Warszawa, styczeń 2011 BS/5/2011 MANIA KUPOWANIA, CZYLI O POSTAWACH KONSUMENCKICH POLAKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, styczeń 2011 BS/5/2011 MANIA KUPOWANIA, CZYLI O POSTAWACH KONSUMENCKICH POLAKÓW"

Transkrypt

1 Warszawa, styczeń 2011 BS/5/2011 MANIA KUPOWANIA, CZYLI O POSTAWACH KONSUMENCKICH POLAKÓW

2 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, Warszawa (48 22)

3 Przedmiotem jednego z ostatnich naszych badań 1 były zakupy i zachowania konsumenckie dorosłych Polaków. Ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące m.in. tego, gdzie najczęściej robią zakupy, czym kierują się przy wyborze danego produktu, a także jak, ogólnie rzecz biorąc, zachowują się na zakupach. Postawy konsumenckie Polaków badamy, z różnym nasileniem, od 1997 roku, dzięki czemu możemy śledzić, w jaki sposób zmieniały się one w ostatnich trzynastu latach. Opierając się na najnowszych wynikach postanowiliśmy wyłonić trzy najbardziej charakterystyczne typy postaw konsumenckich i sprawdzić, kogo one cechują. Zakupami na bieżące potrzeby swojego gospodarstwa domowego zajmuje się zdecydowana większość badanych (85%), różnią się jedynie stopniem zaangażowania w robienie sprawunków. Mniej więcej co czwarty respondent (28%) przyznaje, że robi zakupy samodzielnie, blisko co trzeci zaś (32%) wspólnie z innymi członkami gospodarstwa domowego. W domach jednej czwartej ankietowanych (25%) zakupy to domena głównie innych osób, choć respondenci również w nich uczestniczą 18% czasami, a 7% często. Co siódmy badany (15%) twierdzi, że właściwie nigdy nie robi zakupów na bieżące potrzeby swojego gospodarstwa domowego. RYS. 1. KTO NAJCZĘŚCIEJ ROBI ZAKUPY NA BIEŻĄCE POTRZEBY W PANA(I) GOSPODARSTWIE DOMOWYM? Ktoś inny, ale ja też często robię zakupy 7% 32% Ja razem z inną osobą/innymi osobami z gospodarstwa domowego CBOS Ktoś inny, a ja tylko od czasu do czasu 18% 15% 28% Tylko ja Ktoś inny, a ja właściwie nigdy nie robię zakupów 1 Badanie Aktualne problemy i wydarzenia (247) przeprowadzono w dniach 7 14 grudnia 2010 roku na liczącej 879 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

4 - 2 - Robienie zakupów jest silnie zróżnicowane ze względu na płeć. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni chodzą na zakupy samodzielnie, mężczyźni natomiast ponad dwukrotnie częściej przyznają, że właściwie nigdy nie robią zakupów. PREFEROWANE MIEJSCA ZAKUPÓW Popularność miejsc, w których Polacy zaopatrują się w dobra codziennego użytku, zmieniła się w ciągu ostatnich trzynastu lat. Przede wszystkim wzrosła rola dużych sklepów supermarketów i hipermarketów, natomiast znacząco spadło znaczenie małych sklepów, w których towar podaje sprzedawca, a także targowisk i straganów. Ponadto, jak się okazuje, książki, płyty muzyczne i filmy coraz częściej są kupowane przez internet, który najwyraźniej na tym polu odbiera klientów małym sklepom i kioskom. Produkty żywnościowe większość dorosłych robiących zakupy (54%) kupuje w supermarketach i hipermarketach. Dwie piąte (40%) wybiera się po artykuły spożywcze do małych sklepów, w których towar podaje sprzedawca. Niewiele mniej osób robiących zakupy (39%) zaopatruje się w tego rodzaju produkty w małych lub średnich sklepach samoobsługowych mających nie więcej niż trzy kasy. Należy podkreślić, że od kilku lat ich popularność raczej się nie zmienia, podczas gdy znaczenie w tym względzie małych sklepów i kiosków wyraźnie maleje. Pozostałe miejsca zakupów artykułów spożywczych są już zdecydowanie rzadziej wskazywane. Co dwunasty badany (8%) zaopatruje się w żywność na bazarach lub targowiskach, jeszcze mniej w sklepach patronackich (5%), hurtowniach (1%), sklepach internetowych, przez internet (1%). Środki czystości podobnie jak artykuły spożywcze Polacy kupują przede wszystkim w supermarketach i hipermarketach (59%), rzadziej natomiast w małych lub średnich sklepach samoobsługowych (29%) czy też w małych sklepach, w których towar podaje sprzedawca (27%). Nieduże sklepy samoobsługowe cieszą się niesłabnącą popularnością wśród konsumentów. Nie można tego powiedzieć o małych sklepach i kioskach, których rola w zaopatrywaniu gospodarstw domowych w środki czystości zmniejszyła się w ostatnich sześciu latach zdecydowanie najbardziej. Niewielu ankietowanych kupuje środki czystości w sklepach patronackich (6%), hurtowniach (4%) czy na straganach (3%). Nikt natomiast nie kupuje tego rodzaju produktów przez internet. Jeśli chodzi o odzież, bieliznę i obuwie, to porównywalną popularnością cieszą się trzy typy sklepów supermarkety i hipermarkety (gdzie w tego rodzaju towary zaopatruje się 28%

5 - 3 - kupujących), sklepy patronackie (30%) oraz bazary i targowiska (28%). W ostatnich ośmiu latach o ponad połowę zmalała natomiast rola małych sklepów, w których towar podaje sprzedawca (z 42% do 20% wskazań). Co siódmy dorosły (15%) kupuje ubrania w niedużych sklepach samoobsługowych. Względnie rzadkie są przypadki zaopatrywania się w odzież i obuwie w sklepach z rzeczami używanymi (4%) o które pytamy po raz pierwszy, a także w hurtowniach (2%) i przez internet (4%). Tabela 1 Miejsce robienia zakupów Odsetki wskazań osób kupujących artykuły spożywcze środki czystości odzież, bieliznę, buty*** Supermarket, hipermarket* Mały sklep lub kiosk, gdzie towar podaje ekspedient Mały lub średni sklep samoobsługowy (do trzech kas) Bazar, targowisko, stragany Sklep określonej sieci, firmy, sklep patronacki Hurtownia lub sklep, gdzie sprzedawane są tylko hurtowe ilości Sklep internetowy, przez internet Sklep z rzeczami używanymi** Inny sklep Trudno powiedzieć Uwaga! Odsetki nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mogli wskazać różne miejsca zakupów * W latach pytaliśmy o zakupy w dużym supermarkecie, supersamie, zatem porównanie wyników może być tylko przybliżone ** W tym roku po raz pierwszy respondenci mogli udzielić odpowiedzi, że kupują wymienione produkty w sklepach z rzeczami używanymi. W związku z pojawieniem się dodatkowej odpowiedzi należy zachować ostrożność przy porównywaniu tegorocznych danych z uzyskanymi w poprzednich pomiarach *** W latach 1997 i 2002 nie pytaliśmy o buty, natomiast wymienione były kosmetyki i inne drobiazgi, o które w kolejnych latach pytaliśmy osobno, zatem porównanie wyników może być tylko przybliżone Kosmetyki kupowane są najczęściej w supermarketach i hipermarketach (40%). Co czwarty kupujący (24%) nabywa je przeważnie w małych sklepach, gdzie towar podaje sprzedawca, niemal tyle samo w niedużych sklepach samoobsługowych (22%) lub w sklepach określonej sieci (23%). Warto podkreślić, że w ostatnich sześciu latach blisko

6 - 4 - dwukrotnie wzrosło znaczenie sklepów patronackich w zakresie sprzedaży kosmetyków. Sporadycznie natomiast kupowane są tego typu produkty w hurtowniach (2%), na straganach (3%) lub za pośrednictwem internetu (4%). W takie dobra, jak książki, płyty muzyczne i filmy Polacy zaopatrują się głównie w sklepach określonej sieci (28%). Mniej więcej jedna piąta (19%) nabywa je w supermarketach i hipermarketach, co szósty (16%) w małych sklepach, w których towar jest podawany przez sprzedawcę, a co dziesiąty (10%) w niedużych sklepach samoobsługowych. Relatywnie często Polacy zamawiają tego typu produkty za pośrednictwem internetu (17%), a także nabywają w innych sklepach niewymienionych w ankiecie (13%). Należy zauważyć, że książki, płyty muzyczne i filmy należą do zdecydowanie najrzadziej nabywanych dóbr spośród tych, o które pytaliśmy. Jedna trzecia respondentów zadeklarowała, że w ogóle nie robi tego typu zakupów. Tabela 2 Odsetki wskazań osób kupujących Miejsce robienia zakupów kosmetyki książki, płyty, filmy Supermarket, hipermarket* Mały sklep lub kiosk, gdzie towar podaje ekspedient Sklep określonej sieci, firmy, sklep patronacki Mały lub średni sklep samoobsługowy (do 3 kas) Bazar, targowisko, stragany Hurtownia lub sklep, gdzie sprzedawane są tylko hurtowe ilości Sklep internetowy, przez internet Inny sklep Trudno powiedzieć Uwaga! Odsetki nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mogli wskazać różne miejsca zakupów * W latach pytaliśmy o zakupy w dużym supermarkecie, supersamie, zatem porównanie wyników może być tylko przybliżone Wybór określonych rodzajów sklepów w dużej mierze kształtują takie czynniki, jak wielkość miejscowości zamieszkania, wiek oraz status materialny respondentów (zob. tabele aneksowe). Decydujące znaczenie ma nierzadko odległość od miejsca robienia zakupów. Mieszkańcy wsi zdecydowanie rzadziej niż osoby mieszkające w miastach jeżdżą na zakupy do supermarketów i hipermarketów, częściej natomiast kupują w małych lokalnych sklepach, w których towar podaje sprzedawca. Co ciekawe, mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich względnie często deklarują również, że po artykuły spożywcze wybierają się na bazary i targowiska. Ponadto odzież, bieliznę, buty i kosmetyki kupują przeważnie

7 - 5 - w sklepach sieciowych. W przeciwieństwie do nich mieszkańcy wsi zaopatrują się w tego rodzaju produkty na bazarach. Supermarkety i hipermarkety cieszą się większą popularnością wśród młodszych badanych szczególnie, jeśli chodzi o zakup artykułów spożywczych i środków czystości. Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku nabywania takich dóbr, jak odzież, bielizna i buty czy też książki, płyty i filmy. Osoby do 34 roku życia preferują ich zakup w sklepach sieciowych. Starsi respondenci, podobnie jak mieszkańcy wsi, wiele ze swoich sprawunków realizują w niewielkich lokalnych sklepach. Generalnie, osoby bardziej zamożne kupują artykuły spożywcze i środki czystości w supermarketach i hipermarketach, natomiast mniej zamożne w małych sklepach osiedlowych. Wyjątek stanowią respondenci, których średni miesięczny dochód per capita wynosi od 501 zł do 750 zł najczęściej zaopatrują się oni w tego rodzaju produkty w największych sklepach. Ponadto wśród osób zamożnych większym powodzeniem niż małe sklepy, w których towar podaje sprzedawca, cieszą się małe lub średnie sklepy samoobsługowe. Badani z najbiedniejszych gospodarstw domowych kupują odzież, bieliznę i obuwie przede wszystkim na bazarach i targowiskach, najlepiej sytuowani zaś w sklepach sieciowych i firmowych. CO DECYDUJE O WYBORZE? Kupując produkty codziennego użytku badani kierują się przede wszystkim ich ceną (76% wskazań). Dla ponad połowy (54%) istotna jest również jakość nabywanego towaru. W podejmowaniu decyzji o zakupie podstawowych produktów spory odsetek klientów opiera się na przyzwyczajeniu (36%) lub sprawdzonej marce (35%) nie lubi zmieniać tego, co dobrze zna i polega na własnym dotychczasowym doświadczeniu. Produkt polski (22% wskazań) czy też znana marka (20%) stanowią raczej drugorzędne kryteria, ustępujące innym przy wyborze produktu, chociaż wciąż co piąty ankietowany kieruje się nimi w swoich codziennych zakupach. Mimo iż obecnie reklamuje się w zasadzie wszystko, a powszechność reklam jest niekwestionowana, Polacy zdecydowanie częściej przy wyborze produktu ufają opiniom znajomych (14%) czy nawet informacjom zawartym na opakowaniu (13%) niż samym reklamom (5%). Nieliczni respondenci przyznają, że kierują się opiniami sprzedawcy (5%). Ze wszystkich wymienionych czynników zdecydowanie najrzadziej na decyzje konsumentów wpływa opakowanie danego produktu (2%) oraz jego zagraniczne pochodzenie (1%).

8 - 6 - W ostatnich trzynastu latach jedynie nieznacznie zmieniły się kryteria robienia zakupów. Nadal najważniejszym aspektem decydującym o nabyciu danego artykułu jest jego cena. Coraz mniej osób kieruje się natomiast jakością i polskim pochodzeniem produktu. Z drugiej jednak strony wzrósł (o 7 punktów) odsetek respondentów, dla których jednym z kluczowych aspektów jest przyzwyczajenie. Nie powinno to dziwić w sytuacji, kiedy półki sklepowe wypełnione są ogromną ilością bliźniaczo podobnych produktów, wśród których trudno jest odnaleźć ten najlepszy. Rozwiązaniem jest wówczas wybór czegoś, co po prostu już znamy i na czym nigdy się nie zawiedliśmy. RYS. 2. CZYM PRZEDE WSZYSTKIM KIERUJE SIĘ PAN(I) KUPUJĄC PRODUKTY CODZIENNEGO UŻYTKU? CBOS Cena Jakość Przyzwyczajenie Sprawdzona marka Produkt polski Znana marka Opinie znajomych Informacje na opakowaniu Reklama Opinia sprzedawcy Opakowanie Produkt zagraniczny Trudno powiedzieć Nie robię zakupów 29% 36% 39% 35% 41% 22% 21% 20% 18% 14% 15% 13% 4% 5% 9% 5% 4% 2% 2% 1% 1% 1% 12% 5% 54% % 76% 71% * Procenty nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź Na to, czym przede wszystkim kierują się Polacy przy wyborze artykułów codziennego użytku, bardzo często wpływają ich cechy społeczno-demograficzne. Aby to zobrazować, sześć najczęściej wskazywanych aspektów wyboru produktów zestawiliśmy z takimi cechami respondentów, jak: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie i status ekonomiczny. Zgodnie z przypuszczeniami, kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni robiąc zakupy

9 - 7 - kierują się ceną i przyzwyczajeniem. Cena kupowanego towaru ma równie duże znaczenie także dla respondentów w wieku lata, mieszkańców najmniejszych miast oraz dla osób, których miesięczny dochód per capita kształuje się na poziomie zł. Ponadto im niższe wykształcenie ankietowanych, tym większe prawdopodobieństwo, że cena kupowanego produktu będzie dla nich istotnym czynnikiem. Jakość nabywanych dóbr jest dla najlepiej sytuowanych, mających wyższe wykształcenie i mieszkających w dużych aglomeracjach miejskich niemal równie ważna jak cena. Tabela 3 Cechy społeczno- -demograficzne respondentów Wskazania dotyczące sześciu najczęstszych odpowiedzi w procentach Cena Jakość Przyzwyczajenie Sprawdzona marka Produkt polski Płeć Mężczyzna Kobieta Wiek lata lat i więcej Miejsce zamieszkania Wieś Miasto do 20 tys tys tys tys. i więcej mieszkańców Wykształcenie Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe Dochody na jedną osobę Do 500 zł Powyżej 1500 zł Ocena własnych warunków materialnych Złe Średnie Dobre Znana marka

10 - 8 - Przyzwyczajenie oraz sprawdzona marka są przy zakupach dość istotne dla osób z wyższym wykształceniem oraz mieszkańców największych miast. Ponadto sprawdzona marka często przesądza o zakupie danego produktu przez najlepiej sytuowanych respondentów. Z drugiej strony znana marka zgodnie z przypuszczeniami ma znaczenie przede wszystkim dla ankietowanych od 18 do 24 roku życia. Polskie pochodzenie produktu jest natomiast najbardziej istotne dla badanych w wieku lata, a także dla uzyskujących dochody na osobę w rodzinie powyżej 1500 zł. STYLE ROBIENIA ZAKUPÓW Najczęściej wybierane przez Polaków miejsca zakupów, podobnie jak czynniki, które decydują o nabyciu danego towaru, w dużej mierze odzwierciedlają style robienia zakupów. Zarazem mogą wynikać z ograniczeń czasowych czy finansowych lub po prostu z lepszego asortymentu w preferowanych przez nich sklepach. Jak się wydaje, lepszym wskaźnikiem tego typu postaw powinny być zachowania na zakupach. W związku z tym ankietowanym przedstawiono siedem par przeciwstawnych stwierdzeń, które opisywały różne sposoby podejmowania decyzji podczas robienia zakupów. Zarówno obecnie, jak i w poprzednich latach zdecydowanie najczęściej badani deklarowali, że kupują rzeczy niezbędne i starają się oszczędnie gospodarować pieniędzmi (89%). Jedynie co dwunasty (8%) przyznał, że nie kieruje się w tym względzie ceną i po prostu kupuje to, co wydaje mu się najlepsze. Większość kupujących (84%) przed dokonaniem zakupu dokładnie ocenia, czy stać ich na dany produkt, jedynie co ósmy (13%) kupuje spontanicznie i nie zastanawia się, czy może sobie pozwolić na taki zakup. Cztery piąte dorosłych (80%) kupuje produkty, które zna, podczas gdy mniej więcej co szósty (16%) eksperymentuje wypróbowując nieznane sobie towary. Ponad trzy czwarte robiących zakupy (76%) woli odłożyć pieniądze na kupno czegoś droższego, niż zaciągnąć na ten cel pożyczkę lub kupić na raty. Należy jednak podkreślić, że co piąty (20%) preferuje ten drugi sposób robienia zakupów, co oznacza, że sytuacja w tym względzie powróciła do stanu z roku 1997 i Ponad połowa kupujących (59%) zwykle porównuje ceny w różnych sklepach, aby wybrany przez siebie produkt kupić jak najtaniej, nieco ponad jedna trzecia zaś (36%) nie ma czasu na tego typu praktyki.

11 - 9 - Tabela 4 Które z poniższych stwierdzeń najlepiej charakteryzuje sposób, w jaki Pan(i) robi zakupy? Wskazania respondentów robiących zakupy w procentach Kupuję to, co potrzebne, starając się oszczędnie gospodarować pieniędzmi Zanim coś kupię, dokładnie sprawdzam, czy mnie na to stać Zwykle kupuję produkty, które już znam od dawna Zanim kupię coś droższego, odkładam pieniądze Zwykle sprawdzam, jakie są ceny w różnych sklepach i staram się kupić jak najtaniej Nie zwracam uwagi na reklamy i informacje o produktach Zakupy są dla mnie uciążliwym obowiązkiem, robię je tylko wtedy, gdy muszę Lubię czytać reklamy i informacje o produktach Lubię robić zakupy, spędzać czas chodząc po sklepach, oglądając i wybierając produkty Zwykle nie mam czasu na porównywanie cen w różnych sklepach Często zaciągam kredyt lub pożyczkę, by kupić coś droższego, kupuję na raty Lubię kupować nowe produkty, żeby je wypróbować Jeśli chcę coś mieć, kupuję i nie myślę, czy w tej chwili mogę sobie na to pozwolić Kupuję to, co najlepsze, niezależnie od ceny Respondentom przedstawiono pary przeciwstawnych stwierdzeń. Procenty nie sumują się do 100, gdyż badani wybierali odpowiedzi z każdej z siedmiu par. Pominięto trudno powiedzieć Jeśli chodzi o stosunek do reklam oraz do zakupów, opinie są podzielone: 57% kupujących nie zwraca uwagi na reklamy, a 41% lubi je czytać, co do zakupów zaś to 55% traktuje je jako obowiązek wykonywany tylko wtedy, gdy trzeba, a 39% czerpie przyjemność ze spędzania czasu na zakupach, oglądania i wybierania towarów. Polacy częściej udają się na zakupy z listą rzeczy, które chcą nabyć (37%), natomiast znacznie rzadziej dopiero w sklepie decydują o tym, co włożyć do koszyka (20%). Zdecydowanie najwięcej respondentów (42%) stosuje wymiennie obie te strategie. Warto zauważyć, że w stosunku do poprzednich pomiarów zmniejszył się odsetek osób, które dokonują zakupów spontanicznie, bez wcześniejszych przygotowań.

12 CBOS RYS. 3. KTÓRE Z PONIŻSZYCH STWIERDZEŃ NAJLEPIEJ CHARAKTERYZUJE SPOSÓB, W JAKI PAN(I) ROBI ZAKUPY? Idę na zakupy z dokładną listą rzeczy, które chcę kupić, i tylko te kupuję 38% 34% 37% Dopiero w sklepie decyduję, co kupić 25% 27% 20% Bywa i tak, i tak Trudno powiedzieć Wskazania respondentów robiących zakupy 36% 37% 42% 1% 2% 1% W porównaniu z badaniem sprzed dwóch lat dość wyraźnie spadła liczba respondentów robiących zakupy w niedzielę (z 71% do 62%). Obecnie jedna trzecia (34%) robi je często, jedna czwarta (28%) sporadycznie, a 38% nigdy. Załatwianie sprawunków w niedzielę bardzo często wynika nie z woli, ale raczej z jakości życia respondentów (zob. tabele aneksowe). Zakupy w niedzielę częściej robią mężczyźni niż kobiety. Ponadto w tym dniu do sklepów chodzą przede wszystkim ludzie młodzi, mieszkający w dużych aglomeracjach miejskich, mający wyższe wykształcenie i dobrą sytuację materialną. W grupach społeczno-zawodowych niedzielne zakupy są dość powszechne wśród kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem, pracowników administracyjno- -biurowych, a także robotników wykwalifikowanych. W przeciwieństwie do nich rolnikom, emerytom i rencistom niezwykle rzadko zdarza się nie zrobić zakupów w inne dni tygodnia. CBOS RYS. 4. JAK CZĘSTO BYWAJĄ TAKIE SYTUACJE, ŻE ROBI PAN(I) ZAKUPY W NIEDZIELĘ? Dość często Czasami Niezbyt często Nigdy % 13% 22% 62% % 30% 28% 35% % 27% 29% 32% % 30% 34% 29% % 27% 28% 38% Wskazania respondentów robiących zakupy

13 Na style robienia zakupów wpływają również takie zachowania, jak: podatność na reklamy, promocje i znane marki, nieumiejętność wyboru produktów rzeczywiście niezbędnych czy w końcu nagminne spędzanie czasu w centrach handlowych. Tego typu postawy są w dużej mierze wynikiem udanych kampanii marketingowych wielu producentów i sprzedawców, w interesie których jest pozyskanie jak największej liczby klientów, a co za tym idzie sprzedanie jak najwięcej towarów. Akcje promocyjne są stosunkowo nowym elementem kultury konsumpcyjnej w naszym kraju, w związku z tym Polacy tak naprawdę nie potrafią sobie z nimi radzić. W rezultacie nierzadko kupują dobra zbędne tylko dlatego, że były odpowiednio zareklamowane. Zdecydowanie najczęściej Polacy ulegają pokusie wtedy, gdy towar znajduje się w ofercie po promocyjnej cenie (52% wskazań). Z drugiej strony blisko połowie ankietowanych (48%) nie zdarza się wcale lub prawie wcale, żeby kupili coś tylko z tego powodu. Ponad jedna czwarta (27%) często lub czasami kupuje coś, bo może się przydać, mimo że w tej chwili nie jest niezbędnie potrzebne, natomiast mniej więcej co szósty (17%) przyznaje, że zdarza mu się kupować coś nowego i modnego, choć ma w domu takie same rzeczy nadal użyteczne. Dla jednej piątej ankietowanych (21%) zakupy dość często są sposobem na poprawienie sobie humoru. Należy jednak podkreślić, że popularność spędzania wolnego czasu w centrach handlowych jest raczej niewielka. Tylko co ósmy badany (13%) często lub czasami spędza wolne chwile w centrach handlowych, pozostałym zaś (86%) nie zdarza się to wcale lub prawie wcale. Respondenci na ogół się nie przyznają, że kupują rzeczy, które potem okazują się niepotrzebne (86%). Jedynie 13% deklaruje, że zdarza się im to od czasu do czasu. Warto zaznaczyć, że w porównaniu z rokiem 2002 wzrosła (o 4 punkty procentowe, do 12%) liczba badanych robiących zakupy w najlepszych, najelegantszych sklepach. Zdecydowanie najrzadziej Polacy kierują się opakowaniem produktu jedynie co dziesiąty (10%) twierdzi, że dość często lub czasami kupuje coś, ponieważ jest ładnie opakowane, natomiast pozostali nie biorą tego pod uwagę.

14 Tabela 5 Jak często bywają takie sytuacje, że: Dość często i czasami (łącznie) Niezbyt często lub nigdy (łącznie) w procentach kupuje Pan(i) coś tylko dlatego, że jest w ofercie po promocyjnej cenie kupuje Pan(i) coś, bo może się przydać, choć w tej chwili nie jest niezbędnie potrzebne idzie Pan(i) na zakupy dla poprawienia sobie humoru kupuje Pan(i) coś nowego, modnego, choć ma Pan(i) w domu takie same rzeczy nadal użyteczne spędza Pan(i) swój wolny czas w centrach handlowych kupuje Pan(i) rzeczy, a potem uważa, że są one niepotrzebne kupuje Pan(i) w najlepszych, najelegantszych sklepach kupuje Pan(i) coś dlatego, że jest ładnie opakowane Wskazania respondentów robiących zakupy. Pominięto trudno powiedzieć Respondenci zapytani o subiektywną ocenę czasu spędzanego na zakupach w większości (87%) twierdzą, że chodzeniu po sklepach poświęcają tyle czasu, ile trzeba. Jedynie siedmiu na stu (7%) dostrzega, że zakupy zajmują im zbyt dużo czasu, natomiast pięciu na stu (5%) że za mało. CBOS RYS. 5. JAK PAN(I) OCENIA, CZY SPĘDZA PAN(I) NA ZAKUPACH ZA MAŁO, TYLE, ILE TRZEBA, CZY ZA DUŻO CZASU? Za dużo Tyle, ile trzeba Za mało 7% 87% 1% 5% 1% Trudno powiedzieć Wskazania respondentów robiących zakupy Trochę bardziej krytyczne nastawienie do czasu marnowanego na zakupach mają osoby, które przyznają, że niemal każdą wolną chwilę spędzają w centrach handlowych. Jednak nawet one w większości uważają, że czas ten jest spożytkowany tak, jak należy.

15 TYPY KONSUMENCKICH POSTAW I ZACHOWAŃ Biorąc pod uwagę deklaracje respondentów dotyczące sposobów robienia przez nich zakupów i podejmowania decyzji w sklepach, a także nastawienia do oferty rynkowej można wyodrębnić trzy typy postaw i zachowań, charakteryzujących stosunek konsumentów do oferty rynkowej i sposoby korzystania z niej 2. Pierwszy z wyróżnionych typów konsumenckich postaw i zachowań najbardziej powszechny można by określić jako ograniczanie konsumpcji wynikające z możliwości finansowych. Składają się nań następujące postawy i zachowania, deklarowane przez osoby robiące zakupy: 1) zanim coś kupię, dokładnie sprawdzam, czy mnie na to stać; 2) kupuję to, co potrzebne, starając się oszczędnie gospodarować pieniędzmi; 3) zwykle sprawdzam, jakie są ceny w różnych sklepach, i staram się kupić jak najtaniej; 4) nie kupuję czegoś dlatego, że może się przydać, gdy w tej chwili nie jest niezbędnie potrzebne; 5) nie kupuję czegoś nowego, modnego, gdy mam w domu takie same rzeczy nadal użyteczne; 6) nie kupuję w najlepszych, najelegantszych sklepach. Za wskaźnik wysokiego stopnia oszczędnego gospodarowania, związanego z ograniczonymi zasobami, przyjmujemy przejawianie co najmniej pięciu z sześciu wymienionych postaw i zachowań, a za wskaźnik niskiego stopnia nie więcej niż dwóch. Na podstawie uzyskanych deklaracji można powiedzieć, że Polacy są oszczędni, a niedostatki finansowe niwelują racjonalnym podejściem do oferty rynkowej i własnych potrzeb. Aż dwie trzecie ankietowanych (66%) twierdzi bowiem, że bardzo często musi kontrolować ilość wydawanych pieniędzy i kupować jedynie te produkty, które są rzeczywiście potrzebne. Mniej więcej co czwarty dorosły (27%) na ogół oszczędnie gospodaruje pieniędzmi, tylko czasami pozwala sobie na zakup czegoś droższego lub bardziej luksusowego. Jedynie siedmiu na stu badanych (7%) może sobie natomiast pozwolić niemal na wszystko, bez specjalnych ograniczeń. 2 Por. także W. Derczyński, Postawy i zachowania konsumenckie, [w:] M. Falkowska (red.), Wartości, praca, zakupy O stylach życia Polaków, CBOS, Warszawa 1997.

16 CBOS RYS. 6. WSKAŹNIK STOPNIA OGRANICZANIA KONSUMPCJI, WYNIKAJĄCEGO Z MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH, WŚRÓD OSÓB ROBIĄCYCH ZAKUPY (N = 843) 66% Wysoki - przejawianie co najmniej pięciu z sześciu wymienionych postaw i zachowań 27% 7% Średni - przejawianie trzech lub czterech z sześciu wymienionych postaw i zachowań Niski - przejawianie nie więcej niż dwóch z sześciu wymienionych postaw i zachowań Typ konsumenta charakteryzującego się wysokim stopniem ograniczania konsumpcji, które związane jest ze skromniejszymi środkami finansowymi, reprezentują najczęściej osoby o najniższych dochodach per capita, źle oceniające własne warunki materialne, mające co najmniej 65 lat, z wykształceniem podstawowym, a z grup społeczno-zawodowych rolnicy i emeryci (zob. tabele aneksowe). Natomiast im wyższy poziom wykształcenia i niższy wiek badanych, tym rzadziej można zetknąć się z taką postawą. Z drugiej strony ograniczanie konsumpcji deklaruje mniej niż połowa respondentów mających od 18 do 24 lat, z wykształceniem wyższym oraz przedstawicieli kadry kierowniczej i specjalistów wyższego szczebla. Umiarkowanym (średnim) ograniczaniem konsumpcji częściej od innych charakteryzują się ankietowani poniżej 24 roku życia, w tym uczniowie i studenci, oraz mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich, osoby najlepiej wykształcone, kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem. Do tej grupy należą również badani znajdujący się w dobrej sytuacji materialnej. Wreszcie brak szczególnej troski o oszczędne gospodarowanie zasobami finansowymi podczas zakupów jest domeną osób pracujących na własny rachunek, a także, choć w mniejszym stopniu, badanych w wieku lata, z wyższym wykształceniem, dobrze oceniających własne warunki materialne, a w grupach społeczno-zawodowych kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem oraz pracowników administracyjno- -biurowych.

17 W postawach i zachowaniach Polaków można wyodrębnić także orientację przeciwną do przedstawionej wyżej, wyraźnie prokonsumpcyjną, charakteryzującą się korzystaniem z oferty rynkowej bez szczególnej troski o finanse. Jej wskaźnikiem byłyby postawy i zachowania będące odwrotnością lub przeciwieństwem oszczędnego kupowania: 1) jeśli chcę coś mieć, kupuję i nie myślę, czy w tej chwili mogę sobie na to pozwolić; 2) kupuję to, co najlepsze, niezależnie od ceny; 3) zwykle nie mam czasu na porównywanie cen w różnych sklepach; 4) kupuję coś, bo może się przydać, choć w tej chwili nie jest niezbędnie potrzebne; 5) kupuję coś nowego, modnego, choć mam w domu takie same rzeczy nadal użyteczne; 6) kupuję w najlepszych, najelegantszych sklepach. Nieliczni respondenci wskazują pięć lub sześć wymienionych zachowań, dlatego ten wskaźnik jest skonstruowany nieco inaczej niż wskaźnik stopnia ograniczania konsumpcji. Orientacja wysoce prokonsumpcyjna cechuje tych badanych, którzy przejawiają co najmniej cztery wymienione postawy i zachowania, natomiast niskim indeksem konsumpcjonizmu charakteryzują się osoby wskazujące na nie więcej niż jedno takie zachowanie. RYS. 7. WSKAŹNIK ORIENTACJI PROKONSUMPCYJNEJ WŚRÓD OSÓB ROBIĄCYCH ZAKUPY CBOS 5% 25% Wysoki - przejawianie czterech i więcej z sześciu wymienionych postaw i zachowań Średni - przejawianie dwóch lub trzech z sześciu wymienionych postaw i zachowań (N = 843) 70% Niski - przejawianie nie więcej niż jednej z sześciu wymienionych postaw i zachowań Wyraźnie prokonsumpcyjne nastawienie cechuje tylko co dwudziestego robiącego zakupy (5%). Jednej czwartej kupujących (25%) zachowania prokonsumpcyjne zdarzają się tylko czasami, na ogół podczas robienia zakupów podejmują oni decyzje dość rozważnie. Zdecydowana większość (70%) właściwie nigdy nie pozwala sobie na szaleństwa, kupując jedynie to, co potrzebne, a w dodatku po jak najniższej cenie.

18 Wysoko rozwinięta orientacja prokonsumpcyjna generalnie nie dotyczy żadnej z grup społecznych (zob. tabele aneksowe). Ten typ konsumenta najczęściej jednak reprezentują osoby z najmłodszych grup wiekowych, mające wyższe wykształcenie, pracujące w instytucjach państwowych i publicznych, a także przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści z wyższym wykształceniem oraz pracownicy administracyjno-biurowi. Umiarkowana orientacja prokonsumpcyjna najczęściej cechuje osoby w wieku lata, w szczególności uczniów i studentów, badanych z wyższym wykształceniem i najwyższymi dochodami per capita, a także kadrę kierowniczą i specjalistów wyższego szczebla. Brak prokonsumpcyjnego nastawienia zdecydowanie najczęściej przejawiają najstarsi respondenci, mający wykształcenie podstawowe, źle oceniający swoje warunki materialne, a z grup społeczno-zawodowych rolnicy, średni personel i technicy, emeryci i renciści. Trzeci wyłoniony przez nas typ konsumenckich postaw i zachowań charakteryzuje się podatnością na bodźce rynkowe, zainteresowaniem ofertą rynkową, a także pozytywną reakcją na reklamy i promocje. Mogą się nań składać następujące reakcje badanych: 1) lubię kupować nowe produkty, żeby je wypróbować; 2) lubię czytać reklamy i informacje o produktach; 3) lubię robić zakupy, spędzać czas chodząc po sklepach, oglądając i wybierając produkty; 4) kupuję coś dlatego, że jest ładnie opakowane; 5) kupuję coś tylko dlatego, że jest w ofercie po promocyjnej cenie; 6) spędzam swój wolny czas w centrach handlowych. Wskaźnik ten zbudowany jest analogicznie do wskaźnika drugiego, określającego postawy prokonsumpcyjne Polaków. Wysoka podatność na bodźce rynkowe cechuje zatem tych badanych, którzy przejawiają przynajmniej cztery wymienione postawy i zachowania, natomiast niska podatność osoby wskazujące na co najwyżej jedno takie zachowanie.

19 CBOS RYS. 8. WSKAŹNIK PODATNOŚCI NA BODŹCE RYNKOWE WŚRÓD OSÓB ROBIĄCYCH ZAKUPY 12% Wysoki - przejawianie czterech i więcej z sześciu wymienionych postaw i zachowań (N = 843) 36% Średni - przejawianie dwóch lub trzech z sześciu wymienionych postaw i zachowań 52% Niski - przejawianie co najwyżej jednej z sześciu wymienionych postaw i zachowań Stosunkowo niewielki odsetek respondentów (12%) reprezentuje typ konsumenta charakteryzującego się wysokim wskaźnikiem zainteresowania tym, co jest dostępne na rynku, chętnie korzystającego z oferty czy też ulegającego jej. Średnim stopniem zainteresowania rynkową ofertą wyróżnia się mniej więcej co trzeci badany (36%). Ponad połowa jednak (52%) właściwie w ogóle nie jest podatna na rynkowe bodźce i pokusy. Oferta rynkowa cieszy się największym zainteresowaniem wśród ludzi młodych, szczególnie uczniów i studentów. Reklamom i promocjom względnie często ulegają też pracownicy administracyjno-biurowi, robotnicy wykwalifikowani, gospodynie domowe i bezrobotni, a także mieszkańcy miast liczących od 101 tys. do 500 tys. ludności. Znacznie większe zainteresowanie ofertą rynkową wykazują kobiety niż mężczyźni. Średnim stopniem podatności na bodźce rynkowe wyróżniają się przede wszystkim robotnicy niewykwalifikowani i pracownicy spółek właścicieli prywatnych i państwa, a ponadto kobiety, respondenci w wieku lata, pracownicy usług, bezrobotni i gospodynie domowe. Niewielką podatnością na rynkowe pokusy charakteryzują się respondenci najstarsi, emeryci i renciści, osoby z wykształceniem podstawowym, źle oceniające swoje warunki materialne. Reprezentują oni najczęściej typ konsumenta pozostającego poza oddziaływaniem reklam, wystaw, opakowań i innych bodźców rynkowych.

20 Na zakupach Polacy są raczej dość oszczędni i ostrożni kupują przeważnie to, co jest im niezbędnie potrzebne i co dobrze znają. Zdecydowanie najważniejszym kryterium wyboru danego produktu jest wciąż dla większości z nich cena, a daleko w tyle pozostaje jego jakość czy marka. Nie da się ukryć, że tak podejmowane decyzje są wynikiem ograniczonych środków finansowych, narzucających oszczędny tryb życia i pozostawiających niewiele miejsca na luksus. Z deklaracji respondentów wynika, że ulegają oni pokusom rynku właściwie tylko wtedy, gdy jakiś towar jest w ofercie po promocyjnej cenie. Rzadko natomiast kupują coś dlatego, że może się przydać, czy też że jest ładnie opakowane. W rezultacie niewiele jest osób o wysoko rozwiniętej orientacji prokonsumpcyjnej czy dużej podatności na bodźce rynkowe. Nie należy jednak zapominać, że tego typu zachowania są silnie zróżnicowane społecznie. Mimo że w badanej próbie ogólnopolskiej nie dostrzegamy narastającego problemu zakupoholizmu, to w każdy weekend centra handlowe w dużych miastach pękają w szwach, a wiele osób zamiast na spacer do parku idzie na zakupy. Opracowała Katarzyna WĄDOŁOWSKA

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POLACY NA ZAKUPACH BS/172/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POLACY NA ZAKUPACH BS/172/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2010 BS/15/2010 DOBROCZYNNOŚĆ W POLSCE

Warszawa, luty 2010 BS/15/2010 DOBROCZYNNOŚĆ W POLSCE Warszawa, luty 2010 BS/15/2010 DOBROCZYNNOŚĆ W POLSCE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października 2008 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2012 BS/35/2012 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH

Warszawa, marzec 2012 BS/35/2012 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH Warszawa, marzec 2012 BS/35/2012 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 134/2015 ISSN 2353-5822 Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2012 BS/15/2012 DOBROCZYNNOŚĆ POLAKÓW W CZASACH ŚWIATOWEGO KRYZYSU

Warszawa, styczeń 2012 BS/15/2012 DOBROCZYNNOŚĆ POLAKÓW W CZASACH ŚWIATOWEGO KRYZYSU Warszawa, styczeń 2012 BS/15/2012 DOBROCZYNNOŚĆ POLAKÓW W CZASACH ŚWIATOWEGO KRYZYSU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 148/2015 ISSN 2353-5822 Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI

Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2013 BS/94/2013 JAK I GDZIE KUPUJEMY ŻYWNOŚĆ

Warszawa, lipiec 2013 BS/94/2013 JAK I GDZIE KUPUJEMY ŻYWNOŚĆ Warszawa, lipiec 2013 BS/94/2013 JAK I GDZIE KUPUJEMY ŻYWNOŚĆ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2013 BS/94/2013 JAK I GDZIE KUPUJEMY ŻYWNOŚĆ

Warszawa, lipiec 2013 BS/94/2013 JAK I GDZIE KUPUJEMY ŻYWNOŚĆ Warszawa, lipiec 2013 BS/94/2013 JAK I GDZIE KUPUJEMY ŻYWNOŚĆ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/75/2012

Warszawa, maj 2012 BS/75/2012 Warszawa, maj 2012 BS/75/2012 PIT-Y 2011 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, 00-503

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2010 BS/24/2010 OPINIE O OPIECE ZDROWOTNEJ

Warszawa, luty 2010 BS/24/2010 OPINIE O OPIECE ZDROWOTNEJ Warszawa, luty 2010 BS/24/2010 OPINIE O OPIECE ZDROWOTNEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października 2008 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 629-35-69, 628-37-04 UL. ŻURAWIA, SKR. PT. 24 INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 693-46-92, 625-76-23 00-503 WARSZAWA E-mail: sekretariat@cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 125/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 125/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 125/2015 ISSN 2353-5822 Korzystanie z telefonów komórkowych Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2011 BS/137/2011 WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WYPOCZYNEK I PRACA

Warszawa, październik 2011 BS/137/2011 WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WYPOCZYNEK I PRACA Warszawa, październik 2011 BS/137/2011 WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WYPOCZYNEK I PRACA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 PIT-y 2009 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 141/2016 ISSN 2353-522 Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2011 BS/39/2011 WZROST STANDARDU WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Warszawa, kwiecień 2011 BS/39/2011 WZROST STANDARDU WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW DOMOWYCH Warszawa, kwiecień 2011 BS/39/2011 WZROST STANDARDU WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW DOMOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2015 ISSN 2353-5822 NR 46/2015 JAN PAWEŁ II W PAMIĘCI POLAKÓW PO DZIESIĘCIU LATACH OD ŚMIERCI

Warszawa, marzec 2015 ISSN 2353-5822 NR 46/2015 JAN PAWEŁ II W PAMIĘCI POLAKÓW PO DZIESIĘCIU LATACH OD ŚMIERCI Warszawa, marzec 205 ISSN 2353-5822 NR 46/205 JAN PAWEŁ II W PAMIĘCI POLAKÓW PO DZIESIĘCIU LATACH OD ŚMIERCI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 205 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013. POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH

Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013. POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013 POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-3 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 62-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-03 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2011 BS/23/2011 ZACHOWANIA PROEKOLOGICZNE POLAKÓW

Warszawa, marzec 2011 BS/23/2011 ZACHOWANIA PROEKOLOGICZNE POLAKÓW Warszawa, marzec BS/23/ ZACHOWANIA PROEKOLOGICZNE POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA - POWINNOŚĆ PAŃSTWA CZY OBYWATELA? WARSZAWA, LUTY 2000

OCHRONA ZDROWIA - POWINNOŚĆ PAŃSTWA CZY OBYWATELA? WARSZAWA, LUTY 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 BS/159/2012 OSZCZĘDNOŚCI I KREDYTY

Warszawa, listopad 2012 BS/159/2012 OSZCZĘDNOŚCI I KREDYTY Warszawa, listopad 2012 BS//2012 OSZCZĘDNOŚCI I KREDYTY Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PLANACH URUCHOMIENIA TELEWIZJI TRWAM BS/36/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PLANACH URUCHOMIENIA TELEWIZJI TRWAM BS/36/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2003 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2010 BS/45/2010 SPOSOBY GOSPODAROWANIA PIENIĘDZMI W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

Warszawa, kwiecień 2010 BS/45/2010 SPOSOBY GOSPODAROWANIA PIENIĘDZMI W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Warszawa, kwiecień 2010 BS/45/2010 SPOSOBY GOSPODAROWANIA PIENIĘDZMI W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2011 BS/136/2011 OPINIE O PRZEMYCIE, PODRÓBKACH I PRACY CELNIKÓW

Warszawa, październik 2011 BS/136/2011 OPINIE O PRZEMYCIE, PODRÓBKACH I PRACY CELNIKÓW Warszawa, październik 2011 BS/136/2011 OPINIE O PRZEMYCIE, PODRÓBKACH I PRACY CELNIKÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 BS/133/2012 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WAKACYJNE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, październik 2012 BS/133/2012 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WAKACYJNE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, październik 2012 BS/133/2012 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WAKACYJNE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. PIT-y 2015 NR 78/2016 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. PIT-y 2015 NR 78/2016 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 78/2016 ISSN 2353-5822 PIT-y 2015 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych wymaga podania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2010 BS/71/2010 BEATYFIKACJA KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI

Warszawa, maj 2010 BS/71/2010 BEATYFIKACJA KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI Warszawa, maj 2010 BS/71/2010 BEATYFIKACJA KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października 2008 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 78/2015 ROZLICZENIA PODATKOWE I KWOTA WOLNA OD PODATKU

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 78/2015 ROZLICZENIA PODATKOWE I KWOTA WOLNA OD PODATKU Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 78/2015 ROZLICZENIA PODATKOWE I KWOTA WOLNA OD PODATKU Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 58/2014 SPOŁECZNY ZAKRES BEZROBOCIA W POLSCE

Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 58/2014 SPOŁECZNY ZAKRES BEZROBOCIA W POLSCE Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 58/2014 SPOŁECZNY ZAKRES BEZROBOCIA W POLSCE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN NR 52/2015 MATERIALNY WYMIAR ŻYCIA POLAKÓW

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN NR 52/2015 MATERIALNY WYMIAR ŻYCIA POLAKÓW Warszawa, kwiecień 2015 SSN 2353-5822 NR 52/2015 MATERALNY WYMAR ŻYCA POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Warszawa, grudzień 20 BS/17/20 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 20 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Powiedz mi, który program informacyjny najchętniej oglądasz, a powiem ci, kim jesteś NR 116/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Powiedz mi, który program informacyjny najchętniej oglądasz, a powiem ci, kim jesteś NR 116/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 116/2016 ISSN 2353-5822 Powiedz mi, który program informacyjny najchętniej oglądasz, a powiem ci, kim jesteś Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 BS/129/2012 SPOŁECZNY WIZERUNEK ZUS

Warszawa, październik 2012 BS/129/2012 SPOŁECZNY WIZERUNEK ZUS Warszawa, październik 2012 BS/129/2012 SPOŁECZNY WIZERUNEK ZUS Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM

Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Kontakty Polaków z Niemcami NR 96/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Kontakty Polaków z Niemcami NR 96/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 96/2016 ISSN 2353-5822 Kontakty Polaków z Niemcami Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PRAWNEJ REGULACJI PRZERYWANIA CIĄŻY BS/139/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PRAWNEJ REGULACJI PRZERYWANIA CIĄŻY BS/139/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 BOOM KREDYTOWY 97 WARSZAWA, LISTOPAD 97

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 BOOM KREDYTOWY 97 WARSZAWA, LISTOPAD 97 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WARSZAWA, WRZESIEŃ 2000

WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WARSZAWA, WRZESIEŃ 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/8/2011 OCENA DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WYBRANYCH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

Warszawa, styczeń 2011 BS/8/2011 OCENA DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WYBRANYCH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Warszawa, styczeń 2011 BS/8/2011 OCENA DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WYBRANYCH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PODATKI W OPINII SPOŁECZNEJ BS/135/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PODATKI W OPINII SPOŁECZNEJ BS/135/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

, , INTERNET:

, , INTERNET: CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW We współczesnym społeczeństwie dość często mówi się o upadku autorytetów. Poruszane są kwestie braku wzorów osobowych zarówno w działalności

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 41/2014 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 41/2014 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 41/2014 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Sytuacja zawodowa Polaków NR 147/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Sytuacja zawodowa Polaków NR 147/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 147/2015 ISSN 2353-5822 Sytuacja zawodowa Polaków Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 167/2014 CO STANOWI O UDANYM ŻYCIU?

Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 167/2014 CO STANOWI O UDANYM ŻYCIU? Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 167/2014 CO STANOWI O UDANYM ŻYCIU? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 BS/129/2013 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA POLAKÓW

Warszawa, wrzesień 2013 BS/129/2013 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA POLAKÓW Warszawa, wrzesień 2013 BS/129/2013 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2012 BS/8/2012 ROLA DZIADKÓW W NASZYM ŻYCIU

Warszawa, styczeń 2012 BS/8/2012 ROLA DZIADKÓW W NASZYM ŻYCIU Warszawa, styczeń 2012 BS/8/2012 ROLA DZIADKÓW W NASZYM ŻYCIU Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 110/2014 POWSTANIE WARSZAWSKIE W OCENIE SPOŁECZNEJ

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 110/2014 POWSTANIE WARSZAWSKIE W OCENIE SPOŁECZNEJ Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 110/2014 POWSTANIE WARSZAWSKIE W OCENIE SPOŁECZNEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN 2353-5822 NR 53/2015 OCENY SYTUACJI NA RYNKU PRACY I POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN 2353-5822 NR 53/2015 OCENY SYTUACJI NA RYNKU PRACY I POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM Warszawa, kwiecień 2015 ISSN 2353-5822 NR 53/2015 OCENY SYTUACJI NA RYNKU PRACY I POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października 2008 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2009 BS/89/2009

Warszawa, czerwiec 2009 BS/89/2009 Warszawa, czerwiec 2009 BS/89/2009 PODATNICY O SWOICH ROZLICZENIACH Z FISKUSEM ZA ROK 2008 PODATNICY O SWOICH ROZLICZENIACH Z FISKUSEM ZA ROK 2008 Podatnicy stanowią 82% ogółu ankietowanych, w tym 63%

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców NR 12/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców NR 12/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 12/2016 ISSN 2353-5822 Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ

Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2011 BS/66/2011

Warszawa, czerwiec 2011 BS/66/2011 Warszawa, czerwiec 2011 BS/66/2011 PIT-y 2010 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/147/2013 STOSUNEK DO PROTESTÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ICH OCENA

Warszawa, październik 2013 BS/147/2013 STOSUNEK DO PROTESTÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ICH OCENA Warszawa, październik 2013 BS/147/2013 STOSUNEK DO PROTESTÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ICH OCENA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 90/2014 CZY WARTO POZOSTAĆ W OFE?

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 90/2014 CZY WARTO POZOSTAĆ W OFE? Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 90/2014 CZY WARTO POZOSTAĆ W OFE? Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 84/2015 O KONFLIKCIE NA UKRAINIE I SANKCJACH GOSPODARCZYCH WOBEC ROSJI

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 84/2015 O KONFLIKCIE NA UKRAINIE I SANKCJACH GOSPODARCZYCH WOBEC ROSJI Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 84/2015 O KONFLIKCIE NA UKRAINIE I SANKCJACH GOSPODARCZYCH WOBEC ROSJI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 57/2014 PONTYFIKAT PAPIEŻA FRANCISZKA W OPINIACH POLAKÓW

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 57/2014 PONTYFIKAT PAPIEŻA FRANCISZKA W OPINIACH POLAKÓW Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 57/2014 PONTYFIKAT PAPIEŻA FRANCISZKA W OPINIACH POLAKÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE?

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? Warszawa, październik 2000! Większość, niecałe trzy piąte (57%), Polaków twierdzi, że zna jakiś język obcy. Do braku umiejętności porozumienia się w innym języku niż ojczysty przyznaje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 94/2014 KLAUZULA SUMIENIA LEKARZA I FARMACEUTY

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 94/2014 KLAUZULA SUMIENIA LEKARZA I FARMACEUTY Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 94/2014 KLAUZULA SUMIENIA LEKARZA I FARMACEUTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/136/2013 WULGARYZMY W ŻYCIU CODZIENNYM

Warszawa, październik 2013 BS/136/2013 WULGARYZMY W ŻYCIU CODZIENNYM Warszawa, październik 2013 BS/136/2013 WULGARYZMY W ŻYCIU CODZIENNYM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ SPOŁECZNIKOWSKI ORAZ ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ SPOŁECZNĄ

POTENCJAŁ SPOŁECZNIKOWSKI ORAZ ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ SPOŁECZNĄ KOMUNIKATzBADAŃ NR 15/2016 ISSN 2353-5822 POTENCJAŁ SPOŁECZNIKOWSKI ORAZ ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ SPOŁECZNĄ Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2010 BS/13/2010 ZAINTERESOWANIE SPORTAMI ZIMOWYMI W POLSCE

Warszawa, luty 2010 BS/13/2010 ZAINTERESOWANIE SPORTAMI ZIMOWYMI W POLSCE Warszawa, luty 2010 BS/13/2010 ZAINTERESOWANIE SPORTAMI ZIMOWYMI W POLSCE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października 2008 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom?

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom? 092/04 Ile rodzice poświęcają swoim dzieciom? Warszawa, grudzień 2004 r. Polacy posiadający dzieci w wieku 6-18 lat mają dla nich więcej niż 10 lat temu. Większość rodziców chodzi z dziećmi do rodziny

Bardziej szczegółowo