KATALOG ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH"

Transkrypt

1 KATALOG ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH Lp. Wyszczególnienie kwalifikacja do typu porady ANALITYKA 1. badanie kału w kierunku jaj pasożytów I 2. badanie ogólne kału I 3. badanie w kierunku lamblii 4. badanie płynu stawowego 5. krew utajona w kale (bez diety) I 6. mocz badanie ogólne I 7. mocz - liczba Addisa I 8. płyny z jam ciała 9. płyn mózgowo-rdzeniowy 10. preparat bezpośredni w kierunku rzęsistka I 11. inne badania z zakresu analityki AUTOIMMUNOLOGIA 12. czynnik reumatoidalny RF I 13. komórki LE I 14. odczyn Waalera - Rosego I 15. krioglobuliny 16. p/c p/jądrowe ANA (screen) I 17. p/c p/jądrowe ANCA (screen) I 18. przeciwciała antytyreoglobulinowe (ATG) 19. przeciwciała atyperoksydazowe (TPO) 20. inne autoprzeciwciała BIOCHEMIA 21. albumina I 22. amoniak 23. bilirubina całkowita I 24. bilirubina frakcje I 25. białko całkowite I 26. białko - rozdział elektroforetyczny 27. chlorki I 28. chlorki w pocie 29. cholesterol I 30. lipidogram (cholesterol, triglicerydy, chol HDl, chol LDL ) 31. fosforany I 32. glukoza I 33. doustny test tolerancji glukozy I 34. kreatynina I 35. klirens kreatyniny I 36. krzywa wchłaniania żelaza (5 x ozn Fe) 37. kwas 5 hydroksyindolooctowy I 38. kwas deltaaminolewulinowy I 39. kwas moczowy I 40. kwas mlekowy Strona 1

2 41. kwasy żółciowe w surowicy 42. magnez I 43. mocznik I 44. miedź I 45. osmolalność surowicy i moczu I 46. elektrolity I 47. pierwiastki śladowe (cynk, mangan, lit, selen i in.) 48. równowaga kwasowo-zasadowa (gazometria) I 49. triglicerydy I 50. żelazo całkowite I 51. całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) I 52. inne badania z zakresu chemii klinicznej I BIOCHEMIA ENZYMY 53. aminotransferaza alaninowa AlAT I 54. aminotransferaza asparaginianowa AspAT I 55. amylaza I 56. 5'nukleotydaza 57. cholinesteraza I 58. dehydrogenaza mleczanowa LDH I 59. dehydrogena mleczanowa - izoenzymy 60. fosfataza alkaliczna I 61. fosfataza alkaliczna- izoenzym kostny I 62. fosfataza kwaśna (ACP) 63. fosfataza kwaśna - izoenzym sterczowy I 64. gammaglutamylotranspeptydaza GGTP I 65. kinaza fosfokreatynowa I 66. kinazy fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (aktywn., mass) 67. lipaza I 68. inne badania z zakresu enzymologii BIOCHEMIA BIAŁKA 69. alfa1antytrypsyna 70. apolipoproteiny (A, B, Lpa) 71. ASO poziom antystreptolizyny O I 72. beta2mikroglobulina 73. białko C-reaktywne (CRP) I 74. ceruloplazmina 75. łańcuchy lambda 76. łańcuchy kappa, 77. imunofiksacja białka monoklonalnego 78. ferrytyna 79. fruktozamina 80. haptoglobina 81. hemoglobina glikowana 82. homocysteina 83. immunoglobuliny IgA 84. immunoglobuliny IgE (całkowite) 85. immunoglobuliny E swoiste panel alergenów I Strona 2

3 86. immunoglobuliny E swoiste (1 alergen) 87. immunoglobuliny IgG 88. immunoglobuliny IgM 89. mikroalbuminuria 90. mioglobina 91. peptyd C 92. rozpuszczalny receptor transferyny 93. stężenie składowych dopełniacza 94. transferyna 95. tyreoglobulina 96. troponiny (T lub I) 97. inne badania białek specyficznych BADANIA UKŁADU KRZEPNIĘCIA 98. antytrombina I 99. antykoagulant tocznia 100. białko C 101. białko S I 102. czas kaolinowo-kefalinowy I 103. czas protrombinowy (wskażnik, INR) I 104. czas trombinowy I 105. czynniki krzepnięcia 106. D-dimery (produkty rozpadu fibryny) 107. produkty rozpadu fibryny i fibrynogenu FDP 108. fibrynogen I 109. liczba płytek krwi I 110. inne specjalistyczne badania układu krzepnięcia DIAGNOSTYKA CHORÓB INFEKCYJNYCH 111. antygen Hbs WZW A 112. antygen Hbs WZW B 113. antygen Hbs test potwierdzenia 114. przeciwciała anty Hbs 115. inne markery WZW B(Hbe Ag, p/canty Hbe, p/c anty Hbc) 116. przeciwciała anty HCV WZW C 117. przeciwciała anty HIV ( HIV Ag, HIV DUO ) 118. badanie serologiczne w kierunku Helicobacter pylorii 119. przeciwciała anty Bordetella pertussis IgM/IgG/IgA 120. przeciwciała anty Borrelia IgM/IgG( test przesiewowy) 121. przeciwciała anty Borrelia IgG 122. przeciwciała anty Brucella IgM 123. przeciwciała anty Brucella IgG 124. przeciwciała anty Chlamydia pneumoniae IgG 125. przeciwciała anty CMV - IgM 126. przeciwciała anty CMV - IgG 127. CMV - awidność 128. test w kierunku mononukleozy (EBV) 129. przeciwciała anty EBV IgM 130. przeciwciała anty EBV IgG Strona 3

4 131. przeciwciała anty Mykoplazma pneumoniae IgG 132. przeciwciała anty Rubeolla - IgM 133. przeciwciała anty Rubeolla - IgG 134. Rubeolla - awidność 135. przeciwciała anty toxoplazma - IgM 136. przeciwciała anty toxoplazma - IgG 137. toxoplazmoza - awidność 138. diagnostyka TORCH (Toxo, Rubella, CMV, Herpes) 139. serodiagnostyka kiły (USR) I 140. serodiagnostyka kiły (VDRL) I 141. serodiagnostyka kiły (FTA) 142. serodiagnostyka kiły (FTA - ABS) 143. przeciwciała anty Toxocara c.igg 144. inne badania serologiczne w kierunku chorób pasożytniczych 145. inne badania serologiczne w kierunku wirus/bakteria HEMATOLOGIA 146. badania cytochemiczne granulocytów (np.fag) 147. diagnostyka hemoglobinopatii 148. eozynofilia i inne oznaczenia w indukowanej plwocinie, popłuczynach z nosa itp. I 149. hemoglobina płodowa I 150. hemoglobina tlenkowęglowa I 151. karboksyhemoglobina I 152. kwas foliowy 153. methemoglobina 154. morfologia (z rozbiciem 3 diff) I 155. morfologia (z rozmazem mikroskopowym lub 5 diff) I 156. ocena mikroskopowa preparatu szpiku 157. immunofenotypowanie leukocytów (także ocena subpopulacji limfocytów) I 158. badanie immunofenotypowe krwi i szpiku 159. odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) I 160. oporność osmotyczna erytrocytów I 161. retikulocyty I 162. porfiryny w moczu 163. test aktywności fagocytarnej granulocytów NBT 164. witamina B inne badania z zakresu hematologii HORMONY dezoksykortyzol ketosterydy hydroksykortykoidy hydroksyprogesteron 170. ACTH 171. aldosteron 172. angiotensyna 173. beta HCG 174. globulina wiążąca hormony płciowe SHBG Strona 4

5 175. dehydroepiandrosteron (DHEA lub DHEA-S) 176. erytropoetyna 177. estradiol (Es) 178. estriol 179. ft3 (zamiast T3) 180. ft4 (zamiast T4) 181. hormon luteinizujący (LH) 182. hormon folikulotropowy (FSH) 183. hormon tyreotropowy TSH 3-ciej generacji 184. hormon wzrostu (GH) 185. insulina 186. kalcytonina 187. inne markery obrotu kostnego 188. katecholaminy( dopamina, noradrenalina, adrenalina) 189. metoksykatecholaminy ( w tymvma) 190. kwas homowanilinowy (HVA) 191. kortyzol 192. parathormon (PTH) 193. progesteron 194. prolaktyna 195. pregnandiol 196. aktywność reninowa osocza I 197. serotonina 198. testosteron 199. witamina D i jej aktywne formy 200. inne badania hormonalne LEKI I INNE SUBSTANCJE 201. alkohol etylowy i in amfetamina 203. barbiturany 204. benzodiazepiny 205. cyklosporyna A 206. digoksyna 207. alkaloidy opium (heroina, morfina i in.) 208. karbamazepina 209. kokaina 210. kwas walproinowy 211. metadon 212. pierwiastki śladowe-toksykologia (Pb, Hg, tal, arsen,kadm i in.) 213. stężenie innych substancji egzogennych MARKERY NOWOTWOROWE 214. AFP (alfafetoproteina) 215. Antygen Cyfra Antygen SCC 217. CEA 218. CA CA 125 Strona 5

6 220. CA PSA 222. fpsa 223. inne markery nowotworowe SEROLOGIA GRUP KRWI 224. badania obecności nieregularnych przeciwciał 225. bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) I 226. diagnostyka konfliktu matczyno-płodowego 227. diagnostyka niedokrwistości autoimmunohemolitycznej NAIH 228. grupa krwii ABO i Rh 229. inne antygeny grupowe krwinek czerwonych 230. identyfikacja alloprzeciwciał 231. przeciwciała odpornościowe 232. rozszerzone badanie układów grupowych krwi MIKROBIOLOGIA 233. Clostridium difficile-toksyna A 234. badanie biocenozy pochwy I 235. diagnostyka Mycobacterium (mniej niż 3 badania) 236. kał w kierunku rotawirusów 237. posiew moczu z oceną lekooporności posiew wymazów (z oka, nosa, ucha, gardła, ran i in.) - posiew tlenowy z oceną 238. lekooporności 239. posiew wymazów w kierunku bakterii beztlenowych z oceną lekooporności 240. posiew kału (ogólny i SS) z oceną lekooporności 241. posiew krwi tlenowy i beztlenowy z oceną lekooporności 242. posiew płynów z jam ciała tlenowy z oceną lekooporności 243. posiew płynów z jam ciała beztlenowy z oceną lekooporności 244. badanie mykologicnze - preparat bezpośredni I 245. badanie mykologiczne - posiew I 246. inne badania mikrobiologiczne INNE BADANIA LABORATORYJNE 247. antygeny zgodności tkankowej - HLA I 248. badania cytogenetyczne I 249. badanie kariotypu (z krwi w probówce heparynizowanej) I 250. badnia molekularne w kierunku czynników infekcyjnych (PCR) I 251. badania w kierunku chorób metabolicznych - inne I aminokwasy w surowicy (fenyloalaniana, tyrozyna, leucyna, izoleucyna, walina, 252. homocysteina, metionina) I 253. test metaboliczny 254. badania czynnościowe związane z diagnostyką narządową i in. chorobami 255. ocena odpowiedzi limfocytów na mitogeny i antygeny I 256. ocena wydajnośći sekrecyjnej H+ po doustnym obciążeniu wodoręwęglanem sodu I 257. testy z barwnikami egzogennymi np. test BSP 258. test Hama 259. test z kaptoprylem 260. test wchłaniania wit. B12 Strona 6

7 261. aldolaza 262. biotynidaza 263. diagnostyka enzymopatii czerwonokwrinkowych I 264. fosfataza alkaliczna - izoenzym wątrobowy 265. NAG - beta-n-acetyloglukozamidaza 266. acylotransferaza lecytyna - cholesterol LCAT 267. ocena odpowiedzi limfocytów na mitogeny i antygeny I 268. ocena krwinek dysmorficznych moczu 269. receptory estrogenowe 270. receptory progesteronowe określenie stopnia czystości pochwy (preparat barwiony metodą Grama 271. uwzględniający obecność pałeczek kwasu mlekowego, leukocytów i innej flory bakteryjnej, grzybów drożdżopodobnych, "clue cells") INNE BADANIA 272. densytometria centralna np.kręgosłupa/szyjki kości udowej I 273. echokardiografia (88.72) I 274. echokardiograficzna próba wysiłkowa lub farmakologiczna (88.725) I 275. echokardiografia w innych prezentacjach (88.721) I 276. echokardiografia przezprzełykowa (88.724) I 277. mammografia I 278. oscylografia I ocena ciśnienia w tętnicach obwodowych (w tym pomiar cisnień segmentalnych) 279. (89.53) I 280. RTG czaszki ze zdjęciami celowanymi 281. RTG czaszki AP i boczne (87.17) 282. RTG kości twarzy (87.16) 283. RTG zatok AP i boczne (87.17) 284. RTG kręgosłupa AP i boczne - odcinkowe / cały kręgosłup (87.2) I 285. RTG stawów biodrowych 286. RTG układu kostnego kończyn (a-p + profil) I 287. RTG układu kostnego - inne 288. RTG klatki piersiowej AP i boczne (87.44) 289. RTG narządów klatki piersiowej - inne (87.49) 290. RTG tarczycy bezkontrastowe (87.09) 291. RTG przeglądowe jamy brzusznej (87.69) 292. RTG kontrastowy przełyku I 293. RTG kontrastowy żołądka i dwunastnicy (87.61) I 294. RTG kontrastowy jelita cienkiego (pasaż jelita cienkiego) (87.65) I 295. RTG jelita grubego - wlew doodbytniczy I 296. RTG pęcherzyka i dróg żółciowych (87.59) I 297. cholangiografia dożylna (87.52) I 298. RTG żeńskich narządów rodnych (w tym histerosalpingografia) (87.89, 87.83) I 299. RTG męskich narządów rozrodczych (87.99) I 300. urografia przy użyciu środków jonowych (87.73) I 301. cystorenografia (87.78) I 302. cystoureterografia (87.76) I 303. RTG układu moczowego- inne (87.79) I Strona 7

8 304. arteriografia tętnic nerkowych (88.45) I 305. scyntygrafia tarczycy (92.01) I 306. galaktografia I 307. fistulografia I 308. USG obwodowego układu nerwowego z kolorowym dopplerem (88.71) I 309. USG jąder (88.733) I USG gałki ocznej i oczodołu (prezentacja A i B) - z użyciem kolorowego dopplera 310. (95.13) I 311. USG macicy ciężarnej (88.78) I 312. USG z użyciem dopplera (88.75) I 313. USG piersi (88.732) I 314. USG przezciemieniowe (88.71) I 315. USG stawów (88.70) I 316. USG tarczycy / przytarczyc (88.731) I 317. USG przezpochwowe, przezodbytnicze (88.746, ) I 318. USG układu moczowego (88.744) I 319. inne badania USG I 320. endosonografia przezodbytnicza stercza (88.745) I 321. endosonografia przezpochwowa z kolorowym dopplerem (88.772) I 322. endosonografia odbytnicy, bańki odbytnicy i zwieraczy odbytu (88.745) I 323. badanie echo endo przewodu pokarmowego (88.74) I 324. podstawowe badanie USG narządów położonych powierzchownie i poniżej przepony I godz. Holter - EKG (89.501) I godz. Holter - RR (89.503) I 327. EKG z opisem 328. pulsoksymetria 329. ocena audiologiczna (95.43) 330. badania akumetryczne 331. badania elektrofizjologiczne układu przewodzącego (37.26) I 332. ocena opróżniania ciśnienia żylnego (w tym fotopletymografia, wolumetria) (89.56) I 333. ocena drożności żylnej (w tym pletyzmografia impedancyjna) (89.57) I 334. ocena mikrokrążenia (w tym kapilaroskopia) (89.58) I 335. termografia (88.86) 336. flebografia (88.6) I 337. badania koproskopowe 338. badanie nasienia kompleksowe 339. badanie cytohormonalne badanie cytologiczne wymazu z szyjki macicy z rozpoznaniem wg systemu 340. Bethesda 2001 oraz uzupełniająco wg klasyfikacji Papanicolau 341. ph treści pochwowej I 342. test z 10% KOH I 343. badanie neuropsychologiczne (obejmuje testy psychologiczne) (89.15) 344. badanie przewodnictwa nerwowo - mięśniowego I 345. badanie składu kamieni moczowych 346. badanie stroboskopowe I 347. badanie treści dwunastniczej Strona 8

9 348. badanie węchu i smaku -gustometria I 349. badanie widzenia barw (95.06) 350. cystoskopia (57.32, 57.33) I 351. EEG (89.14) I 352. EEG 24 godzinny zapis I 353. EEG wideometryczne I 354. elektromiografia (83.22) I 355. ezofagofiberoskopia I 356. arteriografia (88.4) I 357. keratometria aparatem Jawala(11.29) 358. kolposkopia (67.13) I 359. kardiotokografia (75.32) 360. laryngoskopia bezpośrednia I 361. badanie pola widzenia (95.05) zabiegi diagnostyczne mięśni, ścięgien, powięzi i kaletki, łącznie z ręką - inne 362. (83.29) potencjały wywołane, np. ruchowe, somatosensoryczne, wzrokowe, słuchowe, 363. współczulne skórne ( ) I 364. farmakologiczna próba miasteniczna I 365. próba tuberkulinowa 366. próby kaloryczne I 367. kontaktowe testy skórne (do 10 alergenów) 368. kontaktowe testy skórne (od 11 alergenów) I 369. refraktometria 370. rektoskopia (48.23) 371. rynoskopia 372. badanie funkcji nosa - rhinomanometria (89.12) skaningowo-laserowe metody obrazowania nerwu wzrokowego i siatkówki (HRT lub 373. GDX lub TopSS lub OCT lub RTA lub fotografia cyfrowa) I 374. badanie synoptoforem 375. test Schirmera 376. tonometria (89.11) 377. dopasowanie aparatu słuchowego (95.48) 378. audiometria, badanie reakcji strzemiączka, tympanogram (95.41) 379. badanie dna oka po rozszerzeniu źrenic 380. badanie głosu, badanie mowy, rehabilitacja głosu i mowy (93.7) 381. cewnikowanie pęcherza moczowego (57.01) 382. dermatoskopia/videodermatoskopia dobór soczewek kontaktowych leczniczych przy leczeniu stożka rogówki i przy 383. anizometropii powyżej 3 dioptrii (łącznie z afakią) (95.32) 384. drenaż pęcherza moczowego 385. edukacja i opracowanie diety diagnostyczno - leczniczej 386. gonioskopia 387. iniekcja środka farmakologicznego ze wskazań nagłych 388. pielęgnacja stomii 389. płukanie dróg nosowych i zatok met. Proetza (96.53) Strona 9

10 podskórne wszczepienie środka farmakologicznego o przedłużonym uwalnianiu 390. (86.99) 391. przesiewowe badanie słuchu (zgodnie z algorytmem postępowania) 392. przetoczenie płynów/lekow nie uwzględnione w innych katalogach (99.1) 393. seans rehabilitacji logopedycznej trwający powyżej 30 min (93.7) 394. skrobanie rogówki na rozmaz lub posiew (11.21) 395. spirometria (89.7) 396. spirometria z próbą rozkurczową (93.02) 397. badanie tympanometryczne (95.47) 398. wstrzyknięcie podspojówkowe leku wstrzyknięcie szczepionki odczulającej (metoda klasyczna - badanie, ustalenie 399. dawki, wstrzyknięcie, obserwacja, ocena odczynu) (99.12) 400. zabieg odklejenia napletka (99.95) I 401. elektronystagmogram VNG oraz postulografia I 402. elektroretinogram (95.21) I 403. ezofagoskopia (42.23) I testy alergologiczne/próby ekspozycyjne (test metacholinowy, testy prowokacyjne) 404. (89.75) I 405. kontrola rozrusznika lub kardiowertera (89.44) I 406. limfangiografia I 407. nebulizacja w napadzie duszności (93.92) I 408. pletyzmografia całego ciała (89.74) I 409. Próby nadprogowe I 410. test obrotowy (95.45) I immunoterapia swoista (z wyjątkiem uczulenia na jady owadów błonkoskrzydłych) 411. (99.1) 412. badanie krzywej przepływ/objętość - spirografia (89.71) 413. wziernikowanie nosa (endoskopowe) (21.21) 414. aspiracja i płukanie zatok nosa (22.0) 415. sondowanie przewodu ślinowego (26.91) 416. rewizja tracheostomii (31.74) 417. wymiana rurki wewnatrzkrtaniowej / wewnątrztchawiczej (31.93) 418. diafanoskopia zatok przynosowych (89.35) 419. płukanie ucha, płukanie ucha z usunięciem woskowiny 420. badanie czucia rogówki estezjommetrem 421. pachymetria (11.29) 422. videokeratografia I 423. ocena komórek śródbłonka rogówki 424. badanie w lampie szczelinowej 425. skiaskopia 426. autorefraktometria 427. dobranie i dopasowanie protezy lub ortezy (93.31) 428. dopasowanie protezy kończyny (84.4) 429. neurotezjometria 430. oznaczanie objętości zalegającej (89.72) 431. badanie objętości dyfuzyjnej (89.73) 432. przezskórna przetoka nadłonowa (57.17) Strona 10

11 433. wymiana lub usunięcie cewnika z przetoki nadłonowej (59.94) 434. nakłucie wodniaka jądra (69.91) 435. test diagnostyczny erekcji prącia (89.29) 436. wymiana sondy żołądkowej/ezofagostomijnej (97.01) 437. wymiana rurki gastrostomijnej (97.02) 438. wymiana cewnika w przetoce jelita cienkiego (97.03) 439. wymiana cewnika w przetoce jelita grubego (97.04) 440. wymiana sondy w drogach żółciowych/trzustkowych (97.05) 441. videolaryngoskopia I 442. videostroboskopia I 443. zakładanie /wymaina krążka do pochwy w przypadku wypadania pochwy i macicy dobór i zakładanie wkładek terapeutycznych przy nietrzymaniu moczu i obniżaniu 444. ścian pochwy 445. perymetria statyczna I 446. wykonanie cyklu 10 sesji ćwiczeń pleoptycznych/ortoptycznych (95.35) I 447. dobór szkieł okularowych 448. wykonanie cyklu 10 inhalacji / gimnastyka oddechowa (93.89) I 449. podanie w okolice nerwów lub splotów nerwowych chorym z przewlekłym bólem czasowo działajacych leków przeciwbólowych, blokujących przewodnictwo I 450. badanie antropometryczne I Strona 11

WYKAZ ŚWIADCZEŃ SPRAWOZDAWANYCH W RAMACH REALIZACJI ŚWIADCZEŃ W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH

WYKAZ ŚWIADCZEŃ SPRAWOZDAWANYCH W RAMACH REALIZACJI ŚWIADCZEŃ W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH WYKAZ ŚWIADCZEŃ SPRAWOZDAWANYCH W RAMACH REALIZACJI ŚWIADCZEŃ W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH lp. kod sprawozdawanego świadczenie sprawozdawane (nazwa) usługi szczegółowe wchodzące w skład sprawozdawanego

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem (5diff) 12 zł 1 dzień Morfologia

Bardziej szczegółowo

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH dla pacjentów Medar-Pro Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Wykaz badań NAZWA BADANIA RODZAJ MATERIAŁU CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK ILOŚĆ DNI CENA BRUTTO

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 8 2 A - amylaza 656 3 ACTH 16 4 AFP 4 5 ALAT 27 864 6 Albumina 64 7 Aldosteron 8 8 ANA1 160 9 ANA2 76 10 Androstendion 164 11 anty - Rh 428 12 Anty-CCP 220 13 Antygen HE4 4 14 Antykoagulant

Bardziej szczegółowo

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Cennik badań laboratoryjnych obowiązujący od 01.07.2011 HEMATOLOGIA, KOAGUOLOGIA, ANALITYKA OGÓLNA Nr NAZWA BADANIA Cena 1 Morfologia

Bardziej szczegółowo

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Kierownik - mgr Beata Drozdowska - tel. 89 5386 230 Pracownie

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 567 3 AFP 13 192 4 ALAT 11 197 5 Albumina 3 220 6 Aldosteron 81 7 ANA1 291 8 Androstendion 179 9 Anty-RH 739 10 Anty-CCP 2 146 11 APTT 3 343 12 ASO - ilościowo 9 300

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 632 3 ACTH 14 4 AFP 7 5 ALAT 26 588 6 Albumina 61 7 Aldosteron 10 8 ANA1 146 9 ANA2 titration 17 10 Androstendion 156 11 Anty-RH 415 12 Anty-CCP 211 13 Antygen HE4 3

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne Cena zł

Badania laboratoryjne Cena zł Badania laboratoryjne Cena zł 1 Pobranie krwi żylnej do celów własnych 7 Badania hematologiczne 1 OB 5 2 Morfologia 5 dif długa 12 3 Morfologia 3 dif krótka 7 4 Rozmaz krwi- (leukogram) 5 5 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 Rodzaj usługi Cena netto w Stawka VAT w % Cena brutto w pobranie krwi 3,00 zw 3,00 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 Erytrocyty - oporność osmotyczna 18,00 zw 18,00 Leukocyty

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 Lp. Materiał Nazwa usługi Cena w PLN HEMATOLOGIA 1. krew żylna pełna Morfologia krwi 2. krew żylna pełna Morfologi krwi i rozmaz 15,00

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH SP ZOZ MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH SP ZOZ MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42 BADANIA PODSTAWOWE Nazwa badania Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni robocze) HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA Morfologia DIFF Krew EDTA Morfologia CBC Krew EDTA OB Krew cytrynianowa Płytki krwi na cytrynian

Bardziej szczegółowo

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 PLR i LS "KO-MED"ul. Staszica 1 A, 63-100 Śrem ALFABETYCZNY WYKAZ BADAŃ WYKONYWANYCH W LABORATORIUM KO-MED DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 1 17 OH PROGESTERON

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYCZNE

LABORATORIUM ANALITYCZNE 1. Analiza moczu 1 Mocz-badanie ogólne 5 1 2 Białko w moczu 5 2 3 Amylaza w moczu 5 2 4 Wapń w moczu 5 1 5 Mikroalbuminuria - mocz 10 2 6 B2 Mikroglobulina 20 2 2. Analiza kału 7 Badanie kału na krew utajoną

Bardziej szczegółowo

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ BADANIA LABORATORYJNE Lp. Rodzaj badania (nazwa) CENA (w zł.) Termin realizacji badania 1 17-OH-Progesteron 24,00 do 5 dni (roboczych) 2 Anty CCP 36,00 do 3 dni (roboczych)

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury. Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury. Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki 1 A01.24.191 Mocz - badanie ogólne 28,00 2 A03.29.191 Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych*

Cennik badań laboratoryjnych* Cennik badań laboratoryjnych* Dopłata za wykonanie badania w formie CITO Badania biochemiczne krwi Adrenalina poziom we krwi 90,00 zł Albuminy Aminotransferaza alaninowa (ALT) Aminotransferaza asparaginianowa

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Medycznych

Cennik Usług Medycznych Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Cennik Usług Medycznych I. ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE 1 Konsultacja psychiatryczna w Izbie Przyjęć 120,00 zł 2 Konsultacja psychiatryczna wyjazdowa 150,00 zł

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej Laboratorium Laboratorium SP ZOZ Kazimierza Wielka {gallery}lab1{/gallery} {gallery}lab2{/gallery} CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W LABORATORIUM ANALITYCZNYM SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej NRNAZWA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA 1 Mocz badanie ogólne 2 Mikroolbuminuria 3 Białko Bence Jonesa ( jakościowo) 4 Glukoza w moczu ( oznaczenie ilościowe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Chemia kliniczna 1 Albuminy 18,00 zł 2 Aminotransferaza alaninowa (ASPAT) 7,00 zł 3 Aminotransferaza asparaginowa (ALAT) 7,00 zł 4 Amylaza w moczu 9,00 zł 5 Amylaza w

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 120 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka +antybiogram 60 5 Plwocina - posiew

Bardziej szczegółowo

Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych.

Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych. Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych. Lp. Nazwa badania Badania hematologiczne 1 Morfologia krwi obwodowej 2 Rozmaz liczony w mikroskopie 3 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E

SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E ul. Zwycięstwa 1 tel./fax (0-68) 385 22 19 (Dyrekcja) 66-100 S U L E C H Ó W NIP 927 16 77-943 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena - Mocz: badanie ogólne + osad MoczBadOgólne+osad 22,00 zł - DZM oznaczenie stężenia cukru w moczu DZMStężCukruWmoczu

Bardziej szczegółowo

BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA

BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA Kod Nazwa badania Materiał BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA Czas oczekiwania na wynik** 1 Mocz - badanie ogólne + badanie osadu mocz 1 2 OB krew pełna cytrynian 1 3 Morfologia krwi (pełna) (5diff)

Bardziej szczegółowo

(PLN) ANALITYKA OGÓLNA

(PLN) ANALITYKA OGÓLNA % Załącznik Nr 1 Cennik Laboratorium Analitycznego dla pacjentów nie posiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ~ obowiązuje od dnia 15 listopada 2015 r. ~ L.p.

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj badania Cena

CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj badania Cena Załącznik Nr 7 do zarządzenia nr 14 /2015 Dyrektora SPMZOZ z dnia 01.06.2015r. CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH mgr PIOTR ZIELIŃSKI 44 200 Rybnik, ul. Marii Skłodowskiej Curie 7 tel. 32 42 38 313 www.laborpz.pl labor.pz@wp.pl punkt pobrań czynny: poniedziałek piątek : 6:30 17:00 sobota:

Bardziej szczegółowo

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS 3 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 90 5 Wymaz z nosa,

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM. Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM. Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/15 Dyrektora SPSK Nr 1 z dnia 24.02.2015 r. Pobranie materiału do badań 2,00 zł Lp. Kod

Bardziej szczegółowo

BADANIE. załacznik nr 2

BADANIE. załacznik nr 2 załacznik nr 2 BADANIE liczba badań przewidziana na 24 miesiące 1. Elektroforeza białek w surowicy (Proteinogram) 40 2. Białko do elektroforezy 25 3. AFP Alfa-fetoproteina 2 4. P/c anty-hcv 10 5. Albuminy

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 651 3 ACTH 14 4 AFP 7 5 ALAT 27 370 6 Albumina 63 7 Aldosteron 11 8 ANA1 151 9 ANA2 titration 18 10 Androstendion 161 11 Anty-RH 427 12 Anty-CCP 217 13 Antygen HE4 4

Bardziej szczegółowo

Badania Laboratorium

Badania Laboratorium Cennik usług Badania Laboratorium Nazwa badania HEMATOLOGIA Morfologia 5 Diff krew EDTA 1 dzień 7,00 zł Morfologia 5 Diff z rozmazem krew EDTA 1 dzień 10,00 zł OB krew cytrynianowa/krew EDTA 1 dzień 5,00

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY (BADANIA PRYWATNE) SYMBOL NAZWA PROCEDURY CENA RODZAJ

CENNIK PODSTAWOWY (BADANIA PRYWATNE) SYMBOL NAZWA PROCEDURY CENA RODZAJ CENNIK PODSTAWOWY (BADANIA PRYWATNE) SYMBOL NAZWA PROCEDURY CENA RODZAJ MATERIAŁU HEMATOLOGIA C55.083.02 MORFOLOGIA KRWI (PROFIL) 8,70 zł krew EDTA C59.082.22 OB. ODCZYN BIERNACKIEGO 5,00 zł krew na cytrynian

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA OGÓLNA. LP Badanie Cena 1. 5,- Mocz badanie ogólne 2. 1 Kał badanie na pasożyty 15,- 2 Kał badanie na Lamblie (Giardia) 23,-

ANALITYKA OGÓLNA. LP Badanie Cena 1. 5,- Mocz badanie ogólne 2. 1 Kał badanie na pasożyty 15,- 2 Kał badanie na Lamblie (Giardia) 23,- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2 tel. 62 588 03 90 fax. 62 588 04 02 e-mail: spzoz@krotoszyn.pl Internet: http://www.spzoz.krotoszyn.pl /Zarz. Dyrektora SP

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy.

Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy. Załącznik Nr 7. Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy. Lp. Nazwa badania Materiał Ilość badań w okresie 36 miesięcy Cena netto Wartość netto

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ 2014. I ANALITYKA OGÓLNA Mocz-badanie ogólne z osadem mocz 1 Mocz- mikroalbuminuria mocz 2

OFERTA BADAŃ 2014. I ANALITYKA OGÓLNA Mocz-badanie ogólne z osadem mocz 1 Mocz- mikroalbuminuria mocz 2 Nazwa badania OFERTA BADAŃ 2014 Materiał do badania Czas oczekiwania na wynik I ANALITYKA OGÓLNA Mocz-badanie ogólne z osadem mocz 1 Mocz- mikroalbuminuria mocz 2 Kamienie moczowe kamień moczowy Kał badanie

Bardziej szczegółowo

Witamina D3 Metabolit 25 (OH) 115,00 ACTH 35,00 Kortyzol 35,00 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 100,00 17-ketosterydy w DZM 90,00 Aldosteron 45,00

Witamina D3 Metabolit 25 (OH) 115,00 ACTH 35,00 Kortyzol 35,00 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 100,00 17-ketosterydy w DZM 90,00 Aldosteron 45,00 Cennik ZUM M-P-K Mocz - badanie ogólne 10,00 OB 6,00 Morfologia krwi (pełna) 14,00 Morfologia krwi (podstawowa) 10,00 Rozmaz krwi (manualnie) 8,00 PT (INR) 12,00 APTT 12,00 Fibrynogen 14,00 D-dimer- ilościowo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015

Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015 Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015 FORMULARZ OFERTOWY Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej tj. badań analitycznych i bakteriologicznych Udzielający

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH Oferujemy szeroki wachlarz badań laboratoryjnych w atrakcyjnych cenach Nie możesz znaleźć badania? Zdzwoń lub napisz do nas tel. 71 300 12 72, email:

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH. Cena w zł RODZAJ BADANIA. Lp. I

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH. Cena w zł RODZAJ BADANIA. Lp. I Szpital św. Józefa Sp. z o.o. cennik nr 2 ul. Okrzei 27, Mikołów CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH Lp. I HEMATOLOGIA 1 Morfologia (12 parametrów) 7 2 Rozmaz krwi obwodowej 10 3 Retikulocyty 6 4 OB. 5 II KOAGULOLOGIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1.

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1. FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP Nr konta bankowego Nr tel: nr faksu: e mail: w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH BADANIE Badania biochemiczne CENA PLN Albuminy 10,0 Aminotransferaza alaninowa (ALT) 7,0 Aminotransferaza asparaginianowa (AST) 7,0 Amylaza w moczu 10,0 Amylaza w surowicy

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne Badania laboratoryjne Lp. 1. 17-hydroksyprogesteron 8 2. acth 3 3. alat 10 882 4. albuminy 44 5. aldosteron 3 6. alfafetoproteina 22 7. aminotransferazy got, gtp 3 206 8. amylaza (diastaza) krwi 624 9.

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 200 2 Mocz - posiew + antybiogram 130 3 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 280 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka +antybiogram 150 5 Plwocina - posiew

Bardziej szczegółowo

Cennik Laboratorium Analitycznego dla jednostek zewnętrznych na podstawie zawartych umów. ~ obowiązuje od dnia 15 listopada 2015 r.

Cennik Laboratorium Analitycznego dla jednostek zewnętrznych na podstawie zawartych umów. ~ obowiązuje od dnia 15 listopada 2015 r. ( Załącznik Nr 1 Cennik Laboratorium Analitycznego dla jednostek zewnętrznych na podstawie zawartych umów ~ obowiązuje od dnia 15 listopada 2015 r. ~ L.p. Nazwa badania Cena netto badania (PLN) Materiał

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWO - ASORTYMENTOWY

FORMULARZ OFERTOWO - ASORTYMENTOWY Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWO - ASORTYMENTOWY Wskazane w formularzu ofertowym ilości przedmiotu zamówienia są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia innej ilości badań w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH DO CELÓW PROFILAKTYCZNYCH. Obowiązujący od 03.03.2014

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH DO CELÓW PROFILAKTYCZNYCH. Obowiązujący od 03.03.2014 CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH DO CELÓW PROFILAKTYCZNYCH Obowiązujący od 03.03.2014 Lp. Nazwa analizy Cena/zł HEMATOLOGIA 1 OB 6,50 zł 2 Leukocytoza 8,00 zł 3 Morfologia krwi z płytkami ( 16

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 17-OH progesteron po obc. 17-OH progesteron Alfa1 kwaśna glikoproteina Adrenalina - Osocze Adrenalina - DZM Alfafetoproteina Przeciwciała antykardiolipinowe IgG,IgM Albuminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Szczegółowa oferta cenowa Lista badań

Załącznik nr 3 Szczegółowa oferta cenowa Lista badań Lista wymaganych przez zamawiającego badań laboratoryjnych ( badania analityczne, hematologiczne, koagulologiczne, biochemiczne, serologiczne, epidemiologiczne, mikrobiologiczne wykonywane w Medycznym

Bardziej szczegółowo

Test ciążowy... ( Odczyn Waalera-Rosego... ( RF-czynnik reumatoidalny... ( WR...( Grupa krwi...( P/ciała anty Rh-D... (

Test ciążowy... ( Odczyn Waalera-Rosego... ( RF-czynnik reumatoidalny... ( WR...( Grupa krwi...( P/ciała anty Rh-D... ( Badania hematologiczne i koagulologiczne cena Koagulogram Czas i wskaźnik potrombinowy próba Quicka - INR)... Czas kaolnowo-kefalinowy APTT)... Fibrynogen... Rozmaz ręczny... Morfologia z rozmazem + płytki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 /do Szczegółowych Warunków/ Formularz CENOWY. Wartość [zł]

Załącznik Nr 2 /do Szczegółowych Warunków/ Formularz CENOWY. Wartość [zł] Formularz CENOWY Załącznik Nr 2 /do Szczegółowych Warunków/ Lp. Nazwa badania Liczba badań Cena [zł] 1 17-OH KETOSTERYDY W DZM 1 2 17-OH PROGESTERON 60 3 2-OH VITAMINA D3 10 4 ACTH-HORMON ADRENOKORTYKOTROPOWY

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia krwi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie w związku z zapytaniami oferenta wyjaśnia:

INFORMACJA NR 1. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie w związku z zapytaniami oferenta wyjaśnia: Nadarzyn, dnia 14.12.2009r SPGZOZ 1/2009 INFORMACJA NR 1 Dotyczy: konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 R.

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 R. CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 R. Lp Rodzaj badania/ usługi Cena w zł BADANIA RTG 1 Badanie RTG bez opisu jedna płaszczyzna 33,00 2 Badanie RTG z opisem

Bardziej szczegółowo

Czas oczekiwania na wynik (dni)

Czas oczekiwania na wynik (dni) Nazwa badania Cena badania Czas oczekiwania na wynik (dni) H E M A T O L O G I A Morfologia 5 diff 5,00 zł. 1 Morfologia 3 diff 4,50 zł. 1 Rozmaz krwi obwodowej 4,50 zł. 1 Retikulocyty 4,00 zł. 1 OB 5,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia nr 46 / 2015

Załącznik 1 do Zarządzenia nr 46 / 2015 Załącznik 1 do Zarządzenia nr 46 / 2015 CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH obowiązujący od dnia 01.01.2016 r. L.p. NAZWA BADANIA MATERIAŁ CENA ( w PLN) HEMATOLOGIA 1. Morfologia krwi obwodowej krew pełna 8 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Oferta cenowa

Załącznik Nr 1 Oferta cenowa Załącznik Nr 1 Oferta cenowa Lp Rodzaj badania proponowana cena szacunkowa ilość wartość 1 Mocz - badanie ogólne (ICD-9: A01) 9000 2 OB (ICD-9: C9) 600 3 Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C) 200 4 Morfologia

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych ZEWNĘTRZNY na podstawie zawartych umów obowiązuje od dnia 1 października 2016 r

Cennik badań laboratoryjnych ZEWNĘTRZNY na podstawie zawartych umów obowiązuje od dnia 1 października 2016 r LABORATORIUM ANALITYCZNE Cennik badań laboratoryjnych ZEWNĘTRZNY na podstawie zawartych umów obowiązuje od dnia 1 października 2016 r L. p ANALITYKA OGÓLNA Nazwa badania Koszt badania ( zł ) Materiał,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej tj. badań analitycznych i bakteriologicznych*

Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej tj. badań analitycznych i bakteriologicznych* Załącznik Nr 1 do umowy CENNIK BADAŃ Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej tj. badań analitycznych i bakteriologicznych* Udzielający Zamówienia: Beskidzki Zespół Leczniczo Rehabilitacyjny

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Gabinet przyjęć czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 14:35. Pozostałe godziny i dni świąteczne w systemie dyżurowym pod numerem telefonu (089) 539-82-66

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o.

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. L.p. Nazwa pakietu Cena pakietu 1. Pakiet badań podstawowych (mocz badanie ogólne, OB, morfologia krwi, glukoza, cholesterol całkowity, ALT, mocznik) 90,00

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY Załącznik Nr 3 do SWKO FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY L. p. Nazwa Badania Przewidywana liczba badań wykonywanych w skali 1 roku Cena jedn. netto Wartość netto (kol. 3 x kol. 4) Stawka podatku VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 20.07.2015r.

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 20.07.2015r. Kod Nazwa badania Cena 104 ALAT 5,00 213 AMH antymulerian hormon 250,00 22 Amniopunkcja - wraz z oznaczeniem kariotypu płodu 1400,00 118 Amylaza 5,00 117 Amylaza trzustkowa 9,00 172 Androstendion 60,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 18/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 18/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z dnia 10 kwietnia 2015 r. Załącznik do Zarządzenia nr 18/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z dnia 10 kwietnia 2015 r. Lp. Nazwa badania Cena badania w zł 1. ACTH 30 2. AFP 30 3. Albumina

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o.

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. L.p. Nazwa pakietu Cena pakietu Pakiet dla kobiet planujących poczęcie dziecka z grupą krwi 1. (grupa krwi, morfologia, OB., mocz - badanie ogólne, glukoza,

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia

Bardziej szczegółowo

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ BADANIA LABORATORYJNE Lp. Rodzaj badania (nazwa) CENA (w zł.) Termin realizacji badania 1 17-OH-Progesteron 24,00 do 5 dni (roboczych) 2 Anty CCP 36,00 do 3 dni (roboczych)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3. ilość badań x. Ilość badań cena przewidywana/1 jednostkowa L.p Nazwa/rodzaj badania

ZAŁĄCZNIK NR 3. ilość badań x. Ilość badań cena przewidywana/1 jednostkowa L.p Nazwa/rodzaj badania Ilość badań cena przewidywana/1 jednostkowa L.p Nazwa/rodzaj badania 2 mc badania 1 17-OHPRG 4 2 ACTH 4 3 AFP 12 4 ALAT 6576 5 ALBUMINA 73 6 AMFETAMINA 1 7 AMYLAZA w sur 330 8 AMYLAZA w moczu 109 9 ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Czas oczekiwania na wynik (dni)

Czas oczekiwania na wynik (dni) Zał. Nr 2 do konkursu Formularz asortymentowo-cenowy Lp Czas oczekiwania na wynik (dni) Szacunkowa ilość badań w okresie umowy Nazwa badania (kod ICD) ACTH - hormon adrenokortykotropowy (L63) 6 1. 2. Albumina

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik BIOCHEMIA/IMMUNOCHEMIA ACTH (Hormon adenokortykotropowy) 38,00 zł ALAT (Aminotransferaza alaninowa) 5.00 zł ALBUMINY 20,00 zł AMYLAZA (Diastaza) 6,00 zł OSOCZE/ MOCZ ANTY TPO (P.ciała przeciw peroksydazie

Bardziej szczegółowo

Cennik badań. 2 Białko w moczu 1 7.00 zł. 3 Białko w dobowej zbiórce moczu 1 6.00 zł. 4 Glukoza w moczu 1 6.00 zł

Cennik badań. 2 Białko w moczu 1 7.00 zł. 3 Białko w dobowej zbiórce moczu 1 6.00 zł. 4 Glukoza w moczu 1 6.00 zł Cennik badań 1. Analityka lekarska 2. Hematologia - serologia - koagulologia 3. Biochemia kliniczna enzymy, witaminy 4. Hormony markery nowotworowe 5. Przeciwciała autoprzeciwciała 6. Immunoserologia chorób

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo - cenowy zał. nr 5 do SWKO

Formularz asortymentowo - cenowy zał. nr 5 do SWKO Formularz asortymentowo - cenowy zał. nr 5 do SWKO L.p. Nazwa badania laboratoryjnego Ilość badań w roku (w sztukach) Hematologia 1 Leukocyty z rozmazem 35 2 Retikulocyty 2 3 Płytki (metoda manualna) 25

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 10.02.2016r.

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 10.02.2016r. Kod Nazwa badania Cena 242 17 OH progesteron 80,00 104 ALAT 5,00 213 AMH antymulerian hormon 250,00 22 Amniopunkcja - wraz z oznaczeniem kariotypu płodu 1400,00 118 Amylaza 5,00 117 Amylaza trzustkowa

Bardziej szczegółowo

10 Cholesterol HDL Cholesterol LDL wyliczony Profil lipidowy z wyliczonym LDL 8974

10 Cholesterol HDL Cholesterol LDL wyliczony Profil lipidowy z wyliczonym LDL 8974 .. Pieczęć oferenta Załącznik nr 1 do SIWKO nr ZP/01/12/KO Szczegółowy wykaz badań, terminy i szacunkowa ilość badań będących przedmiotem konkursu FORMULARZ OFERTOWY - DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Wartość

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOMERCYJNY Diagnostyka Laboratoryjna

CENNIK KOMERCYJNY Diagnostyka Laboratoryjna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej z dnia 5.05.2014r. CENNIK KOMERCYJNY Diagnostyka Laboratoryjna kod badania Nazwa badania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 ID: 1/KON/14 Warszawa, dnia 22.01.2014 r. WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS I. Poradnie lekarskie, diagnostyka, rehabilitacja 1. POZ - internistyczna 2. Poradnia okulistyczna 3. Poradnia neurologiczna 4. Poradnia laryngologiczna 5. Poradnia urazowo-ortopedyczna

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Przedmiot zamówienia: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz wykonanie usług zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie badań formularz cenowy

Zestawienie badań formularz cenowy Załącznik nr 2 L.p. Nazwa badania Zestawienie badań formularz cenowy Ilość badań w ujęciu dwuletnim 1 Mocz - badanie ogólne 4 536 2 OB 3 083 3 Morfologia krwi (pełna) 5 079 4 Rozmaz krwi (manualnie) 109

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2013 R.

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2013 R. CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2013 R. Lp Rodzaj badania/ usługi Cena w zł BADANIA RTG 1 Badanie RTG bez opisu jedna płaszczyzna 33,00 2 Badanie RTG z opisem

Bardziej szczegółowo

Koszty świadczeń medycznych określonych w Załączniku 2 do niniejszej oferty. BASIC PLUS OPTIMAL 1. Ubezpieczenie indywidualne 69 zł 99 zł

Koszty świadczeń medycznych określonych w Załączniku 2 do niniejszej oferty. BASIC PLUS OPTIMAL 1. Ubezpieczenie indywidualne 69 zł 99 zł Warszawa, 27.02.2014r OFERT A SPECJALNA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA M EDI-CARE Niniejsza oferta została złożona w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Leczenia MEDI-CARE zatwierdzone uchwałą

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. 1 Morfologia 3 Diff 1 dzień 8,00 9,84

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. 1 Morfologia 3 Diff 1 dzień 8,00 9,84 CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Hematologia Cena+Vat (PLN) 1 Morfologia 3 Diff 1 dzień 8,00 9,84 2 Morfologia CBC 1 dzień 6,00 7,38 3 Morfologia + retikulocyty

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej /RTG/ obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Rodzaj badania Ilość Cena jednostkowa w zł

Rodzaj badania Ilość Cena jednostkowa w zł Załącznik nr 1 PAKIET I Lp w zł 1 Helicobacter pylori IgM w surowicy 2 Helicobacter pylori IgG w surowicy 3 Toksoplazmoza IgM 500 4 Toksoplazmoza IgG 500 5 Toksawidność IgG 6 Borelioza IgM - ilościowo

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Centrum Zdrowia SALUS LABORATORIUM

CENNIK USŁUG Centrum Zdrowia SALUS LABORATORIUM CENNIK USŁUG Centrum Zdrowia SALUS LABORATORIUM Kod ICD-9 Nazwa wg ICD-9 Cena X100 Inne 50 A Analityka lekarska A01 Mocz - badanie ogólne 10 A07 Białko całkowite w moczu - utrata dobowa 11 A15 Glukoza

Bardziej szczegółowo

KOD Opis świadczenia Nazwa systemowa Cena VAT. zw DZMStężCukruWmoczu 10,00 zł - DZM - oznaczenie stężenia białka w

KOD Opis świadczenia Nazwa systemowa Cena VAT. zw DZMStężCukruWmoczu 10,00 zł - DZM - oznaczenie stężenia białka w CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH KOD Opis świadczenia Naa systemowa Cena VAT ANALITYKA 1101 - Mocz: badanie ogólne + osad MoczBadOgólne+osad 10,00 zł - DZM oznaczenie stężenia cukru w 1102 moczu DZMStężCukruWmoczu

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Lp Badanie Materiał BIOCHEMIA W dni robocze do 15:00 CENA w PLN Po 15:00 oraz w soboty czas oczekiwania na wynik 1 Mocznik surowica 5,50 6,05 w tym samym dniu 2 Kreatynina surowica

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie W trosce o zdrowie i wygodę Panów, przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. 3 Morfologia + retikulocyty 1 15,00 18,45

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. 3 Morfologia + retikulocyty 1 15,00 18,45 CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Hematologia Cena+Vat (PLN) 1 Morfologia 3 Diff 1 dzień 8,00 9,84 2 Morfologia CBC 1 6,00 7,38 3 Morfologia + retikulocyty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do konkursu A.I.420-4/15 (Załącznik Nr 1b do umowy)

Załącznik Nr 4 do konkursu A.I.420-4/15 (Załącznik Nr 1b do umowy) Diagnostyka Laboratoryjna Załącznik Nr 4 do konkursu A.I.420-4/15 (Załącznik Nr 1b do umowy) Lp. BADANIE Ilość badań Cena jednostkowa 1 2 3 4 1. Mocz - badanie ogólne 1636 2. Glukoza 1803 3. TSH 47 4.

Bardziej szczegółowo

BADANIA LABORATORYJNE

BADANIA LABORATORYJNE BADANIA LABORATORYJNE 1. OB. 2. MORFOLOGIA 3. ROZMAZ KRWI MIKROSKOPOWY 4. RETICULOCYTY 5. CZAS KRWAWIENIA BADANIA MOCZU 6. MOCZ POBRANIE 7. BADANIE OGÓLNE + OSAD MOCZU 8. CUKIER W MOCZU 9. ACETON W MOCZU

Bardziej szczegółowo

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia cena uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/Jednostka Badanie ogólne moczu z oceną osadu 8,00 Zakład Diagnostyki

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia cena uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/Jednostka Badanie ogólne moczu z oceną osadu 8,00 Zakład Diagnostyki Cennik na rok 2016 świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych oraz udzielanych w ramach zawieranych umów ZAKŁAD DIAGNOSTYKI ul. Kopernika 15b tel. 12-424-83-68, 424-83-78, 424-83-91

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: OFERTA. składam ofertę na wykonanie zamówienia na części. wpisany do rejestru... pod numerem...

ZAMAWIAJĄCY: OFERTA. składam ofertę na wykonanie zamówienia na części. wpisany do rejestru... pod numerem... załącznik nr 1 do SIWZ... pieczęć Wykonawcy ZAMAWIAJĄCY: Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Żymirskiego 2 05-230 Kobyłka OFERTA W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu CENNIK USŁUG SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu CENNIK USŁUG SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu CENNIK USŁUG SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU Obowiązujący w okresie 01.01.2014 31.12.2014 Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK USŁUG Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA L.p. Rodzaj badania Cena netto w zł Stawka vat w % Cena brutto w zł DIAGNOSTYKA ANALITYCZNA 1 Aceton

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Płock, ul. Kościuszki 28, ul. Miodowa 2, ul. Zielona 40

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Płock, ul. Kościuszki 28, ul. Miodowa 2, ul. Zielona 40 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Płock, ul. Kościuszki 28, ul. Miodowa 2, ul. Zielona 40 cena netto cena brutto ANALITYKA Amfetamina w moczu 20,00 20,00 Badanie nasienia 40,00 40,00 Barbiturany w moczu 20,00

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 - Badania specjalistyczne

Zadanie 1 - Badania specjalistyczne Zadanie 1 - Badania specjalistyczne Rodzaj badania wynik w dniach 1. 17-OH Progesteron 7 25 2. ACTH (hormon adenokortykotropowy) 7 30 3. AFP (alfa-fetoproteina) 5 30 4. AMH 7 30 5. Aldosteron 7 5 6. Alfa1

Bardziej szczegółowo