje do samodzielnego działania w ramach określonych zasad i procedur umiejętność osiągania oczekiwanych efektów w warunkach wysokiej konkurencji gotowość do odbywania częstych podróŝy umiejętność negocjacji i rozwiązywania problemów znajomość rynku pośrednictwa finansowego w regionie bardzo dobra znajomość produktów finansowych odpowiedzialność i dojrzałość Ŝyciowa wysoka kultura osobista odpowiedzialność i dojrzałość Ŝyciowa chęć rozwoju zawodowego doświadczenie w zarządzaniu strukturami sprzedaŝowymi doświadczenie w branŝy znajomość narzędzi oraz metod analizy konkurencji Specjalista ds. audytu/specjalista ds. audytu wewnętrznego przeprowadzanie zadań audytowych, w tym w miejscu realizacji badanych projektów przeprowadzanie kontroli wykonania wniosków z audytu przeprowadzanie analiz ryzyka projektów finansowych przygotowanie planów/harmonogramu audytów wewnętrznych wykształcenie wyŝsze, preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie, prawo, administracja zdany egzamin na audytora wewnętrznego doświadczenie w prowadzeniu zadań audytowych znajomość zasad audytu wewnętrznego gotowość poddania się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych umiejętność analitycznego myślenia umiejętność samodzielnej realizacji projektu znajomość prawa z zakresu finansów i zamówień publicznych znajomość programu MS Excel gotowość do wyjazdów słuŝbowych umiejętność pracy w zespole kreatywność, otwartość, odporność na stres umiejętność pracy pod presją czasu Źródło: strony internetowe: Strona 14

15 Specjalista ds. funduszy UE prowadzenie działań związanych z wdraŝaniem projektów unijnych badanie i weryfikacja dokumentów finansowych przedkładanych przez beneficjentów prowadzenie kontroli projektów sporządzanie raportów pokontrolnych przygotowywanie zestawień i informacji dotyczących zapewnienie wsparcia przy ewaluacji działania monitoring przebiegu wdraŝania projektów weryfikacja dokumentów dotyczących róŝnych aspektów związanych z wdraŝaniem projektów opiniowanie dokumentów i aktów prawnych dotyczących monitorowania realizacji projektów współfinansowanych przez UE wykształcenie wyŝsze, preferowane - ekonomiczne, prawnicze znajomość ustawy o finansach publicznych znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych znajomość języka angielskiego doświadczenie w kontroli inwestycji realizowanych ze środków unijnych doświadczenie w realizacji projektów unijnych wiedza o unijnych programach (EFS, Fundusz Spójności, ZPORR, itd.) studia podyplomowe z zakresu finansów, audytu, kontroli znajomość unijnych i krajowych strategicznych dokumentów planistycznych na lata wiedza o UE znajomość kodeksu postępowania administracyjnego odporność na stres bardzo dobra organizacja pracy wnikliwość Specjalista ds. IT/Analityk IT opracowywanie specyfikacji funkcjonalnej systemów portalowych udział w pracach normalizacyjnych normalizacyjnych dziedzinie informatyki oraz współpraca z organami administracji państwowej przygotowanie propozycji kierunków prac badawczo-rozwojowych w obszarze informatyki i telekomunikacji opracowywanie analiz i ekspertyz w zakresie wdraŝania nowych technologii informatycznych opracowywanie ekspertyz i prowadzenie studiów wykonalności systemów teleinformatycznych udział w pracach zwiększających bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w systemach elektronicznych udział w projektowaniu systemów informatycznych opracowywania i opiniowanie pod względem informatycznych projektów aktów normatywnych w obszarze działania instytucji Źródło: strony internetowe: Strona 15

16 wykształcenie wyŝsze, informatyczne lub pokrewne bardzo dobra znajomość języka angielskiego znajomość nowoczesnych standardów technologii informatycznych doświadczenie na stanowiskach związanych z projektowaniem i analizowaniem projektów informatycznych znajomość zagadnień związanych z budową i oceną dokumentacji projektowej doświadczenie w pracy w administracji publicznej studia podyplomowe lub kursy specjalistyczne związane z projektowaniem systemów informatycznych znajomość problematyki bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych znajomość rozporządzenia o homologacji systemów informatycznych umiejętność analizy i syntezy informacji doświadczenie w pracy metodą projektów Specjalista ds. marketingu kreowanie i wdraŝanie nowych rozwiązań marketingowych współpraca z agencjami zajmującymi się promocją marki, koordynacja przekazywanie i konsultowanie zawartości materiałów, informacji współpraca z firmami badającymi rynek analiza rynku pod kątem kształtowania nowych kierunków i trendów kształtowanie i realizacja polityki marketingowej firmy we współpracy z działem sprzedaŝy, realizacja zadań związanych z "product managementem" ścisła współpraca z kierownictwem firmy nadzór nad materiałami reklamowymi i promocyjnymi pozycjonowanie oferty na konkurencyjnym rynku analizowanie bazy klientów pod kątem segmentacji rynków docelowych monitoring rynku w zakresie marketingu ubezpieczeń grupowych wykształcenie wyŝsze: marketing, socjologia, zarządzanie, ekonomia minimum 2-3 lata doświadczenia w pracy w dziale marketingu bardzo dobra znajomość języka angielskiego praktyczna znajomość narzędzi marketingowych i promocyjnych bardzo dobra umiejętność organizacji czasu pracy umiejętność pracy w zespole kreatywność, inicjatywa, samodzielność i dynamizm w działaniu komunikatywność, wysoka kultura osobista znajomość Internetu inicjatywa, samodzielność i dynamizm w działaniu znajomość zasad przygotowania materiałów na potrzeby drukarni znajomość programów graficznych z pakietu Adobe CS, Corel umiejętność projektowanie materiałów marketingowych i nadzór nad ich produkcją ciekawe projekty w portfolio Źródło: strony internetowe: Strona 16

17 Specjalista ds. sieci teleinformatycznych rozwój, zarządzanie i administracja siecią TCP/IP monitorowanie wydajności i niezawodności sieci udział w projektach informatycznych udział w tworzeniu narzędzi informatycznych wspomagających planowanie i optymalizację sieci tworzenie dokumentacji i instrukcji wspomagających planowanie sieci oraz konfigurację elementów sieciowych wykształcenie informatyczne lub techniczne doświadczenie w administracji systemami sieciowymi doświadczenie komercyjne w planowaniu i konfiguracji sieci szkieletowych bardzo dobra znajomość protokołów Ethernet i TCP/IP znajomość protokołów routingu dynamicznego, oraz protokołu spannig tree znajomość protokołu Frame Relay znajomość protokołów teletransmisyjnych umiejętność i doświadczenie w konfiguracji urządzeń CISCO znajomość zasad działania i konfiguracji "zapór ogniowych" znajomość zasad tworzenia bezpiecznych, wirtualnych sieci prywatnych (VPN) znajomość zagadnień sprzętowych oraz bezpieczeństwa systemów sieciowych umiejętność diagnozowania problemów sieciowych umiejętności analizy logów systemowych wiedza na temat synchronizacji czasu w sieciach teletransmisyjnych, WAN i LAN komunikatywna znajomość języka angielskiego znajomość urządzeń sieciowych róŝnych producentów znajomość systemu Linux znajomość oprogramowania do monitorowania i zarządzania siecią doświadczenie w realizacji projektów informatycznych Źródło: strony internetowe: Strona 17 Specjalista ds. wsparcia technicznego/it Support Specialist obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego administrowanie siecią i kontami pocztowymi kontrola sieci i serwerów instalowanie oprogramowanie rozwiązywanie bieŝących problemów sieci i sprzętu uczestnictwo w projektach IT zapewnianie dostępności serwisów informatycznych utrzymywanie procedur technicznych i operacyjnych utrzymywanie wymaganego poziomu bezpieczeństwa danych znajomość systemów operacyjnych Win9x/2000/XP Professional znajomość aplikacji Office 2000/2003 podstawowa znajomość administracji serwerami

18 bardzo dobra znajomość języka angielskiego znajomość protokołu TCP/IP wykształcenie wyŝsze informatyczne lub pokrewne doświadczenie w pracy w help desku lub na podobnym stanowisku znajomość narzędzi: ASDL, Dial-up. Wireless, VPN, Pass znajomość aplikacji Lotus Notes znajomość systemów operacyjnych UNIX/LINUX Spedytor/Spedytor międzynarodowy przyjmowanie i realizacja zleceń spedycyjnych budowanie i utrzymywanie relacji z klientami i podwykonawcami pełna obsługa połączeń (drogowych, morskich, kolejowych, lotniczych) koordynacja przebiegu transportu organizacja przewozów sprzedaŝ usług spedycyjnych poszerzanie bazy podwykonawców zapewnienia optymalnej floty budowanie bazy ładunków powrotnych optymalizacja kosztów doświadczenie w pracy w dziale spedycji minimum średnie wykształcenie doświadczenie w obsłudze ładunków dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów duŝa samodzielność znajomość drugiego języka obcego (przede wszystkim: niemiecki, rosyjski) umiejętność pracy pod presją czasu umiejętność pracy w zespole wiedza na temat branŝy logistyczno-transportowej znajomość przepisów spedycyjnych umiejętności handlowe dobra znajomość lokalnego rynku przewozowego Źródło: strony internetowe: Strona 18

19 Tester monitorowanie i testowanie systemu telekomunikacyjnego rozwiązywanie komplikacji związanych z wprowadzaniem oprogramowania, ich analiza i raportowanie na temat wprowadzanych zmian integrowanie nowych rozwiązań i urządzeń z istniejącym systemem telekomunikacyjnym tworzenie dokumentacji technicznej planowanie i wykonywanie testów wyŝsze wykształcenie telekomunikacyjne lub pokrewne znajomość sprzętowych rozwiązań serwerowych i rozwiązań klastrowych bardzo dobra znajomość języka angielskiego znajomość protokołów TCP/IP wiedza z zakresu zagadnień telekomunikacyjnych znajomość baz danych znajomość systemu UNIX bardzo dobra znajomość jednego z języków programowania Źródło: strony internetowe: Strona 19

20 Wyjaśnienie pojęć: B2B - Business-to-Business to ogół relacji między firmą a partnerami, pośrednikami, dostawcami, dystrybutorami oraz punktami sprzedaŝy i świadczenia usług. Sieć producentów, hurtowników i dystrybutorów (stanowiących ogniwa w łańcuchu dostaw) moŝe rozrosnąć się do bardzo duŝych rozmiarów. Zarządzanie złoŝonym systemem dostaw moŝna znacznie ułatwić przez automatyzację przepływu odpowiednich informacji oraz integrację danych o sprzedaŝy i terminach dostaw. Trzeba zauwaŝyć, Ŝe ten łańcuch moŝe być jeszcze dłuŝszy np. prognozowanie, planowanie, zaopatrzenie, produkcja, magazynowanie, realizacja umów i kontraktów, sprzedaŝ, serwis itp. Im więcej procesów, tym większe moŝliwości ich usprawnienia poprzez zastosowanie technologii internetowych. Źródło: FMCG - określenie wykorzystywane w marketingu i sprzedaŝy, opisujące produkty szybko rotujące w punktach sprzedaŝy (skrót od ang. Fast Moving Consumer Goods - produkty szybko rotujące, szybko zbywalne), najczęściej codziennego uŝytku. NaleŜą do nich przede wszystkim: artykuły spoŝywcze, kosmetyki, chemia gospodarcza, drobne artykuły gospodarstwa domowego itp. Przyjmuje się, Ŝe większość produktów sprzedawanych w super- i hipermarketach klasyfikowana jest jako FMCG. Termin jest tłumaczony w polskiej nauce ekonomicznej na "dobra konsumenckie" lub "towary pierwszej potrzeby". Źródło: merchandising działalność marketingowa, której istotę stanowi stosowanie znaków towarowych, postaci, przedstawień, wizerunków i symboli kojarzonych przez odbiorców z jednym produktem najczęściej serialem telewizyjnym lub filmem - w celu poprawy efektów sprzedaŝy innego produktu, adresowanego do szerokich rzesz konsumentów, a oferowanego z zasady w sprzedaŝy detalicznej, sposoby wpływania na zachowania klientów poprzez wystrój pomieszczenia i sposób prezentacji towarów w celu zwiększenia sprzedaŝy, zainteresowania odbiorców a nawet zwiększeniu subiektywnej wartości towaru w oczach klienta. Źródło: strony internetowe: Strona 20

MŁODSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski nr ref. DOK/2017

MŁODSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski nr ref. DOK/2017 MŁODSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM nr ref. DOK/2017 Osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie odpowiedzialna za: realizację projektów marketingowych w ustalonym zakresie oraz

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Oferujemy: Trevira Polska sp. z o.o., 65-722 Zielona Góra ul. Dekoracyjna 3, bądź adres e-mail: rekrutacja.polska@trevira.com

Oferujemy: Trevira Polska sp. z o.o., 65-722 Zielona Góra ul. Dekoracyjna 3, bądź adres e-mail: rekrutacja.polska@trevira.com Trevira jest waŝnym europejskim producentem markowego poliestru z rocznym obrotem sięgającym 320 milionów EURO i pięcioma zakładami produkcyjnymi w czterech krajach. Produkujemy i sprzedajemy włókna poliestrowe,

Bardziej szczegółowo

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS Mieczysław Sas Busko-Zdrój Owczary, ul. Przemysłowa 3 OFERTY PRACY

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS Mieczysław Sas Busko-Zdrój Owczary, ul. Przemysłowa 3 OFERTY PRACY Zakład Metalowo-Kotlarski SAS Mieczysław Sas 28-100 Busko-Zdrój Owczary, ul. Przemysłowa 3 OFERTY PRACY Firma Zakład Metalowo-Kotlarski SAS będąca jednym z wiodących producentów kotłów grzewczych na paliwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska.

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska. OFERTA 1 Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska Obowiązki: nadzorowanie pracy geologów i geofizyków, realizowanie programu

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej Emmerson S.A. to: nieruchomości mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Konstruktor Mechanik

Konstruktor Mechanik Konstruktor Mechanik Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej : przygotowanie i opracowanie założeń technicznych, obsługa konstrukcyjna produkcji. Wykształcenie wyższe techniczne inżynier mechanik, Analiza

Bardziej szczegółowo

Technik Elektronik. goskkaa86@tlen.pl. Miejsce pracy: Kwidzyn. rekrutacja_kwidzyn@jabil.com

Technik Elektronik. goskkaa86@tlen.pl. Miejsce pracy: Kwidzyn. rekrutacja_kwidzyn@jabil.com goskkaa86@tlen.pl Jabil jest jednym z największych światowych producentów elektroniki na zlecenie. Działamy w branżach: Technik Elektronik Jaki będzie zakres Twoich obowiązków: Obsługa i naprawa urządzeń

Bardziej szczegółowo

W związku z dynamicznym rozwojem, firma zatrudniać będzie pracowników na stanowiskach:

W związku z dynamicznym rozwojem, firma zatrudniać będzie pracowników na stanowiskach: W związku z dynamicznym rozwojem, firma zatrudniać będzie pracowników na stanowiskach: Specjalista ds. planowania i dokumentacji Licencjonowany mechanik lotniczy Pracownik działu estetyki Mechanik lotniczy

Bardziej szczegółowo

znajomość języka programowania w stopniu podstawowym (np. C/C++, Java), umiejętność obsługi aplikacji Excel, OpenOffice Calc, itp.

znajomość języka programowania w stopniu podstawowym (np. C/C++, Java), umiejętność obsługi aplikacji Excel, OpenOffice Calc, itp. Projektant Aplikacji / Dokumentów Personalizowanych nr ref. 1/IT/2016 Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za przygotowywanie i optymalizację baz danych produkcyjnych oraz projektowanie

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA STANOWISKOWA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE ( wymagania)

STRUKTURA STANOWISKOWA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE ( wymagania) STRUKTURA STANOWISKOWA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE ( wymagania) Załącznik Nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Lp. Stanowisko Wykształcenie Doświadczenie zawodowe 1. Dyrektor 3 lata lub 5 lat w innych

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKANT DO DZIAŁU LOGISTYKI

PRAKTYKANT DO DZIAŁU LOGISTYKI PRAKTYKANT DO DZIAŁU LOGISTYKI tworzenie harmonogramów produkcyjnych w oparciu o zamówienia z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania zasobów monitorowanie realizacji planów produkcyjnych / kontrola poprawności

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRAKTYKI STUDENCKIEJ/WOLONTARIATU W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI

OFERTY PRAKTYKI STUDENCKIEJ/WOLONTARIATU W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ OPIS ZADAŃ WYMAGANIA ROZWÓJ WIEDZY I KOMPETENCJI Budżetu i Finansów praca w systemie księgowym Fortech przygotowywanie zestawień w arkuszu kalkulacyjnym Excel archiwizacja

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson Realty S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej to: nieruchomości mieszkaniowe i

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

elplc Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów tel./fax: +48 14 623 04 19 sekretariat@elplc.pl www.elplc.pl

elplc Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów tel./fax: +48 14 623 04 19 sekretariat@elplc.pl www.elplc.pl OFERTA STAŻU / PRAKTYKI - Programista C# / Visual Studio 2010 / Visual Studio 2013 Osoba na tym stanowisku będzie tworzyć aplikacje w środowisku MS Visual Studio 2010/2013 (C#). 1. Wykształcenie wyższe

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DI Departamentem kieruje Dyrektor. Zależność służbowa : Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Technicznych Zakres odpowiedzialności : Dyrektor Departamentu Informatyki

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

kwiecień - czerwiec (3 miesiące) lipiec- wrzesień (3 miesiące)

kwiecień - czerwiec (3 miesiące) lipiec- wrzesień (3 miesiące) Kierunek studiów Umiejętności i poŝądane doświadczenie Proponowany termin Liczba miejsc polonistyka kulturoznawstwo nauki społeczne informatyka marketing leśnictwo bibliotekoznawstwo Departament Edukacji

Bardziej szczegółowo

Copywriter (staż/praktyka)

Copywriter (staż/praktyka) Copywriter (staż/praktyka) Centralne Biuro Detektywistyki i Obserwacji w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje Copywriterów (praktyki), którzy rozbudują portal cbdio.pl Zależy nam na osobach, które

Bardziej szczegółowo

DYREKTORZY WYDZIAŁÓW/BIUR ORAZ DYREKTORZY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGAJĄCY PREZYDENTOWI MIASTA GDAŃSKA

DYREKTORZY WYDZIAŁÓW/BIUR ORAZ DYREKTORZY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGAJĄCY PREZYDENTOWI MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 3 do Regulaminu ocen okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz na stanowiskach kierowników

Bardziej szczegółowo

Ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Referent w Wydziale Ewidencji i Świadczeń

Ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Referent w Wydziale Ewidencji i Świadczeń Załącznik nr2do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w PUP w Puławach POWIATOWY URZĄD PRACY W PUŁAWACH UL. LUBELSKA 2G 24-100 PUŁAWY Ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Referent

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 39/2005 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 08 sierpnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39/2005 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 08 sierpnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 39/2005 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 08 sierpnia 2005 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Na podstawie 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Oferujemy: Trevira Polska sp. z o.o.

Oferujemy: Trevira Polska sp. z o.o. Trevira jest waŝnym europejskim producentem markowego poliestru z rocznym obrotem sięgającym 350 milionów EURO i pięcioma zakładami produkcyjnymi w czterech krajach. Jako spółka córka potentata w zakresie

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-068/14

UDA-POKL.04.01.01-00-068/14 Lp. Nazwa Firmy/ Adres odbywania stażu Termin realizacji stażu Dział/ Stanowisko Stażysty Opis stanowiska, zakres obowiązków Stażysty Wymagania wobec Stażysty 1. Zarząd Morskich 2. Zarząd Morskich Dział

Bardziej szczegółowo

Analityk ds. Zarządzania Cenami

Analityk ds. Zarządzania Cenami Analityk ds. Zarządzania Cenami Zapraszamy do udziału w 7-miesięcznym programie stażowym w Departamencie Marketingu Bankowości Detalicznej. W ramach programu zdobędziesz doświadczenie w zakresie analizy

Bardziej szczegółowo

Stanowiska uwzględnione w raporcie

Stanowiska uwzględnione w raporcie Lista stanowisk Stanowiska uwzględnione w raporcie 1. Account executive 2. Account manager 3. Adiunkt 4. Administrator baz danych 5. Administrator nieruchomości 6. Administrator serwerów 7. Administrator

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY OPIS STANOWISKA PRACY Inkubator CouveusePL NAZWA STANOWISKA: KIEROWNIK INKUBATORA [KI] PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA: Stanowisko podlega: Stanowisku podlegają: Trenerzy/Doradcy [T/D], Specjalista ds. administracyjnych

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCYCH PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH Opracowała: Anna Łapińska PUCK, czerwiec 2010 O P I S S T A

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 09.11.2012 r. OFERTA PRACY

Warszawa, 09.11.2012 r. OFERTA PRACY Stanowisko - Administrator Nieruchomości: - wykształcenie średnie - doświadczenie w branży zarządzania nieruchomościami nie mniejsze niż pół roku - wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PŁAC 2015. Obsługa klienta i Logistyka. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl

PRZEGLĄD PŁAC 2015. Obsługa klienta i Logistyka. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl PRZEGLĄD PŁAC 2015 Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl Spis treści Wstęp... 3 O Page Personnel... 4 Metodyka... 5 Nasi klienci o nas... 6 Obsługa klienta Contact Center Agent z Językami

Bardziej szczegółowo

Kariera procentuje w wakacje

Kariera procentuje w wakacje Sprawdź w jakich departamentach Banku Millennium możesz ulokować swoją karierę w wakacje. Aplikuj na www.bankmillennium.pl/kariera/ Czekamy już teraz. W formularzu aplikacyjnym wpisz numer referencyjny

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie KARTA STANOWISKA PRACY.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie KARTA STANOWISKA PRACY. A. Zależność służbowa: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Podlega bezpośrednio Prezesowi Stowarzyszenia B. Zakres obowiązków: KARTA STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI MY NIE SZUKAMY. MY ZNAJDUJEMY! SPECJALISTÓW W (7) BRANŻACH STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI 1 I. PREZENTACJA FIRMY Doradztwo Personalne Pośrednictwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Nasz Partner ASYSTENT UNIJNY Adrian Kocyła poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Analityk bazodanowy

Nasz Partner ASYSTENT UNIJNY Adrian Kocyła poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Analityk bazodanowy Nasz Partner ASYSTENT UNIJNY Adrian Kocyła poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Analityk bazodanowy Miejsce pracy: woj. opolskie Branża: IT ASYSTENT UNIJNY Adrian Kocyła firma zajmuje się: - realizacją

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016r. Liczba wolnych stanowisk - 6 w tym: Warszawa, dnia 11 stycznia 2016r. OGŁOSZENIE 1/16 Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Warszawie ogłasza konkurs na wolne stanowiska w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie PL. Krasińskich

Bardziej szczegółowo

P eze z ntacja usług firmy Vattax

P eze z ntacja usług firmy Vattax Prezentacja usług firmy Vattax O nas Grupa księgowa Vattax od ponad 15 lat świadczy kompleksową obsługę w obszarze księgowości oraz doradztwa podatkowego, a takŝe aktywnie współpracuje przy tworzeniu optymalnych

Bardziej szczegółowo

13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm www.robertnarewski.pl

13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm www.robertnarewski.pl Robert Narewski Dane osobowe Data i miejsce urodzenia: Adres zamieszkania: Stan cywilny: Telefon: Email: Portfolio: 13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Strona znajduje się w archiwum. NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Dyrektor instytucji gospodarki budżetowej "Centrum Usług Logistycznych" konkurs na stanowiska: głównego księgowego, kierownika

Bardziej szczegółowo

Oferujemy: Zakres obowiązków:

Oferujemy: Zakres obowiązków: W związku z dynamicznym rozwojem firma poszukuje osób do pracy na stanowisku: Asystent/Asystentka SEM menedŝera. Planowana liczba nowych stanowisk: 6. dla pracowników, którzy wykaŝą się cechami przywódczymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY?

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? II PÓŁROCZE 2012 2 ANALIZA OFERT PRACY OPUBLIKOWAWANYCH W SERWISIE MONSTERPOLSKA.PL W II PÓŁROCZU 2012 MONSTERPOLSKA.PL Firma Monster Worldwide Polska Sp. z o.o. (dawniej

Bardziej szczegółowo

Z nami Twoja kariera zaczyna się dziś! Bank Gospodarstwa Krajowego poszukuje: Praktykanta/ki w Centrum Operacji i Rozliczeń nr ref.

Z nami Twoja kariera zaczyna się dziś! Bank Gospodarstwa Krajowego poszukuje: Praktykanta/ki w Centrum Operacji i Rozliczeń nr ref. Praktykanta/ki w Centrum Operacji i Rozliczeń nr ref.: COR/P-O/07/16 analizowanie projektów procedur pod kątem jednoznaczności, zrozumiałości i rzeczowości, wspieranie w opracowywaniu procedur Centrum

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu PREZES Dyrektor Wykonawczy Dyrektor* Finansowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Produktu Crown Doosan WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor Handlowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Serwisu Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Kierownik

Bardziej szczegółowo

Stanowisko: Dyrektor Biura LGD

Stanowisko: Dyrektor Biura LGD ul. Słowackiego 1; 72-100 Goleniów ogłasza nabór pracowników Pracownikiem LGD Stowarzyszenia Szanse BezdroŜy Gmin Powiatu Goleniowskiego moŝe być osoba, która: 1) jest obywatelem polskim, 2) posiada kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie oferty pracy

Ogłoszenie oferty pracy Ogłoszenie oferty pracy Nazwa jednostki Nazwa komórki Adres jednostki Województwo Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego formalne określone dla stanowiska pracy dodatkowe Zakres zadań wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Dąbrowa. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY powtórzenie naboru. ds. księgowości budŝetowej II nazwa stanowiska pracy

Wójt Gminy Dąbrowa. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY powtórzenie naboru. ds. księgowości budŝetowej II nazwa stanowiska pracy Nr OR. 1110/2/10 Wójt Gminy Dąbrowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY powtórzenie naboru 1. Wymagania niezbędne ds. księgowości budŝetowej II nazwa stanowiska pracy a) spełnia wymagania określone

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Raport z badań. ECORYS Polska

Raport z badań. ECORYS Polska Diagnoza umiejętności zawodowych prowadzona w ramach projektu "Portal Koordynacja 3.0 stabilny mechanizm powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami mazowieckiego rynku pracy" Raport z badań ECORYS

Bardziej szczegółowo

I. I N F O R M A C J A O S T A N O W I S K U

I. I N F O R M A C J A O S T A N O W I S K U Zał.I.1.2 Opisy stanowisk pracy zaangaŝowanych w proces weryfikacji dokumentów finansowych i dokonywanie płatności (Kierownik Referatu WdraŜania Działań RPOWP Wspierających Rozwój Transportu) O P I S S

Bardziej szczegółowo

Kierownik ds. Gastronomii

Kierownik ds. Gastronomii Kierownik ds. Gastronomii Kierownik ds. Gastronomii będzie współodpowiedzialny/a za całościowe zarządzanie działem gastronomii (restauracja, bary), zapewnienie wysokiej jakości produktu i usług gastronomicznych,

Bardziej szczegółowo

Młodszy Specjalista ds. Marketing Automation

Młodszy Specjalista ds. Marketing Automation producentem systemu SALESmanago, jednej z największych na świecie platform klasy marketing automation, z której korzysta ponad 3500 firm w 40 krajach. Zespół SALESmanago tworzą najwyższej klasy specjaliści

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae DANE PERSONALNE WYKSZTAŁCENIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Curriculum Vitae DANE PERSONALNE WYKSZTAŁCENIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Curriculum Vitae DANE PERSONALNE IMIĘ: Tomasz NAZWISKO: Kostrzewa DATA URODZENIA: 7 marca 1988r. ADRES ZAMIESZKANIA: Ul. Zieleniecka 13/415 05-091 Ząbki NARODOWOŚĆ: Polska TELEFON KONTAKTOWY: 509 114 410

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIEJSC DLA STAŻYSTÓW W MSW NA ROK 2014. Departament / Stanowisko Pożądane kwalifikacje Biuro

WYKAZ MIEJSC DLA STAŻYSTÓW W MSW NA ROK 2014. Departament / Stanowisko Pożądane kwalifikacje Biuro WYKAZ MIEJSC DLA STAŻYSTÓW W MSW NA ROK 2014 Departament / 1 Departament Prawny Wydział Administracyjny Absolwent administracji, historii lub archiwistyki 2 Departament Prawny Wydział Legislacji asystent

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATION MANAGER menedżer/ekspert/doradca w zakresie komunikacji

Bardziej szczegółowo

HANDLOWIEC. Oferujemy pracę w rozwijającej się firmie o wysokim poziomie technicznym i możliwościach.

HANDLOWIEC. Oferujemy pracę w rozwijającej się firmie o wysokim poziomie technicznym i możliwościach. HANDLOWIEC Sprzedaż maszyn produkowanych (obrabiarek, przecinarek plazmowych oraz laserowych, grawerek), dystrybuowanych (pras krawędziowych, giętarek numerycznych, robotów przemysłowych, zrobotyzowanych

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA

OPIS STANOWISK BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu LGD Puszcza Białowieska nr 2/01/2009 z dn. 22 stycznia 2009 r. OPIS STANOWISK BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA Za obsługę poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Kompetencje dla przyszłości rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK

Kompetencje dla przyszłości rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kompetencje dla przyszłości rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK Projekt realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK ZARZĄD FIRMY. PION SPRZEDAśY PION MARKETINGU PION PUBLIC RELATIONS

LISTA STANOWISK ZARZĄD FIRMY. PION SPRZEDAśY PION MARKETINGU PION PUBLIC RELATIONS LISTA STANOWISK ZARZĄD FIRMY 1. Dyrektor generalny 2. Dyrektor oddziału II 3. Dyrektor oddziału I 4. Kierownik projektu 5. Kierownik oddziału PION SPRZEDAśY 6. Dyrektor sprzedaŝy II (międzynarodowy) 7.

Bardziej szczegółowo

Strona1. Analiza rynku pracy dla kierunku. Farmacja

Strona1. Analiza rynku pracy dla kierunku. Farmacja Strona1 Analiza rynku pracy dla kierunku Farmacja Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Marzec 2012 Strona2 1. Wprowadzenie Celem poniższej analizy jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 14/2015 z dn.. w sprawie przyjęcia opisu stanowisk pracy

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 14/2015 z dn.. w sprawie przyjęcia opisu stanowisk pracy Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 14/2015 z dn.. w sprawie przyjęcia opisu stanowisk pracy Na podstawie 23 ust. 2 lit. j, k, l, Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Opis stanowiska pracy

Opis stanowiska pracy Opis stanowiska pracy Załącznik nr 1.1. NAZWA ORGANIZACJI 1.2. AKTUALNE STANOWISKO PRACY 1.3. OPIS STANOWISKA PRACY 1.4 Stanowisko pracy pośrednio nadzorujące 1.5 Stanowisko pracy bezpośrednio nadzorujące

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny urząd gwarancją sukcesu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Profesjonalny urząd gwarancją sukcesu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Profesjonalny urząd gwarancją sukcesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ul.3 Maja 55, 07-300

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika obsługi turystycznej należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą

Bardziej szczegółowo

2. NAZWA STANOWISKA Menager finansowy projektu (Specjalista ds. księgowo- kadrowych)

2. NAZWA STANOWISKA Menager finansowy projektu (Specjalista ds. księgowo- kadrowych) Lokalna Grupa Działania i Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo dla Doliny Baryczy, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska: 1. Referent ds. administracyjno - biurowych - pracownik sekretariatu 2. Menager finansowy

Bardziej szczegółowo

Dawno, dawno temu zaczęło się

Dawno, dawno temu zaczęło się Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Moja droga w biznesie Marcin Poniedziałek Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 5 grudnia 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Dawno,

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi.

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi. ZARZĄDZENIE R-29/2010 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 6 września 2010 r. w sprawie: 1) zmian w strukturze organizacyjnej jednostek działalności administracyjnej, 2) zmiany

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu Praca.pl potwierdza postawioną na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY RAWICZ o g ł a s z a nabór na stanowisko urzędnicze

BURMISTRZ GMINY RAWICZ o g ł a s z a nabór na stanowisko urzędnicze BURMISTRZ GMINY RAWICZ o g ł a s z a nabór na stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Rawicz Naczelnik Wydziału Organizacyjno- Prawnego I. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom: a) wymagania niezbędne:

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA EP COAL TRADING POLSKA S.A. NA STANOWISKO: SPECJALISTA DS. HANDLU I OBROTU PYŁEM Z WĘGLA BRUNATNEGO I PYŁEM Z WĘGLA KAMIENNEGO

REKRUTACJA EP COAL TRADING POLSKA S.A. NA STANOWISKO: SPECJALISTA DS. HANDLU I OBROTU PYŁEM Z WĘGLA BRUNATNEGO I PYŁEM Z WĘGLA KAMIENNEGO Czechowice-Dziedzice, dn. 26.06.2015 EP COAL TRADING POLSKA S.A. 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Górnicza 60 NIP: 2060002073 REGON: 242858882 KRS: 0000411384 REKRUTACJA EP COAL TRADING POLSKA S.A. NA STANOWISKO:

Bardziej szczegółowo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eagle-Group SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW Wdrażanie oprogramowania CAD/CAM

Bardziej szczegółowo

Ulan-Majorat: Zatrudnienie koordynatora, księgowej, pracownika

Ulan-Majorat: Zatrudnienie koordynatora, księgowej, pracownika Ulan-Majorat: Zatrudnienie koordynatora, księgowej, pracownika administracyjno-biurowego w ramach projektu pn. Kolorowe przedszkola szansą dla dzieci wiejskich Numer ogłoszenia: 49380-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dn. 14.01.2013 r.

Poznań, dn. 14.01.2013 r. Poznań, dn. 14.01.2013 r. Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu poszukuje osób zainteresowanych pracą w ramach projektu Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim,

Bardziej szczegółowo

Będziesz odpowiedzialny m.in. za: Oczekujemy:

Będziesz odpowiedzialny m.in. za: Oczekujemy: Firma KORK.PL należy do dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Systematyczny rozwój oraz rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników otwierają Państwu drogę do kariery. Aktualnie poszukujemy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl W II kwartale 2009 w portalu Pracuj.pl pracodawcy opublikowali 38261 ofert o 3% więcej niŝ minionym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKA W PROJEKCIE. ogłasza nabór na stanowiska: Sp. ds. zamówień publicznych Księgowa

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKA W PROJEKCIE. ogłasza nabór na stanowiska: Sp. ds. zamówień publicznych Księgowa OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKA W PROJEKCIE Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 31 w Białymstoku, w związku z realizacją projektu Przedszkole równych szans - PRZEDSZKOLANDIA współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Organy, Struktura, Kierownictwo

Organy, Struktura, Kierownictwo ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew Tel/fax. (058) 532 83-72, e- mail: zuos@zuostczew.pl NIP: 593-22-68-695 REGON:192471199 RHB 15386 KRS 0000064288 kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Anna Podolak. 08/1999 obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. Ul. Kuźnicka 1 72-009 Police

Anna Podolak. 08/1999 obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. Ul. Kuźnicka 1 72-009 Police E UROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT DANE PERSONALNE Imię i Nazwisko: Anna Podolak Okres (od do): Nazwa i adres pracodawcy: Zajmowane stanowisko: Opis wykonywanych zadań i czynności: 08/1999 obecnie Grupa

Bardziej szczegółowo

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych AGENDA 1. TEST kim jesteśmy? 2. Podwyżki wynagrodzeń na tle wskaźników gospodarczych

Bardziej szczegółowo

44 NR 4 (10) - 2007. Organizator szkolenia 1. RZFSN NOT Zamość. Lp.

44 NR 4 (10) - 2007. Organizator szkolenia 1. RZFSN NOT Zamość. Lp. 42 NR 4 (10) - 2007 BAROMETR REGIONALNY 43 44 NR 4 (10) - 2007 Lp. Organizator szkolenia 1. RZFSN NOT Zamość 2. RZFSN NOT Zamość 3. BWP WSZiA Zamość 4. BWP WSZiA Zamość 5. BWP WSZiA Zamość 6. BWP WSZiA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014 i RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA LOGO KLIENTA 22 February 2014 Założenia Raport zawiera analizę poszczególnych badanych jednostek organizacyjnych, reprezentowanych przez wyznaczone osoby.

Bardziej szczegółowo

OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE

OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT M-A EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE BIUREM I DOKUMENTACJĄ BIZNESOWĄ Miejsce Office Managera w strukturze organizacji. Organizacja pracy biurowej. Procedury biurowe. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o.

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. O HURO EKSPERCI TECHNOLOGII MICROSOFT.NET 10 letnie doświadczenie w dostarczaniu

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae DANE PERSONALNE WYKSZTAŁCENIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Curriculum Vitae DANE PERSONALNE WYKSZTAŁCENIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Curriculum Vitae DANE PERSONALNE IMIĘ: Tomasz NAZWISKO: Kostrzewa DATA URODZENIA: 7 marca 1988r. ADRES ZAMIESZKANIA: XXXXXXXX 05-091 Ząbki NARODOWOŚĆ: Polska TELEFON KONTAKTOWY: XXX XXX XXX E MAIL: tomasz@kostrzewa.mail.pl

Bardziej szczegółowo

Do zadań logistyka należy:

Do zadań logistyka należy: SPEDYCJA LOGISTYKA SPEDYTOR LOGISTYK OBOWIĄZKI: - ustalenie trasy przewozu ładunku, - wypełnianie dokumentów przewozowych, - sporządzanie umów, - ubezpieczenie ładunku, - nadzór nad prawidłowym przebiegiem

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r.

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Informacje ogólne Szkolenia zewnętrzne przygotowywane

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Kompetencje dla przyszłości rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK

Kompetencje dla przyszłości rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK Kompetencje dla przyszłości rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK Model Kompetencji Zawodowych dla studentów Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o wartości zamówienia przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o wartości zamówienia przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro Stronie Śląskie, dnia 10.05.2013 r.... (pieczęć jednostki Zamawiającej) ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o wartości zamówienia przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro na

Bardziej szczegółowo