ROZWIJAMY SIE, ABY ZMIENIAĆ Ś WIAT NA LEPSZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWIJAMY SIE, ABY ZMIENIAĆ Ś WIAT NA LEPSZE"

Transkrypt

1 PLAN UNILEVER ŻYCIE W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY ROZWIJAMY SIE, ABY ZMIENIAĆ Ś WIAT NA LEPSZE PODSUMOWANIE POSTE PÓW W 2014 ROKU

2 O NAS SPIS TRE Ś CI Naszych produktów używają codziennie 2 mld ludzi na całym świecie Nasze produkty sprzedawane są w 190 krajach Nasze globalne przychody ze sprzedaży w 2014 roku wyniosły 48,4 mld SZERSZA PERSPEKTYWA 2 NASZA STRATEGIA 4 ZRÓWNOWAŻONE MARKI, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 6 Zatrudniamy 172 tys. osób na całym świecie ROZWIJAMY SIĘ, ABY ZMIENIAĆ ŚWIAT NA LEPSZE 10 REALIZACJA NASZEGO PLANU 18 W naszym portfolio znajdują się produkty czterech kategorii: kosmetyki, artykuły spożywcze, lody i napoje oraz środki czystości. Przychody ze sprzedaży produktów naszych 13 marek wynoszą ponad 1 mld POSTĘPY W REALIZACJI PLANU UNILEVER ŻYCIE W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY W 2014 ROKU 20 1

3 SZERSZA PERSPEKTYWA Unilever dąży do prostego celu upowszechnienia życia w sposób zrównoważony. Uważamy, że w świecie pozbawionym stabilności, w którym stale zmienia się stan środowiska i wzrasta liczba ludności, jest to najlepszy sposób, aby osiągnąć długotrwały wzrost i przynieść korzyści wszystkim naszym interesariuszom. Aby osiągnąć ten cel, musimy zmienić sposób prowadzenia biznesu i bardziej zaangażować się w sprawy, które mają największe znaczenie. WZROST I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NIE WYKLUCZAJĄ SIĘ. Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA WYNIKA WRĘCZ, ŻE ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ STYMULUJE WZROST. Badamy, w jaki sposób zrównoważony rozwój może pobudzić wzrost, pozwolić na kontrolę kosztów i zapewnić sprawne zarządzanie ryzykiem. Rachunek ekonomiczny jest prosty. W ramach planu Życie w sposób zrównoważony Unilever dąży do zmniejszenia o połowę oddziaływania firmy na środowisko naturalne, poprawy stanu zdrowia i samopoczucia ponad miliarda ludzi oraz polepszenia warunków bytowych milionów osób pracujących w naszym łańcuchu wartości założenia są ambitne, dlatego tym bardziej chcemy je zrealizować. Współpracując z innymi organizacjami, zwiększamy możliwości zmiany w skali światowej przede wszystkim w obszarach, takich jak klimat i zjawisko wylesienia, zrównoważone rolnictwo, działalność drobnych producentów rolnych, problem zaopatrzenia w wodę, a także warunki sanitarne i higiena. Dlaczego to robimy? Dlatego że wiemy, że świat się zmienia. Zaczynamy odczuwać zmianę klimatu. Kurczą się zasoby wody i pożywienia. Gwałtownie wzrasta liczba ludności. Coraz trudniej zaspokoić najbardziej elementarne potrzeby higieniczne i sanitarne wszystko to prowadzi do dalszego zubożenia zasobów naszej planety. Zauważamy, że zmiany te już zaczynają wpływać na warunki życia ludzi. Także i my stajemy przed podobnymi wyzwaniami w obliczu rosnących cen produktów, destabilizacji rynków i pogłębiających się problemów z pozyskiwaniem surowców. Prowadzenie biznesu w dotychczasowej formie nie wchodzi w grę. Wobec tego opracowujemy nową metodę działania, w której wartość nadrzędną stanowi zrównoważony rozwój. Model biznesowy, w którym: wszystkie surowce pochodzą ze zrównoważonych źródeł, zdrowie i samopoczucie ludzi stanowią priorytet, pracownicy zyskują większe prawa i szanse, a kobiety są traktowane sprawiedliwie, chronimy środowisko naturalne w trosce o przyszłe pokolenia. W przeszłości firma Unilever angażowała się już w rozwiązywanie istotnych problemów społecznych. Założono ją jeszcze w XIX wieku już wówczas produkowaliśmy towary na potrzeby rynku masowego, takie jak mydło czy masło, aby poprawić stan higieny i odżywiania. Obecnie w ramach planu Unilever Życie w sposób zrównoważony wspieramy zrównoważony rozwój w każdym aspekcie naszej działalności, a także sprzyjamy powstawaniu nowych szans i pobudzamy wzrost: więcej ludzi wybiera marki działające z misją, takie jak Dove czy Lifebuoy, ponieważ wraz ze zmianami zachodzącymi w środowisku zmieniają się potrzeby konsumentów, opracowujemy nowatorskie produkty, na przykład środki piorące zużywające mniej wody, szkolenie większej liczby drobnych producentów rolnych w zakresie praktyk zrównoważonego rozwoju zwiększa bezpieczeństwo naszego łańcucha dostaw. Postępy w realizacji naszych celów, które planujemy osiągnąć do 2020 roku, wyglądają obiecująco. Do tej pory przyczyniliśmy się do poprawy stanu zdrowia i samopoczucia niemal 400 milionów ludzi. Coraz bardziej ograniczamy oddziaływanie naszej firmy na środowisko, chociaż znacznie trudniej zmniejszyć wpływ korzystania z naszych produktów przez konsumentów. Tymczasem wzrasta liczba osób, których warunki bytowe możemy polepszyć, działając w ramach nowych zobowiązań, które przyjęliśmy w zeszłym roku. Nie wystarczy jednak tylko nasz plan. Znajdujemy się w przełomowym momencie, w którym wszyscy musimy zmienić nasze postępowanie, żeby ludzkość na całym świecie mogła dalej się rozwijać. Aby wzrastała jakość życia na Ziemi, niezbędny jest nowy model biznesowy oparty na idei zrównoważonego rozwoju. Przetrwają tylko te przedsiębiorstwa, które to zrozumieją. Te, które rozwijają się w sposób zrównoważony, czeka pomyślność. Paul Polman Prezes Unilever 2 3

4 NASZA STRATEGIA DĄŻYMY DO UPOWSZECHNIENIA ŻYCIA W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY Każdego dnia działamy z myślą o lepszej przyszłości, a nasze marki i usługi sprawiają, że ludzie czują się i wyglądają dobrze oraz czerpią więcej z życia. IX Ranking Wyróżnienie tytułem: odpowiedzialnych Spółka Wyróżniona 2015 Nasze działania są doceniane zarówno na szczeblu globalnym, jak i lokalnym. Pojedyncze praktyki oraz całokształt realizacji Planu Życie w sposób zrównoważony zyskują uznanie wśród kluczowych interesariuszy i są wyróżniane w zestawieniach branżowych. NASZĄ WIZJĄ JEST PODWOJENIE WIELKOŚCI NASZEGO BIZNESU PRZY JEDNOCZESNYM ZMNIEJSZENIU WPŁYWU FIRMY NA ŚRODOWISKO NATURALNE I ZWIĘKSZENIU POZYTYWNEGO WPŁYWU SPOŁECZNEGO PLAN UNILEVER ŻYCIE W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY W dzisiejszym niepewnym i niestabilnym świecie realizacja przyjętych przez nas celów nie będzie możliwa, dopóki nie wypracujemy modelu funkcjonowania, w którym nie będziemy tylko czerpać z otoczenia. POPRAWA ZDROWIA I SAMOPOCZUCIA ponad 1 MILIARDA OSÓB Do 2020 roku pomożemy ponad miliardowi ludzi, zachęcając ich do podjęcia działań mających na celu poprawę ich zdrowia i samopoczucia. Nasz plan wyróżniają trzy elementy. Dotyczy on całej naszej oferty produktowej i wszystkich krajów, w których sprzedajemy nasze produkty. Unilever s Greenhouse Gas Footprint Wprowadzony w 2010 roku plan Unilever Życie w sposób zrównoważony jest naszą strategią propagowania idei zrównoważonego rozwoju. Plan pobudza zyskowny wzrost, pomaga obniżyć koszty i sprzyja innowacjom. ZMNIEJSZENIE WPŁYWU NA ŚRODOWISKO O POLOWE Do 2020 roku o połowę ograniczymy nasz ślad środowiskowy związany z wytwarzaniem i użyciem naszych produktów przy jednoczesnym rozwoju naszej firmy. Po drugie, plan ma wymiar społeczny i ekonomiczny nasze produkty pomagają zachować zdrowie i dobrą kondycję, a nasza działalność przyczynia się do poprawy warunków życia wielu ludzi. W ramach planu wyznaczyliśmy trzy wielkie cele. Podstawę ich realizacji stanowi dziewięć zobowiązań związanych z naszą działalnością w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i ekonomicznym. POLEPSZANIE WARUNKÓW BYTOWYCH MILIONÓW LUDZI Do 2020 roku poprawimy warunki bytowe milionów osób przy jednoczesnym rozwoju naszej firmy. Po trzecie, nasze starania w zakresie ochrony środowiska dotyczą całego łańcucha wartości od pozyskiwania surowców, poprzez funkcjonowanie zakładów produkcyjnych, aż po sposób, w jaki konsumenci korzystają z naszych produktów. 4 5

5 ZRÓWNOWAZȮNE MARKI, ZRÓWNOWAZȮNY ROZWÓJ Życie w sposób zrównoważony to priorytet naszych marek, który przyczynia się do wzrostu sprzedaży, większego zaangażowania naszych konsumentów i zwiększenia wydajności. POZYTYWNE SPRZĘŻENIE ZWROTNE Za pomocą poniższego diagramu przedstawiamy zjawisko pozytywnego sprzężenia zwrotnego, czyli sposób, w jaki zrównoważony model biznesowy przyczynia się do wypracowania zysków przez naszą firmę. Wzrost generowany przez zrównoważony rozwój Marki, których integralną częścią strategii jest idea zrównoważonego rozwoju, są kluczem do naszego sukcesu biznesowego. Mniej odpadów, mniejsze ryzyko Poprzez ograniczanie strat, m.in. w zużyciu energii elektrycznej czy też wykorzystywanych surowcach, zwiększamy swoją efektywność i zmniejszamy koszty, co przyczynia się do zwiększania marży ze sprzedaży. Zrównoważone innowacje i współpraca Patrzymy na pozyskiwanie surowców, produkcję oraz strategię rozwoju naszych produktów przez pryzmat zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu otwiera się przed nami wiele nowych możliwości wprowadzania innowacji. RENTOWNY WZROST WOLUMENU WZROST NAPĘDZANY ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM ZRÓWNOWAŻONE INNOWACJE I WSPÓŁPRACA ZARZĄDZANIE KOSZTAMI + EFEKTYWNOŚĆ INNOWACJE + INWESTYCJE MARKETINGOWE MNIEJ ODPADÓW, MNIEJ RYZYKA WZROST GENEROWANY PRZEZ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Marki, których integralną częścią strategii jest idea zrównoważonego rozwoju, są kluczem do naszego sukcesu biznesowego. DOVE POPRAWIA SAMOOCENĘ I SZANSE NA SUKCES W BIZNESIE Dove, nasza największa marka kosmetyczna, odnotowała w skali globalnej znaczący wzrost także w 2014 roku. Przyczyniają się do tego kampanie Dove na rzecz poprawy samooceny kobiet. Akcje Dove przyciągają uwagę i zwiększają przywiązanie konsumentów do marki, uwydatniając jej właściwości. W wielu krajach świata w 2014 roku we współpracy ze Światowym Stowarzyszeniem Przewodniczek i Skautek (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) marka zaczęła przyznawać odznaki Free Being Me ( Swobodna we własnej skórze ) dziewczynom, które obalają powszechne mity dotyczące kobiecego ciała. Dzięki tej współpracy Dove dociera do kobiet z ponad 70 krajów na całym świecie dla porównania, w 2013 roku były to 22 kraje. Działania mające na celu poprawę poczucia własnej wartości wśród kobiet, przynoszą efekty również w Polsce. Kampania Szkice Prawdziwego Piękna była zauważona przez miliony konsumentów w naszym kraju. W tym roku nie ustajemy w utwierdzaniu Polek o ich pięknie kontynuacją dotychczasowych starań jest tegoroczna akcja NaroDove Piękno, która ma zachęcić kobiety do pochwalenia się swoim pięknem. Już w pierwszych dniach akcji do manifestu przyłączyło się prawie Polek. PROAKTYWNIE DLA SERCA OGÓLNOPOLSKI PROGRAM WALKI Z CHOLESTEROLEM Na początku 2014 roku zainicjowaliśmy Ogólnopolski Program Walki z Cholesterolem Proaktywnie dla Serca pod patronatem Flory pro.activ. Akcja wspierana jest przez Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą. Zbyt wysoki poziom cholesterolu to jedna z głównych przyczyn zawału serca i udaru mózgu. Z szacunków wynika, że problem ten dotyka ponad połowy dorosłych Polaków. Dlatego też program opracowano kompleksowo - obejmuje on bowiem zarówno diagnostykę, jak i edukację połączoną z kształtowaniem zdrowych nawyków. Na stronie internetowej programu Proaktywnie dla Serca (www.proaktywniedlaserca.pl.) można nieodpłatnie zamówić pakiet startowy do walki z cholesterolem w wersji drukowanej. W jego skład wchodzi voucher na bezpłatne badanie poziomu cholesterolu w ponad 200 placówkach na terenie całej Polski, poradnik oraz książeczka ze zdrowymi przepisami kulinarnymi i ćwiczeniami. Program ma na celu zachęcić Polaków do badań i przybliżyć tematykę związaną z cholesterolem i profilaktyką antycholesterolową. W ubiegłym roku po pakiet startowy Ogólnopolskiego Programu Walki z Cholesterolem sięgnęło ponad 850 tysięcy Polaków, a z bezpłatnych badań cholesterolu skorzystało prawie 45 tysięcy osób! Na stronie programu znajdują się historie osób, które zastosowały się do jego zaleceń i osiągnęły zamierzone wyniki. Nasze działania koncentrują się nie tylko na poprawie smaku i wartości odżywczych wszystkich naszych produktów spożywczych. Zwiększamy również świadomość naszych konsumentów. Dzięki programowi udaje nam się zwrócić uwagę Polaków, że problem podwyższonego cholesterolu dotyczy znacznej części społeczeństwa, jednak dzięki diagnozie i niewielkim zmianom nawyków można sobie z nim skutecznie poradzić. DOMESTOS - EDUKACJA HIGIENY DLA NAJMŁODSZYCH Uruchamiając we wrześniu 2014 roku ogólnopolski program Wzorowa łazienka marka Domestos postanowiła wyjść naprzeciw problemom z jakimi borykają się polscy uczniowie, korzystający ze szkolnych toalet. W ramach kampanii przygotowano scenariusz lekcji uczącej dzieci higieny oraz przeprowadzono konkurs dla szkół. Wykorzystując dowolną technikę, uczniowie mogli zaprezentować swoje wizje wzorowej łazienki, które były poddawane ocenie internautów i jury. Do programu zgłosiło się 375 szkół podstawowych z całej Polski. Do galerii trafiło prawie 13 t ys. prac dzieci 100 najlepiej punktowanych szkół otrzymało roczny zapas środków czystości, a dla trzech zwycięskich placówek Domestos przeznaczył fundusze na metamorfozę toalet. Poprzez akcję uświadomiliśmy przedstawicielom szkół oraz rodzicom, że dobrze zaprojektowane toalety mają ogromne znaczenie dla zdrowia i samopoczucia uczniów. Przyjazne rozwiązania i estetyka sprawiają bowiem, że maluchy korzystają z nich chętnie, a nie w ostateczności. 6 7

6 MNIEJ ODPADÓW, MNIEJSZE RYZYKO Poprzez ograniczanie strat w zużyciu energii elektrycznej, wykorzystywanych surowcach i procesie produkcyjnym, zwiększamy swoją efektywność oraz zmniejszamy koszty, co przyczynia się do zwiększania marży ze sprzedaży. EKO-EFEKTYWNA PRODUKCJA NABIERA TEMPA I PRZYNOSI KORZYŚCI Korzyści biznesowe z ograniczenia oddziaływania na środowisko naturalne mnożą się w miarę wprowadzania zmian w procesie produkcyjnym oraz w składzie naszych produktów i opakowaniach. Od 2008 roku zdołaliśmy zaoszczędzić łącznie ponad 400 milionów euro dzięki eko-efektywnej produkcji, a ogromną rolę odegrała racjonalizacja zużycia energii. Poza samym procesem produkcyjnym rosną także oszczędności uzyskane dzięki innowacyjnym produktom i opakowaniom. W samym tylko 2014 roku zaoszczędziliśmy ponad 200 milionów euro dzięki wydajnemu wykorzystaniu materiałów i sprawniejszej logistyce. Między innymi zmniejszyliśmy objętość naszych proszków do prania i dezodorantów w sprayu, zastosowaliśmy lżejsze i mniejsze opakowania, oraz ulepszyliśmy organizację transportu. W jednym z przypadków wystarczyło, że pracownicy magazynowi zmienili sposób załadunku palet na samochody dostawcze, dodając po dwie na każdy kurs. Dzięki temu zmniejszyło się wykorzystanie samochodów, co z kolei obniżyło koszty i poziom emisji gazów cieplarnianych. W skali działalności w Polsce wyniki poprawy eko-efektywności są również więcej niż zadowalające. Od 2008 roku zmniejszyliśmy emisję gazów cieplarnianych o kilkadziesiąt procent. Taki wynik zawdzięczamy zarówno zmianom w procesach produkcyjnych w naszych czterech fabrykach na terenie Polski, jak i optymalizacji logistyki. Jesteśmy dumni, że za koordynację działań transportowych Unilever w Europie odpowiada wyspecjalizowany dział w katowickim centrum operacyjnym UltraLogistik. Już w pierwszych dwóch latach funkcjonowania działalność jednostki pozwoliła zaoszczędzić firmie ponad 50 mln euro w skali europejskiej. Nie bez znaczenia pozostają także działania dotyczące operacji o mniejszej skali, jak projekt Redukcja kilometrów na trasie przedstawicieli handlowych. Optymalizacja polskich tras sprzedażowych pozwoliła nam na zmniejszenie dziennych dystansów, zużycia paliwa oraz emisji gazów. W skali miesiąca przebiegi zmniejszyły się średnio o 12%, jednocześnie liczba odwiedzonych klientów zwiększyła się o blisko 60%. % 28 W 2014 roku zapotrzebowania na energię w procesie produkcyjnym pochodziło ze źródeł odnawialnych WYELIMINOWANIE ODPADÓW WYSYPISKOWYCH W NASZEJ SIECI FABRYK NA CAŁYM ŚWIECIE Dzięki tysiącom lokalnych kampanii przeprowadzonych przez zespoły Unilever na całym świecie jako pierwsi w historii osiągnęliśmy sukces w tym obszarze. W 2014 roku zespoły, nazywane eliminatorami, całkowicie wyeliminowały odpady wysypiskowe w naszej sieci fabryk na całym świecie, która liczy ponad 240 zakładów w 67 krajach. Jesteśmy pierwszą firmą tej wielkości, której się to udało. Realizując naszą misję zlikwidowaliśmy 140 tysięcy ton odpadów, które składowaliśmy na wysypiskach w 2008 roku. Obecnie papier do torebek na herbatę, produkowany w naszych zakładach w Sankt Petersburgu w Rosji, jest wykorzystywany do produkcji tapet, odpady z majonezu w naszej fabryce Purfleet w Wielkiej Brytanii przetwarzane są na biopaliwo, a z tworzyw sztucznych w Afryce powstają szkolne ławki. 17 od EKO-PACZKI: UWIELBIANE PRZEZ KONSUMENTÓW, LEPSZE DLA NASZEJ PLANETY Nasze koncentraty płynów do prania mają teraz nowe eko-opakowania innowacyjne torebki, które można wykorzystać jako tradycyjny pojemnik albo do uzupełnienia detergentu. Przy produkcji eko-paczek zużywamy do 70% mniej tworzyw sztucznych i wytwarzamy o 50-85% mniej gazów cieplarnianych. Nasze badania wykazały, że w oczach 86% konsumentów zwiększa to atrakcyjność produktu, a 80% uważa, że opakowanie wielokrotnego użytku jest bardziej przyjazne środowisku, dlatego od 2015 roku wprowadzamy je również na rynki w Europie. W samych Chinach zastosowanie eko-paczek w proszkach do prania Omo, płynu do zmiękczania tkanin Comfort i żelu pod prysznic Lux przyniosło oszczędności rzędu 2,5 miliona euro i 940 ton tworzyw sztucznych, co odpowiada masie 25 Boeingów roku wyeliminowaliśmy odpady inne niż niebezpieczne o masie odpowiadającej ciężarowi 17 wież Eiffla ZRÓWNOWAŻONE INNOWACJE I WSPÓŁPRACA Patrzymy na pozyskiwanie surowców, produkcję oraz strategię rozwoju naszych produktów przez pryzmat zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu otwiera się przed nami wiele nowych możliwości wprowadzania innowacji. Współpracując z różnymi partnerami, w tym z organizacjami pozarządowymi, zyskujemy umiejętności oraz sieci kontaktów, których nie bylibyśmy w stanie zbudować samodzielnie. NAJWIĘKSZY PRZEŁOM W PRODUKCJI MYDŁA OD 50 LAT Mycie rąk mydłem to jeden z najlepszych i najprostszych sposobów zapobiegania chorobom. Nasze nowe mydło, Lifebuoy Total 10 z zawartością Activ Naturol Shield (ANS), zapewnia większą skuteczność w zwalczaniu zarazków. Skuteczniej chroni przed bakteriami wywołującymi choroby żołądka, dur brzuszny i cholerę, a ponadto zwalcza zakażenia skóry i oczu. To przełomowe rozwiązanie zaowocowało powstaniem niezwykle skutecznego mydła, przyjemnego w użyciu, a jednocześnie niedrogiego, które było możliwe dzięki opatentowanemu połączeniu synergicznych składników naturalnych. Mydło Lifebuoy z zawartością ANS, przyczynia się do wzrostu całej marki w 2014 roku sprzedaż na całym świecie zwiększyła się o kolejne 15%. MAŁE JEST PIĘKNE Rewolucyjne małe puszki aerozolowe firmy Unilever staną się wkrótce najpopularniejszym produktem na rynku dezodorantów, przynosząc jednocześnie znaczące korzyści naszej planecie, konsumentom i przedsiębiorcom. Kompresja aerozoli to przykład nowych technologii, które sprzyjają rozwojowi marki i oszczędności zasobów. W 2014 roku wprowadziliśmy nasze skompresowane dezodoranty na pięć rynków w Europie. Mniejsze pojemniki starczają na tyle samo czasu i są równie skuteczne, co puszki większych rozmiarów. Zużywają jednak o połowę mniej gazu pędnego i o 25% mniej aluminium, co pozwala zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 16 tysięcy ton. W Wielkiej Brytanii ponad 50% osób, mając do wyboru aerozole skompresowane i zwykłe, wybrało zakup tych pierwszych. Nasze skompresowane dezodoranty w sprayu zużywają o 25 % mniej aluminium i o połowę mniej gazu pędnego LAMPLIGHTER, INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO ZDROWIA I SAMOPOCZUCIA PRACOWNIKÓW Realizując nasz cel poprawy stanu zdrowia i samopoczucia ludzi nie zapominamy o naszych pracownikach. Zdajemy sobie sprawę, że podstawą udanego funkcjonowania biznesu są zmotywowani, zdrowi i zadowoleni pracownicy. Z tą myślą wprowadziliśmy program Lamplighter, który skupia się zarówno na fizycznych, jak i psychicznych aspektach zdrowia ludzi zatrudnionych w koncernie Unilever. Trzy główne obszary inicjatywy to aktywność fizyczna, odżywianie i odporność psychiczna. 300 pracowników Unilever Polska poddało się wnikliwym badaniom krwi, testom wysiłkowym oraz wywiadom lekarskim. Na podstawie wyników każdy otrzymał indywidualne zalecenia w zakresie dalszej profilaktyki i plan rozwoju osobistego. Pojedyncze wyniki posłużyły również do opracowania ogólnej diagnozy całej firmy, która stanowiła podstawę do planowania działań skierowanych do pracowników. W ramach realizacji programu mają oni możliwość korzystania z opieki Lamplighter fizjoterapeuty Logo oraz warsztatów tematycznych: tai-chi, biegowych, czy też szkoleń z zakresu prawidłowych nawyków żywieniowych oraz zarządzania szczęściem i stresem. 8 9

7 ROZWIJAMY SIE, ABY ZMIENIAĆ Ś WIAT NA LEPSZE Wyznaczyliśmy sobie ambitny cel chcemy zmienić sposób działania naszej firmy. Jesteśmy jednak tylko jedną z wielu organizacji na świecie, a zmiana, której potrzebujemy, aby uporać się z problemami społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi, musi nadejść szybko i zdecydowanie. W istocie potrzebne jest gruntowne przekształcenie całego systemu, którego jesteśmy częścią. AGRICULTURE & & SANITATION SMALLHOLDER & & CHCEMY MIEĆ WPŁYW NA NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE WORKING TO WORKING TO ELIMINATE ELIMINATE WORKING TO TO ELIMINATE WORKING TO TO ELIMINATE AGRICULTURE & AGRICULTURE & SMALLHOLDER SMALLHOLDER AGRICULTURE & SMALLHOLDER AGRICULTURE & & SANITATION SMALLHOLDER & & Rozwój dla dobra planety stanowi tym pilniejsze zadanie, że w 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych zamierza przyjąć szereg tzw. celów zrównoważonego rozwoju i uczestniczyć jako pośrednik w wypracowaniu porozumienia w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Aby obie inicjatywy zakończyły się powodzeniem, świat biznesu musi wykazać się zaangażowaniem i aktywnością. Podejmując własne działania, popierając jednocześnie politykę publiczną i współpracując z naszymi partnerami, pragniemy dokonać transformacji zasadniczej zmiany całego systemu, a nie wyłącznie stopniowych postępów. Koncentrujemy się na trzech obszarach, w których mamy możliwości, wpływy i środki, aby dokonać zmiany: ELIMINATING WYELIMINOWANIE ELIMINATING ZJAWISKA WYLESIANIA ELIMINATING SANITATION SMALLHOLDER & & Wyeliminowanie zjawiska wylesiania z łańcucha dostaw do 2020 roku w celu zwalczania zagrożenia związanego ze zmianą klimatu ELIMINATING AGRICULTURE & AGRICULTURE & ROLNICTWO SMALLHOLDER SMALLHOLDER ZRÓWNOWAŻONE I AGRICULTURE DROBNI & SMALLHOLDER PRODUCENCI ROLNI AGRICULTURE & & SANITATION SMALLHOLDER & WODA, URZĄDZENIA & SANITARNE I HIGIENA Upowszechnienie rolnictwa zrównoważonego, a w rezultacie zwiększenie plonów i poprawa warunków bytowych drobnych producentów rolnych Działanie na rzecz powszechnego dostępu do bezpiecznych źródeł wody pitnej, urządzeń sanitarnych i środków higienicznych We wszystkich trzech obszarach kluczową rolę odgrywają kobiety, zarówno jako współinicjatorki zmiany, jak i osoby z niej korzystające. Wzmocnienie pozycji kobiet ma decydujące znaczenie w walce z ubóstwem i w przyspieszaniu globalnego rozwoju. Aby dokonać zmiany na wielką skalę, nie możemy ograniczać się do działań w obrębie naszej firmy i kręgu dostawców. Podejmujemy bliższą współpracę z rządami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w naszej branży, wspólnie pokazując skalę zmiany. Często nasi partnerzy stają się najlepszymi rzecznikami zmiany całego systemu. Jesteśmy przekonani, że koncentrując się na tych trzech obszarach możemy przeciwdziałać zmianom klimatu, a zarazem wspierać rozwój społeczny

8 WYELIMINOWANIE ZJAWISKA WYLESIANIA Pragniemy wyeliminować zjawisko wylesiania ze światowego łańcucha dostaw, tym samym zwalczając zagrożenie związane ze zmianą klimatu. Razem z innymi organizacjami w naszej branży zobowiązaliśmy się doprowadzić do całkowitego zaprzestania wylesiania w procesie produkcji czterech towarów oleju palmowego, soi, wyrobów papierniczych i wołowiny najpóźniej do 2020 roku. Dotyczy to również należących do nas marek herbat i łańcucha dostaw. ZAPOCZĄTKOWUJEMY PRZEMIANY W PRODUKCJI OLEJU PALMOWEGO Dziesięć lat temu Unilever został jednym z inicjatorów Okrągłego Stołu dla Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO), który miał za zadanie zmienić proces produkcji oleju palmowego, stanowiący w niektórych regionach świata główną przyczynę wylesiania. RSPO dąży do opracowania i wdrożenia światowych standardów zrównoważonej produkcji oleju palmowego. Dzisiaj organizacja skupia ponad 2 tysiące członków, którzy odpowiadają łącznie za ponad 40% produkcji oleju palmowego na świecie, przy czym 18% światowej produkcji oleju palmowego spełnia wymogi RSPO. Ponadto zapoczątkowujemy zmiany działając wspólnie z naszymi dostawcami. W grudniu 2013 roku ogłosiliśmy podpisanie porozumienia z firmą Wilmar, ważnym dostawcą i czołową grupą zajmującą się działalnością agrobiznesową w Azji, która reprezentuje ponad jedną trzecią światowego rynku oleju palmowego. Na podstawie umowy firma zobowiązała się dostarczać wyłącznie produkty, które powstały bez szkody dla lasów i z poszanowaniem praw człowieka. Inni plantatorzy, między innymi Cargill i Musim Mas, również przyjęli strategie mające na celu eliminację wylesiania, które dotyczą obecnie 90% wytwarzanego na świecie oleju palmowego. członkowie RSPO odpowiadają za 40 % światowej produkcji oleju palmowego GLOBALNE POSTĘPY W PRZECIWDZIAŁANIU WYLESIANIU I ZMIANOM KLIMATU Osiągnęliśmy znaczące postępy w pozyskiwaniu surowców w sposób zrównoważony. Nie możemy jednak zapobiec wylesianiu działając sami. Przedsiębiorcy, rządy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego muszą współpracować, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, szanując i chroniąc lasy na świecie. Coraz ambitniejsze założenia organizacji sektora prywatnego i rządów związane z ograniczeniem wylesiania znalazły odzwierciedlenie w tzw. Deklaracji w sprawie lasów przyjętej na szczycie klimatycznym ONZ w Nowym Jorku we wrześniu 2014 roku. Deklarację, w której mowa o ograniczeniu wylesiania o połowę do 2020 roku, całkowitego wyeliminowania zjawiska do 2030 roku i zalesienia 350 milionów hektarów terenów zdegradowanych obszaru porównywalnego z powierzchnią Indii poparło ponad 175 różnych podmiotów (państw, stanów, regionów, firm, lokalnych przywódców i organizacji pozarządowych). WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI Aby zwiększyć skalę działania, musimy skoordynować działania przedsiębiorstw i państwa drogą partnerstwa i współpracy. Dobrym przykładem takiego współdziałania jest organizacja Tropical Forest Alliance (TFA), złożona z przedstawicieli rządów Norwegii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Indonezji i Liberii oraz kilkudziesięciu organizacji pozarządowych. Celem TFA jest wyeliminowanie zjawiska wylesiania z łańcucha dostaw producentów dóbr konsumpcyjnych. Organizacja skupia się obecnie na rynku oleju palmowego, soi, wyrobów papierniczych i wołowiny w trzech regionach - Azji Południowo-Wschodniej, gdzie mimo coraz szerszego zasięgu strategii na rzecz eliminacji wylesiania w procesie produkcji oleju palmowego problemem pozostaje jej realizacja (w szczególności zaangażowanie drobnych producentów rolnych), Ameryce Łacińskiej, w której zjawisko wylesiania dotyczy przede wszystkim uprawy soi i produkcji pasz, oraz w Afryce, w której należy ograniczyć ryzyko wylesiania związane ze wzrostem produkcji oleju palmowego

9 UPOWSZECHNIENIE ROLNICTWA ZRÓWNOWAZȮNEGO Pragniemy upowszechnić zrównoważoną produkcję rolną, która stanowi najlepszy sposób na wyeliminowanie głodu, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i poprawę stanu odżywiania, co należy do globalnych celów zrównoważonego rozwoju. Należy podwoić wydajność rolnictwa na świecie i zwiększyć dochody drobnych producentów rolnych. Jako jeden z największych nabywców herbaty, oleju palmowego i warzyw mamy ogromną rolę do odegrania. PRZEŁOMOWE PARTNERSTWO We współpracy z Fundacją Clintona i Fundacją Acumen stworzyliśmy projekt Enhanced Livelihoods Investment Initiative (ELII), który ma pozwolić firmie Unilever na opracowanie bardziej wydajnego sposobu pozyskiwania surowców od drobnych producentów. Partnerstwo umożliwi rolnikom zwiększenie dochodów, a także przyczyni się do polepszenia warunków bytowych aż 300 tysięcy drobnych producentów rolnych i ich społeczności w Afryce, Azji Południowej, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. W ramach inicjatywy ELII w ciągu trzech lat przeznaczymy przynajmniej 10 milionów dolarów na wzrost gospodarczy i walkę z ubóstwem w społecznościach o niskich dochodach, tworząc bardziej otwarte i zrównoważone łańcuchy wartości. Jednym z najważniejszych celów jest wykorzystanie metod rynkowych do zwalczania ubóstwa, tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw prywatnych, które pomagałyby drobnym producentom rolnym zostać częścią naszego globalnego łańcucha dostaw i sieci dystrybucji. PRAGNIEMY UPOWSZECHNIĆ ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE. NASZA ROLA W TYM ZAKRESIE JEST OGROMNA ZDROWIE I ODŻYWIANIE DROBNYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH Współdziałanie z drobnymi producentami rolnymi w celu ochrony zdrowia ich rodzin oraz ich samych, dzięki właściwemu odżywianiu i higienie, sprzyja rozwojowi ekonomicznemu i pomaga zrealizować nasze cele zrównoważonego rozwoju. Wspólnie z fundacją Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) stworzyliśmy globalny program poprawy stanu zdrowia i odżywiania 2,5 miliona osób żyjących w społecznościach wiejskich. W ramach naszego programu (Nutrition Intervention Programme) chcemy dotrzeć do drobnych producentów rolnych i pracowników gospodarstw w naszym globalnym łańcuchu dostaw. Koncentrujemy się przede wszystkim na kobietach pracujących w rolnictwie, kobietach w ciąży oraz dzieciach, ponieważ według badań przeprowadzonych przez GAIN to właśnie one odgrywają główną rolę w walce z niedożywieniem w zubożałych społecznościach wiejskich. LEPSZE WARUNKI BYTOWE DLA 1 MILIONA LUDZI We wrześniu 2014 roku poinformowaliśmy o zawiązaniu strategicznego partnerstwa z organizacją Solidaridad w celu poprawy warunków bytowych 1 miliona osób w naszym rozbudowanym łańcuchu dostaw. Stanowi ono kontynuację naszej wieloletniej współpracy przy projektach skierowanych do ponad 150 tysięcy drobnych producentów rolnych i pracowników gospodarstw. Program potrwa do końca 2017 roku w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji. Jego zadaniem będzie znalezienie sposobów zachęcenia drobnych producentów rolnych do zrównoważonej produkcji herbaty, kakao, oleju palmowego, owoców, warzyw, soi i nabiału, a także organizacja szkoleń, nowych modeli dofinansowania i funduszy kapitału zalążkowego

ROZWIJAMY SIE, ABY ZMIENIAĆ Ś WIAT NA LEPSZE

ROZWIJAMY SIE, ABY ZMIENIAĆ Ś WIAT NA LEPSZE PLAN UNILEVER ŻYCIE W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY ROZWIJAMY SIE, ABY ZMIENIAĆ Ś WIAT NA LEPSZE PODSUMOWANIE POSTE PÓW W 2014 ROKU O NAS SPIS TRE Ś CI Naszych produktów używają codziennie 2 mld ludzi na całym świecie

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia firmy Unilever w zakresie stosowania oświadczeń zdrowotnych odnośnie tłuszczów do smarowania

Doświadczenia firmy Unilever w zakresie stosowania oświadczeń zdrowotnych odnośnie tłuszczów do smarowania Doświadczenia firmy Unilever w zakresie stosowania oświadczeń zdrowotnych odnośnie tłuszczów do smarowania Paweł Badowski Regulatory Affairs Manager Unilever Polska Oświadczenia zdrowotne w teorii i praktyce

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT

DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT ZAANGAŻOWANIE DLA ŚRODOWISKA Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów Ziemi i jednocześnie naszym głównym produktem. Dlatego jesteśmy wysoce świadomi tego, jak ważna jest

Bardziej szczegółowo

WIELE DZIAŁAŃ JEDEN CEL

WIELE DZIAŁAŃ JEDEN CEL WIELE DZIAŁAŃ JEDEN CEL Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP Rejestracja 2/06/2014 rok Rolnictwo zrównoważone to moda czy konieczność. Dariusz Rutkowski Dyrektor Biura 2 Globalne wyzwania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 6. BIZNES A ŚRODOWISKO PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE

Bardziej szczegółowo

Na zakupy ze ściągą o przewodniku Dobre Zakupy

Na zakupy ze ściągą o przewodniku Dobre Zakupy Na zakupy ze ściągą o przewodniku Dobre Zakupy Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć ogólnopolska organizacja pożytku publicznego zrzeszająca organizacje ekologiczne działające w 10 województwach w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji www.healthy-workplaces.eu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Edyta Polkowska Uniwersytet w Białymstoku 7 listopada 2013 r. Przedsiębiorstwo Podmiot gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Podarujmy naszym dzieciom. czysty świat

Podarujmy naszym dzieciom. czysty świat Podarujmy naszym dzieciom czysty świat MINIMALIZACJA ODPADÓW EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW ZRÓWNOWAŻONA GOSPO- DARKA ZASOBAMI LEŚNYMI OGRANICZANIE EMISJI DWUTLENKU WĘGLA TROSKA O DOBRO SPOŁECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 W 2000 roku społeczność międzynarodowa przyjęła Milenijne Cele Rozwoju na rzecz eliminowania ubóstwa oraz zapewnienia globalnej równowagi gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Gantner. Dyrektor Generalny Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Andrzej Gantner. Dyrektor Generalny Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców Działania na poziomie międzynarodowym i Unii Europejskiej w zakresie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem i aktywnością fizyczną w kontekście zdrowego stylu życia Andrzej Gantner Dyrektor Generalny

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA na temat rozwoju współpracy międzynarodowej w celu umacniania bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI

WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Dokument z posiedzenia 11.2.2015 B8-0000/2015 WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8 000/2015 zgodnie z art. 128 ust. 5

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wprowadzenie do zagadnień ochrony. klimatu i gospodarki niskoemisyjnej Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Zmiany klimatu W ostatnich latach termin

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

konferencja Gospodarka odpadami - szanse, zagrożenia i nowe technologie Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO Poznań, 25-26 listopada 2009

konferencja Gospodarka odpadami - szanse, zagrożenia i nowe technologie Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO Poznań, 25-26 listopada 2009 konferencja Gospodarka odpadami - szanse, zagrożenia i nowe technologie Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO Poznań, 25-26 listopada 2009 Małgorzata Małochleb Związek Stowarzyszeń Polska Zielona

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być (społecznie odpowiedzialnym)

Być albo nie być (społecznie odpowiedzialnym) Być albo nie być (społecznie odpowiedzialnym) Czy jedyną rolą biznesu wdzisiejszych czasach jest efektywne angażowanie zasobów Do maksymalizacji zysków, nie naruszając przy tym przepisów prawa, czy też

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 22.4.2013 B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain.

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. KARTA DOSTAWCÓW Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Podpisanie planu połą ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Olvit-Pro

Podpisanie planu połą ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Olvit-Pro Podpisanie planu połą łączenia spółek ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Warszawa, 29 czerwca 2006 1 POŁĄCZENIE SPÓŁEK Dzięki połączeniu 4 spółek powstanie największa firma produkująca tłuszcze roślinne

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju WAŻNE DATY Listopad 2011 niektóre firmy

Bardziej szczegółowo

Program Owoce w szkole

Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole jest programem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej uruchomionym przez Komisję Europejską od roku szkolnego 2009/2010. Program został wdrożony

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE PARYSKIE WS. KLIMATU SZANSE ROZWOJOWE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I SAMORZĄDÓW

POROZUMIENIE PARYSKIE WS. KLIMATU SZANSE ROZWOJOWE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I SAMORZĄDÓW Konferencja współpraca państwa, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców przy realizacji nowych projektów górniczych i energetycznych Sejm, 28 listopada, 2016 POROZUMIENIE PARYSKIE WS. KLIMATU

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć - 45 min

Scenariusz zajęć - 45 min Scenariusz zajęć - 45 min Grupa wiekowa: Szkoła ponadgimnazjalna Temat: ODZYSKAJ - KORZYSTAJ Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów z zakresu gospodarki odpadami. Zapoznanie uczniów

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie Promowanie zrównoważonego życia zawodowego #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Wyk. Maria Anna Wiercińska SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE POJĘCIA Odpady opakowaniowe Gospodarka odpadami opakowaniowymi

Bardziej szczegółowo

Janusz Turowski. Przemysł spożywczy w świetle raportów o zrównoważonym rozwoju

Janusz Turowski. Przemysł spożywczy w świetle raportów o zrównoważonym rozwoju Janusz Turowski Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Energia i środowisko w mleczarstwie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Pracownia Usług Technicznych Audytor Przemysł spożywczy w świetle raportów

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Zobowiązania ekologiczne UE Zobowiązania ekologiczne UE na rok 2020 redukcja emisji gazów

Bardziej szczegółowo

Green Cleaning. Ekologiczne i ekonomiczne sprzątanie budynków

Green Cleaning. Ekologiczne i ekonomiczne sprzątanie budynków Green Cleaning Ekologiczne i ekonomiczne sprzątanie budynków Dlaczego green? Green znaczy więcej niż ekologiczny green to zrównoważony rozwój. HECTAS jest jedną z wiodących firm - ruchomości w całej Europie.

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne drukowanie kolorów marek

Precyzyjne drukowanie kolorów marek Precyzyjne drukowanie kolorów marek Druk z rozszerzonym gamutem stanowi alternatywę dla druku kolorów dodatkowych bez niepotrzebnych nakładów produkcyjnych. przy użyciu stałego zestawu farb Wyzwanie biznesowe

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce mgr Monika Wilewska CSR a dobre praktyki W odniesieniu do CSR trudno mówić o kanonie zasad czy regulacjach z

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE...

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE... NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE......TAK JAK 170 TYS. KM NASZYCH GAZOCIĄGÓW. 2 MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych

Bardziej szczegółowo

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

CSR w ING Banku Śląskim

CSR w ING Banku Śląskim CSR w ING Banku Śląskim czyli sztuka odpowiedzialności społecznej Joanna Dymna - Oszek Joanna Warmuz Zrównoważony rozwój ING na świecie Zrównoważony rozwój 2000 -raport społeczny ING in Society 2001 Environmental&

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI

WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Rozwoju 2016/2885(RSP) 27.9.2016 WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8-0000/2016 zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego Strona 2 PLAN DZIAŁANIA KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Zarządzania Środowiskowego został powołany 27.02.1997 r. w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Bardziej szczegółowo

krótki przegląd informacji na temat naszej działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju

krótki przegląd informacji na temat naszej działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju krótki przegląd informacji na temat naszej działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju W obszarze zrównoważonego rozwoju w minionych latach firma KappAhl między innymi......była jednym z inicjatorów SWAR,

Bardziej szczegółowo

Wizja, Misja, Strategia i Wartości

Wizja, Misja, Strategia i Wartości Wizja, Misja, Strategia i Wartości Nasza wizja Być najlepszą na świecie firmą w branży farb i lakierów dzięki stałemu dostarczaniu wysokiej jakości, innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań cieszących

Bardziej szczegółowo

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego)

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w 3 zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży) oraz z ich istotnością (obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

lskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin CommonGround środki ochrony roślin: ludzie i idee

lskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin CommonGround środki ochrony roślin: ludzie i idee CommonGround środki ochrony roślin: ludzie i idee Idea projektu COMMONGROUND Żywność wolna od chorób i szkodników Dostępność żywności a wybór konsumenta Rolnictwo integrowane Bioróżnorodność Odbiór społeczny

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA

WPŁYW TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polska Akademia Nauk AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania WPŁYW TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP)

Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP) Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP) Wsparcie EKOINNOWACJI Danuta Dyrszka International Scientific Thematic Network for Environmental Technologies ENVITECH-Net N Co to znaczy ekoinnowacja?

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy DS Smith

Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy DS Smith Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy DS Smith Wprowadzenie W DS Smith zobowiązani jesteśmy do prowadzenia naszej działalności biznesowej w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Całość naszych działań

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy Szansa dla Polski

Gaz łupkowy Szansa dla Polski Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego Polish Exploration and Production Industry Organization Gaz łupkowy Szansa dla Polski Lublin, 27 lipca 2011 r. Plan prezentacji 1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Ogarniamy prąd, żeby nie ogarnęła nas ciemność TŁO

Ogarniamy prąd, żeby nie ogarnęła nas ciemność TŁO Gminazjum 67 maj 2014 Ogarniamy prąd, żeby nie ogarnęła nas ciemność TŁO 1. Jakie możliwości daje nam 3Rewolucja Przemysłowa? 2. Jaka jest rola sieci społecznościowych? 3. Jak to robią inni? 4. Jaki jest

Bardziej szczegółowo

Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie

Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

Alternatywa amerykańska - rolnictwo obywatelskie

Alternatywa amerykańska - rolnictwo obywatelskie Alternatywa amerykańska - rolnictwo obywatelskie Dr Anna Jastrzębiec -Witowska 16. 04. 2014 Civic agriculture a rolnictwo obywatelskie Termin civic agriculture czyli rolnictwo obywatelskie pojawił się

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa. Adres do korespondencji:

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa. Adres do korespondencji: Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa Adres do korespondencji: greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Husarii 41, 02-951 Warszawa Szanowni

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Agnieszka Wilk Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Marzec 2015.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Agnieszka Wilk Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Marzec 2015. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI W ZIELONEJ GOSPODARCE ZA POMOCĄ ZAAWANSOWANEGO PROGRAMU SZKOLENIOWEGO CRADLE TO CRADLE - OD KOŁYSKI DO KOŁYSKI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Projekt jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. zajmuje wiodącą pozycję w Polsce w branży izolacji technicznych ze spienionych poliolefin. Dążymy aby System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Joanna Ogrodniczuk Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Historia: SAVE, ALTENER,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, drodzy goście, Przedsiębiorcy i mieszkańcy Powiatu Wolsztyńskiego!

Szanowni Państwo, drodzy goście, Przedsiębiorcy i mieszkańcy Powiatu Wolsztyńskiego! Szanowni Państwo, drodzy goście, Przedsiębiorcy i mieszkańcy Powiatu Wolsztyńskiego! Chciałbym serdecznie przywitać obecnych w imieniu własnym i władz samorządowych Powiatu Wolsztyńskiego. Jest nam niezmiernie

Bardziej szczegółowo

Ślad węglowy a zarządzanie opakowaniami drewnianymi

Ślad węglowy a zarządzanie opakowaniami drewnianymi Ślad węglowy a zarządzanie opakowaniami drewnianymi Jak ograniczyć oddziaływanie firmy na środowisko naturalne? Poznań, 14.09.2010 r. 1 CHEP posiada ponad 50 lat doświadczenia w usługach wynajmu palet

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Przyszły Globalny Cel dla Zasobów Wodnych

Przyszły Globalny Cel dla Zasobów Wodnych Przyszły Globalny Cel dla Zasobów Wodnych Krajowe Konsultacje Slide 1 Cele ogólne i działania Konsultacje wodne, będące częścią tematycznych konsultacji, mających na celu osiągniecie Celów Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

w s p i e r a j ą Ś w i a t o w y P r o g r a m Ż y w n o ś c i o w y

w s p i e r a j ą Ś w i a t o w y P r o g r a m Ż y w n o ś c i o w y w s p i e r a j ą Ś w i a t o w y P r o g r a m Ż y w n o ś c i o w y Piosenka Shakiry La La La (Brazil 2014),to nasz mały wkład w pokazanie światu dokonań Światowego Programu Żywnościowego na rzecz walki

Bardziej szczegółowo