Nr 5 (54) MAJ 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 5 (54) MAJ 2011 r."

Transkrypt

1 Nr 5 (54) MAJ 2011 r.

2

3 Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze: Magdalena Szymańska Anna Szweda-Piguła Portal gazety: Zbigniew Iwaszkiewicz Reklama: Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów; zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, przeredagowań i zmiany tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i listów. Nakład: 3000 egz. Wydawca: Wodzisławskie Centrum Kultury Opracowaniw graficzne skład: M&Z Druk Radlin Druk: M&Z Druk Radlin tel Maj. Nie sposób uciec od skojarzeń, jakie nasuwają się na samą myśl o tym miesiącu. Przede wszystkim matury a wraz z nimi kwitnące kasztany. Uczniowie ostatnich klas ponadgimnazjalnych z Wodzisławia Śląskiego, których można zobaczyć na zdjęciach zamieszczonych na łamach naszej gazety, część egzaminów mają już za sobą. Zapewne niejedno złamano już pióro, lecz póki co trzymamy kciuki za pomyślne zakończenie tego, jak mówią niektórzy, najważniejszego egzaminu w życiu. Odetchnąć z ulgą mogą z kolei gimnazjaliści. O tym, z jakimi pytaniami musieli się zmierzyć podczas egzaminów, przeczytacie w dziale SPOD TABLICY. Majowy numer gazety zdominował temat 90-tej rocznicy III Powstania Śląskiego. Przeczytać można, jak przebiegały walki na ziemi wodzisławskiej, jakie atrakcje zorganizowano z okazji rocznicy dla mieszkańców i w jaki sposób oddano hołd poległym w powstaniu. Przy okazji rocznic warto wspomnieć o obchodach Katynia i katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Jakie kwestie poruszane były w trakcie uroczystości przeczytacie w dziale LOKAL- NIE NIEBANALNIE. Gdzie kupować, jakie czekają nas podwyżki i o czym dyskutowali radni podczas sesji to wszystko i jeszcze więcej znajdziecie w sekcji Z RATUSZA. W między czasie można spojrzeć do działu COOLTURA W MIEŚCIE, traktującym o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych w Wodzisławiu Śląskim. Informacje o tym, na jaką imprezę warto się wybrać, znajdziecie w ZAPOWIEDZIACH. Ponadto, jak co miesiąc, przedstawiamy informacje sportowe. A wracając do maja Wiosna nabiera rumieńców, słońce mocy, kwiaty zapachu a ludzie optymizmu. Oby było go w nas jak najwięcej! Agnieszka Kozielska Okładka: zdjęcia z I Pikniku Historyczno-Militarnego Piszą dla Was Agnieszka Kozielska Magdalena Szymańska Anna Szweda-Piguła 3

4 Z ratusza Wieści z sesji W czwartek 28 kwietnia radni Rady Miejskiej zebrali się po raz ósmy w tej kadencji, by wspólnie podejmować kolejne decyzje dotyczące losów miasta. Tematem przewodnim kwietniowej sesji był porządek i bezpieczeństwo w mieście. Ostatnią sesję tradycyjnie otworzył przewodniczący Jan Grabowiecki. Tuż po nim, zgodnie z przyjętym uprzednio porządkiem obrad, głos zabrał prezydent Mieczysław Kieca, który przedstawił zebranym zakres swoich działań podejmowanych w ciągu minionego miesiąca. Prezydent mówił m.in. o trwających przygotowaniach do udziału Wodzisławia Śląskiego w Europejskim Kongresie Gospodarczym, zaplanowanym na maja w Katowicach. Mieczysław Kieca wyraźnie zaznaczył rangę kongresu jako najważniejszej imprezy gospodarczej w Europie Środkowowschodniej. Weźmie w niej udział około 4500 znamienitych gości z kraju i zagranicy. Nasze Miasto w ramach projektu Strefa Biznes 5 występuje jako główny partner samorządowy kongresu. W trakcie swojego wystąpienia prezydent nie zapomniał także o największym lokalnym przedsięwzięciu biznesowym ostatniego czasu. Wyraził swoje zadowolenie z udanego startu akcji Wodzisław Śląski. TU KU- PUJ oraz zaprezentował radnym miejską kartę rabatową, posiadacz której ma prawo skorzystać z ponad 100 promocji na terenie miasta. Reklamuję ją z pełną odpowiedzialnością. Jest to nasz regionalny produkt. Staramy się w ten sposób ożywić strefę centrum i wspierać rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. To nasze wspólne dobro mówił prezydent zachęcając do nabycia karty. W planie obrad Rady Miejskiej znalazły się też pytania radnych do Prezydenta Miasta. Członkowie Rady dopytywali m.in. o szczegóły ustaleń z Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym, obchodów trzeciomajowych, o postęp prac nad zastosowaniem imiennego głosowania radnych oraz konieczność czipowania psów w Wodzisławiu Śląskim. Na wszystkie pytania prezydent i jego współpracownicy odpowiedzieli pod koniec sesji. Po wyczerpaniu się pytań skierowanych do Prezydenta Miasta, radni wysłuchali szczegółowego raportu dotyczącego stanu porządku i bezpieczeństwa w mieście. Informacje kolejno przekazywali: Mariusz Grabiec z Biura Zarządzania Kryzysowego, Piotr Miguła z Biura ds. Przeciwpożarowych i Komendant Straży Miejskiej Janusz Lipiński. Rada Miejska usłyszała m.in. o podjętych działaniach w trakcie zeszłorocznej powodzi oraz realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową. Komendant Janusz Podczas sesji poruszano ważne sprawy dla miasta. Maj 2011 r. Lipiński omówił działania Straży Miejskiej, a także statystykę wykroczeń w Wodzisławiu Śląskim. Wśród informacji przedstawianych członkom Rady Miejskiej znalazło się też omawiane przez Joannę Stolarską z Biura Kultury Sportu i Zdrowia sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2010 roku z organizacjami pozarządowymi. Następnie skarbnik Tadeusz Bednorz omówił sprawozdanie z realizacji budżetu miasta na podstawie wyników za pierwszy kwartał 2011 r. Ostatnią przedstawianą radnym informacją była kwestia planowanego przebiegu Drogi Głównej Południowej. Zastępca prezydenta Dariusz Szymczak omówił pięć opracowanych wariantów przebiegu drogi. Jednocześnie radni uzyskali informację, iż ze względów środowiskowych rekomendowany do realizacji został wariant pierwszy, który zakłada przebieg Drogi Głównej Południowej od zachodniej strony Rydułtów, przez wschodnią część Pszowa, południową Wodzisławia Śląskiego oraz po południowej stronie gminy Mszana, gdzie następnie droga włącza się do DW 933. Odcinek miałby długość ponad 23 km. Za i przeciw Podczas kwietniowej sesji Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego podjęła szereg uchwał. Radni uchwalili m.in. zmianę uchwały budżetowej oraz zmianę uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta. Następnie poddana głosowaniu została uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Rada Miejska jednogłośnie wyraziła zgodę na zmiany związane z parkowaniem w mieście. Dyrektor Służb Komunalnych Miasta Jacek Szkolnicki oraz naczelnik Janina Szmecka-Pysz zreferowali uchwały w sprawie ustalenia opłat za parkowanie w górnej pierzei Rynku i w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat za postój na parkingach stanowiących własność miasta. W konsekwencji podjętych uchwał obniżeniu ulegnie opłata za parkowanie na Rynku z 3 zł do 2,10 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 4

5 Gazeta Wodzisławska Skrócony został również czas płatnego parkowania. Kierowcy za postój na parkingach miejskich zapłacą już wkrótce tylko do godziny Takie rozwiązanie to jeden z realizowanych postulatów akcji Wodzisław Śląski. TU KUPUJ. W kwietniu wodzisławska Rada Miejska uchwaliła też doprecyzowane zasady bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom. Radni wyrazili również zgodę na zawarcie porozumienia z gminą Marklowice, dotyczącego organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego Zboru w Wodzisławiu Śląskim. Jednogłośnie radni zdecydowali o przyjęciu Programu szczepień profilaktycznych dzieci zameldowanych na stałe w Wodzisławiu Śląskim przeciwko bakteriom meningokoków. Żadnych sprzeciwów nie było także przy uchwalaniu warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta. Podobnie było też w przypadku uchwały w sprawie powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na zakończenie obrad Rada Miejska uznała za bezzasadne dwie skargi rozpatrywane przez Komisję Rewizyjną oraz przyjęła protokół z poprzedniej sesji. Ostatnim punktem sesji były, jak zwykle, wolne głosy i wnioski. asp Z ratusza Dyrektorzy zostali wybrani W ostatnim tygodniu kwietnia odbyły się konkursy, których celem były wybory dyrektorów siedmiu wodzisławskich placówek oświatowych. 10-osobowa komisja konkursowa, w której skład weszło trzech przedstawicieli Urzędu Miasta jako organu prowadzącego, dwóch przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, przedstawiciele trzech związków zawodowych oraz po jednym przedstawicielu rodziców i grona pedagogicznego, wyłoniła dotychczas sześciu nowych dyrektorów. Konkursy na dyrektorów placówek oświatowych odbywały się w trzech etapach. Najpierw sprawdzano zgłoszone kandydatury pod względem formalnym. Następnie każdy kandydat miał możliwość Militarne obchody Jak co roku w Wodzisławiu Śląskim zorganizowano uroczystości z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 Maja oraz 90. rocznicy wybuchu powstania śląskiego. Msza św. w intencji ojczyzny odprawiona została w kościele WNMP. Po jej zakończeniu uczestnicy uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi i kompanią honorową przemaszerowali pod Pomnik Powstańców Śląskich, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Tegorocznym obchodom towarzyszyło wiele atrakcji. Po raz pierwszy w naszym mieście zorganizowano Piknik Historyczno-Militarny. Park miejski stał się miejscem wielu walk rekonstrukcyjnych i niesamowitych efektów pirotechnicznych. Można było podziwiać swobodnej wypowiedzi, podczas której uzasadniał swoją decyzję startu w konkursie oraz przedstawiał koncepcję ewentualnej przyszłej pracy. Osoby starające się o ponowne objęcie stanowiska poruszały również kwestie aktualnych problemów w swoich przedszkolach. Ostatnim etapem konkursu była dyskusja komisji konkursowej oraz tajne głosowanie. -Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu kwietniowych konkurów. Wszystkie osoby w nich startujące zaprezentowały wysoki poziom wiedzy oraz umiejętności związane z zarządzaniem placówkami oświatowymi mówi zastępca prezydenta Eugeniusz Ogrodnik, który pracował w komisji konkursowej. żołnierzy z różnych epok i historyczne pojazdy. Mieszkańcy mogli dowiedzieć się, jak wyglądały walki powstańcze w Wodzisławiu Śląskim czy potyczki wojsk alianckich z Niemcami. Obserwowali także pokaz musztry artylerii szwedzkiej a także szturm lekkiej piechoty na umocniony punkt. Jak przekonuje Kazimierz Piechaczek, prezes stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej Powstaniec Śląski, które brało udział w przedsięwzięciu, rekonstrukcja wydarzeń historycznych to najbardziej przyswajalna lekcja o przeszłości. Nie lada atrakcją było także grillowanie z Remigiuszem Rączką, który częstował przybyłych przysmakami z rusztu. (ak) Pomnik Powstańców Śląskich, wzniesiony w latach 60 XX wieku jest miejscem corocznych uroczystości Konkursy w pięciu przypadkach zakończyły się ponownym wyborem dotychczasowej pani dyrektor. W PP nr 1 na stanowisku dyrektora pozostanie Mirosława Kuźnik, w PP nr 5 Mariola Reclik, w PP nr 6 Czesława Brudna, w PP nr 16 Beata Gala, w OPP natomiast Natalia Sternik-Poparda. Wiadomo także, że w ZSP nr 3 na stanowisku dyrektora dokona się zmiana: dotychczasową dyrektor Jolantę Potaszników od września zastąpi Małgorzata Banasiak. Konkursu nie rozstrzygnięto jednak w PP nr 15 komisja nie wskazała kandydata na stanowisko dyrektora. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Prezydent Miasta. asp 5

6 Z ratusza Maj 2011 r. TU KUPUJ akcja wystartowała! 16 kwietnia niedługo po godzinie wystartowała zapowiadana od kilku tygodni wielka akcja wodzisławskich przedsiębiorców wspieranych przez Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski. TU KUPUJ. Oficjalny start z pewnością można uznać za udany. W sobotni, na szczęście ciepły i słoneczny dzień, na ul. ks. Kubsza swoje firmy zaprezentowało około 30 przedsiębiorców zrzeszonych pod hasłem Wodzisław Śląski. TU KUPUJ. Przechadzający się po deptaku mieli okazję do licznych degustacji, wyjątkowych zakupów oraz zapoznania się z ofertami wodzisławskich przedsiębiorców. Nie zapomniano też o atrakcjach dla najmłodszych. Specjalne zajęcia przygotowała MiPBP, malowanie twarzy oferowała Zoolandia. Chłopcy z radością poznawali wnętrze dużej koparki. Miło patrzeć na zapełnione ludźmi ulice naszego miasta. Mam nadzieję, że inicjatywa przedsiębiorców zostanie przez nas wszystkich dobrze wykorzystana mówiła jedna z wodzisławianek spacerujących ulicą ks. Kubsza. Akcja jest szansą i dla miasta, i dla 6 nas, mieszkańców dopowiadała druga. Sobota 16 kwietnia zapoczątkowała nie tylko samą akcję, ale też obiecywany przez przedsiębiorców cykl imprez z TU KUPUJ. Następna z nich odbyła się już 30 kwietnia. Przedsiębiorcy na Rynku ustawili stoły do ping-ponga stwarzając możliwości darmowego grania. Dzieci mogły ozdobić swoją Akcja inauguracyjna16 kwietnia cieszyła się dużym zainteresowaniem. 30 kwietnia mieszkańcy mogli grać do woli w ping-ponga. twarz dzięki animatorom z Zoolandii. Wieczorem zaś w centrum miasta odbyła się impreza muzyczna. W dalszym ciągu wszyscy chętni mogą nabywać miejską kartę rabatową. Jest to jedyna taka karta, dzięki której w miejscach oznaczonych logo programu Wodzislaw Śląski. TU KUPUJ można korzystać z dostępnych promocji, zniżek i gratisów. W pakiecie każdy nowy posiadacz karty otrzyma mini przewodnik po punktach uczestniczących w programie tj. hotelach, sklepach odzieżowych, obuwniczych, biurach podróży, salonach fryzjerskokosmetycznych, sklepach sportowych, atrakcjach dla dzieci, gastronomii, kawiarniach. Dodatkowo karta obowiązywać będzie w jednostkach miejskich tj. WCK, Muzeum i MOSiR Centrum. Z całą pewnością każdy znajdzie coś dla siebie! Kartę można nabyć w każdym punkcie oznaczonym logo akcji. O wszystkich szczegółach, aktualnych promocjach i organizowanych przez przedsiębiorców wydarzeniach można przeczytać na stronie internetowej asp

7 Gazeta Wodzisławska Międzynarodowe poszukiwanie inwestorów Pięć gmin współuczestniczących w projekcie Strefa Biznes 5, w tym także Miasto Wodzisław Śląski, zaprezentowało swoją ofertę podczas tegorocznych targów Urbis Invest. Ta największa tego typu impreza w Europie Środkowej i Wschodniej odbyła się w dniach kwietnia w Brnie. Gminy skupione w projekcie Strefa Biznes 5 miały okazję, by zaprezentować się pośród 1078 wystawców z 24 krajów. Organizatorzy szacują, iż przez kilka kwietniowych dni targi odwiedziło ponad 80 tysięcy osób. Uczestnictwo w projekcie łączącym 5 sąsiadujących ze sobą gmin daje naszemu miastu naprawdę duże możliwości mówi Marcin Sieniawski, kierownik Biura Promocji i Informacji w wodzisławskim Urzędzie Miasta. Okazja wystawienia stoiska na międzynarodowych targach zdecydowanie zwiększa szanse, że Wodzisław Śląski zostanie dostrzeżony przez potencjalnych inwestorów. Podczas targów podejmowaliśmy rozmowy z przedstawicielami ambasad, firm deweloperskich oraz instytucji finansowych dopowiada Sieniawski. Od maja nowe stawki za wodę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Wodzisławiu Śląskim poinformowało, iż od 1 maja 2011 r. obowiązuje nowa taryfa. Wzrosną stawki za dostarczaną wodę oraz odprowadzane ścieki. W ciągu najbliższego roku opłata za dostarczaną wodę będzie wynosiła 4,96 zł za każdy zużyty m³. Opłata abonamentowa za punkt poboru wody wyniesie z kolei: 11,83 zł dla odbiorców o małym zapotrzebowaniu na wodę (wodomierz o średnicy do 25 mm), 68,28 zł dla odbiorców o średnim zapotrzebowaniu na wodę (wodomierz o średnicy 32 i 40 mm) oraz 125,29 zł dla odbiorców o dużym zapotrzebowaniu na wodę (wodomierz o średnicy 50 mm i więcej). Przy rozliczaniu osób korzystających z lokali w budynku wielolokalowym pobierana będzie opłata abonamentowa z tytułu odczytu wodomierza i rozliczenia należności w wysokości 7,69 zł za odczyt. Wraz z początkiem maja wzrosły też stawki za odprowadzane ścieki. Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II (z wyjątkiem ścieków przemysłowych koksowniczych) zapłacą 6,22 za każdy m³ ścieków. Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług w zlewni oczyszczalni ścieków Rydułtowy poniosą koszty rzędu 5,84 zł za m³. Ostatnia grupa, czyli dostawcy ścieków przemysłowych koksowniczych zapłacą za odprowadzane ścieki 8,32 za m³. asp Z RATUSZA Pracownicy Biura Promocji i Informacji przedstawiali oferty inwestycyjne. Głównym założeniem projektu Strefa Biznes 5 jest przeprowadzenie szeroko zakrojonego programu z zakresu marketingu terytorialnego, skierowanego na kompleksową promocję terenów inwestycyjnych leżących na terenie Wodzisławia Śląskiego, Pszowa, Rydułtów, gminy Gorzyce oraz gminy Godów. 5 gmin nawiązało partnerską współpracę pod hasłem Inwestycyjna Unia Gmin w celu podniesienia poziomu inwestycji zewnętrznych na swoim terenie. Uczestnictwo w wydarzeniach takich jak targi w Brnie jest elementem wypracowanego przez uczestników projektu kompleksowego programu promującego dostępne tereny inwestycyjne. Gminy oferują łącznie 29 lokalizacji o różnej wielkości i z różnym przeznaczeniem. W ofercie są nieruchomości już od 0.36 ha. Największa promowana nieruchomość to Strefa Inwestycyjna Olszyny o powierzchni ponad 101 ha. Zainteresowany inwestor może wybierać teren spełniający jego oczekiwania w jak największym stopniu, również pod względem uzbrojenia terenu, położenia i dostępności komunikacyjnej. asp 7

8 Z RATUSZA Szerokopasmowy internet dla Wodzisławia Śląskiego Maj 2011 r. 4,6 mln zł tak dużą dotację otrzyma Wodzisław Śląski. Jej celem jest budowa na terenie miasta szerokopasmowego internetu typu WiMax. Wkład własny miasta w realizację inwestycji wyniesie około 800 tysięcy złotych. Szerokopasmowy internet typu WiMAX to projekt Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Zainteresowanie nim początkowo wyraziło aż 12 gmin leżących na terenie Subregionu. Wszystkie jednak, poza Wodzisławiem Śląskim, zrezygnowały z udziału w projekcie. Co za tym idzie nasze miasto otrzymało całą pulę, jaką udało się pozyskać z funduszy europejskich. WiMax to technologia transmisji danych za pomocą sieci radiowych. Gwarantuje dostęp do internetu zwłaszcza tam, gdzie nie istnieje infrastruktura kablowa. Co istotne, WiMax cechuje się dużą przepustowością i działa bez zakłóceń. W ciągu dwóch lat, jak zakłada projekt, na terenie całego miasta powstaną nadajniki, które mają zapewnić dostęp do darmowej sieci bezprzewodowej w każdej dzielnicy. WiMax połączy z siecią Urząd Miasta, jednostki miejskie, szkoły czy biblioteki. Korzystanie z sieci będzie dla nich darmowe. Dodatkowo zaoszczędzimy na rachunkach telefonicznych. WiMax zapewni jednostkom miejskim darmową telefonię internetową wyjaśnia prezydent Mieczysław Kieca. WiMax umożliwi także rozbudowę sieci miejskiego monitoringu oraz zapewni pełne wykorzystanie elektronicznego obiegu dokumentów. Dodatkowym zyskiem dla Wodzisławia Śląskiego i jego mieszkańców jest sprzęt komputerowy w liczbie 24 zestawów stacjonarnych oraz 60 laptopów, jaki otrzymamy realizując projekt. Nowy sprzęt trafi tam, gdzie będzie mógł służyć wodzisławianom przede wszystkim do podopiecznych MOPS, szkół, świetlic, bibliotek i remiz strażackich. Realizacja projektu związanego z budową szerokopasmowego internetu potrwa 4 lata. Po jego zakończeniu miasto na pewno będzie go kontynuować. Po upływie 5 lat będzie można także udostępniać pasmo komercyjnie i na nim zarabiać Pojawiają się pomysły dotyczące sprzedaży usług firmom, ale również mówiące o stworzeniu w mieście bezpłatnych hot spotów mówi prezydent. Jestem przekonany, że wejście w program jest dobrą i, co ważne, przyszłościową inwestycją. Wiem, że będzie ona dla nas opłacalna dodaje Mieczysław Kieca. asp Wzrośnie opłata za pobyt dziecka w przedszkolu Jednym z istotniejszych tematów podejmowanych przez wodzisławskich radnych podczas marcowej sesji Rady Miejskiej była kwestia ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski. Wiadomo już, że opłata od 1 lipca br. wzrośnie i będzie wynosiła 1,80 zł za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem w zakresie przekraczającym realizację pięciogodzinnej podstawy programowej. Wzrost opłaty jest jej dostosowaniem do wysokości opłat za opiekę przedszkolną w gminach sąsiednich tłumaczy zastępca prezydenta Eugeniusz Ogrodnik. Ustalając opłatę na takim poziomie, braliśmy pod uwagę przede wszystkim trudną sytuację budżetową poszczególnych jednostek oraz nieustannie wzrastające koszty utrzymania placówek przedszkolnych dodaje. Ilość godzin, jaką dziecko spędza w przedszkolu, ustalają jego rodzice. Liczba ta jest także istotnym zapisem w umowie cywilnoprawnej zawieranej przez dyrektora przedszkola z rodzicami malucha. Zgodnie z uchwałą dziecko ma prawo do pięciu bezpłatnych godzin opieki przedszkolnej dziennie. Przedszkole może jednak pobierać opłaty za wyżywienie, dodatkowe zajęcia oraz za godziny pobytu w placówce wykraczające poza realizację podstawy programowej. Koszt pobytu dziecka w przedszkolu, a zatem w placówce, która zapewnia fachową opiekę, a także gwarantuje rozwój społeczny i emocjonalny oraz ciągłą naukę nowych rzeczy, naprawdę nie jest i nie będzie duży w porównaniu z opieką organizowaną przez rodziców we własnym zakresie przekonuje Eugeniusz Ogrodnik. Opłaty za przedszkola funkcjonować jednak muszą. To w tej chwili jedyny sposób, by zapewnić najmłodszym bezpieczeństwo i jak najlepsze warunki zabawy i nauki dodaje. Znając wysokość opłaty, która zacznie obowiązywać za dwa miesiące, łatwo obliczyć orientacyjny miesięczny koszt przebywania dziecka w przedszkolu. I tak, przykładowo, za sześciogodzinny pobyt malucha w placówce rodzice poniosą miesięczną opłatę w wysokości 37,80 zł, za siedmiogodzinny 75,60, za ośmiogodzinny 113,40 i odpowiednio 151,20 za pobyt dziewięciogodzinny. asp 8

9 Gazeta Wodzisławska Z ratusza Tysiące popierają bezpłatną A1 Do 15 kwietnia trwało zbieranie podpisów pod apelem do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka o przyjęcie przepisów umożliwiających nieodpłatne korzystanie z autostrady A1 na odcinku Pyrzowice Gorzyczki. W naszym mieście udało się zebrać łącznie 3115 podpisów. Apel można było podpisywać m.in. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, w Wodzisławskim Centrum Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej Akcję popierającą protest przeciwko płatnej autostradzie zorganizowano w wielu okolicznych miastach, m.in. w Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju, Żorach, Raciborzu, Rydułtowach, Radlinie i Pszowie. Wspólna walka mieszkańców Subregionu Zachodniego rozpoczęła się w lutym br. Wówczas doszło do spotkania przedstawicieli samorządów gmin leżących na terenie Subregionu. Przyjęliśmy zaproszenie Adama Fudalego, prezydenta Rybnika, aby wspólnie przedyskutować konsekwencje wprowadzenia odpłatności za przejazd autostradą A1 na odcinku Pyrzowice Gorzyczki oraz wypracować w tej sprawie odpowiednie stanowisko mówił po zakończonym spotkaniu Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego oraz członek Zarządu Związku Subregionu Zachodniego. Jak się okazało, spotkanie włodarzy było owocne opracowany został apel, pod którym przez dwa miesiące zbierano podpisy osób popierających akcję. Celem wystosowanego apelu jest zmiana proponowanej treści rozporządzenia Rady Ministrów. Jego projekt zawiera wykaz odcinków autostradowych, na których nie pobiera się opłat za przejazd. Niestety w wykazie tym pomija się Subregion Zachodni Województwa Śląskiego, a tym samym okolice Wodzisławia Śląskiego. Twórcy opracowanego apelu dążą do umożliwienia mieszkańcom Wodzisławia Śląskiego i okolic nieodpłatnego podróżowania powstającą autostradą A1. Rozwiązanie zaproponowane przez ministra infrastruktury jest krzywdzącym z punktu widzenia mieszkańców Wodzisławia Śląskiego oraz całego Subregionu Zachodniego mówi Mieczysław Kieca. Potrzeby komunikacyjne wodzisławian oraz dążenie do optymalizacji sieci drogowej niestety nie są spójne z zapisami projektu ministerialnego rozporządzenia dodaje prezydent. Kończy się właśnie liczenie wszystkich podpisów zebranych na obszarze Subregionu Zachodniego. Wiadomo już, że protest poparły ponad 42 tysiące osób. Teraz listy z podpisami trafią do Cezarego Grabarczyka. asp Sukces Programu Profilaktyki Raka Piersi Dzięki współpracy Urzędu Miasta z firmą Fado S.A. Centrum Usług Medycznych 362 kobiety skorzystały z możliwości wykonania badań mammograficznych. Badania były przeprowadzane w dniach marca 2011 w mammobusie ustawionym na parkingu przy ul. Bogumińskiej. Tak duża liczba przebadanych kobiet to ogromny sukces Programu Profilaktyki Raka Piersi mówi Anna Majdowska-Ryszka z Biura Kultury, Sportu i Zdrowia. Cieszymy się, że tyle wodzisławianek skorzystało z możliwości badań. Spośród badanych siedem kobiet zostało skierowanych na pogłębioną diagnostykę dodaje Majdowska-Ryszka. Wiadomo już, że współpraca Urzędu Miasta z firmą Fado S.A. Centrum Usług Medycznych będzie kontynuowana. asp Strażnicy pracują dłużej Wraz z początkiem kwietnia strażnicy miejscy w Wodzisławiu Śląskim rozpoczęli dłuższą pracę w weekendy. Patrole codziennie pracują do godziny Od ponad miesiąca w piątkowe i sobotnie wieczory służba została wydłużona do godziny Godziny pracy strażników miejskich zostały wydłużone, by możliwe było zapewnienie szybkiej reakcji na wykroczenia ujawniane przez pracowników monitoringu miejskiego. Doświadczenie strażników pokazuje, iż to właśnie weekendowe wieczory obfitują w bójki, niszczenie mienia, wandalizm oraz spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych. Dodatkowe godziny pracy strażników pomogą zapewnić spokój oraz bezpieczeństwo na ulicach miasta. asp 9

10 TWARZĄ W TWARZ Spółka wodna się opłaca Maj 2011 r. Na początku kwietnia media poinformowały, iż na podstawie przeprowadzonej wśród mieszkańców ankiety powołanie w Wodzisławiu Śląskim spółki wodnej uznano za bezzasadne. Sprawa jest jednak na tyle istotna, że Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej ponowi akcję informacyjną i jeszcze raz przeprowadzi ankietę. O potrzebie powołania spółki wodnej, jej funkcjach oraz korzyściach płynących z jej istnienia rozmawiamy z Tadeuszem Dragonem, naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Redakcja: Powstanie w Wodzisławiu Śląskim spółki wodnej zostało uznane za bezzasadne... Tadeusz Dragon: W lutym na terenie miasta razem z decyzjami podatkowymi rozprowadzono 5000 ankiet, w których mieszkańcy mogli wyrazić swoją opinię w sprawie powołania spółki wodnej. Dodatkowo ankieta, jako druk do pobrania, została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta. Spłynęło łącznie 186 wypełnionych ankiet, z czego 179 można było uznać za wypełnione poprawnie. 65 mieszkańców Wodzisławia Śląskiego wyraziło chęć współtworzenia spółki wodnej, przeciwnych było 111 wodzisławian. Taki wynik w skali miasta nie ma żadnego znaczenia. Uczestnictwo tak małej liczby osób w spółce nie pozwoliłoby na jej funkcjonowanie i realizację statutowych zadań. W rozprowadzanych ankietach wyjaśnialiśmy istotę spółki, jej funkcje, a także przepisy prawa wodnego. Liczyliśmy na to, że mieszkańcy dostrzegą potrzebę i sens powołania na terenie miasta spółki wodnej. 10 Red.: Wiemy, że to nie koniec działań na rzecz powstania spółki wodnej. Jakie są dalsze plany? T.D.: Wyniki ankiety skłoniły nas do podjęcia kolejnych działań. Prezydent Mieczysław Kieca już w marcu spotkał się z przedstawicielami rad dzielnic. Wniosek ze spotkania był jeden: należy powtórzyć akcję informacyjną. Uznaliśmy, iż akcja zostanie ponowiona w czterech dzielnicach miasta najbardziej narażonych na problemy związane z wodami: w Za- Tadeusz Dragon. wadzie, Radlinie II, na Wilchwach oraz w Jedłowniku Turzyczce Karkoszce. Postanowiliśmy ponownie rozprowadzić ankiety, by informacja jak najszerzej dotarła do mieszkańców. Tym razem jednak ankiety będą rozprowadzane za pośrednictwem poszczególnych rad dzielnic. Zdecydowaliśmy, iż w każdej z czterech wymienionych wyżej dzielnic odbędą się także dodatkowe spotkania informacyjne. Liczymy na to, że z woli mieszkańców spółka wodna jednak w Wodzisławiu powstanie. Red.: Skąd taka determinacja w podejmowaniu kolejnych działań? T.D.: Mamy duży problem w mieście. Ten problem polega na tym, że urządzenia melioracji wodnych szczegółowych znajdujące się na różnych gruntach, w tym gruntach prywatnych, nie są utrzymywane w należytym stanie. Problem istnieje od kilkunastu lat. Urządzenia te były dobrze utrzymywane ostatnio w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to na terenie miasta działała jeszcze spółka wodna. Od czasu zaprzestania działalności spółki zdecydowana większość mieszkańców nie utrzymuje rowów melioracyjnych. Musimy jednak podkreślić, że utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do właściciela gruntu, na którym dane urządzenie się znajduje. Podstawowym problemem jest panujące dość powszechnie przekonanie, iż odpowiedzialność za utrzymanie rowów melioracyjnych spoczywa na Mieście. Tak jednak nie jest. Miasto odpowiada tylko za rowy znajdujące się na gruntach miejskich. Wynika to z prawa wodnego, które jednoznacznie reguluje kwestie utrzymania rowów. Red.: Powołanie spółki wodnej na terenie Wodzisławia Śląskiego rozwiązałoby problem? T.D.: Spółka wodna jest formą organizacyjną, która zrzesza osoby fizyczne i prawne. Nie powołuje jej Urząd Miasta, ale jej późniejsi członkowie. Jej celem jest, ogólnie mówiąc gospodarowanie wodami. Chodzi przede wszystkim o utrzymywanie urządzeń wodnych, ochronę przed powodzią, ochronę przed zanieczyszczeniem urządzeń melioracji wodnych, utrzymanie wód. W naszym przypadku chodzi zwłaszcza o utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, czyli, mówiąc wprost, rowów, które nieutrzymywane przez lata ulegają zanikowi. Są zarośnięte, zamulone. Czasem tak bardzo, że konieczne jest ich całkowite odtworzenie. Tego typu działania wymagają już naprawdę sporych nakładów finansowych. Prawo wyraźnie mówi, że dany rów utrzymuje właściciel gruntu, na

11 Gazeta Wodzisławska Katyń. LOKALNIE NIEBANALNIE Tragiczna wiosna w historii ludzkości Poznanie historii jest ważne dlatego, by nie powtarzać jej błędów mówił podczas obchodów upamiętniających 71. rocznicę zbrodni katyńskiej Poseł na Sejm RP Adam Gawęda, organizator uroczystości. kwietnia już po raz czwarty w Wodzisławiu Śląskim od- 11 dano hołd bestialsko zamordowanym w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Uroczystości zainaugurowała msza święta w kościele pw. WNMP w intencji pomordowanych w 1940 roku, a także górników Górnego Śląska wywiezionych do morderczej pracy w kopalniach ZSRR oraz ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Po mszy uczestnicy obchodów przeszli do Wodzisławskiego Centrum Kultury, gdzie mogli zobaczyć wzruszający memoriał w wykonaniu uczniów II LO im. ks. prof. J. Tischnera w Wodzisławiu Śl. Adam Gawęda, który uroczystości katyńskie organizuje już od czterech lat, podkreślił, że podczas tegorocznych obchodów przyszło nam się zmierzyć z kolejną tragiczną rocznicą. 10 kwietnia minął rok, kiedy w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginęło 96 pasażerów, z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i jego małżonką na czele, którzy lecieli do Katynia oddać hołd zamordowanym. Udali się w tę podróż, by tam, w lesie katyńskim, powiedzieć prawdę. Czy ich ofiara poszła na marne? pytał ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który mówił o losach Polaków na wschodzie w kontekście historycznych i współczesnych stosunków polsko-rosyjskich. W paradoksalny sposób cały świat dowiedział się, czym tak naprawdę była zbrodnia katyńska podkreślił ksiądz. W czasie trwania upamiętniających uroczystości przypomniano okoliczności zamordowania wojskowych. Oficerowie byli zabici dwukrotnie. Raz strzałem w tył głowy, a drugi raz przez kłamstwo mówi Isakowicz-Zaleski. Możemy ich uratować przed zatarciem pamięci. Po 1945 roku o tragedii nie można było mówić. Dlatego teraz tak ważne jest, by młodzież wiedziała o tych tragicznych wydarzeniach. Nie możemy na te sprawy spuścić kurtyny milczenia, ponieważ ci, którzy nie pamiętają o przeszłości, skazani są na jej powtarzanie mówi Adam Gawęda. Na oficjalną część obchodów nie dojechali Elżbieta Jakubiak, minister w kancelarii byłego prezydenta oraz Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Z uczestnikami uroczystości spotkali się nieco później Uczestnicy obchodów przeszli w uroczystym pochodzie do WCK. w sali klubowej WCK, gdzie podzielili się wspomnieniami o ofiarach katastrofy. Honorowy patronat nad obchodami objął Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Marek Migalski i Starosta Powiatu Wodzisławskiego Tadeusz Skatuła. (ak) którym rów ten się znajduje. Członkowie spółki wodnej przenoszą odpowiedzialność za utrzymanie rowów na spółkę. Red.: Czyli warto dążyć do powołania spółki wodnej? T.D.: Oczywiście, że warto. Ponoszone koszty są niewspółmiernie małe w stosunku do korzyści. Członkowie spółki są co prawda obciążeni składką członkowską. Nie są to jednak duże kwoty. Składka taka zazwyczaj wynosi od około kilkunastu do dwudziestu kilku złotych rocznie. Płacąc składkę możemy oczekiwać, że rowy na naszym gruncie będą odpowiednio utrzymane. Doświadczenie pokazuje, że przyroda rządzi się swoimi prawami i najlepsze, co możemy zrobić, to dobrze skoordynować działania związane z utrzymaniem rowów. W przypadku pojedynczych osób prywatnych taka koordynacja działań zazwyczaj jest trudna. Działanie jednostkowe, w przypadku, gdy sąsiad o swoim rowie zapomina, traci sens. I tu właśnie sprawdza się spółka wodna, która dba o wszystkie rowy na swoim terenie, koordynuje swoje działania. Jej działanie ma ogromne znaczenie praktyczne. Red.: Czym może skutkować zaniedbanie urządzeń melioracyjnych? T.D.: Nieutrzymywanie rowu na swojej posesji może skutkować wydaniem przez starostę decyzji zobowiązującej właściciela do utrzymania rowu w należytym porządku. Niezastosowanie się do niej pociąga za sobą konsekwencje w postaci odpowiednich działań administracyjnych. Zaniedbanie rowu w praktyce może powodować zmianę stanu wody na danym terenie, co może z kolei spowodować szkody na gruntach sąsiednich. Wówczas pojawia się groźba odszkodowania za zniszczenia spowodowane przez wodę. W tej chwili w naszym mieście mamy do czynienia z co najmniej kilkoma takimi sytuacjami. Dodać należy, że zarośnięte rowy to niekorzystny wizerunek miasta i miejsce bytowania zwierząt takich jak szczury czy lisy, które zazwyczaj niechętnie oglądamy w naszych zagrodach. A zatem jeszcze raz podkreślę spółka wodna się opłaca. Red.: Dziękuję za rozmowę. T.D.: Dziękuję. Rozmawiała Anna Szweda-Piguła 11

12 LOKALNIE NIEBANALNIE O pożarnictwie wiedzą wszystko 2 kwietnia 2011 r. o godz w świetlicy przy Ochotniczej Straży Pożarnej Głożyny w Radlinie odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom na szczeblu miejsko-gminnym. Do eliminacji przystąpiło 18 przedstawicieli szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 3 przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych. Przybyłych gości przywitał Prezes Zarządu Miejsko- Gminnego Związku OSP RP w Wodzisławiu Śląskim dh Jan Czyżak. Uczestnicy musieli wykazać się szczegółową wiedzą z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W pierwszej części wypełniali test, który zawierał 30 pytań dla grupy najmłodszej oraz 40 pytań dla grup gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Drugi etap turnieju polegał na wykazaniu się umiejętnościami związanymi z rozpoznawaniem sprzętu strażackiego i znajomością jego przeznaczenia w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W grupie szkół podstawowych najlepszy okazał się Adrian Manowski z OSP Kokoszyce. Drugie miejsce zajął Bartosz Miechówka z OSP Radlin II, natomiast trzecie Piotr Kłosek z OSP Maj 2011 r. Zawada. Wśród gimnazjalistów prym wiódł Patryk Grela z OSP Kokoszyce. Na drugiej pozycji uplasował się Krzysztof Gałuszka z OSP Radlin II, na trzeciej Marcin Maciuga z tej samej jednostki. W grupie szkół ponadgimnazjalnych pierwsze i drugie miejsce zajęli kolejno Karol Cichy i Martyna Papciak z OSP Kokoszyce. Trzecia nagroda przypadła Patrycji Rozmyślak z OSP Zawada. Nad poprawnym przebiegiem turnieju czuwali Piotr Miguła, Mariusz Gałuszka i Witold Cichy. (Red.) A1 zgodnie z harmonogramem 6 kwietnia w siedzibie firmy Alpine przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach spotkali się z samorządowcami naszego regionu. Celem spotkania było wyjaśnienie m.in. kwestii związanych z budową autostrady i terminów oddania jej do ruchu. Po okresie zimowym, kiedy część robót ze względów technologicznych nie można było wykonywać, zmobilizowano siły przy budowie autostrady na odcinku Gorzyczki Świerklany. Firmą wykonującą prace jest Alpine, która zatrudnia około 500 pracowników. Po tym, jak zerwano z nią kontrakt, konsorcjum ponownie wróciło na teren budowy 1 października 2010 r. Przypomnijmy, że punktem zapalnym między firmą a GDDKiA był most MA 532, który według przedsiębiorstwa został źle zaprojektowany. Po kontroli nadzoru budowlanego i ekspertyzie profesora Kazimierza Flagi Z potrzeby MOTOserca Po raz trzeci w kraju, a po raz pierwszy w Wodzisławiu Śląskim zorganizowano ogólnopolską akcję zbiórki krwi dla dzieci. 16 kwietnia na wodzisławskim rynku nie zabrakło ludzi, którzy postanowili wesprzeć to szczytne przedsięwzięcie. Chętnych do oddania krwi było wielu. Przed autobusem krwiopijcą kolejka nie malała. Każdy, kto honorowo oddał krew, mógł wziąć udział w losowaniu skutera. Akcją w naszym mieście zajęli się motocykliści z Klubu MotocyklowegoWRM. Na przybyłych czekało wiele atrakcji. Posiadacze jednośladów pokazali, na co stać ich maszyny. nie wykazano jednak żadnych nieprawidłowości i most budowany jest według starego projektu. Aktualnie roboty drogowe przebiegają zgodnie z harmonogramem więc wszystko wskazuje na to, że ten odcinek autostrady zostanie oddany do użytku w zakontraktowanym terminie. Ruch na autostradzie będzie możliwy na przełomie kwietnia i maja przyszłego roku zapewnia Dorota Marzyńska, rzecznik GDDKiA. Drogi, które zostały uszkodzone podczas robót, zostaną naprawione, jednak nie prędzej, niż po zakończeniu budowy. (ak) Odbyły się koncerty grup Procent Blues, Herezis, The Freax i Tife Tife. Taneczne umiejętności zaprezentowali członkowie szkoły Explozja Tańca. Z kolei ratownicy drogowi pokazali, jak udzielać pierwszej pomocy. Wiele atrakcji czekało także na najmłodszych. Takie akcje rodzą się z potrzeby serca, a ludzi, którzy chcą podzielić się tym cennym darem, jakim jest krew, nie brakuje. Podczas Motoserca w Wodzisławiu Śląskim 65 osób oddało 29,25 litrów krwi mówi Mirosław Widenka, organizator imprezy. W skali kraju padł kolejny rekord. Zebrano 3236 litrów drogocennego daru. (ak) Liczba miesiąca: 55 Tyle placów zabaw skontrolowała Straż Miejska na terenie Wodzisławia Śląskiego w ramach akcji, która trwała od 11 do 15 kwietnia. Bezpieczny plac zabaw to przedsięwzięcie mające na celu poprawę bezpieczeństwa korzystających z nich dzieci. Huśtawki sprawdzane były pod kątem ich prawidłowego zabezpieczenia. Strażnicy zwracali uwagę na elementy ruchome urządzeń zabawowych a także kontrolowali, czy na ich poszczególnych elementach nie widać pęknięć, które mogą spowodować awarię w przyszłości. W wyniku akcji funkcjonariusze stwierdzili nieprawidłowości na 34 placach zabaw mówi Janusz Lipiński, komendant Straży Miejskiej. Polegały one na zniszczeniu elementów zjeżdżalni oraz części zabezpieczających huśtawki. Strażnicy zaobserwowali również uszkodzenia elementów piaskownicy. Ich uwadze nie umknął także brak świeżego piasku, regulaminu zabaw oraz koszy na śmieci. O wszystkich stwierdzonych nieprawidłowościach strażnicy powiadomili administratorów obiektów. (Red.) 12

13 Gazeta Wodzisławska LOKALNIE NIEBANALNIE W Zespole Szkół Technicznych powstała pierwsza w powiecie wodzisławskim automatyczna stacja meteorologiczna, z której będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Wystarczy wejść na stronę internetową szkoły w zakładkę stacja meteorologiczna, aby za jednym kliknięciem myszki uzyskać rzetelne informacje co do panującej na zewnątrz aury. Pogoda na jutro Urządzenie do pomiaru pogody zainstalowano na dachu placówki. Wraz z nim zakupiono specjalne oprogramowanie komputerowe, dzięki któremu dane z pomiarami 7 kwietnia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej dyskutowano o zmianach, jakie rząd chce wprowadzić w polskiej oświacie. Jedną z nich jest wprowadzenie Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacyjnych, czyli wytycznych, wedle których uczelnie będą mogły tworzyć nowe kierunki studiów, dostosowanych do wymagań rynku pracy. Nie chcemy kształcić bezrobotnych Wyobraźmy sobie taką sytuację: Świeżo upieczony absolwent jednej z najlepszych szkół zawodowych bądź wyższej uczelni wyrusza na poszukiwanie pracy. Ma z sobą dyplom, który rzekomo miał być przepustką do zatrudnienia go w wymarzonym zawodzie. Niestety, dla pracodawcy sam dyplom nie jest najważniejszy. Od pracownika wymaga on bowiem posiadania konkretnych kwalifikacji. Właśnie dzięki EiKRK instytucje oświatowe i edukacyjne będą mogły tak wystawiać dyplomy, by było wiadomo, co ktoś naprawdę potrafi i wie. Podczas konferencji w AHE, której tytuł brzmiał Reforma oświaty w świetle założeń Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacyjnych, głos zabrali eksperci w dziedzinie KRK, m.in.: prof. dr hab. Maria Próchnicka i dr Wanda Gradkowa z Czech, a także zaproszeni goście z Instytutu Badań Edukacyjnych z Warszawy. Celem spotkania aktualizowane są co 10 minut. Nowy sprzęt dostarcza informacji o temperaturze, punkcie rosy, wilgotności, temperaturze odczuwalnej, kierunku wiatru i jego prędkości, opadach oraz Kinga Węglarz i poseł Ryszard Zawadzki wymieniali atuty nowej stacji. było stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i refleksji związanych z promowaniem idei EiKRK, informacjami o dokonujących się zmianach w polityce oświatowej oraz budowaniem współpracy na rzecz reformy oświatowej. Cieszy fakt, że w młodszych rocznikach ponad 55 procent populacji podejmuje studia wyższe. Jednak większość absolwentów zamiast znaleźć zatrudnienie, zasila szeregi osób bezrobotnych mówi poseł Ryszard Zawadzki. Dziekan AHE dr Antoni Augustyn podkreślał, że z punktu widzenia jakości kształcenia to cenna zmiana. Kształcenie na poziomie zawodowym i wyższym musi być realizowane we współpracy z pracodawcami. Dzięki temu proces kształcenia zbliży się do mechanizmów rynku pracy podkreśla. Przed szkołami więc nie lada wyzwanie. Oczekiwania ciśnieniu atmosferycznym wylicza Michał Mika, uczeń placówki, który od lat interesuje się tą dziedziną. Uroczyste otwarcie stacji odbyło się 19 kwietnia w ZST. Tydzień wcześniej urządzenie zaczęło zbierać informacje o pogodzie. Na razie dopiero testujemy wyniki mówi Kinga Węglarz, nauczyciel geografii i zarazem koordynator projektu. Stacja przystosowana jest do instalacji na dachu, jednak latem, przy większych temperaturach sprawdzimy, czy szybko nagrzewający się dach nie będzie miał wpływu na wskaźniki dodaje. Stacja pozwala obserwować i prognozować zmiany pogodowe, jakie zachodzą w naszym mieście. Będą to więc korzystne informacje nie tylko dla mieszkańców. Nowy nabytek przysłuży się także Straży Pożarnej, dla której informacje o pogodzie mogą okazać się niezwykle cenne, gdyż pozwolą precyzyjnie planować interwencje. Środki finansowe w kwocie 2500 zł w ramach projektu wyłożyło Starostwo Powiatowe. (ak) pracodawców i system kształcenia muszą spotkać się w jednym punkcie. Przyczyni się to do efektywniejszego znalezienia pracy nie tylko w kraju, ale również za granicą, gdyż dzięki EiKRK zdobywane kwalifikacje będą równoważne i porównywalne w całej Europie. Nasz absolwent, obojętnie czy znajdzie się we Francji, Anglii czy Niemczech, będzie posiadał te same kwalifikacje, które wymagane są na tamtejszym rynku pracy zaznacza Ryszard Zawadzki. W efekcie powstanie systemu EiKRK ułatwi planowanie kariery. Przedsięwzięcie zorganizowali AHE Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śl., Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości, Kuratorium Oświaty Dylegatura w Rybniku oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji WOM w Rybniku. (ak) 13

14 LOKALNIE NIEBANALNIE Maj 2011 r. Medal zasług specjalnych Medal za długoletnie pożycie małżeńskie ma kształt sześciopromiennej, srebrzonej gwiazdy o średnicy 35 mm. 20 kwietnia w Urzędzie Stanu Cywilnego odznaczono nim czternaście par z Wodzisławia Śląskiego i dwie z Marklowic. Gratulacje i kwiaty zacni jubilaci otrzymali od prezydenta Wodzisławia Śl. Mieczysława Kiecy, wójta Marklowic Tadeusza Chrószcza i kierownik USC Mirosławy Meisel. Medalami odznaczeni zostali małżonkowie z Wodzisławia Śl.: Maria i Bronisław Chmielewski, Stefania i Joachim Chromik, Zofia i Jan Czarnomski, Adela i Józef Gamoń, Helena i Alfons Gronowski, Elfryda i Arnold Państwo Herman poznali się podczas zabawy. Herman, Bronisława i Czesław Król, Eryka i Krzysztof Lepczak, Helena i Tadeusz Mołojec, Hildegarda i Eugeniusz Porwolik, Urszula i Henryk Szociński, Eugenia i Ryszard Tokarski, Lidia i Tadeusz Zieliński oraz Hildegarda i Zygmunt Radecki. Z kolei Litandra i Zdzisław Piechaczek oraz Jadwiga i Erwin Pustelnik to pary z Marklowic, które również otrzymały to cenne odznaczenie. Na żaden inny medal nie pracuje się tak długo, jak na ten. Aby go otrzymać, małżonkowie musieli czekać 18 tysięcy dni i nocy. Jaka jest więc recepta na udany i długi związek? Przede wszystkim potrzebna jest umiejętność pójścia na kompromis mówi Elfryda Herman, która swojego męża Arnolda poznała podczas zabawy. Po dwóch latach postanowili przypieczętować swoje uczucie w kościele w dzielnicy Wilchwy. Uroczystość uświetnił występ przygotowany przez Artystyczną Rodzinę Seniorów Nie dejmy sie, działającą przy Wodzisławskim Centrum Kultury pod kierownictwem Ireny Sauer. (ak) Milenium, Dom nad rozlewiskiem, Zrób sobie raj. To książki, które wśród czytelników wodzisławskiej biblioteki, nieustannie cieszą się powodzeniem. Z czytaniem nie jest źle! Wbrew ponurym ogólnopolskim statystykom, książki nie poszły do lamusa. A przynajmniej przeczą temu dane z wodzisławskiej biblioteki. Moda na literaturę skandynawską trwa. Jak przekonuje Ewa Wrożyna-Chałupska, dyrektor biblioteki, to nic dziwnego. Książki tego rodzaju są dobrze napisane i skutecznie przyciągają niebanalną fabułą. Pozycje, które były hitami rok temu są nimi nadal. Czytelnicy wymieniają się opiniami, polecają to, co dobre mówi dyrektor biblioteki. Najchętniej sięgamy po literaturę piękną obcą. Rodzima nie cieszy się aż tak sporym zainteresowaniem. Czołowe miejsca zajmują: Milenium S.Larssona, Zmierzch S.Meyer a, i Saga Kryminalna 14 C. Lackberg a. W gronie polskiej literatury furorę robi Dom nad rozlewiskiem M. Kalicińskiej i to od momentu, gdy powieść zaczęła gościć na szklanym ekranie. Ludzie chcą porównać czy film w pełni oddaje to, co zawiera książka. I tak zaczyna się kulturalna symbioza wyjaśnia Wrożyna-Chałupska. Cykl o Zawrociu H. Kowalewskiej i Kryształowy Anioł K. Grocholi też nie marnują się na półkach. Czytelnicy często wczytują się w literaturę faktu. Statystycznie najczęściej w naszych rękach lądują reportaże W. Tochmana, M. Szczygła i R. Kapuścńskiego. Lubimy także biografie Kwiat pustyni V. Dirie, czy Biała Masajka C. Hofmanna i Dziewczynka w czerwonym płaszczyku R. Ligockiej brylują w statystykach. Książki edukują W Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży też sporo się dzieje. Dla najmłodszych liczy się nie tyle treść, a oprawa, w tym ciekawa szata graficzna czy elementy ruchome. Takie książki stanowią swoistego rodzaju zabawę mówi dyrektor placówki. Rodzice często pytają o lektury edukacyjne, które pomagają w wychowaniu. Przedszkolaki z przyjemnością uczestniczą w zajęciach z cyklu Magia czytania. Ta inicjatywa prowadzona jest w każdej z filii biblioteki. Ma zarazić pasją czytania na tyle skutecznie, by w przyszłości z chęcią wracano do biblioteki.

15 Gazeta Wodzisławska Droga Krzyżowa ulicami miasta W piątkowy wieczór 15 kwietnia wodzisławianie przeżywali tajemnice drogi krzyżowej. Procesja wyruszyła spod Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wierni trzymali zapalone znicze i świece, a ulice miasta rozbrzmiewały LOKALNIE NIEBANALNIE wielkopostnymi pieśniami. Krzyż niesiony był przez przedstawicieli różnych parafii. Mieszkańcy już od ponad 10 lat biorą udział w drodze krzyżowej. Jej inicjatorem był ks. Bogusław Płonka. (ak) Wampiriada na AHE Pomysł na imprezę zrodził się wśród studentów pierwszego roku pedagogiki AHE. To zadanie zrealizują w ramach ćwiczeń z zadań twórczych. Wampiriadę zaplanowano na 28 maja. Włączy się w nią Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Raciborza. Każdy kto będzie chciał oddać krew może pojawić się na terenie uczelni w godzinach od 9 do 13. Liczymy, że do akcji włączy się spora liczba osób, które chcą pomóc tak po prostu, z dobrego serca mówi Katarzyna Majzner, studentka. Zielone świeci dłużej Wierni co roku licznie uczestniczą w procesji. Na trzech skrzyżowaniach w ciągu Drogi Krajowej 78: Bogumińska/Kopernika, Targowa/ Witosa oraz Bogumińska/Pszowska dłużej świecą zielone światła dla pojazdów włączających się do ruchu z dróg podporządkowanych. Sygnalizacja została przeprojektowana na wyraźną prośbę użytkowników wodzisławskich dróg. Obecnie działanie sygnalizacji jest w fazie testowania. Kierowcy, którzy chcą podzielić się spostrzeżeniami bądź uwagami na ten temat mogą kontaktować się z Referatem Zarządu Dróg w Urzędzie Miasta pod numerem telefonu (red.) W ramach przedsięwzięcia skorzystać można będzie z innych atrakcji, w tym zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy medycznej, przyjrzeć się ofercie punktów konsultacyjnych kosmetologa, rehabilitanta, kreowania wizerunku, a także, dbając o swoje zdrowie, zbadać poziom cukru, zmierzyć ciśnienie. Organizatorzy zadbają też o poczęstunek i przygotują mini kiermasz. Opawę artystyczną zapewni Teatr Wodzisławskiej Ulicy, nie zabraknie też dobrej muzyki. Emocje gwarantowane. lena Młodzież, podobnie jak w roku ubiegłym, nie gardzi fantastyką. Na dobre zaprzyjaźniła się z A. Sapkowskim, J.R.R. Tolkienem. Dalej czytany jest Harry Potter J.K. Rowling. Dodatkowo dziewczęta zerkają do pozycji traktujących o narkomanii czy anoreksji i problemach bliskich nastolatkom. Trzeba przyznać, że mamy więcej czytelniczek. I co istotne one doskonale orientują się w nowościach, śledzą to, co dzieje się na rynku książki mówi Urszula Dziura, z działu dla dzieci i młodzieży. Statystycznie rzecz ujmując W 2010 roku zarejestrowanych czytelników, a więc osób, które choć raz skorzystały z bogatego księgozbioru, było Biblioteka jest miejscem, do którego najchętniej zaglądają osoby w wieku od 25 do 44 lat. W ubiegłym roku było ich W pozostałych grupach wiekowych rzecz ma się następująco: do lat czytelników, od 16 do , od 20 do , od 45 do i powyżej 60. roku życia liczba ta wynosi 644. W minionym roku wypożyczono tysięcy książek. Wśród nich dominowała literatura piękna. Tym, co może motywować do sięgnięcia po konkretną rzecz, są niewątpliwie spotkania autorskie, jakie organizujemy przekonuje Ewa Wrożyna-Chałupska. Po nich zupełnie inaczej odbieramy treść, jaką przekazuje nam autor. Dziękuję czytelnikom, że odwiedzili nas w roku ubiegłym i zapraszam do skorzystania z naszej oferty także w tym roku puentuje. Coraz większą popularnością cieszą się też książki w niestandardowej postaci, a mianowicie audiobooki. Już niebawem, bo w dniach od 8 do 15 maja odbędzie się po raz ósmy Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Hasło: Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam wchodzę, ma zachęcić do odwiedzenia także wodzisławskich placówek. lena 15

16 LOKALNIE NIEBANALNIE Najlepsza wśród równych Maj 2011 r. Anna Serwotka, 26-latka z Wodzisławia Śląskiego została laureatką w konkursie na Najlepszego Studenta RP Primus Inter Pares Konkurs ten organizowany jest co roku przez Zrzeszenie Studentów Polskich. Nagrody przyznawane są w kategorii ogólnej oraz w poszczególnych kierunkach studiów/dziedzinach. Pod koniec marca tego roku ogłoszono wyniki. Anna Serwotka otrzymała tytuł Primus Ekspert dla najlepszego studenta prawa w Polsce. W klasyfikacji ogólnej zajęła drugie miejsce oraz tytuł Primus Inter Pares. Kandydatów do miana tytułu najlepszych wśród równych oceniano na podstawie wyników w nauce, osiągnięć, konkursów, zagranicznych praktyk i pobytów badawczych, studiów równoległych, języków obcych oraz działalności społecznej. Patrząc na kryteria oceniania nie dziwi, że Ani poszło tak dobrze. Lista z ukończonymi przez nią uniwersytetami, programami i szkoleniami jest bardzo długa. Ukończyła z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, równolegle ze studiami była słuchaczką Szkoły Prawa Amerykańskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego, gdzie otrzymała stypendium dla najlepszej słuchaczki. Dzięki tej nagrodzie obecnie jestem doktorantką na Uniwersytecie w Heidelbergu. Kontynuuję też naukę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie mówi Anna Serwotka. Jest absolwentką The Catholic University of America w Waszyngtonie oraz Szkoły Integracji Europejskiej w Alpbach w Austrii. Doświadczenie prawnicze zdobywała m.in. w Brześciu, Dublinie, Lichtenbergu, Krakowie i Dreźnie. Najlepsza studentka prawa w Polsce biegle włada językiem angielskim, niemieckim oraz rosyjskim. Jest laureatką wielu konkursów przedmiotowych, zwyciężczynią Ogólnopolskiego Konkursu Praw Europejskiego oraz Studenckiego Nobla. Interesuje się prawem bankowym, gospodarczym i europejskim a także polityką monetarną i walutową. Poza nauką Ania uwielbia taniec i jazdę na rowerze. Jakie plany zawodowe ma Anna Serwotka najlepsza studentka prawa w Polsce. najlepsza studentka? Mam kilka konkretnych propozycji. Chciałabym połączyć pracę w kancelarii prawniczej z pracą naukową na uniwersytecie podsumowuje. W kwietniu jej praca magisterska Umowa bankowego rachunku powierniczego w prawie polskim i niemieckim otrzymała nagrodę specjalną Columbia Summer Program, szkolenie z prawa amerykańskiego w Amsterdamie. (bels) Narodziłam się na nowo. Otaczają mnie dobre anioły Na początku 2010 roku pisaliśmy o Oldze Grzebełek, która w wyniku wyniszczającej choroby straciła nogę. Cukrzyca młodzieńcza, na którą Olga cierpi od dwudziestu lat, nie pozwalała jej normalnie żyć, a mimo to robiła wszystko, by tak było. Z uśmiechem znosiła dializy trzy razy w tygodniu, ciągłe badania 16 Olga z nowa protezą. i niedogodności związane z chorobą. Potem pojawiła się martwica, przez którą Olga straciła nogę. Przed amputacją kończyny prowadziła samochód, co pozwalało jej na bycie niezależną. Po amputacji Olga przesiadła się na wózek i marzyła, by dostać protezę, której koszt to ok. 55 tys. zł. Dzięki państwa pomocy, wpłatom na konto pochodzącym głownie z 1% Olga ma już protezę, na którą wcześniej nie było ją stać. Dzień przed Wigilią dostałam protezę, był to dla mnie najlepszy prezent na gwiazdkę mówi szczęśliwa Olga. Proteza na początku była z zastępczym lejem, po to, by kobieta mogła się z nią oswoić. Obecnie ma już ostateczny lej i czeka na wykończenie protezy, obudowanie jej. Po półtora roku spędzonym na wózku 39-latka stawia już pierwsze kroki. Jest to niesamowite uczucie, nie do opisania. Fajnie jest na nowo się narodzić, tak się teraz czuję. Rozumiem małe dzieci, które uczą się chodzić. Jest to trudne. Udało mi się wyjść samej na dwór, zejść po schodach dodaje. Przed nią jeszcze dużo ćwiczeń i rehabilitacji, ale z pewnością sobie da radę. Już postawiła sobie kolejny cel by chodzić z jedną kulą lub bez. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim, którzy mi pomogli. Nie będę wymieniać każdego z osobna, bo jest to zbyt duża liczba osób. Otaczają mnie dobre anioły, które mnie wspierają. Staram się iść przez życie z uśmiechem i dobrym słowem mówi. Olga w dalszym ciągu jeździ do Zabrza na dializy, teraz już cztery razy w tygodniu. By martwica nie postępowała, dwa razy w roku, do końca życia musi przyjmować specjalne kroplówki. Leki te nie są refundowane przez NFZ, a koszt jednej kuracji wynosi ok. 3 tys. zł. Z własnych pieniędzy kupują jej je polscy lekarze, którzy wyjechali do Niemiec. Dowiedzieli się o jej przypadku od znajomej i postanowili pomóc. Są to kolejni dobrzy ludzie, jakich spotkałam na swej drodze podsumowuje. Po zakupie protezy Olga chciała zlikwidować konto, na które można było wpłacać pieniądze, ale pracownicy fundacji Anny Dymnej Mimo wszystko przekonali ją, że będzie potrzebowała środków na dalsze leczenie. (bels)

17 Gazeta Wodzisławska zapowiedzi 42. DNIWODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO STADION MOSiR przy ul. Bogumińskiej Imprezę poprowadzi Arkadiusz Żabka z Radia godz koncert zespołu Cover Band godz koncert zespołu June godz koncert zespołu NO! NO! NO! (Tomek Makowiecki) godz koncert Miki Urbaniak godz koncert zespołu Manufaktura godz koncert zespołu Symetria godz koncert zespołu Poluzjanci (Kuba Badach) godz koncert Ewy Farny godz koncert zespołu Szkoły Muzycznej Yamaha godz koncert zespołu Nostalgic godz koncert Kasi Wilk godz koncert Kasi Cerekwickiej RYNEK godz występy w ramach 31. Wodzisławskich Spotkań z Folklorem godz występ Baby z Chopym godz występy w ramach 31. Wodzisławskich Spotkań z Folklorem godz występ Claudii Chwołki Plac Gladbeck (godz ) Plac zabaw dla dzieci (karuzele i inne atrakcje) Park Miejski (godz ) Park Adrenalina (kolejka linowa, siatka wspinaczkowa, most linowy i dyscypliny podciąganie na linie czyli tzw. monkey run) CZas na Film - gra terenowa dla uczestników projektu Szukanie skarbów, seanse plenerowe: Wycieczkowicze, Dwa młode wina, Krecik i przyjaciele, konkurs na sobowtóra gwiazdy filmowej, występy przedszkolaków Rynek i ul. Kubsza zajęty będzie przez handlowców wodzisławskich biorących udział w akcji Wodzisław Śląski TU KUPUJ! Muzeum wystawy: 40-lecie Muzeum w Wodzisławiu Śląskim + wystawy stałe, możliwość zwiedzania bunkra (oprowadza Grupa Rekonstrukcyjna) bicie monet gra uliczna ul. Kubsza 18/ Noc w Muzeum Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna wystawa ilustracji Wierszowany świat książki (Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży oraz wystawa fotograficzna Dariusza Langrzyka ( Galeria pod fikusem ) godz spotkanie z dr Józefem Musiołem - promocja najnowszych książek (sala multimedialna) godz spotkanie z Wiolettą Piasecką - Wróżką Bajką (skwer przed Biblioteką lub sala multimedialna) godz Moje miasto - Wodzisław Śląski - zajęcia plastyczne prowadzi Ewa Antoniewicz Puść go dalej Masz ciuchy, których już nie nosisz i chciałabyś je wymienić na inne bądź sprzedać? Jeżeli tak, impreza Puść go dalej czyli wymiana ubrań i dodatków jest dla ciebie. 28 maja na skwerku przed Wodzisławskim Centrum Kultury chętni będą mogli wystawić swe rzeczy na sprzedaż bądź zamianę. Osoby zainteresowane wystawieniem stoiska proszone są o kontakt z Impresariatem WCK pod nr tel Osoby kupujące bądź korzystające z wymiany będą miały okazję skorzystać z porad stylisty oraz wziąć udział w konkursie na najlepszą stylizację z wymienionych bądź zakupionych rzeczy. Regulamin imprezy dostępny jest na stronie 17

18 ZAPOWIEDZI Zapowiada się biegowe szaleństwo Już po raz siódmy odbędzie się akcja Polska Biega. Tym razem do biegowego szaleństwa dołączy Wodzisław. 14 maja na stadionie przy ulicy Bogumińskiej może pojawić się każdy, kto chce spróbować swoich sił. Udział jest bezpłatny. Świat dziecka Jak co roku, Wodzisławskie Centrum Kultury z okazji Dnia Dziecka przygotowało atrakcje i niespodzianki dla najmłodszych. 29 maja o godz w WCK zagości Król Żaglonosy z Teatrem Supełek z Rybnika. Po spektaklu na dzieci czeka mnóstwo zabaw i konkursów z nagrodami. Spotkania z plastyką Imprezę organizuje Zespół Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Początek już od godziny W ubiegłorocznej akcji uczestniczyło ponad 102 tysiące osób. Tym razem może paść kolejny rekord, do którego swoją niemałą cegiełkę mogą dorzucić mieszkańcy Wodzisławia i okolic. Zgłoszenia indywidualne lub grupowe prosimy wysyłać na adres lub rejestrować się od godziny u organizatora w dniu imprezy (zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz datę urodzenia). lena i teatrem, kącik malucha a także animacje z harcerzami gwarantują mile spędzony czas w ten szczególny dla dzieci dzień. Podczas imprezy można będzie zapoznać się z ofertą edukacyjną lokalnych firm a także zobaczyć występy grup tanecznych. (ak) Maj 2011 r. Królowie ringu Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki Czarny Smok oraz Klub Sportów Walki Boxing Odra Wodzisław zapraszają na I Wodzisławską Galę Kickboxingu. Czarny Smok działa na terenie powiatu wodzisławskiego już od 2000 roku. Klub zajmuje się rozpowszechnianiem kultury fizycznej i sportów walki, a w szczególności taekwondo i kickboxingu. Jego zawodnicy mogą poszczycić się osiągnięciami podczas zawodów rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski i Mistrzostw Europy. Gala ma na celu promocję działalności klubu. Poświęcona będzie Arturowi Dzierwie i Patrykowi Błasikowi, zawodnikom osiągającym duże sukcesy w tej dziedzinie sportu. Podczas imprezy można będzie zobaczyć kilka walk. Gwiazdą wieczoru będzie wspomniany już Artur Dzierwa. Nie wiadomo jeszcze, z kim stoczy zacięty bój. W przerwach pomiędzy starciami odbędą się pokazy sztuk walki. Gala Kickboxingu startuje 4 czerwca o godz w Wodzisławskim Centrum Kultury. Wstęp kosztuje 15 zł. Cały dochód z imprezy przeznaczony zostanie na wyjazdy sportowe młodych zawodników mówi Bogdan Milion, trener klubu. (ak) 18

19 Gazeta Wodzisławska Po filcowaniu i scrapbookingu przyszedł czas na decoupage. ALE! Hasło W teorii decoupage to technika ozdabiania przedmiotów, polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej. Jak to wygląda w praktyce będzie można przekonać się 21 maja o godz , podczas warsztatów zorganizowanych przez Wodzisławskie Centrum Kultury. Zajęcia odbywają się w ramach cyklu warsztatów artystycznych ALE! BABKI, który zakłada comiesięczne spotkania w babskim gronie, gdzie można poznać różne artystyczne techniki. Do tej pory w WCK odbyły się już warsztaty z filcowania na sucho i scrapbookingu. Panie podczas zajęć odkrywają drzemiące w nich talenty. Nie podejrzewały nawet, że same potrafią stworzyć rzeczy, które do tej pory oglądały w galeriach mówi Izabela Sobota, pomysłodawczyni zajęć. Panie chcące poznać technikę wykonywania decoupage powinny zgłosić chęć uczestnictwa w warsztatach w WCK lub pod nr tel Koszt zajęć to 30 zł. Warsztaty poprowadzi Julia Adamczyk z galerii Tygiel Rozmaitości z Wodzisławia Śląskiego. Chętnych do wzięcia udziału w warsztatach nie brakuje. Dodatkowo dla uczestniczek sobotnich warsztatów wyjątkową promocję przygotowała Zoolandia. Panie, które na czas spotkań w babskim gronie chciałyby pozostawić swoją pociechę pod fachową opieką, mogą skorzystać właśnie z tej oferty. W Zoolandii, mieszczącej się na ul. Targowej 5 (z boku sklepu Rossmann) na hasło ALE! BABKI można uzyskać bilet na czas przebywania dziecka na placu zabaw w cenie 15 zł. Poza promocją koszt wejściówki wynosi 20 zł. Dodatkowo opieka nad dzieckiem jest bezpłatna. (ak) ZAPOWIEDZI Parada pojazdów zabytkowych Z okazji 50-lecia Zespołu Szkół Technicznych na 12 czerwca zaplanowano nie lada gratkę dla miłośników starych samochodów. Tego dnia na mieszkańców Wodzisławia Śląskiego i okolic czeka mnóstwo atrakcji. Z pewnością największą z nich będzie parada pojazdów zabytkowych, która rozpocznie się w Rydułtowach o godz i przejeżdżać będzie przez Biertułowy, Radlin i Wodzisław. Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w tym niecodziennym wydarzeniu wszystkich właścicieli wozów spełniających warunki pojazdu zabytkowego, a więc takiego, który ma minimum 25 lat. Kolejnym wymogiem jest posiadanie w 75 procentach oryginalnych części. Następnym krokiem jest wypełnienie karty uczestnictwa i przesłanie jej na adres a także dokonanie wpłaty w formie datku dobroczynnego na konto ZST. Szczegółowe informacje o imprezie znajdują się na stronie internetowej www. grutz.dyn.pl/ppz/. (ak) SAVOIR VIVRE według kabaretu Hrabi Wszyscy, którzy nie wiedzą, w jakich sytuacjach nie mówić dzień dobry, do widzenia i przepraszam lub jak pocałować kobietę w dłoń, żeby nie popełnić faux pas i czy wypada ze sobą nosić do tego celu chusteczkę powinni obejrzeć program kabaretu Hrabi zatytułowany Savoir Vivre. Joanna Kołaczkowska, Tomasz Majer, Dariusz Kamys i Łukasz Pietsch udzielą lekcji, której nie sposób będzie zapomnieć. Kabaret Hrabi wystąpi w Wodzisławskim Centrum Kultury 20 maja o godz Bilety w cenie 40 zł do nabycia w kasie WCK. (ak) 19

20 co w trawie piszczy Maj 2011 r V Wierszowany świat książki konkurs plastyczny/wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży/mipbp 1 30 V Wystawa Wodzisław na łamach Polski Zachodniej /Galeria Art. Vladislavia 2 31 V Sugestia koloru wystawa malarstwa Magdaleny Kohut/Galeria pod Fikusem Zdarzenia zderzenia 3 wystawa wykładowców Instytutu Sztuki PWSZ w Raciborzu/Muzeum W 90. rocznicę III powstania śląskiego i Plebiscytu /Muzeum Pałac Wodzisławski Dziedzictwo Dietrichsteinów Oczami wyobraźni wystawa obrazów Natalii Tabaki studentki ASP we Wrocławiu /Galeria Warto/ Poezja gór w miniaturkach wystawa pracy dyplomowej Ewy Antoniewicz z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich/Filia MiPBP os. XXX-lecia 4 31 V Od czwartego roku bez książki ani kroku wystawa promująca czytanie dzieciom / filia MiPBP Radlin/ 6 V godz Wodzisławska Liga Mistrzów Szkół Podstawowych. Mecze eliminacyjne w grupach/boisko przy SP 3 godz WIOSENNE REGGAEneracje zagrają: Pajujo i Bongostan /WCK/ cena biletu: 10 zł/ 7 V godz X WODZISŁAWSKA GALA TA- NECZNA IWONICZANKA MIX 2011 impreza konkursowa z udziałem zespołów tanecznych z województwa śląskiego/wck 8 V godz Wodzisławski Festiwal Muzyczny Otwarcie Festiwalu. Artyści Wodzisławscy: ANDRZEJ MOKRY /gitara/ ANDRZEJ OTREMBA /gitara/ z towarzyszeniem koncertmistrzów NOSPR/Kościół Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. Św. Trójcy, ul. Minorytów, W-w Śl./Cena biletu: 10 zł godz Jak zostać strażakiem? spotkanie ze strażakiem z OSP Zawada/Filia MiPBP Zawada 9 V g o d z Z pamiętnika pewnego świerszczyka spotkanie autorskie z Melanią Kapelusz sala multimedialna/wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży/mipbp g o d z Z pamiętnika pewnego świerszczyka spotkanie autorskie z Melanią Kapelusz/Filia MiPBP os. XXX-lecia 9 31 V Powódź, pożar, dniem i nocą straż pożarna idzie ci z pomocą wystawa pokonkursowa prac plastycznych wychowanków OPP nr 1 Wodzisławiu Śląskim z cyklu Bezpieczeństwo i ja /Galeria Warto 10, 11 V godz Warsztaty dla instruktorów i nauczycieli prowadzących teatry szkolne. Projekt dofinansowanego ze środków MKiDN pn. Para-buch, teatr w ruch 10 V godz Od słowa do słowa czyli o ilustracjach rozmowa warsztaty ilustratorskie prowadzi Ola Cieślak, ilustratorka książek dla dzieci/wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży/mipbp godz Od słowa do słowa, czyli o ilustracjach rozmowa spotkanie z ilustratorką Aleksandrą Cieślak/Filia MiPBP os. XXX-lecia godz Mecze Wodzisławskiej Ligi Piłki Nożnej Amatorów/Boisko ZST ul. Pszowska 11 V godz Budzik budzi do czytania i zabawy spotkanie autorskie z Ewą Chotomską/sala multimedialna/mipbp god z Budzik budzi do czytania i zabawy spotkanie autorskie z Ewą Chotomską /Filia MiPBP Zawada/ 12 V god z Słowne igraszki spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk /sala multimedialna/mipbp godz Słowne igraszki spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk/Filia MiPBP Wilchwy godz Kraina wyobraźni, czyli pastelowe marzenia zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży /Filia MiPBP os. XXX-lecia/ godz Mecze Wodzisławskiej Ligi Piłki Nożnej Amatorów/Boisko ZST ul. Pszowska 13 V godz Czy pan Kuleczka naprawdę w książeczkach mieszka spotkanie autorskie z Wojciechem Widłakiem /sala multimedialna/mipbp godz Wodzisławska liga Mistrzów Szkół Podstawowych. Mecze eliminacyjne w grupach/boisko przy SP 3 godz Czy pan Kuleczka naprawdę w książeczkach mieszka spotkanie autorskie z Wojciechem Widłakiem/Filia MiPBP Radlin 14 V godz W sobotę wszystko gra zajęcia plastyczne/wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży/mipbp godz i koncert zespołu MIRAŻ pt. SPIRALA CZASU/sala widowiskowa/wck/cena biletu: 14 zł 15 V godz Wodzisławski Festiwal Muzyczny 2011 Trio akordeonowe ARS HARMONI- CA Piotr Chołołowicz, Jakub Mietła, Łukasz Jaworski/Kościół Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. Św. Trójcy /Cena biletu: 10 zł 16 V godz Dziwne przypadki bajkopisarza spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke/sala multimedialna/mipbp Święto biblioteki święto czytania uroczyste pasowanie na czytelnika/filia MiPBP os. XXX-lecia godz Dziwne przypadki bajkopisarza spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke/Filia MiPBP Kokoszyce V Wystawa fotografii Tomka Rośniaka. Papua Nowa Gwinea Ludzie z Zaświatów /Muzeum 17 V godz Dlaczego cielę ogonem miele konkurs recytatorski/filia MiPBP os. XXX-lecia Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych PARA-BUCH w ramach projektu dofinansowanego ze środków MKiDN pn. Para-buch, teatr w ruch /Rynek, WCK/ godz Muzyczne bajki Jana Brzechwy /Filia MiPBP Jedłownik/ god z Mecze Wodzisławskiej Ligi Piłki Nożnej Amatorów /Boisko ZST ul. Pszowska/ V god z XIV Miejski Festiwal Kultury Przedszkolnej przegląd przedszkolnych grup artystycznych /sala widowiskowa/ WCK/wstęp wolny 19 V godz Książki, które warto przeczytać spotkanie edukacyjne dla 6-latków/ Filia MiPBP Wilchwy 20

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 20 maja 2016 roku

Protokół nr XIX/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 20 maja 2016 roku WRZ.0002.5.2016 Protokół nr XIX/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 20 maja 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 20 maja 2016 roku o godz. 13.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

1. Uchwala się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

1. Uchwala się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXV/180/2013 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA LIBRA

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA LIBRA Szanowni Paostwo, Czerwiec 2010r. Poniżej przedstawiamy wyniki przygotowanej przez Stowarzyszenie ankiety, dotyczącej diagnozy problemów lokalnych, jej wzór oraz pismo wystosowane do Samorządu z prośbą

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor.

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor. BR.0012.7.2.2015 Protokół nr 1 /15 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego dnia 8 stycznia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności oraz: - dyrektor SAPO

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

POIS.01.01.00-00-128/09

POIS.01.01.00-00-128/09 Projekt pod nazwą: Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Ślaskiego z dnia... w sprawie: wprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego programu Rodzina 3+"

Uchwała nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Ślaskiego z dnia... w sprawie: wprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego programu Rodzina 3+ Uchwała nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Ślaskiego z dnia... w sprawie: wprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego programu Rodzina 3+" Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, 10, 16 i art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. obowiązująca na terenie działania PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. obowiązująca na terenie działania PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie działania PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. na okres od 1 kwietnia 2007 r. do 31 marca 2008 r. Wodzisław

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk Zgodnie ze Statutem Młodzieżowa Rada Miasta (Rada Juniorów) to organ konsultacyjny Rady Miejskiej i Burmistrza Rada nie posiada osobowości prawnej;

Bardziej szczegółowo

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Józef Migdałek.

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Józef Migdałek. PROTOKÓŁ NR 58 z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Strykowie odbytego w dniu 22 września 2010 roku Obrady Komisji otworzył

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ EWALUACYJNY: Beata Wełna - koordynator Małgorzata Piłat Katarzyna Pajor Agnieszka Korżel Wanda Różańska STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje).

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje). Protokół z sesji Rady Dzielnicy "Lisiniec" która odbyła się 16 kwiecień 2013 roku w siedzibie Rady Częstochowie przy ul. Wręczyckiej, w godz. 18.10 20.20. w SP nr 13 w Sesję prowadził Przewodniczący Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLVII/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 18 kwietnia 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XLVII/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 18 kwietnia 2016 r. PROTOKÓŁ NR XLVII/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 18 kwietnia 2016 r. Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

Global Citizen Schools

Global Citizen Schools - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Global Citizen Schools Oferta współpracy dla szkół ponadgimnazjalnych i g i mnazjów Kilka słów o AIESEC AIESEC - kim jesteśmy? AIESEC jest największą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZĄ FILIĘ BIBLIOTECZNĄ POWIATU CIESZYŃSKIEGO

KONKURS NA NAJLEPSZĄ FILIĘ BIBLIOTECZNĄ POWIATU CIESZYŃSKIEGO KONKURS NA NAJLEPSZĄ FILIĘ BIBLIOTECZNĄ POWIATU CIESZYŃSKIEGO REGULAMIN BIBLIOTEKA MIEJSKA W CIESZYNIE ul. Głęboka 15 43-400 Cieszyn 1 lipca 2016 KONKURS NA NAJLEPSZĄ FILIĘ BIBLIOTECZNĄ POWIATU CIESZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dzień przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości Program edukacyjny Dzień przedsiębiorczości XI edycja 2 kwietnia 2014 r. O Fundacji Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości to pozarządowa organizacja pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Szlachetne zdrowie

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Szlachetne zdrowie Regulamin powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego 1. Postanowienia ogólne 1) Konkurs o tematyce z zakresu ochrony i promocji zdrowia zgodnie z celami konkursu w kategoriach: a) przedszkola

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 12/2016 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 26 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 12/2016 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 26 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ NR 12/2016 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 26 stycznia 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.1.2015.ŁB projekt Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 20.01.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 września 2013 r. Poz. 5360 UCHWAŁA NR LVI/870/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 24 września 2013 r.

Poznań, dnia 30 września 2013 r. Poz. 5360 UCHWAŁA NR LVI/870/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 września 2013 r. Poz. 5360 UCHWAŁA NR LVI/870/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 września 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13

Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13 BR.0012.4.3.2013 BR.0012.5.3.2013 BR.0012.7.3.2013 Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13 wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz Spraw Młodzieży,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.)

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17 Rektora z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na UW WZÓR

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowy Korczyn i komisji stałych Rady Gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18, ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 27 lutego 2015 r.

Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 27 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy:

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy: z okazji obchodów XIV Dnia Papieskiego w Puławach Jan Paweł II- Świętymi Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Podstawa prawna Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1890 UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 27 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1890 UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1890 UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzień Kariery Zawodowej 2010 (zrealizowany)

Ogólnopolski Tydzień Kariery Zawodowej 2010 (zrealizowany) 2011-04-19 07:59:52 Ogólnopolski Tydzień Kariery Zawodowej 2010 (zrealizowany) Pobierz film pn. "II Policki Tydzień Kariery Zawodowej" (plik RMBV spakowany programem WINRAR). "II Policki Tydzień Kariery

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r.

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. PROTOKÓŁ NR 14/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

I PŁOCKI FESTIWAL CZYTELNICTWA pod hasłem POEZJA DZIECIOM DZIECI POEZJI 3-5 czerwca 2014r.

I PŁOCKI FESTIWAL CZYTELNICTWA pod hasłem POEZJA DZIECIOM DZIECI POEZJI 3-5 czerwca 2014r. Patronat Honorowy Festiwalu: Organizatorzy: Współorganizatorzy: I PŁOCKI FESTIWAL CZYTELNICTWA pod hasłem POEZJA DZIECIOM DZIECI POEZJI 3-5 czerwca 2014r. Patronat Honorowy: Rzecznik Praw Dziecka pan Marek

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Sala sesji Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Al. Solidarności 90 godz. 13.00 W dniu 14 lipca 2015 o godz. 13.00 w sali

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

Dzień przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości Program edukacyjny Dzień przedsiębiorczości X edycja 17 kwietnia 2013 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości to pozarządowa organizacja pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie)

Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie) 1 Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie) 1. OTWARCIE ZEBRANIA (Otwarcia zebrania dokonuje prezes OSP, ewentualnie

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła Załącznik do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.11.2011 r. Załącznik do Uchwały nr LIX/326/06 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20.01.2006 r. Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta odbytego w dniu 22 stycznia Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta odbyło się w sali nr 203 opolskiego Ratusza. W chwili stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Komisja jednomyślnie przy 10 głosach za, przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia, który przedstawia się następująco:

Komisja jednomyślnie przy 10 głosach za, przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia, który przedstawia się następująco: P r o t o k ó ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Chełm odbytego w dniu 29 września 2015 r. w sali Nr 1 Urzędu Miasta Chełm pod przewodnictwem Pani Ewy Suchań - Przewodniczącej

Bardziej szczegółowo

To przedsięwięcie edukacyjne skierowane jest równieŝ do uczniów gimnazjum, którym pozwoli na rozwijanie swoich zainteresowań związanych z

To przedsięwięcie edukacyjne skierowane jest równieŝ do uczniów gimnazjum, którym pozwoli na rozwijanie swoich zainteresowań związanych z Wodzisław Śl. 14.02.2013r. Powiatowy Konkurs Historyczny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego 70 rocznica powstania w getcie warszawskim 1943-2013. Polska pomoc śydom

Bardziej szczegółowo

4 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

4 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zarządzenie Nr 40/2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. PROJEKT UCHWAŁA NR..2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia... 2016 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Radny Waldemar Gołochowicz przekazał również uwagi rodziców na temat nie wypełniania ćwiczeń przez dzieci w szkole.

Radny Waldemar Gołochowicz przekazał również uwagi rodziców na temat nie wypełniania ćwiczeń przez dzieci w szkole. P r o t o k ó ł Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Oświatowo Społecznej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 23 sierpnia 2012 r. w godzinach od 11.00 do 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 322/2012 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2012 roku

UCHWAŁA NR 322/2012 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2012 roku UCHWAŁA NR 322/2012 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/413/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/413/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/413/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. Tyskie Orły dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań,

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r. Członkowie Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA obecni na

Bardziej szczegółowo

zapraszają do udziału w III Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów odbywającym się pod honorowym patronatem

zapraszają do udziału w III Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów odbywającym się pod honorowym patronatem Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera w Wodzisławiu Śląskim, Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Podstawę prawną czwartej edycji Programu Miejsce Inspiracji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie dokumentem określającym

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia...

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia... UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia... w sprawie Stypendium Prezydenta Miasta Łomży za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe oraz zasad jego udzielania, dla uczniów oraz studentów I roku uczelni

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż

Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż I. Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem konkursu Projekt: Zielony Staż, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. zaprasza do udziału w XIII edycji konkursu POLAK W EUROPIE.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. zaprasza do udziału w XIII edycji konkursu POLAK W EUROPIE. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do udziału w XIII edycji konkursu POLAK W EUROPIE pod patronatem Europosła dr. Jana Olbrychta oraz Starosty Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu),

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu), PROTOKÓŁ II WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej W zebraniu wzięli udział: Uprawnieni do głosowania członkowie zwyczajni Klubu

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r.

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r. U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy rady i jej organów Na podstawie 16 ust.2 i 28 ust.3 Statutu Gminy Jawor Rada Miejska

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk 1. Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4471 UCHWAŁA NR XV/118 /2012 RADY GMINY JORDANÓW. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4471 UCHWAŁA NR XV/118 /2012 RADY GMINY JORDANÓW. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4471 UCHWAŁA NR XV/118 /2012 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: Lokalnego Programu Wspierania Edukacji

Bardziej szczegółowo

( ) techniczny ( ) rolniczy ( ) ekonomiczny ( ) prawo i administracja ( ) matematyczno-przyrodniczy ( ) medycyna ( ) inny (jaki?)

( ) techniczny ( ) rolniczy ( ) ekonomiczny ( ) prawo i administracja ( ) matematyczno-przyrodniczy ( ) medycyna ( ) inny (jaki?) Nr projektu: 1 KRAJOWA AGENCJA PROGRAMU LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Faza II PROJEKTY WYMIAN I STAŻY Raport beneficjenta W związku z koniecznością gromadzenia informacji od uczestników programu

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo