Spis treści Jeżeli szukasz informacji o:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Jeżeli szukasz informacji o:"

Transkrypt

1

2 Spis treści Jeżeli szukasz informacji o: Słowo od ektora...3 Warto wybrać Wałbrzych Władze uczelni...8 Kilka słów o uczelni...9 Struktura uczelni Oferta dydaktyczna Kryteria kwalifikacji na studia I stopnia Kryteria kwalifikacji na studia II stopnia Studia podyplomowe Uniwersytet I Wieku Wałbrzyski Uniwersytet III Wieku Baza materialna kademik Biblioteka i Wydawnictwo Uczelniane Pomoc materialna SUS Biuro Karier Samorząd Studencki Studencka działalność naukowa kademicki Związek Sportowy Dane kontaktowe Opracowanie graficzne, projekt okładki, skład: Ireneusz Piwowarski { } Fotografie: zbiory własne uczelni, arcin Jagiellicz, Jacek Zych 2013 { i.} Wszelkie prawa zastrzeżone. H IJKIH: DIISTJ... str.11 FIOOGI GISK... str.12 FIOOGI HISZPŃSK... str.13 FIOOGI IIK... str.14 FIOOGI OSJSK... str.15 KOSTOOGI... str.16 PDGOGIK... str.17 THIKI DTSTZ... str.18 TUSTK i KJ... str.19 H IISKIH: HITKTU KJOBZU... str.20 BZPIZŃSTWO i HIGI P... str.21 GOSPODK PZSTZ... str.22 OGISTK... str.23 H GISTSKIH: DIISTJ... str.24 WDWITWO PŃSTWOWJ WSZJ SZKOŁ ZWODOWJ im. GUS SISIUS w WŁBZHU ul. Zamkowa 4, Wałbrzych, tel.: 074/

3 Słowo od ektora Szanowni Państwo, Droga łodzieży, aturzyści! Zbliża się jubileuszowy piętnasty rok akademickiej działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ngelusa Silesiusa. Ta pierwsza w Wałbrzychu państwowa uczelnia powstała i rozwija się dzięki zaangażowaniu i wsparciu wielu osób, szczególnie tych wyróżnionych zaszczytnym tytułem Zasłużony dla PWSZ S w Wałbrzychu. W bieżącym roku akademickim po raz pierwszy statuetką S-a PWSZ w Wałbrzychu będą wyróżnieni nasi absolwenci, którzy po ukończeniu studiów I stopnia w Wałbrzychu udali się w świat szeroki. W gronie ponad licencjuszy, inżynierów, a od tego roku i magistrów są absolwenci, którzy odnieśli sukcesy w życiu gospodarczym, społeczno-politycznym, a nawet naukowym, zdobywając pierwsze stopnie naukowe nie tylko w uczelniach krajowych, ale także zagranicznych. Jest to możliwe dzięki konsekwentnej realizacji w uczelni założeń procesu bolońskiego, czyli programu tworzenia uropejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (uropean Higher ducation rea), który daje szansę naszym studentom na bezpłatne studiowanie, odbywanie praktyk zawodowych za granicą, na wszystkich etapach studiów. o roku zwiększa się liczba europejskich uczelni w Belgii, zechach, Francji, Grecji, Portugalii, umunii, Turcji, a także na itwie, Łotwie, alcie, Słowacji, z którymi w ramach SUS prowadzimy wymianę studentów, kadry dydaktyczno-naukowej i administracyjnej. Systematyczne aktualizowanie dydaktycznej oferty, zgodnie z europejskimi ramami kwalifikacji, ułatwia członkostwo PWSZ S w europejskim stowarzyszeniu ponad tysiąca instytucji wyższego szkolnictwa zawodowego USH. Te europejskie założenia, realizujemy w trakcie wdrażania Krajowych am Kwalifikacji, które od tego roku są podstawą nowych programów i atrakcyjnych zawodowo kierunków studiów, studiów podyplomowych i kursów doszkalających. Postulowana przez inisterstwo auki i Szkolnictwa Wyższego autonomia programowa uczelni umożliwiła nam opracowanie we współpracy z zaprzyjaźnioną kadrą Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu edycznego we Wrocławiu programów studiów o profilu zarówno ogólnoakademickim, jak i praktycznym. W obszarze huma- nistycznym proponujemy oczywiście klasyczne licencjackie studia na kierunkach filologicznych (filologia angielska, filologia hiszpańska, filologia niemiecka, filologia rosyjska). Z pogranicza obszaru nauk humanistycznych i społecznych są ułożone efekty kształcenia na kierunkach, pedagogika oraz administracja, bezpieczeństwo i higiena pracy. Tradycyjnie interdyscyplinarne są turystyka i rekeracja oraz inżynierska logistyka. Ten techniczny obszar jest wiodący na kierunkach o podstawach przyrodniczych, takich jak architektura krajobrazu czy gospodarka przestrzenna. trakcyjną propozycją są zarówno licencjackie, jak i magisterskie studia z administracji. Dużym zainteresowaniem w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej cieszy się kosmetologia, a od roku nowy i jedyny na Dolnym Śląsku kierunek techniki dentystyczne. owoczesne laboratoria, przygotowane nakładem wielomilionowych środków znalazły uznanie w oczach stomatologicznej kadry U we Wrocławiu i regionalnych praktyków, specjalistów tej branży, przyszłych instruktorów sztuki dentystycznej. Warto wspomnieć o bardzo dobrej dydaktycznej infrastrukturze, wyróżnianej w raportach Polskiej Komisji kredytacyjnej. Podziw wzbudza zabytkowy Pałac zettritzów oraz współczesna aula uditorium ovum, która od dwóch lat jest miejscem licznych imprez nie tylko akademickich. W uczelni kultywuje się nie tylko działalność dydaktyczną, ale także naukową, kulturalną, a przede wszystkim sportową. Widocznym świadectwem naszego ZS-u są dziesiątki pucharów, eksponowanych w korytarzach głównego gmachu, a także sukcesy studentów sportowców opisywane na łamach studenckiej Humanistycznej Jazdy, a także uczelnianego Silesiusa Info. Zapraszamy, dołącz do grona naszych studentów! ektor PWSZ S prof. dr hab. lżbieta onc 3

4 Warto wybrać Wałbrzych! POSK WŁBZH Studia to nie tylko nauka, ale także czas, w którym po ciężkim dniu na uczelni przychodzi pora na przyjemności. Wielu studentów wybierając uczelnię, zastanawia się, czy miasto, w którym ona się znajduje, będzie dla niego odpowiednie, tzn. przyjazne i pozwoli na aktywne spędzenie czasu. Warto w takim przypadku wybrać Wałbrzych miasto, które się energicznie rozwija i dopasowuje do coraz to większej liczby studentów. Wałbrzych położony jest w połu dniowo-zachodniej Polsce w centralnej części Sudetów Środkowych, w województwie dolnośląskim w po bliżu granic z zechami i iemcami. iasto leży na wysokości m n.p.m. w malowniczej kotlinie, nad którą rozciągają się lesiste pasma Gór Wałbrzyskich. Wałbrzych ma status gminy miejskiej, którą zamiesz kuje ponad 120 tys. mieszkańców. Odległości od stolic europejskich: Warszawa 420 km, Praga 200 km, Wiedeń 434 km, Berlin 449 km. Odległości od lotnisk: Wrocław iędzynarodowy Port otniczy 78 km, Świebodzice lądowisko dla awionetek 10 km. Bezpośrednie połączenia kolejowe: Praga, Warszawa, Wrocław, Kraków, ublin, Gdańsk, Katowice, Łódź, Bydgoszcz, Toruń. alownicze położenie w Górach Wałbrzyskich, niedalekie sąsiedztwo Gór Kamiennych i Sowich, zabytki, obiekty rekreacyjne to wszystko stwa rza niepowtarzalne warunki do uprawiania sportu, różnych form turystyki i rekreacji przez cały rok. Oprócz atrakcji związanych z naturalnym usytuowaniem miasta możemy się też poszczycić 700-letnią historią i, co za tym idzie, licznymi zabytkami. ównież sfera kultury zajmuje ważne miejsce w życiu miasta, a tworzą ją prężnie działające wałbrzyskie instytucje kultury. Warto się wybrać do Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego, który w ostatnich sezonach zyskał opinię jednego z najlepszych teatrów w Polsce. To miejsce głośne i modne, regularnie wymieniane przez krytyków jako jedna z czołowych scen, która podejmuje śmiały dialog z rzeczywistością. Do stałych działań należą Dni Dramaturgii będące okazją do prezentacji współczesnych tekstów europejskich, Ogólnopolskie Forum Fotografii Teatralnej oraz festiwal Wałbrzyskie Fanaberie Teatralne. owymi pomysłami wciąż zaskakuje Teatr alki i ktora, w którego repertuarze każdy znajdzie coś dla siebie. To teatr poszukujący i otwarty na nowe wyzwania, nie tylko repertuarowe i niekoniecznie związane z teatrem dla dzieci. To także miejsce spotkań młodych i kreatywnych ludzi. a mapie instytucji kulturalnych coraz głośniej o prywatnym Ogólnopolskim Teatrze William-s, który tworzą aktorzy pochodzący z różnych stron Polski. Teatr proponuje repertuar na cztery sceny: Scenę dla dorosłych i młodzieży, Bajkową scenę, Scenę muzyczną oraz Scenę poetycką. iłośników muzyki poważnej zaprasza Filharmonia Sudecka, znana w kraju i za granicą, która wypracowała bardzo szeroki repertuar w oparciu o tradycje muzyczne. Orkiestra prezentuje dzieła symfoniczne, oratoryjno-kantatowe a także popularne i kameralne, począwszy od muzyki dawnej aż po współczesną. Zwolenników tańca zaprasza Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych wykonawca programów związanych z tradycjami górniczymi oraz pieśniami i tańcami dolnośląskimi, a także prezentujący repertuar oparty na tańcach i zwyczajach szlachty polskiej. a wszystkich amatorów sztuki, kultury i rekreacji czeka Wałbrzyski Ośrodek Kultury, który jest organizatorem imprez o ponadregionalnym charakterze, m.in. Ogólnopolskiej Giełdy Kabaretowej Przewałka, Przeglądu Filmów iekonwencjonalnych oraz Dni Wałbrzycha. Szeroka oferta zajęć proponowanych przez ośrodek pozwala wałbrzyszanom rozwijać liczne pasje i talenty. 4

5 Do swej siedziby zaprasza także uzeum prezentujące ponad 700-letnią historię miasta, posiadające atrakcyjny dział ceramiki, geologii oraz sztuki. a zainteresowanych czeka Park Wielokulturowy Stara Kopalnia będący atrakcyjną przestrzenią publiczną, w ramach której istnieje uzeum Przemysłu i Techniki, prezentujące ekspozycje na temat funkcjonowania kopalnictwa węgla kamiennego, budowy geologicznej Sudetów oraz rozwoju przemysłu wałbrzyskiego, Podziemna kspozycja uzealna, a także uropejskie entrum eramiki Unikatowej. zytelników czeka Powiatowa i iejska Biblioteka Publiczna Biblioteka pod tlantami, która pełni funkcję centralnej książnicy miasta i powiatu. Posiada bogate kolekcje książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych (prawie jednostek, w tym ponad audiowizualnych). Wałbrzyska książnica proponuje także atrakcyjne i szerokie spektrum działań kulturalnych. Zwracają uwagę efektowne wystawy w Galerii Książki, mające za zadanie popularyzację dawnej i współczesnej sztuki książki, a także imprezy o zasięgu ponadlokalnym z Panoramą Wydawców na czele, tematyczne programy edukacyjne, poświęcone m.in. ekologii, ekonomii, przeciwdziałaniu patologiom społecznym. iłośników kina zaprasza na najnowsze premiery filmowe multipleks inema ity w Galerii Victoria oraz Kino pollo mające charakter kina studyjnego prezentującego bardzo ambitny repertuar. Warto także poznać najważniejsze zabytki, z których szczególnie polecamy: Zamek Książ największy zamek na Dol nym Śląsku, trzeci co do wielkości w Polsce (po Wawelu i alborku). ajestatyczny budynek zbudowany został na skalnym cyplu opadającym stromo do głębokiej doliny rzeki Pełcznicy, doskonale wtopiony w Książański Park Krajobrazowy. eży w północnej części miasta na wysokości około 395 m n.p.m. Zbudowany w XIII w. przez księcia świdnickiego Bolka I, w ciągu stuleci wielokrotnie zmieniał właścicieli. Główną rolę w historii zamku odegrał z pewnością możny ród Hochber gów, który władał nim ok. 450 lat, rozbudowując i modernizując bu dowlę. W chwili obecnej zamek stanowi urzekający konglomerat wielu stylów architektonicznych zaś wspaniałe ple nery przyciągają filmowców i ar tystów. Zamek to centrum kulturalno-wystawiennicze regionu, siedziba cenionej w kraju Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BW Zamek Książ oraz miejsce wielu prestiżowych imprez (m.in. Festiwal Kwiatów i Sztuki, iędzynarodowy Festiwal Kameralistyki nsemble im. Księżnej Daisy). Stado Ogierów Książ położony na terenie kompleksu zamkowego zabytkowy obiekt stanowią cy niegdyś stajnię i powozownię zamku Książ, z jedną z najpiękniejszych w uropie krytych ujeżdżalni. Właśnie tu odbywają się międzynarodowe zawody w powożeniu i ujeżdżeniu oraz aukcje koni. Palmiarnia jedna z pięciu w Polsce, znajdująca się w pobliżu zam ku Książ przyciąga miłośników unikatowej roślinności oraz zwolenników flory tropikalnej. a powierzchni ok m 2 znajduje się około 80 gatunków roślin z całego świata, a ściany palmiarni od wewnątrz pokrywa tuf wul kaniczny z tny. Podróżni mogą tutaj odpocząć i ugasić pragnienie w kawia rence Pod Tropikiem. 5

6 Warto wybrać Wałbrzych! Wałbrzyski ynek to miejsce, gdzie w przeszłości odbywały się cotygodniowe targi. W pierw szej połowie XVIII wieku pośrodku placu rynkowego stała drewniana bu dowla ratusza, a dookoła znajdowały się budki handlowe i kamienice z pod cieniami. Do dziś na szczególną uwagę zasługują trzy najstarsze: Dom pod Kotwicą, Dom z Trzema óżami oraz Kamienica pod tlantami pochodzące z czasów największego rozkwitu han dlu płótnem, zaś w kamienicach nr 5 do 9 mieściły się niegdyś winiarnie, w których pijał wino wielki Johann Wolfgang von Goethe goszcząc w mieście w 1790 r. Pałac zettritzów jeden z naj piękniejszych budynków Wałbrzycha, magiczne miejsce w centrum miasta, którego historyczne wnętrza oraz wspaniały park stanowią doskonałą sce nerię dla studenckiego życia. Pierwotnie był to renesansowy dwór wraz z folwarkiem wzniesiony w latach po pożarze zamku owy Dwór. W 1738 r. majątek przechodzi w ręce możnego rodu Hochber gów, który przeznacza go na cele biurowe. Spowodowało to rozbudowę oraz modernizację dotychczasowego budynku. W latach zbudowa no budynek główny pałacu w stylu baroku flamandzkiego. W trakcie kolej nych lat obiekt wielokrotnie przebudowywano. W chwili obecnej pałac ma prawie 100 m długości, a jego fasada posiada dwa portale renesansowy i neobarokowy. W otoczeniu pałacu znajduje się jeszcze kilka zabytkowych budowli. iłośnikom sportu polecamy agendy wałbrzyskiego Ośrodka Sportu i ekreacji, który jest organizatorem wielu wydarzeń sportowych i rekreacyjnych w mieście: Hala sportowa przy ul. Wysockiego 11 a (Sala sportowa, sauna siłownia, kawiarnia, fitness), Kompleks sportowy przy ul. atuszowej: (boisko piłkarskie), Hala sportowa przy Pl. Teatralnym 5, 6

7 Kompleks sportowy przy ul. Kusocińskiego (boisko piłkarskie, korty tenisowe, boisko do gry w siatkówkę plażową), Hala lekkoatletyczna przy ul. hopina 1 (sala sportowa, sauna, siłownia, kawiarnia). Już wkrótce do użytku zostanie oddane nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne qua Zdrój, które zawierać będzie kompleks pływalń i zjeżdżalni, halę widowiskowo-sportową, centrum odnowy biologicznej, solarium, saunę, a także boiska treningowe. W ciągu roku w Wałbrzychu odbywa się wiele interesujących przedsię wzięć kulturalnych i sportowych, z których najważniejsze to: ÎÎBieg Gwarków, ndrzejówka, ÎÎFestiwal Kwiatów i Sztuki, Zamek Książ (www.ksiaz.walbrzych.pl), ÎÎOgólnopolska Giełda Kabaretowa PrzeWŁka (www.wok.walbrzych.pl), ÎÎJuvenalia, ÎÎajd Hałda (www.rajdhalda.pl ), ÎÎImprezy kolarskie górskie i szosowe (www.mtb.walbrzych.pl), ÎÎiędzynarodowy Festiwal uzyki Ka meralnej im. Księżnej Daisy SB (www.wok. walbrzych.pl), ÎÎDni Wałbrzycha (www.wok.walbrzych.pl), ÎÎistrzostwa Polski w Ujeżdżaniu (www.stadoksiaz.pl), ÎÎPolsko-zeskie Dni Kultury hrześcijańskiej (www.civitas.e-walbrzych.com), ÎÎPółmaraton Wałbrzych, ÎÎWałbrzyskie FBI Teatralne (www.teatr.walbrzych.pl) ÎÎWałbrzyski Jarmark Świąteczny (www.wok.walbrzych.pl). Opracowano na podstawie: Wałbrzyskie propozycje, U Wałbrzych Dlaczego warto studiować w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. ngelusa Silesiusa w Wałbrzychu? Odpowiedzi jest kilka: ÎÎmasz zapewnione bezpłatne studia na atrakcyjnych kierunkach, ÎÎsystem stypendialny obowiązujący w uczelni jest bardzo rozwinięty i obejmuje blisko 1 / 3 wszystkich studiujących, ÎÎkadra dydaktyczna prowadząca zajęcia wykłada jednocześnie w dużych uczelniach o potwierdzonej renomie, jak np. Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet konomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet edyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ÎÎuczelnia dysponuje własną, nowoczesną bazą dydaktyczną, ÎÎjesteś traktowany indywidualnie mniejsza liczba studentów na kierunku oznacza małą anonimowość i więcej czasu dla jednego studenta, ÎÎmasz możliwość realizacji części studiów za granicą w ramach programu SUS, ÎÎuczelnia ma własny akademik, a miasto kusi atrakcyjnymi wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi. Dołącz do nas i zostań studentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ngelusa Silesiusa w Wałbrzychu! 7

8 Władze Uczelni ektor prof. dr hab. lżbieta onc Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich Prorektor ds. nauki i współpracy dr Teofil oskal Kanclerz mgr Jan Zwierko doc. dr ałgorzata Babińska 8

9 Kilka słów o Uczelni Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ngelusa Silesiusa w Wałbrzychu została utworzona na mocy rozporządzenia ady inistrów z dnia 15 czerwca 1999 r. Jest pierwszą w naszym regionie całkowicie samodzielną uczelnią państwową. Po usilnych i długoletnich staraniach rozporządzeniem is z dnia 26 stycznia 2005 r. uczelnia otrzymała imię ngelusa Silesiusa. PWSZ S w Wałbrzychu prowadzi zajęcia dydaktyczne na poziomie pierwszego stopnia studiów licencjackich i inżynierskich oraz drugiego stopnia studia magisterskie. Uczelnia przyjęła strukturę instytutową, w skład której wchodzą: Instytut Humanistyczny, Instytut Przyrodniczo-Techniczny, Instytut Społeczno-Prawny, Instytut Turystyki i ekreacji. W 2004 r. uczelnia otrzymała od miasta zespół pałacowo-parkowy rodu zettritzów, a w 2010 r. odkupiła kolejny budynek w centrum miasta, tworząc swoisty kampus. isją uczelni jest nie tylko przekazanie studentom określonego zasobu wiedzy, ale przede wszystkim kształtowanie sprawności umysłowych i wyposażenie absolwentów w umiejętności, które umożliwią samodzielne rozwiązywanie wyłaniających się problemów i doskonalenie warsztatu pracy. Podstawowym i szczególnym celem jest wykształcenie absolwenta refleksyjnego praktyka, dla którego wiedza teoretyczna będzie podstawą prawidłowego, profesjonalnego wykonywania zawodu. Dążymy do tego, aby nasz absolwent był z jednej strony zawodowcem, z drugiej zaś człowiekiem mobilnym w nieustannym doskonaleniu się i zdobywaniu nowych specjalności po to, aby działać sprawnie w warunkach wolnego rynku. Władze uczelni dokładają wszelkich starań, aby zapewnić kształcenie na wysokim poziomie poprzez zatrudnienie uznanej w kraju i za granicą kadry naukowo-dydaktycznej oraz nawiązanie współpracy z dużymi ośrodkami naukowymi. Obecnie uczelnia ma podpisane porozumienia o współpracy z: ÎÎUniwersytetem Wrocławskim, ÎÎUniwersytetem Przyrodniczym, ÎÎUniwersytetem edycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ÎÎkademią uzyczną we Wrocławiu, ÎÎWyższą Szkołą auk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, ÎÎiędzynarodową Wyższą Szkołą ogistyki i Transportu we Wrocławiu, ÎÎPaństwowym Uniwersytetem im. Janki Kupały w Grodnie, ÎÎTulskim Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im... Tołstoja, ÎÎDPF Hochschule Sachsen. Ponadto uczelnia ma podpisanych kilkanaście umów o współpracy w ramach programu SUS (szczegóły str ). Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty dydaktycznej. Studia w naszej uczelni zapewniają profesjonalne wykształcenie i wymierne korzyści, dając zarazem pełnię satysfakcji i radość ze studiowania! 9

10 Struktura Uczelni Instytut Przyrodniczo-Techniczny ul. Zamkowa Wałbrzych tel Instytut Społeczno-Prawny ul. Zamkowa Wałbrzych tel Instytut Humanistyczny ul. P. Skargi 14 a Wałbrzych tel Instytut Turystyki i ekreacji ul. P. Skargi 14 a Wałbrzych tel

11 DIISTJ, studia licencjackie Specjalności: administracja finansów publicznych administracja europejska Studia na kierunku administracja prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i trwają sześć semestrów. Kształcenie jest realizowane w oparciu o profil ogólnoakademicki. Po ukończeniu studiów student uzyskuje tytuł licencjata. W trakcie prowadzonego procesu kształcenia na kierunku administracji student zapoznaje się ze wszystkimi działami prawa ze szczególnym akcentem na prawo administracyjne, potrafi stosować prawo w działalności zawodowej, ma ukształtowaną postawę otwartości i postępuje zgodnie z etyką urzędniczą. bsolwent kierunku rozumie znaczenie prawa wśród innych nauk społecznych, zna zakres regulacji w prawie publicznym i prywatnym, zna zasady prowadzenia działalności gospodarczej, zna język angielski na poziomie B2, interpretuje i stosuje przepisy prawne, przygotowuje dokumenty i projekty rozstrzygnięć (wnioski, pozwy, decyzje, postanowienia), posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu prawa, administracji i ekonomii, teorii organizacji i zarządzania, wykorzystuje techniki informacyjne w pracy zawodowej. studia licencjackie I Twoja przyszłość: ÎÎurzędy administracji rządowej i samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urząd marszałkowski, samorządowy zakład budżetowy), ÎÎjednostki oświatowe, ÎÎurzędy skarbowe, ÎÎjednostki organizacyjne służb np. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, ÎÎjednostki organizacyjne inspekcji np. Państwowa Inspekcja Pracy, ÎÎstruktury podmiotów gospodarczych. I I J T G T I S STJO I ISTJO I STJO ISTJO I STJO J T ISTJO 11 G T I S

12 FIOOGI GISK, studia licencjackie elem kształcenia na kierunku filologia, specjalność: filologia angielska (specjalizacja nauczycielska) jest wyposażenie absolwentów w wiedzę o języku, kulturze, literaturze i realiach obszaru językowego danej specjalności oraz wykształcenie kompetencji językowych odpowiadających poziomowi B2-1 uropejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a także kompetencji społecznych, które pozwolą docenić tradycję i dziedzictwo kulturowe własnego kraju i kraju danego obszaru językowego. Program studiów obejmuje kształcenie filologiczne oraz kształcenie pedagogiczne i dydaktyczne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego na I i II stopniu edukacyjnym. bsolwent posiada obszerną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zagadnień językoznawczych, literaturoznawczych, kulturoznawczych oraz z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki prowadzenia zajęć z języka obcego, sprawnie posługuje się językiem specjalności, wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne, jest praktycznie przygotowany do realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych w zakresie nauczania języka obcego, umiejętnie wykorzystuje technologie informacyjne w tworzeniu własnego warsztatu pracy, docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe krajów danego obszaru językowego oraz szanuje cudzą i własną tożsamość narodową. Twoja przyszłość: ÎÎnauczyciel języka angielskiego w przedszkolach i punktach przedszkolnych, szkołach podstawowych, placówkach dydaktycznych. T I I I J G T I S STJO I ISTJO I STJO ISTJO I STJO J T ISTJO 12 G T I S

13 FIOOGI HISZPŃSK, studia licencjackie Specjalność jest ofertą przeznaczoną dla kandydatów, którzy nie mieli do tej pory kontaktu z językiem hiszpańskim lub znają ten język w stopniu podstawowym oraz dla absolwentów innych kierunków chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje. I w wiedzę o języku, kulturze, literaturze i realiach hiszpańskiego obszaru językowego oraz wykształcenie kompetencji językowych odpowiadających poziomowi B2 uropejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego a także kompetencji społecznych, które pozwolą docenić tradycję i dziedzictwo kulturowe własnego kraju i kraju danego obszaru językowego. Program studiów obejmuje kształcenie filologiczne oraz kształcenie z zakresu translatoryki, stanowiące bazę przygotowującą do wykonywania zawodu tłumacza języka hiszpańskiego. bsolwent studiów posiada podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zagadnień językoznawczych, literaturoznawczych oraz z zakresu translatoryki, posługuje się językiem hiszpańskim wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne, rozróżnia podstawowe techniki tłumaczenia tekstów ustnych i pisemnych, dokonuje przekładu prostych tekstów pisemnych i ustnych, stosując wybrane techniki tłumaczeniowe, umiejętnie wykorzystuje technologie informacyjne w tworzeniu własnego warsztatu pracy, docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe krajów hiszpańskiego obszaru językowego oraz szanuje cudzą i własną tożsamość narodową, postępuje zgodne z zasadami etyki akademickiej i zawodowej. Twoja przyszłość: ÎÎwydawnictwa i redakcje czasopism ÎÎbiura tłumaczeń ÎÎśrodki masowego przekazu ÎÎbranża turystyczna ÎÎurzędy i instytucje współpracujące z partnerami z danego obszaru językowego. I I J T G T I S studia licencjackie elem kształcenia na kierunku filologia, specjalność: filologia hiszpańska (specjalizacja tłumaczeniowa) jest wyposażenie absolwentów 13 STJO I ISTJO I STJO I ISTJO J T STJO ISTJO G T I S

14 FIOOGI IIK, studia licencjackie elem kształcenia na kierunku filologia, specjalność: filologia niemiecka (specjalizacja nauczycielska) jest wyposażenie absolwentów w wiedzę o języku, kulturze, literaturze i realiach obszaru językowego danej specjalności oraz wykształcenie kompetencji językowych odpowiadających poziomowi B2-1 uropejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a także kompetencji społecznych, które pozwolą docenić tradycję i dziedzictwo kulturowe własnego kraju i kraju danego obszaru językowego. Program studiów obejmuje kształcenie filologiczne oraz kształcenie pedagogiczne i dydaktyczne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego na I i II stopniu edukacyjnym. bsolwent posiada obszerną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zagadnień językoznawczych, literaturoznawczych, kulturoznawczych oraz z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki prowadzenia zajęć z języka obcego, sprawnie posługuje się językiem specjalności wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne, jest praktycznie przygotowany do realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych w zakresie nauczania języka obcego, umiejętnie wykorzystuje technologie informacyjne w tworzeniu własnego warsztatu pracy, docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe krajów danego obszaru językowego oraz szanuje cudzą i własną tożsamość narodową. Twoja przyszłość ÎÎnauczyciel języka niemieckiego w przedszkolach i punktach przedszkolnych, szkołach podstawowych, placówkach dydaktycznych. T I I I J G T I S STJO I ISTJO I STJO ISTJO I STJO J T ISTJO 14 G T I S

15 FIOOGI OSJSK, studia licencjackie Specjalność jest ofertą przeznaczoną dla kandydatów, którzy nie mieli do tej pory kontaktu z językiem rosyjskim lub znają ten język w stopniu podstawowym oraz dla absolwentów innych kierunków chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje. elem kształcenia na kierunku filologia, specjalność: filologia rosyjska (specjalność tłumaczeniowa) jest wyposażenie absolwentów w wiedzę o języku, kulturze, literaturze i realiach rosyjskiego obszaru językowego oraz wykształcenie kompetencji językowych odpowiadających poziomowi B2 uropejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a także kompetencji społecznych, które pozwolą docenić tradycję i dziedzictwo kulturowe własnego kraju i kraju danego obszaru językowego. Program studiów obejmuje kształcenie filologiczne oraz kształcenie z zakresu translatoryki, stanowiące bazę przygotowującą do wykonywania zawodu tłumacza języka rosyjskiego. bsolwent studiów posiada podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zagadnień językoznawczych, literaturoznawczych I 15 oraz z zakresu translatoryki, posługuje się językiem rosyjskim wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne, rozróżnia podstawowe techniki tłumaczenia tekstów ustnych i pisemnych, dokonuje przekładu prostych tekstów pisemnych i ustnych stosując wybrane techniki tłumaczeniowe, umiejętnie wykorzystuje technologie informacyjne w tworzeniu własnego warsztatu pracy, doceniania tradycję i dziedzictwo kulturowe krajów rosyjskiego obszaru językowego oraz szanuje cudzą i własną tożsamość narodową, postępuje zgodne z zasadami etyki akademickiej i zawodowej. Twoja przyszłość: ÎÎwydawnictwa i redakcje czasopism ÎÎbiura tłumaczeń ÎÎśrodki masowego przekazu ÎÎbranża turystyczna ÎÎurzędy i instytucje współpracujące z partnerami z danego obszaru językowego. STJO I I ISTJO I I STJO J T I ISTJO J T STJO G T I S ISTJO studia licencjackie G T I S

16 KOSTOOGI, studia licencjackie Specjalności: SP i wellnes masaż i fizjoterapia kosmetologia uzdrowiskowa I STJO bsolwent studiów, kosmetolog, to osoba przygotowana do pracy w ogólnie rozumianym sektorze usług kosmetycznych. Posiada interdyscyplinarną wiedzę z podstaw nauk biologiczno-chemicznych, farmaceutycznych i medycznych ze szczególnym uwzględnieniem budowy, fizjologii, patofizjologii skóry. Posiada wiedzę na poziomie studiów licencjackich, z zakresu dermatologii, immunologii, onkologii, medycyny estetycznej, farmakologii, ziołolecznictwa oraz wiedzę z podstaw etyki i regulacji prawnych związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym umiejętności organizacji stanowiska pracy, prowadzenia gabinetu kosmetycznego z uwzględnieniem obsługi i stosowania najnowszej generacji urządzeń i aparatów. W zakresie kosmetologii uzyskuje wiedzę z podstaw chemii kosmetycznej i wyrobów kosmetycznych, receptur i technologii kosmeceutyków. Zna techniki wykonania wizażu, makijażu oraz posiada manualne umiejętności (nabyte w trakcie zajęć praktycznych ćwiczeń i praktyk zawodowych) wykonywania zabiegów kosmetycznych z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej. Potrafi określić wady, defekty, choroby skóry oraz skierować klienta do odpowiedniego specjalisty lekarza. We współpracy z lekarzami dermatologiem, onkologiem, chirurgiem plastycznym, alergologiem stosuje zabiegi i preparaty kierując się skutecznością zabiegów i dobrem klienta. Poprawia i przywraca urodę, a także promuje zdrowie, propagując zasady profilaktyki i zdrowego stylu życia. W realizacji treści programowych wykorzystywane są najbardziej aktualne metody i techniki kształcenia umożliwiające studentom po uzyskaniu licencjatu podjęcie studiów II stopnia na kosmetologii lub na kierunkach pokrewnych. I I ISTJO I I STJO J T ISTJO I STJO G J T I S T ISTJO 16 Twoja przyszłość: ÎÎgabinety kosmetyczne, salony piękności zlokalizowane w hotelach, ośrodkach odnowy biologicznej, SP, ośrodkach uzdrowiskowych, wypoczynkowych oraz w pawilonach centrów usługowych, ÎÎlaboratoria firm farmaceutycznych i kosmetycznych, ÎÎprzedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją kosmetyków, ÎÎw kosmetologicznych firmach doradczych jako konsultanci, ÎÎw firmach zajmujących się surowcami i półproduktami używanymi do wytwarzania kosmetyków, ÎÎw redakcjach czasopism prowadzących działy porad kosmetycznych, ÎÎw szkołach policealnych oferujących kształcenie w zakresie kosmetologii. G T I S

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 Załącznik do Uchwały Senatu nr 2 z dnia 26 maja 2010 r. Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 1 Na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Filologia - specjalność: Filologia rosyjska FILOLOGIA - SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA Studenci decydują o wyborze specjalizacji po zakończeniu drugiego semestru. Uruchomienie danej specjalizacji na studiach

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 13 listopada 2014 r. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie)

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie) zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Wydział Filologiczny Architektura Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów

I. Część ogólna programu studiów I Część ogólna programu studiów Wstęp Studia na kierunku pedagogika umiejscowione są w obszarze nauk humanistycznych(h) i społecznych (S) Program studiów dla prowadzonej w uczelni specjalności praca kulturalno-oświatowa

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Obszar nauk społecznych Dziedzina nauk ekonomicznych Dyscyplina: EKONOMIA Forma studiów: stacjonarne Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 56/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Pedagogika; Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 1. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I NIESTACJONARNE (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym ( nowa matura,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku filologia angielska 2. poziom kształcenia drugi 3. profil kształcenia ogólnoakademicki

PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku filologia angielska 2. poziom kształcenia drugi 3. profil kształcenia ogólnoakademicki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku filologia angielska 2. poziom kształcenia drugi 3. profil kształcenia ogólnoakademicki Efekty kształcenia 4. opis zakładanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 142/2013/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów 2015/2016

Oferta studiów 2015/2016 Oferta studiów 2015/2016 Zapraszamy na cieszące się dużym zainteresowaniem kandydatów i renomą, atrakcyjne studia 1.stopnia (licencjackie), 2. stopnia (magisterskie) i 3. stopnia (doktoranckie) na kierunkach:

Bardziej szczegółowo

Opis procesu kształcenia dla kierunku TURYSTYKA i REKREACJA studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim

Opis procesu kształcenia dla kierunku TURYSTYKA i REKREACJA studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim Opis procesu kształcenia dla kierunku TURYSTYKA i REKREACJA studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim 1. Przyporządkowanie kierunku studiów do obszarów kształcenia opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ

INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ Załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ 1. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ kandydaci ze starą maturą

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH)

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) 1.1 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SULECHOWIE INSTYTUT ADMINISTRACJI I TURYSTYKI Zaprasza do studiowania kierunku TURYSTYKA I REKREACJA www.pwsz.sulechow.pl e-mail: sek-ipia@pwsz.sulechow.pl Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne?

Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne? Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne? Wieloaspektowy charakter wiedzy studiując Zdrowie Publiczne zdobywasz wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk społecznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej.

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ Terminy rejestracji na II stopień filologii francuskiej, specjalizacja filologiczna oraz na Języki i Kulturę Krajów Romańskich: I nabór: rejestracja

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II PEDAGOGIKA /pedagogika INSTYTUT PEDAGOGIKI KUL jest jednym z ważniejszych ośrodków badań nad myślą pedagogiczną w Polsce i cenionym ośrodkiem kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia studia podyplomowe: Nowoczesne i tradycyjne formy w Wellness i SPA

Opis efektów kształcenia studia podyplomowe: Nowoczesne i tradycyjne formy w Wellness i SPA Załącznik nr 1 do Uchwały NrAR001-2 - V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Instytut Lingwistyki Stosowanej Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 125 W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 STUDIA STACJONARNE WSTĘPNEGO STUDIA I STOPNIA Specjalność: Projektowanie w krajobrazie kulturowym - egzamin specjalistyczny 1 MINIMUM DOPUSZCZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku .- UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. Obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w r. akad. 2010/11 w ramach dwukierunkowej specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO: 2015 / 2016 ROK

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO: 2015 / 2016 ROK PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: AKUSTYKA POZIOM: STUDIA I STOPNIA PROFIL: PRAKTYCZNY ROK OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO: 0 / 0 INSTYTUT AKUSTYKI WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl Wydział Przyrodniczy Kierunek BIOLOGIA www.ib.uph.edu.pl BIOLOGIA Kierunek z ponad 40-letnią tradycją, który posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia rok akademicki 2012 / 201 Informacje o zasadach rekrutacji na studia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Wychowanie Fizyczne Turystyka i

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 na podstawie uchwały nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU *)

SUPLEMENT DO DYPLOMU *) Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu SUPLEMENT DO DYPLOMU *) ważny z dyplomem nr xxx (ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT) I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko: XXX 2. Imię (imiona): Xxx

Bardziej szczegółowo

20 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. w roku akademickim 2015/2016

20 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. w roku akademickim 2015/2016 Załącznik do Uchwały nr 20/ 2014 Senatu PWSZ w Płocku z dnia 20 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 1 W roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 20/09

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 20/09 Nabór WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWE STUDIUM DOKTORANCKIE Z BIOLOGII I OCEANOLOGII Postępowanie konkursowe (na podstawie złożonych dokumentów) Termin i miejsce postępowania rekrutacyjnego 15 lipca 2009

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Dokumenty źródłowe: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Przestrzenna ukierunkowana jest na organizację przestrzeni otaczającej człowieka. Kierunek skupia się na połączniu wartości nauk

Gospodarka Przestrzenna ukierunkowana jest na organizację przestrzeni otaczającej człowieka. Kierunek skupia się na połączniu wartości nauk "Misją Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania jest kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych studentów poprzez realizację programów studiów uwzględniających potrzeby rozwoju gospodarczego, społecznego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ ADMINISTRACJI 1.Studia podyplomowe kierunku: ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ SŁUŻB PORZĄDKU PUBLICZNEGO 2.Czas trwania studiów: Dwa

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 kod w SID data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów GOSPODARKA PRZESTRZENNA 1.2. Poziom kształcenia Studia II stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/08 Z DNIA 18.04.2008 R. SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY

UCHWAŁA NR 3/08 Z DNIA 18.04.2008 R. SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY UCHWAŁA NR 3/08 Z DNIA 18.04.2008 R. SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY w sprawie: uchwalenie Zasad przyjęć na studia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy w roku akademickim 2009/2010 Na

Bardziej szczegółowo

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa.

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa. 1.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Nazwa kierunku: Architektura i Urbanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia; Tryb kształcenia: stacjonarny; Profil kształcenia: ogólnoakademicki; Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY KOD ZAWODU 228203 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Zasady rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu UCHWAŁA Nr 111/IX/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 04 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Uchwała nr 36/2009 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 4 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga Kierunek/specjalność angielska kultura i literatura angielskiego obszaru językowego angielska kultura-media-translacja angielska nauczycielska z informatyką angielska nauczycielska

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW ODDZIAŁ I AH (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka hiszpańskiego (poziom C1 DELE intermedio/superior)

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Kierunek: E-ADMINISTRACJA

Kierunek: E-ADMINISTRACJA Kierunek: E-ADMINISTRACJA Kierunek studiów e-administracja umiejscowiony został w dwóch obszarach nauk: nauki społeczne (75%) oraz nauki ścisłe (25%). Studia na kierunku e-administracja trwają podobnie

Bardziej szczegółowo