Analityka lekarska. Biochemia kliniczna (enzymy, substraty, witaminy, hormony)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analityka lekarska. Biochemia kliniczna (enzymy, substraty, witaminy, hormony)"

Transkrypt

1 Cennik - Klient Indywidualny cennik obowiązujący od nr Symbol Nazwa badania Analityka lekarska 1. BBJ Białko Bence-Jonesa 55,00 2. BILTLU Bilans tłuszczowy GLU-DM Glukoza w dobowej zbiórce moczu (A15) 4. GLU-M Glukoza w moczu (A15) 6,00 5. HEL-KAL Helicobakter pylori w kale (U15) 23,00 6. KAL-BO Kał badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych (A23) 12,00 7. KA-PAS Bad. kału w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) (A21) 14,00 8. KREW-UT Wykryw. krwi utaj. w kale (met. immunochemiczną) (A17) 9. LAMBLIE bad kału w kierunku lamblie MOCZ Badanie ogólne moczu (A01) 11. NARKOT Narkotyki w moczu zestaw (AMP, COC, THC, BZO, MOP) 42, OWSIKI Owsiki w wymazie okołoodbytniczym 13. TCIAZO Test ciążowy (L46) 19, T-META Test metaboliczny w moczu - skrining 42, TP-DM Białko w dobowej zbiórce moczu (A07) 16. TP-M Białko w moczu (A07) 17. DEMODEX Nużeniec ludzki (ocena mikroskopowa) 14,00 Biochemia kliniczna (enzymy, substraty, witaminy, hormony) 18. 5NUKL 5 - Nukleotydaza (N23) 99, A1MIKM Alfa-1-mikroglobulina w moczu A2MAKM Alfa-2-makroglobulina w DZM (M91) 21. A2MAKS Alfa-2-makroglobulina w surowicy (M91) ACE Enzym konwertujący angiotensyny (ACE) (K89) 23. ACP Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) (L15) 24. ACP-NP Fosfataza kwaśna niesterczowa (ACP-NP) (L16) 29, ACP-S Fosfataza kwaśna sterczowa ((PAP) (L17) 31, ALB Albumina w surowicy (I09) 7, ALDOLAZ Aldolaza (I13) 28. ALP Fosfataza alkaliczna (ALP) (L11) 9, ALP-K Fosfataza alkaliczna - frakcja kostna (L13) 30. ALT Aminotransferaza alaninowa (ALT) (I17) 31. AMINOKW Profil aminokwasów 151, AMONIAK Amoniak (I23) 33. AMYL Amylaza w surowicy (I25) 11, AMYL-M Amylaza w moczu (I25) 35. AMYTR Amylaza trzustkowa w surowicy (I27) 36. ANTYTRP Alfa 1 - antytrypsyna (I65) 37. APO-A1 Apolipoproteina A1 (APO A1) (I71) APO-A2 Apolipoproteina A2 (APO A2) (I73) 39. APO-B Apolipoproteina B (APO B) (I67) ARABIN Arabinitol 200,00 1 z 16 Akceptuję

2 41. ARYLO-A Arylosulfataza A 42. ASO-IL ASO (test ilościowy) 43. AST Aminotransferaza asparaginianowa (AST) (I19) 44. AU Złoto w surowicy 45. B2-MIK Beta-2-mikroglobulina (M92) 46. BA-M Bar w moczu 47. BA-S Bar w krwi lub surowicy 48. BE Beryl 49. BIL-D Bilirubina bezpośrednia w surowicy (I87) 50. BIL-P Bilirubina pośrednia w surowicy (I91) 4, BIL-T Bilirubina całkowita (I89) 52. BI-M Bizmut w moczu 53. BI-MON Białko monoklonalne metoda immunofiksacji (IFE) 205, BI-S Bizmut we krwi 55. B-KAROT Beta-karoten (M13) 151, BNP Peptyd Natriuretyczny Typu B (N34) 90, BR-S Brom w surowicy 103, C14-C20 Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C14-C20) 346, C22-C26 Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22-C26) 346, C3 C3 składnik dopełniacza (K75) 55, C4 C4 składnik dopełniacza (K77) 55, CA Wapń całkowity w surowicy (O77) 63. CA-DM Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej (O77) 64. CA-M Wapń w moczu (O77) 65. CD Kadm we krwi (P43) 66. CD-M Kadm w moczu (P43) 67. CD-S Kadm w surowicy (P43) 68. CERULOP Ceruloplazmina (I95) 69. CHOL cholesterol 70. CHOLIN Cholinoesteraza (K93) 31, CHROMO Chromogranina A CK Kinaza kreatynowa (CK) (M18) 8, CK-MB Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn. (M19) 14, CL Chlorki w surowicy (I97) 7, CL-DM Chlorki w moczu ze zbiórki dobowej (I97) 76. CL-P Chlorki w pocie (I97) 77. CO Kobalt we krwi (M25) 78. CO-M Kobalt w moczu (M25) 79. CROSS-L Beta - Cross Laps - marker resorpcji kostnej 80. CRP-IL Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe (I81) 14, CU Miedź w surowicy (G68) 82. CU-DM Miedź w dobowej zbiórce moczu (G68) 53, CU-M Miedź w moczu (G68) 64, CYNKOPR Protoporfiryna cynkowa (N60) 69, CYST-C Cystatyna C (K16) 52, CYSTYNA Cystyna (K19) 2 z 16 Akceptuję

3 87. CYTR-N Cytryniany w nasieniu 88. ELASTAK Trzustkowa elastaza 1 w kale (K83) 89. ELASTAS Trzustkowa elastaza 1 w surowicy (K83) 90. FE Żelazo w surowicy (O95) 91. FERR Ferrytyna (L05) 92. FRUKT Fruktozamina (L27) 93. FRU-N Fruktoza w nasieniu (L25) 94. FRU-O Fruktoza w osoczu (L25) 95. F-S Fluor w surowicy 76, GALAK Galaktoza we krwi (L29) 71, GALAK-M Galaktoza w moczu (L29) 62, GGTP Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) (L31) 7, GLU Glukoza (L43) 100. HAPTOG Haptoglobina 101. HBA1C Hemoglobina glikowana (HbA1c) (L55) 22, HDL Cholesterol HDL w surowicy (K01) 103. HOMOCYS Homocysteina (L62) 104. IGA Immunoglobulina Ig A w surowicy (L85) 23, IGE Immunoglobulina Ig E (całk.) w surowicy (L89) 29, IGG Immunoglobulina Ig G w surowicy (L93) 23, IGG-1 Immunoglobulina IgG podklasa IgG-1 (L93) 108. IGG-2 Immunoglobulina IgG podklasa IgG-2 (L93) 109. IGG-3 Immunoglobulina IgG podklasa IgG-3 (L93) 110. IGG-4 Immunoglobulina IgG podklasa IgG-4 (L93) 111. IGM Immunoglobulina Ig M w surowicy (L95) 23, INHIB Inhibina B INHIBC1 Inhibitor C1 esterazy (L96) JOD-DZM Jod w DZM (M07) JOD-S Jod w surowicy (M07) K Potas w surowicy (N45) 6, KAM-MO Kamień moczowy - analiza składu KAPPM-F Łańcuchy wolne lekkie kappa w moczu (M83) KAPPS-F Łańcuchy wolne lekkie kappa w surowicy (M83) KARNI-S Karnityna w surowicy 76, K-DM Potas w moczu ze zbiórki dobowej (N45) 14, KLIR Klirens kreatyniny endogennej 123. K-M Potas w moczu (N45) 14, KOPR-DM Koproporfiryny w moczu ze zbiórki dobowej (M27) 125. KREA Kreatynina w surowicy (M37) 126. KREA-DM Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej (M37) 127. KREA-M Kreatynina w moczu (M37) 128. KWFOL Kwas foliowy (M41) 129. KWMLEKO Kwas mlekowy (N11) 15, KWORGA KWZOLC Kwasy żółciowe (M53) 74, LAMBM-F Łańcuchy wolne lekkie lambda w moczu (M85) 1 3 z 16 Akceptuję

4 133. LAMBS-F Łańcuchy wolne lekkie lambda w surowicy (M85) LDH Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) (K33) 135. LDL Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony (K03) 12, LDL-WYL Cholesterol LDL - wyliczany (K03) 4, LIPAZA Lipaza (M67) 15, LIT Lit (M73) 139. LP-A Lipoproteina a - Lp(a) (M69) 53, LP-ELEK Elektroforeza lipoprotein 141. MG Magnez w surowicy (M87) 142. MG-DM Magnez w moczu ze zbiórki dobowej (M87) 143. MG-M Magnez w moczu (M87) 144. MIKRALB Mikroalbuminuria 145. MN Mangan we krwi (M93) 146. MN-M Mangan w moczu (M93) 147. MUKOPOL Mukopolisacharydy w moczu NA Sód w surowicy (O35) 6, NA-DM Sód w moczu ze zbiórki dobowej (O35) 150. NA-M Sód w moczu (O35) 151. NEOPTE Neopteryna (N19) 152. NEOPT-M Neopteryna w moczu (N19) 153. NORADRE Noradrenalina (N21) 154. NORADZM Noradrenalina w DZM (N21) 155. NORME-M Normetanefryna w DZM 156. NORTR Nortryptylina (metabolit amitryptyliny) (T47) 89, NSE NSE (enolaza swoista dla neuronów) 144, OROZOM Alfa-1-kwaśna glikoptoteina (Orozomukoid) (N26) 159. P Fosfor nieorganiczny w surowicy (L23) 160. PAPP-A PAPP-A (Ciażowe osoczowe białko A) (I84) 161. PCT Prokalcytonina PCT (surowica) (N58) 90, P-DM Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej (L23) 163. PINP Procolagen typ I, N-końcowy peptyd (PINP) 190, P-M Fosforan nieorganiczny w moczu (L23) 165. PORF-ER Porfiryny w erytrocytach (N41) PORF-IL Porfiryny metodą ilościową (N41) 380, PREALB Prealbumina (N47) 64, PRMAY Próba Mayera PROKO3 Prokolagen typu III 170. PROTEIN Rozdział elektrof. białek w sur. (Proteinogram) (I79) 20, PYRYL-D Pyrylinks - D (K53) 94, RF-IGG Czynnik reumatoidalny RF IgG (K21) 59, RF-IGM Czynnik reumatoidalny RF IgM (K21) 59, RF-IL Czynnik reumatoidalny (RF) - ilość (K21) 15, RKZ Równowaga kwasowo-zasadowa (O29) 15, S-100B Białko S-100B (I82) 114, SE Selen (O31) 178. SE-M Selen w moczu (O31) 4 z 16 Akceptuję

5 179. SHBG Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) (I83) 180. STFR Rozpuszczalny receptor transferyny STfR (O28) 114, SZCZ Szczawiany (O39) 44, SZCZ-DM Szczawiany w DZM (O39) 95, TG Triglicerydy (O49) 9, TIBC b TNF-A TNF alfa (surowica) - cytokina prozapalna (M09) TP Białko całkowite (I77) 187. TRANSF Transferyna (O43) 188. UREA Mocznik (N13) 7, UREA-DM Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej (N13) 190. UREA-M Mocznik w moczu (N13) 191. URIC Ferrytyna (L05) 192. URIC-DM Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej (M45) 193. URIC-M Kwas moczowy w moczu (M45) 194. VDBPM Białko wiążace Witaminę D (VDBP) 195. VDBPS Białko wiążace Witaminę D (VDBP) 196. WAALER Odczyn Waaler-Rose 13, WAZO Wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP) WIT-A Witamina A (retinol) w surowicy (O81) 83, WIT-B1 Witamina B1 (Tiamina) WIT-B12 Witamina B12 (O83) 201. WIT-D3 Witamina D3 (1,25(OH)2D3) (O87) WIT-DTO Witamina 25(OH)D Total 42, WIT-E Witamina E 89, WKT Wolne kwasy tłuszczowe (O92) 115, ZN Cynk w surowicy (K15) 206. ZN-M Cynk w moczu (K15) 207. ZN-N Cynk w nasieniu (K15) 208. ASO-LX ASO (test lateksowy) Hematologia 209. EOZYNOF Eozynofilia (C55) 15, MORF Morfologia (C55) 211. OB Odczyn Biernackiego (C59) 212. RETI Oznaczanie odsetka retikulocytów (C69) 213. ROZMAZ Mikroskopowa ocena rozmazu krwi (C32) Hormony/ markery nowotworowe KS 17 - ketosterydy w DZM (M17) OHKS 17 - hydroksysterydy w DZM (L73) OHPG 17 - OH progesteron (L79) HIADZM Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM (M39) 218. ACTH ACTH - hormon adrenokortykotropowy (L63) 219. ADH Hormon antydiuretyczny (ADH, wazopresyna) (O79) 152, ADREDZM Adrenalina w DZM (I05) 221. ADRE-O Adrenalina w osoczu (Epinefryna) (I05) 222. AFP Alfa - fetoproteina (AFP) (L07) 29,00 5 z 16 Akceptuję

6 223. ALA-M Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) w DZM (M51) 151, ALDOST Aldosteron (I15) 225. AMH Anty-Mullerian hormon (AMH) 180, ANDRO Androstendion (I31) 227. B-HCG B-HCG Gonadotropina kosmówkowa (L47) 228. CA125 CA 125 (I41) CA15-3 CA 15-3 (I43) 34, CA19-9 CA 19-9 (I45) CA-50 CA CA72-4 CA 72-4 (I49) CEA Antygen karcinoembrionalny (CEA) (I53) 26, CYF21-1 Cyfra 21-1 (I51) 235. DHEA Dehydroepiandrosteron (DHEA) (K25) 59, DHEA-S Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S) (K27) 237. DHT Dihydrotestosteron (DHT) 62, DOPADZM Dopamina w DZM E2 Estradiol (E2) (K99) 240. ERYTPOE Erytropoetyna (K91) 241. ESTR-F Estriol wolny (L01) 242. ESTRON Folikulotropina (FSH) (L65) 73, FALDOM Wolny aldosteron w moczu 244. F-BHCG Wolna podjednostka B-HCG (L46) 245. FKORTDM Wolny kortyzol w moczu (M33) 246. FPSA PSA wolny (I63) 247. FSH Folikulotropina (FSH) (L65) 22, FT3 Wolna trijodotyronina (FT3) (O55) 20, FT4 Wolna tyroksyna (FT4) (O69) 22, GASTRYN Gastryna (L33) 80, GLUKAG Glukagon (L41) HGH Hormon wzrostu (hgh) (L71) 34, ICTP C - telopeptyd i kolagenu - ICTP 254. IGF Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF (Somatomedyna C) (O32) 95, INS Insulina (L97) 256. KALCYT Kalcytonina (M11) 257. KORT Kortyzol (M31) 258. KORT-DM Kortyzol w moczu ze zbiórki dobowej (M31) 259. KORT-M Kortyzol w moczu (M31) 260. KWHYDR Kwas hydroksymasłowy (M49) LEPTYNA Leptyna (M62) 200, FSH Folikulotropina (FSH) (L65) 22, MET-DM Metanefryna w DZM 151, MET-O Metanefryna i normetanefryna w osoczu 151, MKAT-DM Metoksykatecholaminy w DZM (M99) MVADZM Folikulotropina (FSH) (L65) 152, OSTEOK Osteokalcyna (N27) 95, PRG Progesteron (N55) 2 6 z 16 Akceptuję

7 269. PRL Prolaktyna (PRL) (N59) 22, PROF-ST Profil steroidowy w moczu (metoda GC/MS) PRO-INS Folikulotropina (FSH) (L65) PTH Parathormon PTH (N29) 273. RENINA Renina w osoczu (O27) 114, SERO-DM Serotonina w DZM (O33) 275. SEROT Serotonina w surowicy (O33) 276. SEROT-O Serotonina w Osoczu (O33) 277. T3 Całkowita trójjodotyronina (T3) (O51) T4 Całkowita tyroksyna (T4) (O67) TEST-F Testosteron wolny (O41) 70, TESTOST Testosteron (O41) 281. TPA TPA - tkankowy antygen polipeptydowy (I55) 152, TPS TPS - tkankowy swoisty antygen polipeptydowy (I57) 72, TPSA PSA całkowity (I61) 284. TSH Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji (L69) 20, TYREO Tyreoglobulina (O65) 286. VMADZM Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM (M47) Immunoserologia chorób zakaźnych 287. ACSA-A Campylobacter - p/c IgA (S53) 90, ACSA-G Campylobacter - p/c IgG (S51) 90, AH1N1PC Grypa - poziom p/c w kierunku 3 szczepów wirusa grypy typu/podtypu A(H1N1), A(H3N2) i B 290. AHAV HAV - p/c przeciw HAV total (WZW typu A) (V27) 291. AHAVM HAV - p/c przeciw HAV IgM (WZW typu A) (V28) 292. AHBC-M HBc - p/c przeciw HBc IgM (WZW typu B) 44, AHBC-T HBc - p/c przeciw HBc total (WZW typu B) (V31) AHBE HBe - p/c przeciw HBe (WZW typu B) (V38) AHBS HBs - p/c przeciw HBs (WZW typu B) (V42) 296. HCV - p/c przeciw HCV (WZW typu C) 297. AHIV HIV - wirus HIV test przesiewowy (p/c anty-hiv 1/2, antygen p24) (F91) 33, BLONIC Błonnica - p/c IgG BOREL-G Borelioza - p/c IgG (S21) 42, BOREL-M Borelioza - p/c IgM (S25) 301. BORWB-G Borelioza - p/c IgG met. Western-Blot (S23) 302. BORWB-M Borelioza - p/c IgM met. Western-Blot (S27) 303. BRU-OA Brucelloza - odczyn aglutynacyjny Wrighta 304. BRU-OWD Brucelloza - odczyn wiązania dopełniacza (OWD) 305. CARIN-G Pneumocystis jiroveci (carinii) - p/c IgG met. IFA CARIN-M Pneumocystis jiroveci (carinii) - p/c IgM met. IFA CHLP-A Chlamydiophila pneumoniae - p/c IgA (S63) 308. CHLP-G Chlamydiophila pneumoniae - p/c IgG (S67) 309. CHLP-M Chlamydiophila pneumoniae - p/c IgM (S65) 310. CHLT-A Chlamydia trachomatis - p/c IgA (S71) 311. CHLT-G Chlamydia trachomatis - p/c IgG (S73) 312. CHLT-M Chlamydia trachomatis - p/c IgM (S75) 7 z 16 Akceptuję

8 313. CMV-G CMV - wirus cytomegalii p/c IgG (F19) 314. CMV-GA CMV - wirus cytomegalii awidność p/c IgG (F22) 70, CMV-M CMV - wirus cytomegalii p/c IgM (F23) 316. COXAC Coxackie - p/c przeciw wirusom Coxackie 126, EBV-G EBV - wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgG (mononukleoza) (F53) 318. EBV-M EBV - wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgM (mononukleoza) (F56) 319. ENT-IGG Enterowirus - p/c IgG (F29) 70, ENT-IGM Enterowirus - p/c IgM (F28) 70, FTA Test kiłowy - potwierdzenia (FTA, FTA-ABS) 52, GRY-A-G Grypa A - p/c IgG (F75) 323. GRY-A-M Grypa A - p/c IgM (F76) 324. GRY-B-G Grypa B - p/c IgG (F80) 325. GRY-B-M Grypa B - p/c IgM (F81) 326. HBE-AG HBe - antygen HBe (WZW typu B) (V35) 327. HBSAG HBs - antygen HBs (WZW typu B) (V39) 22, HBS-CON HBs antygen - test potwierdzenia (WZW typu B) (V41) 42, HCV-RB HCV - p/c przeciw HCV test potwierdzenia met. Recom-Blot - Il (WZW typu C) (V53) HELI-G Helicobacter pylori - p/c IgG (U12) 331. HIV-WB HIV - wirus HIV test potwierdzenia met. Western Blott (F90) 370, HSV-IGG HSV - wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgG (F64) HSV-IGM HSV - wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgM (F65) JKIELB Jad kiełbasiany KOTP-G Koci pazur - p/c IgG 495, KOTP-M Koci pazur - p/c IgM 495, KRZT-A Krztusiec - p/c IgA (Bordetella pertussis) (S05) 338. KRZT-G Krztusiec - p/c IgG (Bordetella pertussis) (S07) 339. KRZT-M Krztusiec - p/c IgM (Bordetella pertussis) (S09) 340. KZM-IGG Kleszczowe zapalenie opon mózgowych - p/c IgG (F84) 126, KZM-IGM Kleszczowe zapalenie opon mózgowych - p/c IgM (F85) 126, LEG-AT Legionella - antygen w moczu met. ELISA (U18) 115, LEG-IGA Legionella - p/c IgA 199, LEG-IGG Legionella - p/c IgG (U16) 199, LEG-IGM Legionella - p/c IgM (U17) 199, LEPTO-G Leptospiroza - p/c IgG (U24) LEPTO-M Leptospiroza - p/c IgM (U25) LISTER Listerioza (U26) 349. MONO-LX EBV - wirus Epsteina Barr - test lateksowy (mononukleoza) 15, MYC-G Mycoplazma pneumoniae - p/c IgG (U41) 351. MYC-M Mycoplazma pneumoniae - p/c IgM (U43) 352. ODRA Wirus odry p/c IgM i IgG PAGRY-G Paragrypa - p/c IgG PAGRY-M Paragrypa - p/c IgM 83, PARAGRY Paragrypa - p/c IgM i IgG PCADENO Adenowirus - p/c przeciw adenowirusom IGG i IGM w surowicy 62, PCAMEB Ameba - p/c met. odczynu hemaglutynacji pośredniej 62, PCBABEM Bąblowica - p/c EM2 (X05) 3 8 z 16 Akceptuję

9 359. PCBABGW Bąblowica - p/c IgG met. Western-Blot (X05) PCBABLO Bąblowica - p/c met. ELISA (X05) 94, PC-MAL Malaria - p/c przeciw malarii PCPARWO Parwowirus B19 - p/c IgM i IgG (F35) PCWZWD HDV - p/c przeciw HDV (WZW typu D) (V58) 364. PNEUMO Pneumocystis jiroveci (carinii) - p/c IgM, IgG met. IIF POLIO POLIO - typowanie wirusa 400, RSV-IGG RSV - p/c IgG (V16) 367. RSV-IGM RSV - p/c IgM (V17) RUB-G Rubella (różyczka) - p/c IgG (V21) 369. RUB-GA Rubella (różyczka) - awidność p/c IgG 139, RUB-M Rubella (różyczka) - p/c IgM (V24) 371. SWIN-G świnka - p/c IgG (F94) 372. SWIN-M świnka - p/c IgM (F93) 373. TOX-A Toxoplazma gondi - p/c IgA TOX-G Toxoplazma gondi - p/c IgG (X41) TOX-GA Toxoplazma gondi - awidność p/c IgG (X49) 86, TOX-M Toxoplazma gondi - p/c IgM (X45) 377. TOXOKAR Toxocara canis IgG (X33) 70, TRICHIN Trichinella spiralis p/c IgG (włośnica) (X53) 153, VZV-IGG Varicella Zoster - p/c IgG w surowicy (ospa i półpasiec) (V68) 380. VZV-IGM Varicella Zoster - p/c IgM w surowicy (ospa i półpasiec) (V69) 381. WAGRZWB Wągrzyca - test potwierdzania met. Western-Blot 590, WAGRZYC Wągrzyca - p/c met. ELISA 199, WR Test kiłowy - przesiewowy (WR) 384. YER-A Yersinia - p/c IgA (U89) YER-G Yersinia - p/c IgG (U87) YER-M Yersinia - p/c IgM (U88) ANFOS P/c antyfosfolipidowe klasy IgM i IgG (N89) 101, AQP4 P/c przeciw akwaporynie 4 180, C1Q C1q 55, CRP-HS Białko C-reaktywne CRP-hs (wysokiej czułości) (I81) 391. ELF ELF 490, HE4 Ludzkie białko z komórek nabłonkowych najądrza (HE4) 70, KATECHO Katecholaminy w moczu (adrenalina, noradrenalina) (M15) 223, RF-LTX Czynnik reumatoidalny (RF) - latex (K21) 15, TROP-I Troponina I (O59) 396. TROP-T Troponina T (O61) 32,00 Alergologia 397. C-70 Insulina wieprzowa (C70) - IgE swoiste (L91) 398. C-73 Insulina ludzka (C73) - IgE swoiste (L91) 399. F-2 Mleko krowie (F2) - IgE swoiste (L91) 41, F-259 Winogrona(F259) - IgE swoiste (L91) 41, F-45 Drożdże (F45) - IgE swoiste (L91) 41, PN-PED Panel alergenów pediatryczny / mieszanych (L91) 182, PN-PO20 Panel alergenów pokarmowych - pełny (L91) 182,00 9 z 16 Akceptuję

10 404. PN-WZ20 Panel alergenów wziewnych - pełny (L91) 182, S-07 Pieprz (S07) - IgE swoiste (L91) Koagulologia 406. A2ANTYP Alfa-2-antyplazmina (aktywność) (G01) 89, APTT Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT) (G11) 9, BIAL-C Białko C (G05) 409. D-DIMER D-dimery (G49) 32, FIBR Fibrynogen (G53) 411. PT Czas protrombinowy (PT), INR/ (G21) 412. BIAL-S Białko S (G07) LA Krążący antykoagulant tocznia - LA 119,00 Przeciwciała i autoprzeciwciała 414. A-ACTIN P/c przeciw aktynie 85, A-AGSM P/c przeciw SM 62, A-AHU P/c przeciw jądrom neuronów (anty-hu) 417. A-AMA P/c przeciw jądrom neuronów (anty-ma) 418. A-AMFIF P/c przeciw amfifizynie 419. A-ARI P/c przeciw jądrom neuronów (anty-ri) 420. A-ARYB P/c antyrybosomalne 76, ACENTR P/c przeciw centromerom 149, A-CV2 P/c przeciw CV2 (CRMP5) 423. A-EBM P/c przeciw błonie podstawnej nabłonka 99, AECA Ff 83, AFOS P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig M, IgG AFOS-G P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig G 83, AFOS-M P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig M 83, AGBM P/c przeciw błonie podst. kłębków nerkowych (anty-gbm) (N67) FF 429. AGLI-A P/c przeciw gliadynie deaminowanej Ig A (N83) 63, AGLI-G P/c przeciw gliadynie deaminowanej Ig G (N81) 63, A-HIST P/c przeciw histonom (AHA) (N85) 76, A-KANZ P/c przeciw nabłonkowi kanalików żółciowych (BDA) 433. AKAR-A P/c antykardiolipinowe klasy IgA (N89) AKAR-G P/c antykardiolipinowe klasy IgG (N89) 43, AKAR-M P/c antykardiolipinowe klasy IgM (N89) 43, AMA P/c przeciw mitochondrialne (AMA) (O05) 43, AMA-ETI P/c przeciw mitochondrialne AMA-ETI (O05) 53, AMAG P/c przeciw MAG 200, AMA-M2 P/c przeciw mitochondrialne AMA-M2 (O05) 75, AMA-SUB P/c przeciw mitochondrialne podklasy M2, M4, M9 132, ANA P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metoda IIFT + miano) (O21) 442. ANA2 P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metodą IIFT) (O21) 443. A-NAJEG P/c przeciw nabłonkowi jelita grubego 76, AOA P/c przeciw jajnikowe A-PECHP P/c przeciw błonie podstawnej pęcherzyków płucnych 99, A-PM-1 P/c przeciw PM-1 76, A-SARK P/c przeciw sarkolemie 76,00 10 z 16 Akceptuję

11 448. ASCL-70 P/c przeciw Scl , ASM-RNP P/c przeciw Sm/RNP (Ribosomal RNP) 64, ASS P/c przeciw SS-A/Ro 62, ATG P/c antytyreoglobulinowe (ATG) (O18) 452. alt P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) (O09) B2GLIKG P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG 129, B2GLIKM P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgM 129, B2GLIKO P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG - IgM CANCA P/c przeciw proteinazie 3 (c-anca, PR-3) (N69) 32, DS-DNA P/c przeciw dwuniciowemu DNA (dsdna) (N75) 44, ENA-U1 P/c przeciw ENA U1-RNP 459. ENDO-A P/c przeciw endomysium IgA (N79) 76, ENDO-G P/c przeciw endomysium IgG (N79) 76, GM-1 P/c przeciw gangliozydowe GM-1 500, IA2 P/c przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2) (N87) 463. IAA P/c przeciw insulinowe (IAA) (N87) JO-1ENA P/c przeciw JO , LC-1 P/c przeciw LC LKM P/c przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1) 80, MI-2 P/c przeciw MI-2 200, PANCA P/c przeciw mieloperoksydazie (p-anca, MPO) 32, PCACETY P/c przeciw receptorowi acetylocholiny PCARA P/c przeciw retikulinie (ARA) (O17) 471. PCASPER P/c przeciw Aspergillus (W09) (W09) 62, PCCAST P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a (N71) 473. PCCYTRU P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (accp) (N66) 62, PCGAD P/c przeciw GAD (p/c p. dekarbosylazie kwasu glutaminowego) PCKANA P/c przeciw błonie podstawnej kanalików nerkowych 99, PCKANAL P/c przeciw kanalikom dróg żółciowych 477. PCKOHEP P/c przeciw błonie kom. hepatocytów (LMA) 99, PCKOMOK P/c przeciw komórkom okładzinowym żołądka (N97) 80, PCMG P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA) (N91) 63, PCPEMPH P/c przeciw pemphigus 170, PCPLEMN P/c przeciw plemnikowe PC-PLYT P/c przeciw płytkowe (O11) 483. PC-PRAZ P/c przeciw mięśniom poprzecznie prazkowanym (N93) 93, PCPURKI P/c przeciw komórkom Purkinjego (anty-tr) 139, PCSERC P/c przeciw sercowe klasy IgG (N95) 486. PCSLA P/c przeciw rozpuszczalnemu antygen. wątroby (SLA) met. ELISA 487. PCSLIN P/c przeciw komórkom ślinianek 73, PC-TGAA P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA (ttg IgA) 80, PC-TGAG P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgG (ttg IgG) 80, PCWTRZ P/c przeciw wyspom trzustkowym (N99) 93, PCZETRZ P/c przeciw kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki 80, P-NADNE P/c przeciw korze nadnerczy (N63) (N63) 80, SLAL P/c przeciw SLA/LP met. immuno-blott 1 11 z 16 Akceptuję

12 494. SRP P/c przeciw anty SRP 200, SSDNA P/c przeciw jednoniciowemu DNA (ssdna) (N77) 496. TBII Przeciwciała przeciw receptorowi TSH (TRAb) (O15) 95, PHAD Phadiatop met. Uni CAP. (PHAD) (L91) 4 Serologia grup krwi 498. ALLO Przeciwciała odpornościowe - test przesiewowy 499. BTA (Coomb) Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) (E19)(odczyn Coombsa) 20, GRUPA Grupa krwi, Rh 501. KARTA Wpis grupy do krew karty 502. RCKIK Identyfikacja p/c odpornościowych (80) 200,00 12 z 16 Akceptuję

13 Toksykologia/leki 503. AL Glin (P39) 89, AL-M Glin w moczu (P39) 89, AMIODAR Amiodaron (T03) 506. BARB Barbiturany w surowicy (P13) 34, BARB-M Barbiturany w moczu (P13) 508. BENZ Benzodiazepiny w surowicy 509. CR-M Chrom w moczu (P19) 510. CR-S Chrom we krwi (P19) 511. CYKLOSP Cyklosporyna (T11) 126, DIGOKS Digoksyna (T17) 513. ETYL as 514. FENOL-M Fenol w moczu (metabolity benzenu) (P33) 73, FENOTIA Fenotiazyna (P81) 516. F-M Fluor w moczu (P35) HG Rtęć we krwi (P89) 518. HG-M Rtęć w moczu (P89) 89, KARBAM Karbamazepina (T33) 520. LAMITRI Lamitrin 89, METHA Methadon (P57) 49, NI Nikiel we krwi (P69) 523. NI-M Nikiel w moczu (P69) 524. PARACET Paracetamol w surowicy (P75) 525. PB Ołów we krwi (P71) 43, PB-M Ołów w moczu (P71) 527. PHNB Fenobarbital (T25) 94, SALIC Salicylany w surowicy (P91) 529. SALIC-M Salicylany w moczu (P91) 44, THEO Teofilina (T55) 83, TOPAMA Topiramat (Topamax 220, WALPRO Kwas walproinowy (T59) MIKROBIOLOGIA Symbol Nazwa badania DOLNE DROGI ODDECHOWE 533. P-BAL tą ceną należy nanieść na kasę P-DDO Posiew z dolnych dróg oddechowych - tlenowo (78) GÓRNE DROGI ODDECHOWE 535. CHLP-AT Chlamydia pneumoniae antygen - z wymazu (S59) 55, P-GDO Posiew na obecność S. pyogenes i Strep. gr. C i G (78) 31, P-GDOR Posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony (78) 538. P-JU Posiew wymazu z jamy ustnej - tlenowo (78) 33, P-NOS Posiew wymazu z nosa w kierunku S.aureus (78) 31, P-NOSR Posiew z nosa rozszerzony (78) 541. P-UCHO Posiew wymazu z ucha - tlenowo (78) 32, P-UCHR Posiew materiału z ucha środkowego tlenowo (78) 61,00 13 z 16 Akceptuję

14 PŁYNY USTROJOWE 543. PB-KREW Posiew krwi - beztlenowo (78) 41, P-KREW Posiew krwi - tlenowo (78) 41, PMR-LAT Fenobarbital (T25) 546. P-PJC Posiew płynów ustrojowych - tlenowo (78) 36, P-PMR Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego - tlenowo (78) 36,00 SKÓRA/TKANKA PODSKÓRNA 548. P-RANA Posiew wymazu z rany - tlenowo (78) 64, P-SKORA Posiew wymazu ze skóry (78) 550. P-ZMS Posiew ze zmian skórnych - tlenowo (78) 551. P-ZMST Posiew ze zmiany trądzikowej (78) UKŁAD MOCZOWO - PŁCIOWY 552. CHLT-AT Chlamydia trachomatis antygen - z wymazu (S59) 55, P-DMP Posiew z dróg moczowo-płciowych - tlenowo (78) P-DMPS Posiew w kierunku Streptococcus agalactiae (GBS) (78) 43, P-MYCU Posiew z DMP na obecność Mycoplasma / Ureaplasma (78) 556. P-NASTL Posiew nasienia tlenowo (78) P-NEISS Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae (78) 39, POCH-B Biocenoza pochwy - czystość, preparat 33, TRICHO Badanie w kierunk Trichomonas vaginalis 33,00 UKŁAD POKARMOWY 560. AROTA Badanie w kierunku adenowirusów,rotawirusów (F37) 561. CLOS-AB Test kału w kier.toksyny A+B Clostridium diff. (S81) 80, IDE-SAN Identyfikacja szczepu w Sanepidzie NORO-AG Badanie w kierunku norowirusa 90, NOSICIE Badanie na nosicielstwo (78) 565. P-CAMP Posiew kału w kierunku Campylobacter (78) 566. P-ECOLI Posiew kału w kier. E. coli enteropatogennej (78) 567. P-KAL-O Posiew ogólny kału (78) 568. P-SS Posiew w kierunku Salmonella Shigella (78) ( 3 x 32 zł) sanepid 32, P-YERS Posiew kału w kierunku Yersini (78) UKŁAD WYDALNICZY 570. P-MOCZ Posiew moczu (77) 2 NARZĄD WZROKU wymaz 571. P-OKO Posiew wymazu z oka - tlenowo (78) MATERIAŁ POBRANY CHIRURGICZNIE 572. P-CEWN Posiew cewników, drenów i mat. wszcz. - tlenowo (78) 573. P-ROPA Posiew ropy - tlenowo (78) 574. P-WYDZ Posiew tkanek, wydzielin - tlenowo (78) 64,00 INNE POSIEWY 575. P-ALARM Badanie na nosicielstwo patogenów alarmowych 576. PB-CEWN Posiew cewników, drenów i mat. wszcz. - beztlenowo (78) 41, PB-CLOS Posiew kału beztlenowo w kierunku Clostridium difficile 41, PB-DDO Posiew z dolnych dróg oddechowych beztlenowo (78) 41, PB-DMP Posiew z dróg moczowo-płciowych-beztlenowo (78) 41,00 14 z 16 Akceptuję

15 580. PB-GDO Posiew z górnych dróg oddechowych beztlenowo (78) 41, PB-GRUC Posiew wydzielin z gruczołów-beztlenowo (78) 41, PB-JU Posiew wymazu z jamy ustnej beztlenowo (78) 41, PB-KAL Posiew kału- beztlenowo (78) 41, PB-KREP Posiew krwi pępowionowej - beztlenowo (78) 41, PB-NAST Posiew nasienia beztlenowo (78) 41, PB-NOS Posiew wymazu z nosa - beztlenowo (78) 41, PB-OGO Posiew ogólny beztlenowo (78) 41, PB-OKO Posiew wymazu z oka - beztlenowo (78) 41, PB-PMR Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego - beztlenowo (78) 41, PB-POS Posiew w kierunku bakterii beztlenowych (78) 41, PB-SKOR Posiew ze skóry - beztlenowo (78) 41, PB-UCHO Posiew wymazu z ucha - beztlenowo (78) 41, PB-ZMST Posiew ze zmiany trądzikowej beztlenowo (78) 41, PB-ZMW Posiew ze zmian wewnętrznych-beztlenowo (78) 41, P-DERMA Posiew w kierunku dermatofitów (78) 596. P-GRZYB Posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych) (78) 23, P-KONT Kontrola mikrobiologiczna (78) 21, PO-WYPO Posiew wymazu z powierzchni met.odcisków (78) 20, P-SANIT Kontrola jałowości powietrza (78) 21, P-WYMPO Posiew wymazu z powierzchni (78) 12, SPOR-A Sporal A (78) SPOR-S Sporal S (78) 1 DIAGNOSTYKA GRUŹLICY 603. TBC-ANS Lekowrażliwość poszerzona (84) 280, TBC-ANT Lekowrażliwość podstawowa (84) TBC-AU Posiew TBC met. automatyczna (78) 190, TBC-AUP Posiew TBC - szybki system (78) 190, TBC-ID Identyfikacja szczepu (80) 89, TBC-IDA Identyfikacja Prątków atyp. Do grupy (80) 190, TBC-IDN Identyfikacja test niacynowy (80) 610. TBC-INH Lekowrażliwość na Izoniazyd o stężeniu 0,1 mcg/ml i 0,4 mcg/ml (84) 611. TBC-PBK Posiew TBC met. Konwencjonalna (78) 49, TBC-PR Preparat TBC- bad. w kierunku gruźlicy (13) TBC-PZA Lekowrażliwość podstawowa z lekowrażliwością na pyrazynamid (84) 189, TBC-QFE Test QuantiFERON-TB TBC-SPO Test T-SPOT.TB wykrywanie zakażeń prątkiem gruźlicy 229,00 HISTOPATOLOGIA 616. CYT-BAC Cytologia biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (91.447) 617. CYT-KON Konsultacja nadesłanych preparatów CYTOL-N Cytologia nieginekologiczna 619. CYTOLOG Cytologiczne badanie wymazu z szyjki macicy (91.447) 44, LH LUTEOTROPINA 22,00 621pROT PROTEINOGRAM 20, wapń Wapń zjonizowany 21,00 15 z 16 Akceptuję

16 16 z 16 Akceptuję

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU PAKIET STANDARD DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU W ENEL-MED każdy pacjent ma dostęp do placówek własnych jak i partnerskich działających w jednej sieci, bez względu za

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 40 Poz. 1413. Rady Diagnostów Laboratoryjnych. 8 A14 Leukocyty w moczu. 6 A12 Ciężar właściwy moczu. 4 A09 Bilirubina w moczu

Dziennik Ustaw 40 Poz. 1413. Rady Diagnostów Laboratoryjnych. 8 A14 Leukocyty w moczu. 6 A12 Ciężar właściwy moczu. 4 A09 Bilirubina w moczu Dziennik Ustaw 40 Poz. 1413 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Kod Klasyfikacji Badań Laboratoryjnych Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Świadczenia objęte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez Centra Medicover. W ramach

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r.

CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r. Cennik badań komercyjnych od 01.01.2015r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 z dn. 01.12.2014r. CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r. Nazwa badania/zabiegu Cena w PLN Konsultacja specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ Rodzaj badania Czas oczekiwania na wynik Cena brutto (zł) PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ Badanie ogólne moczu (pasek testowy +badanie osadu + ilościowe ozn. glukozy i białka)

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Cennik świadczeń zdrowotnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy strona 3 2 Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu strona 4 3 Klinika

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O.

CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. Sosnowiec, 11.02.2015r. Strona 1 z 28 PRACOWNIA MR Kod art.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CENNIK USŁUG OFERTA KOMERCYJNA

SPIS TREŚCI CENNIK USŁUG OFERTA KOMERCYJNA SPIS TREŚCI RADIOLOGIA... 2 REZONANS MAGNETYCZNY... 2 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA... 2 RTG... 3 PRACOWNIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH... 5 DIAGNOSTYKA OGÓLNA Z USG... 5 DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA... 5 DIAGNOSTYKA

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Aktualizacja na dzień 11.08.2015. Lp. Kod Diagnostyka Laboratoryjna Cena * Uwagi 1 554 17-ketosterydy w moczu

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik BIOCHEMIA/IMMUNOCHEMIA ACTH (Hormon adenokortykotropowy) 38,00 zł ALAT (Aminotransferaza alaninowa) 5.00 zł ALBUMINY 20,00 zł AMYLAZA (Diastaza) 6,00 zł OSOCZE/ MOCZ ANTY TPO (P.ciała przeciw peroksydazie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów

ZAKRES COMFORT Kompleksowe Konsultacje Specjalistów ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów W ramach abonamentu, Pacjent ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych

Bardziej szczegółowo

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy Grupa LUX MED już ponad 20 lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną,

Bardziej szczegółowo

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego Program ZDROWIE II zakres pakietu medycznego Szanowni Państwo, Grupa LUX MED jest jedną z największych w Polsce sieci placówek prywatnej opieki medycznej, oferującą kompleksową opiekę ambulatoryjną i diagnostyczną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia leczenia ambulatoryjnego z refundacją, zwane dalej swu mają

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK Spis treści 1. Ceny konsultacji w poradniach specjalistycznych lub na oddziałach szpitalnych...3 2. Ceny świadczeń wykonywanych w Gabinecie Zabiegowym Izby Przyjęć

Bardziej szczegółowo

Pakiet Comfort AZS to:

Pakiet Comfort AZS to: Pakiet Comfort AZS to: Portal Pacjenta - dostęp do zintegrowanej platformy informatycznej (zarządzanie własną kartoteką Pacjenta, E-rezerwacja, umawianie/odwoływanie wizyt, dostęp do wyników badań, komunikacja

Bardziej szczegółowo

Allianz Opieka Zdrowotna

Allianz Opieka Zdrowotna Grupowe ubezpieczenia zdrowotne Allianz Opieka Zdrowotna U B E Z P I E C Z E N I A I N W E S T Y C J E B A N K O W O Ś Ć Wyjątkowa pomoc dla całej rodziny Unikalnym na rynku rozwiązaniem są świadczenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego (Aneks 3) Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im.

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA OGÓLNA. Strona 1/10 CZAS RODZAJ BADANIA METODY ANALITYCZNE OCZEKIWANIA NA ZAKRES REFERENCYJNY SPRAWOZDANIE

ANALITYKA OGÓLNA. Strona 1/10 CZAS RODZAJ BADANIA METODY ANALITYCZNE OCZEKIWANIA NA ZAKRES REFERENCYJNY SPRAWOZDANIE Uwaga: Czas oczekiwania na sprawozdanie z badania laboratoryjnego może ulec zmianie z przyczyn technicznych np.: (awaria aparatu, która może skutkować wydłużeniem czasu wydania sprawozdania). Jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po badaniach. IDEXX Vet Med Lab

Przewodnik po badaniach. IDEXX Vet Med Lab Przewodnik po badaniach IDEXX Vet Med Lab Tytuł oryginału: Manual Tłumaczenie: dr Jarosław Król Skład: Marcin Morawski MarcinArt Korekta: Ewa Gawlik i Urszula Mazur IDEXX Vet Med Lab, październik 2007

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE. Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE. Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu 1 1 Co to jest COMPENSA ZDROWIE? Compensa Zdrowie to Program Prywatnej Opieki Zdrowotnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł.

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł. CENNIK OPŁAT za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych a także opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń zdrowotnych

Cennik świadczeń zdrowotnych Załącznik Nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie Cennik świadczeń zdrowotnych I. Laboratorium 1. BADANIA LABORATORYJNE. Badanie 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia leczenia ambulatoryjnego mają zastosowanie wyłącznie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DK-2710-1/2012 Warszawa, 2012-01-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Posiadaczy Kart Kredytowych, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych (w znaczeniu zdefiniowanym w 5 poniżej) świadczonych przez spółkę

Bardziej szczegółowo

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw.

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. DIA GNO STY KA Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. Opracowanie na podstawie: Onkologia w Praktyce Klinicznej Maciej Krzakowski Krzysztof

Bardziej szczegółowo