LAMPA SZCZELINOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dodatkowa instrukcja w formacie cyfrowym Seria H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LAMPA SZCZELINOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dodatkowa instrukcja w formacie cyfrowym Seria H"

Transkrypt

1 LAMPA SZCZELINOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dodatkowa instrukcja w formacie cyfrowym Seria H

2 Informacji zawartych w niniejszej instrukcji nie wolno powielać w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody producenta. W ramach polityki stałego doskonalenia produktów, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji oraz w innych informacjach zawartych w instrukcji, bez wcześniejszego powiadomienia. Copyright Keeler Limited Wlk. Brytania LAMPA SZCZELINOWA PROD. KEELER

3 SPIS TREŚCI Należy kliknąć treść, aby przejść bezpośrednio do wybranej części lub nawigować przyciskami Dalej i Cofnij, znajdującymi się z prawej strony. Kliknięcie przycisku Strona główna pozwoli wrócić do niniejszej strony. Wstęp 2 Symbole użyte w instrukcji 3 i na opakowaniu lampy Przeznaczenie urządzenia 4 Zalecane użycie /przeznaczenie przyrządu Krótki opis przyrządu Bezpieczeństwo 5 Instrukcja czyszczenia i dezynfekcji 7 Transport, przechowywanie i warunki pracy Montaż i konfiguracja elementu cyfrowego 8 Przyrządy sterownicze 11 Emisja elektromagnetyczna 12 Specyfikacja techniczna 14 Kontakt oraz informacje dotyczące opakowania i utylizacji 15 LAMPA SZCZELINOWA PROD. KEELER 1

4 1 WSTĘP Dziękujemy za wybór produktu Keeler. Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy wyłącznie montażu na lampie szczelinowej zespołu cyfrowego aparatu (DCA), który wyświetla zarejestrowane obrazy przy pomocy oprogramowania do przetwarzania obrazów, zgodnego z wymaganiami CE lub zaaprobowanego przez FDA i zainstalowanego na komputerze zatwierdzonym do użytku medycznego. Szczegółowe instrukcje obsługi stacjonarnej lampy szczelinowej Keeler znajdują się w instrukcji obsługi lampy EP Przed użyciem lampy szczelinowej należy dokładnie zapoznać się z instrukcją, co pozwoli zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i uzyskać najlepsze rezultaty podczas pracy z urządzeniem. Z niniejszego dokumentu należy korzystać wraz z instrukcją obsługi lampy szczelinowej (EP ) Keeler. W razie braku instrukcji należy skontaktować się z dystrybutorem. 2 LAMPA SZCZELINOWA PROD. KEELER

5 2 SYMBOLE UŻYTEJ W TEJ INSTRUKCJI I NA OPAKOWANIU LAMPY SZCZELINOWEJ Nazwa i adres producenta SN Numer seryjny Oznaczenie czynności obowiązkowej Data produkcji Należy przestrzegać instrukcji Oznaczenie CE na produkcie wskazuje, że jest on przetestowany i odpowiada wytycznym zawartym dyrektywie dla wyrobów medycznych 93/42/EEC Zagrożenie promieniowaniem optycznym Tą stroną do góry Ostrzeżenie: Niebezpieczne napięcie Materiał nadający się do recyklingu Ryzyko potknięcia Produkt delikatny Gorąca powierzchnia Ostrzeżenie ogólne Zastosowany komponent Typ B Promieniowanie niejonizujące Utrzymywać w suchym stanie Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt trafił na rynek po sierpniu 2005 roku i nie może być traktowany jak inne odpady gospodarcze Instrukcja obsługi Naświetlenie + Naświetlenie Złącze PC REF Numer referencyjny Złącze aparatu LAMPA SZCZELINOWA PROD. KEELER 3

6 3 PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA 5 KRÓTKI OPIS PRZYRZĄDU Ta lampa produkcji Keeler to biomikroskop z lampą szczelinową (zasilanie AC), przeznaczony do badania przedniej części gałki ocznej - od nabłonka rogówki po tylną torebkę. Jest to pomocne narzędzie w diagnozowaniu chorób lub urazów, które zmieniają właściwości strukturalne przedniej części gałki ocznej. Urządzenie powinno być wykorzystywane tylko przez odpowiednio przeszkolony i upoważniony personel medyczny. Przepisy federalne pozwalają na sprzedaż tego produktu wyłącznie przez lekarzy lub na ich zamówienie. 4 WYKORZYSTANIE / PRZEZNACZENIE PRZYRZĄDU Lampa szczelinowa jest przyrządem zawierającym źródło światła, które można skierować do oka w postaci cienkiego pasma. Jest ona stosowana w połączeniu z biomikroskopem. Lampa umożliwia badanie części przedniej i tylnej ludzkiego oka oraz jego struktur czołowych - w tym powieki, twardówki, spojówki, tęczówki, naturalnej soczewki i rogówki. Badanie dwuokularową lampą szczelinową pozwala na powiększony, stereoskopowy, szczegółowy ogląd struktur oka, co umożliwia postawienie diagnozy w przypadku różnych schorzeń lub urazów. Cyfrowy aparat pozwala rejestrować patologiczne zmiany. Lampę szczelinową można zamontować na statywie stołowym dostarczonym przez firmę Keeler lub na statywie innego producenta (stojak refrakcyjny); montażu powinien dokonać odpowiednio przeszkolony personel techniczny. Cyfrowa lampa szczelinowa Keeler składa się z wielu podzespołów; Wieża oświetleniowa; System obserwacyjny; Baza tłumaczeniowa XYZ ; Podparcie podbródka, zespół cyfrowego aparatu oraz pulpit stołowy ze źródłem zasilania i szufladą na przybory (nie dotyczy elementu refrakcyjnego) Intensywność oświetlenia jest regulowana przy pomocy rezystora zmiennego, umieszczonego na bazie XYZ. Użytkownik może regulować oświetlenie dzięki różnym dostępnym filtrom. Moduł cyfrowy znajduje się pomiędzy bębnem powiększającym a zespołem optycznym i służy do rejestrowania zmian patologicznych u pacjenta. Lampa szczelinowa Keeler jest zaprojektowana i skonstruowana zgodnie z dyrektywą unijną 93/42/EEC oraz normami jakości ISO 9000 i ISO Oznaczenie CE (Wspólnota Europejska) potwierdza, że lampa Keeler spełnia wymogi unijnej dyrektywy 93/42/EEC. Klasyfikacja: Oznakowanie CE według dyrektywy 93/42 EEC: Klasa I FDA: Klasa II Norma IEC/EN : Seria H - Klasa bezpieczeństwa II Część aplikacyjna: Typ B Tryb działania: praca ciągła Procesy produkcyjne, testowanie, rozruch, konserwacja i naprawy są przeprowadzane w ścisłej zgodności z odnośnymi przepisami i międzynarodowymi standardami. 4 LAMPA SZCZELINOWA PROD. KEELER

7 6 BEZPIECZEŃSTWO FOTOTOKSYCZNOŚĆ Ponieważ dłuższa ekspozycja na intensywne światło może uszkodzić siatkówkę, nie należy w nieuzasadniony sposób przedłużać korzystania z przyrządu do badania oka, a poziom jasności nigdy nie powinien być wyższy niż taki, który pozwala na wyraźny ogląd badanych struktur. Urządzenie należy użytkować z filtrami eliminującymi promieniowanie UV (< 400 nm) oraz - w miarę możliwości - z filtrami eliminującymi światło krótkofalowe, niebieskie (<420 nm). Światło emitowane z urządzenia jest potencjalnie toksyczne. Im dłuższa ekspozycja, tym większe prawdopodobieństwo uszkodzenia oka. Naświetlanie oka tym przyrządem przy maksymalnym natężeniu przekracza bezpieczny poziom po 11 minutach przy użyciu soczewek pomocniczych 90D, a bez nich - po 45 minutach. Zagrożenie fotochemiczne dla siatkówki jest wynikiem luminancji i czasu ekspozycji. Jeśli luminancja zostałaby zmniejszona o połowę, do uzyskania górnej granicy ekspozycji potrzebny byłby dwa razy dłuższy czas naświetlania. Na życzenie, Keeler Ltd może dostarczyć klientom wykres relatywnego spektrum światła emitowanego przez przyrząd Choć w przypadku lamp szczelinowych nie odnotowano wyraźnych zagrożeń związanych z promieniowaniem optycznym, zaleca się, aby natężenie światła kierowanego do oka pacjenta ograniczać do minimalnego poziomu, uzasadnionego potrzebami diagnostycznymi. Małe dzieci, osoby bez soczewek oka i osoby z chorobami oczu znajdują się w grupie większego ryzyka. Ryzyko może również być większe, jeśli badana osoba w ciągu 24 wcześniejszych godzin była poddana działaniu podobnego lub innego przyrządu optycznego, wykorzystującego widzialne źródło światła. W szczególności dotyczy to przypadków wykonywania zdjęć siatkówki. Wiadomo, że narażenie oka na wydłużone działanie intensywnego światła stwarza ryzyko urazu siatkówki/uszkodzenia oka. Wiele przyrządów optycznych oświetla oko intensywnym światłem. Intensywność światła w lampie szczelinowej Keeler jest stale regulowana, od poziomu maksymalnego do zera. Ponadto, w systemie oświetlenia zamontowany jest filtr podczerwieni, ograniczający poziom światła tego rodzaju. LAMPA SZCZELINOWA PROD. KEELER 5

8 OSTRZEŻENIA I POUCZENIA Należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby zapewnić poprawne działanie urządzenia OSTRZEŻENIA Nie wolno używać przyrządu, gdy jest uszkodzony w widoczny sposób i należy okresowo sprawdzać jego stan pod kątem zniszczenia lub oznak nieprawidłowego wykorzystania. Przed użyciem produktu należy sprawdzić go pod kątem uszkodzeń w transporcie lub podczas przechowywania. Nie należy używać przyrządu w obecności łatwopalnych cieczy/gazów, ani w środowisku silnie natlenionym. Przepisy federalne USA pozwalają na sprzedaż tego produktu wyłącznie przez lekarzy lub na ich zamówienie. Urządzenie powinno być wykorzystywane tylko przez odpowiednio przeszkolony i upoważniony personel medyczny. Produktu nie należy zanurzać w cieczach. Naprawy i modyfikacji urządzenia mogą dokonywać wyłącznie wykwalifikowani technicy z Centrum Serwisowego lub personel przeszkolony i upoważniony przez producenta. Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia wynikłe wskutek nieuprawnionej naprawy; wszelkie takie działania spowodują unieważnienie gwarancji. Przewody zasilające należy poprowadzić tak, aby uniknąć ryzyka potknięcia i urazu ze strony użytkownika. Przed czyszczeniem przyrządu lub podstawy należy upewnić się, że przewód zasilający jest odłączony. Podczas użytkowania żarówki mogą się silnie nagrzewać przed ich dotknięciem należy pozwolić im ostygnąć. Cykl pracy 50% w 6 min. - tylko elementy z żarówką 12V. Nie należy przekraczać maksymalnego zalecanego czasu naświetlania. Jeśli przyrząd dozna wstrząsu (np. podczas przypadkowego upadku) i układ optyczny lub oświetleniowy ulegnie uszkodzeniu, może zaistnieć konieczność zwrotu urządzenia do producenta w celu naprawy. Należy ostrożnie obchodzić się z żarówkami halogenowymi. Takie żarówki mogą pęknąć wskutek zadrapania lub uszkodzenia. Po wymontowaniu żarówki, nie należy jednocześnie dotykać pacjenta i styków elektrycznych żarówki lampy. Właściciel urządzenia ma obowiązek przeszkolić personel w zakresie jego prawidłowego użytkowania. Należy upewnić się, że urządzenie lub statyw stołowy są umieszczone na poziomej i stabilnej powierzchni. Należy używać tylko części i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Keeler, aby nie obniżać stopnia bezpieczeństwa i efektywności pracy urządzenia. Lampę należy wyłączać po każdorazowym użyciu. W przypadku wykorzystywania pokrywy ochronnej: ryzyko przegrzania Tylko do użytku w pomieszczeniach (należy chronić przed wilgocią). Urządzenia elektryczne mogą być podatne na interferencję elektromagnetyczną. W takim przypadku należy wyłączyć i przestawić urządzenie. Nie wolno jednocześnie dotykać złączy i pacjenta. Cyfrowa lampa Keeler nie współpracuje z technologią bezprzewodową. Nie należy wkładać bezprzewodowego urządzenia typu dongle do portu USB. Zaleca się wyłączenie technologii bezprzewodowej w komputerze, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do aparatu. 6 LAMPA SZCZELINOWA PROD. KEELER

9 Cyfrowej lampy szczelinowej Keeler nie można używać w pobliżu znanych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych (obrazowanie techniką rezonansu magnetycznego, tomografia komputerowa, identyfikacja radiowa, detektory metalu, elektroniczna ochrona artykułów oraz inne systemy zabezpieczeń elektromagnetycznych). Nie należy umieszczać cyfrowej lampy szczelinowej Keeler w środowisku rezonansu magnetycznego. 7 INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI Przed przystąpieniem do czyszczenia przyrządu lub bazy należy upewnić się, że przewody zasilające i kable USB są odłączone. Przyrząd należy czyścić ręcznie, bez zanurzania w płynach - zgodnie z podanym opisem. Nie należy czyścić urządzenia w autoklawach ani w płynach czyszczących. Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć zasilanie. a Zewnętrzną powierzchnię należy przecierać chłonną ściereczką nie pozostawiającą kłaczków, zwilżoną roztworem wody/detergentu (2% detergentu na objętość) lub wody/alkoholu izopropylowego (70% IPA na objętość). Należy omijać powierzchnie optyczne. 8 TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE I WARUNKI PRACY Dla lampy szczelinowej Keeler zalecane są podane poniżej graniczne warunki środowiska zewnętrznego, przy czym lampę najlepiej przechowywać w oryginalnym opakowaniu producenta. ŚRODOWISKO PRACY +10 C do +35 C wilgotność względna 30% do 75% WARUNKI TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA Transport: -40 C do +70 C Przechowywanie: -10 C do +55 C Przed użyciem, lampę szczelinową należy przez kilka godzin pozostawić w temperaturze otoczenia. Jest to szczególnie ważne, gdy urządzenie było przechowywane lub transportowane w niskiej temperaturze; inaczej na elementach optycznych mogłoby dojść do nadmiernej kondensacji pary. b Nadmiar roztworu nie może przeniknąć do wnętrza przyrządu. Należy uważać, aby ściereczka nie była zbyt mocno nasączona roztworem. c Powierzchnie należy dokładnie osuszyć ręcznie, używając czystej ściereczki, nie pozostawiającej kłaczków. d Należy w bezpieczny sposób pozbyć się materiałów, użytych do czyszczenia. LAMPA SZCZELINOWA PROD. KEELER 7

10 9 MONTAŻ ELEMENTU CYFROWEGO W przypadku lamp szczelinowych Keeler z opcją Digital Ready, zespół aparatu cyfrowego (DCA) należy zakupić osobno; należy skontaktować się z firmą Keeler lub lokalnym dystrybutorem. 2 Zamontować aparat cyfrowy z tyłu bloku powiększającego i dokręcić pokrętłem zabezpieczającym. Przygotować lampę szczelinową zgodnie z instrukcją obsługi EP (skontaktować się z dystrybutorem w przypadku braku instrukcji). 1 Zamontować zespół aparatu cyfrowego - ostrożnie zdjąć zespół okularów z bloku powiększającego, odkręcając pokrętło zabezpieczające, jednocześnie podtrzymując okulary. Zespół okularów jest pasowany na wpust w blok powiększający pokrętło 3 Ponownie zamontować zespół okularów do tylnej części aparatu cyfrowego i dokręcić pokrętłem zabezpieczającym. Należy uważać, aby na elementy optyczne nie dostał się pył ani brud. 8 LAMPA SZCZELINOWA PROD. KEELER

11 4 Obrócić ramię przegubowe na dowolną stronę urządzenia i odpowiednim wkrętakiem krzyżakowym zdjąć osłonę kanału przewodów. 6 Podłączyć krótszy kabel USB (3020-P-7028) do gniazda pod aparatem cyfrowym oraz do odpowiedniego gniazda na koncentratorze USB w podstawie lampy. Upewnić się, że pozostaje duży luz na końcu koncentratora, żeby ramię przegubowe mogło się obracać. do aparatu 5 Zdjąć osłonę koncentratora USB w podstawie lampy szczelinowej, wykręcając niewielką śrubę z łbem krzyżakowym i usuwając pokrywę. 7 Poprowadzić kabel w rowku w ramieniu lampy szczelinowej i zamontować osłonę. LAMPA SZCZELINOWA PROD. KEELER 9

12 8 Podłączyć do koncentratora dłuższy kabel USB, służący do połączenia z komputerem i założyć osłonę koncentratora USB, która mocuje kable. 10 Zamontować światłowodowy przewód oświetlenia tła. Krótki koniec do górnej części obudowy lampy, a długi koniec do światłowodowego ramienia przegubowego sąsiadującego z lusterkiem. do komputera długi 9 Wpiąć pomocniczy dyfuzor i filtr niebieski w pionowe słupki wieży lampy szczelinowej, nad lusterkiem. Ustawić szczelinę w linii ze spłaszczoną częścią słupka. krótki 11 Jeżeli zainstalowane jest oprogramowanie do przetwarzania obrazów zgodne z wymogami CE lub FDA, podłączyć kabel USB do komputera. 10 LAMPA SZCZELINOWA PROD. KEELER

13 10 PRZYRZĄDY STEROWNICZE REGULACJA OŚWIETLENIA TŁA PRZYCISK PRZECHWYTYWANIA Naciśnij jeden raz, aby zatrzymać klatkę Wybierz najlepszą klatkę, używając przycisków podglądu. Naciśnij ponownie, aby przechwycić wybraną klatkę. PRZYCISKI NAŚWIETLANIA I PODGLĄDU Naciskanie tych przycisków pozwala na regulację naświetlania SKRÓTY KLAWISZOWE Ctrl + Alt + : F6 Lewe oko F7 Prawe oko F8 Stopklatka / Wyzwalacz F9 Dłuższy czas naświetlania F9 Przeglądanie stopklatek w przód F10 Krótszy czas ekspozycji F10 Przeglądanie stopklatek w tył Zwiększ czas naświetlania (milisekundy) Przeglądaj stopklatki w przód Zmniejsz czas naświetlania (milisekundy) Przeglądaj stopklatki w tył CYFROWE AKCESORIA/CZĘŚCI ZAMIENNE Kabel USB aparat- koncentrator 3020-P-7028 Kabel USB koncentrator komputer 3020-P-7029 Iluminator zewnętrzny 3020-P-5039 Pomocniczy dyfuzor 3020-P-7034 Pomocniczy filtr niebieski 3020-P-7035 LAMPA SZCZELINOWA PROD. KEELER 11

14 11 EMISJA ELEKTROMAGNETYCZNA Wskazówki i deklaracja producenta - emisja elektromagnetyczna Lampa szczelinowa Keeler jest przeznaczona do użytkowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik powinien zapewnić użytkowanie lampy w takim środowisku. Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki Emisja RF CISPR 11 Emisja RF CISPR 11 Emisja harmoniczna IEC Wahania napięcia/ emisja migotania IEC Grupa 1 Klasa B Klasa A Zgodność Lampa szczelinowa Keeler wykorzystuje energię RF tylko na potrzeby funkcji wewnętrznych. Dlatego emisja RF jest bardzo niska i jest mało prawdopodobne, by spowodowała ona zakłócenia w pracy urządzeń elektronicznych znajdujących się w pobliżu. Lampa szczelinowa Keeler jest przeznaczona do użytku w środowisku profesjonalnych placówek opieki zdrowotnej. Lampa szczelinowa Keeler nie jest przeznaczona do użytku w warunkach domowych. Wskazówki i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna Lampa szczelinowa Keeler jest przeznaczona do użytkowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik powinien zapewnić użytkowanie lampy w takim środowisku. Test odporności Wyładowanie elektrostatyczne. IEC Szybkozmienne zakłócenia elektryczne przejściowe/ impulsowe. IEC Przepięcie. IEC Spadki napięcia, krótkie zakłócenia oraz zmiany napięcia w doprowadzających liniach zasilania. IEC Pole magnetyczne o częstotliwości sieciowej (50/60 Hz). IEC Poziom testu IEC ± 6 kv kontakt ± 8 kv powietrze ± 2 kv dla linii zasilających ± 1 kv dla linii zasilających linia(e) ± 1 kv do linii linie(e) ± 2 kv dla linii wejścia/wyjścia <5% U T (> 95% zapad napięcia U T) 40% U T (60% zapad napięcia U T) przez 5 cykli 70% U T (30% zapad napięcia U T) przez 25 cykli <5% U T (>95% zapad napięcia U T) przez 5 s Poziom zgodności ± 6 kv kontakt ± 8 kv powietrze ± 2 kv dla linii zasilających ± 1 kv dla linii zasilających linia(e) ± 1 kv do linii linie(e) ± 2 kv dla linii wejścia/wyjścia <5% U T (> 95% zapad napięcia U T) 40% U T (60% zapad napięcia U T) przez 5 cykli 70% U T (30% zapad napięcia U T) przez 25 cykli <5% U T (>95% zapad napięcia U T) przez 5 s Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki Lampa szczelinowa Keeler wykorzystuje energię RF tylko na potrzeby funkcji wewnętrznych. Dlatego emisja RF jest bardzo niska i jest mało prawdopodobne, by spowodowała ona zakłócenia w pracy urządzeń elektronicznych znajdujących się w pobliżu. Jakość zasilania sieciowego powinna być taka jak w typowej profesjonalnej placówce opieki zdrowotnej Jakość zasilania sieciowego powinna być taka jak w typowej profesjonalnej placówce opieki zdrowotnej Jakość zasilania sieciowego powinna być taka, jak w typowym środowisku profesjonalnych placówek opieki zdrowotnej. Jeżeli użytkownik lampy szczelinowej Keeler wymaga jej nieprzerwanej pracy podczas zakłóceń zasilania sieciowego, zaleca się, aby korzystać z zasilacza awaryjnego. 3 A/m 3 A/m Pola magnetyczne o częstotliwości sieciowej powinny posiadać charakterystykę na poziomie typowej lokalizacji w typowym środowisku profesjonalnych placówek opieki zdrowotnej. Uwaga: UT to napięcie sieciowe AC przed zastosowaniem poziomu testowego 12 LAMPA SZCZELINOWA PROD. KEELER

15 Wskazówki i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna Lampa szczelinowa Keeler jest przeznaczona do użytkowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik powinien zapewnić użytkowanie lampy w takim środowisku. Test odporności IEC Poziom testowy Pole elektromagnetyczne IEC Zakłócenia przewodzone IEC Poziom zgodności 3 Vrms 3 V d = 1,2 p 3 V/m 80MHz do 2,5GHz Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki Przenośne i mobilne urządzenia komunikacji RF nie powinny pracować bliżej lampy szczelinowej Keeler (łącznie z okablowaniem) niż zalecana odległość, obliczona z równania bazującego na odnośnej częstotliwości nadajnika. Zalecana odległość 3 V/m d = 1,2 p 80MHz do 800 MHz d = 2,3 p 800MHz do 2,5GHz Gdy p to maksymalna wartość mocy wyjściowej w watach (W) zgodnie z danymi producenta nadajnika, a d to zalecana odległość w metrach (m). Siła pola ze stacjonarnych nadajników RF, określona przez miejscowe badanie emisji elektromagnetyczne¹, powinna być niższa niż poziom zgodności dla każdego zakresu częstotliwości.² Interferencja może pojawić się w pobliżu urządzeń oznaczonych tym symbolem. Uwaga: Przy 80MHz i 800MHz ma zastosowanie wyższy zakres częstotliwości. Te wytyczne mogą nie mieć zastosowania do niektórych sytuacji. Na propagację elektromagnetyczną wpływa pochłanianie i odbicie od konstrukcji, przedmiotów i osób. 1 Teoretycznie nie można dokładnie przewidzieć siły pola nadajników stacjonarnych, takich jak stacje bazowe (komórkowe / bezprzewodowe) telefonów, naziemne mobilne radiotelefony, krótkofalówki, transmisje radiowe AM i FM oraz transmisje telewizyjne. Aby ocenić środowisko elektromagnetyczne stacjonarnych nadajników RF, należy rozważyć przeprowadzenie miejscowego badania emisji. Jeśli zmierzona siła pola w miejscu użytkowania lampy szczelinowej Keeler przekracza zalecany poziom zgodności RF, należy obserwować pracę lampy, aby upewnić się, że działa ona prawidłowo. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w pracy lampy, może być konieczne podjęcie dodatkowych środków zaradczych, takich jak zmiana ustawienia bądź miejsca użytkowania lampy. 2 W zakresie częstotliwości 150kHz do 80 MHz, siła pola powinna być mniejsza niż 3 V/m. Zalecane odległości pomiędzy urządzeniami komunikacji RF i lampą szczelinową Keeler Lampa szczelinowa Keeler jest przeznaczona do pracy w środowisku elektromagnetycznym o kontrolowanych zakłóceniach przewodzonych. Klient lub użytkownik lampy może zapobiec interferencji elektromagnetycznej przez zachowanie podanej poniżej minimalnej odległości pomiędzy urządzeniami komunikacji RF (nadajnikami) a lampą szczelinową Keeler, w zależności od maksymalnej mocy wyjściowej urządzeń komunikacyjnych. Znamionowa wyjściowa moc maksymalna nadajnika (W) Odległość w zależności od częstotliwości nadajnika (m). 50 khz do 80MHz d = 1,2 p 80MHz do 800MHz d = 1,2 p 0,01 0,12 0,12 0,23 0,01 0,37 0,37 0,74 1 1,2 1,2 2,3 10 3,7 3,7 7, MHz do 2.5GHz d = 2,3 p Dla nadajników z maksymalną mocą wyjściową nie uwzględnioną powyżej, zalecana odległość d w metrach (m) może zostać określona przy pomocy równania odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika, gdzie p to maksymalna moc wyjściowa w watach (W), zgodnie z danymi producenta nadajnika. Uwaga: Przy 80MHz i 800MHz ma zastosowanie wyższy zakres częstotliwości. Te wytyczne mogą nie mieć zastosowania do niektórych sytuacji. Na propagację elektromagnetyczną wpływa pochłanianie i odbicie od konstrukcji, przedmiotów i osób. LAMPA SZCZELINOWA PROD. KEELER 13

16 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESPÓŁ APARATU CYFROWEGO Aparat Rozdzielczość 1600 x 1200 Klasa pikseli: 2 MPixel Rozmiar czujnika: 1/1,8 Technologia czujnika: CCD ELEMENTY SYSTEMU Lampa szczelinowa 40HDi, Standard, ze statywem stołowym Lampa szczelinowa PSU Lampa szczelinowa 40HDi, Układ refrakcyjny Lampa szczelinowa PSU Lampa szczelinowa 40HDi, Układ refrakcyjny (tylko rynek USA) Lampa szczelinowa PSU Numer części 3020-P P P P P P P P P-5020 Specyfikacja komputera PC Wymagania odnośnie oprogramowania WAGA, W OPAKOWANIU (OK.) Lampa szczelinowa z podpórką podbródka Statyw stołowy z PSU i szufladą Zatwierdzony do użytku medycznego CPU: Intel Core 2 Duo 2,33GHz lub wyższy Pamięć: 1Gb RAM lub więcej Port USB: 2,0 lub wyższy Prędkość twardego dysku 5200 obr./min lub większa System operacyjny: Microsoft Windows XP Service Pack 3 lub nowszy, Windows 7/8 32-Bit lub 64 Bit Oprogramowanie do przetwarzania obrazów, spełniające wymogi CE i FDA 20,0kg, 75 x 54 x 45cm Szer. x Gł. x Wys. 5,2kg, 51 x 42 x 15cm Szer. x Gł. x Wys. OCHRONA PRZED WNIKANIEM IPxO ZASILANIE Zasilacz Tryb przełączania, (100V 240V wejście) +/- 10% multi wtyczka, zgodność z EN EN , EN Zasilanie wyjściowe 12V DC: 2,5 A musi być zgodne z IEC/EN Bezpieczeństwo elektryczne (urządzenia medyczne) BS Zgodność EN Zgodność elektromagnetyczna EN Przyrządy oftalmiczne - Zasadnicze wymogi i metody testowania ISO Przyrządy oftalmiczne - Ryzyko promieniowania optycznego ISO WARUNKI ŚRODOWISKOWE Temperatura Wilgotność Ciśnienie Numer części 3020-P-5020/ 3020-P-7033 Użycie +10 C do +35 C 30% do 90% 800 hpa do 1060 hpa Przechowywanie -10 C do +55 C 10% do 95% 700 hpa do 1060 hpa Transport -40 C do +70 C 10% do 95% 500 hpa do 1060 hpa URZĄDZENIE KLASY II ME Izolacja pomiędzy elementami zasilania sieciowego i uziemieniem funkcjonalnym zapewnia przynajmniej dwa rodzaje zabezpieczenia. 14 LAMPA SZCZELINOWA PROD. KEELER

17 17 KONTAKT ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE OPAKOWANIA I UTYLIZACJI PRODUCENT Keeler Limited Clewer Hill Road Windsor Berkshire SL4 4AA Bezpłatna infolinia Tel. +44 (0) Faks +44 (0) BIURO HANDLOWE W USA Keeler USA 456 Parkway Broomall PA USA Bezpłatna infolinia Tel Faks BIURO W INDIACH Keeler Indie Halmer India Pvt. Ltd. B1-401, Boomerang, Chandivali Andheri (East) Mumbai Indie Tel. +91 (22) Faks +91 (99303) BIURO W CHINACH Keeler Chiny, 1012B, KunTai International Mansion, 12B ChaoWai St. Chao Yang District, Pekin, Chiny Tel. +86 (10) Faks +86 (10) UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (w Unii Europejskiej oraz innych państwach europejskich, stosujących segregację odpadów). Ten symbol na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji oznacza, że produkt trafił na rynek po sierpniu 2005 roku i nie może być traktowany jak inne odpady gospodarcze Aby zredukować wpływ elektrośmieci (WEEE ) na środowisko i zminimalizować wolumen odpadów trafiających na wysypiska, zalecamy poddanie zużytego produktu recyklingowi i utylizacji. Więcej informacji na temat zbierania, utylizacji i recyklingu udziela B2B Compliance, tel ( ). (tylko Wlk. Brytania). EP Wydanie 4 LAMPA SZCZELINOWA PROD. KEELER 15

18