Ekstrakcja nadkrytyczna jako metoda pozyskiwania karotenoidów z czerwonej papryki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekstrakcja nadkrytyczna jako metoda pozyskiwania karotenoidów z czerwonej papryki"

Transkrypt

1 Ekstrakcja nadkrytyczna jako metoda pozyskiwania karotenoidów z czerwonej papryki Dorota KOSTRZEWA, Edward RÓJ Instytut Nawozów Sztucznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, Puławy STRESZCZENIE Celem pracy było przedstawienie wyników badań pozyskiwania karotenoidów z czerwonej papryki. Badania przeprowadzono na instalacji doświadczalnej w skali laboratoryjnej z użyciem nadkrytycznego ditlenku węgla oraz metodą Soxhleta. Ocenie poddano surowiec użyty do ekstrakcji oraz jakość otrzymanych ekstraktów z wykorzystaniem metody spektrofotometrycznej. Słowa kluczowe: papryka, ekstrakcja nadkrytyczna ditlenkiem węgla, ekstrakcja Soxhletem 1. Wstęp Czerwona papryka roczna (Capsicum annuum) należy do rodziny psiankowatych i jest bogatym źródłem węglowodanów, witamin: A i C, E, K, B1, B6, kwasu foliowego, potasu, naturalnych karotenoidów oraz tłuszczów [1, 2, 3]. Zawartość oleju w owocni papryki wynosi około 6 %, w mielonej papryce około %, natomiast ziarna papryki zawierają nawet %. Olej otrzymany z papryki zawiera niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (linolowy, -linolenowy), mononienasycone kwasy tłuszczowe (kwas oleinowy) oraz nasycone kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy, palmitynowy, arachidowy, behenowy, mirystynowy), z czego największy udział mają nienasycone kwasy tłuszczowe [4]. Barwa owoców papryki zależy od obecności karotenoidów oraz flawonoidów, a głównymi karotenoidami odpowiedzialnymi w % za kolor czerwonej papryki są kapsantyna i kapsorubina. Ponadto w papryce występuje również zeaksantyna, luteina, kryptoksantyna, kapsoluteina, α- i β-karoten. Zawartość karotenoidów oraz witaminy C w surowcu zależy od rodzaju, fazy dojrzałości papryki i zwiększa się wraz z jej dojrzewaniem. Dlatego też czerwona papryka ma więcej przeciwutleniaczy i witamin niż inne odmiany. Ze względu na wysoką zawartość witaminy A, C i E papryka pozytywnie wpływa na stan skóry, paznokci czy włosów. Witamina B6 i kwas foliowy, zawarte w papryce, pomagają obniżyć poziom homocysteiny, co zmniejsza ryzyko udaru. Papryka jest także dobrym

2 źródłem błonnika pokarmowego, który wiąże cholesterol i pomaga wyeliminować jego nadmiar z organizmu. Wyjątkowo wysoka zawartość przeciwutleniaczy w papryce sprawia, że wzmacnia ona układ odpornościowy, zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz bierze udział w profilaktyce raka. Karotenoidy charakteryzują się wysoką aktywnością wobec reaktywnych form tlenu, jak i wolnych rodników. W badaniach wykazano, że β-karoten w porównaniu z innymi antyoksydantami, witaminą C i E, wykazuje wyższą aktywność antyoksydacyjną wobec tlenu singletowego, powstającego w procesie fotosyntezy. Hamuje on fazę początkową, jak również etap propagacji peroksydacji lipoprotein. Równoczesne stosowanie β-karotenu oraz witamin C i E powoduje cofanie się miażdżycy [3]. Badania przeprowadzone przez Matsufuji ego wykazały, że kapsantyna, specyficzny dla czerwonej papryki barwnik karotenoidowy, była bardziej efektywnym antyoksydantem niż -karoten, a jej estry z kwasami nienasyconymi miały taką samą zdolność wychwytywania wolnych rodników, jak -karoten [5]. Badania nad karotenoidami potwierdzają, że likopen zawarty w czerwonej papryce zapobiega niektórym rodzajom nowotworów, m.in. prostaty, trzustki, pęcherza moczowego i szyjki macicy [1, 3, 6]. Potwierdzono również skuteczne działanie ochronne β-karotenu na skórę u pacjentów chorych na protoporfirię erytropoetyczną, którzy są nadwrażliwi na światło słoneczne. Choć współczynnik ochrony przeciwsłonecznej β-karotenu jest stosunkowo niski (SPF 2) to wykazuje on działanie zapobiegające oparzeniom skóry u osób zdrowych. Wiąże się to z jego właściwościami zmiatania wolnych rodników i reaktywnych form tlenu, powstających w wyniku ekspozycji skóry na promieniowanie UVA. Natomiast luteina i zeaksantyna zawarte w papryce, obecne również w wysokim stężeniu w plamce żółtej oka, są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku. Stosowanie diety bogatej w te dwa karotenoidy może stanowić ochronę przed zaćmą i związanym z wiekiem zwyrodnieniem plamki żółtej, które prowadzi do utraty wzroku. Karotenoidy są szeroko wykorzystywane w przemyśle, szczególnie jako barwniki żywności i pasz oraz suplementy [7]. Preparaty z papryki stosowane są również do przedłużania trwałości produktów końcowych (mięsnych dań gotowych, zarówno chłodzonych, jak i mrożonych) [2]. Światowy rynek dodatków do żywności opiera się głownie na produkcji syntetycznych substancji dodatkowych, jednakże coraz większa świadomość konsumentów wymusza wzrost wykorzystania związków pochodzenia naturalnego [8, 9].

3 Nowoczesną metodą pozyskiwania cennych składników roślin jest ekstrakcja w warunkach nadkrytycznych, gdzie czynnikiem ekstrahującym jest skompresowany pod wysokim ciśnieniem ditlenek węgla. Proces ten przebiega w stosunkowo niskich temperaturach, bez dostępu powietrza, przez co aktywne składniki roślin nie ulegają degradacji termicznej oraz przemianom oksydacyjnym, a tym samym nie powoduje to obniżenia ich jakości zdrowotnej i organoleptycznej. Jest to bardzo ważne, szczególnie w odniesieniu do pozyskiwania nietrwałych składników, takich jak karotenoidy. W wyniku ekstrakcji nadkrytycznej uzyskuje się ekstrakty roślinne o najwyższym poziomie czystości, które są czyste mikrobiologicznie i zachowują naturalne składniki aktywne. Tajemnicą czystości wyciągów roślinnych uzyskiwanych metodą ekstrakcji w warunkach nadkrytycznych jest ostatni etap procesu, w którym następuje obniżenie ciśnienia i cały rozpuszczalnik zostaje oddzielony od ekstraktu. Ekstrakcja nadkrytyczna jest procesem znacznie bardziej zaawansowanym technologicznie od tradycyjnych procesów ekstrakcji, gdzie temperatura i utlenianie towarzyszące procesom otrzymywania są szkodliwe dla witamin, enzymów, substancji lotnych oraz wielu innych substancji aktywnych. Wadą konwencjonalnych metod otrzymywania ekstraktów, w których stosuje się rozpuszczalniki organiczne są ścieki, emisja lotnych związków organicznych oraz możliwość zanieczyszczenia ekstraktów roślinnych śladami rozpuszczalników, które w nich pozostają [10]. Ponadto ekstrakcja z użyciem rozpuszczalników organicznych jest mało selektywna ze względu na ekstrahowane składniki. 2. Część eksperymentalna 2.1. Materiały Ditlenek węgla (czystość 99,8%) użyty do procesu ekstrakcji nadkrytycznej papryki z firmy Linde Gaz Polska" Sp. z o.o.. Surowcem do badań była papryka mielona z firmy KAMIS Przyprawy S.A. o natężeniu barwy ok. 160 ASTA (American Spice Trade Association). Odczynniki do oznaczeń spektrofotometrycznych oraz do ekstrakcji Soxhletem: aceton czda z firmy POCH S.A. Polska Aparatura i metodyka badań ekstrakcji Do badania procesu ekstrakcji nadkrytycznej papryki mielonej wykorzystano aparaturę firmy SITEC (SITEC-Sieber Engineering AG, Szwajcaria) znajdującą się w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach. Instalacja jest wyposażoną w ekstraktor

4 o pojemności ok. 1 dm 3 i umożliwia prace pod ciśnieniem do 500 bar i w temperaturze do 200 o C. Próby ekstrakcji papryki z użyciem ditlenku węgla prowadzono w koszu, który umieszczano w ekstraktorze. Proces pozyskiwania karotenoidów z papryki przebiegał według schematu przedstawionego na rysunku 2. Załadunek surowca do ekstraktora Ekstrakcja papryki Redukcja ciśnienia od ciśnienia ekstrakcji do ciśnienia separacji Dekompresja ekstraktora Podgrzewanie mieszaniny CO 2 - ekstrakt Wyładunek pozostałości po ekstrakcji Separacja ekstraktu Skraplanie CO 2 Odbiór ekstraktu Sprężanie ciekłego CO 2 Podgrzewanie CO 2 Rys. 2. Schemat blokowy ekstrakcji nadkrytycznej papryki. Badania ekstrakcji nadkrytycznej czerwonej papryki mielonej prowadzono pod ciśnieniem bar i w temperaturze 60 C oraz przy stałym obciążeniu CO 2 (ok. 20 kg/h). Warunki separacji ekstraktów były jednakowe w każdym z przeprowadzonych doświadczeń. W trakcie procesu pobierano próbki ekstraktu z separatora w stałych odstępach czasu, a następnie ważono je w celu określenia wydajności ekstrakcji. Porównawczo do ekstrakcji nadkrytycznej przeprowadzono ekstrakcje papryki mielonej w aparacie Soxhleta. Jako rozpuszczalnika do ekstrakcji użyto acetonu (300 ml), który utrzymywano w stanie wrzenia. Po zakończonym procesie ekstrakcji rozpuszczalnik oddzielono w wyparce próżniowej firmy Büchi, a ekstrakt zważono i poddano analizie.

5 2.3. Metody oceny analitycznej karotenoidów otrzymanych z papryki Badania natężenia barwy próbek surowca, ekstraktów i pozostałości po ekstrakcji papryki (ogólna zawartość karotenoidów) oznaczano metodą spektrofotometryczną. Do badań wykorzystano dwuwiązkowy spektrofotometr UV-Vis typ JASCO V-650. Oznaczenia prowadzono zgodnie z przepisami zamieszczonymi w Official Methods of Analysis 14 th Edition 1984 Association of Official Analytical Chemists (AOAC). Przygotowanie próbki ekstraktu otrzymanego z papryki. Z homogenicznej próbki ekstraktu w zlewce wykonywano ok. 100 mg naważkę. Następnie do zlewki dawano aceton i umieszczano w płuczce ultradźwiękowej do rozpuszczenia próbki. Rozpuszczoną próbkę przenoszono ilościowo do kolby miarowej na 100 ml i uzupełniano acetonem do kreski. Kolbę z próbką krótko wytrząsano na wytrząsarce i pozostawiano w temperaturze pokojowej przez ok. 2 minuty. Z tak otrzymanego roztworu odpipetowywano 10 ml do kolby miarowej na 100 ml i uzupełniano acetonem do kreski. Pomiar absorbancji otrzymanego roztworu wykonywano w kuwecie szklanej o długości drogi optycznej l = 10 mm w odniesieniu do czystego acetonu przy długości 460 nm. Przygotowanie próbki papryki. Z homogenicznej próbki papryki lub papryki po ekstrakcji wykonywano ok. 100 mg naważkę do kolby miarowej na 100 ml i uzupełniano acetonem do kreski. Kolbę wstawiano do wytrząsarki i krótko wytrząsano. Tak przygotowaną próbkę pozostawiano w temperaturze pokojowej na ok. 16 godzin. Po wyznaczonym czasie kolbę z próbką intensywnie wytrząsano przez ok. 2 minuty. Następnie roztwór sączono przez filterki 0.45 µm, po czym wykonywano pomiar absorbancji badanej próbki analogicznie jak wyżej. Barwę surowca, ekstraktu i pozostałości po ekstrakcji wyrażano w skali zabarwienia ASTA, która stanowi międzynarodowy wzorzec do określania koloru sproszkowanej papryki oraz ekstraktów z niej uzyskanych. Obliczenia natężenia barwy wykonano zgodnie z prezentowanymi poniżej równaniami (rów. 1, 2). ASTA A nm f dla ekstraktu z papryki (1) m ASTA gdzie: A 460nm16, 4 m 2 f dla papryki lub papryki po ekstrakcji (2) A zmierzona absorbancja próbki, f współczynnik korekcji drogi optycznej, m 1, m 2 masa próbek użyta do badań, 164 i 16,4 współczynniki obliczeniowe.

6 3. Wyniki badań i dyskusja Podczas procesu ekstrakcji papryki mielonej określano wydajność i barwę otrzymywanych ekstraktów. Warunki prowadzenia eksperymentów prezentuje tabela 1, zamieszczona poniżej. Tabela 1. Warunki prowadzenia doświadczeń. Ekstrakcja papryki Wsad Warunki ekstrakcji g Barwa, ASTA T, 0 C P, bar Czas, min ekstrakcja nadkrytyczna nr 1 150, ekstrakcja nadkrytyczna nr ekstrakcja nadkrytyczna nr ekstrakcja nadkrytyczna nr ekstrakcja metodą Soxhleta Wyniki ekstrakcji papryki uzyskane dla poszczególnych doświadczeń, dotyczące odzysku ekstraktu w stosunku do masy wyjściowej wsadu oraz analizy ekstraktu i pozostałości po ekstrakcji papryki, przedstawia tabela 2. Tabela 2. Wyniki ekstrakcji czerwonej papryki. Ekstrakcja papryki Sumaryczny odzysk ekstraktu Natężenie barwy ekstraktu Natężenie barwy pozostałości po ekstrakcji g % wag. ASTA ASTA ekstrakcja nadkrytyczna nr 1 12,1 8, ,5 ekstrakcja nadkrytyczna nr 2 12, ,1 ekstrakcja nadkrytyczna nr 3 12, ,6 ekstrakcja nadkrytyczna nr 4 12,2 8, ,5 ekstrakcja metodą Soxhleta 2,1 13, ,6 Jak wynika z tabeli 2 podczas doświadczeń prowadzonych z użyciem ditlenku węgla w warunkach nadkrytycznych uzyskano dużo mniejszą wydajność ekstrakcji papryki niż metodą Soxhleta. Niezależnie od zastosowanego ciśnienia ekstrakcji wydajność ekstrakcji nadkrytycznej kształtowała się na poziomie 8,0 8,5 % wag. Natomiast w wyniku ekstrakcji papryki mielonej w aparacie Soxhleta uzyskano wydajność procesu na poziomie 14 % wag. Analiza pozostałości po ekstrakcji papryki potwierdziła wysoki stopień wyekstrahowania

7 Natężenie barwy w skali ASTA złoża dla ekstrakcji prowadzonej metodą Soxhleta. Jednak podczas omawianego doświadczenia nie uzyskano wysokiej wartości natężenia barwy ekstraktu. Wartość barwy otrzymanego ekstraktu wynosiła zaledwie 1215 ASTA, ponieważ ekstrakcja metodą Soxhleta jest mało selektywna. W wyniku ekstrakcji papryki z użyciem acetonu uzyskano związki nierozpuszczalne w warunkach prowadzenia ekstrakcji ditlenkiem węgla, które znacznie obniżyły stężenie karotenoidów w otrzymanym ekstrakcie. W przypadku ekstrakcji nadkrytycznej papryki natężenie barwy otrzymywanych ekstraktów wzrastało wraz ze wzrostem ciśnienia ekstrakcji. Najwyższe natężenie barwy ekstraktu uzyskano dla ekstrakcji papryki z użyciem ditlenku węgla pod ciśnieniem 450 bar. Podczas ekstrakcji papryki ditlenkiem węgla pod ciśnieniem 450 bar i w temperaturze 60 o C wykonano również pomiar natężenia barwy ekstraktu na poszczególnych etapach procesu ekstrakcji. Wyniki oznaczeń przedstawiono na rysunku Czas, min Rys. 3: Zmiana natężenia barwy ekstraktu podczas ekstrakcji nadkrytycznej papryki. Kontrola analityczna procesu wykazała, że natężenie barwy ekstraktu w trakcie procesu ekstrakcji papryki mielonej pod ciśnieniem 450 bar rosło od wartości ok ASTA do wartości ok ASTA. Na rysunku 4 zamieszczono przykładowe widma UV-Vis dla ekstraktu z papryki otrzymanego w temperaturze 60 o C i pod ciśnieniem 400 bar oraz pozostałości po ekstrakcji

8 papryki. Próbki ekstraktu i pozostałości po ekstrakcji papryki rozpuszczono w acetonie i wykonano pomiar widm absorpcyjnych w zakresie nm. Rys. 4. Widmo absorpcyjne dla próbki ekstraktu otrzymanego z papryki (kolor zielony) i pozostałości po ekstrakcji papryki (kolor pomarańczowy). Na otrzymanym widmie wyraźnie widoczne są pasma absorpcyjne charakterystyczne dla barwników karotenoidowych w zakresie nm. Dla karotenu maksimum absorpcji w acetonie występuje przy długości fali 451 i 477 nm. Natomiast dla głównych karotenoidów zawartych w papryce, kapsantyny i kapsorubiny, maksimum absorpcji występuje przy długości 460 nm. 4. Podsumowanie W pracy przedstawiono wyniki badań ekstrakcji czerwonej papryki mielonej za pomocą ditlenku węgla o parametrach nadkrytycznych oraz metodą Soxhleta. Największą wydajność procesu w stosunku do masy wsadu uzyskano dla ekstrakcji papryki mielonej metoda Soxhleta. Natomiast najwyższe natężenie barwy ekstraktu otrzymano podczas ekstrakcji nadkrytycznej ditlenkiem węgla pod ciśnieniem 450 bar. Wartość natężenia barwy wynosiła wówczas 1909 ASTA. W badanym zakresie parametrów nie stwierdzono wpływu ciśnienia na szybkość i wydajność ekstrakcji nadkrytycznej papryki, ale obserwowano wpływ ciśnienia na barwę otrzymanych ekstraktów i ogólną zawartość karotenoidów z nią związaną.

9 W wyniku podniesienia ciśnienia ekstrakcji papryki od 200 do 450 bar uzyskano prawie 4-krotny wzrost natężenia barwy ekstraktu. LITERATURA 1. G. Maiani, M.J. Periago Castón, G. Catasta, E. Toti, I. Go ni Cambrodon, A. Bysted, F. Granado-Lorencio, B. Olmedilla-Alonso, P. Knuthsen, M. Valoti, V. Böhm, E. Mayer- Miebach, D. Behsnilian, U. Schleme, Carotenoids: actual knowledge on food sources, intakes, stability and bioavailability and their protective role in humans, Molecular Nutrition and Food Research, 2009, 53, I. Perucka, M. Materska, L. Jachacz, Ocena jakości preparatów otrzymanych z wysuszonych owoców papryki (Capsicum annuum l.), Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 1 (68), A. Gryszczyńska, B. Gryszczyńska, B. Opala, Karotenoidy. Naturalne źródła, biosynteza, wpływ na organizm ludzki, Postępy Fitoterapii, 2011, 2, Li Guoliang, Song Cuihua, You Jinmao, Sun Zhiwei, Xia Lian, Suol Yourui, Optimisation of red pepper seed oil extraction using supercritical CO 2 and analysis of the composition by reversed-phase HPLC-FLD-MS/MS, International Journal of Food Science and Technology, 2011, 46, H. Matsufuji, H. Nakamura, M. Chino, M. Takeda, Antioxidant activity of capsantin and the fatty acid esters in paprika (Capsicum annuum), J. Agric Food Chem., 1998, 46, H. Nishino, Cancer prevention by carotenoids, Mutation Research, 1998, 402, , 7. P.D. Fraser, P.M. Bramley, The biosynthesis and nutritional uses of carotenoids, Progress in Lipid Research, 2004, 43, A. Rutkowski, S. Gwiazda., K. Dobrowski, Kompendium dodatków do żywności, J. Pokorny, Are natural antioxidants better and safer than synthetic antioxidants, Eur. J. Lipid Sci. Technol., 2007, 109, N. Aleksandra N. Tepić, Gordana R. Dimić, Biserka L. Vujičić, Žarko S. Kevrešan, Marika Varga and Zdravko M. Šumić, Quality of commercial ground paprika and its oleoresins, APTEFF, 2008, 39,

WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA OLEJÓW RZEPAKOWYCH TŁOCZONYCH NA ZIMNO

WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA OLEJÓW RZEPAKOWYCH TŁOCZONYCH NA ZIMNO ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 6 (85), 79 92 MAŁGORZATA WRONIAK WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA OLEJÓW RZEPAKOWYCH TŁOCZONYCH NA ZIMNO S t r e s z c z e n i e Celem pracy była ocena jakości oraz wartości

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ROZPROSZONEGO PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI KIEŁKÓW KONICZYNY CZERWONEJ (TRIFOLIUM PRATENSE L.)

WPŁYW ROZPROSZONEGO PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI KIEŁKÓW KONICZYNY CZERWONEJ (TRIFOLIUM PRATENSE L.) ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2014, 6 (97), 67 80 DOI: 10.15193/ZNTJ/2014/97/067-080 EWELINA BRZOZOWSKA, ILONA GAŁĄZKA-CZARNECKA, LUCJAN KRALA WPŁYW ROZPROSZONEGO PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO NA WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 ORGANIZOWANA PRZEZ WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA I RADĘ DOKTORANTÓW UEP KOMUNIKATY Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2011 Komitet Organizacyjny Sesji Sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS OZNACZANE STĘŻENA BARWNKÓW W WODZE METODĄ UV-VS. SPEKTROFOTOMETRA UV-Vis Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (ang. ultra-violet UV) i promieniowania widzialnego (ang. visible- Vis), czyli spektrofotometria

Bardziej szczegółowo

Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera

Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera Cursiva 2010 Recenzenci Wydanie I 2010 Cursiva http://www.cursiva.pl ISBN 978-83-62108-04-6 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOBREGO WĘDZENIA

PORADNIK DOBREGO WĘDZENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Bailine Manual 04: Odżywianie

Bailine Manual 04: Odżywianie Bailine Manual 04: Odżywianie Copyright (c) 2002 by Deep Development As Informacja zawarta w instrukcji jest poufna. Reprodukcja w części lub w całości załączonego materiału jest zabroniona. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zapytaj o AMD. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) najczęściej zadawane pytania PORADNIK DLA PACJENTA

Zapytaj o AMD. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) najczęściej zadawane pytania PORADNIK DLA PACJENTA Zapytaj o AMD Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) najczęściej zadawane pytania PORADNIK DLA PACJENTA Epidemia ślepoty, jaką od paru lat określa się AMD rozprzestrzenia się po całym świecie. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PRODUKCJI I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA PRODUKCJI I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KOMITET NAUK O ŻYWNOŚCI PAN TECHNOLOGIA PRODUKCJI I BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA MONIKA ŚWIERBUTOWICZ TYTUŁ PRACY WEGETARIANIZM ZA I PRZECIW Praca końcowa

Bardziej szczegółowo

WYTWARZANIE WĘGLI AKTYWNYCH

WYTWARZANIE WĘGLI AKTYWNYCH Przemysłowe laboratorium technologii ropy naftowej i węgla WYTWARZANIE WĘGLI AKTYWNYCH I. WSTĘP Węgle aktywne Termin węgiel aktywny oznacza materiał węglowy o silnie rozwiniętej powierzchni właściwej i

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych.

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Ćwiczenie Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Wody naturalne występujące w przyrodzie dzielimy na wody: morskie, rzeczne (wody powierzchniowe), podziemne,

Bardziej szczegółowo

THE INFLUENCE OF NUTRITION ON IMMUNE SYSTEM. IMMUNOMODULATION BY FATTY ACIDS, VITAMINS, MINERALS AND ANTIOXIDANTS

THE INFLUENCE OF NUTRITION ON IMMUNE SYSTEM. IMMUNOMODULATION BY FATTY ACIDS, VITAMINS, MINERALS AND ANTIOXIDANTS Nowiny Lekarskie 2013, 82, 3, 222 231 EWELINA DYMARSKA, ALINA GROCHOWALSKA, HANNA KRAUSS WPŁYW SPOSOBU ODŻYWIANIA NA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY. IMMUNOMODULACYJNE DZIAŁANIE KWASÓW TŁUSZCZOWYCH, WITAMIN I SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę

Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę (dieta w walce z rakiem) Praca pod redakcją: Agnieszka Dyzmann-Sroka Agnieszka Jędrzejczak Anna Kubiak Maciej Trojanowski Projekt finansowany ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

Produkcja win gronowych w małym gospodarstwie

Produkcja win gronowych w małym gospodarstwie Wojciech Bosak Produkcja win gronowych w małym gospodarstwie Część pierwsza: Poprawa jakości win białych Polski Instytut Winorośli i Wina Kraków 2008 Opracowanie tekstu, tabel i ilustracji: Wojciech Bosak

Bardziej szczegółowo

Autorka: dr inż. Katarzyna Sadowska. Moduł I. 4.3. Fosfolipidy

Autorka: dr inż. Katarzyna Sadowska. Moduł I. 4.3. Fosfolipidy Moduł I 1. Wprowadzenie do nauki o żywieniu człowieka. Podstawowy skład chemiczny żywności 1.1. Żywienie człowieka jako dyscyplina naukowa 1.2. Rys historyczny nauki o żywieniu 1.3. Podstawowy skład chemiczny

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : dr Agnieszka Pierzchalska Piotr Klag dr Zbigniew Machaj dr Ewa Pisarczyk Bogacka Copyright by Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 8, 2013

Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 8, 2013 Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.eu Katarzyna Korczak Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia

Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia Ministerstwo Zdrowia Przedszkola_oklada_2.indd 1 Instytut Żywności i Żywienia Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia

Bardziej szczegółowo

Korzyści z wegetarianizmu

Korzyści z wegetarianizmu Korzyści z wegetarianizmu QQ QQ Wegetarianizm a choroby cywilizacyjne Przemiana lipidowa ustroju Lipidy (tłuszcze) dostarczają z 1 grama 9 kcal. Są naturalną formą gromadzenia zapasów energii magazynowanej

Bardziej szczegółowo

Pacjentom. Pacjenci. Poradnik z zakresu żywienia dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich

Pacjentom. Pacjenci. Poradnik z zakresu żywienia dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich POLSKIE TOWARZYSTWO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO, DOJELITOWEGO I METABOLIZMU ROLA ŻYWIENIA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ Poradnik z zakresu żywienia dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich Wpływ choroby nowotworowej

Bardziej szczegółowo

METODY UDOSKONALANIA JAKOŚCI NA PRZYKŁADZIE POWIDEŁ ŚLIWKOWYCH WĘGIERKOWYCH

METODY UDOSKONALANIA JAKOŚCI NA PRZYKŁADZIE POWIDEŁ ŚLIWKOWYCH WĘGIERKOWYCH METODY UDOSKONALANIA JAKOŚCI NA PRZYKŁADZIE POWIDEŁ ŚLIWKOWYCH WĘGIERKOWYCH Aleksandra Wójtowicz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie W dzisiejszym konkurencyjnym otoczeniu każde przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii

Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii 1 Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii Pierre Singer 1, Mette M. Berger 2, Greet Van den Berghe 3, Gianni Biolo 4, Philip Calder 4, AlastairForbes 6, Richard Griffiths 7, Georg Kreyman

Bardziej szczegółowo

GLUTATION TWÓJ KLUCZ DO ZDROWIA

GLUTATION TWÓJ KLUCZ DO ZDROWIA GLUTATION TWÓJ KLUCZ DO ZDROWIA Dr. n. med. Jimmy Gutman Słowo wstępne: dr. n. med. Gustavo Bounous "C, HiM^i^'- X, * ^-i i G-^n,^ ^^ Czwarte wydanie międzynarodowego bestsellera o zdrowiu Jak podnieść

Bardziej szczegółowo

CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA?

CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA? D w u m i e s i ę c z n i k b r a n ż o w y n r 2 ( 0 2 ) 2 0 1 4 CZŁOWIEK XXI WIEKU CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA? NOWA PIRAMIDA ŻYWIENIA SPERSONALIZOWANA DIETA INDYWIDUALNY DOBÓR AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo