Materiały edukacyjne 12 lipca W skaznik sredniot er mi now y M ay July

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały edukacyjne 12 lipca W skaznik sredniot er mi now y M ay July"

Transkrypt

1 A ug ust O ct ober N ov em ber F ebr uary Ap ril Ap ril Analiza Teniczna Materiały edukacyjne lipca Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: EUR/USD WIG (Polska) Sytuacja na WIG pozostaje bez zmian. Od kilku sesji indeks dosłownie stoi w miejscu, nie generując żadny sygnałów inwestycyjny. - S&P (USA) Pomimo dość silnego spadku z początku sesji, ostatecznie S&P zakończył dzień w okolica otwarcia, tworząc na wykresie świecę z długim, dolnym cieniem. Indeks cały czas pozostaje zatem w konsolidacji i dopiero jej opuszczenie wskaże kierunek jego przyszłego ruu. - Przemysław Smoliński (-) -- Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska - Warszawa Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale nie są rekomendacją w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr / z dnia kwietnia r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uylające dyrektywę //WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji //WE, //WE i //WE.

2 Analiza Teniczna EUR/USD (Forex) Mid-te rm In dicator pr Jun Jul Au g Sep Oct Nov Dec Fe b Mar Apr Jun Jul A ug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr Ju n Jul A ug Se p Oc t Nov De c Feb Mar Ap r Jun Jul Aug Sep Od początku bieżącego roku EUR/USD silnie zwyżkuje. Na ostatni sesja kurs zbliżył się do ważnego oporu w postaci górnego ograniczenia długoterminowej konsolidacji. Jego przełamanie oznaczałoby trwałą zmianę tendencji na wzrostową. W takim przypadku, kurs powinien zwyżkować co najmniej do,, ale prawdopodobnie sięgnąłby, a nawet,. Do czasu pokonania wspomnianego poziomu, EUR/USD cały czas jednak pozostaje w konsolidacji, nie generując sygnałów kupna.

3 S ep tem be r O ct ober D ece mb er D ece mb er Fe bru ary F ebr uary Feb rua ry Ap ril Jun e Analiza Teniczna BUX (Węgry) CECE (Europa Środkowo- Wsodnia) W skaznik sredni oter mi nowy RTX (Rosja)

4 Jul y Aug ust S ep tem ber S ept emb er S ep tem be r O cto ber O ct obe r Oct obe r No vem ber D ec em ber No vem ber D ec em ber Fe bru ary Feb rua ry Ju ne Ju ne Analiza Teniczna DAX (Niemcy) NIKKEI (Japonia) SHCOMP (Chiny)

5 Se pte mb er Se pte mb er O cto ber Oct obe r D ece mbe r Dec em ber F ebr uar y c h Jun e Jun e Analiza Teniczna Miedź (LME) Ropa Brent (Wielka Brytania) Obligacje -letnie (Polska)

6 Aug ust Aug ust S ept emb er S ept emb er O cto ber Nov em ber De cem be r F ebr uar y F eb ruar y F ebr uar y Ju ne Analiza Teniczna USD/PLN W skaznik sredni oter mi nowy EUR/PLN EUR/USD W skaznik sredni oter mi nowy

7 KONTAKTY Biuro Analiz Rynkowy Artur Iwański (dyrektor BAR, sektor wydobywczy) () Robert Brzoza (sektor finansowy, strategia) () Tomasz Kasowicz (sektor paliwowy, sektor emiczny) () Piotr Łopaciuk (przemysł, budownictwo, inne) () Jaromir Szortyka (sektor finansowy) () Stanisław Ozga (sektor energetyczny, deweloperski) () Adrian Skłodowski (handel hurtowy i detaliczny) () Małgorzata Żelazko (telekomunikacja, media) () Emil Łobodziński (doradca inwestycyjny) () Przemysław Smoliński (analiza teniczna) () Paweł Małmyga (analiza teniczna) () Biuro Klientów Instytucjonalny Wojcie Żeleowski (dyrektor) () Miał Sergejev (sales) () Mark Cowley (sales) () Krzysztof Kubacki (head of sales trading) () Marcin Borciu (sales trader) () Piotr Dedecjus (sales trader) () Tomasz Ilczyszyn (sales trader) () Igor Szczepaniec (sales trader) () Maciej Kałuża (trader) () Biuro Strategiczny Klientów Indywidualny Paweł Kodym (dyrektor) () Miał Petruczeńko () Ewa Kalinowska () Grzegorz Klepacki () Joanna Makowska () Jacek Gaszewski () Ewald Wyszomirski () Przemysław Lasota () INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale nie są rekomendacją w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr / z dnia kwietnia r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uylające dyrektywę //WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji //WE, //WE i //WE. Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale nie są również analizą inwestycyjną lub analizą finansową, który mowa w ustawie z dnia lipca r. o obrocie instrumentami finansowymi. Niniejszy materiał ma wyłącznie arakter edukacyjny i stanowi element propagowania wiedzy o rynku kapitałowym poprzez konstruowanie przykładowy strategii gry w odniesieniu do bieżącej sytuacji rynkowej. Materiał stanowi efekt przemyśleń i ocen autora, które nie muszą być tożsame ze stanowiskiem i opinią Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale odzwierciedlają wiedzę i poglądy autora i są konsekwencją subiektywnej interpretacji informacji i dany użyty do sporządzenia niniejszego materiału. Opracowanie zostało sporządzone z zaowaniem staranności i rzetelności, na podstawie informacji i źródeł uznany przez jego autora za wiarygodne. Jednakże ani autor, ani Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nie gwarantują i kompletności i wiarygodności. Materiał przygotowano za pomocą programu Metastock firmy Equis. Dane do wykresów dostarcza Parkiet.com i Bloomberg. Źródłem pozostały dany są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Należy pamiętać, że analiza teniczna jest jedną z metod prognozowania tendencji w zmianie kursów instrumentów finansowy, jednakże nie uwzględnia wszystki czynników i zdarzeń, które mogą mieć wpływ na ceny instrumentów finansowy. Autor niniejszego opracowania ani Dom Maklerski PKO Banku Polskiego lub jakiekolwiek osoby reprezentujące Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji, komentarzy i opinii wyrażony w niniejszym opracowaniu oraz za i skutki. Pełną listę Punktów Obsługi Klienta można znaleźć na stronie internetowej: