Przewodnik po serwisie transakcyjnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik po serwisie transakcyjnym"

Transkrypt

1 Przewodnik po serwisie transakcyjnym 1

2 Spis treści Wprowadzenie Pierwsze logowanie do serwisu transakcyjnego Pierwsze kroki w nowym serwisie transakcyjnym Informacje o rachunku oraz składanie zleceń Obserwacja notowań i wykresów Ustawienia rachunku

3 Wprowadzenie Serwis transakcyjny Domu Maklerskiego mbanku to nowoczesny, wieloprzeglądarkowy, internetowy system transakcyjny umożliwiający obrót instrumentami finansowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Serwis transakcyjny działa pod większością przeglądarek internetowych, tj. Mozilla, Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera itd. System ten jest wykonany w nowoczesnej technologii w konwencji bloczków (gadżetów), która umożliwia użytkownikowi dowolną konfigurację ekranu roboczego. Użytkownik może ustawić swój pulpit wedle własnych upodobań. Nie ma konieczności instalowania platformy na swoim komputerze, dzięki czemu można korzystać z serwisu transakcyjnego na wielu komputerach. Serwis transakcyjny można obejrzeć na interaktywnym rachunku demonstracyjnym, który znajduje się pod przyciskiem: Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem oraz aktywnego korzystania z nowych możliwości na jakie pozwala serwis transakcyjny Domu Maklerskiego mbanku! 3

4 1. Pierwsze logowanie do serwisu transakcyjnego Do zalogowania konieczne są: 9-cio cyfrowy identyfikator (login) oraz hasło z bezpiecznej koperty (login oraz hasło z bezpiecznej koperty otrzymane przy podpisywaniu umowy o otwarcie rachunku w Domu Maklerskim mbanku). Aby rozpocząć proces logowania do rachunku należy wybrać stronę https://inwestor.mdm.pl Na ekranie pojawia się ekran z formatką do logowania, w której należy wpisać identyfikator oraz hasło z koperty zgodnie z poniższym obrazkiem: Identyfikator z umowy składający się z 9 cyfr Przy pierwszym logowaniu hasło z bezpiecznej koperty Po poprawnym wpisaniu danych pojawi się komunikat o wymaganej zmianie hasła: Po kliknięciu przycisku OK pojawi się okno jak poniżej: W polu Nowe hasło i Powtórz nowe hasło należy wprowadzić nowe, ustalone przez siebie hasło, które od tej pory będzie używane do logowania. Definiując własne hasło rekomendujemy nie używanie polskich liter (np. ą, ę, ć itd.) oraz znaków przestankowych (przecinek, kropka, średnik itd.). Hasło powinno się składać z wielkich i małych liter oraz cyfr. Następnie należy kliknąć Zapisz. Jednorazowe hasło z bezpiecznej koperty straciło ważność. Do kolejnych logowań należy używać już nowego hasła. Proces weryfikacji zostaje zakończony po pojawieniu się komunikatu Hasło zostało zmienione. Nowe hasło należy zapamiętać lub zapisać w bezpiecznym miejscu. Jeżeli podczas próby zalogowania pojawi się komunikat Nieprawidłowy login lub hasło oznacza to nieprawidłowo wprowadzone hasło (np. włączony klawisz Caps Lock) lub identyfikator. Po czterokrotnym błędnym logowaniu następuje automatyczna blokada rachunku. 4

5 Odblokowania dostępu do rachunku można dokonać osobiście w jednym z POK Domu Maklerskiego mbanku lub telefonicznie, dzwoniąc do Centralnego Biura Obsługi Klienta tel Przy logowaniu może wystąpić konieczność zatwierdzenia ostrzeżeń podpisanych certyfikatem aby system prawidłowo funkcjonował. Należy zaznaczyć wskazane na rysunku pole Always trust content from this publisher oraz kliknąć przycisk Run. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, pytań lub wątpliwości dotyczących serwisu transakcyjnego prosimy o kontakt z pracownikami Centralnego Biura Obsługi Klienta, pisząc na adres lub telefonując pod numer

6 2. Pierwsze kroki w nowym serwisie transakcyjnym Ważne! Tworzenie pulpitów Serwis transakcyjny Domu Maklerskiego mbanku umożliwia dostosowanie pulpitu roboczego do indywidualnych potrzeb użytkownika. Aplikacja składa się z bloczków, które w dowolny sposób można ustawić na pulpicie roboczym, następnie zapisać oraz nazwać zgodnie z własnymi preferencjami. Serwis składa się menu głównego oraz domyślnych zakładek (pulpitów). Znajdują się tutaj przyciski służące do zarządzania pulpitami: Odśwież - umożliwia odświeżenie całego pulpitu, czyli zbiorowe odświeżenie wszystkich komponentów znajdujących się na pulpicie. Dodaj - umożliwia dodanie kolejnego, pustego pulpitu z możliwością nadania własnej nazwy. Zmiana nazwy - umożliwia zmianę nazwy aktywnego pulpitu (akurat zaznaczonej zakładki). Funkcja ta jest również dostępna po dwukrotnym kliknięciu myszką na aktywnej zakładce. Zapisz obszar roboczy umożliwia zapisanie ustawień związanych ze zmianami obszaru roboczego, dokonanymi od momentu zalogowania się. Zapisanie to będzie skutkowało zapamiętaniem bieżącego układu pulpitów oraz elementów umieszczonych w ramach tych pulpitów. Wycofaj zmiany obszaru roboczego umożliwia odtworzenie ostatnio zapisanego stanu obszaru roboczego. Jeśli dokonano jakichkolwiek zmian w pulpitach lub elementów umieszczonych w ramach tych pulpitów funkcja ta pozwoli na powrócenie do stanu poprzedniego. Pomoc umożliwia wyświetlenie strony głównej pomocy użytkownika. Po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego wyświetlany jest domyślny pulpit roboczy. W tym celu należy kliknąć w znak oraz wpisać nazwę tworzonego pulpitu. Następnie należy z poziomu menu otworzyć wybrane przez siebie bloczki (np. klikając Portfel -> środki finansowe, Portfel -> instrumenty finansowe, Zlecenia -> zlecenia bieżące itp.) i zapisać zmiany klikając na ikonę. Bloczki można przesuwać na ekranie w ramach danego pulpitu. W tym celu należy złapać lewym przyciskiem myszy pulpit i upuścić w pożądanym przez użytkownika miejscu. Użytkownik może stworzyć maksymalnie własnych 6 pulpitów. 6

7 Przykładowy pulpit: Ważne! Nawigacja między widokiem ogólnym a szczegółowym Przejście do widoku szczegółowego odbywa się poprzez kliknięcie w aktywny przycisk, powrót do widoku ogólnego poprzez kliknięcie w aktywny link Zestawienie zagregowane jak na obrazku poniżej: 7

8 Ważne! Szybkie składanie zleceń Serwis transakcyjny Domu Maklerskiego mbanku umożliwia wyłączenie potwierdzeń przed i po założeniu zlecenia. Pozwala to na szybsze składanie dyspozycji bez konieczności kliknięcia w potwierdzenie przed i po złożeniu dyspozycji. Zarządzanie potwierdzeniami znajduje się w menu Ustawienia -> Personalizacja - Ustawienia potwierdzeń. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz. Ważne! Odświeżanie Po złożeniu dyspozycji, aby uaktualnić środki finansowe, instrumenty finansowe, listę zleceń bieżących, transakcje bieżące należy kliknąć w przycisk odśwież. Aby odświeżyć jedynie jeden z bloczków wystarczy kliknąć w przycisk umieszczony na lewym górnym rogu pasku bloczka. Ważne! Uruchamianie i spłata kredytu dostępna online Serwis transakcyjny Domu Maklerskiego mbanku umożliwia uruchamianie i spłatę kredytów w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni sesyjne. Uruchomienie jest możliwe jedynie dla kredytów udzielonych przez Dom Maklerski mbanku S.A., nie dotyczy kredytów udzielonych przez mbank S.A. Po złożeniu dyspozycji środki są dostępne do wykorzystania. W tym celu należy kliknąć w bloczku Środki finansowe -> Zaangażowanie kredytowe podobnie jak na obrazku poniżej: Wyświetli się okno szczegółowe z umową kredytową. W tym oknie można sprawdzić czy mamy dostępny kredyt do uruchomienia. W celu uruchomienia należy kliknąć Uruchom transzę wybrać Maksymalna transza lub wpisać inną kwotę uruchomienia. Po wpisaniu kwoty uruchomienia należy kliknąć Zatwierdź. 8

9 Spłaty kredytu można dokonać klikając przycisk Spłać kredyt. Ważne! Wydruki i zapisywanie danych Do wydruku dyspozycji lub danych rachunku służy funkcja raportuj. Pozwala na zapisanie danych przed wydrukiem w formacie HTML lub PDF. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy pozwala zapisać dane rachunku w formacie CSV, które następnie można otworzyć w programie Microsoft Excel. Ważne! Średnia cena nabycia, Zyski oraz Straty na posiadanych instrumentach finansowych, Symulator zamknięcia Serwis transakcyjny Domu Maklerskiego mbanku zawiera pakiet funkcjonalności pozwalających użytkownikowi na obliczenie swoich zysków/strat na posiadanych instrumentach finansowych. Serwis prezentuje średnią cenę nabycia instrumentów z uwzględnieniem prowizji maklerskiej. Średnia cena nabycia jest uaktualniana na bieżąco na podstawie informacji w powiadomieniach o realizacji zlecenia oraz po wieczornym rozliczeniu sesji giełdowej. Dzięki tej funkcji użytkownik ma możliwość porównania swojej średniej ceny nabycia z ceną bieżącą instrumentu na GPW. Kolumna Zysk/Strata% prezentuje zyski/straty w % na posiadanych przez Klienta instrumentach finansowych na rynku kasowym. Na rynku terminowym Zysk/Strata% nie jest prezentowana ze względu codzienną zmienność kwoty depozytu, co powoduje utratę sensu prezentowania wartości zysk/strata w %. Aby sprawdzić swój zysk/stratę należy wybrać z menu Portfel -> Historia -> Historia CRR. 9

10 Dzięki funkcji symulator zamknięcia użytkownik może w dowolnym momencie sprawdzić ile zarobi lub straci kiedy zdecyduje się złożyć zlecenie zamykające posiadaną pozycję. W tym celu należy zaznaczyć Walor w bloczku Instrumenty finansowe kliknąć Symulator zamknięcia -> Symuluj wynik. Zastrzeżenie! Zwracamy uwagę Inwestorów, że informacje, zamieszczone w serwisie transakcyjnym zawarte w polach Śr. cena nabycia, Zysk/Strata (w PLN) oraz Zysk/Strata % oraz w funkcji Symulator zamknięcia pozycji należy traktować wyłącznie jako dane szacunkowe wyliczone na podstawie transakcji giełdowych, które były zawarte na rachunku w Domu Maklerskim mbanku (d. DI BRE) po 1 stycznia 2010 r. Powyższe szacunki są tylko i wyłącznie informacją, w ścisłym tego słowa znaczeniu i nie stanowią dokumentu określającego wysokość zobowiązań podatkowych właściciela rachunku, którego informacja ta dotyczy. Dom Maklerski mbanku S.A. nie odpowiada za szkody poniesione przez Inwestorów na skutek posłużenia się szacunkami zawartymi w polach Śr. cena nabycia, Zysk/Strata (w PLN) oraz Zysk/Strata % oraz w funkcji Symulator zamknięcia pozycji. 10

11 3. Informacje o rachunku oraz składanie zleceń Informacje o rachunku Menu Portfel umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących aktywów Klienta w Domu Maklerskim mbanku m.in. środki finansowe, instrumenty finansowe, wycena portfela. Ponadto znajdują się tutaj: historia finansowa, CRR (dla instrumentów pochodnych), operacji na instrumentach finansowych, analizator zobowiązań OTP i należności oraz prawa z instrumentów finansowych. Analizator OTP i należności obrazowo prezentuje czas spływu należności oraz pomaga w planowaniu spłaty Odroczonego Terminu Płatności. 11

12 Funkcja Prawa z instrumentów finansowych pozwala na sprawdzenie m. in czy przysługuje nam zapis z prawem poboru, kiedy otrzymamy dywidendę lub odsetki z obligacji. Składanie zleceń W menu Zlecenia znajduje się funkcja Nowe zlecenie. Kliknięcie powoduje aktywowanie formatki zleceń oraz powiadomień. Aby złożyć zlecenie konieczne jest wskazanie Kupna lub Sprzedaży. W przypadku zleceń kupna, w polu Walor należy wybrać odpowiedni instrument finansowy. W zleceniach sprzedaży w polu Walor znajdują się instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży na rachunku inwestycyjnym. Warunkiem koniecznym do złożenia dyspozycji zlecenia jest wskazanie ilości oraz ceny instrumentu finansowego. W tym celu należy wybrać: ilość instrumentów finansowych, jakie chcemy kupić/sprzedać (Przy wskazywaniu ilości można posłużyć się kalkulatorem, który znajduje się po prawej stronie od pola Ilość ), limit ceny w zleceniu lub wybrać zlecenie PKC, PCR, PEG. Zlecenie PKC oraz PCR odpowiednio po każdej cenie i po cenie rynkowej można składać we wszystkich fazach sesji poza zamknięciem. Zlecenie PEG to zlecenie podążające za najlepszym limitem zlecenia 12

13 kupna/sprzedaży i przyjmuje ich limit. Podczas składania zlecenia PEG można dodatkowo określić dodatkowy limit PEG, maksymalny dla zleceń kupna, minimalny dla zleceń sprzedaż. Limit PEG ogranicza możliwość zawarcia transakcji do tego poziomu. Po wskazaniu ilości i ceny należy wskazać datę ważności zlecenia oraz ewentualnie kliknąć w Zaawansowane aby zaznaczyć datę sesji. Domyślnie podana jest najbliższa sesja oraz ważność 1-dniowa. Po wypełnieniu wyżej omówionych pól, jeżeli nie będą wprowadzane żadne warunki dodatkowe, należy nacisnąć przycisk Wyślij. W celu złożenia z parametrami dodatkowymi tj. z limitem aktywacji, z wartością ujawnioną oraz ilością minimalną należy kliknąć Zaawansowane. Belka z formatką zlecenia i powiadomień na stałe umieszczona jest na dole pulpitu użytkownika, można ją zminimalizować klikając na przycisk. Po złożeniu dyspozycji zlecenia należy sprawdzić stan i poprawność jej zaksięgowania. W tym celu należy wybrać z menu Zlecenia bieżące. Zlecenia bieżące zostały umieszczone w grupach określających ich stan wykonania. Grupy te zostały umieszczone w postaci zakładek, spełniających rolę filtru tych zleceń. Wyróżniane są następujące grupy zleceń bieżących: Wszystkie - zakładka prezentuje wszystkie zlecenia bieżące Aktywne - zakładka zawiera zlecenia bieżące na bieżącej sesji giełdowej lub oczekujące na aktywację. Możliwa jest zmiana stanu takich zleceń (można je modyfikować lub anulować, o ile pozwala na to ich specyfika). Zlecenia aktywne to zlecenia o następującym stanie: WPR Wprowadzone ZKS - Zaksięgowane WYS Wysłane RNK Na rynku ZRC - Zrealizowane częściowo WTA - W trakcie anulowania WTM - W trakcie modyfikacji 13

14 Wykonane - zakładka zawiera zlecenia, które straciły swoją aktywność i nie jest możliwa juz żadna ingerencja w ich stan (zostały anulowane, zamknięte, odrzucone lub całkowicie zrealizowane). Zlecenia wykonane to zlecenia o następującym stanie: ZRE - Zrealizowane ZMK Zamknięte ODR Odrzucone ANL Anulowane Dodatkowo przy zleceniu może pojawić się symbol -, który oznacza zlecenie zredukowane (np. ze względu na brak środków w celu pełnego pokrycia zlecenia) lub!, który oznacza odrzucenie dyspozycji przez system giełdowy. Dyspozycje przyjęte/odrzucone Aby sprawdzić przyjęcie/odrzucenie zlecenia oraz innych dyspozycji należy wybrać z menu Zlecenia -> Dyspozycje. Możliwe przyczyny odrzucenia (rodzaje prezentowanych komunikatów): W fazie Dogrywki limit musi być równy kursowi jednolitemu zlecenie zawiera limit inny niż kurs obowiązujący w fazie dogrywki. Błędny limit aktywacji limit aktywacji niepoprawny względem kursu ostatniej transakcji (kursu odniesienia). Dla zleceń kupna musi on być wyższy niż ostatni kurs transakcyjny (kurs odniesienia). Dla zleceń sprzedaży musi być niższy niż kurs ostatniej transakcji (kurs odniesienia). Typ limitu niepoprawny dla tego statusu papieru lub grupy przesłano rodzaj zlecenia niezgodny z aktualną fazą sesji (np PKC w fazie zamknięcia). Status instrumentu uniemożliwia wykonanie tego zlecenia zlecenie złożone w fazie sesji, w której zlecenia dla danego instrumentu nie są przyjmowane np. w fazie otwarcia, zamknięcia, zamrożenia. Status grupy uniemożliwia wykonanie tego zlecenia zlecenie złożone w fazie sesji, gdy zlecenia dla całej grupy notowań nie są przyjmowane: podczas fazy otwarcia, zamknięcia, zamrożenia, a także w systemie notowań jednolitych podczas fazy interwencji animatora. 14

15 Limit przekracza dopuszczalne odchylenie od ostatniego kursu limit zlecenia znacząco odbiega od ostatniego kursu rynkowego. Przykładowo, dla zlecenia kupna akcji limit jest wyższy o więcej niż 40% w stosunku do ostatniej ceny. Dla zlecenia sprzedaży, limit jest niższy o ponad 40% od ostatniego kursu rynkowego. Limit przekracza dopuszczalne odchylenie od kursu zamknięcia - limit zlecenia znacząco odbiega od rynkowej ceny odniesienia. Poza sesją giełdową limit porównywany jest z ceną zamknięcia. Nowe ważności oraz typy zleceń w nowym systemie giełdowym UTP W polu Limit ceny znajduje nowy typ zlecenia - PEG. Złożenie zlecenia PEG oznacza, że zlecenie automatycznie podąża za najlepszym limitem zlecenia kupna lub sprzedaży. Dodatkowo inwestor może określić w polu Limit PEG maksymalny limit dla zleceń kupna lub minimalny dla zleceń sprzedaży, dzięki czemu ogranicza możliwość zawarcia transakcji tylko do tego poziomu. W polu Limit ceny nie ma opcji PCRO, która została zastąpiono zleceniem PCR. W polu Ważność pojawiają się nowe ważności zleceń: WDD ważne do dnia inwestor określa zakres dat kiedy zlecenie ma być ważne na GPW. WDA ważne do anulowania zlecenie zastępuje zlecenie DOM, ważne do anulacji na GPW. WDC ważne do czasu zlecenie pozwala złożyć zlecenie, które jest aktywne na GPW z dokładnością do jednej sekundy, czas wygaśnięcia zlecenia odnosi się do bieżącego dnia sesyjnego. WNF ważne na najbliższy fixing zlecenie będzie aktywne na najbliższym fixingu (otwarcie, zamknięcie lub równoważenie instrumentu). WNZ ważne na zamknięcie zlecenie będzie aktywne tylko na fixingu na zamknięcie. 15

16 Tworzenie koszyków zleceń Nowością w serwisie transakcyjnym Domu Maklerskiego mbanku jest tworzenie oraz trwałe zapisywanie koszyków zleceń. Funkcja ta pozwala na przygotowanie kilku zleceń do wysłania na raz, może być przydatna jednoczesnego kupowania/sprzedawania walorów jednym kliknięciem. W tym celu należy wybrać z menu Zlecenia -> Koszyki zleceń -> Dodaj. Po wybraniu nazwy koszyka należy wypełnić formatkę zlecenia koszyka jak obrazku poniżej i oraz kliknąć Dodaj zlecenie/zlecenia do koszyka. Po dodaniu wszystkich zleceń należy nacisnąć Zachowaj. W dowolnym momencie zlecenia z koszyka można zmienić, zmianę zatwierdza się przyciskiem Nadpisz pozycję. Przegląd transakcji 16

17 W celu sprawdzenia transakcji na rachunku inwestycyjnym należy wyświetlić bloczek z Historia transakcji w menu Portfel. Użytkownik może korzystać z wielu filtrów funkcji Warunki dodatkowe, dzięki czemu ma możliwość dokonania analizy swoich transakcji. 17

18 4. Obserwacja notowań i wykresów Menu Rynek zawiera funkcję umożliwiające obserwację notowań oraz wykresów. Do obserwacji wykresów oraz notowań niezbędne jest posiadanie ostatniej aktualizacji środowiska Java (Sun). Oprogramowanie Java firmy Sun Microsystems można bezpłatnie pobrać ze strony Wykresy Głównym programem do obserwacji wykresów jest aplet ISPAG. Wykresy ISPAG umożliwiają m.in: przeglądanie wykresów w interwałach czasowych: 5/10/15/30/60 minut intraday, tiki oraz wykresów dziennych, tygodniowych i miesięcznych, przeglądanie wykresów w formie liniowej, słupkowej oraz świec japońskich, kreślenie linii trendu, wsparcia i oporu oraz średnich ruchomych, korzystanie z kilkudziesięciu najpopularniejszych wskaźników do analizy technicznej, zapisywanie przeprowadzonych analiz na dysku twardym użytkownika. 18

19 Aby uzyskać informację o danej funkcji należy najechać kursorem myszy na wybrany przycisk. Pod wykresem pojawi się opis wskazanej funkcji. Zaawansowaną aplikacją do prowadzenia analiz na wykresach jest funkcjonalność Amibroker. Opis aplikacji znajduje się pod adresem internetowym Polecamy zapoznanie się z instrukcją użytkownika, która znajduje się tutaj. Notowania Przed pierwszym uruchomieniem notowań należy stworzyć koszyk/i spółek, które użytkownik będzie obserwował. Domyślne koszyki to: Indeksy bran., Indeksy podst., WIG20, WIG30. W tym celu należy wybrać z menu Rynek -> Notowania -> Koszyki -> Zarządzanie koszykami. Następnie należy kliknąć Nowy, wybierać spółki do koszyka oraz zapisać zmiany. Wybrany koszyk powinien zawierać do 20 spółek. Koszyk pojawi się na liście koszyków pod domyślnym koszykiem WIG20. Kliknięcie w koszyk spowoduje wyświetlenie notowań walorów wybranych przez użytkownika. 19

20 Zmiana ilości ofert w notowaniach Użytkownik posiada uprawnienia do ilości ofert w serwisie notowań zgodnie z umową podpisaną z Domu Maklerskim mbanku. W celu zmiany ilości ofert wyświetlanych w serwisie notowań należy złożyć stosowny wniosek. W tym celu należy kliknąć z menu Wnioski oraz wybrać odpowiedni dla siebie wniosek. Stan swojego wniosku można śledzić w funkcji Wnioski -> Złożone wnioski. Alerty notowań Funkcja umożliwia uzyskanie natychmiastowej informacji (alertu) w przypadku zajścia na rynku określonego zdarzenia dotyczącego wybranego instrumentu. Dla jednego instrumentu można zdefiniować dowolną liczbę alertów. W celu ustawienia nowego alertu należy kliknąć w notowaniach prawym przyciskiem myszki na nazwę spółki, a następnie lewym przyciskiem na Nowy alert dla. Aby sprawdzić, które alerty zostały wykonane, a jakie są jeszcze aktywne należy kliknąć prawym przyciskiem na nazwę instrumentu i wybrać opcje Alerty aktywne lub Alerty wykonane bądź wejść w menu Rynek -> Notowania -> Alerty. 20

21 Prezentacja informacji statystycznych dla wybranego waloru Z poziomu notowań istnieje możliwość wyświetlenia szeregu interesujących informacji statystycznych dla wybranego instrumentu finansowego. Wystarczy nacisnąć prawym klawiszem myszy w obszarze wybranego instrumentu finansowego, a na ekranie wyświetli się dostępne menu: Po wybraniu okna Lista transakcji istnieje możliwość przeglądania listy transakcji dla wybranego waloru w zadanym przedziale czasowym. Do okienka transakcji dodano informacje o parametrach i wskaźnikach statystycznych dla wybranego instrumentu finansowego, wyliczone dla różnych zakresów czasowych. Dane statystyczne prezentowane są powyżej listy transakcji, w trzech zakładkach: Dla sesji, Dla pierwszej fazy sesji oraz Dla wybranych transakcji. Odświeżanie danych powoduje również odświeżenie wskaźników. Od początku sesji (zakładka Dla sesji ) prezentowane są m.in. wartości: Data sesji i grupa notowań z systemu giełdowego np. C1; Kurs otwarcia, minimalny, maksymalny; Zmiana wartościowa i % kursu względem poprzedniej sesji; Wolumen transakcji (suma) oraz wartość transakcji (suma); Ilość transakcji zawartych od początku sesji; Średni wolumen transakcji = wolumen transakcji / ilość transakcji; Średnia wartość transakcji = wartość transakcji / wolumen transakcji; Średni kurs ważony = wartość transakcji / wolumen transakcji. 21

22 Dla pierwszej fazy sesji (określonej jako pierwsze 30 minut trwania sesji lub bieżący moment, jeśli pierwsza faza jeszcze trwa) prezentowane są następujące wartości statystyczne: Kurs minimalny i maksymalny; Ilość transakcji zawartych od początku sesji; Wolumen transakcji suma dla pierwszej fazy sesji; Wartość transakcji suma dla pierwszej fazy sesji; Średni wolumen transakcji = wolumen transakcji / ilość transakcji; Średnia wartość transakcji = wartość transakcji / wolumen transakcji; Średni kurs ważony = wartość transakcji / wolumen transakcji; Odchylenie standardowe kursu. Dla wybranych transakcji wskaźniki są identyczne jak dla pierwszej fazy sesji, przy czym wyliczane są na podstawie zbioru transakcji z wybranego zakresu czasowego Edycja koszyka z poziomu notowań Serwis transakcyjny umożliwia edycję składu koszyka bezpośrednio z poziomu notowań. Aby zmienić skład koszyka, należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na okno notowań, a następnie lewym przyciskiem na Edycja koszyka i dodać/ usunąć spółki za pomocą strzałek. 22

23 Notowania Statica mdm Notowania Statica mdm to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie informacji o aktualnym stanie rynku dla instrumentów notowanych na GPW. Jako uzupełnienie tych informacji, zapewnia także dostęp do notowań wybranych instrumentów światowych oraz walut. W programie Statica mdm wszystkie informacje wyświetlane są w tabelach. Unikalną cechą są ogromne możliwości konfiguracji tabel z notowaniami. Użytkownik ma dowolność w zakresie modyfikowania tabel. Wszystko po to, aby każdy mógł indywidualnie dostosować zawartość ekranu do swoich potrzeb i wymagań. Ponadto program Statica mdm posiada wiele funkcji zaawansowanych m.in. alerty cenowe, a także możliwość wyświetlania i analizy pełnego arkusza zleceń. Do instalacji programu wymagane są uprawnienia administratora systemu. Aby zainstalować notowania Statica mdm rekomendujemy pobranie aplikacji z poniższej lokalizacji: 23

24 Po ściągnięciu pliku staticamdm.exe należy podwójnym kliknięciem uruchomić program. W ten sposób można pobrać aplikację bez względu na rodzaj i indywidualne ustawienia przeglądarki. Alternatywnym rozwiązaniem jest pobranie programu bezpośrednio z serwisu transakcyjnego Domu Maklerskiego mbanku. W tym celu należy wybrać z menu Rynek -> Notowania Statica mdm. Na ekranie pojawi się aktywne okno służące do pobrania aplikacji. Po pobraniu pliku system powinien wygenerować zapytanie wskazane poniżej, aby kontynuować instalację należy kliknąć Uruchom oraz Dalej. Następnie należy zaznaczyć: Akceptuję warunki umowy i wybieramy katalog, w którym zostanie zainstalowany program Statica mdm. Po zakończeniu instalacji należy wylogować się z serwisu transakcyjnego i zalogować się ponownie. Aby program Statica mdm instalowany na komputerze zapewnił prawidłową pracę i skuteczne działanie, powinien być uruchamiany w trybie administratora. Aplikacja nie może być używana przez użytkownika z systemowymi uprawnieniami "Użytkownik", gdyż taki użytkownik nie ma uprawnień do zapisywania plików w niektórych katalogach, co jest niezbędne do działania programu. Program może być uruchomiony przy jednoczesnym działaniu Notowań serwisu transakcyjnego Domu Maklerskiego mbanku. Po instalacji programu, przed pierwszym uruchomieniem konieczne jest przelogowanie się w serwisie transakcyjnym. Po ponownym zalogowaniu, w celu uruchomienia programu Statica mdm należy kliknąć w menu Rynek -> Notowania Statica mdm 24

25 Program można uruchomić również ze skrótu na pulpicie Statica mdm lub poprzez wybranie z menu START - > Programy - > Statica- > Statica mdm. Składanie zleceń z notowań Statica mdm Aplikacja Statica mdm została połączona z serwisem transakcyjnym w taki sposób, by możliwe było składanie zleceń z poziomu notowań. Aby złożyć zlecenie można podwójnie kliknąć na ofertę sprzedaży (w przypadku zlecenia kupna) lub kupna (w przypadku zlecenia sprzedaży). 25

26 Zlecenie można również złożyć klikając prawym przyciskiem myszy na wybrany przez Klienta walor. Zlecenia składane są na ostatni wybrany przez Klienta rachunek. Wskazanie na pasku narzędzi ikony Statica mdm wyświetli numer rachunku inwestycyjnego, na którym aktualnie pracuje Klient. Szczegółowa instrukcja do notowań Statica mdm znajduje się w Pomocy programu. Rekomendujemy również zapoznanie się z multimedialnym kursem obsługi programu, który znajduje się pod adresem: 26

27 5. Ustawienia rachunku W menu Ustawienia -> Informacje o rachunku użytkownik ma możliwość sprawdzenia swoich danych oraz umów z Domem Maklerskim mbanku. W menu Ustawienia -> Personalizacja użytkownik może ustawić działanie aplikacji zgodnie z własnymi preferencjami. Oprócz wcześniej opisanego włączania/wyłączania potwierdzeń przy składaniu zleceń warto zwrócić uwagę na: Możliwość ustawienia domyślnego pulpitu przy każdym logowaniu; Użytkownik może ustawić sobie skonfigurowany przez siebie pulpit jako domyślny. W tym celu tworzymy pulpit zgodnie z opisem z punktu 2 niniejszej instrukcji. Następnie wybieramy pulpit domyślny, czyli taki który pojawi się po każdorazowym zalogowaniu na rachunek. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz. Możliwość zapisu ustawień pulpitu przy wylogowaniu; Domyślne ustawienie opcji OTP w zleceniu; Domyślna ważność zlecenia; Wybrane walory. Serwis transakcyjny umożliwia stworzenie listy wybranych walorów, która jest szczególnie przydatna jeśli użytkownik składa zlecenia na kilka instrumentów finansowych. Ustawienie wybranych walorów skutkuje tym, że w formatce zleceń znajdują się walory jedynie z listy wybranych walorów. W tym celu należy kliknąć Ustawienia - > Personalizacja następnie Edytuj listę. W tabeli z należy wybrać swoje walory, nacisnąć Zachowaj zmiany i następnie Zapisz. 27

28 W przypadku usunięcia wybranych walorów w formatce zlecenia użytkownik będzie ponownie miał wszystkie dostępne instrumenty finansowe Opisaliśmy najważniejsze funkcje serwisu transakcyjnego Domu Maklerskiego mbanku. Jeśli nie znaleźli Państwo opisu interesującej funkcjonalności zachęcamy do zapoznania się z pomocą programu. W celu uruchomienia pomocy należy kliknąć w ikonę w menu lub kliknąć tutaj. Opisany w niniejszej instrukcji serwis transakcyjny nie jest systemem dedykowanym na urządzenia przenośne typu ipad lub tablety z systemem Android i Windows 8 RT. W zależności od urządzenia mobilnego mogą wystąpić niedogodności z niektórymi funkcjonalnościami systemu. 28

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska obsługę rachunku pieniężnego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Załącznik nr 1 Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika Spis treści Wstęp... 4 O tym dokumencie... 4 Przyjęte oznaczenia... 4 Cel

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Obsługa rachunku internetowego... 7 1) Logowanie... 7 2) Dyspozycje... 7

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Bankowość Internetowa... 3 Bankowość Telefoniczna... 9 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader

Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader (wcześniej BRE TRADER ECN) Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1 O platformie... 5 1.1 System bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 801 700 100 1 Spis treści: eurobank online... 4 Aktywacja usługi... 7 Serwis telefoniczny... 8 Aktywacja usługi...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1. O PLATFORMIE IPKO DEALER... 3 2. KORZYSTANIE Z PLATFORMY IPKO DEALER... 3 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 Biuro Maklerskie Alior Trader Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 I. Spis Treści I. NARZĘDZIA OBROTU... 3 1. Wykres... 3 1.1. Interwał... 3 1.2. Typ ceny... 5 1.3. Typ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko SPIS TREŚCI O ipko...3 PIERWSZY RACHUNEK... 3 KOLEJNE RACHUNKI... 3 PIERWSZE KROKI...4 PIERWSZE LOGOWANIE... 4 SPOSOBY DOSTĘPU DO RACHUNKU... 5 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20 Biuro Maklerskie Alior Trader Mobile Podręcznik użytkownika System ios 1/20 1. Spis Treści 1. WSTĘP... 3 2. Instalacja Platformy Alior Trader Mobile... 4 3. Logowanie do Platformy... 5 3.1 Rachunek Rzeczywisty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DealBook FX

Instrukcja obsługi DealBook FX Instrukcja obsługi DealBook FX Witaj w programie DealBook FX - potężnej platformie transakcyjnej pozwalającej szybko i bezpiecznie przeprowadzać operacje na rynku Forex w czasie rzeczywistym. Za pomocą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo