Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Eryk Łon

2 Plan referatu 1. Cel opracowania 2. Idea patriotyzmu gospodarczego jako inspiracja do tematu artykułu 3. Wybór spółek wchodzących do portfela 4. Strategie makroekonomiczne wyceny spółek proeksportowych 5. Propozycja utworzenia funduszy inwestycyjnych polskich spółek proeksportowych 6. Wnioski

3 1. Cel opracowania Głównym celem referatu jest zaproponowanie utworzenia przy SKOK-ach funduszu inwestycyjnego grupującego tzw. polskie spółki proeksportowe Ponadto chodzi o pokazanie jakie czynniki makroekonomiczne mogą wpływać na kursy akcji spółek proeksportowych

4 2. Idea patriotyzmu gospodarczego jako inspiracja do tematu artykułu Działalność społecznikowska ks. Piotra Wawrzyniaka i Franciszka Stefczyka Wypowiedzi Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wypowiedź premiera Singapuru z 1990 roku

5 Strategie proeksportowe wybranych krajów na świecie (m. in. działania japońskiego Ministerstwa Finansów w porozumieniu z Bankiem Japonii, działania rządu francuskiego i szwedzkiego w dobie kryzysu, działania rządu USA) działalność współczesnych Exim Banków działalność Instytutu Stefczyka (działalność naukowa na dwóch obszarach: rozwój spółdzielczości finansowej oraz inwestowanie etyczne (tzw. inwestowanie odpowiedzialnie społecznie))

6 działalność funduszu etycznego SKOK SFIO Etyczny1 (idea odpowiedzialnego inwestowania w funduszu polega głównie na klasyfikacji negatywnej wykluczającej ze spektrum inwestycyjnego takie branŝe jak: tytoniowa, sektor wysokoprocentowych napojów alkoholowych, produkcja broni, czy teŝ technologie uciąŝliwe dla środowiska naturalnego)

7 3. Wybór spółek wchodzących do portfela 13 spółek wybranych z grupy 33 spółek: - Amica Dębica Forte Groclin KGHM Naftobudowa Novita Paged Rafamet Relpol Remak Sanok Stalprodukt

8 Polska spółka proeksportowa to spółka spełniająca: dwa kryteria: Pierwsze: udział eksportu w przychodach ogółem ponad 50% Drugie: udział polskiego kapitału decydujący głos na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, przekracza 50% lub udział poniŝej 50% ale gwarantujący decydujący głos o losach spółki np. KGHM

9 Grupa spółek spełniająca obydwa kryteria: Amica Groclin KGHM Naftobudowa Novita Paged Rafamet Relpol Remak Sanok

10 Tabela 1: Stopy zwrotu polskich spółek proeksportowych (w %) na tle WIG, WIG20, mwig40 i swig80 w latach Spółka z indeksu WIG Średnioroczne stopy zwrotu w % w latach Spółka z indeksu WIG Średnioroczne stopy zwrotu w % w latach Paged 102,91 Forte 31,78 Stalprodukt 92,98 Dębica 16,52 Novita 59,21 Amica 14,58 Rafamet 57,05 Relpol 9,85 KGHM 49,38 Naftobudowa 45,30 swig80 31,77 Groclin 44,31 mwig40 17,63 Sanok 34,51 WIG 15,95 Remak 33 WIG20 10,62

11 4. Strategie makroekonomiczne wyceny spółek proeksportowych Kiedy warto kupować akcje polskich spółek proeksportowych? zmiany opłacalności eksportu: kurs opłacalności eksportu w dolarach i euro, aprecjacja i deprecjacja złotego wobec dolara i euro

12 Tabela 2: Stopy zwrotu z akcji spółek w latach opłacalnego i nieopłacalnego eksportu w % Spółki Średnie stopy zwrotu w % Lata opłacalnego eksportu (1999, 2003, 2004, 2006, 2007 i 2009) Lata nieopłacalnego eksportu (2000, 2001, 2002, 2005 i 2008) RóŜnica kolumny 2 i kolumny 3 Amica 42,38-18,78 61,17 Dębica 43,23-15,52 58,75 Forte 62,01-4,47 66,48 Groclin 56,31 29,92 26,39 KGHM 93,56-3,64 97,22 Naftobudowa 115,89-39,4 155,29 Novita 97,31 13,51 83,79 Paged 220,18-37,82 258,01 Rafamet 93,05 13,84 79,21 Relpol 41,45-28,06 69,51 Remak 61,81-1,57 63,39 Sanok 77,80-17,43 95,23 Stalprodukt 169,62 1,01 168,61 Średnia 90,36-8,34 98,69

13 Tabela 3: Korelacja miedzy stopami zwrotu a wybranymi czynnikami realnymi w latach w %. Korelacja miedzy stopą zwrotu z akcji a czynnikami realnymi Stopy zwrotu z akcji spółek proeksportowych rok T Stopy zwrotu z akcji spółek proeksportowych rok T Stopy zwrotu z akcji spółek proeksportowych rok T Stopy zwrotu z akcji spółek proeksportowych rok T Stopy zwrotu z akcji spółek proeksportowych rok T Wartość korelacji Dynamika produkcji przemysłowej T+1 0,59 Dynamika krajowego eksportu T+1 0,47 Dynamika polskiego PKB T+1 0,61 Dynamika konsumpcji strefa euro T+1 0,45 Pengab T-1 (nastroje polskich bankowców) -0,43

14 Tabela 4: Korelacja miedzy stopami zwrotu a wybranymi czynnikami monetarnymi w latach w %. Korelacja miedzy stopą zwrotu z akcji a czynnikami monetarnymi Wartość korelacji Stopy zwrotu z akcji spółek proeksportowych rok T Stopy zwrotu z akcji spółek proeksportowych rok T Stopy zwrotu z akcji spółek proeksportowych rok T Stopy zwrotu z akcji spółek proeksportowych rok T Impuls dolarowy w roku T-1 0,53 Impuls eurowaluty w roku T-1 0,54 Polityka pienięŝna NBP w roku T 0,66 Polityka pienięŝna RBC w roku T 0,17

15 5. Propozycja utworzenia funduszy inwestycyjnych polskich spółek proeksportowych naleŝy stworzyć segment polskich spółek proeksportowych, moŝna pomyśleć o rynku papierów dłuŝnych dla eksporterów fundusze proeksportowe mogłyby częściowo kupować obligacje i krótkoterminowe papiery dłuŝne eksporterów w okresie dekoniunktury na rynku akcji

16 fundusze poprzez swoją aktywność na rynku akcji mogłyby przeciwdziałać horrendalnym spadkom i wzrostom w tym segmencie poza tym fundusze utrzymywały na stałe pewien odsetek akcji eksporterów by przeciwdziałać wrogim przejęciom ze strony zagranicznych konkurentów i zagranicznych funduszy venture capital

17 NBP teŝ mógłby być aktywny na rynku kapitałowym szczególnie w segmencie spółek proeksportowych (potrzeba wycofania się z planów wprowadzania euro) banki o kapitale polskim mogłyby tu pomóc (np. pozostawić większościowy udział Skarbu Państwa w BGś a nie sprzedawać ich zagranicznym bankom)

18 GPW powinna stworzyć specjalny segment do inwestowania w sektor spółek proeksportowych w niedalekiej przyszłości powstanie Polski Exim Bank, który będzie kooperował z funduszami proeksportowymi

19 6. Wnioski Po pierwsze, naleŝy utworzyć fundusze inwestujące w aktywa finansowe polskich spółek proeksportowych Po drugie, polska spółka proeksportowa to spółka spełniająca jednocześnie dwa kryteria: udział jej eksportu w przychodach ogółem wynosi ponad 50% oraz udział głosów kapitału polskiego w akcjonariacie gwarantuje wpływ na los spółki

20 Po trzecie, w akcje polskich spółek proeksportowych warto inwestować gdy rośnie opłacalność sprzedaŝy eksportowej Po czwarte, warto stosować przy inwestowaniu w polskie spółki proeksportowe strategie makroekonomicznych oparte na czynnikach realnych i monetarnych

21 Po piąte, utworzenie segmentu polskich spółek proeksportowych mogłoby być połączone ze wsparciem NBP i wybranych polskich banków z dominującym udziałem Skarbu Państwa

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU Dr hab. Eryk Łon POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU sytuacja bieżąca i perspektywy 23 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji: 1. Sytuacja bieżąca w świetle cyklu prezydenckiego w USA 2. WIG spożywczy jako barometr

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY No 11 Warszawa, 14 listopada 2011 2 Numer: 11/2011 MONITORING MAKROEKONOMICZNY Opiekun Naukowy SKN FM: Prof. dr hab. Cezary Wójcik PRODUKT KRAJOWY BRUTTO 125,0 120,0 115,0 110,0

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG 20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG Amerykańska Izba Handlowa w Polsce ul. E. Plater 53 00-113 Warszawa Tel. +48 (22) 520 59 99 Faks +48 (22) 520

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Prog. gram. BZ WBK-Aviva

Prog. gram. BZ WBK-Aviva Kwartalny biule etyn informacyjny IN PL U lipiec 2015 S Prog gram Inwestycyjny BZ WBK-Aviva Towarzystwa a Ubezpieczeń Świat Niekończąca się grecka historia II kwartał br. na świecie minął pod znakiem problemów

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2011. Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa. Publikacja przygotowana przez. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa 2011. Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa. Publikacja przygotowana przez. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 1 2 Warszawa 2011 Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa Publikacja przygotowana przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Recenzja naukowa: dr Magdalena

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności

Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności www.pwc.pl/rynkikapitalowe Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności Październik 2012 r. Wstęp Postępujący od kilku lat głęboki kryzys finansowy i ekonomiczny wywiera w dalszym ciągu silny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA PROJEKTU BUDśETU PAŃSTWA NA ROK 2009

ZAŁOśENIA PROJEKTU BUDśETU PAŃSTWA NA ROK 2009 RADA MINISTRÓW ZAŁOśENIA PROJEKTU BUDśETU PAŃSTWA NA ROK 2009 projekt Warszawa czerwiec 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...2 OCENA SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ POLSKI...3 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO...3 ANALIZA PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY DLA PROGRAMU INWESTYCJE POLSKIE Gdańsk, grudzień 2012 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk tel. 58 524 49 01,

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY grudzień 2010

RAPORT RYNKOWY grudzień 2010 RAPORT RYNKOWY grudzień 2010 Numer 12/ 2010 Niezależni doradcy finansowi Szanowni Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce grudniowe wydanie Raportu Rynkowego przygotowanego przez zespół analityków

Bardziej szczegółowo

NFI Magna Polonia S.A.

NFI Magna Polonia S.A. OKŁADKA PROSPEKT EMISYJNY SPÓŁKI NFI Magna Polonia S.A. Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: - 61.896.667 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Zakłady ubezpieczeń na polskim rynku kapitałowym w latach 2005 2013

Zakłady ubezpieczeń na polskim rynku kapitałowym w latach 2005 2013 Zakłady ubezpieczeń na polskim rynku kapitałowym Agnieszka Parlińska Zakłady ubezpieczeń na polskim rynku kapitałowym w latach 2005 2013 W niniejszym artykule autorka dokonała oceny roli i aktywności zakładów

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym

Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym AGNIESZKA PARLIŃSKA Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym W niniejszym artykule autorka zaprezentowała rolę i znaczenie instytucji ubezpieczeniowych na rynku kapitałowym w Polsce. Przedstawiony został rozmiar

Bardziej szczegółowo