STUDENCKICH I ABSOLWENCKICH 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDENCKICH I ABSOLWENCKICH 2012"

Transkrypt

1 P R O G R A M STA Ż Y STUDENCKICH I ABSOLWENCKICH 2012

2 Wydawca: Politechnika Opolska Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Zespół redakcyjny: mgr inż. Beata Kipigroch Nakład: 700 egz. egzemplarz bezpłatny Biuletyn został wydany w ramach projektu pt.: Jedna uczelnia, wiele możliwości. Program rozwoju kompetencji i umiejętności - poddz Wzmacnianie potencjału dydaktycznego uczelni w ramach PO KL

3 SPIS TREŚCI Wstęp 4 Firmy o programie stażowym 7 Staże studenckie 13 Staże absolwenckie 25 3

4 WSTĘP Już po raz kolejny stworzyliśmy szanse i realne możliwości naszym studentom i absolwentom w realizacji swoich marzeń w kształtowaniu kariery zawodowej. Program staży studenckich i absolwenckich to praktyczna forma wsparcia, dzięki której beneficjenci projektu Jedna uczelnia, wiele możliwości. Program rozwoju umiejętności i kompetencji mogli zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, pozyskać nowe umiejętności i kwalifikacje wymagane na rynku pracy. Realizacja projektu, w ramach którego zostały przeprowadzono do tej pory sześć edycji programu w i 2012 r. (trzy edycje staży studenckich i tyleż samo absolwenckich) została wsparta dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej. Projekt był finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z zapisami dokumentacji programu, w szczególności Regulaminu staży uczestnikami mogli zostać wyłącznie studenci ostatnich lat studiów i absolwenci Politechniki Opolskiej, którzy po złożeniu dokumentów aplikacyjnych i przejściu procedury rekrutacyjno-kwalifikacyjnej odbywali staże 3- (studenci) i 6-miesięczne (absolwenci) w wielu renomowanych firmach naszego regionu. Do tej pory wzięło udział w programie w sumie 122 osoby, natomiast zaangażowane podmioty gospodarcze w realizację programu to ponad 65 firm. Niniejszy Biuletyn programu staży studenckich i absolwenckich stanowi podsumowanie bieżącej współpracy Politechniki z przedsiębiorstwami regionu. Na jej łamach znajdziecie Państwo m.in. prezentację korzyści wskazanych przez niektórych pracodawców z pozyskania stażystów, a także sylwetki wybranych uczestników oraz ich opinie na temat programu. 4

5 SPIS PODZIĘKOWANIA TREŚCI Niniejsza publikacja nie mogłaby powstać bez jej głównych bohaterów. W związku z tym pragnę podziękować wszystkim studentom i absolwentom uczelni, którzy podjęli się aplikacji do programu i tym samym skorzystali z możliwości odbywania staży. Dziękuję również przedstawicielom pracodawców za zainteresowanie ofertą, przygotowanie miejsc i obowiązków dla stażystów, opiekę oraz chęć dalszej współpracy z nami. Podziękowania kieruję również w stronę władz uczelni, w szczególności dziękuję Pani dr Aleksandrze Żurawskiej - prorektor ds. organizacyjnych, która wspierała inicjatywy kierowane do studentów i absolwentów, promując jednocześnie celowość i potrzebę takich działań. Podsumowując warto dodać, iż w ponad 7-letniej tradycji organizowania i przeprowadzania staży zawodowych przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach różnych projektów finansowanych ze środków europejskich (ZPORR, obecnie IV P. PO KL), taka idea zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród studentów i absolwentów, natomiast wśród pracodawców postrzegana jest za uznaną i oczekiwaną formę rzeczywistej współpracy z uczelnią. Zapraszam do lektury mgr inż. Beata Kipigroch Koordynatorka projektu 5

6 SPIS TREŚCI 6

7 FIRMY O PROGRAMIE STAŻOWYM SPIS TREŚCI Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT Joanna Kasprzak-Dżyberti to firma, której głównym filarem działalności jest pozyskiwanie, projektowanie, realizacja i rozliczanie projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz prowadzenie profesjonalnych szkoleń i warsztatów. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie w zakresie efektywnego wykorzystania środków z programów i funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytucji szkoleniowych, jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji rynku pracy, rolników głównie z terenu woj. opolskiego. Pozyskujemy finansowanie na innowacyjne projekty inwestycyjne, szkoleniowe, edukacyjne oraz służące rozwojowi biznesu. Mieliśmy okazję współpracować z Panią Anną Szymańską w trakcie stażu, z której jesteśmy bardzo zadowoleni. Praca stażystki pozwoliła na wprowadzenie do pracy nowego/świeżego spojrzenia na etapie tworzenia projektów. Dzięki aktywnemu jej uczestnictwu we wszystkich działaniach firmy, pracownicy etatowi uzyskali pomoc w realizacji zadań co skutkowało korzyściami dla obu stron. Zapraszamy studentów zainteresowanych odbyciem praktyk i staży do przesyłania swoich aplikacji. Najlepsi będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności w obszarze doradztwa oraz tworzenia projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Tomasz Kała Dyrektor Biura 7

8 FIRMY O PROGRAMIE STAŻOWYM SPIS TREŚCI Kuźnia Osowiec jest jednym z najstarszych zakładów przemysłowych w Polsce. Jej tradycja liczy już ponad dwa stulecia. Istotą produkcji Fabryki stanowiły od początku narzędzia i wyroby metalowe: narzędzia dla potrzeb rolnictwa, narzędzia i wyroby dla potrzeb przemysłu oraz inne wyroby metalowe. Obecnie Kuźnia Osowiec to doskonały producent odkuwek matrycowych, przyjazny otoczeniu, dający pełną satysfakcję tym którzy w nim pracują i wokół niego żyją. W ramach projektu Jedna uczelnia, wiele możliwości staż absolwencki w naszej firmie odbyła Pani Anna Winiarska, absolwentka Politechniki Opolskiej. Pracując w dziale Utrzymania Ruchu, nabyła nowych umiejętności oraz zdobyła doświadczenie. Od siebie wniosła umiejętności pozyskane podczas studiów. Firma mogła liczyć na pomoc przy projektach, planowaniu remontów i koordynowaniu projektów unijnych. Zadowoleni z pracy stażysty przedłużyliśmy współpracę z absolwentką. Program staży absolwenckich jest na pewno najlepszą formą startu w karierę zawodową. Stażysta zdobywa doświadczenie a firma pozyskuje wykwalifikowanego pracownika. Andrzej Sandecki Z-ca kierownika Kuźni ds. planowania produkcji i remontów 8

9 FIRMY O PROGRAMIE STAŻOWYM Linguini to znajdujące się w ścisłym centrum Opola biuro tłumaczeń. Oferujemy wysokiej jakości tłumaczenia pisemne oraz ustne dla firm oraz osób prywatnych. Ponadto świadczy usługi z zakresu wsparcia i doradztwa językowego dla kadry kierowniczej. Jesteśmy młodą i dynamicznie rozwijającą się firmą obecną na opolskim rynku od 2009 roku. Właśnie w związku z szybkim rozwojem firmy w 2011 zainteresowaliśmy się programem stażowym dla absolwentów Politechniki Opolskiej realizowanym przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Program okazał się bardzo przyjazny zarówno dla firmy, jak i stażystów, dlatego też zdecydowaliśmy się na udział w kolejnej edycji. Dzięki programowi w naszej firmie znalazły się dwie stażystkiabsolwentki studiów magisterskich na kierunku Europeistyka. Do zadań Pani Agnieszki należało głównie: bieżąca obsługa klientów biura, obsługa zleceń i kontakty z tłumaczami, lokalna promocja biura, budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Pani Ilonie, ze względu na jej predyspozycje zostały powierzone obowiązki związane ze szkołą języka angielskiego LINGUINI, działającą równolegle z biurem tłumaczeń. Jej codzienna praca polegała na: organizacji pracy szkoły języka angielskiego, kontaktu z uczniami i lektorami, prowadzeniu działań marketingowych. Program stażowy dla absolwentów Politechniki Opolskiej uważamy za świetny pomysł, gdyż pozwala on młodym ludziom w łagodny sposób odnaleźć się na rynku pracy i nabyć cenne doświadczenie, a nam przedsiębiorcom oferuje zdolnych i wykształconych absolwentów, którzy w przyszłości mogą stać się naszymi pracownikami. Agnieszka Kreduszyńska-Kamionka Właścicielka 9

10 FIRMY SPIS O PROGRAMIE TREŚCI STAŻOWYM Medicus w Opolu Sp. z o.o. jest firmą świadczącą ambulatoryjne usługi medyczne od 11 lat. Zasięgiem dzia- 100/80/0/10 łania obejmuje 10/100/100/0 pacjentów z Opola i całego województwa opolskiego. Spółka realizuje usługi w dwóch placówkach na terenie Opola, zawierające m.in.: Podstawową opiekę zdrowotną (opieka internistyczna i pediatryczna); Ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w 21 0/0/0/75 poradniach specjalistycznych; Diagnostykę laboratoryjną i badania diagnostyczne 0/0/0/45w pracowniach USG oraz pracowni RTG; Rehabilitację Noworodków i Niemowląt; Rehabilitację Dorosłych. Profesjonalna opieka zdrowotna nad naszym klientem, zaspokajająca jego potrzeby jest źródłem obopólnej satysfakcji i zadowolenia klienta ze świadczonych przez nas usług, a najwyższy poziom opieki, jaką otaczamy naszych klientów jest możliwy dzięki ciągłemu kształceniu personelu. W 2011 r. do zespołu Poradni Rehabilitacyjnej dla Dorosłych dołączyły Panie Sabina Margos i Monika Lech, które w okresie od do odbywały staż absolwencki w ramach projektu Politechniki Opolskiej. Dzięki aktywnemu uczestniczeniu w pracy Poradni Rehabilitacyjnej, wśród wysoko wykwalifikowanej kadry fizjoterapeutów, stażystki uzyskały umiejętności, które będą mogły wykorzystać w dalszym swoim życiu zawodowym, min: umiejętność samodzielnego wykonywania ćwiczeń z pacjentami, zgodnie z metodyką i wskazaniami lekarskimi; umiejętność samodzielnego zbadania pacjenta pod względem funkcjonalnym oraz dobranie terapii dostosowanej do jednostki chorobowej; umiejętność wykorzystania w pracy z pacjentem elementów różnych metod neurofizjologicznych; umiejętność pracy w dużym zespole. Niewątpliwą korzyścią dla Firmy płynącą z pracy Pani Sabiny i Pani Moniki w Poradni Rehabilitacyjnej było ich zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków, a zapał i entuzjazm temu towarzyszący wpływał pozytywnie na pozostałych terapeutów. Wioletta Zaharańska Specjalista ds. kadr 10

11 FIRMY O PROGRAMIE STAŻOWYM Firma Instalacji Sanitarnej POLAN sp. z o. o. wykonuje prace związane z budową wodociągów, kanalizacji, sieci gazowych, roboty drogowo-inżynieryjne, melioracyjno odwodnieniowe oraz roboty ogólnobudowlane. W zakres usług świadczonych przez naszą firmę wchodzą także usługi brukarskie. Posiadamy doświadczenie w budowie przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz wysypisk odpadów komunalnych czym czynnie przyczyniamy się do ochrony środowiska. Od niedawna ofertę naszej firmy rozszerzyliśmy o budowę kompleksów sportowych. Kompleksy te są wykonywane w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 miejscowościach Niemodlin, Zawadzkie, Byczyna, Olesno, Kluczbork. Dzięki współpracy z AIP i udziale w stażu Pani Magdy Grzesik na stanowisku biurowym, firma mogła przygotować większą ilość ofert przetargowych. Pani Magdalena uczestniczyła m.in. w procesie rozliczeń finansowo-materiałowych. Poznała prawo zamówień publicznych, zasady kosztorysowania i rozliczania materiałowych budów. Dzięki współpracy z nami stażystka zdobyła cenne doświadczenie zawodowe oraz nabyła cenne umiejętności potrzebne na rynku pracy. Ewa Zaremba Dyrektor ds. technicznych 11

12 SPIS TREŚCI 12

13 STAŻE STUDENCKIE Zarządzania i Inżynierii Produkcji Europeistyka Trzymiesięczny staż Innowacje i normalizacja Anna Maria Zielińska Przedsiębiorstwo el12 spółka z o.o. stanowisko specjalista ds. koordynowania procesów logistycznych - organizacja zwrotów/wymiany towarów nierotujących - obsługa dużych zamówień grupowych - kontrolowanie zamówień - kategoryzacje towarów - organizacja prolongat terminów płatności za towar z akcji zakupowych Główną korzyścią, jaką odniosłam ze stażu jest nabycie doświadczenia w codziennej pracy logistyka. Zarządzanie towarami, organizowanie zakupów, zwrotów i wymian to najważniejsze zadania, które mogłam wykonywać. Początkowe każde zlecane zadanie, było zadaniem nowym i wymagało nauki odpowiednich procedur, jednak po pewnym czasie wszystko stało się łatwiejsze. Staż spełnił moje oczekiwania i polecam go wszystkim studentom, którzy chcą rozwijać się w konkretnych dziedzinach. Po zakończeniu stażu zaproponowano mi pracę w firmie, co najlepiej oddaje korzyści z jego podjęcia. 13

14 STAŻE SPIS STUDENCKIE TREŚCI Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Turystyka i Rekreacja Trzymiesięczny staż Turystyka, kuglarstwo Marta Gosiewska Biuro Podróży Potocka-Tour, Stanowisko: Referent do spraw turystyki, branża turystyczna - obsługa klienta - obsluga systemów rezerwacyjnych - przygotowywanie ofert - obsługa sprzętów biurowych - przygotowywanie dokumentów podróży Program jak najbardziej spełnił moje oczekiwania. Praktycznie przygotowanie do zawodu jest bezcenne. Ponadto otrzymałam propozycje pozostania w biurze również na okres wakacyjny. Początkowo trudność sprawiło mi podchodzenie do klientów oraz przedstawianie im ofert, z czasem jednak przełamalam barierę. Bardzo wdzięczna jestem pracownikom biura za cierpliwe podejście i chęć przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia. Każdemu studentowi polecam staż, gdyż na uczelni nie mamy możliwości zdobycia praktycznych umiejętnosci, które daje staż. 14

15 STAŻE STUDENCKIE Ekonomii i Zarządzania Europeistyka Trzymiesięczny staż Reklama, sport Mirela Kulig Link2europe, dział rekrutacji, branża HR - wstępna selekcja kandydatów - publikowanie ogłoszeń - wprowadzanie danych do systemu - bezpośrednia obsługa klienta - działania marketingowe (plakaty, facebook, strona internetowa) Staż odbyty przeze mnie w międzynarodowej agencji rekrutacyjnej dał mi szansę na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Staż nie do końca spełnił moje oczekiwania, ponieważ nie miałam możliwości w pełni wykorzystać potencjału firmy, w której odbywałam staż. Zlecane zadania nie sprawiały mi większych trudności. Informacje i umiejętności zdobyte w przeciągu pierwszych dwóch tygodni w pełni wykorzystywałam podczas kolejnych tygodni stażu. Wiedza zdobyta w trakcie studiów w żaden sposób nie była pomocna w pracy. W pełni polecam studentom udział w stażach organizowanych przez Politechnikę Opolską, jednakże konieczne jest przygotowanie wstępnych programów staży co z pewnością przyczyni się do większego zaangażowania nie tylko stażystów, ale i pracodawców, którzy powinni w jak największym stopniu przekazać studentom nową wiedzę i umiejętności. 15

16 STAŻE SPIS STUDENCKIE TREŚCI Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Elektrotechnika Trzymiesięczny staż Piłka nożna, wędkarstwo, motoryzacja Mateusz Młyński Cementownia Odra S.A., Wydział Głównego Energetyka, branża cementowa - wykonywanie instalacji elektrycznych - diagnostyka maszyn elektrycznych - lokalizacja i naprawa usterek maszyn - programowanie przemienników częstotliwości - utrzymanie ruchu elektrycznego Przykre doświadczenia związane z rynkiem pracy, gdzie pracodawca wymaga od kandydatów wieku maksymalnie 25 lat, wyższego wykształcenia oraz pięciu lat doświadczenia w zawodzie zmusiły mnie do odbycia 3 -miesięcznego stażu organizowanego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Opolskiej. Staż realizowałem w Cementowni Odra S.A. w Opolu na wydziale Głównego Energetyka. Jestem zadowolony z przebiegu stażu. Staż w cementowni pozwolił mi na poszerzenie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach o umiejętności praktyczne, niezbędne do podjęcia kolejnych wyzwań zawodowych. Praca z doświadczonymi elektrykami odpowiadającymi na każde moje pytanie pozwoliła mi sporo się dowiedzieć oraz mogłem na własne oczy zobaczyć jak funkcjonuje tak wielkie przedsiębiorstwo przemysłowe z ponad 100 -letnią tradycją. Moim głównym zadaniem było utrzymywanie ruchu elektrycznego, czyli lokalizowanie i naprawa usterek uszkodzonych maszyn elektrycznych, ale także wykonywanie zakładowych instalacji elektrycznych oraz teleinformatycznych. Początki były trudne, ale dzięki pomocy i wyrozumiałości współpracowników kolejne kroki były coraz łatwiejsze, a z czasem wykonywałem te zadania samodzielne. Odbycie stażu jest dobrym rozpoczęciem kariery zawodowej, więc zachęcam wszystkich niezdecydowanych. 16

17 STAŻE STUDENCKIE Ekonomii i Zarządzania Europeistyka Trzymiesięczny staż Reklama, sport Anna Szymańska Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT, asystentka działu projektowego, branża: usługowa - przygotowanie wniosków aplikacyjnych - kompletowanie dokumentów - przygotowywanie protestów - analiza kryteriów konkursów i przygotowywanie ofert Program stażowy w 100% spełnił moje oczekiwania. Dzięki niemu miałam nie tylko okazję spędzenia 3 miesięcy w jednym z najlepszych biur doradczych ale także poszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji które z pewnością w przyszłości zaowocują dobrymi projektami. Dzięki trzymiesięcznemu stażowi miałam okazję rozszerzyć swoje kwalifikacje dzięki możliwości uczestnictwa w 3-ech szkoleniach związanych z tematyką Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zdobyta podczas studiów wiedza i umiejętności z pewnością wpłynęły pozytywnie na jakoś mojej pracy, jednakże dużej jej zakres wymagał, zaktualizowania, uzupełnienia i wyjaśnienia. Młody, ambitny zespół, przyjazna atmosfera, chęć współpracy i pomoc w przypadku każdych niejasności i trudności motywowało mnie do pracy, która zaowocowała wyrażeniem dalszą współpracą po ukończeniu studiów. Bardzo się cieszę, że dzięki programowi stażowemu miałam okazję sprawdzenia się w roli pracownika, dlatego też polecam wszystkim studentów i obecnym absolwentom tego typu formę aktywności. 17

18 STAŻE SPIS STUDENCKIE TREŚCI Ekonomii i Zarządzania Europeistyka Trzymiesięczny staż Literatura faktu, jazda konna Wioleta Roskosz Kancelaria Radcy Prawnego Norbert Klimas Radca Prawny - prowadzenie repertoriów, rejestrów i skorowidzów kancelaryjnych - obsługa urządzeń biurowych - rejestracja nowych spraw i dokumentów - obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej - przygotowywanie pism procesowych Staż w Kancelarii Radcy Prawnego przyniósł mi dużo korzyści, przede wszystkim zdobyłam nowe doświadczenie i wiedzę. Wiedza zdobyta na kierunku, który studiuje nie zupełnie była przydatna na stażu, lecz mogłam zdobyć doświadczenie w nowej jak dla mnie dziedzinie. Na początku musiałam wiele nauczyć się, wdrożyć w system funkcjonowania kancelarii i przyswoić niezbędne w tej pracy wiadomości. Miałam możliwość wykazać się w sekretariacie, co sprawiło mi wielką przyjemność. Wyzwaniem było sporządzanie pism procesowych jednak przy pomocy współpracowników w pewnym stopniu opanowałam to. Ze stażu jestem bardzo zadowolona, mogę stwierdzić, że przerósł moje oczekiwania, w związku z tym polecam wszystkim studentom tę formę zdobycia doświadczenia zawodowego, może być to jedyna taka okazja w czasie studiów. 18

19 SPIS TREŚCI STAŻE STUDENCKIE Budownictwa Budownictwo Trzymiesięczny staż Budownictwo drewniane, architektura Karol Opara Jurand Haus & Holz Center; Stanowisko: pomocnik kierownika - kosztorysowanie - zagospodarowanie placu budowy - ubieganie się o zezwolenie na budowę Staż pozwolił mi na rozwinięcie moich zainteresowań związanych z budownictwem drewnianym. Poza tym poszerzyłem moją wiedzę na temat zasad kosztorysowania, prowadzenia budów, robót budowlanych oraz ich nowoczesne metody wykonywania. Bardzo przydatna okazała się również wiedza zdobyta podczas studiów. Mogłem zapoznać się również z zasadami wewnętrznego funkcjonowania firmy budowlanej, a także z jej funkcjonowaniem na rynku. Ogólnie jestem zadowolony z programu stażowego.gorąco poleciłbym staż innym studentom, ponieważ uważam że jest to naprawdę dobra szansa na poszerzenie wiedzy i zainteresowań. 19

20 STAŻE SPIS STUDENCKIE TREŚCI Inżynierii Produkcji i Logistyki Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Trzymiesięczny staż Muzyka, gry logiczne, podróże Karolina Święch Openfield Maciej Maj, specjalista ds. badań i marketingu - przygotowanie badań marketingowych oraz analiza uzyskanych wyników - opracowywanie statystyk - sporządzanie biznesplanów oraz dokumentacji wymaganej w przypadku dofinansowania instytucji publicznych lub prywatnych przedsiębiorców - realizacja raportów branżowych Poprzez udział w programie stażowym nabyłam nowe, cenne doświadczenie, udoskonaliłam swoje dotychczasowe kwalifikacje zawodowe oraz wzbogaciłam wiedzę uzyskaną na studiach o praktyczne aspekty. Zakres zadań realizowanych w ramach stażu obejmował różne zagadnienia. Przygotowywałam badania marketingowe wraz z późniejszym opracowaniem wniosków na ich podstawie. Miałam także możliwość sporządzania biznesplanów, raportów branżowych oraz różnego rodzaju dokumentacji urzędowej. Żadna ze zleconych czynności nie sprawiła mi większych trudności. Wiedza, którą nabyłam w trakcie studiów okazała się pomocna, choć w niektórych kwestiach wymagała dodatkowego uzupełnienia. Jestem bardzo zadowolona z programu stażowego, w którym miałam możliwość uczestniczyć. Mogę także z pewnością dodać, że spełnił on oczekiwania, które wiązałam z nim jeszcze przed jego rozpoczęciem. Zdecydowanie poleciłabym staż innym studentom oraz absolwentom Politechniki Opolskiej. 20

21 STAŻE STUDENCKIE Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Trzymiesięczny staż Podróże, książka Magdalena Trzerwa Tower Automotive, branża produkcyjna - księgowanie części gotowych - segregacja i analiza błędów produkcyjnych - tworzenie kart pracy - tworzenie wykresów postojów maszyn - przeksięgowania części wadliwych Program stażowy może dać studentom bardzo dobry start na przyszłość. Posiadamy już pierwsze doświadczenie w branży, które w dzisiejszych czasach jest tak ważne. Jak najbardziej polecam ten program innym studentom! Przedsiębiorstwo, w którym pracowałam pozwalało mi na wykonywanie obowiązków z różnych dziedzin, abym mogła lepiej poznać strukturę funkcjonowania firmy. Jednak najważniejsza jest, moim zdaniem, atmosfera tam panująca, gdzie jest wiele pomocnych i pogodnych osób. Jeśli chodzi o przełożenie wiedzy zdobytej na studiach na pracę zawodową, niestety nie zawsze się ona pokrywa. Jednak teraz wiem, jak wygląda teoria w praktyce. 21

22 STAŻE SPIS STUDENCKIE TREŚCI Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Informatyka Trzymiesięczny staż Muzyka, film, sport (piłka nożna) Marcin Haberecht CityMedia.Net, informatyczna, dostawca usług internetowych - pomoc przy montażu internetu - pomoc przy pomiarach dotyczących możliwości montażu internetu - pomoc przy serwisach u klientów firmy - praca jako kierowca - nauka spawania światłowodów Staż, który umożliwił mi inkubator przedsiębiorczości, był dla mnie bardzo udany. Główne korzyści jakie odniosłem ze stażu, to zdobycie doświadczenia w dziedzinie sieci komputerowych, dowiedziałem się jak wygląda praca u usługodawcy internetowego, jak działa firma. Moimi najważniejszymi zadaniami była pomoc, przy instalacji i montażu internetu u klientów prywatnych, jak i firmach, lub organizacjach, np. Urząd Skarbowy w Opolu, byłem także przez pewien okres kierowcą. Sam też w ostatnim miesiącu odbywania stażu mogłem samodzielnie konfigurować urządzenia u klientów. Nie miałem większych trudności, jedynie godziny stażu, od 9.00 do nie za bardzo mi odpowiadały, ze względu na dojazd, ale to nie jest żadna trudność. Jestem zadowolony z programu stażu i spełnił on moje oczekiwania. Jak ze strony inkubatora przedsiębiorczości, tak ze strony firmy CityMedia przebiegało wszystko w miłej atmosferze i nie było jakichkolwiek problemów komunikacyjnych. Dodam, że mam możliwość pracy w tej firmie. Także polecam wszystkim studentom odbycie takiego stażu. Na studiach na pewno się tyle nie nauczyłem, co podczas 3 miesięcy w firmie CityMedia. Gorąco polecam:) 22

23 STAŻE STUDENCKIE Inżynierii Produkcji i Logistyki Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Trzymiesięczny staż Film, turystyka górska, logistyka Mateusz Czapor RESYSTEMS Nowoczesne systemy grzewcze, dział: obsługa klienta - doradztwo w zakresie doboru systemu grzewczego - wspomaganie pracy w przeprowadzaniu audytu energetycznego - przygotowywanie i wycena projektu Udział w programie stażowym pozwolił mi na zdobycie doświadczenia w obsłudze klienta, a także poznanie branży systemów grzewczych. W firmie RESYSTEMS wspomagałem prace obliczeniowe audytu energetycznego, zajmowałem się obsługą klienta w zakresie oferowanego asortymentu oraz wyceny montażu wybranego przez klienta rozwiązania. Podczas stażu miałem okazję skonfrontować wiedzę i umiejętności nabyte na studiach z zadaniami w firmie. Zrealizowany staż wpłynął znacznie na podniesienie moich kwalifikacji zawodowych i pozwolił mi na zdobycie cennego doświadczenia. 23

24 SPIS TREŚCI 24

25 SPIS TREŚCI STAŻE ABSOLWENCKIE Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Turystyka i rekreacja Staż półroczny Pływanie, strzelectwo sportowe, muzyka Anna Jodłowska ORLIŃSKI Biuro rachunkowe, pracownik księgowo - biurowy - wypełnianie PIT-ów - sporządzanie dokumentacji oraz sprawozdań - archiwizacja dokumentów - przygotowywanie raportów - sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań Swój staż absolwencki odbyłam w firmie ORLIŃSKI Biuro rachunkowe, z siedzibą w Opolu. Miałam możliwość zapoznania się ze strukturami finansowo rachunkowymi, poszerzania wiedzy na temat funkcjonowania pracy biura rachunkowego. To był test sprawdzający moje umiejętności pracy samodzielnej czy wykonywania powierzonych mi zadań. Do moich obowiązków należały m.in. archiwizacja dokumentów, wypełnianie PIT-ów, sporządzanie dokumentacji, sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań. Dzięki stażowi zdobyłam dodatkowe umiejętności i doświadczenie potrzebne w dalszym rozwoju zawodowym. Staż był dla mnie ciekawym doświadczeniem i polecam go każdemu jako wprowadzenie do rozwoju kariery zawodowej i poszerzenia horyzontów. 25

26 SPIS TREŚCI STAŻE ABSOLWENCKIE Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Fizjoterapia Staż półroczny Sport, muzyka, literatura Klaudia Baron Centrum Medyczne i Rehabilitacji Kriosonik, Fizjoterapeuta, branża medyczna - prowadzenie indywidualnej rehabilitacji - prowadzenie gimnastyki grupowej - przeprowadzanie zabiegów fizykalnych - zapoznanie się z pracą i funkcjonowaniem rejestracji Decydując się na uczestnictwo w programie staży absolwenckich organizowanych przez AIP Politechniki Opolskiej kierowałam się chęcią zdobycia doświadczenia, które może okazać się niezbędne w przyszłej karierze zawodowej. W chwili obecnej na rynku pracy często się zdarza, że o zatrudnieniu kandydata decyduje doświadczenie zawodowe mogące powiedzieć pracodawcy wiele na temat zaangażowania oraz predyspozycji potencjalnego pracownika. Zlecane mi zadania w trakcie stażu wymagały ode mnie pełnego zaangażowania, samodzielności, dyscypliny. Byłam traktowana na równi z pracownikami, co pozwoliło mi na poznanie charakteru pracy w placówce. Szczerze polecam udział w programach stażowych wszystkim studentom i absolwentom. Jest to przede wszystkim forma nauki polegająca na zdobywaniu wiedzy bezpośrednio w miejscu pracy. Mogę stwierdzić, że zdobyłam nowe doświadczenie zawodowe i umiejętności. Staż jest pierwszym realnym wypróbowaniem siebie w roli pracownika. Gdy stażysta wykaże się podczas wypełniania powierzonych mu obowiązków, istnieje szansa, że pracodawca będzie skłonny kontynuować współpracę i stworzy stanowisko pracy. 26

27 SPIS TREŚCI STAŻE ABSOLWENCKIE Zarządzania Zarządzanie Staż półroczny Siatkówka, muzyka Sandra Bich Przedsiębiorstwo: Firma Usługowa NEMO, Dział Kadr, branża usługowa - rekrutacja pracowników - kontrola pracowników - rozwożenie faktur - pozyskiwanie klientów Staż pozwolił mi na rozpoczęcie życia zawodowego po zakończeniu studiów umożliwiając mi uczenie się nowych rzeczy oraz wykorzystanie zdobytej podczas studiów wiedzy. Jednym z ważniejszych zadań jakie wykonywałam była rekrutacja pracowników oraz kontrola zatrudnienia czy wykonywanych przez pracowników obowiązków. Dzięki odbytemu stażowi mam większe szanse na rynku pracy, a zdobyte doświadczenie pozwoli mi na lepsze wykorzystanie swoich umiejętności. Jestem zadowolona z programu i poleciłabym go innym studentom. 27

28 SPIS TREŚCI STAŻE ABSOLWENCKIE Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Fizjoterapia Staż półroczny Sport, muzyka, literatura Agnieszka Czarnecka Lingunini, stanowisko: asystentka biura tłumaczeń - kontakt z klientem - wyszukiwanie zleceń - przygotowywanie oferty - promocja firmy - administracja Przez 6 miesięcy trwania stażu absolwenckiego, który odbywałam z biurze tłumaczeń LINGUINI wiele nauczyłam się o branży dotychczas mi nie znanej. Obowiązki, które zostały mi powierzone wymagały ode mnie rzetelności, ale również samodzielnego myślenia. Do moich codziennych zadań należało wyszukiwanie zleceń, kontakt z tłumaczami, a w następnej kolejności kontakt bezpośrednio z klientem. Początkowo zadania, a przede wszystkim ich równoczesna realizacja sprawiały mi trudność, jednak z każdym dniem i każdym kolejny zadaniem czułam się pewniej. Wiedza teoretyczna zdobyta na studiach nie znalazła pełnego odzwierciedlenia w rzeczywistości, dlatego też musiałam przyswoić kilka nowych zagadnień związanych ze specyfiką branży. Z czystym sumieniem mogę polecić wszystkim studentom i przyszłym absolwentom PO program stażowy proponowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. To świetna okazja, aby poznać funkcjonowanie rynku pracy. Staż daje również okazję do nawiązania kontaktów z różnymi pracodawcami, dając potencjalnie szansę na zatrudnienie w branży lub firmie, w której jesteśmy stażystami. 28

29 STAŻE ABSOLWENCKIE Zarządzania Zarządzanie Staż półroczny Podróże, moda Daria Grzesik Towarzystwo Oświatowo Naukowe Inter-Wiedza Sp. z o.o., stanowisko/dział: stażysta w dziale administracyjno-biurowym - przygotowywanie zaświadczeń - administracja bazy danych - komputerowy rejestr dokumentacji techniczno-ruchowej - prace biurowe Dzięki programowi stażów absolwenckich organizowanych przez AIP PO mogłam odbyć półroczny staż w firmie TON Inter-Wiedza, która organizuje kursy kwalifikacyjne i szkolenia. Staż odbywałam na stanowisku pracownik administracyjno-biurowy. Podczas stażu zdobyłam wiele nowych umiejętności, które pomogą mi w wykonywaniu pracy. Poznałam między innymi zasady sporządzania korespondencji służbowej oraz zasady obiegu dokumentów. Bardzo polecam udział w takich programach, ponieważ pozwala on nabyć nowe umiejętności, doświadczenie zawodowe oraz wiedzę praktyczną. 29

30 SPIS TREŚCI STAŻE ABSOLWENCKIE Mechaniczny Inżynieria Środowiska Staż półroczny Sport, muzyka, literatura Bartłomiej Głodek Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Silkam, stanowisko: Konstruktor/Projektant - projektowanie w programach AutoCad i Alibre Design 3D - nadzór nad prawidłowym wykonaniem projektu - prowadzenie dokumentacji - administracja strony i sklepu internetowego Jestem zadowolony z programu stażowego, spełnił moje oczekiwania. Zdobyłem sporo umiejętności praktycznych, których nie wyniosłem ze studiów. Staż dał możliwość zdobywania doświadczenia oraz rozwiązywania problemów, z którymi nie spotkałem się podczas studiów. Polecam udział w programie staży, ponieważ można się dużo nauczyć w praktycznym aspekcie. Wiedza zdobyta podczas studiów z zakresu projektowania w programie AutoCad przydała się, a staż pozwolił nabrać doświadczenia zawodowego. Dodatkowo nauczyłem się projektowania 3D w programie Alibre Design. 30

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

zas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników

zas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników zas na staż II Czas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Bardziej szczegółowo

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki Największy Polski Portal Pracy praca praktyki staże przewodnik studenta praktyki 2006 Szukasz praktyk na wakacje? A mo e szukasz pracy, ale nie masz doêwiadczenia zawodowego? Przyda by Ci si laptop? Albo

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM Dynamiczny rozwój w Infosys BPO Poland www.eurostudent.pl październik 2014 Rozwiń się z Nami! KONKURS PZU: INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ WYGRAJ 5.000 ZŁ! WYDANIE TARGOWE SZUKAJ PRACY RAPORT SPECJALNY ZRÓB KARIERĘ

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Praktyki i staże w IT

Praktyki i staże w IT LUTY 2013 RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW COMPUTERWORLD.PL/PRACA Praktyki i staże w IT Jak staż pomoże Ci w karierze Ile można zarobić na stażu Jak znaleźć pierwszą pracę w IT Kogo szukają pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PRAKTYKI. www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY

PRZEWODNIK PRAKTYKI. www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY PRZEWODNIK PRAKTYKI www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY Najszersza oferta praktyk i konkursów dla studentów! Zapoznaj się z naszą ofertą! Szczegóły na stronach: 44 i 45 Czy SYMULATOR

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO ZAPREZENTUJ SIĘ NA TARGACH PRACY. www.praktyki.eurostudent.pl W REKRUTACJI. Raport. Czy piszesz się na 10.000 zł? pzu.

CO NOWEGO ZAPREZENTUJ SIĘ NA TARGACH PRACY. www.praktyki.eurostudent.pl W REKRUTACJI. Raport. Czy piszesz się na 10.000 zł? pzu. Czy piszesz się na 10.000 zł? pzu.pl/wiedzapisane www.praktyki.eurostudent.pl październik 2013 Kariera CO NOWEGO W REKRUTACJI Raport ZAPREZENTUJ SIĘ NA TARGACH PRACY ZESKANUJ KOD I WEJDŹ NA PRAKTYCZNĄ

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo