Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2011 nr 1-4 styczeń-grudzień 2011 poz WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja. Normalizacja. Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia. Czasopiśmiennictwo. Bibliofilstwo) 0/9(05) Dzienniki. Czasopisma społeczno-kulturalne 004(05) Informatyka i technika komputerowa 005(05) Zarządzanie. Biurowość ](1-32) Czasopisma regionalne i lokalne ] Czasopisma popularno-naukowe ] Czasopisma sensacyjne ] Czasopisma dziecięce i młodzieżowe ] Czasopisma mniejszości narodowych ] Czasopisma dla mężczyzn ] Czasopisma kobiece ] Czasopisma studenckie 06(05) Organizacje. Stowarzyszenia. Muzea 1(05) FILOZOFIA. LOGIKA. ETYKA 133(05) Okultyzm. Magia. Czary. Astrologia. Horoskopy. Chiromancja 159.9(05) Psychologia 2(05) RELIGIA. TEOLOGIA. RELIGIOZNAWSTWO 3(05) NAUKI SPOŁECZNE ](05) Statystyka. Demografia 316(05) Socjologia 32(05) Polityka. Polityka wewnętrzna. Polityka międzynarodowa 329(05) Ruchy i partie polityczne. Stowarzyszenia kombatanckie. Harcerstwo 33(05) Nauki ekonomiczne. Gospodarka 331(05) Praca. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Związki zawodowe 332(05) Gospodarka regionalna i terytorialna. Gospodarka mieszkaniowa 334(05) Spółdzielczość 336(05) Finanse. Podatki. Bankowość (05) Turystyka 34(05) Prawo. Kryminalistyka 351/354(05) Administracja publiczna. Bezpieczeństwo publiczne. Dzienniki urzędowe 355/359(05) Nauka i sztuka wojenna. Wojsko 364/368(05) Polityka społeczna. Opieka społeczna. Ubezpieczenia 37(05) Oświata. Wychowanie. Pedagogika. Szkolnictwo 378(05) Szkolnictwo wyższe (05) Hobby. Kolekcjonerstwo. Modelarstwo 39(05) Etnografia. Folklor 5(05) NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE. PRZYRODA 502/504(05) Ochrona środowiska. Degradacja środowiska. Ekologia 51(05) Matematyka 52(05) Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53(05) Fizyka 54(05) Chemia. Mineralogia 55/56(05) Geologia. Meteorologia. Hydrologia. Paleontologia 57/59(05) Nauki biologiczne. Botanika. Zoologia. Antropologia 6(05) NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO 60(05) Biotechnologia 61(05) Medycyna. Stomatologia 613(05) Pielęgnacja ciała. Higiena ogólna i osobista. Dieta. Nałogi (05) Dziecko - higiena, opieka, wychowanie 614(05) Służba zdrowia. Ratownictwo 615(05) Farmacja. Fizjoterapia. Medycyna niekonwencjonalna (05) Pielęgniarstwo. Opieka nad chorym 62(05) Technika ](05) Energetyka. Górnictwo 621(05) Elektrotechnika. Elektronika. Technika jądrowa. Technologia mechaniczna 623(05) Technika wojskowa. Broń 624/625(05) Inżynieria lądowa. Koleje. Budowa dróg 626/627(05) Inżynieria wodna. Hydrotechnika 628(05) Inżynieria sanitarna 629(05) Technika środków transportu. Samochody. Motoryzacja. Budownictwo okrętowe. Technika lotnicza i astronautyczna 63(05) Rolnictwo 630(05) Leśnictwo 631/635(05) Uprawa i hodowla roślin. Ogrodnictwo 636/639(05) Zootechnika. Weterynaria. Rybołówstwo. Zwierzęta domowe 64(05) Gospodarstwo domowe. Kucharstwo. Gastronomia. Hotelarstwo. Moda. Robótki ręczne 643/645(05) Mieszkanie. Urządzanie wnętrz 646.7(05) Kosmetyka ](05) Telekomunikacja. Radiofonia. Telewizja. Transport. Poczta ](05) Przemysł poligraficzny. Drukarstwo. Księgarstwo. Działalność wydawnicza. Środki masowego przekazu. Reklama 657(05) Rachunkowość. Księgowość 658(05) Organizacja przedsiębiorstw 658.6/.8(05) Organizacja i technika handlu 66/68(05) Przemysł. Rzemiosło. Artykuły przemysłowe 69(05) Budownictwo 7(05) SZTUKA. KONSERWATORSTWO 71/72(05) Planowanie przestrzenne. Architektura. Urządzanie ogrodów 73/77(05) Sztuki plastyczne. Fotografia. Sztuka użytkowa 78(05) Muzyka 791/792(05) Film. Teatr 793/794(05) Gry komputerowe. Gry towarzyskie 796/799(05) Sport. Rekreacja. Wędkarstwo. Myślistwo 8(05) FILOLOGIA. JĘZYKOZNAWSTWO 82(05) Literatura 9(05) ARCHEOLOGIA. GEOGRAFIA. HISTORIA 902/904(05) Archeologia 91(05) Geografia 929(05) Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94(05) Historia. Regionalizm. Nauki pomocnicze historii. Archiwistyka

2 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja. Normalizacja. Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia. Czasopiśmiennictwo. Bibliofilstwo) Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura / [Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej]. - 1 (2010). - Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, cm. - (Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, ISSN ) Niereg. - Zeszyt oznaczony w zbiorze ogólnym jako nr Streszcz. ang. Spis treści ang., pol. ISSN b x 588/2011 Bibliografia Publikacji Pracowników Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej / Biała Podlaska : Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II, cm. Niereg. - Poprzednio: Bibliografia, Publikacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. b /2011 Bibliografia Zgierza i Powiatu Zgierskiego / Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Zgierzu Zgierz : Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. B. Prusa, cm. Rocz. ISSN b /2011 Copernicus Center Reports / [Michał Heller ed. in chief]. - Nr 1. - Kraków : [Centrum Kopernika Badań Inerdyscyplinarnych], cm. Rocz. ISSN b /2011 Informacja Ekspresowa - Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa zob. poz. 240/2011 Informacja Ekspresowa - Instytut Kolejnictwa zob. poz. 241/2011 Katalog : biuletyn informacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu / [Ewa Byczyńska red. nacz.] , nr 1 (jesień)- = nr 1. - Wągrowiec : MBP, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Średnia 18, Wągrowiec; tel. (62) , mbp ISSN = Katalog (Wągrowiec) : bezpłatnie b /2011 Między Regałami zob. poz. 108/2011 Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes : NIMB : odkryj przestrzenie nowej nauki / [Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu. Uniwersytet Jagielloński ; Piotr Żabicki red. nacz.]. - Nr 9 (grudz. 2010). - Kraków : CITTRU UJ, cm. Trzy razy w roku. - Nr 1-8 ukazały się w latach w wersji online. - Adres red.: ul. Czapskich 4, Kraków; ISSN X b /2011 2

3 Poz Nowator XXI zob. poz. 229/2011 Pomagamy Sobie w Pracy : opolski kwartalnik informacyjno-metodyczny / Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu. - R. 54, nr 4 (2010). - Opole : WBP, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: Stycz./luty Cd. ukazuje sie online pt.: Bibliotekarz Opolski. ISSN b /2011 Przegląd Polskiego Piśmiennictwa Zagadnień Gospodarki Żywnościowej / Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego , nr Warszawa : CBR, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1990, nr 1. - Przestało ukazywać się. ISSN b /2011 Roczniki Kulturoznawcze = Annales des Études Culturelles = Annals of Cultural Studies / Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; [Piotr Moskal red. nacz.]. - T. 1 (2010). - Lublin : TN KUL, cm. Rocz. - Streszcz. ang. ISSN b /2011 Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne. Numer Specjalny / [red. nacz. Paulina Tendera] , 1- = 1. - Kraków : Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ, cm. Rocz. - Streszcz. ang. - Ukazuje się również w wersji online ISSN ISSN X = Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne. Numer Specjalny (Druk) b /2011 Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Numer Specjalny / [red. nacz. Paulina Tendera]. - 1 (2010). - Kraków : Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ, cm. Rocz. - Tekst, streszcz. ang., pol. - Ukazuje się również w wersji online ISSN ISSN = Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Numer Specjalny (Druk) b /2011 0/9(05) Dzienniki. Czasopisma społeczno-kulturalne AFF Magazyn / [red. nacz. Hanna Rydlewska, Marcin Różyc] , nr 1. - [Poznań : s.n.], cm. Niereg. - Tyt. wg okł. - Rozwiązanie akronimu w tyt.: Art & Fashion Festival. ISSN b /2011 Afisz : tarnobrzeski kwartalnik kulturalny / [Tarnobrzeski Dom Kultury ; red. nacz. Stanisław Dziubak]. - Nr 30 (I/IX 2009) = nr Tarnobrzeg : TDK, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 13 (marz. 1996). - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. ISSN = Afisz (Tarnobrzeg) b /2011 Almanach Kudowski : pamiętnik : lokalny kwartalnik społeczno-kulturalny / [red. nacz. Bronisław MJ Kamiński] , nr 1 (lato/jesień). - Kudowa-Zdrój : Bronisław MJ Kamiński, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Kościuszki 7, Kudowa-Zdrój ISSN : zł 4 b /2011 Bedrift : magazyn bezpłatny / [red. nacz. Anna Ochmann]. - Jesień Zabrze : Veno s Studio Wenancjusz Ochmann, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. ISSN : bezpłatnie b /2011 3

4 Poz Biuletyn - Polski Komitet do Spraw UNESCO Biuletyn : przegląd Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO Warszawa : Polski Komitet do Spraw UNESCO, cm. Rocz. - Jest kontynuacją czas.: UNESCO i My = ISSN zob. poz. 606/2011. ISSN b /2011 Boolvar : artykuły, ogłoszenia, premiery, reportaże, wydarzenia : jachting, lotnictwo, motoryzacja, nieruchomości, styl życia / [red. nacz. Kamila Borkowska]. - Nr 1 (grudz. 2010/stycz. 2011). - [Bielsko-Biała] : Royal Agency, cm. Dwumies. - Adres red.: pl. św. Mikołaja 5, Bielsko-Biała; ISSN : zł 19,90 b /2011 CQ : classic & quality magazine : design, art, fashion, lifestyle , nr 1 (wiosna). - Poznań : Ceramica Group, cm. Kwart. - Adres red.: ul. Ratajczaka 44, Poznań ISSN = CQ (Poznań) b /2011 Dolce Vita : celebrujemy życie / [red. nacz. Krzysztof Witecki]. - Nr 1. - Gdańsk : Max Studio Park Reklamowy, [2010] cm. Dwumies. ISSN = Dolce Vita (Gdańsk) : bezpłatnie b /2011 Dolce Vita : sztuka dobrego wyboru. - Nr 1 (jesień/zima 2010). - Warszawa : Axel Springer Polska, cm. Kwart. - Adres red.: ul. Domaniewska 52, Warszawa ISSN = Dolce Vita (Warszawa) b /2011 Echo Roztocza : niezależny i niekomercyjny miesięcznik , nr 1 (05.07.). - [Adamów : s.n.], cm. Mies. - Tyt. wg nagł. ISSN : zł 1,50 b /2011 Exacto : pierwszy łódzki dwumiesięcznik biznesowo-lifestylowy / [red. nacz. Maciej Żyliński] , 2 (kwiec./maj) = 5. - [Łódź] : Exsisto, cm. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2009, 1 = 1. - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. ISSN : zł 6,50 b /2011 F5 Trend Book : rynek i kultura / [red. nacz. Konrad Jerin]. - Nr 01 (zima 2010/[20]11). - Warszawa : Adpress Wydawnictwo Reklamowe, cm. Kwart. ISSN : zł 50 b x 8/2011 La Fabrique : made in Łódź / [red. nacz. Kuba Nawrocki] , nr Łódź : Masz Firma Janina Szewczyk, cm. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2008, nr 01 (24 maja/01 czerwca). - Przestało ukazywać się. ISSN : bezpłatnie b /2011 Fenomen Polska , nr 1 (lato). - Warszawa : NeoMedia Hanna Kielich-Rainka, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Lokajskiego 26/7, Warszawa; tel. (22) , ISSN X : zł 8,10 b /2011 Food & Life : magazine : smaki, trendy, innowacje / [Tomasz Pańczyk red. nacz.] , wyd. 1 (grudz.)- = wyd Warszawa : Fischer Trading Group, cm. Mies. - Tekst pol., ang. ISSN b /2011 4

5 Poz Frappé Magazine / [red. nacz. Danuta Studencka-Derkacz] , nr 1 (paźdz./list.). - Wrocław : Wydawnictwo Admedia Danuta Studencka-Derkacz, cm. Mies. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Szybowcowa 58/4, Wrocław; ISSN b /2011 Gazzetta Italia / [Stowarzyszenie Italiani in Polonia ; red. capo Dorota Kozakiewicz]. - Nr 1 (czerw. 2010). - Warszawa : Stowarzyszenie Italiani in Polonia, cm. Dwumies. - Tyt. wg nagł. - Tekst wł., pol. - Nr 0 ukazał się w kwietniu ISSN b /2011 GoodLifePoland : eco & wellness magazine / [red. nacz. Lena Świadek] , nr 1 (wiosna) = nr 4. - Warszawa : GoodLife- Poland, cm. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2009, nr 1 (maj). - Tyt. wg okł. - Tekst ang., pol. - Przestało ukazywać się. ISSN : zł 7,99 b x 594/2011 Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność / [Międzynarodowe Centrum Kultury] = heritage, culture & the present / [International Cultural Centre ; red. nacz. Jacek Purchla]. - Nr 1 (2010). - Kraków : MCK, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Tekst równoległy, spis treści ang., pol. ISSN X : zł 19 b /2011 Inside : bezpłatny wrocławski miesięcznik lifestyle / [red. nacz. Jakub Głogowski] , nr 1 (sierp.). - Wrocław : Progres Media, cm. Mies. - Adres red.: ul. Świdnicka 39, Wrocław; tel. (71) , ISSN = Inside (Wrocław) : bezpłatnie b /2011 Kraina Bugu / [red. nacz. Katarzyna Karczewska] , nr 01 (jesień). - Łosice : Agencja Reklamowo-Wydawnicza Kraina Bugu, cm. Kwart. - Adres red.: ul. Rynek 12, Łosice; ISSN X : zł 14,90 b /2011 Książki zob. poz. 870/2011 Kształty / [Ewa Głogowska red. nacz.] , nr 2 = nr 2. - Wrocław : A Propos, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2008, nr 1 = nr 1. - Tyt. wg okł. - Cd. ukazuje się online. ISSN : zł 16,90 b /2011 Kuracjusz Polski : Augustów, Busko-Zdrój, Ciechocinek [...]. - Nr 1 (grudz. 2010/stycz. 2011). - Częstochowa : Ermat Press, cm. Dwumies. - Tyt. wg nagł. - Tekst pol., niem. - Nr próbny ukazał się w sierpniu 2009 jako dodatek do czas.: Gazeta Plażowa = ISSN Adres red.: al. Niepodległości 39, Częstochowa; tel. (34) , ISSN : bezpłatnie b /2011 Kurier Dolnośląski : magazyn społeczno-kulturalny / [red. nacz. Marek Staniewicz] , nr 1 (paźdz.)- = nr 1. - Wrocław : Wydawnictwo c2, cm. Dwumies. - Adres red.: ul. Lelewela 4, Wrocław; ISSN = Kurier Dolnośląski (Wrocław) b /2011 Kurier Polski Dzień po Dniu : [ogólnopolski periodyk społeczny / red. nacz. Zbigniew Grzyb]. - R. 2, nr 11 (18 marca 2009). - Warszawa : Fundacja Samorządność i Demokracja, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (15 października 2008). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN : bezpłatnie b /2011 5

6 Poz Macoolatura : informacje, pomysły, inspiracje... / [red. nacz. Monika Karalus] , 1 (kwiec./czerw.). - Zabrze : Partner XXI, cm. Kwart. - Adres red.: ul. Pawliczka 25, Zabrze; tel. (22) , ISSN b x 326/2011 Magazyn Pomorski : MP / [red. nacz. Renata Mroczkowska-Jankowska] , nr 1- = nr Gdynia : Wydawnictwo Prasowe Edytor, cm. Mies. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Poprzednio: Wieczór, ISSN zob. poz. 609/2011. ISSN (popr.) : zł 5 b /2011 Managers Business & Home / [red. nacz. Renata Kurcil]. - Czerw./lip Warszawa : ML, cm. Dwumies. ISSN : zł 9,90 b /2011 Mida : magazyn dla prawników / [red. nacz. Jolanta Budzowska] , nr 1 (kwiec.)- = nr 1. - Warszawa : Mida, cm. Mies. - Tyt. wg okł. - Adres red.: al. J. Waszyngtona 40A, Warszawa; ISSN X : zł 25 b /2011 Mix Rybnik : sympatyczny magazyn lokalny Rybnika i okolic : informacja, kultura, edukacja, rozrywka / [red. nacz. Katarzyna Grabowska] , nr 1 (wrzes.). - Rybnik : GKpress Katarzyna Grabowska, cm. Mies. - Tyt. wg okł. ISSN : zł 5,50 b /2011 Nad Kamienną : kwartalnik społeczno-kulturalny / [Elżbieta Baran red. nacz.] , 1 (stycz./marz.)- = 1. - [Ostrowiec Świętokrzyski : Miejskie Centrum Kultury], cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Sienkiewicza 54, Ostrowiec Świętokrzyski ISSN = Nad Kamienną (Ostrowiec Świętokrzyski. 2011) b /2011 Naš Vibìr : gazeta dlâ mìgrantìv z Ukraïni v Pol ŝì / [red. nacz. Tetyana Rodnyenkova] , nr 1. - [Warszawa : s.n.], cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Kościelska 7, Warszawa; ISSN : bezpłatnie b /2011 Nowa Gazeta Literacka zob. poz. 873/2011 Nowa Łomiankowska / [red. nacz. Jędrzej Fijałkowski]. - Nr 1. - [Komorów-Granica] : As Factory, [2011] cm. Mies. - Nr 0 ukazał się w ISSN : bezpłatnie b /2011 Nowy Tygodnik Popularny : NTP : pismo związkowe , nr 50/52 (12/26 XII) = nr 1344/ Warszawa : Książka i Prasa, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1993, nr 40 (3 października) = nr Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN : zł 9 b /2011 Panorama Ziemi Kłodzkiej : turystyka, sport, kultura , nr 01 (maj). - Kłodzko : Alter Media Public Relations, cm. Mies. ISSN X : zł 5 b /2011 6

7 Poz PaperMint : magazyn do czytania / [red. nacz. Joanna Laprus-Mikulska] , 1 (lip.)- = 1. - Piaseczno : Sun Investment, cm. Mies. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Emilii Plater 25/10, Warszawa ISSN X : zł 4,99 b /2011 Poradnik Instytucji Kultury : nowości, finanse, podatki, zarządzanie, prawo pracy / [red. nacz. Tadeusz Szkudlarek] , nr 1 (luty). - Sieradz : Prawo dla Praktyków, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ISSN b /2011 Powinność : pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej , nr 1 (kwiec.). - Chełm : Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela, cm. Dwumies. - Tyt. wg okł. ISSN : bezpłatnie b /2011 Prestiż Polska / [red. nacz. Justyna Lizińczyk]. - 1, nr 3/4 (list./grudz. 2009). - [Tychy] : JLI Concept, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1, nr 1 (wrzes. 2009). - Przestało ukazywać się. ISSN : bezpłatnie b /2011 Puławski Przegląd Powiatowy : społeczno kulturalny kwartalnik ziemi puławskiej / [Starostwo Powiatowe w Puławach ; Maria Müller red. nacz.]. - Nr 5 (jesień 2007). - Puławy : SP, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (lip. 2006). - Przestało ukazywać się. ISSN b /2011 / [red. nacz. Rafał Natorski]. - Nr 1 (list. 2010). - Radom : MediaPak, cm. Mies. - Adres red.: ul. Wrocławska 8, Radom; tel. (48) , ISSN b /2011 Si : magazyn czasu wolnego / [red. nacz. Justyna Dziegieć]. - Nr 04 (marz./kwiec./maj 2010). - Kraków : Marketing Investment Group, cm. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 01 (maj/czerw. 2009). - Przestało ukazywać się. ISSN = Si (Kraków) : zł 4,90 b /2011 Sielskie Życie : siła tradycji piękno natury / [red. nacz. Małgorzata Szczepańska] , 1 (wiosna/lato). - Warszawa : Burda Publishing Polska, cm. Kwart. ISSN X : zł 8,90 b /2011 Strefa Mińsk : bezpłatny tygodnik społeczno-kulturalny / [red. nacz. Dariusz Mieczysław Mól] , nr 1 (1 wrzes.). - Mińsk Mazowiecki : Strefa M, cm. Tyg. ISSN : bezpłatnie b /2011 Studia Europaea Gnesnensia = Gnieźnieńskie Studia Europejskie / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu = Gniezno European Studies / The Poznań Society for the Advancement of the Arts and Sciences, Institute of European Culture Adam Mickiewicz University in Poznań ; ed. in chief Leszek Mrozewicz , 1/2. - Poznań ; Gniezno : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, cm. Półrocz. - Tekst pol., niem. Streszcz., spis treści ang., pol. - Adres red.: ul. Kostrzewskiego 5/7, Gniezno; tel. (61) , ISSN b /2011 7

8 Poz Studia Kulturowe / Katedra Kulturoznawstwa i Filologii. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. - 1 (2010). - Katowice : WSZOP, cm. Rocz. - Streszcz. ang. - Adres red.: ul. Bankowa 8, Katowice; tel. (32) ISSN X = Studia Kulturowe (Katowice) b /2011 Sztuki Medialne : gazeta medioznawcza : czasopismo Sekcji Naukowej Dziennikarzy / Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP ; [Józef Burniewicz red. nacz.]. - Nr 2 (marz./kwiec. 2010). - Olsztyn : WSIiE TWP, cm. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (paźdz./list. 2009). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN X : bezpłatnie b x 892/2011 Śląska Gazeta Społeczno-Polityczna / [red. nacz. Piotr P. Bachurski] , nr 1 (3/9 czerwca). - Warszawa : Polska Prasa Regionalna, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. ISSN : zł 2 b /2011 Trybuna : [gazeta socjaldemokratyczna / red. nacz. Wiesław Dębski]. - Wyd. 3 Warszawa , nr 284 (4 XII) = nr [Warszawa] : Ad Novum, cm. Dz. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (12 II 1990). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN = Trybuna (Warszawa. 1990) : zł 2 b /2011 Tygodnik Polska zob. poz. 729/2011 Tylko dla Dorosłych : pismo ludzi dojrzałych , nr 1 (grudz.)- = nr 1. - [Warszawa] : Agora, cm. Kwart. - Adres red.: ul. Czerska 8/10, Warszawa; ISSN X : zł 7,99 b /2011 UNESCO i My : pismo Polskiego Komitetu ds. UNESCO / [red. prowadzący Natalia Szczucka-Kubisz] , nr 3/4 = nr Warszawa : PK ds UNESCO, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1994, nr 1 = nr Spis treści ang., pol. - Kontynuacja: Biuletyn - Polski Komitet do Spraw UNESCO = ISSN zob. poz. 592/2011. ISSN b /2011 Urwisowo.pl : bezpłatny dwutygodnik dla całej rodziny / [red. nacz. Beata Sakowska] , nr 1 (5 września). - Łódź : Agencja Wydawniczo-Usługowa Magiczna Łódź, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Andrzeja Struga 26, Łódź ISSN : bezpłatnie b /2011 Uważam Rze : inaczej pisane / [Paweł Lisicki red. nacz.] , 1 (7/13.02.). - Warszawa : Presspublica, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Prosta 51, Warszawa; tel. (22) ISSN : zł 1,90 b /2011 Vice / [red. nacz. Robert Serek]. - Vol. 1, nr 1 (kwiec. 2010). - [Warszawa] : Patryk J. Jankun, cm. Mies. - Tyt. grzbietowy: Vice Magazine. - Adres red.: ul. Czarnieckiego 64/2, Warszawa; tel. (22) b /2011 Visual Scene / [red. nacz. Krzysztof Żmuda] , nr 1 (01). - Kraków : Yokatta, cm. Mies. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. J. Dunajewskiego 6, Kraków ISSN b /2011 8

9 Poz Warto! : magazyn dla ludzi aktywnych i twórczych / [red. nacz. Anna Szapiel-Danylczuk] , nr 1 (stycz.) = nr Olsztyn : Edytor, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, nr 1 (luty). - Przestało ukazywać się. ISSN = Warto! (Olsztyn) : zł 3,99 b /2011 Waw / [red. nacz. Mike Urbaniak] , nr 1 (list.). - Warszawa : Fundacja Uptown, cm. Mies. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Mokotowska 67/114, Warszawa; ISSN = Waw (Warszawa) : bezpłatnie b /2011 Wieczór / [red. nacz. Renata Mroczkowska-Jankowska] , nr 347 = nr Gdynia : Wydawnictwo Prasowe Edytor, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1991, nr 1 (15 marca). - Cd.: Magazyn Pomorski = ISSN zob. poz. 596/2011. ISSN = Wieczór (Gdańsk) : zł 5 b /2011 Wow! : fashion & dreshion magazine! : najlepsze pismo lifestylowe / [red. nacz. Beata Łańcuchowska] , nr 1 (wrzes.). - Wrocław : Spupens, cm. Mies. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Kolarska 12c, Wrocław; tel. (71) , ISSN : zł 4,99 b /2011 Wprost Light / [red. nacz. Stanisław Janecki] , nr 13 (29 października). - Warszawa : Wprost, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2009, nr 1 (28 maja). - Przestało ukazywać się. ISSN : zł 1,95 b /2011 Wrocławski Senior : [kwartalnik Wrocławskiego Centrum Seniora]. - Nr 1 (zima 2010). - Wrocław : Usługi dziennikarskie i wydawnicze Maciej Woźny, cm. Kwart. - Adres red.: ul. Energetyczna 14, Wrocław; tel. (71) , ISSN : bezpłatnie b / (05) Informatyka i technika komputerowa Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka / Horyzont Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej ; [red. nacz. Łukasz Jeleń]. - T. 1, nr 1 (2011). - Wrocław : HWWSIS, cm. Półrocz. - Tekst, streszcz., spis treści ang., pol. - Adres red.: ul. Wejherowska 28, Wrocław; tel. (71) , ISSN b /2011 Computer Applications in Electrical Engineering / Electrical Engineering Committee of Polish Academy of Sciences, Poznań University of Technology Insitute of Industrial Electrical Engineering ; ed. by Ryszard Nawrowski. - [2002]-. - Poznań : IIEE PUT, [2002] cm. Rocz. ISSN b /2011 Cyfrowa Polska : technologie, rozwiązania, bezpieczeństwo / [red. nacz. Jarosław Molga] , nr 1 (paźdz.)- = nr 1. - Warszawa : ITR, cm. Dwumies. - Tyt. zapisany graficznie: Polska. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Naddnieprzańska 26/2B, Warszawa; tel. (22) , ISSN : bezpłatnie b /2011 Enter. Ty Polecasz Programy / [red. nacz. Michał Adamczyk] , nr 03 (marz.). - Warszawa : Burda Communications, cm + DVD. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2010, nr 01 (stycz.). - Przestało ukazywać się. ISSN : zł 3,99 b /2011 9

10 Poz Help wiedzieć więcej : biuletyn tyfloinformatyczny / red. nacz. Kamila Wejman , nr 1 (grudz.). - Warszawa : Altix, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. - Druk punktowy dla niewidomych. ISSN = Help (Warszawa. Braille) b /2011 Help : wiedzieć więcej : biuletyn tyfloinformacyjny : nowości tyfloinformatyczne, warto wiedzieć, opinie, wiadomości / [red. nacz. Kamila Wejman] , nr 1 (grudz.)- = nr 1. - [Warszawa] : Altix, cm. Kwart. ISSN = Help (Warszawa. Druk) : bezpłatnie b /2011 Informatyka Bankowa : miesięcznik specjalistów IT / [red. prowadzący Przemysław Piłat] , nr 3/4 (marz./kwiec.) = nr 27/28. - Warszawa : PMCF, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2006, nr 1/2 (stycz./luty) = nr 1/2. - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. ISSN b /2011 Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research : JAISCR / Polish Neural Network Society, Academy of Management in Lodz ; [ed. in chief Leszek Rutkowski]. - Vol. 1, nr 1 (2011). - [Częstochowa] : PTSN ; Łódź : SWSPiZ, cm. Kwart. - Adres red.: ul. Sienkiewicza 9, Łódź; tel. (42) , ISSN b /2011 Komputer Świat Special / [Wiesław Małecki red. nacz.] , nr 1 (lip./wrzes.)- = nr 1. - Warszawa : Ringier Axel Springer Polska, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Domaniewska 52, Warszawa; tel. (22) , ISSN : zł 7,90 b /2011 Linux Magic / [red. nacz. Marek Nowicki] , nr 1. - Warszawa : Tux Media Marek Nowicki, cm + DVD. Kwart. - Adres red.: ul. Spokojna 7, Warszawa; tel. (22) , ISSN : zł 27,90 b /2011 Mensis.pl : miesięcznik sprzedawców internetowych / [red. nacz. Krzysztof Rdzeń] , nr 1. - Otyń : Evolutive, cm. Mies. ISSN X b /2011 PHP Solutions : le plus grand magazine sur PHP au monde : nouvelles technologies et solutions pour les développeurs PHP / [réd. en chef Łukasz Bartoszewicz] , nr 5 = nr Varsovie : Software Press, cm + CD. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2003, nr. 1 (oct./nov.). - Tyt. wg okł. - Cd. ukazuje się w wersji online. ISSN = PHP Solutions (Ed. française) b x 899/2011 PHP Solutions Hors-Série / [réd. en chef Łukasz Bartoszewicz] , nr 2 = nr 6. - Varsovie : Software Press, cm + DVD. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, nr 1 (nov./déc.) = nr 1. - Przestało ukazywać się. ISSN b /2011 Practical Photoshop Polska : prosty sposób na rewelacyjne efekty! / [red. nacz. Rafał Gasiński] , nr 01 (list./grudz.). - Warszawa : AVT-Korporacja, cm + DVD. Dwumies. - Tyt. wg nagł. ISSN : zł 19,50 b x 901/

11 Poz psd : magazyn dla grafików komputerowych : Photopshop / [red. nacz. Anna Adamczyk] , nr 05 = nr Warszawa : Software-Press, cm + CD. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2004, nr 1 (luty/marz.) = nr 1. - Przestało ukazywać się. ISSN =.psd (Warszawa) : zł 29,80 b /2011 Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. Informatyka, Informatyka i Ekonometria / [red. nacz. Teresa Cz. Malec] Olsztyn : Wydawnictwo Uczelniane WSIiE TWP, cm. Rocz. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1. - Tekst pol., ang. Streszcz. ang. - Cd.: Roczniki Naukowe - Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP. Seria B, Nauki Ekonomiczne i Informatyka, ISSN zob. poz. 458/2011. ISSN b /2011 Roczniki Naukowe - Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP. Seria B, Nauki Ekonomiczne i Informatyka zob. poz. 458/2011 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Wytwarzanie Gier Komputerowych. - T. 1 (2011). - Gdańsk : [Wydział ETI Politechniki Gdańskiej], cm. Niereg. - Tyt. w żywej paginie: Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Seria: Wytwarzanie Gier Komputerowych. - Tekst, streszcz. ang., pol. ISSN X b /2011 Business Media zob. poz. 839/ (05) Zarządzanie. Biurowość CEO : magazyn top menedżerów , 09 (list.). - Warszawa : International Data Group Poland, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, 8/9 (wrzes.). - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. ISSN = CEO (Warszawa) : zł 35 b x 24/2011 Fundraising : magazyn o zarządzaniu i filantropii / [Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ; red. nacz. Katrzyna Dziwota] , nr 1 (paźdz.). - Kraków : PSF, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. ISSN : zł 30 b /2011 Global Partnership Management Journal : management, business, international communication, civilization. - Vol. 1, nr 1/2 (2010). - Poznań : Global Partnership Management Institute, cm. Półrocz. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Wierzbięcice 5/16, Poznań; tel. (61) ISSN b /2011 Journal of Positive Management. - Vol. 1, nr 1 (2010). - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, cm. Niereg. - Tyt. wg nagł. ISSN X b /2011 Office World : ogólnopolski miesięcznik biurowy / [red. nacz. Elżbieta Wrzecionkowska] , nr 4 (kwiec.). - Warszawa : Migut Media, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2006, nr 1 (paźdz.). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN : zł 9,70 b /2011 Outsourcing & More : bezpłatny magazyn / [red. nacz. Dymitr Doktór] , nr 1 (list./grudz.)- = nr 1. - Warszawa : Riposta Doktór, cm. Dwumies. - Oprawne w przeciwnych kierunkach. - Tekst, streszcz., spis treści pol., ang. - Adres red.: ul. Dolna 21b/40, Warszawa; tel. (22) , ISSN : bezpłatnie b /

12 Poz Poradnik Instytucji Kultury zob. poz. 17/2011 Pracownik Fizyczny zob. poz. 748/2011 Przemysł, Zarządzanie, Środowisko zob. poz. 266/2011 Strategie zob. poz. 147/2011 Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - Nr 1 (2010). - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, cm. Półrocz. - Tyt. okł.: Studia Zarządzania i Finansów. - Streszcz. ang., pol. ISSN b /2011 Systemy Zarządzania w Inżynierii Produkcji zob. poz. 1162/2011 Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej zob. poz. 721/2011 Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie / [Wydział Zarządzania. Politechnika Częstochowska]. - Nr 1 (2011). - Częstochowa : Sekcja Wydawnictw WZ PC, cm. Kwart. - Streszcz. ang., pol. ISSN b /2011 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria Administracja i Zarządzanie zob. poz. 722/ ](1-32) Czasopisma regionalne i lokalne pl : bądź na bieżąco : tygodnik regionu gorzowskiego , nr 1 (16 marca). - [Gorzów Wielkopolski] : Grupa MBR, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Sikorskiego 8/29, Gorzów; tel. (95) , ISSN b / Dni Bydgoszcz : bezpłatny tygodnik informacyjny , nr 13 (30 marca) = nr [Bydgoszcz : Express Media ], cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2008, nr 1 (20 maja). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN b x 343/ Dni Myszkowa : tygodnik regionalny , nr 1 (18/25.11.)- = nr 1. - [Częstochowa : News Press], cm. Tyg. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Tyt. wg nagł. ISSN (popr.) : bezpłatnie b / Dni Toruń : bezpłatny tygodnik informacyjny / [red. nacz. Artur Szczepański] , nr 13 (30 marca) = nr Bydgoszcz : Express Media, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2008, nr 1 (23 września). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN X b /2011 Beskid News : gospodarka, finanse, edukacja, kultura, polityka, turystyka / [red. nacz. Andrzej Herjan] , wyd. 1 (marz.). - [Bielsko-Biała] : Anher Investments Andrzej Herjan, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Krakowska 19, Bielsko-Biała; tel. (33) , ISSN b /2011 Białoborski Biuletyn Samorządowy / Urząd Miejski w Białym Borze , nr 1 (maj). - Biały Bór : UM, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. ISSN : bezpłatnie b /

13 Poz Biłgorajska Gazeta Powiatowa : bezpłatny miesięcznik mieszkańców powiatu biłgorajskiego / [Muzeum Ziemi Biłgorajskiej ; red. nacz. Magdalena Szewczuk] , nr 12 (grudz.) = nr Biłgoraj : MZB, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2008, nr 1 (wrzes.) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN : bezpłatnie b /2011 Biuletyn Gminy Dębe Wielkie : z prac Rady Gminy, życie kulturalne, sprawy ogólne , nr 3. - Dębe Wielkie : Urząd Gminy, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, nr 1. - Tyt wg okł. - Cd.: Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielki = ISSN zob. poz. 615/2011. ISSN b /2011 Biuletyn Gminy Wielgomłyny / [Rada Gminy i Urząd Gminy w Wielgomłynach ; red. nacz. Grzegorz Drzewowski]. - R. 5, nr 1 ( )- = nr Wielgomłyny : RG : UG, cm. Kwart. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Tyt. wg nagł. - Poprzednio: Biuletyn Samorządowy Gminy Wielgomłyny = ISSN zob. poz. 913/ Adres red.: ul. Rynek 1, Wielgomłyny; ISSN (popr.) : bezpłatnie b /2011 Biuletyn Informacyjny - Urząd Miasta w Górowie Iławeckim Biuletyn Informacyjny / Urząd Miasta w Górowie Iławeckim. - Nr 13 (I/II kwartał 2010). - Górowo Iławeckie : UM, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 ([2007]). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN = Biuletyn Informacyjny (Urząd Miasta w Górowie Iławeckim) b /2011 Biuletyn Informacyjny - Urząd Miejski w Bisztynku Biuletyn Informacyjny : pismo samorządowe / [Urząd Miejski w Bisztynku] , nr 4 (grudz.). - Bisztynek : UM, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 7, nr 19 (maj 2007). - Tyt. wg nagł. - Cd.: Biuletyn Informacyjny Gminy i Miasta Bisztynek, ISSN zob. poz. 347/2011. ISSN = Biuletyn Informacyjny (Urząd Gminy i Miasta w Bisztynku) : bezpłatnie b /2011 Biuletyn Informacyjny - Urząd Miejski w Łęcznej Biuletyn Informacyjny / [Urząd Miejski w Łęcznej ; Grzegorz Kuczyński red. nacz.] , nr 1/2. - Łęczna : Urząd Miejski, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: pl. Kościuszki 5, Łęczna; tel. (81) , ISSN = Biuletyn Informacyjny (Urząd Miejski w Łęcznej) b /2011 Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie. - Kwiec [Dębe Wielkie : Urząd Gminy], cm. Niereg. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Tyt. wg okł. - Poprzednio: Biuletyn Gminy Dębe Wielkie = ISSN zob. poz. 613/2011. ISSN (popr.) b /2011 Biuletyn Informacyjny Gminy i Miasta Bisztynek / [Urząd Miejski w Bisztynku] , nr 1 (marz.)- = nr 4. - Bisztynek : UM, cm. Kwart. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Tyt. wg nagł. - Poprzednio: Biuletyn Informacyjny - Urząd Miejski w Bisztynku, ISSN zob. poz. 346/ Adres red.: ul. Kościuszki 2, Bisztynek; tel. (89) , ISSN = Biuletyn Informacyjny Gminy i Miasta Bisztynek (2011) : bezpłatnie b /2011 Biuletyn Informacyjny Gminy Secemin / [Urząd Gminy Secemin] , nr 1. - Secemin : UG, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. ISSN : bezpłatnie b /

14 Poz Biuletyn Informacyjny Gminy Suchań : biuletyn samorządowy / [Urząd Miejski w Suchaniu ; red. nacz. Bartłomiej Dąbek] , nr 1 (paźdz.). - Suchań : UM, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. ISSN X : bezpłatnie b /2011 Biuletyn Informacyjny Powiatu Gostynińskiego / [red. nacz. Andrzej Adamski] , nr 1 (wrzes.)- = nr 1. - Gostynin : Powiat Gostyniński, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Dmowskiego 13, Gostynin; tel. (24) , ISSN : bezpłatnie b /2011 Biuletyn Informacyjny Powiatu Wołowskiego / [red. nacz. Katarzyna Staroń] , nr 1 (paźdz.). - Wołów : Powiat Wołowski, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: tel. (71) , ISSN X : bezpłatnie b /2011 Biuletyn Jeleniogórski : bezpłatny miesięcznik informacyjny , nr 12 (grudz.) = nr [Jelenia Góra : Urząd Miasta], cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007/2008, nr 1 (grudz./stycz.). - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. ISSN b /2011 Biuletyn Krajeński / [Krajeński Ośrodek Kultury ; Paweł Michalski red. nacz.] , nr 1 (kwiec.)- = nr 1. - Krajenka : KOK, cm. Kwart. - Poprzednio: Krajeńskie Nowinki = ISSN X zob. poz. 378/2011. ISSN : bezpłatnie b /2011 Biuletyn Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej. - Nr 12 (marz. 2005). - Podkowa Leśna : Burmistrz Miasta, cm. Dwumies. - Tyt. wg nagł. - Poprzednio: Biuletyn Miasta Podkowa Leśna = ISSN zob. poz. 29/ Adres red.: ul. Akacjowa 39/41, Podkowa Leśna ISSN X b /2011 Biuletyn Miasta Podkowa Leśna. - Nr 11 (luty 2005). - Podkowa Leśna : Burmistrz Miasta, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (grudz. 2002). - Tyt. wg nagł. - Cd.: Biuletyn Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna = ISSN X zob. poz. 28/ Adres red.: ul. Akacjowa 39/41, Podkowa Leśna ISSN b /2011 Biuletyn Miejski : poznański dwutygodnik samorządowy / [Mateusz Malinowski red. nacz.] , nr 21 (15 grudnia) = nr Poznań : Wydawnictwo Miejskie, cm. Dwutyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 32 (15 czerwca 1993). - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. ISSN = Biuletyn Miejski (Poznań) : zł 3 b /2011 Biuletyn Samorządowy Gminy Wielgomłyny / [Rada Gminy i Urząd Gminy w Wielgomłynach]. - R. 4, nr 15 ( ) = nr Wielgomłyny : RG : UG, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2004, nr 1 (grudz.). - Tyt. wg nagł. - Cd.: Biuletyn Gminy Wielgomłyny = ISSN zob. poz. 908/2011. ISSN : bezpłatnie b /2011 Brwinowskie ABC : bezpłatna gazeta lokalna / [Urząd Gminy Brwinów] , nr 5 (list.) = nr Brwinów : UG, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1993, nr 1 (11 grudnia) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN b x 914/

15 Poz Bytowska Moja Gazeta : niezależny lokalny dwutygodnik społeczno-problemowy , nr 3 (29 marz.) = nr 9. - Bytom : Bytowska, cm. Dwutyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2009, nr 1 (14 paźdz.) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN = Bytowska : bezpłatnie b /2011 Cafe Rybnik : tygodnik bezpłatny / [red. nacz. Grzegorz Wawoczny]. - R. 1, nr 1 (18 marca 2011). - Racibórz : Fabryka Informacji, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - R. 1, nr 0 ukazał się 1 marca ISSN : bezpłatnie b /2011 Cebulanka : czyli regionalne nowiny gorajskiej gminy : dwumiesięcznik kółka dziennikarskiego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju / [Gminny Ośrodek Kultury w Goraju ; red. nacz. Marta Miszczak]. - Nr 1 (maj/czerw. 2009). - Goraj : GOK, cm. Dwumies. - Tyt. wg nagł. ISSN : zł 1,50 b /2011 CSE : tygodnik regionu sępoleńskiego / [red. nacz. Adrianna Błaszkiewicz] , nr 1 (14 kwietnia). - Golub-Dobrzyń : Wydawnictwo Promocji Regionu, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: Rynek 20, Golub-Dobrzyń; tel. (56) , ISSN X = CSE (Golub-Dobrzyń) : zł 1,49 b /2011 Czas Dopiewa : biuletyn informacyjny Urzędu Gminy Dopiewo : Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewiec [... / Urząd Gminy Dopiewo ; red. nacz. Jacek Wiewiorowski]. - Wrzes./paźdz Dopiewo : UG, cm. Mies. - Poprzednio: Echo Dopiewa = ISSN X zob. poz. 919/ Adres red.: ul. Leśna 1c, Dopiewo; tel. (61) , ISSN b /2011 Dobre Wiadomości / [red. nacz. Marta Polak] , 9 (grudz.) = wyd [Gdańsk] : Koziorożec, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2009, 1 (stycz.). - Tyt. wg okł. - Cd. ukazuje się w wersji online. ISSN : bezpłatnie b /2011 Dobro Ojczyzny : miesięcznik Stowarzyszenia Ruch Społeczny Dobro Ojczyzny. - R. 2, nr 9 (list. 2010) = nr Racibórz : SRSDO, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (wrzes. 2009). - Przestało ukazywać się. ISSN b /2011 Dobry i Bezpłatny DW , nr 1 (6 czerwca). - Wałbrzych : DeBest Media, cm. Tyg. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Tyt. wg nagł. ISSN (popr.) b /2011 Dobry Tygodnik Sądecki : DTS : Nowy Sącz, Limanowa, Gorlice [... / red. nacz. Wojciech Molendowicz] , nr 1 (30 września). - Nowy Sącz : Wydawnictwo Dobre, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Żywiecka 25, Nowy Sącz; tel. (18) ISSN X : zł 2 b /2011 Dom Ani Ce : pismo niecodzienne Gminy Domanice. - Nr 1 ( ). - [Warszawa : Andrzej Andrzejewski], cm. Niereg. - Tyt. wg nagł. ISSN b /

16 Poz Dzień Dobry Włocławek : Kazimierza Wielkiego, Michelin, Południe, Śródmieście, Zawiśle, Zazamcze : Nowości dodatek bezpłatny / [red. nacz. Artur Szczepański]. - R. 6, nr 21 (28 maja 2010) = nr [Toruń : s.n.], cm. Tyg. Ukazuje się w piątki. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (24 czerwca 2005) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN : bezpłatnie b /2011 Dzierżoniowski Tygodnik Powiatowy : Dzierżonów, gm. Dzierżoniów, Bielawa [... / red. nacz. Karolina Osińska] , nr 01 (8/14 kwietnia). - Dzierżoniów : Dzierżoniowski Tygodnik Powiatowy Anna Nowak, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: Rynek 36, Dzierżoniów ISSN b x 353/2011 Dzisiaj Dzierżoniów : nasz powiat : Bielawa, Pieszyce, Piława Górna, Niemcza, Łagiewniki / [red. nacz. Joanna Paruch] /2010, 10 (14.12/18.01) = [Świdnica] : Arete Joanna Paruch, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, 1 (10.09/7.10) = 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN : bezpłatnie b /2011 Echo Dopiewa : pismo samorządowe Gminy Dopiewo : Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewiec [... / Urząd Gminy Dopiewo ; red. nacz. Jacek Wiewiorowski] , nr 7 (lip.) = nr Dopiewo : UG, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1994, nr 1 (paźdz.) = nr 1. - Cd.: Czas Dopiewa = ISSN zob. poz. 915/2011. ISSN X b /2011 Echo Gminy : Ładna, Łękawica, Pogórska Wola, Skrzyszów, Szynwałd / [Gminne Centrum Kultury i Bibliotek Skrzyszów] , nr 1 (stycz./marz.). - Skrzyszów : GCKiB, cm. Kwart. ISSN = Echo Gminy (Skrzyszów) : bezpłatnie b /2011 Echo Gorlic : gazeta lokalna : Gorlice, Biecz, Bobowa [... / Marzena Gajda red. nacz.] , nr 01- = nr 1. - [Zagórzany] : Echo Regionu Małopolska, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: Zagórzany 272, Zagórzany; ISSN : zł 2 b /2011 Echo Złotnickie : [bezpłatna gazeta informacyjna samorządu gminy Złotniki Kujawskie] sierpnia [Złotniki Kujawskie : Urząd Gminy], cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. ISSN : bezpłatnie b /2011 Ełcka Gazeta Powiatowa / [red. nacz. Piotr Laskowski] , nr 1 (22/28.07). - [Ełk] : Pakiet Piotr Laskowski, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Sikorskiego 5A, Ełk; tel. (87) , ISSN : zł 2 b /2011 Express Brzeski. - R. 1, nr 5 (18 sierpnia 2010) = nr 5. - Wrocław : Wrocławska Fabryka Prasowa, cm. Dwutyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (28 kwietnia 2010) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN : bezpłatnie b /2011 Express Gdańsk Sopot / [red. nacz. Piotr Ruszewski] , nr 1 (16 września)- = nr 1. - Wejherowo : Nordapress, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Gniewowska 7, Wejherowo; tel. (58) ISSN b /

17 Poz Express Wałbrzyski / [red. nacz. Tomasz Miarecki]. - R. 1, nr 5 (24 sierpnia 2009) = nr 5. - Wrocław : Wrocławska Fabryka Prasowa, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (8 kwietnia 2009) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN : bezpłatnie b /2011 Extra Puławy : Dęblin, Góra Puławska, Kazimierz Dolny [... / red. nacz. Marcin Próchniak]. - R. 2, nr 29 (17 czerwca 2010). - [Puławy : s.n.], cm. Dwutyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (9 kwietnia 2009). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN : bezpłatnie b /2011 Extra Zawiercie : bezpłatny tygodnik , nr 1 (18 listopada). - [Zawiercie : s.n.], cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. ISSN : bezpłatnie b /2011 Fakty Naszego Regionu : Wadowice, Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska, Zator / [red. nacz. Piotr Hodur] , nr 10 (19 maja) = nr Wadowice : Media Vision Piotr Hodur, cm. Dwutyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2010, nr 01 (18 listopada). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN : zł 2 b /2011 Fakty Południe : Ligota, Panewniki, Piotrowice [... / red. nacz. Jacek Adamczyk] , nr 1 (kwiec.)- = nr 1. - Katowice : RDS Press, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. ISSN : bezpłatnie b /2011 Fakty u Źródeł : biuletyn informacyjny Gminy Krynicy-Zdroju / [Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju ; red. nacz. Sławomir Czarnecki] , nr 1 (wrzes.). - Krynica-Zdrój : UM, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Kraszewskiego 7, Krynica-Zdrój; tel. (18) , ISSN b /2011 Fakty Wejherowskie.pl / [red. nacz. Piotr Ruszewski] , nr 29 (22 grudnia). - Wejherowo : Nordapress, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2010, nr 1 (8 czerwca). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN = Fakt Wejherowski : bezpłatnie b /2011 Forum Stomatologii Praktycznej / [red. nacz. Bartłomiej Woźniak] , nr 1 (marz.). - Poznań : Wydawnictwo Forum, cm. Dwumies. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Polska 13, Poznań; ISSN b /2011 Gazeta Ciechocińska : pismo informacyjno-publicystyczne / [red. nacz. Stanisław Białowąs]. - R. 1, nr 1 (marz. 2011). - Szpetal Górny : Wydawnictwo Kujawy, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. ISSN : bezpłatnie b x 626/2011 Gazeta dla Gdańska : czasopismo społeczno-polityczne / red. nacz. Waldemar Szczepanik , nr 1 (grudz.). - [Gdańsk] : Waldemar Szczepanik, cm. Niereg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Grunwaldzka 303/D, Gdańsk b /

18 Poz Gazeta Dolnośląska Samorządowa / [Wojciech Romanowski red. nacz.] , nr 11 (list.). - Wrocław : [s.n.], cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2010, nr 9 (wrzes.). - Tyt. wg nagł. - Cd.: Gospodarcza Gazeta Regionów = ISSN zob. poz. 372/2011. ISSN : bezpłatnie b /2011 Gazeta Gdańska : Gdańsk, Sopot, Gdynia : bezpłatny dziennik cotygodniowy / [red. nacz. Marek Formela] , nr 1 (21 maja). - Warszawa : Extra Media, cm. Tyg. - Odmienna interpretacja tyt.: Gazeta Gdańska Extra. - Tyt. wg nagł. b /2011 Gazeta Głuchołaska : dwutygodnik regionalny / [red. nacz. Tomasz Osiadły] , nr 1 (17 lutego)- = nr 1. - Głuchołazy : Kwadrat Group, cm. Dwutyg. - Tyt. zapisany graficznie: Gazeta [G]łuchołaska. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Grunwaldzka 1, Głuchołazy; tel. (77) , ISSN : zł 1,60 b /2011 Gazeta Juchnowiecka / Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny ; [Leszek Koleśnik red. nacz.]. - R. 1, nr 7 (paźdz./list. 2009) = nr 6. - Juchnowiec Kościelny : OK, cm. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (kwiec. 2009) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN b /2011 Gazeta Krynicka : bezpłatny dwutygodnik a w nim: czym żyje Krynica, wywiady, portrety, impresje, zdrowie, kultura, sport, kuchnia, reklama, turystyka, moda i uroda / [red. nacz. Aleksander Ładysz] , nr 1 (5 maja). - Krynica-Zdrój : Strefa Rozrywki, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Pułaskiego 29, Krynica-Zdrój; tel. (18) , ISSN X : bezpłatnie b /2011 Gazeta Lokalna : dwutygodnik powiatu świebodzińskiego / [red. nacz. A. Wojtyło] , nr 1 (wrzes.). - Świebodzin : Agencja Reklamowo-Prasowa A3, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. ISSN = Gazeta Lokalna (Świebodzin) : zł 1,20 b /2011 Gazeta Łobeska : między stronami : miesięcznik powiatowy : Dobra, Łobez, Radowo Małe, Resko, Węgorzyno / [red. nacz. Marcin Ościłowski]. - R. 1, nr 1 (15 marz./16 kwiec. 2011)- = nr 1. - Łobez : 4 Press Marcin Ościłowski, cm. Mies. - Adres red.: ul. Południowa 10, Łobez; ISSN : zł 1,90 b /2011 Gazeta Łukowska , nr 1 (12 kwietnia). - [Łuków : s.n.], cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - Nr 0 ukazał się 22 marca ISSN : zł 1,50 b /2011 Gazeta Miejska : kwadrat magazyn : Mysłowice, Kosztowy, Krasowy [...] : bezpłatna gazeta informacyjna , nr 9 (wrzes.)- = nr [Bieruń : s.n.], cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Poprzednio: Kwadrat, ISSN X zob. poz. 50/2011. ISSN = Gazeta Miejska (Mysłowice) : bezpłatnie b x 34/2011 Gazeta Miejska : Mysłowice, Kosztowy, Krasowy [...] : bezpłatna gazeta informacyjna , nr 5 (maj) = nr [Bieruń : s.n.], cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2009, nr 9 (wrzes.) = nr Tyt. wg nagł. - Cd.: Miejska, ISSN zob. poz. 383/2011. ISSN = Gazeta Miejska (Mysłowice) : bezpłatnie b /

19 Poz Gazeta Miejska : Pszczyna, Czechowice-Dziedzice, Brzeszcze, Kęty , nr 1 (luty). - [Bieruń : s.n.], cm. Mies. - Tyt. wg nagł. bezpłatnie b /2011 Gazeta Miejska : Pszczyna, Wola, Oświęcim [...] : gazeta informacyjna , nr 5 (maj) = nr [Bieruń : s.n.], cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2009, nr 1 (luty). - Tyt. wg nagł. - Cd.: Miejska, ISSN zob. poz. 384/2011. ISSN = Gazeta Miejska (Bieruń) : bezpłatnie b /2011 Gazeta Radomska : miesięcznik regionu radomskiego / [red. nacz. Jerzy Madejski] , nr 1 (list.). - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. ISSN : bezpłatnie b /2011 Gazeta Szydłowiecka : Szydłowiec, Chlewiska, Orońsko, Jastrząb, Mirów [... / red. nacz. Ilona Mamla]. - R. 5, nr 24 ( / ) = nr [Szydłowiec] : ILMA, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 ( ) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN : zł 1,50 b /2011 Gazeta Ślężańska : kwartalnik samorządowy. - Nr 13 (wiosna 2010). - Sobótka : Burmistrz Miasta i Gminy, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, nr 1 (kwiec.). - Przestało ukazywać się. ISSN X : bezpłatnie b x 929/2011 Gazeta Turkowska : informator samorządowy powiatu tureckiego i miasta Turku / [Starostwo Powiatowe w Turku ; red. nacz. Łukasz Maciejewski] , nr 21 (6 grudnia). - Turek : SP, cm. Dwutyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2010, nr 1 (8 stycznia). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN X : bezpłatnie b x 627/2011 Gazeta Wodzisławska : bezpłatny dwutygodnik społeczno-kulturalny Ziemi Wodzisławskiej / [red. nacz. Izabela Grela] , nr 1 (16/31 stycznia)- = nr 1. - [Wodzisław Śląski] : Wodzisławskie Centrum Kultury, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - Poprzednio: Serwis Wodzisławski = ISSN zob. poz. 678/ Adres red.: ul. Ks. płk. Kubsza 17, Wodzisław Śląski; tel. (32) , ISSN b /2011 Gazeta.Zarow.pl : żarowski tygodnik społeczno-gospodarczy / [red. nacz. Leszek Buchowski] , nr 34 (18 grudnia). - Żarów : Leszek Buchowski Business Service, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, nr 1 (30.04.). - Tyt. wg nagł. - Cd. ukazuje się online. ISSN : zł 1,50 b /2011 Gazeta Zawidowska : miesięcznik samorządu lokalnego / [Ośrodek Kultury w Zawidowie ; red. nacz. Dorota Szczurek] , nr 9 = nr Zawidów : OK, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1998, nr 1 (marz.). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN : zł 2 b /2011 Gazeta Ziemi Głubczyckiej / [red. nacz. Bolesław Bezeg] , nr 36 (19 grudnia) = nr Opole : Opolszczyzna, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2006, nr 1 (10 listopada) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN : zł 1,50 b /

20 Poz Gazeta Ziemi Namysłowskiej / [red. nacz. Kazimierz A. Drapiewski] , nr 12 (10.12.) = nr Namysłów : Pracownia Plastyczna GRAFIT, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1991, nr 1 (4 I). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN : zł 1 b /2011 Głos ad Vocem : bezpłatny miesięcznik / [Danuta Tkaczonek red. nacz.] , nr 1 (wrzes.). - Ząbkowice Śląskie : Danuta Tkaczonek, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: Rynek 10, Ząbkowice Śląskie ISSN : bezpłatnie b /2011 Głos Brzeski : Brzesko, Borzęcin, Czchów [...] : miesięcznik regionalny / [red. nacz. Tomasz Stępień] , nr 1 (paźdz.). - Kraków : ABW Graf Group, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Przewóz 2a, Kraków; tel. (12) , ISSN : bezpłatnie b /2011 Głos Gostynina : czasopismo Gostynińskiej Wspólnoty Samorządowej / [red. nacz. Aleksandra Mrówka] , nr 1 (22 września)- = nr 1. - Gostynin : GWS, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Floriańska 1, Gostynin; ISSN b /2011 Głos Gościna / [red. nacz. Lech Wojcinowicz]. - Nr 1 (luty 2002). - Białogard : Gryf, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Wznowienie. Ukazywało się w latach ISSN : bezpłatnie b /2011 Głos Jeleśni : biuletyn informacyjno-kulturalny Gminy Jeleśnia : Jeleśnia, Korbielów, Krzyżowa [... / Urząd Gminy w Jeleśni ; red. nacz. Grzegorz Kulczyk] , nr 3 (list.) = nr Żywiec : PW GEM, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1996, nr 1 (maj). - Przestało ukazywać się. ISSN : bezpłatnie b x 365/2011 Głos Nadpopradzia : pismo obywatelskie wydawane przez Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej / [Lucyna Latała-Zięba red. nacz.] , nr 11/12 (list./grudz.). - Piwniczna-Zdrój : TPR, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Marz Przestało ukazywać się. ISSN : zł 3,50 b /2011 Głos Nieszawski : magazyn informacyjno-kulturalny miasta Nieszawy / [Towarzystwo Miłośników Nieszawy ; red. nacz. Jerzy Zyglarski] , nr 3 (wrzes.) = nr [Nieszawa] : TMN, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1990, nr 1 (grudz.). - Przestało ukazywać się. ISSN : zł 3 b /2011 Głos Pojezierza / [red. nacz. Małgorzata Czerwińska]. - Nr 55 (29 października 2010). - Olsztyn : Wydawca Olsztyn, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (30 marca 2007). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN X : bezpłatnie b /2011 Głos Powiatowy.pl : tczewsko-starogardzki / [Jacek Ziorkiewicz red. nacz.] , nr 1 (15 kwietnia). - Piaseczno : PHU Prespol, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: tel. (58) , ISSN : bezpłatnie b /

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 1-4 styczeń-grudzień 2009 poz. 1-1237 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2013 nr 1-4 styczeń-grudzień 2014 poz. 1-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2015 nr 2 kwiecień-czerwiec 2015 poz. 201-383 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 4 październik-grudzień 2014 poz. 583-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 2 kwiecień-czerwiec 2014 poz. 255-421 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 Poz. 23490-23902 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2010 nr 1 styczeń-czerwiec 2010 poz. 1-252 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a Poz. 31829-32552 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2011 nr 1 styczeń-czerwiec 2011 poz. 1-360 WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a

R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a Poz. 10860-11564 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a

R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a Poz. 1832-2530 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4

R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4 R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4 Poz. 1414-2096 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe:

Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe: Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe: Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność edukacyjna - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego w programie Erasmus+

Bardziej szczegółowo

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVIII:2012 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2013. Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN 2083-6953

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVIII:2012 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2013. Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN 2083-6953 ISSN 2083-6953 RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVIII: POLISH PUBLISHING IN FIGURES RUCH WYD. 58: Warszawa 2013 Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw BIBLIOTEKA NARODOWA ZAKŁAD STATYSTYKI WYDAWNICTW

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 28 kwietnia - 4 maja 2013 r. Nr 18

R. 69(81) Warszawa, 28 kwietnia - 4 maja 2013 r. Nr 18 R. 69(81) Warszawa, 28 kwietnia - 4 maja 2013 r. Nr 18 Poz. 12369-12929 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

Grafika i Animacja 2D i 3D z językiem angielskim - druga edycja dla osób powyżej 50 lat

Grafika i Animacja 2D i 3D z językiem angielskim - druga edycja dla osób powyżej 50 lat Załącznik nr 1.1 do Uchwały nr 1748/163/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego LISTA RANKINGOWA wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów

Bardziej szczegółowo

978-83-61067-46-7 Civitas 2010

978-83-61067-46-7 Civitas 2010 "Nie należy dopuszczać do publikacji". 104199 Grażyna Gzella, Jacek Gzella 9788323130611 Cenzura w PRL "Teatr może być w byle kącie." Wokół 104994 zagadnień miejsca i przestrzeni w teatrze Joanna Ostrowska

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r.

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r. WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE W RAMACH FUNDUSZU STYPENDIALNEGO SZWAJCARSKO - POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, OBOWIĄZUJĄCY DLA NABORU W TERMINIE 1.09.2013-1.11. 2013, OBEJMUJĄCY:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą.

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą. REGULAMIN OFERTY 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego przez Organizatora za pośrednictwem:

Bardziej szczegółowo

Informacja o przedsiębiorcach i przedsiębiorcach zagranicznych, którzy przy wykonywaniu czynności na rzecz Banku BPH uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową (zgodnie z art. 6a-6d ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych 1. Ogłasza się wykazy numerów rachunków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe w

Bardziej szczegółowo