PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje"

Transkrypt

1 PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 24 stycznia 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje AUKCJA DŁUGU MF PRZYSŁOWIOWĄ KROPKĄ NAD I Gdyby nie aukcja obligacji ze środy (23 stycznia) można by stwierdzić, iż ostatnie dni na rynku długu upłynęły w stosunkowo spokojnej i sennej atmosferze. Do połowy tygodnia rentowności naszych dziesięciolatek oscylowały wokół poziomu 3,95 proc. Po wczorajszej aukcji obligacji okazało się jednak, że MF (Ministerstwo Finansów) sfinansowało już 40 proc. potrzeb pożyczkowych na 2013 rok. Taka informacja nie mogła pozostać bez wpływu na silny wzrost ceny naszych obligacji - rentowność polskich dziesięciolatek spadła z poziomu ok. 3,93 proc. przed aukcją do poziomu poniżej 3,8 proc. po niej. Warto przypomnieć, że słaby wynik ostatniej aukcji MF (z początku stycznia 2013) był powodem wyprzedaży polskiego długu i wzrostem rentowności (spadkiem ceny) w okolice 4,0 proc. Obecnie należy spodziewać się uspokojenia nastrojów z lekką tendencją do niewielkiego umocnienia długu, gdyż ostatnie dane makro z polskiej gospodarki oraz wypowiedzi członków RPP wskazujące na dalsze cięcia stóp (brak zapowiadanej wcześniej przerwy w cyklu ich obniżek) powinny wspierać nasze obligacje. Słowem wstępu komentarz do bieżącej sytuacji na rynkach finansowych Słowo od zarządzających komentarz o wynikach funduszy TFI PZU w 2012 r. i prognoza dla rynku na 2013 r. Kalendarium publikacji gospodarczych okres od do Wyniki inwestycyjne funduszy dane na dzień r. Aktywa funduszy TFI PZU dane na dzień r. Podsumowanie sytuacji rynkowej w Polsce, na świecie oraz na rynku walutowym dane na dzień r. dalszy ciąg na kolejnym slajdzie 1

2 Słowem wstępu - cd Na rynku akcji również nie obserwowaliśmy w minionym czasie zbyt wielu zmian. Indeks największych spółek warszawskiej GPW poruszał się w wąskim przedziale pomiędzy 2550 pkt a 2580 punktów i w skali tygodnia zniżkował o -1 proc. Podobny marazm panuje na głównych parkietach zachodniej Europy. Tym samym, coraz bardziej uwidacznia się rozbieżność pomiędzy nastrojami na starym kontynencie a tymi na Wall Street, gdzie indeks S&P500 ustanawia kolejne rekordy będąc zaledwie o krok od szczytów hossy z 2007 roku (dla porównania WIG20 potrzebuje do tego blisko +50 proc. wzrostu). O wiele więcej powodów do zadowolenia mają posiadacze akcji małych i średnich spółek z giełdy w Warszawie, których indeksy swig80 i mwig40 zyskały odpowiednio +0,5 proc. i ponad +2 proc. od końca ubiegłego tygodnia do środy. Czy zatem jest to już odpowiedni czas do zmniejszania zaangażowania w obligacje i stopniowego zwiększania udziału akcji w portfelu? Odpowiedź na to pytanie powinien ułatwić Państwu komentarz naszych zarządzających, w którym powiemy co determinowało wyniki funduszy PZU w 2012 r. oraz przedstawimy prognozę dla rynku na 2013 rok. W naszym imieniu dokonają tego Konrad Augustyński i Paweł Kowalski, zarządzający funduszem PZU Papierów Dłużnych Polonez oraz Marcin Szuba i Roch Pietroń, zarządzający funduszem PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU EME). Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje 2

3 Słowo od zarządzających Obligacje skarbowe pozwoliły zarobić, perspektywy nadal dobre To był rok hossy na rynku obligacji skarbowych. Hossy, która zaczęła się jeszcze w 2011 r. i bez większej korekty trwała praktycznie przez cały miniony rok. Tak znacznego spadku rentowności nie obserwowaliśmy na polskim rynku od 2004 r. Tradycyjnie, najlepiej można było zarobić trzymając przez cały rok obligacje dziesięcioletnie ok. 24%. Jednak nie wszyscy odważyli się na to posunięcie. Dzięki odpowiedniej selekcji obligacji do portfela, PZU POLONEZ zarobił dla swoich uczestników niespełna 16% i po raz kolejny znalazł się w czołówce funduszy obligacyjnych. Konrad Augustyński Zarządzający funduszem Wspomniany trend zdecydowanie przyspieszył w 4 kwartale 2012 r., w którym to stopa zwrotu z PZU POLONEZ wyniosła ponad 7%. Wyjątkowo dobry był zwłaszcza grudzień, gdzie przy niskiej płynności związanej ze zbliżającym się przełomem roku, wszystkie aktywa będące w portfelu mocno rosły i POLONEZ dopisał swoim posiadaczom kolejne 2,3%. Wśród ludzi obserwujących rynek obligacji nasiliły się wtedy wypowiedzi sugerujące, że mamy do czynienia z bańką spekulacyjną i że ten ruch jest przesadzony oderwany od fundamentów. Razem z kolegami w TFI PZU uważamy, że o bańce spekulacyjnej nie ma jeszcze mowy, ale niska płynność sprawiła, że ceny faktycznie rosły trochę za szybko. W pierwszych dniach stycznia doczekaliśmy się korekty. O ile w grudniu rentowności szybko spadały, to w styczniu jeszcze szybciej zaczęły rosnąć. W pierwszych dniach sesyjnych 2013 r. rentowności 10-letnich obligacji urosły ponad 30bp (daje to spadek o przeszło 2% w cenie obligacji) sprowadzając je do poziomu z końcówki listopada 2012 r. Do takiej reakcji rynku przyczyniło się kilka czynników. Paweł Kowalski Zarządzający funduszem Pierwszym okazało się odsunięcie decyzji o zwiększeniu debt ceiling do końca marca. Następnie ukazały się minutki FED, który jak się okazało zaczyna coraz głośniej myśleć o wycofaniu się z programu skupu obligacji (QE), wierząc w trwałość ożywienia w amerykańskiej gospodarce. Na krajowym podwórku trochę zaskoczyła Rada Polityki Pieniężnej, która najwyraźniej zmęczona już zrobieniem trzech obniżek stóp, zapowiedziała przerwę w cyklu. 3

4 Słowo od zarządzających - cd Obecny poziom rentowności, dla jednych uczestników rynku, jest w dalszym ciągu za niski (bo historycznie rzeczywiście jest), dla innych zaś jest dobrą okazją do kupowania obligacji, gdyż dane ekonomiczne uzasadniają jeszcze niższe jego poziomy. W naszym odczuciu, wygląda na to, że w najbliższym kwartale będziemy mieli do czynienia z trendem horyzontalnym. Przynajmniej na tę chwilę dostrzegamy argumenty wpierające zarówno jedną jak i drugą opinię. Elementami ryzyka dla polskich obligacji mogą okazać się lepsze dane z rynku nieruchomości i rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, co może być zwiastunem większego i trwalszego ożywienia największej gospodarki świata. Mogłoby to oznaczać, że kryzys światowy dobiega końca i mimo, że w niektórych krajach europejskich będziemy mieć jeszcze ujemne odczyty dynamiki PKB, to pod koniec roku światowe ożywienie poprawi sytuację naszych największych partnerów handlowych, a to z kolei pozytywnie wpłynie na polską gospodarkę. Przy założeniu, że za rogiem czai się już wzrost gospodarczy, inwestorzy powinni zwiększać swoje zaangażowanie w instrumenty udziałowe (w akcje), redukując pozycję w obligacjach. Dotyczy to największych gospodarek świata, a pośrednio pogarsza wyceny obligacji krajów rozwijających się, w tym również polskich. Tak więc zmiana alokacji aktywów powinna utrzymywać presję na spadki cen obligacji skarbowych. Wygląda na to, że możemy mieć obecnie do czynienia z taką sytuacją, choć twarde dane dotyczące napływów do globalnych funduszy dłużnych i akcyjnych jeszcze tego nie potwierdzają. Nie do końca zgadzamy się jednak z tą tezą. Jesteśmy świadomi zagrożeń, obserwujemy dane ekonomiczne szukając potwierdzenia słabości światowych gospodarek, które powinny wspierać ceny obligacji. Na bieżąco pokazują się coraz gorsze dane ekonomiczne ze strefy euro i z Polski: w Niemczech najprawdopodobniej już w 4Q 2012 mieliśmy ujemny wzrost gospodarczy, w Polsce jest spore zagrożenie, że będzie ujemny w 1Q2013 r. 4

5 Słowo od zarządzających - cd bezrobocie rośnie bardzo szybko, zarówno w strefie euro, zwłaszcza na południu Europy, gdzie ponad połowa młodych ludzi jest bez pracy, jak i w Polsce. w takim środowisku firmy raczej będą pokazywały mniejsze zyski i mniej tych zysków będą wypłacały akcjonariuszom w formie dywidendy. Dlaczego inwestorzy mieliby więc kupować akcje? Dodatkowo w najbliższym czasie będziemy mieć na świecie kilka wydarzeń które mogą zwiększyć ryzyko inwestowania w aktywa ryzykowne i skłonić wielu inwestorów do inwestycji w obligacje, np. lutowe wybory parlamentarne we Włoszech. W 1Q2013 r. czeka nas również kolejna debata w Stanach Zjednoczonych dotycząca debt cellingu. Negocjacje Republikanów z Demokratami, jak pokazuje historia, nie są łatwe i często powodują ucieczkę kapitału do aktywów bezpiecznych obligacji. Zwłaszcza jakby się okazało, że obie strony się nie dogadają i Amerykanie będą musieli wprowadzić dodatkowe podatki i zredukować część wydatków rządowych aby móc wywiązywać się ze swoich bieżących należności. Takie zaostrzenie polityki fiskalnej USA miałoby na pewno negatywny wpływ na światowe ożywienie. Z kolei na polskim rynku spodziewamy się dalszej serii słabszych danych, które otworzą oczy członkom RPP i sprawią że przestaną oni mówić o rychłym końcu obniżek. Spadek inflacji do 2% na koniec 2013 r. i do 1,5% (r/r) na przełomie I i II kwartału oraz słabnąca polska gospodarka powinny skutkować kolejnymi obniżkami stopy referencyjnej NBP, co na pewno będzie miało swoje przełożenie na obligacje skarbowe. Podsumowując bieżącą sytuację można więc powiedzieć, że w dalszym ciągu pozytywnie patrzymy na rodzime obligacje. Wolimy być przeważeni wobec innych uczestników rynku. Dostrzegamy jednak argumenty, które stanowią zagrożenie dla naszego bazowego scenariusza i będziemy bardzo czujni, dynamicznie dostosowując pozycję do wydarzeń na rynkach. Konrad Augustyński i Paweł Kowalski Zarządzający funduszem 5

6 Słowo od zarządzających - cd Akcje w akcji, również w tym roku Podsumowując 2012 rok, można stwierdzić iż był to dobry rok dla rynków akcji. Wzrosty miały miejsce zarówno w krajach rozwiniętych DAX wzrósł o ok. 29%, S&P ok. 12% jak i na rynkach emerging markets WIG20 urósł o ok 26%, rynek turecki wzrósł o ponad 50%, rynek rosyjski o 11%. Końcówka roku to tzw. risk-on na rynkach, co przyczyniło się do znacznych wzrostów w IV kwartale, m.in. w Polsce wzrost o 9%, Hiszpanii o 6% czy Turcji aż o 18%. Marcin Szuba Zarządzający funduszem Roch Pietroń Zarządzający funduszem Fundusz EME w 2012 roku wzrósł o 4,62%, pobijając benchmark aż o 9 pp. Miniony rok to także spory wzrost aktywów w funduszu, które zwiększyły się aż o 30% do ok. 190 mln złotych. Relatywnie słabszy wynik funduszu w stosunku do szerokiego rynku jest po pierwsze efektem risk-on na rynkach, kiedy to szybciej rosną sektory cykliczne w stosunku do sektorów defensywnych. Z tym zjawiskiem mieliśmy do czynienia w szczególności w ostatnim kwartale 2012 roku. Drugim czynnikiem negatywnie wpływającym na wyniki funduszu było zachowanie się PLN w stosunku do EUR i USD. W minionym roku złoty umocnił się do euro aż o 8,5%, a w stosunku do dolara o 7,2%, co negatywnie wpłynęło na wycenę. Jaki będzie rok 2013? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na następujące zjawiska, które będą wspierać wyceny ryzykownych aktywów, w tym akcji: bardzo niskie oprocentowanie obligacji krajów rozwiniętych (yield na obligacjach 10-letnich USA to zaledwie 1,9%, a w Niemczech jest to tylko 1,56%) co oznacza dla inwestorów ujemne realne stopy procentowe i konieczność poszukiwania wyższych stóp zwrotu w bardziej ryzykownych aktywach stopy dywidendy z akcji dla większości rynków przekraczają rentowności obligacji skarbowych np. stopa dywidendy dla S&P na 2013 rok to ok 2% vs oprocentowanie 10-letnich obligacji na poziomie 1,9%, czy też dla polski stopa dywidendy na poziomie ok 4,5% jest wyższa niż rentowność obligacji 10-letnich. wysoka płynność i programy stymulacyjne ze strony banków centralnych program OMT wprowadzony przez ECB czy też QE w USA przyczyniają się do obniżania premii i awersji do ryzyka wyceny na rynkach akcji są poniżej historycznych poziomów np. wskaźnik P/E na 2013 dla S&P wynosi ok 14x vs historyczna średnia na poziomie ok 15-16x 6

7 Słowo od zarządzających - cd Strategia funduszu EME na 2013 rok zakłada w dalszym ciągu przeważenie sektora healthcare w stosunku do sektora utilities, gdzie widzimy większy potencjał do wzrostów. Ponadto sektor medyczny jest bardzo atrakcyjnym i ciekawym segmentem do inwestowania. Duża zmiana w strategii funduszu dotyczy zabezpieczenia walutowego. Z początkiem 2013 roku będziemy zabezpieczać pełną ekspozycję walutową, co powinno się przyczynić do mniejszej zmienności wyników funduszu oraz uniezależnić wyniki od zmian walutowych. Inwestując w fundusz EME należy pamiętać, iż jest to fundusz akcyjny, charakteryzujący się wysokim poziomem ryzyka, co oznacza możliwość poniesienia strat. Ponadto sektor healthcare charakteryzuje się podwyższonym ryzykiem wyników badań nad nowymi lekami, co przyczynia się do dużych zmian w wycenach spółek. Podsumowując, oczekujemy, że rok 2013 przyniesie kontynuację wzrostów indeksów giełdowych w przedziale 10-15%. Ze względu na swoją specyfikę podejście bottom-up i uniezależnienie od trendów makro zalecamy inwestorom dywersyfikację portfela i włączenie funduszu EME do portfela z udziałem na poziomie 10-20% w zależności od stopnia awersji do ryzyka. Marcin Szuba i Roch Pietroń Zarządzający funduszem 7

8 Wyniki inwestycyjne funduszy TFI PZU - kat. A (%) stan na FUNDUSZ 1 M (%) 3 M (%) YTD (%) 12 M (%) 3 LATA (%) od początku działania (%) PZU GOTÓWKOWY 0,04% 1,27% -0,20% 5,57% 15,49% 38,12% PZU Papierów Dłużnych POLONEZ -0,52% 3,99% -1,75% 12,87% 31,45% 181,44% PZU SEJF+ -0,14% 2,70% -0,49% 5,89% 9,19% 14,15% PZU FIO OCHRONY MAJĄTKU* 0,12% 1,09% -0,14% 4,13% - 7,71% PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 0,29% 5,61% -0,42% 14,91% 14,06% 157,74% PZU ZRÓWNOWAŻONY 1,25% 7,92% 0,95% 22,51% 13,74% 37,49% PZU Energia Medycyna Ekologia** 1,36% -1,22% 2,79% 5,22% - 58,02% PZU Akcji KRAKOWIAK 1,78% 7,93% 1,80% 18,71% 1,90% 114,98% PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 4,33% 9,08% 4,48% 23,63% 10,27% -14,77% PZU Akcji NOWA EUROPA 3,17% 7,37% 2,65% 19,33% 9,23% 5,87% PZU Akcji Rynków Rozwiniętych*** 2,58% 3,64% 3,04% 11,45% 27,89% 67,91% * zmiana strategii inwestycyjnej od 1 marca 2011 r. ** działa od r. *** działa od r. **** działa od r. PZU Akcji Rynków Wschodzących*** 3,85% 7,91% 3,26% 5,99% 9,53% 79,46% PZU Akcji Spółek Dywidendowych*** -0,64% 4,44% -0,38% 12,23% 2,05% 32,34% PZU Dłużny Rynków Wschodzących**** 1,04% 1,93% 0,47% 14,99% - 20,90% ŹRÓDŁO: Obliczenia własne TFI PZU na podstawie dziennej wyceny jednostek uczestnictwa 8

9 Podsumowanie sytuacji rynkowej - Polska WIG20 w okresie: Wartość Indeksy GPW Zmiana [%] WIG , ,69 0,79% WIG , ,14 0,56% mwig , ,72 0,59% swig , ,93 2,92% 3 700, , , , , ,00 6 lip 6 paź6 sty6 kwi 6 lip 6 paź6 sty6 kwi 6 lip 6 paź6 sty6 kwi 6 lip 6 paź6 sty6 kwi 6 lip 6 paź6 sty6 kwi 6 lip 6 paź WIG20 w okresie: , , , , , , , , , ,00 gru 11 sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 gru 12 ŹRÓDŁO: opracowanie własne TFI PZU na podstawie danych 9

10 Podsumowanie sytuacji rynkowej - świat DJIA w okresie: Indeksy Wartość Zmiana [%] DJIA , ,70 1,20% S&P , ,98 0,95% Nikkei , ,30 1,03% FTSE , ,12 1,16% DAX 7 715, ,23-0,17% CAC , ,58 0,96% gru cze gru cze gru cze gru cze gru cze gru 12 ŹRÓDŁO: opracowanie własne TFI PZU na podstawie danych 10

11 Podsumowanie sytuacji rynkowej - waluty Wartość Waluty Zmiana [%] EUR/PLN 4,11 4,15 1,08% USD/PLN 3,07 3,12 1,39% CHF/PLN 3,37 3,34-0,83% USD/EUR 0,75 0,75 0,23% EUR/PLN w okresie: ,95 4,75 4,55 4,35 4,15 3,95 3,75 3,55 3,35 Obligacje Wartość Zmiana [%] 3,15 31 gru cze gru cze gru cze gru cze gru cze gru 12 POLSKA- 10 letnie 4,02 3,96-1,59% NIEMCY- 10 letnie 1,58 1,56-1,64% USA- 10 letnie 1,87 1,84-1,39% HISZPANIA- 10 letnie 4,90 5,08 3,84% WŁOCHY- 10 letnie 4,14 4,16 0,60% ŹRÓDŁO: opracowanie własne TFI PZU na podstawie danych 11

12 Kalendarium publikacji gospodarczych Kraj Wskaźnik Za okres Prognoza Poprzednio CZWARTEK, 24 STYCZNIA 2013 Strefa Euro Indeks PMI dla przemysłu styczeń 46.5 pkt 46.1 pkt Strefa Euro Indeks PMI dla usług styczeń 48.0 pkt 47.8 pkt Polska Sprzedaż detaliczna grudzień 1.4% r/r 2.4% r/r Polska Stopa bezrobocia grudzień 13.4% 12.9% USA Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 355 tys. 335 tys. USA Indeks PMI dla przemysłu styczeń 53.0 pkt 54.0 pkt USA Indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board PIĄTEK, 25 STYCZNIA 2013 grudzień 0.3% -0.2% Niemcy Indeks Instytutu IFO styczeń pkt pkt USA Sprzedaż nowych domów grudzień 385 tys. 377 tys. 12

13 Kalendarium publikacji gospodarczych - cd Kraj Wskaźnik Za okres Prognoza Poprzednio PONIEDZIAŁEK, 28 STYCZNIA 2013 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku grudzień 1.0% 0.8% WTOREK, 29 STYCZNIA 2013 Polska Wstępne dane o PKB % 4.3% USA Indeks zaufania konsumentów Conference Board ŚRODA, 30 STYCZNIA 2013 styczeń 66.2 pkt 65.1 pkt USA Raport ADP z rynku pracy styczeń 160 tys. 215 tys. USA Wstępne dane o PKB IV kw. 1.4% 3.1% USA Decyzja FOMC ws. poziomu stóp procentowych styczeń % % 13

14 PPE TFI PZU liczba programów, aktywa, liczba uczestników stan na Liczba programów: 110 Aktywa: 1,89 mld zł Liczba uczestników: ponad 97 tys. osób Kiedy zaczynasz mieć czas, przestajesz mieć pieniądze 14

15 PPE PZU Życie aktywa, liczba uczestników stan na Liczba programów: 480 Aktywa: 1,29 mld zł Liczba uczestników: ponad 80 tys. osób 15

16 Nasza oferta produktowa Plan Inwestycyjny PRESTIŻ: plan systematycznego oszczędzania do wyboru dwa programy inwestycyjne (optymalny - środki dzielone pomiędzy dwa subfundusze: KRAKOWIAK i MAZUREK) i indywidualny (do wyboru 6 subfunduszy - POLONEZ, SEJF+, MAZUREK, Zrównoważony, KRAKOWIAK, NOWA EUROPA) brak opłat manipulacyjnych 100 proc. alokacji środków Plan Inwestycyjny KOMFORT: plan systematycznego oszczędzania do wyboru dwa programy inwestycyjne (optymalny - środki dzielone pomiędzy dwa subfundusze: KRAKOWIAK i MAZUREK) i indywidualny (do wyboru 6 subfunduszy -POLONEZ, SEJF+, MAZUREK, Zrównoważony, KRAKOWIAK, NOWA EUROPA). Indywidualne Konto Emerytalne forma oszczędzania w ramach III filaru optymalne programy inwestowania (program rekomendowany i program indywidualny) Pracownicze Programy Emerytalne to jedna z najkorzystniejszych form oszczędzania w ramach III filaru. Daje możliwość systematycznego gromadzenia pieniędzy na przyszłe świadczenie emerytalne, które będzie zwolnione z podatku od zysków kapitałowych ( podatek Belki"). Programy tworzone przez pracodawcę na rzecz pracowników. Pracownicze Plany Oszczędnościowe dodatkowa forma oszczędzania na cele emerytalne. Programy tworzone przez pracodawcę na rzecz pracowników. 16

17 Aktywa netto w funduszach TFI PZU - stan na Fundusz Wartość aktywów netto (w zł) PZU FIO Parasolowy PZU Gotówkowy ,50 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ ,66 PZU SEJF ,59 PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK ,01 PZU Zrównoważony ,81 PZU Energia Medycyna Ekologia ,45 PZU Akcji KRAKOWIAK ,04 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ,39 PZU Akcji Nowa Europa ,75 PZU SFIO Globalnych Inwestycji PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ,95 PZU Akcji Rynków Wschodzących ,09 PZU Akcji Spółek Dywidendowych ,27 PZU Dłużny Rynków Wschodzących ,98 PZU FIO Ochrony Majątku ,35 ŹRÓDŁO: Dane własne TFI PZU 17

18 Nasza oferta funduszy inwestycyjnych PZU FIO PARASOLOWY PZU Gotówkowy PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ PZU Zrównoważony PZU SEJF + PZU Energia Medycyna Ekologia 18

19 Nasza oferta funduszy inwestycyjnych PZU FIO PARASOLOWY PZU FIO OCHRONY MAJĄTKU PZU Akcji KRAKOWIAK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PZU Akcji NOWA EUROPA 19

20 Nasza oferta funduszy inwestycyjnych PZU SFIO GLOBALNYCH INWESTYCJI PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PZU Dłużny Rynków Wschodzących PZU Akcji Rynków Wschodzących PZU Akcji Spółek Dywidendowych 20

21 Gdzie kupić fundusze TFI PZU? 21

22 Nota prawna Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości opłat manipulacyjnych i podatków. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń TFI PZU S.A. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prawa autorskie do niniejszego biuletynu przysługują TFI PZU SA z siedzibą w Warszawie. Żadna z części tego materiału nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Oferta ta nie może być odtwarzana lub przetrzymywana w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie jej przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami bez pisemnej zgody Towarzystwa lub w inny sposób naruszający przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami. Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych funduszy inwestycyjnych publicznie dostępnych na stronie w siedzibie TFI PZU SA (Al. Jana Pawła II, Warszawa) oraz w skrótach prospektów informacyjnych funduszy dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych. Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji. Wszelkie decyzje inwestycyjne Klient podejmuje samodzielnie. Niniejsza informacja upowszechniana jest w celu reklamy lub promocji usług TFI PZU SA, przy czym nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi lub nabycia Jednostek Uczestnictwa funduszu. 22

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły

Bardziej szczegółowo

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz Strategia na 214 21 stycznia 214 Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB Uważamy, że pomimo ryzyk związanych głéwnie z reformą OFE, akcje nadal pozostają atrakcyjną inwestycją, szczegélnie poréwnując z

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 12(46) 17 grudnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Na łamach bieżącego, jakby nie patrzeć,

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 stycznia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 stycznia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Polska. Styczeń 2015. Tańsze kredyty, ale też niższe odsetki z lokat. Ożywienie wróci w 2015 r.

Polska. Styczeń 2015. Tańsze kredyty, ale też niższe odsetki z lokat. Ożywienie wróci w 2015 r. Styczeń 2015 Polska Sankcje gospodarcze na linii Rosja USA i Unia Europejska, a także słaba koniunktura w strefie euro, sprawiły że większość ekonomistów oczekiwała silnego spowolnienia polskiego PKB w

Bardziej szczegółowo

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania 1) Dlaczego zmienił się Zarządzający portfelem PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Piotr Nowak, dotychczasowy Zarządzający PKO Strategii Obligacyjnych fiz, pozostaje w Grupie Banku PKO BP będzie współtworzył

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Subfunduszami: Investor Top 25 Małych Spółek Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Wrzesień 2014 Fundamenty prędzej

Bardziej szczegółowo

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 05 (39) 13 maja 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, W najnowszym wydaniu Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Trafność prognoz*

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Trafność prognoz* Miesięcznik Inwestora, styczeń 2007 r. Wybierz sekcję tematyczną: Sonda Expandera Fundusze Inwestycyjne Obligacje Giełda Debiuty giełdowe Lokaty bankowe Nieruchomości Złoto i monety Sztuka Gość Miesięcznika

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Czerwiec 2015 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Czerwiec 2015 2 Subfundusz UniStrategie

Bardziej szczegółowo

Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r.

Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r. Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r. Chociaż na początku 2012 r. sytuacja gospodarcza w Polsce wyróżniała się pozytywnie na tle kłopotów finansowych części państw strefy euro, dla wielu obserwatorów

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY No 11 Warszawa, 14 listopada 2011 2 Numer: 11/2011 MONITORING MAKROEKONOMICZNY Opiekun Naukowy SKN FM: Prof. dr hab. Cezary Wójcik PRODUKT KRAJOWY BRUTTO 125,0 120,0 115,0 110,0

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji 2013 : mniej ryzyka, mniejszy potencjał

Rynek akcji 2013 : mniej ryzyka, mniejszy potencjał mar 02 mar 03 mar 04 mar 05 mar 06 mar 07 mar 08 mar 09 mar 10 mar 11 mar 12 mar 02 mar 03 mar 04 mar 05 mar 06 mar 07 mar 08 mar 09 mar 10 mar 11 mar 12 cze 01 cze 02 cze 03 cze 04 cze 05 cze 06 cze 07

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo