ukces Agory budowaliśmy dotąd przede wszystkim w oparciu o Gazetę Wyborczą, która pozostaje naszym podstawowym przedsięwzięciem.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ukces Agory budowaliśmy dotąd przede wszystkim w oparciu o Gazetę Wyborczą, która pozostaje naszym podstawowym przedsięwzięciem."

Transkrypt

1 P I O N N O W Y C H P R Z E D S I Ę W Z I Ę Ć wkraczamy w nowe tysiąclecie S ukces Agory budowaliśmy dotąd przede wszystkim w oparciu o Gazetę Wyborczą, która pozostaje naszym podstawowym przedsięwzięciem. Stworzyliśmy sieć własnych drukarni. Rośnie też w siłę radiowa grupa Agory. Zrobiliśmy postępy w naszym przedsięwzięciu internetowym. Spółka na tym jednak nie poprzestanie. Jak dotąd przedsięwzięcia firmy rozwijały się organicznie. Teraz akcent przesuwamy na szybki rozwój. Zgodnie ze strategią opracowaną przez zarząd zamierzamy prowadzić bardziej aktywną politykę rozwoju firmy, tzn. angażować się również w fuzje i kupowanie spółek z branży medialnej. Realizacją tych zadań zajmuje się niedawno powstały pion nowych przedsięwzięć kierowany przez członka zarządu Agory Zbigniewa Bąka. Zespó³ ten zajmuje siê realizacj¹ projektów tworzonych od podstaw z dobrymi partnerami oraz zawieraniem aliansów strategicznych, a tak e koncentruje siê na transakcjach kapita³owych, poszukuje mo liwoœci inwestycyjnych, dokonuje analiz Zbigniew Bąk, członek zarządu Agory i szef pionu nowych przedsięwzięć: Jesteśmy aktywni i otwarci na wszelkie propozycje współpracy. Agora dysponuje kapitałem i doświadczeniem niezbędnym do realizacji nowych przedsięwzięć w sektorze mediów. Naszym nadrzędnym celem jest pomnażanie wartości dla akcjonariuszy. Pion nowych przedsięwzięć będzie odgrywał istotną rolę w realizacji ogłoszonej w lutym 2001 r. strategii rozwoju Agory. projektów inwestycyjnych, przeprowadza wyceny, negocjuje zakupy innych spó³ek, wspólne przedsiêwziêcia z partnerami, alianse strategiczne oraz zwi¹zane z tym umowy kapita³owe i operacyjne. 30 Raport Roczny

2 Agora SA 31

3 W A R T O Ś C I A G O R Y S ukcesy rynkowe Agory są dla nas źródłem satysfakcji, pozwalają nam bowiem realizować wartości, którymi kierowaliśmy się, zakładając tę firmę, i którym pozostajemy wierni prawda, tolerancja, poszanowanie praw człowieka, pomoc potrzebującym. Staramy się je nie tylko propagować na łamach Gazety Wyborczej i za pośrednictwem radiostacji grupy Agory, ale także czynnie wprowadzać w życie. W Gazecie na straży tych wartości stoi Adam Michnik, jej redaktor naczelny. Laureat wielu prestiżowych nagród, m.in.: Nagrody Praw Człowieka im. Roberta F. Kennedy ego (1986), Prix de la Liberté francuskiego PEN Clubu (1982), Stowarzyszenia Dziennikarzy Europejskich (1995). W 1989 roku został wybrany przez La Vie na Europejczyka Roku. W maju 1996 r. otrzymał Nagrodę Dziennikarstwa i Demokracji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). W 2000 r. otrzymał nagrody: IPI Press World Freedom Hero za odwagę w głoszeniu niezależnych poglądów, Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w uznaniu zasług dla pokonania podziału Europy oraz przyznawaną przez Krakowską Fundację Kultury nagrodę za wierność zasadom etyki zawodowej, profesjonalizm i odpowiedzialność za słowo. Adam Michnik redaktor naczelny Gazety Wyborczej. Historyk, wspó³za³o yciel Komitetu Obrony Robotników (KOR) w 1976 r., legenda polskiego podziemia, wybitny publicysta, propagator idei wolnoœci i demokracji 32 Raport Roczny

4 W A R T O Ś C I A G O R Y Agora jest współfundatorem corocznej Nagrody Literackiej NIKE dla książki roku. NIKE to najbardziej prestiżowa nagroda tego typu w Polsce. w jednym dniu, o jednej godzinie. Korzystając z wyników ankiet, zamierzamy wpływać na władze, by wprowadzały finansowe i organizacyjne rozwiązania, które poprawią bezpieczeństwo w szkołach. Nasze wartości staramy się propagować organizując również akcje ogólnopolskie, m.in. Rodzić po ludzku, a także działając na rzecz społeczności lokalnych. Oto parę przykładów z kilkudziesięciu akcji, które przeprowadziliśmy w 2000 r. Kolorowa Tolerancja W lutym 2000 r. na pierwszej stronie Gazety Wyborczej w Łodzi pojawił się apel: Pomalujmy Łódź! Zamalujmy okropne rasistowskie napisy na łódzkich murach. Włączmy w to młodzież, dzieci i studentów, Bezpieczne szkoły Z inicjatywy poznańskiej redakcji Gazety przeprowadziliśmy akcję społeczną o niespotykanej skali. Dziennikarze Gazety wraz ze specjalistami z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, policją i władzami oświatowymi przygotowali specjalne ankiety na temat bezpieczeństwa. Gazeta wydrukowała je, rozkolportowała do wszystkich szkół i pomogła w ich profesjonalnym opracowaniu. Wyniki ankiet trafiły do rodziców, dyrekcji szkół i władz miasta. Akcja się powiodła dzięki skali przedsięwzięcia i sposobowi jej przeprowadzenia uczniowie wszystkich szkół wypełniali ankietę nauczycieli i wykładowców akademickich, księży, muzyków i piłkarzy obu piłkarskich klubów. Zróbmy to razem. Rzucone przez Gazetę hasło podjęły inne łódzkie media. W organizację imprezy włączyły się władze miasta, cudzoziemcy i studenci łódzkich uczelni, a także politycy, biznesmeni, zwykli mieszkańcy miasta. Od tej pory akcja malowania Łodzi odbywać się będzie co rok. Nazwano ją Kolorową Tolerancją, bo w Kolorowej Tolerancji chodzi nie tylko o antysemityzm, ale też o walkę z wszelkimi przejawami rasizmu, ksenofobii i nietolerancji wobec innych. Agora SA 33

5

6 Podarowali góry Dzięki skuteczności Gazety Zachodniej (oddziały w Zielonej Górze i Gorzowie) dzieci z pogotowia opiekuńczego mogły wyjechać w góry. Miesiąc przed Bożym Narodzeniem Gazeta zaczęła namawiać czytelników, by zamiast kupować zwykłe kartki świąteczne, wybrali te, które namalowała ósemka dzieci z pogotowia opiekuńczego. 15 tys. kartek wydrukowanych przez sponsorów sprzedawaliśmy po 1 zł, ale niektórzy czytelnicy płacili więcej. Dzięki akcji Gazety Zachodniej rozeszły się wszystkie za blisko 45 tys. zł! Woda życia Radio Karolina 91,2 FM Złote Przeboje we wrześniu 2000 r. zorganizowało w Sosnowcu akcję zbierania pieniędzy na zakup sprzętu ratującego życie śląskim noworodkom. Na parkingu jednego z centrów handlowych, gdzie zbudowano 12-metrowe rusztowanie, sprzedawaliśmy wodę mineralną po 1 zł. Przez 11 dni na rusztowaniu mieszkał prezenter radia Darek Kubik, który przysiągł, że nie zejdzie, dopóki nie zniknie ostatnia butelka. W akcję zaangażowała się niemal cała społeczność aglomeracji katowickiej. Efekt przez 11 dni stacja zebrała ponad 111 tys. zł na rzecz ratowania życia noworodków. Agora SA 35

7 N A G R O D Y D ziałalność Agory była wielokrotnie wyróżniana. W 2000 r. otrzymaliśmy m.in. nagrody: Institutional Shareholder Services za doskonałe zarządzanie spółką publiczną, wydawnictwa Business Press za sukces dziesięciolecia, tytuł lidera nowej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego przyznanego przez Businessman Magazine. W 2000 r. zajęliśmy 36. miejsce w Pięćsetce Polityki największych polskich firm (w 1999 r. 67. miejsce). Dziennikarze Gazety Wyborczej są laureatami prestiżowych nagród: Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Grand Press, zwanego polskim Pulitzerem, oraz konkursu Polskiej Fotografii Prasowej będącym odpowiednikiem World Press Photo. Intifada - zdjêcie fotoreportera Gazety Piotra Janowskiego zdoby³o nagrodê Grand Press w konkursie Polskiej Fotografii Prasowej 36 Raport Roczny

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni.

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni. 29 sierpnia 4 września 2014 r. 25 Partnerzy merytoryczni Partner raportu EDYCJA XXII fot: fotolia Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie (SKOK Wołomin) wyróżniona w XXII edycji Raportu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 4 Darczyńca o Konkursie... 6 Informacja o Konkursie... 7 Jak dokonano wyboru laureatów... 8 Statystyki... 8 Audytor o Konkursie... 9 Członkowie Kapituły Konkursu... 10 Przyjęcie u

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Siedziba: 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43. Adres działalności/korespondencyjny: 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43

Siedziba: 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43. Adres działalności/korespondencyjny: 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43 SPRAWOZDANIE z działalności Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne za 2006 rok (sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego) 1) DANE PODSTAWOWE: Nazwa: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Droga do Polski Przedsiębiorczej

Droga do Polski Przedsiębiorczej Droga do Polski Przedsiębiorczej Droga do Polski Przedsiębiorczej List od Rzecznika Droga do Polski Przedsiębiorczej Wierzymy, że narodową cecha Polaków jest przedsiębiorczość. Polska to kraj wielkich

Bardziej szczegółowo

Zasilamy społeczne innowacje

Zasilamy społeczne innowacje Zasilamy społeczne innowacje Zrównoważony rozwój RWE Polska i RWE Stoen Operator Spis treści List Prezesa RWE Polska...3 Dane i fakty...4 RWE Polska...6 RWE Stoen Operator...7 RWE w Polsce...8 Grupa RWE...9

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Wskaźniki według standardu Global Reporting Initiatives (GRI) Poziom aplikacji A+ Raport zweryfikowany przez firmę PwC Raport Społeczny (CSR) 2010 Ringier

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń 2011

Kalendarium wydarzeń 2011 Kalendarium wydarzeń 2011 Styczeń ENEA S.A. uruchamia nowy edukacyjny serwis internetowy, promujący ekologiczne postawy www.wkontakcieznatura.pl. Wiceprezes Zarządu ENEA Operator ds. infrastruktury sieciowej

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie [Nasza misja] Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie naszym klientom najwyższej jakości produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Jesteśmy, kiedy potrzeba Jesteśmy, kiedy potrzeba Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska za lata 2012 2013 Podziękowania Spis treści Rozpoczynając pracę nad niniejszym raportem, zapytałem ponad stu ekspertów o to,

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

Media w Polsce. wolność i niezależność dziennikarzy. Łukasz Jachowicz

Media w Polsce. wolność i niezależność dziennikarzy. Łukasz Jachowicz Media w Polsce wolność i niezależność dziennikarzy Łukasz Jachowicz 31/08/2003 1 Wstęp Ustawa za łapówkę czyli przychodzi Rywin do Michnika 1 jeden z najgłośniejszych materiałów prasowych ostatnich lat,

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

W POLSCE W H O I S W H O. Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg. oferta DLA WYDAWCÓW KOMPLEKSOWA. Patronat medialny. www.antalis.pl

W POLSCE W H O I S W H O. Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg. oferta DLA WYDAWCÓW KOMPLEKSOWA. Patronat medialny. www.antalis.pl W H O I S W H O W POLSCE 2014 Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg Patronat medialny ISBN 978-83-63879-36-5 9 788363 879365 KOMPLEKSOWA oferta DLA WYDAWCÓW www.antalis.pl RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2014 W

Bardziej szczegółowo

W H O I S W H O W POLSCE. Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg. Patronat medialny KOMPLEKSOWA. oferta. www.antalis.pl

W H O I S W H O W POLSCE. Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg. Patronat medialny KOMPLEKSOWA. oferta. www.antalis.pl W H O I S W H O W POLSCE 2013 Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg Patronat medialny KOMPLEKSOWA oferta www.antalis.pl RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2013 W H O I S W H O RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2013 W H O I S

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH DŻENTELMENÓW W POLSCE

NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH DŻENTELMENÓW W POLSCE 100 NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH DŻENTELMENÓW W POLSCE Drodzy Czytelnicy, z olbrzymią satysfakcją oddajemy w Państwa ręce listę 100 Najbardziej Wpływowych Dżentelmenów w Polsce. Tradycyjnie już pominęliśmy w

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Zajęcie Osiemnastu rachunków uszczęśliwionych Rok Sukces na giełdzie! z bankiem. Pierwsza rocznica bankowych marzycieli w czy ramach komornik akcji debiutu Pieniądze Centrum jak kompost Finansowego rozmowa

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER 1 Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER Społeczna odpowiedzialność biznesu-jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

Wszechświat funkcjonuje dzięki ciągłemu przekształcaniu się różnych rodzajów energii: chemicznej, cieplnej, świetlnej, mechanicznej czy elektrycznej.

Wszechświat funkcjonuje dzięki ciągłemu przekształcaniu się różnych rodzajów energii: chemicznej, cieplnej, świetlnej, mechanicznej czy elektrycznej. Połączyła nas Spis treści 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 Rozwijamy grupę technologiczną Podążamy drogą strategii Mierzymy wszystkie media Dostarczamy nowoczesne produkty Tworzymy z pasją Wdrażamy

Bardziej szczegółowo

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3 Szanowni Państwo, W ciągu trzech lat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Warszawa, 27 czerwca 2014 WSTĘP Na działalność Fundacji Projekt: Polska składa się aktywność rozgrywająca się na trzech polach: działalność skupiona wokół

Bardziej szczegółowo

W numerze: Rys. Marcin Bartosiewicz

W numerze: Rys. Marcin Bartosiewicz Rys. Marcin Bartosiewicz W numerze: Od redaktora..................................... 2 Problemy polskiej edukacji Czy polska szkoła ma szansę być lepsza?....................... 5 Zadowolenie rodziców

Bardziej szczegółowo