A Member of HVB Group. Sprawozdanie Roczne. the heart of success europe in art

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A Member of HVB Group. Sprawozdanie Roczne. the heart of success europe in art"

Transkrypt

1 A Member of HVB Group Sprawozdanie Roczne 2004 the heart of success europe in art

2 Bank Austria Creditanstalt w przekroju Wskaźniki sukcesu (mln Euro) 2004 Zmiana 2003 Zmiana 2002 Wynik z tytułu odsetek po uwzględnieniu rezerwy na ryzyko kredytowe ,1% ,4 % Wynik z tytułu prowizji ,7 % ,4 % Wynik operacji finansowych ,3 % 220 4,7 % 231 Ogólne koszty administracyjne ,0 % ,0 % Zysk na działalności operacyjnej ,2 % ,3 % 572 Zysk brutto z działalności Banku ,0 % ,5 % 504 Skonsolidowany zysk netto roku obrotowego ,1% ,0 % 309 Wskaźniki bilansu (mln Euro) 2004 Zmiana 2003 Zmiana 2002 Suma bilansowa ,9 % ,4 % Należności od sektora niefinansowego (po uwzględnieniu rezerw na ryzyko) ,6 % ,4 % Środki podstawowe ,0 % ,7 % Kapitał własny ,2 % ,2 % Aktywa ważone ryzykiem (Portfel bankowy) ,1% ,4 % Wskaźniki (%) Wskaźnik rentowności kapitału netto (Return on Equity, ROE) 9,7 8,7 6,5 Wskaźnik rentowności kapitału netto przed amortyzacją wartości firmy wg MSSF 3 10,9 10,1 8,4 Wskaźnik rentowności aktywów (Return on Assets, ROA) 0,43 0,31 0,20 Udział krajów CEE w zysku brutto 43,3 23,3 29,4 Wskaźnik koszty/dochody (Cost/Income-Ratio) 64,9 69,9 69,3 Wynik z tytułu odsetek /ø Aktywa ważone ryzykiem (Portfel bankowy) 3,57 3,28 3,32 Wskaźnik ryzyko/zysk (Risk/Earn.-Ratio) 17,1 21,5 23,3 Rezerwy na ryzyko kredytowe / ø Aktywa ważone ryzykiem (Portfel bankowy) 0,61 0,70 0,77 Wskaźnik kapitału całkowitego (na koniec okresu) 12,4 13,1 11,2 Wskaźnik kapitału własnego (na koniec okresu) 7,9 7,8 6,8 Zatrudnienie 2004 Zmiana 2003 Zmiana 2002 Bank Austria Creditanstalt (Liczba etatów, pełne etaty) ,9 % ,0 % Austria (BA-CA AG i Zależne spółki funkcyjne) ,6 % ,2 % Kraje CEE i inne spółki zależne ,3 % ,3 % w tym w Polsce ,5 % ,1% Liczba oddziałów i placówek 2004 Zmiana 2003 Zmiana 2002 Bank Austria Creditanstalt ,8 % ,5 % Austria 397 3,9 % 413 8,0 % 449 Kraje CEE i inne Kraje ,6 % ,2 % 896 w tym w Polsce ,0 % 519 7,5 % 561

3 Akcje Banku Austria Creditanstalt Wskaźniki akcji Zmiana Kurs na koniec roku 66,50 Euro 40,50 Euro + 64,2 % Kurs najwyższy/najniższy (Intraday) 66,60 Euro/40,81 Euro 40,79 Euro/26,80 Euro Zysk na akcję IFRS 4,09 Euro 3,40 Euro + 20,3 % Wartość księgowa na jedną akcję (koniec roku) 45,17 Euro 39,55 Euro +14,2 % Relacja kurs/wartość księgowa (koniec roku) 1,47 1,02 Relacja kurs/zysk (koniec roku) 16,3 11,9 Dywidenda na akcję dla danego roku obrotowego (na 2004r. zaproponowana) 1,50 Euro 1,02 Euro + 47,1% Procentowy udział wypłaconej dywidendy dla danego roku obrotowego 36,7 % 33,9 % Zwrot całkowity dla akcjonariusza (2003 w odniesieniu do kursu oferty, bez dywidendy) 66,7 % 39,7 % Liczba akcji (na koniec roku) szt szt. Kapitalizacja rynkowa (na koniec roku) 9,8 mld Euro 6,0 mld Euro + 64,2 % Obroty na Wiedeńskiej Giełdzie (w sztukach) 2003 od notowania na giełdzie 1,89 mld Euro 1,09 mld Euro Średnie obroty dzienne na Wiedeńskiej Giełdzie (w sztukach) szt szt. Ratings Długoterminowe Zobowiązania Krótkoterminowe podporządkowane Moody s A2 *) A3 *) P-1 Standard & Poor s A *) BBB+ A-2 *) Outlook: negative Coverage Citigroup/Commerzbank/CSFB/Deutsche Bank/Dom Maklerski/Dresdner Kleinwort Wasserstein/Erste Bank/Fox-Pitt, Kelton/ Goldman Sachs/ Hauck & Aufhäuser/ ING/ JP Morgan/ Keefe, Bruyette & Woods/ Lehman Brothers/ Merrill Lynch/ Morgan Stanley/ Raiffeisen Centrobank/ Société Générale/ Sal. Oppenheim/ UniCredit Banca Mobiliare/ UBS Zmiany kursu akcji i porównanie indeksów EUR lipca 2003 r., emisja akcji BA-CA w wartości 29,00 euro BA-CA ATX (na bazie 29 euro) L S W P 2003 L G S L M K M C 2004 L S W P L G S L 2005 M Europejskie akcje bankowe (DJ EuroStoxx/Banken, na bazie 29 euro)

4 Wydarzenia roku 2004 Awards stycznia Polska spółka zależna otrzymuje nową nazwę Bank BPH. 26 stycznia Zmiany w Zarządzie Erich Hampel nowym Prezesem Zarządu. 1 kwietnia Wprowadzenie systemu realizacji transakcji rynku papierów wartościowych GEOS. Obsługa transakcji papierów wartościowych przez Straight Through Processing. 7 maja Dzień Inwestora BA-CA dla inwestorów instytucjonalnych i analityków akcyjnych w Wiedniu. 13 maja Zapoczątkowanie ofensywy Cross-Border- Cross-Selling mającej miejsce w całej Grupie w ramach projektu Cross Border Client Groups. 16 czerwiec Zainicjowanie bankowości detalicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wdrożenie strategii banku uniwersalnego we wszystkich placówkach. 31 lipca Nowa nazwa HVB Bank Biochim dla naszej bułgarskiej spółki zależnej. Zakończenie procesu reorganizacji i integracji. 30 września Połączenie dwóch spółek zależnych w Bośni-Hercegowinie w jedną spółkę zależną o nazwie HVB Central Profit Banka. 12 października Zmiana przynależności BA-CA ze Stowarzyszenia Kas Oszczędnościowych do Stowarzyszenia Banków. Niezmienna przynależność do systemu zabezpieczenia wkładów kas oszczędnościowych. 1 listopada Zespolenie działań administracyjnych związanych z obsługą klientów w spółce BA-CA Administration Services GmbH i transakcji płatności w spółce DATALINE Zahlungsverkehrsabwicklungs GmbH. Banking Bank of the Year in Austria, The Banker Best Bank in Austria, Global Finance Best Trade Finance Bank in Austria, Global Finance Best Foreign Exchange Bank in Austria, Global Finance Best Bank in Austria, Euromoney Bank of the Year in CEE, The Banker Best Foreign Exchange Bank in CEE, Global Finance Best Bank in CEE, Euromoney Deals of the Year IPO of the Year in Polen: BA-CA, Parkiet Autobahn Zagreb-Macelj in Kroatien, Project Finance Magazine LKW-Maut in Österreich, Project Finance Magazine Baltic Container Terminal in Polen, Jane s Transport Finance Magazine Bulgarian Telecommunications Company in Bulgarien, Acquisition Monthly Magazine Investment Banking Lead Managers for Bonds in CEE Currencies, second place, Euroweek Best equity research in Poland, Hungary and the Czech Republic (CA IB), Institutional Investor Best cross currency swap provider Emerging Europe/USD, Risk Magazine Custody Best rated provider in Austria, GSCS Benchmarks Best at securities services in CEE, Euromoney Best Regional Custodian Eastern Europe, Global Investor Best market information, GSCS Benchmarks Best Client Service in an Emerging Market (HVB Bank Hungary), GSCS Benchmarks 4 listopada Zawarcie umowy kupna-sprzedaży 99,9 % bułgarskiego Hebros Bank. Osiągnięcie celu zdobycia udziału w rynku bułgarskim wysokości 10 %. 30 grudnia Nabycie 98,95 % serbskiego Eksimbanka. 4 Wydarzenia roku 2004/Awards 2004

5 Spis treści Wydarzenia i Awards Słowo wstępne Do naszych Akcjonariuszy, Klientów i Partnerów 7 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 9 Profil Przedsiębiorstwo Bank Austria Creditanstalt 10 Struktura organizacyjna Banku Austria Creditanstalt 12 Rozwój Banku w 2004 r. Makroekonomiczne tło działalności branży bankowej w 2004 r. 14 Raport o sytuacji Grupy BA-CA (perspektywy na przyszłość) 16 Bank Austria Creditanstalt na giełdach 32 Polityka firmy Nasze cele finansowe i ich realizacja 34 Działania z Klientami w Austrii 36 Międzynarodowi Klienci Korporacyjni i szczególne formy finansowania 44 Rynki Międzynarodowe 48 Europa Środkowo-Wschodnia (CEE) 52 Zarządzanie ryzykiem 70 Organizacja i IT 74 Human Resources 78 Gospodarka oparta na zasadzie zrównoważonego rozwoju 82 Skonsolidowane sprawozdanie Treść 84 finansowe wg MSSF RZiS, bilans, kapitał własny, rachunek przepływów środków pieniężnych 86 Informacje dodatkowe (Noty) do skonsolidowanego sprawozdania finansowego: 90 RZiS wg pozycji, dane szczegółowe bilansu 97 Dodatkowe informacje wg MSSF 109 Raport na temat ryzyka 118 Informacje wymagane przepisami prawa austriackiego 133 Oświadczenie Zarządu Banku Austria Creditanstalt 139 Raport biegłych rewidentów 140 Raport Rady Nadzorczej 142 Dane uzupełniające Corporate Governance 144 Organy Banku Austria Creditanstalt AG 146 RZiS i bilanse Grupy BA-CA RZiS banków podległych w Krajach CEE, objętych konsolidacją 150 Glosariusz 152 Oddziały Banku 160 Impressum, uwagi 165 Investor Relations, Ratingi, Kalendarz finansowy 166 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i Raport o sytuacji Grupy uchwalono dnia 21. lutego 2005 roku Zamknięcie redakcji sprawozdania: 15. marca 2005 roku. Część: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF Spis treści 5

6 Dziękujemy naszym Pracownikom Sukcesy roku 2004, jak i realizację naszych planów zawdzięczamy zaangażowaniu i profesjonalności naszych Pracowników. Zarząd wyraża serdeczne podziękowania wszystkim Koleżankom i Kolegom Grupy BA-CA za ich wykazany wkład i gotowość do współdziałania i przyspieszania procesu rozwoju działalności bankowej. Z ufnością i radością wyczerpujmy dalej wielkie potencjały tkwiące jeszcze w naszej działalności w drodze do przyszłości! 6 Słowo wstępne

7 Do naszych Akcjonariuszy, Klientów i Partnerów handlowych Erich Hampel, Prezes Zarządu Banku Austria Creditanstalt AG Szanowni Państwo, w Banku Ausria Credianstalt spoglądamy wstecz na rok, który pozwolił nam na wszystkich naszych podstawowych rynkach zrobić znaczący krok do przodu: Osiągnięty zysk brutto z działalności banku przekroczył wszystkie nasze oczekiwania od samego początku roku i wzrósł o 29 % na 836 mln euro. Poprawa ta przypisywana jest działalności operacyjnej. Najbardziej bo o prawie 75 % do wzrostu zysku na działalności operacyjnej przyczyniły się nasze Banki zależne w Krajach CEE. Tym samym wywiązały się one ze swojej roli czynnika wzrostu. Również w Austrii udało nam się w roku 2004 osiągnąć duże postępy i zwiększyć zysk na działalności operacyjnej. Co najważniejsze: Bank odnotował silne wzrosty w zakresie segmentu Klientów sektora niefinansowego, zwłaszcza w krajach CEE, ale także w austriackim segmencie Klientów indywidualnych. Temu rozwojowi działalności towarzyszyła w roku 2004 dalsza redukcja rezerw na ryzyko niewywiązania się z należności, jak i absolutnie stabilny poziom kosztów. Nasze wizje na przyszłość uległy w roku 2004 częściowemu spełnieniu: Poszerzenie UE przyniosło ze sobą silne ożywienie gospodarcze w Europie Środkowo-Wschodniej. Odważne i dalekosiężne reformy zaczynają się okazywać coraz bardziej opłacalne. Każdy kto bywał w nowych Krajach UE, a także w Krajach do niej kandydujących, jak i w Europie Południowo- Wschodniej, musi być pod silnym wrażeniem panującego tam dążenia do sukcesu i profesjonalności. Odnosi się to również do naszych lokalnych banków zależnych. Przejrzystość sukcesu, radość z wydajności, jak i wykorzystanie bezmiaru pomysłów tkwiącego w naszym dużym rynku mają przyświecać dalszemu rozwojowi całego Banku. Chcemy dążyć do tworzenia wartości i to w podwójnym znaczeniu: zwiększać wartość przedsiębiorstwa, poporzez docelowy rozwój działalności na naszych rynkach podstawowych. Nasza nowa koncepcja zarządzania wartością, jaką wprowadzimy w roku 2005 na wszystkich szczeblach bankowych, przyczyni się do przejrzystości i skoncentrowania naszej uwagi na tej kwestii. Jednocześnie chcemy budować wartość wspólnie z naszymi Klientami, przez to, że dostosujemy się zwłaszcza do ich konkretnych potrzeb czy to w odniesieniu do cyklu życia osób prywatnych, rodzin i średnich przedsiębiorstw, czy też w odniesieniu do rozwoju przedsiębiorstw dużych i międzynarodowych. Nasi pracownicy chcą aktywnie działać. Z tego powodu zmodernizowaliśmy w Austrii prawo pracownicze, obierając przez to drogę w kierunku zwiększenia działań promujących wynik, jak i elastyczności. Wymogi stawiane nam z zewnątrz idą w parze z naszymi wewnętrznymi celami. Zwyżka kursu akcji BA-CA wynosi od czasu emisji przeszło 150 %. Fakt ten jest również zobowiązujący. Obraliśmy sobie ambitne cele na przyszłość, które orintują się na najlepszych wśród europejskiej konkurencji. Dążymy do średnioterminowego zwiększenia wskaźnika rentowności kapitału na 15 %, jak i poprawy wskaźnika koszty/dochody na poniżej 60 %. W roku 2005 chcemy zarobić brutto przeszło 1 miliard euro. Rozpęd nabrany w roku 2004 zachowaliśmy również w roku bieżącym i zmierzamy do naszych celów obranych na rok 2005 w duchu sportowych ambicji i z dużą ufnością. Z najlepszymi życzeniami na rok 2005 Erich Hampel Słowo wstępne 7

8 8 List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej

9 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Gerhard Randa, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Austria Creditanstalt AG Szanowni Państwo, przed 150-ciu laty założony został, zorientowany międzynarodowo bank inwestycyjny, który stanowił fundament dla Banku Austria Creditanstalt. Jego strategią było przygotowanie wywodzącej się z Wiednia infrastruktury na terenie Europy Środkowo-Wschodniej jego cele były ambitne. Przygotować należało infrastrukturę dla całej Europy, budować koleje, finansować przemysł skierowany na ekspansję i wspierać kwitnący handel. Dzisiaj, półtora wieku później, możemy stwierdzić, iż Bank Austria Creditanstalt wdrożył w życie ideę swoich założycieli, która już wtedy cieszyła się dużym powodzeniem wśród osób lokujących kapitał policja musiała w listopadzie 1855 roku zamykać nawet ulice z powodu dużego naporu akcjonariuszy w czasie pierwszej emisji, i uczynił to ku ich pełnemu zadowoleniu. Rozwój naszego Banku w całym tym czasie był bardzo burzliwy. Dotyczy to zarówno historii naszego przedsiębiorstwa w końcu dzisiejszy Bank Austria Creditanstalt wywodzi się ze stopniowego łączenia trzech heterogenicznych instytucji bankowych jak i historii naszego kraju. A tym co zostało przy tym osiągnięte, można się dzisiaj poszczycić: Austria dysponuje przez Bank BA-CA: bankiem o formacie europejskim, który na jej rynku pierwotnym spełnia rolę czynnika modernizacji i postępu. Bank BA-CA posiadający rozległą sieć placówek w Europie Środkowo-Wschodniej, zalicza się do wiodących adresów, i spełnia przez to ważną funkcję ekonomiczną, zarówno dla naszego kraju, jak i dla nowych Krajów UE i Krajów kandydujących. Krajowym przedsiębiorstwom towarzyszymy w interesach na całym świecie, oferując produkty o takiej profesjonalności, która może się mierzyć z każdym jednym dużym międzynarodowym bankiem. Bank BA-CA jest przedsiębiorstwem, w którym spotyka się pracowników z Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej. Jest on również bankiem notowanym na giełdzie, konkurencyjnym na otwartym rynku wewnętrznym, posiadającym kapitał własny wysokości 6,6 miliardów euro i jak najlepiej przygotowanym przez to na wyzwania przyszłości. Rok 2004 wykazał więc, że Bank Austria Creditanstalt potrafi z powodzeniem realizować swoje wizje jako Bank regionów i jeden z najważniejszych graczy w Krajach CEE. Lecz co będzie dalej? Tylko ten, kto obrał sobie ambitne cele, podoła również kamieniom milowym. Tak, to fakt: Bank BA-CA będzie rozwijał się dalej. W Krajach CEE chce stać się liderem na rynku, a rentowność austriackich sektorów działalności przybliżyć do Benchmarks, podwyższając przy tym ogólnie wskaźnik rentowności kapitału netto do roku 2007 na 15 %. A na to, że rynki mają te same oczekiwania, wskazuje silny wzrost kursu, który zwiększył kapitalizację giełdową na ok. 11 miliardów euro. Wszystkie znaki wskazują więc na to, że BA-CA spełni w przyszłości stawiane przed nim ambitne oczekiwania. Ja, z mojej strony, życzę mu w każdym razie dalszego pełnego sukcesów rozwoju i potrzebnego do tego szczęścia! Z serdecznymi pozdrowieniami Gerhard Randa List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej 9

10 Przedsiębiorstwo Bank Austria Creditanstalt Bank Austria Creditanstalt jest Bankiem rozwijającej się Europy. W centrum naszego przedsiębiorstwa stoi przeszło sześć milionów Klientów z dwunastu krajów. Ponad byłymi granicami między Wschodem a Zachodem, rozpinamy sieć naszej działalności. Jako bank łączymy doświadczenia naszych dojrzałych rynków z perspektywami naszych rozwijających się rynków: Na terenie Austrii chcemy dalej rozbudowywać naszą wiodącą pozycję poprzez wzrost wydajności i modernizację, natomiast w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) dążymy do zdobycia wiodącej pozycji na rynku. Ten wysoki poziom wymagań Banku Austria Creditanstalt ma podłoże historyczne: Poprzez połączenie dwóch wiodących w kraju banków w roku 1997 byliśmy w Austrii bankiem nadającym takt konsolidacji, otwarciu i modernizacji. W latach 2000/2001 przeprowadziliśmy razem z bankami HypoVereinsbank do dzisiaj jedyne w swoim rodzaju, warte wzmiany i transgraniczne połączenie Europy. Tym samym udało nam się przekroczyć konieczne dla naszej działalności progi wyższych kategorii wielkości i osiągnąć zdolność poniesienia ryzyka, tak potrzebną w przedsięwzięciach w Europie Środkowo-Wschodniej, co od samego początku mieliśmy na względzie. Wejście na giełdę w roku 2003 oznaczało dla naszej działaności nie tylko zwiększenie podłoża kapitałowego, lecz również przejrzyście uwidoczniło model działalności Banku BA-CA i jego szczególną rolę w Grupie HVB. W dniu dzisiejszym Bank BA-CA reprezentuje wartość rynkową przedsiębiorstwa wysokości ok. 11 mld euro o posiadanym kapitale własnym wysokości 6,6 mld euro. Suma bilansowa wynosiła pod koniec 2004 roku 147 mld euro, aktywa ważone ryzykiem 71 mld euro. Suma bilansowa wysokości 117 mld euro i 18 % udziału w rynku osiągnięte w Austrii, kwalifikują nas na jej rynku na miejsce 1. Na terenie Europy Środkowo-Wschodniej Bank BA- CA osiągnął sumę bilansową wyskości 30 mld euro i rozwinął pod względem wielkości najbardziej gęstą sieć placówek bankowych. Udział w rynku kształtuje się w pięciu krajach na powyżej 5 %, i w dwóch (Polsce i Bułgarii) na powyżej 10 %. W Banku BA-CA obsługujemy obszar zamknięty o liczbie 125 milionów mieszkańców, w całej Grupie HVB przeszło 400 milionów ludzi. W Austrii świadczymy usługi w stosunku do 1,8 miliona Klientów, w CEE obecnie w stosunku do 4,5 miliona Klientów, z tego w samej Polsce 2,9 miliona. Naszą wizją na przyszłość jest, abyśmy byli na tym rynku który już w bardzo niedługim czasie stanie się w całości rynkiem wewnętrznym o identycznych warunkach konkurencyjności bankiem posiadającym sieć placówek regionalnych należących do ponadregionalnego związku know-how. Współdziałanie i łączenie odpowiedzialności decentralnej i ponadregionalnej jest podstawową ideą Banku regionów. Pierwsza runda poszerzenia UE w maju 2004 roku bardzo zbliżyła nas do tej wizji. To tutaj jest nasza przyszłość, to tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia! Kombinacja Austrii i Europy Środkowo-Wschodniej dojrzałości i postępowości, over- i underbanked oznacza również w dalszym znaczeniu ważne synergie, które nie zostały jeszcze co do ich znaczenia do końca rozpoznane. Ta kombinacja przysparza nam nowego zapału: Jest ona połączeniem doświadczeń i kapitau starych krajów UE z dopływem świeżej krwi z nowych Krajów UE i Krajów kandydatów, przy czym obydwie strony poszerzają przez to swoje horyzonty. W naszym Banku powstał Bank nr. 1 w Austrii 1) 117,1 mld euro suma bilansowa 18 % udziału w rynku 444 oddziały pracowników 1,8 mln Klientów 8,1 mieszkańców Gęsta sień placówek w Europie Środkowo-Wschodniej 2) 30,1 mld suma bilansowa Top 3 w Polsce i Bułgarii, udział w rynku po 10 %, Top 5 w pozostałych 5 krajach, udział w rynku >5 % 988 placówek pracowników 4,5 mln Klientów 117 mln mieszkańców 1) Łącznie z pracownikami i ekspozyturami zależnych spółek usługowych i pozostałymi krajowymi spółkami skonsolidowanymi 2) Łącznie z nie objętymi konsolidacją bankami zależnymi HVB Serbia and Montenegro, Eksimbanka (Serbia i Czarnogóra) i Hebros Bank (Bułgaria) 10 Przedsiębiorstwo Bank Austria Creditanstalt

11 Jako Bank do sukcesu chcemy tworzyć i rozwijać się razem z naszymi Klientami. Pozyskiwać nowe rynki, znajdywać nowych partnerów, wdrażać nowe technologie. To co odnosi się do naszych Klientów korporacyjnych, odnosi się również do nas samych. Rozwój, produktywność i wydajność. A także optymalny wkład kapitału. Nasi Klienci indywidualni kładą również coraz większą wagę na wydajność doradztwa. Wymaga to od nas ciągłego dostosowywania się i dobrej formy. Rentowność jest dobrym drogowskazem przyszłego rozwoju. Erich Hampel, Prezes Zarządu Banku Austria Creditanstalt AG również nasz własny rynek wewnętrzny. Chcemy poprzez wymianę i otwartość a nawet wewnętrzną konkurencję międzylokalną skorzystać z tego poszerzonego zasobu ideii. Jako przedsiębiorstwo zorientowane giełdowo żyjemy na rynku kapitałowym. Jako Bank przyjmujemy do naszych ksiąg w pełnej świadomości ryzyko, taka jest nasza działalność i po to przyjęliśmy od rynku kapitał. W czasach w których znowu kapitalizm podlega krytyce, my mówimy jasno: Zobowiązanie do rentownego wkładu kapitału nie jest dla nas przymusem z zewnątrz, któremu musimy ulec zmuszeni koniecznością, lecz wyzwaniem, które chętnie przyjmujemy i z którym sobie poradzimy. Chcemy tworzyć wartość! Zwiększanie wartości naszego przedsiębiorstwa na rzecz naszych właścicieli, jak i zwiększanie wewnętrznych wartości Banku poprzez długotrwały sukces we współpracy z Klientami, to dla nas jedno i to samo i nasz najwyższy cel. Chcemy rentownego rozwoju! Jeżeli przyjęty kapitał przeznaczymy jak najlepszemu zużyciu, to spełniamy tym samym ważną funkcję ekonomiczną. Nasz nowy i zorientowany na wartości system sterowania pomaga nam przy zidentyfikowaniu tych działów działalności, w których zysk z kapitału jest wyższy niż koszty kapitału. Dodatkowo wskazuje on słabe punkty i skierowuje naszą uwagę tam, gdzie musimy zwiększyć naszą rentowność. Nie jesteśmy przy tym krótkowzroczni, nie myślimy tylko z dziś na jutro w kategoriach Stop and Go. Myślimy raczej o długotrwałym wzroście dochodowości i wartości przedsiębiorstwa. Jesteśmy z powołania bankowcami u boku naszych Klientów! Nasza misja jako usługodawcy polega na tym, ażeby oferować ludziom w naszych krajach rozwiązania zorientowane na ich potrzeby o standardzie międzynarodowym. Chcemy pomóc naszym Klientom w orientacji na ich rynkach i ograniczyć nieprzejrzystą liczbę możliwości przez nasze kompetentne doradztwo. W ten sposób pokrywają się wymagania Klienta z ekonomiczną wydajnością. Segment działalności detalicznej, sięgający od Klientów indywidualnych (detalicznych) aż po małe i średnie przedsiębiorstwa, jest dla nas szczególnie ważny. Z tego powodu wdrożyliśmy w roku 2004 w Europie Środkowo-Wschodniej inicjatywę Retail. Segment ten znajduje się w fazie absolutnego ożywienia i gwarantuje zarazem wysoki zysk z kapitału. W tym kontekście oddamy do dyspozycji nasz know-how zdobyty w Austrii w odniesie- niu do zarządzania kampaniami reklamowymi, dynamicznego podziału w segmenty grup docelowych i standaryzowanych pakietów produktów, mówiąc krótko, wiedzę, którą zdobyliśmy przez uprzemysłowienie naszej działalności. W lokalnym segmencie Klientów korporacyjnych opowiadamy się jasno za klasą średnią, już chociażby ze względu na strukturę naszej austriackiej gospodarki. W tym segmencie rynkowym nasza przewaga nad konkurencją polega na poszerzeniu kredytu klasycznego o rozwiązania bliskie rynkowi kapitałowemu, z których do tej pory korzystać mogły tylko duże przedsiębiorstwa. Poprzez Integrated Corporate Finance chcemy bardziej zbliżyć naszych Klientów przedsiębiorców do rynku kapitałowego. W przypadku międzynarodowego segmentu Klientów Korporacyjnych prezentujemy się na naszym rynku podstawowym jako powiązanie know-how ekspertyzy międzynarodowej i lokalnego doradztwa. Coraz bardziej splatającym się ze sobą kontaktom przemysłowym i handlowym służymy nie tylko gęstą siecią naszych oddziałów, lecz również odpowiednio przystosowanymi do nich produktami. Oferując duże rozwiązania transgraniczne, aż po Public-Private-Partnership, konsorcja kredytowe i łączenie przedsiębiorstw, przyczyniamy się do poprawy infrastruktury poszerzonego rynku wewnętrznego. Nasz zespół ds. rynku finansowego udowodnił poprzez swoje własne działania, że potrafi świetnie obchodzić się z ryzykiem i dynymiką i to zarówno na nowych rynkach, jak i w zakresie instrumentów Mainstream. Zastosowanie właśnie tego knowhow w transakcjach z Klientami niefinansowymi jest jednym z centralnych punktów semgmentu Rynki Międzynarodowe. Pracujemy nad stworzeniem kultury przedsiębiorczości, odznaczającej się wydajnością i wiedzą, radością z wykonywanej pracy i posiadającą ambicje bycia jednym z najlepszych. Wewnętrznie chcemy sterować poprzez transparencję. Poprzez fakt, że ujawniamy i doceniamy nasz sukces, pomagamy w kontrolowaniu siebie samych. Poporzez Benchmarking i uczenie się od najlepszych nie tylko w dziedzinie branży bankowej, utrzymujemy dobrą formę. Wszystkie regiony mierzymy tą samą miarką. Naszym pracowniczkom i pracownikom chcemy poprzez trening zapewnić taką kondycję, która pozwoli im należeć do Top-Performer. Dlatego też w przyszłości bardziej niż do tej pory doceniać i wspierać będziemy wydajność. Przedsiębiorstwo Bank Austria Creditanstalt 11

12 Struktura organizacyjna Banku Austria Creditanstalt Członkowie Zarządu oraz zakres ich kompetencji Piony Erich Hampel Dyrektor Generalny Organizacja/ IT i Human Resources Wolfgang Haller Zastępca Dyrektora Ganaralnego Group Finance Stefan Ermisch Sekretariat Generalny Group Human Resources Investor Relations & Corporate Affairs Group Marketing & Communications Group ORG / IT-Management Group Accounting & Tax Departament skonsolidowanego zarządu grupy i analiz rynku Treasury & Securities Services Group Controlling Departament badania rynku Spółki funkcyjne Zarządzanie udziałami Departament prawny Departament audytu wewnętrznego (składa sprawozdanie Zarządowi) Segmenty działalności Bankowość detaliczna/austria Bankowość korporacyjna /Austria Bankowość detaliczna /Austria Bankowość korporacyjna Austria Dystrybucja klienci indywidualni/ MSP Dystrybucja klienci korporacyjni Zarządzanie aktywami Usługi finansowe BA-CA Capital Invest Asset Management GmbH BANKPRIVAT Schoellerbank DATA AUSTRIA VISA-SERVICE Międzynarodowe Koncerny Trade Finance und Corporate Finance Klienci rynku nieruchomości BA-CA Leasing BA-CA Wohnbaubank BA-CA Real Invest CABET-Holding BA-CA Private Equity CA IB Corporate Finance 12 Struktura organizacyjna Banku Austria Creditanstalt

13 Zarządzanie ryzykiem Bankowość detaliczna Europa Środkowo-Wschodnia (CEE), Międzynarodowi klienci korporacyjni Rynki międzynarodowe Johann Strobl Willibald Cernko Regina Prehofer Willi Hemetsberger Group Credit Management Dystrybucja klienci indywidualni i korporacyjni/austria Spółki zależne CEE Fixed Income Departament restrukturyzacji kredytów Strategiczne zarządzanie ryzykiem Asset Management, Produkty i usługi Business Transformation Sales Międzynarodowe koncerny International Trade Finance & Financial Institutions Eastern Europe, Middle East and Africa Markets & Subsidiaries Bankowość korporacyjna i instytucje publiczne Nieruchomości Leasing Rynki międzynarodowe Europa Środkowo-Wschodnia (CEE) Centra Korporacyjne FX Fixed Income Instrumenty pochodne Equities Financial Engineering Corporate Sales Credit Trading Asset-Liability Management Spółki zleżne CEE Bank BPH HVB Bank Czech Republic HVB Bank Slovakia HVB Bank Hungary HVB Splitska banka Bank Austria Creditanstalt Ljubljana HVB Bank Romania HVB Bank Biochim Hebros Bank HVB Bank Serbia and Montenegro Eksimbanka HVB Central Profit Banka Przedstawicielstwo w Macedonii Międzynarodowe Koncerny, Trade Finance und Corporate Finance Klienci rynku nieruchomości Zarządzanie kapitałami udziałowymi BACA Export Finance Ltd. Bank Austria Cayman Islands Adria Bank AG A & B Banken-Holding GmbH Spółki funkcyjne WAVE Solutions IT BA-CA Administration Services GmbH DATALINE Zahlungsverkehrsabwicklungs GmbH it-austria DOMUS Facility Management Struktura organizacyjna Banku Austria Creditanstalt 13

14 Niezrównoważony rozwój gospodarki światowej Słabsza na całym świecie dynamika rozwoju w ciągu roku Makroekonomiczne tło działalności branży bankowej w 2004 roku Koniunktura światowa i rynki finansowe Spoglądając na rok 2004 z perspektywy dłuższego okresu czasu, okazuje się, że był to dla gospodarki światowej rok udany: Rzeczywisty przyrost gospodarczy wynoszący ok. 4 % był wyraźnie wyższy od przeciętnego (3,5 %) i tym samym taki wysoki, jakim już nie był od lat siedemdziesiątych. Przypatrując mu się bliżej należy jednak stwierdzić, że jego sukcesy nie były niepodzielone, a jego przebieg nie odbywał się bez zupełnie żadnych napięć: Po pierwsze dynamika rozwoju gospodarczego była w dużych regionach światowych bardzo zróżnicowana: USA wykazywały również w 2004 roku bardzo silny rozwój gospodarczy, pomimo tego, że nie doszło do powtórzenia fiskalnych impulsów z roku ubiegłego. Rzeczywisty PKB zwiększył się o 4,4 %, i tym samym najmocniej od pięciu lat. Obszary Azji Południowo-Wschodniej stanowiły w dalszym ciągu najsilniej rozwijające się duże regiony świata (+ 7,5 %), przede wszystkim z powodu mającego w Chinach boomu, gdzie rzeczywisty PKB zwiększył się już w drugim roku z kolei o dobrych 9 %. Japonia i Europa podążają również w roku 2004 za tym rozwojem. W Krajach strefy euro przyrost wysokości 1,8 % pozostawał w tyle za potencjałem, do czego przyczyniły się przeprowadzane w wielu krajach reformy rynku pracy i budżetowe. Natomiast nowym Krajom UE, jak również Krajom kandydującym w Europie Środkowo-Wschodniej, które osiągnęły przyrost gospodarczy wysokości 5,3 %, udało się zrobić znaczący krok do przodu i przysporzyć przez to poszerzonej Europie świeżych impulsów. Po durgie, w ciągu przebiegu drugiej połowy roku doszło do osłabienia koniunktury, króra tak obiecująco rozwijała się w pierwszej połowie roku, co miało miejsce przede wszystkim w Europie i Japonii. Wbrew nadziejom robionym sobie na początku roku, dynamika rozwoju mająca miejsce w USA nie przeszła w zbyt dużym stopniu również na Europę, a oczekiwane samowzmacniające się ożywienie nie nastąpiło. Wynikający ze wskaźników nastrojów brak koniecznego zaufania mógł sprowadzać się częściowo do silnego wzrostu ceny ropy naftowej: W lipcu wzrosły notowania za baryłkę ropy Brent powyżej 45$/bl., a w październiku powyżej 50$/ bl. Podwyżka cen surowej ropy naftowej sprowadzała się do silnego na nią popytu i zbyt małych rezerw jej zasobów. Przez wzgląd na nasilające się geopolityczne napięcie sytuacji, mogło się to stać przyczyną powstania obaw w stosunku do możliwych braków w zaopatrzeniu. Spekulacyjne pozycje niekomercjalnego rynku kontraktów futures wzmocniły na krótko hossę do Bubble. Po trzecie, ta sytuacja w jakiej znalazła się gospodarka światowa, odbiła się również na rynkach finansowych: Nierównowaga w światowym bilansie płatniczym wzmocniła się równolegle do realno-gospodarczych dywergencji pomiędzy dużymi blokami. Zapotrzebowanie na kapitał potrzebny do sfinansowania deficytów w amerykańskim bilansie obrotów bieżących relatywnie 4 % PKB/absolutnie 500 mld dolarów amerykańskich stanowiło faktor obciążający, który w zależności od oczekiwań odgrywał mniejszą lub większą rolę i przy okazji wstrząsał strukturą odsetek i kursów wymiany. Wartość dolara amerykańskiego, która do tej pory utrzymywała się na wysokości pomiędzy 1,20 do 1,25 USD/ EUR, zaczęła zmniejszać się od początku października i wykazała z końcem roku historyczny spadek wynoszący 1,36 USD na jedno Euro. Rozstrzygającą rolę odegrało zachowanie się banków emisyjnych w stosunku do lokat (przede wszystkim banków azjatyckich, w tym na pierwszym miejscu Chin): Z jednej strony chciały one zapobiec naciskowi aprecjacji wobec ich własnych walut poprzez zakup tytułów US; z drugiej strony coraz bardziej starały się dywersyfikować swoje rezerwy walutowe, co z kolei wyszło na dobre Euro. Ta huśtawka nastrojów była znaczącym faktorem kształtowania się krzywych odsetkowych. Długoterminowe odsetki Benchmark w odniesieniu do dolara amerykańskiego uległy od połowy roku silnym waha- Rekordowy spadek długoterminowych niom w dół po czym wykazały tendencję boczną. stóp procentowych Wskaźnik rentowności obligacji rządowych w euro spadł jeszcze silniej: W połowie grudnia odsetki 10-letnie kształtowały się w granicach 3,55 %. Tym samym w Europie roku 2004 po raz któryś z kolei nie spełniło się ani prognozowane ożywienie, ani oczekiwania związane ze wzrostem odsetek. Rozwój naszych rynków Rozwój i ekspansja monetarna na naszych rynkach podstawowych Na rynku podstawowym Banku BA-CA w roku 2004 zderzały się ze sobą jak zawsze bardzo przeciwstawne impulsy: Austria nadal znajdowała się pod wyhamowującym wpływem Europy Zachodniej, choć właśnie tutaj udało jej się zdobyć nowe udziały w rynku, i dzięki ożywionej koniunkturze w przemyśle, jak i popytowi krajowemu udało jej się wypaść trochę lepiej niż europejskiej średniej (Euroland). Rozwój ten wspierany był rekordowo niskimi procentami. W Europie Środkowo- Wschodniej rozwój naszych rynków postąpował w roku 2004 samodzielnie i silnie, co z kolei znalazło odbicie w restrykcyjnej sytuacji odsetkowej. Liczone razem gospodarki narodowe, opracowywane przez Bank BA-CA odnotowały wzrost o 4 %. W Austrii wzrost ten był w odniesieniu do całej gospodarki trochę wyższy osiągając + 2 %, w odniesieniu do przemysłu wynosił on jednak + 7 %, czyli znacząco więcej niż w srefie euro. 14 Makroekonomiczne tło działalności branży bankowej w 2004 roku

15 Ożywienie gospodarcze w regionach Krajów CEE nabrało po poszerzeniu EU przyspieszenia. Rozwojowi temu towarzyszyły wysokie stopy odsetkowe i stabilne kursy wymiany. Dodatkowo ożywia się cyrkulacja pieniądza. Ożywienie gospodarcze miało miejsce również w Austrii. Można zaobserwować tutaj tendencję przechodzenia z rynków kredytowych na rzecz rynków kapitałowych. w % Przyrost gospodarczy (realny PKB, % w porównaniu do roku przeszłego) CEE-11 Powiązania z krajami Europy Środkowo-Wschodniej stały się wprawdzie jeszcze bardziej intensywne, lecz nowe udziały w rynku w pierwszej połowie roku zdobyto jednak w Europie Zachodniej. Po eksporcie i produkcji przemysłowej ożywienie uwidoczniło się w drugiej połowie roku w przeciwieństwie do tendencji występujących w innych krajach sąsiadujących w popycie krajowym, i to w odniesieniu do wszystkich komponentów popytu. W ciągu przebiegu roku pozytywny rozwój odnotowano w zakresie: zatrudnień, wynagrodzeń i konsumpcji prywatnej. Analogiczenie do tego rozwoju zwiększył się także popyt na kredyty prywatne o 6 %, w tym przede wszytkim ze strony osób prywatnych. Ale i ze strony przedsiębiorstw zwiększyło się zainteresowanie kredytami (+ 2 %), nawet jeżeli we wzrastająco większym stopniu korzystały one z rynku kapitałowego, co oznaczało zmianę w strukturze będącą również Bankowi na rękę. W dalszym ciągu obciążający wpływ na marże miały ponownie zmniejszone stopy procentowe, a tym samym zawężona struktura odsetek, jak i warunki konkurencyjności. W Europie Środkowo-Wschodniej (CEE-11) rozwój gospodarczy nabrał przyspieszenia i zwiększył się z 4,0 % na 5,3 % w roku Pierwsza runda akcesji do UE mająca miejsce w maju 2004 roku wywarła na to niewątpliwy wpływ. Tym samym udało się zwiększyć produkcję przemysłową o 10 %, a inwestycje wzmocniły dynamikę tego rozwoju. Podczas gdy rozwój ten w roku 2003 do zawdzięczenia był przede wszytkim popytowi krajowemu, to w roku 2004 decydujące impulsy pochodziły z zagranicy. Do wzrostu rozwoju doszło we wszystkich krajach naszego zasięgu działania za wyjątkiem Chorwacji, w której był on hamowany przeprowadzanymi reformami gospodarczymi. Największa ekspansja wzrostu miała miejsce w Polsce (5,4 % po 3,8 %), potem w Słowacji i na Węgrzech. W Rumunii (+ 8,3 %) i Bułgarii (5,6 %) miało miejsce ożywienie w skali prawdziwego boom u. Wszystkie kraje stosowały restryktywną politykę pieniężną, co w połączeniu z popytem na dewizy ze strony zagranicznych inwestorów i jednostek lokujących kapitał, doprowadziło do podniesienia wartości ich walut i to nie tylko w stosunku do dolara amerykańskiego, lecz również do Euro. Ekspansja sektora bankowego w Europie Środkowo- Wschodniej w roku 2004 była z powodu trwającego przyspieszenia obiegu pieniądza (monetaryzacji) jeszcze większa niż dynamika w koniunkturze. Popyt na kredyty (we wszystkich 11 Krajach CEE łącznie) wzrósł o 16 %. Ze względu na fakt, że podwyższenie wynagrodzeń zaczynało przechodzić z przemysłu na sektory mu pokrewne, doszło również do silnego wzrostu po stronie lokat (13 %), jednak przy dużych różnicach regionalnych w % 4,5 4,0 3,5 3, Austria Strefa Euro USA Cena ropy naftowej (Brent, USD/bl) Kurs wymiany (Zwiększenie/zmniejszenie wartości w stosunku do Euro, koniec 2003 r. = 100) USD PLN Stopy procentowe (Papiery wartościowe 10-letnie) USA Euro-Benchmark Makroekonomiczne tło działalności branży bankowej w 2004 roku 15

16 Raport o sytuacji Grupy BA-CA Przegląd: Silny wzrost zysku, dalsze polepszenie jakości wyniku Bank Austria Creditanstalt przedkłada dobry wynik zamknięcia roku obrotowego 2004, będący potwierdzeniem jego modelu działalności jako banku regionów w poszerzonej Europie. Skonsolidowany zysk netto roku obrotowego udało się zwiększyć o 36,1% na 602 mln euro. Zysk brutto z działalności banku wzrósł o 29 % na 836 mln euro. Wskaźnik rentowności kapitału brutto wynosił 13,4 %, a netto 9,7 %. Wynik ten przeszedł wszelkie oczekiwania związane z ogłoszonym publicznie na początku 2004 r. zamiarem osiągnięcia zysku brutto z działalności banku za ten rok obrotowy wysokości 750 mln euro. Tym samym Bank znajduje się na dobrej drodze do osiągnięcia swoich ambitnych średnioterminowych celów. Dalszemu polepszeniu uległy także kwestie długotrwałości i jakości osiągniętego wyniku: Od prawie półtora roku udało się osiągnąć ciągły wzrost rezultatów. Zadecydowały o tym długotrwałe składniki przychodów w działalności bieżącej tj. wynik z tytułu odsetek i wynki z tytułu prowizji. Efekty jednorazowe nie odegrały w tym przypadku prawie żadnej roli. Również handel na rynkach finansowych spełnił wysokie oczekiwania, osiągając choćby nawet przy pewnych wahaniach w ciągu jego przebiegu łączny wynik zbliżony do wyników z lat ubiegłych. Nasze Spółki zależne w krajach Europy Środkowo- Wschodniej dobrze wywiązały się ze swojej roli czynnika rozwoju wzrostu: zysk na działalności operacyjnej segmentu CEE wyniósł w 2004 roku 420 mln euro i był dwa razy taki wysoki jak w roku ubiegłym (+139 %), stanowiąc 46 % zysku na działalności opracyjnej całego banku. *) W austriackim segmencie Klientów sektora niefinansowego udało się również, choć w bardzo trudnych warunkach, zwiększyć zysk na działalności operacyjnej dzięki realizowanej ofensywie rynkowej i postępach dokonanych względem wydajności o przeszło 20 % na 448 mln euro, co nadal stanowi połowę skonsolidowanego wyniku finansowego netto. W ten sposób świetnie uzupełniają się rynek dojrzały z rynkiem przyszłości. Ekspansja Banku odbywa się przy pełnej świadomości ryzyka i kosztów: aktywa ważone ryzykiem wzrosły w średniej rocznej o 3,9 %, w kwartale końcowym o 7,7 % w odniesieniu do roku ubiegłego. Mimo tego jednak udało się w roku 2004 zmniejszyć rezerwy na ryzyko kredytowe dzięki konsekwentnemu zarządzaniu ryzykiem, docelowej polityce przydzielania kredytów, jak i dzięki brakowi przypadków niewypłacalności dużych przedsiębiorstw; i to zarówno absolutnie (o 10,7 % lub 50 mln euro), jak i względnie (przy wyraźnym zmniejszeniu wskaźnika ryzyko/zysk i wskaźnika netto utworzonych rezerw). Ogólne koszty administracyjne udało się utrzymać na dokładnie tym samym poziomie co w roku poprzednim. Kwalifikacje: Osiągnięty wynik pochodzi prawie wyłącznie z transakcji bieżących. Przychody jednorazowe, w tym zyski ksiągowe ze sprzedaży udziałów, nie odgrywają w 2004 roku per saldo większej roli. W roku ubiegłym odnotowano znaczne zyski ze sprzedaży, przede wszystkim w powiązaniu z nowymi regulacjami dot. udziałów w firmach ubezpieczeniowych. Zyski te zostały zrealizowane w pozycjach: wyniku z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, jak i wyniku z finansowego majątku trwałego. Efekty kursów wymiany z rewaluacji sald naszych spółek zależnych w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej posiadają minimalne znaczenie jeśli chodzi o ocenę rozwoju z gospodarczego punktu widzenia. Rozwój zysku i rentowności w odniesieniu do kwartałów Cash-ROE i skorygowany zysk netto roku obrotowego *) Skorygowany zysk netto roku obrotowego w mln euro Cash-ROE w % kw.1/03 (podwyższenie kapitału) Wynik: wyraźnie przewyższył obrane na początku roku cele. Zaproponowane podwyższenie dywidendy. kw.2 kw.3 kw.4 kw.1/04 kw.2 kw.3 kw.4 *) Skonsolidowany zysk netto roku obrotowego po odpisie goodwill; Cash-ROE = ta wielkość w odniesieniu do średniego kapitału własnego bez udziału mniejszości *) Należy przy tym uwzględnić efekt metodycznej restrukturyzacji wysokości 69 mln euro. 16 Raport o sytuacji Grupy BA-CA

17 Rachunek zysków i strat: wzrost zysku o 36 % sprowadza się do trwałej poprawy przychodów z tytułu działalności operacyjnej. Pomimo poszerzenia działalności ryzyko pod kontrolą, a koszty bez zmian. Segmenty: Kraje CEE ważnym czynnikiem wzrostu w odniesieni do wolumenów i zysków. Uwieńczona sukcesem ofensywa w austriackim sektorze niefinansowym. Ponownie bardzo dobre wyniki w segmencie Rynki Międzynarodowe. Bilans: Sektor niefinansowy powodem wzrostu sumy bilansowej. Dobre zabezpieczenie własnego kapitału bazą dalszej ekspansji. Perspektywy na przyszłość: W planach na rok 2005 oczekiwany zysk brutto z działalności banku powyżej 1 miliarda euro. Wzrost rozwoju w zakresie zysku z kapitału powyżej kosztów kapitału. Nowy średnioterminowy cel osiągnięcia 15 % dla wskaźnika rentowności kapitału (ROE). W roku 2004 przy przeliczaniu rachunku zysków i strat zastosowanie znalazły kursy wymiany o średniej wartości rocznej. Efekt kursowy na poziomie zysku brutto z działalności banku był niski i skompensowany został dodatkowo przez koszty zabezpieczenia kursu. Rachunek zysków i strat 2004: silny wzrost przychodów z działalności operacyjnej Cechami szczególnymi rachunku zysków i strat roku 2004 są: silny wzrost przychodów z działalności operacyjnej przy malejących rezerwach na ryzyko kredytowe i niezmienne ogólne koszty administracyje. Ogólnie więc biorąc, wpływ na wynik wywarty przez te pozycje, dotyczące działalności bieżącej (zyski na działalności operacyjnej po uwzględnieniu pozycji rezerwy na ryzyko kredytowe) wzrósł o 410 mln euro lub o 13 % na mln euro. W roku ubiegłym w pozycji wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, zawarte były jeszcze znaczne zyski ze sprzedaży udziałów w firmach ubezpieczeniowych, przez co rozwój wzrostu w roku 2004 w porównaniu do roku 2003 jest ograniczony. To samo dotyczy również wyniku z finansowego majątku trwałego. Silny wzrost wyniku z tytułu odsetek o 259 mln euro lub 11,9 % na mln euro wskazuje na fakt, że poprawa wyniku w roku 2004 pochodzi z podstawowej działalności bankowej. Operacje kredytowe uległy polepszeniu w całym banku, najbardziej jednak w dynamicznym segmencie Krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej do lekkiego wzrostu wyniku z tytułu odsetek doszło również w austriackich segmentach działalności. Jednak większą jego część cztery piąte wzrostu wypracował segment działalności Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, a przede wszystkim Polska, gdzie w transakcjach depozytowych nastąpił dobry rozwój wolumenów i marż; potem Węgry, gdzie poziom odsetek w przeciwieństwie do Czech i Słowacji jest bardzo wysoki, ale również rozwijające się bardzo dynamicznie Kraje Europy Południowo-Wschodniej (SEE). Wzrost w długotrwałych składnikach przychodów Składniki wzrostu przychodów w 2004 r. Wskaźnik zmiany +/ mln euro/wzgl. zmiany w % Wynik z tytułu odsetek (zmniejszone) rezerwy na ryzyko kredytowe Wynik z tytułu prowizji Wynik operacji finansowych Ogólne koszty administracyjne Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych +11,9% 10,7% + 8,7% +1,3% bez zmian > 100% Zysk z operacji (Zysk na działalności operacyjnej) Wynik z finansowego majątku trwałego > 100% +53,2% Zysk brutto z działalności banku Skonsolidowany zysk netto roku obrotowego +36,1% +29,0% Negatywny wpływ na wynik Poprawa wyniku Raport o sytuacji Grupy BA-CA 17

18 Rezerwy na ryzyko kredytowe zmalały pomimo poszerzenia działalności Wynik z tytułu odsetek mln euro 2004 Zmiana BA-CA ,9 % w tym: Austria: Klienci Indywidualni i Klienci Korporacyjni ,5 % INM ,3 % Segment działalności CEE ,2 % w tym: Polska *) ,7 % H, CZ, SK ,0 % SEE ,0 % *) Kraje i grupy krajów na bazie odrębnych sprawozdać finansowych skonsolidowanych spółek. Transakcje z Klientami sektora niefinansowego w Austrii, który wyparcował 64 % wyniku z tytułu odsetek, utrzymały się na dobrym poziomie, pomimo stagnacji popytu i trwającej kompresji marż odsetkowych. W sektorze Klienci Indywidualni, pozyskane z działalności finansowania przedsięwzięć prywatnych udziały w rynku, jak i lekki wzrost wolumenu wkładów i lokat bankowych przy utrzymaniu się marży na prawie niezmienionym poziomie, przyczyniły się do tego, że wynik z tytułu odsetek (pomimo niższych przychodów z udziałów), pozostał mniej więcej na poziomie roku ubiegłego. W sektorze Klienci Korporacyjni marże odsetkowe pozostawały nadal pod naciskiem, a poziom wolumenów można było utrzymać tylko dzięki finansowaniu eksportu. Do wzrostu przychodu z tytułu odsetek w tym sektorze przyczynił się rosnący rynek nieruchomości komercyjnych i należąca do Grupy spółka leasingowa. Udział segmentu działalności Rynki Międzynarodowe (INM) we wzroście wyniku z tytułu odsetek wyniósł dzięki dobremu zarządzaniu swoją pozycją 32 mln euro. Znaczącym faktorem sukcesu roku 2004 była dalsza obniżka nakładów na ryzyko kredytowe zarówno absolutna, jak i względem wyniku z tytułu odsetek (Risk/Earnings-Ratio), i aktywów ważonych ryzykiem (RWA) portfela bankowego (wskaźnik netto utworzonych rezerw). Rezerwy na ryzyko kredytowe wynosiły 417 mln euro, o 50 mln euro lub 10,7 % mniej niż w roku Od roku 2001 ( 703 mln euo) udało się przez to zmniejszyć rezerewy na ryzyko kredytowe o 41%. Skutkuje to w pierwszej linii z naszego założenia, żeby przy poszerzeniu działalności na Kraje Europy Środkowo-Wschodniej od samego początku stosować ostrzejsze kryteria w stosunku do ryzyka. A poza tym udało się osiągnąć znaczące polepszenie jakości portfela kredytowego w austriackim segmencie Klientów sektora niefinanowego, nawet przy ogólnym zastoju zaangażowania i pomimo wysokiej liczby niewypłacalności przedsiębiorstw prywatnych, co osiągnięto przez aktywne zarządzanie ryzykiem, a więc redukując gorszą zdolność kredytową na rzecz lepszej. Z całą pewnością również poprawa struktury ze strony przedsiębiorstw austriackich przyczyniła się do tego, że rok 2004 był rokiem bez występowania nieprzewidywalnych przypadków niewypłacalności dużych firm. Rezerwy na ryzyko kredytowe mln euro / mln euro BA-CA w stosunku do wyniku z tytułu odsetek 17,1% 21,5 % w stosunku do porfela bankowego (RWA) 1) 0,61% 0,70 % Austria: Klienci Indywidualni i Klienci Korporacyjni w stosunku do wyniku z tytułu odsetek 21,2 % 23,8 % w stosunku do porfela bankowego (RWA) 2) 0,72 % 0,83 % Segment działalności CEE w stosunku do wyniku z tytułu odsetek 11,4 % 17,0 % w stosunku do porfela bankowego (RWA) 2) 0,51% 0,66 % 1) Ø na bazie danych kwartalnych / 2) Ø na bazie danych miesięcznych Wynik z tytułu odsetek po uwzględnieniu ryzyka, wyrażający wynik netto z transakcji kredytowych, mógł tym samym z obu stron zostać powiększony o 309 mln euro lub 18,1% do wartości ponad 2 miliardów euro (2.018 mln euro). Wynik z tytułu prowizji będący drugą długotrwała podporą przychodów, wzrósł w roku 2004 o 99 mln euro lub 8,7 % na mln euro. Biorąc pod uwagę poszczególne pozycje, to największy wzrost odnotowano w stosunku do papierów wartościowych i działalności powierniczej (+ 47 mln euro/+19 %), a zaraz potem w innych usługach oraz usługach doradczych. W tym przypadku na dobre wyszła nam znakomita pozycja banku na rynku w zakresie zarządzania ryzykiem stóp procentowych, ryzykiem z kursu wymiany walut i ryzykiem płynności środków finansowych w odniesieniu do Klientów Korporacyjnych. Sukcesy odniesiono również w roku 2004 w zakresie finansowania na warunkach specjalnych (nieruchomości i leasing), jak i w zakresie transakcji związanych z kartami kredytowymi. Pod względem rynków podstawowych do wyniku tego przyczyniła się zarówno Austria (Klienci Indywidualni i Klienci Korporacyjni), Rynki Międzynarodowe, jak i Kraje CEE. W Austrii może wskazywać to pomijając ożywienie w transakcjach papierami wartościowymi, w tym w znacznym stopniu ze strony emisji strukturyzowanych produktów finansowych na ekspansję produktów rynku kapitałowego. Przychody z tytułu prowizji obciążone były pewnymi ubytkami przychodów, spowodowanymi pełnym zastosowaniem dyrektyw Unii Europejskiej odnośnie obrotu płatniczego na rynku wewnętrznym. Wynik z tytułu prowizji mln euro 2004 Zmiana BA-CA ,7 % w tym: Austria: Klienci Indywidualni i Klienci Korporacyjni ,1% INM ,3 % Segment działalności CEE ,3 % Powody do zadowolenia daje zwłaszcza wzrost wyniku w Krajach CEE; Udział wyniku z tytułu prowizji w zyskach na działalności operacyjnej (33,3 %) jest w tych krajach już tak samo wysoki jak w austriackich transakcjach z Klientami 18 Raport o sytuacji Grupy BA-CA

19 sektora niefinansowego, przy czym poszczególne jego komponenty obrót płatniczy, prowizje od kredytów, obroty papierami wartościowymi są w tych krajach jeszcze bardzo zróżnicowane. Wynik z tytułu odsetek i wynik z tytułu prowizji łącznie, uległy w przeciągu roku cokwartałowemu polepszeniu, pomimo nieregularnie wpływających przychodów z udziałów. Pomimo że rok 2004 okazał się kolejnym rokiem burzliwych międzynarodowych rynków finansowych, z kilkakrotną zmianą trendów na rynku dewizowym, silnymi czasowymi załamaniami się kursów w odniesieniu do transakcji typu futures i nieukierunkowanymi przez długi okres giełdami światowymi, to BA-CA udało się ponownie osiągnąć dobry wynik operacji finansowych. Wynosząc 223 mln euro był on nieznacznie wyższy niż przed rokiem (220 mln euro); 122 mln euro to udział segmentu działalności Rynki Międzynarodowe (INM), 24 mln euro przypada na Corporate Center (razem z BA-CA Cayman) i 67 mln euro (30 %) na Kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Należy tutaj zaznaczyć, że sukces segmentu działalności Rynki Międzynarodowe (INM) wychodzi wyraźnie poza granice wyniku operacji finansowych i że w ogólnym wyniku naszej działalności operacyjnej, odzwierciedlają się również transakcje strukturyzowane i komercyjne, przede wszystkim segmentu międzynarodowych Klientów Korporacyjnych. Wynik operacji finansowych mln euro Ø Oprócz tych szczegółów należy stwierdzić, że: wynik operacji finansowych jest dzięki regionalnej i fachowo zróżnicowanej strukturze działalności na rynkach finansowych stabilnym i tym samym długotrwałym filarem dochodowości. Pewnych wahań w ciągu przebiegu kwartałów nie da się w tutaj jednak uniknąć. Do nadzwyczajnych sukcesów roku należy zaliczyć fakt, że silny wzrost wyników (wynik z działalności banku po uwzględnieniu ryzyka mln euro lub +13,4 %) wygospodarowany został przy absolutnie stałych kosztach. Ogólne koszty administracyjne wynosiły mln euro znajdując się na dokładnie tym samym poziomie, co w roku ubiegłym (0,0 %). Ogólne koszty administracyjne mln euro 2004 Zmiana BA-CA ,0 % w tym: Austria ,1% CEE ,3 % Zatrudniona średnia liczba pracowników (na pełnych etatach) w kraju ,0 % za granicą ,2 % Największa część kosztów przypadająca na koszty personalne i wynosząca 57,3 %, wzrosła nieznaczenie o 5 mln euro lub 0,3 %. Zawarta w nich pozycja wynagrodzeń, zmniejszyła się o 2,9 %, pomimo że w średniej skali rocznej liczba pracowników zatrudnionych na pełnych etatach zmalała o bądź o 3,3 %. Pozycja podporządkowana: koszty z tytułu świadczeń emerytalnych i innych świadczeń (+ 48 % mln euro) zawiera nakłady dodatkowe na konkretne działania podnoszenia efektywności, przez które liczba zatrudnionych pracowników w roku 2005 ma ulec dalszemu zmniejszeniu. Wśród innych pozycji ogólnych kosztów administracyjnych, pozycje tj. amortyzacja i aktualizacja wartości rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych (+ 5 %) zostały więcej niż wyrównane, poprzez malejące nakłady rzeczowe. Zwłaszcza koszty rozwoju infrastruktury technologii informatycznej były wyraźnie niższe niż w latach ubiegłych, w których przeprowadzane zostały projekty połączeń i fuzji, co pozwoliło na realizację długotrwałych efektów synergii. Cost/ Income-Ratio mln euro BA-CA 64,9 % 69,9 % z tego: austriackie segmenty działalności 66,0 % 70,2 % segment działalności CEE 57,8 % 72,2 % Wskaźnik koszty/dochody (Cost/Income-Ratio) uległ polepszeniu po stronie dochodów zgodnie z praktykowaną przez Bank orientacją na rozwoju: Ekspansja działalności wypracowana została przy stałych kosztach, a więc przez wzrost produktywności zwłaszcza w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Na poziomie całego Banku wkaźnik ten znajduje się na wysokości lekko poniżej 65 %. Podział rachunku zysków i strat zawiera w sobie dwie trudne do zinterpretowania pozycje: wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wchodzący w zysk na działalności operacyjnej, i wynik z finansowego majątku trwałego, zaliczający się do pozycji pomiędzy zyskiem na działalności operacyjnej i zyskiem brutto z działalności banku. Obydwie te pozycje wykazują w porównaniu z rokiem ubiegłym silne zmiany, zwłaszcza w roku 2003 zrealizowane zostały zyski ze sprzedaży przedsiębiorstw; zawierały one wtedy efekty jednorazowe. mln euro Zmiana Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Wynik z finansowego majątku trwałego W pozycji wyniku z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zaksięgowano w roku ubiegłym zyski z częciowej sprzedaży przedsiębiorstw objętych konsolidacją, w tym w powiązaniu z nowymi regulacjymi dotyczącymi udziałów w firmach ubezpieczeniowych w wysokości 49 mln euro. Pozycje kosztów (rezerwy na transakcje niewyjaśnione, jak i na ryzyko procesowe transakcji bieżących, ale również na zapotrzebowanie prowadzenia księgowości wynikające z umów o załatwienie Ogólne koszty administracyjne bez zmian, spadek wskaźnika koszty/dochody Raport o sytuacji Grupy BA-CA 19

20 sprawy), kształtowały się na tym samym poziomie co w roku Wynik z finansowego majątku trwałego był pod koniec roku 2004 lekko negatywny. Pozytywnie natomiast przebiegła sprzedaż pakietu akcji spółce akcyjnej Wienerberger AG. Obciążeniem wydawały się być odpisy wartości częściowej na nieskonsolidowane udziały w austriackim sektorze Klientów Korporacyjnych. Wynik z finansowego majątku trwałego w roku 2003 był bardzo pozytywny z powodu zysków ze sprzedaży udziałów, jak i z powodu realizacji zysków z działalności w ramach własnych portfeli inwestycyjnych. Wynik, rentowność i rozwój Z zysku na działalności operacyjnej wynoszącym 922 mln euro czyli o 320 mln więcej lub o połowę więcej niż przed rokiem wynika po odciągnięciu wyniku z finansowego majątku trwałego ( 8 mln euro), amortyzacji wartości firmy ( 75 mln euro), jak i wyniku z tytułu innych przychodów i kosztów ( 2 mln euro) zysk brutto z działalności banku wysokości 836 mln euro. Rachunek wyników mln euro 2004 Zmiana Zysk na działalności operacyjnej ,2 % Zysk brutto z działalności banku ,0 % Skonsolidowany zysk netto roku obrotowego ,1% mln euro 2002 >>> 2003 >>> 2004 Zysk brutto z działalności banku ,5 % ,9 % 836 Skonsolidowany zysk netto roku obrotowego ,0 % ,9 % 602 Wolumen (RWA) ,3 % ,9 % Kapitał własny (ø) ,6 % ,0 % Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) 6,5 % 8,7 % 9,7 % Ilość akcji (mln, ø) ,9 % ,2 % 147 Zysk na akcję (euro) 2,71 25,6 % 3,40 20,2 % 4,09 Oczekiwanie to wspierane jest również wynikami z przebiegu kwartałów w ciągu roku, które wskazują w latach 2003 i 2004 ciągły wzrost zysków i polepszenie wskaźników zgodne z istniejącym trendem. Porównanie kwartalne 2004 kw.1 kw.2 kw.3 kw.4 Wynik z tytułu prowizji bez udziałów mniejszości (w mln euro) Zysk na akcję (co roku; w euro) 3,63 4,07 4,10 4,57 Wskaźnik rentowności kapitału netto (ROE; w %) 8,9 9,8 9,6 10,3 Wskaźnik rentowności kapitału brutto (Cash-ROE; w %) 12,2 13,1 12,8 13,9 Wskaźnik ryzyko/zysk (w %) 20,2 16,6 17,6 14,5 Wskaźnik koszty/dochody (w %) 67,5 62,7 63,7 66,1 Wzrost zysku o 36 % Po odciągnięciu podatku dochodowego wysokości 173 mln euro i tym samym o 11,6 % więcej niż w roku ubiegłym, jak i po odjęciu części okresowego zysku netto przypadającej na udziały mniejszościowe (61 mln euro, przede wszystkim na Free Float BANKU BPH) rok obrotowy zamykamy z zyskiem (skonsolidowanym zyskiem netto roku obrotowego) wysokości 602 mln euro. Wzrost zysku w porównaniu z rokiem ubiegłym wynosi tym samym 36,1%, a więc więcej niż jedna trzecia. Wynika z tego zysk na akcję wysokości 4,09 euro; wzorst w porównaniu do roku ubiegłego wynosi 20,2 %, pomimo że średnia roczna ilość akcji znajdujących się w obrocie wzrosła o 13,2 %. Powstały efekt przez podwyższenie kapitału w roku 2003, został więc w roku ubiegłym więcej niż skompensowany. ROE czyli wskaźnik rentowności kapitału netto (skonsolidowany zysk netto roku obrotowego mierzony w stosunku do średniorocznego kapitału własnego) uległ polepszeniu z 8,7 % na 9,7 %. Podstawa kalkulacyjna tego kluczowego wskaźnika ujętego w mianowniku, podwyższyła się w konsekwencji zwiększenia kapitału w roku 2003, jak i tezauryzacji zysku w roku 2004 o 23,0 %. Ten próg do sukcesu będzie się w przyszłości nadal zwiększał w zależności od tezauryzacji. Bank Austria Creditanstalt przyjął strategię rozwoju. Zgodnie z myślą przewodnią zorientowanego na wartości zarządzania, obranym celem Banku jest zwiększanie rentowności we wszystkich segmentach działalności, przy jednoczesnej ekspansji wiodących w tworzeniu wartości gałęzi działalności. Rozwój aktywów ważonych ryzykiem (RWA) Zmiany aktywów ważonych ryzykiem Średnia roczna 2004/ 2003 absolutna i w procentach mln euro % Corporate Center 1% Rynki Międzynarodowe (INM) Cały Bank +4% 0% Klienci Korporacyjni/ Austria 10% Klienci Indywidualni/ Austria 21% Europa Środkowo- Wschodnia (CEE) 20 Raport o sytuacji Grupy BA-CA

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki akcyjnej Bank Austria Creditanstalt AG Sprawozdanie Zarządu Erich Hampel, Prezes Zarządu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki akcyjnej Bank Austria Creditanstalt AG Sprawozdanie Zarządu Erich Hampel, Prezes Zarządu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki akcyjnej Bank Austria Creditanstalt AG Sprawozdanie Zarządu Erich Hampel, Prezes Zarządu Wiedeń 19 maja 2004 r. Chronologia wejścia giełdowego BA-CA Zapowiedź IPO

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Warszawa, 10 listopada 2005 r. Informacja prasowa STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po III kwartałach 2005 roku według MSSF 901 mln zł zysku brutto (wzrost

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r.

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 25 roku MILIARD... A NAWET WIĘCEJ Konferencja prasowa 21 lutego 26 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 4 kwartały 25 str. 2 Bank BPH dla... Klientów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 sporządzony zgodnie z 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas Bank Polska SA

BNP Paribas Bank Polska SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za trzeci kwartał 2014 roku BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 1 Bank Zachodni WBK S.A. (dalej BZ WBK ) informuje, że niniejsza prezentacja w wielu miejscach zawiera twierdzenia dotyczące przyszłości,

Bardziej szczegółowo

RYNKI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ ORAZ POLSKA

RYNKI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ ORAZ POLSKA RYNKI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ ORAZ POLSKA Eric Hampel Andrea Moneta (pominięto) 2 PROGRAM Scenariusz, pozycjonowanie i cele Strategiczne filary planu trzyletniego Inicjatywy ponadnarodowe Pomyślne

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r.

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r. Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010 Warszawa, 16 marca 2011 r. Plan prezentacji Kontekst rynkowy Informacje o działalności Wyniki finansowe Pytania i odpowiedzi 1 Wolniejszy wzrost

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Warszawa, 2008.06.20 Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Na wyniki przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ

Bardziej szczegółowo

5. Segmenty działalności

5. Segmenty działalności 5. Segmenty działalności Zgodnie z wymogiem MSSF 8 podejścia zarządczego, informacje o segmencie są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo