RAPORT 2005 * O FUNDACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT 2005 * O FUNDACJI"

Transkrypt

1 * O FUNDACJI Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA rozpoczęła działalność w 1994 roku. Jest organizacją pozarządową, działającą na zasadzie non for profit. Źródłem finansowania działalności Fundacji są środki uzyskiwane na realizację opracowywanych przez nas projektów oraz dochody z własnej działalności gospodarczej. Nasze cele: wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie warunków dla rozwoju turystyki, wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz zmniejszania bezrobocia i rozwoju gospodarczego, wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji, kultury, ochrony środowiska, ochrony zabytków i rozwoju gospodarczego. W 2005 roku Fundacja realizowała programy na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzenia nowych miejsc pracy: poręczenia kredytów bankowych i pożyczek, udzielanie mikropożyczek, szkolenia i doradztwo dla małych firm i osób bezrobotnych, upowszechnianie informacji gospodarczych. Pomagaliśmy samorządom i organizacjom pozarządowym przygotowywać wnioski do programów pomocowych oraz upowszechnialiśmy informacje o Unii Europejskiej. Uczestnikami szkoleń i staży w Fundacji byli także przedstawiciele samorządów lokalnych, biznesu i organizacji z wielu regionów Polski oraz z Armenii, Ukrainy, Białorusi, Łotwy, Litwy, Rosji, Tadżykistanu, Gruzji. Realizowaliśmy, powierzoną nam w 2002 r. przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności, rolę krajowego operatora Programu English Teaching II, którego głównym celem jest wspieranie działań na rzecz poprawy nauczania języka angielskiego i jego promocji wśród dzieci i młodzieży, szczególnie w małych miejscowościach na terenie całego kraju. 1

2 *FUNDATORZY, RADA, ZARZĄD, PRACOWNICY Realizacja opisanych w raporcie działań nie byłaby możliwa bez współpracy z wieloma instytucjami, organizacjami i osobami z kraju i zagranicy. Wszystkim składamy serdeczne podziękowania i zapraszamy do dalszej współpracy Założycielami Fundacji są: Fundacja NIDA jest członkiem Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych Budimex Sp. z o.o. w Olsztynie Bank Spółdzielczy w Nidzicy Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie Gmina Nidzica Konsmetal 2 S.A. w Nidzica Konsmetal S.A. w Warszawie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z oo w Nidzicy Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Nidzicy Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami TOPOS Sp. z o.o. w Olsztytnie Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej Izolacja w Nidzicy Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy Spółdzielnia Mieszkaniowa ODBUDOWA w Nidzicy Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Wojewoda Olsztyński Rada Fundacji: Edward Zakrzewski- Przewodniczący Tadeusz Miecznikowski- Zastępca Zarząd Fundacji: Krzysztof Margol- Prezes Zarządu Barbara Płoska- Członek Zarządu Bogdan Kalinowski- Członek Zarządu 2

3 * FUNDATORZY, RADA, ZARZĄD, PRACOWNICY Pracownicy Fundacji w 2005 roku: o Krzysztof Margol- Prezes Fundacji o Barbara Płoska- Główna księgowa Fundacji o Barbara Margol- Dyrektor Szkoły Języków Obcych o Elżbieta Adamowska- Księgowa o Anita Gumińska- Koordynator programu ROSzEFS o Joanna Krystkiewicz Hablutzel- Koordynator programu Nidzickie Forum Partnerów Klucz do Sukcesu o Sławomir Gumiński- Koordynator Funduszy Poręczeniowych o Dorota Czarzasta- Wardyn- Animator Programu ROSzEFS o Justyna Ostrowska- Pracownik biurowy o Anna Krzyżak- Żuchowska- Koordynator programu EQUAL o Magdalena Pepłowska- Krzykwa-Szkoła Języków Obcych Oscar NIDA; o Agnieszka Bagińska- Asystent koordynatora w Programie ROSzEFS do spraw Unijnych o Justyna Kowalczyk- Sekretariat programu English Teaching o Barbara Gostkowska- Sekretariat programu English Teaching 3

4 * PROGRAMY PORĘCZENIA WEDŁUG PRZEZNACZENIA KREDYTÓW kapitał obroto wy 28% zakup pojazd ów 11% 21% zakup sprzętu 42% WSPIERANE BRANŻE 1% zakup lub renowa cja nieruch omości 19% 38% FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA udziela poręczeń kredytów bankowych i pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw od 1994r. Kapitał funduszu utworzony dzięki środkom wniesionym przez samorządy gmin Nidzicy, Kozłowa, Janowa, Janowca Kościelnego, Agencji Nieruchomości Rolnych jak również dotacjom otrzymanym z polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i wniesionym środkom własnym wynosi obecnie ,98 zł i w ramach podpisanej umowy ma zagwarantowane otrzymanie kolejnych 4 mln zł z przeznaczeniem na wsparcie firm w tej formie. O możliwości uzyskania poręczenia w wysokości maksymalnej 70% kapitału kredytu/pożyczki, nie więcej jednak jak 50 tys EUR, ubiegać się mogą przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie powiatu nidzickiego, szczycieńskiego oraz gminy Olsztynek. W roku 2005 Fundacja udzieliła 23 poręczenia na łączną kwotę zł. Wartość pozyskanych dzięki poręczeniom kredytów wyniosła zł. Poręczane kredyty miały charakter inwestycyjny ( 8 kredytów) oraz obrotowy ( 15 kredytów). Średnia wysokość udzielanego poręczenia wyniosła 116 tys. zł i stanowiła ponad 41 % zabezpieczenia wierzytelności. Łącznie od momentu istnienia Fundusz Poręczeń Kredytowych NFR NIDA udzielił 241 poręczeń na łączną kwotę zł, co pozwoliło na zaciągnięcie kredytów o wartości ,231zł 23% usługi produkcja budownictwo 17% rolnictwo handel PUNKT KONSULTACYJNY Od 1998 roku obsługujemy Punkt Konsultacyjny dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zadaniem Punktu jest min. Informowanie przedsiębiorców o źródłach możliwego finansowania, wliczając w to informacje o dotacjach ze środków krajowych bądź unijnych, konsultacje przy składanych przez przedsiębiorców wnioskach o pomoc finansową lub też informacje teleadresowe. Przedsiębiorca korzystający z nieodpłatnych usług Punktu otrzymuje zaświadczenie o udzielanie pomocy publicznej de minimis. W roku 2005 udzielono konsultacji 31 przedsiębiorcom o wartości pomocy w kwocie zł 4

5 *PROGRAMY liczba udzielonych Pożyczki wg wartości do 10 tys PLN Pożyczki wg branż produkcja handel usługi od 10 do 30 tys PLN od 30 do 50 tys PLN W 2005 roku łącznie udzielono 26 pożyczek na kwotę zł. MIKROPOŻYCZKI Od 2000 r. Fundacja NIDA obsługuje fundusze mikropożyczkowe. Ze względu na swój charakter różnią się one maksymalną kwotą możliwej pożyczki, jej przeznaczeniem oraz wysokością oprocentowania. Mikropożyczki z Fundacji Wspomagania Wsi O pożyczkę starać się mogą mieszkańcy powiatu nidzickiego, którzy zamieszkują na wsi lub prowadzą tam działalność. Pożyczka może zostać przeznaczona na produkcję ( z wyłączeniem rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa), usługi, handel oraz turystykę. Maksymalna kwota pożyczki dla osoby rozpoczynającej działalność to PLN i PLN dla istniejącej firmy pod warunkiem zwiększenia dotychczasowego stanu zatrudnienia o co najmniej jedna osobę. Oprocentowanie pożyczki wynosi 5% dla pracowników byłych PGR lub członków ich rodzin i 8% dla pozostałych pożyczkobiorców. Okres spłaty wynosi 24 miesiące. Zabezpieczeniem jest weksel oraz poręczenie jednej lub dwóch osób w zależności od kwoty pożyczki. Pożyczki z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości O pożyczkę w maksymalnej wysokości EUR starać się mogą wyłącznie mali przedsiębiorcy (z wyłączeniem spółek prawa handlowego) z terenu powiatu nidzickiego. Przeznaczeniem pożyczki mogą być inwestycje, zwiększenie zatrudnienia oraz restrukturyzacja firmy. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0.5 redyskonta weksli. Zabezpieczeniem jest weksel własny, poręczony przez osoby trzecie. Pożyczkę należy spłacić w okresie 36 miesięcy. Pożyczki z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości Pożyczki w kwocie do PLN udzielane są małym i średnim firmom na cele inwestycyjne i obrotowe. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne, stopa lombardowa o 0.25%, pożyczka jest udzielana na okres 36 miesięcy. Karencja w spłacie kapitału do 3 miesięcy jest wliczana w okres trwania pożyczki. Dotychczas udzieliliśmy 113 pożyczek na łączną kwotę zł. W roku 2005 udzielone zostały:3 pożyczki na kwotę zł z funduszu Fundacji Wspomagania Wsi, 2 pożyczki z funduszu PARP na kwotę zł oraz 15 pożyczek ze środków Polskiej Fundacji Przed. na kwotę zł.. 5

6 *PROGRAMY ENGLISH TEACHING Fundacja NIDA jest krajowym operatorem Program u Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING. W 2005 roku Program realizowany był wielotorowo: Konkurs grantowy Small Grants Inicjatywy- w ramach którego dofinansowano 44 związane z popularyzacją języka angielskiego oraz jego nauczaniem w ciekawej, pozalekcyjnej formie. Łączna kwota dotacji udzielonych na ten cel przez Fundację NIDA wyniosła 411,957 zł. Konkurs grantowy Small Grants Wakacje z językiem angielskim dofinansowano 17 projektów, których termin realizacji przypadał na okres wakacji. W ramach konkursu przyznano dotacje na łączną kwotę 153,735 zł. Konkurs grantowy Follow Me- wspieranie projektów realizowanych w trzeciej edycji Programu English Teaching, oceniany przez Członków Grupy Doradczej Ekspertów Programu jako modelowe i warte powielania. W ramach konkursu grantowego przyznane zostały dotacje na kontynuacje 3 projektów, w łącznej kwocie 54,450 zł Konkurs grantowy Native Speaker w naszej szkole dofinansowanie 23 projektów, w ramach których zorganizowane zostały jednodniowe wizyty native speakerów w dotowanych szkołach. Kwota dofinansowania wyniosła zł 6

7 RAPORT *PROGRAMY 2005 Teaching English Teachers 15 weekendowych szkoleń dla nauczycieli języka angielskiego, w których łącznie uczestniczyło 399 anglistów z całego kraju, niektórzy kilkakrotnie, ponieważ kontynuowali szkolenia w kolejnych modułach. III Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego- English Teaching Market- odbyło się w dniach 30 czerwca-2 lipca 2005r. w Starych Jabłonkach k/ostródy ( woj. warmińsko- mazurskie). Gośćmi specjalnymi ET- Market byli Piotr Nowina- Konopka oraz Irena Dzierzgowska, a wykład inauguracyjny nt. Nauczanie języka angielskiego we współczesnej szkole wygłosiła prof. Teresa Siek- Piskozub. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 579 osób, w tym 462 nauczycieli angielskiego z całej Polski. Nauczyciele biorący udział w warsztatach mogli poznać min. metody pracy w dużych grupach, metody pracy z dyslektykami, możliwości płynące z wykorzystania Internetu i komputera w pracy dydaktycznej, metody wykorzystywania w nauczaniu technik plastycznych i manualnych a także zasady opracowywania wniosków do programów pomocowych Unii Europejskiej. 7

8 *PROGRAMY NIDZICKIE FORUM PARTNERÓW KLUCZ DO SUKCESU Od r. do realizowany był na terenie powiatu nidzickiego projekt Nidzickie Forum Partnerów Klucz do Sukcesu. W ramach jego realizacji powołano FORUM PARTNERÓW, którego celem był koordynowanie działań Centrum Przedsiębiorczości działającego przy Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA oraz Centrum Planowania Kariery przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Zrealizowanych zostało 6 spotkań liderów instytucji i organizacji zaangażowanych w przygotowanie lokalnej polityki na rzecz zatrudnienia i rozwoju. Efektem jest podpisanie przez lokalnych liderów Karty Współpracy Nidzickiego Forum Partnerów. Przeprowadzono 8 szkoleń warsztatowych (dwa szkolenia trzy dniowe, pięć szkoleń dwu dniowych w tym jedno szkolenie wyjazdowe) z zakresu podniesienia kwalifikacji pracowników instytucji uczestniczących w projekcie oraz ich partnerów, przeszkolono 108 osób. Udzielono 100 godzin konsultacji, z których skorzystało 5 instytucji i organizacji. Opracowana została analiza Rynku Pracy, która obejmuje: analizę strefy gospodarczej powiatu, analizę oczekiwań przedsiębiorców co do kwalifikacji pracowników, analizę kwalifikacji, które oferuje szkolnictwo miejscowe. Opracowana analiza została przedstawiona na posiedzeniu Rady Powiatu Nidzickiego. Analiza została wydana w wersji książkowej, która rozpowszechniona została wśród liderów zaangażowanych w realizację projekt oraz w wersji broszury informacyjnej. Wydano także wersję skróconą analizy rynku pracy, która jest upowszechniana wśród przedsiębiorców, radnych, urzędników, szkół i instytucji szkoleniowych, organizacji społecznych oraz zainteresowanych mieszkańców. Na zakończenie realizacji projektu podpisano KARTĘ WSPÓŁPRACY, która reguluje zakres i zasady współpracy. Karta będzie podstawowym dokumentem przyszłych wspólnych inicjatyw oraz podstawą łączenia zasobów lokalnych instytucji i organizacji w nowych projektach na rzecz lokalnego rozwoju. 8

9 *PROGRAMY REGIONALNY OŚRODEK SZKOLENIOWY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w województwie warmińsko- mazurskim Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA od 23 lutego 2005r. do 23 grudnia 2005r. realizowała projekt Warmińsko Mazurskie Centrum Doradcze Europejskiego Funduszu Społecznego i był jednym z dwóch ośrodków ROSzEFS w województwie warmińsko - mazurskim. Nidzicki Ośrodek działał na terenie dziesięciu powiatów województwa warmińsko mazurskiego: nidzickiego, olsztyńskiego, mrągowskiego, piskiego, szczycieńskiego, giżyckiego, węgorzewskiego, ełckiego, gołdapskiego, oleckiego, Celem głównym projektu była pomoc organizacjom i instytucjom w regionie Warmii i Mazur w rozwijaniu umiejętności przygotowywania i realizacji projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz tworzenie inicjatyw z dziedziny rozwoju zasobów ludzkich. Cele te były osiągane poprzez świadczenie bezpłatnych usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych dla potencjalnych projektodawców oraz promocję i upowszechnianie wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym. SZKOLENIA Celem organizowanych w ramach projektu szkoleń grupowych było podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli projektodawców na temat EFS oraz funduszy przedakcesyjnych wspierających inicjatywy z zakresu rozwoju zasobów ludzkich. ANIMOWANIE LOKALNYCH INICJATYW W ZAKRESIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH Celem tego działania była pomoc w wygenerowaniu i rozwijaniu inicjatyw z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, które mogą uzyskać dofinansowanie z EFS oraz pomoc potencjalnym projektodawcom w przygotowaniu wysokiej jakości projektów. USŁUGI INFORMACYJNE I PROMOCYJNE Celem tego działania było podnoszenie wiedzy uczestników szkoleń, seminariów, konferencji potencjalnych projektodawców oraz osób związanych z innymi, różnymi instytucjami korzystającymi z tych inicjatyw i grup docelowych odbiorców EFS, na temat możliwości jakie stwarza EFS w Polsce po przystąpieniu do UE. 9

10 *PROGRAMY Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA uczestniczy w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem naszego projektu jest zbudowanie przedsiębiorstwa społecznego pod nazwą WIOSKA GARNCARSKA i promocja wspólnych działań lokalnych partnerów w zakresie aktywizacji zawodowej oraz ze środowisk marginalizowanych i wykluczonych społecznie. W związku z położeniem powiatu, walorami przyrodniczo turystycznymi oraz historią i tradycjami regionu, zakładamy, że przedsiębiorstwo będzie zorganizowane wokół zagadnień rozwoju turystyki oraz tradycyjnego rzemiosła. W związku z uruchomieniem przedsiębiorstwa społecznego, planujemy zakup siedliska, a następnie remont budynków w celu przystosowania ich do działalności: Działalność rzemieślnicza Działalność informacyjna, promocyjna i szkoleniowa Działalność agroturystyczna Partnerami Programu w Powiecie są: Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Starostwo Powiatowe w Nidzicy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy Urząd miasta w Nidzicy Nidzicki Fundusz Lokalny Urząd Gminy Janowo DREHABUD sp. Jawna Biuro Obsługi Firm Katarzyna i Piotr Wiejak Centrum Kształcenia Praktycznego Wioska Garncarska to projekt na stworzenie przedsiębiorstwa, którym będzie cała wieś. 10

11 *PROGRAMY PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER + Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nidzicy oraz z udziałem gmin : Nidzica, Janowo, Kozłowo i Janowiec Kościelny realizuje Pilotażowy Program Leader+ pt. Opracowanie strategii rozwoju obszarów wiejskich ziemi nidzickiej. Celem programu jest: Opracowanie strategii obszarów wiejskich powiatu nidzickiego, w jej tworzeniu będą uczestniczyli mieszkańcy- przedstawiciele różnych środowisk z każdej gminy powiatu. Stworzenie Lokalnej Grupy Działania, która będzie mogła pozyskiwać środki na realizację opracowanego programu. Zachęcenie i zaangażowanie mieszkańców wsi do udziału w przygotowaniu projektów Promocja terenów wiejskich powiatu oraz jego możliwości rozwojowych Budowanie partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz rozwoju terenów wiejskich Tworzenie warunków do wykorzystania potencjału rozwojowego terenów wiejskich. W I etapie programu we wszystkich gminach powiatu odbywały się szkolenia na temat Partnerstwa Lokalnego, w których wzięło w sumie 115 osób z ok. 20 stowarzyszeń, sołectw i lokalnych instytucji. W II etapie opracowano analizę potencjału turystycznego wiejskich terenów powiatu nidzickiego. Powstała Lokalna Grupa Działania pod nazwą Brama Mazurskiej Krainy, która w II schemacie programu wdrażać będzie plany dotyczące realizacji strategii obejmujących promocję obszarów wiejskich i animowanie współpracy partnerów lokalnych. Schemat II pozwoli na realizację kompleksowych projektów o charakterze wielosektorowym uwzględniających w szczególności rozwój turystyki, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, a także działania szkoleniowe. 11

12 *INNE WAŻNE WYDARZENIA CZWARTE OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH W dniach od maja 2005 r. w Marózie koło Waplewa odbyło się CZWARTE OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH. W spotkaniu wzięło udział 500 osób z całej Polski. Byli to przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, mediów lokalnych i nieformalnych grup realizujących ciekawe inicjatywy na terenach wiejskich. Spotkanie przebiegało pod hasłem: TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach programu Wieś aktywna- budowanie społeczeństwa informacyjnego e-vita, prowadzonego wspólnie przez Fundację Wspomagania Wsi, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Cisco Systems. Celem programu jest popularyzacja potencjału i zastosowań technologii informacyjnych w działaniach sprzyjających przedsiębiorczości, edukacji i działaniom społecznym na wsi i w małych miastach. Podczas spotkania działały punkty informacyjne fundacji, funduszy i programów pomocowych (m.in. Krajowy Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Fundusz Współpracy, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa). W piątek 13 maja odbył się Jarmark Inicjatyw Wiejskich. Podczas którego zaprezentowały się organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz indywidualni twórcy. Podczas jarmarku odbyła się także prezentacja Centrum Wolontariatu. Organizatorami spotkania byli Fundacja Wspomagania Wsi i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Sponsorami spotkania byli: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi oraz Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Spotkanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej. 12

13 SZKOŁA SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH OSCAR-NIDA Szkoła Języków Obcych OSCAR-NIDA prowadzona jest przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA" od 1998r. Szkoła organizuje kursy języka angielskiego w grupach osobowych w systemie semestralnym, zarówno dla dzieci jaki i dorosłych. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne w różnych grupach zaawansowania. Niezależnie od stopnia zaawansowania ogólna liczba zajęć w semestrze wynosi 60 godzin lekcyjnych. W swojej ofercie Szkoła Języków Obcych OSCAR-NIDA posiada: Kursy języka angielskiego Wszystkie stopnie zaawansowania i intensywności Przygotowanie do egzaminów Cambridge Kursy specjalistyczne dla firm Zagraniczni lektorzy Oryginalne podręczniki i nowoczesne pomoce audiowizualne Systematyczne sprawdzanie postępów w nauce Certyfikaty i świadectwa ukończenia Dla stałych słuchaczy bezpłatny dostęp do Internetu. Zajęcia prowadzone są na zasadzie grup z wolnego naboru: dwa razy w roku we wrześniu i w lutym oraz dla grup pracowników firm i instytucji. Szkoła stosuje systemy zniżek: za wyniki w nauce oraz zniżkę rodzinną. W roku szkolnym 2004/2005 do szkoły uczęszczało 95 osób w 10 grupach. Przy szkole działa również biuro tłumaczeń. 13

14 * SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZYCHODY 2005 r. I. Dotacje programowe ,65 zł Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Fundacja Współpracy Fundacja im. St. Batorego Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Polityki Społecznej Powiatowy Urząd Pracy Fundacja Wspomagania Wsi II. Darowizna Banku Spółdzielczego III. Odsetki bankowe i od pożyczek IV. Pozostałe Przychody ,47 zł ,80 zł ,38 zł ,00 zł zł zł zł 32,020 zł zł zł ,91 zł ,80 zł V. Przychody z działalności gospodarczej ,27 zł VI. Przychody na obsługę funduszy RAZEM PRZYCHODY ,05 zł ,68 zł 14

15 * SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOSZTY 2005 r. 1. English Teaching ,16 zł 1. Ogólnopolskie Spotkania Nauczycieli Języka Angielskiego 2. Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich ,03 zł zł 3. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zł 4. Nidzickie Forum Partnerów (PARP) ,20 zł 5. Punkt Konsultacyjny ,35 zł 6. ROSzEFS ,02 zł 7. LEADER ,82 zł 8. Obsługa Funduszy Poręczeniowych ,05 zł 9.. Darowizny ,zł 10 Koszty związane z działalnością gospodarczą zł 11. Koszty związane z bieżącą działalnością i obsługą programów RAZEM 221,513,56 zł 2, ,19 zł 15

16 *SPONSORZY I PARTNERZY Agencja Nieruchomości Rolnych Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Ambasada Stanów Zjednoczonych - Program Małych Grantów Bank Spółdzielczy w Nidzicy Centrum Młodzież dla Wolności Słowa (Kaliningrad) Centrum Informacji Europejskiej Fundacja im. Stefana Batorego Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Samorządu Lokalnego w Olsztynie Fundacja Wspomagania Wsi Fundacja Fundusz Współpracy Polska Fundacja Przedsiębiorczości Księgarnia Językowa Glob Books z Olsztyna Langenscheidt Polska Ministerstwo Edukacji Narodowej i Spotu Ministerstwo Gospodarki Departament Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwo Polityki Społecznej Narodowy Bank Polski Program Edukacji Ekonomicznej Nidzicki Fundusz Lokalny Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Portal internetowy Portal internetowy Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Stowarzyszenie Innowatorów Społecznych ASHOKA Starostwo Powiatowe w Nidzicy Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 16

NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA 13-100 Nidzica, pl. Wolności 1 tel. 89 625 22 26, fax. 89 625 43 37 www.nida.pl, nida@nida.pl HISTORIA I CELE DZIAŁALNOŚCI NIDZICKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2002 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

RAPORT 2002 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA RAPORT 2002 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA Opracowanie: Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA Zdjęcia pochodzą z archiwum Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA Wydawca: Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA pl. Wolności

Bardziej szczegółowo

Już od 12 lat pracownicy i partnerzy Nidzickiej Fundacji Rozwoju "NIDA" wspierają rozwój przedsiębiorczości, promują lokalne inicjatywy, wdrażają

Już od 12 lat pracownicy i partnerzy Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA wspierają rozwój przedsiębiorczości, promują lokalne inicjatywy, wdrażają NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU "NIDA" 13-100 Nidzica, pl. Wolności 1 tel. 89 625 22 26, fax. 89 625 43 37 www.nida.pl, nida@nida.pl RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI W 2006 ROKU 1 O FUNDACJI Nasze cele: wspieramy rozwój

Bardziej szczegółowo

Wioska Garncarska dobra praktyka

Wioska Garncarska dobra praktyka Projekt pn. Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie

Bardziej szczegółowo

W 2001 r. Fundacja NIDA otrzymała wyróżnienie Fundacji Pro Publico Bono. Fundacja NIDA jest Ośrodkiem Krajowego Systemu Usług Nr 1404

W 2001 r. Fundacja NIDA otrzymała wyróżnienie Fundacji Pro Publico Bono. Fundacja NIDA jest Ośrodkiem Krajowego Systemu Usług Nr 1404 WPROWADZENIE W 2001 r. Fundacja NIDA otrzymała wyróżnienie Fundacji Pro Publico Bono Fundacja NIDA jest Ośrodkiem Krajowego Systemu Usług Nr 1404 Fundacja NIDA jest członkiem Krajowego Stowarzyszenia Funduszy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY ZA ROK 2007 Nazwa wnioskodawcy: NIDZICKA FUNDCJA ROZWOJU NIDA Siedziba i adres: PLAC WOLNOŚCI 1, 13-100 NIDZICA Data wpisu do rejestru, nr w rejestrze: WPIS DO

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA WPROWADZENIE Szanowni Państwo! Przedstawiam Państwu raport z działalności Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA za 2001 rok. W 2001 roku podobnie jak w latach poprzednich

Bardziej szczegółowo

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. RAPORT 2008 ROK NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU "NIDA" RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI W 2008 ROKU

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. RAPORT 2008 ROK NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI W 2008 ROKU NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU "NIDA" 13-100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 3 tel. 89 625 36 51, fax. 89 625 36 51 wew. 8 www.nida.pl, nida@nida.pl RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI W 2008 ROKU O FUNDACJI Nasze cele: wspieramy

Bardziej szczegółowo

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP.

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Spotkanie brokerskie z przedsiębiorcami i pracownikami z branży piekarniczo - cukierniczej województwa warmińsko-mazurskiego. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

1994-2014. Co zrobiliśmy ze swoją wolnością?

1994-2014. Co zrobiliśmy ze swoją wolnością? 1994-2014 Co zrobiliśmy ze swoją wolnością? 1 Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy raport z 20 lat działalności Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. Jesteśmy dziećmi 4 czerwca, nasz jubileusz zbiega się

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie 3. 2. Historia i cele działalności Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. 3. Akredytacja w Krajowym Systemie Usług 5

1. Wprowadzenie 3. 2. Historia i cele działalności Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. 3. Akredytacja w Krajowym Systemie Usług 5 1. Wprowadzenie 3 2. Historia i cele działalności Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA 4 3. Akredytacja w Krajowym Systemie Usług 5 4. Realizacja programów: 4.1 Fundusze Poręczeń Kredytowych 6 4.2 Mikropożyczki

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Współpraca kluczem do sukcesu na przykładzie działań Fundacji NIDA

Współpraca kluczem do sukcesu na przykładzie działań Fundacji NIDA na przykładzie działań Fundacji NIDA KRZYSZTOF MARGOL - PRZEDSIĘBIORCY - OSOBY BEZROBOTNE - OSOBY ROZPOCZYNAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA WŁASNY RACHUNEK - MŁODZIEŻ - SAMORZĄDY LOKALNE - ORGANIZACJE

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STYPENDIALNE PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE NIEZAPOMINAJKA WARMIA-MAZURY LOKALNIE GREGOROVIUSY I JASTRZĘBIE V4

PROGRAMY STYPENDIALNE PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE NIEZAPOMINAJKA WARMIA-MAZURY LOKALNIE GREGOROVIUSY I JASTRZĘBIE V4 1999-2014 Nidzicki Fundusz Lokalny aktywność PROGRAMY STYPENDIALNE PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE NIEZAPOMINAJKA WARMIA-MAZURY LOKALNIE GREGOROVIUSY I JASTRZĘBIE V4 Stypendia historia programów Pierwsze lata:

Bardziej szczegółowo

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. RAPORT 2009 ROK

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. RAPORT 2009 ROK NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU "NIDA" 13-100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 3 tel. 89 625 36 51, fax. 89 625 36 51 wew. 8 www.nida.pl, nida@nida.pl RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU O FUNDACJI Nasze cele: wspieramy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Giżycko 19 czerwca 2012 roku 1 31 lipca 1998 w Sądzie Rejonowym dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA 13-100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 3 tel. 89 625 36 51, fax. 89 625 36 51 wew. 8 www.nida.pl, nida@nida.pl RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU O FUNDACJI Nasze cele: wspieranie

Bardziej szczegółowo

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Źródła wsparcia 1. Preferencyjne mikropożyczki dofinansowywane ze środków UE oraz z budżetu krajowego 2.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Giżycko 19 czerwca 2012 roku 1 31 lipca 1998 w Sądzie Rejonowym dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ POPRZEZ DZIAŁANIA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA OBSZAR: AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA na podstawie działalności statutowej LGD Warmiński Zakątek 2007 2013, perspektywa

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie Giżycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu.

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. Załącznik do uchwały nr VI/78/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. (za okres od 16 lipca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ZAŁĄCZNIK NR 2 Załącznik do uchwały nr XLVI/286/2002 Rady Powiatu w Olecku z dnia 18 kwietnia 2002 roku PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU w POWIECIE OLECKIM NA LATA 2002-2006 Kwiecień 2002 rok I. Cel

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie przy szkole

Stowarzyszenie przy szkole Mikoszewo 25.05.2015 Stowarzyszenie przy szkole jako sposób na aktywizację społeczności lokalnej na rzecz dzieci i młodzieży Stowarzyszen ie krok po kroku Jak założyć stowarzyszenie? źródło: ngo.pl Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Komponent A Mikropożyczki

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Komponent A Mikropożyczki Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Komponent A Mikropożyczki Zrealizowane działania, osiągnięte rezultaty Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Założenia Programu Głównym zadaniem PAOW było

Bardziej szczegółowo

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY!

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY! Biuletyn PREMD Numer 3(7)/2012 Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem informacji nie

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START Możliwości finansowania nowych podmiotów gospodarczych Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Współpraca finansowa (otwarte konkursy ofert)

Współpraca finansowa (otwarte konkursy ofert) Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU DL DLA LEADERA ZAŁOŻENIA I CEL FUNDUSZU

REGULAMIN FUNDUSZU DL DLA LEADERA ZAŁOŻENIA I CEL FUNDUSZU REGULAMIN FUNDUSZU DL DLA LEADERA FUNDUSZ DZIAŁAJ LOKALNIE DLA PROGRAMU LEADER. DOTACJE I POŻYCZKI jest częścią programu Działaj Lokalnie VII finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności realizowanego

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Dostępne instrumenty wsparcia finansowego dla nowo powstałych Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Monika Szymańska, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW projekt realizowany przez MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYM STAWIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności za 2012 rok

Raport z działalności za 2012 rok Raport z działalności za 2012 rok NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA 13-100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 3 tel. 89 625 36 51, fax. 89 625 36 51 wew. 8 www.nida.pl, nida@nida.pl O FUNDACJI Nasze cele: wspieranie

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Poznań 16 grudnia 2014 r. Lesław Czernik

Poznań 16 grudnia 2014 r. Lesław Czernik System wsparcia sołectw przystępujących do odnowy wsi na Dolnym Poznań 16 grudnia 2014 r. Program został wprowadzony na Dolnym w 2009 roku. Celem zainicjowania programu regionalnego była konieczność podjęcia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Regionalny Fundusz Pożyczkowy Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3, tel. 089 521 12 78/79 www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail:wmarr@wmarr.olsztyn.pl Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

F R R R. Fundacja R ozw oju R egionu R abka 2002-2006

F R R R. Fundacja R ozw oju R egionu R abka 2002-2006 F R R R Fundacja R ozw oju R egionu R abka 2002-2006 Co zrobiono od roku 2002 Zarząd F undacji R R R pełnił swoje obowiązki w składzie: Krzysztof P isiewicz P rezes Jan P yka V-ce P rezes Marek Świder

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Optymalny model odnowy wsi. Katowice 14.12.2012 r.

Optymalny model odnowy wsi. Katowice 14.12.2012 r. Optymalny model odnowy wsi Katowice 14.12.2012 r. Trzon programu stanowi oś URZĄD MARSZAŁKOWSKI GMINA SOŁECTWO Urząd Marszałkowski - Ustala zasady funkcjonowania, - Dokonuje naboru gmin, - Wprowadza elementy

Bardziej szczegółowo

Dolina Karpia -szansa na przyszłość

Dolina Karpia -szansa na przyszłość Dolina Karpia -szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Nowy Targ, 13 grudnia 2012 r.

FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Nowy Targ, 13 grudnia 2012 r. FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Nowy Targ, 13 grudnia 2012 r. 1 Źródła finansowania projektu Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER dla NGO nr 5/2015

NEWSLETTER dla NGO nr 5/2015 NEWSLETTER dla NGO nr 5/2015 Opracowanie: Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji BEZPŁATNE SZKOLENIA Jak wdrażać małe granty, inicjatywę lokalną, regranting, pożyczki, budżet partycypacyjny czy

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim

Przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim Regionalny Fundusz wspierający Przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim powstał we wrześniu 2002 roku jako element realizacji Strategii województwa kujawsko-pomorskiego. W swoich założeniach Spółka

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2003r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny realizuje jako lider

Bardziej szczegółowo

Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Karlino, 9 lipca 2013 roku

Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Karlino, 9 lipca 2013 roku Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości Karlino, 9 lipca 2013 roku Program Samorządowa Polska współpraca na rzecz przedsiębiorczości Samorząd terytorialny Samorząd gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY Barbara Margol, Krzysztof Margol ETAPY TWORZENIA FUNDUSZU LOKALNEGO 1. MISJA I CELE 2. OKREŚLENIE PROGRAMU, STRUKTURA ORGANIZACYJNA, FORMALNO-PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Dobre praktyki w biznesie w Polsce i UE dotacje i inne możliwości wsparcia firm

Szkolenie Dobre praktyki w biznesie w Polsce i UE dotacje i inne możliwości wsparcia firm Szkolenie Dobre praktyki w biznesie w Polsce i UE dotacje i inne możliwości wsparcia firm Przedsiębiorczość to klucz otwierający drzwi do sukcesu gospodarczego każdego regionu. 9 grudnia br. z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH W ROKU 1999

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH W ROKU 1999 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH W ROKU 1999 Czerwiec 2000 A. Opis działalności statutowej w okresie sprawozdawczym Działalność Fundacji Inicjatyw Społeczno

Bardziej szczegółowo

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. 042 633 16 55, fax: 042 633 87 13 www.inkubator.org.pl e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl Fundacja

Bardziej szczegółowo

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. RAPORT 2010 ROK

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. RAPORT 2010 ROK NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA" 13-100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 3 tel. 89 625 36 51, fax. 89 625 36 51 wew. 8 www.nida.pl, nida@nida.pl RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI W 2010 ROKU O FUNDACJI Nasze cele: wspieranie

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj Konferencja Programy stypendialne organizacji pozarządowych dla młodzieży szkolnej Warszawa, 2 października 2009 O Fundacji FLZB działa od 1999

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI 1 Katowice, maj 2005 r. wersja 6.1 POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI Lp. Instrument wsparcia Podmiot odpowiedzialny Funkcjonowanie 1. Instrumenty organizacyjne 1.1 1.2 1.3 1.4 Jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa Wojewódzki Urząd Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu Informacja Zawodowa Wykaz instytucji znajdujących się na terenie miasta Nowego Sącza - oferujących wsparcie ze środków unijnych.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w ŁODZI. Osoba prowadząca: Grażyna Mrówczyńska

REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w ŁODZI. Osoba prowadząca: Grażyna Mrówczyńska REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w ŁODZI Osoba prowadząca: Grażyna Mrówczyńska Sieć Regionalnych Ośrodków EFS Celem działania sieci Regionalnych Ośrodków EFS jest m.in.: kreowanie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA PRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA PRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI MIASTO WAŁCZ: Miasto Wałcz jest największym miastem w obrębie powiatu wałeckiego, położonego w południowo-wschodniej części województwa

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 09-2011 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 marzec 2008 Fundacja Partners Polska a) ul. Górnickiego 3 lok.10a, 02-063 Warszawa b) Nr w KRS 0000221845 c) REGON: 012703063 d) członkowie

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ KRZYSZTOF MARGOL NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ KRZYSZTOF MARGOL NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ KRZYSZTOF MARGOL NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA Podsumowanie Projektu Wypracowanie instrumentów finansowych dla przedsięwzięć ekonomii

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Tomasz Schimanek. nowy wymiar współpracy finansowej. samorządu z organizacjami. pozarządowymi

Tomasz Schimanek. nowy wymiar współpracy finansowej. samorządu z organizacjami. pozarządowymi Tomasz Schimanek REGRANTING: nowy wymiar współpracy finansowej samorządu z organizacjami pozarządowymi VI FORUM PEŁNOMOCNIKÓW DS. NGO Kraków, 24 czerwca 2015r. 1. Regranting i praktyka jego stosowania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r.

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Poniedziałek, 12 listopada 2012 r. godz. 10:00 Seminarium: Jak stworzyć

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo