Firmy przyjazne rodzicom

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Firmy przyjazne rodzicom"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Firmy przyjazne rodzicom Raport z ogólnopolskiego konkursu Firma przyjazna rodzicom, realizowanego w ramach projektu rodzina-i-kariera.infor.pl LECHAA CONSULTING Sp. z o.o.

2

3 Firmy przyjazne rodzicom Raport z ogólnopolskiego konkursu Firma przyjazna rodzicom, realizowanego w ramach projektu rodzina-i-kariera.infor.pl Egzemplarz bezpłatny, opracowany na potrzeby projektu rodzina-i-kariera.infor.pl, realizowanego w partnerstwie przez LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. i Next.pl Sp. z o.o. w ramach Działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4

5 Firmy przyjazne rodzicom Raport z ogólnopolskiego konkursu Firma przyjazna rodzicom, realizowanego w ramach projektu rodzina-i-kariera.infor.pl Lublin 2014

6 Copyright by LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. ISBN Wydawnictwo LECHAA CONSULTING Sp. z o.o Lublin, ul. Fiołkowa 7 tel Projekt, skład, druk VIP s. c. A. Sienkiewicz, K. Wójcik Lublin, ul. Dolna Marii Panny 5

7 SPIS TREŚCI Wstęp.. 1 Informacje o projekcie rodzina-i-kariera.infor.pl Konkurs Firma Przyjazna Rodzicom Lista przedsiębiorstw zgłoszonych do konkursu I etap konkursu eliminacje wojewódzkie i zwycięzcy regionalni II etap konkursu finał ogólnopolski i zwycięzcy Podsumowanie konkursu Prezentacje nagrodzonych przedsiębiorstw Firmy wyróżnione w konkursie.. 41

8

9 WSTĘP Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce broszurę poświęconą prezentacji dobrych praktyk łączenia rodzicielstwa z życiem zawodowym wśród polskich pracodawców. Wspomniane rozwiązania nie mogłyby stanowić przykładu godnego naśladowania przez inne firmy, gdyby ich autorzy nie zechcieli się nimi podzielić w ramach konkursu Firma Przyjazna Rodzicom. To właśnie dzięki udziałowi w konkursie opinia publiczna mogła poznać rozległy katalog rozwiązań, zarówno skodyfikowanych, jak i niepisanych, stosowanych przez firmy w naszym kraju, które umożliwiają rodzicompracownikom należyte wywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich i pracowniczych. Wszystkie firmy, które nie pozostają obojętne na sytuację rodzinną swoich pracowników i wyznają zasadę, że zadowolony i spokojny rodzic to skuteczny pracownik, zasługują na obszerną charakterystykę. Niemniej, ze względu na rozmiary niniejszego raportu, musimy ograniczyć się do szerszej prezentacji jedynie przedsiębiorstw nagrodzonych i wyróżnionych. Wierzymy, że dzięki tej publikacji zwrócimy uwagę na problemy takie jak: godzenie życia zawodowego, rodzinnego i prywatnego między kobietami i mężczyznami, uczestnictwo kobiet (szczególnie powracających do pracy po urlopach macierzyńskich czy wychowawczych) w rynku pracy czy wartość społeczna rodzicielstwa. Jeśli inne firmy, zachęcone przytoczonymi tutaj rozwiązaniami, zechcą zastosować je u siebie, pozostanie nam tylko im kibicować, bo zdajemy sobie sprawę, że polityka prorodzinna nie może funkcjonować w oderwaniu od realiów świata biznesu. Im więcej pracodawców uświadomi sobie fakt, że dla pozyskania i zatrzymania wartościowego pracownika, konieczne jest stworzenie przyjaznego środowiska zawodowego, które jednocześnie umożliwi spełnienie w życiu rodzinnym, tym lepiej dla wszystkich. Zyskuje bowiem nie tylko pracownik, ale przede wszystkim sam pracodawca. Na końcu sznura korzyści widnieje zaś choć to górnolotnie i patetyczni brzmi - nasza gospodarka, która bez nowych pokoleń małych Polaków nie będzie mogła się dynamicznie rozwijać. W tym miejscu, w imieniu organizatorów konkursu, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Przedsiębiorstwom, które wzięły w nim udział za każde prorodzinne rozwiązanie przez nie stosowane. Nawet te najbardziej podstawowe są niezwykle cenne, bo pozwalają wierzyć, że dla pracodawcy liczy się nie tylko pracownik, ale i człowiek. W naszym odczuciu wszystkie firmy są zwycięzcami, bo w sposób zwyczajnie ludzki, ze zrozumieniem reagują na potrzeby swoich pracowników, ułatwiając im funkcjonowanie na styku praca-rodzina. Życząc wytrwałości w kontynuowaniu przyjaznej polityki prorodzinnej, liczymy na kolejne ciekawe i nowatorskie pomysły. Zespół LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. 7

10 1. INFORMACJE O PROJEKCIE rodzina-i-kariera-infor.pl Projekt rodzina-i-kariera.infor.pl realizowany jest w partnerstwie przez Next.pl Sp. z o.o. i LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. w okresie r r. w ramach Działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to ogólnopolski projekt promocyjno-informacyjny, upowszechniający ideę wyrównywania szans kobiet (szczególnie powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim czy wychowawczym) i mężczyzn na rynku pracy. Godzenie życia zawodowego, rodzinnego i prywatnego między kobietami i mężczyznami uważane jest w Unii Europejskiej za priorytet w osiąganiu równouprawnienia płci, zwiększania uczestnictwa kobiet w rynku pracy i promowaniu partnerskiego podziału obowiązków. Godzenie tych sfer życia jest kluczowym elementem w dążeniu do podniesienia wskaźnika zatrudnienia wśród kobiet i mężczyzn w wieku lata do 75% (Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, 2011 r.). Działania państw członków Unii Europejskiej zmierzają do promowania bardziej zrównoważonego podziału obowiązków i osiągania lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Niemniej z rocznych sprawozdań Komisji Europejskiej wynika, że postępy te są powolne i że nadal jest dużo do zrobienia w kierunku pełnego równouprawnienia płci. Niniejszy projekt wpisuje się we wspomniany nurt, a jego celem jest zmiana świadomości i postaw poprzez upowszechnianie idei wyrównywania szans kobiet (szczególnie powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim czy wychowawczym) i mężczyzn na rynku pracy. Płaszczyzną tych zmian jest dostęp do zatrudnienia, godzenie ról zawodowych i rodzinnych, wzmocnienie pozycji kobiet na rynku pracy i wartości społecznej rodzicielstwa a także promowanie skutecznych rozwiązań antydyskryminacyjnych w miejscu pracy. Trudności w godzeniu ról negatywnie odbijają się na aktywności zawodowej kobiet; istnieje wyraźny związek między opieką nad dziećmi a wskaźnikiem zatrudnienia kobiet i mężczyzn dysproporcja wynosi 16% na korzyść mężczyzn. Podobnie rzecz ma się z zatrudnieniem, a różnice te są szczególnie widoczne w przedziale wiekowym lat, czyli w okresie, gdy kobiety angażują się w obowiązki rodzicielskie. W Polsce, podobnie jak w Europie, większość pracy w gospodarstwach domowych wykonują kobiety, mężczyźni pracują więcej w sferze zawodowej (mężczyźni średnio 54 h 31 min., kobiety 45 h 4 min.). Więcej od mężczyzn o ok. 10 h kobiety spędzają tygodniowo na pracy domowej, prawie o 30 h więcej poświęcają na opiekę nad osobą zależną (dzieckiem lub osobą starszą). Wynika z tego, że mężczyźni obciążeni są pracą zawodową na dodatkową ¼ etatu, kobiety w gospodarstwie domowym pracują o wymiar całego etatu więcej od mężczyzn (Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, 2010). Kolejną znaczącą różnicą funkcjonującą w odniesieniu do rynku pracy jest poziom zarobków obu płci. Na całym świecie, w tym w Europie 8

11 i w Polsce, utrzymuje się istotna różnica w tym zakresie na niekorzyść kobiet. Choć średnia różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn wykonujących podobną pracę zmniejsza się, to jednak proces ten postępuje zbyt wolno. Kobiety wciąż zarabiają średnio o 17,5 proc. mniej od mężczyzn (ec.europa.eu). Problem godzenia życia zawodowego i rodzinnego nie może być rozpatrywany w oderwaniu od realiów, w jakich funkcjonuje polski pracodawca. Sytuacja gospodarcza kraju, specyficzne uwarunkowania lokalne powodują, że dla pracodawcy odejście kobiety na urlop macierzyński i wychowawczy, w dużej mierze dezorganizuje pracę. Wśród pracodawców wyraźne jest współistnienie sprzecznych postaw w większości są świadomi wagi problemu godzenia ról, a także dostrzegają zjawisko dyskryminacji kobiet (jako grupy obciążonej w większym stopniu obowiązkami rodzinnymi), ale wyrażają przekonanie, że ich ten problem bezpośrednio nie dotyczy. I choć wyrażają troskę o sytuację pracowników - rodziców, to jednocześnie nie wykazują zainteresowania rozwiązaniami, które mogłyby wspomóc ich pracowników w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego. Widoczna jest zatem rozbieżność między sytuacją indywidualną a poglądem ogólnym (Raport końcowy, Badanie jakościowe gospodarstw domowych w ramach projektu systemowego: Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn, 2009). Jak wynika z badań, na skutek tradycyjnych przekonań i nadmiernego obciążenia kobiet obowiązkami rodzicielskimi są one mniej cenionymi pracownikami ze względu na dezorganizację pracy (poprzez korzystanie z urlopów macierzyńskich i wychowawczych), dezaktualizację kwalifikacji zawodowych i trudności organizacyjne towarzyszące wdrożeniu do pracy po dłuższej przerwie. Niemniej, należy podkreślić, że w podejściu pracodawców dokonują się pozytywne zmiany, w dużej mierze dzięki kampaniom społecznym i konkursom promującym postawy przyjazne rodzicielstwu. Stają się oni bardziej świadomi faktu, że dla pozyskania i zatrzymania wartościowego pracownika na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy, konieczne jest stworzenie przyjaznego środowiska zawodowego, które jednocześnie umożliwi spełnienie w życiu rodzinnym. Wszelkie zmiany na rynku pracy muszą współistnieć ze zmianami świadomości zarówno pracowników, jak i przede wszystkim pracodawców. Są to zmiany dotyczące kwestii podstawowych - sposobu definiowania ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn. Działania, poprzez które zostanie zrealizowany cel główny projektu i cele szczegółowe, wspierają równość płci na rynku pracy i wpływają na przeobrażenia w ramach ról płci. Dlatego też problem godzenia ról nie jest tylko jednostronnie ukierunkowany na kobiety i wspierający dyskryminujący podział, tzw. kontrakt płci, ale potraktowany szerzej, w odniesieniu do dzielenia się obowiązkami rodzicielskimi i prezentacją dobrych praktyk na rynku pracy. 9

12 CELE PROJEKTU Wzrost świadomości społecznej nt. godzenia ról zawodowych i rodzinnych w odniesieniu do kobiet i mężczyzn, będących pracownikami i rodzicami Budowanie wartości społecznej rodzicielstwa i obopólnego dzielenia obowiązków Promocja pracodawców umożliwiających pracownikom godzenie życia zawodowego i rodzinnego DZIAŁANIA PROJEKTOWE Profesjonalny serwis dedykowany zawierający porady prawne, biznesowe, zdrowotne i społeczne Działania Public Relations (reklama w radiu RMF FM, artykuły prasowe) Kampania internetowa (Onet, WP, Interia, Facebook) Billboardy w całej Polsce Eventy w całej Polsce Ogólnopolski konkurs Firma Przyjazna Rodzicom 10

13 2. KONKURS FIRMA PRZYJAZNA RODZICOM" " Ogólnopolski konkurs adresowany był do przedsiębiorstw, które umożliwiają obojgu rodzicom sprawne połączenie sfery prywatnej, rodzinnej z życiem zawodowym. Jak wynika z informacji przedstawionych w poprzednim rozdziale, nadal obserwuje się problem świadomościowy i organizacyjny w tej kwestii wśród polskich pracodawców, dlatego też zasadne wydawało się włączenie ich w nurt projektu, poprzez zaangażowanie w konkurs, w którym mogli podzielić się doświadczeniami ze stosowania idei równych szans. Powyższy problem jest obcy przedsiębiorstwom zaprezentowanym w kolejnym rozdziale, bowiem doskonale zdają one sobie sprawę z konieczności podejmowania działań na rzecz pracowników-rodziców. Bez takiego zaangażowania się pracodawców nie będą możliwe zmiany na rynku pracy w perspektywie długofalowej. Od 1 stycznia 2014 r. do 14 lutego 2014 r. wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od formy prowadzenia działalności, będący pracodawcami mogli wziąć udział w konkursie Firma Przyjazna Rodzicom, który objęty został Patronatem Honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Jako przyjazne rodzicom mogły się zgłaszać te przedsiębiorstwa, które podejmują działania na rzecz kobiet w ciąży i młodych rodziców wykraczające poza obowiązki wynikające z prawa powszechnego, w tym uregulowane w Kodeksie Pracy, lub w których panuje wyjątkowa atmosfera sprzyjająca rodzicielstwu. Mogły to być zarówno duże korporacje, wprowadzające specjalne programy dla młodych rodziców, ale również mniejsi przedsiębiorcy i inni pracodawcy, stwarzający dogodne warunki pracownikom-rodzicom, w tym również pragnącym powrócić do pracy po urlopie macierzyńskim czy wychowawczym. Aby zapewnić równe szanse wszystkim firmom, niezależnie od ich wielkości, konkurs był zorganizowany w 4 kategoriach: mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw, średnich przedsiębiorstw, dużych przedsiębiorstw. Uczestnicy konkursu wysyłali zgłoszenia w formie elektronicznej, udostępnionej na stronie projektu rodzina-i-kariera.infor.pl. Formularz zgłoszeniowy, oprócz podstawowych informacji o firmie, zawierał 22 kryteria, plus miejsce na wpisanie rozwiązań przyjaznych rodzinie, stosowanych w firmie, których ów formularz nie uwzględniał. Dodatkowo uczestnicy odpowiadali na pytanie: Jak Twoja firma wykorzystałaby nagrodę otrzymaną w konkursie Firma Przyjazna Rodzicom. Za spełnienie każdego kryterium firma mogła otrzymać 1 punkt. Jury mogło też przyznać każdej firmie 11

14 dodatkowo od 1 do 3 punktów, biorąc pod uwagę szczególne rozwiązania przez nie stosowane oraz planowany sposób wykorzystania nagrody (kryteria dodatkowe).. 12

15 2.1 LISTA PRZEDSIĘBIORSTW ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU W ciągu półtora miesiąca do konkursu zgłosiło się 75 przedsiębiorstw z całego kraju. Ich listę publikujemy poniżej (kolejność odpowiada zgłoszeniu do konkursu): 1. Centrum Dystrybucji JYSK (Radomsko) VINCI Magda Wysocka (Brzeg) Centrum Szkoleniowo - Doradcze Jacek Daniel (Chełm) Zamojska Spółdzielnia Socjalna (Zamość) Instytut Edukacji i Nowych Technologii (Chełm) BIURO RACHUNKOWE LEX BUFIKS BEATA KĄCKA (Włoszczowa) MKS Posadzki Maciej Konochowicz (Białystok) Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. (Warszawa) Ośrodek Hospicjum Domowe (Warszawa) ENERCON SERVICES POLAND SP. Z O.O. (Poznań) Yellow Grzegorz Wojtiuk (Wrocław) Bajkowa Akademia Smyka Agnieszka Ziembora (Suchy Las) Zakłady Farmaceutyczne UNIA Spółdzielnia Pracy (Warszawa) Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego (Hołowno) Klub Malucha Kącik Smyka (Lublin) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Sierpc) Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku Radio Białystok Spółka Akcyjna (Białystok) Danone Sp. z o.o. (Warszawa) FH DETEX Henryk Dec i wspólnicy s.c. (Rzeszów) Odyseja Edukacjo Sp. z o.o (Toruń) Fundacja Uniwersytetu Medycznego (Poznań) P4 Sp. z o.o. (Warszawa) FHU DAGMARA BATOR (Tarnów) Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o. (Jaworzno) AG FOODS Sp. z o.o. (Międzyrzecze Górne) Farbud Sp. z o.o. (Lublin) europim s.c. M. P. Kłusek (Tarnów) AVIVA SP. Z O.O. (Warszawa) TĘCZOWA CHATKA (Mierzyn) BIURO FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Mielec) RWE Polska S.A. (Warszawa) Man Bus Sp. z o.o. (Tarnowo Podgórne) NEUCA S.A. (Toruń) Grupa GPEC (Gdańsk) HP Global Business Center Sp. z o.o. (poprzednio Global e-business Operations Sp. z o.o., Wrocław) ATC Cargo S.A. (Gdynia) Centrum Edukacji OSKAR (Olsztyn) Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii Pro Salus M. Wiktorek (Wrocław) BMI GROUP Łukasz Wiktorek - Event-Staff.eu (Wrocław) 13

16 TRANSPOL Tomasz Góźdź Małgorzata Góźdź Spółka Jawna (Domaszowice) ECORYS Polska Sp. z o.o (Warszawa) Clondalkin Pharma and Healthcare (Poland) Sp. z o.o. (Lublin) ATERIMA Sp. z o.o. Sp. k. (Kraków) Mindspace Centrum Psychoedukacji i Diagnostyki Psychologicznej Piotr Blaumann (Chróścina) Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej Robert Jaworski (Wałbrzych) Aon Hewitt Sp. z o.o. (Warszawa) AMG.net (Łódź) Koniczynka - Mała gastronomia (Tarnów) Cisnet.pl Centrum Informatyczno - Szkoleniowe Tomasz Płoszański (Legnica) F.H.U OMEGA Sp. z o.o Sp. k. (Libusza) Grupa Raben (Robakowo) Biuro Tłumaczeń FATIX Mateusz Fatek (Kielce) INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DRA MED. J. NOFERA (Łódź) Restaurant Partner Polska Sp. z o.o. (Łódź) JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Spółka Jawna (Warszawa) Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz (Łuków) EY (dawniej Ernst & Young; Warszawa) O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. (Lublin) ITE Poland Sp. z o.o. (Poznań) Biuro Rachunkowe Eugeniusz Makarewicz (Gorzów Wielkopolski) AFTBIK Stanisław Aftarczuk (Wieleń) Smile - Studio tańca i rozrywki (Łódź) FHU Multi Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (Szczecin) BONAIR S.A. (Warszawa) OneMed Polska Sp. z o.o. (Katowice) Nutricia Zakłady Produkcyjne (Opole) Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Dąbrowa Górnicza) Roedl Outsourcing Sp. z o.o. (Warszawa) NUTRICIA Polska Sp. z o.o. (Warszawa) Wentor (Żary) 55. WESSLING Polska Sp. z o.o. (Kraków) 56. Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe (Białystok) 57. MAN Accounting Center Sp. z o.o. (Poznań) 58. Wrocławski Park Wodny S.A. (Wrocław) 59. NAVIC Engineering Polska Sp. z o.o. (Poznań) 14

17 2.2 I ETAP KONKURSU ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE I ZWYCIĘZCY REGIONALNI Konkurs rozpoczynały eliminacje wojewódzkie. W przeciągu półtora miesiąca (marzec-kwiecień 2014 r.) odbyło się 14 minigal regionalnych (w przypadku 2 spotkań były finały łączone w województwie podlaskim rozstrzygnięcie obejmowało województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie, zaś w województwie wielkopolskim województwo kujawsko-pomorskie i wielkopolskie). Laureaci wojewódzcy otrzymali dyplomy, tytuł Firmy Przyjaznej Rodzicom w swoim województwie i nominację do finału ogólnopolskiego. Łącznie do drugiego etapu konkursu przeszło 41 przedsiębiorstw: 15 mikroprzedsiębiorstw, 9 małych firm, 9 średnich i 8 dużych. Podział na poszczególne województwa prezentuje poniższe zestawienie. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLASKIE kategoria duże przedsiębiorstwo: HP Global Business Center Sp. z o.o. (poprzednio Global e-business Operations Sp. z o.o.) kategoria średnie przedsiębiorstwo: Wrocławski Park Wodny S.A. kategoria mikroprzedsiębiorstwo: Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej Robert Jaworski WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE kategoria średnie przedsiębiorstwo: Clondalkin Pharma and Healthcare (Poland) Sp. z o.o. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. kategoria mikroprzedsiębiorstwo: Instytut Edukacji i Nowych Technologii Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego Fot. Piotr Michalski, Radio Lublin 15

18 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE kategoria duże przedsiębiorstwo: NEUCA S.A. kategoria mikroprzedsiębiorstwo: Odyseja Edukacjo Sp. z. o.o WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE kategoria duże przedsiębiorstwo: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Dra med. J. Nofera kategoria średnie przedsiębiorstwo: Restaurant Partner Polska Sp. z o.o. kategoria mikroprzedsiębiorstwo: Smile - Studio tańca i rozrywki WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE kategoria średnie przedsiębiorstwo: WESSLING Polska Sp. z o.o. kategoria małe przedsiębiorstwo: F.H.U OMEGA Sp. z o.o. Sp. k kategoria mikroprzedsiębiorstwo: Koniczynka - Mała gastronomia 16

19 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE kategoria duże przedsiębiorstwo: EY (dawniej Ernst & Young) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE kategoria mikroprzedsiębiorstwo: Biuro Finansowe Sp. z o.o. kategoria średnie przedsiębiorstwo: Roedl Outsourcing Sp. z o.o. kategoria małe przedsiębiorstwo: Ośrodek Hospicjum Domowe WOJEWÓDZTWO PODLASKIE kategoria średnie przedsiębiorstwo: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku Radio Białystok S.A. kategoria małe przedsiębiorstwo: Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe kategoria mikroprzedsiębiorstwo: WOJEWÓDZTWO POMORSKIE kategoria duże przedsiębiorstwo: Grupa GPEC kategoria średnie przedsiębiorstwo: ATC Cargo S.A. MKS Posadzki Maciej Konochowicz 17

20 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE kategoria średnie przedsiębiorstwo: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej kategoria małe przedsiębiorstwo: AG FOODS Sp. z o.o. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE kategoria duże przedsiębiorstwo: Man Bus Sp. z o.o. MAN Accounting Center Sp. z o.o kategoria średnie przedsiębiorstwo: NAVIC Engineering Polska Sp. z o.o. kategoria małe przedsiębiorstwo: AFTBIK Stanisław Aftarczuk kategoria mikroprzedsiębiorstwo: ITE Poland Sp. z o.o. Bajkowa Akademia Smyka Agnieszka Ziembora WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE kategoria małe przedsiębiorstwo: Biuro Rachunkowe Lex Bufiks Beata Kącka kategoria mikroprzedsiębiorstwo: Biuro Tłumaczeń FATIX Mateusz Fatek WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE kategoria mikroprzedsiębiorstwo: Centrum Edukacji OSKAR 18

21 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE kategoria małe przedsiębiorstwo: FHU Multi Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. kategoria mikroprzedsiębiorstwo: TĘCZOWA CHATKA WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE kategoria mikroprzedsiębiorstwo: Biuro Rachunkowe Eugeniusz Makarewicz Wentor WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE kategoria duże przedsiębiorstwo: Nutricia Zakłady Produkcyjne kategoria mikroprzedsiębiorstwo: VINCI Magda Wysocka 19

22 2.3 II ETAP KONKURSU FINAŁ OGÓLNOPOLSKI I ZWYCIĘZCY W finale ogólnopolskim (do którego nominację uzyskało 41 firm) zostały przyznane 4 nagrody, po jednej w każdej kategorii przedsiębiorstwa. MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO Biuro Finansowe Sp. z o.o. (Mielec) ZWYCIĘZCY KRAJOWI ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO ATC Cargo S.A. (Gdynia) DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO EY (dawniej Ernst & Young; Warszawa) MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO FHU Multi Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (Szczecin) 20

23 Każdy laureat otrzymał statuetkę i tytuł Firmy Przyjaznej Rodzicom oraz sprzęt biurowy (laptopy) o wartości do 3000 zł brutto. Jury konkursu przyznało również nagrodę specjalną. Grand Prix konkursu statuetka oraz sprzęt biurowy (zestaw multimedialny) o wartości do zł brutto trafiły do firmy, która wyróżniła się w sposób szczególny wśród laureatów konkursu w działaniach na rzecz rodziny. Na ów laur zasłużyła firma, która stosuje szeroki program opieki nad rodzinami pracowników od momentu narodzin dziecka, aż po wypuszczenie dorosłych już dzieci w świat. Za niepowtarzalne i godne pochwały działanie, jury konkursu uznało fundusz adopcyjny specjalny program prowadzony przez Abbott Laboratories od 2011 r. GRAND PRIX KONKURSU Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. (Warszawa) Fot: Wszyscy Laureaci 21

24 Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbyła się w dniu 27 marca 2014 r. w Polonia Palace Hotel w Warszawie. Ze względu na różnorodność i oryginalność działań podejmowanych przez zgłoszone do konkursu firmy, jury postanowiło docenić ich starania, przyznając dodatkowe wyróżnienia 8 firmom: Biuro rachunkowe Lex Bufiks Beata Kącka (Włoszczowa) wyróżnienie za zorganizowanie lokalnej kampanii społecznej propagującej zatrudnienie młodych mam WYRÓŻNIONE FIRMY Ecorys Polska Sp. z o.o. (Warszawa) wyróżnienie za stworzenie możliwości dokształcania w czasie przerw związanych z wychowywaniem dziecka Neuca S.A. (Toruń) Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Dąbrowa Górnicza) wyróżnienie za aktywizację środowiska akademickiego za program Mama i tata idą na studia Grupa GPEC (Gdańsk) wyróżnienie za umożliwienie obojgu rodzicom aktywnego cieszenia się z przyjścia na świat dziecka po 30 dni dodatkowego pełnopłatnego urlopu dla matki i ojca wyróżnienie za kompleksowe podejście do rodzicielstwa za program My Mamy (my mamy dziecko) oraz pakiet Witamy mamy (dofinansowanie do zabiegów pielęgnacyjnych dla młodych mam) 22

25 Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego (Hołowno) wyróżnienie za innowację i ekologię spotkania rodzinne w wiejskim SPA WYRÓŻNIONE FIRMY Centrum Dystrybucji Jysk (Radomsko) wyróżnienie za działalność na rzecz lokalnej społeczności, w tym dla niepełnosprawnych dzieci; firma najbardziej doceniana przez pracowników otrzymała najwięcej zgłoszeń do konkursu HP Global Business Center Sp. z o.o. (poprzednio Global e-business Operations Sp. z o.o.; Wrocław) wyróżnienie za stałe poszukiwanie nowych rozwiązań sprzyjających rodzicielstwu 23

26 2.4 PODSUMOWANIE KONKURSU W konkursie wzięło udział 75 firm, których rozkład na kategorie - w zależności od wielkości przedsiębiorstwa - wyglądał następująco: MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA 28 ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA 15 MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA 14 DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA 18 Zgłoszenia wpłynęły z każdego województwa, niemniej reprezentacja poszczególnych regionów Polski była zróżnicowana: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 15 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE, OPOLSKIE 4 9 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE, LUBUSKIE, POMORSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE 2 5 WOJEWÓDZTWO 1 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 24

27 Biorąc pod uwagę kryteria konkursowe, najczęściej powtarzającym się działaniem wśród zgłoszonych firm był elastyczny czas pracy (prawie 90% przedsiębiorstw stosuje takie rozwiązanie). W dalszej kolejności firmy wskazywały na pierwszeństwo rodziców przy planowaniu urlopów wypoczynkowych (61%) oraz pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej (57%). Całościowy katalog działań podejmowanych przez pracodawców na rzecz pracowników-rodziców przedstawia się następująco (kolejność zgodna z informacjami zawartymi w formularzu zgłoszeniowym): Rodzaj działania Pokój dla karmiących matek Wyprawka związana z narodzinami dziecka Elastyczny czas pracy dla młodych matek (praca w domu itp.) Pokój do pracy dla matek z dziećmi Dodatkowa ochrona matek przed zwolnieniem na pełnym etacie (stosowanie okresu ochronnego) - dowolna forma zatrudnienia Przedszkola/żłobki przyzakładowe/ klubiki dla dzieci Utrzymywanie więzi z rodzicami w czasie urlopu macierzyńskiego i wychowawczego do 12 miesięcy (np. każdy rodzic otrzymuje na ten okres komputer osobisty z dostępem do internetu i intranetu oraz telefon komórkowy) Warsztaty dla rodziców w zakresie wychowywania dzieci Cykl specjalistycznych szkoleń dla powracających matek po urodzeniu dziecka (np. szkolenia antystresowe) Szkolenia zawodowe podczas urlopu wychowawczego Karta na zajęcia sportoworekreacyjne dla dzieci Ilość wskazań % Rodzaj działania Ilość wskazań % 40 Dodatkowe ubezpieczenie na życie dla członków rodziny dofinansowane 52 przez pracodawcę 89, ,66 10,66 53,33 25,33 14,66 26,66 33,33 Pomoc dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej (np. zapomogi i paczki świąteczne dla najbiedniejszych i niepełnosprawnych dzieci) Dofinansowanie do wyjazdów/ferie rodzinne Dodatek finansowy do wynagrodzenia dla opiekunów dzieci w przypadku zatrudnienia na 1/2 etatu Pierwszeństwo rodziców przy planowaniu urlopów wypoczynkowych Opieka medyczna dla pracownika Opieka medyczna kobiet w ciąży Opieka medyczna dla dzieci Dodatkowy pełnopłatny urlop z okazji narodzin dziecka dla matki Dodatkowy pełnopłatny urlop z okazji narodzin dziecka dla ojca Skrócony czas pracy (np. do 6 godzin przy zachowaniu prawa do pełnego wynagrodzenia) ,33 33,66 1,33 61,33 41,33 33,33 25, ,66 25

28 Działania na rzecz rodzicielstwa najczęściej podejmowane przez firmy: 1. Rodzaj działania Ilość wskazań % Elastyczny czas pracy dla młodych 67 89,33 matek (praca w domu itp.) Pierwszeństwo rodziców przy planowaniu urlopów wypoczynkowych Pomoc dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej (np. zapomogi i paczki świąteczne dla najbiedniejszych i niepełnosprawnych dzieci) Utrzymywanie więzi z rodzicami w czasie urlopu macierzyńskiego i wychowawczego do 12 miesięcy (np. każdy rodzic otrzymuje na ten okres komputer osobisty z dostępem do internetu i intranetu oraz telefon komórkowy) ,33 57,33 53, Wyprawka związana z narodzinami dziecka

29 3. PREZENTACJE NAGRODZONYCH PRZEDSIĘBIORSTW Biuro Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością I miejsce w kategorii mikroprzedsiębiorstwo I OGÓLNE INFORMACJIE O FIRMIE Pełna nazwa przedsiębiorstwa Dane teleadresowe Wielkość zatrudnienia ogółem Liczba zatrudnionych rodziców - w tym matek dzieci do lat 14 Kategoria przedsiębiorstwa Krótki opis działalności Biuro Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szalay Groele Mielec tel. (17) mikro średnie małe duże Biuro Finansowe Spółka z o.o. powstało r. Zajmuje się głównie działaln o ś c i ą r a c h u n k o w o - k s i ę g o w ą, p o m o c ą w zarządzaniu działalnością gospodarczą, a także doradztwem prawnym. II DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ RODZICIELSTWA Od kiedy firma prowadzi działania prorodzinne? Biuro Finansowe Sp. z o.o. od momentu swojego powstania nakierowane jest na zatrudnianie młodych ludzi, którym stara się ułatwiać łączenie kariery zawodowej z rodzicielstwem. Czy i ewentualnie w jaki sposób (poza konkursem) nagłaśniana jest działalność firmy na rzecz równouprawnienia rodzicielstwa i życia zawodowego? Czy firma wykorzystuje ten fakt w swojej strategii promocyjnej? Biuro Finansowe Sp. z o.o. informuje swoich klientów o wykorzystywanych przez nie możliwościach ułatwiających p ra cowniko m ł ą c ze n i e kariery zawodowej z życiem rodzinnym. Kreuje to pozytywny wizerunek firmy i sprzyja stosowaniu podobnych rozwiązań u klientów. Katalog działań podejmowanych na rzecz rodziców Pokój dla karmiących matek. Wyprawka związana z narodzinami dziecka. Elastyczny czas pracy dla młodych matek (praca w domu itp.). Dodatkowa ochrona matek przed zwolnieniem na pełnym etacie (stosowanie okresu ochronnego) - dowolna forma zatrudnienia. Okres ochronny do ukończenia przez dziecko 2 roku życia. Utrzymywanie więzi z rodzicami w czasie urlopu macierzyńskiego i wychowawczego do 12 miesięcy (np. każdy rodzic otrzymuje na ten okres komputer osobisty z dostępem do internetu i intranetu oraz telefon komórkowy). Możliwość pracy w domu poprzez udostępnienie panelu dostępu do bazy biura przez internet, udostępnienie telefony służbowego i komputera. Pomoc dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej (np. zapomogi i paczki świąteczne dla najbiedniejszych i niepełnosprawnych dzieci). Dodatkowe premie miesięczne, świąteczne. Pierwszeństwo rodziców przy planowaniu urlopów wypoczynkowych. Dodatkowy pełnopłatny urlop z okazji narodzin dziecka dla matki - 2 dni, tj. 16 godzin. 27

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 4 Darczyńca o Konkursie... 6 Informacja o Konkursie... 7 Jak dokonano wyboru laureatów... 8 Statystyki... 8 Audytor o Konkursie... 9 Członkowie Kapituły Konkursu... 10 Przyjęcie u

Bardziej szczegółowo

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni.

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni. 29 sierpnia 4 września 2014 r. 25 Partnerzy merytoryczni Partner raportu EDYCJA XXII fot: fotolia Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie (SKOK Wołomin) wyróżniona w XXII edycji Raportu

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA pod redakcją naukową Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 28 RECENZJA PROF.

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Firma = zaangażowanie

Firma = zaangażowanie zeszyt 3 Firma = zaangażowanie pracownicy wolontariusze beneficjenci Spis treści Wprowadzenie 3 CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu 4 1. Corporate Community Involvement (CCI), czyli myśl globalnie,

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Jesteśmy, kiedy potrzeba Jesteśmy, kiedy potrzeba Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska za lata 2012 2013 Podziękowania Spis treści Rozpoczynając pracę nad niniejszym raportem, zapytałem ponad stu ekspertów o to,

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wyprzedz konkurencje!

Wyprzedz konkurencje! Wyprzedz konkurencje! Audyt Innowacji efekty prac Parku Naukowo-Technologicznego Technopark Gliwice i Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM publikacja podsumowująca Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce Raport z badania jakościowego wśród ekspertów SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r.

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r. RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ICP GROUP SA Opracowany w ramach projektu: ICP Group SA jako firma odpowiedzialna społecznie opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu w

Bardziej szczegółowo

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem!

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! WOLONTARIAT TO MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA POSIADANEGO DOŚWIADCZENIA. TO TAKŻE WYJŚCIE Z OSAMOTNIENIA, WYPEŁNIENIE WOLNEGO CZASU I ZADOWOLENIE Z BYCIA POTRZEBNYM

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia.

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. 2010 Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. Opisanych 20 projektów zostało wyłonionych w ramach regionalnego konkursu.

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2014 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Studio Kozak Źródło zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes.

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes. Tegoroczny jubileusz Forum Odpowiedzialnego Biznesu to 15 lat współpracy z działającymi w Polsce firmami, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju CSR. Wspólnych inicjatyw,

Bardziej szczegółowo