Firmy przyjazne rodzicom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Firmy przyjazne rodzicom"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Firmy przyjazne rodzicom Raport z ogólnopolskiego konkursu Firma przyjazna rodzicom, realizowanego w ramach projektu rodzina-i-kariera.infor.pl LECHAA CONSULTING Sp. z o.o.

2

3 Firmy przyjazne rodzicom Raport z ogólnopolskiego konkursu Firma przyjazna rodzicom, realizowanego w ramach projektu rodzina-i-kariera.infor.pl Egzemplarz bezpłatny, opracowany na potrzeby projektu rodzina-i-kariera.infor.pl, realizowanego w partnerstwie przez LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. i Next.pl Sp. z o.o. w ramach Działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4

5 Firmy przyjazne rodzicom Raport z ogólnopolskiego konkursu Firma przyjazna rodzicom, realizowanego w ramach projektu rodzina-i-kariera.infor.pl Lublin 2014

6 Copyright by LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. ISBN Wydawnictwo LECHAA CONSULTING Sp. z o.o Lublin, ul. Fiołkowa 7 tel Projekt, skład, druk VIP s. c. A. Sienkiewicz, K. Wójcik Lublin, ul. Dolna Marii Panny 5

7 SPIS TREŚCI Wstęp.. 1 Informacje o projekcie rodzina-i-kariera.infor.pl Konkurs Firma Przyjazna Rodzicom Lista przedsiębiorstw zgłoszonych do konkursu I etap konkursu eliminacje wojewódzkie i zwycięzcy regionalni II etap konkursu finał ogólnopolski i zwycięzcy Podsumowanie konkursu Prezentacje nagrodzonych przedsiębiorstw Firmy wyróżnione w konkursie.. 41

8

9 WSTĘP Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce broszurę poświęconą prezentacji dobrych praktyk łączenia rodzicielstwa z życiem zawodowym wśród polskich pracodawców. Wspomniane rozwiązania nie mogłyby stanowić przykładu godnego naśladowania przez inne firmy, gdyby ich autorzy nie zechcieli się nimi podzielić w ramach konkursu Firma Przyjazna Rodzicom. To właśnie dzięki udziałowi w konkursie opinia publiczna mogła poznać rozległy katalog rozwiązań, zarówno skodyfikowanych, jak i niepisanych, stosowanych przez firmy w naszym kraju, które umożliwiają rodzicompracownikom należyte wywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich i pracowniczych. Wszystkie firmy, które nie pozostają obojętne na sytuację rodzinną swoich pracowników i wyznają zasadę, że zadowolony i spokojny rodzic to skuteczny pracownik, zasługują na obszerną charakterystykę. Niemniej, ze względu na rozmiary niniejszego raportu, musimy ograniczyć się do szerszej prezentacji jedynie przedsiębiorstw nagrodzonych i wyróżnionych. Wierzymy, że dzięki tej publikacji zwrócimy uwagę na problemy takie jak: godzenie życia zawodowego, rodzinnego i prywatnego między kobietami i mężczyznami, uczestnictwo kobiet (szczególnie powracających do pracy po urlopach macierzyńskich czy wychowawczych) w rynku pracy czy wartość społeczna rodzicielstwa. Jeśli inne firmy, zachęcone przytoczonymi tutaj rozwiązaniami, zechcą zastosować je u siebie, pozostanie nam tylko im kibicować, bo zdajemy sobie sprawę, że polityka prorodzinna nie może funkcjonować w oderwaniu od realiów świata biznesu. Im więcej pracodawców uświadomi sobie fakt, że dla pozyskania i zatrzymania wartościowego pracownika, konieczne jest stworzenie przyjaznego środowiska zawodowego, które jednocześnie umożliwi spełnienie w życiu rodzinnym, tym lepiej dla wszystkich. Zyskuje bowiem nie tylko pracownik, ale przede wszystkim sam pracodawca. Na końcu sznura korzyści widnieje zaś choć to górnolotnie i patetyczni brzmi - nasza gospodarka, która bez nowych pokoleń małych Polaków nie będzie mogła się dynamicznie rozwijać. W tym miejscu, w imieniu organizatorów konkursu, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Przedsiębiorstwom, które wzięły w nim udział za każde prorodzinne rozwiązanie przez nie stosowane. Nawet te najbardziej podstawowe są niezwykle cenne, bo pozwalają wierzyć, że dla pracodawcy liczy się nie tylko pracownik, ale i człowiek. W naszym odczuciu wszystkie firmy są zwycięzcami, bo w sposób zwyczajnie ludzki, ze zrozumieniem reagują na potrzeby swoich pracowników, ułatwiając im funkcjonowanie na styku praca-rodzina. Życząc wytrwałości w kontynuowaniu przyjaznej polityki prorodzinnej, liczymy na kolejne ciekawe i nowatorskie pomysły. Zespół LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. 7

10 1. INFORMACJE O PROJEKCIE rodzina-i-kariera-infor.pl Projekt rodzina-i-kariera.infor.pl realizowany jest w partnerstwie przez Next.pl Sp. z o.o. i LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. w okresie r r. w ramach Działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to ogólnopolski projekt promocyjno-informacyjny, upowszechniający ideę wyrównywania szans kobiet (szczególnie powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim czy wychowawczym) i mężczyzn na rynku pracy. Godzenie życia zawodowego, rodzinnego i prywatnego między kobietami i mężczyznami uważane jest w Unii Europejskiej za priorytet w osiąganiu równouprawnienia płci, zwiększania uczestnictwa kobiet w rynku pracy i promowaniu partnerskiego podziału obowiązków. Godzenie tych sfer życia jest kluczowym elementem w dążeniu do podniesienia wskaźnika zatrudnienia wśród kobiet i mężczyzn w wieku lata do 75% (Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, 2011 r.). Działania państw członków Unii Europejskiej zmierzają do promowania bardziej zrównoważonego podziału obowiązków i osiągania lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Niemniej z rocznych sprawozdań Komisji Europejskiej wynika, że postępy te są powolne i że nadal jest dużo do zrobienia w kierunku pełnego równouprawnienia płci. Niniejszy projekt wpisuje się we wspomniany nurt, a jego celem jest zmiana świadomości i postaw poprzez upowszechnianie idei wyrównywania szans kobiet (szczególnie powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim czy wychowawczym) i mężczyzn na rynku pracy. Płaszczyzną tych zmian jest dostęp do zatrudnienia, godzenie ról zawodowych i rodzinnych, wzmocnienie pozycji kobiet na rynku pracy i wartości społecznej rodzicielstwa a także promowanie skutecznych rozwiązań antydyskryminacyjnych w miejscu pracy. Trudności w godzeniu ról negatywnie odbijają się na aktywności zawodowej kobiet; istnieje wyraźny związek między opieką nad dziećmi a wskaźnikiem zatrudnienia kobiet i mężczyzn dysproporcja wynosi 16% na korzyść mężczyzn. Podobnie rzecz ma się z zatrudnieniem, a różnice te są szczególnie widoczne w przedziale wiekowym lat, czyli w okresie, gdy kobiety angażują się w obowiązki rodzicielskie. W Polsce, podobnie jak w Europie, większość pracy w gospodarstwach domowych wykonują kobiety, mężczyźni pracują więcej w sferze zawodowej (mężczyźni średnio 54 h 31 min., kobiety 45 h 4 min.). Więcej od mężczyzn o ok. 10 h kobiety spędzają tygodniowo na pracy domowej, prawie o 30 h więcej poświęcają na opiekę nad osobą zależną (dzieckiem lub osobą starszą). Wynika z tego, że mężczyźni obciążeni są pracą zawodową na dodatkową ¼ etatu, kobiety w gospodarstwie domowym pracują o wymiar całego etatu więcej od mężczyzn (Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, 2010). Kolejną znaczącą różnicą funkcjonującą w odniesieniu do rynku pracy jest poziom zarobków obu płci. Na całym świecie, w tym w Europie 8

11 i w Polsce, utrzymuje się istotna różnica w tym zakresie na niekorzyść kobiet. Choć średnia różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn wykonujących podobną pracę zmniejsza się, to jednak proces ten postępuje zbyt wolno. Kobiety wciąż zarabiają średnio o 17,5 proc. mniej od mężczyzn (ec.europa.eu). Problem godzenia życia zawodowego i rodzinnego nie może być rozpatrywany w oderwaniu od realiów, w jakich funkcjonuje polski pracodawca. Sytuacja gospodarcza kraju, specyficzne uwarunkowania lokalne powodują, że dla pracodawcy odejście kobiety na urlop macierzyński i wychowawczy, w dużej mierze dezorganizuje pracę. Wśród pracodawców wyraźne jest współistnienie sprzecznych postaw w większości są świadomi wagi problemu godzenia ról, a także dostrzegają zjawisko dyskryminacji kobiet (jako grupy obciążonej w większym stopniu obowiązkami rodzinnymi), ale wyrażają przekonanie, że ich ten problem bezpośrednio nie dotyczy. I choć wyrażają troskę o sytuację pracowników - rodziców, to jednocześnie nie wykazują zainteresowania rozwiązaniami, które mogłyby wspomóc ich pracowników w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego. Widoczna jest zatem rozbieżność między sytuacją indywidualną a poglądem ogólnym (Raport końcowy, Badanie jakościowe gospodarstw domowych w ramach projektu systemowego: Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn, 2009). Jak wynika z badań, na skutek tradycyjnych przekonań i nadmiernego obciążenia kobiet obowiązkami rodzicielskimi są one mniej cenionymi pracownikami ze względu na dezorganizację pracy (poprzez korzystanie z urlopów macierzyńskich i wychowawczych), dezaktualizację kwalifikacji zawodowych i trudności organizacyjne towarzyszące wdrożeniu do pracy po dłuższej przerwie. Niemniej, należy podkreślić, że w podejściu pracodawców dokonują się pozytywne zmiany, w dużej mierze dzięki kampaniom społecznym i konkursom promującym postawy przyjazne rodzicielstwu. Stają się oni bardziej świadomi faktu, że dla pozyskania i zatrzymania wartościowego pracownika na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy, konieczne jest stworzenie przyjaznego środowiska zawodowego, które jednocześnie umożliwi spełnienie w życiu rodzinnym. Wszelkie zmiany na rynku pracy muszą współistnieć ze zmianami świadomości zarówno pracowników, jak i przede wszystkim pracodawców. Są to zmiany dotyczące kwestii podstawowych - sposobu definiowania ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn. Działania, poprzez które zostanie zrealizowany cel główny projektu i cele szczegółowe, wspierają równość płci na rynku pracy i wpływają na przeobrażenia w ramach ról płci. Dlatego też problem godzenia ról nie jest tylko jednostronnie ukierunkowany na kobiety i wspierający dyskryminujący podział, tzw. kontrakt płci, ale potraktowany szerzej, w odniesieniu do dzielenia się obowiązkami rodzicielskimi i prezentacją dobrych praktyk na rynku pracy. 9

12 CELE PROJEKTU Wzrost świadomości społecznej nt. godzenia ról zawodowych i rodzinnych w odniesieniu do kobiet i mężczyzn, będących pracownikami i rodzicami Budowanie wartości społecznej rodzicielstwa i obopólnego dzielenia obowiązków Promocja pracodawców umożliwiających pracownikom godzenie życia zawodowego i rodzinnego DZIAŁANIA PROJEKTOWE Profesjonalny serwis dedykowany zawierający porady prawne, biznesowe, zdrowotne i społeczne Działania Public Relations (reklama w radiu RMF FM, artykuły prasowe) Kampania internetowa (Onet, WP, Interia, Facebook) Billboardy w całej Polsce Eventy w całej Polsce Ogólnopolski konkurs Firma Przyjazna Rodzicom 10

13 2. KONKURS FIRMA PRZYJAZNA RODZICOM" " Ogólnopolski konkurs adresowany był do przedsiębiorstw, które umożliwiają obojgu rodzicom sprawne połączenie sfery prywatnej, rodzinnej z życiem zawodowym. Jak wynika z informacji przedstawionych w poprzednim rozdziale, nadal obserwuje się problem świadomościowy i organizacyjny w tej kwestii wśród polskich pracodawców, dlatego też zasadne wydawało się włączenie ich w nurt projektu, poprzez zaangażowanie w konkurs, w którym mogli podzielić się doświadczeniami ze stosowania idei równych szans. Powyższy problem jest obcy przedsiębiorstwom zaprezentowanym w kolejnym rozdziale, bowiem doskonale zdają one sobie sprawę z konieczności podejmowania działań na rzecz pracowników-rodziców. Bez takiego zaangażowania się pracodawców nie będą możliwe zmiany na rynku pracy w perspektywie długofalowej. Od 1 stycznia 2014 r. do 14 lutego 2014 r. wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od formy prowadzenia działalności, będący pracodawcami mogli wziąć udział w konkursie Firma Przyjazna Rodzicom, który objęty został Patronatem Honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Jako przyjazne rodzicom mogły się zgłaszać te przedsiębiorstwa, które podejmują działania na rzecz kobiet w ciąży i młodych rodziców wykraczające poza obowiązki wynikające z prawa powszechnego, w tym uregulowane w Kodeksie Pracy, lub w których panuje wyjątkowa atmosfera sprzyjająca rodzicielstwu. Mogły to być zarówno duże korporacje, wprowadzające specjalne programy dla młodych rodziców, ale również mniejsi przedsiębiorcy i inni pracodawcy, stwarzający dogodne warunki pracownikom-rodzicom, w tym również pragnącym powrócić do pracy po urlopie macierzyńskim czy wychowawczym. Aby zapewnić równe szanse wszystkim firmom, niezależnie od ich wielkości, konkurs był zorganizowany w 4 kategoriach: mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw, średnich przedsiębiorstw, dużych przedsiębiorstw. Uczestnicy konkursu wysyłali zgłoszenia w formie elektronicznej, udostępnionej na stronie projektu rodzina-i-kariera.infor.pl. Formularz zgłoszeniowy, oprócz podstawowych informacji o firmie, zawierał 22 kryteria, plus miejsce na wpisanie rozwiązań przyjaznych rodzinie, stosowanych w firmie, których ów formularz nie uwzględniał. Dodatkowo uczestnicy odpowiadali na pytanie: Jak Twoja firma wykorzystałaby nagrodę otrzymaną w konkursie Firma Przyjazna Rodzicom. Za spełnienie każdego kryterium firma mogła otrzymać 1 punkt. Jury mogło też przyznać każdej firmie 11

14 dodatkowo od 1 do 3 punktów, biorąc pod uwagę szczególne rozwiązania przez nie stosowane oraz planowany sposób wykorzystania nagrody (kryteria dodatkowe).. 12

15 2.1 LISTA PRZEDSIĘBIORSTW ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU W ciągu półtora miesiąca do konkursu zgłosiło się 75 przedsiębiorstw z całego kraju. Ich listę publikujemy poniżej (kolejność odpowiada zgłoszeniu do konkursu): 1. Centrum Dystrybucji JYSK (Radomsko) VINCI Magda Wysocka (Brzeg) Centrum Szkoleniowo - Doradcze Jacek Daniel (Chełm) Zamojska Spółdzielnia Socjalna (Zamość) Instytut Edukacji i Nowych Technologii (Chełm) BIURO RACHUNKOWE LEX BUFIKS BEATA KĄCKA (Włoszczowa) MKS Posadzki Maciej Konochowicz (Białystok) Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. (Warszawa) Ośrodek Hospicjum Domowe (Warszawa) ENERCON SERVICES POLAND SP. Z O.O. (Poznań) Yellow Grzegorz Wojtiuk (Wrocław) Bajkowa Akademia Smyka Agnieszka Ziembora (Suchy Las) Zakłady Farmaceutyczne UNIA Spółdzielnia Pracy (Warszawa) Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego (Hołowno) Klub Malucha Kącik Smyka (Lublin) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Sierpc) Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku Radio Białystok Spółka Akcyjna (Białystok) Danone Sp. z o.o. (Warszawa) FH DETEX Henryk Dec i wspólnicy s.c. (Rzeszów) Odyseja Edukacjo Sp. z o.o (Toruń) Fundacja Uniwersytetu Medycznego (Poznań) P4 Sp. z o.o. (Warszawa) FHU DAGMARA BATOR (Tarnów) Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o. (Jaworzno) AG FOODS Sp. z o.o. (Międzyrzecze Górne) Farbud Sp. z o.o. (Lublin) europim s.c. M. P. Kłusek (Tarnów) AVIVA SP. Z O.O. (Warszawa) TĘCZOWA CHATKA (Mierzyn) BIURO FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Mielec) RWE Polska S.A. (Warszawa) Man Bus Sp. z o.o. (Tarnowo Podgórne) NEUCA S.A. (Toruń) Grupa GPEC (Gdańsk) HP Global Business Center Sp. z o.o. (poprzednio Global e-business Operations Sp. z o.o., Wrocław) ATC Cargo S.A. (Gdynia) Centrum Edukacji OSKAR (Olsztyn) Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii Pro Salus M. Wiktorek (Wrocław) BMI GROUP Łukasz Wiktorek - Event-Staff.eu (Wrocław) 13

16 TRANSPOL Tomasz Góźdź Małgorzata Góźdź Spółka Jawna (Domaszowice) ECORYS Polska Sp. z o.o (Warszawa) Clondalkin Pharma and Healthcare (Poland) Sp. z o.o. (Lublin) ATERIMA Sp. z o.o. Sp. k. (Kraków) Mindspace Centrum Psychoedukacji i Diagnostyki Psychologicznej Piotr Blaumann (Chróścina) Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej Robert Jaworski (Wałbrzych) Aon Hewitt Sp. z o.o. (Warszawa) AMG.net (Łódź) Koniczynka - Mała gastronomia (Tarnów) Cisnet.pl Centrum Informatyczno - Szkoleniowe Tomasz Płoszański (Legnica) F.H.U OMEGA Sp. z o.o Sp. k. (Libusza) Grupa Raben (Robakowo) Biuro Tłumaczeń FATIX Mateusz Fatek (Kielce) INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DRA MED. J. NOFERA (Łódź) Restaurant Partner Polska Sp. z o.o. (Łódź) JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Spółka Jawna (Warszawa) Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz (Łuków) EY (dawniej Ernst & Young; Warszawa) O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. (Lublin) ITE Poland Sp. z o.o. (Poznań) Biuro Rachunkowe Eugeniusz Makarewicz (Gorzów Wielkopolski) AFTBIK Stanisław Aftarczuk (Wieleń) Smile - Studio tańca i rozrywki (Łódź) FHU Multi Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (Szczecin) BONAIR S.A. (Warszawa) OneMed Polska Sp. z o.o. (Katowice) Nutricia Zakłady Produkcyjne (Opole) Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Dąbrowa Górnicza) Roedl Outsourcing Sp. z o.o. (Warszawa) NUTRICIA Polska Sp. z o.o. (Warszawa) Wentor (Żary) 55. WESSLING Polska Sp. z o.o. (Kraków) 56. Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe (Białystok) 57. MAN Accounting Center Sp. z o.o. (Poznań) 58. Wrocławski Park Wodny S.A. (Wrocław) 59. NAVIC Engineering Polska Sp. z o.o. (Poznań) 14

17 2.2 I ETAP KONKURSU ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE I ZWYCIĘZCY REGIONALNI Konkurs rozpoczynały eliminacje wojewódzkie. W przeciągu półtora miesiąca (marzec-kwiecień 2014 r.) odbyło się 14 minigal regionalnych (w przypadku 2 spotkań były finały łączone w województwie podlaskim rozstrzygnięcie obejmowało województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie, zaś w województwie wielkopolskim województwo kujawsko-pomorskie i wielkopolskie). Laureaci wojewódzcy otrzymali dyplomy, tytuł Firmy Przyjaznej Rodzicom w swoim województwie i nominację do finału ogólnopolskiego. Łącznie do drugiego etapu konkursu przeszło 41 przedsiębiorstw: 15 mikroprzedsiębiorstw, 9 małych firm, 9 średnich i 8 dużych. Podział na poszczególne województwa prezentuje poniższe zestawienie. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLASKIE kategoria duże przedsiębiorstwo: HP Global Business Center Sp. z o.o. (poprzednio Global e-business Operations Sp. z o.o.) kategoria średnie przedsiębiorstwo: Wrocławski Park Wodny S.A. kategoria mikroprzedsiębiorstwo: Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej Robert Jaworski WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE kategoria średnie przedsiębiorstwo: Clondalkin Pharma and Healthcare (Poland) Sp. z o.o. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. kategoria mikroprzedsiębiorstwo: Instytut Edukacji i Nowych Technologii Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego Fot. Piotr Michalski, Radio Lublin 15

18 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE kategoria duże przedsiębiorstwo: NEUCA S.A. kategoria mikroprzedsiębiorstwo: Odyseja Edukacjo Sp. z. o.o WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE kategoria duże przedsiębiorstwo: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Dra med. J. Nofera kategoria średnie przedsiębiorstwo: Restaurant Partner Polska Sp. z o.o. kategoria mikroprzedsiębiorstwo: Smile - Studio tańca i rozrywki WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE kategoria średnie przedsiębiorstwo: WESSLING Polska Sp. z o.o. kategoria małe przedsiębiorstwo: F.H.U OMEGA Sp. z o.o. Sp. k kategoria mikroprzedsiębiorstwo: Koniczynka - Mała gastronomia 16

19 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE kategoria duże przedsiębiorstwo: EY (dawniej Ernst & Young) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE kategoria mikroprzedsiębiorstwo: Biuro Finansowe Sp. z o.o. kategoria średnie przedsiębiorstwo: Roedl Outsourcing Sp. z o.o. kategoria małe przedsiębiorstwo: Ośrodek Hospicjum Domowe WOJEWÓDZTWO PODLASKIE kategoria średnie przedsiębiorstwo: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku Radio Białystok S.A. kategoria małe przedsiębiorstwo: Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe kategoria mikroprzedsiębiorstwo: WOJEWÓDZTWO POMORSKIE kategoria duże przedsiębiorstwo: Grupa GPEC kategoria średnie przedsiębiorstwo: ATC Cargo S.A. MKS Posadzki Maciej Konochowicz 17

20 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE kategoria średnie przedsiębiorstwo: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej kategoria małe przedsiębiorstwo: AG FOODS Sp. z o.o. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE kategoria duże przedsiębiorstwo: Man Bus Sp. z o.o. MAN Accounting Center Sp. z o.o kategoria średnie przedsiębiorstwo: NAVIC Engineering Polska Sp. z o.o. kategoria małe przedsiębiorstwo: AFTBIK Stanisław Aftarczuk kategoria mikroprzedsiębiorstwo: ITE Poland Sp. z o.o. Bajkowa Akademia Smyka Agnieszka Ziembora WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE kategoria małe przedsiębiorstwo: Biuro Rachunkowe Lex Bufiks Beata Kącka kategoria mikroprzedsiębiorstwo: Biuro Tłumaczeń FATIX Mateusz Fatek WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE kategoria mikroprzedsiębiorstwo: Centrum Edukacji OSKAR 18

21 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE kategoria małe przedsiębiorstwo: FHU Multi Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. kategoria mikroprzedsiębiorstwo: TĘCZOWA CHATKA WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE kategoria mikroprzedsiębiorstwo: Biuro Rachunkowe Eugeniusz Makarewicz Wentor WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE kategoria duże przedsiębiorstwo: Nutricia Zakłady Produkcyjne kategoria mikroprzedsiębiorstwo: VINCI Magda Wysocka 19

22 2.3 II ETAP KONKURSU FINAŁ OGÓLNOPOLSKI I ZWYCIĘZCY W finale ogólnopolskim (do którego nominację uzyskało 41 firm) zostały przyznane 4 nagrody, po jednej w każdej kategorii przedsiębiorstwa. MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO Biuro Finansowe Sp. z o.o. (Mielec) ZWYCIĘZCY KRAJOWI ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO ATC Cargo S.A. (Gdynia) DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO EY (dawniej Ernst & Young; Warszawa) MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO FHU Multi Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (Szczecin) 20

23 Każdy laureat otrzymał statuetkę i tytuł Firmy Przyjaznej Rodzicom oraz sprzęt biurowy (laptopy) o wartości do 3000 zł brutto. Jury konkursu przyznało również nagrodę specjalną. Grand Prix konkursu statuetka oraz sprzęt biurowy (zestaw multimedialny) o wartości do zł brutto trafiły do firmy, która wyróżniła się w sposób szczególny wśród laureatów konkursu w działaniach na rzecz rodziny. Na ów laur zasłużyła firma, która stosuje szeroki program opieki nad rodzinami pracowników od momentu narodzin dziecka, aż po wypuszczenie dorosłych już dzieci w świat. Za niepowtarzalne i godne pochwały działanie, jury konkursu uznało fundusz adopcyjny specjalny program prowadzony przez Abbott Laboratories od 2011 r. GRAND PRIX KONKURSU Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. (Warszawa) Fot: Wszyscy Laureaci 21

24 Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbyła się w dniu 27 marca 2014 r. w Polonia Palace Hotel w Warszawie. Ze względu na różnorodność i oryginalność działań podejmowanych przez zgłoszone do konkursu firmy, jury postanowiło docenić ich starania, przyznając dodatkowe wyróżnienia 8 firmom: Biuro rachunkowe Lex Bufiks Beata Kącka (Włoszczowa) wyróżnienie za zorganizowanie lokalnej kampanii społecznej propagującej zatrudnienie młodych mam WYRÓŻNIONE FIRMY Ecorys Polska Sp. z o.o. (Warszawa) wyróżnienie za stworzenie możliwości dokształcania w czasie przerw związanych z wychowywaniem dziecka Neuca S.A. (Toruń) Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Dąbrowa Górnicza) wyróżnienie za aktywizację środowiska akademickiego za program Mama i tata idą na studia Grupa GPEC (Gdańsk) wyróżnienie za umożliwienie obojgu rodzicom aktywnego cieszenia się z przyjścia na świat dziecka po 30 dni dodatkowego pełnopłatnego urlopu dla matki i ojca wyróżnienie za kompleksowe podejście do rodzicielstwa za program My Mamy (my mamy dziecko) oraz pakiet Witamy mamy (dofinansowanie do zabiegów pielęgnacyjnych dla młodych mam) 22

25 Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego (Hołowno) wyróżnienie za innowację i ekologię spotkania rodzinne w wiejskim SPA WYRÓŻNIONE FIRMY Centrum Dystrybucji Jysk (Radomsko) wyróżnienie za działalność na rzecz lokalnej społeczności, w tym dla niepełnosprawnych dzieci; firma najbardziej doceniana przez pracowników otrzymała najwięcej zgłoszeń do konkursu HP Global Business Center Sp. z o.o. (poprzednio Global e-business Operations Sp. z o.o.; Wrocław) wyróżnienie za stałe poszukiwanie nowych rozwiązań sprzyjających rodzicielstwu 23

26 2.4 PODSUMOWANIE KONKURSU W konkursie wzięło udział 75 firm, których rozkład na kategorie - w zależności od wielkości przedsiębiorstwa - wyglądał następująco: MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA 28 ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA 15 MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA 14 DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA 18 Zgłoszenia wpłynęły z każdego województwa, niemniej reprezentacja poszczególnych regionów Polski była zróżnicowana: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 15 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE, OPOLSKIE 4 9 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE, LUBUSKIE, POMORSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE 2 5 WOJEWÓDZTWO 1 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 24

27 Biorąc pod uwagę kryteria konkursowe, najczęściej powtarzającym się działaniem wśród zgłoszonych firm był elastyczny czas pracy (prawie 90% przedsiębiorstw stosuje takie rozwiązanie). W dalszej kolejności firmy wskazywały na pierwszeństwo rodziców przy planowaniu urlopów wypoczynkowych (61%) oraz pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej (57%). Całościowy katalog działań podejmowanych przez pracodawców na rzecz pracowników-rodziców przedstawia się następująco (kolejność zgodna z informacjami zawartymi w formularzu zgłoszeniowym): Rodzaj działania Pokój dla karmiących matek Wyprawka związana z narodzinami dziecka Elastyczny czas pracy dla młodych matek (praca w domu itp.) Pokój do pracy dla matek z dziećmi Dodatkowa ochrona matek przed zwolnieniem na pełnym etacie (stosowanie okresu ochronnego) - dowolna forma zatrudnienia Przedszkola/żłobki przyzakładowe/ klubiki dla dzieci Utrzymywanie więzi z rodzicami w czasie urlopu macierzyńskiego i wychowawczego do 12 miesięcy (np. każdy rodzic otrzymuje na ten okres komputer osobisty z dostępem do internetu i intranetu oraz telefon komórkowy) Warsztaty dla rodziców w zakresie wychowywania dzieci Cykl specjalistycznych szkoleń dla powracających matek po urodzeniu dziecka (np. szkolenia antystresowe) Szkolenia zawodowe podczas urlopu wychowawczego Karta na zajęcia sportoworekreacyjne dla dzieci Ilość wskazań % Rodzaj działania Ilość wskazań % 40 Dodatkowe ubezpieczenie na życie dla członków rodziny dofinansowane 52 przez pracodawcę 89, ,66 10,66 53,33 25,33 14,66 26,66 33,33 Pomoc dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej (np. zapomogi i paczki świąteczne dla najbiedniejszych i niepełnosprawnych dzieci) Dofinansowanie do wyjazdów/ferie rodzinne Dodatek finansowy do wynagrodzenia dla opiekunów dzieci w przypadku zatrudnienia na 1/2 etatu Pierwszeństwo rodziców przy planowaniu urlopów wypoczynkowych Opieka medyczna dla pracownika Opieka medyczna kobiet w ciąży Opieka medyczna dla dzieci Dodatkowy pełnopłatny urlop z okazji narodzin dziecka dla matki Dodatkowy pełnopłatny urlop z okazji narodzin dziecka dla ojca Skrócony czas pracy (np. do 6 godzin przy zachowaniu prawa do pełnego wynagrodzenia) ,33 33,66 1,33 61,33 41,33 33,33 25, ,66 25

28 Działania na rzecz rodzicielstwa najczęściej podejmowane przez firmy: 1. Rodzaj działania Ilość wskazań % Elastyczny czas pracy dla młodych 67 89,33 matek (praca w domu itp.) Pierwszeństwo rodziców przy planowaniu urlopów wypoczynkowych Pomoc dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej (np. zapomogi i paczki świąteczne dla najbiedniejszych i niepełnosprawnych dzieci) Utrzymywanie więzi z rodzicami w czasie urlopu macierzyńskiego i wychowawczego do 12 miesięcy (np. każdy rodzic otrzymuje na ten okres komputer osobisty z dostępem do internetu i intranetu oraz telefon komórkowy) ,33 57,33 53, Wyprawka związana z narodzinami dziecka

29 3. PREZENTACJE NAGRODZONYCH PRZEDSIĘBIORSTW Biuro Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością I miejsce w kategorii mikroprzedsiębiorstwo I OGÓLNE INFORMACJIE O FIRMIE Pełna nazwa przedsiębiorstwa Dane teleadresowe Wielkość zatrudnienia ogółem Liczba zatrudnionych rodziców - w tym matek dzieci do lat 14 Kategoria przedsiębiorstwa Krótki opis działalności Biuro Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szalay Groele Mielec tel. (17) mikro średnie małe duże Biuro Finansowe Spółka z o.o. powstało r. Zajmuje się głównie działaln o ś c i ą r a c h u n k o w o - k s i ę g o w ą, p o m o c ą w zarządzaniu działalnością gospodarczą, a także doradztwem prawnym. II DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ RODZICIELSTWA Od kiedy firma prowadzi działania prorodzinne? Biuro Finansowe Sp. z o.o. od momentu swojego powstania nakierowane jest na zatrudnianie młodych ludzi, którym stara się ułatwiać łączenie kariery zawodowej z rodzicielstwem. Czy i ewentualnie w jaki sposób (poza konkursem) nagłaśniana jest działalność firmy na rzecz równouprawnienia rodzicielstwa i życia zawodowego? Czy firma wykorzystuje ten fakt w swojej strategii promocyjnej? Biuro Finansowe Sp. z o.o. informuje swoich klientów o wykorzystywanych przez nie możliwościach ułatwiających p ra cowniko m ł ą c ze n i e kariery zawodowej z życiem rodzinnym. Kreuje to pozytywny wizerunek firmy i sprzyja stosowaniu podobnych rozwiązań u klientów. Katalog działań podejmowanych na rzecz rodziców Pokój dla karmiących matek. Wyprawka związana z narodzinami dziecka. Elastyczny czas pracy dla młodych matek (praca w domu itp.). Dodatkowa ochrona matek przed zwolnieniem na pełnym etacie (stosowanie okresu ochronnego) - dowolna forma zatrudnienia. Okres ochronny do ukończenia przez dziecko 2 roku życia. Utrzymywanie więzi z rodzicami w czasie urlopu macierzyńskiego i wychowawczego do 12 miesięcy (np. każdy rodzic otrzymuje na ten okres komputer osobisty z dostępem do internetu i intranetu oraz telefon komórkowy). Możliwość pracy w domu poprzez udostępnienie panelu dostępu do bazy biura przez internet, udostępnienie telefony służbowego i komputera. Pomoc dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej (np. zapomogi i paczki świąteczne dla najbiedniejszych i niepełnosprawnych dzieci). Dodatkowe premie miesięczne, świąteczne. Pierwszeństwo rodziców przy planowaniu urlopów wypoczynkowych. Dodatkowy pełnopłatny urlop z okazji narodzin dziecka dla matki - 2 dni, tj. 16 godzin. 27

rodzina-i-kariera.infor.pl

rodzina-i-kariera.infor.pl rodzina-i-kariera.infor.pl OGÓLNOPOLSKI KONKURS FIRMA PRZYJAZNA RODZICOM 1 STYCZNIA 27 MARCA 2014 r. Warszawa, 09.05.2014 r. Projekt rodzina-i-kariera.infor.pl realizowany jest w partnerstwie przez Next.pl

Bardziej szczegółowo

Firma Przyjazna Mamie

Firma Przyjazna Mamie Firma Przyjazna Mamie Prowadzący: Justyna Dąbrowska Redaktor Naczelna miesięcznika Dziecko Agnieszka Dziewulska Dyrektor ds. Personalnych Hewlett Packard (HP) Polska Sp. z o.o. Małgorzata Raniszewska HR

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 I. CELE PRZYZNAWANIA NAGRODY GOSPODARCZEJ W PLEBISCYCIE GWIAZDY BIZNESU Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (zwany dalej: Organizatorem),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PS-WR-50-6/16 z dnia15 lipca 2016 r. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016 Niniejszy regulamin określa zasady organizacji Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Warszawa, 9 maja 2014 r.

Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Warszawa, 9 maja 2014 r. Godzenie życia zawodowego i prywatnego Warszawa, 9 maja 2014 r. Pierwsze skojarzenie dot. godzenia ról zawodowych i prywatnych? Wskaźnik zatrudnienia dla osób 15-64 w 2013 roku Ogółem Mężczyźni Kobiety

Bardziej szczegółowo

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r.

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r. MAMA MOŻE WSZYSTKO Informacja prasowa, 12 października 2009 r. Powrót do pracy po urlopach wychowawczych często jest dla kobiet wyzwaniem, zwłaszcza, że elastyczne formy zatrudnienia, czy praca na odległość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SUPER PRACODAWCA 2014

REGULAMIN KONKURSU SUPER PRACODAWCA 2014 REGULAMIN KONKURSU SUPER PRACODAWCA 2014 KONKURS "SUPER PRACODAWCA ROKU 2014 organizowany w okresie od 01.12.2014r. do 16.12.2014r. 1. CEL KONKURSU Wybór nastąpi spośród pracodawców, którzy, na co dzień

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Co mówią dane statystyczne? Kobiety wyraźnie częściej niż mężczyźni są bierne zawodowo (odpowiednio: 52% i 36%).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przełamujemy bariery

REGULAMIN KONKURSU Przełamujemy bariery REGULAMIN KONKURSU Przełamujemy bariery Konkurs Przełamujemy bariery organizowany jest przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne w Łodzi, przy współudziale Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Model pomocy w ramach opieki nad dzieckiem/osobą zależną

Model pomocy w ramach opieki nad dzieckiem/osobą zależną Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SUPER PRACODAWCA 2015

REGULAMIN KONKURSU SUPER PRACODAWCA 2015 REGULAMIN KONKURSU SUPER PRACODAWCA 2015 KONKURS "SUPER PRACODAWCA ROKU 2015 organizowany w okresie od 01.12.2015 r. do 18.12.2015 r. 1. CEL KONKURSU Wybór nastąpi spośród pracodawców, którzy, na co dzień

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009 Załącznik nr 4. Charakterystyka założeń Planów działań na lata 2007 2008 i 2009 rok dla Priorytetów VI IX PO KL według województw, z punktu widzenia działań skierowanych do osób w wieku 50+/45+ w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY

ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY Czym jest Karta Dużej Rodziny? Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. To system zniżek dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych,

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KOBIETA AKTYWNA LUBELSZCZYZNY 2014

REGULAMIN KONKURSU KOBIETA AKTYWNA LUBELSZCZYZNY 2014 REGULAMIN KONKURSU KOBIETA AKTYWNA LUBELSZCZYZNY 2014 I. Postanowienia ogólne 1 Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Równych Szans "Bona Fides" mieszczące się przy ul. Niecałej 4/5a, 20-080 w Lublinie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

W trakcie szkolenia omówione zostaną z punktu widzenia specyfiki pracy administracji publicznej m.in. następujące zagadnienia:

W trakcie szkolenia omówione zostaną z punktu widzenia specyfiki pracy administracji publicznej m.in. następujące zagadnienia: SZKOLENIE CENTRALNE PN. PRAKTYCZNE ASPEKTY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ REALIZOWANE W RAMACH PLANU SZKOLEŃ CENTRALNYCH W SŁUŻBIE CYWILNEJ NA 2014 R. Zapraszamy do udziału w szkoleniu centralnym pn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI RODZIC NA ZASTĘPSTWO. MIŁOŚĆ NA ZAWSZE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI RODZIC NA ZASTĘPSTWO. MIŁOŚĆ NA ZAWSZE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI RODZIC NA ZASTĘPSTWO. MIŁOŚĆ NA ZAWSZE Konkurs 1 Konkurs plastyczny dla dzieci Rodzic na zastępstwo. Miłość na zawsze organizowany w ramach kampanii Samorządu

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Aneksy wojewódzkie Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS

Regulamin Konkursu SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Regulamin Konkursu SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS na najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz osób niepełnosprawnych Edycja 2013 1 1. Organizatorem niniejszego konkursu

Bardziej szczegółowo

Gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji realizowanych w 2014 r.

Gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji realizowanych w 2014 r. Informacja o działaniach promocyjnych na rzecz Uczestników i Laureatów konkursu Gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji realizowanych w 2014 r. Gminy jako podstawowe jednostki w systemie samorządowym

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Strona1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Jesteśmy blisko przedszkole przyzakładowe przy Europrimus Consulting Sp. z o.o. realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 1.3.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DOLNOŚLĄSKI PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY ROKU 2011. I. Preambuła

REGULAMIN KONKURSU DOLNOŚLĄSKI PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY ROKU 2011. I. Preambuła REGULAMIN KONKURSU DOLNOŚLĄSKI PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY ROKU 2011 I. Preambuła Celem Konkursu DOLNOŚLĄSKI PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY ROKU 2011 jest zwiększenie świadomości i wiedzy dotyczącej znaczenia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Rozmawiajmy! DIALOG SPOŁECZNY JAKO ELEMENT WYRÓWNYWANIA SZANS NA RYNKU PRACY. Andrzej Tomeczek Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

Rozmawiajmy! DIALOG SPOŁECZNY JAKO ELEMENT WYRÓWNYWANIA SZANS NA RYNKU PRACY. Andrzej Tomeczek Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa DIALOG SPOŁECZNY JAKO ELEMENT WYRÓWNYWANIA SZANS NA RYNKU PRACY Andrzej Tomeczek Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Obszary priorytetowe dla działańue w zakresie wyeliminowania wszelkich form nierówności

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Strona1 Patronat honorowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W KONKURSIE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do udziału w Konkursie Społecznie Odpowiedzialny Rzemieślnik.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

IKEA Group Staff Human Resources 11/03/02 1

IKEA Group Staff Human Resources 11/03/02 1 IKEA Group Staff Human Resources 11/03/02 1 Pochodzimy ze Szwecji IKEA Group Staff Human Resources 11/03/02 2 Dlaczego IKEA nazywa się IKEA? IKEA Group Staff Human Resources 11/03/02 3 Jesteśmy w Polsce

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu 1 DLACZEGO MY? Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu Pomost promując ideę wolontariatu jako

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ma zaszczyt zaprosić Państwa do składania nominacji w Konkursie Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011.

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ma zaszczyt zaprosić Państwa do składania nominacji w Konkursie Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ma zaszczyt zaprosić Państwa do składania nominacji w Konkursie Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011. Konkurs wyróżni podmioty ekonomii

Bardziej szczegółowo

BARWY WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl/barwy-wolontariatu

BARWY WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl/barwy-wolontariatu BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to kolejna edycja konkursu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DOLNOŚLĄSKI PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY ROKU 2014

REGULAMIN KONKURSU DOLNOŚLĄSKI PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY ROKU 2014 REGULAMIN KONKURSU DOLNOŚLĄSKI PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY ROKU 2014 I. Preambuła Celem Konkursu DOLNOŚLĄSKI PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY ROKU 2014 jest zwiększenie świadomości i wiedzy dotyczącej znaczenia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KOBIETA AKTYWNA LUBELSZCZYZNY 2013

REGULAMIN KONKURSU KOBIETA AKTYWNA LUBELSZCZYZNY 2013 REGULAMIN KONKURSU KOBIETA AKTYWNA LUBELSZCZYZNY 2013 I. Postanowienia ogólne 1 Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Równych Szans "Bona Fides" mieszczące się przy ul. Niecałej 4/5a, 20-080 w Lublinie.

Bardziej szczegółowo

Weź sprawy w swoje ręce www.tpg.org.pl

Weź sprawy w swoje ręce www.tpg.org.pl Weź sprawy w swoje ręce www.tpg.org.pl Projekt Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szanowni Państwo, Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D Katowice, 02.02.2014r. DEFINICJE Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Fundacji- należy przez

Bardziej szczegółowo

Start rekrutacji w ramach projektu Aktywny emeryt

Start rekrutacji w ramach projektu Aktywny emeryt Informacja prasowa Warszawa, 31.05.2012 r. Start rekrutacji w ramach projektu Aktywny emeryt Rozpoczął się proces rekrutacji do udziału w projekcie Aktywny emeryt. Usługa szkoleniowo-doradcza realizowana

Bardziej szczegółowo

Projekt regulaminu konkursu: Firma Przyjazna Rodzicom

Projekt regulaminu konkursu: Firma Przyjazna Rodzicom Projekt regulaminu konkursu: Firma Przyjazna Rodzicom 1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Firma Przyjazna Rodzicom (zwanego dalej Konkursem), jest Next.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS egazety Prawnej Wyjaśnienia i praktyczne porady

e-poradnik Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS egazety Prawnej Wyjaśnienia i praktyczne porady e-poradnik egazety Prawnej Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS Wyjaśnienia i praktyczne porady Kto może uzyskać unijną dotację na własny biznes Czy można wystąpić

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO. 2014/2015 Rok Szkoły Zawodowców

DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO. 2014/2015 Rok Szkoły Zawodowców DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 2014/2015 Rok Szkoły Zawodowców 2-4 września Cele reformy 2014 wprowadzonej Forum Ekonomiczne 1 września 2012 w Krynicy r. organizacja panelu poświęconego

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla firm Mama w pracy V edycja 2011/2012. * * * Ankieta dla kobiet

Konkurs dla firm Mama w pracy V edycja 2011/2012. * * * Ankieta dla kobiet Konkurs dla firm Mama w pracy V edycja 2011/2012 Organizatorzy: Rzeczpospolita, Fundacja Świętego Mikołaja, Instytut badawczy MillwardBrown SMG/KRC * * * Ankieta dla kobiet Szanowna Pani, prosimy o udział

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji do nowej grupy przedszkolnej i udziału w projekcie Akademia Kreatywności - twórcze dziecko aktywni rodzice współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe perspektywy zatrudnienia -outplacement na Mazowszu Szanowni Państwo, informacja zawarta w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

Konkurs Gmina przyjazna rodzinie

Konkurs Gmina przyjazna rodzinie Konkurs Gmina przyjazna rodzinie Założenia konkursu Prezentacja i popularyzacja przedsięwzięć podejmowanych przez samorządy lokalne w ramach polityki prorodzinnej i wyróżnienie trzech gmin realizujących

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAGRODY WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO LAUR ŚWIĘTOKRZYSKI. Nagrody Laur Świętokrzyski przyznawane są raz do roku przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

REGULAMIN NAGRODY WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO LAUR ŚWIĘTOKRZYSKI. Nagrody Laur Świętokrzyski przyznawane są raz do roku przez Wojewodę Świętokrzyskiego. REGULAMIN NAGRODY WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO LAUR ŚWIĘTOKRZYSKI Nagrody Laur Świętokrzyski przyznawane są raz do roku przez Wojewodę Świętokrzyskiego. CHARAKTER NAGRODY Nagroda Wojewody Laur Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego 1 Informacje o projekcie Projekt KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej. realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Ostrołęka. Biuletyn Regionalnego Ośrodka E FS w Ostroł nr 3/2011

Ostrołęka. Biuletyn Regionalnego Ośrodka E FS w Ostroł nr 3/2011 Biuletyn Regionalnego Ośrodka E FS w Ostroł strołęce nr 3/2011 Szanowni Państwo! W imieniu zespołu Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrołęce, zapraszam do lektury biuletynu. Z

Bardziej szczegółowo

Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 na szkolenia i usługi doradcze podmiotowe systemy finansowania

Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 na szkolenia i usługi doradcze podmiotowe systemy finansowania Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 na szkolenia i usługi doradcze podmiotowe systemy finansowania Małgorzata Lelińska, Warszawa, 12 maja 2015 r. www.konfederacjalewiatan.pl str. 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Fundacja Bez Względu Na Niepogodę

Fundacja Bez Względu Na Niepogodę Konferencja Kariera jest kobietą tak jak Ty Warszawa, 30 stycznia 2009 Fundacja Kim jesteśmy? Fundacja powstała w 1990 r. Działamy non-profit na polu integracji społecznej, rynku pracy, edukacji. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2010 roku istotnym zmianom uległ układ prezentowanych danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach członków

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1991 powstanie od 2002 Członek FEBEA (Europejskiej Federacji Banków

Bardziej szczegółowo

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Na koniec I kwartału 2012 roku stopa bezrobocia uplasowała się na poziomie 13,3 proc. Według danych serwisu Szybkopraca.pl w tym okresie najłatwiej było znaleźć

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU Chcemy Pomagać Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II 1 Okres nauki w szkole

Bardziej szczegółowo

Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych

Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych Od 2004 r. www.extrapolska.pl Wydawnictwo Gazet Regionalnych Spółka Extra Media jest wydawnictwem w 100% z kapitałem polskim, od ponad 10 lat działającym na krajowym rynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Projekt. Regulamin Rekrutacji

Projekt. Regulamin Rekrutacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr Projektu WND-POKL.06.01.01-02-128/12 Projekt Enable - Workable Regulamin Rekrutacji Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO

MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO Trzymacie Państwo w rękach broszurę informującą o realizacji w 2009 roku przez Powiat Siedlecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach projektu Nowa Szansa na Przyszłość

Bardziej szczegółowo

BARWY WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl/barwy-wolontariatu

BARWY WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl/barwy-wolontariatu BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to czternasta edycja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa, 22 października 2014 r.

Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa, 22 października 2014 r. Rozwiązania na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki zachowanie trwałości projektów i plany dot. wsparcia ww. rozwiązań w perspektywie finansowej 2014 2020

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ WOLONTARIUSZ ROKU 2015

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ WOLONTARIUSZ ROKU 2015 REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ WOLONTARIUSZ ROKU 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Inicjatyw Twórczych oraz Urząd Miasta Tarnowa. 2. Podstawowym kryterium nominowania kandydatów

Bardziej szczegółowo

Formy wsparcia dla kobiet

Formy wsparcia dla kobiet Formy wsparcia dla kobiet Zapraszamy kobiety z terenu woj. mazowieckiego do udziału w bezpłatnych usługach szkoleniowodoradczych. Zapewniamy: całkowicie bezpłatny udział w szkoleniach / doradztwie / spotkaniach

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie podstawowe dyrektorów i członków zarządu. spółka poziom próba 1 decyl I kwartyl mediana III kwartyl 9 decyl średnia

Wynagrodzenie podstawowe dyrektorów i członków zarządu. spółka poziom próba 1 decyl I kwartyl mediana III kwartyl 9 decyl średnia Przykładowe analizy dane fikcyjne (oprócz wielkości próby) Analizy ogólne Wynagrodzenie podstawowe dyrektorów i członków zarządu spółka poziom Skarbu Paostwa prywatna budżetowa lub komunalna dyrektor 149

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowna Pani, Szanowny Panie Zwracamy się do Pana/Pani w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej, realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla firm Mama w pracy

Konkurs dla firm Mama w pracy Konkurs dla firm Mama w pracy V edycja 2011/2012 Organizatorzy: Rzeczpospolita, Fundacja Świętego Mikołaja, Instytut badawczy MillwardBrown SMG/KRC Szanowna Pani, * * * Ankieta dla kobiet prosimy o udział

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach... 2 Wynagrodzenia w sektorach... 7 Wynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych... 8 Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy?

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Informacja prasowa 28 kwietnia 2010 Wraz ze wzrostem stopy bezrobocia swoją pozycję na rynku pracy umacniają pracodawcy. Aby zwiększyć szanse na zatrudnienie, pracownicy

Bardziej szczegółowo

Śniadanie Daje Moc. Ogólnopolski program edukacyjny

Śniadanie Daje Moc. Ogólnopolski program edukacyjny Śniadanie Daje Moc Ogólnopolski program edukacyjny Warszawa, 1.04.2013 Śniadanie Daje Moc O programie Program edukacyjny Śniadanie Daje Moc Organizator Partnerstwo dla Zdrowia Czas I semestr roku szkolnego

Bardziej szczegółowo