PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU"

Transkrypt

1 WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają ceny CO DEFLACJA OZNACZA DLA GOSPODARKI? Zawsze jest czas na akcje rozmowa z dr. Adamem Drozdowskim, zarządzającym portfelami akcji w Pioneer Pekao Investment Management S.A.

2 Spis treści Szanowni Państwo Często spotykamy się z pytaniami o koniunkturę i wybór odpowiedniego momentu na zakup akcji. Mamy wtedy jedną odpowiedź: zawsze jest dobry czas na akcje, pod warunkiem że inwestujemy regularnie przez lata. Akcjom, jako ważnemu składnikowi długoterminowego portfela inwestycyjnego, poświęcamy wywiad z dr. Adamem Drozdowskim (str. 4). Utrzymujące się ryzyko geopolityczne wywołuje większą zmienność na rynkach kapitałowych, ale zaangażowaniu w akcje w dłuższej perspektywie powinna sprzyjać dobra kondycja globalnej gospodarki. Dobrze prezentują się Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, na prostą wychodzi Japonia (str. 10). Polska ma szansę na kolejny impuls wzrostowy wywołany nową falą unijnych inwestycji. Podsumowanie tych i innych wydarzeń makroekonomicznych przygotował Piotr Szulec (str. 7). Z rynku 2 W skrócie 4 Zawsze jest czas na akcje wywiad z dr. Adamem Drozdowskim, zarządzającym portfelami akcji w Pioneer Pekao Investment Management S.A. 7 Gospodarka silniejsza niż geopolityka komentarz rynkowy 10 Japonia: reaktywacja 13 Gdy spadają ceny co deflacja oznacza dla gospodarki? Edukacja 16 Instrumenty pochodne: zarabiać na wzrostach i spadkach 18 Prawa i obowiązki akcjonariuszy Oferta Pioneer 20 Pioneer Obligacji i Dochodu: inwestycja z potencjałem 22 Pioneer Obligacji Strategicznych: cały świat w jednym portfelu Sylwetka Foto na okładce: Shutterstock.com W zdywersyfikowanym portfelu inwestycyjnym nie może zabraknąć także instrumentów o charakterze dłużnym. W tym numerze magazynu przedstawiamy dwa subfundusze obligacyjne. Nowością w naszej ofercie jest subfundusz Pioneer Obligacji i Dochodu, inwestujący pośrednio m.in. w obligacje wysokodochodowe (str. 20). Natomiast subfundusz Pioneer Obligacji Strategicznych daje nam dostęp, za pośrednictwem zagranicznych funduszy Pioneer, do szerokiego rynku obligacji emitowanych przez rządy i firmy z różnych krajów (str. 22). Polecamy także pozostałe teksty, zwłaszcza fascynującą opowieść o Janie Czochralskim (str. 24). Bez jego wynalazku metody hodowania kryształów krzemu nie byłoby współczesnej elektroniki. Życzymy miłej lektury! 24 Jan Czochralski kryształ z Polski Felieton 27 Prof. Piotr Zielonka: Większość nie zawsze ma rację FAQ 28 Klient pyta, COK odpowiada Pioneer. Wydarzenia, Wiedza, Edukacja ; Właściciel: Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Marynarska 15, Warszawa; Wydawca:, ul. Nowogrodzka 42, Warszawa, tel.: , faks: , MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI 1

3 Z rynku Z rynku W skrócie Zespół Pioneer Pekao TFI S.A. Firma Wysokiej Reputacji 2014 Firmę Pioneer Pekao TFI S.A. zna 78% menedżerów największych firm w Polsce to jeden z wniosków prestiżowego badania PremiumBrand. Wysoka rozpoznawalność zapewniła nam tytuł Firmy Wysokiej Reputacji Gramy i pomagamy W drugim tygodniu września 2014 roku Szczecin gościł już po raz dwudziesty drugi światowych i polskich tenisistów. Pekao Szczecin Open to najstarsza i największa zawodowa impreza tenisowa w Polsce. Zwycięzcą tegorocznej edycji Pekao Szczecin Open został Niemiec Dustin Brown. Tradycją szczecińskich zawodów jest Pioneer Kids Open, w ramach którego odbywa się także turniej dla dzieci niepełnosprawnych. Impreza Ankietowani menedżerowie, zapytani o czynniki najbardziej godne wyróżnienia i wnoszące najwięcej w ogólny wizerunek firmy, w przypadku Pioneer Pekao TFI S.A. wskazali na referencje (76% badanych było gotowych rekomendować współpracę z Pioneer Pekao TFI S.A. innym osobom). Powyżej średniej uplasowały się również dwa inne aspekty reputacji marki: atmosfera medialna (75%) oraz firma jako partner biznesowy (72%). Tytuł Firmy Wysokiej Reputacji, przyznany Pioneer Pekao TFI S.A. po raz kolejny, jest dla nas szczególnym wyróżnieniem oraz mobilizacją do dalszej wytężonej pracy. jest sponsorowana przez Pioneer Pekao TFI S.A. i Pioneer Pekao Investment Management S.A. Wydarzenie, jak co roku, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Nowy parasol w ofercie Fundusze parasolowe są cenione przez inwestorów, gdyż umożliwiają lepsze dopasowanie portfela inwestycji do aktualnej koniunktury. Przenoszenie środków do innego subfunduszu (poprzez zamianę jednostek uczestnictwa między subfunduszami wchodzącymi w skład danego funduszu parasolowego zgodnie ze statutem) nie jest obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych. Jest on pobierany dopiero przy wyjściu z funduszu parasolowego. W lipcu 2014 roku paleta funduszy parasolowych Pioneer Pekao TFI S.A. poszerzyła się o kolejny: Pioneer Walutowy FIO. Powstał on w wyniku przekształcenia pięciu następujących funduszy inwestycyjnych otwartych: Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO, Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO, Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO, Pioneer Akcji Europejskich FIO, Pioneer Akcji Amerykańskich FIO. Od 11 lipca 2014 roku ww. fundusze funkcjonują jako subfundusze wydzielone w ramach Pioneer Walutowy FIO. Przekształcenie funduszy nie miało wpływu na realizowaną przez nie politykę inwestycyjną (w tym zakresie zasady ich funkcjonowania pozostały niezmienione). Nie pociągnęło to za sobą żadnych obowiązków dla inwestorów. Szczegółowe informacje o Pioneer Walutowy FIO dostępne są na stronie: Foto: Shutterstock.com, Archiwum OFE: lepiej od oczekiwań dokładnie tyle osób zdecydowało się na to, by część ich składki emerytalnej nadal trafiała do otwartych funduszy emerytalnych (dane ZUS). To 15,3% z blisko 17 mln członków OFE (dane na koniec maja 2014 roku). Wynik ten należy uznać za wysoki, zważywszy, że na początku okresu, w którym można było decydować o wyborze, zainteresowanie pozostaniem w OFE było znikome. Jeszcze na kilka dni przed końcem tego okresu liczba złożonych w ZUS deklaracji o pozostaniu w OFE nie przekraczała miliona. O ostatecznym wyniku W 2014 roku światowa gospodarka ma się rozwijać w tempie 3,3% zakłada zaktualizowana prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wcześniej ekonomiści MFW byli większymi optymistami, uważając, że wzrost wyniesie 3,7%. Mimo ryzyka geopolitycznego, mogącego skutkować m.in. zwyżką cen zdecydowała mobilizacja w ostatnich dniach lipca bieżącego roku. Na pozostanie w OFE często decydowały się osoby o ponadprzeciętnych dochodach. To ważna informacja w kontekście analizy wpływu OFE na koniunkturę na GPW w Warszawie. Do końca 2014 roku OFE mogą inwestować w akcje minimum 75%, a w kolejnych latach próg ten będzie zmniejszany do odpowiednio 55% (2015), 35% (2016) i 15% (2017). Kolejna szansa na wybór OFE lub ZUS pojawi się w 2016 roku, a następnie co cztery lata. Świat rośnie (choć nieco wolniej) ropy, MFW podtrzymuje prognozę na 2015 rok. Globalna gospodarka ma wzrosnąć o 4%. PKB Polski w 2014 roku według sierpniowej prognozy Ministerstwa Gospodarki zwiększy się mniej więcej o 3,3%, przy średniorocznej inflacji na poziomie 0,3%. Ponad 200 mld zł w funduszach Miesięczna wartość aktywów netto (mld zł) detaliczne niedetaliczne Źródło: Analizy Online na podstawie raportów TFI oraz danych IZFiA W połowie 2014 roku wartość aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce po raz pierwszy w blisko 25-letniej historii rynku TFI przekroczyła barierę 200 mld zł. Na koniec czerwca w funduszach zgromadzono 202,67 mld zł. W lipcu poziom ten nieznacznie spadł do 199 mld zł, a w sierpniu wyniósł blisko 206 mld zł. Praca dla młodych Bezrobocie wśród młodych ludzi wciąż pozostaje najbardziej palącym problemem gospodarczym w Unii Europejskiej. Polska, choć również zmaga się z tym wyzwaniem, nie wypada pod tym względem źle. Według najnowszego zestawienia Eurostatu, opublikowanego w III kwartale 2014 roku, w I kwartale 2014 roku spadła liczba Polaków do 25. roku życia bez pracy z 27 do 25,5%. Najgorzej sytuacja wygląda wciąż w Grecji (56,5%) i Hiszpanii (53,9%). Z problemem zmagają się także Chorwaci (45%), Włosi (42,6%), Cypryjczycy (37,4%), Portugalczycy (36,1%) oraz Słowacy (32,1%). 2 MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI 3

4 Z rynku Z rynku Zawsze jest czas na akcje Przy inwestowaniu długoterminowym, szczególnie z myślą o emeryturze, ważnym składnikiem portfela są akcje. Co ciekawe, powinniśmy mieć w portfelu więcej akcji, niż nam się wydaje. Nic nie ogranicza bowiem lepiej ryzyka niż kilkunastoletni horyzont inwestycji przekonuje dr Adam Drozdowski, zarządzający portfelami akcji w Pioneer Pekao Investment Management S.A. Zespół Pioneer Pekao TFI S.A. Czy to dobry moment na inwestycje w akcje? To zależy od założeń i horyzontu inwestycji. Jeśli zamierzamy rozpocząć systematyczne inwestowanie choćby zł co miesiąc moment wejścia na rynek akcji nie ma decydującego znaczenia. Przy długoterminowym oszczędzaniu kluczową rolę odgrywają systematyczność i wytrwałość. W Stanach Zjednoczonych, czyli kraju o najbardziej rozwiniętym rynku kapitałowym, prowadzono badania, z których wynikało, że każda 30-letnia inwestycja, niezależnie od momentu jej startu, przyniosła realny zysk. Trudno o lepszy dowód na to, że w długim terminie najlepiej zarabia się na akcjach. Jeśli jednak chcemy zainwestować jednorazowo dużą kwotę, chcielibyśmy co naturalne wstrzelić się z kupnem akcji w moment, gdy inni je wyprzedają, a wyceny giełdowe są relatywnie niskie. W takiej sytuacji trudno jednak podejmuje się decyzje o inwestycji w akcje. Warto dać sobie kilka miesięcy lub rozłożyć inwestycję na etapy, by nie stać się zakładnikiem bieżącej koniunktury. Dobra koniunktura w Polsce, jeśli patrzeć na dane za II kwartał 2014 roku, wydaje się niezagrożona To prawda, 3,3% wzrostu PKB w II kwartale bieżącego roku to dobry wynik, ale na tym odczycie pojawiły się pewne rysy, które Słowem kluczem jest dywersyfikacja. Tak jak nie wkładamy wszystkich jajek do jednego koszyka, tak nie lokujemy wszystkich pieniędzy na jednym rynku. sugerują, że kolejne miesiące mogą przynieść wyhamowanie dynamiki wzrostu PKB czy produkcji przemysłowej. Spowodowane jest to dużym wzrostem zapasów, a więc do dalszego rozwoju wymagany będzie zwiększony popyt, w przypadku jego braku sprzedawane będą zapasy, na czym może ucierpieć produkcja przemysłowa. A inwestorzy nie lubią tego typu informacji. W tym kontekście przestaje dziwić kilkunastoprocentowa przecena akcji małych i średnich spółek od początku roku giełda dyskontowała przyszłość. Czym spowodowany jest ten wzrost niepewności? Będąc w bezpośrednim sąsiedztwie konfliktu na Ukrainie, odczuwamy zwiększone napięcie, a wyższe ryzyko odbija się na wycenie akcji. Wspomniana przecena małych i średnich spółek jest tego dowodem. Pamiętajmy jednak, że nasze powiązania gospodarcze z Rosją czy Ukrainą nie są dziś już tak silne, jak np. podczas kryzysu rosyjskiego w 1998 roku. Teraz w większym stopniu nasz eksport zależy od kondycji Unii Europejskiej, zwłaszcza Niemiec. Wcielmy się w postać inwestora zdecydowanego na zwiększenie zaangażowania w akcje. O czym powinniśmy pamiętać? Słowem kluczem jest dywersyfikacja. Tak jak nie wkładamy wszystkich jajek do jednego koszyka, tak nie lokujemy wszystkich pieniędzy na jednym rynku. Bogata paleta funduszy inwestycyjnych daje dziś możliwość inwestowania na rynkach o różnym potencjale wzrostu. Nawet Europa nie stanowi monolitu kondycja Niemiec jest zupełnie inna niż państw peryferyjnych. W perspektywie kilkuletniej ciekawie prezentuje się np. Turcja, która mimo silnego odreagowania w ostatnich miesiącach prawdopodobnie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Polscy inwestorzy mają coraz większą świadomość tego, że inwestycje nie powinny się kończyć na Warszawie. Jeszcze dekadę temu w ofercie TFI praktycznie nie było funduszy zagranicznych dziś wybór tego typu rozwiązań jest bardzo duży. Foto: Archiwum Załóżmy, że chcemy inwestować co miesiąc, ale niewielką, adekwatną do możliwości kwotę. Jak w praktyce budować zdywersyfikowany portfel? Minimalne wpłaty do funduszy są dziś już tak niskie, że nawet dysponując niewielkim kapitałem, mamy sposobność podziału środków pomiędzy fundusze akcji polskich i zagranicznych. Możemy też naprzemiennie kupować różne produkty np. w styczniu fundusz rynku polskiego, w lutym fundusz zagraniczny itp. Jak wspomniałem, najważniejsze są konsekwencja i regularność. Wróćmy na chwilę na warszawską giełdę. Co mogłoby dać jej impuls do tak oczekiwanego wzrostu? Atrakcyjne wyceny przedsiębiorstw i poprawiające się dane makroekonomiczne. Nawet jeśli dynamika PKB nieco osłabnie w stosunku do założeń sprzed kilku miesięcy, to i tak polska gospodarka jest na solidnym plusie, z nadziejami na poprawę w kolejnych latach. Krótkoterminowo zwróciłbym uwagę na korzystne z punktu widzenia eksporterów osłabienie złotego. Słabszy złoty może pobudzić eksport, który w II kwartale był obciążeniem dla dynamiki PKB. W przeszłości giełda ożywała, gdy na parkiet trafiali duzi emitenci. Na to się jednak szybko nie zapowiada Tak to, niestety, wygląda. Jest wiele silnych, świetnie zarządzanych, podbijających świat prywatnych polskich firm, w których akcje chętnie bym zainwestował. Ich właściciele nie garną się jednak na parkiet. Ten odwrót od giełdy na rzecz innych, tańszych form finansowania nie jest tylko polskim doświadczeniem. Na całym świecie coraz mniej dużych firm wchodzi na giełdę. W co będziemy więc inwestować za lat? W akcje. Na pewno ich nie zabraknie. Poza tym historia uczy, że żaden trend nie trwa dr Adam Drozdowski, zarządzający portfelami akcji w Pioneer Pekao Investment Management S.A. wiecznie. Jeszcze niedawno Stany Zjednoczone miały nadwyżkę budżetową i wszyscy się martwili, że to początek końca rynku obligacji. A dziś mamy rekordowy deficyt, podaż obligacji jest duża. Natomiast z powodu obniżających się stóp procentowych na tych obligacjach można było świetnie zarobić. Jeśli mówimy o takich dużych, pokoleniowych zmianach, chciałbym zwrócić uwagę na niebywały rozwój funduszowej części polskiego rynku kapitałowego. Katalizatorem tego przyspieszenia było wprowadzenie w 2001 roku podatku od dochodów kapitałowych. Paradoksalnie decyzja, która była wtedy uważana za zabójczą dla inwestycji, w długim terminie zbudowała świadomość inwestorów i przyczyniła się do ogromnego rozwoju całego rynku. Czy wierzy Pan, że zaskakująco duża mobilizacja w sprawie OFE, w których ostatecznie pozostało ponad 2,5 mln Polaków, również będzie takim nowym impulsem do rozwoju rynku? Końcówka lipca zrobiła dla świadomości finansowej Polaków więcej niż lata oddolnych działań edukacyjnych. Wielu z nas zobaczyło, że ponad 2,5 mln osób zazwyczaj mających ponadprzeciętne dochody zadało sobie trud wypełnienia i złożenia deklaracji o pozostaniu w OFE. To musi budzić refleksję: czy aby na pewno ja robię wszystko, co mogę w kwestii mojej emerytury? Spodziewam się, że to rozbudzenie świadomości zapoczątkuje nową falę zainteresowania funduszami jako najdogodniejszą formą długoterminowego inwestowania. Zbliżymy się dzięki temu do dojrzałych rynków, na których fundusze inwestycyjne odgrywają znacznie większą rolę w strukturze oszczędności niż w Polsce. Wzrost znaczenia funduszy w tej strukturze może stanowić dodatkowy impuls rozwoju dla GPW w Warszawie. Jaką rolę okrojone OFE będą pełnić na warszawskiej giełdzie? Najbliższe dwa lata mają dla OFE kolosalne znaczenie od ich wyników będzie zależeć, czy w 2016 roku (wtedy znów będziemy mieć prawo wyboru: OFE czy ZUS) do owego grona ponad 2,5 mln członków OFE dołączą kolejni. Na razie okrojone OFE prezentują się nieźle. Zakładamy, że dzięki pozostaniu w OFE osób o najwyższych dochodach fundusze będą generować napływy netto, czyli składki będą większe niż wypłaty. A to zmniejsza presję na płynność, której jeszcze niedawno tak się obawiano. Obecnie OFE mają w polskich akcjach zainwestowane ponad 90% portfela i ten portfel nie zniknie. Siłą rzeczy to koniunktura w Warszawie będzie jeszcze przez lata decydować o wynikach funduszy. Naturalne jest jednak, że w poszukiwaniu dobrych i płynnych celów inwestycyjnych OFE będą 4 MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI 5

5 Z rynku chciały inwestować poza granicami Polski. Bez obrotów nie da się bowiem ani sprzedać posiadanych akcji, ani dokonać rekonstrukcji portfela. Uzależniając się od Polski, OFE skazują się na kupowanie wciąż tych samych akcji a to nie jest dobre ani dla rynku, ani dla przyszłych emerytów. Świadomość zabezpieczenia emerytalnego powoli się wzmacnia. Jak przekuć ją na konkretne działania? Pamiętajmy przede wszystkim o wspomnianej już dywersyfikacji. W potocznym rozumieniu akcjom przypisuje się najwyższe ryzyko, a obligacjom niewielkie lub wręcz zerowe. Ale jak nałoży się na tę relację czynnik czasu, czyli odpowiednio długi horyzont inwestycyjny, widać, że akcje wciąż oferują wyższą stopę zwrotu, a ryzyko znacząco się zmniejsza. W związku z tym przy inwestowaniu długoterminowym, Ten udział oczywiście nie jest uniwersalny. Inaczej będzie inwestowała osoba, która posiada duży kredyt, a źródłem jej dochodów są nieregularne zlecenia. Inaczej rodzina, która spłaciła hipotekę i jest w stanie odłożyć niemałą część dwóch stałych pensji. Coraz częściej mówi się też o roli kapitału intelektualnego przy doborze optymalnej strategii: agresywniej mogą lokować oszczędności osoby, których wiedza, doświadczenie i pozycja zawodowa pozwalają przypuszczać, że ich dochody będą w przyszłości rosnąć. Wybrać najlepsze spółki i wejść w nie (a później wyjść) w odpowiednim momencie tylko tyle i aż tyle wystarczy, by odnieść sukces w inwestycjach? Jak z selekcją i alokacją radzą sobie na co dzień profesjonalni inwestorzy? Selekcja czyli dobór odpowiednich spółek, z odpowiednich branż, rynków etc. zawsze jest istotna, gdyż nigdy nie jest tak, że wszystkie walory tak samo szybko rosną bądź tracą możliwie najwyższa. I wtedy kluczową rolę odgrywa selekcja. Czym kierują się zarządzający Pioneera przy selekcji spółek? Spotykamy się z zarządami spółek, przygotowujemy prognozy finansowe wyników i modele wyceny, porównujemy aktualną cenę akcji do modelowej. Ambicją każdego zarządzającego jest wynajdywanie spółek niedowartościowanych, które mają nieodkryty jeszcze przez rynek potencjał wzrostu. To mogą być firmy, które działają w perspektywicznej branży, mają dobre fundamenty, kompetentny zarząd, ale i takie, które popełniały w przeszłości błędy, odeszły w zapomnienie, jednak udało im się przejść skuteczną restrukturyzację. Jest wiele strategii wygrywających ważne, by się ich konsekwentnie trzymać, ale też zachować niezbędną elastyczność i samokrytycyzm. Nie ma sensu udowadniać na siłę, że mamy rację. Minimalne wpłaty do funduszy są już tak niskie, że nawet dysponując niewielkim kapitałem, mamy sposobność podziału środków pomiędzy różne fundusze. szczególnie z myślą o emeryturze, ważnym składnikiem portfela są akcje. Jak duży udział powinny mieć akcje w portfelu budowanym z myślą o emeryturze? Większy niż się zwyczajowo każdemu wydaje. Przed inwestycjami w akcje powstrzymuje nas wspomniana obawa przed ryzykiem, choć w długim terminie, a zwłaszcza przy regularnym inwestowaniu, jest ono minimalizowane. Sensownym rozwiązaniem jest popularny model, w którym procentowy udział akcji w portfelu obliczamy, odejmując od stu nasz wiek. Przykładowo, zaangażowanie w akcje 35-latka, przed którym jeszcze wiele lat oszczędzania, powinno oscylować wokół 65%. na wartości. Alokacja czyli wybór momentu wejścia i wyjścia z danej spółki odgrywa kolosalną rolę w newralgicznych dla rynków momentach. Przykładowo, w 2008 roku, gdy WIG stracił 51%, zdecydowanie ważniejsza była alokacja: wygrali ci, którzy mieli mniej akcji w portfelach. Na rynku wzrostowym przeciwnie, jeśli będziemy mieć mniej akcji niż inni, często będą to akcje spółek defensywnych, możemy stracić podwójnie: i na alokacji, i na selekcji. W przypadku funduszy typowo akcyjnych, zwłaszcza tych największych, alokacja ma moim zdaniem mniejsze znaczenie. Klienci zwyczajnie oczekują, że jeśli kupują fundusz akcyjny, będzie on taki nie tylko z nazwy, czyli alokacja w akcje będzie Jest Pan związany z rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Co Pan najbardziej lubi w tej pracy? Jej nieprzewidywalny charakter. Nigdy nie wiem, jakie wyzwanie przyniesie kolejny dzień, jakich ludzi spotkam. Rozmowy z menedżerami firm a prowadzimy ich rocznie setki to źródło inspiracji i wiedzy. Dzięki temu nie ma miejsca na rutynę czy nudę. Charakter tej pracy zmusza do ciągłego bycia w pogotowiu trzeba być elastycznym, dostosowywać się do sytuacji, nie można zakotwiczyć się w myśleniu, które towarzyszyło nam przez ostatnie miesiące, bo rynek obrał inny kierunek. Nie bez znaczenia jest też adrenalina związana z tym, że nasze wyniki są codziennie porównywane, a każdy ułamek punktu procentowego wzrostu jednostki analizowany i rozliczany. Dlatego mamy świadomość, że to suma małych kroków codziennych decyzji o selekcji i alokacji przesądza o rezultacie. Wywiad przeprowadzono 12 września 2014 roku. 6 MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI

6 Z rynku Gospodarka silniejsza niż geopolityka Dobre prognozy dotyczące gospodarek najważniejszych krajów świata pozostają aktualne mimo negatywnego wydźwięku doniesień z areny geopolityki. Autor: Piotr Szulec, dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej Pioneer Pekao Investment Management S.A. Towarzyszące nam od miesięcy ryzyko geopolityczne cały czas pozostaje aktualne. Takie wydarzenia, jak zestrzelenie pasażerskiego samolotu malezyjskich linii lotniczych, nasilenie działań wojennych w Iraku czy też eskalacja konfliktu ukraińskiego, wyraźnie podniosły jednak inwestorom ciśnienie, wywołując nerwowe, choć raczej krótkotrwałe reakcje na rynkach akcji i długu. Z punktu widzenia gospodarki kluczowe wydają się odpowiedzi na pytania o długofalowy wymiar konfliktu ukraińskiego oraz o to, jak wzajemnie nakładane sankcje o charakterze politycznym czy gospodarczym w tym np. embargo na polską żywność wpłyną na kondycję przedsiębiorstw. Koniec luzowania Amerykański Fed konsekwentnie realizuje zgodnie z zapowiedziami politykę ograniczania programu luzowania ilościowego (ang. Quantitative Easing), polegającego na zwiększeniu przez Fed podaży pieniądza poprzez kupno aktywów finansowych od banków (np. obligacji) lub innych papierów z rynku. Z lipcowego raportu Foto: Getty Images Szacuje się, że ponad 2,56 mln osób, które pozostały w OFE, zapewnią funduszom około 3 mld wpływów rocznie. Może to stanowić silny choć rozłożony w czasie czynnik wspierający ewentualne wzrosty na warszawskiej giełdzie. 7

7 Z rynku Z rynku z posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) wynika, że program zostanie zakończony prawdopodobnie już w październiku 2014 roku, co oznacza, że uwzględniając decyzję Fed z końca lipca czekają nas już tylko dwie kolejne obniżki. Pierwsza (o 10 mld dol.) nastąpi we wrześniu, a ostatnia (15 mld dol.) najpewniej w październiku. Ostatnie dane z amerykańskiego rynku pracy bardzo zresztą pozytywne nie spowodowały istotnej zmiany nastawienia członków Fed. Prawdopodobnie więc wycofywanie się Fed z programu QE będzie przebiegało w dotychczasowym tempie. Mając w pamięci wcześniejszą wypowiedź szefowej Fed Janet Yellen, że podwyżki nastąpią sześć miesięcy po zakończeniu programu, możemy określić przybliżony termin pierwszej podwyżki stóp procentowych na I kwartał 2015 roku. Mimo to obecny konsensus rynkowy zakłada, że stopy zaczną rosnąć nie wcześniej niż w II półroczu. Ta rozbieżność może wynikać z faktu, że jeszcze w czerwcu Fed podkreślał, że po zakończeniu luzowania stopy procentowe w USA powinny pozostawać na niskich poziomach przez znaczny czas. Pytanie o interpretację użytego sformułowania pozostaje otwarte. Ameryka rośnie szybciej od oczekiwań Powodów do optymizmu dostarczają dobre dane z amerykańskiej gospodarki w II kwartale PKB (w ujęciu zannualizowanym k/k) wzrósł aż o 4,2%. Dane podane przez Departament Handlu USA okazały się zdecydowanie lepsze od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się wzrostu o 3,0%. Dodatkowo zrewidowano dane dotyczące dynamiki PKB w I kwartale, kiedy to amerykańska gospodarka zmagała się ze skutkami ciężkiej zimy. Ostatecznie wynik pierwszych trzech miesięcy wyniósł -2,1%, choć wcześniejsze wyliczenia mówiły o spadku o 2,9%. Wraz z rosnącym PKB i poprawą na rynku pracy rośnie również inflacja CPI (2%). Jej poziom zbliżył się już do celu inflacyjnego Fed. Tak dobre dane powodują, że rosną oczekiwania rynku dotyczące wspomnianego wcześniej przyspieszenia momentu rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp. Europa na rozdrożu Na naszym kontynencie głównym tematem i powodem do niepokoju pozostaje konflikt ukraiński. Konflikt, którego końca na razie nie widać, to nie jedyne zmartwienie Europy. Uwagę zwraca również wyhamowanie tempa dotychczasowego ożywienia w kilku głównych europejskich gospodarkach. Dane za II kwartał pokazują, że zadyszka przytrafiła się także gospodarce Niemiec. Spowolnienie dotychczasowego ożywienia nie jest jednak do końca jednoznaczne, gdyż wskaźniki wyprzedzające generują sprzeczne sygnały. Na przykład wartość odczytów indeksów PMI (ang. Purchasing Managers Index) obrazujących kondycję niemieckiego sektora przemysłowego i usługowego poprawiła się w lipcu, podczas gdy indeks Ifo, pokazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, zauważalnie spadł (w sierpniu tylko 106,3 pkt wobec 108 pkt w lipcu czy też 109,7 pkt jeszcze w czerwcu). Mieszane odczucia dają również dane o produkcji przemysłowej czy zamówieniach eksportowych. Informacją miesiąca w Europie jest zapowiedź rozpoczęcia przez EBC programu skupu instrumentów ABS. Może on stanowić istotne wsparcie dla dotychczasowego ożywienia w europejskiej gospodarce. EBC na ratunek Wychodząc tym danym naprzeciw a raczej chyba próbując zapobiec dalszemu osłabieniu dotychczasowego ożywienia Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obniżyła na wrześniowym posiedzeniu m.in. benchmarkową stopę procentową kredytu refinansowego o 10 pkt bazowych (wynosi ona obecnie 0,05%). Jednak informacją września jest sformułowana na konferencji EBC zapowiedź rozpoczęcia programu skupu instrumentów zabezpieczonych typu ABS (ang. asset-backed securities). Według wizji przedstawionej przez EBC program ma stanowić wsparcie dla dotychczasowego ożywienia w europejskiej gospodarce poprzez zniwelowanie wyraźnej nierównowagi pomiędzy tempem poprawy poszczególnych europejskich gospodarek. Czynnikiem wspierającym tę decyzję EBC są również prognozy dotyczące inflacji, które w połączeniu ze słabością rynku pracy niosą duże ryzyko dla gospodarki europejskiej. Szczegóły programu skupu aktywów poznamy dopiero z początkiem października. Warto zwrócić również uwagę na konferencyjną wypowiedź szefa EBC. Mario Draghi Foto: Archiwum zapowiedział, że była to ostatnia obniżka stóp procentowych. To sugerowałoby, że w rękach EBC pozostaje obecnie już tylko, trochę mityczne, europejskie luzowanie ilościowe O ile Niemcy słabną, o tyle gospodarka brytyjska zachwyca: obserwujemy tu i ożywienie na rynku pracy, i wzrost inflacji w okolice celu Banku Anglii, i wzrost produkcji oraz sprzedaży detalicznej. Wieści z Wysp są tak dobre, że przedstawiciele Banku Anglii po bardzo dobrym odczycie dynamiki PKB za II kwartał (powyżej 3% r/r) zaczęli ostatnio sugerować możliwość szybszej podwyżki stóp procentowych. Chińskie akcje znów atrakcyjne Nasze oczekiwania dotyczące lepszych danych makroekonomicznych z rynków azjatyckich, a szczególnie gospodarki chińskiej, potwierdziły się. PKB Chin wzrósł w II kwartale o 7,5% w ujęciu rocznym, a w ujęciu kwartalnym zyskał 2,0%, po wzroście w I kwartale o 1,5%. Dynamice tej towarzyszy relatywnie niska inflacja (nieznacznie powyżej 2% w ujęciu rocznym). Nieźle wyglądają również dane dotyczące chińskiej sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. Wszystkie te dane, w połączeniu z ostatnim wzrostem wskaźnika wyprzedzającego PMI (powyżej 50 pkt), potwierdzają, że obserwowane w ostatnich kwartałach przesilenie może być już za nami. Oznacza to, że chiński rynek akcji jeden z tych, których inwestorzy przez długi czas unikali może znów okazać się ciekawym miejscem do zdywersyfikowania swojego portfela oszczędności. Czekając na falę inwestycji unijnych Po wejściu w fazę ożywienia, potwierdzonego silnym tempem wzrostu PKB w I kwartale tego roku (3,4%), w II kwartale polska gospodarka nieznacznie zwolniła do poziomu 3,3%. Rysą na prognozach wzrostów są jednak zaskakujące raczej negatywnie miesięczne dane dotyczące produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej, jak również wynagrodzeń i zatrudnienia. Daje to podstawy do założenia, że czeka nas więcej niż tylko kilka miesięcy spowolnienia dotychczasowego tempa wzrostu. Średnioroczny wzrost polskiego PKB byłby wtedy niższy niż dotychczas szacowano. Wynik na poziomie 3% lub nawet niżej oznaczałby wypłaszczenie dotychczasowej ścieżki wzrostu polskiej gospodarki. Szansą na ucieczkę z tej pułapki wypłaszczenia mogą być nowe inwestycje infrastrukturalne współfinansowane z funduszy unijnych, które już na przełomie lat 2014/2015 mogłyby dać impuls do przyspieszenia. Katalizatorów z zewnątrz, patrząc przez pryzmat chociażby spowalniającej gospodarki niemieckiej, nie należy obecnie specjalnie oczekiwać. Czasowa deflacja, z którą mamy obecnie do czynienia (-0,2% w lipcu), wkrótce zniknie. Inflacja CPI powinna zacząć stopniowo rosnąć i z końcem roku osiągnąć poziom w okolicach 1%. Na lipcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zrezygnowała z zapowiedzi utrzymywania niezmienionych stóp procentowych do końca III kwartału. Na sierpniowej konferencji Marek Belka, prezes NBP, stwierdził wręcz, że obniżki stóp są jesienią jak najbardziej możliwe. Biorąc pod uwagę słabnące ożywienie w polskiej gospodarce oraz wspomnianą wcześniej przejściową deflację, Rada faktycznie mogłaby się zdecydować na prewencyjne cięcie podstawowej stopy procentowej (obecnie 2,5%) o np. 25 pb lub nawet 50 pb, w przypadku gdyby wzrost polskiej gospodarki spadł np. poniżej poziomu 3%. Piotr Szulec, dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej Pioneer Pekao Investment Management S.A. OFE: pozytywne zaskoczenie Na przekazanie części składki do OFE zdecydowało się ostatecznie ponad 2,56 mln osób. Tym samym końcowy odczyt pozytywnie zaskoczył uczestników rynku. Ostatnie tygodnie przed końcem zapisów nie wskazywały na to, że aż tyle osób zdecyduje się na przekazanie swojej składki do OFE. Szacuje się, że z tego tytułu OFE będą otrzymywały około 3 mld zł wpływów rocznie. Sugerowałoby to, że na zapis do OFE zdecydowały się osoby, które do tej pory odprowadzały składkę zdecydowanie wyższą od dotychczasowej średniej dla wszystkich uczestników. W połączeniu z informacją o tym, że większość OFE ma już wypełnione limity inwestycji zagranicznych, a na większe oferty na rynku pierwotnym raczej w najbliższym czasie się nie zanosi, to środki te w większości mogą trafić na krajowy rynek akcji. Z pewnością stanowiłoby to silny choć rozłożony w czasie czynnik wspierający ewentualne wzrosty na warszawskiej giełdzie. Komentarz przygotowano 11 września 2014 roku. 8 MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI 9

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania Raport na temat sytuacji w Grecji nr 5 2010 GADOMSKI lekarstwem fcl ORŁOWSKI czysty realizm O długach i kryzysie

abc inwestowania Raport na temat sytuacji w Grecji nr 5 2010 GADOMSKI lekarstwem fcl ORŁOWSKI czysty realizm O długach i kryzysie ORŁOWSKI O długach i kryzysie GADOMSKI lekarstwem fcl ŁĘtocha czysty realizm nr 5 2010 abc inwestowania Tylko u nas: Raport na temat sytuacji w Grecji Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu zdobywca grand

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 12(46) 17 grudnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Na łamach bieżącego, jakby nie patrzeć,

Bardziej szczegółowo

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz DO ŚWIATA z Aspirantem Fortuną FINANSÓW Jak czytać dane finansowe? Nr 1 luty 2015 Czy te liczby mogą kłamać? Większość z nich jest dla nas zupełnie niezrozumiała. Nie wiemy, czy są prawdziwe ani też co

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 Craig Botham Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Steve Jobs IKONA E-REWOLUCJI. Fundusze inwestycyjne 150 LAT TRADYCJI. Grecki kryzys lekcja dla Polski FELIETON PROF. W. M.

PIONEER. Steve Jobs IKONA E-REWOLUCJI. Fundusze inwestycyjne 150 LAT TRADYCJI. Grecki kryzys lekcja dla Polski FELIETON PROF. W. M. W Y D A R Z E N I A, W IED Z A, E D U K A C J A PIONEER CZERWIEC NR 1/2010 6 SYLWETKA: Fundusze inwestycyjne 150 LAT TRADYCJI Steve Jobs IKONA E-REWOLUCJI Grecki kryzys lekcja dla Polski FELIETON PROF.

Bardziej szczegółowo

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 10 / wiosna 2013 Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Czas Voyagera od początku 04 Podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Czy Polska będzie coraz atrakcyjniejszym miejscem na rozwój kariery?

Czy Polska będzie coraz atrakcyjniejszym miejscem na rozwój kariery? Twoje wartości a skuteczność inwestowania Londyn za darmo ISSN: 1899-4202 Imigranci w natarciu NUMER 2 (53) MARZEC 2015 WWW.GAZETATREND.PL Temat numeru: Wyjeżdżać czy nie wyjeżdżać? Czy Polska będzie coraz

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2008 Nr 2 (38) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Stan i perspektywy polskiej gospodarki... 3 Jerzy Borowski

Bardziej szczegółowo

Polska. Styczeń 2015. Tańsze kredyty, ale też niższe odsetki z lokat. Ożywienie wróci w 2015 r.

Polska. Styczeń 2015. Tańsze kredyty, ale też niższe odsetki z lokat. Ożywienie wróci w 2015 r. Styczeń 2015 Polska Sankcje gospodarcze na linii Rosja USA i Unia Europejska, a także słaba koniunktura w strefie euro, sprawiły że większość ekonomistów oczekiwała silnego spowolnienia polskiego PKB w

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła.

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła. Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 1 (73) 2012 ISSN 1506 0977. Inwestycje. Pierwsze kroki na giełdzie

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 1 (73) 2012 ISSN 1506 0977. Inwestycje. Pierwsze kroki na giełdzie MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 1 (73) 2012 ISSN 1506 0977 Inwestycje Pierwsze kroki na giełdzie ANALIZY I REKOMENDACJe Korzystaj z unikalnej wiedzy analityków Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Bardziej szczegółowo