7621/16 ADD 13 KD/alb DGC 1A. Rada Unii Europejskiej. Bruksela, 12 października 2016 r. (OR. en) 7621/16 ADD 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7621/16 ADD 13 KD/alb DGC 1A. Rada Unii Europejskiej. Bruksela, 12 października 2016 r. (OR. en) 7621/16 ADD 13"

Transkrypt

1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 października 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0091 (NLE) 7621/16 ADD 13 WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Protokół przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru 7621/16 ADD 13 KD/alb DGC 1A PL

2 ZAŁĄCZNIK XIX SEKCJA D EKWADOR PODSEKCJA 1 PODMIOTY RZĄDOWE NA SZCZEBLU CENTRALNYM Tytuł VI niniejszej Umowy dotyczy podmiotów rządowych na szczeblu centralnym, o których mowa w niniejszej podsekcji, odnośnie do udzielania zamówień na towary, usługi i usługi budowlane wskazane poniżej, jeśli wartość udzielanych zamówień została oszacowana, zgodnie z art. 173 ust. 6-8 niniejszej Umowy, jako równa lub wyższa niż odpowiednie progi podane poniżej: Towary: Próg: specjalnych praw ciągnienia (zwanych dalej SDR ) przez okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszej Umowy, a następnie SDR. Usługi: Próg: SDR przez okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszej Umowy, a następnie SDR. PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XIX/pl 1

3 Usługi budowlane: Próg: SDR przez okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszej Umowy, a następnie SDR. Podmioty zamawiające: INSTYTUCJE RZĄDOWE NA SZCZEBLU CENTRALNYM 1. Presidencia de la República 2. Vicepresidencia de la República SEKRETARIATY KRAJOWE 1. Secretaría Nacional de la Administración Pública 2. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 3. Secretaría Nacional de Comunicación 4. Secretaría de Gestión de Riesgos (SNGR) 5. Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación. 6. Secretaría del Agua PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XIX/pl 2

4 7. Secretaría de Inteligencia 8. Secretaría General de la Presidencia 9. Secretaría Nacional de Gestión de la Política MINISTERSTWA DS. KOORDYNACJI 1. Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 2. Ministerio de Coordinación de Patrimonio 3. Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos 4. Ministerio de Coordinación de la Política y Gob. Autónomos Descentralizados 5. Ministerio de Coordinación de la Política Económica 6. Ministerio de Coordinación de Seguridad 7. Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad 8. Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano MINISTERSTWA SEKTOROWE 1 1. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XIX/pl 3

5 2. Ministerio del Ambiente 3. Ministerio de Cultura y Patrimonio 4. Ministerio de Defensa Nacional 5. Ministerio del Deporte 6. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 7. Ministerio de Finanzas 8. Ministerio de Inclusión Económica y Social 9. Ministerio de Industrias y Productividad 10. Ministerio del Interior 11. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 12. Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 13. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 14. Ministerio Comercio Exterior PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XIX/pl 4

6 15. Ministerio de Relaciones Laborales 16. Ministerio de Salud Pública 17. Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 18. Ministerio de Transporte y Obras Públicas 19. Ministerio de Turismo 20. Ministerio de Educación 21. Ministerio de Electricidad y Energía Renovable BANKI PUBLICZNE 1. Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE) 2. Banco del Estado (BEDE) 3. Corporación Financiera Nacional (CFN) 4. Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS) 5. Banco Nacional de Fomento (BNF) PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XIX/pl 5

7 6. Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 7. Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) 8. Banco Central del Ecuador INNE INSTYTUCJE 1. Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) 2. Servicio de Rentas Internas (SRI) 3. Servicio Nacional de Aduana (SENAE) 4. Servicio de Contratación de Obras (SECOB) 5. Autoridad Portuaria 6. Dirección Nacional de Aviación Civil 7. Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación INNE INSTYTUCJE PAŃSTWOWE 1. Asamblea Nacional 2. Consejo de la Judicatura PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XIX/pl 6

8 3. Consejo Nacional Electoral 4. Corte Constitucional 5. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 6. Tribunal Contencioso Electoral 7. Fiscalía General del Estado 8. Defensoría Pública 9. Defensoría del Pueblo 10. Contraloría General del Estado 11. Procuraduría General del Estado 12. Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos 13. Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación CONEA 14. Consejo Nacional de Zonas Francas CONAZOFRA 15. Consejo Nacional de Telecomunicaciones 16. Superintendencia de Compañías PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XIX/pl 7

9 17. Superintendencia de Comunicación 18. Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria 19. Superintendencia de Poder de Control del Mercado 20. Superintendencia de Telecomunicaciones 21. Superintendencia de Bancos y Seguros 22. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 23. Cuerpo de Ingenieros del Ejército (tylko w odniesieniu do procedur budownictwa lądowego i wodnego w czasach pokoju) PODMIOTY Z SEKTORA EDUKACJI 1. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión 2. Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional CNCF 3. Escuela Politécnica del Ejército 4. Escuela Politécnica Nacional 5. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López 6. Escuela Superior Politécnica del Chimborazo PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XIX/pl 8

10 7. Escuela Superior Politécnica del Litoral 8. Universidad Agraria del Ecuador 9. Universidad Central del Ecuador 10. Universidad de Guayaquil 11. Universidad Estatal Amazónica 12. Universidad de Bolívar 13. Universidad Estatal de Cuenca 14. Universidad Estatal de Milagro 15. Universidad Estatal del Sur de Manabí 16. Universidad Estatal Península de Santa Elena 17. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 18. Universidad Nacional de Chimborazo 19. Universidad Nacional de Loja 20. Universidad Politécnica Estatal del Carchi PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XIX/pl 9

11 21. Universidad Técnica de Ambato 22. Universidad Técnica de Babahoyo 23. Universidad Técnica de Cotopaxi 24. Universidad Técnica de Machala 25. Universidad Técnica de Manabí 26. Universidad Técnica de Quevedo 27. Universidad Técnica del Norte 28. Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeralda 29. Instituto de Altos Estudios Nacionales. Uwagi do niniejszej podsekcji Tytuł VI niniejszej Umowy nie ma zastosowania do następujących przypadków: 1. MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, MINISTERIO DEL INTERIOR ORAZ SECRETARÍA DE INTELIGENCIA: udzielanie zamówień na towary o charakterze strategicznym niezbędne dla obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego oraz udzielanie zamówień na towary sklasyfikowane w sekcji 2 (produkty żywnościowe, napoje i tytoń, wyroby włókiennicze, dodatki odzieżowe i wyroby ze skóry) Centralnej Klasyfikacji Produktów Organizacji Narodów Zjednoczonych (zwanej dalej CPC ) na potrzeby Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Ecuatoriana oraz Policía Nacional. PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XIX/pl 10

12 2. MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, DE EDUCACION ORAZ PODLEGAJĄCE MU, PRZYŁĄCZONE DO NIEGO LUB Z NIM SKOORDYNOWANE ORGANY, INSTYTUCJE LUB PODMIOTY ADMINISTRACYJNE: usługi budowy placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich) (w tym via the Servicio de Contratación de Obras SECOB): przygotowywanie, projektowanie, drukowanie, wydawanie i publikowanie materiałów edukacyjnych oraz zakup mundurków szkolnych. 3. MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL ORAZ PODLEGAJĄCE MU, PRZYŁĄCZONE DO NIEGO LUB Z NIM SKOORDYNOWANE ORGANY, INSTYTUCJE LUB PODMIOTY ADMINISTRACYJNE: udzielanie zamówień na towary przewidziane w sekcji 2 (produkty żywnościowe, napoje i tytoń, wyroby włókiennicze, dodatki odzieżowe i wyroby ze skóry) CPC przeznaczone dla programów pomocy społecznej. 4. MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA ORAZ PODLEGAJĄCE MU, PRZYŁĄCZONE DO NIEGO LUB Z NIM SKOORDYNOWANE ORGANY, INSTYTUCJE LUB PODMIOTY ADMINISTRACYJNE: udzielanie zamówień na produkty żywnościowe, środki produkcji rolnej i zwierzęta żywe związane z rolniczymi programami wsparcia i pomocą żywnościową. 5. CONSEJO NACIONAL ELECTORAL: udzielanie zamówień w ramach przygotowywania i organizacji wyborów i publicznych konsultacji. PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XIX/pl 11

13 PODSEKCJA 2 PODMIOTY RZĄDOWE NA SZCZEBLU REGIONALNYM I LOKALNYM Tytuł VI niniejszej Umowy dotyczy podmiotów rządowych na szczeblu regionalnym i lokalnym, o których mowa w niniejszej podsekcji, odnośnie do udzielania zamówień na towary, usługi i usługi budowlane, jeśli wartość udzielanych zamówień została oszacowana, zgodnie z art. 173 ust. 6-8 niniejszej Umowy, jako równa lub wyższa niż odpowiednie progi podane poniżej: Towary Próg: SDR przez okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszej Umowy, a następnie SDR. Usługi Próg: SDR przez okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszej Umowy, a następnie SDR. Usługi budowlane: Próg: SDR przez okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszej Umowy, a następnie SDR. PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XIX/pl 12

14 Podmioty zamawiające: 1) wszystkie Gobiernos Autónomos Provinciales, 2) wszystkie Gobiernos Autónomos Municipales. Uwagi do niniejszej podsekcji Tytuł VI niniejszej Umowy nie obejmuje udzielania zamówień przez Gobiernos Autónomos Parroquiales. PODSEKCJA 3 INNE PODMIOTY OBJĘTE NINIEJSZĄ UMOWĄ Tytuł VI niniejszej Umowy dotyczy podmiotów wymienionych w niniejszej podsekcji, odnośnie do udzielania zamówień na towary, usługi i usługi budowlane wskazane poniżej, jeśli wartość poszczególnych zamówień, zgodnie z art. 173 ust. 6-8 niniejszej Umowy, jest równa lub wyższa niż progi podane poniżej: Towary: Próg: SDR PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XIX/pl 13

15 Usługi: Próg: SDR Usługi budowlane: Próg: SDR przez okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszej Umowy, a następnie SDR Podmioty zamawiające: O ile nie wskazano inaczej, Tytuł VI niniejszej Umowy ma zastosowanie do wymienionych poniżej krajowych przedsiębiorstw publicznych: PRZEDSIĘBIORSTWA PUBLICZNE WŁADZY WYKONAWCZEJ 1. Astilleros Navales Ecuatorianos ASTINAVE EP 2. Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP 3. Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP 4. Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil EP. 5. Empresa Nacional Minera ENAMI EP PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XIX/pl 14

16 6. Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos PETROAMAZONAS EP 7. Empresa Pública Cementera del Ecuador EP 8. Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP 9. Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador ESTRATEGICO EP 10. Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR 11. Empresa Pública de Innovación y Comercialización INVENTIO-ESPOL EP 12. Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana EP FLOPEC 13. Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador TAME EP 14. Empresa Pública de Fármacos ENFARMA EP 15. Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública FEEP 16. Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair COCASINCLAIR EP 17. Hidroeléctrica del Litoral HIDROLITORAL EP 18. HIDROESPOL EP 19. Infraestructuras Pesqueras del Ecuador Empresa Pública IPEEP PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XIX/pl 15

17 20. Transportes Navieros Ecuatorianos 21. Yachay EP 22. Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP 23. Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos 24. Ecuador T.V. EP 25. Fabricamos Ecuador EP 26. Unidad Nacional de Almacenamiento EP 27. Empresa Pública Técnica Vehicular 28. Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 29. Empresa Eléctrica Riobamba S.A. 30. Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. 31. Empresa Eléctrica Regional Norte S.A. 32. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 33. Empresa Eléctrica Regional Centrosur C.A. PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XIX/pl 16

18 34. Empresa Eléctrica Azogues C.A. 35. Hidromira Carchi S.A. 36. Hidroagoyán S.A. 37. Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales 38. Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil Fundación de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 39. Empresa Metropolitana de Aseo EMASEO 40. Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Pública 41. Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito 42. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato 43. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pujili EMAPAP 44. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba EMAPAR 45. Empresa Municipal de Agua Potable y Saneamiento Básico del Cantón Pedro Moncayo EMASA-PM 46. Empresa Municipal de Aseo de Cuenca PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XIX/pl 17

19 PODSEKCJA 4 TOWARY Tytuł VI niniejszej Umowy dotyczy wszystkich towarów zamawianych przez podmioty wymienione w podsekcjach 1-3, z zastrzeżeniem dotyczących ich uwag i uwag ogólnych w podsekcji 7. Uwagi do niniejszej podsekcji Tytuł VI niniejszej Umowy nie dotyczy udzielania zamówień na towary niezbędne do świadczenia usług badawczo-rozwojowych lub do udzielania zamówień na towary objęte następującymi kategoriami: Dział 12 CPC (ropa naftowa i gaz ziemny). Grupa 333 CPC (oleje ropy naftowej) Grupa 334 CPC (gazy ropy naftowej i pozostałe węglowodory gazowe) Grupa 341 CPC (podstawowe chemikalia organiczne) PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XIX/pl 18

20 PODSEKCJA 5 USŁUGI Z WYJĄTKIEM BUDOWNICTWA Tytuł VI niniejszej Umowy dotyczy wyłącznie usług określonych w dokumencie MTN.GNS/W/120, które są wskazane w niniejszej podsekcji, zamawianych przez podmioty wymienione w podsekcjach od 1 do 3, z zastrzeżeniem dotyczących ich uwag w podsekcjach 1-3 oraz uwag ogólnych w podsekcji 7: Przedmiot Usługi w zakresie transportu drogowego 712, 744, Usługi transportu morskiego 721, 745 Usługi w zakresie transportu kolejowego 711, 743 Transport rurociągami 713 Transport śródlądowymi drogami wodnymi 722 Usługi komunikacyjne 752, 7512, 754 Usługi konserwacyjne i naprawcze 633, 6122, 886, 6112 Hotele 641, 643 Usługi sieciowej dystrybucji elektryczności i gazu 691 Usługi transportu lotniczego Usługi pomocnicze dla wszystkich rodzajów transportu Usługi biur podróży i organizatorów wyjazdów grupowych Usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi Nr referencyjny CPC 73, 746 Z wyłączeniem podklasy: 7321 (Transport poczty drogą lotniczą); oraz 7462 (Usługi kontroli ruchu lotniczego) 741, 742, PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XIX/pl 19

21 Przedmiot Usługi wynajmu lub dzierżawy innych maszyn lub urządzeń, wyłącznie bez obsługi Usługi wynajmu lub dzierżawy artykułów użytku osobistego i domowego Nr referencyjny CPC 83106, 83107, 83108, , 83203, 83204, Usługi komputerowe i usługi z nimi związane 841, 843, 844, 845, 849 Usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych 8622 Usługi podatkowe 863 Usługi badania rynku Usługi związane z usługami konsultingowymi w zakresie zarządzania Usługi inżynierskie kompleksowe Usługi reklamowe Usługi sprzątania budynków i usługi w zakresie nieruchomości wykonywane na podstawie wynagrodzenia lub umowy Usługi związane z rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem; usługi związane z rybołówstwem; usługi związane z górnictwem; usługi związane z produkcją, z wyjątkiem wytwarzania produktów metalowych, takich jak maszyny i urządzenia Usługi związane z pakowaniem; usługi poligraficzne i wydawnicze 866 Z wyjątkiem podklasy Usługi arbitrażowe i postępowania rozjemczego 8673 po 15 latach 871 po 10 latach 874, , 882, 883, , Pozostałe usługi biznesowe (z wyjątkiem 87901, 87902) Usługi weterynaryjne 932 Usługi w sektorze ochrony środowiska: Usługi w zakresie oczyszczania spalin, usługi w zakresie zwalczania hałasu, usługi w zakresie ochrony 9404, 9405, 9406, 9409 przyrody i krajobrazu, inne usługi ochrony środowiska gdzie indziej niesklasyfikowane PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XIX/pl 20

22 PODSEKCJA 6 USŁUGI BUDOWLANE Usługi budowlane Tytuł VI niniejszej Umowy dotyczy wszystkich usług budowlanych ujętych w Dziale 51 CPC, które są zamawiane przez podmioty wymienione w podsekcjach 1-3, z zastrzeżeniem uwag w tych podsekcjach, uwag ogólnych w podsekcji 7 oraz uwag w niniejszej podsekcji. Wykaz z Działu 51, CPC Grupa Klasa Podklasa Tytuł SEKCJA 5 ROBOTY BUDOWLANE I KONSTRUKCJE: LĄD DZIAŁ 51 ROBOTY BUDOWLANE 511 Przygotowanie terenu pod budowę Usługi w zakresie badania terenu pod budowę Wyburzenia Formowanie terenu i prace oczyszczania terenu Kopanie i roboty ziemne Roboty w zakresie przygotowania terenu dla górnictwa (z wyjątkiem wydobycia ropy naftowej i gazu, które jest sklasyfikowane w pozycji F042) Roboty przy wznoszeniu rusztowań PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XIX/pl 21

23 Grupa Klasa Podklasa Tytuł SEKCJA 5 DZIAŁ 51 Wykaz z Działu 51, CPC ROBOTY BUDOWLANE I KONSTRUKCJE: LĄD ROBOTY BUDOWLANE 512 Roboty budowlane przy budynkach Przy budynkach jedno- i dwurodzinnych Przy budynkach wielorodzinnych Przy magazynach i budynkach przemysłowych Przy budynkach handlowych Przy budynkach rozrywki publicznej Przy hotelach, restauracjach i podobnych budynkach Przy budynkach edukacyjnych Przy budynkach ochrony zdrowia Przy pozostałych budynkach 513 Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Przy autostradach (z wyjątkiem estakad), ulic, dróg, linii kolejowych i pasów lotnisk Przy mostach, estakadach, tunelach i przejściach podziemnych Przy drogach wodnych, portach, tamach i innych robotach wodnych Przy rurociągach dalekodystansowych, linii komunikacyjnych i energetycznych (kable) Przy lokalnych rurociągach i kablach, prace pomocnicze Przy budowlach przeznaczonych do górnictwa Przy obiektach sportowych i rekreacyjnych Usługi pogłębiania Przy pracach inżynieryjnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XIX/pl 22

24 Grupa Klasa Podklasa Tytuł SEKCJA 5 DZIAŁ 51 Wykaz z Działu 51, CPC ROBOTY BUDOWLANE I KONSTRUKCJE: LĄD ROBOTY BUDOWLANE Montaż i wznoszenie konstrukcji z prefabrykatów 515 Specjalistyczne roboty budowlane Prace przy fundamentach, wraz z posadowieniem pali Wiercenie studni wodnych Dachy i izolacja wodna Roboty betonowe Gięcie stali i wznoszenie konstrukcji stalowych, wraz ze spawaniem Roboty murarskie Inne specjalistyczne roboty budowlane 516 Prace instalacyjne Prace przy ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji Roboty przy układaniu systemów hydraulicznych i drenażowych Roboty budowlane przy montażu instalacji gazowych 5164 Roboty elektryczne Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych Instalowanie pożarowych systemów alarmowych Instalowanie alarmów antywłamaniowych Instalowanie anten Inne roboty w zakresie elektryczności Roboty izolacyjne (obwody elektryczne, woda, ciepło, dźwięk) Roboty przy instalowaniu ogrodzeń i balustrad 5169 Inne roboty instalacyjne Prace przy windach i schodach ruchomych Inne roboty instalacyjne PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XIX/pl 23

25 Grupa Klasa Podklasa Tytuł SEKCJA 5 DZIAŁ 51 Wykaz z Działu 51, CPC ROBOTY BUDOWLANE I KONSTRUKCJE: LĄD ROBOTY BUDOWLANE 517 Roboty wykończeniowe przy budynkach Prace przy szkleniu i montażu szyb w oknach Roboty tynkarskie Roboty malarskie Kafelkowanie podłóg i ścian Inne roboty przy układaniu posadzek, okładzin ścian i tapetowaniu Stolarka drewniana i metalowa Prace dekoracyjne przy wyposażeniu wnętrza Roboty przy montażu dekoracji Inne roboty wykończeniowe przy budynkach Usługi wynajmu sprzętu budowlanego lub sprzętu do wyburzania budynków lub prac z zakresu inżynierii lądowej i wodnej wraz z obsługą operatorską Uwagi do niniejszej podsekcji 1. Ekwadorski podmiot zamawiający, przy udzielaniu zamówień na usługi budowlane związane z budową, konserwacją lub remontem dróg i autostrad, może nałożyć wymóg dotyczący zatrudnienia lokalnego personelu na obszarach wiejskich w celu wspierania zatrudnienia i poprawy warunków życia na tych obszarach. 2. Koncesje na roboty budowlane, które są przyznawane przez podmioty zamawiające wymienione w podsekcjach 1 i 2, podlegają zasadzie traktowania narodowego ustalonej w art. 175 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy oraz art. 173, 174, 179, 190 i 294 niniejszej Umowy. PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XIX/pl 24

26 PODSEKCJA 7 UWAGI OGÓLNE 1. TYTUŁ VI NINIEJSZEJ UMOWY NIE OBEJMUJE: a) zamówień na towary oraz usług w sektorze obrony i bezpieczeństwa publicznego udzielanych przez Fuerzas Armadas, Policía Nacional lub Secretaría Nacional de Inteligencia, mające strategiczne znaczenie dla obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego; b) programów lub procedur zamówień publicznych zarezerwowanych dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (zwanych dalej mikroprzedsiębiorstwami oraz MŚP ) oraz Actores de la Economía Popular y Solidaria ( AEPYS ) (Uczestników Gospodarki Ludowej i Solidarnej), pod warunkiem, że AEPYS spełniają te same kryteria dotyczące wielkości jak mikroprzedsiębiorstwa oraz MŚP, aby mogły być za takie uznane; c) zamówień na towary z przeznaczeniem na programy pomocy żywnościowej; d) zamówień udzielanych przez instytucje sektora publicznego z siedzibą na Galápagos oraz zamówień, które dotyczące tego szczególnego regionu; e) zamówień na towary, usługi lub usługi budowlane oraz ich nabywania przez placówki służb dyplomatycznych Republiki Ekwadoru na potrzeby ich funkcjonowania; f) zamówień udzielanych przez jeden podmiot ekwadorski innemu podmiotowi ekwadorskiemu. PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XIX/pl 25

27 2. ROZDZIAŁ TECHNOLOGICZNY 2 : Przez okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszej Umowy podmioty zamawiające wymienione w podsekcjach 1, 2 i 3 mogą w przypadku zamówień rządowych wprowadzić obowiązkowy wymogi dotyczące uwzględnienia udziału lokalnego zgodnie z badaniem rozdziału technologicznego przeprowadzonym na podstawie metodologii określonej przez Krajową Służbę Zamówień Publicznych (Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)) Ekwadoru. Wymogi te przyjmują kształt obiektywnych i jasno zdefiniowanych warunków udziału w procedurach przetargowych w celu udzielenia zamówień publicznych. Podmioty zamawiające wskazują na istnienie warunków udziału lokalnego w swoich zawiadomieniach o planowanym udzieleniu zamówienia i określają je szczegółowo w dokumentacji kontraktowej. Warunki takie dotyczą wyłącznie udzielania zamówień na towary i usługi budowlane i nie przekraczają 40 procent łącznej wartości kontraktu. 3. WZÓR OBLICZANIA PROGÓW Próg dostosowuje się w odstępach dwuletnich, przy czym każde dostosowanie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia, począwszy od 1 stycznia 2018 r. Obliczanie wartości progów oparte jest na średniej dziennych wartości SDR do kursu wymiany dolara amerykańskiego na przestrzeni 24 miesięcy, kończących się ostatniego dnia sierpnia poprzedzającego dokonanie zmian z mocą od dnia 1 stycznia. Wartość progów zmienionych w ten sposób zostaje, w miarę potrzeby, zaokrąglona w dół do najbliższego tysiąca dolarów. Metodyka ta może być zmodyfikowana przez Stronę UE i Ekwador w ramach posiedzeń Komitetu ds. Handlu, zgodnie z art. 12 ust. 4 niniejszej Umowy. PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XIX/pl 26

28 4. WŁADZE EKWADORU DO CELÓW ART. 190 NINIEJSZEJ UMOWY W przypadku Ekwadoru Tribunal Contencioso Administrativo, Corte Nacional de Justicia i SERCOP są bezstronnymi władzami do celów art. 190 ust. 6 niniejszej Umowy. SERCOP jest organem autonomicznym, który jest uprawniony do wprowadzania środków przejściowych, o których mowa w art. 190 ust. 7 lit. a) niniejszej Umowy, w ramach procedur udzielania zamówień oraz udzielania zamówień wyłącznie w ramach procedur zamówień określonych w Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Prawo organiczne w zakresie Krajowego Systemu Zamówień Publicznych). 1 Objęte są wszystkie ministerstwa oraz podlegające im lub do nich przyłączone organy, instytucje lub podmioty administracyjne, z wyjątkiem przedsiębiorstw publicznych wymienionych w podsekcji 3. 2 Rozdział technologiczny zgodnie z definicją w art. 6 ust. 10 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Prawo organiczne w zakresie Krajowego Systemu Zamówień Publicznych).. PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XIX/pl 27

29 ZAŁĄCZNIK XX WSPÓLNE DEKLARACJE EKWADORU I STRONY UE Prawa własności intelektualnej Strony potwierdzają swoje prawa i obowiązki wynikające z Porozumienia WTO w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (zwanego dalej porozumieniem TRIPS ). Nie później niż w dniu wejścia w życie niniejszej Umowy Ekwador wprowadzi opłaty i koszty administracyjne z tytułu rejestracji i utrzymania praw własności intelektualnej zgodne z art. 62 ust. 4 porozumienia TRIPS i na poziomie porównywalnym z opłatami ustalonymi przez urzędy ds. własności intelektualnej innych członków WTO. Ekwador zobowiązuje się zapewnić traktowanie narodowe wniosków o ochronę praw własności intelektualnej zgodnie z porozumieniem TRIPS, w szczególności z art. 3 i 27 ust. 1. Strony potwierdzają swoje zobowiązanie do przestrzegania Deklaracji w sprawie porozumienia TRIPS i zdrowia publicznego przyjętej podczas konferencji ministerialnej WTO w Dausze w dniu 14 listopada 2001 r. oraz prawo Stron do skorzystania z postanowień porozumienia TRIPS, które zapewniają elastyczność dla celów ochrony zdrowia publicznego. W odniesieniu do procesu wydawania obowiązkowych licencji Ekwador gwarantuje pełną zgodność z postanowieniami i warunkami porozumienia TRIPS w zakresie przyznawania obowiązkowych licencji, w szczególności z jego art. 31, w ramach swojego systemu prawnego. Ekwador zapewnia całkowitą zgodność z zobowiązaniami określonymi w art. 61 porozumienia TRIPS. PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XX/pl 1

30 Strony zgadzają się dokonać, za pośrednictwem Podkomitetu ds. Własności Intelektualnej ustanowionego zgodnie z art. 257 Umowy, przeglądu interesu Ekwadoru w tym, by oznaczenia geograficzne niezwiązane z rolnictwem były chronione na takim samym poziomie jak wina, wina aromatyzowane, alkohole, produkty rolne i żywność. Jeśli Unia Europejska przyjmie szczegółowe przepisy chroniące oznaczenia geograficzne niezwiązane z rolnictwem, w przeglądzie, o którym mowa powyżej, uwzględniona zostanie ta nowa sytuacja prawna. Dostęp do rynku Ekwador może w dalszym ciągu stosować następujące środki, w tym zmiany i poprawki do nich, z zastrzeżeniem, że takie zmiany i poprawki nie stwarzają warunków dyskryminujących lub bardziej ograniczających handel: a) środki dotyczące stosowania podatków od napojów alkoholowych zgodnie z art. 10 i 12 ustawy Ley de Fomento Ambiental Optimización de Ingresos del Estado, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym nr 583 z dnia 24 listopada 2011 r. oraz art. 2 ustawy Ley Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo, opublikowanej w drugim dodatku do Dziennika Urzędowego nr 56 z dnia 12 sierpnia 2013 r., przez okres do dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy. Od tej daty środki muszą być zgodne z rozdziałem 1 (Dostęp towarów do rynku) tytułu III (Handel towarami), w szczególności z jego art. 21; b) środki dotyczące przywozu używanej odzieży, używanego obuwia i używanych pojazdów (rezolucja COMEXI nr 182, rezolucja COMEX nr 51). Potrzeba utrzymywania tych środków poddawana jest przeglądowi w terminie pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy.. PAC/EU/EC-CO/PE/Załącznik XX/pl 2