Pegas Nonwovens wszedł na praską giełdę ČT 24 str :32 Ekonomika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pegas Nonwovens wszedł na praską giełdę 18.12.2006 ČT 24 str. 01 16:32 Ekonomika"

Transkrypt

1 Pegas Nonwovens wszedł na praską giełdę ČT 24 str :32 Ekonomika Rozpoczyna się aktualny przegląd wydarzeń ekonomicznych. Miłego popołudnia. Akcje spółki włókienniczej Pegas Nonwovens weszły na praską giełdę. Po farmaceutycznej Zentivie i deweloperskiej ECM to trzecia emisja pierwotna Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze. redaktor Praska giełda, 9.30 przed południem. Na rynek kapitałowy wchodzi czeski producent włóknin nietkanych - spółka Pegas Nonwovens. Petr KOBLIC, dyrektor generalny BCPP Cena emisyjna akcji została określona na 749,2 koron, a teraz sprzedaje się je po około 810 koron. Łączna liczba akcji podczas emisji wynosiła 4 miliony 385 tysięcy akcji i spółka liczy na dochód poniżej 49 milionów EUR. redaktor Oprócz praskiej giełdy akcje Pegasa znajdą się w czwartek także na giełdzie warszawskiej. Lubomír VYSTAVĚL, menedżer emisji, ING W Polsce panuje ogromne zapotrzebowanie spowodowane prawdopodobnie reformą systemu emerytalnego oraz wynika z tego, jak ten rynek jest organizowany. redaktor Największy czeski producent włóknin nietkanych, numer dwa w Europie w produkcji polipropylenowych i polistyrenowych włóknin do higieny osobistej, wzbudził także zainteresowanie zagranicznych inwestorów. Lubomír VYSTAVĚL, menedżer emisji, ING 1

2 Mieliśmy zamówienia ze Sztokholmu, Helsinek, Zurychu, Paryża, Kopenhagi, Londynu. redaktor Największy popyt panował jednak wśród krajowych handlowców, dlatego 95% akcji detalicznych było przeznaczonych właśnie dla czeskich inwestorów. ROZMOWA Więcej na ten temat dowiemy się od dyrektora generalnego Pegasa Nonwovens Miloša Bogdana. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz od maklera Davida Brzka. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Panie Bogdan, czy jest Pan zadowolony z dzisiejszego rozwoju sytuacji na giełdzie, akcje podwyższyły swoją wartość właściwie ok. 6 procent? Z pewnością jesteśmy zadowoleni. Nasze akcje należały do tych najczęściej sprzedawanych i kupowanych na giełdzie. Liczba akcji w obrocie osiągnęła niemal liczbę akcji reszty rynku. Jesteśmy więc zadowoleni ze wzrostu, który odnotowaliśmy w pierwszym dniu. Jak widzą to maklerzy, panie Brzek? Ja uważam, że Pegasowi należy tylko pogratulować tego wejścia, ponieważ rzeczywiście była to bardzo interesująca sprzedaż. Popyt inwestorów było bardzo duży, a ta 2-miliardowa wielkość była rzeczywiście wysoka i wyraźnie wyprzedziła także emisję, która wchodziła na rynek w ubiegłym tygodniu jako nowa. 2

3 Czy pana zdaniem akcje Pegasa mogą spowodować także ogólny wzrost rynku? Powiedziałbym, że raczej nie, jeśli byśmy ogólny wzrost rynku wyrażali za pomocą indeksu PX, ponieważ akcje nie są na razie częścią tego indeksu. Jednak teraz, po dzisiejszej wypowiedzi pana dyrektora generalnego giełdy Koblica, rozważa się włączenie akcji Pegasa do indeksu PX. Znaczenie tego jednak nie będzie zbyt duże. Oznacza to, że ten główny impuls będzie prawdopodobnie gdzieś indziej, lecz z pewnością jest to częścią tego rynku. Jeszcze Pana zapytam, jak właściwie rozwijała się cena tych akcji w ciągu dnia, czy było to zgodne z oczekiwaniami? Można powiedzieć, że było to zgodne z oczekiwaniami. Rynek otwierał się już stosunkowo wysoko powyżej ceny subskrypcyjnej. Te pierwsze kontrakty przebiegały tuż powyżej granicy 800 koron. Następnie cena jeszcze podskoczyła do ok. 830, ale stopniowo zaczęły się realizować zyski, ponieważ były rzeczywiście stosunkowo wysokie, i podczas dnia kurs stopniowo spadał. Panie Bogdan, dlaczego w ogóle zdecydowali się Państwo wejść na giełdę w Czechach, a właściwie także w Polsce? Wejście na giełdę w Pradze jest naturalne. Mamy zakłady produkcyjne w Czechach, produkujemy więc tutaj nasze wyroby, uważam, że to było oczywiste. A giełda warszawska z tego powodu, że jest tam więcej tytułów, więcej inwestorów, nasza firma działa na rynku europejskim, a więc chcieliśmy szukać ich zainteresowania na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Jak długo myśleliście o tym, czy wejść na praską giełdę? Cały projekt włącznie z realizacją trwał pół roku. 3

4 Panie Brzek, od dzisiaj możliwe będzie zawieranie transakcji w ramach segmentu handlowego SPAD, lecz także w ramach obrotu automatycznego. Co to dokładnie oznacza? Jeżeli nie będziemy zbytnio wchodzić w szczegóły techniczne i prawne i nieco to uprościmy, to SPAD jest takim głównym rynkiem, gdzie płynność, to znaczy obrót w ramach popytu i podaży, zapewniają tak zwani twórcy rynku. I odwrotnie, w KOBOSIE lub obrocie kontynuacyjnym, co jest częścią obrotu automatycznego, przyjmowane są tylko zamówienia klientów, a ci handlowcy nie mają obowiązku składania tam swoich zamówień. Podstawowa różnica, jeśli byśmy to rzeczywiście bardzo uprościli, polega na wielkościach, ponieważ w SPADZIE handluje się w milionach, automatyczny system przeznaczony jest dla drobniejszych klientów, kiedy transakcje są rzędu dziesiątek lub setek tysięcy. Wróćmy jednak do Polski, czy w Polsce istnieje duży popyt na wasze akcje? Czy jakąś rolę odgrywa reforma emerytalna, która została tam rozpoczęta? Z pewnością tak. Tam dla nowo wchodzących spółek jest ważne to, aby znaleźli się inwestorzy, którzy będą kupować ich akcje właśnie w ramach tej reformy emerytalnej, również fundusze emerytalne są ważnymi klientami, którzy właściwie lokują środki finansowe w tych nowo wchodzących spółkach, więc na pewno reforma emerytalna jest ważna i jest to być może właśnie różnica między nami. My jesteśmy na razie dopiero na początku tej drogi. Panie Bogdan, czego więc właściwie oczekujecie od wejścia na praską giełdę i na giełdę w Polsce. Dalszego rozwoju spółki? Na pewno, my szliśmy na giełdę po kolejne środki na rozwój spółki. Bezpośrednio po notowaniu na giełdzie środki te posłużą do zmiany struktury kredytowej firmy. Rozwój spółki będzie zmierzał w kierunku następnych inwestycji, które były zaprezentowane ewentualnym inwestorom. Zaprezentowaliśmy plan inwestycyjny - zakończenie następnej linii technologicznej w przyszłym roku, dzięki której zwiększymy możliwości naszej produkcji o 30%. Czy może Pan jeszcze wspomnieć o jakichś dalszych inwestycjach? Gdzie chcieliby Państwo ulokować pieniądze zarobione na tych akcjach? 4

5 Jak już powiedziałem, zmienimy strukturę długów spółki i oprócz dużego projektu, o którym wspominałem i który będzie kosztował łącznie ok. 40 milionów EUR, mamy kilka mniejszych projektów, które pomogą podnieść jakość naszej produkcji oraz ukierunkować naszą spółkę na produkty specjalne. Panie Brzek, z jakich powodów Pana zdaniem akcje Pegasa mogą w ogóle interesować inwestorów? Z pewnością prawdziwe jest twierdzenie, że na naszej giełdzie panuje duży popyt na nowe tytuły. Jeśli na przykład spojrzymy na to w bardziej ogólny sposób, akcje na amerykańskich rynkach osiągają swoje historyczne rekordy, niemiecka giełda jest także na kilkuletnich maksymach, to znaczy, że trudno szukać tak zwanych tanich tytułów lub miejsc lokowania wolnych środków finansowych. Oznacza to, że nowe papiery wartościowe są już tylko z tego powodu interesujące, ponieważ przedstawiają pewien potencjał na przyszłość, a inwestorzy są tym zainteresowani. W przypadku spółki Pegas ważną sprawą jest z pewnością także to, że w tej branży zarówno u nas, jak w Europie akcje takich firm są niezbyt dobrze sprzedawane na giełdach. W większości są to firmy prywatne i właśnie to mogłoby być jednym z powodów zainteresowania inwestorów. Panie Bogdan, właściwie sprzedajecie akcje łącznie za niemal 4 miliardy koron. Dlaczego właściwie taka kwota, dlaczego nie więcej lub mniej? Taka kwota dlatego, że chcieliśmy wejść na giełdę z wystarczająco dużym pakietem, ab być wystarczająco atrakcyjni dla inwestorów. Dlaczego nie więcej? Prawdopodobnie dlatego, że nasz 100-procentowy właściciel, sprzedający akcjonariusz, wierzy w rozwój naszej firmy i wierzy w dalsze podwyższanie wartości udziału, który mu pozostanie. Mam jeszcze pytanie do Pana, panie Brzek. Właściwie jest to standardowa suma te cztery miliardy, czy możemy je porównywać z innymi tytułami? Trudno tu porównywać wejścia, ponieważ w Czechach ich zbyt wiele nie było, ale jeżeli porównalibyśmy je z tymi akcjami, które znajdują się obecnie w obrocie, to łączna kapitalizacja rynkowa tych firm nie jest zbyt wysoka. Uważam jednak, że jest wystarczająca, 5

6 by była interesująco płynna na tym rynku, a tytuł znalazł swoje zastosowanie, lecz jest to raczej emisja o mniejszym charakterze. Panie Bogdan, jakich mniej więcej dochodów się Pan spodziewa z obrotu akcjami w przyszłym roku? Jak już wspomniałem, notowanie na giełdzie przyniosło nam bezpośrednio 49 milionów EUR. Umożliwia to firmie dalszy obrót. Oczywiście przyniesie to także korzyści inwestorom, mam nadzieję, że będzie to jak najwięcej. Jaka jest według Pana, panie Brzek, realna suma, która może właściwie nadejść w przyszłym roku? Czy ma Pani na myśli realną wartość, o ile mogłyby się akcje dowartościować? Tak, dokładnie tak. W przypadku nowych spółek bardzo trudno robić szacunki, uważam jednak, że akcje Pagasa mogłyby pokonać wydajność naszego czeskiego indeksu. Czy można to porównywać z dalszymi dwoma tytułami, które właściwie dopiero niedawno weszły na praską giełdę, właśnie z ECM lub z Zentivą? Historia Zentivy jest już za nami, a wejście na pewno się Zentivie opłaciło. Osiągnęła wyraźne podwyższenie wartości, są to dziesiątki procent, a więc jeżeli byśmy teoretycznie brali pod uwagę to, że będzie to taki sam przypadek, to akcje Pegasa mogłyby rzeczywiście podwyższyć swoją wartość w dość wyraźny sposób. 6

7 Na praskiej giełdzie są więc trzy emisje pierwotne. Czy jest to Pana zdaniem dużo, czy mało? Czy możemy na przykład porównywać się do sąsiednich państw lub do innych krajów Unii Europejskiej? Jeżeli porównywalibyśmy się z sąsiednimi krajami, to powiedziałbym, że jest to nawet bardzo mało. Jeśli spojrzymy na rynek polski, który jest najczęściej porównywany z naszym, to na rynku polskim w bieżącym roku obracano mniej więcej 30 nowymi emisjami. Na ostatnie tygodnie tego roku planuje się około 6 dalszych, więc jest to rzeczywiście o wiele więcej. Jeżeli chodzi o całą Unię Europejską, to z pewnością znajdujemy się poniżej średniej. Z drugiej strony, jest to określone warunkami, w jakich się znajdujemy, w przeszłości strona techniczno-administracyjna nie była zbyt łatwa, a cały proces trwał dość długo. Jednak giełda przy współpracy z handlowcami papierami wartościowymi pokonała problemy i powyższe przeszkody nie powinny być tak trudne do przezwyciężenia. Jak powiedział Pan Bogdan, przygotowanie zabrało im około pół roku, w więc moim zdaniem nie jest to zbyt długo. A drugą sprawą są oczywiście potencjalni inwestorzy, to znaczy reforma emerytalna, która u nas jeszcze nie jest tak zaawansowana lub raczej jeszcze się nie rozpoczęła. Znaczy to, że wciąż mamy problem, który uniemożliwia rozwój. Czy oznacza to, że jest tu jeszcze duży potencjał, aby na giełdę wchodziły następne emisje pierwotne? Na pewno, tych spółek powinno tam być o wiele więcej. Panie Bogdan, wasza spółka produkuje włókniny nietkane, w jakim kierunku będzie Pana zdaniem ten przemysł zmierzał w przyszłości? Z pewnością czekają nas lata dalszego rozwoju. Środkowoeuropejskie i wschodnioeuropejskie rynki wyrobów higienicznych, które są produkowane z naszej włókniny nietkanej, nie są jeszcze w wystarczający sposób spenetrowane. Zaspokojenie tego rynku jest w porównaniu z rynkiem zachodnioeuropejskim około 20-procentowe. To znaczy, że oczekuję dalszego okresu wzrostu i rozwoju. Panowie, dziękuję za rozmowę. Życzę miłego dnia. Do widzenia. 7

8 Do widzenia. Do widzenia. 8

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej (226.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (215.) w dniu 14 kwietnia 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Zielona księga

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r.

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. 44,6 TWh sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 61,7 miliarda CZK koszty inwestycyjne 22,4 % rentowność kapitału własnego 47,2 miliarda CZK zysk po opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 1 (73) 2012 ISSN 1506 0977. Inwestycje. Pierwsze kroki na giełdzie

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 1 (73) 2012 ISSN 1506 0977. Inwestycje. Pierwsze kroki na giełdzie MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 1 (73) 2012 ISSN 1506 0977 Inwestycje Pierwsze kroki na giełdzie ANALIZY I REKOMENDACJe Korzystaj z unikalnej wiedzy analityków Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Gielda bez tajemnic NAJLEPSZY KWARTALNIK, Z KTÓREGO DOWIESZ SIE WSZYSTKIEGO O RYNKU KAPITAŁOWYM

Gielda bez tajemnic NAJLEPSZY KWARTALNIK, Z KTÓREGO DOWIESZ SIE WSZYSTKIEGO O RYNKU KAPITAŁOWYM Gielda bez tajemnic NAJLEPSZY KWARTALNIK, Z KTÓREGO DOWIESZ SIE WSZYSTKIEGO O RYNKU KAPITAŁOWYM W numerze: Czym jest giełda? Władze Giełdy Historia Giełdy Wybrane instrumenty rynku kapitałowego :wszystko

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie Na drodze do rozwoju małej i średniej firmy Business Growth F I N A N S E Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I E LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2009 WWW.BUSINESSGROWTH.PL Uczmy się dbać o swoje pieniądze RELACJA

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze

Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze 22 RYNEK OBROTU WALUTAMI W INTERNECIE Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze Obecnie pieniądze możemy wymienić na kilka sposobów: w banku, w kantorze stacjonarnym i kantorze lub platformie

Bardziej szczegółowo

moderator moderator moderator Andrzej Skolmowski SW-fan Andrzej Skolmowski mm niepotwierdzony Andrzej Skolmowski: SW-fan: Andrzej Skolmowski

moderator moderator moderator Andrzej Skolmowski SW-fan Andrzej Skolmowski mm niepotwierdzony Andrzej Skolmowski: SW-fan: Andrzej Skolmowski moderator: Serdecznie witam na dzisiejszym czacie z Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty. Tematem spotkania jest aktualna sytuacja w branży, wyniki Spółki i plany rozwojowe - ważne szczególnie w obliczu taniejącego

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania

Podstawy inwestowania Wydanie II rozszerzone Adam Zaremba Podstawy inwestowania Do rozważnych zysk należy! > Na co zwracać uwagę przy wyborze domu maklerskiego? > Jak niwelować ryzyko? > Czym jest system notowań? > Co warto

Bardziej szczegółowo

Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt ae. WNOP odcinek 019

Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt ae. WNOP odcinek 019 WNOP odcinek 019 Jak opracować swoją strategię inwestycyjną - ze Zbyszkiem z bloga APP Funds Opis odcinka: /019 To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy, odcinek dziewiętnasty. Michał: Rzucałeś

Bardziej szczegółowo

Dom maklerski KBC Securities

Dom maklerski KBC Securities Dom maklerski KBC Securities www.kbcmakler.pl Miasto, dd.mm.rrrrr. 2 Jak jest zorganizowany rynek kapitałowy i istota inwestycji? Aktywa realne Są to na ogół aktywa materialne, chociaż zaliczyć do nich

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Z PODSTAW PRZEDSIEBIORCZOŚCI

SCENARIUSZ LEKCJI Z PODSTAW PRZEDSIEBIORCZOŚCI SCENARIUSZ LEKCJI Z PODSTAW PRZEDSIEBIORCZOŚCI AUTOR SCENARIUSZA PIOTR KUR TEMAT LEKCJI (lekcja problemowo-podawcza z dziedziny rynku kapitałowego): TRZY WAŻNE PYTANIA DLA POTENCJALNEGO INWESTORA GIEŁDOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Sprzedam akcje w dobre ręce, czyli dlaczego firmy chcą być notowane na giełdzie papierów wartościowych. Autor: Artur Brzeziński

Sprzedam akcje w dobre ręce, czyli dlaczego firmy chcą być notowane na giełdzie papierów wartościowych. Autor: Artur Brzeziński Sprzedam akcje w dobre ręce, czyli dlaczego firmy chcą być notowane na giełdzie papierów wartościowych Autor: Artur Brzeziński Skrócony opis lekcji Są to kolejne zajęcia poświęcone giełdzie papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

Jarosław Ziębiec. Zasady obrotu giełdowego

Jarosław Ziębiec. Zasady obrotu giełdowego Jarosław Ziębiec Zasady obrotu giełdowego Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22) 628 32 32 fax (22) 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

Człowiek. jest najważniejszy GŁOS BIZNESU. Co zyskujemy będąc na GIEŁDZIE DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW. Inwestycja czy oszczędność Produkty bankowe

Człowiek. jest najważniejszy GŁOS BIZNESU. Co zyskujemy będąc na GIEŁDZIE DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW. Inwestycja czy oszczędność Produkty bankowe Numer 6 (15) 2011 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców GŁOS BIZNESU Co zyskujemy będąc na GIEŁDZIE DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW / KRONIKA / DESIGN / / GOSPODARKA /

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo