Trendy rozwoju rynku aparatów słuchowych w Polsce i na świecie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trendy rozwoju rynku aparatów słuchowych w Polsce i na świecie"

Transkrypt

1 Słuch KWARTALNIK INFORMACYJNO-POPULARNO-NAUKOWY ISSN Wydawca: GEERS Akustyka Słuchu Sp. z o.o. WRZESIEŃ Nr 3/2011 (77) SPIS TREŚCI 1 mgr Grzegorz Lorens Trendy rozwoju rynku aparatów słuchowych w Polsce i na świecie 4 Zmiany w redakcji Słuchu 4 Kampania Reklamowa Firmy GEERS 5 Sergei Kochkin, PhD MarkeTrak VIII: 25 lat trendów na rynku walki z utratą słuchu 21 CIEKAWE INFORMACJE Przyczyny utraty słuchu Rozpuszczalniki niekorzystnie wpływają na ostrość słuchu Palenie papierosów a utrata słuchu 23 ABC AUDIOPROTETYKA Środki lecznicze Środki pomocnicze i związane z nimi wytyczne REDAKCJA dr Bogdan Hoffmann mgr Grzegorz Lorens mgr inż. Tomasz Poremski Konsultant medyczny: prof. zw. dr hab. n. med. J. Bożydar Latkowski Sekretarz redakcji: mgr Magdalena Lasota mgr Katarzyna Trzpil Siedziba: Łódź ul. Narutowicza 130 tel fax Redakcja pozwala na przedruki materiałów pod warunkiem podania źródła Nakład 7000 egz. DTP i druk: 101 studio DTP - Firma Tęgi mgr Grzegorz Lorens Prezes Zarządu GEERS Akustyka Słuchu Sp. z o.o. Trendy rozwoju rynku aparatów słuchowych w Polsce i na świecie Dobra nawigacja jest kwestią kluczową nie tylko w żegludze statków. Zmiany technologiczne i społeczne często wyprzedzają przepisy prawa i reguły działania instytucji państwowych o wiele lat. W branży aparatów słuchowych najlepiej rozwinięte rynki wykazują trendy, które w Polsce zostaną dostrzeżone dopiero za kilka lat. Sprzedaż Rynek europejski, podobnie jak w USA, wykazuje solidny wzrost w roku 2011 w granicach 6%, dzięki wzrostowi sprzedaży w największych krajach jak Niemcy, Włochy, Francja czy Hiszpania. Prognozy dotyczące całego roku są również optymistyczne. Wzrost sprzedaży wynika głównie z procesu starzenia się tych społeczeństw. Problemy przeżywają niektóre mniejsze kraje europejskie, jak Szwajcaria, w której spadek sprzedaży sięga 30%, ale przyczyną jest w tym przypadku zmiana sposobu refundacji zakupu aparatów słuchowych. Rynek polski osiągnął tak mały rozmiar w stosunku do zapotrzebowania, że dalszy jego spadek, pomimo nieustających problemów z refundacją i biurokratycznej mitręgi, wydaje się niemożliwy. Jego rozmiary szacowane były w roku ubiegłym na sztuk, choć nikt nie posiada danych dotyczących sprzedaży aparatów słuchowych na rynku prywatnym bez refundacji. Generalnie, w ostatnich latach rynek polski kurczył się w tempie 20% rocznie, co nijak się ma do trendów europejskich i światowych. Również udział zaopatrzeń obuusznych rośnie u nas w ślamazarnym tempie i nie przekracza 10%. Dla porównania w krajach zachodnioeuropejskich parametr

2 Słuch ten przekracza 70% wszystkich zaopatrzeń, co stanowi ponad 85% pacjentów z obustronnym niedosłuchem. Klienci Według badań prowadzonych przez Sergeia Kochkina, PhD, w Better Hearing Institute, w USA systematycznie rośnie liczba osób niedosłyszących i obecnie sięga 11,3% populacji, przekraczając 34 miliony osób. Liczba ta może być w rzeczywistości znacznie większa, gdyż dane te dotyczą jedynie osób, które subiektywnie postrzegają siebie, jako niedosłyszące. Problem niedosłuchu zaczyna być postrzegany w kategoriach epidemii. Nadal tylko 1 z 4 osób niedosłyszących w USA posiada aparaty słuchowe, ale pięć lat wcześniej statystyki wskazywały 1 z 5 osób. Średni wiek osób po raz pierwszy zaopatrujących się w aparaty słuchowe to 68,8 lat. Największa grupa niedosłyszących, nieposiadająca aparatów słuchowych, to osoby między 45 a 60 rokiem życia. Jest to grupa najlepiej sytuowana finansowo, ale zarazem najbardziej obawiająca się stygmatyzacji. W Polsce brakuje tak dokładnych danych dotyczących rynku aparatów słuchowych, ale posługując się analogią, przy bardzo optymistycznym założeniu, że w ostatnich 5 latach rocznie w aparaty słuchowe zaopatrywało się osób niedosłyszących, całkowita liczba użytkowników nie przekracza 500 tys., spośród blisko 4 mln niedosłyszących. Oznacza to, że zaledwie 1 z 8 osób niedosłyszących jest użytkownikiem aparatów słuchowych, a ściślej aparatu słuchowego. Produkty Pojawiły się na rynku nowe, całkowicie zminiaturyzowane produkty jak Lyric firmy Sonova czy Sound Lense firmy Starkey, które mieszczą się całkowicie w kanale słuchowym. Koncepcja aparatu Lyric zakłada, że Klient będzie płacił za czas użytkowania aparatu, a produkt będzie wymieniany nawet co kwartał, pozostając na co dzień w przewodzie słuchowym. Wysoki koszt tego typu rozwiązań sprawia, że ich znacząca sprzedaż na rynku polskim ma nikłe szanse. Cieszy fakt, że wyrafinowane funkcje aparatów słuchowych, inteligentnie przetwarzające dźwięk, są dostępne w produktach z dolnej półki cenowej. Dzięki temu Klienci, którzy nie dysponują większymi zasobami finansowymi, mogą rozumieć mowę w hałasie i unikać problemów ze sprzęganiem się aparatów. Dotyczy to również produktów oferowanych na rynku polskim i będzie prowadzić do stałego wzrostu satysfakcji użytkowników aparatów słuchowych w konsekwencji do powiększenia rynku. Niemal wszystkie oferowane produkty w niczym nie przypominają protez, co z biegiem czasu powinno spowodować, że aparaty słuchowe przestaną się kojarzyć z niepełnosprawnością. Praca związana z zaopatrzeniem Klientów w aparaty słuchowe, dzięki nowym produktom i nowoczesnemu oprogramowaniu ułatwiającemu optymalne ich ustawienie do potrzeb Klienta, przestaje mieć konotacje medyczne. Ceny Zasada mówiąca, że w zglobalizowanym świecie te same produkty kosztują wszędzie mniej więcej tyle samo, nie ma żadnego zastosowania do rynku aparatów słuchowych. Różnice pomiędzy poszczególnymi krajami są przepastne. Jeśli porównamy średni koszt zaopatrzenia w aparat słuchowy w poszczególnych krajach sięgają one 300%, co jest częściowo zrozumiałe z uwagi na różną klasę oferowanych produktów. Rozbieżności są jednak znaczące, jeśli porównamy cenę zaopatrzenia w ten sam typ aparatów. Dla porównania średnia cena zaopatrzenia w aparat słuchowy w wybranych krajach: Polska Niemcy Holandia Włochy Portugalia 550 EUR 900 EUR 1100 EUR 1500 EUR 1600 EUR Różnice w cenach porównywalnych produktów na rynku europejskim są mniejsze, ale zdarza się, że stanowią wielokrotność ich ceny. U podłoża tak wielkich rozbieżności cenowych leży kilka przyczyn: większą część ceny aparatu słuchowego stanowi koszt jego dystrybucji, który jest odmienny w poszczególnych krajach i jest przede wszystkim wypadkową bardzo zróżnicowanych kosztów pracy, w większości krajów zaopatrzenie w aparat słuchowy jest częściowo refundowane, a suma referencyjna kosztu zaopatrzenia w aparat słuchowy przyjęta przez instytucje dofinansowujące zakup, jest zasadniczo odmienna w poszczególnych krajach. 2

3 Rok założenia 1951 Dla przykładu: Polska Niemcy Holandia Portugalia 170 EUR 330 EUR EUR zryczałtowany koszt napraw w okresie 5 lat 700 EUR refundacja obejmuje pacjentów z resztkami słuchowymi Suma referencyjna kosztów zaopatrzenia, w decydującym stopniu determinuje cenę aparatu słuchowego. Również przepisy prawa definiujące: standardy sklepów specjalistycznych, poziom wykształcenia personelu, procedury zaopatrzenia, gwarancje itp., znacząco różnią się w poszczególnych krajach. Za wyjątkiem Francji, faktura dla Klienta wystawiana jest na aparat słuchowy, a nie na usługę związaną z zaopatrzeniem. Francuzi wydają się mieć rację w swoim podejściu do fakturowania, bo koszt samego aparatu słuchowego wszędzie na świecie ma udział mniejszościowy w całości kosztów zaopatrzenia. Rynek aparatów słuchowych jest w dużym stopniu rynkiem politycznym, którego kształt definiowany jest przez ustawodawstwo socjalne, a nie wolnorynkową regułę popytu i podaży. Na przestrzeni ostatnich lat ceny zaopatrzenia w aparaty słuchowe systematycznie rosły w stopniu przewyższającym inflację. Rok bieżący jest pod tym względem wyjątkowy, ponieważ na wielu rynkach, zwłaszcza niemieckim, ceny wykazują tendencję malejącą. Zdrowy rozsądek podpowiada, że średnia cena zaopatrzenia w aparat słuchowy nie powinna przekraczać przeciętnej emerytury i przy zastosowaniu tego kryterium bariera cenowa dla Klientów w Polsce jest większa, niż w większości krajów europejskich. Z powodu braku precyzyjnych danych z polskiego rynku trudno jest uchwycić tendencję, ale w firmie GEERS Polska ceny spadły w roku bieżącym o 10%. Dzięki internetowi ceny aparatów słuchowych stają się coraz bardziej transparentne, a presja Klientów na ich ograniczanie stale rośnie. Nic nie wskazuje jednak na to, aby w najbliższym czasie miało dojść do ostrej rywalizacji cenowej. Konkurencja Dalsza konsolidacja producentów aparatów słuchowych, głównie dzięki przepisom antytrustowym, wydaje się być na jakiś czas zatrzymana. 70% światowego rynku należy do 3 największych producentów: Siemens, Oticon, Sonova. Natomiast rynek zaopatrzenia w aparaty słuchowe jest nadal rozproszony, za wyjątkiem nielicznych krajów jak Holandia, gdzie 70% rynku dystrybucji należy do dwóch firm: Amplifon i Audionowa. W Polsce istnieje obecnie około 1200 specjalistycznych sklepów, należących do 600 przedsiębiorstw. W znakomitej większości są to małe firmy rodzinne, do których należy większość rynku. Nic nie wskazuje na to, aby sytuacja w najbliższych latach miała ulec zmianie. Nowe drogi zaopatrzenia Znakomita większość aparatów słuchowych dystrybuowana jest za pośrednictwem wyspecjalizowanych sklepów, głównie za sprawą przepisów związanych z ich refundacją. Rozwijają się również alternatywne ścieżki zaopatrzenia poprzez sklepy optyczne, apteki, sklepy medyczne ich udział w rynku jest jednak marginalny. Refundacja W całej Europie toczy się dyskusja dotycząca przyszłości systemów refundacji aparatów słuchowych. Z powodów demograficznych i zdrowotnych liczba osób wymagająca zaopatrzenia w aparaty słuchowe stale rośnie, a tak dużego zapotrzebowania nie są w stanie pokryć budżety kas chorych. Każdy kraj ma inny pomysł na rozwiązanie tego problemu. W Portugalii refundowane są jedynie aparaty słuchowe dla pacjentów z bardzo głębokimi niedosłuchami, co mogłoby być rozwiązaniem również dla Polski. Na Węgrzech zakup kolejnego aparatu refundowany jest po 6, a nie jak dotychczas po 5 latach. W Szwajcarii całkowicie zmieniono system refundacji: dopłaca się jedynie do produktów, koszt doboru aparatu pokrywa Klient. W większości krajów, co roku ograniczana jest jednostkowa kwota refundacji, do poziomu zapewniającego dopłaty dla wszystkich potrzebujących. W Polsce wszystkie środowiska związane z zaopatrzeniem osób niedosłyszących w aparaty słuchowe, zabiegają o zwiększenie budżetu przeznaczonego na ten cel i równoczesne powiększenie jednostkowej kwoty refundacji. Wydaje się to co najmniej trudne do realizacji. Obecnie głównym problemem polskiego systemu dopłat do aparatów słuchowych, poza biurokracją, jest kolejko- 3

4 Słuch wanie spowodowane brakiem pieniędzy w budżecie NFZ na ten cel. Kolejkowanie jest specyficznie polskim pomysłem na rozwiązanie problemu refundacji najwidoczniej sezonowość występuje nie tylko w rolnictwie. Dla mnie kolejki są najgorszym z możliwych pomysłów, niestanowiącym rozwiązania istoty problemu, a przynoszącym ogromne straty uboczne w postaci marnotrawienia pracy, braku systematyczności w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, konieczności powtarzania procedur przez Klientów. Z problemem braku środków w budżecie należy się skonfrontować stawiając za priorytetowy cel likwidację tychże kolejek, będących zmorą dla wszystkich. Model zaopatrzenia w aparaty słuchowe funkcjonujący w Portugalii, w którym refundacja przysługuje najbardziej potrzebującym, mógłby stanowić dla nas rozwiązanie, ale wszyscy wolą wierzyć w przyszłe polityczne decyzje zwiększające budżet NFZ dedykowany aparatom słuchowym. Jak dotąd nic nie wskazuje na to, aby takie decyzje mogły zapaść, a trendy światowe są dokładnie odwrotne. Podsumowując, trendy światowego rynku aparatów słuchowych wskazują, że : liczba osób niedosłyszących w krajach rozwiniętych stale rośnie, co jest spowodowane przede wszystkim starzeniem się społeczeństw, liczba użytkowników aparatów słuchowych rośnie szybciej niż liczba niedosłyszących (w Polsce niestety jest na odwrót), satysfakcja użytkowników aparatów słuchowych stale rośnie z powodu lepszych produktów, lepszych narzędzi doboru aparatów, większej dostępności sklepów specjalistycznych, dane krótkookresowe wskazują na obniżanie zarówno cen sprzedaży aparatów słuchowych jak i kwot dopłat, co jest możliwe dzięki ilościowemu wzrostowi sprzedaży i redukcji niektórych kosztów, instytucje dofinansowujące zakup aparatów słuchowych poszukują nowych rozwiązań mogących sprostać narastającemu zapotrzebowaniu, liczba zarówno specjalistycznych sklepów, jak i sprzedaż aparatów słuchowych będzie stale rosła. n Opracowano na podstawie danych uzyskanych z: Better Hearing Institute, Advokates for Amerika s EarsTM Morgan Stanley Research Redakcja kwartalnika Słuch informuje, że po wielu latach pracy w firmie GEERS Akustyka Słuchu Sp. z o.o. oraz pełnieniu funkcji sekretarza redakcji kwartalnika Słuch, Pani mgr Katarzyna Trzpil podjęła decyzję o rezygnacji z pracy oraz, co za tym idzie, z funkcji sekretarza redakcji. Pani Katarzyna Trzpil była zatrudniona w firmie GEERS przez 14 lat, a od ponad 10 lat, uczestniczyła w pracach związanych z przygotowaniem pisma, jego zawartością graficzną oraz merytoryczną. Jednocześnie zawiadamiamy, że funkcję sekretarza redakcji przejmie Pani mgr Magdalena Lasota, również wieloletnia pracownica firmy GEERS. Kampania Reklamowa z GEERS! Z przyjemnością informujemy, iż od 12 do 30 września w TVP w programach 1 i 2 oraz w TVP Info będziecie Państwo mogli oglądać kampanię reklamową naszej firmy z udziałem znanego aktora. Polecamy śledzenie bloków reklamowych. 4

5 Rok założenia 1951 Badanie: Dr Sergei Kochkin Dyrektor wykonawczy Better Hearing Institute w Waszyngtonie, DC MarkeTrak VIII: 25 lat trendów na rynku walki z utratą słuchu W USA z powodu niedosłyszenia cierpi 34,25 miliona obywateli W ostatnim pokoleniu tempo wzrostu liczby osób niedosłyszących wyniosło w USA 160% ogólnego tempa przyrostu populacji amerykańskiej. Zjawisko to jest spowodowane głównie starzeniem się społeczeństwa. Wskaźnik korzystania z aparatów słuchowych rośnie powoli (obecnie 1 na 4 osoby z problemami ze słuchem), podobnie sytuacja ma się z aparatami stosowanymi na dwoje uszu (8 z 10 osób). Jednakże zaledwie mniej niż 1 na 10 osób z łagodną formą niedosłyszenia korzysta z urządzeń wzmacniających dźwięk, podczas gdy w grupie z średnią lub ciężką utratą słuchu odsetek ten wynosi 4 na 10 osób. W niniejszym artykule przedstawiam aktualne, kompletne zestawienie danych demograficznych i trendowych MarkeTrak na temat konsumentów. Jest to pierwszy segment wieloczęściowej publikacji, która będzie obejmowała znaczące tendencje oraz kwestie związane z populacją osób niedosłyszących. Po opublikowaniu przełomowego opracowania Hearing Industries Association (HIA) z 1984 roku, poczynając od 1989 roku firma Knowles Electronics przeprowadziła sześć badań MarkeTrak dotyczących amerykańskiej populacji osób z problemami ze słuchem. Od 2004 roku narodowe badanie MarkeTrak jest przeprowadzane i publikowane przez Better Hearing Institute (BHI) dzięki ciągłemu wsparciu i hojności firmy Knowles Electronics. Badanie ma charakter usługi publicznej dla branży zajmującej się ochroną słuchu. Podobnie jak w przeszłości, celem niniejszego badania jest przedstawienie istotnych trendów oraz nowych tematów, które wzbogacają naszą wiedzę na temat osób korzystających z aparatów słuchowych oraz znacznej liczby osób, które pomimo potwierdzonej utraty słuchu zdecydowały się nie korzystać z urządzeń wspomagających słyszenie. Niniejsza publikacja obejmuje 25 lat trendów dotyczących populacji osób niedosłyszących, m.in.: Występowanie niedosłyszenia, Wskaźnik wykorzystywania aparatów słuchowych, Badanie przesiewowe słuchu podczas ogólnego badania, Dystrybucja aparatów słuchowych, Charakterystyka utraty słuchu u osób korzystających oraz niekorzystających z aparatów słuchowych, Nowi użytkownicy aparatów słuchowych, a także Demografia osób korzystających oraz niekorzystających z aparatów słuchowych. Dwie kluczowe zmiany w stosunku do publikacji na temat trendów obejmują: 1) z niniejszego raportu zostały usunięte ogólne trendy dotyczące zadowolenia Klienta oraz 2) porównanie charakterystyki niedosłyszenia dla osób korzystających oraz niekorzystających z aparatów słuchowych zostało przesunięte z tradycyjnego badania osób niekorzystających z aparatów i umieszczone w niniejszej publikacji (więcej informacji na temat przyszłych publikacji MarkeTrak VIII znajduje się w dodatku Więcej o Trak ). 5

6 Słuch Metoda badania W listopadzie i grudniu 2008 roku krótka ankieta dotycząca badania słuchu została wysłana do członków panelu National Family Opinion (NFO). Panel NFO składa się z gospodarstw domowych wybranych na podstawie informacji pochodzących ze spisu powszechnego w USA na podstawie następujących danych: wielkość i wiek gospodarstwa, przychód w każdym z dziewięciu regionów podlegających spisowi, zestawienie gospodarstw rodzinnych w stosunku do gospodarstw mieszanych, stanu (za wyjątkiem Alaski i Hawajów), a także pierwszych 25 miejskich obszarów statystycznych w kraju. Badanie zostało poszerzone w stosunku do wcześniejszych jego wersji o: badanie przesiewowe pod kątem niedosłyszenia wykonane przez lekarza/pracownika służby zdrowia podczas badania ogólnego w roku ubiegłym; czy w gospodarstwie domowym jest jedna lub więcej osób, które niedosłyszą na jedno lub dwoje uszu (bez aparatu słuchowego) ; czy w gospodarstwie domowym jest jedna lub więcej osób, które posiadają aparat słuchowy; czy w gospodarstwie domowym jest jedna lub więcej osób, które cierpią z powodu dzwonienia w uszach; postrzeganie dyskryminacji w pracy pod względem awansu/wynagrodzenia; szczegółowa ocena liczbowa statusu zatrudnienia (wykraczająca poza proste dane panelowe NFO); oraz wypadki drogowe w ciągu ostatnich 5 lat oraz nawyki w prowadzeniu samochodu. Powyższe krótkie badanie/ankieta zostało wypełnione przez gospodarstwa domowe i przyczyniło się do zidentyfikowania osób niedosłyszących, a także dostarczyło szczegółowych danych demograficznych na temat niedosłyszących i ich gospodarstw domowych. Na badanie odpowiedziało 59% ankietowanych gospodarstw. W styczniu 2009 roku, obszerne 7-stronicowe badanie zostało wysłane do wszystkich niedosłyszących znajdujących się w bazie panelowej (3789 osób) osoby (84% ankietowanych) odesłały wypełnioną ankietę. W lutym 2009 roku, 7-stronicowa ankieta została wysłana do losowo wybranych 5500 osób niedosłyszących, które nie korzystają z aparatów słuchowych. Ankiety zostały odesłane przez 79% ankietowanych. Zarówno 6 osoby korzystające, jak i niekorzystające z aparatów słuchowych otrzymały zachętę w wysokości 1 USD do wypełnienia i odesłania swoich ankiet. Dane prezentowane w niniejszym artykule odnoszą się wyłącznie do gospodarstw domowych zgodnych z definicją United States Census Bureau, tj. do osób mieszkających w domkach jednorodzinnych, bliźniakach, apartamentach, mieszkaniach własnościowych, przyczepach mieszkalnych, itp. Badanie nie uwzględnia osób mieszkających w instytucjach takich jak domy opieki, domy spokojnej starości, szpitale psychiatryczne, więzienia, akademiki uczelniane oraz koszary. Czytelnik powinien również zwrócić uwagę na fakt, że dane demograficzne przedstawione w niniejszym artykule dotyczą tylko tych osób, które są świadome, że niedosłyszą i przyznają się do tego. Wyniki i ich omówienie Dane przedstawione w niniejszym badaniu stanowią porównanie wyników badań MarkeTrak z ostatnich 20 lat z wybranymi danymi z bazy danych Hearing Industries Association (HIA) (1984), dotyczącymi populacji osób z problemami ze słuchem. Tabele od 1 do 7 zawierają ogólne trendy oraz wskaźniki populacji osób z problemami ze słuchem oraz korzystających z aparatów słuchowych. Każda z tabel będzie analizowana w kolejności dodania z odniesieniami do właściwych liczb. (Uwaga! Wielkości próby są oznaczane w każdej z tabel za pomocą n =.) Populacja osób z problemami ze słuchem Według MarkeTrak, częstotliwość występowania problemów ze słuchem w przeliczeniu na 1000 gospodarstw domowych wzrosła w 2004 roku z 283 do 295. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wartość ta wynosiła 266 w roku 1989, możemy zaobserwować stały wzrost powszechności występowania niedosłyszenia, co obrazuje Rysunek 1. % Household prevalence Rys. 1. Częstość występowania ubytku słuchu na 1000 gospodarstw domowych

7 Rok założenia 1951 W 2008 liczba osób, które mają problemy ze słyszeniem, wzrosła do 34,25 miliona. Od 2004 roku notuje się 8,8% wzrost osób niedosłyszących, podczas gdy liczba gospodarstw domowych wzrosła zaledwie o 4,5%. Co więcej, odsetek obywateli USA, którzy zgłosili pogorszenie słuchu w ciągu ostatniego pokolenia wzrósł z 10% w roku 1989 do 11,3% w roku 2008 (Rysunek 2). % Percent 12.0% 11.0% 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 11.3% 10.7% 10.1% 10.2% HIA* Mark Trak Survey Year * Adjusted by +7% to account for multiple hearing-impaired per household Rys. 2. Procent populacji USA sygnalizujący ubytek słuchu ( ) w porównaniu z badaniami Marke Trak z 1984 roku Badanie Hearing Industries Association (HIA), (do którego odnoszą się dane z 1984 roku) stwierdza 7,7% występowanie utraty słuchu, korzystając z podobnej metodologii, jak w przypadku MarkeTrak.¹ Badanie przeprowadzone na grupie 1600 dorosłych przez Gallup Organization na zlecenie HIA w 1980 roku wykazało 9% występowanie utraty słuchu.² Indywidualne badania przeprowadzane przez ośrodki kontroli chorób w latach 1971 oraz 1977 (na nich wzorowany jest MarkeTrak) wykazały 7% występowanie utraty słuchu z tendencją wzrostową do 8,6% w roku 1990.³ Czy, opierając się na trendach prezentowanych przez MarkeTrak oraz wynikach National Health and Nutrition Examination Survey ( ), opublikowanych w Archives of Internal Medicine 4 w 2008 roku, możemy stwierdzić, że mamy do czynienia z epidemią problemów ze słuchem? Po opublikowaniu wyników badania przez NHANES prasa ogólnoświatowa orzekła, że badanie wskazuje na możliwość istnienia epidemii utraty słuchu w USA. 5 Autorzy badania oszacowali, że 16,1% dorosłych w USA w przedziale wiekowym (29 milionów osób) wykazywało niedosłuch obejmujący pasmo częstotliwości mowy na poziomie przynajmniej 25 dbhl, podczas gdy 31% (55 milionów osób) wykazywało niedosłyszenie wysokich częstotliwości na poziomie przynajmniej 10.0% 10.3% 10.0% 7.7% 25 dbhl. Badanie wykazało wzrost w powszechności występowania niedosłyszenia pomiędzy okresami i na poziomie ok. 1 punktu procentowego, oraz taki sam poziom spadku niedosłyszenia w obszarze wysokich częstotliwości. Dr Yuri Agrawal, główny autor badania, orzekł: Przewiduje się, że powszechność występowania niedosłyszenia w USA znacznie wzrośnie z racji starzenia się populacji oraz rosnącego wykorzystania odtwarzaczy osobistych. Faktycznie istnieje obawa, że stoimy w obliczu epidemii upośledzenia słuchu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że badanie NHANES nie uwzględnia osób w wieku 70+, liczba osób niedosłyszących okazuje się porażająca. Opierając się na danych pochodzących bezpośrednio od ankietowanych, MarkeTrak szacuje, że niedosłyszy co najmniej 12,5 miliona dorosłych powyżej 70 roku życia, przy czym dane nie uwzględniają osób mieszkających w instytucjach. Rozbieżności pomiędzy danymi pochodzącymi bezpośrednio od respondentów i obiektywnymi badaniami populacji dziecięcej są nawet większe. Dane przekazane przez rodziców wskazują, że niedosłyszy nieco ponad milion dzieci (zobacz Tabelę 5), ale dane z trzeciego badania NHANES ( ) 6 wskazują, że aż 14,9% dzieci w wieku 6-19 lat (ponad 7 milionów) cierpi z powodu niedosłyszenia na poziomie 16 dbhl w zakresie niskich lub wysokich częstotliwości w jednym lub obu uszach. Większość przypadków niedosłyszenia była jednostronna oraz sklasyfikowana jako niewielki niedosłuch (zakres dbhl). Uważam, że wspomniane badania pozwalają na wyciągnięcie kilku wniosków. Istnieją pewne dowody na to, że powszechność występowania utraty słuchu w USA rośnie (wyniki MarkeTrak, wzorowanego na metodologii CKCh). Jednakże występowanie niedosłyszenia w ciągu ostatniego pokolenia utrzymywało się na stałym poziomie i było notowane u 1 na 10 Amerykanów. Obiektywne badania wskazują na zwiększoną liczbę przypadków wśród dzieci (próg 16dbHL) i dorosłych (próg 25 dbhl). Wśród dzieci znaczna większość cierpi z powodu niewielkiego niedosłuchu. Różnica w obiektywnej i subiektywnej liczebności osób niedosłyszących może wynikać z następujących faktów: 7

8 Słuch W USA nie istnieje żaden uniwersalny program badań przesiewowych niedosłyszenia wśród dzieci i dorosłych. Niniejszy raport wskazuje, że przypadki przesiewowych badań lekarskich pod kątem niedosłyszenia były jak dotąd rzadkie. Można spodziewać się, że niedosłyszenie zarówno w lekkim jak i średnim zakresie mogłoby przejść niezauważone przez dorosłych lub przez rodziców dzieci, choć nawet łagodne upośledzenie słyszenia u dzieci może skutkować obniżonymi wynikami w nauce. Wartości graniczne (progi) w badaniach są ustalane w przedziale zakresu normalnego niedosłyszenia dla dorosłych oraz łagodnego-normalnego dla dzieci. Z tego powodu mogą zaistnieć pewne niejasności wśród populacji ogólnej (np. niewielkie lub bardzo łagodne niedosłyszenie może zostać sklasyfikowane jako zakres normalny), a co za tym idzie ankietowani nie postrzegają siebie jako osoby niedosłyszące. Niektóre osoby, które zgłosiły brak niedosłyszenia, mogą świadomie lub podświadomie negować bądź zmniejszać stopień swojego niedosłyszenia. Niektóre osoby nie postrzegają niedosłyszenia jako prawdziwej utraty słuchu, jeśli nie mają świadomości, że niedosłyszenie wpływa negatywnie na ich życie codzienne. Niektóre osoby nie postrzegają siebie jako osób niedosłyszących w sytuacji, gdy niedosłyszenie jest łagodne i dotyczy wysokich częstotliwości, podczas gdy słyszenie mowy nie jest upośledzone. Podsumowując, istnieją dowody na mały wzrost powszechności występowania niedosłyszenia w ostatnim 25-leciu. Badania wskazują, że nieco ponad 1 na 10 Amerykanów jest świadom swego niedosłyszenia i przyznaje się do niego. Badania oparte na niskich wartościach granicznych dbhl wskazują na znacznie większą powszechność niedosłyszenia w populacji USA. W przypadku dzieci szacuje się, że wskaźnik niedosłyszenia jest 7-8 razy wyższy niż sugerują dane podawane przez rodziców, podczas gdy dla dorosłych wskaźnik ten jest 2-3 razy wyższy niż wynika z danych przekazanych do raportu MarkeTrak przez samych respondentów. Biorąc pod uwagę populację przebadaną, jak i nieprzebadaną (wiek 70+), w toku badań ogólnokrajowych można wysnuć wniosek, że około 100 milionów Amerykanów cierpi z powodu pewnej formy niedosłyszenia. Nie wiadomo, ile z tych osób niedosłyszy w stopniu utrudniającym im optymalne funkcjonowanie w słyszącym społeczeństwie, co kwalifikuje ich jako kandydatów do leczenia. Populacja osób korzystających z aparatów słuchowych Opierając się na danych przedstawionych na Rysunku 3 oraz w Tabeli 1, liczba nowych użytkowników aparatów słuchowych systematycznie malała w latach Poczynając od 2000 roku, liczba ta zaczęła rosnąć i osiągnęła w 2008 roku 24,6% najwięcej, odkąd zaczęliśmy ją mierzyć. Dane historyczne z prasy branżowej wskazują, że tylko 1 na 5 osób niedosłyszących korzysta z aparatów słuchowych. Wartość ta wzrosła obecnie do 1 na 4. Należy jednak zrozumieć, że to, czy zdecydujemy się korzystać z aparatu słuchowego, jest blisko związane ze stopniem utraty słuchu, stylem życia, potrzebami oraz wieloma innymi czynnikami. 7 Aczkolwiek nawet takie stwierdzenie, jakkolwiek wydaje się poprawne technicznie, praktycznie jest prawdopodobnie niepoprawne. W dalszej części artykułu zaproponuję inną metodę przedstawiania liczby nowych użytkowników aparatów słuchowych w USA, opartą na wielokrotnych pomiarach stopnia utraty słuchu. % HI Adoption Rys. 3. Współczynnik przyjęcia pomocy przedstawiony jako procent osób posiadających aparaty słuchowe spośród przyznających się do ubytku słuchu Rysunek 4 przedstawia historyczny współczynnik wzrostu częstotliwości kupowania obuusznych aparatów słuchowych. Od naszego ostatniego badania w 2004 roku, liczba osób korzystających z obuusznych aparatów słuchowych wzrosła z 69,6% do 74,3% wszystkich użytkowników oraz z 82,3% do 86% (Tabela 1) wszystkich osób korzystających z aparatów obuusznych. Współczynnik zakupu aparatów wzrósł w 2008 roku do

9 MarkeTrak VIII: 25-Year Trends Rok założenia 1951 HIA Survey Hearing Loss Population (n=53,942) (n=27,103) (n=54,871) (n=49,013) (n=52,180) (n=57,502) (n=52,824) (n=45,962) U.S. households (millions) Hearing difficulty per 1000 households Number of hearing impaired (millions) Hearing Aid Population (n=10,000+) (n=7,340) (n=13,487) (n=12,697) (n=13,492) (n=15,800) (n=15,947) (n=13,410) Hearing aid adoption rate 23.8% 22.9% 22.6% 21.3% 20.4% 22.2% 23.5% 24.6% Hearing aid owners (millions) Hearing impaired non-owners (millions) Hearing aids owned (millions) Hearing aids in use (millions) Binaural Population (n=1,632) (n=2,323) (n=2,327) (n=2,680) (n=2,543) (n=2,305) (n=2,658) All users 21.8% 37.3% 50.5% 51.9% 59.9% 64.3% 69.6% 74.3% Bilateral loss subjects 66.1% 66.9% 74.3% 78.7% 82.3% 86.0% Purchases this calendar year All users 24.5% 47.1% 60.6% 65.3% 65.2% 74.2% 74.1% 78.8% First time users 46.2% 53.1% 54.0% 55.0% 63.3% 79.8% 70.7% Bilateral loss subjects 70.0% 79.4% 78.6% 84.5% 85.9% 89.8% Physicians % Population receiving hearing screening (n=11,643) (n=23,915) (n=21,596) (n=23,636) (n=27,218) (n=25,290) (n=34,501) during last physical exam Total population 16.3% 18.0% 16.6% 16.6% 14.0% 12.9% 14.6% Screening by age group % 14.8% 14.2% 14.4% 11.7% 14.3% 29.1% % 15.9% 15.0% 14.6% 12.3% 10.5% 40.6% % 20.0% 19.1% 17.6% 15.2% 10.7% 13.9% % 24.2% 20.7% 21.6% 18.1% 11.7% 16.0% TABLE 1. Some general characteristics of the hearing loss population, including number of households having a person(s) with hearing impairment, percentage of hearing aid users, user vs non-user data, hearing aid devices owned and in use, binaural Tab. utilization, 1. Niektóre and hearing ogólne screening dane data. charakteryzujące populację 100 Total Owners electronic screening, paper and pencil test, tuning fork, or whisper osób hear z ubytkiem speech). What słuchu, makes w tym the liczba Gallaudet gospodarstw Scale of particular domowych value z osobami is it has z been jego validated ubytkiem, against procent clinical użytkowników information (db 90 Total Owners Current year test. The historical trends are shown in Figure 5. Reported physician Binaural Owners Current year 80 screening increased to 14.6% for the total population. aparatów, loss in użytkownicy better ear). The vs Gallaudet nie używający, Scale has aparaty historically używane been 70 Defining what we meant by hearing screening increased the i posiadane, used by the użycie Centers obuuszne for Disease i dane Control przesiewowe and Prevention in their 60 reported incidence of hearing screening for all age groups. It is quantification of the hearing-impaired population. 50 encouraging that 40.6% of individuals ages 45 to 64 report they Subjective hearing loss score. The respondent subjectively ogólnego evaluated (Tabela their hearing 1). Wcześniej loss as mild, przeprowadzone moderate, severe, badania 40 received some form of screening and that 29.1% of adults ages 20 or sprawdzały, profound. czy This lekarz measure bądź is given inne a score osoby of należące 1 (mild) to do 4 (profound). personelu 30 to 44 reported receiving a screening. However, the elderly (ages 65-plus) report only a small 20 medycznego sprawdzały stopień niedosłyszenia increase in hearing screenings. This is particularly perplexing w czasie Difficulty ostatnich hearing 6 in miesięcy. noise. This Od point roku scale zdefiniowaliśmy badanie stopnia niedosłyszenia tak, by obejmowało runs from 10 given the fact that the Medicare Prescription Drug, Improvement extremely difficult hearing in noise to not at all difficult, and is 0 and 1984 Modernization Act of encouraged the 2004 use of 2008 screening based on the work of Plomp. 9 questionnaires to determine if patients have hearing or dizziness BHI Quick Hearing Check. This 15-item 5-point Likert scaled 25 Rys. problems. 4. Współczynnik The NIH endorsed przyjęcia the pomocy Hearing obuusznie Handicap (w Inventory %). hearing loss inventory is based on the revised American Academy for the Elderly (HHIE) as a screening tool. If the patient does not of 20Otolaryngology-Head & Neck Surgery (AAO-HNS) Fiveminute Hearing Test 10 and has been shown to be correlated with poziomu pass the 78,8% HHIE, dla the physician wszystkich must użytkowników provide education, oraz counseling, do and referral. objective 15 measures of hearing loss. poziomu 89,8% dla wszystkich osób korzystających A factor analysis of the above subjective measures was performed 10 revealing a single subjective measure of hearing loss. z aparatów Hearing obuusznych. Loss Demography Since hearing aid adoption is related to degree of hearing loss, Badanie both aided przesiewowe and unaided subjects pod kątem were asked to complete the 5 niedosłyszenia following subjective measures of hearing loss. They were then segmented into 1 of 10 groups (called deciles) based on their 0 Zwróciliśmy się z prośbą do osób, które w ubiegłym V XI V XI I XII XII XII XII XII responses to five measures of hearing loss: roku przechodziły badanie lekarskie poprosiliśmy Number of ears impaired (ie, 1 or 2 ears); o wskazanie, Score on czy the ich Gallaudet lekarz bądź Scale. 8 pielęgniarka This 8-point scale przeprowadzili whether przesiewowe they can understand badanie słuchu speech under podczas several badania conditions ostatnich badań lekarskich indicates Rys. 5. Lekarskie badanie słuchu wykonane podczas (eg, whisper across a quiet room, loud speech spoken into their better ear, not able to understand loud speech in their 9 better ear, tell noises from each other, hear loud noises at all, etc). An individual s score ranges from 1 to 8 and is typically classified into one of 5 groups (1-hear whisper, 2-hear normal voice, 3-hear shouts, 4-hear speech in loud ear, 5-can t % of Hearing Instrument Owners Percent screened FIGURE 5. Physician screening for hearing loss during last physical exam

10 Słuch badanie elektroniczne, test papier-ołówek, stroik (Rinne) oraz test szeptany. Trendy historyczne zaprezentowane są na Rysunku 5. Odsetek badań lekarskich wzrósł do 14,6% całej ludności. Określenie badań, które zaliczaliśmy do badania słuchu, wpłynęło na zwiększenie liczby przesiewowych badań słuchu we wszystkich grupach wiekowych. Budujący jest fakt, że 40,6% osób w wieku lata donosi, że przeszło jakiś rodzaj badania słuchu, podczas gdy 20,1% dorosłych w wieku przeszło badanie przesiewowe. Osoby starsze (wiek 65+) donoszą jednak, że w ich grupie wiekowej wzrost liczby badań przesiewowych słuchu jest niewielki. Jest to tym bardziej zadziwiające, że Medicare Prescription Drug, Improvement and Modernization Act (nowelizacja ustawy o dopłatach do leków) z 2003 roku zachęcała do wykorzystywania kwestionariuszy przesiewowych w celu określenia, czy pacjenci mają problemy ze słuchem bądź zawrotami głowy. Narodowa służba zdrowia (NIH) popierała stosowanie kwestionariusza Hearing Handicap Inventory for the Elderly (HHIE) jako narzędzia do wykonania badania przesiewowego. Jeżeli pacjent nie zaliczy HHIE, jego/jej lekarz musi zapewnić pacjentowi szkolenie, doradztwo oraz skierowanie na dalsze leczenie. Utrata słuchu obraz demograficzny Ponieważ zakup aparatu słuchowego jest powiązany ze stopniem niedosłyszenia, poprosiliśmy zarówno osoby korzystające z urządzeń wspomagających słuch, jak i osoby z nich niekorzystające o wypełnienie ankiet na temat ich niedosłyszenia. Następnie ankietowani zostali podzieleni na 10 grup (zwanych decylami) w oparciu o ich odpowiedzi dotyczące pięciu aspektów niedosłyszenia: Liczba niedosłyszących uszu (tj. 1 lub 2 uszu); Wynik w skali Gallaudeta. 8 Ta 8-punktowa skala wskazuje, czy niedosłyszący są w stanie zrozumieć mowę w różnych warunkach (np. szept z drugiej strony pokoju, głośna mowa kierowana do lepszego ucha, niemożność zrozumienia głośnej mowy kierowanej do lepszego ucha, rozróżnianie hałasów, słyszenie głośnych dźwięków w ogóle, itp.). Indywidualne wyniki mieszczą się w przedziale od 1 do 8 i są klasyfikowane do jednej z 5 grup (1-słyszy szept, 2-słyszy normalny głos, 3-słyszy krzyki, 4-słyszy mowę lepszym uchem, 5-nie słyszy mowy). Skala Gallaudeta jest wartościowa, gdyż została sprawdzona w oparciu o dane kliniczne (utrata db w lepszym uchu). To właśnie Skala Gallaudeta była wykorzystywana w ośrodkach kontroli i zapobiegania chorobom podczas wyliczania liczby osób niedosłyszących. Subiektywna ocena utraty słuchu. Ankietowani subiektywnie oceniali stopień swojego niedosłyszenia jako łagodny, średni, poważny, bądź całkowity. Ocena ta jest punktowana od 1 (łagodny) do 4 (całkowity). Utrudnione słyszenie w hałasie. Ta 5-punktowa skala rozpoczyna się od bardzo utrudnione do brak problemów, i jest oparta na pracy Plompa. 9 Szybkie sprawdzenie słuchu BHI. Ten test utraty słuchu, zawierający 15 pozycji ocenianych w 5-punktowej skali Likerta, został oparty na zaktualizowanym teście American Academy of Otolaryngology-Head & Neck Surgery (AAO-HNS) Fiveminute Hearing Test. 10 Zostało udowodnione, że wyniki testu korelują z obiektywnymi pomiarami stopnia niedosłyszenia. W wyniku analizy czynnikowej powyższych pomiarów subiektywnych uzyskano pojedynczą subiektywną ocenę stopnia niedosłyszenia. Analiza czynnikowa jest metodą ekstrakcji wspólnych różnic występujących pośród wielu zmiennych. Całkowita miara utraty słuchu została wyznaczona poprzez przeliczenie składowych wyników uzyskanych od osób korzystających i niekorzystających z aparatów słuchowych. Wyniki pozwoliły na podzielenie ankietowanych na 10 grup Decyl 1 reprezentował najłagodniejszą formę niedosłyszenia (tj. 10% osób lekko niedosłyszących), a Decyl 10 najcięższą formę niedosłyszenia (tj. 10% osób bardzo niedosłyszących). Na koniec dane zostały porównane w celu ukazania liczby korzystających i niekorzystających z aparatów słuchowych w ogóle populacji. Tabela 2 dokumentuje stopień niedosłyszenia u 3109 osób korzystających z aparatu słuchowego oraz 4209 osób niekorzystających z urządzeń wzmacniających dźwięk. Badania wskazują, że właściciele aparatów słuchowych częściej niedosłyszą na oboje uszu niż osoby z nich niekorzystające (87% do 61%), ich stopień utraty słuchu jest częściej ciężki lub całkowity (40% do 12%), mają większe trudności ze słyszeniem normalnej mowy z dru- 10

11 Rok założenia 1951 Hearing Loss Measure % of Non-owners (n=4,209) % of Owners (n=3,109) Hearing Aid Adoption (%) Ears impaired Uniteral Bilateral Perceived loss Mild Moderate Severe Profound Gallauted Scale Hear whisper Hearing normal speech Hear shouts Hear shout better ear Tell speech from loud noise or worse Difficulty hearing in noise Extremely difficult Quite difficult Somewhat difficult Slightly difficult Not at all difficult BHI Quick Hearing Check Quartile Quartile Quartile Quartile Hearing Loss Composite (Deciles) 1-10% % % % % % % % % % (Bottom 40%) (Top 60%) Years aware of hearing loss* Mean (average) Median (50th percentile) 8 3 Mode (Most frequent response) 10 1 *For hearing aid owners years = before purchasing hearing aids For non-adopters years = how long they have been aware of their hearing loss Tab. 2. Charakterystyka populacji osób z ubytkiem słuchu (właściciele aparatów vs nie przyjmujący pomocy) z procentem jedno i obuusznych ubytków, postrzeganie wielkości strat dla różnych wskaźników oceny oraz liczba lat od uświadomienia ubytku giej strony pomieszczenia bez wskazówek wizualnych (64% do 34%), mają trudności ze słyszeniem w hałasie/ /szumie (66% do 34%, dość trudno do bardzo trudno ) oraz ich wyniki częściej mieszczą się górnym kwartylu (75. percentyl) Szybkiego Badania BHI (45% do 17%). Całkowity stopień utraty słuchu, w rozbiciu na decyle, pokazuje, że 83% osób korzystających z aparatów słuchowych plasuje się w pierwszych 6 decylach (60% najbardziej niedosłyszącej populacji), podczas gdy dla osób niekorzystających z aparatów wartość ta wynosi tylko 43%. Przyrost liczby nowych użytkowników aparatów słuchowych obrazuje Tabela 2, a Rysunek 6 pokazuje przyrost liczby nowych aparatów na decyl dla całkowitej miary utraty słuchu. Logiczną wartością graniczną dla przyrostu liczby nowych aparatów słuchowych byłby tu Decyl 5, co wynika z faktu, że powyżej tej wartości znajduje się 83% osób korzystających z aparatów słuchowych (podczas gdy osób niekorzystających jest 43%). Opierając wnioski na populacji osób niekorzystających z aparatów słuchowych, ujętej w Tabeli 1, możemy zauważyć, że stopień niedosłyszenia u 11,1 miliona osób niekorzystających z aparatów słuchowych jest równy lub większy niż w obecnej populacji osób korzystających z urządzeń wzmacniających dźwięk. To właśnie Ci ludzie reprezentują zatem niewykorzystany rynek potencjalnych nabywców aparatów słuchowych. Liczba nowych aparatów słuchowych wśród osób z pierwszych 6 decyli Hearing aid adoption rate (%) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Hearing Loss Decile Rys. 6. Procent przyjęcia pomocy w każdym decylu ubytku słuchu. Decyl ubytku słuchu jest całkowitym stopniem utraty słuchu wyrażonym w 10% zakresach, bazując na danych z Tabeli 2. 83% osób, które przyjęły pomoc jest w sześciu decylach największych ubytków

12 Słuch wynosi 38%, podczas gdy dla najniższych 4 decyli jest to tylko 9%. Dokładniejsza definicja nowych użytkowników aparatów słuchowych w USA może brzmieć: 4 na 10 osób ze średnim lub poważnym niedosłyszeniem oraz 1 na 10 osób z łagodną formą niedosłyszenia nabywa aparaty słuchowe w celu leczenia niedosłyszenia. Na koniec zapytaliśmy posiadaczy aparatów słuchowych o to, jak długo czekali, zanim zdecydowali się skorzystać z aparatu słuchowego po tym, jak dowiedzieli się o swoim niedosłyszeniu. Uśrednione odpowiedzi są umieszczone na dole Tabeli 2. Średnia wynosi 6,7 lat dla posiadaczy i 12,4 lat dla osób nieposiadających aparatu słuchowego. Dokładniejsze badanie, uwzględniające rozproszenie ankietowanych, to mediana 3 lat dla posiadaczy i 8 lat dla osób nieposiadających aparatu słuchowego. Ceny aparatów słuchowych W oparciu o dane z Tabeli 3 możemy stwierdzić, że finansowanie aparatów słuchowych przez strony trzecie (Medicare, związki, ubezpieczenia, SPZOZ, Związki VA, zniżki, członkowie rodziny, itp.) wzrosło do prawie 4 na 10 aparatów (39,7%) sprzedanych w 2008 roku, co stanowi 2,4% więcej niż w roku 2004 (Rysunek 7). Pomijając aparaty dla weteranów, finansowanie przez strony trzecie w roku kalendarzowym 2008 odegrało rolę przy zakupie 30% wszystkich zakupionych aparatów słuchowych (o prawie 8 punktów procentowych więcej niż w 2004 r.). W niniejszym badaniu poprosiliśmy respondentów o wskazanie źródła finansowania ich aparatów słuchowych jeżeli zakup był częściowo lub w całości pokrywany przez strony trzecie. Dane podane na Rysunku 8 VA Insurance Medicare Medicaid HMO Charity Union Family Rys. 8. Źródła płatności przez osoby trzecie w 2008 roku. Średnia dopłata wynosiła 84% wskazują, że w prawie 4 na 10 (36,2%) przypadków płatność była wykonywana za pośrednictwem VA (związku weteranów), następnie ubezpieczalni (23,2%), Medicare (17,1%), Medicaid (14,8%) oraz SPZOZ (10,4%). Instytucje charytatywne, związki zawodowe oraz pomoc rodziny zamknęły się w przedziale poniżej 5% każda. Zdajemy sobie sprawę, że niektóre dzieci otrzymują pomoc za pośrednictwem Medicaid, ale zadziwiła nas zniżka oferowana przez Medicare (zwykle Medicare nie refunduje aparatów słuchowych). Możliwym wyjaśnieniem tej sytuacji może być fakt, że Medicare pokrywało koszty badań audiologicznych a konsumenci byli przekonani, że otrzymują częściowe zniżki na swoje aparaty słuchowe. Średnia cena aparatu słuchowego, którą musi zapłacić jego użytkownik (zawiera aparaty darmowe oraz zniżki ze strony stron trzecich, za wyłączeniem aparatów dla weteranów) wzrosła o 16,9% do 1601 USD (Rysunek 9). Wzrost ceny w zależności od modelu aparatu słuchowe % source of third party payment % of sales Without VA With VA Dollars Total BTE ITC ITE Rys. 7. Trend procentowego udziału osób trzecich w płatności, z i bez udziału Departamentu do Spraw Weteranów Rys. 9. Średnie udziały własne w cenie detalicznej płacone przez konsumentów (wliczając zupełnie darmowe, wysyłkowe i inne z wyłączeniem Weteranów) 12

13 Rok założenia 1951 go wynosi: zauszne (18,1%), wewnątrzkanałowe (-1,1%), wewnątrzuszne (5,2%). Dystrybucja Tabela 3 pokazuje, jak rola audiologa, jako dobierającego aparat, osłabła od 2004 r. do 62,9% (Rysunek 10), co zostało zauważone przez odbiorców aparatów słuchowych. Porównując, specjalistyczne dobieranie aparatów słuchowych spadło o 4,8% punktów w stosunku do 31,1% sprzedaży w 2008 r. Dobór aparatów słuchowych przez lekarzy pozostaje mało istotny, podczas gdy sprzedaż wysyłkowa aparatów spadła do 4,5% z 7,1% w 2004 r. Powinno się to rozumieć tak, że dane do- Audiologist Hearing Aid Specialist Physician Other % of hearing aid fittings Rys. 10. Źródła specjalistów dopasowujących aparaty słuchowe (wyrażone w procentach dobieranych przez nich aparatów) wg informacji udzielonej przez konsumentów HIA survey Percent purchases involving third-party (n=428) (n=417) (n=493) (n=557) (n=498) (n=561) (n=518) (n=748) Third-party payments (%) - w/o VA 22.2% 19.4% 17.7% 20.8% 24.7% 24.8% 21.9% 30.0% Third-party payments (%) - with VA 23.5% 21.7% 25.6% 30.2% 34.0% 37.3% 39.7% Average out-of-pocket price to consumer $501 $623 $680 $735 $917 $1,276 $1,369 $1,601 (Excluding VA fittings) By type of hearing aid BTE $557 $581 $779 $852 $1,215 $1,514 $1,789 ITC $742 $810 $790 $1,040 $1,434 $1,361 $1,346 ITE $621 $681 $673 $768 $1,097 $1,306 $1,374 Hearing aid distribution (Purchases this period) (n=428) (n=356) (n=493) (n=653) (n=537) (n=593) (n=503) (n=782) By perceived profession Audiologist 22.2% 48.4% 46.1% 49.3% 53.6% 65.0% 55.0% 62.9% Hearing aid specialist 66.4% 46.6% 49.8% 44.7% 43.4% 28.8% 35.9% 31.1% Medical doctor 4.8% 1.5% 1.2% 1.9% 1.3% 2.1% 2.0% 1.5% Other 6.9% 3.6% 2.9% 4.1% 1.7% 4.1% 7.1% 4.5% By Source of distribution Audiologist's office 21.3% 35.8% 36.5% 40.9% 41.3% 47.2% 24.9% 31.2% Hearing aid specialist office* 48.7% 30.0% 35.5% 31.1% 30.5% 22.2% 37.0% 27.5% Veterans administration 1.8% 2.4% 3.4% 4.5% 8.4% 14.9% 14.5% Ear doctor's office 5.0% 14.5% 5.5% 7.6% 7.1% 7.1% 8.6% 9.2% Mail order 2.1% 3.0% 0.8% 2.5% 0.9% 3.5% 5.4% 4.7% Wholesale club 2.0% 2.4% Other 15.0% 1.7% 2.0% 1.9% 3.4% 1.5% 1.4% 2.4% Department store 2.4% 3.2% 4.7% 2.2% 2.4% 2.4% 0.6% 2.1% Clinic 5.2% 1.4% 1.9% 2.0% 3.0% 1.6% 1.2% Military installation 2.5% 1.4% 1.4% 1.1% 1.0% 1.0% 1.2% Hospital 2.1% 2.2% 2.2% 2.6% 1.5% 1.4% 1.1% Family doctor's office 0.3% 1.3% 0.2% 0.6% 4.0% 0.2% 0.6% 0.5% Home 6.3% 8.4% 7.3% 4.4% 3.7% 2.0% 0.8% 0.5% Drugstore 0.3% *as of 2004 this source of hearing instrument fitting was changed from "hearing aid store" to "hearing aid specialist office Tab. 3. Ogólne wskaźniki dla rynku aparatów słuchowych uwzględniające procent zamówień, dopłaty, średnie ceny dla konsumenta i dane o dystrybucji w odniesieniu do oddziałów, protetyków i innych lokalizacji. 13

14 Słuch tyczące dystrybucji opisują postrzeganie konsumenta, który nie zawsze potrafi odróżnić audiologa od specjalisty od aparatów/urządzeń słuchowych. Rysunek 11 pokazuje, że dobór aparatów w gabinetach audiologów wzrósł do 31,2% w 2008 r. z 24,9% w roku 2004, podczas gdy dobór w specjalistycznych gabinetach od urządzeń słuchowych spadł do 31,1% z 35,9%. Dobór aparatów w ramach VA to niezmiennie około 1 z 7 aparatów słuchowych dobranych w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy dobór w gabinetach laryngologicznych wzrósł do 9,2%. Sprzedaż drogą wysyłkową spadła nieco do 4,7% (w porównaniu do 5,4% w 2004 r.). Rys. 11. Dopasowanie aparatów słuchowych wg miejsc dystrybucji postrzeganych przez konsumentów sklasyfikowane do 2008 roku Nie odnotowano żadnych znacznych tendencji w sprzedaży aparatów słuchowych: hurtowej, detalicznej, w klinikach i szpitalach, itd. Średni czas użytkowania aparatu spadł do 4,1 lat, po czasie ciągłego wzrostu od 1991 r. (Rysunek 12). Jest to spowodowane tym, że prawie połowa (47,9%) aparatów słuchowych ma mniej lub równo 2 lata, ponieważ Klienci z aparatami słuchowymi, które miały 5 lub więcej lat, wymienili je na nowsze technologicznie, takie jak aparaty słuchowe typu OTE. 14 Audiology office HA Specialist Office* VA/military MD office Mail Hospital/clinic Retail Store % purchases * Note: In the 2004 MarkeTrak hearing aid store was changed to hearing aid specialist office. Retail store is discount/wholesale club, department store, and drugstore. TABLE 4. New hearing aid owners: first-time hearing aid purchasers as a percentage of all pur reasons for purchase. % of hearing aids FIGURE 12. Average age of hearing aids in the marketplace. Rys. 12. Przeciętna żywotność aparatu słuchowego na rynku Właściciele nowych aparatów słuchowych Odwołując się do Tabeli 4 i Rysunku 13, liczba osób posiadających aparat słuchowy po raz pierwszy spadła w roku 2008 do 36,6% z 39,3% w 2004 r. Wiek nowych użytkowników, o rocznym dochodzie 54,100 USD (Rysunek 15), spadł o około 1 rok, ale cały czas oscyluje w okolicach 69 lat (Rysunek 14). Czynniki wpływające na zakup pierwszego aparatu słuchowego w FIGURE roku, First-time podczas hearing gdy aid widoczny user rate expressed był ogólny as a percent spadek of hearing aid sales. procentowy, ogólnie pozostają niezmienne (Tabela 4). Głównymi czynnikami wpływającymi na wybór aparatów 24 przez hearingreview.com nowych użytkowników OCTOBER były: 2009 wrażenie, że ich słuch pogorszył się (55,4%), członkowie rodziny (51%), audiolodzy (26,4%), laryngolodzy (18,2%), osoby które otrzymały bezpłatne aparaty słuchowe (8,5%), specjaliści od aparatów słuchowych (8,5%), a także namowa Kochkin_MarkeTrak8_1009_Rpt.indd 24 % Percent of sales Mean age of hearing aids: 1991 = 3.1 yrs 1994 = 3.7 yrs = 3.8 yrs = 3.8 yrs = 4.5 yrs = 4.1 yrs < 2yr 3-4 yrs 5-6 yrs 7-8 yrs 9+ yrs Age of hearing aids Rys. 13. Nowi właściciele aparatów słuchowych: kupujący pierwszy raz jako procent wszystkich kupujących, także średni wiek kupujących, dochody i główne powody zakupu % of have a s indicate either sp tion is h with the There of hearin with som or conta Figure 1 to-severe group (in this stud reside (r million n current u Notic (those w that of est need perhaps 9% have health ca lion peo ages 45 In su offices t remainin cated on

15 Rok założenia Demographics (n=200) (n=199) (n=190) (n=204) (n=189) (n=192) (n=293) Firs time owner % (current period) 53.4% 40.5% 29.0% 39.0% 31.6% 39.3% 36.6% Average age Average household income ($000) $30.5 $35.3 $30.8 $40.1 $46.3 $55.8 $54.1 Factors influencing new first time owners Hearing loss got worse 72.2% 55.8% 64.4% 63.2% 68.5% 63.7% 55.4% Family members 52.2% 56.8% 49.5% 53.4% 45.2% 52.1% 51.0% Audiologist 25.7% 26.6% 27.1% 26.0% 40.5% 33.2% 26.4% Ear doctor 28.6% 19.1% 18.6% 10.8% 22.1% 22.1% 18.2% Received free hearing aid 8.5% 6.9% 11.6% 9.5% 8.5% Hearing aid specialist 15.9% 14.1% 20.7% 13.2% 17.4% 15.3% 8.5% Hearing aid owner 13.8% 10.8% 12.1% 8.4% 7.4% Family doctor 17.2% 7.0% 8.5% 10.3% 11.6% 12.6% 6.8% Price of hearing aid 4.8% 5.9% 10.0% 3.7% 6.1% Safety concerns 5.8% 5.1% Direct mail 2.9% 2.5% 0.5% 2.0% 4.7% 2.6% 4.4% Financial situation improved 2.7% 4.9% 5.3% 2.6% 4.1% Boss or co-worker 3.2% 4.5% 2.7% 2.9% 5.3% 5.3% 4.1% Advertisement newspaper 2.5% 4.0% 2.7% 2.0% 5.8% 4.2% 2.7% Hearing loss literature 10.5% 2.0% 3.7% 2.9% 2.1% 3.2% 2.4% Advertisement television 6.5% 4.5% 0.5% 1.5% 2.1% 1.6% 2.0% Advertisement magazine 4.0% 2.0% 0.5% 5.0% 3.2% 0.5% 0.7% Internet 0.5% 0.7% Telemarketing phone call 0.7% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Celebrity 3.3% 0.5% 0.0% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% Advertising radio 8.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% *note blanks for influencing factors means the factor was not measured. Tab. 4. Nowi użytkownicy aparatów słuchowych: pierwsze zaopatrzenie w aparat słuchowy jako procent w stosunku do wszystkich zaopatrzeń w aparaty słuchowe, jak również ich średnia żywotność, przychód w gospodarstwie i kluczowe przyczyny zakupu aparatów innych osób używających aparatu słuchowego (7,4%). Lekarz rodzinny, cena aparatu słuchowego oraz obawy związane z bezpieczeństwem używania aparatu miały nieznaczny wpływ od 6,8% do 5,1%. Reklamy uświadamiające, marketing lub media nie zebrały więcej niż 5% głosów $60 Average age Household Income (000) $50 $40 $30 $ $ Rys. 14. Średni wiek nowych użytkowników Rys. 15. Średni dochód gospodarstwa domowego użytkowników aparatów 15

16 Słuch Obraz demograficzny ludności cierpiącej na utratę słuchu Tabela 5 prezentuje szczegółowe dane demograficzne dla roku 2008 oraz porównanie liczby nowych użytkowników aparatów słuchowych w wybranych latach od 1984 r. do 2008 r. Najistotniejszą zmianą w liczbie nowych użytkowników aparatów słuchowych w tym czasie (ze szczególnym naciskiem na lata 1994 do 2008 ze względu na niewielką ilość danych z ankiety HIA z 1984 r.) była liczba dzieci (7% punktów procentowych), lecz badanie wykazało największy wzrost dla osób w wieku 85+ (19% punktów procentowych). Odnotowano także wzrost o prawie 6 punktów procentowych dla osób zarabiających od 40,000 do 49,000 USD rocznie, wzrost o 7 punktów procentowych dla osób, które ukończyły studia podyplomowe, i wzrost o 13 punktów procentowych dla młodych osób niebędących w związku. W drugiej części Tabeli 5, demografia wyrażona jest w procentach dla grupy osób posiadających aparaty słuchowe oraz grupy osób nieużywających aparatów, podczas gdy trzecia część tabeli zawiera informacje o wielkości populacji. Podsumowując: Około 6 z 10 posiadaczy aparatów słuchowych to mężczyźni; tendencja ta nie zmieniła się w ciągu ostatnich 25 lat. Osoby, które nie używają aparatu słuchowego są znacznie młodsze od użytkowników aparatów słuchowych (średnia = 58 do 70; mediana = 60 do 74). Osoby, które nie używają aparatu słuchowego, są statystycznie bardziej zamożne. Ich średni dochód wynosi 60,200 USD (mediana = 48,800 USD) w porównaniu do użytkowników aparatów słuchowych 56,700 USD (mediana = 42,300 USD). Korzystanie lub niekorzystanie z aparatu słuchowego nie jest uzależnione od wykształcenia. 57% dorosłych nieużywających aparatów słuchowych pracuje (pełny lub niepełny wymiar etatu) w porównaniu do 31% dorosłych użytkowników aparatów słuchowych. Styl życia posiadaczy aparatów słuchowych można określić jako para emerytów (29%), podczas gdy w przypadku osób nieposiadających aparatu będzie to starsi rodzice (24%). Tendencja ta nie zmieniła się to w porównaniu z rokiem W Tabeli 6, każdy z segmentów demograficznych jest porównywany w okresach 18-letnich: MarkeTrak III (1991) z MarkeTrak VIII (2008); zmiana ta jest również ukazana w procentach. Ostatnia kolumna Tabeli 6 przedstawia obraz demograficzny USA (na przykład: wynik 1,5 oznacza, że liczba ludności cierpiącej na utratę słuchu wzrosła o 150%, w porównaniu do całkowitej liczby ludności USA). Kluczowe wyniki: Liczba ludzi cierpiących na zanik słuchu wzrosła o 160% w stosunku do wzrostu liczby ludności USA. Liczba kobiet cierpiących na zanik słuchu wzrasta nieco szybciej niż liczba mężczyzn z zanikiem słuchu (35% w stosunku do 31% mężczyzn). Liczba ludzi upośledzonych słuchowo w wieku wydaje się zmniejszać, podczas gdy liczba ludzi upośledzonych słuchowo w wieku 85+ wzrasta prawie 12 razy szybciej niż wynosi wskaźnik przyrostu ludności w USA. Dla ludności w wieku wzrost ten jest 4 razy szybszy niż przyrost ludności w USA. Wzrost liczby osób cierpiących na utratę słuchu, uzyskujących dochód powyżej 60,000 USD, był 10 razy szybszy niż wskaźnik przyrostu ludności w USA. (Ponieważ populacja USA jest coraz bardziej zamożna, będziemy musieli cofnąć się do poprzednich badań aby poszerzyć segmentację dochodów powyżej 60,000 USD). W związku z liczbą osób cierpiących na utratę słuchu oraz ich wykształcenie, największy wzrost odnotowano u osób, które ukończyły liceum (jedenastokrotny) oraz u osób, które ukończyły szkołę wyższą (pięciokrotny). Osoby cierpiące na utratę słuchu mają mniejsze szanse na zatrudnienie (70% wzrostu liczby ludności), oraz większe prawdopodobieństwo przejścia na emeryturę (160% wzrostu liczby ludności), lub zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin (150% wzrostu liczby ludności). W małych miastach mieszka mniej osób niedosłyszących niż w dużych metropoliach (wskaźnik -130% do 370%). Z punktu widzenia etapów życia osób niedosłyszących, największy wzrost przypadków utraty słuchu odnotowano u singli w średnim i starszym wieku (300%- 400%), pracujących par osób starszych (380%), oraz u starszych rodziców. Największe spadki zanotowano u młodych i w średnim wieku rodziców. 16

17 Rok założenia 1951 Hearing aid adoption rates (%) Hearing Loss Population (2008) 2008 HL Population Size (000) 1984 HIA survey (n=1,206) 1994 (n=11,996) 2004 (n=15,497) Tab. 5. Akceptacja pomocy słuchowej i populacja dla wybranej demografii 208 (n=14,623) Percent of Hearing aid Owners Percent of Nonowners Nonowners Hearing aid owners By Sex Male 24.5% 21.4% 22.2% 25.9% 59.9% 61.3% 15,481 5,158 20,639 Female 22.7% 21.3% 23.8% 24.7% 40.1% 38.7% 10,359 3,252 13,611 By Age group <18 yrs 9.1% 12.5% 16.2% 3.5% 2.1% , yrs 10.7% 5.3% 10.9% 13.5% 7.1% 3.3% 1, , yrs 6.1% 7.9% 6.7% 10.7% 10.6% 3.8% 2, , yrs 12.4% 11.6% 9.7% 11.2% 21.3% 8.1% 5, , yrs 22.4% 21.0% 16.7% 16.7% 25.5% 15.3% 6,587 1,288 7, yrs 34.0% 35.3% 31.3% 29.4% 17.7% 22.1% 4,569 1,855 6, yrs 45.6% 44.0% 44.1% 46.5% 11.5% 29.9% 2,959 2,510 5, yrs 58.6% 45.6% 60.6% 64.3% 2.9% 15.6% 742 1,309 2,050 By Household income Less than $10K 32.6% 25.1% 24.0% 22.6% 6.1% 5.4% 1, ,023 $10-19k 26.3% 27.1% 26.8% 29.4% 11.2% 14.3% 2,881 1,198 4,080 $20-29k 19.5% 23.3% 25.9% 27.6% 14.8% 17.3% 3,824 1,456 5,280 $30-39k 16.1% 20.0% 25.2% 24.7% 9.9% 10.0% 2, ,403 $40-49k 20.4% 16.3% 23.6% 24.1% 9.5% 9.2% 2, ,219 $50-59k 20.2% 17.4% 23.5% 23.6% 8.5% 8.1% 2, ,868 $60k+ 19.5% 16.3% 20.3% 22.5% 40.1% 35.8% 10,370 3,007 13,377 By Education level* Some elementary 33.7% 25.7% 30.9% 1.3% 1.9% Elementary degree 36.8% 27.4% 23.4% 26.4% 5.4% 6.1% 1, ,788 High school (some) 32.0% 22.1% 23.8% 24.8% 25.7% 26.3% 6,091 2,165 8,256 High school degree 21.0% 18.5% 22.6% 22.7% 27.0% 24.7% 6,404 2,034 8,439 College (some) 20.9% 18.0% 17.5% 21.9% 9.9% 8.6% 2, ,051 College degree 22.5% 19.2% 21.9% 24.2% 18.6% 18.5% 4,405 1,520 5,925 College (post graduate) 21.4% 20.6% 24.5% 27.1% 12.1% 14.0% 2,877 1,153 4,030 By Employment category* Full time employment 13.4% 10.5% 10.1% 13.5% 47.3% 24.0% 11,210 1,978 13,188 Part time employment 21.2% 18.4% 20.2% 20.6% 10.2% 8.6% 2, ,114 Unemployed 20.2% 15.1% 16.2% 17.9% 12.0% 8.5% 2, ,548 Retired 36.3% 37.4% 37.7% 37.2% 30.6% 58.9% 7,253 4,849 12,103 By Metro size* Less than 50k 24.2% 19.6% 20.0% 20.7% 15.6% 12.5% 4,041 1,055 5,096 50k-499k 22.3% 20.2% 21.0% 23.0% 15.2% 13.9% 3,933 1,172 5, k-1.99 mil. 25.2% 23.7% 25.2% 24.3% 22.6% 22.3% 5,830 1,875 7,705 2 mil. and above 23.2% 22.1% 24.8% 26.4% 46.6% 51.2% 12,036 4,308 16,344 By Lifestage Roomates 18.5% 15.7% 18.8% 23.8% 1.0% 1.0% Singles young 12.4% 11.6% 17.4% 29.9% 1.4% 1.8% middle 13.5% 16.3% 17.7% 18.7% 8.5% 6.0% 2, ,706 older 41.2% 43.2% 47.0% 45.7% 7.5% 19.3% 1,928 1,624 3,552 Couples young 7.0% 11.6% 11.3% 14.6% 5.7% 3.0% 1, ,719 working older 23.6% 24.0% 21.3% 21.8% 21.8% 18.7% 5,638 1,570 7,208 retired 35.7% 36.0% 36.2% 36.5% 16.5% 29.1% 4,256 2,445 6,701 Parents young 10.3% 7.6% 8.9% 12.7% 6.5% 2.9% 1, ,923 middle 7.7% 7.7% 9.4% 12.9% 7.0% 3.2% 1, ,089 older 19.6% 15.7% 17.5% 16.9% 24.1% 15.0% 6,227 1,262 7,490 *Education and employment breakdown refers only to adult hearing loss population. Total 17

18 Słuch Hearing-impaired panel population Marke Trak III 1991 (n=13,487) Marke Trak III 2008 (n=13,487) Difference 1991 vs Percent Change Indexed to Population Change Number of Household in U.S. (Millions) U.S. population (Millions) Total Hearing Loss Population (000) By Sex Male 15,718 20,639 4, % 1.5 Female 10,079 13,611 3, % 1.7 By Age group yrs 3,032 2, % yrs 4,223 3,058-1, % yrs 3,989 6,181 2, % yrs 4,643 7,873 3, % yrs 5,887 6, % yrs 3,101 5,469 2, % yrs 599 2,050 1, % 11.7 By Household income Less than $10K 3,171 2,023-1, % -1.8 $10-19k 5,073 4, % -0.9 $20-29k 4,541 5, % 0.8 $30-39k 3,844 3, % -0.6 $40-49k 2,812 3, % 0.7 $50-59k 2,083 2, % 1.8 $60k+ 4,276 13,377 9, % 10.3 By Education level* Some elementary % -2.2 Elementary degree 881 1, % 5.0 High school (some) 2,472 8,256 5, % 11.3 High school degree 8,578 8, % -0.1 College (some) 7,143 3,051-4, % -2.8 College degree 2,836 5,925 3, % 5.3 College (post graduate) 3,037 4, % 1.6 By Employment category* Full time employment 11,547 13,188 1, % 0.7 Part time employment 2,371 3, % 1.5 Unemployed 2,805 3, % 1.3 Retired 9,079 12,103 3, % 1.6 By Metro size* Less than 50k 7,058 5,096-1, % k-499k 4,210 5, % k-1.99 mil. 5,265 7,705 2, % mil. and above 9,267 16,344 7, % 3.7 By Lifestage Roomates % 0.6 Singles young % -0.7 middle 1,505 2,706 1, % 3.9 older 2,110 3,552 1, % 3.3 Couples young 1,989 1, % -0.7 working older 4,048 7,208 3, % 3.8 retired 4,987 6,701 1, % 1.7 Parents young 2,598 1, % -1.3 middle 3,111 2,089-1, % -1.6 older 4,542 7,490 2, % 3.1 *Age, education and employment breakdown refers only to adult hearing loss population % 21% 33% Tab. 6. Zmiany demograficzne w segmencie osób z ubytkiem słuchu 18

19 Rok założenia 1951 Dodatkowa Tabela 7 jest załączona do artykułu w wersji online (hearingreview.com>hearing Archives>October 2009 HR). Przedstawia ona dane dotyczące liczby osób cierpiących z powodu utraty słuchu w każdym ze stanów. Najczęstsze przypadki utraty słuchu notuje się w Wyoming (18%); Arkansas, Missouri i Montana (16%) oraz Kentucky (15%). Dodatkowe istotne informacje na temat wspomagania słyszenia Dane zawarte w tym badaniu wskazują, że liczba ludzi niedosłyszących wzrosła 160% szybciej niż wynosi wskaźnik przyrostu ludności w USA prawie 35 milionów Amerykanów stwierdziło u siebie utratę słuchu. Obiektywne badania naukowe wskazują, że możliwe jest, że aż trzy razy więcej ludzi cierpi z powodu utrudnionego słyszenia mowy lub wysokich częstotliwości. Logicznym pytaniem jest, ilu z tych ludzi wymaga pomocy? Można założyć, że wszystkie osoby cierpiące na zanik słuchu kwalifikują się do ubiegania o urządzenia wzmacniające słuch, podobnie jak osoby niedowidzące ubiegają się o okulary czy szkła kontaktowe. Trochę światła na to zagadnienie mogą rzucić dane zgromadzone na Rysunku 16, gdzie osoby zostały pogrupowane (w tysiącach) na podstawie swojej grupy wiekowej. Zestawienie zawiera osoby z łagodną utratą słuchu (Decyle 1-4) oraz osoby z poważną utratą słuchu (Decyle 50-10). Próg Decyl 5+ to wartość graniczna, w której znajduje się 83% obecnych posiadaczy aparatów słuchowych (Rysunek 6). Kluczowym punktem w Rysunku 16 jest to, że 11,1 miliona osób nieposiadających aparatów słuchowych niedosłyszy w równym People with hearing loss (000) < Deciles 5-10= 6.98 Mil. HA owners 11.1 Mil. non-adopters Non-adopters HA owners Non-adopters HA owners (Deciles 1-4) (Deciles 1-4) (Deciles 5-10) (Deciles 5-10) Age by hearing loss decile grouping Rys. 16. Osoby z kwalifikacją do aparatów słuchowych w grupach wiekowych. Porównanie użytkowników i odrzucających w decylach 5-10 (poważne ubytki) i 1-4 (łagodne ubytki) lub większym stopniu niż obecni użytkownicy urządzeń wzmacniających słuch. Zauważmy, że liczba ludzi nieposiadających aparatów w Decylach 1-4 (osoby, dla których prawdopodobieństwo korzystania z aparatów słuchowych jest niskie) przekracza liczbę osób nieposiadających aparatu w Decylach 5-10 (osoby najbardziej potrzebujące); osoby lekko niedosłyszące po prostu nie używają lub prawdopodobnie nie potrzebują używać urządzeń wzmacniających słuch. Właściwie tylko 9% osób posiada aparat słuchowy. Największe możliwości dla branży zajmującej się ochroną słuchu są wśród ludzi w przedziale wiekowym (3,2 miliona osób), następnie (2,3 miliona osób), oraz (2,1 miliona osób). Podsumowując, 11 milionów osób nieposiadających aparatu słuchowego jest zapisanych do gabinetów opieki medycznej dla osób niedosłyszących w celu uzyskania leczenia. Pozostałe 15 milionów osób nieposiadających aparatu słuchowego powinno być uświadamianych pod kątem niedosłyszenia, prewencji i leczenia utraty słuchu gdyż w ciągu kolejnych 10 lat wielu z nich stanie się realnymi kandydatami do korzystania z aparatu słuchowego. W naszym poprzednim badaniu osób nieposiadających aparatu MarkeTrak VII, zademonstrowaliśmy, że proces przejścia z etapu przyznania się do utraty słuchu, uświadomienia sobie towarzyszących temu problemów oraz decyzji o podjęciu leczenia jest problemem niesłychanie kompleksowym i wielowymiarowym. Wczesne uświadamianie na temat utraty słuchu oraz pozytywny odzew osób niedosłyszących na zalety ochrony słuchu pozostaje priorytetem na najbliższą przyszłość. Kluczowe badania Liczba osób niedosłyszących wzrosła do 34,25 miliona. W ciągu ostatniego pokolenia, liczba osób niedosłyszących wzrosła o 160% (1,6 razy więcej w stosunku do przyrostu liczby ludności USA w tym okresie), głównie w wyniku starzenia się Amerykanów. Liczba osób posiadających aparat słuchowy wciąż powoli wzrasta (w chwili obecnej, 1 z 4 osób cierpiących na utratę słuchu); podobnie jest w przypadku osób z aparatami obuusznymi (8 z 10). Jednak mniej niż 1 z 10 osób lekko niedosłyszących używa urządzeń wzmacniających słuch, podczas gdy 4 z 10 osób cierpiących na umiarkowaną do ciężkiej utraty słuchu stosują aparat słuchowy. 19

20 Słuch Badanie słuchu przez lekarzy wzrosło do 14,6%, prawdopodobnie przez dodanie naszego testu papier- -ołówek do definicji badania słuchu. Jednakże, wzrost odnotowano głównie w grupie osób młodych. Profil osoby używającej aparatu po raz pierwszy pozostał właściwie bez zmian. Prawdopodobnie oznacza to, że aparaty słuchowe typu OTE są niedostępne na nowych segmentach rynku. Udowodniono, że powszechność występowania utraty słuchu wzrasta. Nie ma jednak danych, które potwierdzałyby, że skala utraty słuchu osiągnęła rozmiary epidemii. n tłum.: firma Progres Szkoła Języków Obcych Jagóra i Stańczyk Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi, będąca właścicielem biura tłumaczeń i marki handlowej Translateria Podziękowania: Badanie to zostało przeprowadzone dzięki specjalnemu grantowi Knowles Electronics LLC, Itasca, III. Referencje: 1. Hearing Industries Association. HIA Market Survey: A Summary of Findings and Business Implications for the US Hearing Aid Industry. Washington, DC: HIA; October Gallup Organization. A Survey Concerning Hearing Problems and Hearing Aids in the United States. Conducted for the Hearing Industries Association. Washington, DC: Hearing Industries Association; September US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Prevalence and characteristics of persons with hearing trouble: United States, Washington, DC: CDC. Series 10; No 188; March Agrawal Y, Platz EA, Niparko JK. Prevalence of hearing loss and differences by demographic characteristics among US adults. Arch Intern Med. 2008;168(14): Reuters News Service. US Hearing Loss Approaching Epidemic Proportions. Available at: Accessed July 29, Niskar AS, Kieszak M, Holmes A, Esteban E, Rubin C, Brody D. Prevalence of hearing loss among children 6 to 19 years of age: The third National Health and Nutrition Examination Survey. JAMA. 1998;279(14): Kochkin S. MarkeTrak VII: Obstacles to adult non-user adoption of hearing aids. Hear Jour. 2007;60(4): Schein JD, Gentile A, Haase KW. Development and evaluation of an expanded hearing loss scale questionnaire. National Center for Health Statistics. Vital Health Stat ;(37): Plomp R. Auditory handicap of hearing impairment and the limited benefit of hearing aids. J Acoust Soc Am. 1978;63: Koike J, Hurst MK, Wetmore SJ. Correlation between the American Academy of Otolaryngology-Head & Neck Surgery (AAO-HNS) five minute hearing test and standard audiological data. Otolaryngol-Head Neck Surg. 1989;111(5): Correspondence can be addressed to The Hearing Review or Sergei Kochkin, PhD, at Więcej o Trak Od momentu swego powstania, MarkeTrak VIII jest największą i najpełniejszą bazą danych. Przyszłe publikacje, które ukażą się w ramach tej serii w ciągu kilku najbliższych lat, będą dotyczyły: 1) Zadowolenia Klienta z działania aparatów słuchowych; 2) Zadowolenia Klienta z fachowej obsługi w zakresie wspomagania słyszenia oraz zależności pomiędzy poziomem satysfakcji a różnicami w usługach i sposobach dobierania aparatów słuchowych; 3) Zadowolenia Klienta z aparatów słuchowych typu OTE, w odróżnieniu od tradycyjnych urządzeń; 4) Źródeł zakłóceń, które najbardziej wpływają na zadowolenie z korzystania z aparatów słuchowych (esej analityczny); 5) Postrzeganie korzyści i zmian w jakości życia związanych z wykorzystaniem aparatu słuchowego; 6) Wpływ utraty oraz wzmocnienia słuchu na wydajność w pracy, możliwość zatrudnienia, awanse oraz wynagrodzenie; 7) Bezpieczeństwo jako funkcja demografii oraz utraty słuchu; 8) Powszechność występowania szumu w uszach w Ameryce; 9) Postrzeganie skuteczności technik leczenia szumu w uszach, wliczając w to wykorzystanie aparatów słuchowych; 10) Wykorzystanie urządzeń wspomagających słyszenie; 11) Wykorzystanie niedrogich urządzeń słuchowych (<50USD) zamiast aparatów słuchowych; 12) Czynniki, które mogłyby skłonić osoby niedosłyszące do zakupu i korzystania z aparatów słuchowych; 13) Porównanie zadowolenia Klienta w innych dziedzinach, a także z produktów i usług, które obejmują pomoc profesjonalistów zajmujących się zagadnieniem utraty słuchu oraz wykorzystanie aparatów słuchowych (wyłącznie wśród osób niekorzystających z tego typu usług i urządzeń); 14) Związane z mediami nawyki osób niedosłyszących (zarówno osoby korzystające, jak i niekorzystające z aparatów słuchowych); oraz 15) Powody zwrotu aparatów słuchowych (esej analityczny). 20 Pełna lista artykułów MarkeTrak, które ukazały się w HR, jest dostępna w sekcji Archiwum na stronie Dodatkowe artykuły są dostępne pod adresem:

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r.

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Ochrona zdrowia w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa Międzynarodowe badanie ING na temat wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Maj

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 629-35-69, 628-37-04 UL. ŻURAWIA, SKR. PT. 24 INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 693-46-92, 625-76-23 00-503 WARSZAWA E-mail: sekretariat@cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

PBS DGA Spółka z o.o.

PBS DGA Spółka z o.o. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 529 06 00,fax +48 22 529 06 02 wuw.mpips.gov.pl; www.niepeinosprawni.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

Kształt populacji osób w wieku 60 lat i więcej w latach

Kształt populacji osób w wieku 60 lat i więcej w latach Miliony osób Załącznik 1. Prognoza ludności oraz kosztów opieki wykorzystana do opracowania Programu Senior-WIGOR Kształt populacji osób w wieku 60 lat i więcej w latach 2014 2024 Tabela 1. Liczba ludności

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2005 PRZEDRUK MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016 Wskaźnik zadowolenia polskich konsumentów wyższy od europejskiej średniej, pierwszy raz od Q4 11 Po dwupunktowym spadku w Q4 15 wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Źródło informacji - Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. (GUS 2011)

Źródło informacji - Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. (GUS 2011) Źródło informacji - Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. (GUS 2011) Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3

Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3 Warszawa, 29 maja 2013 roku Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3 Cele badania Badanie przeprowadzono w celu poznania dodatkowych przyczyn złej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) PROJEKT 14.12.2015 U S T AWA z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę 8 maja 2014 Łukasz Zalicki 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PISA 2015 W POLSCE

WYNIKI PISA 2015 W POLSCE WYNIKI PISA 2015 W POLSCE PROJEKT PISA 3 obszary badania: rozumowanie w naukach przyrodniczych, czytanie i interpretacja oraz umiejętności matematyczne, Badanie co 3 lata od 2000 r. PISA 2015 to szósta

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ APARATY SŁUCHOWE

ZROZUMIEĆ APARATY SŁUCHOWE ZROZUMIEĆ APARATY SŁUCHOWE Czy obawiasz się wypróbowania słyszenia w aparatach słuchowych? Aparaty słuchowe zapewniają dobre słyszenie oraz komfort słuchowy. Dzięki nim osoba z uszkodzonym słuchem o wiele

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Przeciętna długość życia w wybranych krajach UE w 2011 roku

Tabela 1. Przeciętna długość życia w wybranych krajach UE w 2011 roku Starzenie się społeczeństw materiały ZAŁĄCZNIK NR 1 Zadania Zadanie nr 1 Tabela 1. Przeciętna długość życia w wybranych krajach UE w 2011 roku Kraj Mężczyźni Kobiety Średnia długość życia Bułgaria 70,7

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 125/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 125/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 125/2015 ISSN 2353-5822 Korzystanie z telefonów komórkowych Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań KOMENTARZ Open Finance, 08.06.2010 r. Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań Indeks cen mieszkań stworzony przez Open Finance wzrósł w maju po raz piąty z rzędu tym razem o 0,7 proc. Towarzyszył temu wzrost

Bardziej szczegółowo

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO MARŻA BRUTTO Marża i narzut dotyczą tego ile właściciel sklepu zarabia na sprzedaży 1 sztuki pojedynczej pozycji. Marża brutto i zysk brutto odnoszą się do tego ile zarabia

Bardziej szczegółowo

Dagmara Walada. Bezrobocie w UE na przykładzie Polski i wybranego kraju UE

Dagmara Walada. Bezrobocie w UE na przykładzie Polski i wybranego kraju UE Dagmara Walada Bezrobocie w UE na przykładzie Polski i wybranego kraju UE Plan prezentacji 1. Pojęcie bezrobocia 2. Stopa Bezrobocia i bezrobotni 3. Przyczyny bezrobocia 4. Bezrobocie w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa FREE ARTICLE Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze Autor: Monika Grzywa Czerwiec 2012 Kosmetyki stały się produktami nie tyle luksusowymi, co raczej pierwszej potrzeby, tak jak produkty

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q2 2013

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q2 2013 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q2 2013 PLUS JEDEN! CZY TO POCZĄTEK POZYTYWNEGO TRENDU? W drugim kwartale 2013 roku wskaźnik zadowolenia Polaków wzrósł o jeden punkt w stosunku

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJA SYGNALNA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 1 PORTFEL NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rynek budownictwa mieszkaniowego, budownictwa użyteczności publicznej i stolarki budowlanej w Finlandii 2015-12-25 17:17:44

Rynek budownictwa mieszkaniowego, budownictwa użyteczności publicznej i stolarki budowlanej w Finlandii 2015-12-25 17:17:44 Rynek budownictwa mieszkaniowego, budownictwa użyteczności publicznej i stolarki budowlanej w Finlandii 2015-12-25 17:17:44 2 1. Wielkość rynku mieszkaniowego w Finlandii Liczba mieszkań w Finlandii przekracza

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl/bydgosz

www.stat.gov.pl/bydgosz W niniejszym opracowaniu zaprezentowano informacje o ludności faktycznie zamieszkałej według grup wieku w powiatach, miastach na prawach powiatu oraz całym województwie w 2012 r. w odniesieniu do 2005

Bardziej szczegółowo

Demografia członków PAN

Demografia członków PAN NAUKA 3/2007 163-167 ANDRZEJ KAJETAN WRÓBLEWSKI Demografia członków PAN O niektórych sprawach dotyczących wieku nowych i odchodzących członków Polskiej Akademii Nauk mówiłem już w dyskusji podczas Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Obszary sprawiające trudności w systemach zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000

Obszary sprawiające trudności w systemach zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000 Mariusz J. Ligarski, Joanna Krysztofiuk, Obszary sprawiające trudności w systemach zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000, Problemy jakości, 2005, nr 10, s. 32-39. Mariusz J. Ligarski, Joanna

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT. Prognozy demograficzne. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE

SIGMA KWADRAT. Prognozy demograficzne. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Prognozy demograficzne Statystyka i demografia PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

Wyciąg ze sprawozdania

Wyciąg ze sprawozdania Wyciąg ze sprawozdania z realizacji Programu pn.: Badania przesiewowe słuchu u dzieci szkół podstawowych zamieszkałych na terenie wiejskim Warszawa, grudzień 2011 Badania przesiewowe prowadzone, w ciągu

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości Budownictwo polskie w latach światowego kryzysu gospodarczego E l ż b i e t a St a r z y k R e n a t a Ko z i k 40 Świat Nieruchomości W latach 2006-2008, gdy amerykański kryzys finansowy przeradzał się

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

IV. Termin składania ofert Oferty należy składać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość w terminie do dnia 6 maja 2014 r.

IV. Termin składania ofert Oferty należy składać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość w terminie do dnia 6 maja 2014 r. Załącznik do Zarządzenia nr 74/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 9 kwietnia 2014 r. Zasady finansowania realizacji zadania ujętego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Notatka informacyjna Kwiecień 2008; http://www.stat.gov.pl, e mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Case study gemiusadhoc luty 2006 Spis treści Cel i metodologia badania... Wyniki wyszukiwania linki sponsorowane... Wyniki wyszukiwania...

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku II kwartał 2016 KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA PODLASKIM RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 2016

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

RYNEK OLEJÓW OPAŁOWYCH BADANIE UOKIK

RYNEK OLEJÓW OPAŁOWYCH BADANIE UOKIK RYNEK OLEJÓW OPAŁOWYCH BADANIE UOKIK [Podtytuł dokumentu] [DATA] A [Adres firmy] Badanie krajowego rynku olejów opałowych przeprowadzone zostało na skutek sygnałów docierających do Prezesa Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości zaspokojenia rosnących potrzeb zdrowotnych. Prognozy rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

Analiza możliwości zaspokojenia rosnących potrzeb zdrowotnych. Prognozy rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce MAREK ROZKRUT Analiza możliwości zaspokojenia rosnących potrzeb zdrowotnych. Prognozy rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Temat możliwości zaspokojenia rosnących potrzeb zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2015 roku. Warszawa 2015 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń

Bardziej szczegółowo

BADANIE SATYSFAKCJI Z WYNAGRODZENIA

BADANIE SATYSFAKCJI Z WYNAGRODZENIA II Krakowskie Forum Wynagrodzeń 31.05 01.06.2007 BADANIE SATYSFAKCJI Z WYNAGRODZENIA dr Kazimierz Sedlak 1 Satysfakcja z wynagrodzenia jako ważny element badania postaw wobec pracy Wzrost zainteresowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Scoring kredytowy w pigułce

Scoring kredytowy w pigułce Analiza danych Data mining Sterowanie jakością Analityka przez Internet Scoring kredytowy w pigułce Mariola Kapla Biuro Informacji Kredytowej S.A. StatSoft Polska Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 36 30-110

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Michał Cupiał Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 23 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 23 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 23 SECTIO D 2004 Zakład Organizacji Pracy Pielęgniarskiej Wydziału Opieki i Oświaty Zdrowotnej Śląskiej Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych?

Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych? Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, ch i placówkach oświatowych? W dniach 9-14 października 2011 roku przeprowadzono badanie dotyczące odbioru badań ewaluacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego Badanie TNS Polska Jeden procent dla OPP Wprowadzenie Na początku funkcjonowania ustawa o OPP nie ułatwiała podatnikom dokonywania odpisów 1%. Musieli

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 141/2016 ISSN 2353-522 Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Patrycja Zwiech ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stoi przed rozwiązaniem wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2012 r. Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla. Ewa Jakubowska-Krajewska, Członek Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych

Bardziej szczegółowo

Opis Badania. Wnioski z badania płac w agencjach reklamowych

Opis Badania. Wnioski z badania płac w agencjach reklamowych Warszawa 14.06.2007 Wynagrodzenia godzinowe pracowników reklamy, oraz średnia zarobków w agencjach reklamowych i domach mediowych 88 stanowisk pracy, 1831 danych indywidualnych Badanie przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha.

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha. UWAGI ANALITYCZNE UDZIAŁ DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W DOCHODACH OGÓŁEM GOSPODARSTW DOMOWYCH W Powszechnym Spisie Rolnym w woj. dolnośląskim spisano 140,7 tys. gospodarstw domowych z użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011 Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, nie należy spodziewać się zwiększenia popytu na rynku nieruchomości w ciągu najbliższego roku. Ograniczony dostęp do źródeł finansowania zakupu nieruchomości, wzrost

Bardziej szczegółowo

Migracja powrotna korzyścią dla regionu. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Migracja powrotna korzyścią dla regionu. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Migracja powrotna korzyścią dla regionu Regions benefitting from returning migrants 3CE346P1 www.re-migrants.eu Wyniki internetowych sondaży Thank you for your attention! przeprowadzonych wśród emigrantów

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU Anna Białas Motyl Przewozy ładunków transportem śródlądowym i praca przewozowa w krajach

Bardziej szczegółowo

Budujmy społeczeństwo dla wszystkich Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Warszawa, 26 lutego 2010 roku

Budujmy społeczeństwo dla wszystkich Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Warszawa, 26 lutego 2010 roku Budujmy społeczeństwo dla wszystkich Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Warszawa, 26 lutego 2010 roku Badania problemu biedy prowadzone są wyłącznie z perspektywy osób dorosłych. Dzieci

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013 WYRAŹNY POCZĄTEK POZYTYWNEGO TRENDU! Wśród Polaków widać wyraźną poprawę nastrojów. W trzecim kwartale 2013 roku wskaźnik zadowolenia

Bardziej szczegółowo

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA Pomoc Osobom Niesamodzielnym Prezentacja Projektu Ustawy Senat RP, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, 14 maja 2013 Zofia Czepulis-Rutkowska Instytut Pracy

Bardziej szczegółowo

Formy kształcenia ustawicznego w krajach wysokorozwiniętych

Formy kształcenia ustawicznego w krajach wysokorozwiniętych Formy kształcenia ustawicznego w krajach wysokorozwiniętych dr Paweł Modrzyński Prezentacja przygotowana w ramach projektu pn: Ludzie starsi na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Tendencje

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Już po raz dziewiąty mamy przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2011 roku uczestniczyło w nim ponad sto

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy: Warszawa, 1 kwietnia 2015 r. Grupa posłów KP SLD Szanowny Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok WPROWADZENIE System rachunków zdrowia 1 jest międzynarodowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 OPINIE O PODATKU DROGOWYM WARSZAWA, CZERWIEC 96

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 OPINIE O PODATKU DROGOWYM WARSZAWA, CZERWIEC 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2012 BS/94/2012 POLACY WOBEC WŁASNEJ STAROŚCI

Warszawa, lipiec 2012 BS/94/2012 POLACY WOBEC WŁASNEJ STAROŚCI Warszawa, lipiec 2012 BS/94/2012 POLACY WOBEC WŁASNEJ STAROŚCI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI

Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej

Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej JEDNOSTKA MODUŁOWA: 322[17].Z3.01 Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej Wymagania wstępne : Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU ZDROWEJ ŻYWNOŚCI W POLSCE. Próbka raportu

ANALIZA RYNKU ZDROWEJ ŻYWNOŚCI W POLSCE. Próbka raportu ANALIZA RYNKU ZDROWEJ ŻYWNOŚCI W POLSCE Próbka raportu Spis treści 1. Zawartośd raportu... 3 2. Przedstawienie YPI... 4 3. Analiza popytu na żywnośd ekologiczną (fragment)... 5 4. Trendy i perspektywy

Bardziej szczegółowo

Analiza korespondencji

Analiza korespondencji Analiza korespondencji Kiedy stosujemy? 2 W wielu badaniach mamy do czynienia ze zmiennymi jakościowymi (nominalne i porządkowe) typu np.: płeć, wykształcenie, status palenia. Punktem wyjścia do analizy

Bardziej szczegółowo