Nr 3 - STYCZEŃ DORADCA ZAWODOWY. Katarzyna Augustyniak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 3 - STYCZEŃ DORADCA ZAWODOWY. Katarzyna Augustyniak"

Transkrypt

1 Nr 3 - STYCZEŃ DORADCA ZAWODOWY Katarzyna Augustyniak 1

2 Spis treści: Edukacja: ZAWODY BUDOWLANE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO...3 Praca: PLANOWANIE W KARIERZE ZAWODOWEJ...5 Zawody gdzie mogę pracować?: SPECJALIŚCI Z DZIEDZINY PRAWA, DZIEDZIN SPOŁECZNYCH I KULTURY...7 Zawody opis zawodu: TECHNIK INFORMATYK...21 Doskonalenie zawodowe: PLANOWANE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE W PCKU...23 Poznaj siebie: KWESTIONARIUSZ ROLE GRUPOWE...26 Gazetka elektroniczna Doradca Zawodowy ukazuje się na początku każdego miesiąca. Każdy numer jest podzielony na sześć części: edukacja, praca, zawody- gdzie mogę pracować?, zawody opis zawodu, doskonalenie zawodowe i poznaj siebie. Jeżeli macie jakieś życzenia co do treści poszczególnych działów (np. chcecie, aby w gazetce został opisany konkretny zawód, aby został poruszony konkretny temat związany z pracą czy doskonaleniem zawodowym itp.), swoje sugestie i pomysły wysyłajcie na poniższy adres 2

3 Edukacja ZAWODY BUDOWLANE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W zasadniczych szkołach zawodowych, w technikach, w szkołach policealnych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych można kształcić się w następujących zawodach z branży budowlanej: betoniarz zbrojarz (zasadnicza szkoła zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy + wykształcenie zasadnicze zawodowe) cieśla (zasadnicza szkoła zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy + wykształcenie zasadnicze zawodowe) dekarz (zasadnicza szkoła zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy + wykształcenie zasadnicze zawodowe) kamieniarz (zasadnicza szkoła zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy + wykształcenie zasadnicze zawodowe) kominiarz (zasadnicza szkoła zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy + wykształcenie zasadnicze zawodowe) monter budownictwa wodnego (zasadnicza szkoła zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy + wykształcenie zasadnicze zawodowe) monter izolacji budowlanych (zasadnicza szkoła zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy + wykształcenie zasadnicze zawodowe) monter konstrukcji budowlanych (zasadnicza szkoła zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy + wykształcenie zasadnicze zawodowe) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (zasadnicza szkoła zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy + wykształcenie zasadnicze zawodowe) murarz tynkarz (zasadnicza szkoła zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy + wykształcenie zasadnicze zawodowe) zdun (zasadnicza szkoła zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy + wykształcenie zasadnicze zawodowe) technik budownictwa (technikum lub kwalifikacyjny kurs zawodowy + wykształcenie średnie) technik budownictwa wodnego (technikum lub kwalifikacyjny kurs zawodowy + wykształcenie średnie) technik renowacji elementów architektury (technikum lub kwalifikacyjny kurs zawodowy + wykształcenie średnie) technik geodeta (technikum lub szkoła policealna) Niektóre z powyższych zawodów mają wspólne kwalifikacje, dzięki czemu w elastyczny sposób można podnosić swoje kwalifikacje, kształcić się w innych zawodach. Jeżeli zdobyliśmy zawód monter budownictwa wodnego, możemy zostać technikiem budownictwa wodnego dzięki ukończeniu odpowiedniego kursu kwalifikacyjnego (jest to kurs na kwalifikację B.31. Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych). Wymagane jest również wykształcenie średnie. Monter budownictwa wodnego Technik budownictwa wodnego 3

4 Jeżeli zdobyliśmy zawód monter konstrukcji budowlanych, betoniarz zbrojarz lub murarz tynkarz, możemy zostać technikiem budownictwa dzięki ukończeniu odpowiednich kursów kwalifikacyjnych (jest to kurs na kwalifikację B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych oraz kurs na kwalifikację B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej). Wymagane jest również wykształcenie średnie. Monter konstrukcji budowlanych Betoniarz - zbrojarz Technik budownictwa Murarz - tynkarz Źródło: Obidniak D., Pfeiffer A., Suliga M., Przewodnik po zawodach, KOWEZiU, Warszawa

5 Praca PLANOWANIE W KARIERZE ZAWODOWEJ Planowanie kariery zawodowej jest procesem trudnym i odpowiedzialnym. Wpływają na to nowoczesne technologie, brak stabilności na rynku pracy, intensywne przemiany w zakresie specyfiki wykonywanych zawodów. Umiejętność planowania kariery zawodowej pozwala świadomie wpływać na swoje wybory i kontrolować podejmowane działania. Daje poczucie wpływu na własne życie, umożliwia skutecznie realizować cele, unikać wielu błędów. Wyznaczone cele zawodowe muszą być precyzyjne i konkretne, a przy ich formułowaniu należy brać pod uwagę to, co potrafimy, w czym mamy doświadczenie, czego szukamy, co chcemy znaleźć. Ważne jest również umieszczenie celów w czasie, świadomość tego, kiedy możemy je osiągnąć. W związku z perspektywą czasową wyróżniamy cele strategiczne, średnioterminowe i krótkoterminowe. Cele strategiczne określają to co jest najważniejsze, co daje poczucie szczęścia i wewnętrznej satysfakcji. Są one w najmniejszym stopniu zależne od czynników zewnętrznych, wynikają z indywidualnych wartości i przekonań. Pomagają one wyznaczyć kierunek rozwoju zawodowego. Przykłady: zostać dyrektorem wysokiego szczebla, założyć i rozwinąć własną firmę. Cele średnioterminowe określają to, co jest najbardziej opłacalne. Określają aktualne kierunki działania, na przykład zdobycie konkretnych kwalifikacji. Wiążą się z wyborem określonego miejsca pracy, zaangażowaniem w pewne zadania. Przykład: zdobyć kwalifikacje fryzjerskie. Cele krótkoterminowe (doraźne) porządkują codzienne życie i składają się na nie zadania, czynności, które należy wykonać. Przykłady: przeczytanie lektury, przygotowanie się do egzaminu. Cele zawodowe można wyznaczać między innymi za pomocą metody SMART, na którą składają się następujące zasady: S simple prosty M measurable mierzalny A achievable - osiągalny R relevant istotny T timely defined określony w czasie Prawidłowo sformułowany cel zawodowy powinien więc być prosty czyli zrozumiały i jednoznaczny, mierzalny czyli z możliwym do sprawdzenia stopniem jego realizacji, osiągalny czyli realistyczny, istotny czyli stanowiący określoną wartość dla jego realizatora oraz określony w czasie czyli z dokładnie określonym horyzontem czasowym, w jakim zamierza się go osiągnąć. Przykład celu zawodowego sformułowanego według zasady SMART: Do końca 2013 roku zrobię kurs z diagnostyki silnika. Przy wyznaczaniu celów zawodowych i planowaniu powinniśmy korzystać także z tak zwanych ćwiartek czasu, które opierają się na pilności oraz ważności spraw i pozwalają na organizowanie swojego czasu w taki sposób, żeby w pierwszej kolejności robić rzeczy najważniejsze i odkładać na później te mało istotne. 5

6 Ćwiartki czasu WAŻNE PILNE Na przykład: nauczyć się na egzamin zawodowy zaliczyć test NIEPILNE Na przykład: wyznaczyć sobie cele zawodowe zaplanować plan działania związany z drogą zawodową na przyszły rok NIEWAŻNE Na przykład: presja otoczenia drobne sprawy, które odrywają nas od nauki lub pracy Na przykład: spędzanie zbyt dużej ilości czasu przed komputerem spędzanie zbyt dużej ilości czasu przed telewizorem Do ćwiartki czasu ważne i pilne powinniśmy wpisywać sprawy priorytetowe, które nie powinny być odroczone w czasie. Do ćwiartki czasu ważne i niepilne powinniśmy wpisywać sprawy o dużym znaczeniu, które nie muszą być zrobione natychmiast. Do ćwiartki czasu nieważne i pilne powinniśmy wpisywać sprawy, które musimy szybko wykonać, lecz nie mają one znaczenia dla naszej drogi zawodowej i postawionych wcześniej celów zawodowych. Do ćwiartki czasu nieważne i niepilne powinniśmy wpisywać sprawy, które przeszkadzają nam w realizowaniu naszych celów zawodowych, zabierają nam czas. Źródło: Źródło: Rosalska Małgorzata, Wawrzonek Anna, Między szkołą a rynkiem pracy, Difin, Warszawa

7 Zawody gdzie mogę pracować? SPECJALIŚ CI Z DZIEDZINY PRAWA, DZIEDZIN SPOŁECZNYCH I KULTURY W tym miesiącu przedstawiam zawody wykonywane przez specjalistów z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury. Jeżeli chcesz pracować w zawodzie należącym do grup zawodów takich jak: adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy sędziowie specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani archiwiści i muzealnicy bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją ekonomiści archeolodzy, socjolodzy i pokrewni filozofowie, historycy i politolodzy psycholodzy i pokrewni specjaliści do spraw społecznych specjaliści do spraw religii literaci i inni autorzy tekstów dziennikarze filolodzy i tłumacze artyści plastycy kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy choreografowie i tancerze producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni aktorzy prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani sprawdź przykładowe miejsca pracy. Zawody zostały przedstawione według klasyfikacji zawodów i specjalności zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Specjaliści z dziedziny prawa Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy Adwokat kancelarie adwokackie 7

8 Prokurator prokuratura rejonowa prokuratura wojewódzka prokuratura apelacyjna prokuratura generalna ministerstwo sprawiedliwości Radca prawny kancelarie prawnicze biura prawne organy administracji państwowej lub samorządowej (ministerstwo, urząd wojewódzki lub miejski itd.) Sędziowie Sędzia sądy (różne wydziały) Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani Asystent prawny kancelarie prawnicze różnego rodzaju firmy urzędy Asystent prokuratora prokuratura rejonowa prokuratura wojewódzka prokuratura apelacyjna prokuratura generalna ministerstwo sprawiedliwości Asystent sędziego sądy (różne wydziały) Komornik sądowy kancelarie komornicze Notariusz kancelarie notarialne Prawnik legislator kancelarie adwokackie Sejm, Senat i inne organy uprawnione do wydawania aktów normatywnych Radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa Referendarz sądowy sądy (różne wydziały) Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani zależnie od specjalizacji 8

9 Bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy Archiwiści i muzealnicy Archiwista archiwa państwowe archiwa zakładowe Muzealnik muzea Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją Analityk informacji i raportów medialnych agencje informacyjne wykonywanie zleceń Analityk ruchu na stronach internetowych firmy, instytucje posiadające strony internetowe firmy zajmujące się pozycjonowaniem stron internetowych serwisy internetowe wykonywanie zleceń Bibliotekoznawca biblioteki wyższe uczelnie (jako wykładowca) instytuty naukowe szkoły bibliotekarskie Broker informacji (researcher) wydawnictwa serwisy internetowe prasa radio telewizja agencje reklamowe agencje badań rynku czasopisma branżowe domy maklerskie instytucje budżetowe agencje rządowe firmy marketingowe firmy farmaceutyczne banki kancelarie prawne firmy produkujące oprogramowanie inne firmy, organizacje, przedsiębiorstwa zajmujące się przeprowadzaniem analiz i poszukujące informacji na różne tematy klienci indywidualni Menedżer zawartości serwisów internetowych serwisy internetowe Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej biblioteki 9

10 ośrodki informacji firmy prywatne Specjalista zarządzania informacją administracja państwowa i samorządowa firmy w różnych gałęziach gospodarki media działy public ralations portale internetowe wykonywanie zleceń Pozostali bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją zależnie od specjalizacji Specjaliści z dziedzin społecznych i religijnych Ekonomiści Ekonometryk rozmaite firmy, instytucje, placówki (między innymi banki) uczelnie wyższe realizacja zleceń (np. sporządzanie raportów) Ekonomista rozmaite firmy, instytucje, placówki (między innymi banki) uczelnie wyższe realizacja zleceń (np. sporządzanie raportów) Archeolodzy, socjolodzy i pokrewni Archeolog katedry uniwersyteckie branżowe placówki Polskiej Akademii Nauk muzea specjalistyczne ośrodki dokumentacji służby konserwatorskie Etnograf instytuty i wydziały uniwersyteckie placówki muzealne, skanseny spółdzielnie skupujące i produkujące dzieła artystyczne (np. Fundacja Cepelia) Krajowe Komisje Artystyczne i Etnograficzne Kulturoznawca instytucje kulturalne muzea galerie ośrodki kultury prasa firmy organizujące imprezy i spotkania artystyczne szkoły, uczelnie Socjolog instytucje społeczne, wychowawcze agendy rządowe 10

11 organizacje gospodarcze firmy państwowe i prywatne instytuty naukowe uczelnie realizacja zleceń Pozostali archeolodzy, socjolodzy i pokrewni zależnie od specjalizacji Filozofowie, historycy i politolodzy Filozof uczelnie redakcje czasopism realizacja zleceń (np. udzielenie konsultacji czy wykonanie tłumaczeń) instytuty i ośrodki naukowe (np. pisanie prac, artykułów, książek) Historyk szkoły, uczelnie, instytuty naukowe wydawnictwa, redakcje czasopism (praca na stałe lub realizacja zleceń) Historyk sztuki muzea zespoły pałacowe galerie domy aukcyjne realizacja zleceń (np. rzeczoznawstwo dla osób prywatnych) wydawnictwa, redakcje szkoły, uczelnie, instytuty naukowe urzędy konserwatorskie (np. jako przewodnik) Politolog realizacja zleceń (np. sporządzanie analiz, prognoz) uczelnie, instytuty ministerstwa, urzędy państwowe Specjalista polityki społecznej instytucje państwowe struktury samorządowe organizacje pozarządowe Teolog szkoły, uczelnie, kościoły prasa radio telewizja praca misyjna Psycholodzy i pokrewni Psycholog służba zdrowia (szpitale, przychodnie, gabinety psychologiczne itp.) oświata (szkoły, uczelnie) urzędy pracy instytucje komercyjne (np. agencje doradztwa personalnego, działy personalne, firmy badania opinii publicznej) 11

12 Psycholog biznesu agencje reklamowe agencje PR instytuty badania rynku firmy konsultingowe firmy szkoleniowe w firmach na stanowiskach menedżerskich działy handlowe i marketingowe Psycholog kliniczny zakłady karne kliniki, szpitale, sanatoria hospicja poradnie zdrowia psychicznego poradnie neurologiczne, onkologiczne i inne szpitale psychiatryczne ośrodki dla osób upośledzonych gabinety psychologiczne Psycholog organizacji firmy zatrudniające pracowników (działy personalne) firmy doradcze firmy szkoleniowe urzędy pracy Psycholog sportowy praca dla drużyn sportowych praca dla sportowców praca dla klientów indywidualnych Psycholog wychowawczy/dziecka oświata (szkoły, przedszkola) domy dziecka ośrodki szkolno wychowawcze ośrodki interwencyjne służba zdrowia poradnie psychologiczno pedagogiczne poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży Specjalista do spraw uzależnień od mediów cyfrowych instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne oświata placówki związane z profilaktyką i leczeniem uzależnień Specjalista komunikacji społecznej zakłady, firmy, instytucje, szkoły itp. (np. jako rzecznik prasowy, osoba zajmująca się komunikacją) agencje PR agencje reklamowe 12

13 Specjalista marketingu społecznego firmy i przedsiębiorstwa z różnych sektorów rynku i branż Pozostali psycholodzy i pokrewni zależnie od specjalizacji Specjaliści do spraw społecznych Kurator sądowy sądy Mediator sądy biura mediacyjne Specjalista do spraw rodziny (familiolog) organizacje i instytucje wspierające rodzinę szkoły, placówki oświatowe placówki wychowawczo opiekuńcze centra pomocy rodzinie poradnie małżeńskie i rodzinne sądy Specjalista pracy socjalnej ośrodki pomocy społecznej domy pomocy społecznej administracja rządowa (np. wojewódzkie zespoły pomocy społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej) ośrodki wsparcia zakłady karne schroniska dla bezdomnych organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia powiatowe centra pomocy rodzinie urzędy pracy szpitale ośrodki wsparcia placówki opiekuńczo wychowawcze ośrodki kultury Specjalista resocjalizacji zakłady wychowawcze, poprawcze, penitencjarne schroniska dla nieletnich policyjne izby dziecka komisariaty policji sądy rejonowe i okręgowe kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą schroniska wychowawcze kluby tworzone przez społeczności lokalne dla dzieci z rodzin patologicznych i dla młodzieży z problemami ośrodki interwencji kryzysowej Wychowawca w jednostkach penitencjarnych jednostki penitencjarne (zakłady karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, ośrodki szkolno wychowawcze, policyjne izby dziecka, schroniska dla nieletnich) Pozostali specjaliści do spraw społecznych 13

14 zależnie od specjalizacji Specjaliści do spraw religii Duchowny religii mojżeszowej synagogi domy modlitwy uczestniczenie w działalności organizacji o charakterze religijnym i świeckim praca misyjna Duchowny religii muzułmańskiej meczety uczestniczenie w działalności organizacji o charakterze religijnym i świeckim praca misyjna Duchowny wyznania prawosławnego kościoły prawosławne (cerkwie) uczestniczenie w działalności organizacji religijnych, naukowych i charytatywnych praca misyjna Duchowny wyznania rzymskokatolickiego kościoły (często jednocześnie praca w szkołach, na wyższych uczelniach, w szpitalach, więzieniach, jednostkach wojskowych, domach sióstr zakonnych) uczestniczenie w działalności organizacji religijnych, naukowych i charytatywnych praca misyjna Duchowny wyznań ewangelickich kościoły ewangelickie uczestniczenie w działalności organizacji religijnych, naukowych i charytatywnych praca misyjna Zakonnik zakony (często dodatkowo praca na uczelniach, w szkołach, domach dla osób starszych, placówkach wychowawczych, domach opieki, a także w innych krajach jako misjonarz) Pozostali specjaliści do spraw religii zależnie od wyznania Literaci, dziennikarze i filolodzy Literaci i inni autorzy tekstów Edytor materiałów źródłowych wydawnictwa uczelnie Pisarz Poeta Redaktor wydawniczy wydawnictwa książkowe redakcje gazet i czasopism Scenarzysta wytwórnie filmowe 14

15 Pozostali literaci i inni autorzy tekstów wydawnictwa książkowe redakcje gazet i czasopism Dziennikarze Dziennikarz redakcje gazet, czasopism stacje radiowe Fotoedytor redakcje czasopism i gazet Krytyk artystyczny redakcje prasowe, telewizyjne i radiowe uczelnie Redaktor programowy stacje radiowe redakcje gazet i czasopism Reporter radiowy/telewizyjny/prasowy stacje radiowe redakcje gazet i czasopism Filolodzy i tłumacze Filolog filologia klasyczna biblioteki naukowe wydawnictwa specjalistyczne instytucje kulturalno oświatowe uczelnie Filolog filologia obcojęzyczna wydawnictwa redakcje czasopism stacje radiowe i telewizyjne ambasady i przedstawicielstwa krajów turystyka szkoły, uczelnie biura tłumaczeń instytucje kulturalne i badawcze działy handlowe i finansowe w firmach Filolog filologia polska szkoły, uczelnie środki masowego przekazu wydawnictwa biblioteki teatry Tłumacz języka angielskiego Tłumacz języka arabskiego 15

16 Tłumacz języka chińskiego Tłumacz języka francuskiego Tłumacz języka hiszpańskiego Tłumacz języka japońskiego Tłumacz języka niemieckiego Tłumacz języka rosyjskiego Tłumacz języka włoskiego realizowanie zleceń (np. tłumaczenie podczas rozmów, konferencji itp.) policja, sądy (tłumacz przysięgły) biura, agencje tłumaczeń wydawnictwa instytuty naukowe instytucje i przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne Tłumacz języka migowego sądy (tłumacz przysięgły) policja jako asystent osoby niesłyszącej szkoły szpitale placówki dla osób niesłyszących realizacja zleceń (np. tłumaczenie w urzędach, podczas imprez kulturalnych, sportowych itp.) stowarzyszenia, fundacje, instytucje na rzecz osób niesłyszących (np. Polski Związek Głuchych) Tłumacz konferencyjny ustny biura tłumaczeń sądy urzędy przedsiębiorstwa Tłumacz tekstów biura, agencje tłumaczeń wydawnictwa instytucje naukowe organizacje społeczne zakłady produkcyjne jednostki administracji państwowej redakcje gazet i czasopism teatry stacje radiowe i telewizyjne Pozostali filolodzy i tłumacze jak wyżej Twórcy i artyści Artyści plastycy 16

17 Artysta fotografik zakłady fotograficzne redakcje agencje reklamowe rozmaite firmy, placówki zatrudniające fotografików Artysta grafik wydawnictwa książkowe redakcje agencje reklamowe studia grafiki drukarnie Artysta malarz galerie szkoły domy kultury lub realizacja zleceń Artysta rzeźbiarz pracownie rzeźbiarskie szkoły (jako wykładowca) domy kultury galerie muzea Konserwator dzieł sztuki muzea pracownie konserwatorskie wyższe uczelnie (praca dydaktyczna), realizacja zleceń Scenograf teatry wytwórnie filmowe firmy organizujące imprezy estradowe Pozostali artyści plastycy rozmaite placówki i firmy zależnie od kierunku wykształcenia, specjalizacji Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy Artysta muzyk instrumentalista szkoły muzyczne ośrodki kulturalne realizacja zleceń (np. dla stacji telewizyjnych, ośrodków kultury itp.) Artysta muzyk wokalista szkoły muzyczne ośrodki kulturalne realizacja zleceń (np. dla stacji telewizyjnych, ośrodków kultury itp.) 17

18 Dyrygent współpraca ze stałymi orkiestrami kontrakty na udział w koncertach Kompozytor (swobodne komponowanie muzyki lub realizacja zleceń, np. na potrzeby filmu, reklamy itd.) Muzyk reżyser dźwięku stacje radiowe wytwórnie filmowe realizacja zleceń (np. podczas nagrań) Muzykolog wydawnictwa muzyczne uczelnie, instytuty archiwa biblioteki muzea stacje radiowe studia nagrań filharmonie towarzystwa muzyczne realizacja zleceń (np. organizacja imprez koncertowych, zlecenia dla krytyków muzycznych) Piosenkarz lokale (np. gastronomiczne na stałe zatrudniające piosenkarzy) szkoły muzyczne Pozostali kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy jak wyżej Choreografowie i tancerze Choreograf placówki kulturalne (np. szkoły tańca, baletu, teatry) realizacja zleceń Tancerz baletowy szkoły baletowe ośrodki kulturalne Pozostali choreografowie i tancerze jak wyżej Producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni Asystent reżysera filmowego wytwórnie filmowe Operator obrazu wytwórnie filmowe uczelnie, miejsca kształcenia przyszłych twórców filmowych 18

19 Producent filmowy wytwórnie filmowe Producent teatralny teatry Producent telewizyjny Realizator programu telewizyjnego Reżyser filmowy wytwórnie filmowe Reżyser teatralny teatry Reżyser telewizyjny Pozostali producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni jak wyżej Aktorzy Aktor teatry wytwórnie filmowe rozgłośnie radiowe (np. przy czytaniu powieści) agencje reklamowe Aktor lalkarz teatry lalek Mim teatry ośrodki kulturalne wykonywanie zleceń (np. występy na ulicach miast) Prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni Komentator sportowy stacje radiowe Konferansjer realizacja zleceń (koncerty, spektakle, widowiska itp.) Lektor dialogów filmowych i radiowych stacje radiowe Prezenter muzyczny (diskjockey) kluby, dyskoteki Prezenter telewizyjny (praca na stałe lub realizacja zleceń) Spiker radiowy stacje radiowe 19

20 Twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani Twórca ludowy wykonywanie zleceń ośrodki kultury sklepy z rękodziełem miejsca, w których jest wykonywana i prezentowana sztuka ludowa Pozostali twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani zależnie od specjalizacji Źródło: Przewodnik po zawodach, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa

21 Zawody opis zawodu TECHNIK INFORMATYK Kod zawodu: (grupa wielka technicy i inny średni personel; grupa duża technicy informatycy; grupa średnia technicy do spraw technologii teleinformatycznych i pomocy użytkownikom urządzeń teleinformatycznych; grupa elementarna technicy wsparcia informatycznego i technicznego) Kwalifikacje w zawodzie: montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Droga kształcenia: technikum lub szkoła policealna lub kwalifikacyjny kurs zawodowy Wymagane umiejętności, cechy, zdolności: umiejętność pracy indywidualnej umiejętność logicznego myślenia koncentracja umiejętność wyciągania wniosków dokładność dostrzeganie szczegółów Przykładowe miejsca pracy: firmy informatyczne (serwisant, administrator, konserwator sprzętu) urzędy (administrator baz danych i sieci) firmy zatrudniające projektantów i grafików wszystkie gałęzie gospodarki, w których mają zastosowanie komputery sklepy komputerowe Zadania technika informatyka: przygotowywanie stanowisk komputerowych do pracy użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego naprawa komputerów osobistych projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych konfiguracja urządzeń sieciowych administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi tworzenie stron internetowych tworzenie baz danych i administrowanie bazami tworzenie aplikacji internetowych 21

22 Co może pomóc w zdobyciu pracy: znajomość języka angielskiego ukończenie kursów specjalistycznych Przykładowe specjalizacje w zawodzie: serwisant sprzedawca sprzętu komputerowego konserwator administrator sieci komputerowej grafik projektant operator sprzętu komputerowego technika multimedialna Środowisko pracy: pomieszczenia zamknięte pozycja siedząca praca samodzielna, czasem praca zespołowa Zagrożenia: dolegliwości wzrokowe spowodowane pracą przy monitorze i niewłaściwym oświetleniem choroby narządu ruchu oraz kręgosłupa spowodowane wielogodzinną pracą w pozycji siedzącej Możliwości awansu: awans na bardziej odpowiedzialne stanowisko otrzymywanie coraz większych i coraz bardziej odpowiedzialnych zadań Zawody pokrewne: technik tyfloinformatyk technik teleinformatyk technik elektronik technik telekomunikacji operator sprzętu komputerowego Źródło: Źródło: Obidniak D., Pfeiffer A., Suliga M., Przewodnik po zawodach, KOWEZiU, Warszawa 2011 Przewodnik po zawodach Tom I, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa

23 Doskonalenie zawodowe planowane KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE W PCKU W Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim mają pojawić się nowe kwalifikacyjne kursy zawodowe (więcej o kursach przeczytasz na str. 16 w nr 1 gazetki Doradca Zawodowy ). Oferta ma być poszerzona o następujące kursy: M. 44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń Jaki zawód zdobędziemy po ukończeniu kursu? Technik mechanik Dla kogo przeznaczony jest kurs? Dla osób, które w zasadniczej szkole zawodowej lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym zdobyły przynajmniej jeden z poniższych zawodów: Mechanik monter maszyn i urządzeń (kwalifikacja Montaż i obsługa maszyn i urządzeń) lub Operator obrabiarek skrawających (kwalifikacja Użytkowanie obrabiarek skrawających ) lub Ślusarz (kwalifikacja Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi) E. 8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych Jaki zawód zdobędziemy po ukończeniu kursu? Elektryk Dla kogo przeznaczony jest kurs? Dla osób, które w zasadniczej szkole zawodowej lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym zdobyły zawód elektromechanik (kwalifikacja Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych) E. 24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych Jaki zawód zdobędziemy po ukończeniu kursu? Technik elektryk Dla kogo przeznaczony jest kurs? Dla osób, które w zasadniczej szkole zawodowej zdobyły zawód elektryk (kwalifikacje Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych oraz Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych) lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym bądź w zasadniczej szkole zawodowej zdobyły zawód elektromechanik (kwalifikacja Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych) oraz na kwalifikacyjnym kursie zawodowym zdobyły zawód elektryk (kwalifikacja Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych) 23

24 M. 39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych Jaki zawód zdobędziemy po ukończeniu kursu? Technik górnictwa podziemnego Dla kogo przeznaczony jest kurs? Dla osób, które w zasadniczej szkole zawodowej lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym zdobyły zawód górnik eksploatacji podziemnej (kwalifikacja Eksploatacja złóż podziemnych) A. 23. Projektowanie fryzur Jaki zawód zdobędziemy po ukończeniu kursu? Technik usług fryzjerskich Dla kogo przeznaczony jest kurs? Dla osób, które w zasadniczej szkole zawodowej lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym zdobyły zawód fryzjer (kwalifikacja Wykonywanie zabiegów fryzjerskich) A. 22. Prowadzenie działalności handlowej Jaki zawód zdobędziemy po ukończeniu kursu? Technik handlowiec Dla kogo przeznaczony jest kurs? Dla osób, które w zasadniczej szkole zawodowej lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym zdobyły zawód sprzedawca (kwalifikacja Prowadzenie sprzedaży) E. 13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Co zdobędziemy dzięki ukończeniu kursu? Jedną z trzech kwalifikacji w zawodzie technik informatyk Jedną z trzech kwalifikacji w zawodzie technik teleinformatyk Dla kogo przeznaczony jest kurs? Dla osób, które chcą zdobyć zawód technik informatyk (muszą dodatkowo ukończyć kurs na kwalifikację Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych i kurs na kwalifikację Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami) Dla osób, które chcą zdobyć zawód technik teleinformatyk (muszą dodatkowo ukończyć kurs na kwalifikację Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich i kurs na kwalifikację Montaż i eksploatacja sieci rozległych) E. 4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych Jaki zawód zdobędziemy po ukończeniu kursu? Monter mechatronik Dla kogo przeznaczony jest kurs? Dla osób, które chcą uzyskać zawód monter mechatronik (następnie mają one możliwość 24

25 uzyskania zawodu technik mechatronik) E. 3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych Jaki zawód zdobędziemy po ukończeniu kursu? Technik mechatronik Dla kogo przeznaczony jest kurs? Dla osób, które w zasadniczej szkole zawodowej lub na kwalifikacyjnym kursie zdobyły zawód monter mechatronik (kwalifikacja Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych) Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 25

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 36 41 600, fax (41) 36 41 666 strona internetowa: www.wup.kielce.pl e-mail: wup@wup.kielce.pl Redakcja: Centrum Informacji i Planowania

Bardziej szczegółowo

Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową.

Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową. Przedstawiam Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową. Zawody są podzielone na grupy: edukacja: nauczyciel,bibliotekarz, opiekunka dziecięca, pedagogika finanse

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia

Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia Spis treści 1. Wstęp..2 2. Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy 3. w wyborze zawodu i kierunku kształcenia.3 4. Opis programu.5 5. Cel główny..5 6. Cele szczegółowe.5 7. Adresat

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Want2Learn Chcę się uczyć

Want2Learn Chcę się uczyć PROJEKT Want2Learn Chcę się uczyć Moduł samoidentyfikacji zawodowej Opracowanie Praca pod redakcją: Grzegorza Zajączkowskiego, KANA Gliwice www.want2learn.pl 1 Opracowanie testów dla Modułu samoidentyfikacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Obraz własnej osoby (poznajemy swoje JA )... 3. 1. 2. 2. Sposoby podnoszenia akceptacji własnej osoby... 11. 2. Umiejętności...

Spis treści. 1. Obraz własnej osoby (poznajemy swoje JA )... 3. 1. 2. 2. Sposoby podnoszenia akceptacji własnej osoby... 11. 2. Umiejętności... Spis treści 1. Obraz własnej osoby (poznajemy swoje JA )... 3 1. 1. Osobowość... 4 1. 2. Samoocena... 8 1. 2. 1. Test samooceny... 8 1. 2. 2. Sposoby podnoszenia akceptacji własnej osoby... 11 2. Umiejętności...

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW:

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: 1 OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: Sprzedawca Kucharz Elektryk Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Raport końcowy Tom I 2 Publikacja współfi nansowana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej został przygotowany w ramach projektu Agroturystyka i turystyka wiejska realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW

POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW Publikacja opracowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w ramach projektu Pomorski barometr zawodowy diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum Publikacja bezpłatna, Poznań, październik 2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wprowadzenie Zanim

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki Największy Polski Portal Pracy praca praktyki staże przewodnik studenta praktyki 2006 Szukasz praktyk na wakacje? A mo e szukasz pracy, ale nie masz doêwiadczenia zawodowego? Przyda by Ci si laptop? Albo

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ujednolicony tekst załącznika do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB Strona1 NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB OSÓB 45 PLUS W ZAKRESIE COACHINGU ORAZ SZKOLEŃ Strona2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 SZCZEGÓŁOWE OBSZARY DIAGNOZY 4 Obszar: OSOBOWOŚĆ 6 TYPY OSOBOWOŚCI MBTI 7 Obszar:

Bardziej szczegółowo

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera Anna Kijo Justyna Wilińska Warszawa

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu wiedzy, jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się praktyką marketingową. Mogą z niego korzystać także studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczną.

Bardziej szczegółowo