Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie"

Transkrypt

1 L. p. Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ( dla pacjentów nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym) Wyszczególnienie 2008 rok I. Porady i zabiegi 1. Porada lekarska a /lekarz 25,- b/lekarz specjalista z wyjątkiem psychiatry lub psychologa 6. Zastrzyk domięśniowy lub podskórny 5,- 7. Zastrzyk dożylny 15,- 8. Pomiar ciśnienia tętniczego 5,- 9. Konsylium lekarskie: - za każdego lekarza 60,- - opinia konsylium 180,- 10. Podłączenie kroplówki 11. Pobieranie krwi 3,- 12. Testy skórne 13. Lewatywa 14. Płukanie żołądka 15. Toaleta całego ciała 25,- 16. Mierzenie temperatury 2,- 17. Zakładanie sond żołądkowych II. Chirurgia 1. Zwykły opatrunek pierwotny lub jego zmiana: a/ opatrunek zwykły i toaleta rany 25,- b/ opatrunek specjalny 2. Nakłucia diagnostyczne i lecznicze a/ klatki stawowej, powierzchniowego krwiaka torbieli lub ropnia b/ jamy stawowej, wodniaka jądra głębiej położonego lub torbieli 3. Miejscowe wyłączenie układu nerwowego (blokada) cena 2. Porada psychiatryczna lub psychologiczna, 60,- 3. Konsultacja lekarska 60,- 4. Konsultacja lekarska w Ambulatorium Izby Przyjęć 60,- 5. Wydanie zaświadczenia lekarskiego dla celów sądowych na podstawie badania ( obdukcji)

2 4. Nacięcia: a/ ropnia pojedynczego tkanek miękkich b/ mnogich ropni 100,- 5. Zabiegi z zakresu małej chirurgii : a/ wycinanie pojedynczych guzków b/ wycinanie mnogich guzków c/ inne zabiegi (np.: usunięcie wrastającego paznokcia) 100,- 6. Zaopatrzenie chirurgiczne rany: a/ prostej b/powikłanej 1 7 Wykonanie doraźnego unieruchomienia w zwichnięciach lub złamaniach kierowanych do dalszego leczenia poza poradnią : a/ w razie urazu obejmującego drobne stawy i kości a/ w razie urazu obejmującego duże stawy i kości III. Ortopedia 1. Założenie opatrunku (gipsowego) bez konieczności nastawienia : a/ na dłoń lub stopę b/ na przedramię lub podudzie 60,- c/ na całą kończynę górną lub dolną 100,- 2. Założenie szyny gipsowej 3. Nastawienie zwichnięcia 100,- 4. Nastawienie złamania a/ prostego 60,- b/ powikłanego 1 5. Zdjęcie opatrunku gipsowego IV. Urologia 100,- 1. Płukanie pęcherza moczowego 2. Założenie lub zmiana cewnika 3. Odprowadzenie uwięźniętego napletka 70,- 4. Jednorazowy zabieg rozszerzenia cewki moczowej 5. Odprowadzenie skrętu jądra 70,- V. Ginekologia 1. Badanie cytologiczne 2. Badanie cytohormonalne 100,- 3. Drobne zabiegi: elektrokoagulacja i podobne 100,- 4. Usunięcie polipa z próbnym wyłyżeczkowaniem szyjki 200,- i jamy macicy

3 5. Próbne wyłyżeczkowanie jamy macicy 200,- 6. Założenie spirali wewnątrzmacicznej 200,- 7. Pobranie i badanie histopatologiczne wycinka 1 8. Badanie flory bakteryjnej pochwy, stopnia czystości, na 70,- obecność rzęsistka lub drożdżaków 9. Zapis KTG 15,- Skaryfikacja pęcherzyków Nabota VI. Laryngologia Badanie akumetryczne słuchu 2. Płukanie uszu 3. Przedmuchiwanie trąbek słuchowych : 5, a/ balonem Politzera Usunięcie ciała obcego : a/ z ucha b/ z nosa c/ z gardła d/ z krtani 6. Punkcja jednej zatoki szczękowej 7. Paracenteza jednego ucha 8. Założenie przedniej tamponady nosa 9. Usunięcie tamponady nosa 10,- 10. Nacięcie ropnia : a/ ucha zewnętrznego b/ języka c/ okołomigdałowego c/ poszerzenie ujścia ropnia okołomigdałowego d) przegrody nosa 11. Opatrunek uszny z lekiem 15,- 12. Badanie audiometryczne 27,- 13. Spirometria (z opisem) 27,- 14. Badanie ślinianek ( palpacyjne ) 15. Sączki VII. Okulistyka 1. Badanie dna oka w cenie wizyty w cenie wizyty 2. Badanie refrakcji w połączeniu z dobieraniem szkieł 3. Zgłębnikowanie i płukanie dróg łzowych 11,- 4. Usunięcie ciała obcego a/ ze spojówki 5,- b/ z rogówki 11, ,-

4 5. Usunięcie gradówki 51,- 6. Badanie pola widzenia a/ bez opisu b/ z opisem 60,- 7. Mierzenie ciśnienia wewnątrzgałkowego 10,- 8. Widzenie barw na lampie Wilczka 10,- VIII. Dermatologia 1. Krioterapia parami azotu (poj. zmiana) 2. Kriochirurgia ( poj. zmiana) 3. Elektrokoagulacja X. Inne badania Badanie elektrokardiologiczne (EKG) z interpretacją Znieczulenie miejscowe 3. Tlenoterapia 12,- 4. Próba wysiłkowa na bieżni 60,- 5. Badanie holtera 75,- 6. Test głodowy 7. Sigmoidoskopia Rektoskopia 12. Rektoskopia z biopsją 13. ECPW 14. Kolonoskopia 15. Kolonoskopia z biopsją Gastrofiberoskopia Gastrofiberoskopia + ocena histopatologiczna ( w tym 1 bloczek, każdy następny po 30,00 zł) Gastrofiberoskopia + test na Helicobacter Pyroli Kolonoskopia z polipectomią Pobranie materiału podczas gastroskopii+ocena histopatologiczna (w tym jeden bloczek, każdy następny po 30,00 zł) Pobranie materiału podczas kolonoskopii+ocena histopatologiczna (w tym jeden bloczek, każdy następny po 30,00 zł) Pobranie materiału podczas rektoskopii+ocena histopatologiczna (w tym jeden bloczek, każdy następny po 30,00 zł) ,- 75,- 90,- 90,- 2 90,- 1 1

5 XI Zabiegi fizykoterapeutyczne Lampa Solux 1. 3,- Lampa kwarcowa 2. Przych. Sp. Nr 1,2,3 3,- 3. Okłady cieplne (parafinowe) Przych. Sp Nr 3 4,- 4. Ultradźwięki 5. Terapuls Przych. SP Nr 2 6. Magnetronik Przych. Sp. Nr 1, Sp. Nr 3 7. Laser Przych. Sp. Nr 3 8,- 8. Jonoforeza 9. Elektrostymulacja 10. Galwanizacja 5,- 11. Interdyn 12. Diadynamik 13. Diatermia krótkofalowa Przych.Sp.Nr1 14. Masaż wirowy całej kończyny Przych.Sp.Nr 3 8,- 15. Masaż wirowy(częśc.) kończyny Przych.Sp.Nr Bicze szkockie Przych. Sp.Nr 3 13,- 17. Inhalacje 4,- 18. Masaż całego kręgosłupa Przych. Sp.Nr1,2,3 13,- 19. Masaż części ciała 8,- 20. Ćwiczenia indywidualne (15 ) Przych. Sp.Nr1,2,3 10,- Ćwiczenia grupowe (15 ) 21. Przych. Sp.Nr1,2,3 4,- 22. Ćwiczenia na przyrządach ( 15' ) Przych. Sp.Nr1,2,3 23. Pionizacja, nauka chodzenia Przych. Sp.Nr1,2,3 10,- 24. Gimnastyka przy porażeniu połowiczym 1. XII. dgn. laboratoryjna Badanie ogólne moczu 2. Badanie moczu na cukier 5,30 3. Dobowa utrata cukru w moczu 5,30 4. Próba Addisa lub Hamburgera 7,- 5. OB 4,- 6. Morfologia krwi z rozmazem 7,50 Płytki krwi 7. (weryfikacja mikroskopowa) 8. Retikulocyty 8,-

6 9. Czas krwawienia lub krzepnięcia 4,- 10. Czas protrombinowy 6, Leukocytoza 7, Glukoza we krwi (każde oznaczenie) 5, Glukoza z palca 4, Mocznik (surowica lub mocz) 6, Kreatynina (surowica lub mocz) 6, Kwas moczowy (surowica lub mocz) 7,- 17. Białko całkowite albo albuminy 7, Elektroforeza białek surowicy 19. Cholesterol całkowity 6, HDL-Cholesterol 10,- 21. LDL-Cholesterol 8,- 22. Trójglicerydy 7, Lipidogram 32,- 24. Bilirubina całkowita 7,- 25. Próba tymolowa 5, Na lub K (surowica lub mocz) 27. Wapń (surowica lub mocz) 28. Ca 2++ 7,- 29. Chlorki (surowica lub mocz) 8,- 30. Fosforany (surowica lub mocz) 8, Żelazo w surowicy 8,- 32. Całkowita zdolność wiązania żelaza TIBC 12, WR 4, PCT 52,- 35. Aminotransferaza AST lub ALT 7,- 36. Fosfataza alkaliczna 7, Kwaśna fosfataza 11, Kwaśna fosfataza sterczowa Gammaglutamylotranspeptydaza 9,- 40. Dehydrogenaza mleczanowa LDH 11, Kinaza kreatynowa CK 8,- 42. Kinaza kreatynowa - izoenzym MB amylaza (surowica lub mocz) 11,- 44. APPT - czas koalinowo-kefalinowy 8, Fibrynogen 9,- 46. PSA 17,- 47. ASO 17,- 48. Test lateksowy 49. Test przejaśnienia 3, Próba potowa 4,- 51. Odczyn Wallerego Rossa 16, Badanie kału ogólne 8,- 53. Badanie kału na pasożyty 15,- 54. Badanie kału na krew utajoną 8,- 55. Badanie kału na barwniki żółciowe

7 56. Badanie kału na resztki pokarmowe 12,- 57. Test ciążowy 10,- 58. Białko w moczu 59. Białko w moczu dobowym 8,- 60. Białko Benca-Jonesa 9,- 61. Krzywa cukrowa 14,- 62. Test LE 63. Mg 9,- 64. CRP Rozmaz krwi obwodowej 5, Oporność osmotyczna erytrocytów 67. Immunoglobuliny AMG IgA po 18,- 68. IgM po 18,- 69. IgG po 18,- 70. Profil wchłaniania żelaza (5 pobrań) 28,- 71. Bilirubina-bezpośrednia 6, Bilirubina pośrednia 4, Bilirubina całkowita 7,- 74. Antygen Giardia- Lamblia (w kale) 31,- 75. TSH 15,- 76. FT4 14,- 77. Markery kardiologiczne CKMB- masa 23,- Troponina 1 (CTNI) 25, Test w kierunku mononukleozy zakaźnej 1 Równowaga kwasowo-zasadowa 9, Test na obecność przeciwciał przeciwko Helicobacter Pyroli 82. Wapń całkowity 83. HBS 11,- 84. Toxoplazmoza IgG 24,- 85. IgM 28,- 86. Pobranie krwi 3,- 87. IgE całkowite 22,- 88. D-dimery Alkohol etylowy 18,- 90. Jakościowy Panel podstawowy 75,- 91. Jakościowy Panel wziewny 75,- 92. Jakościowy Panel pokarmowy 75,- 93. HbA1c 26,3 94. Płyn mózgowo rdzeniowy 18,- 95. Badanie ogólne płynu z jam ciała : - podstawowe 10,5 -LDH 11,2 - cukier 5,3 - białko -trójglicerydy 7,3 -amylaza 11,- - cholesterol 6,50 - hematokryt 5,30 - bilirubina 12,- 96. Borelioza IgG IgM 18,-

8 1. XIII. Badania serologiczne Grupa krwi (+ Rh) pojed. Grupa krwi (+ Rh) pojed.u dzieci do 4 lat 2. Badanie weryfikacyjne grupy krwi do dokumentu tożsamości bad. podwójne KREWKARTA 3. Odpis grupy krwi 5,- 4. Przeglądowe badanie alloprzeciwciał odpornościowych 5. Wykonanie próby zgodności (1 lub 2 jednostki KKCz) Każda następna jednostka Badanie w kierunku anemii autoimmunohemolitycznej 40, 10,- 8. Oznaczanie słabej odmiany antygenu D 9. Oznaczanie miana anty-d 10. Kwalifikacja do podania Gamma anty-d 11. Badanie w kierunku konfliktu matczyno- płodowego w układzie ABO 34,- 12. Badanie w kierunku konfliktu matczyno- płodowego w układzie Rh 13. Oznaczenie fenotypu z układu Rh i antygenu Kell 34,- XIV. Badania cytogenetyczne 1. Kariotyp 3 2. Ph Badanie nasienia 70,- 4. Sex chromatyna 60,- XV. Radiologia cena 1. RTG klatki piersiowej PA 25,- 2. RTG klatki piersiowej PA i boczne RTG klatki piersiowej boczne lub skośne - 1 projekcja 2. RTG klatki piersiowej PA i boczne z kontrastem 3. RTG klatki piersiowej boczne z kontrastem RTG klatki piersiowej PA dzieci do lat 6 3. RTG klatki piersiowej boczne dzieci do lat 6 4. RTG klatki piersiowej PA i boczne z kontrastem dzieci do lat 6 RTG szczytów płucnych 4. Skopia klatki piersiowej 5. RTG mostka boczne 25,- RTG żeber ( 1 projekcja ) 5. RTG żeber ( 2 projekcje ) 6. RTG tchawicy z kontrastem w przełyku AP i boczne ( tarczycy ) Badania Radiologiczne czaszki 1. RTG czaszki PA i boczne - za każdą dodatkową projekcję 15,- 2. RTG siodełka tureckiego 3. RTG uszu - Schuller, Chausse, Guille porównawcze - za każdą projekcję 25,- 4. RTG podstawy czaszki 5. RTG nosa 15,- 27,- 12,- 33,- 11, ,- 7. BTA - bezpośredni test antyglobulinowy 1

9 6. RTG łuku jarzmowego - 1 projekcja 7. RTG żuchwy PA - za każdą następną projekcję 15,- 8. RTG zgryzowe 25,- 9. RTG zęba 9,- 10. RTG skośne żuchwy 11. RTG stawów skroniowo- żuchwowych ( 2 zdjęcia) - czynnościowe 4 zdjęcia 25,- 12. RTG kanałów nerwów wzrokowych m. Rhese - ( 2 zdjęcia) 13. RTG zatok bocznych nosa 14. RTG oczodołów - PA, półosiowe i boczne (urazowe) 15. RTG oczodołów w kierunku ciała obcego ( 2 projekcje na 1 filmie) 16. RTG transorbitalne piramid Schuller II 25,- 17. RTG dna jamy ustnej - ślinianki przeglądowe Badania Radiologiczne kręgosłupa 1. RTG kręgosłupa szyjnego AP i boczne lub boczne i skośne 2. RTG kręgosłupa szyjnego celowane na C1- C2 - ( AP i boczne ) 3. RTG kręgosłupa szyjnego boczne 4. RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe- 1 projekcja 15,- 5. RTG pogranicza szyjno- piersiowego AP i boczne 6. RTG kręgosłupa piersiowego AP i boczne 7. RTG kręgosłupa piersiowego boczne 8. RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego AP i boczne 9. RTG kręgosłupa lędźwiowego - czynnościowe- 1 projekcja 25,- 10. RTG kręgosłupa lędżwiowego - skośne - 1 projekcja Badania Radiologiczne miednicy 1. RTG kości krzyżowej lub ogonowej AP i boczne 2. RTG miednicy lub stawów biodrowych dorośli 3. RTG miednicy lub stawów biodrowych - dzieci do lat 6 4. RTG stawu biodrowego - 1projekcja 5. RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP 6. RTG stawów krzyżowo-biodrowych skośne (2 projekcje) 7. RTG spojenia łonowego AP 8. RTG spojenia łonowego czynnościowe 9. RTG kręgosłupa piersiowo-lędżwiowego AP na stojąco Badania Radiologiczne kończyny górnej 1. RTG łopatki AP i boczne 2. RTG obojczyka 3. RTG stawu mostkowo-obojczykowego 4. RTG stawu barkowego AP 5. RTG stawu barkowego osiowe 25,- 6. RTG kości ramieniowej - 2 projekcje 7. RTG kości ramieniowej transtorakalne 8. RTG stawu łokciowego - 2 projekcje

10 9. RTG przedramienia - 2 projekcje 10. RTG kości nadgarstka - 2 projekcje 25,- 11. RTG ręki 2 projekcje 12. RTG palców ręki - 2 projekcje 15,- 13. RTG obu rąk AP - porównawcze 14. RTG obu rąk - 2 projekcje (PA+skosy) 15. Określenie wieku kostnego ( ręka PA ) 25,- Badania Radiologiczne kończyny dolnej 1. RTG kości udowej - 2 projekcje 2. RTG stawu kolanowego - 2 projekcje 3. RTG obu stawów kolanowych - 2 projekcje ( AP+boczne) 60,- 4. RTG osiowe rzepki 5. RTG kości podudzia - 2 projekcje 6. RTG stawu skokowego - 2 projekcje 7. RTG obu stawów skokowych - 2 projekcje (AP+boczne) 8. RTG kości piętowych - 1 projekcja 9. RTG stopy - 2 projekcje 10. RTG obu stóp AP i boczne - porównawcze 11. RTG palców stopy - 2 projekcje 15,- Badania Radiologiczne jamy brzusznej 1. RTG przeglądowe jamy brzusznej 2. RTG przeglądowe jamy brzusznej i miednicy małej 3. RTG przeglądowe jamy brzusznej u dzieci do 6 lat 4. RTG podżebrza 25,- RTG- inne 1. Lokalizacja ciała obcego 2. Zdjęcie celowane w obrębie jednego narządu - 1 projekcja 10,- 3. Lokalizacja sondy XII-czej 4. Opis zdjęć własnych - konsultacja radiologiczna 15,- 5. RTG klatki piersiowej przyłóżkowe - dorośli 6. RTG klatki piersiowej przyłóżkowe - dzieci 7. RTG kości przyłóżkowe - 1 projekcja Kontrastowe badania radiologiczne 1. Badanie kontrastowe przełyku 70,- 2. Badanie kontrastowe żołądka i XII -cy 100,- 3. Badanie kontrastowe jelita cienkiego - dorośli 1 4. Badanie kontrastowe jelita cienkiego - dzieci 90,- 5. Badanie kontrastowe jelita grubego per os 1 6. Badanie kontrastowe jelita grubego - wlew doodbytniczy 190,- 7. Cholecystografia doustna 80,- 8. Cholecystografia dożylna 180,- 9. Cholecystografia Biliscopin 30 ml Cholangiografia przez dren Kehra 75,- 11. Cholangiografia śródoperacyjna ECPW HSG 1

11 14. Urografia morfologiczna 190,- 15. Urografia minutowa (Kontrast uropolina) Cystografia dorosłych 110,- 17. Cystouretrografia mikcyjna u dzieci 100,- 18. Pielografia wstępująca Uretrografia wstępujaca 100,- 20. Urografia +tomo nerek Radiculografia lędźwiowa 160,- 22. Fistulografia 70,- 23. Flebografia - kończyna 1 XVI.Badanie mammograficzne 1. Mammografia 2. Mammografia jednej piersi 3. Mammograficzne zdjęcie celowane XVII. Badania ultrasonograficzne 1. Ultrasonografia tarczycy 2. Ultrasonografia jamy brzusznej 3. ECHO serca 4. ECHO serca z Dopplerem 5. Ultrasonografia stawu biodrowego 6. Ultrasonografia prostaty 7. Ultrasonografia jąder 8. Ultrasonografia ślinianek 9. Ultrasonografia sutka 10. USG narządów miednicy mniejszej - ginekologiczne 11. USG położnicze 12. USG szyi 13. USG dużych stawów (barkowego,kolanowego,innych) 14. USG mięśni i ścięgien 15. USG wybiórcze jednego narządu 16. USG jam opłucnej 17. USG mózgowia przez ciemiączko 18. USG naczyń jednej okolicy ciała 55,- 19. Biopsja sutków pod kontrolą USG 60,- 15,- 59,- 55,-

12 20. Biopsja sutków pod kontrolą USG + bad.histopatologiczne 21. Biopsja tarczycy, ślinianek lub węzłow chłonnych pod 55,- kontrolą USG Cennik usług medycznych obowiązujących w Szpitalu Miejskim przy ul. Rycerskiej 4 w Rzeszowie dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. 1. Koszt procedur w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie: I. Oddział Urazowo- Ortopedyczny: 1. Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego ( bez protezy) ,00 zł 2. Artroskopia lecznicza stawu ,00 zł II. Oddział Ginekologiczno Położniczy 1. Zabiegi w obrębie macicy i oraz przydatków ,00 zł 2. Procedury zabiegowe na pochwie, sromie i szyjce macicy ,00 zł 3. Poród naturalny ,00 zł 4. Cięcie cesarskie ,00 zł 5. Zabiegi laparoskopowe ,00 zł III. Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej 1. Zabiegi na naczyniach żylnych ,00 zł 2. Duże zabiegi na jelitach ,00 zł 3. Laparatomia z uwolnieniem zrostów otrzewnowych ,00 zł 4. Procedury okołoodbytnicze u dorosłych ,00 zł 5. Resekcja odbytnicy ,00 zł 6. Przepuklina udowa i pachwinowa ,00 zł 7. Usunięcie wyrostka robaczkowego ,00 zł 8. Amputacje ,00 zł 9. Biopsja i miejscowe wycięcie tkanki piersi w schorzeniach nienowotworowych piersi ,00 zł 10. Procedury zabiegowe związane z gruczołami dokrewnymi ,00 zł 11.Cholecystektomia ,00 zł 12. Laparoskopowa cholecystektomia ,00 zł 13. Zabiegi w zakresie serca,osierdzia i dużych naczyń ,00 zł 14. Ewakuacja guza zaotrzewnowego (ropień) ,00 zł 15. Przetoczenie krwi (1 jednostka KKCz) - 400,00 zł 16. Badanie śródoperacyjne INTRA od narządu - 100,00 zł 2. Wszelkie świadczenia wykonywane w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie nie zawarte w pkt.1 są wyceniane wg stawki za 1 osobodzień : 1. Oddział Anestezjoogii i Intensywnej Terapii ,00 zł /1 osobodzień 2. Oddział Chirurgii Ogólnej - 350,00 zł / 1osobodzień 3. Oddział Ginekologiczno-Położniczy - 400,00 zł / 1osobodzień 4. Oddział Chorób Wewnętrznych - 250,00 zł / 1osobodzień 5. Oddział Urazowo Ortopedyczny - 350,00 zł / 1osobodzień 6. Oddział Dziecięcy - 320,00 zł / 1osobodzień 80,-

13 Cennik na usługi z zakresu utylizacji i sterylizacji UTYLIZACJA 1. pudełko na igły 2,5 2. pudełko tekturowe małe 4,- 3. pudełko tekturowe duże 7,5 4. wiaderko 8,- STERYLIZACJA 1. narzędzia w pakiecie o szerokości 5-7,5cm 1,20 2. narzędzia w pakiecie o szerokości cm 1,80 3. narzędzia w pakiecie o szerokości 20-25cm 2,40 Wynajem pomieszczeń (m 2 ) miesięcznie 1. Działalność medyczna 12,00 25,00 2. Działalność gospodarcza 22,00 60,00

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego (Aneks 3) Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Aktualizacja na dzień 11.08.2015. Lp. Kod Diagnostyka Laboratoryjna Cena * Uwagi 1 554 17-ketosterydy w moczu

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Cennik świadczeń zdrowotnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy strona 3 2 Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu strona 4 3 Klinika

Bardziej szczegółowo

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł.

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł. CENNIK OPŁAT za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych a także opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ Rodzaj badania Czas oczekiwania na wynik Cena brutto (zł) PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ Badanie ogólne moczu (pasek testowy +badanie osadu + ilościowe ozn. glukozy i białka)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów

ZAKRES COMFORT Kompleksowe Konsultacje Specjalistów ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów W ramach abonamentu, Pacjent ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych

Bardziej szczegółowo

Pakiet Comfort AZS to:

Pakiet Comfort AZS to: Pakiet Comfort AZS to: Portal Pacjenta - dostęp do zintegrowanej platformy informatycznej (zarządzanie własną kartoteką Pacjenta, E-rezerwacja, umawianie/odwoływanie wizyt, dostęp do wyników badań, komunikacja

Bardziej szczegółowo

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy Grupa LUX MED już ponad 20 lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną,

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK Spis treści 1. Ceny konsultacji w poradniach specjalistycznych lub na oddziałach szpitalnych...3 2. Ceny świadczeń wykonywanych w Gabinecie Zabiegowym Izby Przyjęć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Świadczenia objęte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez Centra Medicover. W ramach

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU PAKIET STANDARD DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU W ENEL-MED każdy pacjent ma dostęp do placówek własnych jak i partnerskich działających w jednej sieci, bez względu za

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O.

CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. Sosnowiec, 11.02.2015r. Strona 1 z 28 PRACOWNIA MR Kod art.

Bardziej szczegółowo

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego Program ZDROWIE II zakres pakietu medycznego Szanowni Państwo, Grupa LUX MED jest jedną z największych w Polsce sieci placówek prywatnej opieki medycznej, oferującą kompleksową opiekę ambulatoryjną i diagnostyczną

Bardziej szczegółowo

Allianz Opieka Zdrowotna

Allianz Opieka Zdrowotna Grupowe ubezpieczenia zdrowotne Allianz Opieka Zdrowotna U B E Z P I E C Z E N I A I N W E S T Y C J E B A N K O W O Ś Ć Wyjątkowa pomoc dla całej rodziny Unikalnym na rynku rozwiązaniem są świadczenia

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń zdrowotnych

Cennik świadczeń zdrowotnych Załącznik Nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie Cennik świadczeń zdrowotnych I. Laboratorium 1. BADANIA LABORATORYJNE. Badanie 1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CENNIK USŁUG OFERTA KOMERCYJNA

SPIS TREŚCI CENNIK USŁUG OFERTA KOMERCYJNA SPIS TREŚCI RADIOLOGIA... 2 REZONANS MAGNETYCZNY... 2 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA... 2 RTG... 3 PRACOWNIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH... 5 DIAGNOSTYKA OGÓLNA Z USG... 5 DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA... 5 DIAGNOSTYKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE. Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE. Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu 1 1 Co to jest COMPENSA ZDROWIE? Compensa Zdrowie to Program Prywatnej Opieki Zdrowotnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia leczenia ambulatoryjnego mają zastosowanie wyłącznie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia leczenia ambulatoryjnego z refundacją, zwane dalej swu mają

Bardziej szczegółowo

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych (w znaczeniu zdefiniowanym w 5 poniżej) świadczonych przez spółkę

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r.

CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r. Cennik badań komercyjnych od 01.01.2015r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 z dn. 01.12.2014r. CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r. Nazwa badania/zabiegu Cena w PLN Konsultacja specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ EPCW Zdjęcie panoramiczne zębów Zdjęcie panoramiczne zębów płyta CD Zdjęcie cefalomertyczne Zdjęcie cefalometryczne płyta CD Zdjęcie zębów stykowe cyfrowo (film) Zdjęcie zębów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DK-2710-1/2012 Warszawa, 2012-01-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Posiadaczy Kart Kredytowych, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw.

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. DIA GNO STY KA Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. Opracowanie na podstawie: Onkologia w Praktyce Klinicznej Maciej Krzakowski Krzysztof

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA edu plus POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 Pojęcie nieszczęśliwego wypadku 2 Pojęcie uszczerbku na zdrowiu 3 ZASADY OKREŚLANIA USZCZERBKU NA

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII

ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII Znajomość mian anatomicznych w języku polskim i angielskim. Osie i płaszczyzny ciała człowieka. Narządy bierne

Bardziej szczegółowo