Minister prywatyzuje energetykę

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Minister prywatyzuje energetykę"

Transkrypt

1 Minister prywatyzuje energetykę Jan Bury od 20 listopada 2007 roku pełni funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie odpowiada między innymi za prywatyzację sektora energetycznego. W pierwszym roku urzędowania doprowadził do IPO akcji Enea SA za ok.2 mld złotych. W 2008 r. MSP uzyskało łącznie z tytułu prywatyzacji 2,37 mld zł, z czego większość pochodziła ze sprzedaży akcji spółek sektora elektroenergetycznego. Rok 2009 przyniósł kolejne zakończone sukcesem oferty spółek energetycznych: Lubelski Węgiel Bogdanka (528 mln zł) i PGE (6 mld zł). Minister Bury doprowadził też do sprzedaży resztówek akcji spółek energetycznych, których prywatyzację rozpoczęto wcześniej, m.in. PGE Elektrownia Bełchatów SA (grudzień 2008 r., 741 mln zł), Górnośląski Zakład Energetyczny SA (lipiec 2009 r., 658 mln zł), Vattenfall Heat Poland SA (lipiec 2009 r., 642 mln zł), PGE Elektrownia Turów SA (grudzień 2008 r., 334 mln zł), Elektrociepłownia Kraków SA (174 mln zł). W 2009 r. nie powiodła się natomiast pełna prywatyzacja Enei. To zadanie przesunięto na 2010 r., kiedy rozpocznie się prywatyzacja Tauronu i nastąpi dalsza sprzedaż akcji PGE obie oferty będą realizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych. W 2010 roku MSP sfinalizuje także prywatyzację ZEC Bytom i EC Zabrze. Minister Jan Bury tak komentuje strategię prywatyzacyjną w energetyce: Jeżeli w Polsce ma istnieć konkurencja na rynku energetycznym, to nie może być tak, że cztery największe spółki energetyczne, w których pakiet kontrolny ma państwo, konkurują między sobą mówi. Dlatego, aby tworzyć realną konkurencję niezbędne jest przejęcie spółek przez innego inwestora, natomiast państwo zachowa pakiet kontrolny w dwóch grupach PGE i Tauron. Silnymi grupami energetycznymi w Europie są te z aktywną obecnością właścicielską swoich państw. My też chcemy zachować aktywną rolę właścicielską Kto jest kim w energetyce Kto jest kim w energetyce Kto jest kim w energetyce Kto jest kim w e w co najmniej dwóch podmiotach: w PGE większościową, a w Tauronie mniejszościową, korporacyjną (podobnie jak na przykład w Orlenie). Minister Jan Bury oprócz zapewnienia istotnej części przychodów uzyskiwanych przez rząd z prywatyzacji sprawuje także nadzór nad większością sektora energetycznego, który nadal pozostaje w gestii państwa. Jego największą troskę w kontekście bezpieczeństwa energetycznego państwa stanowi niedoinwestowanie strategicznych obszarów, a zwłaszcza sieci energetycznych. Uważa, że ich modernizacja jest absolutnie priorytetowa, konieczne jest też usprawnienie funkcjonowania mostów i połączeń transgranicznych. To wszystko wymaga jednak ogromnych nakładów finansowych. Zdaniem Jana Burego, zyski wypracowane przez spółki powinny być inwestowane w budowę nowoczesnej energetyki, a nie konsumowane w postaci dywidendy. - Do końca 2025 roku wszystkie polskie grupy energetyczne powinny wydać na inwestycje około 200 mld zł podkreśla. Sama tylko PGE do 2025 roku wyda na inwestycje i to bez energetyki jądrowej 117 mld zł, z czego 85 mld zł na inwestycje w energetykę konwencjonalną, modernizacje i inwestycje w dystrybucję, a 32 mld zł w energetykę odnawialną. Tauron do 2020 roku powinien przeznaczyć 45 mld zł na nowe moce konwencjonalne, kogenerację, odtworzenie i infrastrukturę dystrybucyjną, a do 2015 roku na energetykę odnawialną wiatrową i biogazową 4,5 mld zł. Z kolei Energa do 2015 roku przeznaczy 6 mld zł na energetykę konwencjonalną, a do 2020 roku około 10 mld zł na energetykę odnawialną. Enea zainwestuje 10 mld zł w energetykę konwencjonalną do 2015 roku. Dotychczas Jan Bury był znany jako skuteczny parlamentarzysta i silnie związany z ziemią rzeszowską poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zasiada w ławach poselskich od 1991 r. przez pięć kadencji, z jedną tylko przerwą w latach Jako prawnik uczestniczył w pracach różnych komisji sejmowych, a także w komisji śledczej ds. PZU. Od 2001 roku jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Od wczesnej młodości był związany z ruchem ludowym najpierw w ZMW Wici, potem w PSL, gdzie obecnie pełni funkcję wiceprezesa Naczelnego Komitetu Wykonawczego. Bliscy znajomi uważają go za bardzo dobrego przedsiębiorcę o doskonałym wyczuciu biznesowym, a przy tym miłego, kulturalnego człowieka, który nawet kiedy został wiceministrem odbiera telefony i oddzwania do osób, chcących się 122

2 Jan Bury Klemens Ścierski

3 Prof. Jerzy Niewodniczański Mirosław Bieliński Maciej Owczarek

4 z nim skontaktować. Jan Bury ma na koncie udane przedsięwzięcia gospodarcze, jednak ze względu na pełnioną służbę publiczną nie angażuje się obecnie w żadne projekty tego typu. Zastrzega jednak, że po zakończeniu kariery politycznej chętnie wróci do biznesu. Jan Bury widzi zresztą w energetyce duży potencjał dla rozwoju przedsiębiorczości, także na wsi. Zapotrzebowanie na energię odnawialną to jego zdaniem wielka szansa dla polskiego rolnictwa i to nie tylko dzięki budowie dość kosztochłonnych farm wiatrowych, ale także przez inwestowanie w małe siłownie wodne czy w uzyskiwanie energii z biomasy. Dla naszego rolnictwa to mógłby być nowy impuls, choć nie rozwiąże on najistotniejszego problemu, czyli deficytu mocy. Musimy budować nowe bloki energetyczne i inwestować w energetykę atomową podkreśla. Jan Bury ma 46 lat, jest żonaty, ma córkę i mimo iż od lat pracuje w Warszawie, z niezmiennym zapałem dojeżdża na każdy weekend do rodzinnego domu pod Rzeszowem. Rozbicie energetyki to był błąd Klemens Ścierski urodził się 8 listopada 1939 w Lędzi-nach. W 1963 roku ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej, przez rok pracował na tej uczelni jako asystent. W 1964 roku przeszedł do pracy w Elektrowni Halemba, gdzie był kierownikiem bloku i dyżurnym ruchu. W latach był kierownikiem pionu remontów w Elektrowni Siersza. Od 1978 do 1995 roku był związany z Elektrownią Łaziska, do 1983 roku jako dyrektor techniczny, a następnie dyrektor naczelny. Od marca 1995 do grudnia 1996 roku pełnił funkcję ministra przemysłu i handlu w rządach Józefa Oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza. W 1997 roku powrócił do pracy w Elektrowni Łaziska (już jako Elektrownia Łaziska S.A.), gdzie był wiceprezesem zarządu i dyrektorem; od 2001 roku dyrektorem Południowego Koncernu Energetycznego S.A. Elektrownia Łaziska. Klemens Ścierski to wynalazca, jest autorem około 50 patentów technologicznych. Działa w Stowarzyszeniu Wynalazców i Racjo-nalizatorów Polskich. W latach był posłem na Sejm z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego, pracował w komisjach Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a także Systemu Gospodarczego i Przemysłu oraz Integracji Europejskiej. Ponownie zasiadł w parlamencie w grudniu 2004 roku. Został wówczas senatorem w wyniku wyborów uzupełniających w okręgu rybnickim. Mandat zdobył z ramienia Unii Wolności. Pod koniec kadencji należał do Koła Senackiego demokraci.pl. Obecnie jest doradcą wicepremiera i ministra gospodarki, Waldemara Pawlaka. Klemens Ścierski uważa, że w Polsce błędem było rozbicie energetyki, wtedy kiedy była skonsolidowana w Okręgach Energetycznych. Jak podkreśla, dokonano tego głównie z powodów politycznych. Można było przeprowadzić te zmiany inaczej, tak jak zrobiono to w innych krajach. W Polsce rozbito energetykę w jednym dniu. W tym momencie skończyły się możliwości budowy nowych bloków, linii energetycznych i poważnych modernizacji. W jego ocenie stosunkowo małe przedsiębiorstwa energetyczne nie mają szansy na wygranie czegokolwiek: na inwestycje, na rozwój, na współpracę z nauką, na zgromadzenie poważnego potencjału intelektualnego, na zdobycie funduszy w bankach i na walkę z konkurencją. Mniejsze przedsiębiorstwa są oczywiście potrzebne, ale w energetyce rządzą na świecie duże firmy. Jak mówi, poważnym zaniedbaniem była też dotychczasowa polityka kadrowa. Polską energetyką rządzili często ludzie bez odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia. Zawsze brakowało nam sensownego lobby energetycznego, które miałoby jasno określony kierunek działania. Poszczególne grupy przedsiębiorstw lub wręcz pracowników zostały zantagonizowane. Energetycy przeciwko górnikom, energetycy węgla kamiennego występowali przeciwko energetykom węgla brunatnego, wytwórcy energii przeciwko dystrybutorom, elektrownie przeciw elektrowniom mówi Klemens Ścierski. Uważa również, że energetyka nie jest atrakcyjnym miejscem pracy dla ELEKTRO NERGETYKA nr 1 (3) /

5 młodych, kreatywnych ludzi. Kadra przedsiębiorstw energetycznych, która powinna być ich dominującą wartością, jest coraz mniej aktywna, zniechęcona brakiem rozwoju, ciekawej i twórczej pracy. Część zdolnych ludzi odeszła z pracy w energetyce. W firmach rzadko przyjmuje się nowych pracowników, a jeżeli tak, to prawników i ekonomistów, a ze zdolnych inżynierów robi się często urzędników. Ogromną szkodą było zaniedbanie infrastruktury technicznej, pozostawionej w praktyce samej sobie. W ostatnim czasie wybudowaliśmy niewiele nowych bloków. Najnowsza z wybudowanych w naszym kraju elektrownia Opole ma już przeszło 20 lat. Większość naszych elektrowni została wybudowana w latach i Zawsze brakowało decyzji oraz środków na odtworzenie istniejących mocy wytwórczych i budowę nowych. Przez lata żyliśmy w przekonaniu o nadwyżce mocy zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym, dyskutowaliśmy o mostach energetycznych, prywatyzacji i konsolidacji. Uważano, że polską energetykę należy sprywatyzować, a obcy inwestorzy wybudują nowe elektrownie i energia będzie tania. Zaniedbaliśmy modernizację i inwestycje sieci energetycznych. Zbyt często zapominano, że urządzenia trzeba remontować, modernizować, usprawniać, dbać, aby zużywały mniej energii, aby były bardziej niezawodne. Zapomnieliśmy o diagnostyce i unifikacji, o nowych technologiach, racjonalizacji. Nie ma postępu technicznego, wymiany doświadczeń, wynalazczości, patentów, prac naukowo-badawczych, nie ma szacunku dla ludzi myślących wskazuje Klemens Ścierski. Nie można jednocześnie zapominać o pozytywnych działaniach mających miejsce w polskiej energetyce: bezinwestycyjnym zwiększeniu mocy wielu bloków w elektrowniach, wielu uruchomionych w nich instalacjach odazotowania, odsiarczania i odpopielania. Jak podkreśla Klemens Ścierski, sam jest z wykształcenia energetykiem jądrowym i także z tego powodu opowiada się za energią jądrową w Polsce. Wierzy, że energia pochodząca z polskiej elektrowni atomowej będzie tańsza i bezpieczna. Dla przyszłych pokoleń nie ma innej alternatywy. Uważa też, że nie należy lekceważyć odnawialnych źródeł energii (OZE). Natomiast jego zdaniem bardzo niebezpieczne jest utrwalanie w świadomości społecznej przekonania, że odnawialne źródła energii uratują polską energetykę. Trzeba pogodzić się z faktem, że Polska nie ma naturalnych warunków dla eksploatacji wielu typów źródeł energii z grupy OZE. TB Kto jest kim w energetyce Kto jest kim w energetyce Kto jest kim w energetyce Kto jest kim w e Zwolennik energetyki jądrowej Prof. Jerzy Niewodniczański urodził się 20 stycznia 1936 r. w Wilnie. Ojciec był znanym fizykiem, profesorem Uniwersytetu Stefana Batorego, a matka pracowała jako asystentka prof. Tadeusza Vetulaniego na wydziale zootechniki. Rodzinie udało się przetrwać okres ostatniej wojny i w ramach repatriacji przyjechać do Polski. Osiedli w Krakowie, gdzie prof. Niewodniczański senior objął katedrę fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jerzy Niewodniczański jest fizykiem i geofizykiem. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Był dyrektorem Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej, dziekanem Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, a w latach prorektorem AGH. Od roku 1988 do 1990 był dyrektorem Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej. Jego staraniem w 1991 roku powstał Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej. Został jego pierwszym dziekanem. Posiada tytuł profesora honorowego AGH. Od 1992 do 2009 roku pełnił funkcję prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Nie przerwał w tym okresie pracy w AGH. Działalność i zainteresowania naukowe profesora były związane m.in. z wykorzystaniem metod jądrowych w badaniach i różnych zastosowaniach praktycznych. Zajmował się profilowaniem otworów wiertniczych metodami jądrowymi, dużo czasu poświęcił zagadnieniom dozymetrii, ochrony przed promieniowaniem jonizującym i bezpieczeństwu jądrowemu. Opublikował ok. 80 prac naukowych dotyczących m.in. metod geofizyki jądrowej w badaniach gruntów, na temat złóż węgla, miedzi, cynku, ołowiu, żelaza i soli potasowych, metod jądrowych w analizie chemicznej, badań izotopów stabilnych w opadach i w lodowcach, promieniotwórczości naturalnej utworów geologicznych. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, komitetów PAN i rad naukowych. Aktywnie działał w Międzynarodowej Agencji Atomowej (MAEA), przez 6 lat był członkiem, a w latach 2000 i 2005 wiceprzewodniczącym Rady 126

6 Gubernatorów MAEA. Brał udział w opracowaniu Prawa Atomowego w Polsce. Znana jest także fascynacja profesora turystyką górską, jest przewodnikiem tatrzańskim, był instruktorem alpinizmu. Jest gorącym zwolennikiem budowy elektrowni atomowej w Polsce. Jak podkreśla, jest to technologia pod każdym względem przydatna naszemu krajowi. Trudno sobie wyobrazić produkcję energii elektrycznej w Polsce, która ma wzrosnąć w najbliższej przyszłości prawie dwukrotnie, bez udziału energetyki jądrowej. Nie mamy rzek, które mają duże spadki, nie mamy możliwości wykorzystania odpowiednich, własnych źródeł gazu czy ropy. Będziemy zawsze pod tym względem uzależnieni od dostawców zagranicznych. Węgiel nam się kiedyś skończy, zresztą spalanie węgla dla produkcji energii elektrycznej jest najmniej korzystnym wykorzystaniem tego surowca mówi profesor. Energia jądrowa jest bezpieczna. Zapewnia też długofalowe bezpieczeństwo energetyczne, to znaczy gwarantuje dostawy energii elektrycznej społeczeństwom przez najbliższe kilkaset lat w sposób trwały. Jest bezpieczna również z uwagi na stosunki międzynarodowe. Elektrownie jądrowe zużywają niewiele paliwa, które łatwo zmagazynować. Wobec tego można na terenie elektrowni zmagazynować paliwo nawet na kilkanaście lat pracy. W związku z tym żadne perturbacje cenowe czy zmiany w dostawach, zakłócenie transportu, itd. nie wpływają na pracę takiej elektrowni. Według prof. Jerzego Niewodniczańskiego zasoby paliwa dla energetyki jądrowej są znacznie bogatsze niż jakichkolwiek surowców energetycznych. Zasoby w pełni udokumentowanych złóż zapewnią dostawy uranu na obecnym poziomie cen, wystarczające na 85-letnią eksploatację reaktorów. Odpady radioaktywne to nie jest poważny problem. Przeciętna elektrownia jądrowa zużywa bowiem 30 ton uranu rocznie - to mniej więcej tyle, ile mieści się w jednym wagonie kolejowym. Elektrownia węglowa o podobnej mocy potrzebuje trzech pociągów węgla - i to dziennie. Energia elektryczna sprzedawana przez elektrownię jądrową jest tańsza od energii elektrycznej z elektrowni gazowej czy jakiejkolwiek innej. W przypadku elektrowni jądrowej inwestycja na początku jest bardzo kosztowna, natomiast sama eksploatacja już nie. Przestawienie się na energetykę jądrową jest wyborem jednego z najbardziej opłacalnych sposobów produkcji elektryczności koszt jej wytwarzania może być nawet o 40 proc. niższy niż w konwencjonalnych elektrowniach węglowych. TB Otwarcie cen to korzyść dla wszystkich Prezes zarządu spółki Energa S.A. Mirosław Bieliński jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studium podyplomowego finanse i rachunkowość UG. W 1989 roku związał się z firmą konsultingową Doradca Consultants Ltd. Gdynia. Przeszedł w niej od stanowiska młodszego konsultanta do partnera, członka zarządu i współwłaściciela. Założył TPS sp. z o.o. ( Otwarta przestrzeń i działalność doradcza). Był prezesem MP59 sp. z o.o. (spółka celowa projektu Otwarta przestrzeń ), a także kierował firmą Pharmag S.A. Gdańsk. Przewodniczył i był członkiem rad nadzorczych kilku spółek. Brał udział m.in. w przygotowaniu i prowadzeniu programu prywatyzacji podmiotów komunalnych na zlecenie ministra skarbu. Jest autorem wielu analiz, raportów i koncepcji dla największych przedsiębiorstw z branży energetycznej (m.in. dla KE Energa S.A., PGNiG S.A., ABB, Rafineria Gdańska S.A., Nafta Polska). Przygotowywał wiele projektów prywatyzacyjnych i prywatyzacyjno-restrukturyzacyjnych oraz z zakresu doradztwa strategicznego i finansowo-ekonomicznego. Jako doradca pracował dla ponad 50 klientów, w tym największych polskich firm i instytucji. Certyfikowany doradca w zakresie zarządzania, członek założyciel Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych. Byłoby idealnie podkreśla prezes Mirosław Bieliński gdyby ceny energii na rynku krajowym były powiązane z cenami na rynkach państw ościennych. Otwarcie naszego rynku na eksport i import energii mogłoby przynieść sporo korzyści zarówno firmom energetycznym, jak i ich klientom. To stwarzałoby najlepszą sytuację dla 127

7 odbiorców oraz dla samych firm energetycznych. Przy okazji podniosłoby wiarygodność firm energetycznych w oczach instytucji finansowych. Jego zdaniem, im więcej połączeń transgranicznych, tym wyższy poziom bezpieczeństwa i tym większe przekonanie, że ceny kształtuje rynek. Energa, która teraz dysponuje źródłami wytwarzania o mocy około 1000 MW, zaczęła 13 projektów inwestycyjnych. Ich pełna realizacja oznaczałaby przyrost mocy o około 2200 MW, a szacowany koszt ich wykonania to około 15 mld zł. Projektem o największym budżecie jest budowa nowej elektrowni w Ostrołęce. Jego koszt oceniamy na 5 6 mld zł. Przygotowanie inwestycji jest poważnie zaawansowane mówi Mirosław Bieliński. Drugim dużym projektem w obszarze wytwarzania jest planowana budowa elektrowni gazowej o mocy około 800 MW. Chcemy zbudować nawet kilkaset biogazowni. Do 2020 roku planujemy mieć biogazownie o mocy 300 MW. Pierwsze mają być gotowe w 2011 roku. W planie jest także budowa elektrowni wodnej pod Nieszawą. Na razie prowadzone są prace mające na celu zbadanie wpływu planowanej budowy na środowisko. Od ich wyników zależy, czy elektrownia będzie mogła powstać. Energa planuje m.in. duże inwestycje w energetykę wiatrową. Jednak z wyliczeń wynika, że do każdego zainstalowanego 1 MW mocy wiatrowej Energa-Operator musi wydać około 1 mln zł na przyłączenie do sieci. Elektrownia wiatrowa powoduje wzrost niestabilności, a więc jest to zmniejszenie bezpieczeństwa pracy sieci. Zamiast inwestować we wzrost bezpieczeństwa, jesteśmy zmuszeni inwestować w coś, co destabilizuje pracę sieci. Przy dzisiejszych potrzebach energetycznych taki sposób finansowania inwestycji wiatrowych jest dużym błędem systemowym stwierdza prezes Bieliński. Obecnie elektrownie wiatrowe partycypują w połowie kosztów budowy przyłącza ale do przyłącza trzeba jeszcze doprowadzić sieć, a to z reguły jest kilkadziesiąt razy droższe niż samo przyłącze. W budowie sieci elektrownie wiatrowe nie uczestniczą. Lokalizacje elektrowni wiatrowych są wybierane ze względu na warunki wiatrowe, a nie z uwagi na potrzeby sieci. Kto jest kim w energetyce Kto jest kim w energetyce Kto jest kim w energetyce Kto jest kim w e Moim zdaniem zauważa prezes inwestorzy farm wiatrowych powinni mieć znacznie większy udział w finansowaniu działań koniecznych do przyłączenia tych farm do sieci. Wydaje się ponadto, że farmy wiatrowe powinny być też obciążone pełnym kosztem pozyskania energii interwencyjnej, bo są sprawcami pojawienia się tego kosztu. Realizacja wszystkich tych inwestycji pozwoli grupie trzykrotnie zwiększyć własną produkcję energii przy jednoczesnym utrzymaniu pozycji krajowego lidera na rynku produkcji energii ze źródeł odnawialnych podkreśla prezes Energi S.A. Przygotowujemy się do prywatyzacji, a polega to na tym, że tworzymy przejrzystą grupę kapitałową o jasnej strategii. Liczymy, że dzięki temu Energą będzie zainteresowane szerokie grono inwestorów podsumowuje Mirosław Bieliński. TB Konieczna restrukturyzacja Prezes Enei Maciej Owczarek ukończył Politechnikę Warszawską oraz studia MBA Uniwersytetu Warszawskiego (wraz z University of Illinois). W latach był nauczycielem akademickim w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, a w latach właścicielem firmy handlowej IMA. Następnie pracował w Levi Strauss Poland ( ), a od 1996 roku w Amoco Central Europe jako kierownik marketingu na Europę centralną. Z kolei od roku w Intersport Polska był zatrudniony jako dyrektor generalny i członek zarządu. Dyrektor generalny Yellowtel Polska, odpowiedzialny za zarządzanie oraz rozwój firmy na terenie Europy środkowej. Od dyrektor zarządzający TP PubliTel - odpowiedzialny za całość przedsiębiorstwa związa- 128

8 nego z utrzymaniem 80 tys. automatów publicznych oraz sprzedażą kart telefonicznych. W latach prezes zarządu TP TELTECH, odpowiedzialny za zarządzanie spółką zależną w Grupie Kapitałowej TP oraz za przygotowanie i wdrożenie projektu mającego na celu optymalizację kosztów utrzymania sieci dostępowej oraz rozwój firmy. Grupa kapitałowa Enea to konglomerat spółek, których polityki nie zawsze są zbieżne z głównymi kierunkami rozwoju. Dlatego potrzebna jest poważna restrukturyzacja grupy - podkreśla Maciej Owczarek, prezes Enea S.A. Jego zdaniem, restrukturyzację należy rozumieć jako wprowadzenie mechanizmów zarządczych, które istotnie usprawniają bieżące zarządzanie grupą kapitałową, z realnym wpływem na wynik. To rozwiązania dające większą możliwość podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Restrukturyzacja nie musi jednocześnie oznaczać znacznych zwolnień - zauważa. Tak też może być w przypadku polskich grup energetycznych, w tym również Enei. Potrzebna jest jednak zmiana sposobu działania firm energetycznych i zasad wykorzystania potencjału pracowników. Maciej Owczarek przypomina, że przed polską energetyką stoją duże wyzwania: inwestycje w sektorze wytwarzania, inwestycje w odnawialne źródła energii, zakrojona na szeroką skalę modernizacja i rozbudowa sieci przesyłowych. Ktoś to musi wybudować, eksploatować i rozwijać - mówi. Jego zdaniem, problemy sektora energetycznego wymagają rozwiązań systemowych, bo wiele z nich dotyczy więcej niż tylko jednego lub kilku przedsiębiorstw. Jak zaznacza prezes Owczarek, potrzeba wprowadzenia nowych rozwiązań jest coraz pilniejsza, i to nie tylko z powodu czekających inwestycji o ogromnej skali, ale również dlatego, że rynek energii się zmienia, podobnie jak i świadomość klienta. Przykłady firm energetycznych, które przeprowadziły proces restrukturyzacji, jednoznacznie pokazują, że jest to możliwe. Efekty zmian będą długofalowe. Najpierw podniesie się efektywność zarządzania i znacznie wzrosną zyski, a ostatecznie istotnie poprawi się kondycja finansowa wszystkich graczy na rynku energetycznym. Zaowocuje to lepszą pozycją wyjściową w negocjacjach z instytucjami finansowymi, dostępnością do efektywniejszych instrumentów finansowania inwestycji i uzyskaniem siły, która pozwoli skutecznie rywalizować z europejskimi potentatami - dodaje Maciej Owczarek. Enea prowadzi prace nad rozpoczęciem budowy dwóch bloków na węgiel kamienny w Elektrowni Kozienice. Trwają przygotowania do budowy bloku o mocy 1000 MW - to aktualnie jedna z największych inwestycji energetycznych w Polsce. Spodziewamy się, że uruchomienie bloku nastąpi w roku Skłaniamy się również do podjęcia decyzji o budowie drugiego bloku w Kozienicach o podobnej mocy, co pozwoliłoby nam na optymalizację kosztów budowy - przedstawia swoje plany prezes Owczarek. Jako grupa mamy niewiele odnawialnych źródeł energii tylko elektrownie wodne o mocy 56 MW. Aby wywiązać się z obowiązkowej sprzedaży zielonej energii, musimy kupować poza grupą duże ilości świadectw pochodzenia tej energii lub ponosić opłaty zastępcze. Dlatego celem spółki jest samowystarczalność w produkcji i sprzedaży wymaganych ilości zielonej energii. Planujemy inwestycje w farmy wiatrowe i w biogazownie - mówi Maciej Owczarek. Naszym celem jest wybudowanie lub przejęcie w najbliższych latach projektów farm wiatrowych o łącznej zainstalowanej mocy około MW. Chcemy kupować gotowe projekty farm wiatrowych, którymi będziemy zarządzać. Jesteśmy mocno zaangażowani w projekty o mocy 170 MW, a na etapie analizy rynku i wstępnego projektowania 290 MW. Farmy wiatrowe Enei mają być zlokalizowane w północno-zachodniej Polsce, szczególnie na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Enea realizuje także projekty związane z biogazowniami. W najbliższym czasie planuje wybudować lub przejąć 27 biogazowni o mocy 1-2 MW każda. Podpisaliśmy umowę kupna biogazowni w Liszkowie, jednej z największych tego typu instalacji w Polsce. To była największa dotychczas inwestycja Enei w sektorze biogazu. Traktujemy ją z jednej strony jako sukces biznesowy, a z drugiej jako doskonałą okazję do zebrania doświadczeń w eksploatacji biogazowni. W przyszłości będzie to bowiem dziedzina, w której Enea planuje znaczną aktywność. tb ELEKTRO NERGETYKA nr 1 (3) /

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Polski system energetyczny na rozdrożu 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Czy to już kryzys roku 2013? Stan i kierunki rozwoju elektroenergetyki w Brazylii

Czy to już kryzys roku 2013? Stan i kierunki rozwoju elektroenergetyki w Brazylii MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW K a t o w i c e 2 6. 0 3. 2 0 1 3 r. Czy to już kryzys roku 2013? Stan i kierunki rozwoju elektroenergetyki w Brazylii MIX ENERGETYCZNY W produkcji energii elektrycznej dominują

Bardziej szczegółowo

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy Zużycie Biomasy w Energetyce Stan obecny i perspektywy Plan prezentacji Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Agenda Prezentacja GCE jako partnera w zakresie efektywności energetycznej Potrzeba zwiększania

Bardziej szczegółowo

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Warszawa, 18 czerwca 2013 Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Grzegorz Skarżyński Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej doradca zarządu Tundra Advisory sp. z o. o. dyrektor

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Urząd Regulacji Energetyki Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: ure@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 63 02, fax (+48 22) 661

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Agenda I. Kontekst Europejski II. Sytuacja w KSE III. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE MSSF W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PGE. Zastępca Dyrektora Departamentu Rachunkowości

WDROŻENIE MSSF W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PGE. Zastępca Dyrektora Departamentu Rachunkowości WDROŻENIE MSSF W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PGE Michał Skiba Zastępca Dyrektora Departamentu Rachunkowości Agenda 1. Przedstawienie Grupy Kapitałowej PGE. 2. Powody wdrożenia MSSF. 3. Głównie kwestie i problemy

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r.

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Kim jesteśmy? Spółka BOŚ Eko Profit od 2009 r. zrealizowała ok dużych 40 projektów Nasze bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025

PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025 PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025 z uwzględnieniem źródeł odnawialnych Poznań,, 22.05.2012 2012-05-31 1 Dokumenty Strategiczne Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA Departament Strategii Spis treści 1. Strategiczny kontekst transakcji 2. Uwarunkowania rynku gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej Krzysztof Kowalczyk Lubań 27.11.2014 PEC Lubań w liczbach Moc zakontraktowana systemu ok. 21,2 [MW] Moc zainstalowana

Bardziej szczegółowo

Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia

Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia Jacek Piekacz EDF Polska Warszawa 11 października 2012r Grupa EDF - największym inwestorem zagranicznym na rynku energii elektrycznej i ciepła w Polsce

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

przejmowanie istniejących podmiotów lub inwestowanie we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Ponadto w najbliższych latach planujemy kontynuację

przejmowanie istniejących podmiotów lub inwestowanie we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Ponadto w najbliższych latach planujemy kontynuację Uzasadnienie Zarządu ENEA S.A. do projektu Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 20 kwietnia 2010 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący

Bardziej szczegółowo

Budownictwo energetyczne w Polsce 2013 Segment energii konwencjonalnej. Prognozy rozwoju i planowane inwestycje

Budownictwo energetyczne w Polsce 2013 Segment energii konwencjonalnej. Prognozy rozwoju i planowane inwestycje Budownictwo energetyczne w Polsce 2013 Segment energii konwencjonalnej 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1700 Sprawdź w raporcie Jaki jest całkowity rozmiar (MW) i wartość

Bardziej szczegółowo

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów

Bardziej szczegółowo

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Porównanie strategii i doświadczeń Polski, Czech i Niemiec mgr Łukasz Nadolny Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015)

Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015) 14/04/2015 Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015) Kontekst badań Spadek cen węgla kamiennego na światowych

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Schemat systemu planowania Poziom kraju Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju opublikowana MP 27.04.2012 Program zadań rządowych Poziom województwa

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ( PGNiG ) podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd PGNiG

Bardziej szczegółowo

CZYSTE ENERGIE na NewConnect Co to są Czyste Energie? 2 Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Światowe Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Rynek energii: Ukraina

Rynek energii: Ukraina Rynek energii: Ukraina Autor: Wojciech Kwinta ( Polska Energia nr 9/2010) Mimo znacznych nadwyżek mocy, elektroenergetyka ukraińska boryka się jednak z problemami, przede wszystkim wiekową infrastrukturą.

Bardziej szczegółowo

Model i zasady inwestowania w projekty biogazowe na przykładzie Programu Energa BIOGAZ.

Model i zasady inwestowania w projekty biogazowe na przykładzie Programu Energa BIOGAZ. Model i zasady inwestowania w projekty biogazowe na przykładzie Programu Energa BIOGAZ. Międzynarodowe Spotkanie Klastrów Ekoenergetycznych w tym Seminarium "Biogazownie dla Pomorza. Czy warto inwestować

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w energię odnawialną

Inwestycje w energię odnawialną Inwestycje w energię odnawialną Obecnie wzrasta zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii w Polsce. Coraz więcej inwestorów skłania się ku realizacji związanych z tym rodzajem energii projektów. Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska XI Konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec Sulechów, 1o października 2014 r. Wprowadzenie Konieczność modernizacji Kotły

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) ukończył w roku 1974 studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pan

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r.

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Ogólnopolska Konferencja

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej. Luty 2009 roku

Przyłączanie farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej. Luty 2009 roku Przyłączanie farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej Luty 2009 roku PGE Energia należy do Grupy Kapitałowej PGE największej Spółki energetycznej w Polsce El. Żarnowiec 716 MWe El. Szczecin 88 MWe El. 220

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

Zamawiający - Elektrownia Połaniec - Grupa GDF Suez Energia Polska

Zamawiający - Elektrownia Połaniec - Grupa GDF Suez Energia Polska Zamawiający - Elektrownia Połaniec - Grupa GDF Suez Energia Polska Realizacja szeregu prac dla potrzeb budowy Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) dla 4-ch blokó - Wykonanie Studium Wykonalności budowy

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SEKTOR ELEKTROENERGETYCZNY

SEKTOR ELEKTROENERGETYCZNY Do projektów strategicznych MSP należą działania nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa spółek sektora elektroenergetycznego, które realizują kluczowe inwestycje dla bezpieczeństwa energetycznego

Bardziej szczegółowo

Problemy bezpieczeństwa energetycznego województwa lubelskiego Prof. dr hab. Marian Harasimiuk Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania

Problemy bezpieczeństwa energetycznego województwa lubelskiego Prof. dr hab. Marian Harasimiuk Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania Problemy bezpieczeństwa energetycznego województwa lubelskiego Prof. dr hab. Marian Harasimiuk Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania dr Marcin Kozieł Zakład Ochrony Środowiska Wydział Nauk o Ziemi

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-24 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku KONFERENCJA PRASOWA SEP Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, PAP 08.06.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 < 2 >

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009 EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Warszawa, 27 października 2009 Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Czarna skrzynka Energetyka Energia pierwotna Dobro ogólnoludzkie?

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

Budownictwo energetyczne w Polsce 2013 Segment energii odnawialnej. Prognozy rozwoju i planowane inwestycje

Budownictwo energetyczne w Polsce 2013 Segment energii odnawialnej. Prognozy rozwoju i planowane inwestycje Budownictwo energetyczne w Polsce 2013 Segment energii odnawialnej 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1700 Sprawdź w raporcie Jaki jest całkowity rozmiar (MW) i wartość

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r.

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r. Polityka energetyczna Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. 2 Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Strategia BEiŚ: została przyjęta przez Radę Ministrów 15 kwietnia 2014 r. (rozpoczęcie prac

Bardziej szczegółowo

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe cele europejskiej polityki energetycznej do 2020

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-12 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p.

Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p. Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p. Kompetencje i osiągnięcia posiada duże doświadczenie w realizacji projektów rozwojowych, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Polska energetyka wiatrowa szybki rozwój i duży potencjał dalszego wzrostu

Bardziej szczegółowo

asnościowe w energetyce polskiej i europejskiej Wojciech Chmielewski, Ministerstwo Skarbu Państwa

asnościowe w energetyce polskiej i europejskiej Wojciech Chmielewski, Ministerstwo Skarbu Państwa Przekształcenia własnow asnościowe w energetyce polskiej i europejskiej Wojciech Chmielewski, Ministerstwo Skarbu Państwa Fuzje i przejęcia w latach 2007-2008 2008 (Świat)( Liczba fuzji i przejęć w energetyce

Bardziej szczegółowo

Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego

Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego 0 Potrzeby inwestycyjne w sektorze Po okresie głębokich zmian regulacyjnych, organizacyjnych i własnościowych, branża stoi w obliczu nowego wyzwania,

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej RYSZARD FRANCUZ VIII KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Sulechów, 18 listopada 2011 r. 1 I. Geneza ustawy o

Bardziej szczegółowo

Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji

Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji Kielce, dn. 7 marca 2014 r. 2 Wzywania stojące przed polską energetyką

Bardziej szczegółowo

Wyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010

Wyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010 Wyniki I kwartał 2010 Warszawa, 04.05.2010 Wyniki skonsolidowane po I kwartale 2010 Spadek przychodów do 67,4 mln zł, wobec 84,65 mln zł w I kwartale 2009 roku, spowodowany mniejszym portfelem zamówień

Bardziej szczegółowo

Pan Roman Trębacz w okresie ostatnich 3 lat pełnił następujące funkcje w spółkach prawa handlowego:

Pan Roman Trębacz w okresie ostatnich 3 lat pełnił następujące funkcje w spółkach prawa handlowego: Pan Roman Trębacz członek Rady Nadzorczej, Lat 51; absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a w latach 1994-1999 jego pracownik dydaktyczno-naukowy. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Z Mirosławem Krutinem, prezesem KGHM Polska Miedź, rozmawia Adam Roguski.

Z Mirosławem Krutinem, prezesem KGHM Polska Miedź, rozmawia Adam Roguski. Z Mirosławem Krutinem, prezesem KGHM Polska Miedź, rozmawia Adam Roguski. Wierzy Pan, że Skarb Państwa, kontrolujący 42 proc. akcji KGHM, zrezygnuje z dywidendy z ubiegłorocznego zarobku, szacowanego na

Bardziej szczegółowo

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Dr. Markus Reichel, Friedrich Czambor Wrocław, 24.06.2010 KRÓTKO O DREBERIS 1998 Założenie firmy w Zittau/Niemcy i we Wrocławiu 1999 Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010 Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce Sosnowiec, 20 Października 2010 Janusz Starościk - KOMFORT CONSULTING 20/10/2010 Internal reserves all rigs even in the event of industrial

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ENERGII Z WŁASNYCH ŹRÓDEŁ. ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE I SYSTEMY ODNAWIALNE.

POZYSKIWANIE ENERGII Z WŁASNYCH ŹRÓDEŁ. ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE I SYSTEMY ODNAWIALNE. POZYSKIWANIE ENERGII Z WŁASNYCH ŹRÓDEŁ. ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE I SYSTEMY ODNAWIALNE. VIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA 1 HISTORYCZNE PRZESŁANKI DO ZABUDOWY TURBOZESPOŁÓW W OBIEKTACH KGHM Polska

Bardziej szczegółowo

Ewolucja czy rewolucja jak zmienić polski system elektroenergetyczny?

Ewolucja czy rewolucja jak zmienić polski system elektroenergetyczny? Krzysztof Zamasz Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Ewolucja czy rewolucja jak zmienić polski system elektroenergetyczny? Warszawa 6 listopada 2012 r. Polski sektor elektroenergetyczny od gospodarki

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm)

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Art. 3. Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona.

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. - omówienie wpływu nowych technologii energetycznych na środowisko i na bezpieczeństwo energetyczne gminy. Mgr inż. Artur Pawelec Seminarium w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 24-25 marca 2011 Iwetta Markiewicz Bank Ochrony Środowiska S.A. Finansowanie projektów biogazowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Energia z odpadów Produkcja biogazu model szwedzki DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA Grupa ENERGA jest Na dzień 30 czerwca 2012 15,82% Jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce Obszar działalności dystrybucyjnej obejmuje ¼

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja pionowa pozbawi pracy nawet 50 tys. osób Sprzedajmy dystrybucję za tyle ile jest warta

Konsolidacja pionowa pozbawi pracy nawet 50 tys. osób Sprzedajmy dystrybucję za tyle ile jest warta Konsolidacja pionowa pozbawi pracy nawet 50 tys. osób Sprzedajmy dystrybucję za tyle ile jest warta Rozmowa z prof. Janem Popczykiem, Gazeta Prawna, 23 listopad 2004 r. Julita Wróbel: Przyzwolenie rządu

Bardziej szczegółowo

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 1 Wymiary optymalizacji w układzie trójkąta energetycznego perspektywa makro Minimalizacja kosztów dostarczanej

Bardziej szczegółowo

7 grzechów głównych polskiej polityki klimatycznej. Konferencja prasowa Warszawa, 7 listopada 2013

7 grzechów głównych polskiej polityki klimatycznej. Konferencja prasowa Warszawa, 7 listopada 2013 7 grzechów głównych polskiej polityki klimatycznej Konferencja prasowa Warszawa, 7 listopada 2013 1. Upór uzależnienie od węgla Maciej Muskat Greenpeace Od kilku lat Polska importuje więcej węgla niż go

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Warunki przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych w Polsce w oparciu o doświadczenia z obszaru działania Obszar działania jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w północno-wschodniej

Bardziej szczegółowo

O Grupie ENERGA. ENERGA posiada ponad 18-procentowy udział energii z OZE w portfelu sprzedaży do odbiorców końcowych.

O Grupie ENERGA. ENERGA posiada ponad 18-procentowy udział energii z OZE w portfelu sprzedaży do odbiorców końcowych. Źródło: http://akcjonariatobywatelski.pl/pl/debiuty-gieldowe/energa-sa/o-grupie-energa/926,o-grupie-energa.html Wygenerowano: Piątek, 5 lutego 2016, 23:59 O Grupie ENERGA Grupa ENERGA jest jedną z czterech

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 2 Najważniejszym partnerem eksportowym Litwy w 2014 r. była Rosja, ale najwięcej produktów pochodzenia litewskiego wyeksportowano do Niemiec. Według wstępnych

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo