Nr 3 - STYCZEŃ DORADCA ZAWODOWY. Katarzyna Augustyniak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 3 - STYCZEŃ DORADCA ZAWODOWY. Katarzyna Augustyniak"

Transkrypt

1 Nr 3 - STYCZEŃ DORADCA ZAWODOWY Katarzyna Augustyniak 1

2 Spis treści: Edukacja: ZAWODY BUDOWLANE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO...3 Praca: PLANOWANIE W KARIERZE ZAWODOWEJ...5 Zawody gdzie mogę pracować?: SPECJALIŚCI Z DZIEDZINY PRAWA, DZIEDZIN SPOŁECZNYCH I KULTURY...7 Zawody opis zawodu: TECHNIK INFORMATYK...21 Doskonalenie zawodowe: PLANOWANE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE W PCKU...23 Poznaj siebie: KWESTIONARIUSZ ROLE GRUPOWE...26 Gazetka elektroniczna Doradca Zawodowy ukazuje się na początku każdego miesiąca. Każdy numer jest podzielony na sześć części: edukacja, praca, zawody- gdzie mogę pracować?, zawody opis zawodu, doskonalenie zawodowe i poznaj siebie. Jeżeli macie jakieś życzenia co do treści poszczególnych działów (np. chcecie, aby w gazetce został opisany konkretny zawód, aby został poruszony konkretny temat związany z pracą czy doskonaleniem zawodowym itp.), swoje sugestie i pomysły wysyłajcie na poniższy adres 2

3 Edukacja ZAWODY BUDOWLANE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W zasadniczych szkołach zawodowych, w technikach, w szkołach policealnych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych można kształcić się w następujących zawodach z branży budowlanej: betoniarz zbrojarz (zasadnicza szkoła zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy + wykształcenie zasadnicze zawodowe) cieśla (zasadnicza szkoła zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy + wykształcenie zasadnicze zawodowe) dekarz (zasadnicza szkoła zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy + wykształcenie zasadnicze zawodowe) kamieniarz (zasadnicza szkoła zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy + wykształcenie zasadnicze zawodowe) kominiarz (zasadnicza szkoła zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy + wykształcenie zasadnicze zawodowe) monter budownictwa wodnego (zasadnicza szkoła zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy + wykształcenie zasadnicze zawodowe) monter izolacji budowlanych (zasadnicza szkoła zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy + wykształcenie zasadnicze zawodowe) monter konstrukcji budowlanych (zasadnicza szkoła zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy + wykształcenie zasadnicze zawodowe) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (zasadnicza szkoła zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy + wykształcenie zasadnicze zawodowe) murarz tynkarz (zasadnicza szkoła zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy + wykształcenie zasadnicze zawodowe) zdun (zasadnicza szkoła zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy + wykształcenie zasadnicze zawodowe) technik budownictwa (technikum lub kwalifikacyjny kurs zawodowy + wykształcenie średnie) technik budownictwa wodnego (technikum lub kwalifikacyjny kurs zawodowy + wykształcenie średnie) technik renowacji elementów architektury (technikum lub kwalifikacyjny kurs zawodowy + wykształcenie średnie) technik geodeta (technikum lub szkoła policealna) Niektóre z powyższych zawodów mają wspólne kwalifikacje, dzięki czemu w elastyczny sposób można podnosić swoje kwalifikacje, kształcić się w innych zawodach. Jeżeli zdobyliśmy zawód monter budownictwa wodnego, możemy zostać technikiem budownictwa wodnego dzięki ukończeniu odpowiedniego kursu kwalifikacyjnego (jest to kurs na kwalifikację B.31. Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych). Wymagane jest również wykształcenie średnie. Monter budownictwa wodnego Technik budownictwa wodnego 3

4 Jeżeli zdobyliśmy zawód monter konstrukcji budowlanych, betoniarz zbrojarz lub murarz tynkarz, możemy zostać technikiem budownictwa dzięki ukończeniu odpowiednich kursów kwalifikacyjnych (jest to kurs na kwalifikację B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych oraz kurs na kwalifikację B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej). Wymagane jest również wykształcenie średnie. Monter konstrukcji budowlanych Betoniarz - zbrojarz Technik budownictwa Murarz - tynkarz Źródło: Obidniak D., Pfeiffer A., Suliga M., Przewodnik po zawodach, KOWEZiU, Warszawa

5 Praca PLANOWANIE W KARIERZE ZAWODOWEJ Planowanie kariery zawodowej jest procesem trudnym i odpowiedzialnym. Wpływają na to nowoczesne technologie, brak stabilności na rynku pracy, intensywne przemiany w zakresie specyfiki wykonywanych zawodów. Umiejętność planowania kariery zawodowej pozwala świadomie wpływać na swoje wybory i kontrolować podejmowane działania. Daje poczucie wpływu na własne życie, umożliwia skutecznie realizować cele, unikać wielu błędów. Wyznaczone cele zawodowe muszą być precyzyjne i konkretne, a przy ich formułowaniu należy brać pod uwagę to, co potrafimy, w czym mamy doświadczenie, czego szukamy, co chcemy znaleźć. Ważne jest również umieszczenie celów w czasie, świadomość tego, kiedy możemy je osiągnąć. W związku z perspektywą czasową wyróżniamy cele strategiczne, średnioterminowe i krótkoterminowe. Cele strategiczne określają to co jest najważniejsze, co daje poczucie szczęścia i wewnętrznej satysfakcji. Są one w najmniejszym stopniu zależne od czynników zewnętrznych, wynikają z indywidualnych wartości i przekonań. Pomagają one wyznaczyć kierunek rozwoju zawodowego. Przykłady: zostać dyrektorem wysokiego szczebla, założyć i rozwinąć własną firmę. Cele średnioterminowe określają to, co jest najbardziej opłacalne. Określają aktualne kierunki działania, na przykład zdobycie konkretnych kwalifikacji. Wiążą się z wyborem określonego miejsca pracy, zaangażowaniem w pewne zadania. Przykład: zdobyć kwalifikacje fryzjerskie. Cele krótkoterminowe (doraźne) porządkują codzienne życie i składają się na nie zadania, czynności, które należy wykonać. Przykłady: przeczytanie lektury, przygotowanie się do egzaminu. Cele zawodowe można wyznaczać między innymi za pomocą metody SMART, na którą składają się następujące zasady: S simple prosty M measurable mierzalny A achievable - osiągalny R relevant istotny T timely defined określony w czasie Prawidłowo sformułowany cel zawodowy powinien więc być prosty czyli zrozumiały i jednoznaczny, mierzalny czyli z możliwym do sprawdzenia stopniem jego realizacji, osiągalny czyli realistyczny, istotny czyli stanowiący określoną wartość dla jego realizatora oraz określony w czasie czyli z dokładnie określonym horyzontem czasowym, w jakim zamierza się go osiągnąć. Przykład celu zawodowego sformułowanego według zasady SMART: Do końca 2013 roku zrobię kurs z diagnostyki silnika. Przy wyznaczaniu celów zawodowych i planowaniu powinniśmy korzystać także z tak zwanych ćwiartek czasu, które opierają się na pilności oraz ważności spraw i pozwalają na organizowanie swojego czasu w taki sposób, żeby w pierwszej kolejności robić rzeczy najważniejsze i odkładać na później te mało istotne. 5

6 Ćwiartki czasu WAŻNE PILNE Na przykład: nauczyć się na egzamin zawodowy zaliczyć test NIEPILNE Na przykład: wyznaczyć sobie cele zawodowe zaplanować plan działania związany z drogą zawodową na przyszły rok NIEWAŻNE Na przykład: presja otoczenia drobne sprawy, które odrywają nas od nauki lub pracy Na przykład: spędzanie zbyt dużej ilości czasu przed komputerem spędzanie zbyt dużej ilości czasu przed telewizorem Do ćwiartki czasu ważne i pilne powinniśmy wpisywać sprawy priorytetowe, które nie powinny być odroczone w czasie. Do ćwiartki czasu ważne i niepilne powinniśmy wpisywać sprawy o dużym znaczeniu, które nie muszą być zrobione natychmiast. Do ćwiartki czasu nieważne i pilne powinniśmy wpisywać sprawy, które musimy szybko wykonać, lecz nie mają one znaczenia dla naszej drogi zawodowej i postawionych wcześniej celów zawodowych. Do ćwiartki czasu nieważne i niepilne powinniśmy wpisywać sprawy, które przeszkadzają nam w realizowaniu naszych celów zawodowych, zabierają nam czas. Źródło: Źródło: Rosalska Małgorzata, Wawrzonek Anna, Między szkołą a rynkiem pracy, Difin, Warszawa

7 Zawody gdzie mogę pracować? SPECJALIŚ CI Z DZIEDZINY PRAWA, DZIEDZIN SPOŁECZNYCH I KULTURY W tym miesiącu przedstawiam zawody wykonywane przez specjalistów z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury. Jeżeli chcesz pracować w zawodzie należącym do grup zawodów takich jak: adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy sędziowie specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani archiwiści i muzealnicy bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją ekonomiści archeolodzy, socjolodzy i pokrewni filozofowie, historycy i politolodzy psycholodzy i pokrewni specjaliści do spraw społecznych specjaliści do spraw religii literaci i inni autorzy tekstów dziennikarze filolodzy i tłumacze artyści plastycy kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy choreografowie i tancerze producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni aktorzy prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani sprawdź przykładowe miejsca pracy. Zawody zostały przedstawione według klasyfikacji zawodów i specjalności zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Specjaliści z dziedziny prawa Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy Adwokat kancelarie adwokackie 7

8 Prokurator prokuratura rejonowa prokuratura wojewódzka prokuratura apelacyjna prokuratura generalna ministerstwo sprawiedliwości Radca prawny kancelarie prawnicze biura prawne organy administracji państwowej lub samorządowej (ministerstwo, urząd wojewódzki lub miejski itd.) Sędziowie Sędzia sądy (różne wydziały) Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani Asystent prawny kancelarie prawnicze różnego rodzaju firmy urzędy Asystent prokuratora prokuratura rejonowa prokuratura wojewódzka prokuratura apelacyjna prokuratura generalna ministerstwo sprawiedliwości Asystent sędziego sądy (różne wydziały) Komornik sądowy kancelarie komornicze Notariusz kancelarie notarialne Prawnik legislator kancelarie adwokackie Sejm, Senat i inne organy uprawnione do wydawania aktów normatywnych Radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa Referendarz sądowy sądy (różne wydziały) Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani zależnie od specjalizacji 8

9 Bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy Archiwiści i muzealnicy Archiwista archiwa państwowe archiwa zakładowe Muzealnik muzea Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją Analityk informacji i raportów medialnych agencje informacyjne wykonywanie zleceń Analityk ruchu na stronach internetowych firmy, instytucje posiadające strony internetowe firmy zajmujące się pozycjonowaniem stron internetowych serwisy internetowe wykonywanie zleceń Bibliotekoznawca biblioteki wyższe uczelnie (jako wykładowca) instytuty naukowe szkoły bibliotekarskie Broker informacji (researcher) wydawnictwa serwisy internetowe prasa radio telewizja agencje reklamowe agencje badań rynku czasopisma branżowe domy maklerskie instytucje budżetowe agencje rządowe firmy marketingowe firmy farmaceutyczne banki kancelarie prawne firmy produkujące oprogramowanie inne firmy, organizacje, przedsiębiorstwa zajmujące się przeprowadzaniem analiz i poszukujące informacji na różne tematy klienci indywidualni Menedżer zawartości serwisów internetowych serwisy internetowe Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej biblioteki 9

10 ośrodki informacji firmy prywatne Specjalista zarządzania informacją administracja państwowa i samorządowa firmy w różnych gałęziach gospodarki media działy public ralations portale internetowe wykonywanie zleceń Pozostali bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją zależnie od specjalizacji Specjaliści z dziedzin społecznych i religijnych Ekonomiści Ekonometryk rozmaite firmy, instytucje, placówki (między innymi banki) uczelnie wyższe realizacja zleceń (np. sporządzanie raportów) Ekonomista rozmaite firmy, instytucje, placówki (między innymi banki) uczelnie wyższe realizacja zleceń (np. sporządzanie raportów) Archeolodzy, socjolodzy i pokrewni Archeolog katedry uniwersyteckie branżowe placówki Polskiej Akademii Nauk muzea specjalistyczne ośrodki dokumentacji służby konserwatorskie Etnograf instytuty i wydziały uniwersyteckie placówki muzealne, skanseny spółdzielnie skupujące i produkujące dzieła artystyczne (np. Fundacja Cepelia) Krajowe Komisje Artystyczne i Etnograficzne Kulturoznawca instytucje kulturalne muzea galerie ośrodki kultury prasa firmy organizujące imprezy i spotkania artystyczne szkoły, uczelnie Socjolog instytucje społeczne, wychowawcze agendy rządowe 10

11 organizacje gospodarcze firmy państwowe i prywatne instytuty naukowe uczelnie realizacja zleceń Pozostali archeolodzy, socjolodzy i pokrewni zależnie od specjalizacji Filozofowie, historycy i politolodzy Filozof uczelnie redakcje czasopism realizacja zleceń (np. udzielenie konsultacji czy wykonanie tłumaczeń) instytuty i ośrodki naukowe (np. pisanie prac, artykułów, książek) Historyk szkoły, uczelnie, instytuty naukowe wydawnictwa, redakcje czasopism (praca na stałe lub realizacja zleceń) Historyk sztuki muzea zespoły pałacowe galerie domy aukcyjne realizacja zleceń (np. rzeczoznawstwo dla osób prywatnych) wydawnictwa, redakcje szkoły, uczelnie, instytuty naukowe urzędy konserwatorskie (np. jako przewodnik) Politolog realizacja zleceń (np. sporządzanie analiz, prognoz) uczelnie, instytuty ministerstwa, urzędy państwowe Specjalista polityki społecznej instytucje państwowe struktury samorządowe organizacje pozarządowe Teolog szkoły, uczelnie, kościoły prasa radio telewizja praca misyjna Psycholodzy i pokrewni Psycholog służba zdrowia (szpitale, przychodnie, gabinety psychologiczne itp.) oświata (szkoły, uczelnie) urzędy pracy instytucje komercyjne (np. agencje doradztwa personalnego, działy personalne, firmy badania opinii publicznej) 11

12 Psycholog biznesu agencje reklamowe agencje PR instytuty badania rynku firmy konsultingowe firmy szkoleniowe w firmach na stanowiskach menedżerskich działy handlowe i marketingowe Psycholog kliniczny zakłady karne kliniki, szpitale, sanatoria hospicja poradnie zdrowia psychicznego poradnie neurologiczne, onkologiczne i inne szpitale psychiatryczne ośrodki dla osób upośledzonych gabinety psychologiczne Psycholog organizacji firmy zatrudniające pracowników (działy personalne) firmy doradcze firmy szkoleniowe urzędy pracy Psycholog sportowy praca dla drużyn sportowych praca dla sportowców praca dla klientów indywidualnych Psycholog wychowawczy/dziecka oświata (szkoły, przedszkola) domy dziecka ośrodki szkolno wychowawcze ośrodki interwencyjne służba zdrowia poradnie psychologiczno pedagogiczne poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży Specjalista do spraw uzależnień od mediów cyfrowych instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne oświata placówki związane z profilaktyką i leczeniem uzależnień Specjalista komunikacji społecznej zakłady, firmy, instytucje, szkoły itp. (np. jako rzecznik prasowy, osoba zajmująca się komunikacją) agencje PR agencje reklamowe 12

13 Specjalista marketingu społecznego firmy i przedsiębiorstwa z różnych sektorów rynku i branż Pozostali psycholodzy i pokrewni zależnie od specjalizacji Specjaliści do spraw społecznych Kurator sądowy sądy Mediator sądy biura mediacyjne Specjalista do spraw rodziny (familiolog) organizacje i instytucje wspierające rodzinę szkoły, placówki oświatowe placówki wychowawczo opiekuńcze centra pomocy rodzinie poradnie małżeńskie i rodzinne sądy Specjalista pracy socjalnej ośrodki pomocy społecznej domy pomocy społecznej administracja rządowa (np. wojewódzkie zespoły pomocy społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej) ośrodki wsparcia zakłady karne schroniska dla bezdomnych organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia powiatowe centra pomocy rodzinie urzędy pracy szpitale ośrodki wsparcia placówki opiekuńczo wychowawcze ośrodki kultury Specjalista resocjalizacji zakłady wychowawcze, poprawcze, penitencjarne schroniska dla nieletnich policyjne izby dziecka komisariaty policji sądy rejonowe i okręgowe kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą schroniska wychowawcze kluby tworzone przez społeczności lokalne dla dzieci z rodzin patologicznych i dla młodzieży z problemami ośrodki interwencji kryzysowej Wychowawca w jednostkach penitencjarnych jednostki penitencjarne (zakłady karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, ośrodki szkolno wychowawcze, policyjne izby dziecka, schroniska dla nieletnich) Pozostali specjaliści do spraw społecznych 13

14 zależnie od specjalizacji Specjaliści do spraw religii Duchowny religii mojżeszowej synagogi domy modlitwy uczestniczenie w działalności organizacji o charakterze religijnym i świeckim praca misyjna Duchowny religii muzułmańskiej meczety uczestniczenie w działalności organizacji o charakterze religijnym i świeckim praca misyjna Duchowny wyznania prawosławnego kościoły prawosławne (cerkwie) uczestniczenie w działalności organizacji religijnych, naukowych i charytatywnych praca misyjna Duchowny wyznania rzymskokatolickiego kościoły (często jednocześnie praca w szkołach, na wyższych uczelniach, w szpitalach, więzieniach, jednostkach wojskowych, domach sióstr zakonnych) uczestniczenie w działalności organizacji religijnych, naukowych i charytatywnych praca misyjna Duchowny wyznań ewangelickich kościoły ewangelickie uczestniczenie w działalności organizacji religijnych, naukowych i charytatywnych praca misyjna Zakonnik zakony (często dodatkowo praca na uczelniach, w szkołach, domach dla osób starszych, placówkach wychowawczych, domach opieki, a także w innych krajach jako misjonarz) Pozostali specjaliści do spraw religii zależnie od wyznania Literaci, dziennikarze i filolodzy Literaci i inni autorzy tekstów Edytor materiałów źródłowych wydawnictwa uczelnie Pisarz Poeta Redaktor wydawniczy wydawnictwa książkowe redakcje gazet i czasopism Scenarzysta wytwórnie filmowe 14

15 Pozostali literaci i inni autorzy tekstów wydawnictwa książkowe redakcje gazet i czasopism Dziennikarze Dziennikarz redakcje gazet, czasopism stacje radiowe Fotoedytor redakcje czasopism i gazet Krytyk artystyczny redakcje prasowe, telewizyjne i radiowe uczelnie Redaktor programowy stacje radiowe redakcje gazet i czasopism Reporter radiowy/telewizyjny/prasowy stacje radiowe redakcje gazet i czasopism Filolodzy i tłumacze Filolog filologia klasyczna biblioteki naukowe wydawnictwa specjalistyczne instytucje kulturalno oświatowe uczelnie Filolog filologia obcojęzyczna wydawnictwa redakcje czasopism stacje radiowe i telewizyjne ambasady i przedstawicielstwa krajów turystyka szkoły, uczelnie biura tłumaczeń instytucje kulturalne i badawcze działy handlowe i finansowe w firmach Filolog filologia polska szkoły, uczelnie środki masowego przekazu wydawnictwa biblioteki teatry Tłumacz języka angielskiego Tłumacz języka arabskiego 15

16 Tłumacz języka chińskiego Tłumacz języka francuskiego Tłumacz języka hiszpańskiego Tłumacz języka japońskiego Tłumacz języka niemieckiego Tłumacz języka rosyjskiego Tłumacz języka włoskiego realizowanie zleceń (np. tłumaczenie podczas rozmów, konferencji itp.) policja, sądy (tłumacz przysięgły) biura, agencje tłumaczeń wydawnictwa instytuty naukowe instytucje i przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne Tłumacz języka migowego sądy (tłumacz przysięgły) policja jako asystent osoby niesłyszącej szkoły szpitale placówki dla osób niesłyszących realizacja zleceń (np. tłumaczenie w urzędach, podczas imprez kulturalnych, sportowych itp.) stowarzyszenia, fundacje, instytucje na rzecz osób niesłyszących (np. Polski Związek Głuchych) Tłumacz konferencyjny ustny biura tłumaczeń sądy urzędy przedsiębiorstwa Tłumacz tekstów biura, agencje tłumaczeń wydawnictwa instytucje naukowe organizacje społeczne zakłady produkcyjne jednostki administracji państwowej redakcje gazet i czasopism teatry stacje radiowe i telewizyjne Pozostali filolodzy i tłumacze jak wyżej Twórcy i artyści Artyści plastycy 16

17 Artysta fotografik zakłady fotograficzne redakcje agencje reklamowe rozmaite firmy, placówki zatrudniające fotografików Artysta grafik wydawnictwa książkowe redakcje agencje reklamowe studia grafiki drukarnie Artysta malarz galerie szkoły domy kultury lub realizacja zleceń Artysta rzeźbiarz pracownie rzeźbiarskie szkoły (jako wykładowca) domy kultury galerie muzea Konserwator dzieł sztuki muzea pracownie konserwatorskie wyższe uczelnie (praca dydaktyczna), realizacja zleceń Scenograf teatry wytwórnie filmowe firmy organizujące imprezy estradowe Pozostali artyści plastycy rozmaite placówki i firmy zależnie od kierunku wykształcenia, specjalizacji Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy Artysta muzyk instrumentalista szkoły muzyczne ośrodki kulturalne realizacja zleceń (np. dla stacji telewizyjnych, ośrodków kultury itp.) Artysta muzyk wokalista szkoły muzyczne ośrodki kulturalne realizacja zleceń (np. dla stacji telewizyjnych, ośrodków kultury itp.) 17

18 Dyrygent współpraca ze stałymi orkiestrami kontrakty na udział w koncertach Kompozytor (swobodne komponowanie muzyki lub realizacja zleceń, np. na potrzeby filmu, reklamy itd.) Muzyk reżyser dźwięku stacje radiowe wytwórnie filmowe realizacja zleceń (np. podczas nagrań) Muzykolog wydawnictwa muzyczne uczelnie, instytuty archiwa biblioteki muzea stacje radiowe studia nagrań filharmonie towarzystwa muzyczne realizacja zleceń (np. organizacja imprez koncertowych, zlecenia dla krytyków muzycznych) Piosenkarz lokale (np. gastronomiczne na stałe zatrudniające piosenkarzy) szkoły muzyczne Pozostali kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy jak wyżej Choreografowie i tancerze Choreograf placówki kulturalne (np. szkoły tańca, baletu, teatry) realizacja zleceń Tancerz baletowy szkoły baletowe ośrodki kulturalne Pozostali choreografowie i tancerze jak wyżej Producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni Asystent reżysera filmowego wytwórnie filmowe Operator obrazu wytwórnie filmowe uczelnie, miejsca kształcenia przyszłych twórców filmowych 18

19 Producent filmowy wytwórnie filmowe Producent teatralny teatry Producent telewizyjny Realizator programu telewizyjnego Reżyser filmowy wytwórnie filmowe Reżyser teatralny teatry Reżyser telewizyjny Pozostali producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni jak wyżej Aktorzy Aktor teatry wytwórnie filmowe rozgłośnie radiowe (np. przy czytaniu powieści) agencje reklamowe Aktor lalkarz teatry lalek Mim teatry ośrodki kulturalne wykonywanie zleceń (np. występy na ulicach miast) Prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni Komentator sportowy stacje radiowe Konferansjer realizacja zleceń (koncerty, spektakle, widowiska itp.) Lektor dialogów filmowych i radiowych stacje radiowe Prezenter muzyczny (diskjockey) kluby, dyskoteki Prezenter telewizyjny (praca na stałe lub realizacja zleceń) Spiker radiowy stacje radiowe 19

20 Twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani Twórca ludowy wykonywanie zleceń ośrodki kultury sklepy z rękodziełem miejsca, w których jest wykonywana i prezentowana sztuka ludowa Pozostali twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani zależnie od specjalizacji Źródło: Przewodnik po zawodach, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa

21 Zawody opis zawodu TECHNIK INFORMATYK Kod zawodu: (grupa wielka technicy i inny średni personel; grupa duża technicy informatycy; grupa średnia technicy do spraw technologii teleinformatycznych i pomocy użytkownikom urządzeń teleinformatycznych; grupa elementarna technicy wsparcia informatycznego i technicznego) Kwalifikacje w zawodzie: montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Droga kształcenia: technikum lub szkoła policealna lub kwalifikacyjny kurs zawodowy Wymagane umiejętności, cechy, zdolności: umiejętność pracy indywidualnej umiejętność logicznego myślenia koncentracja umiejętność wyciągania wniosków dokładność dostrzeganie szczegółów Przykładowe miejsca pracy: firmy informatyczne (serwisant, administrator, konserwator sprzętu) urzędy (administrator baz danych i sieci) firmy zatrudniające projektantów i grafików wszystkie gałęzie gospodarki, w których mają zastosowanie komputery sklepy komputerowe Zadania technika informatyka: przygotowywanie stanowisk komputerowych do pracy użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego naprawa komputerów osobistych projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych konfiguracja urządzeń sieciowych administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi tworzenie stron internetowych tworzenie baz danych i administrowanie bazami tworzenie aplikacji internetowych 21

22 Co może pomóc w zdobyciu pracy: znajomość języka angielskiego ukończenie kursów specjalistycznych Przykładowe specjalizacje w zawodzie: serwisant sprzedawca sprzętu komputerowego konserwator administrator sieci komputerowej grafik projektant operator sprzętu komputerowego technika multimedialna Środowisko pracy: pomieszczenia zamknięte pozycja siedząca praca samodzielna, czasem praca zespołowa Zagrożenia: dolegliwości wzrokowe spowodowane pracą przy monitorze i niewłaściwym oświetleniem choroby narządu ruchu oraz kręgosłupa spowodowane wielogodzinną pracą w pozycji siedzącej Możliwości awansu: awans na bardziej odpowiedzialne stanowisko otrzymywanie coraz większych i coraz bardziej odpowiedzialnych zadań Zawody pokrewne: technik tyfloinformatyk technik teleinformatyk technik elektronik technik telekomunikacji operator sprzętu komputerowego Źródło: Źródło: Obidniak D., Pfeiffer A., Suliga M., Przewodnik po zawodach, KOWEZiU, Warszawa 2011 Przewodnik po zawodach Tom I, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa

23 Doskonalenie zawodowe planowane KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE W PCKU W Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim mają pojawić się nowe kwalifikacyjne kursy zawodowe (więcej o kursach przeczytasz na str. 16 w nr 1 gazetki Doradca Zawodowy ). Oferta ma być poszerzona o następujące kursy: M. 44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń Jaki zawód zdobędziemy po ukończeniu kursu? Technik mechanik Dla kogo przeznaczony jest kurs? Dla osób, które w zasadniczej szkole zawodowej lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym zdobyły przynajmniej jeden z poniższych zawodów: Mechanik monter maszyn i urządzeń (kwalifikacja Montaż i obsługa maszyn i urządzeń) lub Operator obrabiarek skrawających (kwalifikacja Użytkowanie obrabiarek skrawających ) lub Ślusarz (kwalifikacja Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi) E. 8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych Jaki zawód zdobędziemy po ukończeniu kursu? Elektryk Dla kogo przeznaczony jest kurs? Dla osób, które w zasadniczej szkole zawodowej lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym zdobyły zawód elektromechanik (kwalifikacja Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych) E. 24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych Jaki zawód zdobędziemy po ukończeniu kursu? Technik elektryk Dla kogo przeznaczony jest kurs? Dla osób, które w zasadniczej szkole zawodowej zdobyły zawód elektryk (kwalifikacje Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych oraz Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych) lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym bądź w zasadniczej szkole zawodowej zdobyły zawód elektromechanik (kwalifikacja Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych) oraz na kwalifikacyjnym kursie zawodowym zdobyły zawód elektryk (kwalifikacja Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych) 23

24 M. 39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych Jaki zawód zdobędziemy po ukończeniu kursu? Technik górnictwa podziemnego Dla kogo przeznaczony jest kurs? Dla osób, które w zasadniczej szkole zawodowej lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym zdobyły zawód górnik eksploatacji podziemnej (kwalifikacja Eksploatacja złóż podziemnych) A. 23. Projektowanie fryzur Jaki zawód zdobędziemy po ukończeniu kursu? Technik usług fryzjerskich Dla kogo przeznaczony jest kurs? Dla osób, które w zasadniczej szkole zawodowej lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym zdobyły zawód fryzjer (kwalifikacja Wykonywanie zabiegów fryzjerskich) A. 22. Prowadzenie działalności handlowej Jaki zawód zdobędziemy po ukończeniu kursu? Technik handlowiec Dla kogo przeznaczony jest kurs? Dla osób, które w zasadniczej szkole zawodowej lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym zdobyły zawód sprzedawca (kwalifikacja Prowadzenie sprzedaży) E. 13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Co zdobędziemy dzięki ukończeniu kursu? Jedną z trzech kwalifikacji w zawodzie technik informatyk Jedną z trzech kwalifikacji w zawodzie technik teleinformatyk Dla kogo przeznaczony jest kurs? Dla osób, które chcą zdobyć zawód technik informatyk (muszą dodatkowo ukończyć kurs na kwalifikację Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych i kurs na kwalifikację Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami) Dla osób, które chcą zdobyć zawód technik teleinformatyk (muszą dodatkowo ukończyć kurs na kwalifikację Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich i kurs na kwalifikację Montaż i eksploatacja sieci rozległych) E. 4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych Jaki zawód zdobędziemy po ukończeniu kursu? Monter mechatronik Dla kogo przeznaczony jest kurs? Dla osób, które chcą uzyskać zawód monter mechatronik (następnie mają one możliwość 24

25 uzyskania zawodu technik mechatronik) E. 3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych Jaki zawód zdobędziemy po ukończeniu kursu? Technik mechatronik Dla kogo przeznaczony jest kurs? Dla osób, które w zasadniczej szkole zawodowej lub na kwalifikacyjnym kursie zdobyły zawód monter mechatronik (kwalifikacja Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych) Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 25

Wypełnij zamieszczony poniżej kwestionariusz w następujący sposób:

Wypełnij zamieszczony poniżej kwestionariusz w następujący sposób: Tytuł: Moja rola w grupie Autor: Meredith Blebin Program: Kulturalnie i obywatelsko Rodzaj materiału: kwestionariusz Wypełnij zamieszczony poniżej kwestionariusz w następujący sposób: 1) rozdziel 10 punktów

Bardziej szczegółowo

kod Nazwa grupy zawodowej 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

kod Nazwa grupy zawodowej 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Załącznik 2 Prognozowana liczba pracujących w województwie świętokrzyskim w wielkiej grupie zawodowej specjaliści w rozbicie na średnie grupy zawodów - kolejność wg kodów w układzie Klasyfikacji Zawodów

Bardziej szczegółowo

Technik handlowiec (2 kwalifikacje)

Technik handlowiec (2 kwalifikacje) Szkoła / ZSZ Tytuł Liczba i nazwa kwalifikacji ZSZ nr 2 Wielozawodowa Mechanik maszyn i urządzeń Sprzedawca Technik handlowiec monter 1 kwalifikacja - w zależności od zawodu (sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz,

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Zmiany w kształceniu zawodowym obowiązujące od 2012 roku obejmują: nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach, modernizację

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ Nazwa szkoły/adres/kontakt Forma organizacyjna szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zamościu ul. Partyzantów 14,

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TECHNIKUM ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 4-LETNIE 3-LETNIA 3-LETNIE TECHNIKUM NR 4 Sukces osiąga ten, kto potrafi połączyć teorię

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE PLANOWANE PRZEZ SZKOŁY KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH ORAZ PLACÓWKI na rok szkolny 2014/2015

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE PLANOWANE PRZEZ SZKOŁY KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH ORAZ PLACÓWKI na rok szkolny 2014/2015 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE PLANOWANE PRZEZ SZKOŁY KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH ORAZ PLACÓWKI na rok szkolny 2014/2015 Nazwa szkoły/zespołu/ placówki jako organizatora Elektrycznych im. T. Kościuszki Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Zawód Wykaz zawodów zarejestrowanych, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (kwalifikacyjne kursy zawodowe), jeśli zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów Symbol cyfrowy zawodu nr Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego.

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1) Licea ogólnokształcące. A. Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Wszystko, co musisz wiedzieć o szkołach

Wszystko, co musisz wiedzieć o szkołach Wszystko, co musisz wiedzieć o szkołach Wiesz juŝ, co chcesz robić? Zebrałeś informacje o interesujących Cię zawodach? Przed Tobą jeszcze jeden waŝny krok: wybór szkoły. Której? Tej, która umoŝliwi zdobycie

Bardziej szczegółowo

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom. Radom, 2 grudnia 2015 roku Tomasz Madej doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl Struktura szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu!

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu! Powiatowy Zespół Oświaty ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle tel.: (77) 472 38 86; (77) 472 38 85 e-mail: oswiata@powiat.kedzierzyn-kozle.pl ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Maróz, 12 maja 2015 r.

Maróz, 12 maja 2015 r. Maróz, 12 maja 2015 r. SZKOŁY Y ZAWODOWE Zespół Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego, ul. Felińskiego 13 Dyrektor: Maria Witomska-Rynkowska Technikum Mechaniczne Nr 7 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 65 Zespół

Bardziej szczegółowo

GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w Gimnazjum nr 12 numer 3

GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w Gimnazjum nr 12 numer 3 GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w Gimnazjum nr 12 numer 3 TYPY OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ HOLLANDA Wybierając przyszły zawód należy poszukiwać takiego środowiska pracy, które umożliwi realizację Twoich

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty Załącznik do rozporządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 6/10 z dnia 13 sierpnia 2010 roku Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r. Zarządzenie Nr 4213/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2014/2015 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk studenckich na kierunku Pedagogika w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. I Postanowienia ogólne

Regulamin praktyk studenckich na kierunku Pedagogika w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. I Postanowienia ogólne Regulamin praktyk studenckich na kierunku Pedagogika w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku I Postanowienia ogólne 1. NWSP w Białymstoku jako uczelnia niepubliczna organizuje zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie

Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie SEKRETARZ STANU W MEN TADEUSZ SŁAWECKI Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie Warszawa, 15 września 2014 Kontynuacja wdrażania zmian wprowadzonych we we wrześniu 2012 2012 Klasyfikacja zawodów

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1761/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 1761/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 1761/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2016/2017 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

Uczysz się przez 4 lata w szkole i co dalej???

Uczysz się przez 4 lata w szkole i co dalej??? Uczysz się przez 4 lata w szkole i co dalej??? Każdy z Was chce, aby czas poświęcony na naukę w efekcie przyniósł jak największe korzyści... Jakie korzyści??? wiedzę, bo liczy się ekspert pieniądze, bo

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące Zawód i praca Matura i studia Praca Liceum dla dorosłych Matura i studia Praca

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk studenckich w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. I Postanowienia ogólne

Regulamin praktyk studenckich w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. I Postanowienia ogólne Regulamin praktyk studenckich w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku I Postanowienia ogólne 1. NWSP w Białymstoku jako uczelnia niepubliczna organizuje zgodnie z ustawą o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty Załącznik do Rozporządzenia Nr 14/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 września 2011 r. Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich ch ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Drogi Gimnazjalisto! Planując dalszą

Bardziej szczegółowo

Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać. Aleksander Kumor polski aforysta

Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać. Aleksander Kumor polski aforysta Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać Aleksander Kumor polski aforysta P R O G R A M Z A J Ę Ć D L A U C Z N I Ó W G I M N A Z J U M 2 S P O T K A N I E CO NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ PLANUJĄC

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT ZAWODÓW. Zawody pokrewne: - architekt wnętrz, - architekt krajobrazu, - scenograf, - inżynier budownictwa.

ŚWIAT ZAWODÓW. Zawody pokrewne: - architekt wnętrz, - architekt krajobrazu, - scenograf, - inżynier budownictwa. ŚWIAT ZAWODÓW ZAWODY ARTYSTYCZNE Aktor -interesuje Cię sztuka filmowa i teatralna - występy publiczne sprawiają Ci satysfakcję - masz doskonałą pamięć - jesteś wytrwały i silny psychicznie Architekt -

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 26 lutego 2014 roku

Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 26 lutego 2014 roku UCHWAŁA NR l!bjg]5/204 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 26 lutego 204 roku w sprawie ustalenia liczby klas pierwszych oraz liczby i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1 Z MEK Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych Poznaj swoje predyspozycje zawodowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A 001 Aktor cyrkowy

Bardziej szczegółowo

Umiejętności interpersonalne informatyka

Umiejętności interpersonalne informatyka Technik Informatyk Informatyka Informatyka to dyscyplina naukowo-techniczna, która zajmuje się przetwarzaniem informacji za pomocą komputerów. Bez znajomości obsługi komputera oraz umiejętności korzystania

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w szkołach policealnych

Kształcenie w szkołach policealnych Kształcenie w szkołach policealnych (wyciąg z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego) Poniższa tabela zawiera tylko te zawody, w których można

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7) Nowa klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2016/17 w Białymstoku. Nazwa kwalifikacji

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2016/17 w Białymstoku. Nazwa kwalifikacji Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 16/17 L.p. Zespół szkół Adres 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Żabia 5 15-365 Białystok (085) 651 58 55 cku@um.bialystok.pl Nazwa szkoły

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU. Opracowała: Bożena Wyrębiak

SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU. Opracowała: Bożena Wyrębiak SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU NOWY SYSTEM EDUKACYJNY NOWY SYSTEM EDUKACYJNY NOWY SYSTEM EDUKACYJNY wprowadza się wcześniej zdawane kwalifikacje, równomiernie rozłożone w czasie nauki szkolnej

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Mielecki na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Mielecki na rok szkolny 2014/2015 Oferta edukacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Mielecki na rok szkolny 2014/2015 Lp Nazwa Szkoły Typ szkoły profil, specjalność, zawód 1. Zespół Szkół Budowlanych

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły Kierunek kształcenia Rozszerzenie Przedmioty punktowane. lub j.angielski. j.angielski

Nazwa szkoły Kierunek kształcenia Rozszerzenie Przedmioty punktowane. lub j.angielski. j.angielski Nazwa szkoły Kierunek kształcenia Rozszerzenie Przedmioty punktowane I Liceum Ogólnokształcące ul. Licealna 3 tel. 616 38 46 Prawa i komunikacji społecznej/humanistyczna Medyczno/inżynierski Lingwistyczno/ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowanie na podstawie materiałów promocyjnych oleckich szkół zawodowych Krystyna Zdan Powiatowy Koordynator

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna

Część II Prognostyczna POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM Część II - Analiza absolwentów szkół w 2011 roku Sierpień 2012 1 1.

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ HOŁOGĘ DOBRY ZAWÓD LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ! ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

WYBIERZ HOŁOGĘ DOBRY ZAWÓD LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ! ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu WYBIERZ HOŁOGĘ DOBRY ZAWÓD LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ! ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

Bardziej szczegółowo

Barbara Badora. Listopad 2010

Barbara Badora. Listopad 2010 Czy istnieją zawody męskie i kobiece i czy kobieta może być szefem? Zjawisko segregacji zawodowej kobiet w poszczególnych podregionach Listopad 2010 Barbara Badora Zjawisko segregacji zawodowej kobiet

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia sierpień/październik 2014 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w Suwałkach w roku 2012

Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w Suwałkach w roku 2012 Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w w roku 2012 W 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w zarejestrowanych było 343 absolwentów: 201 absolwentów z powiatu miasta Suwałki (58,86% ogółu zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Kwalifikacyjne kursy zawodowe: A administracyjno - usługowy Kwalifikacyjne kursy zawodowe: Obszar kształcen ia Zawód Kształcone kwalifikacje czas kursu O K Liczba słuchaczy Technik administracji A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracyjnych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika obsługi turystycznej należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 26 poz. 234 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

Dz.U. 1999 Nr 26 poz. 234 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1999 Nr 26 poz. 234 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć kandydatów do klasy pierwszej. Zespołu Szkół nr 2. im. Jana Długosza w Wieluniu

Zasady przyjęć kandydatów do klasy pierwszej. Zespołu Szkół nr 2. im. Jana Długosza w Wieluniu Zasady przyjęć kandydatów do klasy pierwszej Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu na rok szkolny 2013/2014 Informacja dla kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2013/2014 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 358/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2015/2016 szkoły ponadgimnazjalne, prowadzone

Bardziej szczegółowo

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO SZKÓŁ prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI Drodzy Uczniowie! Wybór kierunku dalszego kształcenia to odpowiedzialna decyzja, przed którą staniecie w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Tabela 1. Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rynek informacji elektronicznej z. 2/3. Komponenty rynku informacji elektronicznej Rynek firm i usług infobrokerskich w Polsce Wprowadzenie

Rynek informacji elektronicznej z. 2/3. Komponenty rynku informacji elektronicznej Rynek firm i usług infobrokerskich w Polsce Wprowadzenie Rynek informacji elektronicznej z. 2/3 Komponenty rynku informacji elektronicznej Rynek firm i usług infobrokerskich w Polsce Wprowadzenie Popyt na informację (użytkownik) Pośrednik informacji Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3

MIASTO WROCŁAW NOVA CENTRUM EDUKACYJNE NOVA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3 "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 1 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 3 1 33,3% 2 315[01] TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 2 2 100,0% 3 412[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2012 r. Poz. 7110

Kraków, dnia 11 grudnia 2012 r. Poz. 7110 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2012 r. Poz. 7110 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (MIASTO CZĘSTOCHOWA) Kraków

Bardziej szczegółowo

SUKCESU SIĘ MOŻNA NAUCZYĆ

SUKCESU SIĘ MOŻNA NAUCZYĆ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi Sukcesu można się nauczyć SUKCESU SIĘ MOŻNA NAUCZYĆ Kształcimy w zawodach: Technikum Technik elektronik Technik energetyk Technik

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Opracowanie: dr Agnieszka Barczykowska Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 75,6

MIASTO WROCŁAW OŚWIATA SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI OŚWIATA DLA DOROSŁYCH 75,6 "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 1 514[02] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 8 6 75,0% 2 514[03] TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej.

Rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej. Uzasadnienie Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania. W e w n ą t r z s z k o l n y P r o g r a m D o r a d z t w a Z a w o d o w e g o w Z e s p o l e S z k ó ł S p o r t o w y c h w G o r z o w i e W l k p. I. Podstawy prawne programu Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

W ramach Technikum szkoła kształci w następujących zawodach:

W ramach Technikum szkoła kształci w następujących zawodach: Zasady rekrutacji do klas pierwszych Technikum 4-letniego w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 W ramach Technikum szkoła kształci w następujących

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa PASJA CZYNI NIEZALEŻNYM. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkół i placówek oświatowych Powiatu Wodzisławskiego

Charakterystyka szkół i placówek oświatowych Powiatu Wodzisławskiego Charakterystyka szkół i placówek oświatowych Powiatu Wodzisławskiego SZKOŁY DLA MŁODZIEśY 1) Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. ul. Szkolna 1, 44-300 Wodzisław Śl. Dyrektor: Anna

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI COSINUS III WE WROCŁAWIU 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU 026401-0151S ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" 1 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI 49 37 75,5% 67,7 77,6 79,0

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku część prognostyczna LIPIEC 2014 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

CAREER PORTFOLIO H5 ZAŁĄCZNIK 6: KLASYFIKACJA ZAWODÓW

CAREER PORTFOLIO H5 ZAŁĄCZNIK 6: KLASYFIKACJA ZAWODÓW CAREER PORTFOLIO H5 ZAŁĄCZNIK 6: KLASYFIKACJA ZAWODÓW http://www.acs-ghs.org/portals/0/career%20dev.jpg http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04006446/helvia/sitio/upload/img/jobs.jpg CO

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. Regulamin praktyk

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. Regulamin praktyk Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Regulamin praktyk na kierunku Psychologia (specjalności: Psychologia kliniczna, Psychologia społeczna zdrowia) Białystok, dnia 01.10.2013r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kursy kwalifikacji zawodowych

Kursy kwalifikacji zawodowych Kursy kwalifikacji zawodowych Zawody: Technik mechanik 311504, mechanik monter maszyn i urządzeń 723310, ślusarz 722204, operator obrabiarek skrawających 722307, monter systemów rurociągowych 712613. Lp.

Bardziej szczegółowo

WYBIERAM SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ. Opracowanie: Małgorzata Lachtara

WYBIERAM SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ. Opracowanie: Małgorzata Lachtara WYBIERAM SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ Opracowanie: Małgorzata Lachtara Ekonomia na co dzień GIMNAZJUM TRZYLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH TRZYLETNIE LICEUM PROFILOWANE dla MŁODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

`TECHNIKA, ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Nauczane zawody (propozycje oferty edukacyjnej na rok szkolny 2016/2017)

`TECHNIKA, ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Nauczane zawody (propozycje oferty edukacyjnej na rok szkolny 2016/2017) `TECHNIKA, ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Nauczane zawody (propozycje oferty edukacyjnej na rok szkolny 2016/2017) L.p Nazwa i adres szkoły Oferta edukacyjna w technikum Oferta edukacyjna w ZSZ Terminy Dni

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski POWIAT SKARŻYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. (41) 251-39-28 fax: (41)251-12-58 e-mail: poczta@slowacki.info.pl www.slowacki.info.pl dyrektor

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI (do 60, ust.10 i 100 Statutu Szkoły) W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w Kluczborku na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Role w zespole test. Wymaganie na stopień: PODHARCMISTRZYNI Pwd. Martyna Wawer HO Hufiec Zabrze r.

Role w zespole test. Wymaganie na stopień: PODHARCMISTRZYNI Pwd. Martyna Wawer HO Hufiec Zabrze r. Role w zespole test Test ten pozwoli Ci określić, jakim typem osobowości jesteś podczas pracy w grupie. Jesteś liderem, czy perfekcjonistą? Sprawdź! Masz do dyspozycji 10 punktów do każdego pytania. Dobierz

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna 1. Studenci zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw w zakresie pedagogiki penitencjarnej, pedagogiki czasu wolnego, gerontopedagogiki. Posiadają uporządkowaną wiedzę

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Renata Buss Wicedyrektor www.ckukoszalin.edu.pl Nasze motto: Chodzi o to, aby każdy człowiek mógł

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2016/2017. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 6

INFORMATOR 2016/2017. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 6 INFORMATOR 2016/2017 SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania 2016 wydanie 6 Wstęp Po raz piąty pracownicy Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (CDZdM)

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo