Spis treści Jeżeli szukasz informacji o:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Jeżeli szukasz informacji o:"

Transkrypt

1

2 Spis treści Jeżeli szukasz informacji o: Słowo od ektora...3 Warto wybrać Wałbrzych Władze uczelni...8 Kilka słów o uczelni...9 Struktura uczelni Oferta dydaktyczna Kryteria kwalifikacji na studia I stopnia Kryteria kwalifikacji na studia II stopnia Studia podyplomowe Uniwersytet I Wieku Wałbrzyski Uniwersytet III Wieku Baza materialna kademik Biblioteka i Wydawnictwo Uczelniane Pomoc materialna SUS Biuro Karier Samorząd Studencki Studencka działalność naukowa kademicki Związek Sportowy Dane kontaktowe Opracowanie graficzne, projekt okładki, skład: Ireneusz Piwowarski { } Fotografie: zbiory własne uczelni, arcin Jagiellicz, Jacek Zych 2013 { i.} Wszelkie prawa zastrzeżone. H IJKIH: DIISTJ... str.11 FIOOGI GISK... str.12 FIOOGI HISZPŃSK... str.13 FIOOGI IIK... str.14 FIOOGI OSJSK... str.15 KOSTOOGI... str.16 PDGOGIK... str.17 THIKI DTSTZ... str.18 TUSTK i KJ... str.19 H IISKIH: HITKTU KJOBZU... str.20 BZPIZŃSTWO i HIGI P... str.21 GOSPODK PZSTZ... str.22 OGISTK... str.23 H GISTSKIH: DIISTJ... str.24 WDWITWO PŃSTWOWJ WSZJ SZKOŁ ZWODOWJ im. GUS SISIUS w WŁBZHU ul. Zamkowa 4, Wałbrzych, tel.: 074/

3 Słowo od ektora Szanowni Państwo, Droga łodzieży, aturzyści! Zbliża się jubileuszowy piętnasty rok akademickiej działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ngelusa Silesiusa. Ta pierwsza w Wałbrzychu państwowa uczelnia powstała i rozwija się dzięki zaangażowaniu i wsparciu wielu osób, szczególnie tych wyróżnionych zaszczytnym tytułem Zasłużony dla PWSZ S w Wałbrzychu. W bieżącym roku akademickim po raz pierwszy statuetką S-a PWSZ w Wałbrzychu będą wyróżnieni nasi absolwenci, którzy po ukończeniu studiów I stopnia w Wałbrzychu udali się w świat szeroki. W gronie ponad licencjuszy, inżynierów, a od tego roku i magistrów są absolwenci, którzy odnieśli sukcesy w życiu gospodarczym, społeczno-politycznym, a nawet naukowym, zdobywając pierwsze stopnie naukowe nie tylko w uczelniach krajowych, ale także zagranicznych. Jest to możliwe dzięki konsekwentnej realizacji w uczelni założeń procesu bolońskiego, czyli programu tworzenia uropejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (uropean Higher ducation rea), który daje szansę naszym studentom na bezpłatne studiowanie, odbywanie praktyk zawodowych za granicą, na wszystkich etapach studiów. o roku zwiększa się liczba europejskich uczelni w Belgii, zechach, Francji, Grecji, Portugalii, umunii, Turcji, a także na itwie, Łotwie, alcie, Słowacji, z którymi w ramach SUS prowadzimy wymianę studentów, kadry dydaktyczno-naukowej i administracyjnej. Systematyczne aktualizowanie dydaktycznej oferty, zgodnie z europejskimi ramami kwalifikacji, ułatwia członkostwo PWSZ S w europejskim stowarzyszeniu ponad tysiąca instytucji wyższego szkolnictwa zawodowego USH. Te europejskie założenia, realizujemy w trakcie wdrażania Krajowych am Kwalifikacji, które od tego roku są podstawą nowych programów i atrakcyjnych zawodowo kierunków studiów, studiów podyplomowych i kursów doszkalających. Postulowana przez inisterstwo auki i Szkolnictwa Wyższego autonomia programowa uczelni umożliwiła nam opracowanie we współpracy z zaprzyjaźnioną kadrą Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu edycznego we Wrocławiu programów studiów o profilu zarówno ogólnoakademickim, jak i praktycznym. W obszarze huma- nistycznym proponujemy oczywiście klasyczne licencjackie studia na kierunkach filologicznych (filologia angielska, filologia hiszpańska, filologia niemiecka, filologia rosyjska). Z pogranicza obszaru nauk humanistycznych i społecznych są ułożone efekty kształcenia na kierunkach, pedagogika oraz administracja, bezpieczeństwo i higiena pracy. Tradycyjnie interdyscyplinarne są turystyka i rekeracja oraz inżynierska logistyka. Ten techniczny obszar jest wiodący na kierunkach o podstawach przyrodniczych, takich jak architektura krajobrazu czy gospodarka przestrzenna. trakcyjną propozycją są zarówno licencjackie, jak i magisterskie studia z administracji. Dużym zainteresowaniem w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej cieszy się kosmetologia, a od roku nowy i jedyny na Dolnym Śląsku kierunek techniki dentystyczne. owoczesne laboratoria, przygotowane nakładem wielomilionowych środków znalazły uznanie w oczach stomatologicznej kadry U we Wrocławiu i regionalnych praktyków, specjalistów tej branży, przyszłych instruktorów sztuki dentystycznej. Warto wspomnieć o bardzo dobrej dydaktycznej infrastrukturze, wyróżnianej w raportach Polskiej Komisji kredytacyjnej. Podziw wzbudza zabytkowy Pałac zettritzów oraz współczesna aula uditorium ovum, która od dwóch lat jest miejscem licznych imprez nie tylko akademickich. W uczelni kultywuje się nie tylko działalność dydaktyczną, ale także naukową, kulturalną, a przede wszystkim sportową. Widocznym świadectwem naszego ZS-u są dziesiątki pucharów, eksponowanych w korytarzach głównego gmachu, a także sukcesy studentów sportowców opisywane na łamach studenckiej Humanistycznej Jazdy, a także uczelnianego Silesiusa Info. Zapraszamy, dołącz do grona naszych studentów! ektor PWSZ S prof. dr hab. lżbieta onc 3

4 Warto wybrać Wałbrzych! POSK WŁBZH Studia to nie tylko nauka, ale także czas, w którym po ciężkim dniu na uczelni przychodzi pora na przyjemności. Wielu studentów wybierając uczelnię, zastanawia się, czy miasto, w którym ona się znajduje, będzie dla niego odpowiednie, tzn. przyjazne i pozwoli na aktywne spędzenie czasu. Warto w takim przypadku wybrać Wałbrzych miasto, które się energicznie rozwija i dopasowuje do coraz to większej liczby studentów. Wałbrzych położony jest w połu dniowo-zachodniej Polsce w centralnej części Sudetów Środkowych, w województwie dolnośląskim w po bliżu granic z zechami i iemcami. iasto leży na wysokości m n.p.m. w malowniczej kotlinie, nad którą rozciągają się lesiste pasma Gór Wałbrzyskich. Wałbrzych ma status gminy miejskiej, którą zamiesz kuje ponad 120 tys. mieszkańców. Odległości od stolic europejskich: Warszawa 420 km, Praga 200 km, Wiedeń 434 km, Berlin 449 km. Odległości od lotnisk: Wrocław iędzynarodowy Port otniczy 78 km, Świebodzice lądowisko dla awionetek 10 km. Bezpośrednie połączenia kolejowe: Praga, Warszawa, Wrocław, Kraków, ublin, Gdańsk, Katowice, Łódź, Bydgoszcz, Toruń. alownicze położenie w Górach Wałbrzyskich, niedalekie sąsiedztwo Gór Kamiennych i Sowich, zabytki, obiekty rekreacyjne to wszystko stwa rza niepowtarzalne warunki do uprawiania sportu, różnych form turystyki i rekreacji przez cały rok. Oprócz atrakcji związanych z naturalnym usytuowaniem miasta możemy się też poszczycić 700-letnią historią i, co za tym idzie, licznymi zabytkami. ównież sfera kultury zajmuje ważne miejsce w życiu miasta, a tworzą ją prężnie działające wałbrzyskie instytucje kultury. Warto się wybrać do Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego, który w ostatnich sezonach zyskał opinię jednego z najlepszych teatrów w Polsce. To miejsce głośne i modne, regularnie wymieniane przez krytyków jako jedna z czołowych scen, która podejmuje śmiały dialog z rzeczywistością. Do stałych działań należą Dni Dramaturgii będące okazją do prezentacji współczesnych tekstów europejskich, Ogólnopolskie Forum Fotografii Teatralnej oraz festiwal Wałbrzyskie Fanaberie Teatralne. owymi pomysłami wciąż zaskakuje Teatr alki i ktora, w którego repertuarze każdy znajdzie coś dla siebie. To teatr poszukujący i otwarty na nowe wyzwania, nie tylko repertuarowe i niekoniecznie związane z teatrem dla dzieci. To także miejsce spotkań młodych i kreatywnych ludzi. a mapie instytucji kulturalnych coraz głośniej o prywatnym Ogólnopolskim Teatrze William-s, który tworzą aktorzy pochodzący z różnych stron Polski. Teatr proponuje repertuar na cztery sceny: Scenę dla dorosłych i młodzieży, Bajkową scenę, Scenę muzyczną oraz Scenę poetycką. iłośników muzyki poważnej zaprasza Filharmonia Sudecka, znana w kraju i za granicą, która wypracowała bardzo szeroki repertuar w oparciu o tradycje muzyczne. Orkiestra prezentuje dzieła symfoniczne, oratoryjno-kantatowe a także popularne i kameralne, począwszy od muzyki dawnej aż po współczesną. Zwolenników tańca zaprasza Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych wykonawca programów związanych z tradycjami górniczymi oraz pieśniami i tańcami dolnośląskimi, a także prezentujący repertuar oparty na tańcach i zwyczajach szlachty polskiej. a wszystkich amatorów sztuki, kultury i rekreacji czeka Wałbrzyski Ośrodek Kultury, który jest organizatorem imprez o ponadregionalnym charakterze, m.in. Ogólnopolskiej Giełdy Kabaretowej Przewałka, Przeglądu Filmów iekonwencjonalnych oraz Dni Wałbrzycha. Szeroka oferta zajęć proponowanych przez ośrodek pozwala wałbrzyszanom rozwijać liczne pasje i talenty. 4

5 Do swej siedziby zaprasza także uzeum prezentujące ponad 700-letnią historię miasta, posiadające atrakcyjny dział ceramiki, geologii oraz sztuki. a zainteresowanych czeka Park Wielokulturowy Stara Kopalnia będący atrakcyjną przestrzenią publiczną, w ramach której istnieje uzeum Przemysłu i Techniki, prezentujące ekspozycje na temat funkcjonowania kopalnictwa węgla kamiennego, budowy geologicznej Sudetów oraz rozwoju przemysłu wałbrzyskiego, Podziemna kspozycja uzealna, a także uropejskie entrum eramiki Unikatowej. zytelników czeka Powiatowa i iejska Biblioteka Publiczna Biblioteka pod tlantami, która pełni funkcję centralnej książnicy miasta i powiatu. Posiada bogate kolekcje książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych (prawie jednostek, w tym ponad audiowizualnych). Wałbrzyska książnica proponuje także atrakcyjne i szerokie spektrum działań kulturalnych. Zwracają uwagę efektowne wystawy w Galerii Książki, mające za zadanie popularyzację dawnej i współczesnej sztuki książki, a także imprezy o zasięgu ponadlokalnym z Panoramą Wydawców na czele, tematyczne programy edukacyjne, poświęcone m.in. ekologii, ekonomii, przeciwdziałaniu patologiom społecznym. iłośników kina zaprasza na najnowsze premiery filmowe multipleks inema ity w Galerii Victoria oraz Kino pollo mające charakter kina studyjnego prezentującego bardzo ambitny repertuar. Warto także poznać najważniejsze zabytki, z których szczególnie polecamy: Zamek Książ największy zamek na Dol nym Śląsku, trzeci co do wielkości w Polsce (po Wawelu i alborku). ajestatyczny budynek zbudowany został na skalnym cyplu opadającym stromo do głębokiej doliny rzeki Pełcznicy, doskonale wtopiony w Książański Park Krajobrazowy. eży w północnej części miasta na wysokości około 395 m n.p.m. Zbudowany w XIII w. przez księcia świdnickiego Bolka I, w ciągu stuleci wielokrotnie zmieniał właścicieli. Główną rolę w historii zamku odegrał z pewnością możny ród Hochber gów, który władał nim ok. 450 lat, rozbudowując i modernizując bu dowlę. W chwili obecnej zamek stanowi urzekający konglomerat wielu stylów architektonicznych zaś wspaniałe ple nery przyciągają filmowców i ar tystów. Zamek to centrum kulturalno-wystawiennicze regionu, siedziba cenionej w kraju Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BW Zamek Książ oraz miejsce wielu prestiżowych imprez (m.in. Festiwal Kwiatów i Sztuki, iędzynarodowy Festiwal Kameralistyki nsemble im. Księżnej Daisy). Stado Ogierów Książ położony na terenie kompleksu zamkowego zabytkowy obiekt stanowią cy niegdyś stajnię i powozownię zamku Książ, z jedną z najpiękniejszych w uropie krytych ujeżdżalni. Właśnie tu odbywają się międzynarodowe zawody w powożeniu i ujeżdżeniu oraz aukcje koni. Palmiarnia jedna z pięciu w Polsce, znajdująca się w pobliżu zam ku Książ przyciąga miłośników unikatowej roślinności oraz zwolenników flory tropikalnej. a powierzchni ok m 2 znajduje się około 80 gatunków roślin z całego świata, a ściany palmiarni od wewnątrz pokrywa tuf wul kaniczny z tny. Podróżni mogą tutaj odpocząć i ugasić pragnienie w kawia rence Pod Tropikiem. 5

6 Warto wybrać Wałbrzych! Wałbrzyski ynek to miejsce, gdzie w przeszłości odbywały się cotygodniowe targi. W pierw szej połowie XVIII wieku pośrodku placu rynkowego stała drewniana bu dowla ratusza, a dookoła znajdowały się budki handlowe i kamienice z pod cieniami. Do dziś na szczególną uwagę zasługują trzy najstarsze: Dom pod Kotwicą, Dom z Trzema óżami oraz Kamienica pod tlantami pochodzące z czasów największego rozkwitu han dlu płótnem, zaś w kamienicach nr 5 do 9 mieściły się niegdyś winiarnie, w których pijał wino wielki Johann Wolfgang von Goethe goszcząc w mieście w 1790 r. Pałac zettritzów jeden z naj piękniejszych budynków Wałbrzycha, magiczne miejsce w centrum miasta, którego historyczne wnętrza oraz wspaniały park stanowią doskonałą sce nerię dla studenckiego życia. Pierwotnie był to renesansowy dwór wraz z folwarkiem wzniesiony w latach po pożarze zamku owy Dwór. W 1738 r. majątek przechodzi w ręce możnego rodu Hochber gów, który przeznacza go na cele biurowe. Spowodowało to rozbudowę oraz modernizację dotychczasowego budynku. W latach zbudowa no budynek główny pałacu w stylu baroku flamandzkiego. W trakcie kolej nych lat obiekt wielokrotnie przebudowywano. W chwili obecnej pałac ma prawie 100 m długości, a jego fasada posiada dwa portale renesansowy i neobarokowy. W otoczeniu pałacu znajduje się jeszcze kilka zabytkowych budowli. iłośnikom sportu polecamy agendy wałbrzyskiego Ośrodka Sportu i ekreacji, który jest organizatorem wielu wydarzeń sportowych i rekreacyjnych w mieście: Hala sportowa przy ul. Wysockiego 11 a (Sala sportowa, sauna siłownia, kawiarnia, fitness), Kompleks sportowy przy ul. atuszowej: (boisko piłkarskie), Hala sportowa przy Pl. Teatralnym 5, 6

7 Kompleks sportowy przy ul. Kusocińskiego (boisko piłkarskie, korty tenisowe, boisko do gry w siatkówkę plażową), Hala lekkoatletyczna przy ul. hopina 1 (sala sportowa, sauna, siłownia, kawiarnia). Już wkrótce do użytku zostanie oddane nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne qua Zdrój, które zawierać będzie kompleks pływalń i zjeżdżalni, halę widowiskowo-sportową, centrum odnowy biologicznej, solarium, saunę, a także boiska treningowe. W ciągu roku w Wałbrzychu odbywa się wiele interesujących przedsię wzięć kulturalnych i sportowych, z których najważniejsze to: ÎÎBieg Gwarków, ndrzejówka, ÎÎFestiwal Kwiatów i Sztuki, Zamek Książ (www.ksiaz.walbrzych.pl), ÎÎOgólnopolska Giełda Kabaretowa PrzeWŁka (www.wok.walbrzych.pl), ÎÎJuvenalia, ÎÎajd Hałda (www.rajdhalda.pl ), ÎÎImprezy kolarskie górskie i szosowe (www.mtb.walbrzych.pl), ÎÎiędzynarodowy Festiwal uzyki Ka meralnej im. Księżnej Daisy SB (www.wok. walbrzych.pl), ÎÎDni Wałbrzycha (www.wok.walbrzych.pl), ÎÎistrzostwa Polski w Ujeżdżaniu (www.stadoksiaz.pl), ÎÎPolsko-zeskie Dni Kultury hrześcijańskiej (www.civitas.e-walbrzych.com), ÎÎPółmaraton Wałbrzych, ÎÎWałbrzyskie FBI Teatralne (www.teatr.walbrzych.pl) ÎÎWałbrzyski Jarmark Świąteczny (www.wok.walbrzych.pl). Opracowano na podstawie: Wałbrzyskie propozycje, U Wałbrzych Dlaczego warto studiować w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. ngelusa Silesiusa w Wałbrzychu? Odpowiedzi jest kilka: ÎÎmasz zapewnione bezpłatne studia na atrakcyjnych kierunkach, ÎÎsystem stypendialny obowiązujący w uczelni jest bardzo rozwinięty i obejmuje blisko 1 / 3 wszystkich studiujących, ÎÎkadra dydaktyczna prowadząca zajęcia wykłada jednocześnie w dużych uczelniach o potwierdzonej renomie, jak np. Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet konomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet edyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ÎÎuczelnia dysponuje własną, nowoczesną bazą dydaktyczną, ÎÎjesteś traktowany indywidualnie mniejsza liczba studentów na kierunku oznacza małą anonimowość i więcej czasu dla jednego studenta, ÎÎmasz możliwość realizacji części studiów za granicą w ramach programu SUS, ÎÎuczelnia ma własny akademik, a miasto kusi atrakcyjnymi wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi. Dołącz do nas i zostań studentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ngelusa Silesiusa w Wałbrzychu! 7

8 Władze Uczelni ektor prof. dr hab. lżbieta onc Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich Prorektor ds. nauki i współpracy dr Teofil oskal Kanclerz mgr Jan Zwierko doc. dr ałgorzata Babińska 8

9 Kilka słów o Uczelni Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ngelusa Silesiusa w Wałbrzychu została utworzona na mocy rozporządzenia ady inistrów z dnia 15 czerwca 1999 r. Jest pierwszą w naszym regionie całkowicie samodzielną uczelnią państwową. Po usilnych i długoletnich staraniach rozporządzeniem is z dnia 26 stycznia 2005 r. uczelnia otrzymała imię ngelusa Silesiusa. PWSZ S w Wałbrzychu prowadzi zajęcia dydaktyczne na poziomie pierwszego stopnia studiów licencjackich i inżynierskich oraz drugiego stopnia studia magisterskie. Uczelnia przyjęła strukturę instytutową, w skład której wchodzą: Instytut Humanistyczny, Instytut Przyrodniczo-Techniczny, Instytut Społeczno-Prawny, Instytut Turystyki i ekreacji. W 2004 r. uczelnia otrzymała od miasta zespół pałacowo-parkowy rodu zettritzów, a w 2010 r. odkupiła kolejny budynek w centrum miasta, tworząc swoisty kampus. isją uczelni jest nie tylko przekazanie studentom określonego zasobu wiedzy, ale przede wszystkim kształtowanie sprawności umysłowych i wyposażenie absolwentów w umiejętności, które umożliwią samodzielne rozwiązywanie wyłaniających się problemów i doskonalenie warsztatu pracy. Podstawowym i szczególnym celem jest wykształcenie absolwenta refleksyjnego praktyka, dla którego wiedza teoretyczna będzie podstawą prawidłowego, profesjonalnego wykonywania zawodu. Dążymy do tego, aby nasz absolwent był z jednej strony zawodowcem, z drugiej zaś człowiekiem mobilnym w nieustannym doskonaleniu się i zdobywaniu nowych specjalności po to, aby działać sprawnie w warunkach wolnego rynku. Władze uczelni dokładają wszelkich starań, aby zapewnić kształcenie na wysokim poziomie poprzez zatrudnienie uznanej w kraju i za granicą kadry naukowo-dydaktycznej oraz nawiązanie współpracy z dużymi ośrodkami naukowymi. Obecnie uczelnia ma podpisane porozumienia o współpracy z: ÎÎUniwersytetem Wrocławskim, ÎÎUniwersytetem Przyrodniczym, ÎÎUniwersytetem edycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ÎÎkademią uzyczną we Wrocławiu, ÎÎWyższą Szkołą auk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, ÎÎiędzynarodową Wyższą Szkołą ogistyki i Transportu we Wrocławiu, ÎÎPaństwowym Uniwersytetem im. Janki Kupały w Grodnie, ÎÎTulskim Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im... Tołstoja, ÎÎDPF Hochschule Sachsen. Ponadto uczelnia ma podpisanych kilkanaście umów o współpracy w ramach programu SUS (szczegóły str ). Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty dydaktycznej. Studia w naszej uczelni zapewniają profesjonalne wykształcenie i wymierne korzyści, dając zarazem pełnię satysfakcji i radość ze studiowania! 9

10 Struktura Uczelni Instytut Przyrodniczo-Techniczny ul. Zamkowa Wałbrzych tel Instytut Społeczno-Prawny ul. Zamkowa Wałbrzych tel Instytut Humanistyczny ul. P. Skargi 14 a Wałbrzych tel Instytut Turystyki i ekreacji ul. P. Skargi 14 a Wałbrzych tel

11 DIISTJ, studia licencjackie Specjalności: administracja finansów publicznych administracja europejska Studia na kierunku administracja prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i trwają sześć semestrów. Kształcenie jest realizowane w oparciu o profil ogólnoakademicki. Po ukończeniu studiów student uzyskuje tytuł licencjata. W trakcie prowadzonego procesu kształcenia na kierunku administracji student zapoznaje się ze wszystkimi działami prawa ze szczególnym akcentem na prawo administracyjne, potrafi stosować prawo w działalności zawodowej, ma ukształtowaną postawę otwartości i postępuje zgodnie z etyką urzędniczą. bsolwent kierunku rozumie znaczenie prawa wśród innych nauk społecznych, zna zakres regulacji w prawie publicznym i prywatnym, zna zasady prowadzenia działalności gospodarczej, zna język angielski na poziomie B2, interpretuje i stosuje przepisy prawne, przygotowuje dokumenty i projekty rozstrzygnięć (wnioski, pozwy, decyzje, postanowienia), posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu prawa, administracji i ekonomii, teorii organizacji i zarządzania, wykorzystuje techniki informacyjne w pracy zawodowej. studia licencjackie I Twoja przyszłość: ÎÎurzędy administracji rządowej i samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urząd marszałkowski, samorządowy zakład budżetowy), ÎÎjednostki oświatowe, ÎÎurzędy skarbowe, ÎÎjednostki organizacyjne służb np. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, ÎÎjednostki organizacyjne inspekcji np. Państwowa Inspekcja Pracy, ÎÎstruktury podmiotów gospodarczych. I I J T G T I S STJO I ISTJO I STJO ISTJO I STJO J T ISTJO 11 G T I S

12 FIOOGI GISK, studia licencjackie elem kształcenia na kierunku filologia, specjalność: filologia angielska (specjalizacja nauczycielska) jest wyposażenie absolwentów w wiedzę o języku, kulturze, literaturze i realiach obszaru językowego danej specjalności oraz wykształcenie kompetencji językowych odpowiadających poziomowi B2-1 uropejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a także kompetencji społecznych, które pozwolą docenić tradycję i dziedzictwo kulturowe własnego kraju i kraju danego obszaru językowego. Program studiów obejmuje kształcenie filologiczne oraz kształcenie pedagogiczne i dydaktyczne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego na I i II stopniu edukacyjnym. bsolwent posiada obszerną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zagadnień językoznawczych, literaturoznawczych, kulturoznawczych oraz z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki prowadzenia zajęć z języka obcego, sprawnie posługuje się językiem specjalności, wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne, jest praktycznie przygotowany do realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych w zakresie nauczania języka obcego, umiejętnie wykorzystuje technologie informacyjne w tworzeniu własnego warsztatu pracy, docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe krajów danego obszaru językowego oraz szanuje cudzą i własną tożsamość narodową. Twoja przyszłość: ÎÎnauczyciel języka angielskiego w przedszkolach i punktach przedszkolnych, szkołach podstawowych, placówkach dydaktycznych. T I I I J G T I S STJO I ISTJO I STJO ISTJO I STJO J T ISTJO 12 G T I S

13 FIOOGI HISZPŃSK, studia licencjackie Specjalność jest ofertą przeznaczoną dla kandydatów, którzy nie mieli do tej pory kontaktu z językiem hiszpańskim lub znają ten język w stopniu podstawowym oraz dla absolwentów innych kierunków chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje. I w wiedzę o języku, kulturze, literaturze i realiach hiszpańskiego obszaru językowego oraz wykształcenie kompetencji językowych odpowiadających poziomowi B2 uropejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego a także kompetencji społecznych, które pozwolą docenić tradycję i dziedzictwo kulturowe własnego kraju i kraju danego obszaru językowego. Program studiów obejmuje kształcenie filologiczne oraz kształcenie z zakresu translatoryki, stanowiące bazę przygotowującą do wykonywania zawodu tłumacza języka hiszpańskiego. bsolwent studiów posiada podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zagadnień językoznawczych, literaturoznawczych oraz z zakresu translatoryki, posługuje się językiem hiszpańskim wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne, rozróżnia podstawowe techniki tłumaczenia tekstów ustnych i pisemnych, dokonuje przekładu prostych tekstów pisemnych i ustnych, stosując wybrane techniki tłumaczeniowe, umiejętnie wykorzystuje technologie informacyjne w tworzeniu własnego warsztatu pracy, docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe krajów hiszpańskiego obszaru językowego oraz szanuje cudzą i własną tożsamość narodową, postępuje zgodne z zasadami etyki akademickiej i zawodowej. Twoja przyszłość: ÎÎwydawnictwa i redakcje czasopism ÎÎbiura tłumaczeń ÎÎśrodki masowego przekazu ÎÎbranża turystyczna ÎÎurzędy i instytucje współpracujące z partnerami z danego obszaru językowego. I I J T G T I S studia licencjackie elem kształcenia na kierunku filologia, specjalność: filologia hiszpańska (specjalizacja tłumaczeniowa) jest wyposażenie absolwentów 13 STJO I ISTJO I STJO I ISTJO J T STJO ISTJO G T I S

14 FIOOGI IIK, studia licencjackie elem kształcenia na kierunku filologia, specjalność: filologia niemiecka (specjalizacja nauczycielska) jest wyposażenie absolwentów w wiedzę o języku, kulturze, literaturze i realiach obszaru językowego danej specjalności oraz wykształcenie kompetencji językowych odpowiadających poziomowi B2-1 uropejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a także kompetencji społecznych, które pozwolą docenić tradycję i dziedzictwo kulturowe własnego kraju i kraju danego obszaru językowego. Program studiów obejmuje kształcenie filologiczne oraz kształcenie pedagogiczne i dydaktyczne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego na I i II stopniu edukacyjnym. bsolwent posiada obszerną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zagadnień językoznawczych, literaturoznawczych, kulturoznawczych oraz z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki prowadzenia zajęć z języka obcego, sprawnie posługuje się językiem specjalności wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne, jest praktycznie przygotowany do realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych w zakresie nauczania języka obcego, umiejętnie wykorzystuje technologie informacyjne w tworzeniu własnego warsztatu pracy, docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe krajów danego obszaru językowego oraz szanuje cudzą i własną tożsamość narodową. Twoja przyszłość ÎÎnauczyciel języka niemieckiego w przedszkolach i punktach przedszkolnych, szkołach podstawowych, placówkach dydaktycznych. T I I I J G T I S STJO I ISTJO I STJO ISTJO I STJO J T ISTJO 14 G T I S

15 FIOOGI OSJSK, studia licencjackie Specjalność jest ofertą przeznaczoną dla kandydatów, którzy nie mieli do tej pory kontaktu z językiem rosyjskim lub znają ten język w stopniu podstawowym oraz dla absolwentów innych kierunków chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje. elem kształcenia na kierunku filologia, specjalność: filologia rosyjska (specjalność tłumaczeniowa) jest wyposażenie absolwentów w wiedzę o języku, kulturze, literaturze i realiach rosyjskiego obszaru językowego oraz wykształcenie kompetencji językowych odpowiadających poziomowi B2 uropejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a także kompetencji społecznych, które pozwolą docenić tradycję i dziedzictwo kulturowe własnego kraju i kraju danego obszaru językowego. Program studiów obejmuje kształcenie filologiczne oraz kształcenie z zakresu translatoryki, stanowiące bazę przygotowującą do wykonywania zawodu tłumacza języka rosyjskiego. bsolwent studiów posiada podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zagadnień językoznawczych, literaturoznawczych I 15 oraz z zakresu translatoryki, posługuje się językiem rosyjskim wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne, rozróżnia podstawowe techniki tłumaczenia tekstów ustnych i pisemnych, dokonuje przekładu prostych tekstów pisemnych i ustnych stosując wybrane techniki tłumaczeniowe, umiejętnie wykorzystuje technologie informacyjne w tworzeniu własnego warsztatu pracy, doceniania tradycję i dziedzictwo kulturowe krajów rosyjskiego obszaru językowego oraz szanuje cudzą i własną tożsamość narodową, postępuje zgodne z zasadami etyki akademickiej i zawodowej. Twoja przyszłość: ÎÎwydawnictwa i redakcje czasopism ÎÎbiura tłumaczeń ÎÎśrodki masowego przekazu ÎÎbranża turystyczna ÎÎurzędy i instytucje współpracujące z partnerami z danego obszaru językowego. STJO I I ISTJO I I STJO J T I ISTJO J T STJO G T I S ISTJO studia licencjackie G T I S

16 KOSTOOGI, studia licencjackie Specjalności: SP i wellnes masaż i fizjoterapia kosmetologia uzdrowiskowa I STJO bsolwent studiów, kosmetolog, to osoba przygotowana do pracy w ogólnie rozumianym sektorze usług kosmetycznych. Posiada interdyscyplinarną wiedzę z podstaw nauk biologiczno-chemicznych, farmaceutycznych i medycznych ze szczególnym uwzględnieniem budowy, fizjologii, patofizjologii skóry. Posiada wiedzę na poziomie studiów licencjackich, z zakresu dermatologii, immunologii, onkologii, medycyny estetycznej, farmakologii, ziołolecznictwa oraz wiedzę z podstaw etyki i regulacji prawnych związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym umiejętności organizacji stanowiska pracy, prowadzenia gabinetu kosmetycznego z uwzględnieniem obsługi i stosowania najnowszej generacji urządzeń i aparatów. W zakresie kosmetologii uzyskuje wiedzę z podstaw chemii kosmetycznej i wyrobów kosmetycznych, receptur i technologii kosmeceutyków. Zna techniki wykonania wizażu, makijażu oraz posiada manualne umiejętności (nabyte w trakcie zajęć praktycznych ćwiczeń i praktyk zawodowych) wykonywania zabiegów kosmetycznych z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej. Potrafi określić wady, defekty, choroby skóry oraz skierować klienta do odpowiedniego specjalisty lekarza. We współpracy z lekarzami dermatologiem, onkologiem, chirurgiem plastycznym, alergologiem stosuje zabiegi i preparaty kierując się skutecznością zabiegów i dobrem klienta. Poprawia i przywraca urodę, a także promuje zdrowie, propagując zasady profilaktyki i zdrowego stylu życia. W realizacji treści programowych wykorzystywane są najbardziej aktualne metody i techniki kształcenia umożliwiające studentom po uzyskaniu licencjatu podjęcie studiów II stopnia na kosmetologii lub na kierunkach pokrewnych. I I ISTJO I I STJO J T ISTJO I STJO G J T I S T ISTJO 16 Twoja przyszłość: ÎÎgabinety kosmetyczne, salony piękności zlokalizowane w hotelach, ośrodkach odnowy biologicznej, SP, ośrodkach uzdrowiskowych, wypoczynkowych oraz w pawilonach centrów usługowych, ÎÎlaboratoria firm farmaceutycznych i kosmetycznych, ÎÎprzedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją kosmetyków, ÎÎw kosmetologicznych firmach doradczych jako konsultanci, ÎÎw firmach zajmujących się surowcami i półproduktami używanymi do wytwarzania kosmetyków, ÎÎw redakcjach czasopism prowadzących działy porad kosmetycznych, ÎÎw szkołach policealnych oferujących kształcenie w zakresie kosmetologii. G T I S

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo