ROZWIJAMY SIE, ABY ZMIENIAĆ Ś WIAT NA LEPSZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWIJAMY SIE, ABY ZMIENIAĆ Ś WIAT NA LEPSZE"

Transkrypt

1 PLAN UNILEVER ŻYCIE W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY ROZWIJAMY SIE, ABY ZMIENIAĆ Ś WIAT NA LEPSZE PODSUMOWANIE POSTE PÓW W 2014 ROKU

2 O NAS SPIS TRE Ś CI Naszych produktów używają codziennie 2 mld ludzi na całym świecie Nasze produkty sprzedawane są w 190 krajach Nasze globalne przychody ze sprzedaży w 2014 roku wyniosły 48,4 mld SZERSZA PERSPEKTYWA 2 NASZA STRATEGIA 4 ZRÓWNOWAŻONE MARKI, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 6 Zatrudniamy 172 tys. osób na całym świecie ROZWIJAMY SIĘ, ABY ZMIENIAĆ ŚWIAT NA LEPSZE 10 REALIZACJA NASZEGO PLANU 18 W naszym portfolio znajdują się produkty czterech kategorii: kosmetyki, artykuły spożywcze, lody i napoje oraz środki czystości. Przychody ze sprzedaży produktów naszych 13 marek wynoszą ponad 1 mld POSTĘPY W REALIZACJI PLANU UNILEVER ŻYCIE W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY W 2014 ROKU 20 1

3 SZERSZA PERSPEKTYWA Unilever dąży do prostego celu upowszechnienia życia w sposób zrównoważony. Uważamy, że w świecie pozbawionym stabilności, w którym stale zmienia się stan środowiska i wzrasta liczba ludności, jest to najlepszy sposób, aby osiągnąć długotrwały wzrost i przynieść korzyści wszystkim naszym interesariuszom. Aby osiągnąć ten cel, musimy zmienić sposób prowadzenia biznesu i bardziej zaangażować się w sprawy, które mają największe znaczenie. WZROST I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NIE WYKLUCZAJĄ SIĘ. Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA WYNIKA WRĘCZ, ŻE ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ STYMULUJE WZROST. Badamy, w jaki sposób zrównoważony rozwój może pobudzić wzrost, pozwolić na kontrolę kosztów i zapewnić sprawne zarządzanie ryzykiem. Rachunek ekonomiczny jest prosty. W ramach planu Życie w sposób zrównoważony Unilever dąży do zmniejszenia o połowę oddziaływania firmy na środowisko naturalne, poprawy stanu zdrowia i samopoczucia ponad miliarda ludzi oraz polepszenia warunków bytowych milionów osób pracujących w naszym łańcuchu wartości założenia są ambitne, dlatego tym bardziej chcemy je zrealizować. Współpracując z innymi organizacjami, zwiększamy możliwości zmiany w skali światowej przede wszystkim w obszarach, takich jak klimat i zjawisko wylesienia, zrównoważone rolnictwo, działalność drobnych producentów rolnych, problem zaopatrzenia w wodę, a także warunki sanitarne i higiena. Dlaczego to robimy? Dlatego że wiemy, że świat się zmienia. Zaczynamy odczuwać zmianę klimatu. Kurczą się zasoby wody i pożywienia. Gwałtownie wzrasta liczba ludności. Coraz trudniej zaspokoić najbardziej elementarne potrzeby higieniczne i sanitarne wszystko to prowadzi do dalszego zubożenia zasobów naszej planety. Zauważamy, że zmiany te już zaczynają wpływać na warunki życia ludzi. Także i my stajemy przed podobnymi wyzwaniami w obliczu rosnących cen produktów, destabilizacji rynków i pogłębiających się problemów z pozyskiwaniem surowców. Prowadzenie biznesu w dotychczasowej formie nie wchodzi w grę. Wobec tego opracowujemy nową metodę działania, w której wartość nadrzędną stanowi zrównoważony rozwój. Model biznesowy, w którym: wszystkie surowce pochodzą ze zrównoważonych źródeł, zdrowie i samopoczucie ludzi stanowią priorytet, pracownicy zyskują większe prawa i szanse, a kobiety są traktowane sprawiedliwie, chronimy środowisko naturalne w trosce o przyszłe pokolenia. W przeszłości firma Unilever angażowała się już w rozwiązywanie istotnych problemów społecznych. Założono ją jeszcze w XIX wieku już wówczas produkowaliśmy towary na potrzeby rynku masowego, takie jak mydło czy masło, aby poprawić stan higieny i odżywiania. Obecnie w ramach planu Unilever Życie w sposób zrównoważony wspieramy zrównoważony rozwój w każdym aspekcie naszej działalności, a także sprzyjamy powstawaniu nowych szans i pobudzamy wzrost: więcej ludzi wybiera marki działające z misją, takie jak Dove czy Lifebuoy, ponieważ wraz ze zmianami zachodzącymi w środowisku zmieniają się potrzeby konsumentów, opracowujemy nowatorskie produkty, na przykład środki piorące zużywające mniej wody, szkolenie większej liczby drobnych producentów rolnych w zakresie praktyk zrównoważonego rozwoju zwiększa bezpieczeństwo naszego łańcucha dostaw. Postępy w realizacji naszych celów, które planujemy osiągnąć do 2020 roku, wyglądają obiecująco. Do tej pory przyczyniliśmy się do poprawy stanu zdrowia i samopoczucia niemal 400 milionów ludzi. Coraz bardziej ograniczamy oddziaływanie naszej firmy na środowisko, chociaż znacznie trudniej zmniejszyć wpływ korzystania z naszych produktów przez konsumentów. Tymczasem wzrasta liczba osób, których warunki bytowe możemy polepszyć, działając w ramach nowych zobowiązań, które przyjęliśmy w zeszłym roku. Nie wystarczy jednak tylko nasz plan. Znajdujemy się w przełomowym momencie, w którym wszyscy musimy zmienić nasze postępowanie, żeby ludzkość na całym świecie mogła dalej się rozwijać. Aby wzrastała jakość życia na Ziemi, niezbędny jest nowy model biznesowy oparty na idei zrównoważonego rozwoju. Przetrwają tylko te przedsiębiorstwa, które to zrozumieją. Te, które rozwijają się w sposób zrównoważony, czeka pomyślność. Paul Polman Prezes Unilever 2 3

4 NASZA STRATEGIA DĄŻYMY DO UPOWSZECHNIENIA ŻYCIA W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY Każdego dnia działamy z myślą o lepszej przyszłości, a nasze marki i usługi sprawiają, że ludzie czują się i wyglądają dobrze oraz czerpią więcej z życia. IX Ranking Wyróżnienie tytułem: odpowiedzialnych Spółka Wyróżniona 2015 Nasze działania są doceniane zarówno na szczeblu globalnym, jak i lokalnym. Pojedyncze praktyki oraz całokształt realizacji Planu Życie w sposób zrównoważony zyskują uznanie wśród kluczowych interesariuszy i są wyróżniane w zestawieniach branżowych. NASZĄ WIZJĄ JEST PODWOJENIE WIELKOŚCI NASZEGO BIZNESU PRZY JEDNOCZESNYM ZMNIEJSZENIU WPŁYWU FIRMY NA ŚRODOWISKO NATURALNE I ZWIĘKSZENIU POZYTYWNEGO WPŁYWU SPOŁECZNEGO PLAN UNILEVER ŻYCIE W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY W dzisiejszym niepewnym i niestabilnym świecie realizacja przyjętych przez nas celów nie będzie możliwa, dopóki nie wypracujemy modelu funkcjonowania, w którym nie będziemy tylko czerpać z otoczenia. POPRAWA ZDROWIA I SAMOPOCZUCIA ponad 1 MILIARDA OSÓB Do 2020 roku pomożemy ponad miliardowi ludzi, zachęcając ich do podjęcia działań mających na celu poprawę ich zdrowia i samopoczucia. Nasz plan wyróżniają trzy elementy. Dotyczy on całej naszej oferty produktowej i wszystkich krajów, w których sprzedajemy nasze produkty. Unilever s Greenhouse Gas Footprint Wprowadzony w 2010 roku plan Unilever Życie w sposób zrównoważony jest naszą strategią propagowania idei zrównoważonego rozwoju. Plan pobudza zyskowny wzrost, pomaga obniżyć koszty i sprzyja innowacjom. ZMNIEJSZENIE WPŁYWU NA ŚRODOWISKO O POLOWE Do 2020 roku o połowę ograniczymy nasz ślad środowiskowy związany z wytwarzaniem i użyciem naszych produktów przy jednoczesnym rozwoju naszej firmy. Po drugie, plan ma wymiar społeczny i ekonomiczny nasze produkty pomagają zachować zdrowie i dobrą kondycję, a nasza działalność przyczynia się do poprawy warunków życia wielu ludzi. W ramach planu wyznaczyliśmy trzy wielkie cele. Podstawę ich realizacji stanowi dziewięć zobowiązań związanych z naszą działalnością w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i ekonomicznym. POLEPSZANIE WARUNKÓW BYTOWYCH MILIONÓW LUDZI Do 2020 roku poprawimy warunki bytowe milionów osób przy jednoczesnym rozwoju naszej firmy. Po trzecie, nasze starania w zakresie ochrony środowiska dotyczą całego łańcucha wartości od pozyskiwania surowców, poprzez funkcjonowanie zakładów produkcyjnych, aż po sposób, w jaki konsumenci korzystają z naszych produktów. 4 5

5 ZRÓWNOWAZȮNE MARKI, ZRÓWNOWAZȮNY ROZWÓJ Życie w sposób zrównoważony to priorytet naszych marek, który przyczynia się do wzrostu sprzedaży, większego zaangażowania naszych konsumentów i zwiększenia wydajności. POZYTYWNE SPRZĘŻENIE ZWROTNE Za pomocą poniższego diagramu przedstawiamy zjawisko pozytywnego sprzężenia zwrotnego, czyli sposób, w jaki zrównoważony model biznesowy przyczynia się do wypracowania zysków przez naszą firmę. Wzrost generowany przez zrównoważony rozwój Marki, których integralną częścią strategii jest idea zrównoważonego rozwoju, są kluczem do naszego sukcesu biznesowego. Mniej odpadów, mniejsze ryzyko Poprzez ograniczanie strat, m.in. w zużyciu energii elektrycznej czy też wykorzystywanych surowcach, zwiększamy swoją efektywność i zmniejszamy koszty, co przyczynia się do zwiększania marży ze sprzedaży. Zrównoważone innowacje i współpraca Patrzymy na pozyskiwanie surowców, produkcję oraz strategię rozwoju naszych produktów przez pryzmat zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu otwiera się przed nami wiele nowych możliwości wprowadzania innowacji. RENTOWNY WZROST WOLUMENU WZROST NAPĘDZANY ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM ZRÓWNOWAŻONE INNOWACJE I WSPÓŁPRACA ZARZĄDZANIE KOSZTAMI + EFEKTYWNOŚĆ INNOWACJE + INWESTYCJE MARKETINGOWE MNIEJ ODPADÓW, MNIEJ RYZYKA WZROST GENEROWANY PRZEZ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Marki, których integralną częścią strategii jest idea zrównoważonego rozwoju, są kluczem do naszego sukcesu biznesowego. DOVE POPRAWIA SAMOOCENĘ I SZANSE NA SUKCES W BIZNESIE Dove, nasza największa marka kosmetyczna, odnotowała w skali globalnej znaczący wzrost także w 2014 roku. Przyczyniają się do tego kampanie Dove na rzecz poprawy samooceny kobiet. Akcje Dove przyciągają uwagę i zwiększają przywiązanie konsumentów do marki, uwydatniając jej właściwości. W wielu krajach świata w 2014 roku we współpracy ze Światowym Stowarzyszeniem Przewodniczek i Skautek (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) marka zaczęła przyznawać odznaki Free Being Me ( Swobodna we własnej skórze ) dziewczynom, które obalają powszechne mity dotyczące kobiecego ciała. Dzięki tej współpracy Dove dociera do kobiet z ponad 70 krajów na całym świecie dla porównania, w 2013 roku były to 22 kraje. Działania mające na celu poprawę poczucia własnej wartości wśród kobiet, przynoszą efekty również w Polsce. Kampania Szkice Prawdziwego Piękna była zauważona przez miliony konsumentów w naszym kraju. W tym roku nie ustajemy w utwierdzaniu Polek o ich pięknie kontynuacją dotychczasowych starań jest tegoroczna akcja NaroDove Piękno, która ma zachęcić kobiety do pochwalenia się swoim pięknem. Już w pierwszych dniach akcji do manifestu przyłączyło się prawie Polek. PROAKTYWNIE DLA SERCA OGÓLNOPOLSKI PROGRAM WALKI Z CHOLESTEROLEM Na początku 2014 roku zainicjowaliśmy Ogólnopolski Program Walki z Cholesterolem Proaktywnie dla Serca pod patronatem Flory pro.activ. Akcja wspierana jest przez Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą. Zbyt wysoki poziom cholesterolu to jedna z głównych przyczyn zawału serca i udaru mózgu. Z szacunków wynika, że problem ten dotyka ponad połowy dorosłych Polaków. Dlatego też program opracowano kompleksowo - obejmuje on bowiem zarówno diagnostykę, jak i edukację połączoną z kształtowaniem zdrowych nawyków. Na stronie internetowej programu Proaktywnie dla Serca (www.proaktywniedlaserca.pl.) można nieodpłatnie zamówić pakiet startowy do walki z cholesterolem w wersji drukowanej. W jego skład wchodzi voucher na bezpłatne badanie poziomu cholesterolu w ponad 200 placówkach na terenie całej Polski, poradnik oraz książeczka ze zdrowymi przepisami kulinarnymi i ćwiczeniami. Program ma na celu zachęcić Polaków do badań i przybliżyć tematykę związaną z cholesterolem i profilaktyką antycholesterolową. W ubiegłym roku po pakiet startowy Ogólnopolskiego Programu Walki z Cholesterolem sięgnęło ponad 850 tysięcy Polaków, a z bezpłatnych badań cholesterolu skorzystało prawie 45 tysięcy osób! Na stronie programu znajdują się historie osób, które zastosowały się do jego zaleceń i osiągnęły zamierzone wyniki. Nasze działania koncentrują się nie tylko na poprawie smaku i wartości odżywczych wszystkich naszych produktów spożywczych. Zwiększamy również świadomość naszych konsumentów. Dzięki programowi udaje nam się zwrócić uwagę Polaków, że problem podwyższonego cholesterolu dotyczy znacznej części społeczeństwa, jednak dzięki diagnozie i niewielkim zmianom nawyków można sobie z nim skutecznie poradzić. DOMESTOS - EDUKACJA HIGIENY DLA NAJMŁODSZYCH Uruchamiając we wrześniu 2014 roku ogólnopolski program Wzorowa łazienka marka Domestos postanowiła wyjść naprzeciw problemom z jakimi borykają się polscy uczniowie, korzystający ze szkolnych toalet. W ramach kampanii przygotowano scenariusz lekcji uczącej dzieci higieny oraz przeprowadzono konkurs dla szkół. Wykorzystując dowolną technikę, uczniowie mogli zaprezentować swoje wizje wzorowej łazienki, które były poddawane ocenie internautów i jury. Do programu zgłosiło się 375 szkół podstawowych z całej Polski. Do galerii trafiło prawie 13 t ys. prac dzieci 100 najlepiej punktowanych szkół otrzymało roczny zapas środków czystości, a dla trzech zwycięskich placówek Domestos przeznaczył fundusze na metamorfozę toalet. Poprzez akcję uświadomiliśmy przedstawicielom szkół oraz rodzicom, że dobrze zaprojektowane toalety mają ogromne znaczenie dla zdrowia i samopoczucia uczniów. Przyjazne rozwiązania i estetyka sprawiają bowiem, że maluchy korzystają z nich chętnie, a nie w ostateczności. 6 7

6 MNIEJ ODPADÓW, MNIEJSZE RYZYKO Poprzez ograniczanie strat w zużyciu energii elektrycznej, wykorzystywanych surowcach i procesie produkcyjnym, zwiększamy swoją efektywność oraz zmniejszamy koszty, co przyczynia się do zwiększania marży ze sprzedaży. EKO-EFEKTYWNA PRODUKCJA NABIERA TEMPA I PRZYNOSI KORZYŚCI Korzyści biznesowe z ograniczenia oddziaływania na środowisko naturalne mnożą się w miarę wprowadzania zmian w procesie produkcyjnym oraz w składzie naszych produktów i opakowaniach. Od 2008 roku zdołaliśmy zaoszczędzić łącznie ponad 400 milionów euro dzięki eko-efektywnej produkcji, a ogromną rolę odegrała racjonalizacja zużycia energii. Poza samym procesem produkcyjnym rosną także oszczędności uzyskane dzięki innowacyjnym produktom i opakowaniom. W samym tylko 2014 roku zaoszczędziliśmy ponad 200 milionów euro dzięki wydajnemu wykorzystaniu materiałów i sprawniejszej logistyce. Między innymi zmniejszyliśmy objętość naszych proszków do prania i dezodorantów w sprayu, zastosowaliśmy lżejsze i mniejsze opakowania, oraz ulepszyliśmy organizację transportu. W jednym z przypadków wystarczyło, że pracownicy magazynowi zmienili sposób załadunku palet na samochody dostawcze, dodając po dwie na każdy kurs. Dzięki temu zmniejszyło się wykorzystanie samochodów, co z kolei obniżyło koszty i poziom emisji gazów cieplarnianych. W skali działalności w Polsce wyniki poprawy eko-efektywności są również więcej niż zadowalające. Od 2008 roku zmniejszyliśmy emisję gazów cieplarnianych o kilkadziesiąt procent. Taki wynik zawdzięczamy zarówno zmianom w procesach produkcyjnych w naszych czterech fabrykach na terenie Polski, jak i optymalizacji logistyki. Jesteśmy dumni, że za koordynację działań transportowych Unilever w Europie odpowiada wyspecjalizowany dział w katowickim centrum operacyjnym UltraLogistik. Już w pierwszych dwóch latach funkcjonowania działalność jednostki pozwoliła zaoszczędzić firmie ponad 50 mln euro w skali europejskiej. Nie bez znaczenia pozostają także działania dotyczące operacji o mniejszej skali, jak projekt Redukcja kilometrów na trasie przedstawicieli handlowych. Optymalizacja polskich tras sprzedażowych pozwoliła nam na zmniejszenie dziennych dystansów, zużycia paliwa oraz emisji gazów. W skali miesiąca przebiegi zmniejszyły się średnio o 12%, jednocześnie liczba odwiedzonych klientów zwiększyła się o blisko 60%. % 28 W 2014 roku zapotrzebowania na energię w procesie produkcyjnym pochodziło ze źródeł odnawialnych WYELIMINOWANIE ODPADÓW WYSYPISKOWYCH W NASZEJ SIECI FABRYK NA CAŁYM ŚWIECIE Dzięki tysiącom lokalnych kampanii przeprowadzonych przez zespoły Unilever na całym świecie jako pierwsi w historii osiągnęliśmy sukces w tym obszarze. W 2014 roku zespoły, nazywane eliminatorami, całkowicie wyeliminowały odpady wysypiskowe w naszej sieci fabryk na całym świecie, która liczy ponad 240 zakładów w 67 krajach. Jesteśmy pierwszą firmą tej wielkości, której się to udało. Realizując naszą misję zlikwidowaliśmy 140 tysięcy ton odpadów, które składowaliśmy na wysypiskach w 2008 roku. Obecnie papier do torebek na herbatę, produkowany w naszych zakładach w Sankt Petersburgu w Rosji, jest wykorzystywany do produkcji tapet, odpady z majonezu w naszej fabryce Purfleet w Wielkiej Brytanii przetwarzane są na biopaliwo, a z tworzyw sztucznych w Afryce powstają szkolne ławki. 17 od EKO-PACZKI: UWIELBIANE PRZEZ KONSUMENTÓW, LEPSZE DLA NASZEJ PLANETY Nasze koncentraty płynów do prania mają teraz nowe eko-opakowania innowacyjne torebki, które można wykorzystać jako tradycyjny pojemnik albo do uzupełnienia detergentu. Przy produkcji eko-paczek zużywamy do 70% mniej tworzyw sztucznych i wytwarzamy o 50-85% mniej gazów cieplarnianych. Nasze badania wykazały, że w oczach 86% konsumentów zwiększa to atrakcyjność produktu, a 80% uważa, że opakowanie wielokrotnego użytku jest bardziej przyjazne środowisku, dlatego od 2015 roku wprowadzamy je również na rynki w Europie. W samych Chinach zastosowanie eko-paczek w proszkach do prania Omo, płynu do zmiękczania tkanin Comfort i żelu pod prysznic Lux przyniosło oszczędności rzędu 2,5 miliona euro i 940 ton tworzyw sztucznych, co odpowiada masie 25 Boeingów roku wyeliminowaliśmy odpady inne niż niebezpieczne o masie odpowiadającej ciężarowi 17 wież Eiffla ZRÓWNOWAŻONE INNOWACJE I WSPÓŁPRACA Patrzymy na pozyskiwanie surowców, produkcję oraz strategię rozwoju naszych produktów przez pryzmat zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu otwiera się przed nami wiele nowych możliwości wprowadzania innowacji. Współpracując z różnymi partnerami, w tym z organizacjami pozarządowymi, zyskujemy umiejętności oraz sieci kontaktów, których nie bylibyśmy w stanie zbudować samodzielnie. NAJWIĘKSZY PRZEŁOM W PRODUKCJI MYDŁA OD 50 LAT Mycie rąk mydłem to jeden z najlepszych i najprostszych sposobów zapobiegania chorobom. Nasze nowe mydło, Lifebuoy Total 10 z zawartością Activ Naturol Shield (ANS), zapewnia większą skuteczność w zwalczaniu zarazków. Skuteczniej chroni przed bakteriami wywołującymi choroby żołądka, dur brzuszny i cholerę, a ponadto zwalcza zakażenia skóry i oczu. To przełomowe rozwiązanie zaowocowało powstaniem niezwykle skutecznego mydła, przyjemnego w użyciu, a jednocześnie niedrogiego, które było możliwe dzięki opatentowanemu połączeniu synergicznych składników naturalnych. Mydło Lifebuoy z zawartością ANS, przyczynia się do wzrostu całej marki w 2014 roku sprzedaż na całym świecie zwiększyła się o kolejne 15%. MAŁE JEST PIĘKNE Rewolucyjne małe puszki aerozolowe firmy Unilever staną się wkrótce najpopularniejszym produktem na rynku dezodorantów, przynosząc jednocześnie znaczące korzyści naszej planecie, konsumentom i przedsiębiorcom. Kompresja aerozoli to przykład nowych technologii, które sprzyjają rozwojowi marki i oszczędności zasobów. W 2014 roku wprowadziliśmy nasze skompresowane dezodoranty na pięć rynków w Europie. Mniejsze pojemniki starczają na tyle samo czasu i są równie skuteczne, co puszki większych rozmiarów. Zużywają jednak o połowę mniej gazu pędnego i o 25% mniej aluminium, co pozwala zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 16 tysięcy ton. W Wielkiej Brytanii ponad 50% osób, mając do wyboru aerozole skompresowane i zwykłe, wybrało zakup tych pierwszych. Nasze skompresowane dezodoranty w sprayu zużywają o 25 % mniej aluminium i o połowę mniej gazu pędnego LAMPLIGHTER, INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO ZDROWIA I SAMOPOCZUCIA PRACOWNIKÓW Realizując nasz cel poprawy stanu zdrowia i samopoczucia ludzi nie zapominamy o naszych pracownikach. Zdajemy sobie sprawę, że podstawą udanego funkcjonowania biznesu są zmotywowani, zdrowi i zadowoleni pracownicy. Z tą myślą wprowadziliśmy program Lamplighter, który skupia się zarówno na fizycznych, jak i psychicznych aspektach zdrowia ludzi zatrudnionych w koncernie Unilever. Trzy główne obszary inicjatywy to aktywność fizyczna, odżywianie i odporność psychiczna. 300 pracowników Unilever Polska poddało się wnikliwym badaniom krwi, testom wysiłkowym oraz wywiadom lekarskim. Na podstawie wyników każdy otrzymał indywidualne zalecenia w zakresie dalszej profilaktyki i plan rozwoju osobistego. Pojedyncze wyniki posłużyły również do opracowania ogólnej diagnozy całej firmy, która stanowiła podstawę do planowania działań skierowanych do pracowników. W ramach realizacji programu mają oni możliwość korzystania z opieki Lamplighter fizjoterapeuty Logo oraz warsztatów tematycznych: tai-chi, biegowych, czy też szkoleń z zakresu prawidłowych nawyków żywieniowych oraz zarządzania szczęściem i stresem. 8 9

7 ROZWIJAMY SIE, ABY ZMIENIAĆ Ś WIAT NA LEPSZE Wyznaczyliśmy sobie ambitny cel chcemy zmienić sposób działania naszej firmy. Jesteśmy jednak tylko jedną z wielu organizacji na świecie, a zmiana, której potrzebujemy, aby uporać się z problemami społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi, musi nadejść szybko i zdecydowanie. W istocie potrzebne jest gruntowne przekształcenie całego systemu, którego jesteśmy częścią. AGRICULTURE & & SANITATION SMALLHOLDER & & CHCEMY MIEĆ WPŁYW NA NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE WORKING TO WORKING TO ELIMINATE ELIMINATE WORKING TO TO ELIMINATE WORKING TO TO ELIMINATE AGRICULTURE & AGRICULTURE & SMALLHOLDER SMALLHOLDER AGRICULTURE & SMALLHOLDER AGRICULTURE & & SANITATION SMALLHOLDER & & Rozwój dla dobra planety stanowi tym pilniejsze zadanie, że w 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych zamierza przyjąć szereg tzw. celów zrównoważonego rozwoju i uczestniczyć jako pośrednik w wypracowaniu porozumienia w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Aby obie inicjatywy zakończyły się powodzeniem, świat biznesu musi wykazać się zaangażowaniem i aktywnością. Podejmując własne działania, popierając jednocześnie politykę publiczną i współpracując z naszymi partnerami, pragniemy dokonać transformacji zasadniczej zmiany całego systemu, a nie wyłącznie stopniowych postępów. Koncentrujemy się na trzech obszarach, w których mamy możliwości, wpływy i środki, aby dokonać zmiany: ELIMINATING WYELIMINOWANIE ELIMINATING ZJAWISKA WYLESIANIA ELIMINATING SANITATION SMALLHOLDER & & Wyeliminowanie zjawiska wylesiania z łańcucha dostaw do 2020 roku w celu zwalczania zagrożenia związanego ze zmianą klimatu ELIMINATING AGRICULTURE & AGRICULTURE & ROLNICTWO SMALLHOLDER SMALLHOLDER ZRÓWNOWAŻONE I AGRICULTURE DROBNI & SMALLHOLDER PRODUCENCI ROLNI AGRICULTURE & & SANITATION SMALLHOLDER & WODA, URZĄDZENIA & SANITARNE I HIGIENA Upowszechnienie rolnictwa zrównoważonego, a w rezultacie zwiększenie plonów i poprawa warunków bytowych drobnych producentów rolnych Działanie na rzecz powszechnego dostępu do bezpiecznych źródeł wody pitnej, urządzeń sanitarnych i środków higienicznych We wszystkich trzech obszarach kluczową rolę odgrywają kobiety, zarówno jako współinicjatorki zmiany, jak i osoby z niej korzystające. Wzmocnienie pozycji kobiet ma decydujące znaczenie w walce z ubóstwem i w przyspieszaniu globalnego rozwoju. Aby dokonać zmiany na wielką skalę, nie możemy ograniczać się do działań w obrębie naszej firmy i kręgu dostawców. Podejmujemy bliższą współpracę z rządami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w naszej branży, wspólnie pokazując skalę zmiany. Często nasi partnerzy stają się najlepszymi rzecznikami zmiany całego systemu. Jesteśmy przekonani, że koncentrując się na tych trzech obszarach możemy przeciwdziałać zmianom klimatu, a zarazem wspierać rozwój społeczny

8 WYELIMINOWANIE ZJAWISKA WYLESIANIA Pragniemy wyeliminować zjawisko wylesiania ze światowego łańcucha dostaw, tym samym zwalczając zagrożenie związane ze zmianą klimatu. Razem z innymi organizacjami w naszej branży zobowiązaliśmy się doprowadzić do całkowitego zaprzestania wylesiania w procesie produkcji czterech towarów oleju palmowego, soi, wyrobów papierniczych i wołowiny najpóźniej do 2020 roku. Dotyczy to również należących do nas marek herbat i łańcucha dostaw. ZAPOCZĄTKOWUJEMY PRZEMIANY W PRODUKCJI OLEJU PALMOWEGO Dziesięć lat temu Unilever został jednym z inicjatorów Okrągłego Stołu dla Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO), który miał za zadanie zmienić proces produkcji oleju palmowego, stanowiący w niektórych regionach świata główną przyczynę wylesiania. RSPO dąży do opracowania i wdrożenia światowych standardów zrównoważonej produkcji oleju palmowego. Dzisiaj organizacja skupia ponad 2 tysiące członków, którzy odpowiadają łącznie za ponad 40% produkcji oleju palmowego na świecie, przy czym 18% światowej produkcji oleju palmowego spełnia wymogi RSPO. Ponadto zapoczątkowujemy zmiany działając wspólnie z naszymi dostawcami. W grudniu 2013 roku ogłosiliśmy podpisanie porozumienia z firmą Wilmar, ważnym dostawcą i czołową grupą zajmującą się działalnością agrobiznesową w Azji, która reprezentuje ponad jedną trzecią światowego rynku oleju palmowego. Na podstawie umowy firma zobowiązała się dostarczać wyłącznie produkty, które powstały bez szkody dla lasów i z poszanowaniem praw człowieka. Inni plantatorzy, między innymi Cargill i Musim Mas, również przyjęli strategie mające na celu eliminację wylesiania, które dotyczą obecnie 90% wytwarzanego na świecie oleju palmowego. członkowie RSPO odpowiadają za 40 % światowej produkcji oleju palmowego GLOBALNE POSTĘPY W PRZECIWDZIAŁANIU WYLESIANIU I ZMIANOM KLIMATU Osiągnęliśmy znaczące postępy w pozyskiwaniu surowców w sposób zrównoważony. Nie możemy jednak zapobiec wylesianiu działając sami. Przedsiębiorcy, rządy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego muszą współpracować, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, szanując i chroniąc lasy na świecie. Coraz ambitniejsze założenia organizacji sektora prywatnego i rządów związane z ograniczeniem wylesiania znalazły odzwierciedlenie w tzw. Deklaracji w sprawie lasów przyjętej na szczycie klimatycznym ONZ w Nowym Jorku we wrześniu 2014 roku. Deklarację, w której mowa o ograniczeniu wylesiania o połowę do 2020 roku, całkowitego wyeliminowania zjawiska do 2030 roku i zalesienia 350 milionów hektarów terenów zdegradowanych obszaru porównywalnego z powierzchnią Indii poparło ponad 175 różnych podmiotów (państw, stanów, regionów, firm, lokalnych przywódców i organizacji pozarządowych). WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI Aby zwiększyć skalę działania, musimy skoordynować działania przedsiębiorstw i państwa drogą partnerstwa i współpracy. Dobrym przykładem takiego współdziałania jest organizacja Tropical Forest Alliance (TFA), złożona z przedstawicieli rządów Norwegii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Indonezji i Liberii oraz kilkudziesięciu organizacji pozarządowych. Celem TFA jest wyeliminowanie zjawiska wylesiania z łańcucha dostaw producentów dóbr konsumpcyjnych. Organizacja skupia się obecnie na rynku oleju palmowego, soi, wyrobów papierniczych i wołowiny w trzech regionach - Azji Południowo-Wschodniej, gdzie mimo coraz szerszego zasięgu strategii na rzecz eliminacji wylesiania w procesie produkcji oleju palmowego problemem pozostaje jej realizacja (w szczególności zaangażowanie drobnych producentów rolnych), Ameryce Łacińskiej, w której zjawisko wylesiania dotyczy przede wszystkim uprawy soi i produkcji pasz, oraz w Afryce, w której należy ograniczyć ryzyko wylesiania związane ze wzrostem produkcji oleju palmowego

9 UPOWSZECHNIENIE ROLNICTWA ZRÓWNOWAZȮNEGO Pragniemy upowszechnić zrównoważoną produkcję rolną, która stanowi najlepszy sposób na wyeliminowanie głodu, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i poprawę stanu odżywiania, co należy do globalnych celów zrównoważonego rozwoju. Należy podwoić wydajność rolnictwa na świecie i zwiększyć dochody drobnych producentów rolnych. Jako jeden z największych nabywców herbaty, oleju palmowego i warzyw mamy ogromną rolę do odegrania. PRZEŁOMOWE PARTNERSTWO We współpracy z Fundacją Clintona i Fundacją Acumen stworzyliśmy projekt Enhanced Livelihoods Investment Initiative (ELII), który ma pozwolić firmie Unilever na opracowanie bardziej wydajnego sposobu pozyskiwania surowców od drobnych producentów. Partnerstwo umożliwi rolnikom zwiększenie dochodów, a także przyczyni się do polepszenia warunków bytowych aż 300 tysięcy drobnych producentów rolnych i ich społeczności w Afryce, Azji Południowej, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. W ramach inicjatywy ELII w ciągu trzech lat przeznaczymy przynajmniej 10 milionów dolarów na wzrost gospodarczy i walkę z ubóstwem w społecznościach o niskich dochodach, tworząc bardziej otwarte i zrównoważone łańcuchy wartości. Jednym z najważniejszych celów jest wykorzystanie metod rynkowych do zwalczania ubóstwa, tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw prywatnych, które pomagałyby drobnym producentom rolnym zostać częścią naszego globalnego łańcucha dostaw i sieci dystrybucji. PRAGNIEMY UPOWSZECHNIĆ ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE. NASZA ROLA W TYM ZAKRESIE JEST OGROMNA ZDROWIE I ODŻYWIANIE DROBNYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH Współdziałanie z drobnymi producentami rolnymi w celu ochrony zdrowia ich rodzin oraz ich samych, dzięki właściwemu odżywianiu i higienie, sprzyja rozwojowi ekonomicznemu i pomaga zrealizować nasze cele zrównoważonego rozwoju. Wspólnie z fundacją Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) stworzyliśmy globalny program poprawy stanu zdrowia i odżywiania 2,5 miliona osób żyjących w społecznościach wiejskich. W ramach naszego programu (Nutrition Intervention Programme) chcemy dotrzeć do drobnych producentów rolnych i pracowników gospodarstw w naszym globalnym łańcuchu dostaw. Koncentrujemy się przede wszystkim na kobietach pracujących w rolnictwie, kobietach w ciąży oraz dzieciach, ponieważ według badań przeprowadzonych przez GAIN to właśnie one odgrywają główną rolę w walce z niedożywieniem w zubożałych społecznościach wiejskich. LEPSZE WARUNKI BYTOWE DLA 1 MILIONA LUDZI We wrześniu 2014 roku poinformowaliśmy o zawiązaniu strategicznego partnerstwa z organizacją Solidaridad w celu poprawy warunków bytowych 1 miliona osób w naszym rozbudowanym łańcuchu dostaw. Stanowi ono kontynuację naszej wieloletniej współpracy przy projektach skierowanych do ponad 150 tysięcy drobnych producentów rolnych i pracowników gospodarstw. Program potrwa do końca 2017 roku w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji. Jego zadaniem będzie znalezienie sposobów zachęcenia drobnych producentów rolnych do zrównoważonej produkcji herbaty, kakao, oleju palmowego, owoców, warzyw, soi i nabiału, a także organizacja szkoleń, nowych modeli dofinansowania i funduszy kapitału zalążkowego

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

Środowisko. Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Środowisko. Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Środowisko Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń Ochrona środowiska idzie w parze z utrzymywaniem konkurencyjności. 2 Z R O Z

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Zasilamy społeczne innowacje

Zasilamy społeczne innowacje Zasilamy społeczne innowacje Zrównoważony rozwój RWE Polska i RWE Stoen Operator Spis treści List Prezesa RWE Polska...3 Dane i fakty...4 RWE Polska...6 RWE Stoen Operator...7 RWE w Polsce...8 Grupa RWE...9

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzynarodowa. i rozwój. Walka z ubóstwem na świecie w dobie zmian ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Współpraca międzynarodowa. i rozwój. Walka z ubóstwem na świecie w dobie zmian ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Współpraca międzynarodowa Walka z ubóstwem na świecie w dobie zmian i rozwój Dysponujemy obecnie zasobami technicznymi, finansowymi i mate rial nymi niezbędnymi do

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce. raport 2008-2011

Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce. raport 2008-2011 Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce raport 2008-2011 Spis treści Wstęp str. 3 Rozdział I Odpowiedzialny pracodawca str. 25 Rozdział II PRODUKTY O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI POZWALAJĄCE DOKONYWAĆ WŁAŚCIWYCH

Bardziej szczegółowo

Ranking. firm. odpowiedzialnych. Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland. Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712

Ranking. firm. odpowiedzialnych. Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland. Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712 Ranking odpowiedzialnych firm Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712 Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland w w w. g a z e t a p r a w n a. p l Studium przypadku Cadbury Wedel ranking odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki rafał baniak wiceminister gospodarki Szanowni Państwo, Z dużą przyjemnością oddajemy Państwu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Redakcja: Joanna Mieszkowicz Autorzy: Joanna Mieszkowicz, Zofia Karpińska, Elżbieta Majewska, Magdalena Pastuszak, Marta Waldon Konsultacje: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

ZIELONE MIEJSCA PRACY SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA DLA EUROPY

ZIELONE MIEJSCA PRACY SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA DLA EUROPY ZIELONE MIEJSCA PRACY SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA DLA EUROPY SPIS TREŚCI Strona POBUDZENIE RYNKU PRACY I OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO 4 CZYM SĄ SĄ ZIELONE MIEJSCA PRACY? 6 TWORZENIE ZIELONYCH MIEJSC PRACY 8 WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Abstrakt. 92 Miscellanea MBA. CE 4/2012

Abstrakt. 92 Miscellanea MBA. CE 4/2012 92 Miscellanea MBA. CE 4/2012 Management and Business Administration. Central Europe 4/2012 (117): s. 92 106, ISSN 2084 3356, Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego Transformacja w kierunku zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raport o rozwoju społecznym 2011 Zrównoważony rozwój i równość: Lepsza przyszłość dla wszystkich

Podsumowanie Raport o rozwoju społecznym 2011 Zrównoważony rozwój i równość: Lepsza przyszłość dla wszystkich Podsumowanie Raport o rozwoju społecznym 2011 Zrównoważony rozwój i równość: Lepsza przyszłość dla wszystkich Prawa autorskie 2011 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

25 lat ochrony środowiska w Polsce

25 lat ochrony środowiska w Polsce 25 lat ochrony środowiska w Polsce Redakcja Sandra Kokocińska, Mikołaj Maternik, Piotr Matuszewski Korekta Barbara Kostrzewska Egzemplarz bezpłatny wydany w ramach XVIII Międzynarodowego Kongresu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Czas na zmianę. Wybierz lokalność! Jak wspierać system żywnościowy przyjazny przyrodzie i ludziom?

Czas na zmianę. Wybierz lokalność! Jak wspierać system żywnościowy przyjazny przyrodzie i ludziom? Czas na zmianę. Wybierz lokalność! Jak wspierać system żywnościowy przyjazny przyrodzie i ludziom? Publikacja powstała w ramach kampanii WYŻYWIĆ ŚWIAT na rzecz suwerenności żywnościowej i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Zdrowie publiczne W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE UE dąży do tego, by chronić ludzkie zdrowie na każdym etapie życia. SPIS TREŚCI Dlaczego potrzebujemy unijnej

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

30 propozycji Energy Cities

30 propozycji Energy Cities Europejskie stowarzyszenie władz lokalnych zainteresowanych swoją energetyczną przyszłością 30 propozycji Energy Cities prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich W nawiązaniu do: Projekt

Bardziej szczegółowo