PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU"

Transkrypt

1 WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają ceny CO DEFLACJA OZNACZA DLA GOSPODARKI? Zawsze jest czas na akcje rozmowa z dr. Adamem Drozdowskim, zarządzającym portfelami akcji w Pioneer Pekao Investment Management S.A.

2 Spis treści Szanowni Państwo Często spotykamy się z pytaniami o koniunkturę i wybór odpowiedniego momentu na zakup akcji. Mamy wtedy jedną odpowiedź: zawsze jest dobry czas na akcje, pod warunkiem że inwestujemy regularnie przez lata. Akcjom, jako ważnemu składnikowi długoterminowego portfela inwestycyjnego, poświęcamy wywiad z dr. Adamem Drozdowskim (str. 4). Utrzymujące się ryzyko geopolityczne wywołuje większą zmienność na rynkach kapitałowych, ale zaangażowaniu w akcje w dłuższej perspektywie powinna sprzyjać dobra kondycja globalnej gospodarki. Dobrze prezentują się Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, na prostą wychodzi Japonia (str. 10). Polska ma szansę na kolejny impuls wzrostowy wywołany nową falą unijnych inwestycji. Podsumowanie tych i innych wydarzeń makroekonomicznych przygotował Piotr Szulec (str. 7). Z rynku 2 W skrócie 4 Zawsze jest czas na akcje wywiad z dr. Adamem Drozdowskim, zarządzającym portfelami akcji w Pioneer Pekao Investment Management S.A. 7 Gospodarka silniejsza niż geopolityka komentarz rynkowy 10 Japonia: reaktywacja 13 Gdy spadają ceny co deflacja oznacza dla gospodarki? Edukacja 16 Instrumenty pochodne: zarabiać na wzrostach i spadkach 18 Prawa i obowiązki akcjonariuszy Oferta Pioneer 20 Pioneer Obligacji i Dochodu: inwestycja z potencjałem 22 Pioneer Obligacji Strategicznych: cały świat w jednym portfelu Sylwetka Foto na okładce: Shutterstock.com W zdywersyfikowanym portfelu inwestycyjnym nie może zabraknąć także instrumentów o charakterze dłużnym. W tym numerze magazynu przedstawiamy dwa subfundusze obligacyjne. Nowością w naszej ofercie jest subfundusz Pioneer Obligacji i Dochodu, inwestujący pośrednio m.in. w obligacje wysokodochodowe (str. 20). Natomiast subfundusz Pioneer Obligacji Strategicznych daje nam dostęp, za pośrednictwem zagranicznych funduszy Pioneer, do szerokiego rynku obligacji emitowanych przez rządy i firmy z różnych krajów (str. 22). Polecamy także pozostałe teksty, zwłaszcza fascynującą opowieść o Janie Czochralskim (str. 24). Bez jego wynalazku metody hodowania kryształów krzemu nie byłoby współczesnej elektroniki. Życzymy miłej lektury! 24 Jan Czochralski kryształ z Polski Felieton 27 Prof. Piotr Zielonka: Większość nie zawsze ma rację FAQ 28 Klient pyta, COK odpowiada Pioneer. Wydarzenia, Wiedza, Edukacja ; Właściciel: Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Marynarska 15, Warszawa; Wydawca:, ul. Nowogrodzka 42, Warszawa, tel.: , faks: , MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI 1

3 Z rynku Z rynku W skrócie Zespół Pioneer Pekao TFI S.A. Firma Wysokiej Reputacji 2014 Firmę Pioneer Pekao TFI S.A. zna 78% menedżerów największych firm w Polsce to jeden z wniosków prestiżowego badania PremiumBrand. Wysoka rozpoznawalność zapewniła nam tytuł Firmy Wysokiej Reputacji Gramy i pomagamy W drugim tygodniu września 2014 roku Szczecin gościł już po raz dwudziesty drugi światowych i polskich tenisistów. Pekao Szczecin Open to najstarsza i największa zawodowa impreza tenisowa w Polsce. Zwycięzcą tegorocznej edycji Pekao Szczecin Open został Niemiec Dustin Brown. Tradycją szczecińskich zawodów jest Pioneer Kids Open, w ramach którego odbywa się także turniej dla dzieci niepełnosprawnych. Impreza Ankietowani menedżerowie, zapytani o czynniki najbardziej godne wyróżnienia i wnoszące najwięcej w ogólny wizerunek firmy, w przypadku Pioneer Pekao TFI S.A. wskazali na referencje (76% badanych było gotowych rekomendować współpracę z Pioneer Pekao TFI S.A. innym osobom). Powyżej średniej uplasowały się również dwa inne aspekty reputacji marki: atmosfera medialna (75%) oraz firma jako partner biznesowy (72%). Tytuł Firmy Wysokiej Reputacji, przyznany Pioneer Pekao TFI S.A. po raz kolejny, jest dla nas szczególnym wyróżnieniem oraz mobilizacją do dalszej wytężonej pracy. jest sponsorowana przez Pioneer Pekao TFI S.A. i Pioneer Pekao Investment Management S.A. Wydarzenie, jak co roku, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Nowy parasol w ofercie Fundusze parasolowe są cenione przez inwestorów, gdyż umożliwiają lepsze dopasowanie portfela inwestycji do aktualnej koniunktury. Przenoszenie środków do innego subfunduszu (poprzez zamianę jednostek uczestnictwa między subfunduszami wchodzącymi w skład danego funduszu parasolowego zgodnie ze statutem) nie jest obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych. Jest on pobierany dopiero przy wyjściu z funduszu parasolowego. W lipcu 2014 roku paleta funduszy parasolowych Pioneer Pekao TFI S.A. poszerzyła się o kolejny: Pioneer Walutowy FIO. Powstał on w wyniku przekształcenia pięciu następujących funduszy inwestycyjnych otwartych: Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO, Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO, Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO, Pioneer Akcji Europejskich FIO, Pioneer Akcji Amerykańskich FIO. Od 11 lipca 2014 roku ww. fundusze funkcjonują jako subfundusze wydzielone w ramach Pioneer Walutowy FIO. Przekształcenie funduszy nie miało wpływu na realizowaną przez nie politykę inwestycyjną (w tym zakresie zasady ich funkcjonowania pozostały niezmienione). Nie pociągnęło to za sobą żadnych obowiązków dla inwestorów. Szczegółowe informacje o Pioneer Walutowy FIO dostępne są na stronie: Foto: Shutterstock.com, Archiwum OFE: lepiej od oczekiwań dokładnie tyle osób zdecydowało się na to, by część ich składki emerytalnej nadal trafiała do otwartych funduszy emerytalnych (dane ZUS). To 15,3% z blisko 17 mln członków OFE (dane na koniec maja 2014 roku). Wynik ten należy uznać za wysoki, zważywszy, że na początku okresu, w którym można było decydować o wyborze, zainteresowanie pozostaniem w OFE było znikome. Jeszcze na kilka dni przed końcem tego okresu liczba złożonych w ZUS deklaracji o pozostaniu w OFE nie przekraczała miliona. O ostatecznym wyniku W 2014 roku światowa gospodarka ma się rozwijać w tempie 3,3% zakłada zaktualizowana prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wcześniej ekonomiści MFW byli większymi optymistami, uważając, że wzrost wyniesie 3,7%. Mimo ryzyka geopolitycznego, mogącego skutkować m.in. zwyżką cen zdecydowała mobilizacja w ostatnich dniach lipca bieżącego roku. Na pozostanie w OFE często decydowały się osoby o ponadprzeciętnych dochodach. To ważna informacja w kontekście analizy wpływu OFE na koniunkturę na GPW w Warszawie. Do końca 2014 roku OFE mogą inwestować w akcje minimum 75%, a w kolejnych latach próg ten będzie zmniejszany do odpowiednio 55% (2015), 35% (2016) i 15% (2017). Kolejna szansa na wybór OFE lub ZUS pojawi się w 2016 roku, a następnie co cztery lata. Świat rośnie (choć nieco wolniej) ropy, MFW podtrzymuje prognozę na 2015 rok. Globalna gospodarka ma wzrosnąć o 4%. PKB Polski w 2014 roku według sierpniowej prognozy Ministerstwa Gospodarki zwiększy się mniej więcej o 3,3%, przy średniorocznej inflacji na poziomie 0,3%. Ponad 200 mld zł w funduszach Miesięczna wartość aktywów netto (mld zł) detaliczne niedetaliczne Źródło: Analizy Online na podstawie raportów TFI oraz danych IZFiA W połowie 2014 roku wartość aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce po raz pierwszy w blisko 25-letniej historii rynku TFI przekroczyła barierę 200 mld zł. Na koniec czerwca w funduszach zgromadzono 202,67 mld zł. W lipcu poziom ten nieznacznie spadł do 199 mld zł, a w sierpniu wyniósł blisko 206 mld zł. Praca dla młodych Bezrobocie wśród młodych ludzi wciąż pozostaje najbardziej palącym problemem gospodarczym w Unii Europejskiej. Polska, choć również zmaga się z tym wyzwaniem, nie wypada pod tym względem źle. Według najnowszego zestawienia Eurostatu, opublikowanego w III kwartale 2014 roku, w I kwartale 2014 roku spadła liczba Polaków do 25. roku życia bez pracy z 27 do 25,5%. Najgorzej sytuacja wygląda wciąż w Grecji (56,5%) i Hiszpanii (53,9%). Z problemem zmagają się także Chorwaci (45%), Włosi (42,6%), Cypryjczycy (37,4%), Portugalczycy (36,1%) oraz Słowacy (32,1%). 2 MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI 3

4 Z rynku Z rynku Zawsze jest czas na akcje Przy inwestowaniu długoterminowym, szczególnie z myślą o emeryturze, ważnym składnikiem portfela są akcje. Co ciekawe, powinniśmy mieć w portfelu więcej akcji, niż nam się wydaje. Nic nie ogranicza bowiem lepiej ryzyka niż kilkunastoletni horyzont inwestycji przekonuje dr Adam Drozdowski, zarządzający portfelami akcji w Pioneer Pekao Investment Management S.A. Zespół Pioneer Pekao TFI S.A. Czy to dobry moment na inwestycje w akcje? To zależy od założeń i horyzontu inwestycji. Jeśli zamierzamy rozpocząć systematyczne inwestowanie choćby zł co miesiąc moment wejścia na rynek akcji nie ma decydującego znaczenia. Przy długoterminowym oszczędzaniu kluczową rolę odgrywają systematyczność i wytrwałość. W Stanach Zjednoczonych, czyli kraju o najbardziej rozwiniętym rynku kapitałowym, prowadzono badania, z których wynikało, że każda 30-letnia inwestycja, niezależnie od momentu jej startu, przyniosła realny zysk. Trudno o lepszy dowód na to, że w długim terminie najlepiej zarabia się na akcjach. Jeśli jednak chcemy zainwestować jednorazowo dużą kwotę, chcielibyśmy co naturalne wstrzelić się z kupnem akcji w moment, gdy inni je wyprzedają, a wyceny giełdowe są relatywnie niskie. W takiej sytuacji trudno jednak podejmuje się decyzje o inwestycji w akcje. Warto dać sobie kilka miesięcy lub rozłożyć inwestycję na etapy, by nie stać się zakładnikiem bieżącej koniunktury. Dobra koniunktura w Polsce, jeśli patrzeć na dane za II kwartał 2014 roku, wydaje się niezagrożona To prawda, 3,3% wzrostu PKB w II kwartale bieżącego roku to dobry wynik, ale na tym odczycie pojawiły się pewne rysy, które Słowem kluczem jest dywersyfikacja. Tak jak nie wkładamy wszystkich jajek do jednego koszyka, tak nie lokujemy wszystkich pieniędzy na jednym rynku. sugerują, że kolejne miesiące mogą przynieść wyhamowanie dynamiki wzrostu PKB czy produkcji przemysłowej. Spowodowane jest to dużym wzrostem zapasów, a więc do dalszego rozwoju wymagany będzie zwiększony popyt, w przypadku jego braku sprzedawane będą zapasy, na czym może ucierpieć produkcja przemysłowa. A inwestorzy nie lubią tego typu informacji. W tym kontekście przestaje dziwić kilkunastoprocentowa przecena akcji małych i średnich spółek od początku roku giełda dyskontowała przyszłość. Czym spowodowany jest ten wzrost niepewności? Będąc w bezpośrednim sąsiedztwie konfliktu na Ukrainie, odczuwamy zwiększone napięcie, a wyższe ryzyko odbija się na wycenie akcji. Wspomniana przecena małych i średnich spółek jest tego dowodem. Pamiętajmy jednak, że nasze powiązania gospodarcze z Rosją czy Ukrainą nie są dziś już tak silne, jak np. podczas kryzysu rosyjskiego w 1998 roku. Teraz w większym stopniu nasz eksport zależy od kondycji Unii Europejskiej, zwłaszcza Niemiec. Wcielmy się w postać inwestora zdecydowanego na zwiększenie zaangażowania w akcje. O czym powinniśmy pamiętać? Słowem kluczem jest dywersyfikacja. Tak jak nie wkładamy wszystkich jajek do jednego koszyka, tak nie lokujemy wszystkich pieniędzy na jednym rynku. Bogata paleta funduszy inwestycyjnych daje dziś możliwość inwestowania na rynkach o różnym potencjale wzrostu. Nawet Europa nie stanowi monolitu kondycja Niemiec jest zupełnie inna niż państw peryferyjnych. W perspektywie kilkuletniej ciekawie prezentuje się np. Turcja, która mimo silnego odreagowania w ostatnich miesiącach prawdopodobnie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Polscy inwestorzy mają coraz większą świadomość tego, że inwestycje nie powinny się kończyć na Warszawie. Jeszcze dekadę temu w ofercie TFI praktycznie nie było funduszy zagranicznych dziś wybór tego typu rozwiązań jest bardzo duży. Foto: Archiwum Załóżmy, że chcemy inwestować co miesiąc, ale niewielką, adekwatną do możliwości kwotę. Jak w praktyce budować zdywersyfikowany portfel? Minimalne wpłaty do funduszy są dziś już tak niskie, że nawet dysponując niewielkim kapitałem, mamy sposobność podziału środków pomiędzy fundusze akcji polskich i zagranicznych. Możemy też naprzemiennie kupować różne produkty np. w styczniu fundusz rynku polskiego, w lutym fundusz zagraniczny itp. Jak wspomniałem, najważniejsze są konsekwencja i regularność. Wróćmy na chwilę na warszawską giełdę. Co mogłoby dać jej impuls do tak oczekiwanego wzrostu? Atrakcyjne wyceny przedsiębiorstw i poprawiające się dane makroekonomiczne. Nawet jeśli dynamika PKB nieco osłabnie w stosunku do założeń sprzed kilku miesięcy, to i tak polska gospodarka jest na solidnym plusie, z nadziejami na poprawę w kolejnych latach. Krótkoterminowo zwróciłbym uwagę na korzystne z punktu widzenia eksporterów osłabienie złotego. Słabszy złoty może pobudzić eksport, który w II kwartale był obciążeniem dla dynamiki PKB. W przeszłości giełda ożywała, gdy na parkiet trafiali duzi emitenci. Na to się jednak szybko nie zapowiada Tak to, niestety, wygląda. Jest wiele silnych, świetnie zarządzanych, podbijających świat prywatnych polskich firm, w których akcje chętnie bym zainwestował. Ich właściciele nie garną się jednak na parkiet. Ten odwrót od giełdy na rzecz innych, tańszych form finansowania nie jest tylko polskim doświadczeniem. Na całym świecie coraz mniej dużych firm wchodzi na giełdę. W co będziemy więc inwestować za lat? W akcje. Na pewno ich nie zabraknie. Poza tym historia uczy, że żaden trend nie trwa dr Adam Drozdowski, zarządzający portfelami akcji w Pioneer Pekao Investment Management S.A. wiecznie. Jeszcze niedawno Stany Zjednoczone miały nadwyżkę budżetową i wszyscy się martwili, że to początek końca rynku obligacji. A dziś mamy rekordowy deficyt, podaż obligacji jest duża. Natomiast z powodu obniżających się stóp procentowych na tych obligacjach można było świetnie zarobić. Jeśli mówimy o takich dużych, pokoleniowych zmianach, chciałbym zwrócić uwagę na niebywały rozwój funduszowej części polskiego rynku kapitałowego. Katalizatorem tego przyspieszenia było wprowadzenie w 2001 roku podatku od dochodów kapitałowych. Paradoksalnie decyzja, która była wtedy uważana za zabójczą dla inwestycji, w długim terminie zbudowała świadomość inwestorów i przyczyniła się do ogromnego rozwoju całego rynku. Czy wierzy Pan, że zaskakująco duża mobilizacja w sprawie OFE, w których ostatecznie pozostało ponad 2,5 mln Polaków, również będzie takim nowym impulsem do rozwoju rynku? Końcówka lipca zrobiła dla świadomości finansowej Polaków więcej niż lata oddolnych działań edukacyjnych. Wielu z nas zobaczyło, że ponad 2,5 mln osób zazwyczaj mających ponadprzeciętne dochody zadało sobie trud wypełnienia i złożenia deklaracji o pozostaniu w OFE. To musi budzić refleksję: czy aby na pewno ja robię wszystko, co mogę w kwestii mojej emerytury? Spodziewam się, że to rozbudzenie świadomości zapoczątkuje nową falę zainteresowania funduszami jako najdogodniejszą formą długoterminowego inwestowania. Zbliżymy się dzięki temu do dojrzałych rynków, na których fundusze inwestycyjne odgrywają znacznie większą rolę w strukturze oszczędności niż w Polsce. Wzrost znaczenia funduszy w tej strukturze może stanowić dodatkowy impuls rozwoju dla GPW w Warszawie. Jaką rolę okrojone OFE będą pełnić na warszawskiej giełdzie? Najbliższe dwa lata mają dla OFE kolosalne znaczenie od ich wyników będzie zależeć, czy w 2016 roku (wtedy znów będziemy mieć prawo wyboru: OFE czy ZUS) do owego grona ponad 2,5 mln członków OFE dołączą kolejni. Na razie okrojone OFE prezentują się nieźle. Zakładamy, że dzięki pozostaniu w OFE osób o najwyższych dochodach fundusze będą generować napływy netto, czyli składki będą większe niż wypłaty. A to zmniejsza presję na płynność, której jeszcze niedawno tak się obawiano. Obecnie OFE mają w polskich akcjach zainwestowane ponad 90% portfela i ten portfel nie zniknie. Siłą rzeczy to koniunktura w Warszawie będzie jeszcze przez lata decydować o wynikach funduszy. Naturalne jest jednak, że w poszukiwaniu dobrych i płynnych celów inwestycyjnych OFE będą 4 MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI 5

5 Z rynku chciały inwestować poza granicami Polski. Bez obrotów nie da się bowiem ani sprzedać posiadanych akcji, ani dokonać rekonstrukcji portfela. Uzależniając się od Polski, OFE skazują się na kupowanie wciąż tych samych akcji a to nie jest dobre ani dla rynku, ani dla przyszłych emerytów. Świadomość zabezpieczenia emerytalnego powoli się wzmacnia. Jak przekuć ją na konkretne działania? Pamiętajmy przede wszystkim o wspomnianej już dywersyfikacji. W potocznym rozumieniu akcjom przypisuje się najwyższe ryzyko, a obligacjom niewielkie lub wręcz zerowe. Ale jak nałoży się na tę relację czynnik czasu, czyli odpowiednio długi horyzont inwestycyjny, widać, że akcje wciąż oferują wyższą stopę zwrotu, a ryzyko znacząco się zmniejsza. W związku z tym przy inwestowaniu długoterminowym, Ten udział oczywiście nie jest uniwersalny. Inaczej będzie inwestowała osoba, która posiada duży kredyt, a źródłem jej dochodów są nieregularne zlecenia. Inaczej rodzina, która spłaciła hipotekę i jest w stanie odłożyć niemałą część dwóch stałych pensji. Coraz częściej mówi się też o roli kapitału intelektualnego przy doborze optymalnej strategii: agresywniej mogą lokować oszczędności osoby, których wiedza, doświadczenie i pozycja zawodowa pozwalają przypuszczać, że ich dochody będą w przyszłości rosnąć. Wybrać najlepsze spółki i wejść w nie (a później wyjść) w odpowiednim momencie tylko tyle i aż tyle wystarczy, by odnieść sukces w inwestycjach? Jak z selekcją i alokacją radzą sobie na co dzień profesjonalni inwestorzy? Selekcja czyli dobór odpowiednich spółek, z odpowiednich branż, rynków etc. zawsze jest istotna, gdyż nigdy nie jest tak, że wszystkie walory tak samo szybko rosną bądź tracą możliwie najwyższa. I wtedy kluczową rolę odgrywa selekcja. Czym kierują się zarządzający Pioneera przy selekcji spółek? Spotykamy się z zarządami spółek, przygotowujemy prognozy finansowe wyników i modele wyceny, porównujemy aktualną cenę akcji do modelowej. Ambicją każdego zarządzającego jest wynajdywanie spółek niedowartościowanych, które mają nieodkryty jeszcze przez rynek potencjał wzrostu. To mogą być firmy, które działają w perspektywicznej branży, mają dobre fundamenty, kompetentny zarząd, ale i takie, które popełniały w przeszłości błędy, odeszły w zapomnienie, jednak udało im się przejść skuteczną restrukturyzację. Jest wiele strategii wygrywających ważne, by się ich konsekwentnie trzymać, ale też zachować niezbędną elastyczność i samokrytycyzm. Nie ma sensu udowadniać na siłę, że mamy rację. Minimalne wpłaty do funduszy są już tak niskie, że nawet dysponując niewielkim kapitałem, mamy sposobność podziału środków pomiędzy różne fundusze. szczególnie z myślą o emeryturze, ważnym składnikiem portfela są akcje. Jak duży udział powinny mieć akcje w portfelu budowanym z myślą o emeryturze? Większy niż się zwyczajowo każdemu wydaje. Przed inwestycjami w akcje powstrzymuje nas wspomniana obawa przed ryzykiem, choć w długim terminie, a zwłaszcza przy regularnym inwestowaniu, jest ono minimalizowane. Sensownym rozwiązaniem jest popularny model, w którym procentowy udział akcji w portfelu obliczamy, odejmując od stu nasz wiek. Przykładowo, zaangażowanie w akcje 35-latka, przed którym jeszcze wiele lat oszczędzania, powinno oscylować wokół 65%. na wartości. Alokacja czyli wybór momentu wejścia i wyjścia z danej spółki odgrywa kolosalną rolę w newralgicznych dla rynków momentach. Przykładowo, w 2008 roku, gdy WIG stracił 51%, zdecydowanie ważniejsza była alokacja: wygrali ci, którzy mieli mniej akcji w portfelach. Na rynku wzrostowym przeciwnie, jeśli będziemy mieć mniej akcji niż inni, często będą to akcje spółek defensywnych, możemy stracić podwójnie: i na alokacji, i na selekcji. W przypadku funduszy typowo akcyjnych, zwłaszcza tych największych, alokacja ma moim zdaniem mniejsze znaczenie. Klienci zwyczajnie oczekują, że jeśli kupują fundusz akcyjny, będzie on taki nie tylko z nazwy, czyli alokacja w akcje będzie Jest Pan związany z rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Co Pan najbardziej lubi w tej pracy? Jej nieprzewidywalny charakter. Nigdy nie wiem, jakie wyzwanie przyniesie kolejny dzień, jakich ludzi spotkam. Rozmowy z menedżerami firm a prowadzimy ich rocznie setki to źródło inspiracji i wiedzy. Dzięki temu nie ma miejsca na rutynę czy nudę. Charakter tej pracy zmusza do ciągłego bycia w pogotowiu trzeba być elastycznym, dostosowywać się do sytuacji, nie można zakotwiczyć się w myśleniu, które towarzyszyło nam przez ostatnie miesiące, bo rynek obrał inny kierunek. Nie bez znaczenia jest też adrenalina związana z tym, że nasze wyniki są codziennie porównywane, a każdy ułamek punktu procentowego wzrostu jednostki analizowany i rozliczany. Dlatego mamy świadomość, że to suma małych kroków codziennych decyzji o selekcji i alokacji przesądza o rezultacie. Wywiad przeprowadzono 12 września 2014 roku. 6 MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI

6 Z rynku Gospodarka silniejsza niż geopolityka Dobre prognozy dotyczące gospodarek najważniejszych krajów świata pozostają aktualne mimo negatywnego wydźwięku doniesień z areny geopolityki. Autor: Piotr Szulec, dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej Pioneer Pekao Investment Management S.A. Towarzyszące nam od miesięcy ryzyko geopolityczne cały czas pozostaje aktualne. Takie wydarzenia, jak zestrzelenie pasażerskiego samolotu malezyjskich linii lotniczych, nasilenie działań wojennych w Iraku czy też eskalacja konfliktu ukraińskiego, wyraźnie podniosły jednak inwestorom ciśnienie, wywołując nerwowe, choć raczej krótkotrwałe reakcje na rynkach akcji i długu. Z punktu widzenia gospodarki kluczowe wydają się odpowiedzi na pytania o długofalowy wymiar konfliktu ukraińskiego oraz o to, jak wzajemnie nakładane sankcje o charakterze politycznym czy gospodarczym w tym np. embargo na polską żywność wpłyną na kondycję przedsiębiorstw. Koniec luzowania Amerykański Fed konsekwentnie realizuje zgodnie z zapowiedziami politykę ograniczania programu luzowania ilościowego (ang. Quantitative Easing), polegającego na zwiększeniu przez Fed podaży pieniądza poprzez kupno aktywów finansowych od banków (np. obligacji) lub innych papierów z rynku. Z lipcowego raportu Foto: Getty Images Szacuje się, że ponad 2,56 mln osób, które pozostały w OFE, zapewnią funduszom około 3 mld wpływów rocznie. Może to stanowić silny choć rozłożony w czasie czynnik wspierający ewentualne wzrosty na warszawskiej giełdzie. 7

7 Z rynku Z rynku z posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) wynika, że program zostanie zakończony prawdopodobnie już w październiku 2014 roku, co oznacza, że uwzględniając decyzję Fed z końca lipca czekają nas już tylko dwie kolejne obniżki. Pierwsza (o 10 mld dol.) nastąpi we wrześniu, a ostatnia (15 mld dol.) najpewniej w październiku. Ostatnie dane z amerykańskiego rynku pracy bardzo zresztą pozytywne nie spowodowały istotnej zmiany nastawienia członków Fed. Prawdopodobnie więc wycofywanie się Fed z programu QE będzie przebiegało w dotychczasowym tempie. Mając w pamięci wcześniejszą wypowiedź szefowej Fed Janet Yellen, że podwyżki nastąpią sześć miesięcy po zakończeniu programu, możemy określić przybliżony termin pierwszej podwyżki stóp procentowych na I kwartał 2015 roku. Mimo to obecny konsensus rynkowy zakłada, że stopy zaczną rosnąć nie wcześniej niż w II półroczu. Ta rozbieżność może wynikać z faktu, że jeszcze w czerwcu Fed podkreślał, że po zakończeniu luzowania stopy procentowe w USA powinny pozostawać na niskich poziomach przez znaczny czas. Pytanie o interpretację użytego sformułowania pozostaje otwarte. Ameryka rośnie szybciej od oczekiwań Powodów do optymizmu dostarczają dobre dane z amerykańskiej gospodarki w II kwartale PKB (w ujęciu zannualizowanym k/k) wzrósł aż o 4,2%. Dane podane przez Departament Handlu USA okazały się zdecydowanie lepsze od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się wzrostu o 3,0%. Dodatkowo zrewidowano dane dotyczące dynamiki PKB w I kwartale, kiedy to amerykańska gospodarka zmagała się ze skutkami ciężkiej zimy. Ostatecznie wynik pierwszych trzech miesięcy wyniósł -2,1%, choć wcześniejsze wyliczenia mówiły o spadku o 2,9%. Wraz z rosnącym PKB i poprawą na rynku pracy rośnie również inflacja CPI (2%). Jej poziom zbliżył się już do celu inflacyjnego Fed. Tak dobre dane powodują, że rosną oczekiwania rynku dotyczące wspomnianego wcześniej przyspieszenia momentu rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp. Europa na rozdrożu Na naszym kontynencie głównym tematem i powodem do niepokoju pozostaje konflikt ukraiński. Konflikt, którego końca na razie nie widać, to nie jedyne zmartwienie Europy. Uwagę zwraca również wyhamowanie tempa dotychczasowego ożywienia w kilku głównych europejskich gospodarkach. Dane za II kwartał pokazują, że zadyszka przytrafiła się także gospodarce Niemiec. Spowolnienie dotychczasowego ożywienia nie jest jednak do końca jednoznaczne, gdyż wskaźniki wyprzedzające generują sprzeczne sygnały. Na przykład wartość odczytów indeksów PMI (ang. Purchasing Managers Index) obrazujących kondycję niemieckiego sektora przemysłowego i usługowego poprawiła się w lipcu, podczas gdy indeks Ifo, pokazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, zauważalnie spadł (w sierpniu tylko 106,3 pkt wobec 108 pkt w lipcu czy też 109,7 pkt jeszcze w czerwcu). Mieszane odczucia dają również dane o produkcji przemysłowej czy zamówieniach eksportowych. Informacją miesiąca w Europie jest zapowiedź rozpoczęcia przez EBC programu skupu instrumentów ABS. Może on stanowić istotne wsparcie dla dotychczasowego ożywienia w europejskiej gospodarce. EBC na ratunek Wychodząc tym danym naprzeciw a raczej chyba próbując zapobiec dalszemu osłabieniu dotychczasowego ożywienia Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obniżyła na wrześniowym posiedzeniu m.in. benchmarkową stopę procentową kredytu refinansowego o 10 pkt bazowych (wynosi ona obecnie 0,05%). Jednak informacją września jest sformułowana na konferencji EBC zapowiedź rozpoczęcia programu skupu instrumentów zabezpieczonych typu ABS (ang. asset-backed securities). Według wizji przedstawionej przez EBC program ma stanowić wsparcie dla dotychczasowego ożywienia w europejskiej gospodarce poprzez zniwelowanie wyraźnej nierównowagi pomiędzy tempem poprawy poszczególnych europejskich gospodarek. Czynnikiem wspierającym tę decyzję EBC są również prognozy dotyczące inflacji, które w połączeniu ze słabością rynku pracy niosą duże ryzyko dla gospodarki europejskiej. Szczegóły programu skupu aktywów poznamy dopiero z początkiem października. Warto zwrócić również uwagę na konferencyjną wypowiedź szefa EBC. Mario Draghi Foto: Archiwum zapowiedział, że była to ostatnia obniżka stóp procentowych. To sugerowałoby, że w rękach EBC pozostaje obecnie już tylko, trochę mityczne, europejskie luzowanie ilościowe O ile Niemcy słabną, o tyle gospodarka brytyjska zachwyca: obserwujemy tu i ożywienie na rynku pracy, i wzrost inflacji w okolice celu Banku Anglii, i wzrost produkcji oraz sprzedaży detalicznej. Wieści z Wysp są tak dobre, że przedstawiciele Banku Anglii po bardzo dobrym odczycie dynamiki PKB za II kwartał (powyżej 3% r/r) zaczęli ostatnio sugerować możliwość szybszej podwyżki stóp procentowych. Chińskie akcje znów atrakcyjne Nasze oczekiwania dotyczące lepszych danych makroekonomicznych z rynków azjatyckich, a szczególnie gospodarki chińskiej, potwierdziły się. PKB Chin wzrósł w II kwartale o 7,5% w ujęciu rocznym, a w ujęciu kwartalnym zyskał 2,0%, po wzroście w I kwartale o 1,5%. Dynamice tej towarzyszy relatywnie niska inflacja (nieznacznie powyżej 2% w ujęciu rocznym). Nieźle wyglądają również dane dotyczące chińskiej sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. Wszystkie te dane, w połączeniu z ostatnim wzrostem wskaźnika wyprzedzającego PMI (powyżej 50 pkt), potwierdzają, że obserwowane w ostatnich kwartałach przesilenie może być już za nami. Oznacza to, że chiński rynek akcji jeden z tych, których inwestorzy przez długi czas unikali może znów okazać się ciekawym miejscem do zdywersyfikowania swojego portfela oszczędności. Czekając na falę inwestycji unijnych Po wejściu w fazę ożywienia, potwierdzonego silnym tempem wzrostu PKB w I kwartale tego roku (3,4%), w II kwartale polska gospodarka nieznacznie zwolniła do poziomu 3,3%. Rysą na prognozach wzrostów są jednak zaskakujące raczej negatywnie miesięczne dane dotyczące produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej, jak również wynagrodzeń i zatrudnienia. Daje to podstawy do założenia, że czeka nas więcej niż tylko kilka miesięcy spowolnienia dotychczasowego tempa wzrostu. Średnioroczny wzrost polskiego PKB byłby wtedy niższy niż dotychczas szacowano. Wynik na poziomie 3% lub nawet niżej oznaczałby wypłaszczenie dotychczasowej ścieżki wzrostu polskiej gospodarki. Szansą na ucieczkę z tej pułapki wypłaszczenia mogą być nowe inwestycje infrastrukturalne współfinansowane z funduszy unijnych, które już na przełomie lat 2014/2015 mogłyby dać impuls do przyspieszenia. Katalizatorów z zewnątrz, patrząc przez pryzmat chociażby spowalniającej gospodarki niemieckiej, nie należy obecnie specjalnie oczekiwać. Czasowa deflacja, z którą mamy obecnie do czynienia (-0,2% w lipcu), wkrótce zniknie. Inflacja CPI powinna zacząć stopniowo rosnąć i z końcem roku osiągnąć poziom w okolicach 1%. Na lipcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zrezygnowała z zapowiedzi utrzymywania niezmienionych stóp procentowych do końca III kwartału. Na sierpniowej konferencji Marek Belka, prezes NBP, stwierdził wręcz, że obniżki stóp są jesienią jak najbardziej możliwe. Biorąc pod uwagę słabnące ożywienie w polskiej gospodarce oraz wspomnianą wcześniej przejściową deflację, Rada faktycznie mogłaby się zdecydować na prewencyjne cięcie podstawowej stopy procentowej (obecnie 2,5%) o np. 25 pb lub nawet 50 pb, w przypadku gdyby wzrost polskiej gospodarki spadł np. poniżej poziomu 3%. Piotr Szulec, dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej Pioneer Pekao Investment Management S.A. OFE: pozytywne zaskoczenie Na przekazanie części składki do OFE zdecydowało się ostatecznie ponad 2,56 mln osób. Tym samym końcowy odczyt pozytywnie zaskoczył uczestników rynku. Ostatnie tygodnie przed końcem zapisów nie wskazywały na to, że aż tyle osób zdecyduje się na przekazanie swojej składki do OFE. Szacuje się, że z tego tytułu OFE będą otrzymywały około 3 mld zł wpływów rocznie. Sugerowałoby to, że na zapis do OFE zdecydowały się osoby, które do tej pory odprowadzały składkę zdecydowanie wyższą od dotychczasowej średniej dla wszystkich uczestników. W połączeniu z informacją o tym, że większość OFE ma już wypełnione limity inwestycji zagranicznych, a na większe oferty na rynku pierwotnym raczej w najbliższym czasie się nie zanosi, to środki te w większości mogą trafić na krajowy rynek akcji. Z pewnością stanowiłoby to silny choć rozłożony w czasie czynnik wspierający ewentualne wzrosty na warszawskiej giełdzie. Komentarz przygotowano 11 września 2014 roku. 8 MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI 9

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i przyszłej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie.

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie. Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje oszczędności każdy, kto nie chce ich trzymać w skarpecie. Wynajęci

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, jak najszybciej dotrzeć do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Sprawdź, jak najszybciej dotrzeć do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Sprawdź, jak najszybciej dotrzeć do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa maj 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy maj 2013 2 Subfundusz UniAkcje:

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 czerwca 2012 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 8,10 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat bieżącej i przyszłych decyzji dotyczących polityki

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Rodzaje strategii inwestycyjnych oferowanych przez Firmę Inwestycyjną

Rodzaje strategii inwestycyjnych oferowanych przez Firmę Inwestycyjną Załącznik do Uchwały Zarządu nr 34/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług zarządzania portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Detalicznego Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa kwiecień 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy kwiecień 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Newsletter TFI Allianz

Newsletter TFI Allianz Newsletter TFI Allianz 4 lipca 2016 Ujemne stopy procentowe - czy powinniśmy do nich przywyknąć? Szanowni Państwo, wynik referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o wyjściu z Unii Europejskiej, miał

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym przebiegał stosunkowo spokojnie. Przez większość dnia niewiele się działo. Dolar wciąż na głównych parach zachowywał się

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów. Warszawa, marzec 2012 r.

Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów. Warszawa, marzec 2012 r. Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów CZY LTRO TO TO SAMO CO QE? Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w ostatnim miesiącu wzrosty na rynku małych spółek istotnie

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r.

Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r. Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na najbliższe 12 miesięcy marzec 2011 2 Inwestycje Potencjał wzrostu kategorii aktywów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku Perspektywy dla polskiego eksportu w 20 roku Rok 20 był bardzo udany dla polskiego eksportu Polski eksport w 20 roku osiągnął wartość 135,8 mld euro i był wyższy o,8 proc. niż rok wcześniej wynika z opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym dr Dominika Kordela Uniwersytet Szczeciński 31 marzec 2016 r. Plan wykładu Rynek kapitałowy a rynek finansowy Instrumenty rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

raport miesięczny styczeń 2015

raport miesięczny styczeń 2015 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat obecnej i przyszłych decyzji dotyczących polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus to nowy subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pioneer FIO. Z punktu widzenia potencjalnych zysków oraz ryzyka

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 Warszawa, 2016 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 17-24.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego (dane GUS) Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia br. ukształtowała się na poziomie 8,6 % (tj.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik IX 2012 VIII 2013 IX 2013 Referencyjna stopa NBP 4,75 % 2,50 % 2,50 % Rada Polityki Pieniężnej utrzymała

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa marzec 2013 r.

Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa marzec 2013 r. Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa marzec 2013 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. marzec 2013 2 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) Końcówka wczorajszej sesji nie była zbyt udana dla krajowej waluty, która dosyć wyraźnie straciła na wartości. Dzisiejszy dzień co prawda stoi pod znakiem niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade USDCHF

Fundamental Trade USDCHF Fundamental Trade USDCHF W związku z ostatnimi bardzo burzliwymi wydarzeniami na rynku szwajcarskiej waluty warto poświęcić większą uwagę temu przypadkowi, gdyż mimo potężnej aprecjacji CHF w czwartek

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał pod znakiem reakcji na informacje, jakie pojawiły się ze strony FED. Stopa rezerwy federalnej pozostała na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Wygraj z malejącymi stopami procentowymi! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Wygraj z malejącymi stopami procentowymi! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Wygraj z malejącymi stopami procentowymi! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa marzec 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy marzec 2013 2 Subfundusz UniKorona

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej w

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, kwietnia Perspektywy dla gospodarki: Deflator PKB

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade EURGBP

Fundamental Trade EURGBP Fundamental Trade EURGBP Euro to bez wątpienia jedna z najsłabszych walut w obecnym czasie, co z resztą widać po zachowaniu w stosunku do większości walut G10. EURUSD schodzi na coraz to niższe pułapy,

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 8.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo