Starzenie skóry zagadnienia ogólne... IX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Starzenie skóry zagadnienia ogólne... IX"

Transkrypt

1 Spis treści Przedmowa... VII Wstęp Starzenie skóry zagadnienia ogólne... IX Część 1 WiodącE koncepcje dotyczące starzenia skóry 1. Mechanizmy i patofizjologia fotostarzenia i chronologicznego (endogennego) starzenia skóry J. Varani, PhD; T.H. Quan, PhD; G.J. Fisher, PhD Metaloproteinazy macierzy, włóknienie i regulacja przez transformujący czynnik wzrostu beta: nowe możliwości wygładzania zmarszczek Linda D. Rhein, PhD; Jose Martinez Santiago Starzenie a nabłonkowe nowotwory złośliwe skóry Stuart H. Yuspa, MD Rola angiogenezy i limfangiogenezy w uszkodzeniu skóry promieniowaniem UVB oraz w starzeniu skóry Kentaro Kajiya, PhD, Michael Detmar, MD Niedobór estrogenów przyspiesza naturalny proces starzenia skóry i stymuluje indukowane promieniowaniem UV fotostarzenie skóry myszy Genji Imokawa, PhD Część 2 Aktualne strategie zapobiegania i leczenia 6. Filtry przeciwsłoneczne: postępowanie profilaktyczne w fotouszkodzeniu i przedwczesnym starzeniu Linda D. Rhein, PhD, Anna Gripp, BS Działanie retinoidów i kwasu retinowego zmniejszające objawy starzenia skóry A.V. Rawlings, PhD

2 VI Spis treści 8. Peelingi chemiczne, dermabrazja, toksyna botulinowa i wypełniacze w usuwaniu objawów starzenia twarzy Zoe Diana Draelos, MD Mechanizm działania preparatów rozjaśniających skórę Johann W. Wiechers, PhD Antyoksydanty w profilaktyce fotostarzenia Farrukh Afaq, Hasan Mukhtar, PhD Część 3 skóra sucha starcza 11. Charakterystyka skóry suchej i możliwości terapeutyczne A.V. Rawlings Podstawy techniczne narzędzi biofizycznych stosowanych w badaniach dotyczących starzenia skóry Razvigor Darlenski, Joachim W. Fluhr, MD Część 4 Inne trendy 13. Odżywianie a proces starzenia skóry Maeve Cosgrove, PhD, Gail Jenkins Metody postępowania w starzeniu skóry, koncentrujące się na zmianach w DNA oraz na tkankowych układach naprawczych Shintaro Inoue, PhD, Yoshito Takahashi, PhD Rola witamin w postępowaniu ze skórą starczą Rajarajeswari Sivalenka, Nava Dayan, PhD Glikacja a stres oksydacyjny: rola w procesie starzenia skóry Linda D. Rhein, PhD Czynniki wzrostu opóźniające objawy starzenia skóry Rahul C. Metha, PhD, Richard E. Fitzpatrick, MD Hormony, metabolizm i starzenie się skóry Evgenia Makrantonaki, Christos C. Zouboulis, MD Indeks

3 Przedmowa Oddajemy w Państwa ręce tłumaczenie amerykańskiego wydania książki. pt. Starzenie skóry aktualne strategie terapeutyczne, będącej zbiorem najnowszych wiadomości dotyczących mechanizmów i patofizjologii starzenia naturalnego oraz fotostarzenia skóry ze szczególnym uwzględnieniem roli metaloproteinaz macierzy, procesów włóknienia i regulacji przez TGF-β. Wiadomo, że niedobór estrogenów przyspiesza proces starzenia skóry, a co ciekawe, fotostarzenie pod względem patomechanizmu jest procesem przypominającym pierwszy etap kancerogenezy. W drugiej części omówiono aktualne strategie zapobiegania starzeniu i usuwaniu objawów starzenia przy pomocy filtrów przeciwsłonecznych, retinoidów, peelingów i antyoksydantów. Poruszono również problem skóry suchej oraz roli odżywiania, witamin i hormonów w procesie opóźniania objawów starzenia skóry. Niektóre metody stosowane na kontynencie amerykańskim różnią się od przyjętych w Europie, w tym w Polsce, i to należy wziąć pod uwagę przy wyborze metody postępowania. Największą zaletą tej pozycji jest kompleksowe opracowanie patofizjologii procesów starzenia skóry w języku polskim. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla dermatologów, gerontologów oraz całego kręgu zawodów związanych z kosmetyką i kosmetologią. Niemniej jednak może być przydatna do zrozumienia wielu mechanizmów związanych ze starzeniem skóry chirurgom plastycznym zajmującym się chirurgią estetyczną, chirurgom onkologicznym wykonującym zabiegi u osób w podeszłym wieku, dietetykom, endokrynologom i wszystkim lekarzom zajmującym się zabiegami estetycznymi w zakresie swoich specjalności. prof. dr hab. Waldemar Placek Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Przewodniczący Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

4 4 Wiodące koncepcje dotyczące starzenia skóry Dzięki badaniom przeprowadzonym w tym samym okresie udało się wyjaśnić mechanizmy prowadzące do uszkodzenia tkanki łącznej w skórze zmienionej wskutek starzenia endogennego i fotostarzenia. Choć etiologia obu tych zaburzeń jest różna, mechanizmy patofizjologiczne są podobne. W tym rozdziale podsumowano aktualny stan wiedzy dotyczącej mechanicznych procesów prowadzących do uszkodzenia tkanki w procesie starzenia endogennego i fotostarzenia skóry. Należy zauważyć, że uszkodzenie skóry oraz jego kosmetyczne i medyczne konsekwencje wcale nie są nieuniknione. Przeciwnie, uszkodzeniom skóry można zapobiegać lub je opóźniać, a dokonujące się latami uszkodzenia są (przynajmniej częściowo) odwracalne. Leczenie uszkodzeń skóry przynosi wiele korzyści zarówno kosmetycznych, jak i medycznych. Cechy histologiczne skóry starczej i uszkodzonej działaniem słońca Na rycinie 1.1 porównano cechy histologiczne osłoniętej skóry młodej osoby dorosłej oraz zmiany, jakie zachodzą w wyniku naturalnego (endogennego) procesu starzenia. Skóra właściwa u młodej, zdrowej osoby zawiera grube, ułożone faliście i ciasno wiązki kolagenu. Komórki zrębu, mające płaski lub wydłużony kształt, są zatopione w tkance łącznej i przylegają ciasno do włókien kolagenowych. Jądra komórkowe są zwykle duże, podłużne i jasno wybarwione. Natomiast w skórze starczej włókna kolagenowe są krótsze i cieńsze, większe są też przestrzenie pomiędzy wiązkami włókien. Wiązki ułożone są w sposób nieuporządkowany, a splątane włókna biegną we wszystkich kierunkach. Komórki zatopione w macierzy kolagenowej są zaokrąglone, a wiele z nich sprawia wrażenie oddzielonych od otaczającego je kolagenu. Obraz histologiczny skóry zniszczonej działaniem promieni słonecznych jest inny niż w wypadku zdrowej skóry lub skóry starczej. Na poziomie histologicznym cechą szczególnie charakterystyczną dla skóry uszkodzonej działaniem słońca jest występowanie dużych ilości materiału elastotycznego, tj. zagęszczonego, ciemnoniebieskiego, bezpostaciowego materiału, obserwowanego w skrawkach barwionych hematoksyliną i eozyną (H + E). Podczas gdy obecność materiału elastotycznego powoduje zanik innych cech histologicznych w skórze właściwej, w miejscach, w których jego ilość nie jest znacząco nadmierna, widoczna jest również silna fragmentacja kolagenu. Uszkodzenie kolagenu w skórze zniszczonej działaniem słońca to skutek procesów wzbudzanych promieniowaniem UV. Wskazuje ono, że w ciągu dziesięcioleci, w których następowało stopniowe pogłębianie się uszkodzeń spowodowanych działaniem słońca, zachodził także proces naturalnego starzenia skóry. Istnieje wiele bezpośrednich biochemicznych dowodów potwierdzających większą degradację kolagenu zarówno w skórze starczej, jak i w skórze zniszczonej działaniem promieni słonecznych. Dane biochemiczne uzyskano, wykorzystując metody histochemiczne, które umożliwiają odróżnienie prawidłowego kolagenu od kolagenu pofragmentowanego, uwzględniając to, że prawidłowy kolagen jest odporny na trawienie przez proteinazy serynowe, natomiast

5 1. Mechanizmy i patofizjologia fotostarzenia i chronologicznego (endogennego) starzenia skóry 5 A B C Ryc Cechy histologiczne młodej skóry, skóry starczej oraz skóry zniszczonej słońcem. W skórze młodej dorosłej osoby (A) grube wiązki włókien kolagenowych są widoczne w obrębie całej skóry właściwej, niemal aż do naskórka. Komórki zrębu zatopione w kolagenie mają wydłużony kształt i ściśle przylegają do włókien kolagenowych (u dołu po lewej). W próbce skóry pobranej od osoby w podeszłym wieku (B) zdrowe wiązki kolagenu zostały zastąpione cienkimi i krótkimi włóknami, ułożonymi w sposób nieuporządkowany. W skórze właściwej jest więcej wolnej przestrzeni. Komórki zrębu są zaokrąglone lub podłużne, a niektóre z nich otacza wolna przestrzeń. Naskórek skóry osoby młodej i osoby w podeszłym wieku jest podobny. W skórze starczej jest on jednak cieńszy i dochodzi w nim do spłaszczenia sopli naskórkowych oraz sieci troczków. W skórze zniszczonej działaniem promieni słonecznych (C) widoczne są rozległe uszkodzenia kolagenu (tak jak w skórze starczej), ale jest to trudne do wykazania ze względu na nagromadzenie materiału elastotycznego. U góry przedstawiono skrawki (5 µm) barwione metodą H + E w powiększeniu 160, natomiast u dołu w powiększeniu 240. kolagen pofragmentowany może rozpaść się na małe peptydy i pojedyncze aminokwasy [1]. Wykorzystaliśmy tę metodę, aby porównać wrażliwość na chymotrypsynę kolagenu w zdrowej, młodej skórze i osłoniętej skórze starczej. W ten sam sposób porównano skórę uszkodzoną działaniem słońca i skórę osłoniętą. Oba porównania wykazały, że ilość pofragmentowanego kolagenu w uszkodzonej skórze jest prawie czterokrotnie wyższa niż w zdrowej skórze [2]. W tych samych badaniach wykazano, że w skórze osób w podeszłym wieku (80-letnich i starszych) całkowita ilość kolagenu jest mniejsza o 20 30% niż w skórze osób między 18. a 29. rokiem życia, podczas gdy całkowita ilość kolagenu w skórze zniszczonej działaniem słońca i w skórze zakrytej (u tej samej osoby) nie różni się w sposób znaczący. Chociaż badanie przeglądowe dotyczy głównie mechanizmów powodujących uszkodzenie tkan-

6 6 Wiodące koncepcje dotyczące starzenia skóry ki łącznej (skóry), należy podkreślić, że chronologiczne starzenie skóry powoduje powstawanie charakterystycznych zmian również w naskórku. Dokładniej mówiąc, naskórek skóry starczej (chronionej przed słońcem) przypomina wprawdzie naskórek młodej, zdrowej skóry, ale jest cieńszy i charakteryzuje się spłaszczeniem sopli naskórkowych oraz sieci troczków (zob. ryc. 1.1). Z kolei naskórek skóry zniszczonej słońcem nie musi być wcale cieńszy niż w wypadku skóry zakrytej. W rzeczywistości często bywa grubszy. Główna różnica polega na tym, że naskórek uszkodzony działaniem promieniowania słonecznego często charakteryzuje się atypią. Obserwuje się komórki naskórka o różnorodnych kształtach i rozmiarach, będących (przynajmniej częściowo) bezpośrednim skutkiem promieniowania UV. Histologiczne cechy skóry chronologicznie starczej i skóry uszkodzonej działaniem słońca są wyraźnie widoczne. Pytanie brzmi jednak: jaki jest związek tych zmian histologicznych z objawami klinicznymi procesu starzenia chronologicznego i fotostarzenia skóry? Wprawdzie dokładne powiązanie cech histologicznych z objawami nie jest możliwe, jesteśmy jednak przekonani, że obraz kliniczny skóry starczej i zniszczonej działaniem słońca (zwłaszcza występowanie drobnych i głębokich zmarszczek) jest skutkiem fragmentacji kolagenu oraz braku nowego kolagenu, który zastąpiłby uszkodzony materiał. W zdrowej skórze macierz kolagenowa stanowi grubą, jednolitą warstwę tkanki łącznej. Jeżeli dojdzie do fragmentacji tego materiału i jego nagromadzenia się w postaci złogów, powstaną obszary pozbawione kolagenu. Powstałe grudki i wolne przestrzenie mają bezpośredni związek z kształtem zmarszczek. Trudno byłoby co prawda udowodnić, że ten proces zachodzi u ludzi, jednak fakt, że w uszkodzonej promieniowaniem UV skórze myszy po zastosowaniu retinoidów powstają nowe, grube wiązki kolagenu, co łączy się z wygładzeniem zmarszczek [3, 4], stanowi mocny dowód na istnienie związku między nieuszkodzoną tkanką łączną w górnej części skóry i jej gładką, pozbawioną zmarszczek powierzchnią w ocenie klinicznej. Objawy wynikające z procesu fragmentacji kolagenu pogłębia uogólnione ścieńczenie skóry (głównie przy endogennym starzeniu skóry) oraz zwyrodnienie elastoidalne w wyniku fotostarzenia skóry. Tworzenie się zmarszczek to nie jedyny skutek fragmentacji włókien kolagenowych i zaniku kolagenu. Proces ten ułatwia również powstawanie wynaczynień obserwowanych w skórze starczej i zniszczonej słońcem, ponieważ pofragmentowana substancja podporowa przestaje spełniać swoją funkcję wobec delikatnych naczyń mikrokrążenia, co powoduje częste pękanie naczyń włosowatych. Wyniki najnowszych badań (przegląd poniżej) sugerują, że uszkodzony kolagen przyczynia się również do nowotworzenia naczyń krwionośnych i powstawania teleangiektazji, co często jest obserwowane w uszkodzonej skórze, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku o naturalnie jasnej karnacji (skóra typu I i II). Zgromadzone dowody sugerują, że efekty uszkodzenie kolagenu w skórze nie dotyczą wyłącznie skóry właściwej. W szczególności nie ma żadnych danych wskazujących na to, że niektóre zmiany obserwowane w naskórku skóry starczej są skutkiem występowania uszkodzonego kolagenu w obrębie leżącej poniżej tkanki łącznej, nie zaś uszkodzenia samych keratynocytów.

7 1. Mechanizmy i patofizjologia fotostarzenia i chronologicznego (endogennego) starzenia skóry 7 Patofizjologia uszkodzenia skóry Zmiany komórkowe i biochemiczne powodujące uszkodzenie tkanki łącznej w skórze starczej i w skórze poddanej działaniu promieniowania UV. Badania wykazały, że w porównaniu ze skórą osób młodych w skórze starczej znajduje się mniej fibroblastów i ograniczone zostają możliwości wzrostu, a także zwiększa się produkcja metaloproteinaz (MMP) powodujących degradację macierzy kolagenowej oraz zmniejsza się wytwarzanie kolagenu i innych substancji tworzących macierz zewnątrzkomórkową [5 10]. Podobne zmiany fibroblastów ob- A. Prokolagen typu I lat 80 lat i więcej B. Zawartość MMP MMP-1 MMP-9 3 ilość względna lata Ryc Prokolagen typu I i MMP w skórze pochodzącej od osób młodych i pacjentów w podeszłym wieku. (A) Immunoreaktywność prokolagenu typu I w skórze młodej i starczej. Podczas gdy znaczna część dodatniej reakcji zachodzi w obrębie skóry właściwej bezpośrednio pod naskórkiem, na zdjęciach pokazano różnice barwienia wewnątrzkomórkowego fibroblastów zrębu. (B) Względna ekspresja MMP-1 (kolagenazy-1) i MMP- 9 (żelatynazy B) w skórze osób należących do tych samych grup wiekowych.

8 8 Wiodące koncepcje dotyczące starzenia skóry serwuje się w skórze osób młodych cierpiących na choroby powodujące przedwczesne starzenie, takie jak progeria lub zespół Wernera [11]. Nasze badania, publikowane w serii raportów w ciągu ostatnich dwóch dekad [12 17], wykazały, że związane z wiekiem zmiany zachodzące w fibroblastach (tak doskonale udokumentowane w warunkach in vitro) zachodzą również in vivo. Krótko mówiąc, badania przeprowadzone przez nas w warunkach in vivo wykazały, że liczba fibroblastów zrębu w skórze osób 80-letnich i starszych jest mniejsza niż w skórze osób w wieku lat. W obrazie skóry młodej uzyskanym w mikroskopie świetlnym można dostrzec jasno wybarwione jądra komórek interstycjalnych o dużych rozmiarach i wrzecionowatym kształcie, natomiast w wypadku skóry starczej wiele komórek interstycjalnych ma niewielkie rozmiary, okrągły kształt i ciemną barwę. W transmisyjnym mikroskopie elektronowym w komórkach skóry starczej obserwuje się mniejszą siateczkę endoplazmatyczną (co sugeruje zmniejszoną syntezę białek). W skórze starczej zmniejsza się synteza prokolagenu typu I i III oraz innych składników macierzy pozakomórkowej, wyższy jest także poziom MMP-1 (interstycjalnej kolagenazy) i MMP-9 (żelatynazy B) (zob. ryc. 1.2). Fakt, że niedobory (osłabiony wzrost, zmniejszona produkcja kolagenu i podwyższony poziom MMP) obserwowane w warunkach in vitro w komórkach pobranych ze skóry starczej są podobne do niedoborów obserwowanych in vivo, sugeruje, że wewnętrzne, związane z wiekiem zmiany fizjologii fibroblastów mają istotny (mechaniczny) wpływ na stopniowe pogłębianie się uszkodzeń skóry starczej. Choć dane te mogą być prawdziwe, pozostałe informacje (omówione poniżej) sugerują, że wewnętrzne, związane z wiekiem zmiany w fizjologii fibroblastów nie są jedynymi czynnikami odpowiedzialnymi za zmiany dotyczące produkcji kolagenu i jego degradacji, charakterystycznymi dla skóry starczej. Na zjawiska będące następstwem naturalnego procesu starzenia skóry nakładają się efekty fotostarzenia. Silna ekspozycja na promieniowanie UV powoduje gwałtowny i znaczący wzrost poziomu tych samych MMP [18, 19], których ilość stopniowo zwiększa się w wyniku naturalnego procesu starzenia skóry. Wskutek silnej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe [20] dochodzi również do wyraźnego, choć tymczasowego spadku syntezy kolagenu oraz utrzymującego się zmniejszenia produkcji kolagenu w zaawansowanym stadium fotouszkodzenia skóry [21, 22]. Dlatego właśnie, mimo braku etiologicznego powiązania starzenia endogennego skóry z jej uszkodzeniem spowodowanym działaniem promieni słonecznych, podstawowe mechanizmy patofizjologiczne (tzn. zmniejszenie syntezy kolagenu i nasilenie degradacji kolagenu) są podobne w wypadku obu procesów. Molekularne podstawy różnicy w syntezie kolagenu i wytwarzaniu MMP w skórze starczej i uszkodzonej słońcem Istotny wpływ na poziom homeostazy kolagenu w skórze ludzkiej ma transformujący czynnik wzrostu beta. Liczne dowody wskazują na to, że głównym regulatorem homeostazy kolagenu w obrębie tkanki łącznej jest transformujący czynnik wzrostu beta (TGF-β) [23 27]. Jest on głównym czynnikiem stymulującym produkcję kolagenu w ludzkich fibroblastach skóry,

9 1. Mechanizmy i patofizjologia fotostarzenia i chronologicznego (endogennego) starzenia skóry 9 a jednocześnie ogranicza degradację kolagenu, hamując ekspresję MMP-1 [28 30]. Dlatego też zmiany w obrębie szlaków sygnalizacyjnych TGF-β mają istotny wpływ na homeostazę kolagenu w skórze człowieka. U ssaków zidentyfikowano trzy izoformy TGF-β (TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3) [31, 32]. Działanie TGF-β w komórce rozpoczyna się od związania z odpowiednim kompleksem receptorowym na powierzchni komórki, złożonym z receptora dla TGF-β typu I (TβRI) i receptora TGF-β typu II (TβRII). Związanie się z TGF-β stabilizuje tetrameryczny kompleks złożony z dwóch cząsteczek TβRI i TβRII. W tym kompleksie konstytutywna wewnętrzna aktywność kinazy serynowo-treoninowej w TβRII prowadzi do reakcji fosforylacji, uaktywniając w ten sposób kinazę serynowo-treoninową w TβRI, co z kolei powoduje fosforylację czynników transkrypcji Smad2 i Smad3. Aktywowane czynniki Smad2 lub Smad3 formują heteromeryczne kompleksy wspólnie z czynnikiem Smad4. Kompleksy złożone ze Smad2/4 lub Smad3/4 przemieszczają się do jądra komórkowego, gdzie wchodzą w interakcje z sekwencjami regulatorowymi DNA w regionach promotorowych właściwych genów docelowych. Kompleksy Smad3/4 wiążą się bezpośrednio ze swoistymi fragmentami DNA (tj. elementami reagującymi z czynnikami transkrypcji Smad), a kompleksy Smad2/4 działają pośrednio na inne fragmenty DNA, łącząc się z innymi czynnikami transkrypcji, wiążącymi się z DNA. Wiązanie się kompleksów Smad do DNA reguluje transkrypcję genów reagujących na działanie TGF-β, takich jak geny kolagenu typu I lub MMP-1 [31, 32]. Szlak sygnalizacyjny transformującego czynnika wzrostu ulega upośledzeniu w skórze zmienionej wskutek endogennego i fotozależnego starzenia skóry ludzkiej. Ponieważ rozregulowanie homeostazy kolagenu następuje zarówno przy starzeniu endogennym, jak i przy fotostarzeniu, postanowiono zbadać sygnalizację za pomocą TGF-β w obu tych stanach [33]. Dzięki wykorzystaniu metody laserowego pozyskiwania mikroskrawków (LCM) połączonej z ilościową metodą PCR w czasie rzeczywistym (RT-PCR) wykazano (in vivo), że poziom mrna dlatβrii w skórze właściwej osób 80-letnich i starszych jest niższy o 59% niż w skórze właściwej osób młodych (w wieku lat). Podobną redukcję ekspresji genów dla TβRII obserwowano w skórze uszkodzonej promieniowaniem słonecznym w porównaniu ze skórą chronioną przed słońcem. Mówiąc dokładniej, w skórze przedramion uszkodzonej promieniowaniem UV, porównanej z zakrytą skórą z okolicy biodra, stwierdzono 38-procentowe obniżenie poziomu mrna dla TβRII. W odróżnieniu od TβRII w warunkach in vivo ilość mrna dla TβRI jest podobna w skórze młodej i starczej lub w skórze uszkodzonej promieniowaniem słonecznym oraz chronionej przed słońcem. Promieniowanie ultrafioletowe zakłóca funkcjonowanie szlaków TGF-β w ludzkiej skórze i wyhodowanych ludzkich fibroblastach. Aby zbadać regulację TβRII, chronioną przed słońcem skórę ludzką wystawiono na silne działanie promieniowania UV, co doprowadziło do znaczącego zmniejszenia ekspresji genu TβRII [34 36]. Promieniowanie w żaden sposób nie zakłóciło natomiast ekspresji genu TβRI. Ekspozycja wyhodowanych ludzkich fibroblastów na promieniowanie UV spowodowała istotne obniżenie poziomu mrna dla TβRII i poziomu białek, nie miała natomiast żadnego wpływu na ekspresję mrna dla TβRI ani białka. Dane te wskazują, że promieniowanie UV bezpośrednio zmniejsza ekspresję TβRII zarówno w skórze ludzkiej in vivo, jak i w fibroblastach skóry w warunkach in vitro [34 36]. Jak już wspomniano, działanie TGF-β jest wynikiem związania się TGF-β z kompleksem receptorowym na powierzchni komórki. Obni-

10 10 Wiodące koncepcje dotyczące starzenia skóry żona ekspresja TβRII, będąca skutkiem ekspozycji na promieniowanie UV, osłabia wiązanie się TGF-β na powierzchni fibroblastów skórnych. Osłabienie wiązania TGF-β powoduje zmniejszenie reaktywności komórkowej na TGF-β. Ze względu na osłabienie wiązania się z receptorem, TGF-β nie jest w stanie stymulować fosforylacji swoich wewnątrzkomórkowych efektorów Smad2 i Smad3. Z tego powodu Smad2 i Smad3 nie przemieszczają się do jądra komórkowego i nie powodują zmiany przebiegu transkrypcji genów docelowych. Odczyny elektroforetycznej zmiany mobilności (EMSA), w których jako sondę wykorzystano element wiążący Smad3 (SBE), zlokalizowany w regionie promotorowym genu prokolagenu typu I (α1), wykazały, że ekspozycja fibroblastów skóry na promieniowanie UV w sposób zasadniczy redukuje wytwarzanie kompleksu DNA-Smad indukowanego przez TGF-β. Zapobieganie zmniejszeniu ilości TβRII przez nadmierną ekspresję tego białka przywraca możliwość aktywacji Smad3 przez TGF-β i jednocześnie chroni przed hamującym działaniem promieniowania UV na ekspresję genu prokolagenu typu I. Zgodnie z powyższym opisem funkcją Smad2, Smad3 i Smad4 jest transdukcja sygnału TGF-β z powierzchni komórki do jądra komórkowego oraz regulacja transkrypcji genów docelowych TGF-β. Inaczej jest w wypadku Smad7, którego rolą jest zakłócanie indukowanej przez TGF-β aktywacji Smad2 i Smad3, a w konsekwencji blokowanie szlaku sygnalizacji TGF-β. Odkryliśmy, że w skórze ludzkiej i w wyhodowanych fibroblastach skóry ludzkiej zachodzi konstytutywna ekspresja Smad2, Smad3 i Smad4, a promieniowanie UV nie ma istotnego wpływu na poziom żadnej z tych trzech protein. Co więcej, udało nam się wykazać, że ekspozycja na promieniowanie UV powoduje gwałtowne nasilenie ekspresji zarówno mrna, jak i samego białka Smad7 w skórze (w warunkach in vivo) oraz w wyhodowanych fibroblastach ludzkiej skóry [34, 35]. Ta indukcja Smad7 pod wpływem promieniowania UV prowadzi do zahamowania indukowanej przez TGF-β ekspresji genu prokolagenu typu I. Przedstawione dane stanowią mocny dowód potwierdzający prawdziwość koncepcji, że blokowanie TβRII jest ważnym czynnikiem mediatorowym powodującym redukcję syntezy prokolagenu w skórze zmienionej w wyniku starzenia endogennego i fotostarzenia. Dane te sugerują ponadto, że pod wpływem promieniowania UV synteza prokolagenu typu I podlega dalszej regulacji na poziomie układu białek Smad, ze wzrostem aktywności głównych białek rodziny Smad o działaniu inhibitorowym, co jest dodatkowym bodźcem zmniejszającym syntezę kolagenu. W regulowaniu homeostazy kolagenu biorą też udział białka rodziny CCN, współdziałające z TGF-β. Coraz liczniejsze dowody wskazują, że oprócz szlaku TGF-β/Smad do zmian w homeostazie kolagenu w skórze starczej i uszkodzonej działaniem promieni słonecznych przyczyniają się również białka należące do rodziny białek CCN (CTGF/CYR61/NOV). Od pewnego czasu wiadomo, że istotną rolę w regulacji syntezy prokolagenu odgrywa czynnik wzrostu tkanki łącznej (CCN2/CTGF), należący do rodziny białek CCN [37 40]. Czynnik CCN2 to polipeptyd bogaty w cysteinę, a jego wytwarzanie jest gwałtownie indukowane przez TGF-β. Prawdopodobnie pełni on funkcję mediatora końcowego (ang. downstream mediator) dla TGF-β. Poziom CCN2 jest znacznie podwyższony w licznych zaburzeniach powodujących zwłóknienie (płuc, nerek, a także skóry). Uważa się, że CCN2 łącznie z TGF-β stymulują nadmierne odkładanie się kolagenu, co jest charakterystyczną cechą zaburzeń powodujących zwłóknienie. O ile roli CCN2 w patofizjologii chorób przebiegających z włóknieniem poświęcono wiele uwagi, o tyle fizjologiczna rola CCN2 w regulacji

11 1. Mechanizmy i patofizjologia fotostarzenia i chronologicznego (endogennego) starzenia skóry 11 ekspresji kolagenu w zdrowej skórze dopiero niedawno stała się przedmiotem badań. Początkowo obecność CCN2 odkryto w skórze pacjentów cierpiących na choroby powodujące zwłóknienie skóry, takie jak twardzina (scleroderma) [41, 42]. Później jednak odkryto, że obecność CCN2 oraz konstytutywną ekspresję tych białek stwierdzić można również w prawidłowej skórze ludzkiej w warunkach in vivo i w prawidłowych ludzkich fibroblastach skóry [43, 44]. W ludzkich fibroblastach skóry CCN2 pełni funkcję mediatora końcowego w szlaku TGF-β/Smad i jest niezbędny do optymalnego funkcjonowania procesów regulacji syntezy prokolagenu typu I zależnej od TGF-β [45]. Co ważne, ekspresja CCN2 jest słabsza w skórze starczej i skórze zniszczonej słońcem w warunkach in vivo. Ponadto silna ekspozycja na promieniowanie UV osłabia ekspresję CCN2 w skórze ludzkiej w warunkach in vivo oraz w wyhodowanych fibroblastach skóry w warunkach in vitro. Dlatego zmiany ekspresji CCN2 są podobne do zmian obserwowanych w wypadku TβII. Podobieństwo to jest potwierdzeniem faktu, że sygnalizacja TGF-β stanowi główny mechanizm regulujący ekspresję CCN2. Niższy poziom CCN2 prawdopodobnie przyczynia się do zakłócenia homeostazy kolagenu, które obserwuje się w skórze starczej i zniszczonej słońcem. Bogate w reszty cysteinowe białko 61 (CYR61/ CCN1), kolejny członek rodziny CCN, pełni funkcję naturalnego mediatora homeostazy kolagenu [33, 46]. Ekspresja CYR61 zachodzi przede wszystkim w komórkach skóry właściwej i jest znacząco podwyższona w fibroblastach skóry zmienionej wskutek starzenia chronologicznego oraz fotostarzenia w warunkach in vivo. W wyhodowanych fibroblastach skórnych zwiększona ekspresja CYR61 znacząco zmniejsza ilość prokolagenu typu I, zwiększając zarazem ilość MMP-1. Co ciekawe, zwiększona ekspresja CYR61 prowadzi do regulacji w dół mrna TβRII oraz ilości białka, co powoduje ujemną regulację aktywności TGF-β i CCN2. Co więcej, podwyższone stężenie CYR61 indukuje aktywność czynnika transkrypcji AP-1, którego zadaniem jest stymulacja ekspresji MMP-1 [33, 46]. Zwiększona ekspresja CYR61 w fibroblastach ludzkiej skóry działa przez różnorodne szlaki sygnalizacyjne, zmniejszając produkcję kolagenu i zwiększając fragmentację kolagenu zależną od MMP-1 w skórze zmienionej wskutek procesu starzenia endogennego i fotostarzenia w warunkach in vivo. Nasuwa się zatem wniosek, że równowaga między CCN1 i CCN2, kontrolująca ekspresję TβRII, jest najważniejszym regulatorem homeostazy kolagenu w ludzkiej skórze. W młodej skórze chronionej przed słońcem stosunek CCN1 do CCN2 zapewnia równowagę między wytwarzaniem kolagenu a jego degradacją, umożliwiając zachowanie optymalnej struktury i funkcji skóry. W wyniku starzenia endogennego lub fotostarzenia poziom CCN1 zwiększa się w stosunku do CCN2, co prowadzi do zmniejszenia produkcji kolagenu oraz intensywnej fragmentacji kolagenu. Zaburzenie równowagi ma z kolei niekorzystny wpływ na strukturę i funkcję skóry zmienionej wskutek starzenia endogennego i fotostarzenia. Uszkodzony kolagen jako wskaźnik nieprawidłowej funkcji fibroblastów. Wyniki wspomnianych badań zapewniają wgląd w mechanizmy sygnalizacji międzykomórkowej, regulujące metabolizm kolagenu w fibroblastach. Wyniki innych badań umożliwiają poznanie biofizycznych przyczyn upośledzonej funkcji fibroblastów w skórze starczej i uszkodzonej działaniem słońca. Gdy fibroblasty hodowane są na sztywnej polistyrenowej płytce hodowlanej, początkowo wchodzą w interakcje z podłożem ze względu na obecność ładunku elektrostatycznego. Interakcje te są spowodowane występowaniem substancji anionowych na powierzchni komórki (np. kwasu hialuronowego i glikoprotein z resztami siarcza-

12 12 Wiodące koncepcje dotyczące starzenia skóry nowymi), które wiążą się z polistyrenem o ładunku kationowym. Interakcje elektrostatyczne mogą zostać wzmocnione przez wprowadzenie do podłoża dodatkowych cząsteczek o ładunku kationowym. Do tego celu często stosuje się małe syntetyczne aminy, takie jak dietyloaminoetanol (DEAE) i trimetyloamina (TMA), a także łańcuchy aminokwasów kationowych, takich jak polilizyna, polihistydyna lub poliarginina [47, 48]. Przyleganie komórki do podłoża jest początkowo skutkiem interakcji elektrostatycznych, jednak migracja komórek oraz kolejne procesy, w których komórki biorą udział, są skutkiem interakcji poprzez komórkowe receptory dla integryny z cząsteczkami macierzy zewnątrzkomórkowej, adsorbowanymi na podłożu. Jeżeli stosuje się medium hodowlane zawierające osocze, na powierzchni odkładają się składniki macierzy, takie jak witronektyna i fibronektyna. Nawet jeśli w medium hodowlanym nie ma osocza, przylegająca komórka sama wydziela składniki macierzy, do której przylega. W wypadku fibroblastów głównymi wydzielanymi substancjami są kolagen i fibronektyna. Za przyleganie fibroblastów do kolagenu w głównej mierze odpowiada wiązanie się integryny α1β1 i α2β2 z odpowiednimi sekwencjami aminokwasów w cząsteczce kolagenu [49, 50]. Różne integryny wchodzą w interakcje z różnymi rodzajami komórek i różnymi składnikami macierzy. Po związaniu się komórki w miejscu adhezji następuje aktywacja kinaz proteinowych (tj. kinazy ogniskowo-adhezyjnej oraz kinazy związanej z integrynami) [51 53]. Fosforylacja białek cytozolu przez te kinazy umożliwia włączanie białek w powstające miejsce adhezji, a to z kolei prowadzi do wytworzenia miejsca zakotwiczenia dla aktyny znajdującej się w cytozolu [54, 55]. Aktyna ulega polimeryzacji, tworząc cytoszkielet aktynowy. Miozyna reaguje z aktyną, kompleks aktyna-miozyna tworzy aparat kurczliwy komórki. W wyniku skrócenia aktynowo-miozynowego kurczliwego aparatu komórkowego komórka przykleja się do sztywnego podłoża i generuje mechaniczną siłę, powodując wydłużenie komórki [56 58]. Interakcja między pojedynczą cząsteczką receptora dla integryny a jej pokrewną sekwencją aminokwasów w macierzy wytwarza dodatkową siłę, która biorąc pod uwagę masę komórki, jest niewielka. Siła wiążąca komórkę do podłoża zostaje jednak zwiększona z powodu znacznego skupienia receptorów adhezyjnych w miejscu wiązania. Gdy zmienia się kształt fibroblastów i struktura ich cytoszkieletu, sygnały powstające w wyniku interakcji czynników rozpuszczalnych z ich receptorami znajdującymi się na powierzchni, a także sygnały generowane przez same receptory adhezyjne są przekazywane do jądra komórkowego przez szlaki kinaz proteinowych aktywowanych mitogenami [59 62] i szlak transformującego czynnika wzrostu beta [63]. Transkrypcja genów interstycjalnego kolagenu (oraz innych) zachodzi równolegle z represją genów dla MMP degradujących macierz [44, 62, 64 65]. Te same aktywowane mitogenami kinazy, które powodują zmiany w produkcji kolagenu i MMP, mogą stymulować zarówno proliferację, jak i ruchliwość komórek [66]. Liczne dane z badań w warunkach in vitro pozwoliły w sposób przekonujący wykazać istnienie związku między sztywnością podłoża, siłami mechanicznymi wywieranymi na związaną komórkę i funkcją komórki [54, 58, 67]. Gdy komórka zostanie umieszczona na odkształcalnym podłożu, ale utrzymuje się ją w warunkach dużej sztywności, zachowuje się tak, jak w opisanym wypadku z użyciem materiału wykonanego z polistyrenu. Jeśli jednak umożliwi się odkształcanie podłoża, nacisk mechaniczny wywierany na komórkę będzie mniejszy. W warunkach, w których nacisk wywierany na komórkę słabnie, ogniskowe miejsca adhezji rozluźniają się, a filamenty aktynowe depolimeryzują.

13 1. Mechanizmy i patofizjologia fotostarzenia i chronologicznego (endogennego) starzenia skóry 13 Kontakt z podłożem zostaje osłabiony. Komórka zmienia swój kształt z płaskiego na bardziej kulisty. W końcu siła przytrzymująca komórkę do podłoża staje się na tyle mała, że komórka może się odłączyć. W wyniku osłabienia działania sił mechanicznych dochodzi do zmiany transkrypcji genów. Obserwuje się osłabienie syntezy kolagenu i nasilenie wytwarzania MMP degradujących macierz [44, 62, 65]. Badania przeprowadzone w przeszłości wykazały, że redukcja syntezy kolagenu na skutek osłabienia naprężenia mechanicznego odzwierciedla: 1) zmniejszenie transkrypcji genów interstycjalnego kolagenu, 2) wpływ enzymów biorących udział w posttranslacyjnych procesach przetwarzania peptydów prokolagenu, 3) nasilone wytwarzanie MMP degradujących kolagen. Wykazano również, że zmiana siły naprężenia mechanicznego powoduje zmianę licznych szlaków sygnalizacyjnych regulujących ekspresję genów macierzy zewnątrzkomórkowej [68 70]. Trójwymiarową macierz kolagenową tworzącą tkankę łączną skóry można porównać ze sztywnym, ale możliwym do odkształcenia rusztowaniem (przypomina ona w dużym stopniu trójwymiarowy stalowy szkielet budynku). Zatopione w niej interstycjalne fibroblasty połączone są z wieloma punktami tej struktury. Opierając się na omówionych wyżej danych pochodzących z badań w warunkach in vitro, postawiliśmy pytanie, czy fragmentacja spolimeryzowanego kolagenu typu I mogłaby zachodzić in vitro w warunkach powodujących zmianę sztywności struktury kolagenu bez doprowadzania do rozpuszczenia spolimeryzowanego kolagenu. Czy gdyby okazało się to możliwe, doprowadziłoby do zmian naprężeń mechanicznych w powiązanych fibroblastach? Jeśli tak jaki miałoby to wpływ na funkcję biologiczną? Aby znaleźć odpowiedzi na te pytania, przeprowadzono wiele badań, podczas których hodowle komórkowe (na bazie trójwymiarowej kratownicy) ze spolimeryzowanym kolagenem typu I poddano działaniu MMP-1 (kolagenazy-1) lub zachowano jako próbkę kontrolną [2, 13, 71 73]. Następnie do kratownic z nieuszkodzonym lub pofragmentowanym enzymatycznie kolagenem dodano zdrowe ludzkie fibroblasty pochodzące ze skóry. Fibroblasty dobrze wiązały się z obydwoma typami podłoża, ale rozprzestrzeniały się o wiele bardziej wydajnie na kolagenie o prawidłowej, niezmienionej strukturze. Na prawidłowym kolagenie doszło do ekspresji fenotypu fibroblastów, cechującego się aktywną syntezą kolagenu i innych składników macierzy zewnątrzkomórkowej oraz supresją MMP odpowiedzialnych za degradację kolagenu. Natomiast macierz kolagenowa pofragmentowana wskutek ekspozycji na MMP-1 (główny enzym odpowiedzialny za degradację kolagenu w skórze) [74, 75] po dodaniu związanych komórek uległa destrukcji. Jednocześnie naprężenia działające na komórki zmniejszały się (tak jak w poprzednim wypadku), ogniskowe miejsca adhezji się rozluźniały, a cytoszkielet aktynowy ulegał depolimeryzacji. Fibroblasty traciły swoje cechy morfologiczne będące skutkiem działających naprężeń mechanicznych i przyjmowały kształt kulisty. Inaczej niż w wypadku macierzy z prawidłowym kolagenem, synteza kolagenu w komórkach zatopionych w pofragmentowanej macierzy zmniejszyła się (o ponad 80%), a poziom MMP się podwyższył. Na podstawie wyników tych badań stwierdziliśmy, że pod wpływem uszkodzonego podłoża i związanego z nim mniejszego naprężenia mechanicznego komórki przestawiały się z fenotypu syntetyzującego na degradujący (zob. ryc. 1.3). Czy obserwacje poczynione w warunkach in vivo będą podobne do tych w warunkach in vitro? Czy możliwe jest wykazanie zmniejszenia naprężeń mechanicznych wywieranych na fibroblasty w uszkodzonej skórze, które mogłyby odpowiadać za zmniejszenie produkcji kolagenu? Choć

14 14 Wiodące koncepcje dotyczące starzenia skóry Fragmentacja kolagenu, naprężenie mechaniczne i synteza prokolagenu + bufor + ludzka skóra + MMP Rozprzestrzenianie się fibroblastów jest hamowane, gdy znajdują się one na częściowo zdegradowanym kolagenie prawidłowy kolagen kolagen poddany działaniu MMP godziny godziny % związane A B A B 300 % rozprzestrzenione ng prokolagenu typu I prawidłowy kolagen p < 0,01 częściowo strawiony kolagen Ryc Fragmentacja kolagenu, utrata naprężenia mechanicznego i spadek syntezy kolagenu. U góry po lewej: Rycina przedstawia prawidłowy i częściowo pofragmentowany kolagen typu I w modelu uszkodzenia włókien kolagenowych w wyniku działania kolagenaz w warunkach in vitro (tj. w studzienkach 24-studzienkowej płytki hodowlanej). Tuż poniżej zamieszczono obrazy z elektronowego mikroskopu skaningowego przedstawiające (A) prawidłowy kolagen typu I oraz (B) ten sam substrat po ekspozycji (1 18 godzin) na MMP-1. Widoczna jest fragmentacja włókien kolagenowych, w wyniku której kępki kolagenu skupiają się w pewnych obszarach, podczas gdy inne miejsca są go pozbawione. U góry po prawej: Fibroblasty w obrazie z elektronowego mikroskopu skaningowego na prawidłowym i pofragmentowanym kolagenie. Fibroblasty na zdjęciu A (na prawidłowym kolagenie) są wydłużone. W konfokalnej mikroskopii immunofluorescencyjnej można dostrzec wyraźne, ogniskowe miejsca adhezji, z włóknami aktynowymi odpowiadającymi za utrzymywanie odpowiedniego naprężenia, wychodzącymi promieniście z ogniskowych miejsc adhezji. Fibroblast na zdjęciu B (na pofragmentowanym kolagenie) nie ma ani wyraźnych włókien odpowiadających za naprężenia, ani filamentów aktynowych. U dołu po lewej: Wiązanie się i rozprzestrzenianie fibroblastów skóry na prawidłowym i pofragmentowanym kolagenie. Wiązanie jest równie silne w wypadku obu podłoży, ale na pofragmentowanym kolagenie proces rozprzestrzeniania się komórek jest wolniejszy i zachodzi na mniejszą skalę. U dołu po prawej: W wypadku pofragmentowanych włókien kolagenowych wytwarzanie prokolagenu typu I w fibroblastach skóry jest mniejsze prawie o 80%. oczywiście trudno jest dowieść istnienia związku przyczynowo skutkowego w badaniach klinicznych, możliwe jest określenie, czy podobieństwa fenotypowe zjawisk obserwowanych w warunkach in vitro uda się wykazać w warunkach in vivo. Na rycinie 1.4 przedstawiono obrazy pochodzące z mikroskopu świetlnego, elektronowego i konfokalnego fluorescencyjnego, prezen-

15 1. Mechanizmy i patofizjologia fotostarzenia i chronologicznego (endogennego) starzenia skóry 15 zdrowa uszkodzona Ryc Wygląd komórek skóry właściwej (w zdrowej i uszkodzonej skórze) w mikroskopie świetlnym, transmisyjnym mikroskopie elektronowym i konfokalnym mikroskopie fluorescencyjnym. U góry: Wygląd fibroblastów skóry właściwej w kontakcie z kolagenem w zdrowej skórze osłoniętej z okolicy bioder oraz fibroblastów skóry właściwej w otoczeniu uszkodzonego kolagenu i/lub bezpostaciowego materiału w uszkodzonej promieniowaniem UV skórze z przedramienia. Komórki w zdrowej skórze mają spłaszczony i/lub rozciągnięty kształt i są zatopione w kolagenie. Komórka w skórze uszkodzonej jest wydłużona lub zapadnięta, w kontakcie z materiałem bezpostaciowym. Pośrodku: Wygląd ultrastrukturalny fibroblastów skóry właściwej w osłoniętej zdrowej skórze z okolicy bioder i w uszkodzonej działaniem promieni słonecznych skóry przedramion. Większość powierzchni komórki w skórze zdrowej jest w kontakcie z kolagenem i posiada liczne wypustki komórkowe. Komórka w uszkodzonej skórze jest wydłużona i/lub zapadnięta i ma kontakt z materiałem bezpostaciowym. Widoczne są jedynie niewielkie ilości kolagenu. U dołu: Ekspresja białek miejsca adhezji w skrawkach zdrowej osłoniętej skóry z okolicy bioder i zniszczonej słońcem skóry z przedramienia. Skrawki tkankowe wybarwiono za pomocą przeciwciał przeciw winkulinie. Po wybarwieniu komórki zbadano pod konfokalnym mikroskopem fluorescencyjnym. Komórki w zdrowej skórze zidentyfikowano na podstawie wybarwionych na niebiesko (DAPI) jąder. Fluorescencja punktowa oznacza winkulinę na obrzeżu komórki. Widoczne jest wybarwienie w pewnej odległości od jądra komórkowego, a w wielu obszarach zielone wybarwienie wydaje się w apozycji do włókienek kolagenowych. W uszkodzonej skórze widoczne są dobrze wybarwione jądra komórkowe.

16 16 Wiodące koncepcje dotyczące starzenia skóry tujące komórki zrębu w zdrowej skórze człowieka i w skórze poważnie uszkodzonej działaniem promieni słonecznych. Wyraźnie widać na nich różnicę w wyglądzie cytologicznym pomiędzy komórkami znajdującymi się w zdrowej macierzy i komórkami skóry poważnie uszkodzonej. Na podstawie powyższych danych nie można stwierdzić, że spadek naprężenia mechanicznego odpowiada za zatrzymanie syntezy kolagenu (i jednoczesne zwiększenie ilości MMP) w skórze uszkodzonej działaniem promieni słonecznych. Dane te stanowią jednak wyraźny, choć pośredni, dowód osłabienia naprężeń mechanicznych w warunkach in vivo. Można zatem domniemywać, że brak naprężenia mechanicznego prowadzi do upośledzenia funkcji biologicznej in vivo w takim samym stopniu jak w warunkach in vitro. Powyższe badania dostarczają dowodów potwierdzających, że uszkodzenie tkanki łącznej może mieć znaczący wpływ na funkcję zatopionych w niej fibroblastów. Czy jednak sposób, w jaki fibroblasty reagują na interakcję z pofragmentowanym kolagenem, jest typowy wyłącznie dla tych komórek? Wyniki ostatnich badań każą na tak postawione pytanie odpowiedzieć przecząco. Stan tkanki łącznej ma również wpływ na inne rodzaje komórek skóry, zwłaszcza keratynocyty i komórki śródbłonka (endotelium). Badania, które niedawno przeprowadziliśmy, wykazały, że choć na natywnej postaci kolagenu typu I komórki śródbłonka tworzą pojedynczą warstwę komórkową, po umieszczeniu w kolagenie pofragmentowanym przez MMP-1 komórki te zareagują procesem waskulogenezy, tworząc trójwymiarową sieć naczyń [76]. Wydaje się, że warunkiem powstania kanałów naczyniowych jest zarówno fragmentacja kolagenu per se, jak i osłabienie naprężenia mechanicznego. Po umieszczeniu na pofragmentowanej błonie kolagenowej komórki śródbłonka nie tworzyły kanałów. Do powstania kanałów nie doszło również wtedy, gdy komórki umieszczano na polimerowych kratownicach kolagenowych, w których sztywność zmniejszano mechanicznie (tj. w wolnym, pływającym żelu). Nadmierne uszkodzenie kolagenu jest charakterystyczne dla procesów fizjologicznych, w których istotne znaczenie ma powstawanie nowych naczyń (naciekanie nowotworów, gojenie się ran, stan zapalny itp.), co może sugerować, że niszczenie tkanki łącznej samo w sobie jest czynnikiem indukującym powstawanie naczyń krwionośnych. Wpływ uszkodzenia na macierz tkanki łącznej może dotyczyć też komórek zlokalizowanych poza skórą właściwą. W warunkach homeostazy keratynocyty znajdujące się w naskórku od położonej pod nimi tkanki łącznej oddziela błona podstawna. Jest ona jednak cienkim, elastycznym płaszczem, ściśle związanym z leżącą poniżej macierzą za pomocą wyspecjalizowanych włókienek kolagenowych. Można zatem założyć, że zmiany w naprężeniu mechanicznym w położonej poniżej tkance łącznej mogą wpływać na komórki leżące nad nią. W badaniach in vitro uzyskano na to bezpośrednie dowody. Długotrwałe rozciąganie keratynocytów związane jest podobnie jak w wypadku fibroblastów ze zwiększoną proliferacją i syntezą białek [77, 78]. Keratynocyty, tak jak inne komórki, ustawiają się zgodnie z kierunkiem działania naprężeń mechanicznych. Powtarzające się cyklicznie naprężenia mechaniczne powodują osłabienie proliferacji i pobudzają ekspresję określonych cech związanych ze stanem zróżnicowania komórki [79]. Nie wiadomo wciąż, czy samo uszkodzenie tkanki łącznej prowadzi do tego rodzaju zmiany funkcji i zachowania keratynocytów, ale na podstawie powyższego wywodu można przyjąć takie założenie. Możemy przyjąć hipotezę, że nadmierne uszkodzenie kolagenu w macierzy skóry właściwej skóry starczej mogłoby przyczyniać się do zaburzenia prawidłowej funkcji keratynocytów i być może do opóźnionego gojenia się ran.

17 Indeks A acetylotransferaza acylo-coa:cholesterol (ACAT) 190 chloramfenikolu 335 lecytyno-cholesterolowa (LCAT) 190 retinolo-acylowa (ARAT) , 190 adapalen 181, 189 adipocyt 27 agonista 49, 53, 57, 400 agrekan 33 akroleina 388 aktyna 12 14, 54 aldehyd-3-fosfoglicerynowy 362 amadoryna patrz pirydoksamina amiloryd 49, 54 anagen 70, 79 angiogeneza XI, 32, 36, 79 87, , 342, 367, 197, 412, 414 antagonista PPAR 53 Ras 49, 54 TGF-b 31, antocyjan 230 antyfibrotyczny lek 42, 49, 52 54, 57 antyoksydanty XIX, XXII, 52, 121, 214, , 331, 345, 361, 364, 366, , , 400, 403, 411, 422, 431, apigenina 435 apoptoza 54, 68, 83, 116, 119, 123, 226, 232, 329, 331, 334, 336, 361, 371, 379, , arbutyna askorbylo-6-palmitynian 234 awobenzon patrz filtr przeciwsłoneczny awobenzon azjatykozyd 49, 52 B benzoesan alkilowy 152 fenetylu 145 fenyloetylowy 155 benzofenon 147, , 155 benzotiazyna 211 białko aktywatorowe 1 (AP-1) 11, 28 31, 38, 43, 47, 69, 72 73, 124, 226, , 231, CCN 10 11, 31 Cdsn 252, 255, 262, 264, 272 c-fos 28, 30, 38, 124, 226, 227, 229, , 433 c-jun 28, 30, 38, 47, 124, , 231, p53 68, 71 76, , 319 sonic hedgehog sygnalizacyjne agouti (ASP) 212 SMAD 10, 29, 31, 38, 49, 51 57, 430 transformujące SHC 327 WNT (kolczystokomórkowe) 69 biglikan 50, 180 Birt-Hogg-Dubé zespół blaszkowate ciałko (LB) , 287 blizna pooparzeniowa 52 potrądzikowa 202 słoneczna (fiboza) 24, 35 36, 48, 57 bliznowacenie 24, 36, 38, 30 41, 48, 50 51, 53 54, 197, 200, 202, 412 Blooma zespół 334 błona filtracyjna naczyń włosowatych 26 kolagenowa 16 komórkowa XXI, 29 30, 124, 232, 234, 343, 362, , 387, 395, 432, 434 lipidowa 248, 395, 431 podstawna XIV, 16, 23, 26 28, 32, 34 35, 119, 344, 347, 358, 390, 393, 397 śluzowa 153, 199 botoks patrz toksyna botulinowa Bowena choroba (BD) 66 brodawczak dysplastyczny 73 kolczystokomórkowy bromek N-fenacylotiazolu (PTB) butadien 146 C ceramidy 29 30, 243, , 250, 255, 262, 265, 267, , 273, , 290, 332, 339, 365

18 442 Indeks chelatacja 43 44, 46, 214, 272 chemodenerwacja chemokina 290 chłoniak skóry z limfocytów T (CTCL) 66 chondroityno-4-siarczan 50, choroba Bowena (BD) 66 chromofor tkankowy , , 297, 330, 335, 402 ciałko blaszkowate (LB) , 287 Cockayne a zespół 327, 336 Cowden zespół cyjanidyna 230 cyklocysdopachinonoimina 211 cyklooksygenaza 124, 216, 319, 435 cynk 32 33, 44 45, , , 154, , 182, 212, 361, cysteinylodopa 211 cysteinylodopachinon 211 cytokiny XV XVI, XVII XIX, 28 32, 36, 38, 42, 48, 56, 125, , 213, 216, 228, 290, , 380, 396, , , 421, , 432, 434 czerniak (MM) 66 68, 117, 123, , , 166, 214, , 227, 235, 388, 418 czynnik mikrośrodowiskowy 65, 74 środowiskowy XII, 23 24, 65 66, , 293, 297, , 313, , 331, 334, , 357, , 376, 387, 417, 422, 427 transkrypcji 9 11, 28 31, 35, 45, 47, 54, 68 71, 122, 182, 184, 191, 232, 329, 345, 378, 380, wzrostu alfa (TGF-α) 72, 421 beta (TGF-β) XXII, 8 12, 23, 25, 27 31, 33, 35 63, 72 76, , 228, 343, , 418, 421, 430, fibroblastów 23, 81, 212, 327, 414 hepatocytów 86, 414 insulinopodobny I (IGF-I) 429 śródbłonka naczyniowego (VEGF) 29, 31, 81 86, 188, 340, 404, , 418, D daidzenina 232 decylopoliglukoza 152 dekarboksylaza ornityny 73 dekspantenol delfinidyna 230 deoksyglukozon 393, 398, 401 dermabrazja IX, XIX, XXII, , 411 desaturacja 388 desmosom 249, 252, 257, 268, 290 dialdehyd malonowy 388 diaminofenazon 400 dietyloaminoetanol (DEAE) 12 dihydroksyindol (DHI) 210, 214 L-DOPA 210 dimer cyklobutanu 122 glioksalo-lizynowy (GOLD) , 393 metyloglioksalo-lizynowy (MOLD) peptydowy 402 pirymidyny , 226, 232, 329, 361, 387 tymidynowy 128 dimetikon kopoliol 154 dimetyloaminometanol (DMAE) 363 dimetylaminopirydoksamina 401 dimetylowy tlenek siarki 219 dipolihydroksystearynian glikolu polietylenowego 153 ditlenek tytanu patrz filtr przeciwsłoneczny ditlenek tytanu DNA mitochondrialne (mtdna) 117, , 336, 376 polimeraza , 378 dobra praktyka laboratoryjna (GLP) 300 dopachinon , 214 dopachrom 210 Dopplera metoda laserowa ocena prędkości wiązki (LDV) 287, , 303 laserowe obrazowanie (LDI) 287, 299 d pantenol patrz dekspantenol E elastoza XI XVI, 34, 57, , 119, 124, 180, 330, 388, , 398, 422 posłoneczna (słoneczna) XIII, XV, 119, 330, 388, , 398 elastyna XIV XVI, 23 25, 33 35, 47, 52, 80 81, 83, 93, 116, , 225, 231, 234, , 380, 388, 398, 412, 422, 432 elektroforetyczna zmiana mobilności (EMSA) 10, 231 odczyn 10, 231 emulsja o/w (olej w wodzie) 149, , 267, 364 w/o (woda w oleju) 149, endonukleaza 67, 336 epigallokatechina (EGC) 228, 435 epikatechina (EC) 228, 321

19 Indeks 443 ester forbolu 42, 128 glukozy 230 octowy 374 retinylowy 186, , 339, 367 tokoferolu 235 estradiol 49, 55 56, 96, 106, 430, estriol 55 estrogeny XVII, XIX, XXII, 24, 55 56, 89, , 179, 212, 290, 304, 359, , estron 55 estryfikacja 186, 257 etanoloamina 341 etyloheksylometoksycynamonian , 158 eumelanina F fagocytoza 37, 412 fale Hertza 141 radiowe 141 świetlne 141, 297 fenotyp XIV, 13 14, 17, 31, 36, 38, 41, 44, 57, 67, 69 72, 120, 129, 191, 265, 325, , , 338, 346, 417, 431 feomelanina fiboza patrz blizna słoneczna fibroblast 7 16, 23, 27, 30 39, 41 42, 44, 46, 49, 51 54, 57, 81, 93, , , 119, 123, 179, 191, 212, , 327, , , , , , 369, , 388, , 402, 412, , , 435 fibrogeneza 23 24, 31, 41, 49 50, 54, 56 fibronektyna 12, 33 34, 36, 38, 40, 51 52, 54, , 412, 430 fibrylina XIV, 25, 55, 80, 179, filagryna 189, 244, 246, 257, , 266, , 289 filtr przeciwsłoneczny (słoneczny) XVIII XX, XXII, 126, , , , 196, , 415 awobenzon 135, , 145, 147, 155, , 161 cynoksat 143 dioksybenzon 143 ditlenek tytanu 143, 151, 158 ensulizol 143 homosalat 143, 146, , 158, 160, 162 kwas paraaminobenzoesowy (PABA) 143 meksoryl SX 143 merodymat 143 oksybenzon 143, 145, 156, 158, 162 oktisalat 143, oktokrylen 135, 143, 155 oktynoksat 143, 145, 156, 161 padymat O 143, 146, 162 salicylan trolaminy 143, 196 sulisobenzon 143 tlenek cynku , , , 379 fitoen 317 fitofluen 317 fitosfingozyna 247, 265, 267, 270, 277 fluoresceina, izotiocyjanian 93 fosfatydylocholina 54 fosforan magnezowo-askorbylowy 215, 234, 366 sodowo-askorbylowy 366 askorbylu, sól magnezowa (MAP) 215, 431, 433 fotoadaptacja , 400 fotokancerogeneza 116, 121, 123, 126, 129, 316, 374, 387, 399 fotoprotekcja XIX, 154, 236, 365, 374, 380, fotostarzenie X, XIV, XVII, XIX XXII, 3 21, 24 25, 28, , 44, 46 47, 55 57, 75, 80 81, 84, 89, 99, 102, 106, 109, , , 131, 136, , 179, 186, 191, 225, , 239, , 293, , 328, , 334, 338, 341, 347, 360, 369, , , 390, 393, 399, , 405, 411, 417 fototoksyczność 124, 164 fotouszkodzenie X, 8, 36, 48, 53, 56 57, 79 83, 85 86, , , , 225, 235, 295, 320, 339, , 369, 371, 374, , 402, 405, 411, , 434 fotowzbudzenie 387, 400, 402 furyna 255 G galusan epigallokatechiny (EGCG) , 435 epikatechiny (ECG) 228 propylu 235 genisteina 27, , 435 glicerol 261, , , 278 glicyryzyna 49 glikacja XXII, 330, 340, zaawansowana, końcowy produkt (AGE) 330, 340, 346, glikol butylenowy 154

20 444 Indeks polietylenowy, dipolihydroksystearynian 153 propylenowy, monostearynian 151 glikozaminoglikany (GAG) XVII, XX, 25, 125, 179, , 341, 343, 359, 412 glioksal 388, 390, 393, 398, 401 glukokortykosteroidy 50 glukonolakton 340 glukoza 230, 389, 391, 393, glukozepan 393, 401 glukozo-6-fosforan 362 glukozon 393 glutation 54, 211, 226, 232, 314, 345, 361, 374, , 381 glutationodopa 211 gospodarka białkowa 430 fosforowo-wapniowa 327 hormonalna 387 wapniowa XVII witaminy D 371 granat 226, H halofuginon 49, 54 heksatrien 146 helikaza 67, 327 heparyna 82 heterodimer , 371, 433 hialuronidaza (HYAL) histologiczna cecha X XI, XIV, 4, 6, 137 zmiana XII, 6, , 288, 330, 364 homeostaza XVII, 8 11, 16, 24, 36, 38, 79, 96, 287, , , 331, , 340, 412, 427, 429 homodimer homosalat patrz filtr przeciwsłoneczny homosalat hormony XX, XXIII, 52 55, 68 69, 79, 179, 182, 184, 209, , 215, 275, 290, , 367, 371, 377, 411, , adrenokortykotropowy (ACTH), 212 polipeptydowy 52 steroidowy 362, 371 stymulujący melanocyty (MSH) 68 69, 127, 212, 215 tarczycy XX, 275, 377 wzrostu , 429 hydrochinon 198, hydroksykwasy XX, 200, , , 276, 279, 340 alfa (AHA) XX, 340 beta 200, 270 hydroksylacja 210, 341, 370 hydroksylaza 185, 191, 365 kwasu retinowego 191 hydroksypanduratyna A 30, 43 hydroksysfingozyna 247, 265 hydrożel I imidazolon 389 imikwimod 76 immunosupresja XVI, XVIII, XXI, 67, , , , 227, , 359, , 435 indolochinon 210 inhibitor AGE ALK5 49, angiogenezy 82 83, 85, 397 elastazy 104, 380, 435 glikacji 391, 398, 400, 402 kaspazy 396 MMP 38, 42 47, 57, 344 insulina 30, 52, 203 integryna 12, 69, 74, 390, 397 interferon 54 interleukina 30, 81, , 213, 228, 361, 371, 414, 429, 433 inwolukryna 189, , 266, , 289 izopropyl lanolinian 153 mirystynian 151 izotiocyjanian fluoresceiny 93 tetrametylorodaminy (TRITC) , 269 izotretinoina patrz kwas 13-cis-retinowy K kalikreina , 290 kamfora 147 karboksyetylolizyna 399 karboksylan 44 karboksymetyloceluloza, sól sodowa 151 karboksymetylolizyna (CML) 121, , karnauba 153 karnozyna 346, 400, 431 karoten alfa 317 beta 317, 435 karotenoidy 227, 233, , 320, 367, 381, 435

THE INFLUENCE OF NUTRITION ON IMMUNE SYSTEM. IMMUNOMODULATION BY FATTY ACIDS, VITAMINS, MINERALS AND ANTIOXIDANTS

THE INFLUENCE OF NUTRITION ON IMMUNE SYSTEM. IMMUNOMODULATION BY FATTY ACIDS, VITAMINS, MINERALS AND ANTIOXIDANTS Nowiny Lekarskie 2013, 82, 3, 222 231 EWELINA DYMARSKA, ALINA GROCHOWALSKA, HANNA KRAUSS WPŁYW SPOSOBU ODŻYWIANIA NA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY. IMMUNOMODULACYJNE DZIAŁANIE KWASÓW TŁUSZCZOWYCH, WITAMIN I SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE WARIANTÓW POLIMORFICZNYCH GENÓW UKŁADU

ZNACZENIE WARIANTÓW POLIMORFICZNYCH GENÓW UKŁADU UNIWERSYTET MEDYCZNY W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI II ZNACZENIE WARIANTÓW POLIMORFICZNYCH GENÓW UKŁADU TLENEK AZOTU-ENDOTELINA 1 (NO-ET1) W STANIE PRZEDRZUCAWKOWYM ORAZ NADCIŚNIENIU CIĄŻOWYM LEK. MED. MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera

Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera Cursiva 2010 Recenzenci Wydanie I 2010 Cursiva http://www.cursiva.pl ISBN 978-83-62108-04-6 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów. Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów. Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK mgr inż. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii

Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii 1 Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii Pierre Singer 1, Mette M. Berger 2, Greet Van den Berghe 3, Gianni Biolo 4, Philip Calder 4, AlastairForbes 6, Richard Griffiths 7, Georg Kreyman

Bardziej szczegółowo

Drodzy bracia i siostry,

Drodzy bracia i siostry, Papieskie Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2014 Potrzeba miłosiernych samarytan Drodzy bracia i siostry, 1. Z okazji XXII Światowego Dnia Chorego, którego temat w tym roku brzmi Wiara i miłosierdzie:

Bardziej szczegółowo

Różne oblicza biologicznej roli glutationu The different aspects of the biological role of glutathione

Różne oblicza biologicznej roli glutationu The different aspects of the biological role of glutathione Postepy Hig Med Dosw. (online), 2007; 61: 438-453 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2007.02.21 Accepted: 2007.06.26 Published: 2007.07.11 Różne oblicza biologicznej roli glutationu The different

Bardziej szczegółowo

ENZYMY WSPOMAGAJĄCE TRAWIENIE

ENZYMY WSPOMAGAJĄCE TRAWIENIE ŻYWIENIE I ZDROWIE NUTRITION & HEALTH ROCZNIK 9, NR 4 (35) CALIVITA INTERNATIONAL-POLSKA Wrzesień 2006 Prof. dr n. med. Valeria Szedlak-Vadocz Przewodnicząca Zespołu Doradców Medycznych CaliVita International

Bardziej szczegółowo

Bailine Manual 04: Odżywianie

Bailine Manual 04: Odżywianie Bailine Manual 04: Odżywianie Copyright (c) 2002 by Deep Development As Informacja zawarta w instrukcji jest poufna. Reprodukcja w części lub w całości załączonego materiału jest zabroniona. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

mukowiscydoza nr 29 (2011 r.) Czasopismo Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Od Redakcji

mukowiscydoza nr 29 (2011 r.) Czasopismo Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Od Redakcji mukowiscydoza nr 29 (2011 r.) Czasopismo Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Redaktor Naczelna: Małgorzata Kaczmarek ma_ka1@poczta.onet.pl zespół Redakcyjny: Joanna Górecka Alina Grzeszczuk Lucyna

Bardziej szczegółowo

CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA?

CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA? D w u m i e s i ę c z n i k b r a n ż o w y n r 2 ( 0 2 ) 2 0 1 4 CZŁOWIEK XXI WIEKU CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA? NOWA PIRAMIDA ŻYWIENIA SPERSONALIZOWANA DIETA INDYWIDUALNY DOBÓR AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02

Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Olga Bielan Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Autorka: dr inż. Katarzyna Sadowska. Moduł I. 4.3. Fosfolipidy

Autorka: dr inż. Katarzyna Sadowska. Moduł I. 4.3. Fosfolipidy Moduł I 1. Wprowadzenie do nauki o żywieniu człowieka. Podstawowy skład chemiczny żywności 1.1. Żywienie człowieka jako dyscyplina naukowa 1.2. Rys historyczny nauki o żywieniu 1.3. Podstawowy skład chemiczny

Bardziej szczegółowo

Materiał opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy współpracy wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych

Materiał opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy współpracy wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych Materiał opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy współpracy wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych Wstęp i redakcja Katarzyna Lisowska Barbara Czarnecka-Cicha Opracowanie techniczne

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN MEDYCZNY P6/26/8PA

MAGAZYN MEDYCZNY P6/26/8PA MAGAZYN MEDYCZNY P6/26/8PA Czwartkowe Obiady u Diabetyków Trzeba marzyć Żeby coś się zdarzyło Żeby mogło się zdarzyć I zjawiła się miłość Trzeba marzyć Zamiast dmuchać na zimne Na gorącym się sparzyć Z

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla chorych na GIST (Nowotwory podscieliskowe przewodu pokarmowego)

Poradnik dla chorych na GIST (Nowotwory podscieliskowe przewodu pokarmowego) Global GIST-Network Poradnik dla chorych na GIST (Nowotwory podscieliskowe przewodu pokarmowego) Deutsch English Español Francaçis Italiano Nederlands Norsk Polski Português Markus Wartenberg / Peter Reichardt

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych

Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych Wydział Wojskowo Lekarski Oddział Fizjoterapii Tomasz Szkudlarek Nr albumu 092023 Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Zdrowie, Uroda i Życie

Zdrowie, Uroda i Życie Health, Beauty and Life Zdrowie, Uroda i Życie September 2005 no. 9/195 Published Monthly in Polish Language Choroba Alzheimera Choroba Alzheimera, polegająca na zaburzeniu funkcjonowania mózgu, jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II

SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II TOMASZ GRECZNER JAK DBAĆ O KONDYCJĘ? ROLA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W WIEKU 50+ Wrocław 2009 Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : Piotr

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę

Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę (dieta w walce z rakiem) Praca pod redakcją: Agnieszka Dyzmann-Sroka Agnieszka Jędrzejczak Anna Kubiak Maciej Trojanowski Projekt finansowany ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

PARAPROTEX ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE

PARAPROTEX ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE ŻYWIENIE I ZDROWIE NUTRITION & HEALTH ROCZNIK 9, NR 3 (34) CALIVITA INTERNATIONAL-POLSKA Czerwiec 2006 Prof. dr n. med. Valeria Szedlak-Vadocz Przewodnicząca Zespołu Doradców Medycznych CaliVita International

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH

STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH POST. MIKROBIOL., 2011, 50, 4, 275 289 http://www.pm.microbiology.pl STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH Ewa Furmańczyk 1, Mirosława

Bardziej szczegółowo

Komentarz do zadań z biologii

Komentarz do zadań z biologii do zadań z biologii Opracowanie Małgorzata Jagiełło Jan Sitarski Współpraca Lucyna Chłodny Jolanta Gołaszewska Krystyna Kalemba Hanna Karlikowska Wanda Kocot Barbara Potulska Anna Prange Konsultacja naukowa

Bardziej szczegółowo

GLUTATION TWÓJ KLUCZ DO ZDROWIA

GLUTATION TWÓJ KLUCZ DO ZDROWIA GLUTATION TWÓJ KLUCZ DO ZDROWIA Dr. n. med. Jimmy Gutman Słowo wstępne: dr. n. med. Gustavo Bounous "C, HiM^i^'- X, * ^-i i G-^n,^ ^^ Czwarte wydanie międzynarodowego bestsellera o zdrowiu Jak podnieść

Bardziej szczegółowo

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : dr Agnieszka Pierzchalska Piotr Klag dr Zbigniew Machaj dr Ewa Pisarczyk Bogacka Copyright by Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Nr 41

Zeszyty Naukowe Nr 41 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Seria: Zeszyty Naukowe Nr 41 Łomża 2009 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY ACADEMY OF AGROBUSINESS IN LOMZA KOMITET REDAKCYJNY Dr inż. Piotr Ponichtera Dr

Bardziej szczegółowo