Rozprawa habilitacyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozprawa habilitacyjna"

Transkrypt

1 Rozprawa habilitacyjna Produkt, Marka, Otoczenie projektowanie holistyczne całościowe zarządzanie wzornictwem Andrzej Śmiałek, 2013 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Wydział Form Przemysłowych

2 rozprawa habilitacyjna Wprowadzenie Podstawą niniejszej pracy habilitacyjnej są całościowe projekty nowych marek konsumenckich łącznie z kolekcjami produktów i środkami wsparcia rynkowego zrealizowane dla trzech różnych producentów. Wspólnym mianownikiem prezentowanych rozwiązań jest duża złożoność i wieloetapowość procesu projektowego, znacznie wykraczająca poza możliwości i zakres kompetencji pojedynczego projektanta. Na podkreślenie zasługuje fakt, że we wszystkich przypadkach wynikiem współpracy producenta z zespołem projektowym była zmiana strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Prezentowane projekty realizowane były przez zespół Ergo:Design, w którym autor niniejszej pracy pełnił rolę dyrektora kreatywnego oraz projekt managera. Projekty stanowią tło zaprezentowanej stosowanej metodyki, dzięki której możliwe było wykorzystanie potencjału zespołu do zaprojektowania spójnego wizerunku nowej marki, kolekcji produktów oraz komunikacji rynkowej. W niniejszej pracy szczególną uwagę zwrócono na praktyczny wymiar zarządzania projektami wzorniczymi (zwłaszcza zarządzania zespołem oraz procesem projektowym). Opisane metody i narzędzia bazują na istniejącej wiedzy z zakresu kreacji nowych marek oraz managementu, które zostały w twórczy sposób zaadaptowane i dostosowane do specyfiki zarządzania wzornictwem przemysłowym. Można więc uznać, że są twórczym wkładem autora oraz zespołu Ergo:Design w rozwój metodyki zarządzania wzornictwem. 002

3 spis treści 1. Zespół projektowy Ocena potencjału zespołu projektowego Predyspozycje osobowościowe Wiedza, doświadczenie i umiejętności Funkcje w zespole projektowym Doskonalenie Całościowe zarządzanie wzornictwem Proces projektowania holistycznego Analiza celowości wprowadzenia nowej marki lub produktu na rynek Strategia wizerunkowa Faza realizacji Produkt Marka Otoczenie Studia przypadków Avionaut Hagsen Navington Podsumowanie Bibliografia

4 andrzej śmiałek Część 1. Zespół projektowy Projektowanie rozprzestrzeniło się obecnie na niemal wszystkie obszary ludzkiej działalności. Zdecydowanie wykracza poza zakres sztuki użytkowej, której wytworem są unikatowe przedmioty artystyczne i staje się kluczowym elementem procesu rozwoju nowego produktu: od koncepcji projektowej poprzez wdrożenie aż po opiekę w miejscu sprzedaży. Design odgrywa także coraz większą rolę w złożonych procesach rynkowych towarzyszących budowaniu strategii dla marek i usług. Tym samym więc projektowanie wywiera wpływ na indywidualne zachowania i potrzeby ludzi, kształtuje nasze otoczenie oraz w dużym zakresie procesy społeczne. W związku z tym przestrzeń, w której poruszają się projektanci staje się także coraz bardziej wielobiegunowa. W projektowaniu produktów, marek, czy usług właściwie nie zdarza się już, by samotnie działający, niezależny projektant mógł zrealizować wszystkie etapy procesu rozwoju nowego produktu. Sformułowanie założeń, poszukiwanie rozwiązań, a następnie opracowanie pełnej dokumentacji nawet pozornie prostego wyrobu wymaga interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności wykraczających z reguły poza kompetencje pojedynczej osoby. Złożoność współczesnych procesów planowania strategii rynkowych, różnorodność dostępnych technologii oraz konieczność ścisłej współpracy pomiędzy specjalistami rozmaitych branż sprawiają, że zasadnicza większość projektów realizowana jest w intencjonalnie powoływanych interdyscyplinarnych zespołach projektowych rozliczanych z efektów swojej pracy na jej poszczególnych etapach. Aby sprostać oczekiwaniom zleceniodawców, należy już w momencie rekrutacji członków zespołu projektowego zwracać uwagę zarówno na kompetencje i doświadczenie zawodowe, jak i na cechy osobowościowe uczestników projektu. Doświadczenie wyniesione z praktyki zawodowej pokazuje, że zespoły o niższych kompetencjach merytorycznych, ale dobrze zarządzane i dopasowane pod względem cech osobowościowych, są znacznie bardziej skuteczne niż grupy niezależnych specjalistów, których praca koordynowana jest przez menadżera projektu. Opisane w tym rozdziale metody tworzenia zespołów projektowych zostały opracowane i są stosowane w Ergo:Design. Służą one poznaniu indywidualnych możliwości i ograniczeń, a następnie wskazaniu ról dla każdego potencjalnego członka zespołu tak, by przydzielone mu zadania i kompetencje najlepiej odpowiadały jego projektowym predyspozycjom. Odnoszą się one do trzech obszarów o kluczowym znaczeniu dla efektywności pracy zespołu : - cech osobowościowych - wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności - motywacji i podziału zadań Punktem wyjścia stanowiącym uzasadnienie dla budowania interdyscyplinarnych zespołów projektowych, w których kluczową rolę odgrywają projektanci wzornictwa mogą stanowić efekty badań prowadzonych na Uniwersytecie w Tokio przez prof. Noriaki Kano. Dowodzą one, że z punktu widzenia satysfakcji końcowego użytkownika istotna jest jakość proponowanych rozwiązań projektowych, czyli stosunek funkcjonalności produktu do jego piękna (walorów estetycznych). 004

5 andrzej śmiałek Tzw. przestrzeń Kano ilustruje rolę projektantów wzornictwa w procesie powstawania funkcjonalnych produktów (marek lub usług) oraz wpływ ich pracy na satysfakcję użytkowników. Praktyka dowodzi, że w zespołach, w których rolę kierownika projektu sprawuje dizajner (posiadający również kwalifikacje menadżerskie) powstają najlepsze produkty. Zasady stosowane przy formowaniu zespołów zadaniowych zostaną opisane w dalszej części niniejszej pracy. 005

6 andrzej śmiałek Część 2. Marka Produkt Otoczenie Całościowe zarządzanie wzornictwem Całościowe zarządzanie wzornictwem stanowi istotną wartość dodaną złożonego procesu wprowadzania na rynek nowego produktu marki lub usługi. To coś znacznie więcej niż suma trzech obszarów projektowania skupionych w rękach (i w głowach) jednego zespołu projektowego. Holistyczne łaczenie wielu specjalności w ramach jednego złożonego przedsięwzięcia powoduje, że zacierają się granice pomiędzy poszczególnymi rodzajami projektowania. Coraz bardziej anachronicznym wydaje się XX-wieczny podział na projektantów 2D i 3D, specjalistów od mebli, AGD, czy środków komunikacji. Właściwie większość złożonych zadań projektowych to projekty systemowe, obejmujące różne obszary projektowania, wymagające w związku z tym rozległych kompetencji od członków zespołów projektowych. Coraz częściej więc projektanci przestają ograniczać się do jednej wybranej, traktowanej w sposób niezależny dziedziny projektowania, a stają się projektantami systemów. W projektowaniu systemowym rola każdego członka zespołu zmienia się zależnie od obszaru i fazy, w której dany projekt sie znajduje. Coraz bardziej, oprócz umiejętności technicznych i wiedzy z zakresu swojej specjalności zaczynają się liczyć, predyspozycje, doświadczenie i umiejętności wykraczające poza tradycyjne ramy zawodu projektanta. Zazwyczaj odpowiedzialność za każdy z kluczowych obszarów wymagających współpracy z dizajnerami powierza się oddzielnemu, wyspecjalizowanemu zespołowi (lub niezależnemu projektantowi), a poszczególne działy firmy odpowiadają za zgodność przyjmowanych rozwiązań z przyjęta strategią rynkową. Efekty takiej współpracy nie zawsze sa zadowalające. W praktyce zarządzanie projektami oddzielnie dla marki, produktu i otoczenia powoduje znaczne rozciągniecie w czasie całego przedsięwzięcia. Może rodzić wiele nieporozumień pomiędzy grupami projektowymi, ale przede wszystkim niejednokrotnie stanowi źródło konfliktu między działami: marketingu, sprzedaży i R&D. Przejęcie odpowiedzialności za całość prac projektowych przez jeden zespół przynosi wymierne efekty ekonomiczne w postaci obniżenia kosztów prac wdrożeniowych i wyższej jakości proponowanych rozwiązań, a co za tym idzie, zasadniczo zwiększa szansę na ekonomiczny sukces marki. Opisany zakres prac oraz metodyka odnoszą się przede wszystkim do projektowania produktów, marek, czy usług które w zamierzeniu mają odnieść sukces rynkowy, czyli przynieść zysk inwestorom. Zatem w każdym z omawianych obszarów szczególny nacisk kładzie się na efektywne zarządzanie założeniami projektowymi w odniesieniu do użyteczności proponowanych rozwiązań, aspektów ekonomicznych i technicznej wykonalności. Prezentowane metody i narzędzia mają służyć projektantom. Zostały opracowane przede wszystkim z myślą o realizacji zamierzeń komercyjnych. Z powodzeniem mogą jednakże znaleźć zastosowanie w innych rodzajach aktywności projektowej, np. w projektowaniu zrównoważonym czy też wprojektach zaangażowanych społecznie. 006

7 rozprawa habilitacyjna 2.1 Proces projektowania holistycznego Analiza rynku oraz proces planowania strategicznego dla marek i produktów tradycyjnie stanowią domenę działów marketingu lub wyspecjalizowanych firm konsultingowych. Jednak praktyka dowodzi, że dizajnerzy, dzięki twórczemu podejściu do rozwiązywania problemów, nazywanym myśleniem projektowym, mogą brać odpowiedzialność również za te obszary, które pozornie wykraczają po za zakres ichkompetencji. Coraz częściej przedsiębiorcy zlecają zespołom projektantów opracowanie strategii wraz z nowa marką, kolekcją produktów i pomysłem na ich rynkową ekspancję. Efektem takiej współpracy są silne, wyraziste marki oraz funkcjonalne, dobrze zaprojektowane, a przede wszystkim chętnie kupowane produkty. Impuls do rozpoczęcia wielowątkowej współpracy pomiędzy producentem a zespołem projektowym stanowi zazwyczaj idea na nowy produkt lub grupę produktów. Źródło takiej idei znajdować się może w równym stopniu po stronie producenta(przedsiębiorcy) jak projektantów i przeważnie dotyczy produktów innowacyjnych lub takich, których nie ma dotychczas w portfolio marki aktualnie przez producenta posiadanej. Innym powodem rozpoczęcia współpracy może być również chęć pozyskania nowych rynków lub dotarcia do nowych użytkowników. Tradycyjnie marka, produkt oraz materiały wsparcia rynkowego traktowane są oddzielnie, a przedsiębiorcy powierzają ich projektowanie wyspecjalizowanym zespołom projektowym. Idea projektowania holistycznego opracowana przez Ergo:Design, zakłada równoległe prowadzenie prac we wszystkich trzech obszarach w ramach przyjętej strategii przez jeden multidyscyplinarny zespół. Proces projektowania holistycznego realizowany jest trójfazowo, a każdą fazę zamyka opracowanie wytycznych, które stanowiących punkt odniesienia do realizacji kolejnego etapu. Proces ten nie kończy się z chwilą wprowadzenia marki i produktów na rynek. Zespół projektowy współpracuje z producentem (właścicielem marki) analizując otoczenie rynkowe i zmieniające się potrzeby użytkowników. Efektami takiej analizy najcz e sciej są: poszerzanie portfolio marki o nowe produkty, korekta wzornicza istniejących produktów, korekta lub zmiana kolorystyki i/lub komunikacji, zmiana pozycjonowania, a nawet koncepcja budowania nowej marki. Czy warto tworzyć nową markę? Czy nowa marka znajdzie swoje miejsce na rynku? Jaka wizja i wartości są wspólne dla 3 obszarów? (marka, produkt, otoczenie) Jak przełożyć wytyczne zawarte w strategii na markę produkty i otoczenie? Trójfazowy proces całościowej opieki nad marką produktami i otoczeniem 007

8 rozprawa habilitacyjna Analiza celowości wprowadzania nowej marki lub produktu na rynek Czy warto tworzyć nową markę? Czy nowa marka znajdzie swoje miejsce na rynku? Odpowiedź na powyższe pytania jest kluczowa z punktu widzenia przedsiębiorcy. Opisana w tej części pracy metodyka ułatwia umieszczenie produktu w odniesieniu do wyrobów i marek konkurencyjnych. Pozwala także na wskazanie istotnych cech osobowościowych i demograficznych potencjalnej grupy docelowej użytkowników. Dobrze przygotowana analiza jest podstawą do formułowania strategii wizerunkowej dla wszystkich trzech obszarów (marki, produktu i otoczenia). Zasadniczo zmniejsza również ryzyko podjęcia nietrafnej decyzji biznesowej. Należy zwrócić uwagę, że prezentowana metodyka nie jest prostym narzędziem, które samo wykona pracę na podstawie dostarczonych danych. Aby przeprowadzić prawidłową i, co najważniejsze, twórczą analizę, niezbędne jest duże doświadczenie oraz zespół o wysokich określonych wcześniej kompetencjach. Na tym etapie projektowania istotna jest wiedza o rynku, umiejętność dostrzegania potrzeb przyszłych użytkowników, a przede wszystkim intuicja oraz zdolność twórczego odniesienia zadania projektowego do zebranych danych. Efektem tej fazy pracy jest opracowany w formie graficznej i opisowej, zbiór atrybutów marki. Na jego podstawie formułuje się poszczególne strategie. 008

9 rozprawa habilitacyjna Metodyka Zespół Ergo:Design w autorski sposób wykorzystał elementy stosowanych aktualnie metod ułatwiających twórcze rozwiązywanie problemów oraz budowania przewagi konkurencyjnej marek i produktów. Wybrano i przetestowano metody najbardziej efektywne w przypadku projektowania marek i produktów, a następnie wprowadzono je do procesu projektowego. Metodykę usystematyzowano w formie kart wzorowanych na kartach IDEO*. * karty IDEO opracowany przez firmę IDEO zestaw kart z opisem metod ułatwiających twórcze rozwiazywanie problemów projektowych. 009

10 rozprawa habilitacyjna Profil użytkownika Profil potencjalnego użytkownika powinien zawierać najważniejsze informacje dotyczące jego zainteresowań, aspiracji, systemu wartości, zamożności, przynależności kulturowej i miejsca zamieszkania. Opracowanie profili osobowościowych wymaga dużej intuicji i umiejętnej obserwacji. Konieczne jest zebranie, a następnie przeanalizowanie danych antropologicznych, socjologicznych i kulturowych. Z uwagi na efektywność komunikowana się projektantów z przedsiębiorcą pisemny opis zredukowano do niezbędnego minimum. Analizy i obserwacje przełożone są na język przekazu wizualnego. Podczas prezentacji profili osobowościowych zespół Ergo:Design posługuje się odpowiednio opracowanym materiałem graficznym prezentowanym na planszach. Model osobowościowy stanowi jeden z istotnych elementów wykorzystywanych przy tworzeniu strategii wizerunkowej. 010

11 rozprawa habilitacyjna Przegląd rynku Analizie i ocenie poddawane są przede wszystkim cechy wizualne produktów i niewerbalne komunikaty marek konkurencyjnych. Ocena obejmuje trzy obszary: opis, cechy formalne i odczucia. Prezentację i wizualizację wniosków ułatwia narzędzie wykorzystujące wirtualne potencjometry. Mapa pozycjonowania to klasyczne narzędzie stosowane w marketingu. Graficzna prezentacja ułatwia wpisanie nowej marki i produktów w otoczenie konkurencyjne. Możemy zatem stwierdzić, jak bardzo nasycony jest rynek w danym segmencie, a następnie sformułować wytyczne cenowe dla nowego produktu. przykład: mapy pozycjonowania ze względu na cenę opracowane na podstawie analizy polskiego rynku wózków dziecięcych 011

12 rozprawa habilitacyjna przykład: Atrybuty oraz analiza PCK dla marki FETCO Atrybuty marki Punktem wyjścia do formułowania strategii dla wszystkich obszarów projektowania jest zbiór atrybutów marki. Są to przede wszystkim: misja, wizja i wartości marki zaprezentowane w formie przekazu wizualnego. W kolejnych etapach cechy te pozwolą wskazać pożądane kierunki rozwoju projektów. Jednocześnie umożliwią weryfikację zgodności proponowanych rozwiązań z ogólną ideą marki. Opracowanie atrybutów marki zamyka część przygotowawczą i daje szansę podjęcia decyzji w zakresie formułowania strategii. przykład: Atrybuty nowej marki fotelików dziecięcych 012

13 rozprawa habilitacyjna Strategia wizerunkowa Całościowo budowana strategia formułowana jest równolegle zarówno dla marki, produktów jak i ich rynkowego otoczenia. Takie podejście ułatwia tworzenie silnej i wyrazistej tożsamości wizualnej. Ten etap procesu jest kontynuacją części analitycznej, a zatem punktem odniesienia oraz jednocześnie kryterium oceny strategii proponowanych w poprzednim etapie prac. Współczesne marki traktowane są poniekąd jak żywy organizm, posiadający rozbudowane funkcje i podlegający prawom ewolucji. Efektem budowania strategii dla wszystkich kategorii jest tzw DNA marki rdzeń, wokół którego skupione są charakterystyczne cechy marki. Wyznacza on charakterystyczny sposób komponowania wszystkich komunikatów wizualnych i werbalnych zawartych w marce, produktach oraz ich otoczeniu. DNA marki znacznie wykracza poza poziom funkcjonalny. Odnosi się również do elementów symbolicznych, sensorycznych oraz do emocji. 013

14 rozprawa habilitacyjna strategia wizerunkowa marki personalizacja marki mood board archetypy kluczowy przekaz idea marki strategia wizerunkowa produktów założenia funkcjonalne założenia estetyczne branding linie produktowe S strategia wizerunkowa dla marki i produktów w otoczeniu rynkowym analiza rynku strategia marketingowa strategia sprzedażowa kluczowe komunikaty wytyczne projektowe 014

15 rozprawa habilitacyjna Strategia wizerunkowa marki Personalizacja marki ułatwia przekazanie i zrozumienie ducha marki, jej wartości i atrybutów Mood board to graficzne przedstawienie obszarów, pojęć i otoczenia które tworzą klimat marki. Podstawowym celem tego etapu procesu projektowego jest wskazanie wartości, na podstawie których formułowany jest główny komunikat marki. Wartości powinny być oparte o atrybuty marki sformułowane na podstawie wcześniejszej analizy. Istotnym elementem tego etapu jest określenie wytycznych dla nazwy marki, logotypu oraz założeń komunikacji wizualnej. W strategii powinna zostać wskazana aura otaczająca markę oraz obietnica główna myśl zawarta w przekazie do użytkowników. Spójne i przejrzyście zdefiniowane założenia stanowią podstawę do zaprojektowania tożsamości i komunikacji wizualnej marki. Zrozumienie Dodefiniowanie Pozycjonowanie Istota marki Założenia projektowe Nadanie marce osobowości pozwala umieścić ją w środowisku rynkowym. Stanowi rodzaj drogowskazu wyznaczającego pożądany kierunek rozwoju. W metodzie wykorzystano 12 modeli osobowości opisanych przez Carla Junga. Kluczowy przekaz zawiera wartości na podstawie których konstruowana będzie tożsamość wizualna marki. Wskazanie istotnych cech marki i produktów dla każdej wartości ułatwia zrozumienie ducha marki. 015

16 rozprawa habilitacyjna Warsztaty twórczego rozwiązywania problemów to metoda ułatwiająca zamianę obserwacji oraz danych z rynku na propozycje rozwiązań. Znacznie przyśpiesza proces budowania założeń funkcjonalnych. Strategia wizerunkowa produktów Produkty, które wejdą w skład tzw. portfolio marki, muszą być zgodne z ideą zawartą w jej głównym komunikacie. Formułując strategię wizerunkową bierze się pod uwagę nie tylko charakterystyczne cechy wzornicze i funkcjonalne, ale również emocje i odczucia jakie produkty mają wzbudzać u użytkowników, a także to, czym powinny się wyróżniać i czy produkty danej marki mają tworzyć linię wzorniczą. Jeśli tak, należy określić wspólne elementy. wytyczne funkcjonalne Określają, jakie cechy użytkowe stanowić będą wartość dodaną produktu. Kierunek poszukiwań powinna wyznaczać określona wcześniej idea marki. Przy formułowaniu wytycznych odnoszących się do estetyki produktu stosowana jest metoda porównywania oraz oceny cech wzorniczych pod kątem pożądanych wartości marki. założenia estetyczne Odnoszą się do emocji i wrażeń jakie produkt powinien wywoływać u użytkowników. Określają w jakim stopniu forma produktu powinna komunikować jego funkcję. Mogą definiować także preferowaną kolorystykę oraz miejsce i sposób oznakowania graficznego. linie produktowe Jeżeli przewiduje się projektowanie linii wzorniczych, należy opisać ich istotne różnice oraz cechy wspólne dla danej linii, jak również określić czy dopuszczalne jest wprowadzanie linii wzorniczych, które charakteryzuje odmienny sposób kształtowania. 016

17 rozprawa habilitacyjna Wytyczne powinny wskazywać pożądane konteksty dla budowania przekazu wizerunkowego zgodnie z duchem marki. Dzięki temu eliminowane jest ryzyko błędnej interpretacji założeń. Analiza rynku Kluczowe komunikaty Obszary wsparcia Zasada budowania przekazu Wytyczne projektowe Analiza skuteczności różnych nośników informacji pozwala na wskazanie preferowanych materiałów komunikacji wizerunkowej, a także obszarów otoczenia rynkowego w których powinny pojawić się informacje o marce i produktach. Strategia wizerunkowa dla marki i produktów w otoczeniu rynkowym Współczesny rynek przesycony jest produktami i markami, które konkurują o względy użytkowników. Nawet najlepiej zaprojektowane produkty zginą na sklepowych półkach, jeżeli nie będzie otaczać ich odpowiednia aura marki oraz przekaz pozwalający im skutecznie komunikować z potencjalnymi użytkownikami. Dotyczy to zarówno materiałów bezpośrednio związanych z produktem (takich jak: instrukcja obsługi, oznakowanie, opakowanie), ale również otoczenia, w którym produkt jest prezentowany w miejscu sprzedaży oraz materiałów reklamowych. Materiały wsparcia rynkowego powinny nie tylko oddawać ducha marki i informować o unikatowych cechach produktu, ale również podlegać ewolucji wynikającej ze zmieniających się potrzeb rynku. Dlatego bardzo ważną jest stała opieka projektantów nad marką i jej produktami, obejmująca cały cykl życia produktu. W obszarze rynkowego wsparcia strategia wizerunkowa powinna zawierać opis preferowanych form, materiałów, barw i zasad oznakowania materiałów POS i salonów firmowych. Należy również wskazać sposób budowania przekazu wizualnego na opakowaniach produktów, ich oznakowania oraz zasadę projektowania materiałów informacyjnych (ulotki,metki, katalogi, instrukcje obsługi etc.) tak, aby w pełni oddać ducha marki. 017

18 rozprawa habilitacyjna PRODUKT projektowanie/wdrożenie Dobrze zaprojektowany, rynkowy produkt, powinien spełniać potrzeby użytkowników być technicznie wykonalny i ekonomicznie uzasadniony. Ale przede wszystkim musi być zgodny z ideą marki. MARKA identyfikacja/komunikacja Tożsamość marki powinna być oparta na przemyślanej strategii wynikającej z twórczego podejścia zespołu projektowego do zebranych wcześniej danych i informacji. OTOCZENIE opakowanie/informacja/posm Ekonomiczny sukces marki usługi lub produktu w znacznej mierze zależy od skuteczności materiałów służących do wsparcia sprzedaży i budowania ich rynkowego wizerunku. Dotyczy to nawet najlepiej zaprojektowanych produktów, marek czy usług. 2.2 Faza realizacji Opisany wcześniej proces budowania strategii wizerunkowej dla produktów i marek miał na celu wskazanie jej wytycznych oraz kryteriów oceny proponowanych przez dizajnerów rozwiązań. Nie zawsze bowiem projektowanie konkretnego produktu (marki czy usługi) przebiega równocześnie z projektowaniem jego komunikacji wizualnej. Ten pierwszy proces jest z reguły znacznie dłuższy i wymaga od przedsiębiorcy zaangażowania większych środków. Oczywiście jeżeli strategia została opracowana wcześniej nic nie stoi na przeszkodzie w rozpoczynaniu prac w dowolnej kolejności. Opisane w kolejnych rozdziałach procesy oraz metodyka odnoszą się do skoordynowanej realizacji zamierzeń zawartych w strategii wizerunkowej. Pominięto zatem niektóre etapy projektowania, istotne z punktu widzenia rozwoju nowego produktu, marki lub ich wsparcia sprzedaży, nie mające jednak bezpośredniego wpływu na wizerunek. Natomiast każdy z wymienionych na załączonym schemacie obszarów projektowania, choć opierający się w zależności od etapu prac na różnych kompetencjach członków zespołu, powinien zmierzać w jednym kierunku: zachowania w obrębie marki spójności między wzornictwem, a komunikacją. 018

19 rozprawa habilitacyjna Produkt proces projektowy założenia koncepcja projekt wzorniczy konstrukcja wyrobu prototyp projekt końcowy zarządzanie wizerunkiem w procesie rozwoju nowego produktu P Cechy zdefiniowane w strategii wizerunkowej produktów stanowią punkt odniesienia i ważne kryterium oceny dla wszystkich proponowanych rozwiązań projektowych. 019

20 rozprawa habilitacyjna/projektowanie holistyczne/realizacja/produkt Zarządzanie tożsamością wizualną w Procesie Rozwoju Nowego Produktu Projektowanie oraz wdrażanie do produkcji nowego wyrobu jest efektywne, czyli realizuje zakładane cele, (miedzy innymi odnośnie strategii wizerunkowej), tylko wtedy, gdy proces rozwoju nowego produktu prowadzony jest prawidłowo. W opracowanym przez Ergo:Design zapisie procesu projektowego uporządkowano kolejność etapów i zadań, zamieszczono instrukcje wykorzystywania metod i narzędzi, a także przypisano funkcje poszczególnym członkom zespołu (STEAM). Do każdej czynności wskazane zostają osoby, którym wyznacza się konkretne role w realizowanym zadaniu. Metoda ułatwia ustalenie, który z członków zespołu odpowiada za prawidłowe wykonanie danej czynności, a także pomaga wykorzystać wiedzę i umiejętności pozostałych uczestników projektu. Zapis procesu składa się z kolejnych pętli, oddzielnych dla każdego etapu pracy realizowanej we wcześniej opisanym układzie tzw. 4 kroków: Zaplanuj/Wykonaj/Oceń/Doskonal. Każda faza projektu realizowana jest na podstawie oddzielnych założeń, które podlegają aktualizacji po zakończeniu etapu poprzedzającego i obejmują wytyczne do następnego. Dla zachowania zgodności cech wzorniczych z przyjętą strategią wizerunkową kluczowe znaczenie ma wskazanie w założeniach, preferowanych form, kształtów, znaczeń, barw i materiałów. Powinny zostać zapisane w formularzu DQM* razem z wytycznymi dotyczącymi doboru technologii, zakładanej ceny produktu oraz jego cech funkcjonalnych jako podstawa do oceny zgodności proponowanych rozwiązań z przyjętą strategią dla produktu. Założenia należy weryfikować adekwatnie do postępu prac. Częstym błędem jest przyjmowanie zbyt wielu założeń już na etapie koncepcji. * opis metody DQM (Design Quality Management) znajduje się w dalszej części pracy Podział projektu wzorniczego na etapy wg przyjętego procesu głównego.powyższy schemat nie zawiera konstrukcji wyrobu i prac wdrożeniowych. 020

21 rozprawa habilitacyjna/projektowanie holistyczne/realizacja/produkt Zarządzanie założeniami Prawidłowe sformułowanie wytycznych, umiejętne nimi zarządzanie, a przede wszystkim możliwość wiarygodnej oceny proponowanych rozwiązań mają zasadniczy wpływ na zgodność projektu z przyjętą strategią wizerunkwą. Częstokroć zdarza się, że dużą trudnością jest takie zbudowanie założeń, by możliwa była klasyfikacja danych wejściowych oraz ewaluacja wypracowanych rozwiązań. Opracowując własną metodykę zarządzania założeniami zespół Ergo:Design posłużył się wspomnianą w pierwszej części pracy przestrzenią KANO. Teoria ta odnosi się do wpływu jakości zastosowanych rozwiązań na satysfakcję użytkowników. Potrzeby użytkowników podzielono na trzy kategorie: Wymagania podstawowe, czyli takie, które musza być spełnione. W przeciwnym wypadku projekt traci sens. Wymagania istotne, czyli takie które powinny być spełnione. Zazwyczaj odnoszą się one do rozwiązań technicznych, mogą podlegać modyfikacji. Wartość dodana, czyli pożądane wymagania. Ich nie zrealizowanie nie dyskwalifikuje projektu, niemniej ich wypełnienie zwiększa atrakcyjność produktu. Powyższe wymagania powinny wynikać z briefu projektowego. Dla tego w momencie jego opracowywania należy zwrócić uwagę by nie zawierał on oczekiwań wzajemnie sprzecznych. Przyjęcie błędnych założeń może prowadzić do nieporozumień pomiędzy zleceniodawcą, a projektantami. Jest też najczęstszą przyczyną opóźnień w realizacji projektu. Również zbyt duża ilość danych wejściowych narzuca projektantom całe spektrum ograniczeń, przez co ich praca jest mniej efektywna. Dobra praktyka pokazuje, jak ważny jest podział prac na możliwie krótkie etapy, a także przypisywanie tym etapom adekwatnych założeń. Przestrzeń KANO można wykorzystać jako punkt wyjścia do zobrazowania wpływu zarządzania założeniami w procesie rozwoju nowego produktu. Powyższe wnioski posłużyły zespołowi Ergo:Design do opracowania formularza DQM, podstawowego narzędzia do zarządzania założeniami oraz oceny proponowanych rozwiązań w procesie rozwoju nowego produktu. 021

22 rozprawa habilitacyjna/projektowanie holistyczne/realizacja/produkt Debrief Debrief to zbiór metod, które pomagają projektantom skonfrontować wytyczne sformułowane w strategii wizerunkowej z oczekiwaniami użytkowników oraz możliwościami producenta. Celem debriefu jest poszukiwanie hipotez na rozwój produktu lub pomysłu na nowy produkt w zgodzie z duchem marki oraz potrzebami użytkowników. Efektem debriefu powinny być uzgodnione z klientem założenia i/lub hipotezy na rozwój produktu, szkice, wstępne modele ilustrujące pomysł na produkt. OKREŚLENIE PRZESTRZENI PROBLEMU ANALIZA OTOCZENIA RYNKOWEGO (w kontekście przestrzeni problemu) ANALIZA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW (obserwacja zachowania, zmieniające się potrzeby, etc.) ROZKŁADANIE PROBLEMU NA CZYNNIKI PIERWSZE GENEROWANIE HIPOTEZY ROZWIĄZANIA PROBLEMU WYBÓR NAJLEPSZEJ HIPOTEZY (poprzez falsyfikację) ROZBUDOWANIE WYBRANEJ HIPOTEZY (poprzez analizę otoczenia rynkowego) OPISANIE HIPOTEZY (w postaci spriorytetyzowanych założeń, DQM) Debrief autorstwa Ergo:Design etapy 022

23 rozprawa habilitacyjna/projektowanie holistyczne/realizacja/produkt Metody wykorzystywane przez zespół Ergo:Design podczas opracowywania założeń: Analiza otoczenia rynkowego: Badania marketingowe są jedną z form pozyskiwania informacji do twórczego budowania założeń. Projektanci współpracują z działami marketingu przedsiębiorców, stawiają i weryfikują hipotezy powstałe w procesie tworzenia założeń. Celem badań marketingowych jest wykrycie potrzeb konsumentów, a zatem zwiększenie szansy na sukces rynkowy produktu. Alternatywą dla badań jest poszukiwanie sektorów, w których możliwe jest zastosowanie produktu lub innych technik heurystycznych. Techniki twórczego myślenia. Burze mózgów są przeprowadzane z użyciem narzędzi opracowanych przez zespół psychologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierujemy się przy nich następującymi zasadami: 1. ZASADA RÓŻNORODNOŚCI Na każdym etapie myślenia nad problemem należy dbać o wytwarzanie jak największą ilość różnorodnych pomysłów, nie troszcząc się z góry o to, czy każdy z nich okaże się przydatny (w myśl zasady: Ilość rodzi jakość ). to nie ma prawa działać; to głupie; to bez sensu. 3. ZASADA RACJONALNEJ IRRACJONALNOŚCI Polega na swobodnym korzystaniu z intuicji, przeczuć, paradoksów i nonsensów, kierowaniu się własnymi uczuciami i preferencjami w momencie wytwarzania pomysłów. Rozumem kierujemy się natomiast w chwili oceniania przydatności rozwiązań. 4. ZASADA KOMPETENTNEJ NIEKOMPETENCJI Oznacza, że każdy człowiek może skutecznie rozwiązywać problemy, na których się nie zna, jeśli tylko zostanie zapewniona kontrola ze strony specjalisty. 5. ZASADA ZABAWY (ludyczności) Zadanie, które stało się nudne, prawie nigdy nie da dobrych rezultatów. Jeśli rozwiązywanie problemu nas nudzi, trzeba wymyślić sposób na jego urozmaicenie. 6. ZASADA AKTUALNOŚCI W twórczym rozwiązywaniu problemu liczy się to, co tu i teraz. Powinniśmy chwilowo zapomnieć o istnieniu świata zewnętrznego, jego ograniczeniach i koniecznościach. 2. ZASADA ODROCZONEGO WARTOŚCIOWANIA Ocena pomysłu nie może zachodzić natychmiast, musi być odroczona. Najpierw gromadzimy wszystkie pomysły, a dopiero potem wybieramy te najlepsze i poddajemy je ocenie. W fazie rzucania pomysłów wystrzegamy się stwierdzeń typu: to nie jest dobre; 023

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Strategia marki, komunikacja i wdrożenia. Enspirion zwrócił się do Whizbrand w celu uporządkowania i poprawienia błędów w identyfikacji wizualnej.

Strategia marki, komunikacja i wdrożenia. Enspirion zwrócił się do Whizbrand w celu uporządkowania i poprawienia błędów w identyfikacji wizualnej. 20 Enspirion Zlecający Wykonanie Rodzaj projektu Rok Enspirion Grupa ENERGA Whizbrand Consulting Whizbrand Agency Uporządkowanie księgi identyfikacji, projekt wybranych nośników identyfikacyjnych i wizerunkowych.

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie graficzne. Księga identyfikacji wizualnej CI

Projektowanie graficzne. Księga identyfikacji wizualnej CI Projektowanie graficzne Księga identyfikacji wizualnej CI Identyfikacja wizualna CI corporate identity Wizerunek jest jednym z najważniejszych elementów składających się na tożsamość każdej firmy. Profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

conceptree AGENCJA INTERAKTYWNA

conceptree AGENCJA INTERAKTYWNA AGENCJA INTERAKTYWNA Logo Tworzymy wyróżniające się marki. Poprzez umiejętne łączenie elementów wizerunku, budujemy spójny system komunikacji. Projektujemy kompleksową identyfikacje wizualną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW ul. Zygmuntowska 9A tel.fax: (17) 853 35 75 tel.kom: 517 544 271

RZESZÓW ul. Zygmuntowska 9A tel.fax: (17) 853 35 75 tel.kom: 517 544 271 LOGO / KSIĘGA ZNAKU kreacja logo / systemów identyfikacji wizualnej projektowanie i druk materiałów reklamowych upominki reklamowe reklama zewnętrzna systemy wystawiennicze strony internetowe Zadzwoń do

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Studio Graficzne Cube

Studio Graficzne Cube Studio Graficzne Cube Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług graficznych. Wykonujemy zlecenia płynące zarówno od firm toruńskich, jak również od wszystkich firm z całej Polski oraz z poza granic kraju.

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

DESIGN MANAGEMENT. Zarządzanie wzornictwem. Beata Bochińska Jerzy Ginalski Łukasz Mamica Anna Wojciechowska

DESIGN MANAGEMENT. Zarządzanie wzornictwem. Beata Bochińska Jerzy Ginalski Łukasz Mamica Anna Wojciechowska DESIGN MANAGEMENT Zarządzanie wzornictwem Beata Bochińska Jerzy Ginalski Łukasz Mamica Anna Wojciechowska spis treści Przedmowa 11 Przedmowa redaktora naukowego 15 Słownik terminów 17 I. Strategie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika Nazwa firmy lub projektu: Ogólne informacje o firmie i branży: Prosimy w kilku słowach opisać Państwa firmę, rodzaj produktów lub usług, elementy charakterystyczne dla Państwa branży, jej specyfikę, opis

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo

Mam nadzieję, że nasza prezentacja spotka się z dużym zainteresowaniem. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: wwwi-see.com.

Mam nadzieję, że nasza prezentacja spotka się z dużym zainteresowaniem. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: wwwi-see.com. PORTFOLIO NASZA DEWIZA - WIEMY, WIDZIMY, ROZUMIEMY I-SEE DESIGN oferuje zintegrowane działania w zakresie kreowania wizerunku firmy i realizacji produktów takich jak: publikacje, katalogi produktowe, foldery

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Start O f e r t a. Działania klienta. Działania agencji. Działania zew. Decyzja o rozpoczęciu projektu. Rozpoznanie lub potrzeba modyfikacji wizerunku

Start O f e r t a. Działania klienta. Działania agencji. Działania zew. Decyzja o rozpoczęciu projektu. Rozpoznanie lub potrzeba modyfikacji wizerunku www.owocni.pl Start O f e r t a Rozpoznanie lub potrzeba modyfikacji wizerunku Decyzja o rozpoczęciu projektu Pierwsze spotkanie referencje i procedury postawienie problemu Drugie spotkanie? ocena planu

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Oferta ogólna IntraCON na opracowanie materiałów reklamowych i druk

Oferta ogólna IntraCON na opracowanie materiałów reklamowych i druk Autor: Grzegorz Lemantowicz IntraCON ul. Łagiewnicka 118/6 tel. 32 249 83 06 GSM 0606 406 274 Oferta ogól IntraCON opracowanie materiałów reklamowych i druk Pasja tworzenia: logotypy, zki graficzne, identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Co n a s w y r ó ż n i a

Co n a s w y r ó ż n i a Kim jesteśmy Centrum Prawa Żywnościowego to profesjonalny ośrodek doradczo- -badawczy specjalizujący się w dziedzinie prawa żywnościowego. Stanowi ono fachowe zaplecze eksperckie dla wszystkich podmiotów

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa 1 Jak rozumieć komercjalizację? dobro, usługa, Komercjalizacja?

Bardziej szczegółowo

Proces projektowania i wdrożenia serwisu internetowego

Proces projektowania i wdrożenia serwisu internetowego Proces projektowania i wdrożenia serwisu internetowego Kluczowe etapy projektu 9 1 Rozwój i optymalizacja Analiza celów, potrzeb i konkurencji 8 Szkolenie IMPROVE THINK Wireframe i prototyp (UX) 2 7 Testy

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY? PROJEKTOWANIE GRAFICZNE. Zajmujemy się tworzeniem różnych materiałów graficznych zarówno w wersji drukowanej jaki i cyfrowej:

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY? PROJEKTOWANIE GRAFICZNE. Zajmujemy się tworzeniem różnych materiałów graficznych zarówno w wersji drukowanej jaki i cyfrowej: CZYM SIĘ ZAJMUJEMY? KOMUNIKACJA MARKETINGOWA PROJEKTOWANIE GRAFICZNE SERWISY INTERNETOWE Preferujemy działania online, które wspieramy tradycyjnymi kanałami komunikacji. Statystyki jednoznacznie pokazują,

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

zaprasza do współpracy!

zaprasza do współpracy! GRAPHICLAB OFERTA Graphic Lab profesjonalne studio graficzne zaprasza do współpracy! Projektowanie tym zajmujemy się na co dzień. Doświadczenie zdobyliśmy pracując między innymi z takimi markami jak Audi,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Phocus.pl to polsko-japońska firma składająca się z grupy kreatywnych profesjonalistów, którzy współpracując razem tworzą porządne rzeczy.

Phocus.pl to polsko-japońska firma składająca się z grupy kreatywnych profesjonalistów, którzy współpracując razem tworzą porządne rzeczy. Phocus.pl - oferta O firmie Phocus.pl to polsko-japońska firma składająca się z grupy kreatywnych profesjonalistów, którzy współpracując razem tworzą porządne rzeczy. Naszym celem jest dostarczenie Państwu

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski FREE ARTICLE Świadomość marki a lojalność konsumentów Autor: Maciej Koniewski Luty 2012 Świadomość marki to najniższy poziom znajomości marki. Jest to początek kontinuum znajomości marki, które rozciąga

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY Kierunek: ZARZADZANIE Specjalność: KOMUNIKACJA I REKLAMA Lp. Pytania kierunkowe 1 Inwentaryzacja - pojęcie, istota, termin stosowania. 2 Wymień koszty układu rodzajowego

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

View Agencja Kreatywna Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa

View Agencja Kreatywna Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa 1 AGENCJA KREATYWNA VIEW SKUTECZNA REKLAMA I MARKETING View to agencja kreatywna zajmująca się tworzeniem stron internetowych, projektowaniem

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej.

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. 2 Nasze zobowiązanie Drodzy Koledzy i Koleżanki, Współpracownicy! Światowy rynek wind i schodów ruchomych podlega stałej ewolucji

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

copyspace WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET www.yemo.nl

copyspace WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET www.yemo.nl WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET SAMODZIELNE POZYSKUJ I UTRZYMUJ PROJEKTOSWOICH WANIE KLIENTÓW CECHY SYSTEMU Udostępnij swoim klientom narzędzie do samodzielnego projektowania produktu,

Bardziej szczegółowo

logo/identyfikacja wizualna

logo/identyfikacja wizualna BRIEF: logo/identyfikacja wizualna KLIENT Bardzo prosimy o podanie nazwy firmy lub marki której projekt dotyczy, opcjonalnie strony www i danych firmowych do umowy. PROJEKT Czy projekt obejmuje stworzenie

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r.

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Kim jesteśmy? Pierwszą w Polsce agencją wyspecjalizowaną w marketingu miejsc, miast i regionów (m.in. marki:

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

BRIEF www / sklep internetowy

BRIEF www / sklep internetowy BRIEF www / sklep internetowy 1. Nazwa Firmy 2. Obecna strona www / sklep internetowy (adres www) 3. Branża / asortyment sklepu 4. Usługi / Produkty znajdujące się w ofercie (krótka charakterystyka grup)

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Marek Bieniasz Sławomir Umpirowicz Piotr Miszewski Kraków, 10 13 września 2012 Plan prezentacji Informacje

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego.

Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Autor: Peter Cheverton Przekuj strategię w rzeczywistość Poznaj nowe sposoby osiągania sukcesu rynkowego Zdobądź wiedzę

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Jeronimo martins Polska S.a.

Jeronimo martins Polska S.a. 4 portfolio YC Klient: Jeronimo martins Polska S.a. Projekt: katalog produktowy na walentynki. zadania: projekt, sesja zdjęciowa produktowa, skład, przygotowanie do druku. Rok: 2013-2014 5 portfolio YC

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa Zamawiający: MZ PACK Jakub Zimoch, ul. Mazowiecka 11 lok. 16a, 10-699 Olsztyn Przedmiot zapytania

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania zasobami ludzkimi

Proces zarządzania zasobami ludzkimi Marek Angowski Proces zarządzania zasobami ludzkimi Część 1 Etapy procesy zarządzania zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich Rekrutacja Selekcja i dobór kandydatów Szkolenia i doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI OHHO Media to prężenie rozwijająca się, warszawska agencja kreatywna, działająca w obszarze mediów tradycyjnych i cyfrowych.

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Kreatywność w zarządzaniu projektami

Kreatywność w zarządzaniu projektami Anna Nowakowska Kreatywność w zarządzaniu projektami Dane adresowe Symetria Agencja e-biznes i dom mediowy ul. Wyspiańskiego 10/4 60-749 Poznań Kontakt tel.: 061 864 36 55 faks: 061 864 36 55 e-mail: symetria@symetria.pl

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Komunikacja człowiek - komputer Ćwiczenie: 2 Temat ćwiczenia: Projektowanie funkcjonalne serwisów internetowych v.2.0

Przedmiot: Komunikacja człowiek - komputer Ćwiczenie: 2 Temat ćwiczenia: Projektowanie funkcjonalne serwisów internetowych v.2.0 1 Komunikacja człowiek - komputer Przedmiot: Komunikacja człowiek - komputer Ćwiczenie: 2 Temat ćwiczenia: Projektowanie funkcjonalne serwisów internetowych v.2.0 dr Artur Bartoszewski Spis treści TEORIA...

Bardziej szczegółowo

Opracowujemy całościowe systemy identyfikacji wizualnej dla firm i organizacji, a także tworzymy wyszukane i nieszablonowe projekty graficzne.

Opracowujemy całościowe systemy identyfikacji wizualnej dla firm i organizacji, a także tworzymy wyszukane i nieszablonowe projekty graficzne. Co robimy? Opracowujemy całościowe systemy identyfikacji wizualnej dla firm i organizacji, a także tworzymy wyszukane i nieszablonowe projekty graficzne. Lista naszych usług jest długa, mogą w niej znaleźć

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 2 Spis treści WSTĘP...4 GENEZA LOGOTYPU...7 ELEMENTY BAZOWE...20 GRAFIKA FIRMOWA...158 GALANTERIA BIUROWA...238 PIECZĄTKI...253

Bardziej szczegółowo

WSTĘP FIRMA DAGO DISPLAY POWSTAŁA WE WRZEŚNIU 2005 ROKU I JEST PRODUCENTEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ POS.

WSTĘP FIRMA DAGO DISPLAY POWSTAŁA WE WRZEŚNIU 2005 ROKU I JEST PRODUCENTEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ POS. OPIS > FIRMY FIRMA DAGO DISPLAY POWSTAŁA WE WRZEŚNIU 2005 ROKU I JEST PRODUCENTEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ POS. WSTĘP W tym czasie wyspecjalizowaliśmy się w produkcji materiałów reklamowych wspierających

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars.

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma HRstandard

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

NIE POZWÓL AMATOROM BUDOWAĆ STRON INTERNETOWYCH... Copyright 2005-2009 Goodmedia Inc. All Rights Reserved. + KONTAKT+

NIE POZWÓL AMATOROM BUDOWAĆ STRON INTERNETOWYCH... Copyright 2005-2009 Goodmedia Inc. All Rights Reserved. + KONTAKT+ NIE POZWÓL AMATOROM BUDOWAĆ STRON INTERNETOWYCH... KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY? GOODMEDIA TO FIRMA Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA I WDRAŻANIA SERWISÓW WWW, MULTIMEDIÓW ORAZ PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie strategii zarządzania wiedzą i kreowania innowacyjności wewnątrz organizacji

Wdrożenie strategii zarządzania wiedzą i kreowania innowacyjności wewnątrz organizacji CASE STUDY: Wdrożenie strategii zarządzania wiedzą i kreowania innowacyjności wewnątrz organizacji Autor: Jacek Wach Redakcja: Dominik Noworól Spis treści Geneza / 03 Idea / 04 Wizja / 05 Rozwiązanie /

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu Projekt Zatrudnienie. Organizatorem konkursu jest portal http://exspace.pl/articles/show/1218

REGULAMIN konkursu Projekt Zatrudnienie. Organizatorem konkursu jest portal http://exspace.pl/articles/show/1218 REGULAMIN konkursu Projekt Zatrudnienie. Organizatorem konkursu jest portal http://exspace.pl/articles/show/1218 W konkursie mogą wziąć udział projektanci, firmy projektowe oraz studenci kierunków projektowych

Bardziej szczegółowo