Regulamin współpracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin współpracy"

Transkrypt

1 Tłumaczenia Mickiewicz ul. Kąpielowa 10B, Zielona Góra Tel.: (0048) Strona internetowa: Regulamin współpracy 1 Definicje 1. Tłumacz przysięgły lub Tłumacz oznacza w niniejszym Regulaminie Leszka Adama Mickiewicza, właściciela firmy Tłumaczenia Mickiewicz z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kąpielowa 10B, Zielona Góra, o numerze NIP: PL , Regon: , świadczącego Usługi tłumaczeniowe oraz pokrewne. 2. Pełnomocnik tłumacza przysięgłego, Pełnomocnik lub Tłumacz języka angielskiego oznacza współpracownika firmy, Monikę Marię Mickiewicz, świadczącą Usługi tłumaczeniowe w zakresie sporządzania Tłumaczeń w parze językowej język polski - język angielski. Pełnomocnik jest umocowany do kontaktu z Klientami w pełnym zakresie w przypadku nieobecności Tłumacza przysięgłego w siedzibie firmy. Do obowiązków Pełnomocnika należy więc w szczególności uzgadnianie terminów realizacji Zleceń, przyjmowanie i wydawanie gotowych Tłumaczeń oraz organizacja spraw związanych z rodzajem prowadzonej działalności oraz sporządzanie Tłumaczeń w parze językowej język polski - język angielski. Wszelkie ustalenia niniejszego Regulaminu odnoszące się do Tłumacza przysięgłego dotyczą również Pełnomocnika z wyjątkiem realizacji Tłumaczeń poświadczonych. 3. Usługa tłumaczeniowa lub Tłumaczenie - każdorazowa czynność polegająca na wykonaniu Tłumaczenia lub czynności wymagającej działań tłumaczeniowych. 4. Usługa lingwistyczna - każda pokrewna usługa inna niż Tłumaczenie, polegająca na udzieleniu pomocy językowej Klientowi. Za Usługę lingwistyczną należy więc rozumieć m.in. sporządzanie pism, listów (również w formie elektronicznej), weryfikację tekstów, korektę tekstów, organizację szkoleń językowych dla firm, prowadzenie rozmów telefonicznych z upoważnienia i na zlecenie Klienta, podczas których Tłumacz przysięgły ma prawo prowadzić rozmowę z rozmówcą na podstawie wytycznych Klienta, wymagającą jednak włożenia własnej inicjatywy Tłumacza przysięgłego. Za

2 Usługę lingwistyczną należy rozumieć również wszelkie usługi językowe, niebędące usługami stricte tłumaczeniowymi, które wymagają od Tłumacza przysięgłego zaangażowania własnej inwencji twórczej, wyobraźni i pomysłowości. 5. Zlecenie lub Zamówienie - każdorazowe powierzenie Tłumaczowi przysięgłemu wykonania Usługi tłumaczeniowej lub Usługi lingwistycznej. 6. Klient - firma, instytucja, osoba prywatna będąca odbiorcą usług Tłumacza przysięgłego. Pozostaje do uznania Tłumacza przysięgłego, do której grupy klientów zalicza się dany Klient. 7. Klient indywidualny - osoba prywatna zlecająca Tłumaczenie jednorazowo lub okazjonalnie. 8. Klient firmowy - firma, instytucja, osoba prowadząca działalność gospodarczą, zlecająca Tłumaczenia częściej niż Klient indywidualny. 9. Klient stały - Klient, z którym odbywa się stała comiesięczna współpraca, polegająca na zlecaniu odpowiednio obszernej ilości Tłumaczeń. Klientem stałym może zostać zarówno Klient indywidualny, jak i Klient firmowy. 10. Tekst źródłowy lub Tekst oryginalny - tekst dostarczony Tłumaczowi przysięgłemu do tłumaczenia w formie papierowej, elektronicznej, lub w dowolnej innej formie. 11. Tekst docelowy, Tekst tłumaczenia, Tekst przetłumaczony, Tekst lub Tłumaczenie - Tekst przetłumaczony przez Tłumacza przysięgłego i oddany Klientowi. 12. Tłumaczenie zwykłe lub Tłumaczenie niepoświadczone - Tłumaczenie, które nie jest podbite pieczęcią tłumacza przysięgłego, wykonane w formie papierowej lub elektronicznej. 13. Tłumaczenie poświadczone lub Tłumaczenie uwierzytelnione - Tłumaczenie podbite pieczęcią tłumacza przysięgłego i opatrzone jego podpisem, wykonane w formie papierowej. 14. Tłumaczenie specjalistyczne - Tłumaczenie zawierające terminologię fachową. 15. Tłumaczenie ustne, Tłumaczenie wyjazdowe lub Wyjazd tłumaczeniowy - Tłumaczenie ustne wykonywane na żywo podczas spotkania biznesowego, konferencji, rozprawy, zdarzenia, spotkania zazwyczaj w siedzibie Klienta lub inne podobne. Tłumaczenie ustne dzieli się na: a) Tłumaczenie konsekutywne - Tłumaczenie ustne, podczas którego uczestnik rozmowy robi przerwy w wypowiedzi, umożliwiając Tłumaczowi przysięgłemu przetłumaczenie jej treści, b) Tłumaczenie symultaniczne - Tłumaczenie ustne, podczas którego uczestnik rozmowy prowadzi wypowiedź, a Tłumacz przysięgły tłumaczy jednocześnie jej treść. 16. Tłumaczenie pisemne - Tłumaczenie z języka obcego na język polski lub z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język obcy. Takie Tłumaczenie jest wykonane w formie pliku tekstowego lub, w przypadku Tłumaczeń poświadczonych, w formie papierowej. 17. Znak w tłumaczeniu lub Znak - każdy widoczny i niewidoczny znak drukarski, w szczególności

3 litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia, spacje oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. 18. Strona tłumaczeniowa, Strona tłumaczenia lub Strona obliczeniowa/ rozliczeniowa - strona wykonanego Tłumaczenia. Ilość Stron obliczeniowych oblicza się na podstawie ilości Znaków występujących w Tłumaczeniu. Jako jedną Stronę obliczeniową uważa się 1500 Znaków w przypadku Tłumaczeń zwykłych lub 1125 Znaków w przypadku Tłumaczeń poświadczonych. Cena za jedną stronę Tłumaczenia rozumiana jest zawsze jako cena za stronę liczoną jako 1500 Znaków w przypadku Tłumaczeń zwykłych lub za stronę liczoną jako 1125 Znaków w przypadku Tłumaczeń poświadczonych. Stronę rozpoczętą liczy się jak całą. 19. Godzina obliczeniowa/ rozliczeniowa lub Godzina tłumaczenia - jednostka obliczeniowa w przypadku Tłumaczeń ustnych. Jako jednostkę obliczeniową w takim przypadku uznaje się godzinę zegarową. W czas pracy Tłumacza przysięgłego w przypadku Tłumaczeń ustnych wlicza się także czas dojazdu Tłumacza przysięgłego na miejsce Tłumaczenia i czas powrotu do firmy Tłumacza przysięgłego. Za Godzinę tłumaczenia należy rozumieć każdą pełną i rozpoczętą niepełną godzinę zegarową. 20. Blok obliczeniowy/ rozliczeniowy lub Blok tłumaczenia - inna możliwość jednostki obliczeniowej w przypadku Tłumaczeń ustnych. Jako jednostkę obliczeniową w takim przypadku uznaje się cztery godziny zegarowe. W czas pracy Tłumacza przysięgłego w przypadku Tłumaczeń ustnych wlicza się także czas dojazdu Tłumacza przysięgłego na miejsce Tłumaczenia i czas powrotu do firmy Tłumacza przysięgłego. 21. Stawka podstawowa lub Stawka zasadnicza - ogólna stawka obowiązująca za jedną Stronę obliczeniową Tłumaczenia. 22. Cena za tłumaczenie lub Cena - łączna Cena za tłumaczenie. Łączną końcową Cenę za tłumaczenie oblicza się na podstawie ilości Stron obliczeniowych w Tłumaczeniu. Podczas kalkulacji Ceny za tłumaczenie należy pomnożyć ilość Stron obliczeniowych przez cenę Strony obliczeniowej, co da ostateczną Cenę za tłumaczenie. 23. Tłumaczenie wykonane w trybie ekspresowym/ pilnym lub Tłumaczenie ekspresowe/ pilne - Tłumaczenie wykonane na prośbę Klienta w trybie przyspieszonym. Przy określaniu trybu ekspresowego bierze się pod uwagę objętość tekstu, oczekiwany termin wykonania Tłumaczenia oraz trudność języka użytego w Tekście oryginalnym. Określenie trybu ekspresowego pozostaje do uznania Tłumacza przysięgłego. Za tak wykonane Tłumaczenie może być doliczona dopłata w wysokości 50% Stawki zasadniczej. Doliczenie ewentualnej dopłaty pozostaje do uznania Tłumacza przysięgłego. 24. Skład graficzny lub DTP - opracowanie graficzne i przygotowanie tłumaczonych materiałów do

4 druku, obejmujące tłumaczenie, korektę językową, opracowanie graficzne dokumentu, skład tekstu i grafiki oraz korektę językową i edytorską Tekstu docelowego. 2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady wykonywania Tłumaczeń poświadczonych i zwykłych, pisemnych i ustnych oraz warunki wykonywania innych pokrewnych Usług lingwistycznych przez Tłumacza przysięgłego na rzecz Klientów zgodnie z przyjętymi dobrymi praktykami. 2. Tłumacz przysięgły wykonuje Tłumaczenia zgodnie z przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącymi tłumaczy przysięgłych, w poszanowaniu zasad etyki zawodowej tłumaczy przysięgłych oraz w poszanowaniu ogólnie przyjętych zasad sztuki sporządzania tłumaczeń, w szczególności w poszanowaniu Kodeksu Tłumacza Przysięgłego, przyjętego przez Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, dostępnego pod następującym adresem internetowym: a także w poszanowaniu zasad Karty Tłumacza Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT i zasad Karty Tłumacza Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. 3. Tłumaczenia wykonywane są na podstawie dochowania zasad szczególnej staranności i bezstronności, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa. Tłumacz przysięgły zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby każde Zlecenie było wykonane w sposób profesjonalny, rzetelny oraz zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem. 4. Tłumacz przysięgły wykonuje Tłumaczenia w następujących parach językowych: a) Język polski - język niemiecki i odwrotnie, b) Język polski - język angielski i odwrotnie, c) Język niemiecki - język angielski i odwrotnie. 5. Tłumacz przysięgły wykonuje Tłumaczenia pisemne (zwykłe, specjalistyczne, poświadczone) i Tłumaczenia ustne (konsekutywne i symultaniczne). 6. Tłumacz przysięgły wykonuje wszystkie rodzaje Tłumaczeń pisemnych i ustnych ze wszelkich dziedzin. 7. Tłumacz przysięgły wykonuje usługi spokrewnione z Tłumaczeniami, w tym Usługi lingwistyczne. 8. Tłumacz przysięgły nie dokonuje Tłumaczeń na poczekaniu ani Tłumaczeń u Klienta. Wyjątkiem są Wyjazdy tłumaczeniowe Tłumacza przysięgłego, Tłumaczenie podczas spotkań biznesowych i tym podobnych. 9. Tłumaczenie u Klienta może zostać wykonane wyjątkowo na wyraźną prośbę Klienta. Za takie prace wykonane poza biurem Tłumacza przysięgłego może być doliczona dopłata. Doliczenie ewentualnej dopłaty pozostaje do uznania Tłumacza przysięgłego.

5 10. Zlecenie Tłumaczenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 11. Tłumacz przysięgły oświadcza, że posiada najwyższy stopień kwalifikacji zawodowych, wszechstronną wiedzę specjalistyczną, bogate doświadczenie z zakresu sporządzania Tłumaczeń, obszerny dorobek wykonanych Tłumaczeń z wielu dziedzin nauki, kultury, sztuki, techniki, medycyny, prawa oraz że dokłada wszelkich starań, aby sporządzone Tłumaczenie było nienaganne, wolne od błędów merytorycznych i oddające w pełni treść oryginału. 12. Tłumacz przysięgły oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby należycie wykonane Tłumaczenie przyniosło jak największy sukces i pożytek dla Klienta. 13. Tłumacz przysięgły oświadcza, że ewentualnie zatrudniony podwykonawca, współpracownik wykonujący Tłumaczenie na zlecenie oraz w imieniu Tłumacza przysięgłego posiada równie wysokie kwalifikacje zawodowe oraz że wykonywane przez takiego podwykonawcę Tłumaczenie cechuje zbliżona jakość do jakości Tłumaczeń sporządzanych przez Leszka Adama Mickiewicza. 14. Tłumacz przysięgły ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia Tłumaczenia bez podania przyczyny. 15. W przypadku Tłumaczeń ustnych dłuższych Wyjazdów tłumaczeniowych Klient jest obowiązany dostarczyć Tłumaczowi przysięgłemu wystarczającą wiedzę na temat zakresu Tłumaczenia. Klient jest w szczególności obowiązany udostępnić Tłumaczowi przysięgłemu materiały dotyczące tematyki i kontekstu Tłumaczenia. Niedopełnienie tego obowiązku zwalnia Tłumacza przysięgłego z odpowiedzialności za ewentualne błędy lub niejasności w Tłumaczeniu, wynikłe z niedostatecznej wiedzy Tłumacza przysięgłego na temat danego kontekstu tłumaczeniowego. 16. Rozróżnienie sposobu rozliczenia godzin wykonanej pracy w przypadku Tłumaczeń ustnych pomiędzy rozliczeniem za Godzinę tłumaczenia a Blokiem tłumaczenia pozostaje do uznania Tłumacza przysięgłego. 17. Aby zapewnić Klientom najwyższą jakość oferowanych usług Tłumacz przysięgły zobowiązuje się do nieustannego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. 18. Klient ma prawo zażyczyć sobie indywidualnego sposobu wykonania Tłumaczenia lub Usługi lingwistycznej i przedstawić własną propozycję oraz indywidualne instrukcje dotyczące sposobu wykonania Tłumaczenia lub Usługi lingwistycznej. 19. W przypadku zamawiania Usługi lingwistycznej bądź Tłumaczenia składającego się z większej ilości materiału, Klient jest obowiązany dokładnie określić zakres kompetencji Tłumacza przysięgłego w zakresie wykonywania Usługi lingwistycznej lub wyraźnie określić, które z powierzonych plików lub dokumentów lub ich części powinien przetłumaczyć Tłumacz przysięgły. W przypadku braku takiego określenia Tłumacz przysięgły będzie tłumaczył wszystkie powierzone mu materiały. 20. Koszty Składu graficznego będą rozliczane każdorazowo na podstawie stopnia skomplikowania usługi, t.j. od stopnia ingerencji w grafikę, formatu, w którym ma być oddane Tłumaczenie itd.

6 21. W przypadku, gdy Klient życzy sobie zastosowania specyficznego nazewnictwa w Tłumaczeniu, winien jest dostarczyć własny spis terminologii zawierający wszystkie zakresy słownictwa, adnotacje, komentarze, notatki, uwagi, zapiski, które należy uwzględnić podczas wykonywania Tłumaczenia. W przypadku niedostarczenia takiego słowniczka Tłumacz przysięgły zastrzega sobie prawo do zastosowania słownictwa poprawnego, aczkolwiek mogącego odbiegać od specyficznych życzeń Klienta, zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką zawodową Tłumacza przysięgłego. Klient jest również obowiązany przekazać wszelkie wytyczne i specyficzne życzenia dotyczące sposobu wykonania Tłumaczenia. Jeśli Klient wraz z Tekstem oryginalnym nie przekaże Tłumaczowi przysięgłemu żadnych specjalnych wskazówek dotyczących wykonania Tłumaczenia, to wszystkie zwroty i wyrażenia zostaną tłumaczone na poprawny i ogólnie zrozumiały język z zachowaniem należytej formy stylistycznej i merytorycznej. 22. Tłumacz przysięgły gwarantuje Klientom stałym dostępność i gotowość przyjęcia każdego Zlecenia niezależnie od jego wielkości oraz oczekiwanego terminu realizacji. Wyjątkiem od tej reguły jest działanie siły wyższej. 23. W przypadku gdy Klient indywidualny i Klient stały jednocześnie oczekują wykonania Zlecenia, to Klient stały ma zawsze pierwszeństwo w wykonaniu Tłumaczenia przed Klientem indywidualnym, chyba że Klient stały wyrazi inną wolę. 24. Tłumacz przysięgły gwarantuje swoim Klientom, a w szczególności Klientom stałym otrzymanie gotowego Tłumaczenia w uzgodnionym z Klientem terminie realizacji. 25. W sprawie praw autorskich do Tłumaczenia obowiązują przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonane Tłumaczenie pozostaje własnością Tłumacza przysięgłego do chwili uregulowania należności przez Klienta. Wraz z dokonaniem płatności, Klient uzyskuje prawa autorskie do Tłumaczenia. 26. W przypadku Klientów stałych mogą obowiązywać inne warunki współpracy i wykonywania Tłumaczeń, jeśli obie strony uzgodnią takie warunki. Powyższe dotyczy sytuacji określonych indywidualnie między Tłumaczem przysięgłym a Klientem. 3 Kontakt z Tłumaczem przysięgłym 1. Kontakt z Tłumaczem przysięgłym jest możliwy w siedzibie firmy, pod adresem: Tłumaczenia Mickiewicz - Leszek Adam Mickiewicz, ul. Kąpielowa 10B, Zielona Góra. Jest to zarówno adres do korespondencji, jak i adres biura, na który należy wysyłać dokumenty do tłumaczenia oraz w którym możliwy jest odbiór gotowych Tłumaczeń. 2. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-18:00. W przypadkach pilnych

7 dopuszcza się nawiązanie kontaktu z Tłumaczem przysięgłym o dowolnej porze, również w godzinach nocnych. 3. Nawiązanie kontaktu celem złożenia Zamówienia jest możliwe drogą elektroniczną lub telefonicznie. Obowiązujący adres poczty elektronicznej brzmi: Obowiązuje niniejszy numer telefonu kontaktowego do Tłumacza przysięgłego: (0048) W przypadku trudności nawiązania kontaktu z Tłumaczem przysięgłym (nieobecność w biurze, wynikająca z realizacji innego Zlecenia bądź pobytu u innego Klienta) zaleca się kontakt z Pełnomocnikiem tłumacza przysięgłego, panią Moniką Marią Mickiewicz pod adresem poczty elektronicznej: lub pod niniejszym numerem telefonu: (0048) Złożenie pierwszego Zamówienia drogą elektroniczną nie zobowiązuje Tłumacza przysięgłego do przyjęcia Zlecenia ani do odpowiedzi na . Aby złożyć pierwsze Zamówienie, Klient jest obowiązany nawiązać kontakt dodatkowo telefonicznie i wyrazić chęć zlecenia dokumentów do tłumaczenia. 6. Przed każdorazową wizytą w siedzibie firmy Klient jest obowiązany do nawiązania kontaktu telefonicznie i ustalenia terminu spotkania. 7. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych kontaktowych umożliwiających kontakt Tłumacza przysięgłego z Klientem i dostarczenie wykonanego Tłumaczenia. Tłumacz przysięgły nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania błędnych danych kontaktowych. 8. Tłumacz przysięgły nie jest obowiązany odpisywać Klientowi na każdy . 4 Warunki wykonania zlecenia 1. Klient zamawia usługę sporządzenia Tłumaczenia telefonicznie bądź pisemnie na podany w danych kontaktowych niniejszego Regulaminu adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej. 2. W razie potrzeby Klient udostępni Tłumaczowi przysięgłemu teksty pomocnicze z dziedziny, z której wykonywane jest Tłumaczenie lub zapewni kontakt z konsultantem z danej dziedziny. 3. Klient dostarcza Tekst źródłowy do tłumaczenia w formie papierowej lub w formie pliku komputerowego w formacie.doc,.docx,.pdf,.txt,.rtf,.odt,.xls,.ods. Pozostałe formaty muszą być uzgadniane z Tłumaczem przysięgłym. Gotowe Tłumaczenie będzie dostarczone również w jednym z wymienionych formatów plików lub w innym, uzgodnionym z Klientem. Tłumaczenia poświadczone dostarczane będą w formie papierowej. Zaleca się dostarczanie dokumentów drogą elektroniczną, co przyspiesza proces tłumaczenia.

8 4. Wszystkie Tłumaczenia będą wykonywane czcionką Calibri lub Times New Roman, chyba że Klient wyraźnie zażyczy sobie inną czcionkę. W przypadku czcionek nietypowych Klient jest obowiązany dostarczyć plik czcionki do zainstalowania. Wielkość czcionki w Tłumaczeniu wyniesie 11, natomiast uwagi w Tłumaczeniu poświadczonym będą umieszczane czcionką o wielkości W przypadku tekstów zawierających rysunki, schematy, wykresy itp., których Klient nie przekazał w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję za pomocą pakietu OpenOffice bądź innego popularnego pakietu biurowego, Tłumacz przysięgły nie ma obowiązku odtwarzania tych elementów w tekście Tłumaczenia. Elementy te będą uwzględnione i odtwarzane w Tłumaczeniu po dodatkowych ustaleniach z Klientem. W porozumieniu z Klientem Tłumacz przysięgły ustala taki sposób zapisu Tłumaczenia, który pozwoli Klientowi bez wątpliwości przyporządkować poszczególne fragmenty Tłumaczenia odpowiednim fragmentom tekstu stanowiącym część rysunku, schematu, wykresu itp. Przykładową formą odzwierciedlenia zagnieżdżonego na rysunkach, schematach lub wykresach tekstu może być przeniesienie tekstu z rysunków, schematów lub wykresów do osobnego pliku tekstowego i przetłumaczenie zwrotów w formie tabeli w ten sposób, że w jednej kolumnie zostanie umieszczony Tekst oryginalny, a w kolumnie równorzędnej Tekst przetłumaczony. Możliwe jest również dokonanie edycji tekstu zagnieżdżonego w rysunku, schemacie, wykresie za pomocą specjalistycznych programów i zamieszczenia Przetłumaczonego tekstu w takiej samej bądź podobnej formie jak w Tekście oryginalnym. Za taką edycję będzie pobierana dodatkowa opłata, liczona na podstawie trudności wykonania edycji oraz czasu przeznaczonego na edycję. 6. W przypadku pierwszego Zlecenia Klient ma obowiązek potwierdzić zlecenie wykonania Tłumaczenia drogą elektroniczną bądź listownie. Przykładowa formuła, którą w formie elektronicznej powinien zawrzeć Klient zamawiający pierwsze Zlecenie może brzmieć: Niniejszym zlecam wykonanie tłumaczenia. 7. W przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej Klient jest obowiązany podać adres zwrotny, dane kontaktowe oraz w przypadku faktur VAT dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. 8. Tłumacz przysięgły zastrzega sobie prawo do zażądania od Klienta spełnienia dodatkowych formalności przed przystąpieniem do realizacji Zlecenia jak np. przesłanie kopii dokumentów firmowych (KRS, Regon, wpis do EDG, NIP), przesłanie Zlecenia drogą elektroniczną, dokonanie przedpłaty. 9. W przypadku nowych Klientów Tłumacz przysięgły jest uprawniony do pobrania przedpłaty w wysokości 100% szacowanego kosztu Tłumaczenia w przypadku Tłumaczeń pisemnych. Przedpłata ta zostanie rozliczona po wykonaniu Tłumaczenia na podstawie faktycznej ilości znaków w gotowym Tekście. Różnica pomiędzy szacowanym kosztem a kosztem faktycznym jako nadpłata zostanie

9 zwrócona Klientowi. Jeśli wystąpi niedopłata, zostanie ona doliczona do ostatecznej faktury. 10. W przypadku pierwszego Zlecenia pobierana jest zaliczka w wysokości 50% szacunkowych kosztów Tłumaczenia. Powyższe nie dotyczy Tekstów, których wielkość nie przekracza dwóch Stron rozliczeniowych. Tłumacz przysięgły może odstąpić od pobrania zaliczki. 11. W przypadku Klientów stałych każdorazowe przesłanie tekstu pocztą elektroniczną będzie uznawane za Zlecenie wykonania Tłumaczenia lub Usługi lingwistycznej. 12. W przypadku przesłania Zlecenia pocztą elektroniczną, Klient jest zobowiązany dostarczyć również, na życzenie Tłumacza przysięgłego, oryginał dokumentu. 13. Klient jet obowiązany ustalić z Tłumaczem przysięgłym termin wykonania Tłumaczenia pisemnego lub Tłumaczenia ustnego. 14. Tłumacz przysięgły obowiązuje się odesłać sporządzone Tłumaczenie pisemne drogą elektroniczną lub przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta. 15. Termin realizacji Zleceń obejmuje również soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku Klientów indywidualnych mogą występować odstępstwa od tej reguły. 16. Tłumacz przysięgły zwyczajowo nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za dostarczenie przesyłką pocztową Tekstu przetłumaczonego. 17. Anulowanie zleconej Usługi tłumaczeniowej lub lingwistycznej musi być wykonane w formie pisemnej i przesłane do Tłumacza przysięgłego drogą elektroniczną lub przesyłką pocztową. 18. W czas pracy Tłumacza przysięgłego w przypadku Tłumaczenia ustnego wlicza się wszystkie godziny całe i rozpoczęte. W czas pracy Tłumacza przysięgłego wlicza się również czas przeznaczony na dojazd Tłumacza przysięgłego na miejsce tłumaczenia oraz czas powrotu do firmy Tłumacza przysięgłego. Czas pracy Tłumacza przysięgłego obejmuje również wszystkie przerwy w Tłumaczeniu (przerwy na posiłki, przerwy w spotkaniu, przerwy niezawinione przez Tłumacza przysięgłego, przejazdy Tłumacza przysięgłego z Klientem i inne). 19. W trakcie wykonywania Tłumaczenia ustnego, Klient zobowiązany jest zapewnić Tłumaczowi przysięgłemu napoje. W przypadku wielogodzinnego Tłumaczenia ustnego Klient jest obowiązany do zapewnienia posiłku Tłumaczowi przysięgłemu zgodnie przepisami prawa. 20. W przypadku pobytu Tłumacza przysięgłego poza biurem, a także w przypadku Wyjazdów tłumaczeniowych Klient jest odpowiedzialny za organizację całego wyjazdu dla Tłumacza przysięgłego. Klient jest w szczególności obowiązany ponieść koszty zakwaterowania, wyżywienia i wszelkie inne niezbędne koszty. 21. Klient odwołujący Zlecenie Tłumaczenia pisemnego jest obowiązany zapłacić Tłumaczowi przysięgłemu wynagrodzenie za pracę wykonaną do momentu anulowania Zlecenia przez Klienta, tj. wynagrodzenie wynikające z ilości Tekstu już przetłumaczonego, a ponadto odszkodowanie w

10 wysokości 10% pozostałej szacunkowej wartości Zlecenia. 22. Klient odwołujący Zlecenie Tłumaczenia ustnego lub Wyjazdu tłumaczeniowego w ciągu 4 godzin od czasu złożenia Zamówienia, nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeśli Zamówienie zostanie anulowane nie później niż na 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem Tłumaczenia, Klient zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny całego oczekiwanego Tłumaczenia ustnego. Anulowanie Zamówienia na mniej niż 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem Tłumaczenia spowoduje obciążenie Klienta kosztami w wysokości 100% ceny całego oczekiwanego Tłumaczenia. 23. Zmiana terminu wykonania Tłumaczeń ustnych o okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych jest rozumiana jako anulowanie Zamówienia. Wówczas zastosowanie mają przepisy zawarte w punkcie 21 niniejszego paragrafu. 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, odnoszących się do sposobu wykonywania Tłumaczeń, zastosowanie mają odpowiednie zasady zawarte w Kodeksie Tłumacza Przysięgłego oraz w Karcie Tłumacza Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. 5 Płatności 1. Płatności dokonywane są na podstawie wystawionej dla Klienta faktury VAT. 2. Faktura VAT jest wystawiana każdorazowo po wykonanym Tłumaczeniu. 3. W przypadku Klientów stałych możliwe jest ustalenie odrębnych zasad wystawiania faktur VAT: a) Zbiorcza faktura VAT, wystawiana raz na dwa tygodnie; w połowie i pod koniec każdego miesiąca, b) Zbiorcza faktura VAT, wystawiana co tydzień; pod koniec każdego tygodnia, c) Faktura VAT wystawiana po każdorazowym wykonaniu Zlecenia, d) Klient ma prawo zaproponować własną, wygodną dla Klienta formę otrzymywania faktur VAT za wykonane Tłumaczenia. 4. Płatności będą realizowane w formie przelewu na konto bankowe, podane na fakturze VAT, w przeciągu 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Jako termin płatności uznaje się datę wpływu kwoty do zapłaty na konto Tłumacza przysięgłego. Dłuższy termin płatności wymaga indywidualnych uzgodnień. Może obowiązywać inny termin płatności faktur VAT, szczególnie w przypadku mniejszych kwot. 5. Zastrzega się prawo naliczenia odsetek za fakturę zapłaconą po terminie lub w przypadku braku płatności za fakturę. Kwota odsetek wynosi 5% kwoty należnej za Tłumaczenie za każdy dzień zwłoki płatności.

11 6. Tłumacz przysięgły zobowiązuje się przesłać fakturę w dniu jej wystawienia. Jeśli dniem wystawienia faktury VAT jest dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas faktura będzie wysłana pierwszego dnia roboczego. Na prośbę Klienta możliwe jest przesłanie drogą elektroniczną zeskanowanej faktury lub faktury pro forma. 7. Możliwe jest dokonanie płatności za fakturę gotówką w siedzibie firmy Tłumacza przysięgłego. 8. Na życzenie Klienta, Tłumacz przysięgły może dokonać wstępnej szacunkowej wyceny Zlecenia. Podana w ten sposób cena jest jedynie ceną orientacyjną, która może być różna od Ceny za tłumaczenie. Ostateczna Cena jest zawsze obliczana na podstawie ilości Znaków w wykonanym Tłumaczeniu. Wycena nie stanowi podstawy do żadnych roszczeń ze strony Klienta, jeśli liczba Stron rozliczeniowych po przetłumaczeniu Tekstu będzie się różnić od przewidywanych w wycenie. 9. Wszelkie nietypowe Zlecenia, nieujęte w cenniku, są wyceniane indywidualnie. 10. Tłumaczowi przysięgłemu przysługuje prawo pobrania wyższej stawki niż Stawka podstawowa oraz prawo odstąpienia od Stawki podstawowej na rzecz stawki niższej, jeśli uzna, że wystąpiły stosowne okoliczności potwierdzające zasadność pobrania wyższej bądź niższej stawki. Określenie takich okoliczności pozostaje do uznania Tłumacza przysięgłego. 11. Indywidualne rabaty udzielane Klientowi są objęte tajemnicą handlową. 12. Za Usługę lingwistyczną oraz w uzasadnionych przypadkach za Usługę tłumaczeniową Tłumacz przysięgły ma prawo pobrać stawkę odbiegającą od stawki wyszczególnionej w cenniku według własnego uznania, uwzględniając własne zaangażowanie, czas przeznaczony na wykonanie usługi oraz osobiste umiejętności i wiedzę fachową. 13. W przypadku, gdy Klient zleca wykonanie Tłumaczenia i w trakcie realizacji zmienia warunki jego wykonania, jest zobowiązany zaakceptować wszelkie wynikłe z tego tytułu zmiany Ceny za tłumaczenie. 6 Odpowiedzialność 1. Tłumacz przysięgły nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku niezlecenia istotnych dla Klienta tekstów. 2. Tłumacz przysięgły nie ponosi odpowiedzialności za błędne zrozumienie przez Klienta Tekstu już przetłumaczonego, za błędne zrozumienie informacji, wynikłych z wykonania Tłumaczenia lub Usługi lingwistycznej, przekazanych Klientowi ustnie bądź pisemnie przez Tłumacza przysięgłego oraz za wszelkie wynikające z tego powodu straty i szkody poniesione przez Klienta. 3. Tłumacz przysięgły nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z indywidualnych instrukcji Klienta, opisanych w punkcie 17 2 niniejszego Regulaminu, przekazanych Tłumaczowi przysięgłemu

12 przez Klienta, na podstawie których wykonano Usługę tłumaczeniową lub lingwistyczną. 4. Tłumacz przysięgły nie ponosi odpowiedzialności za błędny lub nieczytelny Tekst oryginalny oraz za wynikające z tego powodu błędy merytoryczne w Tłumaczeniu. 5. Tłumacz przysięgły nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub niejasności w Tłumaczeniu, wynikłe z błędów lub niejasności występujących w Tekście oryginalnym. Klient może zostać poinformowany o błędach merytorycznych lub o niejasnościach występujących w Tekście oryginalnym, jeśli wyrazi takie życzenie. Taka usługa będzie rozumiana jako Usługa lingwistyczna i ewentualnie będzie za nią pobrana dodatkowa opłata. 6. Tłumacz przysięgły nie ponosi odpowiedzialności za usterki i opóźnienia powstałe na skutek działania siły wyższej takie jak awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie prądu. 7. Tłumacz przysięgły nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu Tłumaczenia powstałe nie z winy Tłumacza przysięgłego. 8. Tłumacz przysięgły nie ponosi odpowiedzialności za Tłumaczenie wykonane po terminie, jeśli opóźnienie będzie wynikać z winy Klienta. 9. Tłumacz przysięgły nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe doręczenie Tłumaczenia wysłanego przesyłką pocztową lub kurierem. 10. Odpowiedzialność Tłumacza przysięgłego wobec Klienta z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do kwoty wynagrodzenia netto za Tłumaczenie, w związku z którym powstała ewentualna szkoda. 7 Reklamacje 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do 7 dni od daty wykonania Zlecenia. Niezgłoszenie zastrzeżeń w ciągu 7 dni od daty przekazania gotowego Tłumaczenia oznacza, że Klient przyjmuje wykonane Tłumaczenie bez zastrzeżeń. 2. Reklamacje muszą być zgłoszone w formie pisemnej i należycie uzasadnione z podaniem listy zastrzeżeń, na której Klient winien wskazać wszystkie sporne miejsca w Tłumaczeniu oraz w miarę możliwości przedstawić propozycję zmian. 3. W przypadku stwierdzenia ewentualnych błędów w Tłumaczeniu wynikłych z winy Tłumacza przysięgłego Tłumacz przysięgły obowiązuje się do wykonania korekty Tłumaczenia. W takim przypadku Tłumacz przysięgły może udzielić Klientowi rabatu. 4. W przypadku stwierdzenia ewentualnych błędów w Tłumaczeniu wynikłych nie z winy Tłumacza przysięgłego Tłumacz przysięgły na życzenie Klienta obowiązuje się również do wykonania korekty Tłumaczenia. Wówczas Tłumacz przysięgły zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty

13 za wykonanie korekty. 5. Tłumacz przysięgły zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonania korekty Tekstu poddanego reklamacji. Klient traci wszelkie prawa do reklamacji, jeśli zleci wykonanie korekty osobie trzeciej, bądź jeśli sam ją przeprowadzi. Wszelkie zmiany w Tłumaczeniu dokonane przez Klienta bądź osobę trzecią powodują utratę reklamacji oraz wszelkich roszczeń prawnych. 6. Reklamacja uwzględniana jest tylko wtedy, gdy nieprzekroczony został termin płatności za wykonane Tłumaczenie. 7. Złożenie reklamacji nie stanowi podstawy do odmowy zapłaty, pomniejszenia kwoty należności ani opóźnienia płatności za Tłumaczenie. 8. Tłumacz przysięgły nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w Tłumaczeniu powstałe na skutek wykonania Tłumaczenia w trybie ekspresowym. 8 Poufność 1. Tłumacz przysięgły obowiązuje się do zachowania w tajemnicy faktów, okoliczności, informacji technicznych, handlowych, ekonomicznych lub innych, stanowiących tajemnicę Klienta lub wymagających zachowania w poufności na jakiejkolwiek innej podstawie, a także treści wynikających z tłumaczonych tekstów i wypowiedzi, z którymi Tłumacz przysięgły zapoznał się w związku z wykonywanym Tłumaczeniem oraz w związku z materiałami i informacjami otrzymanymi od Klienta. 2. Tłumacz przysięgły obowiązuje się do nieudostępniania informacji o swoich Klientach osobom trzecim. Jednakże informacje o Klientach oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 3. Tłumacz przysięgły może przekazywać jedynie informacje o przedmiocie działalności swoich Klientów tylko innym swoim Klientom, chyba że dany Klient nie wyrazi na to zgody. 4. Tłumacz przysięgły zobowiązuje się wszelkich dokumentów Klientów, w szczególności Klientów stałych oraz wykonanych na ich podstawie Tłumaczeń, nie przechowywać w siedzibie swojej firmy. Obowiązek archiwizacji dokumentów leży po stronie Klienta, chyba że wystąpią inne ustalenia z Klientem. 5. Powyższy punkt nie dotyczy materiałów dostępnych powszechnie. 6. Na życzenie Klienta Tłumacz przysięgły zobowiązuje się zwrócić wszystkie materiały i dokumenty otrzymane od Klienta.

14 9 Postanowienia końcowe 1. Tłumacz przysięgły zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie oraz w Cenniku bez konieczności informowania o tym fakcie Klientów. 2. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik. 3. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 4. Aktualna wersja Regulaminu publikowana jest na stronie internetowej oraz jest dostępna w siedzibie firmy Tłumaczenia Mickiewicz. Cennik jest dostępny w siedzibie firmy i jest udostępniany na życzenie Klienta. 5. Korzystając z usług Tłumacza przysięgłego Klient jest obowiązany do pełnej akceptacji oraz przestrzegania niniejszego Regulaminu. 6. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad. 7. Tłumacz przysięgły może podjąć się realizacji Zleceń na warunkach innych niż określone w niniejszym Regulaminie. 8. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Zlecenia, Klient zobowiązuje się rozwiązać z Tłumaczem przysięgłym na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia spory zostaną przekazane rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu, właściwemu miejscowo dla siedziby Tłumacza przysięgłego. 9. Tłumacz przysięgły poświadcza zgodność treści Regulaminu w języku polskim i niemieckim. Regulamin w wersji niemieckojęzycznej jest tłumaczeniem z wersji polskojęzycznej. W przypadku współpracy z Klientami, których działalność zarejestrowana jest poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej, z którymi obowiązuje język korespondencji inny niż język polski, obowiązuje polskojęzyczna wersja Regulaminu. Klient taki może otrzymać poświadczone tłumaczenie Regulaminu z języka polskiego. 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). 11. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W miejsce nieważnych postanowień wprowadza się takie regulacje, które będą najbliższe w wymiarze ekonomicznym unieważnionemu postanowieniu. 12. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem r.

15 Leszek Adam Mickiewicz Właściciel

Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych

Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług tłumaczeniowych przez Biuro Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady Współpracy. w ramach realizacji usług językowych przez firmę Colibria Biuro Tłumaczeń Anna Mądry

Zasady Współpracy. w ramach realizacji usług językowych przez firmę Colibria Biuro Tłumaczeń Anna Mądry Zasady Współpracy w ramach realizacji usług językowych przez firmę Colibria Biuro Tłumaczeń Anna Mądry 1. Definicje 1.1 Dzień Roboczy każdy dzień powszedni z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług tłumaczeń

Regulamin świadczenia usług tłumaczeń Regulamin świadczenia usług tłumaczeń 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług tłumaczeń, zwany dalej: Regulaminem, określa warunki i zasady świadczenia usług tłumaczeniowych przez MultiTłumaczenia.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH Dagmara Toporowska oraz S.C. sporządzony i ważny od dnia 27.10.2014 roku. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

2. Biuro Tłumaczeń BRITISH AND AMERICAN CENTRE", zwane dalej Biurem wykonuje tłumaczenia pisemne zgodnie z poniższym regulaminem.

2. Biuro Tłumaczeń BRITISH AND AMERICAN CENTRE, zwane dalej Biurem wykonuje tłumaczenia pisemne zgodnie z poniższym regulaminem. BIURO TŁUMACZEŃ BRITISH AND AMERICAN CENTRE 25-025 KIELCE, ul. Jana Pawła II 13 lokal 17 tel./fax: +48 41 362 20 23, tel. kom.: +48 606 392 763 e-mail: info@jezykobcy.com www: www.jezykobcy.com REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne świadczenia usług tłumaczeniowych przez ROSYJSKI.COM.PL

Warunki ogólne świadczenia usług tłumaczeniowych przez ROSYJSKI.COM.PL Wrocław, 01 października 08 Warunki ogólne świadczenia usług tłumaczeniowych przez ROSYJSKI.COM.PL Firma ROSYJSKI.COM.PL zobowiązuje się do wykonania zlecenia tłumaczenia zgodnie z podanymi warunkami.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe Podgórskiego Biura Tłumaczeń zwanego dalej Biurem Tłumaczeń

Ogólne Warunki Handlowe Podgórskiego Biura Tłumaczeń zwanego dalej Biurem Tłumaczeń Ogólne Warunki Handlowe Podgórskiego Biura Tłumaczeń zwanego dalej Biurem Tłumaczeń dotyczące wykonywania tłumaczeń w obrębie języków oferowanych przez Biuro Tłumaczeń zwanych dalej Tłumaczeniami. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Translations Übersetzungs - und Dolmetscherbüro Biuro Tłumaczeń Koncepcja www.tlumaczenia-koncepcja.pl

Koncepcja Translations Übersetzungs - und Dolmetscherbüro Biuro Tłumaczeń Koncepcja www.tlumaczenia-koncepcja.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BIURO TŁUMACZEŃ KONCEPCJA 1 Postanowienia ogólne 1., zwane dalej Koncepcja zajmuje się świadczeniem usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych, w tym także tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług 1 Postanowienia ogólne 1. Biuro Tłumaczeń MarTrad Maria Jędrzejczyk w dalszej części niniejszego Regulaminu zwane Biurem zajmuje się tłumaczeniami pisemnymi oraz świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia usług przez Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych z siedzibą w Poznaniu przy

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER TŁUMACZ OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PREAMBUŁA

ALEKSANDER TŁUMACZ OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PREAMBUŁA ALEKSANDER TŁUMACZ OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PREAMBUŁA Postanowienia niniejszego wzorca umowy dotyczą czynności wykonywanych na rzecz Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUp, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług biura tłumaczeń MIW

Regulamin korzystania z usług biura tłumaczeń MIW Regulamin korzystania z usług biura tłumaczeń MIW Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia usług na rzecz Klientów w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych przez Biuro

Bardziej szczegółowo

III. Odwoływanie zleceń

III. Odwoływanie zleceń REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ EBS GROUP s.c. Tłumaczenia 24.pl I Postanowienia ogólne a. Podmiotem świadczącym usługi jest EBS GROUP s.c. Tłumaczenia 24.pl Anna Bętkowska, Agnieszka Imierowicz, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonywania tłumaczeń pisemnych

Regulamin wykonywania tłumaczeń pisemnych Regulamin wykonywania tłumaczeń pisemnych Artykuł 1. Zakres obowiązywania Regulaminu 1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Wykonawcę usług, których przedmiotem są tłumaczenia pisemne.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE I Postanowienia ogólne a. II Składanie i przyjmowanie zleceń a. III Tłumaczenie pisemne a.

WARUNKI OGÓLNE I Postanowienia ogólne a. II Składanie i przyjmowanie zleceń a. III Tłumaczenie pisemne a. WARUNKI OGÓLNE I Postanowienia ogólne a. EBS GROUP s.c. Tłumaczenia 24.pl zajmuje się wykonywaniem tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz świadczeniem innych pokrewnych usług. b. Usługi wykonywane przez EBS

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe Ogólne Warunki Handlowe 1 Postanowienia ogólne 1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, zwane dalej Ogólnymi Warunkami odnoszą się do działalności spółki ef1 spol. s r. o. (zwanej dalej wykonawcą ) i osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

R EGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BIURO TŁUMACZEŃ ALINGUA

R EGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BIURO TŁUMACZEŃ ALINGUA R EGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BIURO TŁUMACZEŃ ALINGUA 1 Warunki ogólne 1. Biuro Tłumaczeń Alingua, zwane dalej Biurem wykonuje tłumaczenia pisemne zgodnie z poniższym regulaminem, jak i aktualnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE]

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE] REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) 1 [DEFINICJE] 1. EcoCar jest spółką handlową utworzoną i działającą zgodnie z prawem polskim,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług tłumaczeniowych przez BIURO TŁUMACZEO VIVALANG G.D. Kucharczyk s.c. (zwane dalej VIVALANG ) 1 Warunki ogólne

Regulamin świadczenia usług tłumaczeniowych przez BIURO TŁUMACZEO VIVALANG G.D. Kucharczyk s.c. (zwane dalej VIVALANG ) 1 Warunki ogólne Obowiązuje od 1 września 2011 r. Regulamin świadczenia usług tłumaczeniowych przez BIURO TŁUMACZEO VIVALANG G.D. Kucharczyk s.c. (zwane dalej VIVALANG ) 1 Warunki ogólne 1. VIVALANG świadczy odpłatne usługi

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z modułu wizowego na stronie internetowej wizyalmatur.pl

Zasady korzystania z modułu wizowego na stronie internetowej wizyalmatur.pl Zasady korzystania z modułu wizowego na stronie internetowej wizyalmatur.pl 1 [Zakres usług] 1.1 Wykonawcą opisanych w niniejszym regulaminie usług jest Aina Travel sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sereno

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA za BAK-WZP-ZZP.261.018.2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i tłumaczeń ustnych dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Warszawa, 17 października

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG HOMECIERGE SP. Z O.O.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG HOMECIERGE SP. Z O.O. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG HOMECIERGE SP. Z O.O. (obowiązuje od 1.11.2015 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Homecierge sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 9/26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH 1 [Przepisy ogólne] 1. Niniejszy regulamin (dalej nazywany jako Regulamin) określa zasady organizacji i prowadzenia usług szkoleniowych świadczonych przez Macieja

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/04/2013

UMOWA nr WYD/01/04/2013 UMOWA nr WYD/01/04/2013 W dniu... 2013r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

DOZP.26.04.2015r. Kowala, dnia 19.01.2015r.

DOZP.26.04.2015r. Kowala, dnia 19.01.2015r. DOZP.26.04.2015r. Kowala, dnia 19.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na usługi tłumaczenia strony internetowej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kowali I. ZAMAWIAJĄCY Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym GOK w Kłomnicach będącym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Umowa nr..

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Umowa nr.. Umowa nr.. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego zawarta w dniu. w Jeleniej Górze, pomiędzy: Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający ustala następujące tryby tłumaczeń pisemnych (tłumaczenie i korekta tekstu):

Zamawiający ustala następujące tryby tłumaczeń pisemnych (tłumaczenie i korekta tekstu): Załącznik nr do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 14/U/PN/2013 1. Definicje i skróty Native speaker: rodzimy użytkownik danego języka, czyli osoba posługująca

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nosniku reklamowym - Telebim w Hajnówce, będącym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl I. Podstawowe pojęcia II. Postanowienia ogólne III. Warunki realizacji reklam IV. Reklamacje V. Uwagi końcowe I. Podstawowe pojęcia Kampania reklamowa reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Fundacja oraz Beneficjent łącznie zwani są Stronami. Strony postanawiają, co następuje: Przedmiot umowy. Zobowiązania Beneficjenta

UMOWA. Fundacja oraz Beneficjent łącznie zwani są Stronami. Strony postanawiają, co następuje: Przedmiot umowy. Zobowiązania Beneficjenta UMOWA zawarta dnia. r. pomiędzy Fundacją im. Lesława A. Pagi z siedzibą w Warszawie (00-498), ul. Książęca 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do SIWZ. F-3500-2/12 UMOWA / WZÓR zawarta w dniu...... 2012 r. pomiędzy; Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Limanowej, z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 19, NIP: 737-11-45-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Usługi tłumaczeniowe

Zapytanie ofertowe. Usługi tłumaczeniowe Zapytanie ofertowe Usługi tłumaczeniowe W związku z planowanym zamówieniem publicznym w ramach projektu Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, finansowanego ze środków Programu

Bardziej szczegółowo

FIRMY LED-ON DEFINICJE

FIRMY LED-ON DEFINICJE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOŚNIKU TELEBIM W MIĘDZYCHODZIE FIRMY LED-ON RYSZARD DURA UL.POWSTAŃCÓW WLKP.7 64-400 MIĘDZYCHÓD NIP: 595-106-33-27 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Umowa Nr zawarta w dniu.... w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: 1. mgr inż. Zbigniew Szepietowski - p. o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Umowa nr 2/ZP/2016

Projekt umowy Umowa nr 2/ZP/2016 Projekt umowy Umowa nr 2/ZP/2016 Załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa posiadającym NIP: 525-22-48-481 reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie serwisu internetowego

Umowa o wykonanie serwisu internetowego nr umowy: zawarta w dniu: Pomiędzy: zwanym w treści Umowy Abonentem,

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy:

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Wzór umowy Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo Załącznik nr 3 do Warunków Przetargu znak Rm.271.4.2016 Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo pomiędzy, Umowa Nr Rm. 272.4.2016

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W dniu.. 2010 r. strony: Usługi Informatyczne WEBMARK Krzysztof Bochno z/s: ul. Kochanowskiego 3/3, 59-920 Bogatynia, NIP: 615-190-09-86, www.webmark.com.pl, poczta@webmark.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów;

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów; Regulamin Serwisu Regulamin obowiązujący Klienta korzystającego z serwisu rezerwacji hotelowych GlobHotel Sp. z o.o. I. Definicje Biuro Obsługi Klienta (BOK) wydzielona jednostka organizacyjna Operatora,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w., przy ul..., zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:.., NIP 526-00-29-262, reprezentowanym przez:

z siedzibą w., przy ul..., zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:.., NIP 526-00-29-262, reprezentowanym przez: Zał. Nr 1 do Regulaminu UMOWA NA WYKONANIE USŁUG POLIGRAFICZNYCH zawarta w dniu.. w Rudzie Śląskiej pomiędzy: z siedzibą w., przy ul..., zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:..,

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń otwartych

Regulamin szkoleń otwartych Regulamin szkoleń otwartych 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach otwartych organizowanych przez Łukasz Pulter z siedzibą we Wrocławiu 50-008, ul. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/..

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/.. Postępowanie nr: BZP.243.1.2014.JS Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron UMOWA nr SZ/.. PROJEKT zawarta w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą przy pl.

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą: ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433, REGON 004515965 w imieniu której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo