CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI BIOCHEMICZNEJ I MOLEKULARNEJ (ul. SKAWIŃSKA 8) dla pacjentów indywidualnych na rok 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI BIOCHEMICZNEJ I MOLEKULARNEJ (ul. SKAWIŃSKA 8) dla pacjentów indywidualnych na rok 2015"

Transkrypt

1 CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI BIOCHEMICZNEJ I MOLEKULARNEJ (ul. SKAWIŃSKA 8) dla pacjentów indywidualnych na rok 2015 Pracownia Analityki i Biochemii - badania podstawowe (morfologia, krzepnięcie i biochemiczne) kierownik: mgr Barbara Mazaraki (tel wewn 202) 1 C Morfologia podstawowa 7,00 2 C Morfologia z rozdziałem leukocytów 12,00 3 C Morfologia z rozdziałem leukocytów + retikulocyty 17,00 4 C morfologia podstawowa + retikulocyty 11,00 5 C Rozmaz ręczny 10,00 6 G Czas protrombinowy (INR) 7,00 7 G APTT 7,00 8 G Fibrynogen 10,00 9 I Albumina 5,00 10 I Bilirubina całkowita 5,00 11 I Bilirubina sprzężona 8,00 12 I Bilirubina niesprzężona 8,00 13 I Cholesterol 5,00 14 K HDL 7,00 15 M Kreatynina w surowicy 5,00 16 M Kreatynina w moczu 5,50 17 N Mocznik w surowicy 5,00 18 N Mocznik w moczu 5,50 19 L x3 Test obciążenia glukozą (3-punktowy) 15,00 21 A Glukoza w moczu 6,00 22 O Żelazo 5,00 23 M Magnez w surowicy 5,00 24 M Magnez w moczu 5,50 25 I Białko całkowite 5,00 26 O Trójglicerydy 5,00 27 M Kwas moczowy w surowicy 5,00 28 M Kwas moczowy w moczu 5,50 29 O Wapń w surowicy 5,00 30 O Wapń w moczu 5,50 31 L Fosfor w surowicy 5,00 32 L Fosfor w moczu 5,50 33 I ALAT 5,00 34 L ALKP 5,00

2 35 I Amylaza w surowicy 6,00 36 I Amylaza w moczu 6,50 37 I ASPAT 5,00 38 K Cholinesteraza w surowicy 5,00 39 M Kinaza fosfokreatynowa (CK) w surowicy 7,00 40 M Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB w surowicy 11,00 41 L GGTP (gamma glutamylotranspeptydaza) 5,00 42 I Chlorki w surowicy 5,00 43 N Potas w surowicy 5,00 44 O Sód w surowicy 5,00 45 O Zdolność wiązania Fe (TIBC i UIBC) 30,00 46 M Klirens kreatyniny 11,00 52 L Glukoza w surowicy 5,00 53 L x2 Test obciążenia glukozą (2-punktowy) 10,00 55 K LDH (dehydrogeneza mleczanowa) 5,00 57 K Lipidogram (CHOL, HDL, TG, LDL-wyliczany) 17,00 58 I CRP 20,00 59 O Wapń zjonizowany (Ca, TP, Ca +2 wyliczany) 10,00 60 G D-dimer 32,00 61 O Troponina I 25,00 62 N Mioglobina 35,00 63 M CK-MB mass 40,00 64 N Prokalcytonina 150,00 65 N NT-pro BNP 90,00 66 A Badanie ogólne moczu ( test paskowy) 10 parametrów 6,00 67 A A Badanie ogólne z oceną osadu 8,00 68 A Krew utajona w kale 10,00 badania biochemiczne wykonywane za pomocą aparatu Vitros350 badania morfologii wykonywane za pomocą aparatu Sysmex badania markerów zawałowych wykonywane za pomocą aparatu minividas Parametry biochemiczne w płynach z jamy ciała ( PJC) Lp. KOD Nazwa badania 1 A05.xx.20.1 białko, LDH, ciężar wł, ph 15,00 2 L43.xx.20 glukoza 5,00 3 O35.xx.20 sód 5,00 4 N45.xx.20 potas 5,00 5 I97.xx.20 chlorki 5,00 6 I09.xx.20 Albumina 5,00 7 I99.xx.20 cholesterol 5,00 8 O49.xx.20 triglicerydy 5,00 9 I25.xx.20 amylaza 6,00 10 N13.xx.20 mocznik 5,00 11 M37.xx.20 kreatynina 5,00 12 C53.xx.02 liczba komórek w 1ul płynu (5 DIFF) 11,00 13 C53.xx.02 erytrocyty i hematokryt (SYSMEX) 7,00 14 I białko w PMR (PROT) 16,00 15 A białko w moczu (UPRO) 7,00 Xx = 28 dla płynu mózgowo-rdzeniowego = 31 dla płynu opłucnowego = 32 dla płynu osierdziowego = 33 dla płynu otrzewnowego

3 kierownik: mgr Joanna Wilańska (tel. wewn. 260) 1 O Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA), przeciwcytoplazmatyczne (IIF -typ świecenia, miano; DID; ELISA ENA Pool - nrnp/sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl- 100,00 70, Jo-1 ) 2 N Przeciwciała anty-dsdna (test Crithidia luciliae, miano) (IIF) 30,00 3 O Immunoblot ENA Profil 1: (nrnp/sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, Ro-52) 110,00 4 O Immunoblot ANA Profil 1: (dsdna, histony, rybosomalne białko P (rib-pprotein), nrnp/sm, Sm, SS-A, SS-B, Jo-1,Scl-70,Ro-52, nukleosomy, 120,00 centromerowe białko B (CENP B) 5 O Immunoblot ANA Profil 3: (nrnp/sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, Ro-52, PM-Scl, centromerowe białko B (CENP B), PCNA, dsdna, nukleosomy, 140,00 histony, AMA-M2 6 N Przeciwciała przeciw składnikom cytoplazmy neutrofilów ANCA (typy świecenia, miano) (IIF) 70,00 7 N Przeciwciała przeciw mieloperoksydazie (anty-mpo ANCA, ELISA) 30,00 8 N Przeciwciała przeciw proteinazie 3 (anty-pr3 ANCA, ELISA) 30,00 9 N Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty-gbm) 100,00 10 O Przeciwciała przeciwmitochondrialne (AMA + AMA M2), (IIF) 72,00 11 O Panel wątrobowy podstawowy: (anti-lkm, AMA), (IIF) 60,00 12 O Immunoblot Profil Wątrobowy: (anti-ama-m2, anti-lkm-1, anti-lc-1, anti- SLA/LP) 100,00 13 O Immunoblot Profil Wątrobowy rozszerzony: ( AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52) 150,00 14 N Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA), (IIF) 40,00 15 N Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA), (IIF) 50,00 16 N Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle a (anty-if), (IIF) 45,00 17 N Przeciwciała przeciw endomysium (IgA EmA) klasa IgA, (IIF), miano 45,00 18 N Przeciwciała przeciw endomysium (IgG EmA) klasa IgG, (IIF), miano 45,00 19 Q Przeciwciała przeciw Saccharomyces cerevisiae (ASCA) klasa IgA, (IIF) 25,00 20 Q Przeciwciała przeciw Saccharomyces cerevisiae (ASCA) klasa IgG, (IIF) 25,00 21 N Przeciwciała przeciw komórkom międzywyspowym trzustki oraz przeciw komórkom kubkowym jelit, (IIF) 70,00 22 N Przeciwciała przeciw korze nadnerczy, (IIF) 60,00 23 O Przeciwciała przeciw siatkówce, (IIF) 50,00 24 N Przeciwciała przeciw MPO, PR3 i GBM metoda: immunoblot 100,00 25 O Myositis Profil: Mi-2, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, SRP, Jo-1, PL-7, PL-12, OJ, EJ, Ro-52 - metoda immunoblot 140,00 26 N ANCA Profil met ELISA (PR3, MPO, elastaza, katepsyna G, BPI, laktoferyna 190,00 27 O materiał do badań: surowica IIF metoda immunofluorescencji pośredniej DID metoda immunodyfuzji Pracownia Cytoimmunologii - badania przeciwciał w chorobach z autoagresji Sklerodermia Profil : Scl-70, CENP A, CENP B, RNA Pd III 11 kd, RNA Pd III 155 kd, RP155, fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52 - metoda Immunoblot 180,00

4 Pracownia Biologii Molekularnej - badania genetyczne kierownik: Prof..dr hab. Marek Sanak (tel. wewn. 303) Załącznik nr 1 1 Y Izolacja DNA (bez oznaczeń genetycznych) 50,00 2 Y Oznaczanie czynnika V Leiden 150,00 3 Y Oznaczanie mutacji G-A genu protrombiny 150,00 4 Y Oznaczanie mutacji A1298C dla termolabilnego wariantu MTHFR 150,00 5 Y Oznaczanie mutacji C677T dla termolabilnego wariantu MTHFR 150,00 6 Y Oznaczanie wariantów niedoborowych AAT(dwie mutacje: Z i S) 270,00 7 Y Oznaczanie allela A2 glikoproteiny płytek krwi 150,00 8 Y Oznaczenie mutacji C187G genu HFE w hemochromatozie rodzinnej (jedna mutacja) 150,00 9 Y Oznaczenie mutacji G845A genu HFE w hemochromatozie rodzinnej (jedna mutacja) 150,00 Dostarczyć do Pracowni w czasie do 48 h od pobrania kierownik dr Teresa Iwaniec (tel. wewn. 209) 1 G czas trombinowy (TT) 7,00 2 G Aktywność antytrombiny 15,00 3 G Aktywność Białka C 30,00 4 G Aktywność Czynnika II 40,00 5 G Aktywność Czynnika V 40,00 6 G Aktywność Czynnika VII 40,00 7 G Aktywność Czynnika VIII 40,00 8 G Aktywność Czynnika IX 40,00 9 G Aktywność Czynnika X 40,00 10 G Aktywność Czynnika XI 40,00 11 G Aktywność Czynnika XII 40,00 12 G Aktywność Czynnika XIII 50,00 13 G aktywność anty-xa 100,00 14 G alfa2 antyplazmina (aktywność) 40,00 15 G PAI-1 (aktywność) 80,00 16 L Aktywność C 1 inhibitora 60,00 17 K Całkowita aktywność układu dopełniacza (CH50) 100,00 18 G Test korekcji 25,00 19 G Inhibitor czynnika VIII (m. Bathesda z modyf. Nijmegen) 150,00 20 G Aktywność plazminogenu 40,00 21 G vwf antygen 35,00 22 G Aktywność czynnika von Willebranda jako kofaktora rystocetyny (vw; CoR) 30,00 23 G Aktywność czynnika von Willebranda (vw; Ac) 50,00 24 G Aktywność białka S całkowitego 50,00 25 G Wolne białko S poziom 30,00 26 G Stężenie białka S całkowitego 50,00 27 G Inhibotor czynnika IX (m. Bathesda z modyf. Nijmegen) 150,00 28 I Antykoagulant toczniowy 80,00 29 N Przeciwciała antykardiolipinowe (IgG + IgM) 30,00 30 Q N Q Q N N Pracownia Hemostazy - badania układu krzepnięcia PRZECIWCIAŁA PRZECIWKO B-2 GLIKOPROTEINIE (IgG + IgM) 80,00 Oznaczenie przeciwciał przeciwko FOSFATYDYLOSERYNIE (IgM) 30,00 Oznaczenie przeciwciał przeciwko FOSFATYDYLOINOZYTOLOWI (IgM) 30,00

5 33 O O Oznaczenie przeciwciał przeciwko PROTROMBINIE (IgG +IgM) 50,00 34 C Agregacja płytek 80,00 35 C Agregacja płytek krwi (ocena oporności) 60,00 36 M Krioglobuliny 10,00 37 M Kriofibrynogen 10,00 38 C Test RIPA (podejrzenie typu 2B vwfd) 60,00 39 G Czas batroksobinowy (reptylazowy) 15,00 40 G Oporność na białko C 60,00 Badania wykonywane są przy pomocy aparatu Behring Coagulation System (BCT) firmy Siemens (d. Dade Behring.) Materiał do badań: osocze cytrynianowa Pracownia Immunologii - Oznaczanie poziomów białek w surowicy, swoistych IgE, QuantiFERON-u, subpopulacji limfocytów kierownik: mgr inż. Marek Grzywacz (tel. wewn. 245) 1 L immunoglobulina G( IgG ) w surowicy 22,00 2 L Immunoglobulina A ( IgA) 22,00 3 L immunoglobulina M ( IgM) 22,00 4 L Immunoglobulina E ( IgE) 30,00 5 L Immunoglobulina IgG1 (podklasa) 100,00 6 L Immunoglobulina IgG2 (podklasa) 100,00 7 L Immunoglobulina IgG3 (podklasa) 100,00 8 L Immunoglobulina IgG4 (podklasa) 100,00 9 K C3c składowa dopełniacza 30,00 10 K C4 skłądowa dopełniacza 30,00 11 L C1 inh- poziom białka 50,00 12 I a1-antytrypsyna (AAT) 40,00 13 M łańcuchy lekkie kappa - surowica 50,00 14 M łańcuchy lekkie kappa mocz 50,00 15 M łańcuchy lekkie lambda surowica 50,00 16 M łańcuchy lekkie lambda mocz 50,00 17 K Czynnik reumatoidalny (RF) 30,00 18 I Białko C-reaktywne ( hs CRP) test ultraczuły 30,00 19 G Antytrombina III poziom białka w osoczu cytrynianowym 40,00 20 G Fibrynogen - poziom białka w osoczu cytrynianowym 50,00 21 L Homocysteina w osoczu EDTA lub surowicy 55,00 22 N Przeciwciała anty CCP 60,00 23 L Quantiferon (test w kierunku gruźlicy) 200,00 24 O Tryptaza 105,00 25 C Subpopulacje limfocytów krwi obwodowej 220,00 26 L IgE specyficzne - d1 roztocza dermatophagoides pteron 60,00 27 L IgE specyficzne - d2 roztocza dermatophagoides fainae 60,00 28 L IgE specyficzne - g6 tymotka 60,00 29 L IgE specyficzne - t2 olcha 60,00 30 L IgE specyficzne - t3 brzoza 60,00 31 L IgE specyficzne - t4 leszczyna 60,00 32 L IgE specyficzne - w6 bylica 60,00 33 L IgE specyficzne - w9 babka 60,00 34 L IgE specyficzne - i1 pszczoła 60,00 35 L IgE specyficzne - i3 osa 60,00 36 L IgE specyficzne - i75 szerszeń 60,00 37 L IgE specyficzne - c1 penicylina 60,00 38 L IgE specyficzne - c5 ampicylina 60,00 39 L IgE specyficzne - c7 cefaklor 60,00

6 40 L IgE specyficzne - e1 naskórek kota 60,00 41 L IgE specyficzne - e5 naskórek psa 60,00 42 L IgE specyficzne - f1 białko jaja kurzego 60,00 43 L IgE specyficzne - f13 orzeszki ziemne 60,00 44 L IgE specyficzne - f14 soja 60,00 45 L IgE specyficzne - f2 mleko 60,00 46 L IgE specyficzne - f3 ryba (dorsz) 60,00 47 L IgE specyficzne - f4 pszenica (mąka) 60,00 48 L IgE specyficzne - f5 żyto (mąka) 60,00 49 L IgE specyficzne - f75 żółtko jaja kurzego 60,00 50 L IgE specyficzne - f79 gluten 60,00 51 L IgE specyficzne - g12 żyto zwyczajne 60,00 52 L IgE specyficzne - k78 tlenek etylenu 60,00 53 L IgE specyficzne - k80 formalina 60,00 54 L IgE specyficzne - k82 lateks 60,00 55 L IgE specyficzne - m2 Cladosporium 60,00 56 L IgE specyficzne - m3 Aspergillus fumigatus 60,00 57 L IgE specyficzne - m5 Candida albicans 60,00 58 L IgE specyficzne - m6 Alternaria alternata 60,00 Badania białek wykonywane za pomocą aparatu BEHRING NEPHELOMETR II (BN II) firmy SIEMENS standard w diagnostyce białek Swoiste IgE oznaczane metodą CapSYSTEM za pomocą aparatu UniCAP100 materiał do badań: surowica, możliwe inne alergeny po uzgodnieniu z Pracownią Oznaczanie Quantiferonu (test w kierunku gruźlicy) materiał: specjalne probówki Oznaczanie immunofenotypu materiał: krew na EDTA Ceny nie zawierają kosztów ewentualnego wyników badań

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik BIOCHEMIA/IMMUNOCHEMIA ACTH (Hormon adenokortykotropowy) 38,00 zł ALAT (Aminotransferaza alaninowa) 5.00 zł ALBUMINY 20,00 zł AMYLAZA (Diastaza) 6,00 zł OSOCZE/ MOCZ ANTY TPO (P.ciała przeciw peroksydazie

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r.

CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r. Cennik badań komercyjnych od 01.01.2015r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 z dn. 01.12.2014r. CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r. Nazwa badania/zabiegu Cena w PLN Konsultacja specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Świadczenia objęte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez Centra Medicover. W ramach

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK Spis treści 1. Ceny konsultacji w poradniach specjalistycznych lub na oddziałach szpitalnych...3 2. Ceny świadczeń wykonywanych w Gabinecie Zabiegowym Izby Przyjęć

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Aktualizacja na dzień 11.08.2015. Lp. Kod Diagnostyka Laboratoryjna Cena * Uwagi 1 554 17-ketosterydy w moczu

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O.

CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. Sosnowiec, 11.02.2015r. Strona 1 z 28 PRACOWNIA MR Kod art.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CENNIK USŁUG OFERTA KOMERCYJNA

SPIS TREŚCI CENNIK USŁUG OFERTA KOMERCYJNA SPIS TREŚCI RADIOLOGIA... 2 REZONANS MAGNETYCZNY... 2 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA... 2 RTG... 3 PRACOWNIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH... 5 DIAGNOSTYKA OGÓLNA Z USG... 5 DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA... 5 DIAGNOSTYKA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 40 Poz. 1413. Rady Diagnostów Laboratoryjnych. 8 A14 Leukocyty w moczu. 6 A12 Ciężar właściwy moczu. 4 A09 Bilirubina w moczu

Dziennik Ustaw 40 Poz. 1413. Rady Diagnostów Laboratoryjnych. 8 A14 Leukocyty w moczu. 6 A12 Ciężar właściwy moczu. 4 A09 Bilirubina w moczu Dziennik Ustaw 40 Poz. 1413 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Kod Klasyfikacji Badań Laboratoryjnych Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU PAKIET STANDARD DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU W ENEL-MED każdy pacjent ma dostęp do placówek własnych jak i partnerskich działających w jednej sieci, bez względu za

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ Rodzaj badania Czas oczekiwania na wynik Cena brutto (zł) PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ Badanie ogólne moczu (pasek testowy +badanie osadu + ilościowe ozn. glukozy i białka)

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Cennik świadczeń zdrowotnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy strona 3 2 Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu strona 4 3 Klinika

Bardziej szczegółowo

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego (Aneks 3) Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im.

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA OGÓLNA. Strona 1/10 CZAS RODZAJ BADANIA METODY ANALITYCZNE OCZEKIWANIA NA ZAKRES REFERENCYJNY SPRAWOZDANIE

ANALITYKA OGÓLNA. Strona 1/10 CZAS RODZAJ BADANIA METODY ANALITYCZNE OCZEKIWANIA NA ZAKRES REFERENCYJNY SPRAWOZDANIE Uwaga: Czas oczekiwania na sprawozdanie z badania laboratoryjnego może ulec zmianie z przyczyn technicznych np.: (awaria aparatu, która może skutkować wydłużeniem czasu wydania sprawozdania). Jednocześnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia leczenia ambulatoryjnego z refundacją, zwane dalej swu mają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po badaniach. IDEXX Vet Med Lab

Przewodnik po badaniach. IDEXX Vet Med Lab Przewodnik po badaniach IDEXX Vet Med Lab Tytuł oryginału: Manual Tłumaczenie: dr Jarosław Król Skład: Marcin Morawski MarcinArt Korekta: Ewa Gawlik i Urszula Mazur IDEXX Vet Med Lab, październik 2007

Bardziej szczegółowo

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy Grupa LUX MED już ponad 20 lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów

ZAKRES COMFORT Kompleksowe Konsultacje Specjalistów ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów W ramach abonamentu, Pacjent ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych

Bardziej szczegółowo

Jeśli wyniki tego samego badania przeprowadzone dwoma różnymi metodami nie różnią się od siebie

Jeśli wyniki tego samego badania przeprowadzone dwoma różnymi metodami nie różnią się od siebie lek.wet. Agnieszka Dereczeniuk Badania laboratoryjne w hodowli Łódź 24.03.2012 Po co badać? Badania przesiewowe Badania profilaktyczne Badania obowiązkowe dla danej rasy Badania okresowe Badania diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł.

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł. CENNIK OPŁAT za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych a także opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Allianz Opieka Zdrowotna

Allianz Opieka Zdrowotna Grupowe ubezpieczenia zdrowotne Allianz Opieka Zdrowotna U B E Z P I E C Z E N I A I N W E S T Y C J E B A N K O W O Ś Ć Wyjątkowa pomoc dla całej rodziny Unikalnym na rynku rozwiązaniem są świadczenia

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń zdrowotnych

Cennik świadczeń zdrowotnych Załącznik Nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie Cennik świadczeń zdrowotnych I. Laboratorium 1. BADANIA LABORATORYJNE. Badanie 1.

Bardziej szczegółowo

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego Program ZDROWIE II zakres pakietu medycznego Szanowni Państwo, Grupa LUX MED jest jedną z największych w Polsce sieci placówek prywatnej opieki medycznej, oferującą kompleksową opiekę ambulatoryjną i diagnostyczną

Bardziej szczegółowo

Pakiet Comfort AZS to:

Pakiet Comfort AZS to: Pakiet Comfort AZS to: Portal Pacjenta - dostęp do zintegrowanej platformy informatycznej (zarządzanie własną kartoteką Pacjenta, E-rezerwacja, umawianie/odwoływanie wizyt, dostęp do wyników badań, komunikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE. Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE. Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu 1 1 Co to jest COMPENSA ZDROWIE? Compensa Zdrowie to Program Prywatnej Opieki Zdrowotnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia leczenia ambulatoryjnego mają zastosowanie wyłącznie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych (w znaczeniu zdefiniowanym w 5 poniżej) świadczonych przez spółkę

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Posiadaczy Kart Kredytowych, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DK-2710-1/2012 Warszawa, 2012-01-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo