A Member of HVB Group. Sprawozdanie Roczne. the heart of success europe in art

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A Member of HVB Group. Sprawozdanie Roczne. the heart of success europe in art"

Transkrypt

1 A Member of HVB Group Sprawozdanie Roczne 2004 the heart of success europe in art

2 Bank Austria Creditanstalt w przekroju Wskaźniki sukcesu (mln Euro) 2004 Zmiana 2003 Zmiana 2002 Wynik z tytułu odsetek po uwzględnieniu rezerwy na ryzyko kredytowe ,1% ,4 % Wynik z tytułu prowizji ,7 % ,4 % Wynik operacji finansowych ,3 % 220 4,7 % 231 Ogólne koszty administracyjne ,0 % ,0 % Zysk na działalności operacyjnej ,2 % ,3 % 572 Zysk brutto z działalności Banku ,0 % ,5 % 504 Skonsolidowany zysk netto roku obrotowego ,1% ,0 % 309 Wskaźniki bilansu (mln Euro) 2004 Zmiana 2003 Zmiana 2002 Suma bilansowa ,9 % ,4 % Należności od sektora niefinansowego (po uwzględnieniu rezerw na ryzyko) ,6 % ,4 % Środki podstawowe ,0 % ,7 % Kapitał własny ,2 % ,2 % Aktywa ważone ryzykiem (Portfel bankowy) ,1% ,4 % Wskaźniki (%) Wskaźnik rentowności kapitału netto (Return on Equity, ROE) 9,7 8,7 6,5 Wskaźnik rentowności kapitału netto przed amortyzacją wartości firmy wg MSSF 3 10,9 10,1 8,4 Wskaźnik rentowności aktywów (Return on Assets, ROA) 0,43 0,31 0,20 Udział krajów CEE w zysku brutto 43,3 23,3 29,4 Wskaźnik koszty/dochody (Cost/Income-Ratio) 64,9 69,9 69,3 Wynik z tytułu odsetek /ø Aktywa ważone ryzykiem (Portfel bankowy) 3,57 3,28 3,32 Wskaźnik ryzyko/zysk (Risk/Earn.-Ratio) 17,1 21,5 23,3 Rezerwy na ryzyko kredytowe / ø Aktywa ważone ryzykiem (Portfel bankowy) 0,61 0,70 0,77 Wskaźnik kapitału całkowitego (na koniec okresu) 12,4 13,1 11,2 Wskaźnik kapitału własnego (na koniec okresu) 7,9 7,8 6,8 Zatrudnienie 2004 Zmiana 2003 Zmiana 2002 Bank Austria Creditanstalt (Liczba etatów, pełne etaty) ,9 % ,0 % Austria (BA-CA AG i Zależne spółki funkcyjne) ,6 % ,2 % Kraje CEE i inne spółki zależne ,3 % ,3 % w tym w Polsce ,5 % ,1% Liczba oddziałów i placówek 2004 Zmiana 2003 Zmiana 2002 Bank Austria Creditanstalt ,8 % ,5 % Austria 397 3,9 % 413 8,0 % 449 Kraje CEE i inne Kraje ,6 % ,2 % 896 w tym w Polsce ,0 % 519 7,5 % 561

3 Akcje Banku Austria Creditanstalt Wskaźniki akcji Zmiana Kurs na koniec roku 66,50 Euro 40,50 Euro + 64,2 % Kurs najwyższy/najniższy (Intraday) 66,60 Euro/40,81 Euro 40,79 Euro/26,80 Euro Zysk na akcję IFRS 4,09 Euro 3,40 Euro + 20,3 % Wartość księgowa na jedną akcję (koniec roku) 45,17 Euro 39,55 Euro +14,2 % Relacja kurs/wartość księgowa (koniec roku) 1,47 1,02 Relacja kurs/zysk (koniec roku) 16,3 11,9 Dywidenda na akcję dla danego roku obrotowego (na 2004r. zaproponowana) 1,50 Euro 1,02 Euro + 47,1% Procentowy udział wypłaconej dywidendy dla danego roku obrotowego 36,7 % 33,9 % Zwrot całkowity dla akcjonariusza (2003 w odniesieniu do kursu oferty, bez dywidendy) 66,7 % 39,7 % Liczba akcji (na koniec roku) szt szt. Kapitalizacja rynkowa (na koniec roku) 9,8 mld Euro 6,0 mld Euro + 64,2 % Obroty na Wiedeńskiej Giełdzie (w sztukach) 2003 od notowania na giełdzie 1,89 mld Euro 1,09 mld Euro Średnie obroty dzienne na Wiedeńskiej Giełdzie (w sztukach) szt szt. Ratings Długoterminowe Zobowiązania Krótkoterminowe podporządkowane Moody s A2 *) A3 *) P-1 Standard & Poor s A *) BBB+ A-2 *) Outlook: negative Coverage Citigroup/Commerzbank/CSFB/Deutsche Bank/Dom Maklerski/Dresdner Kleinwort Wasserstein/Erste Bank/Fox-Pitt, Kelton/ Goldman Sachs/ Hauck & Aufhäuser/ ING/ JP Morgan/ Keefe, Bruyette & Woods/ Lehman Brothers/ Merrill Lynch/ Morgan Stanley/ Raiffeisen Centrobank/ Société Générale/ Sal. Oppenheim/ UniCredit Banca Mobiliare/ UBS Zmiany kursu akcji i porównanie indeksów EUR lipca 2003 r., emisja akcji BA-CA w wartości 29,00 euro BA-CA ATX (na bazie 29 euro) L S W P 2003 L G S L M K M C 2004 L S W P L G S L 2005 M Europejskie akcje bankowe (DJ EuroStoxx/Banken, na bazie 29 euro)

4 Wydarzenia roku 2004 Awards stycznia Polska spółka zależna otrzymuje nową nazwę Bank BPH. 26 stycznia Zmiany w Zarządzie Erich Hampel nowym Prezesem Zarządu. 1 kwietnia Wprowadzenie systemu realizacji transakcji rynku papierów wartościowych GEOS. Obsługa transakcji papierów wartościowych przez Straight Through Processing. 7 maja Dzień Inwestora BA-CA dla inwestorów instytucjonalnych i analityków akcyjnych w Wiedniu. 13 maja Zapoczątkowanie ofensywy Cross-Border- Cross-Selling mającej miejsce w całej Grupie w ramach projektu Cross Border Client Groups. 16 czerwiec Zainicjowanie bankowości detalicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wdrożenie strategii banku uniwersalnego we wszystkich placówkach. 31 lipca Nowa nazwa HVB Bank Biochim dla naszej bułgarskiej spółki zależnej. Zakończenie procesu reorganizacji i integracji. 30 września Połączenie dwóch spółek zależnych w Bośni-Hercegowinie w jedną spółkę zależną o nazwie HVB Central Profit Banka. 12 października Zmiana przynależności BA-CA ze Stowarzyszenia Kas Oszczędnościowych do Stowarzyszenia Banków. Niezmienna przynależność do systemu zabezpieczenia wkładów kas oszczędnościowych. 1 listopada Zespolenie działań administracyjnych związanych z obsługą klientów w spółce BA-CA Administration Services GmbH i transakcji płatności w spółce DATALINE Zahlungsverkehrsabwicklungs GmbH. Banking Bank of the Year in Austria, The Banker Best Bank in Austria, Global Finance Best Trade Finance Bank in Austria, Global Finance Best Foreign Exchange Bank in Austria, Global Finance Best Bank in Austria, Euromoney Bank of the Year in CEE, The Banker Best Foreign Exchange Bank in CEE, Global Finance Best Bank in CEE, Euromoney Deals of the Year IPO of the Year in Polen: BA-CA, Parkiet Autobahn Zagreb-Macelj in Kroatien, Project Finance Magazine LKW-Maut in Österreich, Project Finance Magazine Baltic Container Terminal in Polen, Jane s Transport Finance Magazine Bulgarian Telecommunications Company in Bulgarien, Acquisition Monthly Magazine Investment Banking Lead Managers for Bonds in CEE Currencies, second place, Euroweek Best equity research in Poland, Hungary and the Czech Republic (CA IB), Institutional Investor Best cross currency swap provider Emerging Europe/USD, Risk Magazine Custody Best rated provider in Austria, GSCS Benchmarks Best at securities services in CEE, Euromoney Best Regional Custodian Eastern Europe, Global Investor Best market information, GSCS Benchmarks Best Client Service in an Emerging Market (HVB Bank Hungary), GSCS Benchmarks 4 listopada Zawarcie umowy kupna-sprzedaży 99,9 % bułgarskiego Hebros Bank. Osiągnięcie celu zdobycia udziału w rynku bułgarskim wysokości 10 %. 30 grudnia Nabycie 98,95 % serbskiego Eksimbanka. 4 Wydarzenia roku 2004/Awards 2004

5 Spis treści Wydarzenia i Awards Słowo wstępne Do naszych Akcjonariuszy, Klientów i Partnerów 7 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 9 Profil Przedsiębiorstwo Bank Austria Creditanstalt 10 Struktura organizacyjna Banku Austria Creditanstalt 12 Rozwój Banku w 2004 r. Makroekonomiczne tło działalności branży bankowej w 2004 r. 14 Raport o sytuacji Grupy BA-CA (perspektywy na przyszłość) 16 Bank Austria Creditanstalt na giełdach 32 Polityka firmy Nasze cele finansowe i ich realizacja 34 Działania z Klientami w Austrii 36 Międzynarodowi Klienci Korporacyjni i szczególne formy finansowania 44 Rynki Międzynarodowe 48 Europa Środkowo-Wschodnia (CEE) 52 Zarządzanie ryzykiem 70 Organizacja i IT 74 Human Resources 78 Gospodarka oparta na zasadzie zrównoważonego rozwoju 82 Skonsolidowane sprawozdanie Treść 84 finansowe wg MSSF RZiS, bilans, kapitał własny, rachunek przepływów środków pieniężnych 86 Informacje dodatkowe (Noty) do skonsolidowanego sprawozdania finansowego: 90 RZiS wg pozycji, dane szczegółowe bilansu 97 Dodatkowe informacje wg MSSF 109 Raport na temat ryzyka 118 Informacje wymagane przepisami prawa austriackiego 133 Oświadczenie Zarządu Banku Austria Creditanstalt 139 Raport biegłych rewidentów 140 Raport Rady Nadzorczej 142 Dane uzupełniające Corporate Governance 144 Organy Banku Austria Creditanstalt AG 146 RZiS i bilanse Grupy BA-CA RZiS banków podległych w Krajach CEE, objętych konsolidacją 150 Glosariusz 152 Oddziały Banku 160 Impressum, uwagi 165 Investor Relations, Ratingi, Kalendarz finansowy 166 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i Raport o sytuacji Grupy uchwalono dnia 21. lutego 2005 roku Zamknięcie redakcji sprawozdania: 15. marca 2005 roku. Część: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF Spis treści 5

6 Dziękujemy naszym Pracownikom Sukcesy roku 2004, jak i realizację naszych planów zawdzięczamy zaangażowaniu i profesjonalności naszych Pracowników. Zarząd wyraża serdeczne podziękowania wszystkim Koleżankom i Kolegom Grupy BA-CA za ich wykazany wkład i gotowość do współdziałania i przyspieszania procesu rozwoju działalności bankowej. Z ufnością i radością wyczerpujmy dalej wielkie potencjały tkwiące jeszcze w naszej działalności w drodze do przyszłości! 6 Słowo wstępne

7 Do naszych Akcjonariuszy, Klientów i Partnerów handlowych Erich Hampel, Prezes Zarządu Banku Austria Creditanstalt AG Szanowni Państwo, w Banku Ausria Credianstalt spoglądamy wstecz na rok, który pozwolił nam na wszystkich naszych podstawowych rynkach zrobić znaczący krok do przodu: Osiągnięty zysk brutto z działalności banku przekroczył wszystkie nasze oczekiwania od samego początku roku i wzrósł o 29 % na 836 mln euro. Poprawa ta przypisywana jest działalności operacyjnej. Najbardziej bo o prawie 75 % do wzrostu zysku na działalności operacyjnej przyczyniły się nasze Banki zależne w Krajach CEE. Tym samym wywiązały się one ze swojej roli czynnika wzrostu. Również w Austrii udało nam się w roku 2004 osiągnąć duże postępy i zwiększyć zysk na działalności operacyjnej. Co najważniejsze: Bank odnotował silne wzrosty w zakresie segmentu Klientów sektora niefinansowego, zwłaszcza w krajach CEE, ale także w austriackim segmencie Klientów indywidualnych. Temu rozwojowi działalności towarzyszyła w roku 2004 dalsza redukcja rezerw na ryzyko niewywiązania się z należności, jak i absolutnie stabilny poziom kosztów. Nasze wizje na przyszłość uległy w roku 2004 częściowemu spełnieniu: Poszerzenie UE przyniosło ze sobą silne ożywienie gospodarcze w Europie Środkowo-Wschodniej. Odważne i dalekosiężne reformy zaczynają się okazywać coraz bardziej opłacalne. Każdy kto bywał w nowych Krajach UE, a także w Krajach do niej kandydujących, jak i w Europie Południowo- Wschodniej, musi być pod silnym wrażeniem panującego tam dążenia do sukcesu i profesjonalności. Odnosi się to również do naszych lokalnych banków zależnych. Przejrzystość sukcesu, radość z wydajności, jak i wykorzystanie bezmiaru pomysłów tkwiącego w naszym dużym rynku mają przyświecać dalszemu rozwojowi całego Banku. Chcemy dążyć do tworzenia wartości i to w podwójnym znaczeniu: zwiększać wartość przedsiębiorstwa, poporzez docelowy rozwój działalności na naszych rynkach podstawowych. Nasza nowa koncepcja zarządzania wartością, jaką wprowadzimy w roku 2005 na wszystkich szczeblach bankowych, przyczyni się do przejrzystości i skoncentrowania naszej uwagi na tej kwestii. Jednocześnie chcemy budować wartość wspólnie z naszymi Klientami, przez to, że dostosujemy się zwłaszcza do ich konkretnych potrzeb czy to w odniesieniu do cyklu życia osób prywatnych, rodzin i średnich przedsiębiorstw, czy też w odniesieniu do rozwoju przedsiębiorstw dużych i międzynarodowych. Nasi pracownicy chcą aktywnie działać. Z tego powodu zmodernizowaliśmy w Austrii prawo pracownicze, obierając przez to drogę w kierunku zwiększenia działań promujących wynik, jak i elastyczności. Wymogi stawiane nam z zewnątrz idą w parze z naszymi wewnętrznymi celami. Zwyżka kursu akcji BA-CA wynosi od czasu emisji przeszło 150 %. Fakt ten jest również zobowiązujący. Obraliśmy sobie ambitne cele na przyszłość, które orintują się na najlepszych wśród europejskiej konkurencji. Dążymy do średnioterminowego zwiększenia wskaźnika rentowności kapitału na 15 %, jak i poprawy wskaźnika koszty/dochody na poniżej 60 %. W roku 2005 chcemy zarobić brutto przeszło 1 miliard euro. Rozpęd nabrany w roku 2004 zachowaliśmy również w roku bieżącym i zmierzamy do naszych celów obranych na rok 2005 w duchu sportowych ambicji i z dużą ufnością. Z najlepszymi życzeniami na rok 2005 Erich Hampel Słowo wstępne 7

8 8 List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej

9 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Gerhard Randa, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Austria Creditanstalt AG Szanowni Państwo, przed 150-ciu laty założony został, zorientowany międzynarodowo bank inwestycyjny, który stanowił fundament dla Banku Austria Creditanstalt. Jego strategią było przygotowanie wywodzącej się z Wiednia infrastruktury na terenie Europy Środkowo-Wschodniej jego cele były ambitne. Przygotować należało infrastrukturę dla całej Europy, budować koleje, finansować przemysł skierowany na ekspansję i wspierać kwitnący handel. Dzisiaj, półtora wieku później, możemy stwierdzić, iż Bank Austria Creditanstalt wdrożył w życie ideę swoich założycieli, która już wtedy cieszyła się dużym powodzeniem wśród osób lokujących kapitał policja musiała w listopadzie 1855 roku zamykać nawet ulice z powodu dużego naporu akcjonariuszy w czasie pierwszej emisji, i uczynił to ku ich pełnemu zadowoleniu. Rozwój naszego Banku w całym tym czasie był bardzo burzliwy. Dotyczy to zarówno historii naszego przedsiębiorstwa w końcu dzisiejszy Bank Austria Creditanstalt wywodzi się ze stopniowego łączenia trzech heterogenicznych instytucji bankowych jak i historii naszego kraju. A tym co zostało przy tym osiągnięte, można się dzisiaj poszczycić: Austria dysponuje przez Bank BA-CA: bankiem o formacie europejskim, który na jej rynku pierwotnym spełnia rolę czynnika modernizacji i postępu. Bank BA-CA posiadający rozległą sieć placówek w Europie Środkowo-Wschodniej, zalicza się do wiodących adresów, i spełnia przez to ważną funkcję ekonomiczną, zarówno dla naszego kraju, jak i dla nowych Krajów UE i Krajów kandydujących. Krajowym przedsiębiorstwom towarzyszymy w interesach na całym świecie, oferując produkty o takiej profesjonalności, która może się mierzyć z każdym jednym dużym międzynarodowym bankiem. Bank BA-CA jest przedsiębiorstwem, w którym spotyka się pracowników z Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej. Jest on również bankiem notowanym na giełdzie, konkurencyjnym na otwartym rynku wewnętrznym, posiadającym kapitał własny wysokości 6,6 miliardów euro i jak najlepiej przygotowanym przez to na wyzwania przyszłości. Rok 2004 wykazał więc, że Bank Austria Creditanstalt potrafi z powodzeniem realizować swoje wizje jako Bank regionów i jeden z najważniejszych graczy w Krajach CEE. Lecz co będzie dalej? Tylko ten, kto obrał sobie ambitne cele, podoła również kamieniom milowym. Tak, to fakt: Bank BA-CA będzie rozwijał się dalej. W Krajach CEE chce stać się liderem na rynku, a rentowność austriackich sektorów działalności przybliżyć do Benchmarks, podwyższając przy tym ogólnie wskaźnik rentowności kapitału netto do roku 2007 na 15 %. A na to, że rynki mają te same oczekiwania, wskazuje silny wzrost kursu, który zwiększył kapitalizację giełdową na ok. 11 miliardów euro. Wszystkie znaki wskazują więc na to, że BA-CA spełni w przyszłości stawiane przed nim ambitne oczekiwania. Ja, z mojej strony, życzę mu w każdym razie dalszego pełnego sukcesów rozwoju i potrzebnego do tego szczęścia! Z serdecznymi pozdrowieniami Gerhard Randa List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej 9

10 Przedsiębiorstwo Bank Austria Creditanstalt Bank Austria Creditanstalt jest Bankiem rozwijającej się Europy. W centrum naszego przedsiębiorstwa stoi przeszło sześć milionów Klientów z dwunastu krajów. Ponad byłymi granicami między Wschodem a Zachodem, rozpinamy sieć naszej działalności. Jako bank łączymy doświadczenia naszych dojrzałych rynków z perspektywami naszych rozwijających się rynków: Na terenie Austrii chcemy dalej rozbudowywać naszą wiodącą pozycję poprzez wzrost wydajności i modernizację, natomiast w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) dążymy do zdobycia wiodącej pozycji na rynku. Ten wysoki poziom wymagań Banku Austria Creditanstalt ma podłoże historyczne: Poprzez połączenie dwóch wiodących w kraju banków w roku 1997 byliśmy w Austrii bankiem nadającym takt konsolidacji, otwarciu i modernizacji. W latach 2000/2001 przeprowadziliśmy razem z bankami HypoVereinsbank do dzisiaj jedyne w swoim rodzaju, warte wzmiany i transgraniczne połączenie Europy. Tym samym udało nam się przekroczyć konieczne dla naszej działalności progi wyższych kategorii wielkości i osiągnąć zdolność poniesienia ryzyka, tak potrzebną w przedsięwzięciach w Europie Środkowo-Wschodniej, co od samego początku mieliśmy na względzie. Wejście na giełdę w roku 2003 oznaczało dla naszej działaności nie tylko zwiększenie podłoża kapitałowego, lecz również przejrzyście uwidoczniło model działalności Banku BA-CA i jego szczególną rolę w Grupie HVB. W dniu dzisiejszym Bank BA-CA reprezentuje wartość rynkową przedsiębiorstwa wysokości ok. 11 mld euro o posiadanym kapitale własnym wysokości 6,6 mld euro. Suma bilansowa wynosiła pod koniec 2004 roku 147 mld euro, aktywa ważone ryzykiem 71 mld euro. Suma bilansowa wysokości 117 mld euro i 18 % udziału w rynku osiągnięte w Austrii, kwalifikują nas na jej rynku na miejsce 1. Na terenie Europy Środkowo-Wschodniej Bank BA- CA osiągnął sumę bilansową wyskości 30 mld euro i rozwinął pod względem wielkości najbardziej gęstą sieć placówek bankowych. Udział w rynku kształtuje się w pięciu krajach na powyżej 5 %, i w dwóch (Polsce i Bułgarii) na powyżej 10 %. W Banku BA-CA obsługujemy obszar zamknięty o liczbie 125 milionów mieszkańców, w całej Grupie HVB przeszło 400 milionów ludzi. W Austrii świadczymy usługi w stosunku do 1,8 miliona Klientów, w CEE obecnie w stosunku do 4,5 miliona Klientów, z tego w samej Polsce 2,9 miliona. Naszą wizją na przyszłość jest, abyśmy byli na tym rynku który już w bardzo niedługim czasie stanie się w całości rynkiem wewnętrznym o identycznych warunkach konkurencyjności bankiem posiadającym sieć placówek regionalnych należących do ponadregionalnego związku know-how. Współdziałanie i łączenie odpowiedzialności decentralnej i ponadregionalnej jest podstawową ideą Banku regionów. Pierwsza runda poszerzenia UE w maju 2004 roku bardzo zbliżyła nas do tej wizji. To tutaj jest nasza przyszłość, to tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia! Kombinacja Austrii i Europy Środkowo-Wschodniej dojrzałości i postępowości, over- i underbanked oznacza również w dalszym znaczeniu ważne synergie, które nie zostały jeszcze co do ich znaczenia do końca rozpoznane. Ta kombinacja przysparza nam nowego zapału: Jest ona połączeniem doświadczeń i kapitau starych krajów UE z dopływem świeżej krwi z nowych Krajów UE i Krajów kandydatów, przy czym obydwie strony poszerzają przez to swoje horyzonty. W naszym Banku powstał Bank nr. 1 w Austrii 1) 117,1 mld euro suma bilansowa 18 % udziału w rynku 444 oddziały pracowników 1,8 mln Klientów 8,1 mieszkańców Gęsta sień placówek w Europie Środkowo-Wschodniej 2) 30,1 mld suma bilansowa Top 3 w Polsce i Bułgarii, udział w rynku po 10 %, Top 5 w pozostałych 5 krajach, udział w rynku >5 % 988 placówek pracowników 4,5 mln Klientów 117 mln mieszkańców 1) Łącznie z pracownikami i ekspozyturami zależnych spółek usługowych i pozostałymi krajowymi spółkami skonsolidowanymi 2) Łącznie z nie objętymi konsolidacją bankami zależnymi HVB Serbia and Montenegro, Eksimbanka (Serbia i Czarnogóra) i Hebros Bank (Bułgaria) 10 Przedsiębiorstwo Bank Austria Creditanstalt

11 Jako Bank do sukcesu chcemy tworzyć i rozwijać się razem z naszymi Klientami. Pozyskiwać nowe rynki, znajdywać nowych partnerów, wdrażać nowe technologie. To co odnosi się do naszych Klientów korporacyjnych, odnosi się również do nas samych. Rozwój, produktywność i wydajność. A także optymalny wkład kapitału. Nasi Klienci indywidualni kładą również coraz większą wagę na wydajność doradztwa. Wymaga to od nas ciągłego dostosowywania się i dobrej formy. Rentowność jest dobrym drogowskazem przyszłego rozwoju. Erich Hampel, Prezes Zarządu Banku Austria Creditanstalt AG również nasz własny rynek wewnętrzny. Chcemy poprzez wymianę i otwartość a nawet wewnętrzną konkurencję międzylokalną skorzystać z tego poszerzonego zasobu ideii. Jako przedsiębiorstwo zorientowane giełdowo żyjemy na rynku kapitałowym. Jako Bank przyjmujemy do naszych ksiąg w pełnej świadomości ryzyko, taka jest nasza działalność i po to przyjęliśmy od rynku kapitał. W czasach w których znowu kapitalizm podlega krytyce, my mówimy jasno: Zobowiązanie do rentownego wkładu kapitału nie jest dla nas przymusem z zewnątrz, któremu musimy ulec zmuszeni koniecznością, lecz wyzwaniem, które chętnie przyjmujemy i z którym sobie poradzimy. Chcemy tworzyć wartość! Zwiększanie wartości naszego przedsiębiorstwa na rzecz naszych właścicieli, jak i zwiększanie wewnętrznych wartości Banku poprzez długotrwały sukces we współpracy z Klientami, to dla nas jedno i to samo i nasz najwyższy cel. Chcemy rentownego rozwoju! Jeżeli przyjęty kapitał przeznaczymy jak najlepszemu zużyciu, to spełniamy tym samym ważną funkcję ekonomiczną. Nasz nowy i zorientowany na wartości system sterowania pomaga nam przy zidentyfikowaniu tych działów działalności, w których zysk z kapitału jest wyższy niż koszty kapitału. Dodatkowo wskazuje on słabe punkty i skierowuje naszą uwagę tam, gdzie musimy zwiększyć naszą rentowność. Nie jesteśmy przy tym krótkowzroczni, nie myślimy tylko z dziś na jutro w kategoriach Stop and Go. Myślimy raczej o długotrwałym wzroście dochodowości i wartości przedsiębiorstwa. Jesteśmy z powołania bankowcami u boku naszych Klientów! Nasza misja jako usługodawcy polega na tym, ażeby oferować ludziom w naszych krajach rozwiązania zorientowane na ich potrzeby o standardzie międzynarodowym. Chcemy pomóc naszym Klientom w orientacji na ich rynkach i ograniczyć nieprzejrzystą liczbę możliwości przez nasze kompetentne doradztwo. W ten sposób pokrywają się wymagania Klienta z ekonomiczną wydajnością. Segment działalności detalicznej, sięgający od Klientów indywidualnych (detalicznych) aż po małe i średnie przedsiębiorstwa, jest dla nas szczególnie ważny. Z tego powodu wdrożyliśmy w roku 2004 w Europie Środkowo-Wschodniej inicjatywę Retail. Segment ten znajduje się w fazie absolutnego ożywienia i gwarantuje zarazem wysoki zysk z kapitału. W tym kontekście oddamy do dyspozycji nasz know-how zdobyty w Austrii w odniesie- niu do zarządzania kampaniami reklamowymi, dynamicznego podziału w segmenty grup docelowych i standaryzowanych pakietów produktów, mówiąc krótko, wiedzę, którą zdobyliśmy przez uprzemysłowienie naszej działalności. W lokalnym segmencie Klientów korporacyjnych opowiadamy się jasno za klasą średnią, już chociażby ze względu na strukturę naszej austriackiej gospodarki. W tym segmencie rynkowym nasza przewaga nad konkurencją polega na poszerzeniu kredytu klasycznego o rozwiązania bliskie rynkowi kapitałowemu, z których do tej pory korzystać mogły tylko duże przedsiębiorstwa. Poprzez Integrated Corporate Finance chcemy bardziej zbliżyć naszych Klientów przedsiębiorców do rynku kapitałowego. W przypadku międzynarodowego segmentu Klientów Korporacyjnych prezentujemy się na naszym rynku podstawowym jako powiązanie know-how ekspertyzy międzynarodowej i lokalnego doradztwa. Coraz bardziej splatającym się ze sobą kontaktom przemysłowym i handlowym służymy nie tylko gęstą siecią naszych oddziałów, lecz również odpowiednio przystosowanymi do nich produktami. Oferując duże rozwiązania transgraniczne, aż po Public-Private-Partnership, konsorcja kredytowe i łączenie przedsiębiorstw, przyczyniamy się do poprawy infrastruktury poszerzonego rynku wewnętrznego. Nasz zespół ds. rynku finansowego udowodnił poprzez swoje własne działania, że potrafi świetnie obchodzić się z ryzykiem i dynymiką i to zarówno na nowych rynkach, jak i w zakresie instrumentów Mainstream. Zastosowanie właśnie tego knowhow w transakcjach z Klientami niefinansowymi jest jednym z centralnych punktów semgmentu Rynki Międzynarodowe. Pracujemy nad stworzeniem kultury przedsiębiorczości, odznaczającej się wydajnością i wiedzą, radością z wykonywanej pracy i posiadającą ambicje bycia jednym z najlepszych. Wewnętrznie chcemy sterować poprzez transparencję. Poprzez fakt, że ujawniamy i doceniamy nasz sukces, pomagamy w kontrolowaniu siebie samych. Poporzez Benchmarking i uczenie się od najlepszych nie tylko w dziedzinie branży bankowej, utrzymujemy dobrą formę. Wszystkie regiony mierzymy tą samą miarką. Naszym pracowniczkom i pracownikom chcemy poprzez trening zapewnić taką kondycję, która pozwoli im należeć do Top-Performer. Dlatego też w przyszłości bardziej niż do tej pory doceniać i wspierać będziemy wydajność. Przedsiębiorstwo Bank Austria Creditanstalt 11

12 Struktura organizacyjna Banku Austria Creditanstalt Członkowie Zarządu oraz zakres ich kompetencji Piony Erich Hampel Dyrektor Generalny Organizacja/ IT i Human Resources Wolfgang Haller Zastępca Dyrektora Ganaralnego Group Finance Stefan Ermisch Sekretariat Generalny Group Human Resources Investor Relations & Corporate Affairs Group Marketing & Communications Group ORG / IT-Management Group Accounting & Tax Departament skonsolidowanego zarządu grupy i analiz rynku Treasury & Securities Services Group Controlling Departament badania rynku Spółki funkcyjne Zarządzanie udziałami Departament prawny Departament audytu wewnętrznego (składa sprawozdanie Zarządowi) Segmenty działalności Bankowość detaliczna/austria Bankowość korporacyjna /Austria Bankowość detaliczna /Austria Bankowość korporacyjna Austria Dystrybucja klienci indywidualni/ MSP Dystrybucja klienci korporacyjni Zarządzanie aktywami Usługi finansowe BA-CA Capital Invest Asset Management GmbH BANKPRIVAT Schoellerbank DATA AUSTRIA VISA-SERVICE Międzynarodowe Koncerny Trade Finance und Corporate Finance Klienci rynku nieruchomości BA-CA Leasing BA-CA Wohnbaubank BA-CA Real Invest CABET-Holding BA-CA Private Equity CA IB Corporate Finance 12 Struktura organizacyjna Banku Austria Creditanstalt

13 Zarządzanie ryzykiem Bankowość detaliczna Europa Środkowo-Wschodnia (CEE), Międzynarodowi klienci korporacyjni Rynki międzynarodowe Johann Strobl Willibald Cernko Regina Prehofer Willi Hemetsberger Group Credit Management Dystrybucja klienci indywidualni i korporacyjni/austria Spółki zależne CEE Fixed Income Departament restrukturyzacji kredytów Strategiczne zarządzanie ryzykiem Asset Management, Produkty i usługi Business Transformation Sales Międzynarodowe koncerny International Trade Finance & Financial Institutions Eastern Europe, Middle East and Africa Markets & Subsidiaries Bankowość korporacyjna i instytucje publiczne Nieruchomości Leasing Rynki międzynarodowe Europa Środkowo-Wschodnia (CEE) Centra Korporacyjne FX Fixed Income Instrumenty pochodne Equities Financial Engineering Corporate Sales Credit Trading Asset-Liability Management Spółki zleżne CEE Bank BPH HVB Bank Czech Republic HVB Bank Slovakia HVB Bank Hungary HVB Splitska banka Bank Austria Creditanstalt Ljubljana HVB Bank Romania HVB Bank Biochim Hebros Bank HVB Bank Serbia and Montenegro Eksimbanka HVB Central Profit Banka Przedstawicielstwo w Macedonii Międzynarodowe Koncerny, Trade Finance und Corporate Finance Klienci rynku nieruchomości Zarządzanie kapitałami udziałowymi BACA Export Finance Ltd. Bank Austria Cayman Islands Adria Bank AG A & B Banken-Holding GmbH Spółki funkcyjne WAVE Solutions IT BA-CA Administration Services GmbH DATALINE Zahlungsverkehrsabwicklungs GmbH it-austria DOMUS Facility Management Struktura organizacyjna Banku Austria Creditanstalt 13

14 Niezrównoważony rozwój gospodarki światowej Słabsza na całym świecie dynamika rozwoju w ciągu roku Makroekonomiczne tło działalności branży bankowej w 2004 roku Koniunktura światowa i rynki finansowe Spoglądając na rok 2004 z perspektywy dłuższego okresu czasu, okazuje się, że był to dla gospodarki światowej rok udany: Rzeczywisty przyrost gospodarczy wynoszący ok. 4 % był wyraźnie wyższy od przeciętnego (3,5 %) i tym samym taki wysoki, jakim już nie był od lat siedemdziesiątych. Przypatrując mu się bliżej należy jednak stwierdzić, że jego sukcesy nie były niepodzielone, a jego przebieg nie odbywał się bez zupełnie żadnych napięć: Po pierwsze dynamika rozwoju gospodarczego była w dużych regionach światowych bardzo zróżnicowana: USA wykazywały również w 2004 roku bardzo silny rozwój gospodarczy, pomimo tego, że nie doszło do powtórzenia fiskalnych impulsów z roku ubiegłego. Rzeczywisty PKB zwiększył się o 4,4 %, i tym samym najmocniej od pięciu lat. Obszary Azji Południowo-Wschodniej stanowiły w dalszym ciągu najsilniej rozwijające się duże regiony świata (+ 7,5 %), przede wszystkim z powodu mającego w Chinach boomu, gdzie rzeczywisty PKB zwiększył się już w drugim roku z kolei o dobrych 9 %. Japonia i Europa podążają również w roku 2004 za tym rozwojem. W Krajach strefy euro przyrost wysokości 1,8 % pozostawał w tyle za potencjałem, do czego przyczyniły się przeprowadzane w wielu krajach reformy rynku pracy i budżetowe. Natomiast nowym Krajom UE, jak również Krajom kandydującym w Europie Środkowo-Wschodniej, które osiągnęły przyrost gospodarczy wysokości 5,3 %, udało się zrobić znaczący krok do przodu i przysporzyć przez to poszerzonej Europie świeżych impulsów. Po durgie, w ciągu przebiegu drugiej połowy roku doszło do osłabienia koniunktury, króra tak obiecująco rozwijała się w pierwszej połowie roku, co miało miejsce przede wszystkim w Europie i Japonii. Wbrew nadziejom robionym sobie na początku roku, dynamika rozwoju mająca miejsce w USA nie przeszła w zbyt dużym stopniu również na Europę, a oczekiwane samowzmacniające się ożywienie nie nastąpiło. Wynikający ze wskaźników nastrojów brak koniecznego zaufania mógł sprowadzać się częściowo do silnego wzrostu ceny ropy naftowej: W lipcu wzrosły notowania za baryłkę ropy Brent powyżej 45$/bl., a w październiku powyżej 50$/ bl. Podwyżka cen surowej ropy naftowej sprowadzała się do silnego na nią popytu i zbyt małych rezerw jej zasobów. Przez wzgląd na nasilające się geopolityczne napięcie sytuacji, mogło się to stać przyczyną powstania obaw w stosunku do możliwych braków w zaopatrzeniu. Spekulacyjne pozycje niekomercjalnego rynku kontraktów futures wzmocniły na krótko hossę do Bubble. Po trzecie, ta sytuacja w jakiej znalazła się gospodarka światowa, odbiła się również na rynkach finansowych: Nierównowaga w światowym bilansie płatniczym wzmocniła się równolegle do realno-gospodarczych dywergencji pomiędzy dużymi blokami. Zapotrzebowanie na kapitał potrzebny do sfinansowania deficytów w amerykańskim bilansie obrotów bieżących relatywnie 4 % PKB/absolutnie 500 mld dolarów amerykańskich stanowiło faktor obciążający, który w zależności od oczekiwań odgrywał mniejszą lub większą rolę i przy okazji wstrząsał strukturą odsetek i kursów wymiany. Wartość dolara amerykańskiego, która do tej pory utrzymywała się na wysokości pomiędzy 1,20 do 1,25 USD/ EUR, zaczęła zmniejszać się od początku października i wykazała z końcem roku historyczny spadek wynoszący 1,36 USD na jedno Euro. Rozstrzygającą rolę odegrało zachowanie się banków emisyjnych w stosunku do lokat (przede wszystkim banków azjatyckich, w tym na pierwszym miejscu Chin): Z jednej strony chciały one zapobiec naciskowi aprecjacji wobec ich własnych walut poprzez zakup tytułów US; z drugiej strony coraz bardziej starały się dywersyfikować swoje rezerwy walutowe, co z kolei wyszło na dobre Euro. Ta huśtawka nastrojów była znaczącym faktorem kształtowania się krzywych odsetkowych. Długoterminowe odsetki Benchmark w odniesieniu do dolara amerykańskiego uległy od połowy roku silnym waha- Rekordowy spadek długoterminowych niom w dół po czym wykazały tendencję boczną. stóp procentowych Wskaźnik rentowności obligacji rządowych w euro spadł jeszcze silniej: W połowie grudnia odsetki 10-letnie kształtowały się w granicach 3,55 %. Tym samym w Europie roku 2004 po raz któryś z kolei nie spełniło się ani prognozowane ożywienie, ani oczekiwania związane ze wzrostem odsetek. Rozwój naszych rynków Rozwój i ekspansja monetarna na naszych rynkach podstawowych Na rynku podstawowym Banku BA-CA w roku 2004 zderzały się ze sobą jak zawsze bardzo przeciwstawne impulsy: Austria nadal znajdowała się pod wyhamowującym wpływem Europy Zachodniej, choć właśnie tutaj udało jej się zdobyć nowe udziały w rynku, i dzięki ożywionej koniunkturze w przemyśle, jak i popytowi krajowemu udało jej się wypaść trochę lepiej niż europejskiej średniej (Euroland). Rozwój ten wspierany był rekordowo niskimi procentami. W Europie Środkowo- Wschodniej rozwój naszych rynków postąpował w roku 2004 samodzielnie i silnie, co z kolei znalazło odbicie w restrykcyjnej sytuacji odsetkowej. Liczone razem gospodarki narodowe, opracowywane przez Bank BA-CA odnotowały wzrost o 4 %. W Austrii wzrost ten był w odniesieniu do całej gospodarki trochę wyższy osiągając + 2 %, w odniesieniu do przemysłu wynosił on jednak + 7 %, czyli znacząco więcej niż w srefie euro. 14 Makroekonomiczne tło działalności branży bankowej w 2004 roku

Sprawozdanie Roczne Banku Austria Creditanstalt. team spirit. for europe

Sprawozdanie Roczne Banku Austria Creditanstalt. team spirit. for europe Sprawozdanie Roczne Banku Austria Creditanstalt 2005 team spirit for europe Bank Austria Creditanstalt w przekroju Wskaźniki sukcesu (w mln ) 2005 Zmiana 2004 Wynik z tytułu odsetek po uwzględnieniu rezerwy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2008 ROCZNY 2008

RAPORT 2008 ROCZNY 2008 2008 RAPORT ROCZNY 2008 2008 Raport Roczny Spis treści 1 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej....................................... 2 List Prezesa Zarządu.......................................................

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2012 do 31.12.2011 do 31.12.2012 do 31.12.2011 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU 2014 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r.

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. 44,6 TWh sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 61,7 miliarda CZK koszty inwestycyjne 22,4 % rentowność kapitału własnego 47,2 miliarda CZK zysk po opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU

Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU Kraków, sierpień 2004 Spis treści WSTĘP...2 1. STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE W POLSKIM SEKTORZE FINANSOWYM W 2003 ROKU JAKO DETERMINANTY

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo