Przewodnik po serwisie transakcyjnym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik po serwisie transakcyjnym"

Transkrypt

1 Przewodnik po serwisie transakcyjnym 1

2 Spis treści Wprowadzenie Pierwsze logowanie do serwisu transakcyjnego Pierwsze kroki w nowym serwisie transakcyjnym Informacje o rachunku oraz składanie zleceń Obserwacja notowań i wykresów Ustawienia rachunku

3 Wprowadzenie Serwis transakcyjny Domu Maklerskiego mbanku to nowoczesny, wieloprzeglądarkowy, internetowy system transakcyjny umożliwiający obrót instrumentami finansowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Serwis transakcyjny działa pod większością przeglądarek internetowych, tj. Mozilla, Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera itd. System ten jest wykonany w nowoczesnej technologii w konwencji bloczków (gadżetów), która umożliwia użytkownikowi dowolną konfigurację ekranu roboczego. Użytkownik może ustawić swój pulpit wedle własnych upodobań. Nie ma konieczności instalowania platformy na swoim komputerze, dzięki czemu można korzystać z serwisu transakcyjnego na wielu komputerach. Serwis transakcyjny można obejrzeć na interaktywnym rachunku demonstracyjnym, który znajduje się pod przyciskiem: Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem oraz aktywnego korzystania z nowych możliwości na jakie pozwala serwis transakcyjny Domu Maklerskiego mbanku! 3

4 1. Pierwsze logowanie do serwisu transakcyjnego Do zalogowania konieczne są: 9-cio cyfrowy identyfikator (login) oraz hasło z bezpiecznej koperty (login oraz hasło z bezpiecznej koperty otrzymane przy podpisywaniu umowy o otwarcie rachunku w Domu Maklerskim mbanku). Aby rozpocząć proces logowania do rachunku należy wybrać stronę https://inwestor.mdm.pl Na ekranie pojawia się ekran z formatką do logowania, w której należy wpisać identyfikator oraz hasło z koperty zgodnie z poniższym obrazkiem: Identyfikator z umowy składający się z 9 cyfr Przy pierwszym logowaniu hasło z bezpiecznej koperty Po poprawnym wpisaniu danych pojawi się komunikat o wymaganej zmianie hasła: Po kliknięciu przycisku OK pojawi się okno jak poniżej: W polu Nowe hasło i Powtórz nowe hasło należy wprowadzić nowe, ustalone przez siebie hasło, które od tej pory będzie używane do logowania. Definiując własne hasło rekomendujemy nie używanie polskich liter (np. ą, ę, ć itd.) oraz znaków przestankowych (przecinek, kropka, średnik itd.). Hasło powinno się składać z wielkich i małych liter oraz cyfr. Następnie należy kliknąć Zapisz. Jednorazowe hasło z bezpiecznej koperty straciło ważność. Do kolejnych logowań należy używać już nowego hasła. Proces weryfikacji zostaje zakończony po pojawieniu się komunikatu Hasło zostało zmienione. Nowe hasło należy zapamiętać lub zapisać w bezpiecznym miejscu. Jeżeli podczas próby zalogowania pojawi się komunikat Nieprawidłowy login lub hasło oznacza to nieprawidłowo wprowadzone hasło (np. włączony klawisz Caps Lock) lub identyfikator. Po czterokrotnym błędnym logowaniu następuje automatyczna blokada rachunku. 4

5 Odblokowania dostępu do rachunku można dokonać osobiście w jednym z POK Domu Maklerskiego mbanku lub telefonicznie, dzwoniąc do Centralnego Biura Obsługi Klienta tel Przy logowaniu może wystąpić konieczność zatwierdzenia ostrzeżeń podpisanych certyfikatem aby system prawidłowo funkcjonował. Należy zaznaczyć wskazane na rysunku pole Always trust content from this publisher oraz kliknąć przycisk Run. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, pytań lub wątpliwości dotyczących serwisu transakcyjnego prosimy o kontakt z pracownikami Centralnego Biura Obsługi Klienta, pisząc na adres lub telefonując pod numer

6 2. Pierwsze kroki w nowym serwisie transakcyjnym Ważne! Tworzenie pulpitów Serwis transakcyjny Domu Maklerskiego mbanku umożliwia dostosowanie pulpitu roboczego do indywidualnych potrzeb użytkownika. Aplikacja składa się z bloczków, które w dowolny sposób można ustawić na pulpicie roboczym, następnie zapisać oraz nazwać zgodnie z własnymi preferencjami. Serwis składa się menu głównego oraz domyślnych zakładek (pulpitów). Znajdują się tutaj przyciski służące do zarządzania pulpitami: Odśwież - umożliwia odświeżenie całego pulpitu, czyli zbiorowe odświeżenie wszystkich komponentów znajdujących się na pulpicie. Dodaj - umożliwia dodanie kolejnego, pustego pulpitu z możliwością nadania własnej nazwy. Zmiana nazwy - umożliwia zmianę nazwy aktywnego pulpitu (akurat zaznaczonej zakładki). Funkcja ta jest również dostępna po dwukrotnym kliknięciu myszką na aktywnej zakładce. Zapisz obszar roboczy umożliwia zapisanie ustawień związanych ze zmianami obszaru roboczego, dokonanymi od momentu zalogowania się. Zapisanie to będzie skutkowało zapamiętaniem bieżącego układu pulpitów oraz elementów umieszczonych w ramach tych pulpitów. Wycofaj zmiany obszaru roboczego umożliwia odtworzenie ostatnio zapisanego stanu obszaru roboczego. Jeśli dokonano jakichkolwiek zmian w pulpitach lub elementów umieszczonych w ramach tych pulpitów funkcja ta pozwoli na powrócenie do stanu poprzedniego. Pomoc umożliwia wyświetlenie strony głównej pomocy użytkownika. Po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego wyświetlany jest domyślny pulpit roboczy. W tym celu należy kliknąć w znak oraz wpisać nazwę tworzonego pulpitu. Następnie należy z poziomu menu otworzyć wybrane przez siebie bloczki (np. klikając Portfel -> środki finansowe, Portfel -> instrumenty finansowe, Zlecenia -> zlecenia bieżące itp.) i zapisać zmiany klikając na ikonę. Bloczki można przesuwać na ekranie w ramach danego pulpitu. W tym celu należy złapać lewym przyciskiem myszy pulpit i upuścić w pożądanym przez użytkownika miejscu. Użytkownik może stworzyć maksymalnie własnych 6 pulpitów. 6

7 Przykładowy pulpit: Ważne! Nawigacja między widokiem ogólnym a szczegółowym Przejście do widoku szczegółowego odbywa się poprzez kliknięcie w aktywny przycisk, powrót do widoku ogólnego poprzez kliknięcie w aktywny link Zestawienie zagregowane jak na obrazku poniżej: 7

8 Ważne! Szybkie składanie zleceń Serwis transakcyjny Domu Maklerskiego mbanku umożliwia wyłączenie potwierdzeń przed i po założeniu zlecenia. Pozwala to na szybsze składanie dyspozycji bez konieczności kliknięcia w potwierdzenie przed i po złożeniu dyspozycji. Zarządzanie potwierdzeniami znajduje się w menu Ustawienia -> Personalizacja - Ustawienia potwierdzeń. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz. Ważne! Odświeżanie Po złożeniu dyspozycji, aby uaktualnić środki finansowe, instrumenty finansowe, listę zleceń bieżących, transakcje bieżące należy kliknąć w przycisk odśwież. Aby odświeżyć jedynie jeden z bloczków wystarczy kliknąć w przycisk umieszczony na lewym górnym rogu pasku bloczka. Ważne! Uruchamianie i spłata kredytu dostępna online Serwis transakcyjny Domu Maklerskiego mbanku umożliwia uruchamianie i spłatę kredytów w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni sesyjne. Uruchomienie jest możliwe jedynie dla kredytów udzielonych przez Dom Maklerski mbanku S.A., nie dotyczy kredytów udzielonych przez mbank S.A. Po złożeniu dyspozycji środki są dostępne do wykorzystania. W tym celu należy kliknąć w bloczku Środki finansowe -> Zaangażowanie kredytowe podobnie jak na obrazku poniżej: Wyświetli się okno szczegółowe z umową kredytową. W tym oknie można sprawdzić czy mamy dostępny kredyt do uruchomienia. W celu uruchomienia należy kliknąć Uruchom transzę wybrać Maksymalna transza lub wpisać inną kwotę uruchomienia. Po wpisaniu kwoty uruchomienia należy kliknąć Zatwierdź. 8

9 Spłaty kredytu można dokonać klikając przycisk Spłać kredyt. Ważne! Wydruki i zapisywanie danych Do wydruku dyspozycji lub danych rachunku służy funkcja raportuj. Pozwala na zapisanie danych przed wydrukiem w formacie HTML lub PDF. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy pozwala zapisać dane rachunku w formacie CSV, które następnie można otworzyć w programie Microsoft Excel. Ważne! Średnia cena nabycia, Zyski oraz Straty na posiadanych instrumentach finansowych, Symulator zamknięcia Serwis transakcyjny Domu Maklerskiego mbanku zawiera pakiet funkcjonalności pozwalających użytkownikowi na obliczenie swoich zysków/strat na posiadanych instrumentach finansowych. Serwis prezentuje średnią cenę nabycia instrumentów z uwzględnieniem prowizji maklerskiej. Średnia cena nabycia jest uaktualniana na bieżąco na podstawie informacji w powiadomieniach o realizacji zlecenia oraz po wieczornym rozliczeniu sesji giełdowej. Dzięki tej funkcji użytkownik ma możliwość porównania swojej średniej ceny nabycia z ceną bieżącą instrumentu na GPW. Kolumna Zysk/Strata% prezentuje zyski/straty w % na posiadanych przez Klienta instrumentach finansowych na rynku kasowym. Na rynku terminowym Zysk/Strata% nie jest prezentowana ze względu codzienną zmienność kwoty depozytu, co powoduje utratę sensu prezentowania wartości zysk/strata w %. Aby sprawdzić swój zysk/stratę należy wybrać z menu Portfel -> Historia -> Historia CRR. 9

10 Dzięki funkcji symulator zamknięcia użytkownik może w dowolnym momencie sprawdzić ile zarobi lub straci kiedy zdecyduje się złożyć zlecenie zamykające posiadaną pozycję. W tym celu należy zaznaczyć Walor w bloczku Instrumenty finansowe kliknąć Symulator zamknięcia -> Symuluj wynik. Zastrzeżenie! Zwracamy uwagę Inwestorów, że informacje, zamieszczone w serwisie transakcyjnym zawarte w polach Śr. cena nabycia, Zysk/Strata (w PLN) oraz Zysk/Strata % oraz w funkcji Symulator zamknięcia pozycji należy traktować wyłącznie jako dane szacunkowe wyliczone na podstawie transakcji giełdowych, które były zawarte na rachunku w Domu Maklerskim mbanku (d. DI BRE) po 1 stycznia 2010 r. Powyższe szacunki są tylko i wyłącznie informacją, w ścisłym tego słowa znaczeniu i nie stanowią dokumentu określającego wysokość zobowiązań podatkowych właściciela rachunku, którego informacja ta dotyczy. Dom Maklerski mbanku S.A. nie odpowiada za szkody poniesione przez Inwestorów na skutek posłużenia się szacunkami zawartymi w polach Śr. cena nabycia, Zysk/Strata (w PLN) oraz Zysk/Strata % oraz w funkcji Symulator zamknięcia pozycji. 10

11 3. Informacje o rachunku oraz składanie zleceń Informacje o rachunku Menu Portfel umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących aktywów Klienta w Domu Maklerskim mbanku m.in. środki finansowe, instrumenty finansowe, wycena portfela. Ponadto znajdują się tutaj: historia finansowa, CRR (dla instrumentów pochodnych), operacji na instrumentach finansowych, analizator zobowiązań OTP i należności oraz prawa z instrumentów finansowych. Analizator OTP i należności obrazowo prezentuje czas spływu należności oraz pomaga w planowaniu spłaty Odroczonego Terminu Płatności. 11

12 Funkcja Prawa z instrumentów finansowych pozwala na sprawdzenie m. in czy przysługuje nam zapis z prawem poboru, kiedy otrzymamy dywidendę lub odsetki z obligacji. Składanie zleceń W menu Zlecenia znajduje się funkcja Nowe zlecenie. Kliknięcie powoduje aktywowanie formatki zleceń oraz powiadomień. Aby złożyć zlecenie konieczne jest wskazanie Kupna lub Sprzedaży. W przypadku zleceń kupna, w polu Walor należy wybrać odpowiedni instrument finansowy. W zleceniach sprzedaży w polu Walor znajdują się instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży na rachunku inwestycyjnym. Warunkiem koniecznym do złożenia dyspozycji zlecenia jest wskazanie ilości oraz ceny instrumentu finansowego. W tym celu należy wybrać: ilość instrumentów finansowych, jakie chcemy kupić/sprzedać (Przy wskazywaniu ilości można posłużyć się kalkulatorem, który znajduje się po prawej stronie od pola Ilość ), limit ceny w zleceniu lub wybrać zlecenie PKC, PCR, PEG. Zlecenie PKC oraz PCR odpowiednio po każdej cenie i po cenie rynkowej można składać we wszystkich fazach sesji poza zamknięciem. Zlecenie PEG to zlecenie podążające za najlepszym limitem zlecenia 12

13 kupna/sprzedaży i przyjmuje ich limit. Podczas składania zlecenia PEG można dodatkowo określić dodatkowy limit PEG, maksymalny dla zleceń kupna, minimalny dla zleceń sprzedaż. Limit PEG ogranicza możliwość zawarcia transakcji do tego poziomu. Po wskazaniu ilości i ceny należy wskazać datę ważności zlecenia oraz ewentualnie kliknąć w Zaawansowane aby zaznaczyć datę sesji. Domyślnie podana jest najbliższa sesja oraz ważność 1-dniowa. Po wypełnieniu wyżej omówionych pól, jeżeli nie będą wprowadzane żadne warunki dodatkowe, należy nacisnąć przycisk Wyślij. W celu złożenia z parametrami dodatkowymi tj. z limitem aktywacji, z wartością ujawnioną oraz ilością minimalną należy kliknąć Zaawansowane. Belka z formatką zlecenia i powiadomień na stałe umieszczona jest na dole pulpitu użytkownika, można ją zminimalizować klikając na przycisk. Po złożeniu dyspozycji zlecenia należy sprawdzić stan i poprawność jej zaksięgowania. W tym celu należy wybrać z menu Zlecenia bieżące. Zlecenia bieżące zostały umieszczone w grupach określających ich stan wykonania. Grupy te zostały umieszczone w postaci zakładek, spełniających rolę filtru tych zleceń. Wyróżniane są następujące grupy zleceń bieżących: Wszystkie - zakładka prezentuje wszystkie zlecenia bieżące Aktywne - zakładka zawiera zlecenia bieżące na bieżącej sesji giełdowej lub oczekujące na aktywację. Możliwa jest zmiana stanu takich zleceń (można je modyfikować lub anulować, o ile pozwala na to ich specyfika). Zlecenia aktywne to zlecenia o następującym stanie: WPR Wprowadzone ZKS - Zaksięgowane WYS Wysłane RNK Na rynku ZRC - Zrealizowane częściowo WTA - W trakcie anulowania WTM - W trakcie modyfikacji 13

14 Wykonane - zakładka zawiera zlecenia, które straciły swoją aktywność i nie jest możliwa juz żadna ingerencja w ich stan (zostały anulowane, zamknięte, odrzucone lub całkowicie zrealizowane). Zlecenia wykonane to zlecenia o następującym stanie: ZRE - Zrealizowane ZMK Zamknięte ODR Odrzucone ANL Anulowane Dodatkowo przy zleceniu może pojawić się symbol -, który oznacza zlecenie zredukowane (np. ze względu na brak środków w celu pełnego pokrycia zlecenia) lub!, który oznacza odrzucenie dyspozycji przez system giełdowy. Dyspozycje przyjęte/odrzucone Aby sprawdzić przyjęcie/odrzucenie zlecenia oraz innych dyspozycji należy wybrać z menu Zlecenia -> Dyspozycje. Możliwe przyczyny odrzucenia (rodzaje prezentowanych komunikatów): W fazie Dogrywki limit musi być równy kursowi jednolitemu zlecenie zawiera limit inny niż kurs obowiązujący w fazie dogrywki. Błędny limit aktywacji limit aktywacji niepoprawny względem kursu ostatniej transakcji (kursu odniesienia). Dla zleceń kupna musi on być wyższy niż ostatni kurs transakcyjny (kurs odniesienia). Dla zleceń sprzedaży musi być niższy niż kurs ostatniej transakcji (kurs odniesienia). Typ limitu niepoprawny dla tego statusu papieru lub grupy przesłano rodzaj zlecenia niezgodny z aktualną fazą sesji (np PKC w fazie zamknięcia). Status instrumentu uniemożliwia wykonanie tego zlecenia zlecenie złożone w fazie sesji, w której zlecenia dla danego instrumentu nie są przyjmowane np. w fazie otwarcia, zamknięcia, zamrożenia. Status grupy uniemożliwia wykonanie tego zlecenia zlecenie złożone w fazie sesji, gdy zlecenia dla całej grupy notowań nie są przyjmowane: podczas fazy otwarcia, zamknięcia, zamrożenia, a także w systemie notowań jednolitych podczas fazy interwencji animatora. 14

15 Limit przekracza dopuszczalne odchylenie od ostatniego kursu limit zlecenia znacząco odbiega od ostatniego kursu rynkowego. Przykładowo, dla zlecenia kupna akcji limit jest wyższy o więcej niż 40% w stosunku do ostatniej ceny. Dla zlecenia sprzedaży, limit jest niższy o ponad 40% od ostatniego kursu rynkowego. Limit przekracza dopuszczalne odchylenie od kursu zamknięcia - limit zlecenia znacząco odbiega od rynkowej ceny odniesienia. Poza sesją giełdową limit porównywany jest z ceną zamknięcia. Nowe ważności oraz typy zleceń w nowym systemie giełdowym UTP W polu Limit ceny znajduje nowy typ zlecenia - PEG. Złożenie zlecenia PEG oznacza, że zlecenie automatycznie podąża za najlepszym limitem zlecenia kupna lub sprzedaży. Dodatkowo inwestor może określić w polu Limit PEG maksymalny limit dla zleceń kupna lub minimalny dla zleceń sprzedaży, dzięki czemu ogranicza możliwość zawarcia transakcji tylko do tego poziomu. W polu Limit ceny nie ma opcji PCRO, która została zastąpiono zleceniem PCR. W polu Ważność pojawiają się nowe ważności zleceń: WDD ważne do dnia inwestor określa zakres dat kiedy zlecenie ma być ważne na GPW. WDA ważne do anulowania zlecenie zastępuje zlecenie DOM, ważne do anulacji na GPW. WDC ważne do czasu zlecenie pozwala złożyć zlecenie, które jest aktywne na GPW z dokładnością do jednej sekundy, czas wygaśnięcia zlecenia odnosi się do bieżącego dnia sesyjnego. WNF ważne na najbliższy fixing zlecenie będzie aktywne na najbliższym fixingu (otwarcie, zamknięcie lub równoważenie instrumentu). WNZ ważne na zamknięcie zlecenie będzie aktywne tylko na fixingu na zamknięcie. 15

16 Tworzenie koszyków zleceń Nowością w serwisie transakcyjnym Domu Maklerskiego mbanku jest tworzenie oraz trwałe zapisywanie koszyków zleceń. Funkcja ta pozwala na przygotowanie kilku zleceń do wysłania na raz, może być przydatna jednoczesnego kupowania/sprzedawania walorów jednym kliknięciem. W tym celu należy wybrać z menu Zlecenia -> Koszyki zleceń -> Dodaj. Po wybraniu nazwy koszyka należy wypełnić formatkę zlecenia koszyka jak obrazku poniżej i oraz kliknąć Dodaj zlecenie/zlecenia do koszyka. Po dodaniu wszystkich zleceń należy nacisnąć Zachowaj. W dowolnym momencie zlecenia z koszyka można zmienić, zmianę zatwierdza się przyciskiem Nadpisz pozycję. Przegląd transakcji 16

17 W celu sprawdzenia transakcji na rachunku inwestycyjnym należy wyświetlić bloczek z Historia transakcji w menu Portfel. Użytkownik może korzystać z wielu filtrów funkcji Warunki dodatkowe, dzięki czemu ma możliwość dokonania analizy swoich transakcji. 17

18 4. Obserwacja notowań i wykresów Menu Rynek zawiera funkcję umożliwiające obserwację notowań oraz wykresów. Do obserwacji wykresów oraz notowań niezbędne jest posiadanie ostatniej aktualizacji środowiska Java (Sun). Oprogramowanie Java firmy Sun Microsystems można bezpłatnie pobrać ze strony Wykresy Głównym programem do obserwacji wykresów jest aplet ISPAG. Wykresy ISPAG umożliwiają m.in: przeglądanie wykresów w interwałach czasowych: 5/10/15/30/60 minut intraday, tiki oraz wykresów dziennych, tygodniowych i miesięcznych, przeglądanie wykresów w formie liniowej, słupkowej oraz świec japońskich, kreślenie linii trendu, wsparcia i oporu oraz średnich ruchomych, korzystanie z kilkudziesięciu najpopularniejszych wskaźników do analizy technicznej, zapisywanie przeprowadzonych analiz na dysku twardym użytkownika. 18

19 Aby uzyskać informację o danej funkcji należy najechać kursorem myszy na wybrany przycisk. Pod wykresem pojawi się opis wskazanej funkcji. Zaawansowaną aplikacją do prowadzenia analiz na wykresach jest funkcjonalność Amibroker. Opis aplikacji znajduje się pod adresem internetowym Polecamy zapoznanie się z instrukcją użytkownika, która znajduje się tutaj. Notowania Przed pierwszym uruchomieniem notowań należy stworzyć koszyk/i spółek, które użytkownik będzie obserwował. Domyślne koszyki to: Indeksy bran., Indeksy podst., WIG20, WIG30. W tym celu należy wybrać z menu Rynek -> Notowania -> Koszyki -> Zarządzanie koszykami. Następnie należy kliknąć Nowy, wybierać spółki do koszyka oraz zapisać zmiany. Wybrany koszyk powinien zawierać do 20 spółek. Koszyk pojawi się na liście koszyków pod domyślnym koszykiem WIG20. Kliknięcie w koszyk spowoduje wyświetlenie notowań walorów wybranych przez użytkownika. 19

20 Zmiana ilości ofert w notowaniach Użytkownik posiada uprawnienia do ilości ofert w serwisie notowań zgodnie z umową podpisaną z Domu Maklerskim mbanku. W celu zmiany ilości ofert wyświetlanych w serwisie notowań należy złożyć stosowny wniosek. W tym celu należy kliknąć z menu Wnioski oraz wybrać odpowiedni dla siebie wniosek. Stan swojego wniosku można śledzić w funkcji Wnioski -> Złożone wnioski. Alerty notowań Funkcja umożliwia uzyskanie natychmiastowej informacji (alertu) w przypadku zajścia na rynku określonego zdarzenia dotyczącego wybranego instrumentu. Dla jednego instrumentu można zdefiniować dowolną liczbę alertów. W celu ustawienia nowego alertu należy kliknąć w notowaniach prawym przyciskiem myszki na nazwę spółki, a następnie lewym przyciskiem na Nowy alert dla. Aby sprawdzić, które alerty zostały wykonane, a jakie są jeszcze aktywne należy kliknąć prawym przyciskiem na nazwę instrumentu i wybrać opcje Alerty aktywne lub Alerty wykonane bądź wejść w menu Rynek -> Notowania -> Alerty. 20

21 Prezentacja informacji statystycznych dla wybranego waloru Z poziomu notowań istnieje możliwość wyświetlenia szeregu interesujących informacji statystycznych dla wybranego instrumentu finansowego. Wystarczy nacisnąć prawym klawiszem myszy w obszarze wybranego instrumentu finansowego, a na ekranie wyświetli się dostępne menu: Po wybraniu okna Lista transakcji istnieje możliwość przeglądania listy transakcji dla wybranego waloru w zadanym przedziale czasowym. Do okienka transakcji dodano informacje o parametrach i wskaźnikach statystycznych dla wybranego instrumentu finansowego, wyliczone dla różnych zakresów czasowych. Dane statystyczne prezentowane są powyżej listy transakcji, w trzech zakładkach: Dla sesji, Dla pierwszej fazy sesji oraz Dla wybranych transakcji. Odświeżanie danych powoduje również odświeżenie wskaźników. Od początku sesji (zakładka Dla sesji ) prezentowane są m.in. wartości: Data sesji i grupa notowań z systemu giełdowego np. C1; Kurs otwarcia, minimalny, maksymalny; Zmiana wartościowa i % kursu względem poprzedniej sesji; Wolumen transakcji (suma) oraz wartość transakcji (suma); Ilość transakcji zawartych od początku sesji; Średni wolumen transakcji = wolumen transakcji / ilość transakcji; Średnia wartość transakcji = wartość transakcji / wolumen transakcji; Średni kurs ważony = wartość transakcji / wolumen transakcji. 21

22 Dla pierwszej fazy sesji (określonej jako pierwsze 30 minut trwania sesji lub bieżący moment, jeśli pierwsza faza jeszcze trwa) prezentowane są następujące wartości statystyczne: Kurs minimalny i maksymalny; Ilość transakcji zawartych od początku sesji; Wolumen transakcji suma dla pierwszej fazy sesji; Wartość transakcji suma dla pierwszej fazy sesji; Średni wolumen transakcji = wolumen transakcji / ilość transakcji; Średnia wartość transakcji = wartość transakcji / wolumen transakcji; Średni kurs ważony = wartość transakcji / wolumen transakcji; Odchylenie standardowe kursu. Dla wybranych transakcji wskaźniki są identyczne jak dla pierwszej fazy sesji, przy czym wyliczane są na podstawie zbioru transakcji z wybranego zakresu czasowego Edycja koszyka z poziomu notowań Serwis transakcyjny umożliwia edycję składu koszyka bezpośrednio z poziomu notowań. Aby zmienić skład koszyka, należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na okno notowań, a następnie lewym przyciskiem na Edycja koszyka i dodać/ usunąć spółki za pomocą strzałek. 22

23 Notowania Statica mdm Notowania Statica mdm to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie informacji o aktualnym stanie rynku dla instrumentów notowanych na GPW. Jako uzupełnienie tych informacji, zapewnia także dostęp do notowań wybranych instrumentów światowych oraz walut. W programie Statica mdm wszystkie informacje wyświetlane są w tabelach. Unikalną cechą są ogromne możliwości konfiguracji tabel z notowaniami. Użytkownik ma dowolność w zakresie modyfikowania tabel. Wszystko po to, aby każdy mógł indywidualnie dostosować zawartość ekranu do swoich potrzeb i wymagań. Ponadto program Statica mdm posiada wiele funkcji zaawansowanych m.in. alerty cenowe, a także możliwość wyświetlania i analizy pełnego arkusza zleceń. Do instalacji programu wymagane są uprawnienia administratora systemu. Aby zainstalować notowania Statica mdm rekomendujemy pobranie aplikacji z poniższej lokalizacji: 23

24 Po ściągnięciu pliku staticamdm.exe należy podwójnym kliknięciem uruchomić program. W ten sposób można pobrać aplikację bez względu na rodzaj i indywidualne ustawienia przeglądarki. Alternatywnym rozwiązaniem jest pobranie programu bezpośrednio z serwisu transakcyjnego Domu Maklerskiego mbanku. W tym celu należy wybrać z menu Rynek -> Notowania Statica mdm. Na ekranie pojawi się aktywne okno służące do pobrania aplikacji. Po pobraniu pliku system powinien wygenerować zapytanie wskazane poniżej, aby kontynuować instalację należy kliknąć Uruchom oraz Dalej. Następnie należy zaznaczyć: Akceptuję warunki umowy i wybieramy katalog, w którym zostanie zainstalowany program Statica mdm. Po zakończeniu instalacji należy wylogować się z serwisu transakcyjnego i zalogować się ponownie. Aby program Statica mdm instalowany na komputerze zapewnił prawidłową pracę i skuteczne działanie, powinien być uruchamiany w trybie administratora. Aplikacja nie może być używana przez użytkownika z systemowymi uprawnieniami "Użytkownik", gdyż taki użytkownik nie ma uprawnień do zapisywania plików w niektórych katalogach, co jest niezbędne do działania programu. Program może być uruchomiony przy jednoczesnym działaniu Notowań serwisu transakcyjnego Domu Maklerskiego mbanku. Po instalacji programu, przed pierwszym uruchomieniem konieczne jest przelogowanie się w serwisie transakcyjnym. Po ponownym zalogowaniu, w celu uruchomienia programu Statica mdm należy kliknąć w menu Rynek -> Notowania Statica mdm 24

25 Program można uruchomić również ze skrótu na pulpicie Statica mdm lub poprzez wybranie z menu START - > Programy - > Statica- > Statica mdm. Składanie zleceń z notowań Statica mdm Aplikacja Statica mdm została połączona z serwisem transakcyjnym w taki sposób, by możliwe było składanie zleceń z poziomu notowań. Aby złożyć zlecenie można podwójnie kliknąć na ofertę sprzedaży (w przypadku zlecenia kupna) lub kupna (w przypadku zlecenia sprzedaży). 25

26 Zlecenie można również złożyć klikając prawym przyciskiem myszy na wybrany przez Klienta walor. Zlecenia składane są na ostatni wybrany przez Klienta rachunek. Wskazanie na pasku narzędzi ikony Statica mdm wyświetli numer rachunku inwestycyjnego, na którym aktualnie pracuje Klient. Szczegółowa instrukcja do notowań Statica mdm znajduje się w Pomocy programu. Rekomendujemy również zapoznanie się z multimedialnym kursem obsługi programu, który znajduje się pod adresem: 26

27 5. Ustawienia rachunku W menu Ustawienia -> Informacje o rachunku użytkownik ma możliwość sprawdzenia swoich danych oraz umów z Domem Maklerskim mbanku. W menu Ustawienia -> Personalizacja użytkownik może ustawić działanie aplikacji zgodnie z własnymi preferencjami. Oprócz wcześniej opisanego włączania/wyłączania potwierdzeń przy składaniu zleceń warto zwrócić uwagę na: Możliwość ustawienia domyślnego pulpitu przy każdym logowaniu; Użytkownik może ustawić sobie skonfigurowany przez siebie pulpit jako domyślny. W tym celu tworzymy pulpit zgodnie z opisem z punktu 2 niniejszej instrukcji. Następnie wybieramy pulpit domyślny, czyli taki który pojawi się po każdorazowym zalogowaniu na rachunek. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz. Możliwość zapisu ustawień pulpitu przy wylogowaniu; Domyślne ustawienie opcji OTP w zleceniu; Domyślna ważność zlecenia; Wybrane walory. Serwis transakcyjny umożliwia stworzenie listy wybranych walorów, która jest szczególnie przydatna jeśli użytkownik składa zlecenia na kilka instrumentów finansowych. Ustawienie wybranych walorów skutkuje tym, że w formatce zleceń znajdują się walory jedynie z listy wybranych walorów. W tym celu należy kliknąć Ustawienia - > Personalizacja następnie Edytuj listę. W tabeli z należy wybrać swoje walory, nacisnąć Zachowaj zmiany i następnie Zapisz. 27

28 W przypadku usunięcia wybranych walorów w formatce zlecenia użytkownik będzie ponownie miał wszystkie dostępne instrumenty finansowe Opisaliśmy najważniejsze funkcje serwisu transakcyjnego Domu Maklerskiego mbanku. Jeśli nie znaleźli Państwo opisu interesującej funkcjonalności zachęcamy do zapoznania się z pomocą programu. W celu uruchomienia pomocy należy kliknąć w ikonę w menu lub kliknąć tutaj. Opisany w niniejszej instrukcji serwis transakcyjny nie jest systemem dedykowanym na urządzenia przenośne typu ipad lub tablety z systemem Android i Windows 8 RT. W zależności od urządzenia mobilnego mogą wystąpić niedogodności z niektórymi funkcjonalnościami systemu. 28

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Notowania Statica mdm 4 to nowa wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w Serwisie BRe Brokers

Nowe funkcje w Serwisie BRe Brokers dostępne od września 2008r. Notowania bezpośrednio po zalogowaniu W zakładce Notowania dodano opcję umoŝliwiającą automatyczne otwarcie okienka notowań dla wybranego koszyka, bezpośrednio po zalogowaniu.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 8

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 8 Spis treści PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 8 MobiBReBrokers mobilna wersja serwisu BReBrokers 1. Informacja o aplikacji MobiBReBrokers 2. Instalacja 3. Korzystanie z systemu MobiBReBrokers

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 1

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 1 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 1 Szanowny Inwestorze! dziękujemy za zainteresowanie Serwisem BRe Brokers - nowoczesnym i funkcjonalnym systemem transakcyjnym Domu Inwestycyjnego BRE Banku

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika

Poradnik użytkownika Poradnik użytkownika 1 Spis treści: I. Pierwsze logowanie do aplikacji supermakler... 3 II. Najważniejsze funkcje aplikacji supermakler... 5 1. Składanie dyspozycji zleceń kupna/sprzedaży... 6 2. Podgląd,

Bardziej szczegółowo

Supermakler - wersja tabletowa. Unikalne rozwiązania. Warszawa, czerwiec 2015

Supermakler - wersja tabletowa. Unikalne rozwiązania. Warszawa, czerwiec 2015 Warszawa, czerwiec 2015 Formatka szybkich zleceń dotykowe składanie zleceń Aby złożyć zlecenie dotykowo należy wybrać zakładkę Pulpit i dotknąć nazwę wybranej spółki w ekranie notowań Wybranie waloru spowoduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers!

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Do korzystania z serwisu BRe Brokers niezbędny jest dostęp do sieci Internet. Komputer w takim wypadku wyposaŝony musi być w przeglądarkę internetową

Bardziej szczegółowo

M@klernet MOBILE - Instrukcja

M@klernet MOBILE - Instrukcja M@klernet MOBILE - Instrukcja Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II. LOGOWANIE... 2 II. MENU... 4 IV. SKŁADANIE, ANULOWANIE, MODYFIKACJA ZLECEŃ... 6 1. Składanie zleceń... 6 2. Modyfikowanie i anulowanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki internetowej dla dla aplikacji M@klerPlus

Konfiguracja przeglądarki internetowej dla dla aplikacji M@klerPlus 1 Spis treści 1. Logowanie. 5 2. Tworzenie własnych pulpitów, usuwanie i modyfikacja 7 3. Prezentacja głównego menu 13 4. Składanie zleceń.. 19 5. Modyfikacja zleceń... 25 6. Anulowanie zleceń... 28 7.

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Spis treści: 1. ZLECENIA...2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE... 7 2. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

Pulpit Inwestora. Zarządzanie zleceniami. 1. Składanie zleceń. Biuro Maklerskie

Pulpit Inwestora. Zarządzanie zleceniami. 1. Składanie zleceń. Biuro Maklerskie Pulpit Inwestora Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Składanie zleceń Aplikacja umożliwia składanie zleceń na kilka sposobów: > poprzez komponent Zlecenia, > poprzez komponent Instrument, > z tabeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Smart Orders

Instrukcja użytkownika Smart Orders Instrukcja użytkownika Smart Orders Autorski dodatek do platformy mforex Trader Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Pulpit Inwestora. Profesjonalne narzędzia. 1. Komponenty prezentujące stan rachunku. Biuro Maklerskie. 1.1. Portfel

Pulpit Inwestora. Profesjonalne narzędzia. 1. Komponenty prezentujące stan rachunku. Biuro Maklerskie. 1.1. Portfel Pulpit Inwestora Profesjonalne narzędzia Biuro Maklerskie 1. Komponenty prezentujące stan rachunku 1.1. Portfel W komponencie Portfel prezentowany jest stan papierów wartościowych na rachunku klienta.

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT Pierwszym krokiem jest uzyskanie dostępu do danych rynkowych w celu pobrania aktualnych notowań spółek. Możesz to zrobić wybierając opcję Preferencje z menu Narzędzia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP

Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP Spis treści System znany z NYSE Euronext także na GPW...2 Skrócenie czasu notowań...3 Zmiany w zleceniach giełdowych...4 1.Nowości

Bardziej szczegółowo

Panel zlecenia standardowego, to najprostszy sposób złożenia zlecenia kupna/sprzedaży wybranego instrumentu finansowego.

Panel zlecenia standardowego, to najprostszy sposób złożenia zlecenia kupna/sprzedaży wybranego instrumentu finansowego. ZLECENIE STANDARDOWE Panel zlecenia standardowego, to najprostszy sposób złożenia zlecenia kupna/sprzedaży wybranego instrumentu finansowego. Aby kupić/sprzedać wybrany instrument, należy jedynie wpisać

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku Poznaj możliwości

Krok po kroku Poznaj możliwości Krok po kroku Poznaj możliwości Maj 2012 Spis treści Wprowadzenie... 3 Logowanie... 3 Budowa aplikacji... 5 Składanie zleceń... 8 Modyfikowanie i anulowanie zlecenia... 9 Oferty publiczne, oferty z prawem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Forex PitCalculator Forex PitCalculator jest aplikacją służącą do obliczania podatku należnego z tytułu osiągniętych na rynku walutowym zysków. Jest to pierwsze tego typu oprogramowanie na polskim rynku.

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 1. Aktywa...str Blokada instrumentów finansowych...str Blokada pod depozyt...str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 1. Aktywa...str Blokada instrumentów finansowych...str Blokada pod depozyt...str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PAPIERÓW 1. Aktywa...str.2 2. Blokada instrumentów finansowych...str.5 3. Blokada pod depozyt...str.6 3.1.Blokowanie... str.7 3.2.Odblokowanie... str.8 4.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Instalacja platformy... 3 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java

Notowania Mobilne wersja Java Notowania Mobilne wersja Java Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko możliwe

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. II ZLECENIA ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE... 2 2. INSTRUMENTY POCHODNE... 14 3. INNE... 16 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ... 18 5. ZLECENIE ZAAWANSOWANE... 22 6. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java dotykowa. Instrukcja obsługi programu

Notowania Mobilne wersja Java dotykowa. Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne wersja Java dotykowa Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Serwis Inwestycje Polbank24

Serwis Inwestycje Polbank24 Serwis Inwestycje Polbank24 Spis Treści: 1. Logowanie do Serwisu Inwestycje Polbank24...2 1.1. Logowanie do serwisu...2 1.2. Zmiana hasła...3 1.3. Wylogowanie...3 2. Aktualizacja danych...4 2.1. Rachunek

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY Spis treści: 1. RACHUNEK PIENIĘŻNY... 2 2. PRZELEW NA RACHUNEK WŁASNY... 4 3. PRZELEW NA RACHUNEK ZDEFINIOWANY... 6 4. PRZELEW

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Supermakler

Spis treści. Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Supermakler Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Supermakler Spis treści. 1 Pierwsze logowanie 2 2 Zlecenie kupna lub sprzedaży 4 3 Sprawdzenie poprawności złożenia zlecenia 6 4 Anulowanie zlecenia 6 5 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Składanie zleceń z NOLa. Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu r-brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL).

Składanie zleceń z NOLa. Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu r-brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL). Składanie zleceń z NOLa Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu r-brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL). Aby aktywować zlecenia w NOLu kliknij Właściwości > Ustawienia

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. III RACHUNEK PAPIERÓW

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. III RACHUNEK PAPIERÓW PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. III RACHUNEK PAPIERÓW RACHUNEK PAPIERÓW 1. AKTYWA... 2 2. BLOKADA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH... 5 3. BLOKADY POD ZABEZPIECZENIE KRÓTKIEJ SPRZEDAŻY... 6 3.1. BLOKOWANIE

Bardziej szczegółowo

WSE goes global with UTP

WSE goes global with UTP GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WSE goes global with UTP UTP - nowy system transakcyjny na GPW System transakcyjny UTP (Universal Trading Platform) to nowa jakość w dziedzinie technologii na warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski STRONA 1/24 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP 3 2 WYBÓR FORMULARZA 4 3 WYBÓR JEDNOSTKI 6 4 WYPEŁNIENIE FORMULARZA 7 5 WYGENEROWANIE DOKUMENTU XML 8 6 WYDRUK WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile

ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile POZNAJ SERWIS Inwestor mobile Menu Inwestor mobile obejmuje opcje: Stuknięciem składaj zlecenia Stuknięcie w wybrany instrument w notowaniach przygotowuje formatkę zlecenia

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Dostęp do systemu CliniNET ver. 1.0

Dostęp do systemu CliniNET ver. 1.0 ver. 1.0 24 lutego 2012 Spis treści 1 Informacje ogólne 1 2 Instalacja oprogramowania 3 3 Pierwsze logowanie 5 4 Wyszukiwanie informacji o pacjentach 9 5 Pytania i odpowiedzi 12 1 Informacje ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1 KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1. Wejdź na stronę Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: http://www.biblioteka.umlub.pl 2. W ZASOBY kliknij na Zdalny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA 2 1 UWAGI OGÓLNE 1.1 WAGI OGÓLNE......3 1.1 PARAMETRY TECHNICZNE 1.2 ARAMETRY TECHNICZNE... 3 1.2 INFORMACJE POTRZEBNE DO ZALOGOWANIA 1.3 1.3 LOGOWANIE DO SYSTEMU PPP 1.4 1.4 ZMIANA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów w Repozytorium... 3 3.1. Wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

Praca w systemie WET SYSTEMS

Praca w systemie WET SYSTEMS Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Koszalin Praca w systemie WET SYSTEMS Dane podstawowe Spis treści 1. Logowanie do systemu WET SYSTEMS... 3 a. Wpisywanie hasła... 3 2. Edycja profilu...

Bardziej szczegółowo

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej Instrukcja dla użytkowników 2 Informacje giełdowe Informacje giełdowe umożliwiają obserwację opóźnionych o co najmniej 15 minut notowań instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Pomoc - aplikacja mdm for Tablet. Giełdowy serwis transakcyjny na tablety z systemem Android. mdm.pl 22 697 49 49

Pomoc - aplikacja mdm for Tablet. Giełdowy serwis transakcyjny na tablety z systemem Android. mdm.pl 22 697 49 49 Pomoc - aplikacja mdm for Tablet Giełdowy serwis transakcyjny na tablety z systemem Android mdm.pl 22 697 49 49 Spis treści Pulpit 6 Zapisy IPP 37 Unikalne rozwiązania aplikacji mdm for Tablet 7 Oferty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Pierwsze logowanie 4 Wygląd platformy po zalogowaniu 5 Składnianie zleceń 6 Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel 7 Zamykanie i modyfikacja zlecenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone INFORMACJE GIEŁDOWE INFORMACJE GIEŁDOWE umożliwiają obserwację opóźnionych o co najmniej 15 minut notowań instrumentów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE

SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE Biuro Maklerskie SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE 1/7 15 kwietnia 2013 roku Warset system informatyczny dotychczas obsługujący GPW zastąpiony zostaje przez UTP (Universal Trading Platform - Uniwersalna Platforma

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus 1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe.. 3 2. Tworzenie koszyka notowań.. 10 3. Modyfikowanie koszyka notowań. 11 4. Uruchamianie tabeli notowań.. 12

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 z dnia 22-09-2014 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu

Bardziej szczegółowo

UTP Najważniejsze informacje

UTP Najważniejsze informacje UTP Najważniejsze informacje UTP - Universal Trading Platform / Uniwersalna Platforma Obrotu System wykorzystywany między innymi na giełdzie w: Nowym Jorku Paryżu Brukseli Katarze Zalety UTP Możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox.

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku Poznaj możliwości

Krok po kroku Poznaj możliwości Krok po kroku Poznaj możliwości Lipiec 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 Logowanie... 3 Budowa aplikacji... 5 Składanie zleceń... 8 Modyfikowanie i anulowanie zlecenia... 13 Oferty publiczne, oferty z

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. VIII NOTOWANIA

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. VIII NOTOWANIA PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. VIII NOTOWANIA Spis treści: 1. NOTOWANIA... 2 1.1. DODAWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WYŚWIETLANYCH W NOTOWANIACH... 3 1.2. USUWANIE INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika QuickStat - Podpis cyfrowy Wersja instrukcji: 1.0.0 08.01.2009

Instrukcja użytkownika QuickStat - Podpis cyfrowy Wersja instrukcji: 1.0.0 08.01.2009 Instrukcja użytkownika QuickStat - Podpis cyfrowy Wersja instrukcji: 1.0.0 08.01.2009 ul. Bazyliańska 20, 03-203 Warszawa, Metryka: Autor: Krystian Przybyłek (krystian@quicksoft.pl) Tytuł: Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

DM BPS STATICA opis funkcjonalności programu

DM BPS STATICA opis funkcjonalności programu DM BPS STATICA opis funkcjonalności programu DM BPS STATICA, to wszechstronna i równocześnie prosta w obsłudze aplikacja zapewniająca pełen dostęp do notowań. Jest to zintegrowana z naszym systemem wersja

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart 1 CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Lipiec 2015 Rozwiązania skarbowe i handlowe CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Spis treści 2 Spis treści Wnioskowanie o wydanie karty

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo