OD REDAKTORA. Opiekun Koła Naukowego BAJT Marek Łukasik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OD REDAKTORA. Opiekun Koła Naukowego BAJT Marek Łukasik - 75 -"

Transkrypt

1 OD REDAKTORA Niniejszy Słownik, jak sugeruje jego tytuł, został przygotowany i opracowany przez studentów Katedry Języków Specjalistycznych członków Koła Naukowego BAJT. Jest to pierwszy z serii słowników studenckich, których istotnym aspektem będzie dydaktyczny charakter prowadzonych prac terminograficznych. W pracach nad prezentowanym poniżej Słownikiem podjęto próbę zastosowania założeń współczesnej teorii terminologii i leksykografii terminologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących zasad pracy terminograficznej: terminy wyekscerpowano z najnowszych tekstów fachowych, a więc takich, które są nośnikiem aktualnej wiedzy; obróbkę materiału faktograficznego przeprowadzono przy wykorzystaniu oprogramowania do badania korpusów tekstowych; na potrzeby badania dane terminologiczne umieszczono w elektronicznej bazie danych umożliwiającej szybki dostęp do zebranego materiału. Oczywiście nie wszystkie wymogi udało się zrealizować w stu procentach. Należy jednak jeszcze raz podkreślić dydaktyczny charakter całego przedsięwzięcia: dzięki przeprowadzonym badaniom tekstów studenci mieli możliwość zastosowania wiedzy deklaratywnej i przekształcenia jej w umiejętności sporządzania baz terminologicznych oraz słowników specjalistycznych. Ponieważ studenci zaangażowani byli na każdym etapie pracy słownikarskiej, mieli oni również możliwość zetknięcia się z problemami, z jakimi borykają się na co dzień zawodowi leksykografowie i terminografowie, a wynikającymi m.in. z trudności identyfikacji terminów i ich odróżnienia od nieterminów, ułożenia siatki haseł czy zachowania wymaganej symetrii w słowniku. Oddajemy więc w ręce Czytelników produkt pracy o istotnej wartości dydaktycznej, który może dodatkowo okazać się pomocny w codziennej praktyce specjalistów i studentów wielu dziedzin z zakresu językoznawstwa stosowanego oraz nauk medycznych. Opiekun Koła Naukowego BAJT Marek Łukasik

2 WPROWADZENIE Koncepcja stworzenia Studenckiego Słownika Kontekstowego wyrosła z zainteresowania Koła Naukowego BAJT lingwistyką korpusową, a w szczególności możliwościami, jakie oferuje ta dyscyplina w pracy leksykograficznej. Celem niniejszego słownika jest zapoznanie odbiorców z funkcjonowaniem angielskojęzycznych terminów medycznych w różnych kontekstach. W październiku 2006 roku postawiono przed studentami zadanie polegające na stworzeniu własnej bazy danych terminologicznych. Materiał do pracy stanowiły aktualne wydania czasopism fachowych, reprezentujące szerokie spektrum dziedzin wiedzy. W opracowanych w formie elektronicznej i papierowej kartach terminologicznych rejestrowane były następujące dane: rodzajnik (w przypadku języka niemieckiego), termin, określenie lewostronne, określenie prawostronne, kontekst, branża, język, źródło oraz data rejestracji hasła. Rezultatem tych działań było stworzenie makrobazy danych terminologicznych EBDT, czyli Eksperymentalnej Bazy Danych Terminologicznych, obejmującej ponad 3000 terminów w czterech językach (angielskim, niemieckim, rosyjskim i polskim). W wyniku przeprowadzenia analizy jakościowej i ilościowej EBDT zespół autorski podjął decyzję, aby opracowywany słownik przedstawiał angielskie terminy z dziedziny medycyny, gdyż ta część bazy była najpełniejsza i najbardziej reprezentatywna. Po wydzieleniu rekordów zawierających terminy medyczne podjęto prace nad ograniczeniem objętości publikacji. Autorzy wyselekcjonowali 191 haseł i dobrali do nich łącznie 573 konteksty, mając na uwadze przydatność słownika oraz kryterium częstości występowania, jakości i różnorodności najbliższego otoczenia tekstowego jednostek terminologicznych. W siatce haseł nie uwzględniono zatem wielu rzadkich terminów, co było podyktowane także ograniczeniami objętościowymi. Terminy hasłowe sprowadzono do postaci kanonicznej, a następnie ułożono je w odpowiednim porządku formalnym. Każdemu terminowi w słowniku towarzyszą trzy konteksty (w założeniu: konteksty standardowe), każdy opatrzony tytułem czasopisma, z którego pochodzi. Konteksty starano się dobrać tak, aby były różnorodne i w miarę możliwości wskazywały na związki frazeologiczne danego terminu wynikające z zebranych danych korpusowych (niestety, w wielu przypadkach nie udało się zrealizować postulatu maksymalnej różnorodności źródeł w ramach jednego artykułu hasłowego). Uzupełnieniem poszczególnych haseł jest alternatywna pisownia hasła (leukemia / leucemia kwalifikator = ), alternatywna forma hasła w brytyjskiej (kwalifikator Br.E. ) lub amerykańskiej (kwalifikator Am.E. ) odmianie języka angielskiego lub podanie nieregularności w zakresie tworzenia liczby mnogiej

3 (kwalifikator pl. ). Dane w tym zakresie zostały oparte o słownik medyczny Merriam-Webster Online (http://www.webster.com). Ponadto słownik opatrzono indeksem, który gromadzi zarówno terminy z zasadniczej siatki haseł występujące w kontekstach innych niż własne, jak również terminy (hipoterminy, terminy ogólnonaukowe) skojarzone na podstawie częstości ich występowania w ramach mikrotekstów poszczególnych artykułów hasłowych. Korzystając z indeksu można w łatwy sposób odnaleźć kontekst dla znajdujących się w nim terminów. Praca nad słownikiem uwidoczniła pozytywne aspekty wykorzystania aktualnego korpusu tekstów oraz umożliwiła zastosowanie teorii terminologii i leksykografii terminologicznej w praktyce terminografa. Mamy nadzieję, że słownik okaże się przydatny nie tylko studentom języków specjalistycznych, lecz także studentom medycyny, personelowi medycznemu, tłumaczom, lektorom oraz wszystkim zainteresowanym tytułową dziedziną wiedzy. Niniejszy Słownik jest pierwszym z serii słowników studenckich, dlatego z wdzięcznością przyjmiemy wszelkie uwagi i komentarze, które prosimy przesyłać adres Koła Naukowego: Wioletta Mela Tomasz Michta PODZIĘKOWANIA Zespół autorski składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do wydania niniejszej publikacji w jej obecnym kształcie. Za wsparcie merytoryczne i umożliwienie opublikowania Słownika serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem Pana Profesora Jerzego Lukszyna, Kierownika Katedry Języków Specjalistycznych. Za sprawdzenie poprawności merytorycznej i językowej haseł oraz kontekstów dziękujemy Panu Doktorowi Mariuszowi Górniczowi. Dziękujemy również autorom poszczególnych kart terminologicznych, których praca umożliwiła powstanie niniejszego Słownika. Autorzy

4 Wykaz terminów opracowanych w słowniku: 1. abdomen 2. acidosis 3. airway 4. albumin 5. amputation 6. amygdala 7. anaesthetic 8. aneurysm 9. angiogram 10. antibody 11. antioxidant 12. apoptosis 13. appendix 14. artery 15. atrophy 16. autism 17. bile 18. biopsy 19. bladder 20. blood 21. bone 22. bowel 23. bradycardia 24. brain 25. calcification 26. cancer 27. capillary 28. carcinoma 29. cell 30. chemotherapy 31. cholesterol 32. cirrhosis 33. clot 34. cohort 35. colectomy 36. colonoscopy 37. cortex 38. death 39. delivery 40. diagnosis 41. diarrhea 42. disc 43. discectomy 44. disease 45. disorder 46. dissection 47. DNA 48. donor 49. dose 50. drainage 51. drug 52. dysplasia 53. dystonia 54. eczema 55. edema 56. elastography 57. electrophoresis 58. embolization 59. endoleak 60. endoscopy 61. engorgement 62. epithelium 63. erosion 64. erythema 65. esophagus 66. estrogen 67. excision 68. fetus 69. fever 70. fibrositis 71. fistula 72. fundus 73. ganglion 74. gangrene 75. gastrectomy 76. gastritis 77. gastroenteropathy 78. gland 79. glomerulus 80. glucose 81. graft 82. hematochezia 83. hematoma 84. hemodialysis 85. hemoglobin 86. hemostasis 87. hepatitis 88. herniation 89. herpes 90. hormone 91. hydrocephalus 92. hypercapnia 93. hyperglycemia 94. hyperplasia 95. hypertrophy 96. hypoglycemia 97. hypopharynx 98. hypothyroidism 99. hypoxia 100. hysterectomy 101. ileum 102.immunohistochemistry 103. immunosuppression 104. impairment 105. implantation 106. incision 107. incontinence 108. infarction 109. inflammation 110. infusion 111. inhibitor 112. ischemia 113. jaundice 114. jejunum 115. joint 116. keratinocyte 117. keratosis 118. ketoacidosis 119. kidney 120. labor 121. leiomyoma 122. lesion 123. leukemia 124. ligament 125. lobe 126. lupus erythematosus 127. lymphoma 128. melanoma 129. mesothelioma 130. metastasis 131. morbidity 132. mortality 133. mucosa 134. nausea 135. necrosis 136. neoplasm 137. neostigmine 138. obstruction 139. oophorectomy 140. osteoarthritis 141. osteomyelitis 142. palate 143. pancreatitis 144. parenchyma 145. patency 146. pathogen 147. pathogenesis 148. pathology 149. perfusion 150. peritonitis 151. pneumothorax 152. polyp 153. psoriasis 154. radiography 155. radiotherapy 156. rebleeding 157. receptor 158. rectum 159. reflex 160. reflux 161. resection 162. sarcoma 163. sclerosis 164. secretion 165. serum 166. shunt 167. sinus 168. spine 169. spiradenoma 170. splenium 171. stenosis 172. stent 173. surgery 174. teratoma 175. testosterone 176. thrombosis 177. thyroidectomy 178. tissue 179. transfusion 180. transplant 181. tumor 182. uterus 183. vaccine 184. vasculitis 185. vasoconstriction 186. vasopressin 187. vein 188. venography 189. vertebra 190. vessel 191. vitamin

5 1. abdomen Abdominal radiograph at this phase shows a gasless abdomen from spastic ileus. Abdominal Imaging The abdomen and pelvis was irrigated with warm saline solution. Advances in Surgery Care is needed to avoid contamination of the abdomen and port site wounds. Advances in Surgery 2. acidosis (pl. acidoses) Patients with an unexplained anion gap acidosis should be questioned about the ingestion of other toxic alcohols. The Lancet In these patients, the acidosis can be quickly reversed by administration of parenteral thiamine. The Lancet Concerns regarding respiratory acidosis during laparoscopic procedures in pregnant women were brought about when found to be associated with preterm labor, spontaneous abortion, and fetal death, suggesting the importance of maintaining normocarbia. Advances in Anesthesia 3. airway Airway examination revealed a Mallampati class I airway. Advances in Anesthesia These options might include tonsillectomy and adenoidectomy to improve airway diameter. Advances in Pediatrics Increases in interstitial fluid and blood volume and increased estrogen during pregnancy lead to capillary engorgement and swelling in the upper airway. Advances in Anesthesia 4. albumin In [our] article, we review the available evidence concerning the relationships of C- reactive protein and urinary albumin excretion, with each other and with other cardiovascular risk markers and factors. Drug Week The high retention of human albumin by YM-100 raised the possibility that serum proteins with similar molecular sizes, including bprl, might also be retained. Archives of Pathology and Laboratory Medicine

6 One caveat is that preoperative albumin can be increased falsely in patients with poor oral fluid intake, so a normal serum albumin level may give a false sense of security to the surgeon. Advances in Surgery 5. amputation Of these, 7 had digital amputation, and 5 had below-knee amputations (none had above-knee amputation). Diabetes Research and Clinical Practice Foot ulcers are the most common precursor of amputation and an important cause of morbidity and mortality in patients with diabetes. Diabetes Research and Clinical Practice Two other patients refused amputation but improved with prolonged conservative management. Diabetes Research and Clinical Practice 6. amygdala (pl. amygdalae) Similarly, the amygdala has been shown to process and functionally link both emotions and autobiographical memory. Brain: A Journal of Neurology The same dreamy states were also provoked by stimulation on 8 occasions in 4 patients: 5 stimulations of the amygdala and 3 stimulations of the parahippocampal gyrus. Brain: A Journal of Neurology One of the most commonly replicated aspects is the finding that prenatal stress may lead to elevated levels of CRH-expression in the hippocampus and the amygdala, the latter being the locus that is supposed to be controlling infant reactivity to novel stimuli. Early Human Development 7. anaesthetic (Am.E. anesthetic) This examination is usually performed under a light general anaesthetic. Cancer Sometimes it is possible to take such a 'biopsy' under local anaesthetic, as for example when a piece of skin is to be removed or a sample of bone marrow. Cancer In this study, the treatment groups were similar in terms of patient demographics, types of surgery, anaesthetic administered, and the analgesics used postoperatively. Clinical Drug Investigations 8. aneurysm (=aneurism) A sudden severe headache is really a different category but it, it can be a sign of a leaking aneurysm. ABC News

Studencki Słownik Kolokacji Angielskiego Języka Medycyny

Studencki Słownik Kolokacji Angielskiego Języka Medycyny Koło Naukowe BAJT Katedra Języków Specjalistycznych Studencki Słownik Kolokacji Angielskiego Języka Medycyny Redakcja Tomasz Michta Zespół autorski Maria Kloza, Jan Łompieś, Mariusz Mela, Wioletta Mela,

Bardziej szczegółowo

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper Praca oryginalna Original paper Journal of Ultrasonography 2014; 14: 258 272 Submitted: 04.11.2013 Accepted: 13.11.2013 Ultrasonografia w diagnostyce krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego po przeszczepach

Bardziej szczegółowo

SLI SPECYFICZNE ZABURZENIE JĘZYKOWE

SLI SPECYFICZNE ZABURZENIE JĘZYKOWE SLI SPECYFICZNE ZABURZENIE JĘZYKOWE DIAGNOZA, PROGNOZA, INTERWENCJA KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA WARSZAWA, 5 8 LIPCA 202 Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8 0-80 Warszawa tel. (22) 24 7

Bardziej szczegółowo

Aspekty radiologiczno-kliniczne i odrębności udarów mózgu u dzieci. Radiological and clinical aspects and differences of childhood stroke

Aspekty radiologiczno-kliniczne i odrębności udarów mózgu u dzieci. Radiological and clinical aspects and differences of childhood stroke Guz, Kostkiewicz, Stopa 179 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2012, 2, 179 192 Wiesław Guz, Agnieszka Kostkiewicz,

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137-6543 ROK XXXVII AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE NR 6/2005 Zespół redakcyjny (Editorial Staff) Prof. dr hab. Stefan Kruś (Redaktor Honorowy - Honourable Editor) Prof.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy Redakcja naukowa: Elżbieta Szymańska Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY STRONY INTERNETOWEJ SZPITALI W KONTEKŚCIE INNOWACYJNYCH STRATEGII W SEKTORZE USŁUG ZDROWOTNYCH

KRYTERIA OCENY STRONY INTERNETOWEJ SZPITALI W KONTEKŚCIE INNOWACYJNYCH STRATEGII W SEKTORZE USŁUG ZDROWOTNYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Tomasz OWCZAREK, Dariusz ZDONEK Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska KRYTERIA OCENY STRONY

Bardziej szczegółowo

Praca oryginalna. Chirurgia Polska 2007, 9, 2, 85 91 ISSN 1507 5524 Copyright 2007 by Via Medica

Praca oryginalna. Chirurgia Polska 2007, 9, 2, 85 91 ISSN 1507 5524 Copyright 2007 by Via Medica Praca oryginalna Chirurgia Polska 2007, 9, 2, 85 91 ISSN 1507 5524 Copyright 2007 by Via Medica Wpływ edukacji multimedialnej chorego na przebieg pooperacyjny po hernioplastyce The influence of multimedia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA. Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012

CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA. Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012 Reproduktywne zdrowie kobiet... CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012 Eugenij Tishchenko 2, Siarhei Panko 1, Darja

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XIV, ZESZYT 11 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Redakcja naukowa Tadeusz Listwan Łukasz Sułkowski Łódź 2013

Bardziej szczegółowo

PULS UCZELNI. Higher School s Pulse. Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3. Studia magisterskie - START 1 października 2014

PULS UCZELNI. Higher School s Pulse. Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3. Studia magisterskie - START 1 października 2014 Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu PULS UCZELNI Public Higher Medical Professional School in Opole ISSN 2080-2021 Higher School s Pulse Studia

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Redakcja zeszytu strzeszczeń: Jan Głodowski, Katarzyna Kosiorek, Włodzimierz Samborski Redakcja

Bardziej szczegółowo

Telemedycyna i ezdrowie 2014

Telemedycyna i ezdrowie 2014 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-zdrowia www.telemedycyna.org 1998-2014 Konferencja międzynarodowa Telemedycyna i ezdrowie 2014 STRESZCZENIA Pod redakcją Wojciecha Glinkowskiego www.e-zdrowie.pl 24

Bardziej szczegółowo

E-learning narzędzia i praktyka

E-learning narzędzia i praktyka E-learning narzędzia i praktyka pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński Warszawa, lipiec 2012 Copyright

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. Laboratorium Mikrobadań IBE

RAPORT Z BADANIA. Laboratorium Mikrobadań IBE RAPORT Z BADANIA Laboratorium Mikrobadań IBE Autor: Tomasz Kasprzak Rozdział 5 na podstawie raportu autorstwa Magdalena Tędziagolskiej, Agnieszki Borek, Jakuba Kołodziejczyka, Iwony Koniecznej, Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.pl DIAGNOZA STANU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W POLSCE I WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015

Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015 Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015 23-24 czerwca 2015 Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków Abstrakty Spis treści Jakub Adamski: Uprawnione oczekiwania a obecna praktyka organów administracji

Bardziej szczegółowo

Brak związku polimorfizmu rs7951 genu C3 składowej dopełniacza z rozwojem tocznia rumieniowatego układowego

Brak związku polimorfizmu rs7951 genu C3 składowej dopełniacza z rozwojem tocznia rumieniowatego układowego 416 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2011, 4, 416 423 Wydawnictwo UR 2011 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

E-edukacja w praktyce wyzwania i bariery

E-edukacja w praktyce wyzwania i bariery E-EDUKACJA W PRAKTYCE WYZWANIA I BARIERY E-edukacja w praktyce wyzwania i bariery Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych E-edukacja w praktyce wyzwania i bariery pod redakcją naukową Marcina

Bardziej szczegółowo

Różny obraz kliniczny celiakii wśród dzieci. Different clinical picture of coeliac disease in children

Różny obraz kliniczny celiakii wśród dzieci. Different clinical picture of coeliac disease in children 193 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2012, 2, 193 199 Paulina Krawiec 1, Elżbieta Pac-Kożuchowska 2 Different

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Warszawa 2010 Redakcja: inż. Michał Okulewicz Magda Ziółkowska Zuzanna Krawczyk Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Współpraca: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Pedagogika Szkoły Wyższej

Pedagogika Szkoły Wyższej Pedagogika Szkoły Wyższej UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY INSTYTUT PEDAGOGIKI Pedagogika Szkoły Wyższej 1/2013 SZCZECIN 2013 Rada Naukowa Teresa Bauman, Maria Czerepaniak-Walczak, Barbara

Bardziej szczegółowo

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań 04/S/0010/08

Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań 04/S/0010/08 Badania statutowe 2008-2009 Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań Kierownik badania: Prof. SGH dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku Polski Przegląd Kartograficzny Tom 46, 2014, nr 4, s. 397 411 OLGA JAWORSKA Łęczna olgajaworska@interia.pl Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie

Bardziej szczegółowo