Edycja pierwsza 2014/1015. dla kierunku fizyka medyczna, I rok, studia magisterskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2015-01-15. Edycja pierwsza 2014/1015. dla kierunku fizyka medyczna, I rok, studia magisterskie"

Transkrypt

1 Opis różnicę pomiędy błędem pierwsego rodaju a błędem drugiego rodaju Wyniki eksperymentu składamy w dwie hipotey statystycne: H0 versus H, tak, by H0 odrucić i pryjąć H. Jeśli decydujemy, że pryjmujemy H podcas gdy H0 jest prawdiwe, to popełniamy błąd pierwsego rodaju. Prawdopodobieństwo popełnienia tego błędu onacamy,wycajowo =0.05. Jeśli decydujemy, że H0 jest prawdiwe, podcas, gdy prawdiwe jest H, to popełniamy błąd drugiego rodaju. Prawdopodobieństwo popełnienia tego błędu onacamy i służy on do oceny mocy testu -.. Jaka jest różnica pomiędy metodą wartości krytycnej a metodą p-value? Obie metody wymagają najomości STATYSTYKI testu, cyli wiedy o rokładie wyników uyskiwanych prób losowych pobranych pewnej populacji. Jeśli możemy ałożyć, że rokład badanej cechy w populacji jest normalny to wartość średnia wynacana prób o licebności n ma rokład t n-. x W efekcie wartość t 0, relacja t do wartości krytycnej t n-, decyduje o wyniku testu s / n p-value to taka wartość, pry której statystyka próby jest bregiem pomiędy akceptacja a odruceniem. W teście wartości średniej w populacji o rokładie normalnym, gdie statystyka opisuje się rokładem t n-, wynacamy takie =p-value by t= t n-, 3. Badania wskaują, że u kobiet o dużej licbie dieci prawdopodobieństwo pojawienia się raka jajnika jest mniejse. Zebrano wyniki 5 kobiet u których pojawił się ten rak. Średnia ilość dieci w tej grupie to.8 pry odchyleniu standardowym.. Załóżmy, że średnio kobieta ma.5 dieci. Jaki test może być astosowany by badać hipoteę, że kobiety rakiem mają mniejsą licbę dieci. H0: =.5 versus H0: <.5 Preprowadź test krytycnej wartości dla w/w hipotey (a) (b).8.5 t n, t4, t. 97. / 5 Jakie jest p-value dla tej hipotey? >p-value> Jaka stąd konkluja? Z duża pewnością (p<0.005) u kobiet o mniejsej dietności pojawienie się raka raka jajnika jest bardiej prawdopodobne. hipotey: Edycja pierwsa 04/05 dla kierunku fiyka medycna, I rok, studia magisterskie prof. Instytut Fiyki Teoretycnej i Astrofiyki, pok. 353, tel

2 Prykład: waga noworodka a status społecny matki Prypuśćmy, że spital, którego dane o wade noworodków badaliśmy, najduje się w obsare biednym mieskańcy okolicni mają niski status ekonomicny. Załóżmy, że średnia waga noworodka w populacji ogólnej to 0 uncji. Prykład: śmiertelne choroby serca a wysoki cholesterol u potomstwa Zidentyfikowano grupę osób, które marły w ostatnim okresie powodu ataku serca i mieli wysoki cholesterol, to jest > 50 mg/dl Załóżmy, że średni poiom cholesterolu w populacji ogólnej dieci w wieku -4 to 75 mg/dl Cy waga noworodków od matek o niskim statusie ekonomicnym jest niżsa niż waga noworodków populacji ogólnej? Cy waga noworodków nie ależy od statusu ekonomicnego matki? Zważono 00 kolejnych noworodków. Średnia waga tej próby to x = 5 uncji pry odchyleniu standardowym próby s= 4 uncje. Stawiane hipotey : Cy średni poiom cholesterolu potomstwa osób, które marły powodów sercowych jest wyżsy od średniego w populacji? Cy jest taki sam jak w populacji ogólnej? Zmierono cholesterol u 0 dieci takiej grupy. Średnia poiom cholesterolu x w tej próbie to =00 mg/dl pry odchyleniu standardowym próby s= 50 mg/dl. H0: 0 0 H0: 75 0 H: 0 0 H: 0 75 hipotey: 3 Prykład: poiom cholesterolu wśród kobiet imigrantów Aji właśnie prybyłych do USA. Kobiety -40 lat w USA mają ten poiom średnio 90mg/dL. Kobiety -40 lat imigrantki Aji mają ten poiom nienany. Stawiana hipotea : H0: 0 90 H: 0 90 y preprowadone na 00 Ajatkach dały x =8.5 mg/dl pry s=40mg/dl. Definicja: em m naywamy taki test, w którym dopusca się, aby wartości badanego parametru w hipoteie alternatywnej były albo więkse, albo mniejse niż wartość parametru hipotey erowej. hipotey: 4

3 Twierdenie: ()o teście m () dla średniej (3) dla populacji normalnej (4) o nienanej wariancji (5) opartym na próbie Najlepsym testem dla pretestowania hipotey H0: 0 versus H: 0 na poiomie istotności jest test opierający się na statystyce t, cyli Dla x t 0 s / n Jeżeli t t n, / to H0 odrucamy Jeżeli t t n, / to H0 akceptujemy hipotey: 5 Prykład: poiom cholesterolu wśród kobiet imigrantów Aji właśnie prybyłych do USA. H0: 0 90 H: 0 90 Wyniki próby n=00 Ajatek x =8.5 mg/dl s=40mg/dl. Wartość statystyki t dla roważanego prypadku x t s / n Wartość krytycna dla testu dwustronnego średniej pry poiomie istotności 0.05 t n, / t99,0.975 Wynacenie relacji : t t n, / : bo. Decyja: Ho odrucamy, H pryjmujemy pry poiomie istotności 0.05 Konkluja : poiom cholesterolu u Ajatek, imigrantek do USA, jest różny od poiomu cholesterolu Amerykanek pry poiomie istotności hipotey: 6 3

4 < Twierdenie: Jeśli to x t 0 s / n P( tn t) dla t 0 p [ P( tn t)] dla t 0 Prykład: poiom cholesterolu wśród kobiet imigrantów Aji właśnie prybyłych do USA. t. p P( t n.) Konkluja : poiom cholesterolu u Ajatek, imigrantek do USA, jest nacąco statystycnie różny ( p-value p=0.037) od poiomu cholesterolu Amerykanek. hipotey: 7 Diagram (pierwsy) wynacania właściwych metod statystycnego wnioskowania hipotey: 8 4

5 Twierdenie: ()o teście m () dla średniej (3) dla populacji normalnej (4) o nanej wariancji (5) opartym na próbie Najlepsym testem dla pretestowania hipotey H0: 0 versus H: 0 na poiomie istotności jest test opierający się na statystyce, cyli x 0 Dla / n Jeżeli Jeżeli / lub / / / Wartość dwustronnego p-value wynaca: to H0 odrucamy to H0 akceptujemy ( ) p [ ( )] dla dla 0 0 Prykład: poiom cholesterolu wśród kobiet imigrantów Aji właśnie prybyłych do USA. Zakładamy n=00, a =s. x / n Dla =0.05 : * =-.96 i * =.96 Zatem H0 odrucamy pry poiomie istotności 0.05 p= ( -3.00)=0.003 Zatem H0 odrucamy p-value hipotey: 9 Moc testu Twierdenie Moc testu w teście jednostronnym ( normalnej o nanej wariancji to 0 ) próby dla średniej populacji 0 [ ] / n Prykład: waga noworodka a status społecny matki Oblicmy moc tego testu jeśli hipotea alternatywna to =5, jeśli =0.05 i =4. Zatem pry 0 =0, =5, =0.05, =4 i n=00 moc testu wynosi / 00 MOC= [ ] hipotey: 0 5

6 Moc testu Twierdenie Moc testu w teście m H0: 0 versus H: 0, pry określonej wartości alternatywy, próby dla średniej populacji normalnej i o nanej wariancji to 0 [ / ] [ / n 0 [ / ] / n / 0 ] / n hipotey: H0: H: 0 0 Romiar próby Pry cym obie badane populacje mają rokłady normalne o tej samej wariancji Moc testu - sacuje prawdopodobieństwo, że statystycnie istotna różnica ostanie wykryta w teście próbą o romiare n, jeśli alternatywa jest prawdiwa. Dla adanego testu jednostronnego, preprowadanego pry adanym stopniu istotności, i pry ocekiwaniu, że alternatywa to, jaki romiar próby będie w stanie wykryć istotną różnicę prawdopodobieństwem -? Pry 0 dostajemy n / n ( 0 ) ( ) hipotey: 6

7 W prypadku testu dwustronnego: ( n ) / ( 0 ) Romiar próby Prypomnienie: osacowanie romiaru próby baujące na pożądanej serokości L prediału ufności 95%CI Praca domowa K: ( n / ) L. Wytłumac swoimi słowami co to jest moc testu, jakie cynniki wpływają na moc i w jaki sposób?. Jakie cynniki wpływają na osacowanie właściwego romiaru próby? Na cym polega asadnica różnica pomiędy osacowaniem mocy a osacowaniem romiaru próby? hipotey: 3 7

Biologia. Biuletyn maturalny. Ewa Jastrzębska Ewa Pyłka-Gutowska. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Biologia. Biuletyn maturalny. Ewa Jastrzębska Ewa Pyłka-Gutowska. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Ewa Jastrębska Ewa Pyłka-Gutowska Biologia Centralna Komisja Egaminacyjna publikacja współfinansowana pre Europejski Fundus Społecny Autory biuletynu: Ewa Jastrębska, Ewa Pyłka-Gutowska

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com Analiza korelacji i regresji KORELACJA zależność liniowa Obserwujemy parę cech ilościowych (X,Y). Doświadczenie jest tak pomyślane, aby obserwowane pary cech X i Y (tzn i ta para x i i y i dla różnych

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka. Data aktualizacji: 3 lutego 2014

Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka. Data aktualizacji: 3 lutego 2014 Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka Data aktualiacji: lutego 01 Spis treści Efekty kstałcenia... Plany studiów... 8 Karty predmiotów... Efekty kstałcenia Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ROZDZIAŁ 12 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Marek Kunas ROZDZIAŁ 2 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Wprowaenie Celem głównym niniejsego opracowania jest prestawienie wybranych

Bardziej szczegółowo

ODRZUCANIE WYNIKÓW POJEDYNCZYCH POMIARÓW

ODRZUCANIE WYNIKÓW POJEDYNCZYCH POMIARÓW ODRZUCANIE WYNIKÓW OJEDYNCZYCH OMIARÓW W praktyce pomiarowej zdarzają się sytuacje gdy jeden z pomiarów odstaje od pozostałych. Jeżeli wykorzystamy fakt, że wyniki pomiarów są zmienną losową opisywaną

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści S032a-PL-EU Informacje uupełniające: Wybocenie płascyny układu w ramach portalowych Ten dokument wyjaśnia ogólną metodę (predstawioną w 6.3.4 E1993-1-1 sprawdania nośności na wybocenie płascyny układu

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020. Załączniki do raportu

Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020. Załączniki do raportu Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020 Załączniki do raportu 1 TUTAJ MOŻNA PISAĆ 2 Spis treści 1. METODOLOGIA... 4 2. METODOLOGIA SZACOWANIA LUKI FINANSOWEJ W DOSTĘPIE PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

Michał Kusy, StatSoft Polska Sp. z o.o.

Michał Kusy, StatSoft Polska Sp. z o.o. CZY MÓJ PROCES JEST TRENDY, CZYLI ANALIZA TRENDÓW Michał Kusy, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wprowadzenie Analiza danych w kontroli środowiska produkcji i magazynowania opiera się między innymi na szeregu

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego Ekonomia Menedżerska 2009, nr 5, s. 8 95 Piotr Gurgul*, Krzysztof Kłęk** Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego. Wprowadzenie Czynniki określające kurs walutowy zależą

Bardziej szczegółowo

Metody statystyczne w zarządzaniu jakością 1

Metody statystyczne w zarządzaniu jakością 1 jakością 1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Statystyczne sterowanie procesem Rozwój metod statystycznych 1980 Shewhart 191 Deming 195+ I Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Podział metod

Bardziej szczegółowo

Zależności w danych. Korelacja i regresja. Agnieszka Nowak Brzezińska SMAD

Zależności w danych. Korelacja i regresja. Agnieszka Nowak Brzezińska SMAD Zależności w danych. Korelacja i regresja Agnieszka Nowak Brzezińska SMAD Korelacja Zależność korelacyjna pomiędzy cechami X i Y charakteryzuje sie tym, że wartościom jednej cechy są przyporządkowane ściśle

Bardziej szczegółowo

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Filip Kulon 1 Przemysław Majkut Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Wstęp Edukacyjna wartość dodana to sposób na mierzenie wkładu

Bardziej szczegółowo

JAK ROZUMIEĆ I WYKONYWAĆ ANALIZĘ PRZEŻYCIA

JAK ROZUMIEĆ I WYKONYWAĆ ANALIZĘ PRZEŻYCIA JAK ROZUMIEĆ I WYKONYWAĆ ANALIZĘ PRZEŻYCIA Andrzej Sokołowski, Centrum Onkologii Oddział w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, StatSoft Polska Analiza czasu przeżycia to inaczej analiza czasu

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca 1 Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright: Wydawnictwo Placet 2011 Wydanie ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA STATYSTYKI W BADANIACH NAUKOWYCH POTRZEBA CZY KONIECZNOŚĆ?

ZASTOSOWANIA STATYSTYKI W BADANIACH NAUKOWYCH POTRZEBA CZY KONIECZNOŚĆ? ZASTOSOWANIA STATYSTYKI W BADANIACH NAUKOWYCH POTRZEBA CZY KONIECZNOŚĆ? Janusz Wątroba, StatSoft Polska Sp. z o.o. Przy próbie oceny korzyści i ograniczeń, jakie występują w przypadku stosowania statystyki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Paweł Zagrodzki U DZIECI Z POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ. Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Paweł Zagrodzki U DZIECI Z POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ. Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków WPŁYW NIEDOBORU SELENU NA METABOLIZM HORMONÓW TARCZYCY U DZIECI Z POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ Paweł Zagrodzki Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1 WSTĘP Selen został odkryty w 1817 roku

Bardziej szczegółowo

Jak zbadać związek między stopniem zaufania a poziomem satysfakcji z małżeństwa?

Jak zbadać związek między stopniem zaufania a poziomem satysfakcji z małżeństwa? Nowiny Psychologiczne 1, 2006 Richard Gonzalez University of Michigan Małgorzata Siarkiewicz* Uniwersytet Warszawski Jak zbadać związek między stopniem zaufania a poziomem satysfakcji z małżeństwa? Analiza

Bardziej szczegółowo

Rozkłady zmiennych losowych

Rozkłady zmiennych losowych Rozkłady zmiennych losowych Wprowadzenie Badamy pewną zbiorowość czyli populację pod względem występowania jakiejś cechy. Pobieramy próbę i na podstawie tej próby wyznaczamy pewne charakterystyki. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW 1. Wprowadzenie Wyniki finansowe spółek

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

Czy mamy prawo posiadać broń?

Czy mamy prawo posiadać broń? Czy mamy prawo posiadać broń? Autor: Michael Huemer Źródło: Social Theory and Practice, Vol. 29, No. 2 (April 2003), s. 297-324. Za stroną domową autora Tłumaczenie: Mateusz Benedyk, Łukasz Buczek, Stanisław

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY JAKOŚCI MOBILNYCH WERSJI SERWISÓW INTERNETOWYCH

KRYTERIA OCENY JAKOŚCI MOBILNYCH WERSJI SERWISÓW INTERNETOWYCH KRYTERIA OCENY JAKOŚCI MOBILNYCH WERSJI SERWISÓW INTERNETOWYCH Katarzyna ZARAŃSKA Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja oraz analiza istotności kryteriów oceny serwisów internetowych

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji w kontekście czynników biologicznych

Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji w kontekście czynników biologicznych Zeszyty naukowe Working papers Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji w kontekście czynników biologicznych Krzysztof Tymicki Zeszyty naukowe Instytut Statystyki i Demografii SGH Nr 32, rok

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo