KATALOG ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH"

Transkrypt

1 KATALOG ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH Lp. Wyszczególnienie kwalifikacja do typu porady ANALITYKA 1. badanie kału w kierunku jaj pasożytów I 2. badanie ogólne kału I 3. badanie w kierunku lamblii 4. badanie płynu stawowego 5. krew utajona w kale (bez diety) I 6. mocz badanie ogólne I 7. mocz - liczba Addisa I 8. płyny z jam ciała 9. płyn mózgowo-rdzeniowy 10. preparat bezpośredni w kierunku rzęsistka I 11. inne badania z zakresu analityki AUTOIMMUNOLOGIA 12. czynnik reumatoidalny RF I 13. komórki LE I 14. odczyn Waalera - Rosego I 15. krioglobuliny 16. p/c p/jądrowe ANA (screen) I 17. p/c p/jądrowe ANCA (screen) I 18. przeciwciała antytyreoglobulinowe (ATG) 19. przeciwciała atyperoksydazowe (TPO) 20. inne autoprzeciwciała BIOCHEMIA 21. albumina I 22. amoniak 23. bilirubina całkowita I 24. bilirubina frakcje I 25. białko całkowite I 26. białko - rozdział elektroforetyczny 27. chlorki I 28. chlorki w pocie 29. cholesterol I 30. lipidogram (cholesterol, triglicerydy, chol HDl, chol LDL ) 31. fosforany I 32. glukoza I 33. doustny test tolerancji glukozy I 34. kreatynina I 35. klirens kreatyniny I 36. krzywa wchłaniania żelaza (5 x ozn Fe) 37. kwas 5 hydroksyindolooctowy I 38. kwas deltaaminolewulinowy I 39. kwas moczowy I 40. kwas mlekowy Strona 1

2 41. kwasy żółciowe w surowicy 42. magnez I 43. mocznik I 44. miedź I 45. osmolalność surowicy i moczu I 46. elektrolity I 47. pierwiastki śladowe (cynk, mangan, lit, selen i in.) 48. równowaga kwasowo-zasadowa (gazometria) I 49. triglicerydy I 50. żelazo całkowite I 51. całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) I 52. inne badania z zakresu chemii klinicznej I BIOCHEMIA ENZYMY 53. aminotransferaza alaninowa AlAT I 54. aminotransferaza asparaginianowa AspAT I 55. amylaza I 56. 5'nukleotydaza 57. cholinesteraza I 58. dehydrogenaza mleczanowa LDH I 59. dehydrogena mleczanowa - izoenzymy 60. fosfataza alkaliczna I 61. fosfataza alkaliczna- izoenzym kostny I 62. fosfataza kwaśna (ACP) 63. fosfataza kwaśna - izoenzym sterczowy I 64. gammaglutamylotranspeptydaza GGTP I 65. kinaza fosfokreatynowa I 66. kinazy fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (aktywn., mass) 67. lipaza I 68. inne badania z zakresu enzymologii BIOCHEMIA BIAŁKA 69. alfa1antytrypsyna 70. apolipoproteiny (A, B, Lpa) 71. ASO poziom antystreptolizyny O I 72. beta2mikroglobulina 73. białko C-reaktywne (CRP) I 74. ceruloplazmina 75. łańcuchy lambda 76. łańcuchy kappa, 77. imunofiksacja białka monoklonalnego 78. ferrytyna 79. fruktozamina 80. haptoglobina 81. hemoglobina glikowana 82. homocysteina 83. immunoglobuliny IgA 84. immunoglobuliny IgE (całkowite) 85. immunoglobuliny E swoiste panel alergenów I Strona 2

3 86. immunoglobuliny E swoiste (1 alergen) 87. immunoglobuliny IgG 88. immunoglobuliny IgM 89. mikroalbuminuria 90. mioglobina 91. peptyd C 92. rozpuszczalny receptor transferyny 93. stężenie składowych dopełniacza 94. transferyna 95. tyreoglobulina 96. troponiny (T lub I) 97. inne badania białek specyficznych BADANIA UKŁADU KRZEPNIĘCIA 98. antytrombina I 99. antykoagulant tocznia 100. białko C 101. białko S I 102. czas kaolinowo-kefalinowy I 103. czas protrombinowy (wskażnik, INR) I 104. czas trombinowy I 105. czynniki krzepnięcia 106. D-dimery (produkty rozpadu fibryny) 107. produkty rozpadu fibryny i fibrynogenu FDP 108. fibrynogen I 109. liczba płytek krwi I 110. inne specjalistyczne badania układu krzepnięcia DIAGNOSTYKA CHORÓB INFEKCYJNYCH 111. antygen Hbs WZW A 112. antygen Hbs WZW B 113. antygen Hbs test potwierdzenia 114. przeciwciała anty Hbs 115. inne markery WZW B(Hbe Ag, p/canty Hbe, p/c anty Hbc) 116. przeciwciała anty HCV WZW C 117. przeciwciała anty HIV ( HIV Ag, HIV DUO ) 118. badanie serologiczne w kierunku Helicobacter pylorii 119. przeciwciała anty Bordetella pertussis IgM/IgG/IgA 120. przeciwciała anty Borrelia IgM/IgG( test przesiewowy) 121. przeciwciała anty Borrelia IgG 122. przeciwciała anty Brucella IgM 123. przeciwciała anty Brucella IgG 124. przeciwciała anty Chlamydia pneumoniae IgG 125. przeciwciała anty CMV - IgM 126. przeciwciała anty CMV - IgG 127. CMV - awidność 128. test w kierunku mononukleozy (EBV) 129. przeciwciała anty EBV IgM 130. przeciwciała anty EBV IgG Strona 3

4 131. przeciwciała anty Mykoplazma pneumoniae IgG 132. przeciwciała anty Rubeolla - IgM 133. przeciwciała anty Rubeolla - IgG 134. Rubeolla - awidność 135. przeciwciała anty toxoplazma - IgM 136. przeciwciała anty toxoplazma - IgG 137. toxoplazmoza - awidność 138. diagnostyka TORCH (Toxo, Rubella, CMV, Herpes) 139. serodiagnostyka kiły (USR) I 140. serodiagnostyka kiły (VDRL) I 141. serodiagnostyka kiły (FTA) 142. serodiagnostyka kiły (FTA - ABS) 143. przeciwciała anty Toxocara c.igg 144. inne badania serologiczne w kierunku chorób pasożytniczych 145. inne badania serologiczne w kierunku wirus/bakteria HEMATOLOGIA 146. badania cytochemiczne granulocytów (np.fag) 147. diagnostyka hemoglobinopatii 148. eozynofilia i inne oznaczenia w indukowanej plwocinie, popłuczynach z nosa itp. I 149. hemoglobina płodowa I 150. hemoglobina tlenkowęglowa I 151. karboksyhemoglobina I 152. kwas foliowy 153. methemoglobina 154. morfologia (z rozbiciem 3 diff) I 155. morfologia (z rozmazem mikroskopowym lub 5 diff) I 156. ocena mikroskopowa preparatu szpiku 157. immunofenotypowanie leukocytów (także ocena subpopulacji limfocytów) I 158. badanie immunofenotypowe krwi i szpiku 159. odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) I 160. oporność osmotyczna erytrocytów I 161. retikulocyty I 162. porfiryny w moczu 163. test aktywności fagocytarnej granulocytów NBT 164. witamina B inne badania z zakresu hematologii HORMONY dezoksykortyzol ketosterydy hydroksykortykoidy hydroksyprogesteron 170. ACTH 171. aldosteron 172. angiotensyna 173. beta HCG 174. globulina wiążąca hormony płciowe SHBG Strona 4

5 175. dehydroepiandrosteron (DHEA lub DHEA-S) 176. erytropoetyna 177. estradiol (Es) 178. estriol 179. ft3 (zamiast T3) 180. ft4 (zamiast T4) 181. hormon luteinizujący (LH) 182. hormon folikulotropowy (FSH) 183. hormon tyreotropowy TSH 3-ciej generacji 184. hormon wzrostu (GH) 185. insulina 186. kalcytonina 187. inne markery obrotu kostnego 188. katecholaminy( dopamina, noradrenalina, adrenalina) 189. metoksykatecholaminy ( w tymvma) 190. kwas homowanilinowy (HVA) 191. kortyzol 192. parathormon (PTH) 193. progesteron 194. prolaktyna 195. pregnandiol 196. aktywność reninowa osocza I 197. serotonina 198. testosteron 199. witamina D i jej aktywne formy 200. inne badania hormonalne LEKI I INNE SUBSTANCJE 201. alkohol etylowy i in amfetamina 203. barbiturany 204. benzodiazepiny 205. cyklosporyna A 206. digoksyna 207. alkaloidy opium (heroina, morfina i in.) 208. karbamazepina 209. kokaina 210. kwas walproinowy 211. metadon 212. pierwiastki śladowe-toksykologia (Pb, Hg, tal, arsen,kadm i in.) 213. stężenie innych substancji egzogennych MARKERY NOWOTWOROWE 214. AFP (alfafetoproteina) 215. Antygen Cyfra Antygen SCC 217. CEA 218. CA CA 125 Strona 5

6 220. CA PSA 222. fpsa 223. inne markery nowotworowe SEROLOGIA GRUP KRWI 224. badania obecności nieregularnych przeciwciał 225. bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) I 226. diagnostyka konfliktu matczyno-płodowego 227. diagnostyka niedokrwistości autoimmunohemolitycznej NAIH 228. grupa krwii ABO i Rh 229. inne antygeny grupowe krwinek czerwonych 230. identyfikacja alloprzeciwciał 231. przeciwciała odpornościowe 232. rozszerzone badanie układów grupowych krwi MIKROBIOLOGIA 233. Clostridium difficile-toksyna A 234. badanie biocenozy pochwy I 235. diagnostyka Mycobacterium (mniej niż 3 badania) 236. kał w kierunku rotawirusów 237. posiew moczu z oceną lekooporności posiew wymazów (z oka, nosa, ucha, gardła, ran i in.) - posiew tlenowy z oceną 238. lekooporności 239. posiew wymazów w kierunku bakterii beztlenowych z oceną lekooporności 240. posiew kału (ogólny i SS) z oceną lekooporności 241. posiew krwi tlenowy i beztlenowy z oceną lekooporności 242. posiew płynów z jam ciała tlenowy z oceną lekooporności 243. posiew płynów z jam ciała beztlenowy z oceną lekooporności 244. badanie mykologicnze - preparat bezpośredni I 245. badanie mykologiczne - posiew I 246. inne badania mikrobiologiczne INNE BADANIA LABORATORYJNE 247. antygeny zgodności tkankowej - HLA I 248. badania cytogenetyczne I 249. badanie kariotypu (z krwi w probówce heparynizowanej) I 250. badnia molekularne w kierunku czynników infekcyjnych (PCR) I 251. badania w kierunku chorób metabolicznych - inne I aminokwasy w surowicy (fenyloalaniana, tyrozyna, leucyna, izoleucyna, walina, 252. homocysteina, metionina) I 253. test metaboliczny 254. badania czynnościowe związane z diagnostyką narządową i in. chorobami 255. ocena odpowiedzi limfocytów na mitogeny i antygeny I 256. ocena wydajnośći sekrecyjnej H+ po doustnym obciążeniu wodoręwęglanem sodu I 257. testy z barwnikami egzogennymi np. test BSP 258. test Hama 259. test z kaptoprylem 260. test wchłaniania wit. B12 Strona 6

7 261. aldolaza 262. biotynidaza 263. diagnostyka enzymopatii czerwonokwrinkowych I 264. fosfataza alkaliczna - izoenzym wątrobowy 265. NAG - beta-n-acetyloglukozamidaza 266. acylotransferaza lecytyna - cholesterol LCAT 267. ocena odpowiedzi limfocytów na mitogeny i antygeny I 268. ocena krwinek dysmorficznych moczu 269. receptory estrogenowe 270. receptory progesteronowe określenie stopnia czystości pochwy (preparat barwiony metodą Grama 271. uwzględniający obecność pałeczek kwasu mlekowego, leukocytów i innej flory bakteryjnej, grzybów drożdżopodobnych, "clue cells") INNE BADANIA 272. densytometria centralna np.kręgosłupa/szyjki kości udowej I 273. echokardiografia (88.72) I 274. echokardiograficzna próba wysiłkowa lub farmakologiczna (88.725) I 275. echokardiografia w innych prezentacjach (88.721) I 276. echokardiografia przezprzełykowa (88.724) I 277. mammografia I 278. oscylografia I ocena ciśnienia w tętnicach obwodowych (w tym pomiar cisnień segmentalnych) 279. (89.53) I 280. RTG czaszki ze zdjęciami celowanymi 281. RTG czaszki AP i boczne (87.17) 282. RTG kości twarzy (87.16) 283. RTG zatok AP i boczne (87.17) 284. RTG kręgosłupa AP i boczne - odcinkowe / cały kręgosłup (87.2) I 285. RTG stawów biodrowych 286. RTG układu kostnego kończyn (a-p + profil) I 287. RTG układu kostnego - inne 288. RTG klatki piersiowej AP i boczne (87.44) 289. RTG narządów klatki piersiowej - inne (87.49) 290. RTG tarczycy bezkontrastowe (87.09) 291. RTG przeglądowe jamy brzusznej (87.69) 292. RTG kontrastowy przełyku I 293. RTG kontrastowy żołądka i dwunastnicy (87.61) I 294. RTG kontrastowy jelita cienkiego (pasaż jelita cienkiego) (87.65) I 295. RTG jelita grubego - wlew doodbytniczy I 296. RTG pęcherzyka i dróg żółciowych (87.59) I 297. cholangiografia dożylna (87.52) I 298. RTG żeńskich narządów rodnych (w tym histerosalpingografia) (87.89, 87.83) I 299. RTG męskich narządów rozrodczych (87.99) I 300. urografia przy użyciu środków jonowych (87.73) I 301. cystorenografia (87.78) I 302. cystoureterografia (87.76) I 303. RTG układu moczowego- inne (87.79) I Strona 7

8 304. arteriografia tętnic nerkowych (88.45) I 305. scyntygrafia tarczycy (92.01) I 306. galaktografia I 307. fistulografia I 308. USG obwodowego układu nerwowego z kolorowym dopplerem (88.71) I 309. USG jąder (88.733) I USG gałki ocznej i oczodołu (prezentacja A i B) - z użyciem kolorowego dopplera 310. (95.13) I 311. USG macicy ciężarnej (88.78) I 312. USG z użyciem dopplera (88.75) I 313. USG piersi (88.732) I 314. USG przezciemieniowe (88.71) I 315. USG stawów (88.70) I 316. USG tarczycy / przytarczyc (88.731) I 317. USG przezpochwowe, przezodbytnicze (88.746, ) I 318. USG układu moczowego (88.744) I 319. inne badania USG I 320. endosonografia przezodbytnicza stercza (88.745) I 321. endosonografia przezpochwowa z kolorowym dopplerem (88.772) I 322. endosonografia odbytnicy, bańki odbytnicy i zwieraczy odbytu (88.745) I 323. badanie echo endo przewodu pokarmowego (88.74) I 324. podstawowe badanie USG narządów położonych powierzchownie i poniżej przepony I godz. Holter - EKG (89.501) I godz. Holter - RR (89.503) I 327. EKG z opisem 328. pulsoksymetria 329. ocena audiologiczna (95.43) 330. badania akumetryczne 331. badania elektrofizjologiczne układu przewodzącego (37.26) I 332. ocena opróżniania ciśnienia żylnego (w tym fotopletymografia, wolumetria) (89.56) I 333. ocena drożności żylnej (w tym pletyzmografia impedancyjna) (89.57) I 334. ocena mikrokrążenia (w tym kapilaroskopia) (89.58) I 335. termografia (88.86) 336. flebografia (88.6) I 337. badania koproskopowe 338. badanie nasienia kompleksowe 339. badanie cytohormonalne badanie cytologiczne wymazu z szyjki macicy z rozpoznaniem wg systemu 340. Bethesda 2001 oraz uzupełniająco wg klasyfikacji Papanicolau 341. ph treści pochwowej I 342. test z 10% KOH I 343. badanie neuropsychologiczne (obejmuje testy psychologiczne) (89.15) 344. badanie przewodnictwa nerwowo - mięśniowego I 345. badanie składu kamieni moczowych 346. badanie stroboskopowe I 347. badanie treści dwunastniczej Strona 8

9 348. badanie węchu i smaku -gustometria I 349. badanie widzenia barw (95.06) 350. cystoskopia (57.32, 57.33) I 351. EEG (89.14) I 352. EEG 24 godzinny zapis I 353. EEG wideometryczne I 354. elektromiografia (83.22) I 355. ezofagofiberoskopia I 356. arteriografia (88.4) I 357. keratometria aparatem Jawala(11.29) 358. kolposkopia (67.13) I 359. kardiotokografia (75.32) 360. laryngoskopia bezpośrednia I 361. badanie pola widzenia (95.05) zabiegi diagnostyczne mięśni, ścięgien, powięzi i kaletki, łącznie z ręką - inne 362. (83.29) potencjały wywołane, np. ruchowe, somatosensoryczne, wzrokowe, słuchowe, 363. współczulne skórne ( ) I 364. farmakologiczna próba miasteniczna I 365. próba tuberkulinowa 366. próby kaloryczne I 367. kontaktowe testy skórne (do 10 alergenów) 368. kontaktowe testy skórne (od 11 alergenów) I 369. refraktometria 370. rektoskopia (48.23) 371. rynoskopia 372. badanie funkcji nosa - rhinomanometria (89.12) skaningowo-laserowe metody obrazowania nerwu wzrokowego i siatkówki (HRT lub 373. GDX lub TopSS lub OCT lub RTA lub fotografia cyfrowa) I 374. badanie synoptoforem 375. test Schirmera 376. tonometria (89.11) 377. dopasowanie aparatu słuchowego (95.48) 378. audiometria, badanie reakcji strzemiączka, tympanogram (95.41) 379. badanie dna oka po rozszerzeniu źrenic 380. badanie głosu, badanie mowy, rehabilitacja głosu i mowy (93.7) 381. cewnikowanie pęcherza moczowego (57.01) 382. dermatoskopia/videodermatoskopia dobór soczewek kontaktowych leczniczych przy leczeniu stożka rogówki i przy 383. anizometropii powyżej 3 dioptrii (łącznie z afakią) (95.32) 384. drenaż pęcherza moczowego 385. edukacja i opracowanie diety diagnostyczno - leczniczej 386. gonioskopia 387. iniekcja środka farmakologicznego ze wskazań nagłych 388. pielęgnacja stomii 389. płukanie dróg nosowych i zatok met. Proetza (96.53) Strona 9

10 podskórne wszczepienie środka farmakologicznego o przedłużonym uwalnianiu 390. (86.99) 391. przesiewowe badanie słuchu (zgodnie z algorytmem postępowania) 392. przetoczenie płynów/lekow nie uwzględnione w innych katalogach (99.1) 393. seans rehabilitacji logopedycznej trwający powyżej 30 min (93.7) 394. skrobanie rogówki na rozmaz lub posiew (11.21) 395. spirometria (89.7) 396. spirometria z próbą rozkurczową (93.02) 397. badanie tympanometryczne (95.47) 398. wstrzyknięcie podspojówkowe leku wstrzyknięcie szczepionki odczulającej (metoda klasyczna - badanie, ustalenie 399. dawki, wstrzyknięcie, obserwacja, ocena odczynu) (99.12) 400. zabieg odklejenia napletka (99.95) I 401. elektronystagmogram VNG oraz postulografia I 402. elektroretinogram (95.21) I 403. ezofagoskopia (42.23) I testy alergologiczne/próby ekspozycyjne (test metacholinowy, testy prowokacyjne) 404. (89.75) I 405. kontrola rozrusznika lub kardiowertera (89.44) I 406. limfangiografia I 407. nebulizacja w napadzie duszności (93.92) I 408. pletyzmografia całego ciała (89.74) I 409. Próby nadprogowe I 410. test obrotowy (95.45) I immunoterapia swoista (z wyjątkiem uczulenia na jady owadów błonkoskrzydłych) 411. (99.1) 412. badanie krzywej przepływ/objętość - spirografia (89.71) 413. wziernikowanie nosa (endoskopowe) (21.21) 414. aspiracja i płukanie zatok nosa (22.0) 415. sondowanie przewodu ślinowego (26.91) 416. rewizja tracheostomii (31.74) 417. wymiana rurki wewnatrzkrtaniowej / wewnątrztchawiczej (31.93) 418. diafanoskopia zatok przynosowych (89.35) 419. płukanie ucha, płukanie ucha z usunięciem woskowiny 420. badanie czucia rogówki estezjommetrem 421. pachymetria (11.29) 422. videokeratografia I 423. ocena komórek śródbłonka rogówki 424. badanie w lampie szczelinowej 425. skiaskopia 426. autorefraktometria 427. dobranie i dopasowanie protezy lub ortezy (93.31) 428. dopasowanie protezy kończyny (84.4) 429. neurotezjometria 430. oznaczanie objętości zalegającej (89.72) 431. badanie objętości dyfuzyjnej (89.73) 432. przezskórna przetoka nadłonowa (57.17) Strona 10

11 433. wymiana lub usunięcie cewnika z przetoki nadłonowej (59.94) 434. nakłucie wodniaka jądra (69.91) 435. test diagnostyczny erekcji prącia (89.29) 436. wymiana sondy żołądkowej/ezofagostomijnej (97.01) 437. wymiana rurki gastrostomijnej (97.02) 438. wymiana cewnika w przetoce jelita cienkiego (97.03) 439. wymiana cewnika w przetoce jelita grubego (97.04) 440. wymiana sondy w drogach żółciowych/trzustkowych (97.05) 441. videolaryngoskopia I 442. videostroboskopia I 443. zakładanie /wymaina krążka do pochwy w przypadku wypadania pochwy i macicy dobór i zakładanie wkładek terapeutycznych przy nietrzymaniu moczu i obniżaniu 444. ścian pochwy 445. perymetria statyczna I 446. wykonanie cyklu 10 sesji ćwiczeń pleoptycznych/ortoptycznych (95.35) I 447. dobór szkieł okularowych 448. wykonanie cyklu 10 inhalacji / gimnastyka oddechowa (93.89) I 449. podanie w okolice nerwów lub splotów nerwowych chorym z przewlekłym bólem czasowo działajacych leków przeciwbólowych, blokujących przewodnictwo I 450. badanie antropometryczne I Strona 11

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Świadczenia objęte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez Centra Medicover. W ramach

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU PAKIET STANDARD DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU W ENEL-MED każdy pacjent ma dostęp do placówek własnych jak i partnerskich działających w jednej sieci, bez względu za

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Aktualizacja na dzień 11.08.2015. Lp. Kod Diagnostyka Laboratoryjna Cena * Uwagi 1 554 17-ketosterydy w moczu

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Cennik świadczeń zdrowotnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy strona 3 2 Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu strona 4 3 Klinika

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 40 Poz. 1413. Rady Diagnostów Laboratoryjnych. 8 A14 Leukocyty w moczu. 6 A12 Ciężar właściwy moczu. 4 A09 Bilirubina w moczu

Dziennik Ustaw 40 Poz. 1413. Rady Diagnostów Laboratoryjnych. 8 A14 Leukocyty w moczu. 6 A12 Ciężar właściwy moczu. 4 A09 Bilirubina w moczu Dziennik Ustaw 40 Poz. 1413 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Kod Klasyfikacji Badań Laboratoryjnych Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ Rodzaj badania Czas oczekiwania na wynik Cena brutto (zł) PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ Badanie ogólne moczu (pasek testowy +badanie osadu + ilościowe ozn. glukozy i białka)

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK Spis treści 1. Ceny konsultacji w poradniach specjalistycznych lub na oddziałach szpitalnych...3 2. Ceny świadczeń wykonywanych w Gabinecie Zabiegowym Izby Przyjęć

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CENNIK USŁUG OFERTA KOMERCYJNA

SPIS TREŚCI CENNIK USŁUG OFERTA KOMERCYJNA SPIS TREŚCI RADIOLOGIA... 2 REZONANS MAGNETYCZNY... 2 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA... 2 RTG... 3 PRACOWNIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH... 5 DIAGNOSTYKA OGÓLNA Z USG... 5 DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA... 5 DIAGNOSTYKA

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O.

CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. Sosnowiec, 11.02.2015r. Strona 1 z 28 PRACOWNIA MR Kod art.

Bardziej szczegółowo

Allianz Opieka Zdrowotna

Allianz Opieka Zdrowotna Grupowe ubezpieczenia zdrowotne Allianz Opieka Zdrowotna U B E Z P I E C Z E N I A I N W E S T Y C J E B A N K O W O Ś Ć Wyjątkowa pomoc dla całej rodziny Unikalnym na rynku rozwiązaniem są świadczenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów

ZAKRES COMFORT Kompleksowe Konsultacje Specjalistów ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów W ramach abonamentu, Pacjent ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r.

CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r. Cennik badań komercyjnych od 01.01.2015r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 z dn. 01.12.2014r. CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r. Nazwa badania/zabiegu Cena w PLN Konsultacja specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy Grupa LUX MED już ponad 20 lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną,

Bardziej szczegółowo

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł.

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł. CENNIK OPŁAT za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych a także opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego (Aneks 3) Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia leczenia ambulatoryjnego z refundacją, zwane dalej swu mają

Bardziej szczegółowo

Pakiet Comfort AZS to:

Pakiet Comfort AZS to: Pakiet Comfort AZS to: Portal Pacjenta - dostęp do zintegrowanej platformy informatycznej (zarządzanie własną kartoteką Pacjenta, E-rezerwacja, umawianie/odwoływanie wizyt, dostęp do wyników badań, komunikacja

Bardziej szczegółowo

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego Program ZDROWIE II zakres pakietu medycznego Szanowni Państwo, Grupa LUX MED jest jedną z największych w Polsce sieci placówek prywatnej opieki medycznej, oferującą kompleksową opiekę ambulatoryjną i diagnostyczną

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik BIOCHEMIA/IMMUNOCHEMIA ACTH (Hormon adenokortykotropowy) 38,00 zł ALAT (Aminotransferaza alaninowa) 5.00 zł ALBUMINY 20,00 zł AMYLAZA (Diastaza) 6,00 zł OSOCZE/ MOCZ ANTY TPO (P.ciała przeciw peroksydazie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE. Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE. Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu 1 1 Co to jest COMPENSA ZDROWIE? Compensa Zdrowie to Program Prywatnej Opieki Zdrowotnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia leczenia ambulatoryjnego mają zastosowanie wyłącznie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń zdrowotnych

Cennik świadczeń zdrowotnych Załącznik Nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie Cennik świadczeń zdrowotnych I. Laboratorium 1. BADANIA LABORATORYJNE. Badanie 1.

Bardziej szczegółowo

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw.

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. DIA GNO STY KA Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. Opracowanie na podstawie: Onkologia w Praktyce Klinicznej Maciej Krzakowski Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Posiadaczy Kart Kredytowych, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DK-2710-1/2012 Warszawa, 2012-01-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA OGÓLNA. Strona 1/10 CZAS RODZAJ BADANIA METODY ANALITYCZNE OCZEKIWANIA NA ZAKRES REFERENCYJNY SPRAWOZDANIE

ANALITYKA OGÓLNA. Strona 1/10 CZAS RODZAJ BADANIA METODY ANALITYCZNE OCZEKIWANIA NA ZAKRES REFERENCYJNY SPRAWOZDANIE Uwaga: Czas oczekiwania na sprawozdanie z badania laboratoryjnego może ulec zmianie z przyczyn technicznych np.: (awaria aparatu, która może skutkować wydłużeniem czasu wydania sprawozdania). Jednocześnie

Bardziej szczegółowo

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych (w znaczeniu zdefiniowanym w 5 poniżej) świadczonych przez spółkę

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po badaniach. IDEXX Vet Med Lab

Przewodnik po badaniach. IDEXX Vet Med Lab Przewodnik po badaniach IDEXX Vet Med Lab Tytuł oryginału: Manual Tłumaczenie: dr Jarosław Król Skład: Marcin Morawski MarcinArt Korekta: Ewa Gawlik i Urszula Mazur IDEXX Vet Med Lab, październik 2007

Bardziej szczegółowo