Love. the game, hate. the business!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Love. the game, hate. the business!"

Transkrypt

1

2

3 FIFA MAFIA

4 Love the game, hate the business!

5 FIFA MAFIA tłumaczenie: Katarzyna Tomaszewska, Michał Jeziorny Thomas Kistner Kraków 2014

6 FIFA Mafia Die schmutzigen Geschäfte mit dem Weltfussball Copyright by Thomas Kistner 2012 Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München, Germany Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo SQN 2014 Copyright for the translation by Katarzyna Tomaszewska / Biuro Tłumaczeń i-translations 2014 Copyright for the translation (Reforma metodą chałupniczą & Powstanie w Brazylii puchar narodu) by Michał Jeziorny 2014 Redakcja i korekta Sonia Miniewicz, Michał Jeziorny, Joanna Mika-Orządała, Kamil Misiek / Editor.net.pl, Aneta Wieczorek / Editor.net.pl Opracowanie typograficzne i skład Joanna Pelc Okładka Paweł Szczepanik / BookOne.pl Front cover photograph: James Lauritz/Getty Images All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzez one. Ksiąz ka ani z adna jej cze s c nie moz e byc przedrukowywana ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana czy powielana mechanicznie, fotooptycznie, zapisywana elektronicznie lub magnetycznie, ani odczytywana w s rodkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. ISBN: DYSKUTUJ O KSIĄŻCE /WydawnictwoSQN Szukaj naszych książek k również w formie elektronicznejej /SQNPublishing /WydawnictwoSQN NASZA KSIĘGARNIA

7 WSTĘP CZY JESTEM ZŁYM CZŁOWIEKIEM? Życie jest pie kne, gdy nad stadionem przetacza sie huragan oklasków. 11 lipca 2010 roku to jeden z takich dni, gdy wszystko jest na swoim miejscu, a Joseph S. Blatter znajduje sie w swoim z ywiole na trybunie honorowej. Us ciski dłoni, obje cia, złote medale połyskujące w s wietle reflektorów. Prezydent Mie dzynarodowej Federacji Piłki Noz nej FIFA, w otoczeniu członków zarządu, odbiera defilade hiszpańskich mistrzów s wiata. A teraz rozlega sie ze stadionowych głos ników wre czenie trofeum! Błyski fleszy rozjas niają arene w Johannesburgu, buczenie wuwuzeli rozbrzmiewa głos niej niz kiedykolwiek. Sepp Blatter schodzi po stopniach stadionu w granatowym garniturze, rozs wietlonym bielą przewieszonego po kapłańsku jedwabnego szala. W lewej dłoni dzierz y złoty puchar. Dlaczego ten moment nie moz e trwac wiecznie? Jedna runda honorowa po drugiej? Ale oto stoi juz Iker Casillas, kapitan hiszpańskiej druz yny. Joseph S. Blatter uroczys cie przekazuje trofeum nowemu mistrzowi s wiata w piłce noz nej. Oto pełnia szcze s cia. Nie tylko dla kaz dego zawodowego piłkarza. Równiez dla wszystkich działaczy tej niepowtarzalnej dyscypliny sportu, która jako jedyna potrafi przerwac rutyne codziennos ci na całym s wiecie. Miliardy par oczu zwrócone są teraz na niego, cały s wiat wibruje w ekstatycznej rados ci. Oto chwila, która powinna trwac wiecznie. Chyba z e wyste puje sie w roli czarnego charakteru. Bo i ta rola nie jest obca Seppowi Blatterowi. Poznał ją juz w czasie mistrzostw s wiata 2002 w Azji czy MŚ 2006 w Niemczech. Rola złoczyńcy jest nie tylko bolesna. Przynosi takz e przeraz ające uczucie bezsilnos ci, najgorsze dla kogos takiego jak on. Kiedy fani buczą, gwiz dz ą i rozwijają obraźliwe transparenty, kiedy za kaz dym razem, gdy na ekranie pojawia sie twarz Blattera i gdy szef FIFA zaczyna przemawiac, na znak protestu przez stadion przelewają sie meksykańskie fale to momenty, których nie chciałby dos wiadczyc nikt. Dla Blattera to chwila prawdy. Na mistrzostwach s wiata 2006 publicznos c z meczu na mecz coraz głos niej wyraz ała swoje niezadowolenie, dlatego podczas finału w Berlinie 7 BLATTER ZWYCIĘSKI BLATTER: CZARNY CHARAKTER

8 POPLECZNICY BLATTERA FIFA MAFIA. BRUDNE INTERESY W ŚWIATOWYM FUTBOLU Blatter nie odwaz ył sie nawet wejs c na murawe, by wre czyc trofeum. To był is cie groteskowy widok, gdy wszyscy stali wokół pucharu, nie wiedząc, co zrobic. Prezydent Niemiec Horst Köhler, członkowie zarządu FIFA, dyrektor do spraw organizacji mistrzostw s wiata Franz Beckenbauer. Najwaz niejsi przedstawiciele piłkarskiej rodziny czekali na swego przewodniczącego, ale Blatter sie nie pojawił. Czy schował sie ze strachu przed tymi osobistos ciami? A moz e raczej przed fanami, którzy nie odnoszą materialnych korzys ci z gry, a mimo to tak ją kochają, z e podnies li ją do rangi najwaz niejszego wydarzenia na s wiecie? Tylko oni mogą upokorzyc Blattera. Jedyna cze s c społeczeństwa, która jeszcze moz e sobie pozwolic na to, by wygwizdac jego i jego gabinet, to publicznos c. Ludzie, dla których piłka noz na to nie biznes, władza czy autokreacja, tylko rados c, przyjemnos c, rozrywka. Za to płacą. I to coraz wie cej. Wszyscy pozostali zatracają sie, biorąc udział w grze Blattera, gdy podróz uje po s wiecie obsługiwany przez podwładnych i ochroniarzy, szpiegów i sekretarki. Pierwsza klasa, pie c gwiazdek. Migające, niebieskie s wiatła i kolumny samochodów to nieodzowna oprawa dla tego niestrudzonego starca z alpejskiej parafii w szwajcarskim Visp i jego wiernych. Blatter został odznaczony w Niemczech Związkowym Krzyz em Zasługi i honorowymi profesurami, otrzymał Order Olimpijski, a nawet nagrode Bambi i całą góre innych odznaczeń. Nazywanie go po prostu szefem federacji sportowej zaczyna powoli brzmiec jak bluźnierstwo. Czy nie jest czyms wie cej patronem s wiatowej wspólnoty wyznaniowej, która swym zasie giem pozostawiła daleko w tyle Kos ciół katolicki? Futbolowi działacze silnie w to wierzą. W pewnym sensie to nawet prawda. Wystarczy, z e pstryknie, a otwierają sie drzwi do pałaców królewskich i prezydenckich, Białego Domu, Kremla i Watykanu, gabinety kanclerzy i ministrów. Żaden marzący o władzy polityk nie moz e pozostac neutralny wobec piłki noz nej. Ten sport juz dawno przestał byc bezpartyjny, a kto szuka publicznej popularnos ci, musi oddac mu czes c. Jeszcze podczas finału mistrzostw s wiata w roku 1986 kanclerz Helmut Kohl wywołał w całym kraju prawdziwe rozbawienie, gdy wre czając medale, przycisnął piłkarzy do swej szerokiej piersi. Dzis córka brandenburskiego pastora, Angela Merkel, TEN SPORT JUŻ DAWNO PRZESTAŁ BYĆ BEZPARTYJNY, A KTO SZUKA PUBLICZNEJ POPULARNOŚCI, MUSI ODDAĆ MU CZEŚĆ. 8

9 Czy jestem złym człowiekiem? nawet podczas meczów kwalifikacyjnych wpycha sie do szatni niemieckiej reprezentacji narodowej, gdzie przed wybranymi fotografami pozuje do zdje c ze spoconymi bohaterami, odzianymi tylko w re czniki wokół bioder. Potem Urząd Kanclerski i czołowi działacze DFB* całymi dniami kłócą sie o to, czy ta wizyta była uzgodniona, czy tez nie ot, cyrkowa sztuczka, gra na emocjach piłkarskiego narodu. Jednak polityka w piłkarskim upojeniu nie tylko sprzedaje krok po kroku swą godnos c, traci takz e to, co najwaz niejsze: prawo do krytyki i kontroli. Czy moz na miec za złe Seppowi Blatterowi i jego ludziom, z e uwaz ają sie za istoty wyz sze? Na stadionach widoczne są dzis formy adoracji, które do niedawna moz na było ujrzec tylko w Bazylice Świe tego Piotra. Na ogromnych arenach wyste pują chóry i dyrygenci, zelektryzowane tłumy ze s wiatełkami w dłoniach, zapalniczki zamiast s wieczek pote gują uczucie, z e oto tu i teraz przez ywają najwaz niejszą chwile w z yciu, a serca stopniowo wypełnia marzenie o nies miertelnos ci. Porzuc my doczesne z ycie, by przenies c sie do uduchowionego s wiata bohaterstwa i emocji oto mieszanka, z której powstaje sportowa religia przyszłos ci. Oprócz tego istnieją tez s wieckie powody, by starac sie o przychylnos c Blattera i spółki. Mistrzostwa s wiata w piłce noz nej be dzie przeciez chciał kiedys rozgrywac kaz dy kraj, nawet jes li jest o połowe mniejszy niz Hesja, tak mały jak choc by Katar. Racja stanu wymaga wie c, by delikatnie obchodzic sie z Blatterem panującym od kilkudziesie ciu lat potentatem sportowym. Us miechac sie, potakiwac, uste powac, a na koniec zapłacic rachunek z pienie dzy podatników. Jeszcze mniej niz polityki bogowie futbolu muszą obawiac sie gospodarki, czyli zwartego frontu s wiatowych koncernów, o których w czasach kryzysu to ciągły stan w przez artej korupcją FIFA mówi sie : musimy uwaz ac, bo kiedy sponsorzy naprawde sie zdenerwują, FIFA be dzie miała powaz ne problemy! Skąd wzie ła sie ta bajka? To prawdziwa zagadka. W rzeczywistos ci to włas nie gospodarka i sponsorzy kle kają ze słuz alczym oddaniem przed produktem, jakim są mistrzostwa s wiata w piłce noz nej, a tym samym przed Blatterem i jego kolegami, poniewaz ich produkt to najlepszy nos nik reklamy na s wiecie. Kto nie jest posłuszny, moz e w kaz dej chwili zostac zastąpiony. I to przez swego bezpos redniego rywala na rynku, bo konkurencja ustawia sie w kolejce. * Niemiecki Związek Piłki Noz nej (z niemieckiego: Deutscher Fußball-Bund) przyp. tłum. 9 NOWA RELIGIA?

10 MEDIA FIFA MAFIA. BRUDNE INTERESY W ŚWIATOWYM FUTBOLU Ale chwileczke. Przeciez są chyba jeszcze media? Rzeczywis cie. Jednak dziennikarze sportowi to zbyt cze sto fani, którym udało sie wybic. Ich praca rzadko wie c przypomina prawdziwe dziennikarstwo. Z entuzjazmem i duz ym osobistym zaangaz owaniem pełnią prasową słuz be na misterium pasyjnym Blattera, wynosząc je na wyz yny, co FIFA, che tnie uhonorowała sowitym datkiem w wysokos ci pie c dziesie ciu tysie cy franków na rzecz Mie dzynarodowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej*. Owocem tego przemienienia w wykonaniu mediów jest chyba najdziwniejsza utrata zdolnos ci oceny rzeczywistos ci, znana nowoczesnemu społeczeństwu: miliardowemu biznesowi, przepełnionemu agresją i nacjonalizmem, podporządkowanemu gangsterom i zorganizowanej przeste pczos ci, przypisuje sie kanon wartos ci i ideałów, za którym z zachwytem podąz ają coraz wie ksze rzesze fanów, takz e ze s wiata inteligencji i nauki. Niestety waz ni przedstawiciele s wiata intelektualistów raczej rzadko mogą sie pochwalic własną sportową biografią, wykraczającą poza bieganie lub jazde na rowerze. Ich kontakt ze sportem, w szczególnos ci z piłką noz ną, ogranicza sie do przekazu medialnego, który na ogół uderza w egzaltowane tony. Dla kogos, kto nigdy nie uprawiał sportu druz ynowego zawodowo, takie zbliz enie z witalnos cią i cielesnos cią w dojrzałych latach moz e byc tak ekscytujące, jak późne odkrywanie me skos ci. To pie kny efekt, jednak taka perspektywa uniemoz liwia wgląd w społeczne znaczenie s wiata cielesnego, w jego nature, problemy i zagroz enia czyli w istote sportu. Przewartos ciowanie piłki noz nej przez media stało sie tak silne, z e nawet edukacja nie stanowi juz wystarczającej przeciwwagi. Zwłaszcza z e media, równiez te publiczne, coraz wie cej uwagi pos wie cają tematom pobocznym. Nie ma wątpliwos ci duz o łatwiejsze, a przede wszystkim duz o bardziej dochodowe, jest zmienianie widzów w kibiców; specjalistyczna wiedza jest drugorze dna. Akcent przemieszcza sie stopniowo z gry dwójką napastników, ustawienia w diament czy obrony czwórką w linii na takie tematy, jak Schweini-Poldi i Jogi- -Hansi, chorągiewki i barwy narodowe. Chodzi o wielki teatr uczuc. A piłka NIE MA WĄTPLIWOŚCI DUŻO ŁATWIEJSZE, A PRZEDE WSZYSTKIM DUŻO BARDZIEJ DOCHODOWE, JEST ZMIENIANIE WIDZÓW W KIBICÓW; SPECJALISTYCZNA WIEDZA JEST DRUGORZĘDNA. * Źródło: KPMG, list do Zarządu po rewizji s ródokresowej w 2000 roku. 10

11 Czy jestem złym człowiekiem? noz na to przeciez najwie kszy generator emocji. Media dodatkowo wyciskają z kibiców ostatnie łzy, cze sto nawet prawdziwe. Zagarnianie konsumentów poste puje, powaz ne tematy społeczne od alzheimera po syndrom wypalenia zawodowego mają znaczenie, jes li sprzedawane są przez dotknie tych nimi bohaterów piłkarskich. Przedstawiciele public relations i dziennikarstwa pracują ramie w ramie, zasłaniając sie motywem przewodnim, z e chodzi tu przeciez o niezwykle waz ne przełamywanie tematów tabu. Tak wiele moz na przekazac pod przykrywką piłki noz nej. Uwielbienie jest ogromne. Moz liwos c globalnego kierowania tym galopującym szaleństwem nieźle jak na zwolnioną od podatku federacje, której jedynym celem jest włas ciwie sukcesywne ulepszanie piłki noz nej. Blatter nie zawraca sobie głowy takim banałem po co ulepszac kopanine? Nie robi wie c nic poza głoszeniem pseudoreligijnych kazań. Tam, gdzie przemawia, a robi to prawie codziennie, na słuchaczy spływa potok słów o szacunku, pokoju, lepszym s wiecie, wychowaniu, integracji, przejrzystos ci, nadziei, jeszcze lepszym s wiecie, solidarnos ci, szkole charakterów, szkole z ycia oraz szacunku i jeszcze raz szacunku. Powtarza to od pie tnastu lat jak zajączek Duracell po zaz yciu ecstasy. Inaczej sie nie da, słowa płyną same. Czy to juz choroba przewlekła? Turniej piłkarski Blattera ratuje s wiat. Podobno są ludzie, którzy zaczynają wierzyc takz e w ten mit. Nie ci kierujący sie zdrowym rozsądkiem, ci nie biorą w tym udziału. Juz od lat czują, z e w ich sporcie źle sie dzieje. Że wiele traci, gdy zbyt długo pozostaje w re kach niewłas ciwych ludzi. A niewłas ciwi ludzie kierują nim od dziesie cioleci i wyrządzili juz wiele szkód. Światowy futbol stracił swój symbol, logo z dwiema półkulami Ziemi, i nikt tego nawet nie zauwaz ył. Stał sie nawet oskarz onym w sprawie o korupcje. Warto przypomniec, z e s wiatowa federacja FIFA jako instytucja prawie stane ła przed sądem karnym. Istnieją nawet wyniki dochodzenia, wystarczające do oskarz enia. FIFA przyznała sie i zapłaciła wielomilionowe odszkodowanie. Tylko w ten sposób organizacji udało sie uniknąc procesu karnego na oczach całego s wiata. Dlaczego jednak groził jej taki proces, czy organizacja w ogóle moz e zostac oskarz ona? Tak, jes li prokurator nie moz e obciąz yc konkretnej osoby lub osób pełniących wysokie funkcje, do których odnoszą sie oskarz enia. To dlatego sama FIFA wylądowała na ławie grzeszników w zaste pstwie ludzi pokroju Seppa Blattera, którzy sie za nią kryją. Te oraz inne sprawy długo udawało sie utrzymac w tajemnicy. Jak to działa? Bez problemów w ubogim w przepisy s rodowisku opartym na 11 POLEPSZYĆ ŚWIAT

12 JAK ZATUSZOWAĆ PRZEKRĘTY? FIFA MAFIA. BRUDNE INTERESY W ŚWIATOWYM FUTBOLU klientelizmie, którym Szwajcaria od lat przyciąga sport. Przeciez nie przez przypadek FIFA oraz dziesiątki innych organizacji mają tam swe siedziby. Federacja funkcjonuje dzie ki ogromnemu aparatowi, pracującemu nad ukryciem wielu mrocznych tajemnic; przede wszystkim jednak udaje sie to dzie ki pieniądzom, które ten pote z ny aparat bezpieczeństwa pochłania. Ale dla FIFA pieniądze nie grają roli. W jednym cyklu mistrzostw s wiata zarabia około czterech miliardów euro, co daje miliard rocznie. Pieniądze pozwalają budowac coraz mocniejsze mury obronne. A mury chroniące własnych ludzi oraz ich biznesową moralnos c są pilnie potrzebne, poniewaz za rządów Blattera słowo FIFA stało sie synonimem korupcji. Mieszkańcy Szwajcarii wybrali Komisje Etyki FIFA Antysłowem Roku Nawet oni mieli juz dos c bzdur o cudownym samonawróceniu. Okres lenie Rodzina FIFA juz od dawna oznacza sycylijską wersje rodziny, mafie : mafia s mieciowa, mafia budowlana, mafia FIFA. Fakt, z e s wiatowa federacja pod rządami Seppa Blattera stała sie mafijnym tworem, siatką wzajemnych zalez nos ci, w której s wiatem piłkarskim rządzi mieszanka lojalnos ci, korupcji i zasada omerty, stał sie elementem wiedzy ogólnej. Nad głe bszym, prawnym potwierdzeniem tego stanu rzeczy pracują obecnie instytucje s ledcze na całym s wiecie, z FBI na czele. Kilkoma przypadkami FIFA musiała nawet zając sie sama. Os miu spos ród dwudziestu czterech przedstawicieli zarządu, wchodzących wraz z prezydentem w skład komitetu wykonawczego, wydalono bądź dyskretnie usunie to w roku 2010 z powodu korupcji. Przeciwko kolejnym w momencie FEDERACJA FUNKCJONUJE DZIĘKI OGROMNEMU APARATOWI, PRACUJĄCEMU NAD UKRYCIEM WIELU MROCZNYCH TAJEMNIC; PRZEDE WSZYSTKIM JEDNAK UDAJE SIĘ TO DZIĘKI PIENIĄDZOM, KTÓRE TEN POTĘŻNY APARAT BEZPIECZEŃSTWA POCHŁANIA. 12 powstawania tej publikacji toczyły sie poste powania prokuratorskie. Jednak s ledztwa prowadzone przez FBI oraz urze dy policji w krajach europejskich rodzą podejrzenia, z e to tylko wierzchołek góry lodowej. Czynnos ci amerykańskiej policji federalnej prowadzone są przez wydział Przeste pczos ci Zorganizowanej w Eurazji. To godne uwagi, poniewaz to przeciez wschodnioeuropejscy działacze stają sie nową siłą w mie dzynarodowym biznesie piłkarskim, mimo z e włas nie tam piłka

13 Czy jestem złym człowiekiem? noz na ma ogromne problemy z korupcją, finansami, a nawet przestrzeganiem praw człowieka. Jednoczes nie działacze na tej półkuli postawili na czele Unii Europejskich Związków Piłkarskich UEFA Michela Platiniego człowieka, który ucieles nia nadzieje na przyszłos c, jaka przys wieca nie tylko im, lecz takz e wielu związkom piłkarskim z całego s wiata. Ironia polega jednak na tym, z e Platini miał byc w rzeczywistos ci ostatnim wielkim osiągnie ciem Seppa Blattera: jego naste pcą. Francuz od samego początku pracował dla Blattera, jako pomocnik przy wyborach, asystent i polityczno-sportowy wychowanek. Dzis jest on jego najwie kszym przeciwnikiem. Kilka słabych punktów FIFA: w jaki sposób mistrzostwa s wiata w piłce noz nej 2022 trafiły do pieca pustynnego Kataru? Jak Rosjanie Władimira Putina przekonali zarząd FIFA, by MŚ 2018 odbyły sie u nich? To jedne z najpopularniejszych zagadnień z katalogu pytań. Głosowanie na gospodarzy mistrzostw s wiata 2018 i 2022, które odbyło sie 2 grudnia 2010 roku w Zurychu, zostało przeprowadzone przez zainteresowane strony za kulisami. FBI pracuje takz e nad tym, a s ledztwo prowadzone jest równolegle na dwóch kontynentach. Na nogi postawiono całą armie detektywów i prywatnych firm. Jedni działają z polecenia oszukanych kandydatów do organizacji MŚ, liczących na ponowne przyznanie mistrzostw, gdyby udało sie udowodnic przekupstwo podczas poprzedniego wyboru. Inni pracują dla klientów, których s lady nalez y zatrzec. Takz e sama FIFA utrzymuje swoje oddziały w stałej gotowos ci. Tu pojawia sie nowe źródło niebezpieczeństwa. Sport, który porusza sie zwykle tylko po zastrzez onych, wolnych od prawa państwowego obszarach, tworzy własne słuz by wywiadowcze oraz słuz by bezpieczeństwa, powiązane ze s ledczymi i tajnymi słuz bami z zewne trznego s wiata. Tym samym zacierają sie granice pomie dzy aparatem federacji, z podejrzanym personelem kierowniczym na czele, a organami, które po cze s ci depczą temu personelowi po pie tach. Przez dwa lata szefem bezpieczeństwa FIFA był Chris Eaton, dawny dyrektor Interpolu, mający niemal nieograniczony doste p do zastrzez onych informacji, które były z pewnos cią po kolez eńsku przekazywane dawnemu superglinie takz e po jego przejs ciu na drugą strone. To złe, a nawet niebezpieczne czy siłą rzeczy nie tworzą sie tam nieformalne punkty styczne? Eaton juz w marcu 2010 roku porzucił słuz be w państwowych organach zwalczania przeste pczos ci na rzecz pracy dla trawionego chroniczną korupcją związku piłkarskiego. Jego zadanie polegało na zabezpieczaniu ludzi 13 SŁABE PUNKTY FIFA

14 FIFA MAFIA. BRUDNE INTERESY W ŚWIATOWYM FUTBOLU WSPÓŁPRACA FIFA Z INTERPOLEM na szczeblach kierowniczych, którzy cze sto sami znajdowali sie na celowniku państwowych organizacji zwalczania przeste pczos ci. Juz samo to było dziwne, a po pewnym czasie zacze ły sie nawet pojawiac pierwsze oznaki symbiozy. Przerodziła sie ona w zawartą po burzliwych negocjacjach dziesie cioletnią współprace FIFA z Interpolem, w ramach której urząd policji skasował od federacji piłkarskiej najwyz szy datek w historii: dwadzies cia milionów euro. Spotkało sie to i wciąz sie spotyka z krytyką ze strony branz y policyjnej. Za to powiązania personalne zostały rozbudowane. Wiosną 2012 roku Eaton został zastąpiony na stanowisku szefa bezpieczeństwa FIFA przez Niemca, Ralfa Mutschkego. On równiez jest byłym dyrektorem Interpolu, a przeszedł do FIFA bezpos rednio z Federalnego Urze du Kryminalnego. Naste pnie Interpol włączył sie intensywnie w reforme FIFA, która tak naprawde była jedynie farsą. Czy z punktu widzenia państw i społeczeństw demokratycznych nie nalez ałoby postawic pytania, czy tego rodzaju związki nie zagraz ają bezpieczeństwu publicznemu szczególnie gdy opierają sie na sieci osobistych zalez nos ci? Debaty na ten temat do dzis toczą sie w europejskich kre gach ekspertów z zakresu prawa i bezpieczeństwa. Mimo z e Eaton, dawny człowiek Interpolu, został przeniesiony z FIFA, nie oznacza to, z e opus cił ten dyskretny obieg sportowego bezpieczeństwa. Wre cz przeciwnie przeszedł do International Centre for Sport Security (ICSS). Jest to podobno prywatna organizacja z siedzibą w Katarze, która ostatnio troskliwie zajmuje sie zagadnieniami ochrony i bezpieczeństwa w sporcie, a kierują nią ludzie, działający w katarskich słuz bach wywiadowczych, wojskowych oraz w ministerstwie spraw wewne trznych. Takie powiązania z najlepiej opłacanymi ekspertami policyjnymi, mającymi doskonałe koneksje, są niepokojące, nawet absurdalne, patrząc na dramatyczne problemy z uczciwos cią, powszechne ws ród wielu czołowych przedstawicieli tego związku. Pytanie: w jaki sposób honorowy działacz piłkarski zdobył majątek o wartos ci setek milionów? Czy FIFA, tak jak filmowy ojciec chrzestny Don Corleone, podzieliła strefy wpływów pomie dzy członków rodziny, zamiast pozwolic działac wolnemu rynkowi, by uzyskac optymalne zyski dla piłki noz nej? Odpowiedź: tak, FIFA działa jak tego rodzaju rodzina, na przykład od kilkudziesie ciu lat załatwiając swojemu własnemu zarządowi prawa do transmisji telewizyjnej po preferencyjnych cenach. 14

15 Czy jestem złym człowiekiem? Jak skorumpowana jest federacja, którą przez dwadzies cia cztery lata prowadził dzis jej honorowy prezydent João Havelange, który jednak zrezygnował z tej posady, aby uniknąc zniesławienia? Co wiedział i robił jego wychowanek i naste pca, Sepp Blatter, który stosując liczne triki, dbał o to, by FIFA korzystała z usług jednej i tej samej agencji marketingowej? Ta agencja, ISL, zaliczyła w roku 2001 jeden z najbardziej spektakularnych upadków w historii szwajcarskiej gospodarki. W toku poste powania upadłos ciowego wyszło na jaw, z e wysoko postawieni działacze piłki noz nej oraz innych sportów wydali na łapówki niewyobraz alną kwote stu czterdziestu dwóch milionów franków szwajcarskich. Akta sądowe, opisujące ten system korupcyjny z punktu widzenia agencji, waz ą kilka kilogramów. Istnieje takz e dokument końcowy z poste powania karnego, ujawniający zarys systemu korupcyjnego z punktu widzenia odbiorcy i wyjas niający, w jaki sposób czołowi działacze FIFA robili interesy z ISL. Ten dokument, postanowienie o umorzeniu poste powania w sprawie FIFA/ISL, to dla s wiatowej federacji oraz jej kierownictwa ogłoszenie moralnego bankructwa. Został on sporządzony wiosną roku 2010, jednak z jego publikacją FIFA oraz działacze zwlekali przez blisko dwa lata dzie ki pomocy drogich adwokatów. Ich honoraria opłacano z pienie dzy federacji piłkarskiej, którą działacze zarządzali w taki sposób, z e sama organizacja stała sie stroną oskarz oną w sprawie o korupcje. A odpowiedź na najbardziej draz liwe pytanie? Równiez ona krąz y wokół patrona tej rodziny. Co ciekawe, izoluje on swoje biuro oraz przechodzące przez nie wydatki nawet od swojego komitetu wykonawczego. Nie moz e to oznaczac niczego dobrego, poniewaz Sepp Blatter posiadał do połowy 2013 roku jednoczes nie prawo do złoz enia samodzielnego podpisu w imieniu FIFA. Ten człowiek mógł samodzielnie dokonywac transakcji finansowych w imieniu całego miliardowego przedsie biorstwa, i to juz od roku To wtedy wywalczył sobie tron w bitwie wyborczej, która dzis nawet przez jego dawnych pomocników okres lana jest jako nieczysta. ODPOWIEDŹ: TAK, FIFA DZIAŁA JAK TEGO RODZAJU RODZINA, NA PRZYKŁAD OD KILKUDZIESIĘCIU LAT ZAŁATWIAJĄC SWOJEMU WŁASNEMU ZARZĄDOWI PRAWA DO TRANSMISJI TELEWIZYJNEJ PO PREFERENCYJNYCH CENACH. 15 KORUPCJA

16 FIFA MAFIA. BRUDNE INTERESY W ŚWIATOWYM FUTBOLU KŁOPOTY FIFA REFORMATORZY To wszystko sprowadziło na FIFA tak duz e kłopoty, z e latem 2011 roku po raz kolejny musiała obiecac poprawe. Początkowo Blatter naprawde sądził, z e uda sie załagodzic sprawy przy pomocy cieszących sie sympatią celebrytów. Chciał wie c wykorzystac takich ludzi jak s piewak operowy Placido Domingo do wyjs cia z własnego, korupcyjnego bagna. Kiedy to nie poskutkowało, wmawiał ludziom, z e zamierza zainstalowac system prawidłowego zarządzania, good governance. FIFA zainwestowała od razu ogromne sumy pieniądze nie grają przeciez roli i szybko znalazła odpowiedni personel. Byle nie nazbyt krytyczny, jak ten z Transparency International. Specjalis ci do spraw przeciwdziałania korupcji na początku byli wprawdzie obecni, ale chcieli nie tylko opracowania zasad compliance, domagali sie przede wszystkim wyjas nienia przeszłos ci federacji pod rządami Blattera. Koniecznie. Bez moz liwos ci negocjacji. Zawsze podkres lali oficjalnie, z e nie ma prawdziwego z ycia w fałszywym i z e good governance nie jest moz liwe pod rządami ludzi, którzy przez kilkadziesiąt lat napełniali własne kieszenie. Ale odkrywanie przeszłos ci i s ladów przekupstwa az do teraźniejszos ci? Na Boga! Nie, dla Blattera i jego przyjaciół lepiej, by przeszłos c została tam, gdzie jest w mroku. Zwerbowali wie c rzemies lników do spraw compliance, instalatorów spokojnego sumienia biznesowego. Pragmatyków, którym jest zupełnie oboje tne, na czyje re ce złoz ą efekty swej pracy. Na stanowisko głównego reformatora Blatter powołał Marka Pietha, szwajcarskiego kryminologa cieszącego sie w branz y opinią profesjonalisty. Zespół Pietha mierzył sie z kwadraturą koła: etyczna odnowa w FIFA pod kierownictwem ludzi, którym cze sto prokuratura depcze po pie tach. I tak człowiek, który kiedys połoz ył znaczne zasługi przy ujawnianiu korupcji w sprawie Oil for Food, sam stał sie obiektem ostrej krytyki. Gdy przyjrzec sie jeszcze troche dokładniej, moz na dostrzec, z e compliance i good governance to takz e dobrze prosperująca gałąź biznesu. Co wie cej, tutaj równiez pewne kre gi pokrywają sie z kre gami osobowymi nowego systemu bezpieczeństwa w s wiecie piłkarskim. Sytuacja jest kuriozalna. Główny reformator Blattera Pieth próbował chociaz słowami przeciwdziałac wyraz eniu zbytniej naiwnos ci. Dlatego istnieje wiele prezentacji nas wietlających działania mafijnej maszyny wokół szefa FIFA z fachowego punktu widzenia. Jak twierdził Pieth, specjalista do spraw przeciwdziałania korupcji, gniew publicznos ci jest słuszny. Jako karnista dobrze to rozumiem. Istnieją powaz ne zarzuty, które nigdy nie zostały wyjas nione. To frustrujące, wre cz nie do zniesienia. Twierdzi, z e 16

17 Czy jestem złym człowiekiem? słyszał, iz działacze byli przekupni, a wybory organizatorów mistrzostw s wiata oraz decyzje marketingowe sprzedawane, oraz z e znikały pieniądze przeznaczone na rozwój. Sporządzilis my liste grzechów, która na pewno be dzie znacznie dłuz sza. Nie zawahamy sie poinformowac prokuratury, jes li wyjdą na jaw sprawy podlegające sankcjom karnym i pojawi sie potrzeba ich wyjas nienia. On takz e wychodził bowiem z załoz enia, z e: FIFA działa na granicy prawa jes li w ogóle. Ponad nią jest juz tylko niebo *. Profesor kryminalistyki z Bazylei mówił takz e o prawdziwych przeste pcach po stronie FIFA, kiedy gorąco zalecał pos piech przy realizacji swojego projektu reform: Tu i ówdzie odczuwalny jest juz opór ze strony aparatu władzy. Musimy uwaz ac, by gangsterzy nie wymkne li sie pod osłoną krytyków reform. W jaki jednak sposób skierowana w przyszłos c reforma mogłaby zapobiec wymknie ciu sie wczorajszych gangsterów? Niewaz ne. Jednak zleceniobiorca FIFA, Pieth, widział oszustów na kaz dym kroku: Spoglądam w przeszłos c, chce wiedziec, jakie są zagroz enia. W tym celu nie musze demaskowac gangsterów, nie musze udowadniac panu Havelange, z e wziął tyle a tyle milionów **. Dwa lata później prawie nic nie uległo zmianie. Pieth od początku podejrzewał, z e w FIFA nic sie nie zmieni. Widział, z e w osobie Michela Platiniego, wychowanka Blattera, w kolejce czeka kolejny przedstawiciel ancien régime. Bo chyba o Platiniego chodzi Piethowi, kiedy pie tnuje osoby krytyczne wobec reform: Chodzi byc moz e o ludzi, którzy obiecują sobie cos po przyszłos ci w FIFA, ale nie chcą, by podstawy uległy zmianie ***. Platini oraz francuskie kontakty stojące za Blatterem, na czele z sekretarzem generalnym Jérômem Valckem, juz przygotowują FIFA na ere po małym dyktatorze oczywis cie z jego pomocą. Jednak zanim to nastąpi, Blatter zamierza ponownie kandydowac w 2015 roku. Nigdy nie jest dos c, a farsa reformacyjna Pietha, zakończona fiaskiem, dała mu moz liwos c sprawiania wraz enia, jak gdyby był zbawcą włas nie tej FIFA, którą sprowadził nad przepas c. W ten sposób stary system toruje sobie droge w przyszłos c, podczas gdy eksperci do spraw compliance łagodzą surowe zasady. Blatter * Źródło: Frankfurter Allgemeine Zeitung, ** Źródło: Zürcher Tages-Anzeiger, *** Źródło: Frankfurter Allgemeine Zeitung, FIFA DZIAŁA NA GRANICY PRAWA JEŚLI W OGÓLE. PONAD NIĄ JEST JUŻ TYLKO NIEBO. 17

18 FIFA MAFIA. BRUDNE INTERESY W ŚWIATOWYM FUTBOLU chce wciąz kierowac bądź wprowadzic na tron podejrzanego Valckego osobe z groteskową s ciez ką kariery, bez faktycznych powiązań piłkarskich. Jednak równiez jego przeciwnik Platini jest człowiekiem z przeszłos ci. Sam kiedys pomógł Blatterowi w obje ciu tronu. Oni wiedzą o sobie wzajemnie bardzo duz o, moz liwe, z e nawet za duz o. Nie gwarantuje to juz wie c Blatterowi, z e takz e po jego odejs ciu pancerne drzwi gabinetu prezydenta federacji pozostaną zamknie te. Tak samo jak od roku 1998 Blatter jest gwarantem tego, z e zamknie te pozostaną akta Havelange a. Brutalna walka za kulisami istnieje i be dzie istniec. Nawet ten, kto odejdzie, jeszcze długo nie zdoła sie od niej uwolnic. Chodzi przeciez o miliardy oraz o kariery. O turnieje mistrzostw s wiata oraz spekulacje. O finansową i obywatelską egzystencje. POLITYKA Wtedy, w roku 2010 w RPA, w s wiecie Blattera po raz ostatni panował porządek. Ludzie na przylądku nie wiedzieli zbyt wiele o jego FIFA. Kogo interesowałyby wyroki sądowe i akta pie tnujące ją jako skorumpowaną organizacje? Nie, wujek Sepp i jego se dziwi futbolowi grandowie to po prostu sponsorzy, szastający bezpłatnymi biletami dla uczniów i pracowników stadionu, zachowujący sie w taki sposób, jakby ich obecnos c była niezbe dna do tego, by gdziekolwiek na s wiecie mogły odbyc sie mistrzostwa. Nic juz nie pozostało z pie kna futbolu, odkąd boisko stało sie polem bitwy, napisał Tyrone August, redaktor naczelny Cape Timesa, po tym jak eliminacje do mistrzostw s wiata prowokowały jedną afere po drugiej. I to nie tylko w takich krajach jak Nigeria, gdzie szef państwa Goodluck Jonathan z ws ciekłos ci po nieudanych wyste pach Super Orłów rozwiązał zespół i wycofał go ze wszystkich mie dzynarodowych zawodów. Czy tez w Korei Północnej, gdzie niektórzy gracze i delegaci po zbyt szybkim powrocie do domu znikne li w obozach pracy, a niektórzy zgodnie z doniesieniami usune li sie zupełnie z pola widzenia. Takz e we Francji, Włoszech i Anglii wyzwolone zostały ogromne pokłady patriotycznej energii. Kiedy piłkarscy bohaterowie nie spełnili oczekiwań ojczyzny, politycy zachowywali sie jak szkolni chuligani. Skruszeni piłkarze i kipiący złos cią ministrowie na wiele dni opanowali programy informacyjne zachodniego s wiata. Nacjonalizmy ukształtowały te mistrzostwa jak nigdy wczes niej. Prezesi rady ministrów oraz kanclerze jako pierwsi kibice na trybunach, oto współczesna forma zjednywania sobie wyborców. Mistrzostwa s wiata w wakacyjnej krainie marzeń były włas nie tego przykładem, gdy przy trwającej 18

19 Czy jestem złym człowiekiem? PREZESI RADY MINISTRÓW ORAZ KANCLERZE JAKO PIERWSI KIBICE NA TRYBUNACH, OTO WSPÓŁCZESNA FORMA ZJEDNYWANIA SOBIE WYBORCÓW. wiele tygodni słonecznej pogodzie we własnym sosie rozrywki powstał zupełnie nowy naród. To jeden z wielu mitów. Mistrzostwa s wiata 2002 w Japonii i Korei Południowej zostały na powaz nie z kaz dej strony przes wietlone przez politologów pod aspektem przyjaźni i połączenia narodów. Mimo z e oba kraje brutalnie sie zwalczały podczas niebywale skorumpowanej kampanii wyborczej, zostały zmuszone do współpracy przez samą FIFA, kierującą sie polityczną kalkulacją. Nie zmienia to faktu, z e po turnieju wszystkie podziały pozostały bez zmian. Albo w 1998 roku we Francji, kiedy piłkarze wygrali mistrzostwa dzie ki grze Zidane a, Henry ego i Trezegueta, wywodzących sie z Afryki Północnej, sprzedano to jako triumf integracji. Na uniwersytetach opracowano polityczne badania, mające na celu okres lenie wpływu sukcesu mistrzostw s wiata 1998 na polityke integracyjną. Prawdziwy test mądrych teorii rozegrał sie raptem trzy lata później na ulicach, gdy płone ły paryskie przedmies cia. Czy taki wynik moz e dziwic, kiedy polityka zaste powana jest politycznym karnawałem? Tak samo jak w roku 2004, gdy Grecy s wie towali swój tytuł mistrzów Europy jako triumf nowoczesnego hellenizmu, jako zwycie stwo zaprezentowanego na murawie braku mobilnos ci czegoz to wówczas nie wypisywano. Atmosfere samozadowolenia udało sie utrzymac tylko przez kilka tygodni, po czym niezłomni Grecy po serii poz arów pustoszących lasy musieli stwierdzic, z e nie mają nawet urze dów z ksie gami wieczystymi. Późniejsze naste pstwa są wszystkim znane. Wtedy, 11 lipca 2010 roku w Johannesburgu, w upojną noc Blattera, na stadion wprowadzono me z czyzne na wózku inwalidzkim Nelsona Mandele. Wielki człowiek Afryki ostatni raz nagiął sie do z ądań piłkarskich bossów. Cóz za zaszczyt, cóz za wyróz nienie. Cóz za przyjemnos c dla dworu sportowego s wiata, dla sponsorów, działaczy oraz przedstawicieli mikrorepublik, gdy choc na chwile moz na sie ogrzac w słabych promieniach sławy wybitnych postaci polityki XX wieku. Przyszlis my tylko ze wzgle du na ekstremalny nacisk FIFA. Nalegali, by mój dziadek był obecny podczas meczu finałowego, ubolewa wnuk 19 MŚ W JOHANNESBURGU

20 FIFA MAFIA. BRUDNE INTERESY W ŚWIATOWYM FUTBOLU Mandeli*. Rodzina bowiem opłakiwała włas nie prawnuczke Mandeli, Zenani. Trzynastoletnia dziewczynka zgine ła w wypadku samochodowym w drodze do domu po koncercie poprzedzającym uroczyste otwarcie mistrzostw s wiata. Mandela miał złamane serce, odmówił wie c uczestnictwa w uroczystos ciach otwarcia. Wnuk skarz ył sie, z e podczas finału FIFA była jednak bezlitosna. Nie uszanowali NIE USZANOWALI NASZYCH ZWYCZAJÓW I TRADYCJI JAKO LUDZI ANI JAKO RODZINY. KONIECZNIE MUSIELI MIEĆ NA STADIONIE TĘ ŚWIATOWĄ IKONĘ. naszych zwyczajów i tradycji jako ludzi ani jako rodziny. Koniecznie musieli miec na stadionie te s wiatową ikone. Gdyby tylko ludzie o tym wiedzieli, najpewniej takz e w Republice Południowej Afryki moz na byłoby usłyszec okrzyki Blatter do domu. Jedno jest pewne, w FIFA takie okrzyki nigdy nie zabrzmią. W ciągu trzydziestu dziewie ciu lat rządów Szwajcara na stanowisku dyrektora, sekretarza generalnego oraz prezydenta, stał sie on czyms w rodzaju prywatnego instrumentu. To Blatter wyznacza zasady. To on jest tu prawem. Dlatego piłka noz na musi liczyc na FBI oraz inne organy s ledcze. Musi polegac na niezalez nos ci prokuratorów, prowadzących dochodzenia w róz nych cze s ciach s wiata. Musi miec nadzieje na to, z e poirytowani towarzysze Blattera wreszcie zrobią to, co publicznie zapowiedzieli wydadzą patrona tej futbolowej rodziny. Czy jestem złym człowiekiem?, woła Sepp Blatter w hali kongresowej, tym razem w stolicy Korei Południowej, Seulu. Jest 29 maja 2002 roku, Blatter obronił włas nie swój tron w FIFA po wyjątkowo nieczystej kampanii wyborczej. Teraz delegaci stoją przed nim i klaszczą, az im re ce puchną. Działacze, którzy co roku kasują setki tysie cy lub miliony dolarów dla swoich związków. Wielu z nich jest tam w towarzystwie z on albo partnerek. Wie kszos c z nich reprezentuje palmowe lub pustynne prowincje, ksie stwa lub państewka, niektóre nie wie ksze niz kilkaset piłkarskich boisk. W wielu z nich nie ma nawet godnych uwagi rozgrywek. Ale pieniądze płyną do nich regularnie. Oto futbolowa rodzina. W dniu wyborów zgromadziła sie w komplecie i szaleje z zachwytu. Czy jestem złym człowiekiem? woła Blatter. Nie moz ecie przeciez byc az tak źli, by wybrac złego prezydenta! Znaczy, z e wszyscy jestes my * BBC Radio 5 Live,

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie legalizacji pobytu i udzielania ochrony cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia Urząd do Spraw Cudzoziemców działający

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Krzykowski Adam Szostak ENCYKLOPEDIA. technika zasady siatkarze

Krzysztof Krzykowski Adam Szostak ENCYKLOPEDIA. technika zasady siatkarze Krzysztof Krzykowski Adam Szostak ENCYKLOPEDIA technika zasady siatkarze 4 ENCYKLOPEDIA SIATKÓWKI Spis treści Krótka historia siatkówki 6 Zasady i technika gry 16 Organizacje siatkarskie 64 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH GAZETKA OKOLICZNOŚCIOWA GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH W roku szkolnym 2006/07 Rada Pedagogiczna GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH podjęła decyzję o wyborze patrona.

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 18 stycznia 2012 r. 8 CZERWCA 2012 r. GODZ. 18:00 MECZ OTWARCIA UEFA EURO 2012 TM STADION NARODOWY W WARSZAWIE do meczu otwarcia Polska- Grecja pozostało 142 dni MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego z dnia 14 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego z dnia 14 grudnia 2014 roku UCHWAŁA Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego z dnia 14 grudnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia krajowych kryteriów kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w zapasach RIO2016 Na podstawie par.(28) Statutu

Bardziej szczegółowo

Bądź z nami. na pierwszych Międzynarodowych Targach Piłkarskich ŚWIAT PIŁKI. dede FUTBOLU

Bądź z nami. na pierwszych Międzynarodowych Targach Piłkarskich ŚWIAT PIŁKI. dede FUTBOLU Bądź z nami na pierwszych Międzynarodowych Targach Piłkarskich ŚWIAT PIŁKI BEZPŁATNY KATALOG REKLAMOWY STREFA FUTBOLU oficjalny katalog targowy Międzynarodowych Targów Piłkarskich ŚWIAT PIŁKI dede wytwórnia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

SIATKÓWKA. Ukochany sport milionów Polaków (mój też)

SIATKÓWKA. Ukochany sport milionów Polaków (mój też) SIATKÓWKA Ukochany sport milionów Polaków (mój też) TROCHĘ HISTORII Pomysłodawcą reguł gry w piłkę siatkową był William G. Morgan na co dzień nauczyciel wychowania fizycznego w Young Men's Christian Associaton

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

Beniamin Krasicki: rugbiści zrobili na mnie duże wrażenie

Beniamin Krasicki: rugbiści zrobili na mnie duże wrażenie Beniamin Krasicki: rugbiści zrobili na mnie duże wrażenie 01.09.2013 Wszystko wskazuje na to, że dzięki wysiłkom między innymi Macieja Brażuka, reprezentacja Polski w rugby doczekała się swojego mecenasa.

Bardziej szczegółowo

SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group

SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group Styczeń 2007 Virtual advertising Reklama wirtualna w piłce nożnej SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group Al. Niepodległości 8a/8 61-875

Bardziej szczegółowo

V Kongres Obywatelski

V Kongres Obywatelski V Kongres Obywatelski Sesja: Rozwój lokalny. Bariery i stymulanty. V Kongres Obywatelski Efekty i perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego Cezary Trutkowski Znaczenie wyborów samorządowych 68% Średnia

Bardziej szczegółowo

PRZELICZ TO NA PIENIĄDZE. Darmowy fragment www.bezkartek.pl

PRZELICZ TO NA PIENIĄDZE. Darmowy fragment www.bezkartek.pl PRZELICZ TO NA PIENIĄDZE W serii Recepta na biznes Jeffrey J. Fox napisał następujące książki: 1. Jak zostać mistrzem marketingu, czyli o zasadach, dzięki którym dzwoni kasa 2. Jak zarobić duże pieniądze

Bardziej szczegółowo

POLSKA SZWAJCARIA / 18.11.2014 / Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH

POLSKA SZWAJCARIA / 18.11.2014 / Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH / 18.11.2014 / Wrocław WPROWADZENIE Stadion Wrocław jest areną sportową najwyższej klasy, na której odbywały się mecze w ramach Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012 TM. To właśnie na tym obiekcie Piłkarska

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut Stowarzyszenie Drughi Polska Statut 10 lipiec 2011 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Cele i środki działania... 4 3. Członkowie - prawa i obowiązki... 5 4. Władze Stowarzyszenia... 8 5. Majątek

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

Synteza zasad programu licencjonowania publicznych tarnsmisji UEFA EURO 2012. Wersja z lipca 2011 r.

Synteza zasad programu licencjonowania publicznych tarnsmisji UEFA EURO 2012. Wersja z lipca 2011 r. Synteza zasad programu licencjonowania publicznych tarnsmisji UEFA EURO 2012 Wersja z lipca 2011 r. 1 Niniejszy dokument stanowi syntezę zasad programu licencjonowania transmisji publicznych UEFA EURO

Bardziej szczegółowo

Skuteczny strza³ na bramkê jest najwa niejszym elementem dzia³ania ofensywnego w grze w pi³kê no n¹.

Skuteczny strza³ na bramkê jest najwa niejszym elementem dzia³ania ofensywnego w grze w pi³kê no n¹. Teoria treningu 13 Skuteczny strza³ na bramkê jest najwa niejszym elementem dzia³ania ofensywnego w grze w pi³kê no n¹. Jak Europa gra w pi³kê no n¹? Analiza sytuacji bramkowych w ME Portugalia 2004 Dane

Bardziej szczegółowo

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH S. PREZYDENCKI Ogólna charakterystyka: Rozdzielczość i względna równość kompetencji władzy ustawodawczej i wykonawczej Władza wykonawcza prezydent Władza ustawodawcza

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA KLUBU

OFERTA SPONSORSKA KLUBU OFERTA SPONSORSKA KLUBU LKS ORZEŁ KOTY O klubie: NAZWA: Ludowy Klub Sportowy Orzeł Koty ADRES: Koty, ul.leśna 9, BARWY: czerwono-zielono-żółte ROK ZAŁOŻENIA: 1955 POZIOM ROZGRYWEK: klasa B, Podokręg Bytom

Bardziej szczegółowo

Turniej World Grand Prix

Turniej World Grand Prix 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Turniej World Grand Prix siatkówka kobiet Polska Niemcy USA Dominicana 06-08 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Witamy w Poker Channel

Witamy w Poker Channel Witamy w Poker Channel Poker Channel TM jest niekwestionowanym europejskim liderem w telewizji dotyczącej gier, transmitującym bezpośrednio do 30 milionów abonentów telewizyjnych w 30 krajach, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

POLSKA CZECHY / 17.11.2015 / STADION Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH

POLSKA CZECHY / 17.11.2015 / STADION Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH / 17.11.2015 / STADION Wrocław WPROWADZENIE POLSKA CZECHY 11 października 2015 r. Polska pokonała Irlandię 2:1 i wywalczyła awans do Mistrzostw Europy 2016. Na fali sukcesu naszej Reprezentacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa).

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Sport to zdrowie mówił Herkules

Bardziej szczegółowo

Zastanawiasz sie, co zrobic, aby Twoje dziecko che tnie i łatwo sie uczyło? Chcesz, by było pełne wiary we własne moz liwos ci?

Zastanawiasz sie, co zrobic, aby Twoje dziecko che tnie i łatwo sie uczyło? Chcesz, by było pełne wiary we własne moz liwos ci? Zastanawiasz sie, co zrobic, aby Twoje dziecko che tnie i łatwo sie uczyło? Chcesz, by było pełne wiary we własne moz liwos ci? Bazgroszyt poprzez two rcze rysowanie oferuje Waszym dzieciom wiele korzys

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYKULTUROWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

MIĘDZYKULTUROWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MIĘDZYKULTUROWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ BYĆ JAK BYĆ JAK DIDIER DROGDA Gdy siedem lat temu piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej pierwszy raz awansowali na mistrzostwa świata, kraj pogrążony był w wojnie domowej.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWA FEDERACJA PŁYWANIA

ŚWIATOWA FEDERACJA PŁYWANIA ZASADY KWALIFIKACJI XXXI IGRZYSKA OLIMPIJSKIE RIO 2016 ŚWIATOWA FEDERACJA PŁYWANIA Skoki do Wody A. KONKURENCJE (8) Konkurencje Mężczyzn (4) Konkurencje Kobiet (4) Skoki indywidualne Skoki indywidualne

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych

Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na ekspertów ds. zmów przetargowych w związku z planowaną realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2012 BS/90/2012 ZAUFANIE DO DZIAŁACZY PIŁKARSKICH ORAZ OCENY PZPN I UEFA

Warszawa, lipiec 2012 BS/90/2012 ZAUFANIE DO DZIAŁACZY PIŁKARSKICH ORAZ OCENY PZPN I UEFA Warszawa, lipiec 2012 BS/90/2012 ZAUFANIE DO DZIAŁACZY PIŁKARSKICH ORAZ OCENY PZPN I UEFA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŚREM

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŚREM UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŚREM Porozumienie zawarte pomiędzy Uczniowskim Klubem Sportowym Śrem, reprezentowanym przez Prezesa, Krzysztofa Gapysa, a {imię i nazwisko jednego z rodziców lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo

1930-2010 MISTRZOSTWA ŚWIATA

1930-2010 MISTRZOSTWA ŚWIATA 1930-2010 MISTRZOSTWA ŚWIATA ( FIFA WORLD CUP ) w piłce nożnej publikacja całkowicie bezpłatna Tytuł: "Mistrzostwa Świata w piłce nożnej" Wydanie I - sierpień 2010 Autor: http://www. E-mail: biuro@ Wydanie

Bardziej szczegółowo

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO MARŻA BRUTTO Marża i narzut dotyczą tego ile właściciel sklepu zarabia na sprzedaży 1 sztuki pojedynczej pozycji. Marża brutto i zysk brutto odnoszą się do tego ile zarabia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Ruszył program stypendialny dla dzieci z osiągnięciami w nauce

Ruszył program stypendialny dla dzieci z osiągnięciami w nauce Ruszył program stypendialny dla dzieci z osiągnięciami w nauce Proszę zapoznać się z ofertą i potwierdzić (szkole, wychowawcy, pedagogowi), czy jesteście Państwo zainteresowani zgłoszeniem Państwa dziecka

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

WITAMY W KOMPANII DR. NONA INTERNATIONAL Ltd

WITAMY W KOMPANII DR. NONA INTERNATIONAL Ltd WITAMY W KOMPANII DR. NONA INTERNATIONAL Ltd 3 Podstawowe założenia Plan marketingowy mówi TAK! Rejestracja Aby zostać Klubowiczem Kompanii należy: Aby zostać Konsultantem Kompanii należy: Plan marketingowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ

REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ w DYSCYPLINIE UJEŻDŻENIE Obow. od: U/864/19/Z/2015 z dnia 21.12.2015 Niniejszy regulamin okre la zasady powo ywania par zawodnik / ko do Kadry

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012

ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012 ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012 CEL: MONITORING STANU PRZYGOTOWAŃ I REALIZACJI PROJEKTU EURO 2012 SKŁAD ZESPOŁU: TOMASZ GARBOWSKI

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY UWAGA! KWESTIONARIUSZ NALEŻY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM (nie dotyczy części A pkt 18)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY UWAGA! KWESTIONARIUSZ NALEŻY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM (nie dotyczy części A pkt 18) Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. (poz.432) Załącznik nr 1 (pieczęć jednostki organizacyjnej Policji) numer identyfikacyjny KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Amazonki w Makowie Mazowieckim w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA Opracowała Anna Mróz 1 Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu ofertę autorskiego projektu GKS Bełchatów, która dotyczy działań podjętych przez nasz klub

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/72 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Krajowych Rozgrywek Eliminacyjnych w ramach Pucharu Regionów UEFA REGIONS CUP dziesiąta edycja 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj z HTC Bilety na mecz UEFA (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wygraj z HTC Bilety na mecz UEFA (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wygraj z HTC Bilety na mecz UEFA (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Wygraj z HTC Bilety na mecz UEFA, zwanego dalej Konkursem, jest Brand Republic

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGO KREACJA

STATUT STOWARZYSZENIA CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGO KREACJA STATUT STOWARZYSZENIA CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGO KREACJA Rozdział I. Postanowienia ogólne &1 1. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Osobistego Kreacja, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut i Regulamin. Koła Górali i Miłośników Góralszczyzny Stanu Michigan

Statut i Regulamin. Koła Górali i Miłośników Góralszczyzny Stanu Michigan Statut i Regulamin Koła Górali i Miłośników Góralszczyzny Stanu Michigan 1 Koło Górali i Miłośników Góralszczyzny Stanu Michigan (zwane dalej jako koło) działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

DROGA DO UEFA EURO 2016 TM OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH

DROGA DO UEFA EURO 2016 TM OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH DROGA DO UEFA EURO 2016 TM WPROWADZENIE W ramach eliminacji do Mistrzostw Europy w 2016 roku piłkarska Reprezentacja Polski rozegra pięć spotkań eliminacyjnych na Stadionie Narodowym w Warszawie. Niezwykle

Bardziej szczegółowo

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Funkcje Izby Wspieranie stosunków w handlowych mi dzy przedsi biorstwami w Polsce i w Niemczech Reprezentowanie - polskiej gospodarki w niemieckiej

Bardziej szczegółowo

Polscy związkowcy do prezydenta Francji

Polscy związkowcy do prezydenta Francji Gazeta Wyborcza Polscy związkowcy do prezydenta Francji Fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Warszawa. W Wilanowie protestowali związkowcy z ''Solidarności''. Pikieta towarzyszyła spotkaniu przywódców państw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW

REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW I. O turnieju BiznesCup Zabierzów Piłkarskie Mistrzostwa Firm o Puchar Wójta gminy Zabierzów - BiznesCup

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA 27.7.2004 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/9 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny (2004/563/WE,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

Samoregulacja w reklamie

Samoregulacja w reklamie KIEDY PRAKTYKI HANDLOWE SĄ UCZCIWE? KONSUMENT WOBEC WYZWAŃ RYNKU Samoregulacja w reklamie Juliusz Braun Dyrektor generalny Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy Idea samoregulacji system dobrowolnego przestrzegania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Analiza przepływów pieniężnych spółki

Analiza przepływów pieniężnych spółki Analiza przepływów pieniężnych spółki Przepływy pieniężne mierzą wszystkie wpływy i wypływy gotówki z i do spółki, a do tego od razu przyporządkowują je do jednej z 3 kategorii: przepływy operacyjne -

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

ARTUR SIÓDMIAK. "Trening, zaangażowanie, zespół. Oto trzy składowe sukcesu." Artur Siódmiak

ARTUR SIÓDMIAK. Trening, zaangażowanie, zespół. Oto trzy składowe sukcesu. Artur Siódmiak ARTUR SIÓDMIAK "Trening, zaangażowanie, zespół. Oto trzy składowe sukcesu." Artur Siódmiak ARTUR SIÓDMIAK Sportowiec Olimpijski Reprezentant Polski ur. 7.10.1975r. w Wągrowcu polski piłkarz ręczny, grający

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA UKS MixTeam Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę UKS MixTeam i w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 1 1. Stowarzyszenie działa na terytorium

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM

SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM OKOŁO 7.OOO-(SIEDEM TYSIĘCY DZIECI)-TRENUJĄCYCH GŁÓWNIE W SZKOŁACH W SZKOŁACH ZNAJDUJE SIĘ BLISKO 200 STOŁÓW BILARDOWYCH!!! I ETAP II ETAP III ETAP IV ETAP

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/33/11 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 20 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/33/11 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 20 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/33/11 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ ROK ZAŁOŻENIA 1919 CZŁONEK FIFA I UEFA ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, tel:+ 48 22 55 12 300, fax: + 48 22 55 12 240, www.pzpn.pl, e-mail: pzpn@pzpn.pl,nip:526-17-27-123 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Co nas cechuje? Lider branży energetycznej Nasi pracownicy mają realny wpływ na pracę jednej z największych firm świata.

Co nas cechuje? Lider branży energetycznej Nasi pracownicy mają realny wpływ na pracę jednej z największych firm świata. Shell Business Operations w Krakowie to strategiczna jednostka grupy Royal Dutch Shell, jednej z największych firm świata. Tworzy ją międzynarodowy zespół ponad 2000 specjalistów, 30 narodowości pracujących

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP

Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP PRAWO PRACY W PRAKTYCE Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP Wydawca Katarzyna Sénat Redaktorzy Monika Załuska Grażyna Mazur Korekta Zespół Autorzy Adrianna Jasińska-Cichoń (dział I) radca prawny

Bardziej szczegółowo

Oferta Pakietów Biznesowych

Oferta Pakietów Biznesowych Oferta Pakietów Biznesowych Podczas UEFA EURO 2016 TM Piłkarska Reprezentacja Polski dostarczyła wszystkim fanom niepowtarzalnych i niezapomnianych piłkarskich emocji i wzruszeń osiągając historyczny sukces

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim NR 154/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim NR 154/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 154/2015 ISSN 2353-5822 Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej RADA EUROPEJSKA. Strategiczna instytucja UE

Rada Unii Europejskiej RADA EUROPEJSKA. Strategiczna instytucja UE Rada Unii Europejskiej RADA EUROPEJSKA Strategiczna instytucja UE RADA EUROPEJSKA STRATEGICZNA INSTYTUCJA Rada Europejska jest sterem Unii Europejskiej: określa kierunki jej rozwoju i priorytety polityczne.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 14/2015. Data sporządzenia: 25 czerwca 2015 roku. Temat: Podsumowanie subskrypcji akcji serii C, D, E.

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 14/2015. Data sporządzenia: 25 czerwca 2015 roku. Temat: Podsumowanie subskrypcji akcji serii C, D, E. Załącznik do Raportu Bieżącego nr 14/2015 Data sporządzenia: 25 czerwca 2015 roku Temat: Podsumowanie subskrypcji akcji serii C, D, E Seria C Uchwała nr 6 z 18 listopada 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Gliwice, 31 lipiec 2009 r. KAW-09135/4/09 Pani Katarzyna Kobierska Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w miejscu Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

Polska vs Brazylia. Oficjalny mecz Międzypaństwowy w siatkówce mężczyzn. Otwarcie nowej Hali Gdańsk-Sopot. 18 sierpnia 2010r. nowa Hala Gdańsk-Sopot

Polska vs Brazylia. Oficjalny mecz Międzypaństwowy w siatkówce mężczyzn. Otwarcie nowej Hali Gdańsk-Sopot. 18 sierpnia 2010r. nowa Hala Gdańsk-Sopot 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Oficjalny mecz Międzypaństwowy w siatkówce mężczyzn Polska vs Brazylia Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja Polski na Mundialu 2002

Reprezentacja Polski na Mundialu 2002 Reprezentacja Polski na Mundialu 2002 Kto zostanie mistrzem? Jak daleko zajdzie nasza reprezentacja? Którzy zawodnicy zapewnią nam sukces? 29 maja 2002 INFORMACJA O BADANIU termin realizacji 25-27 maja

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji sędziowskich Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji sędziowskich Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego R E G U L A M I N przyznawania i pozbawiania licencji sędziowskich uprawniających do sędziowania zawodów, sprawdzianów i testów łyżwiarstwa figurowego, w ramach działalności opisanej statutem PZŁF Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Zastanawiasz sie, co zrobic, aby Twoje dziecko che tnie i łatwo sie uczyło? Chcesz, by było pełne wiary we własne moz liwos ci?

Zastanawiasz sie, co zrobic, aby Twoje dziecko che tnie i łatwo sie uczyło? Chcesz, by było pełne wiary we własne moz liwos ci? Zastanawiasz sie, co zrobic, aby Twoje dziecko che tnie i łatwo sie uczyło? Chcesz, by było pełne wiary we własne moz liwos ci? Bazgroszyt poprzez two rcze rysowanie oferuje Waszym dzieciom wiele korzys

Bardziej szczegółowo