CENNIK USŁUG W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I INNYCH WYKONYWANYCH W ZESPOLE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENNIK USŁUG W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I INNYCH WYKONYWANYCH W ZESPOLE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE"

Transkrypt

1 S t r o n a 1 CENNIK USŁUG W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I INNYCH WYKONYWANYCH W ZESPOLE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE obowiązuje od 15 października 2010 roku

2 S t r o n a 2 I. IZBA PRZYJĘĆ Lp. Nr procedury Nazwa procedury Cena Porada lekarska ambulatoryjna 50, /53 Porada specjalistyczna 75, Płukanie pęcherza 35, Cewnikowanie pęcherza + założenie 45, Założenie unieruchomienia zewnętrznego-gipsowego 215,00 typu Desault w obrębie barku, łopatki i obojczyka /1 Założenie unieruchomienia zewnętrznego-miękkiego typu 65,00 Desault w obrębie barku, łopatki i obojczyka Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej 160,00 stabilizacji kości nadgarstka i śródręcza Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej 190,00 stabilizacji kość udowa Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej 210,00 stabilizacji strzałka i kość piszczelowa Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej 115,00 stabilizacji kość stępu i śródstopia Założenie unieruchomienia gipsowego zewnętrznego 150,00 staw łokciowy Założenie unieruchomienia gipsowego zewnętrznego 100,00 nadgarstek Założenie unieruchomienia gipsowego zewnętrznego 100,00 ręka i palce Założenie unieruchomienia gipsowego zewnętrznego 215,00 staw kolanowy Założenie unieruchomienia gipsowego zewnętrznego 150,00 staw skokowy Założenie unieruchomienia gipsowego zewnętrznego 150,00 stopa i palce Nacinanie ropnia 130, /1 Szycie małych ran ( z 1 nitką ) 150, /2 Szycie rozległych ran ( zużycie więcej niż 1 nitki ) 200, Mierzenie ciśnienia 15, /01 Płukanie żołądka ( zatrucia ) 115, /01 Toaleta całego ciała 200, /02 Mycie głowy ( wszawica ) 65, /03 Wlew odbytniczy 70, /01 Iniekcja domięśniowa 20, /02 Iniekcja dożylna 25, /03 Iniekcja podskórna 15, /04 Wlew dożylny kroplowy 45, Pobranie krwi do badania 15, /01 Założenie opatrunku na ranę 20, /03 Opatrunek plastrowy 20, /04 Opatrunek na szpatułkę 25, /05 Opatrunek z altacetem 25, /06 Założenie małego opatrunku na oparzenie 35, /07 Założenie dużego opatrunku na oparzenie 70,00

3 Elektrokardiogram ( ocena rytmu serca ) 30,00 S t r o n a 3 II. ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Lp. Nr procedury Nazwa procedury Cena Porada lekarska w domu chorego 100, Porada lekarska w ambulatorium 50, /52 Porada specjalistyczna 75, /01 Iniekcja domięśniowa 20, /02 Iniekcja dożylna 25, /03 Iniekcja podskórna 15, /04 Wlew dożylny kroplowy 45, Mierzenie ciśnienia 15, /01 Założenie opatrunku na ranę 20, Cewnikowanie pęcherza + założenie 45, Usunięcie ciała obcego z ucha 35, Usunięcie ciała obcego z nosa 35, Usunięcie ciała obcego z gardła 35, Usunięcie ciała obcego ze spojówki 35,00 15 W45 Usunięcie kleszcza 35, Elektrokardiogram ( ocena rytmu serca ) 30,00 Wyjazd karetki transportowej w obrębie miasta 30 zł, poza granice miasta 2,50 zł za 1 km. III. LABORATORIUM Lp. Nr procedury Nazwa procedury Cena 1 I Aminotransferaza alaninowa (ALAT) 5,00 2 I Aminotransferaza asparaginowa (ASPAT) 5,00 3 I Amylaza w moczu 10,00 4 I Amylaza w surowicy krwi 10,00 5 V Antygen HBs 12,00 6 U ASO 10,00 7 I Białko całkowite w surowicy krwi 4,00 8 I Bilirubina w surowicy krwi 5,00 9 I Chlorki w surowicy krwi 5,00 10 I Cholesterol całkowity 5,00 11 I Białko c-reaktywne - CRP 12,00 12 L Glukoza 4,00 13 G Czas koalinowo-kefalinowy (APTT) 8,00 14 G Czas krwawienia (nie dolicza się za pobranie krwi) 4,00 15 G Fibrynogen 9,00 16 L Fosfataza zasadowa 5,00 17 L Fosforan nieorganiczny 5,00 18 K Cholesterol HDL 5,00 19 A Kał badanie na krew utajoną 8,00 20 A Pasożyty/ jaja pasożytów w kale 6,00 21 M Kreatynina w surowicy krwi 4,00

4 22 M Klirens kreatyniny 6,00 23 M Kinaza fosfo-kreatynowa (CK) 9,00 24 M Kwas moczowy w surowicy krwi 7,00 25 N Mikroalbuminy w moczu 22,00 26 A ,13 Mocz badanie ogólne 6,00 27 M Mocznik w surowicy krwi 4,00 28 C Morfologia krwi 6,00 29 C Odczyn opadania krwinek czerwonych ( OB ) 4,00 30 K Czynnik reumatoidalny - RF 8,00 31 C Erytrocyty oporność osmotyczna 7,00 32 O Próba tymolowa 3,00 33 C Reticulocyty 6,00 34 C Leukocyty - rozmaz odsetkowy 7,00 35 O Równowaga kwasowo zasadowa 20,00 36 I Mukoproteidy ( Seromukoid ) 5,00 37 O Elektrolity (Na-035; K-N-45 ) 7,00 38 O Żelazo całkowita zdolność wiązania - TIBC 9,00 39 O Troponina I 25,00 40 O Trójglicerydy 5,00 41 E USR (badanie zastępuje dotychczasowe VDRL) 8,00 42 O Wapń całkowity 8,00 43 G Czas protrombinowy; PT 6,00 44 O Żelazo ( Fe ) 6,00 45 Mocz (narkotyki) 45,00 46 A Płyn z jamy ciała 25,00 47 A ,19 Płyn mózgowo - rdzeniowy 18,00 48 P Etylowyalkohol 25,00 49 L Hormon tyreotropowy ( TSH ) 15,00 50 O FT 3 - trójjodotyronina wolna 18,00 51 O FT 4 - tyroksyna wolna 18,00 52 I Antygen swoisty dla stercza ( PSA ) całkowity 25,00 53 G D-dimery 28,00 54 I Albuminy 5,50 55 M Magnez 6,50 56 L Hb - glikowana 24,00 57 L Alfa Fetoproteina ( AFP ) 25,00 58 I Antygen karcynoembrionalny ( CEA ) 33,00 59 I Antygen CA ,00 60 L Gonadotropina kosmówkowa ( HCG ) 26,00 61 V Przeciwciała anty-hcv 25,00 62 I Antygen CA ,00 63 N Prolaktyna 20,00 BADANIA ZLECANE PODWYKONAWCOM 64 Wszystkie badania bakteriologiczne 32,00 65 LDH 6,00 S t r o n a 4

5 S t r o n a 5 66 GGTP 6,00 67 Vit B 12 32,00 68 Toksoplazmoza IgG 28,00 69 Toksoplazmoza IgM 36,00 70 RUBELLA IgG 29,00 71 RUBELLA IgM 36,00 72 Mononukleoza zakaźna ( test jakościowy ) 13,50 73 Antygen CA ,00 74 Przeciwciała anty HBs 25,00 75 Przeciwciała anty - HCV 25,00 76 Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) 57,00 77 Przeciwciała anty HIV 24,00 78 Immunoglobuliny IgA 12,00 79 Immunoglobuliny IgG 12,00 80 Immunoglobuliny IgM 12,00 81 Digoksyna 24,00 82 Lit 10,00 83 Kał - lamblioza 21,00 84 Progesteron 20,00 85 Hormon folikulotropowy ( FSH ) 20,00 86 LH 20,00 87 Testosteron 20,00 88 Kortyzol 35, beta estradiol 20,00 90 Estradiol wolny 22,00 91 DHEAS-S 22,00 92 Przeciwciała TPO 30,00 93 Anty TG 30,00 94 IgE - total 23,00 95 Ige specyficzne panel pediatryczny 129,00 96 Borelioza IgG 21,00 97 Borelioza IgM 21,00 98 Helokobakter Pylorii IgG test ilościowy 22,00 99 Kwas walproinowy 24, Elektroforeza 12, Test potwierdzenia HBs 32,00 Za pobranie krwi od pacjentów kierowanych z gabinetów prywatnych lub wykonujących badania na własne życzenie do ceny badania dolicza się kwotę za pobranie krwi: z żyły - 3,00 zł z palca - 1,00 zł IV. PRACOWNIA SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI Lp. Nr procedury Nazwa procedury Cena 1 E Oznaczanie grupy krwi układu ABO i Rh ( z 35,00 przeciwciałami )

6 2 E Badanie obecności przeciwciał nieregularnych u ciężarnych 30,00 3 E Oznaczanie grupy krwi układu ABO i Rh u noworodka 15,00 4 E Miano przeciwciał nieregularnych 20,00 5 E Próba zgodności serologicznej biorcy i dawcy 45,00 6 E Badanie kwalifikacyjne do podania Immunoglobuliny anty 35,00 Rh-D 7 E Bezpośredni test antyglobulinowy 15,00 V. PRACOWNIA RTG Twarzoczaszka 20, Żuchwa skosy jeden rzut 20, Nos kości 20, Zatoki w projekcji A-P 20, Żuchwa P-A 20, Oczodoły (A-P + boczne) 30, Oczodoły z lokalizacją ciała obcego 30, Łuk jarzmowy jeden rzut 20, Czaszka w dwóch rzutach 35, Uszy jeden rzut 20, Potylica 20, Podstawa czaszki 25, Stawy skroniowo żuchwowe jeden staw 20, Siodełko tureckie zdjęcie celowane 20, Czaszka jeden rzut 20, Kręgosłup szyjny w dwóch rzutach 30, Kręgosłup szyjny celowany na ząb obrotnika 20, Kręgosłup szyjny skośne ( dwie projekcje ) 30, Kręgosłup szyjny - czynnościowe 35, Kręgosłup piersiowy w dwóch rzutach 35, Kręgosłup lędźwiowo - krzyżowy w dwóch rzutach 40, Kręgosłup lędźwiowo krzyżowy ( skosy ) 35, Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy ( czynnościowe ) 30, Kręgosłup L-S celowane L5 S1 20, Kręgosłup cały ( A-P ) 35, Obojczyk 25, Mostek dwa rzuty 35, Żebra skosy dwa rzuty 35, Klatka piersiowa P-A /A-P 30, Klatka piersiowa - boczne 28, Klatka piersiowa u dzieci / 24x30 / A-P 20, Klatka piersiowa boczne ( dziecko do lat 6 ) 20, Klatka piersiowa P-A + boczne 45, Klatka piersiowa P-A i boczne z kontrastem 40, Tarczyca 20, Cholangiografia dożylna przez dren Kehra z kontrastem 94, Jelito cienkie pasaż 90,00 S t r o n a 6

7 Żołądek i dwunastnica prześwietlenie ( baryt ) 80, Jelito grube (wlew) w cenie zawarty zestaw 120,00 jednorazowy Przełyk badanie kontrastowe 80, Przewód pokarmowy ocena zespolenia / gastrografin 130, Urografia (w cenie badania kontrast ) 150, Cystografia ( mikcja ) 80, H.S.G. 175, Jama brzuszna zdjęcie przeglądowe 35, Pęcherz moczowy zdjęcie celowane 20, Staw barkowy jeden rzut 25, Ramię dwa rzuty 35, Staw barkowy ( osiowe ) 25, Staw łokciowy dwa rzuty 25, Przedramię dwa rzuty 25, Nadgarstek dwa rzuty 20, Dłoń dwa rzuty 20, Dłonie - porównawczo A-P 20, Palce dwa rzuty 20, Łopatka jeden rzut 20, Miednica 35, Staw biodrowy 30, Staw biodrowy zdjęcie osiowe 34, Stawy biodrowe zdjęcie porównawcze 35, Zdjęcie stawów biodrowych u dzieci ( do lat 10 ) 25, Kość udowa dwa rzuty 35, Staw kolanowy 30, Podudzie dwa rzuty 30, Staw skokowy dwa rzuty 30, Stopa dwa rzuty 25, Zdjęcie stóp ( jedna projekcja ) 30, Paluch dwa rzuty 20, Kość piętowa 20, Stawy kolanowe zdjęcie porównawcze 45, Rzepka 20, Stawy krzyżowo biodrowe dwie projekcje 30, Kość krzyżowa 35, Zdjęcia celowane inne 20, Zdjęcia drukowane na błonie: mały format duży format 10,00 15, Wykonanie zdjęcia z dostarczonej przez pacjenta płyty CD 30,00 S t r o n a 7 VI. PRACOWNIA MAMMOGRAFICZNA Mammografia 90,00

8 /01 Mammografia 1 zdjęcie celowane 30, /04 Mammografia 2 zdjęcia celowane 50, /05 Mammografia ze zdjęciem celowanym 100, /06 Mammografia z dwoma zdjęciami celowanymi 120,00 VII. PRACOWNIA USG USG tarczycy 60, USG piersi 60, USG jąder 60, USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej 50, USG - inne 50, USG stawów biodrowych wg GRAFA 70, USG macicy nie ciężarnej i przydatków przezbrzuszne 60, USG macicy nie ciężarnej i przydatków transvaginalne 60, USG macicy ciężarnej przezbrzuszne 60, USG macicy ciężarnej transvaginalne 60, USG szyi 60, USG wielu miejsc (diagnostyka tkanek miękkich) 70,00 VIII. PRACOWNIA ENDOSKOPII S t r o n a Gastroskopia przez przetokę 120, Gastroskopia inne 120, Endoskopowa biopsja żołądka 150, Endoskopowa biopsja żołądka z testem urazowym do 130,00 oznaczania Helicobakter pylorii Kolonoskopia z biopsją 380, Kolonoskopia - inne 350, Fiberosigmoidoskopia 250, Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego 500, Endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita 500,00 grubego - inne Przezskórna endoskopowa gastrostomia ( PEG ) 500, Wziernikowanie odbytnicy z biopsją 100, Prokto sigmoskopia sztywnym wziernikiem 60, Endoskopowe wycięcie /zniszczenie zmiany/ tkanki 150,00 odbytu Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia 350, Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka jelita cienkiego 350,00 bez nacięcia Usunięcie ciał obcego z jelita grubego bez nacięcia 450, Usunięcie ciała obcego ze światła prostnicy i odbytu 350,00 IX. PRACOWNIA BADAŃ KARDIOLOGICZNYCH

9 S t r o n a Echokardiografia diagnostyka USG serca 80, Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej 90, Ambulatoryjne monitorowanie czynności serca przy 100,00 pomocy urządzeń analogowych ( typu Holter ) Elektrokardiogram ( ocena rytmu serca ) 30,00 X. INNE Badanie spirometryczne 25,00 XI. STERYLIZACJA 1 Sterylizacja w opakowaniu miękkim: sterylizacja parą wodną pod ciśnieniem 1 pakiet 7,00 2 Sterylizacja w opakowaniu twardym - w kontenerze 4,00 XI. KSEROKOPIE DOKUMENTÓW Wysokość odpłatności za odpisy lub kopie dokumentacji medycznej określa art.28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł.

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł. CENNIK OPŁAT za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych a także opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego (Aneks 3) Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ Rodzaj badania Czas oczekiwania na wynik Cena brutto (zł) PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ Badanie ogólne moczu (pasek testowy +badanie osadu + ilościowe ozn. glukozy i białka)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Aktualizacja na dzień 11.08.2015. Lp. Kod Diagnostyka Laboratoryjna Cena * Uwagi 1 554 17-ketosterydy w moczu

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK Spis treści 1. Ceny konsultacji w poradniach specjalistycznych lub na oddziałach szpitalnych...3 2. Ceny świadczeń wykonywanych w Gabinecie Zabiegowym Izby Przyjęć

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Cennik świadczeń zdrowotnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy strona 3 2 Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu strona 4 3 Klinika

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O.

CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. Sosnowiec, 11.02.2015r. Strona 1 z 28 PRACOWNIA MR Kod art.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów

ZAKRES COMFORT Kompleksowe Konsultacje Specjalistów ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów W ramach abonamentu, Pacjent ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych

Bardziej szczegółowo

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy Grupa LUX MED już ponad 20 lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną,

Bardziej szczegółowo

Pakiet Comfort AZS to:

Pakiet Comfort AZS to: Pakiet Comfort AZS to: Portal Pacjenta - dostęp do zintegrowanej platformy informatycznej (zarządzanie własną kartoteką Pacjenta, E-rezerwacja, umawianie/odwoływanie wizyt, dostęp do wyników badań, komunikacja

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU PAKIET STANDARD DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU W ENEL-MED każdy pacjent ma dostęp do placówek własnych jak i partnerskich działających w jednej sieci, bez względu za

Bardziej szczegółowo

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego Program ZDROWIE II zakres pakietu medycznego Szanowni Państwo, Grupa LUX MED jest jedną z największych w Polsce sieci placówek prywatnej opieki medycznej, oferującą kompleksową opiekę ambulatoryjną i diagnostyczną

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń zdrowotnych

Cennik świadczeń zdrowotnych Załącznik Nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie Cennik świadczeń zdrowotnych I. Laboratorium 1. BADANIA LABORATORYJNE. Badanie 1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CENNIK USŁUG OFERTA KOMERCYJNA

SPIS TREŚCI CENNIK USŁUG OFERTA KOMERCYJNA SPIS TREŚCI RADIOLOGIA... 2 REZONANS MAGNETYCZNY... 2 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA... 2 RTG... 3 PRACOWNIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH... 5 DIAGNOSTYKA OGÓLNA Z USG... 5 DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA... 5 DIAGNOSTYKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Świadczenia objęte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez Centra Medicover. W ramach

Bardziej szczegółowo

Allianz Opieka Zdrowotna

Allianz Opieka Zdrowotna Grupowe ubezpieczenia zdrowotne Allianz Opieka Zdrowotna U B E Z P I E C Z E N I A I N W E S T Y C J E B A N K O W O Ś Ć Wyjątkowa pomoc dla całej rodziny Unikalnym na rynku rozwiązaniem są świadczenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE. Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE. Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu 1 1 Co to jest COMPENSA ZDROWIE? Compensa Zdrowie to Program Prywatnej Opieki Zdrowotnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia leczenia ambulatoryjnego mają zastosowanie wyłącznie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r.

CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r. Cennik badań komercyjnych od 01.01.2015r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 z dn. 01.12.2014r. CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r. Nazwa badania/zabiegu Cena w PLN Konsultacja specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia leczenia ambulatoryjnego z refundacją, zwane dalej swu mają

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Posiadaczy Kart Kredytowych, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DK-2710-1/2012 Warszawa, 2012-01-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych (w znaczeniu zdefiniowanym w 5 poniżej) świadczonych przez spółkę

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ EPCW Zdjęcie panoramiczne zębów Zdjęcie panoramiczne zębów płyta CD Zdjęcie cefalomertyczne Zdjęcie cefalometryczne płyta CD Zdjęcie zębów stykowe cyfrowo (film) Zdjęcie zębów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 40 Poz. 1413. Rady Diagnostów Laboratoryjnych. 8 A14 Leukocyty w moczu. 6 A12 Ciężar właściwy moczu. 4 A09 Bilirubina w moczu

Dziennik Ustaw 40 Poz. 1413. Rady Diagnostów Laboratoryjnych. 8 A14 Leukocyty w moczu. 6 A12 Ciężar właściwy moczu. 4 A09 Bilirubina w moczu Dziennik Ustaw 40 Poz. 1413 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Kod Klasyfikacji Badań Laboratoryjnych Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik BIOCHEMIA/IMMUNOCHEMIA ACTH (Hormon adenokortykotropowy) 38,00 zł ALAT (Aminotransferaza alaninowa) 5.00 zł ALBUMINY 20,00 zł AMYLAZA (Diastaza) 6,00 zł OSOCZE/ MOCZ ANTY TPO (P.ciała przeciw peroksydazie

Bardziej szczegółowo

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw.

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. DIA GNO STY KA Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. Opracowanie na podstawie: Onkologia w Praktyce Klinicznej Maciej Krzakowski Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA OGÓLNA. Strona 1/10 CZAS RODZAJ BADANIA METODY ANALITYCZNE OCZEKIWANIA NA ZAKRES REFERENCYJNY SPRAWOZDANIE

ANALITYKA OGÓLNA. Strona 1/10 CZAS RODZAJ BADANIA METODY ANALITYCZNE OCZEKIWANIA NA ZAKRES REFERENCYJNY SPRAWOZDANIE Uwaga: Czas oczekiwania na sprawozdanie z badania laboratoryjnego może ulec zmianie z przyczyn technicznych np.: (awaria aparatu, która może skutkować wydłużeniem czasu wydania sprawozdania). Jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej

Bardziej szczegółowo