PAMIĘTAJCIE, ŻE SZKOŁA NA WAS CZEKA!!!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAMIĘTAJCIE, ŻE SZKOŁA NA WAS CZEKA!!!"

Transkrypt

1 PAMIĘTAJCIE, ŻE SZKOŁA NA WAS CZEKA!!! ć ś z c r b Przedsę M em k e r Wakacje Hum r

2 Ż y j z dr w Dbega kńca perwszy rk realzacj prgramu Śwadm swch ptrzeb w ramach prjektu Szkła Prmująca Zdrwe. 29 maja dbyła sę lekcja twarta z WF-u. W zwązku z tym w naszej szkle mał mejsce wele zajęć akcj: - W lstpadze ucznwe klas perwszych drugch pdczas warsztatów z detetykam uczyły sę właścwe dczytywać nfrmacje zawarte na pakwanach żywnśc. - Odbył sę knkurs na pramdę żywenwą. - Pdczas zajęć z hgenstką ucznwe pznal wskaźnk BMI, uczyl sę, jak g blczyć znterpretwać. - Odbył sę apel Czy wesz, c jesz? - Mały mejsce warsztaty prflaktyczne raz zajęca CYBERPRZEMOCY - Odbył sę knkurs na plakat Bądź FIT, wyberaj zdrwe przekąsk!, a w ferce sklepku szklneg pjawły sę napje negazwane raz smaczne zdrwe przekąsk. - Cyklczne głs zaberał równeż Dktrek Memrek - znawca spraw nezwykłych l a t g ó r n c t wa 13 maja ucznwe klas drugch wybral sę d Kpaln Węgla Kamenneg "Blesław Śmały" w Łazskach Górnych. Wraz z przewdnkem weszlśmy na teren zakładu pracy. Zwedzalśmy: Dyspzytrnę, Stację Ratwnctwa Górnczeg, Markwnę Lampwnę. Melśmy kazję zbaczyć także maszynę wycągwą raz ekwpunek, jak górnk zabera ze sbą pd zemę. Mglśmy sę równeż przeknać, le waży sprzęt ratwnka. Dwedzelśmy sę, jake trzeba psadać kwalfkacje d wyknywana zawdów w kpaln. Dzęk tej wyceczce każdy z nas ma wększe wybrażene na temat pracy górnków. HUMOR y: wc ytk. a fr ed p r z r s zę s w p kó a d, p a: a k n y n y br wc em nd a ć Bl eń d rzed ale z by z p ą, -D t s m g m a r, k N zy dz. -Pr rakł szk b za c n e m! - N h l eb e zc Na zakńczene rku szklneg dyrektrka mów d ucznów: - Życzę wam przyjemnych wakacj żebyśce we wrześnu wrócl d szkły mądrzejs! - Nawzajem!

3 Pkaz ratwncwta 1 czerwca br. ucznwe maszeg gmnazjum mgl pznać grupę zawdwą, jaką są ratwncy Wdneg Ochtnczeg Pgtwa Ratunkweg. Na terene basenu Żabka w Łazskach Górnych gmnazjalśc uczestnczyl w pkaze ratwnctwa. Z częśc teretycznej płącznej z akcją ratunkwą zaprezentwaną przez ratwnków dwedzel sę mędzy nnym jak hlwać w wdze sbę neprzytmną, le jest czasu na uratwane sby tnącej raz jake są główne przyczyny utnęć. W praktyce ćwczyl ułżene fary w pzycj bcznej ustalnej, umejętnść wyknywana sztuczneg ddychana raz pdtrzymywana akcj serca. Knga

4 Zasady bezpeczneg przebywana na słńcu 1. Zachwaj umar w przebywanu na słńcu. 2. Nś nakryca głwy kulary słneczne (UWAGA! Nszene cemnych kularów bez fltra jest szkdlwe. Źrenca, d której dchdz mnej śwatła, rzszerza sę, dzęk czemu d wnętrza ka wnka węcej prmen UV). 3. Unkaj wysłku w pełnym słńcu. 4. Chrń sę w cenu w gdznach płudnwych. 5. Jeśl mussz przebywać na słńcu, stsuj fltry chrnne. Zasady bezpecznej jazdy na rwerze 1. Używaj sprawneg w pełn wypsażneg rweru. 2. W czase jazdy używaj kasku. 3. Dkładne rzejrzyj sę zanm ruszysz. 4. W marę mżlwśc krzystaj z drg dla rwerów. 5. Przestrzegaj przepsów drgwych, bwązują ne także rwerzystów. 6. Przed skrzyżwanam, wyjazdam z pdwórek bcznych ulc trzymaj zawsze dłń na hamulcu. 7. Ne wymuszaj perwszeństwa przejazdu. 8. Sygnalzuj dpwedn wcześne wszystke skręty. 9. Ngdy ne ścnaj zakrętów. 10. W czase jazdy zawsze uważaj! WAŻNE TELEFONY telefn alarmwy służb ratwnczych telefn alarmwy Plcj telefn alarmwy Straży Pżarnej telefn alarmwy Pgtwa Ratunkweg telefn alarmwy WOPR Knsument - kt t tak? Czy zastanawalśce sę kedyś, jakm jesteśce knsumentam? Prawa knsumencke - t kreślene brzm necekawe pważne. Tak, jakby nas zupełne ne dtyczył. A przeceż mamy swje penądze, rbmy zakupy, chdzmy d kna. Badana rynkwe wykazały, że nastlatk stanwą bardz pważną grupę knsumencką - b ne tylk wydają swje kesznkwe, ale także częst dradzają swm rdzcm przy zakupe różnych prduktów, na przykład kmputera, telewzra. T są całkem duże penądze, dlateg prducenc sprzedawcy prześcgają sę w pmysłach, aby skłnć nas d zakupów właśne w ch sklepach. Stsują przy tym różne zabeg sztuczk. Część z nch zauważamy, nnych nawet sę ne dmyślamy. Dlateg wart kupwać z głwą, ne dać sę nabć w butelkę przez trk reklamwe pułapk zakupwe! Każdy, kt kupuje, zamawa, krzysta z usług - jest KONSUMENTEM - bez względu na wek. Także Ty! Knsument ma swje prawa. Znasz je? Jeżel nedkładne, pczytaj nch na strne Znajdzesz tam:. gry, dzęk którym mżesz ćwczyć swój refleks,. psychtest, który pwe C, czy łatw pddajesz sę trkm stswanym w reklame,. quz, dzęk któremu pznasz pułapk czyhające w sklepe na klentów,. raz pweśc, jak rbć zakupy, by ptem ne żałwać. Kupujesz t? Baw sę szukaj nfrmacj na strne Werka

5 Dzeń Sprtu 30 maja 2009 r. bchdzlśmy w naszej szkle śwęt patrna - Mkłaja Kpernka. Pdczas urczysteg apelu przypmnan hstrę naszej szkły wybór patrna, nadane sztandaru. Śwęt szkły zstał płączne z Dnem Sprtu. W zwązku z tym mżna był zaprezentwać swje umejętnśc w welu dyscyplnach sprtwych, m. n. tense stłwym, płce satkwej, pdnszenu cężarów. Nestety pgda pkrzyżwała nam plany z welu zajęć sprtwych muselśmy zrezygnwać. Teg dna ucznwe uzdlnen plastyczne wzęl udzał w knkurse plastycznym pt. Mja wzja życa na Marse lub na Ksężycu (perwsze mejsce zajęła Paulna Kurwska z klasy 2 d). Kasa Dzduch Skrzydła mtyla Delkatne muśnęce mtyla Pal w plczek gnem tysąca słńc. Ldwa śneżynka stpła sę W kałużę kryształków Błyszczących jak gwazdy ncy letnej. Watr prwał puch ze skrzydeł mewy I rzwał je p dalekm stawe, Zstawając na wdze kręg. Na brzeg wypłynęła krpla Ze źródła anelskch gór. Magda

6 Jesteśmy najbardzej usprtwnym gmnazjum w pwece mkłwskm!!

7

8 Czechy 30 IV - 02V 2009r. dzewczyny z klasy IIa IId wraz z paną Muszer paną Wlską wybrały se na wyceczkę d Czech. Zwedzły duż facsynujących mejsc m.n.: - zamek na Hradczanach, - Mst Karla katedrę śwęteg Wta w Pradze, - Bramę Prchwą. Uczennce meszkały w malwnczej mejscwśc - Ltmyśl. Każdy z uczestnków będze przyjemne wspmnać tę pdróż. Z a s a dy be z p e cz n e j k ą p e l 1. Pływaj tylk w mejscach strzeżnych czyl tam gdze jest ratwnk WOPR. Bardz lekkmyślne jest pływane w mejscach, gdze kąpel jest zakazana. Infrmują tym znak tablce. Ne wln też pływać na dcnkach szlaków żeglugwych raz w pblżu urządzeń budwl wdnych. W przypadku wejśca d nestrzeżnych zbrnków każdrazw należy sprawdzć głębkść strukturę dna. 2. Przestrzegaj regulamn kąpelska, na którym przebywasz. Stsuj sę d uwag zaleceń ratwnka. 3. Ne pływaj w wdze temperaturze pnżej 14 stpn (ptymalna temperatura stpn). 4. Ne pływaj w czase burzy, mgły (kedy wdcznść jest pnżej 50m), gdy weje prywsty watr. 5. Ne skacz rzgrzany d wdy. Przed wejścem d wdy chlap ną klatkę perswą, szyję, krcze ng - unknesz wstrząsu termczneg, któreg nasz rganzm bardz ne lub. 6. Ne pływaj w mejscach, gdze jest duż wdrstów lub wesz, że występują zawrwana wdy lub zmne prądy. Pływaj w mejscach dbrze C znanych. 7. Ne skacz d wdy w mejscach neznanych. Mże sę t skńczyć śmercą lub kalectwem. Abslutne zabrnne są w takch mejscach skk "na główkę". 8. Pamętaj, że materac dmuchany ne służy d wypływana na głębką wdę, pdbne jak nadmuchwane kł. 9. Kąpąc sę na kąpelskach zwracaj uwagę na sby bk nas. Mże sę kazać, że ktś będze ptrzebwał Twjej pmcy. Jeżel będzesz w stane mu pmóc t uczyń t, ale w grancach swch mżlwśc. Jeżel ne będzesz sę czuł na słach, t zawadm nne sby. 10. Ne pływaj bezpśredn p psłku - zmna wda mże dprwadzć d blesneg skurczu żłądka, c mże pneść za sbą bardz pważne knsekwencje. 11. Ne wypływaj za dalek d brzegu p zapadnęcu zmrku. Pływane p zachdze słńca jest nebezpeczne.

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer Nuer: 19 (2/2014) ddatek d zeln pprzek ISSN 1898-8717 08 ejdź szą strnę:.zelneadsc.pl e k l g a s p ł e c z e ń s t d e k r a c j a Zelne serce Eurpy Raffaele Pra Necy, Plskę Czechy łączy jedn bszarze

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w

GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w GAZETKA SzOK Szklni Odkrywcy Kariery w Gimnazjum nr 12 numer 4 Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. Każdy z nas we wczesnej młdści wie dbrze, jaka

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

Efekty działalności innowacyjnej wdrażanej w roku szkolnym 2007/2008 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 228 W ŁODZI

Efekty działalności innowacyjnej wdrażanej w roku szkolnym 2007/2008 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 228 W ŁODZI Efekty działalnści innwacyjnej wdrażanej w rku szklnym 2007/2008 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 228 W ŁODZI Opracwała: mgr Izabela Jagdzińska Łódź 2008 Wstęp Dbra, pprawna pstawa ciała ma grmne znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii PG 8 w Białymstoku.

Przedmiotowy system oceniania z biologii PG 8 w Białymstoku. Przedmitwy system ceniania z bilgii PG 8 w iałymstku. System ceniania jest zgdny z rzprządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i spsbu ceniania i klasyfikwania uczniów w szkłach publicznych.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Szkoła starsza od Świdnika Jubileusz 60-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego

Szkoła starsza od Świdnika Jubileusz 60-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego Magazyn Piaty 2 Fanfary, kazy dy d lat ięćdzsiątych d czasó sółczesnych, dane szlagry Marii Kterbskj, Reny Rlskj, Marka Grechuty, Urszuli i Anny Jantar, kaz dżajfa, a tle histria szkły z jej najażnjszyi

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo