Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik"

Transkrypt

1 Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik

2 Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik opracował zespół CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej w składzie: Jan Jerschina, Szymon Beźnic, Dominika Lalik-Budzewska, Elżbieta Lesińska, Łukasz Pytliński Współpraca i konsultacja zespół Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki w składzie: Marcin Kopeć, Agnieszka Górniak, Rafał Poniewski, Bartosz Józefowski Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego Kraków, ul. Basztowa 22 Adres do korespondencji: Kraków, ul. Racławicka 56 (012) , (012) Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonane z podaniem źródła. Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie. Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opracowanie graficzne, skład, przygotowanie do druku, druk: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk Redakcja techniczna: Elżbieta Czarnacka Projekt graficzny: Bożena Rociek

3 Szanowni Państwo! Mam przyjemność zarekomendować Państwu Standardy obsługi inwestora w Małopolsce oparty na zbiorze dobrych praktyk podręcznik obsługi inwestorów w małopolskich urzędach gminnych. Zawarte w nim informacje nie tylko porządkują wiedzę na temat procesu pozyskiwania nowych inwestycji, ale także stanowić mogą źródło wiedzy jak tworzyć nową jakość w relacjach urzędów z przedsiębiorcami. Publikacja powstała w oparciu o przeprowadzone badania, wywiady z ekspertami oraz praktyczne przykłady pochodzące z instytucji profesjonalnie zajmujących się obsługą inwestorów. Audyt obsługi inwestorów przeprowadzony wśród instytucji samorządowych wskazał na potrzebę dalszego przekazywania wiedzy i prezentowania dobrych wzorców w tej dziedzinie. Za bardzo ważne uznano także promowanie otwartej postawy w relacjach z potencjalnymi inwestorami. Zarząd Województwa poświęca wiele uwagi zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Przyciąganie zewnętrznego kapitału jest nie tylko szansą, lecz warunkiem rozwoju regionalnego. Zadania samorządu lokalnego to: profesjonalne przygotowanie oferty inwestycyjnej, sprawne przeprowadzenie negocjacji z potencjalnym inwestorem, udzielenie pomocy w dopełnieniu procedur, a także rzetelna ocena składanych ofert. Podręcznik, który trafia właśnie w Państwa ręce, to kompendium wiedzy o obsłudze inwestorów. Mam nadzieję, że podzielają Państwo naszą troskę o usprawnianie procesu inwestycyjnego w Małopolsce. Zachęcam więc do zapoznania się z przedstawionym schematem obsługi inwestorów. Dziękuję wszystkim instytucjom i osobom, których zaangażowanie umożliwiło wydanie tego podręcznika. Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego 3

4

5 Poradnik niniejszy został oparty na trzech typach źródeł. Pierwszym były wyniki badania pt. Poziom obsługi inwestorów w Małopolsce, zrealizowanego na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki, działającego w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, drugim dostępne instrukcje i poradniki, trzecim zaś istniejąca literatura przedmiotu. Badanie zrealizowane dla Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki pozwoliło na wyciągnięcie wniosku, że samorządy gminne potrzebują poradnika, który byłby dostosowany do potrzeb gmin rolniczych, wiejskich oraz tych najmniej doświadczonych w kontaktach z potencjalnymi inwestorami. Wyniki badań wskazują, że niedostateczne doświadczenie oraz niepowodzenia pierwszych kontaktów powodują utratę wiary w szanse pozyskania inwestora. Tymczasem naturalne jest, że większość kontaktów z potencjalnymi inwestorami nie kończy się zainwestowaniem na obszarze gminy. Nie należy z tego wyciągać wniosku, że gmina nie stanowi atrakcyjnej lokalizacji, ani że proces pozyskiwania inwestora jest w całości niepoprawny. Oczywiście należy analizować sposób postępowania, diagnozować błędy, starać się określać sposoby ich naprawienia i działać w kierunku promowania gminy. Powierzamy Państwu zestawienie wzorów i standardów postępowania w najbardziej typowych sytuacjach. Dla ich zobrazowania w treści poradnika umieszczone zostały przykłady dobrych praktyk oraz najczęściej popełnianych błędów. Celem tej publikacji nie jest stworzenie uniwersalnego wzorca postępowania w zakresie obsługi inwestorów. Poradnik traktować należy raczej jako zbiór zaleceń, które umożliwią gminom rozwijanie własnego schematu działań. Najważniejsze jest, by potencjalnemu inwestorowi zawsze dostarczać rzetelne informacje, odpowiednio dobierać argumenty w dyskusji z inwestorem oraz budować klimat zaufania. Jan Jerschina Prezes CEM IBRiOP 5

6

7 Spis treści Wykaz używanych skrótów Wprowadzenie Przygotowanie strategii działań proinwestycyjnych Rola władz gminy w procesie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji Założenia strategii proinwestycyjnej Instytucje wspierające pozyskiwanie inwestorów Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Krakowski Park Technologiczny i Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna Centrum Business in Małopolska Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Inne organizacje lokalne wspierające proces pozyskiwania inwestorów do gmin Oferta promocyjno-inwestycyjna Cele oferty inwestycyjnej System Informacji Inwestycyjnej Oferta ulg, zachęt i ułatwień dla inwestorów Przygotowanie formularza informacyjnego PAIiIZ Materiały umożliwiające obrazowe przedstawienie oferty Folder informacyjny dla inwestorów Prezentacja multimedialna Zawartość informacyjna strony internetowej urzędu Promocja oferty inwestycyjnej

8 Poradnik dla gmin 4. Pierwszy kontakt z potencjalnym inwestorem Procedura postępowania w razie pierwszego kontaktu z potencjalnym inwestorem Ramy czasowe udzielania odpowiedzi przez urzędników Organizacja spotkania z potencjalnym inwestorem Przebieg spotkania z potencjalnym inwestorem Szczegółowe pytania, jakie należy zadać przed spotkaniem Standardowy przebieg spotkań z potencjalnymi inwestorami Postępowanie w przypadku kontaktu z inwestorem zagranicznym Szkolenia podnoszenie kwalifikacji urzędników Negocjacje i współpraca z inwestorem Negocjacje z inwestorem Współpraca z inwestorem w trakcie realizacji inwestycji i po jej zakończeniu Bibliografia Strony internetowe: Załączniki Załącznik nr 1 wzór formularza informacyjnego PAIiIZ dla nieruchomości typu greenfield Załącznik nr 2 wzór formularza informacyjnego PAIiIZ dla nieruchomości typu brownfield Załącznik nr 3 logo województwa małopolskiego oraz logo Business in Małopolska Załącznik nr 4 Karta informacyjna dla stanowiska pierwszego kontaktu Załącznik nr 5 Karta informacyjna dla Koordynatora Informacji Inwestycyjnej Załącznik nr 6 Formularz przygotowywania spotkania z inwestorem Załącznik nr 7 Polecana literatura z zakresu zagadnień obsługi inwestora zagranicznego i negocjacji

9 Wykaz używanych skrótów CEM IBRiOP CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. COI Centrum Obsługi Inwestora KPT Krakowski Park Technologiczny MARR Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego MOG Małopolskie Obserwatorium Gospodarki PAIiIZ Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych PUP Powiatowy Urząd Pracy SSE Specjalna Strefa Ekonomiczna UMWM Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego WUP Wojewódzki Urząd Pracy WM Województwo Małopolskie 9

10

11 Wprowadzenie Jakość współpracy samorządów gminnych z potencjalnymi inwestorami jest jednym z ważniejszych czynników rozstrzygających o wyborze lokalizacji pod planowaną inwestycję. Tak zwane miękkie czynniki, sprzyjające podjęciu decyzji o lokalizacji inwestycji do których należy zaangażowanie lokalnych urzędów i jakość obsługi inwestorów nabierają szczególnego znaczenia, gdy inwestor ma do wyboru kilka lokalizacji dla swojej inwestycji. Badania procesów decyzyjnych i praktyka wskazują, że wybór dokonywany jest wówczas w oparciu o maksymalizację korzyści emocjonalnych: przedsiębiorca chętniej rozpocznie działalność tam, gdzie panuje przyjazny klimat dla prowadzenia inwestycji oraz gdzie ma zapewnioną przychylność władz lokalnych. Podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji przedstawicieli samorządów, a w efekcie maksymalne wykorzystanie możliwości wpływu władz lokalnych na decyzje lokalizacyjne przedsiębiorstw, stanowi przedmiot starań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, zainteresowanego stałym wzrostem strumienia inwestycji napływających do Małopolski. Opracowanie stanowi praktyczny poradnik, przygotowujący przedstawicieli władz lokalnych do profesjonalnej obsługi inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem działalności na terenie gminy. Wskazówki w nim zawarte w większości uznać można za uniwersalne i możliwe do zastosowania w różnych typach gmin (zarówno o profilu przemysłowym, jak i turystycznym), a jego celem w dłuższej perspektywie jest ujednolicenie i usprawnienie procesu obsługi projektów inwestycyjnych w Małopolsce. Tworząc poradnik, autorzy opierali się na dostępnych w formie papierowej oraz elektronicznej dokumentach dotyczących obsługi projektów inwestycyjnych (patrz: Bibliografia), korzystali także z doświadczeń instytucji wspierających gminy w po zys kiwaniu inwestorów, takich jak Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Krakowski Park Technologiczny, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Podstawą dla formułowania wskazówek, dotyczących obsługi inwestora, były wnioski wynikające z badania Poziom obsługi inwestora w Małopolsce, zrealizowanego we wrześniu 2009 roku przez CEM IBRiOP na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki. Opierając się na wnioskach z badania, za pomocą graficznych oznaczeń (symbol kciuka skierowanego w górę lub w dół) wyróżniono w tekście poradnika przykłady dobrych praktyk oraz wskazano na najczęściej popełniane błędy. Badania, zrealizowane w 20 małopolskich gminach, ujawniły brak w wielu urzędach procedur obsługi inwestorów. Ilustracją wyników badań jest wykres przedstawiający procent realizacji standardów obsługi inwestora w zbadanych gminach. Pokazuje on, że zaledwie w 3 z 20 zbadanych małopolskich urzędów procent realizacji standardów obsługi wyniósł 80% lub więcej. W 9 gminach nie zrealizowano natomiast nawet 60% standardów. 11

12 Poradnik dla gmin Wykres 1. Procent realizacji przyjętych w badaniu standardów obsługi inwestora w 20 zbadanych małopolskich gminach Źródło: Raport z badania pt. Poziom obsługi inwestora zagranicznego w Małopolsce zrealizowanych w 2009 r. Poradnik składa się z sześciu rozdziałów, które obrazują następujące po sobie etapy obsługi inwestora. Analizę standardów obsługi rozpoczyna opis procesu przygotowania i wdrożenia strategii proinwestycyjnej wraz z omówieniem działalności instytucji wspierających władze samorządowe w kontaktach z inwestorami. Główna część poradnika prezentuje metody opracowania oferty inwestycyjnej oraz standardy obsługi informacyjnej inwestorów, formy kontaktu, organizację spotkań oraz przedstawienie oferty. Końcowy rozdział poświęcony jest omówieniu negocjacji i obsługi poinwestycyjnej. Treść poradnika skupia się na głównych obszarach obsługi inwestora i nie obejmuje pełnego zakresu elementów związanych z tą tematyką. Dlatego opracowanie uzupełnione zostało o bibliografię, która umożliwi samodzielne pogłębianie wiedzy dotyczącej analizowanych zagadnień. 12

13 1. Przygotowanie strategii działań proinwestycyjnych

14

15 1. Przygotowanie strategii działań proinwestycyjnych Rola władz gminy w procesie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji O wyborze lokalizacji inwestycji decydują w pierwszym rzędzie czynniki twarde, jak położenie geograficzne, dostępność komunikacyjna, wielkość rynków zbytu oraz jakość i koszt siły roboczej. Jednak także elementy miękkie, w tym jakość obsługi inwestora oraz zachęty oferowane inwestorom przez władze gminne, stanowią istotny czynnik determinujący napływ inwestycji. Co więcej, niechętne nastawienie władz lokalnych może tworzyć na tyle zły klimat do prowadzenia interesów, że gmina przegrywa w konkurencji z lokalizacją teoretycznie mniej atrakcyjną, lecz bardziej przyjazną inwestorom. Rolę jakości obsługi inwestorów w procesie podejmowania decyzji lokalizacyjnej ilustruje Tabela 1. Tabela 1. Wpływ wybranych czynników na wybór miejsca inwestycji według inwestorów (odsetek wskazań na bardzo duży i duży wpływ czynnika). Wyróżniono czynniki, na które bezpośredni wpływ mają władze samorządowe. Czynnik lokalizacji Ocena inwestorów Bliskość głównych dróg 73,6 Współpraca władz gminy 66,0 Dogodne położenie w stosunku do odbiorców 64,2 Pozytywne nastawienie ludzi wobec pracy 61,5 Niskie koszty pracy 58,8 Łatwość pozyskania wykwalifikowanych robotników 56,6 Dostępność szczegółowej informacji o terenie 54,9 Łatwość pozyskania wysoko kwalifikowanych specjalistów 51,0 Bliskość przyszłej lub obecnej autostrady 46,2 Niskie ceny ziemi 46,0 Dobre warunki ekologiczne 42,0 Niewielka skłonność do strajków 36,7 Dostępność specjalistycznych usług dla firm 32,7 Bliskość granicy 32,1 Pozytywne doświadczenia firm inwestujących wcześniej w danym miejscu 29,4 Dostępność tanich budynków 29,4 Brak wojowniczo nastawionych organizacji związkowych 29,2 Bliskość zaopatrzenia w surowce, materiały lub części 28,3 Dostępność usług zaspokajających potrzeby pracowników firmy 26,5 Źródło: Opracowanie na podstawie Jarczewski W., 2007, Pozyskiwanie inwestorów do gmin, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s

16 Poradnik dla gmin Praktyka gmin osiągających sukcesy w pozyskiwaniu inwestorów pokazuje, że podstawą aktywności proinwestycyjnej jest wola i zaangażowanie władz jednostki samorządu lokalnego. Często to osobowość liderów aktywizuje budowę systemu działań, umożliwiających rozwój przedsiębiorczości w gminie. Pozyskiwanie inwestorów to zwykle proces długofalowy i wymagający wielokierunkowych działań ze strony władz samorządowych. W konsekwencji sukces uzależniony jest także od stabilności władzy w gminie i ciągłości działań proinwestycyjnych w kolejnych kadencjach. Pozytywne nastawienie władz samorządowych do pozyskiwania inwestorów i aktywność lokalnych liderów, jak pokazuje przykład kilku małopolskich gmin, jest niezbędnym czynnikiem sukcesu. Błędem bywa przekonanie, że posiadana oferta inwestycyjna jest na tyle atrakcyjna, że wypromuje się sama. Założenia strategii proinwestycyjnej Etapy budowy strategii proinwestycyjnej Pierwszym krokiem do pozyskania inwestora jest sformułowanie wpisującej się w strategię lokalnego rozwoju gospodarczego wizji proinwestycyjnej polityki gminy. Strategia powinna określać konieczne działania i wskazywać pożądane cele. Podstawą wyznaczenia kierunku strategii proinwestycyjnej jest określenie potencjału gminy, oczekiwanych w związku z pojawieniem się inwestorów korzyści oraz wskazanie istniejących ograniczeń i sposobów ich przezwyciężenia. Budowę strategii proinwestycyjnej rozpoczyna określenie celu planowanych działań proinwestycyjnych. Podstawą są odpowiedzi na pytania o przyszłość gminy: Czy celem jest pozyskanie inwestycji przemysłowych czy rozwój usług turystycznych? Czy przyciągnięcie inwestora z branży przemysłowej nie zaszkodzi wizerunkowi gminy turystycznej? Czy gmina spełni wymagania dotyczące wielkości terenu inwestycyjnego, czy konieczne jest sprofilowanie oferty na potrzeby mniejszych przedsięwzięć? Jaką perspektywę rozwoju akceptują mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy? Kształt długofalowej strategii musi wynikać z odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące wizji rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Kwestie sporne lokalny samorząd powinien poddać konsultacjom społecznym, aby ograniczyć ryzyko konfliktów związanych z pojawieniem się w gminie nowego podmiotu gospodarczego. Należy określić priorytety rozwoju lokalnego głównymi korzyściami z przyciągnięcia inwestora mogą być redukcja bezrobocia lub aktywizacja lokalnej gospodarki, a nie bezpośrednie wpływy z podatku od nieruchomości. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie mocnych i słabych stron gminy oraz szans i zagrożeń, czyli wykonanie analizy SWOT 1 (patrz: Tabela 2). Wokół mocnych stron i szans roz- 1 Analiza SWOT technika analityczna służąca porządkowaniu informacji, stanowiąca pierwszy etap analizy strategicznej. Polega na posegregowaniu posiadanych informacji na cztery kategorie: mocne strony (wszystko, co stanowi atut analizowanego przedmiotu), słabe strony (wszystko, co stanowi słabość analizowanego przedmiotu), szanse (wszystko, co stwarza dla analizowanego przedmiotu szansę korzystnej zmiany) oraz zagrożenia (wszystko, co stwarza dla analizowanego przedmiotu niebezpieczeństwo niekorzystnej zmiany). Mocne i słabe strony stanowią czynniki wewnętrzne, natomiast szanse i zagrożenia czynniki zewnętrzne. 16

17 Przygotowanie strategii działań proinwestycyjnych wojowych będzie można budować strategię promocji gminy. Podaż terenów inwestycyjnych, tak w kraju, jak i w województwie, jest dość duża, należy zatem wyznaczyć dziedziny, będące podstawą przewagi konkurencyjnej nad innymi oferentami. Do dziedzin takich należą: ceny lub charakter nieruchomości, dostępność taniej siły roboczej, przygotowanie zawodowe potencjalnej kadry pracowniczej, oferta ulg i zachęt inwestycyjnych, jakość infrastruktury transportowej, położenie geograficzne warunkujące dostępność rynków zbytu, dostaw surowców itp. Każda z tych dziedzin może być także słabością i ujawniać braki oraz ograniczenia lokalnej oferty. Mocne i słabe strony oraz cele stanowią podstawę wyznaczenia działań niezbędnych do zbudowania atrakcyjnej dla inwestora oferty, oszacowania kosztów ich realizacji oraz określenia perspektywy czasowej, w której działania zostaną zrealizowane. Strategia proinwestycyjna gminy powinna być skorelowana z aktualną Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego (tekst dokumentu dostępny na stronie internetowej Tabela 2. Przygotowanie strategii promocji gminy wobec inwestorów analiza SWOT. Czynniki wewnętrzne Czynniki zewnętrzne (mocne i słabe strony) (szanse i zagrożenia) Koszt, kwalifikacje i podaż na lokalnym rynku pracy Stabilność polityczna Ceny oraz podaż nieruchomości w gminie Transport międzynarodowy Lokalne przedsiębiorstwa Rynki krajowe Ośrodki badawczo-rozwojowe Przepisy celne i podatkowe Lokalne usługi transportowe Działający w Polsce inwestorzy Infrastruktura zagraniczni Lokalny rynek zbytu Sytuacja makroekonomiczna kraju Stan środowiska naturalnego Warunki polityczne i ekonomiczne Struktura gospodarki do inwestowania Warunki życia Stosunek władz centralnych do inwestycji zagranicznych Lokalne warunki szkoleniowe Stosunek Polaków do inwestycji Stosunek władz lokalnych do inwestycji zagranicznych zagranicznych Stosunek społeczności lokalnych do inwestycji zagranicznych Źródło: Wolff J., (2004), Inwestorzy i samorząd. Wzajemne oczekiwania (prezentacja PPT), Dokumenty strategiczne gminy Na podstawie określonych celów działań proinwestycyjnych opracowany zostaje lokalny program rozwoju. Jego powstanie jest istotne z promocyjnego punktu widzenia, będąc wyrazem zainteresowania władz gminy potrzebami przedsiębiorców zarówno funkcjonujących, jak i rozważających inwestycje na obszarze gminy. Dzięki niemu działania lokalnych władz nabierają charakteru planowego, możliwe staje się też poznanie planów potencjalnych inwestorów. 17

18 Poradnik dla gmin Kolejny istotny dokument to plan zagospodarowania przestrzennego. Brak planu może prowadzić do uznaniowości decyzji budowlano-inwestycyjnych, a długie oczekiwanie na wydanie decyzji administracyjnej może doprowadzić do spadku zainteresowania prowadzeniem inwestycji na terenie gminy, a nawet do całkowitej rezygnacji z danej lokalizacji. Zachęty dla inwestora ze strony władz gminy wsparcie organizacyjno-administracyjne oraz ulgi podatkowe Atrakcyjność inwestycyjna nieruchomości w znacznym stopniu zależy od jasnej sytuacji własnościowej. W wielu przypadkach inwestorzy wolą prowadzić negocjacje z gminą, będącą prawnym dysponentem nieruchomości, niż z grupą właścicieli prywatnych (konsekwencją rozdrobnienia gruntów w województwie małopolskim jest częste występowanie tej drugiej sytuacji). Zdarza się, że samorządy, przygotowując ofertę, skupują grunty, łącząc je w większą całość. Oferowanie dużych nieruchomości w jednym kawałku jest często warunkiem koniecznym rozpoczęcia rozmów o pozyskaniu inwestycji zagranicznych. Scalanie gruntów jest działaniem perspektywicznym, wymagającym znacznych nakładów finansowych, a ponadto obciążonym ryzykiem, gdyż może okazać się niewystarczające dla pozyskania inwestora. Nie wszystkie grunty warto skupować, czasem dla podniesienia atrakcyjności gruntów wystarczy deklaracja właścicieli o chęci ich zbycia po określonej cenie. Pojawiającym się błędem jest przekonanie władz lokalnych, że jeśli gmina nie posiada własnych terenów, to nie ma szans na pozyskanie inwestorów i nie musi przejawiać aktywności w kontaktach z nimi (wiąże się to z omówionym problemem zaangażowania władz gminnych w lokalny rozwój gospodarczy). Wśród czynników, na które wpływ mają władze lokalne, najważniejszym elementem branym pod uwagę przez potencjalnych inwestorów przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnej są z pewnością gminne inwestycje w rozwój infrastruktury technicznej (patrz: Rysunek 1). Inwestorzy, szczególnie zagraniczni, zazwyczaj poszukują gruntów w pełni przygotowanych do zainwestowania i spełniających szereg kryteriów istotnych z punktu widzenia planowanego przedsięwzięcia. W konsekwencji atrakcyjność oferty ściśle związana jest z przeznaczeniem nieruchomości wynikającym z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i z samym faktem uchwalenia planu. Przed przedstawieniem oferty inwestorowi należy dokładnie określić potencjał obszaru i zakres możliwego wsparcia inwestycji. Ważnym i często oczekiwanym przez inwestorów elementem wsparcia procesu inwestycyjnego jest udzielanie ulg podatkowych (patrz: Tabela 3). 18

19 Przygotowanie strategii działań proinwestycyjnych Rysunek 2. Wpływ władz samorządowych na czynniki wyboru lokalizacji inwestycji. korzystne położenie Waga dla podaż siły roboczej infrastruktura inwestora telekomunikacja techniczna połączenia komunikacyjne fachowa siła robocza obiekty produkcyjne i biurowe wcześniejsza współpraca inwestora z polskimi partnerami bliskość granic duży rynek zbytu w regionie mała konkurencja ze strony firm lokalnych podaż i dostęp do surowców doświadczenia innych spółek lokalne zachęty podatkowe jakość obsługi w urzędzie stosunek władz lokalnych do BIZ nastawienie mieszkańców do inwestycji zagranicznych Niski/a ceny surowców Wpływ władz samorządowych na dany czynnik Wysoki Źródło: Rola PAIiIZ w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych (prezentacja PPT), za: Dziemianowicz, 1998, coi.wrotapodlasia.pl. Tabela 3. Oczekiwania inwestorów wobec władz lokalnych (odsetek odpowiedzi twierdzących po zaokrągleniu do pełnych wartości). Oczekiwania Inwestorzy Inwestorzy zagraniczni krajowi Udzielanie ulg podatkowych Rozwijanie infrastruktury technicznej Tworzenie planów rozwoju lokalnego Rozwijanie infrastruktury społecznej Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego Pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych Źródło: Matuszczak-Szulc I., Rola samorządu w kreowaniu lokalnej polityki gospodarczej subregionu. Doświadczenia Ostrowa Wielkopolskiego (prezentacja PPT), za: Dziemianowicz W., 2007, Konkurencyjność miast w świetle klimatu inwestycyjnego i relacji władz lokalnych z inwestorami zagranicznymi, Turawa k. Opola. Oczekiwania inwestorów, dotyczące ulg w podatkach lokalnych, są przejawem chęci obniżenia kosztów działalności, choć wysokość zwolnień udzielanych przez władze lokalne jest zwykle niewielka, szczególnie z punktu widzenia dużych firm i międzynarodowych korporacji. Uwzględnienie tego elementu w strategii inwestycyjnej jest jednak często traktowane jako wyznacznik stosunku władz do potencjalnych inwestorów. Szczegółowe informacje na temat zachęt podatkowych, jakie zaoferować mogą potencjalnym inwestorom władze samorządowe, znajdują się w Rozdziale 3, podrozdział Oferta ulg, zachęt i ułatwień dla inwestorów. 19

20 Poradnik dla gmin Wysoka jakość obsługi inwestora w gminie Usprawnienie realizacji procesów inwestycyjnych w gminie jest z perspektywy inwestora niezwykle istotne. Dotyczy to wszelkich przedsięwzięć związanych z przygotowaniem warstwy informacyjno-promocyjnej oferty inwestycyjnej oraz standardów obsługi inwestora w urzędzie. Ta grupa działań przedstawiona została w dalszej części opracowania. Na tworzenie przychylnej inwestorom atmosfery w gminie wpływ mają: deklaracja wsparcia władz gminy w zakresie poprawy stanu infrastruktury technicznej na oferowanych inwestorowi terenach, poziom obsługi inwestora w urzędzie gminy, udzielanie ulg podatkowych oraz dodatkowej pomocy ułatwiającej prowadzenie działalności gospodarczej, spójna wizja rozwoju gospodarczego gminy (plany rozwoju lokalnego) oraz uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kształtowanie w mieszkańcach gminy pozytywnego nastawienia do napływu inwestycji zagranicznych. 20

21 Przygotowanie strategii działań proinwestycyjnych Podstawowe bariery inwestowania na obszarze gminy, wynikające z braku proinwestycyjnej polityki urzędów lokalnych, to: brak działań władz samorządowych w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości położonych w granicach gminy (np. w drodze wykupu działek od prywatnych właścicieli), brak zachęt podatkowych oraz organizacyjno-administracyjnych ze strony władz lokalnych, brak pozytywnego nastawienia do inwestycji zagranicznych wśród władz gminy oraz mieszkańców regionu. 21

22

23 Instytucje wspierające pozyskiwanie inwestorów

24

25 2. Instytucje wspierające pozyskiwanie inwestorów Zapytania inwestycyjne ze strony inwestorów zagranicznych rzadko kierowane są bezpośrednio do gmin. W kontaktach między inwestorem a lokalnymi władzami pośredniczą zazwyczaj wyspecjalizowane instytucje: na poziomie krajowym Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), a na poziomie województw regionalne Centra Obsługi Inwestora (COI). W Małopolsce COI funkcjonuje w ramach Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (MARR). Dodatkowo, w proces obsługi inwestora w małopolskich gminach, w których funkcjonuje krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE), zaangażowany jest Krakowski Park Technologiczny (KPT), powołany do zarządzania SSE. Każda z wymienionych instytucji posiada bazę ofert inwestycyjnych, obejmującą lokalizacje pozostające w zasięgu jej oddziaływania (PAIiIZ posiada oferty z całego kraju, MARR z WM, a KPT oferty typu greenfield i brownfield 2 zlokalizowane w krakowskiej SSE). Wizyta inwestora w gminie zwykle stanowi ostatni etap rozpoznania możliwości lokalizacyjnych. Poza wymienionymi wyżej instytucjami, w proces pozyskiwania inwestorów do małopolskich gmin zaangażowany jest również Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (WUP) oraz instytucje działające na szczeblu lokalnym. Rolę poszczególnych podmiotów w tym procesie omówiono poniżej. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ jest agendą rządową, do której głównych zadań należy udzielanie informacji na temat otoczenia prawno-gospodarczego podmiotom planującym prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce oraz przeprowadzenie potencjalnych inwestorów przez wszystkie etapy procesu inwestycyjnego (od pomocy w wyborze lokalizacji, po ułatwienie kontaktu z władzami gmin, na których terenie znajdują się interesujące inwestora grunty / nieruchomości). Gminy stanowią dla PAIiIZ główne źródło informacji o dostępnej ofercie terenów typu greenfield i brownfield. Jako podmiot obsługujący przede wszystkim dużych inwestorów zagranicznych, Agencja jest zainteresowana jedynie dobrze przygotowanymi ofertami terenów inwestycyjnych i powierzchni biurowych z obszarów zapewniających wyszkoloną kadrę potencjalnych pracowników. Od gmin PAIiIZ oczekuje przygotowania szczegóło- 2 Greenfields tereny jeszcze nie przygotowane lub posiadające tylko podstawową infrastrukturę, które są przeznaczone pod inwestycje dla celów przemysłowych. W dosłownym tłumaczeniu to budowanie nowych fabryk i zakładów na zielonym polu, czyli od podstaw. Brownfields obszary uprzednio wykorzystywane, np. pod budowę, przez przemysł lub zastosowania komercyjne. Obszary brownfields mogą zawierać nieruchomości przeznaczone dla celów przemysłowych. 25

STANDARDY OBSŁUGI INWESTORÓW W MAŁOPOLSCE. Poradnik MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM GOSPODARKI DEPARTAMENT GOSPODARKI I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

STANDARDY OBSŁUGI INWESTORÓW W MAŁOPOLSCE. Poradnik MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM GOSPODARKI DEPARTAMENT GOSPODARKI I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM GOSPODARKI STANDARDY OBSŁUGI INWESTORÓW W MAŁOPOLSCE Poradnik DEPARTAMENT GOSPODARKI I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Standardy obsługi

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Perspektywy inwestycyjne. Co przyciąga inwestorów zagranicznych i polskich? prognozy i trendy Ocena działań gmin w celu przyciągnięcia

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. Współpraca Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z samorządami gminnymi i specjalnymi strefami ekonomicznymi w kontekście pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Prezentacja dobrych praktyk w zakresie przyciągania inwestycji przez specjalne strefy ekonomiczne z województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

KORZYSTNE POŁOśENIE PODAś SIŁY ROBOCZEJ POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE SIŁA NABYWCZA LUDNOŚCI WYSOKA ŁĄCZNOŚĆ, TELEKOMUNIKACJA OBIEKTY PRODUKCYJNE, BIUROWE

KORZYSTNE POŁOśENIE PODAś SIŁY ROBOCZEJ POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE SIŁA NABYWCZA LUDNOŚCI WYSOKA ŁĄCZNOŚĆ, TELEKOMUNIKACJA OBIEKTY PRODUKCYJNE, BIUROWE Rola samorządu w kreowaniu lokalnej polityki gospodarczej subregionu - doświadczenia Ostrowa Wielkopolskiego Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej gminy, infrastruktury społecznej,

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. Współpraca PAIiIZ - regiony Robert Kwiatkowski Członek Zarządu PAIiIZ Opole, 1 kwietnia 2009 r. MIO Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych szansą rozwoju regionów

Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych szansą rozwoju regionów Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych szansą rozwoju regionów Koncepcja Rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Andrzej Kail Marketing Maciejewo, 2010.09.30 Specjalna strefa

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym... Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym... Art. 7. Zadania własne gminy 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PODSTREFA KLESZCZÓW W PODSTREFIE KLESZCZÓW ZAINWESTOWALI: POMOC PUBLICZNA

PODSTREFA KLESZCZÓW W PODSTREFIE KLESZCZÓW ZAINWESTOWALI: POMOC PUBLICZNA Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje powierzchnię 1339 ha i obejmuje swoim zasięgiem województwo łódzkie, wschodnią część województwa wielkopolskiego i zachodnią część województwa mazowieckiego.

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2953 UCHWAŁA NR V/9/4/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu pod nazwą Śląskie

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków Zielona Góra 13.05.2013 r. Cel projektu Projekt systemowy Ministra Gospodarki realizowany w ramach Poddziałania 6.2.1

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Specjalne Strefy Ekonomiczne. Mirosław Odziemczyk Pełnomocnik Zarządu PAIiIZ ds.

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Specjalne Strefy Ekonomiczne. Mirosław Odziemczyk Pełnomocnik Zarządu PAIiIZ ds. POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Specjalne Strefy Ekonomiczne Mirosław Odziemczyk Pełnomocnik Zarządu PAIiIZ ds. Współpracy ze SSE Warszawa, 17 grudnia 2013 r. Plan prezentacji Specjalne

Bardziej szczegółowo

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem. CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.pl Rynek usług doradczych w województwie pomorskim Wyniki

Bardziej szczegółowo

przyciągającym inwestorów

przyciągającym inwestorów Specjalna strefa ekonomiczna magnesem przyciągającym inwestorów Koncepcja Rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Andrzej Kail Dyrektor Marketingu Kołobrzeg, 02.06. 2011. Magnes trwały

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już Dlaczego warto inwestycji? wybrać Karlino na miejsce swoich Co kierowało tymi, którzy już zdecydowali się tutaj zainwestować? Dla każdego przedsiębiorcy inny czynnik jest najważniejszy, ale nawet najbardziej

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka Cel badania Celem badania było dokonanie analizy potencjału

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Referat Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera tel.:+48

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ Autor: Agnieszka Wojciechowska Istota zarządzania zmianą gospodarczą Czemu i komu służy Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą na poziomie lokalnym? Istota zarządzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu świadczenia usług brokerskich, realizowanych w ramach zadań projektu systemowego pn. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE KAPITAŁOWE

INWESTYCJE KAPITAŁOWE INWESTYCJE KAPITAŁOWE Twoje pomysły i nasz kapitał na innowacje NIE WYSTARCZY BYĆ WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU WE WŁAŚCIWYM CZASIE. MUSISZ BYĆ Z WŁAŚCIWĄ OSOBĄ WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU WE WŁAŚCIWYM CZASIE. Harv Eker

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z 21-03-2012 Wersja 1.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Tu się rodzi przedsiębiorczość 2015-03-24 14:14:51

Tu się rodzi przedsiębiorczość 2015-03-24 14:14:51 Tu się rodzi przedsiębiorczość 2015-03-24 14:14:51 2 Wielkopolska wspiera nowe inwestycje poprzez tworzenie przyjaznego klimatu biznesowego i zachęt, np. podatkowych. Od 1990 r. w województwie wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM. - dlaczego warto tutaj inwestować?

PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM. - dlaczego warto tutaj inwestować? PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM - dlaczego warto tutaj inwestować? Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS realizowany przez RARR S.A. przy współfinansowaniu Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak Wójt Gminy Gronowo Elbląskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMU SŁUŻY STUDIUM? jest wyrazem poglądów ipostanowień związanych z rozwojem gminy, w tym poglądów władz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Głównym zadaniem i celem Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju województwa śląskiego, a także zwiększenie napływu inwestycji

Bardziej szczegółowo

1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 2 SPIS TREŚCI: 1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A... 3 2. Cele polityki charytatywnej i sponsoringowej MARR S.A.........4 3. Obszary działalności charytatywnej i sponsoringowej MARR

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r.

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r. A Ł A I B I O C O Ś K T S O 1 S L Z A E C BI MI IOR B Ę I S D E Z R P Katowice, 12 listopada 2007 r. Bielsko-Biała to miasto ludzi przedsiębiorczych, czego potwierdzeniem jest wysoki odsetek zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Pierwsza w Małopolsce Sieć Aniołów Biznesu Roma Toft, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Efekty Projektu Przyszłość RESIK i założenia do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec

Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec Projekt SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departament Gospodarki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe

Inwestycje Kapitałowe Inwestycje Kapitałowe Twoje pomysły i nasz kapitał 27 mln na innowacje 1 Nie wystarczy być we właściwym miejscu we właściwym czasie. Musisz być z właściwą osobą we właściwym miejscu we właściwym czasie.

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Brąchnówko, 09.11.2015 RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W kwietniu 2015 roku na stronie internetowej ( www.lgd.ziemiagotyku.com) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa. Adres do korespondencji:

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa. Adres do korespondencji: Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa Adres do korespondencji: greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Husarii 41, 02-951 Warszawa Szanowni

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W KRAKOWIE KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY PODSTREFA W TARNOWIE PARK PRZEMYSŁOWY MECHANICZNE

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W KRAKOWIE KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY PODSTREFA W TARNOWIE PARK PRZEMYSŁOWY MECHANICZNE SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W KRAKOWIE KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY PODSTREFA W TARNOWIE PARK PRZEMYSŁOWY MECHANICZNE Przywileje strefowe * Przedsiębiorcy inwestujący w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

4.1 Metropolitalny Magnes Inwestycyjny. Budowa systemu promocji inwestycji na obszarze funkcjonalnym Poznania

4.1 Metropolitalny Magnes Inwestycyjny. Budowa systemu promocji inwestycji na obszarze funkcjonalnym Poznania 4. Metropolitalny system promocji gospodarczej 4.1 Metropolitalny Magnes Inwestycyjny. Budowa systemu promocji inwestycji na obszarze funkcjonalnym Poznania 4.2 Smart Metropolis. Promocja inteligentnych

Bardziej szczegółowo

czynników Twojego sukcesu Specjalne Strefy Ekonomiczne czynników Twojego sukcesu

czynników Twojego sukcesu Specjalne Strefy Ekonomiczne czynników Twojego sukcesu czynników Twojego sukcesu Specjalne Strefy Ekonomiczne czynników Twojego sukcesu 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych - powierzchnia i nakłady inwestycyjne wg stref Źródło: projekt Koncepcji Rozwoju SSE

Bardziej szczegółowo

Zmień adres na strefowy Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Zmień adres na strefowy Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Zmień adres na strefowy Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Mrągowo, 22.11.2012 r. Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce SSE to wydzielone obszary na terytorium

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu PROJEKT ŚRODY EDUKACYJNE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu PROJEKT ŚRODY EDUKACYJNE Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu PROJEKT ŚRODY EDUKACYJNE - wersja robocza - Sierpień 2012 1. Problemy do rozwiązania: Przepisy regulujące zasady ubezpieczeń społecznych SA ze swej

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE

INFORMATOR O PROJEKCIE INFORMATOR O PROJEKCIE Trinity Capital Business Network Trinity Capital Business Network jest projektem budującym ogólnopolskie sieci wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje

Bardziej szczegółowo

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła Załącznik do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.11.2011 r. Załącznik do Uchwały nr LIX/326/06 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20.01.2006 r. Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010 Strona1 Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych Projekt Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym RAPORT

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GMINA PRZYJAZNA RODZINIE 2015

REGULAMIN KONKURSU GMINA PRZYJAZNA RODZINIE 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1584/62/V/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU GMINA PRZYJAZNA RODZINIE 2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Gmina

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne Regulamin rekrutacji na warsztaty w ramach projektu innowacyjnego testującego Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski wdrażanego w trybie systemowym

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo